GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever"

Transkript

1 GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen

2 Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart hvor de blir sett, bygger relasjoner og føler seg trygge 2. Elevene skal bli bevisste på forhold ved psykisk helse, - hvordan de kan ivareta egen psykisk helse, hvordan de kan støtte hverandre og hvor/hvordan de eventuelt kan få hjelp God skolestart handler om å etablere bånd med nye medelever og lærere, skape gruppefølelse og gjøre ting som får elevene til å glede seg til å møte på skolen neste dag. Ved å bruke tid på relasjonsbygging, før elevgruppa på andre måter har skapt en gruppekultur eller flere gruppekulturer, vil man kunne forebygge at elever faller utenfor, eller at enkeltelever kan gå langt ut på høsten uten å ha blitt sett og trukket med i fellesskapet. En måte å løse dette på, er å la elevene bli kjent med hverandre gjennom ulike aktiviteter som bidrar til gode gruppebyggingsprosesser. Når og hvordan? Kontaktlærer gjennomfører en miks av «God skolestart» og informasjon i løpet av de første skoledagene. Forslag til øvelser: Øvelse 1 Øvelse 2 Øvelse 3 Øvelse 4 Øvelse 5 «Prikken» «Intervju» «Påstander» «Positiv navnelek» «Plassere seg etter bursdag» Flere ideer finnes i heftet «Klasseledelse og relasjonsbygging» som skolen har kjøpt inn til bruk for kontaktlærere på vg1. Det er beregnet ett hefte pr. klasse.

3 Som en del av opplegget skal kontaktlærer i tillegg avtale en midttime med Elevtjenesten der psykisk helse settes i fokus i klassen. Kontaktlærer deltar i denne timen. Å sitte i ring Å sitte i ring eller alternativt i grupper gir andre muligheter for å jobbe med relasjonsbygging enn i et tradisjonelt klasseromsoppsett. I tillegg gir det læreren mulighet til å bli kjent med elevene før elevene får sine faste plasser. Aktivitetene egner seg godt til å riste folk sammen, siden de bidrar til en lettere stemning og mye latter. Fordeler med å sitte i ring: Alle blir likeverdige og kan se hverandre. Ingen kan gjemme seg bort eller melde seg ut. Dialogen går lettere i en ring der alle ser hverandre. Elever opplever at det er lettere å ta ordet i ringen enn i et rom der man sitter med ryggen til hverandre. Det gjør det enklere å gjennomføre ulike aktiviteter og øvelser. Aktivitetene i løpet av dagen vil tvinge fram bytte av plasser i ringen, slik at elever ikke blir sittende på samme sted. Læreren får mulighet til å danne seg et bilde av og en oversikt over gruppa før alle blir tildelt faste plasser. Det forebygger uheldige gruppedannelser og tilrettelegger for den enkelte elevs behov.

4 Valg av tillitselev Etter at elevene har blitt kjent med hverandre de to første skoleukene, velger klassen sin(e) tillitselev(er). Kontaktlærer skal engasjere seg i og organisere valget i klassen. Tillitseleven er en viktig person både for medelever, kontaktlærer og skolen som helhet. Be gjerne elever som ønsker å være tillitselev presentere seg og sin interesse for tillitsvervet overfor klassen, slik at en elev som egner seg godt blir valgt. Viktige egenskaper hos tillitseleven(e) Har lite fravær Har god struktur på seg selv og arbeidet sitt Er sosial og bryr seg om hvordan elevene har det på skolen Tør å ta ordet og si hva han/hun mener Har de andre elevenes tillit Tillitseleven(e)s oppgaver Representere de andre elevene overfor kontaktlærer, faglærer og skolens ledelse Delta i skolens elevråd Foreslå tiltak som kan bedre det sosiale miljø i klassen - og dermed gi grunnlag for økt trivsel og bedre læringsresultat Ha ansvar for møter i klassen, eventuelt sammen med kontaktlærer Ta opp problemer og konflikter i klassen og forsøke å løse dem, eventuelt ved hjelp av kontaktlærer

