lærestoff viktige datoer HØSTFERIE uke Uke 36 Torsdag, : Museumsbesøk Uke 37 Uke 38

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lærestoff viktige datoer HØSTFERIE uke 36-39 Uke 36 Torsdag, 03.09.09: Museumsbesøk Uke 37 Uke 38"

Transkript

1 lærestoff Uke 36 Torsdag, : Museumsbesøk Uke 37 viktige datoer Mandag, i K-timen: Levere oppgaver knyttet til utstillingsbesøk. på Stenersenmuseet Tirsdag, kl.23:59: Levere problemstilling til fotoserie Grenser. Tuesday 8th September: Read page and in Targets. Onsdag, , kl.23:59: Levere 3 forslag til foto. Fredag, , kl.23:59: Diktanalyse leveres på Fronter. Uke 38 Torsdag, , kl.23:59: Levere inn 3 fotografier (endelig utkast) og 1 dikt (1.utkast) til bildeserien. Uke 39 Onsdag , kl.23:59: Dikt (2.utkast) leveres på Fronter. Torsdag , kl.14.45: Printe ut fotografiene og teksten (med korrektur) og montere dem på papp. Friday 25th September: Hand in your english text on Fronter Uke 40 KROPPSØVING uke 36-39: ORIENTERING (UTEGYM) HØSTFERIE mediefag

2 Mediefag Innleveringer: Uke 36-37: Idefasen - Levere oppgaver knyttet til utstillingsbesøk på Stenersenmuseet. Leveres til kontaktlæreren mandag, i K-timen - Levere en mappe med minst tre bilder og tre tekster/ tre utdrag fra tekst, som inspirerer/beveger deg til videre arbeid med tema. (visuelle referanser, dvs. bilder som andre har tatt) - Leveres på Fronter innen tirsdag, , kl.23:59 Uke 37: Fotografering - Lage problemstilling til fotoserie Grenser: Hva betyr Grenser for deg? (fysiske, personlige, sosiale, nasjonale med mer) - Leveres på Fronter innen tirsdag, , kl Lage minst 3 forslag til foto - Leveres på Fronter innen onsdag, , kl.23:59 (muntlig tilbakemelding) UKE 38: Fotografering, skriving - Levere inn 3 fotografier (endelig utkast) og 1 dikt (1.utkast) til bildeserien. Leveres på Fronter innen torsdag, , kl.23:59 UKE 39: Forberedelser til utstillingen - Printe ut fotografiene og teksten (med korrektur) og montere dem på papp. Leveres til kontaktlæreren innen torsdag, , kl UKE 41: Montering 6.-7.september (tirsdag-onsdag) - Montere utstilling på Stenersenmuseet. - Ta dokumentasjonsbilder. Vernissage: torsdag, den 8.september kl.14 Les mer

3 Mediefag Kompetanse- og læringsmål: MK: - gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller - formidle budskap (tilpasset forskjellige målgrupper) - følge regelverk og etiske normer som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomhet, i arbeid med egne medieprodukter MD: - bruke aktuelle teknikker for idéskaping og idéutvikling innen tekst, lyd og bilde eller kombinasjoner av dem - bruke skisseteknikker til å visualisere ideer - formidle et budskap ved bruk av balanse, bevegelse, kontrast, rytme og framheving - beskrive og bruke form- og fargekontraster - bruke prinsipper for utsnitt og perspektiv i komposisjon av bilder MP: - planlegge, produsere og presentere tekst, lyd, stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse i aktuelle formater og standarder til trykte og elektroniske medier - bruke relevante metoder for kvalitetssikring av egen arbeidsprosess og eget produkt - bruke tidsmessig verktøy, programvare og annet teknisk utstyr på en forsvarlig måte - forklare hvordan arbeidet kan tilrettelegges ergonomisk, og ivareta dette i daglig arbeid Læringsmål: - Du skal kunne drøfte hva som gjør kunst til kunst, og kjenne til hvordan kunstnere påvirkes av tiden de lever i. - Du skal kunne lese og analysere tekster (vurdere innhold, form og formål), og uttrykke tolkningene dine visuelt i bilde/illustrasjon. - Du skal kunne vurdere samspillet mellom tekst og billedlig uttrykk og sette ord på det. - Du skal kunne bruke teknikker for idéskaping, og bruke digitale verktøy til kunstneriske formål. - Du skal lære å bruke visuelle virkemidler til å formidle litterære tolkninger. - Videre skal du kunne planlegge arbeidet ditt, produsere og presentere bilder, med tekster, innen deadline - Og selvfølgelig: Du skal kunne behandle lånt utstyr på en forsvarlig måte samt levere det i tide. Du skal dessuten oppbevare råmateriale og bearbeidet materiale på en faglig forsvarlig måte. Les mer

