«Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene»"

Transkript

1 «Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene» Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid!

2 Hva er mobbing? Mobbing er en systematisk handling, der en eller flere går mot en eller en liten gruppe. Denne handlingen som gjentas over tid, går utover selvfølelsen og selvbilde til den som blir mobbet. Mobbing starter som erting, fysisk plaging (slå, kaste ting på vedkommende, lugge, dytte osv.), psykisk plaging (stygge ord, baksnakking osv). Forskjellige typer mobbing Fysisk mobbing Type mobbing som er enkelt å oppdage. Det skjer ved for eksempel form av slå, sparking, lugging, klyping og dytting. Denne formen for mobbing er vanligst hos de yngste barna i barnehagen. Den type form for mobbing uttføres mest av gutter. Psykisk mobbing Den type mobbing går mer verbalt. Denne type mobbing er som regel vanskelig å oppdage fordi den skjer i det skjulte. Men kan også forekomme åpent med å hviske, lage grimaser og stygge blikk. Jenter bruker som oftest den type mobbing. Hva kjennetegner den som mobber? Jenter: Populære Sjefete Dominerende Tar lite hensyn til andre Trusler Språkbruk Trigges til makt Positive til vold Stimulerende følelse av å se andres redsel, angst og flauhet Gutter: Tøffe Sjarmerende Tar lite hensyn til andre Sjefete Fysisk tilnærmende Språkbruk Trigges til makt Positive til vold Strimulerende følelse av å se andres redsel, angst og flauhet

3 Gutter mobber oftere enn jenter, men den mobbingen som blir utført av jenter er vanskeligere å oppdage. Indirekte mobbing Er en form for psykisk mobbing dvs å gå løs på eiendeler til et annet barn f eks ødlegge lek, ødlegge perosnlige gjenstander, gjemme bort ting, tegne på andres tegninger, rive i stykker noen tegninger eller noe den andre har laget. Det kommer også i form av utestengning av lek bestemme rolleleker- der en bestemmer alle rollene, der en eller fler blir underdanig. Hvis et barn har dårlig språk, eller ordforråd der barn med minoritetsbakgrunn sliter med det norske språket. Hva kjennetegner den som blir mobbet? De typiske mobbeofrene er som regel veldig redde, usikkre, går for seg selv, deltar ikke aktivt, unormalt behov for omsorg, søker ofte etter voksnes kontakt, lavt selvbilde, sjenert og lite likt av andre. Barn reagerer og viser dette med gråt og tilbaketrekking. De kjenner seg selv som dumme, mislykkede, skamfulle og lite attraktive. Denne type mobbeoffer blir kalt for passive mobbeoffer. Foreldrerollen hjemme Det er viktig at hjemme tar signaler på alvor hvis barna endrer atferd fra kontakt med avdelingen. Samt samarbeid med barnehagen. Derfor er det viktig at foreldrene tar tak i dette tidlig og møter opp på foreldresamtaler og foreldremøter. Det å være lyttende er også et viktig punkt når det gjelder mobbing og trivsel i barnehagen. Snakk med barnet om hva som skjer i hverdagen. Som støtte kan foreldrene bruke barnehagens tiltaksplan for å følge opp dette. Tiltak for forebygging av mobbing Vi voksne må: Være tilstede i hverdagen. Være bevisste rollemodeller Være konsekvente i forhold til uakseptabelt atferd, og regler Være Observante Se barna og høre på dem og hva de har å si Gi tålmodighet, og følge opp hvert enkelt barn Se på det positive i hvert barn, og bygge opp barnet Være observante i forhold til barns inkludering. Sette tidlige og forståelige grenser

4 Gi ofte ros til både barn og voksne Ta opp mobbing som tema på foreldremøter og informere om mobbeplanen Verktøy vi kan bruke i forbyggende arbeid Steg for steg, EQ og LØFT Bruke samlingsstund til å få barna og voksne til å bli enige om felles regler, samt trivselsregler. Bruke samlingsstund til å si positive ting om hverandre Inkludere alle! Må gi mye positiv oppmerksomhet. For hver negativ kommentar, trenger man ti positive kommentarer for å veie de opp. Hvordan oppdage mobbing? Mobbing oppdages på mange forskjellige måter. Mye av det som kan skje er : - Tilbakemelding fra barna - Observasjoner som blir tatt i lek - Atferdsendinger - Engasjerte voksne som er ute på lekeplassen - Samtaler med barn - Personlighets endringer ( gråter mye lettere,osv.) Tiltakene som kan gjøres : - Ha en samtale med barna hver for seg, og sammen - Samtale med foreldrene hver for seg, og sammen Hva kan de voksne gjøre? - Bruke samlingsstund til å få barna og voksne til å bli enige om felles regler, samt trivselsregler - EQ - Bruke samlingsstunder til å si positive ting om hverandre

5 Antimobbeplan: Hovedmål: Barnehagen skal ha et respektfullt og inkluderende miljø Personalet: Delmål 1: Personalet skal være forbilder og ta avstand fra mobbing. Tiltak 1.1: Gjennom refleksjon skal personalet være bevisst i hverdagen ved og diskutere, kommunisere og handle på en fornuftig måte. Tiltak 1.2: Finne konstruktive løsninger. Tiltak 1.3: Ha en profesjonell tilnærming til jobben sin, i forhold til barna, foresatte og kollegaer. Barna: Delmål 2: Alle barn skal bli tatt på alvor og føle trygghet i barnehagen. Tiltak 2.1: Vi skaper trygghet gjennom nærhet. Alle barna skal bli hørt og sett. Tiltak 2.2: Veilede, bruke rollespill og fortellinger for og få barna til og utvikle empati og forståelse av rett og galt. Foresatte: Delmål 3: Vise respekt og kommunisere på en profesjonell måte Tiltak 3.1: Ta opp eventuelle problemer på en profesjonell måte. Tiltak 3.2: Inkludere og bry seg om barnas hverdag i barnehagen Tiltak 3.3: Anerkjenne at alle er forskjellige