5 Øvelse 1 PRIKKEN Hensikten med denne øvelsen er at elevene blir kjent med hverandre og reflekterer over viktigheten av tilhørighet. Du har små ensfargede klistremerker i minst 4 ulike farger (antall farger avhenger noe av antallet elever). Be elevene stille seg opp i en ring, skulder mot skulder. Be dem om å snu seg med ansiktet ut av ringen. Be dem også om å være helt stille, og at de må lukke øynene. Informer om at du kommer til å berøre dem, og at dette er helt ufarlig og ukomplisert. Nå klistrer du merkelappene i panna på elevene, - ett merke til hver. Sørg for at det blir noenlunde likt antall elever med de respektive fargene. Sørg for å spre de ulike fargene i hele ringen. Alle skal ha merker. Når alle har fått, minner du elevene om at de fortsatt skal være stille og ikke prate sammen. Be dem snu seg inn i ringen og åpne øynene. Be nå elevene om å gruppere seg (de skal fortsatt ikke si noe). I de aller fleste tilfellene vil elevene nå gruppere seg etter farge, selv om det aldri blir sagt. Etterspør hvordan elevene tenkte når de grupperte seg. Hva om en elev ikke hadde fått merke? Har vi andre «merker» som vi plasserer/grupperer mennesker etter? Gi ros hvis elevene hjelper hverandre og poengter viktigheten av gruppefølelse Viktig at du som leder viser engasjement og humor.

6 Øvelse 2 INTERVJU Hensikten med denne øvelsen er at alle skal bli sett/hørt, at elevene viser fram hva de liker, er opptatt av og ønsker seg, samt at de blir trygge på å stå foran klassen og dele informasjon med hverandre. Introduser øvelsen. Del ut intervju-skjema til alle elevene. To og to elever går sammen for å intervjue hverandre. Sørg for at elevene har andre partnere enn de vanligvis har. Den som intervjuer, skal fylle ut skjemaet med opplysningene fra partneren. Når alle i gruppa er ferdige med å fylle ut (sett av ca. 10 minutter), skal hver og en presentere sin partner og fortelle det som er kommet fram i intervjuet. Elevene kommer i tur og orden fram til kateteret og presenterer det de har fått vite om partneren. Husk å rose og takke elevene etter hver presentasjon. Dersom en elev blir alene, stiller du deg selv til disposisjon.

7 INTERVJUSKJEMA TIL ØVELSE 2 (kopieres opp til elevene) Navn: Tre ting jeg liker å gjøre Tre plasser som jeg trives på Min første venn Noe jeg har lyst til å lære meg Min favorittmusikk

8 Øvelse 3 PÅSTANDER I denne øvelsen handler det om å ta stilling til påstander som har betydning for trygghet, trivsel og godt klassemiljø. Øvelsen kan gjøres på ulike måter A. I grupper: Elevene deles i grupper på 5-6. Hver gruppe får 3 ark med påstander som klippes opp. Lappene legges i en bunke med skriften ned. Alle i gruppa skal trekke lapp på rundgang. Med påstandene som utgangspunkt, får elevene synliggjort og diskutert sine holdninger. Her er det meningen at det skal diskuteres og ikke bare besvares med ja/nei. B. I plenum: Påstandene leses opp av læreren, og elevene tar stilling til påstandene ved å vise tegn o Enig begge armene i været o Uenig begge armene ned langs siden o Vet ikke armene i kryss foran brystet

9 FORSLAG TIL PÅSTANDER TIL ØVELSE 3 1. Alle har samme verdi 2. Man kan ikke klare seg uten venner 3. Å føle at man hører til, er en god følelse 4. Å ta bilde av hverandre med mobil er helt greit 5. Utseendet har betydning for hvordan man blir møtt av andre 6. Det er viktigere å ta hensyn til andre enn seg selv 7. Jenter har flere og sterkere følelser enn gutter 8. Klassemiljøet er viktig for helsa mi 9. Klær er ikke så viktig 10. Alle må tåle slengbemerkninger 11. Vi setter usynlige merkelapper på hverandre 12. Alle har rett til å kle seg som de vil 13. Det er alltid lurt å kle seg som man vil 14. Mine foreldres holdninger påvirker mine holdninger 15. Man skal alltid si rett ut hva man mener 16. Jeg tar ansvar for at andre trives i klassen min 17. Mobbing er ødeleggende 18. Læreren har ansvar for klassemiljøet 19. Elevene har ansvar for klassemiljøet 20. Alle har rett til å ha en dårlig dag Flere påstander som kan kopieres og klippes ut til bruk i grupper: Alle har samme verdi Jeg synes det er viktig å bli regnet med Såkalt skjønnhetsoperasjon bør være gratis Man kan ikke klare seg uten venner Alle har rett til å ha en dårlig dag Kjærlighet og nærhet er viktigere enn sex