4 Mediefag Oppdrag: FOTOUTSTILLING med tekster Du skal produsere en bildeserie på 3 fotografier med 1 tilhørende tekst til en utstilling på Stenersenmuseet i Oslo. (http://www.stenersen.museum.no/) Du skal basere fotografiene på en tekst du skal lese i løpet av temaperioden. Det kan være et utdrag fra en roman, novelle, skuespill, tegneserie, dikt, biografi eller faktabok, (f.eks bøker av Lars Monsen eller historier fra virkeligheten). Det kan også være at du følger en større aktuell nyhetssak i media. Litteraturvalget ditt skal på en eller annen måte kunne kobles til tema GRENSER (personlige grenser, nasjonale grenser, sosiale grenser, kulturelle grenser med mer). Litteraturvalget ditt må godkjennes av læreren. OBS! Lesing hjemme og på skolen, starter uke Fotoserien skal ta utgangspunkt i en karakter/situasjon/metafor/ i teksten(e) du leser. - Til fotoserien skal du skrive en skjønnlitterær tekst som tilfører verket betydning. Du skal i utgangspunkt skrive et dikt, det kan også være en fortelling, et kåseri, et essay, eller et lite drama. Hvis du ønsker å skrive noe annet enn dikt, må sjangeren godkjennes av læreren. - Fotografiene og teksten (utdrag fra teksten) skal printes ut i en gitt størrelse og monteres på papp for utstilling på Stenersenmuseet. - Du skal ta skal ta minimum 3 dokumentasjonsbilder fra montering og vernissage. Les mer

5 Mediefag Vurderingskriterier: - Fotoserien må være ferdig til deadline torsdag i uke 38 - Tilhørende tekster må være ferdig til deadline onsdag i uke 39 - Fotografiene og tekstene skal uttrykke din tolkning av hva grenser betyr for deg, og vise din kompetanse i bruk av litteratur, design, fotokamera og programvare til å skape kunstneriske uttrykk. Veiledning og muntlig vurdering underveis i prosessen. Bruk av virkemidler vil være ett element, forholdet mellom tekst og bilde et annet. Originalitet honoreres. Under middels måloppnåelse karakter 2-3 MK: Bildene og tekstene dine må kommunisere et budskap i forhold til tema grenser. MD: Du må kunne gjenkjenne noen komposisjonsprinsipper, og du må kunne enkel redigering av bildene i Photoshop. MP: Du må ha levert inn 3 bilder og 1 tekst innen deadline. Du må ha montert bilder og tekst på papp til utstilling og levert på museum. Du må ha behandlet utstyret på en forsvarlig måte og levert til avtalt tid. Middels måloppnåelse: 3 4 I tillegg må du vise MK: et bevissthet forhold til hvordan tekst og bilde påvirker hverandre. MD: at du kan bruke komposisjonsprinsippene når du fotograferer og redigerer bildene i Photoshop. MP: at du kan bruke ISO, lukkerhastighet og blender på en bevisst måte. Høy måloppnåelse: 5 6 Dessuten må du vise MK: at du kan utrykke budskapet gjennom tekst og bilde på en nyskapende måte. MD: originalitet, selvstendighet og kreativitet i dine bilder. MP: du kan bruke ISO, lukkerhastighet og blender på en kreativ måte. Vurderingsform: Du blir vurdert individuelt med karakter på produktet (foto og tekst) som stilles ut på Stenersenmuseet. Du får karakterene i løpet av uke 42. Les mer

6 Mediefag Lærestoff: Mediekommunikasjon 1: Kap. 1 SKRIK! Om medier og kommunikasjon, ss.9-19 Kap. 8 Å tegne med lys. Om fotografi, ss Mediedesign 3.5: Kap. 2 Om medier og kommunikasjon (Persepsjon, å oppfate), ss Kap. 4-5 Komposisjon og design, ss Kap. 6-7 Stol på deg selv. Idéutvikling og kreativitet, ss Kap. 10 Design av bilder, ss.design av bilder, ss I timene/forelesningene: Formidling, øvelser, oppgaver, analyse, diskusjon Viktige begreper: Budskap, uttrykk, teknikker for idéutvikling, komposisjonsprinsipper, forholdet mellom tekst og bilde, kommunikasjon, enveis/toveis kommunikasjon, kommunikasjonsmodeller, ikon, indeks, tegn, denotasjon, konnotasjon

7 Mediefag EKSTRAOPPGAVE Reklame for utstillingen Du skal utforme en reklamekampanje for kunstutstillingen, med annonse, pressemelding, invitasjoner, plakat/flyer. NB! Må være ferdig til fredag, den 25.sept. (uke 39), for å kunne iverksettes (mot medelever og foreldre og lokalmiljøet ). Alle som har lyst pitcher sin reklamekampanje, og den som får flest stemmer blir printet/trykket. Læringsmål, reklameoppgave: - Du skal kunne definere hovedmålgruppen for en kampanje. - Du skal kunne gjøre rede for AIDA(S), og vise gjennom arbeidet ditt at du forstår disse reklameprinsippene. - Du skal kunne bruke programvare til å uttrykke et reklamebudskap gjennom annonser/plakater. Vurderingskriterier: Kampanjen skal selge utstillingen til en bestemt målgruppe. Annonse/flyer/plakat skal være informative og vekke interesse hos målgruppen. Materiellet må kunne brukes hensiktsmessig og til riktig tid. Vurderingsform: Vurdering med gruppekarakter. Lærestoff til ekstraoppgaven: Kapittelet om REKLAME i Mediakommunikasjon 1.

8 N orsk Innleveringer: Fredag, : Diktanalyse leveres på Fronter kl (tilbakemelding uke 38) Torsdag, : Dikt (1.utkast) og kameratvurdering leveres på Fronter kl Onsdag, : Dikt (2.utkast) leveres på Fronter kl (tilbakemeld. uke 41) Kompetansemål: Skriftlige tekster: - skrive tekster i ulike kreative sjangere - bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og ny - tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og ny og i oversettelse fra samisk Sammensatte tekster: - tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål Oppdrag: Se medieoppdraget. 1. Du skal være et utdrag fra en roman, novelle, skuespill, tegneserie, dikt, biografi eller faktabok, (f.eks bøker av Lars Monsen eller historier fra virkeligheten). Det kan også være at du følger en større aktuell nyhetssak i media. Litteraturvalget ditt skal på en eller annen måte kunne kobles til tema GRENSER (personlige grenser, nasjonale grenser, sosiale grenser, kulturelle grenser med mer). Litteraturvalget ditt må godkjennes av lærer. Les mer mediefag

9 N orsk Oppdrag (fortsettelse): 2. Du skal tolke ett dikt 3. Du skal skrive ett eget dikt (1. og 2.utkast) til fotoserien du lager til utstillingen i Stenersenmuseet. Vurderingsform: Oppgaven vurderes med tallkarakter. Vurderingskriterier: Under middels måloppnåelse karakter 2-3 Levere alle tekster til deadline. Tekstene skal besvare oppgavene. Middels måloppnåelse karakter 3 4 I tillegg skal du bruke ulike språklige virkemidler og godt og variert språk. Tekstene skal inneholde få grammatiske, ortografiske og syntaktiske feil. Høy måloppnåelse karakter 5 6 Dessuten skal du vise originalitet i din oppgavetolkning og språklig framføring. Tekstene skal inneholde ingen eller svært få feil. Lærestoff: PPT, læretekstene (deles ut av læreren), utvalgte lesetekster Viktige begreper: Tekst, verbale og sammensatte tekster, språklige bilder (sammenlikning, besjeling, personifisering, symbol, allegori), motiv, tema. I timene/forelesningene: Lese og tolke dikt, besvare oppgaver, skrive notater, logg og dikt. mediefag

10 E ngelsk Innleveringer: READING: Read page and in Targets by Tuesday 8th September. WRITING: Hand in on Fronter by Friday 25th September. Kompetansemål: - Discuss the life and culture of Aboriginies in Australia - Find information in a film (Rabbit Proof Fence) and in a literary text (Wandering Girl) and discuss the authors view and the texts themselves - Write your own text inspired by art and literature that you ve seen and read this period Oppdrag: BLÅ 2 til 3: Let yourself be inspired by the film we ve seen and the text you ve read. Write a personal story about something that happened in your life. Not more than one page (typed). CHECK YOUR SPELLING before handing in. RØD 4 til 5: Let yourself be inspired by the film we ve seen and the text you ve read. Write a personal story or a fiction text about something that happened in your, or somebody s life. Not more than one page (typed). CHECK YOUR SPELLING before handing in. SORT 5 til 6: Let yourself be inspired by the film we ve seen and the text you ve read. Write a fiction text about something that happened somebody s life. Include your knowledge about Australia and the indigenous people. Not more than one page (typed). CHECK YOUR SPELLING before handing in. Les mer mediefag

11 E ngelsk Vurderingskriterier: Blue 2-3: The story should have a beginning, a middle section and an end. I will look at structure and colourful language (adjectives and adverbs) Red 4-5: The story should have a clear dramatic structure with a beginning, rising action, a climax, falling action and an ending. I will look at structure and colourful language (adjectives and adverbs) Black 5-6: The story should have a clear dramatic structure with an exposition, rising action, a climax, falling action and a resolution. I will look at structure and colourful language (adjectives and adverbs). I will also look whether you ve included references to the things we ve read about (Australia/Aboriginies). Vurderingsform: Oral presentations in groups in the lesson. Graded writing (to be handed in on Fronter). Lærestoff: READ: Targets p and IN LESSON: p (Wandering Girl) and a poem (Walls) by Oswald Mtshali. I timene/forelesningene: Discussions, interviews, reading and writing. Viktige begrep: Setting, Plot, Conclusion, Adjectives, Adverbs, Sentence Structure, Racism, Aboriginies, Borders, British Commonwealth. mediefag

12 Matte Tema: Basic skills Uke 36: Titallssystemet og måleenheter som følger titallsystemet. Læringsmål: - Lære hvordan tallssystemet vårt er bygd opp, og kunne forskjellen på siffer og desimaler. - Bruke titallssystemet til overslag og hoderegning. - Lære avrundingsregelen. - Forstå hva kilo, hekto, deka, desi, centi og milli er, og se sammenhengen mellom disse og titallssystemet. - Gjøre omregninger i meter, liter og gram. Uke 37: Regnearter og regnerekkefølge Læringsmål: - Vite når en skal benytte de ulike regneartene addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. - Regne med paranteser. - Lære riktig rekkefølge. Brøkregning Læringsmål: - Forstå at brøk og deling er det samme. - Forkorte brøker. - Bruke de ulike regneartene i brøkregning. Det gylne snitt Læringsmål: - Kunne beregne, måle og finne det gylne snitt i bilder. - Kunne bruke det gylne snitt bevisst i bearbeiding av egne bilder. Uke 38: Kartlegging Les mer mediefag

13 Matte Uke 39: Bildestørrelse, filstørrelse og komprimering av bilder Læringsmål: - Finne riktig format for utskrift av bilder. - Generelt om arbeidsheftet og oppgavene Tid og fart Læringsmål: - Forstå i hvilken grad regning med tid avviker fra titallssystemet. - Regne med klokkeslett og ulike tidsenheter. - Gjøre omregninger mellom km/t og m/s. Det blir utdelt et arbeidshefte for hele perioden Grenser der hvert tema inneholder forklarende tekst og eksempler + oppgaver på tre nivåer. Husk at ikke bare er løsing av oppgaver. Det er viktig å lese fagstoffet og sette seg inn i begreper. Nivå 1 er enkle oppgaver der oppgaveløsingen er trening i å forstå hva tema går ut på. I mange tilfeller bygger oppgavene på hverandre for å øke forståelsen etter hvert. Mestrer du oppgaver på dette nivået, ligger du an til karakterene 2 og 3. Nivå 2 er mer omfattende og komplekse oppgaver, der du i større grad må vise at du kan finne ut hva slags metoder du må bruke for å finne svaret. Mestrer du oppgaver på dette nivået, ligger du an til karakterene 4 og 5. Nivå 3 er krevende hjernetrim og problemstillinger som krever høy grad av kreativitet og selvstendig tenking. Mestrer du alle oppgaver på dette nivået, ligger du an til karakteren 6. Det forventes at du i løpet av perioden og før prøven løser alle oppgaver på minst ett nivå. Du står fritt til å velge flere eller ulike nivåer innen forskjellige temaer. Dersom du forbereder deg til temaer i forkant, øker du sjansen til å lære mer. Ønsker du flere eksempler og oppgaver, kan du låne Sigma (som står på boklista) på biblioteket. Det fins også mange gode matematikksider på nettet. mediefag

14 Naturfag Info kommer uke A PLAN mediefag

15 uke lærestoff: Mediefag: Mediekommunikasjon 1: Kap. 1 SKRIK! Om medier og kommunikasjon, ss.9-19 Kap. 8 Å tegne med lys. Om fotografi, ss Mediedesign 3.5: Kap. 2 Om medier og kommunikasjon (Persepsjon, å oppfate), ss Kap. 4-5 Komposisjon og design, ss Kap. 6-7 Stol på deg selv. Idéutvikling og kreativitet, ss Kap. 10 Design av bilder, ss.design av bilder, ss Norsk: PPT, læretekstene (deles ut ut av læreren), utvalgte lesetekster Engelsk: READ: Targets p and IN LESSON: p (Wandering Girl) and a poem (Walls) by Oswald Mtshali. Matte: Deles ut av læreren. Naturfag: Info kommer mediefag

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Studieretning for medier og kommunikasjon Studieretningsfagene i grunnkurs medier og kommunikasjon Oslo, juli 2000 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2 Forord

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

FYR-samling Oslo 02.12 2014. Multimodalitet i MK og norskfaget

FYR-samling Oslo 02.12 2014. Multimodalitet i MK og norskfaget FYR-samling Oslo 02.12 2014 Multimodalitet i MK og norskfaget Multimodalitet i norskfaget og MK Avgrensing Jeg er medielærer Jeg ser på læreplanen for Vg2 Finne små og store oppgaver som passer både for

Detaljer

Prøveeksamen høst 2011

Prøveeksamen høst 2011 Prøveeksamen høst 2011 Tverrfaglig prøve MK2 Medier og kommunikasjon Forberedelsesdelen Forberedelsestid ca. 24 timer Utdeling mandag 14.november kl. 08:35 Hjelpemidler: Alle Informasjon Praktisk del Tirsdag

Detaljer

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene.

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene. Boktrailer Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Undervisningsopplegg knyttet til

Detaljer

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket

Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Med nytt blikk på joik - Tilknytning til kompetånsemå l i læreplånverket Innholdsfortegnelse Ungdomsskole... 3 Valgfaget levande kulturarv... 3 Valgfaget sal og scene... 4 Kunst og handverk 8, 9, 10 Kompetansemål

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Cecilie vil ha 5 eller 6! Hvordan skal C vite hva som forventes av en 5-er eller en 6-er? For å innfri forventningene trenger C kjennetegn

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl

Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Årsplan Kunst&Håndverk 9. kl 2011-2012 Andebu ungdomsskole Periode - 1. Uke 34-39 Uker: 6 Timer: 12 Tema Kompetansemål i læreplan Aktiviteter/innhold Kilder / materialer

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 5 Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen Læreverk: Safari Lesebok A og B, Agora Språkbok og Øvebok, (Gyldendal), Lær deg å lære Nettsteder: http://www.moava.org/index.php?pageid=11&categoryid=456

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Forslag til årsplan Fabel 10

Forslag til årsplan Fabel 10 Forslag til årsplan Fabel 10 27 Forslag til årsplan Fabel 10 Periode og kapitler Teoristoff/ sjanger Grammatikk og rettskriving Tekstsamling Digitale ressurser August 8 Roman, s. 153 175 5 Sidemålet i

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I ENGELSK PROGRAMFAG ELEVER 2014 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SPR3009, SPR3011, SPR3013 Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi Fag: Internasjonal engelsk

Detaljer