10 Å føle at man hører til er en god følelse Mange er fulle når de debuterer seksuelt Hvem som helst kan bli narkotikamisbruker Det er uproblematisk å møte en du har møtt på internett Utseendet har betydning for hvordan man blir møtt av andre Hasj er ufarlig Å ta bilde av hverandre med mobil er helt greit Gutter er mer kroppsfikserte enn jenter Du kan få mer angst av å drikke alkohol Å legge ut bilder av seg selv på nettet er farlig Det er mye drikkepress i helgene Det er mindre mobbing på mindre skoler Det er viktigere å ta hensyn til andre enn til seg selv Klær er ikke så viktig Man skal alltid si rett ut hva man mener Jenter har flere og sterkere følelser enn gutter Alle må tåle slengbemerkninger Jeg tar ansvar for at andre trives i klassen min Det synes ikke at man har psykiske vansker Vi setter usynlige merkelapper på hverandre Mobbing er ødeleggende

11 Det er lett å få hjelp hvis man ikke har det bra Alle har rett til å kle seg som de vil Det er lettere å være negativ enn positiv Klassemiljøet er viktig for helsa mi Det er alltid lurt å kle seg som man vil Læreren har ansvar for klassemiljøet Kvinner tåler alkohol like godt som menn Mobberen får større problem med sin psykiske helse enn den som blir mobbet Mine foreldres holdninger påvirker mine holdninger Å ha sex med mange er helt greit Elevene har ansvar for klassemiljøet Man bør alltid høre på hva foreldrene sier Trening er like sunt for sjelen som for kroppen Ungdommer har en mer liberal holdning til sex enn voksne Ingen i Norge har problemer Lærerens omsorg er avgjørende for omfanget av mobbing Tenåringer får ikke ekte depresjoner Du sover bedre hvis du drikker alkohol

12 Øvelse 4 POSITIV NAVNELEK Mål: Lære navn og bli kjent med hverandre Tidsbruk: Fem minutter Instruksjon: Alle sitter i ring og får beskjed om å finne et positivt adjektiv med samme forbokstav som sitt eget navn. Står noen fast, kan gruppa komme med forslag. For eksempel morsomme Marianne, intelligente Ida, modige Maja, stilige Sivert, etc. Eleven til venstre for læreren sier sitt adjektiv og navn. Neste elev sier forrige elevs adjektiv og navn, deretter sitt eget. Tredje elev sier første og andre elevs adjektiv og navn, deretter sitt eget og slik fortsetter det rundt. Det er lov å hjelpe hverandre. Til slutt må læreren ta hele runden med adjektiv og navn. Adjektivene gjør det enklere å huske navnene. I tillegg til at det frambringer smil og til at den enkelte blir sett. Øvelse 5 PLASSERE SEG ETTER BURSDAG Gruppebyggingsaktivitet. Mål: Trene opp kommunikasjon, kreativitet og samarbeidsevne. Bli bedre kjent med hverandre. Tidsbruk: Fem til ti minutter, avhengig av antall elever. Instruksjon: alle elevene får beskjed om å stille seg på rekke etter når på året de har bursdag. Andre instruksjoner man kan gi elevene er å. Plassere seg alfabetisk etter hobby/fritidsinteresse, A ytterst til venstre, Å ytterst til høyre. Plassere seg alfabetisk etter fornavn/etternavn. Plassere seg etter øyenfarge (de med blå øyne til venstre, de med brune øyne til høyre og så gradere alle øyenfarger mellom disse ytterpunktene) Plassere seg alfabetisk etter instrument de spiller eller har spilt Det er ikke alltid lett å gradere, for eksempel etter øyenfarge, men her premieres også kreativitet og løsningsfokus. Lykke til

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom?

Hvilke erfaringer har vi med undervisning og veiledning til ungdom? Felles forberedelse før klassebesøket Det er viktig at det er to personer på klassebesøket, en fra skolen (helsesøster, PP- eller skolerådgiver) og en fra psykisk helsetjeneste (kommunal eller DPS.) De

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på:

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på: 2 3 Smart surfing Kan du tenke deg en verden uten internett? På nettet snakker vi med venner, ser på filmer, spiller spill, deler bilder, finner informasjon, leser blogger ja, det finnes nesten ikke grenser

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer