Feiring Bruk. Oppdrag. Løsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feiring Bruk. Oppdrag. Løsning"

Transkript

1 Feiring Bruk Feiring Bruk med datterselskaper er en av landets største leverandører av pukk, grus og asfalt. De er hovedsakelig operative i Stor-Oslo og på østlandet. Konsernet er familieeid, og har virket siden Oppdrag I forbindelse med en omfattende, nylig igangsatt moderniseringsprosess av hele konsernet, har behovet for en helhetlig og langsiktig tilnærming til marked, myndigheter og nærmiljø meldt seg, samtidig som det er satt fokus på interne verdier og identitet. Dette oppdraget fikk Det Gode Selskab høsten 2014, og på vårparten i 2015 var vi ferdige med fase 1, som besto av fornyet grafisk profil (designmanual), slogan, utarbeidelse av internhåndbok, samt synliggjøring av verdiene for intern bruk og motivasjon. Vi ser frem imot å igangsette fase 2, som vil handle om kommunikasjon til marked og nærmiljø. Løsning Det første vi gjorde var å tilegne bedriften en identitet, en personlighet som skal være grunnpilaren for all kommunikasjon. Denne identiteten har vi kalt Hverdagshelten, som refererer til det daglige, harde arbeidet som kanskje ikke legges merke til, men som utgjør en meget viktig rolle i samfunnet, som igjen er avhengig av Feiring Bruks produkter, tjenester og kunnskap for å gå rundt.

2 Gammel logo Ny logo Slogan Rår grunnen Visittkort Navn Etternavn Stillingstittel Tlf.: , Losbyveien 40, Postboks 394, 1471 Lørenskog Rår grunnen

3 Verdier

4 Innhold: Introduksjon 5 Internhåndbok Internhåndbok 2015 Visjon Verdier Tilgjengelig Løsningsorientert Faglig dyktig Hederlig Langsiktig Samspill En god nabo Arbeidsmiljø Konsernmål KPI i avdelingene Strategi Organisasjonskart Styring Ledelsessystem Møtekultur Kart over avdelinger og tidslinje Kontaktinformasjon «Med fortiden i minne og fremtiden i fokus» Kjære medarbeider, Fra fars spede begynnelse med produksjon av ludoknotter og monopolhus i 1945, bidrar vi i dag til å legge grunnen for virkelige samfunn. Vår virksomhet har gjennom denne tiden vokst fra gårdsdrift til å bli en betydelig industriell aktør som er med på å bygge landet og holde nødvendig infrastruktur i gang. Visjon Fortid i minne fremtid i fokus Med lang fartstid i bransjen skal vi dra nytte av våre tidligere erfaringer, og likefullt være fremtidsrettet og hele tiden søke nye løsninger og muligheter. Bransjens mest betydningsfulle leverandør Vi skal være bransjens mest betydningsfulle leverandør gjennom høy lønnsommhet, og å være ledende innen innovasjon og utvikling. Kompetanse Vår parole har alltid vært samarbeid og yrkesstolthet. Det skal arbeides hver dag for at alle medarbeidere kan starte, utføre og avslutte dagen med stolthet og verdighet alltid med HMS i høysetet. Tillit mellom alle ledd har vært et nøkkelord for Feiring Bruks suksess til nå og vil være det for vår videre suksess i framtida. Vi skal besitte nødvendig kompetanse for å være en effektiv og bærekraftig virksomhet. Opplæring og utvikling av medarbeidere skal ha prioritet i alle ledd i organisasjonen. Servicerettet salg Vi skal yte optimal service og rådgivning overfor våre kunder. 1960: Første befaring på Lørenskog her skal anlegget ligge! Jeg er stolt av selskapet vårt og av å få lov til å lede virksomheten vår inn i en ny tidsalder. Sammen sprenger vi nye høyder! Hilsen Trygve Ollendorff Daglig leder 5 «Med fortiden i minne og fremtiden i fokus skal Feiring Bruk være bransjens mest betydningsfulle leverandør gjennom høy kompetanse, servicerettet salg og bærekraftig ressursforvalting» Bærekraftig ressursforvaltning Vi skal forvalte og foredle ressurser på en måte som best mulig tjener egen virksomhet, samfunn og miljø. Utvinning og salg av ikke-fornybare ressurser medfører et ansvar for kommende generasjoner, som vi skal håndtere på en forbilledlig måte. t.v.: Gründer Knut Ollendorff Sr. 7

5 Verdier 1. Tilgjengelig Vi er stolte av selskapet vårt, og skal leve opp til våre syv grunnverdier: 1. Tilgjengelig 2. Løsningsorientert 3. Faglig dyktig 4. Hederlig 5. Langsiktig 6. Samspill 7. En god nabo Vi er tett på og alltid tilstede for hverandre og våre kunder. Gjennom grundig og rask kundeoppfølging fanger vi opp små og store utfordringer. Vi er proaktive, engasjerte og samarbeidsvillige, og ikke minst en aktør det er lett å komme i kontakt med. Være tilgjengelige for våre kolleger, skape samhold gjennom å se hverandre, og gi gode og konstruktive tilbakemeldinger. Dørene er åpne, og det skal være enkelt å komme i kontakt med hverandre. Være fleksible og tilgjengelige for våre kunder og leverandører. Det skal være enkelt å komme i kontakt med rett person. Gjennom våre produkter, bidra til å opprettholde og utvikle samfunnets infrastruktur og holde fly- og togtrafikk i gang. Ved å være tilgjengelige for samfunnet, bidrar vi til at samfunnet blir tilgjengelig for menneskene som lever i det Løsningsorientert Vi er problemløsere, og vi vil alltid ha fokus på best mulig resultat. Arbeidsoppgavene er krevende, og våre ledere legger til rette for et godt samarbeid. Bidra til et godt samarbeid gjennom å se muligheter fremfor begrensninger, lære av våre feil, og hele tiden søke gode løsninger. Snakke åpent og ærlig med våre kolleger, og involvere andre medarbeidere når vi ikke kan løse en utfordring alene. Være kreative i møte med våre kunder, og søke å skreddersy de beste løsningene etter kundens behov. 3. Faglig dyktig Vi er dyktige og dedikerte medarbeidere som er stolte av det vi kan, åpne for å lære mer og bidrar til å lære andre. Ivareta, opprettholde og utvikle vår fagkompetanse, slik at vi alltid er den mest kompetente aktøren på markedet, og går foran som et godt eksempel for bransjen. Gjennom god arbeidsfordeling, alltid levere høy kvalitet. Alle medarbeideres kompetanse verdsettes høyt. Forsikre våre kunder og samarbeidspartnere om at vi til enhver tid innehar den nødvendige fagkompetansen for å løse de oppgaver vi påtar oss. Bidra til dialog med nærmiljø og storsamfunn for å finne løsninger som er fremtidsrettet og tilfredsstillende for alle parter

6 4. Hederlig Vi opptrer alltid pålitelig, ærlig og ubestikkelig, både internt og eksternt. Ved felles forståelse eller underforstått avtale, stille moralske krav til oss selv for å overholde dette. Stille høye krav til oss selv når vi løser en oppgave for kunden. Vår hederlighet gjenspeiles i vår opptreden, våre produkter og vårt resultat. Omtale medarbeidere, kunder og konkurrenter med respekt. Ha nulltoleranse for korrupsjon. 5. Langsiktig Vi skaper stabilitet og trygghet for våre ansatte, kunder og vårt lokalmiljø. Bærekraftig utvikling preger våre initiativ og beslutninger. Være fleksible til å håndtere fremtidige utfordringer, og ikke ta snarveier som går på akkord med vår visjon, våre mål og verdier. Bygge gode og langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere gjennom å finne gode, bærekraftige og lønnsomme løsninger. Gjennom vår virksomhet produsere varige verdier for samfunnet Samspill Vi jobber sammen for å sikre gode leveranser og fornøyde kunder. Vi tar ansvar og støtter hverandre når utfordringer kommer. Være en uformell organisasjon der samhold og lagånd er viktigere enn titler og nivåer. Vi gjør hverandre gode gjennom å snakke sammen, slik at alle får nødvendig informasjon. Vi skal være trygge på hvem vi skal kontakte dersom vi trenger assistanse. Utøve god kommunikasjon med våre kunder for å oppnå et optimalt sluttresultat. Være inkluderende og ha tillit til hverandre. Vi er klare på egne forventninger og gir hverandre jevnlige tilbakemeldinger. 7. En god nabo Vi er tilstede for samfunnet og tar hensyn til omgivelsene. Vi skal se og støtte hverandre på arbeidsplassen. Holde en åpen og god dialog med myndigheter, nærmiljø og andre interessenter som berøres av vår virksomhet. Være en ressurs for lokalsamfunnet. Være miljøbevisste og til enhver tid følge gjeldende miljølover og -forskrifter. Det er viktig at et samfunn har pukkproduksjon nær forbrukerstedet. Fordi flere av våre anlegg ligger tett på bebyggelse, og vår virksomhet påvirker nærmiljøet, skal vi gjøre vårt ytterste for å redusere miljøbelastningen

7 Det forventes at alle medarbeidere verner om verdiene våre. I tillegg skal vi: Bidra til et inkluderende arbeidsmiljø uten forskjellsbehandling, diskriminering, sjikane eller mobbing. Håndtere ansettelser, opplæring, belønning, forfremmelse, sanksjonering og andre arbeidsvilkår i samsvar med vårt verdigrunnlag. Kommunisere ærlig og åpent og ikke snakke nedsettende om andre medarbeidere. Det samme gjelder når vi omtaler kunder, leverandører og konkurrenter både i privat og jobbrelatert sammenheng. Overholde vår taushetsplikt. Vi besitter fortrolig informasjon, og vi utleverer ikke kompromitterende materiale om hverken kolleger, firma, kunder eller andre berørte. Ta kontakt med din overordnede dersom du er i tvil. Videre skal du forvente at din leder opptrer som et godt eksempel gjennom å: Være en inkluderende og synlig leder som sørger for at du som medarbeider blir hørt og får korrekt og tilstrekkelig informasjon. Alltid ta opp forhold som ikke er i tråd med våre verdier, sørge for å avdekke avvik og iverksette korrigerende tiltak og/eller sanksjoner. Sikre at alle medarbeidere forstår at resultater ikke skal gå på bekostning av verdigrunnlaget. Bruke verdigrunnlaget i alt arbeid, slik at det blir en naturlig del av vår identitet. Utvise varsomhet i sosiale medier, herunder ikke legge ut materiale som vedrører vårt firma. Mediekontakt håndteres av daglig leder, dersom ikke annet er avtalt. Bygd Norge siden Konsernmål 2015 Årlig driftsmargin på 11 % Omsetningsvekst på 18 % Årlig driftsmargin på 11% Vi skal strekke oss etter lønnsomhetsmålet gjennom stadig å effektivisere våre prosesser, både internt og ut mot kunde. Driftsmarginen gir en indikasjon på hvor lønnsom bedriften er og forteller hvor mye bedriften får igjen for hver omsatte krone før renter og skatt. Høy lønnsomhet er essensielt for virksomhetens levedyktighet og handlingsfrihet. Omsetningsvekst på 18 % Vi skal øke våre markedsandeler gjennom å være en foretrukket leverandør og bedrive proaktivt salg. Helse, Miljø og Sikkerhet kommer foran økonomiske hensyn. Tilfredshet på psykososialt miljø skal være 95 Alt arbeid skal organiseres på en måte som gir alle medarbeidere trygge og sikre arbeidsplasser, samt bidrar til å styrke lagånd og lojalitet. Vi er alle ansvarlige for å bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Nulltoleranse på feil til kunde Ingen arbeidsskader skal forekomme Tilfredshet på psykososialt miljø skal være 95 Nulltoleranse på overskridelse av forurensningsforskriften Mål om høy omsetningsvekst i 2015 er basert på overtakelse av asfaltverket på Huken. Omsetningsvekst forteller om vår prestasjon i markedet. Nulltoleranse på feil til kunde Våre kunder skal være trygge på at de alltid får rett kvalitet til formålet. Våre produkter skal alltid tilfredsstille gjeldende material- og funksjonskrav. Ingen arbeidsskader skal forekomme Vi unngår skader ved at alle følger pålegg, rutiner og anbefalinger i HMS- og sikkerhetsinstruks. Psykososialt arbeidsmiljø blir målt årlig i forbindelse med bedriftshelsetjenesten. Nulltoleranse på overskridelse av Forurensningsforskriften Feiring Bruk skal gå foran som et godt eksempel og ta ansvar for det ytre miljøet gjennom aktivt å arbeide for å minimere vår miljø- og sammfunnsbelastning. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er fastsatt av Klima og Miljødepartementet og regulerer både forebyggende tiltak og opprydning for bl.a. forurensning av grunn og sedimenter, støy, og luftkvalitet. Alle avdelinger skal bidra til oppnåelse av konsernmålene gjennom å nå sine individuelle målsetninger

8 Avdelingene måles på følgende områder: KPI = Key Performance Indicator. Henvend deg til din nærmeste leder dersom en KPI er uklar. KPI Produksjon KPI Vedlikehold KPI Kvalitetssikring Produksjonsvolum Ytelse (OEE) Tilgjengelighet (OEE) Arbeidstimer Overtidsandel Prøveinnleveringsdekning Varekvalitet Arbeidstilfredshet Personskader Miljørisiko Vedlikeholdseffektivitet Reparasjonsandel Arbeidstimer Overtidsandel Varekvalitet Arbeidstilfredshet Personskader Miljørisiko Analyseeffektivitet Rapporteringseffektivitet Arbeidstimer Overtidsandel Varekvalitet Arbeidstilfredshet Personskader Miljørisiko 32 Strategi For å oppnå Feiring Bruks konsernmål skal vi i løpet av de neste årene videreutvikle vår rolle som bransjens mest betydningsfulle leverandør Organisatorisk skal vi gå fra å gjennomføre et forbedringsprosjekt til å bli en bedrift hvor kontinuerlig forbedring er en del av hverdagen. I 2015 skal Feiring Bruk: Internstrategi Videreutvikle og implementere et felles ledelsessystem for hele organisasjonen. Arbeide intensivt med planlegging og målstyring. Øke satsing på involvering og utvikling av ledere og medarbeidere. Etablere en tydeligere struktur hvor mer ansvar og beslutningsmyndighet legges til linjene. Tilegne Helse, Miljø og Sikkerhet økt oppmerksomhet. Øke fokus på Feiring Bruk som et konsern. Eksternstrategi Videreutvikle vår leverandørprofil gjennom økt satsing på asfalt og tilslagsprodukter, samt skape naturlig vekst i øvrige forretningsområder. Styrke vår markedsprofil gjennom økt eksponering mot marked og myndigheter. Styrke vår miljøprofil gjennom økt fokus på å begrense støy og støv, samt å bli miljøsertifisert. 35 Organisasjonskart Styring Prestasjonskultur Gode prestasjoner har fått oss dit vi er i dag. For at vi skal kunne fortsette med verdiskapende leveranser til våre kunder og samarbeidspartnere, er det viktig at vi kontinuerlig vurderer og søker å forbedre både våre KOM Holding AS egne og medarbeideres prestasjoner. Feiring Bruk AS Avd. Lørenskog Vi skal til en hver tid gå ut fra at det finnes en bedre løsning på et problem enn den vi er kjent med. Derfor har vi et kritisk blikk på gjeldende metoder og Avd. Hobøl Bransje- og samfunnskrav oppfordrer hverandre til å frembringe nyskapende idéer og løsninger. Prosedyrer og retningslinjer Bjønndalen Bruk AS Hjera Pukkverk AS TenTex AS Feiring Asfalt AS Avd. Dal Roller og mandat Medarbeidere Grefsrud AS Mobilt Lørenskog Huken Avd. Fet Ledelsessystem Mål og strategi Skal sørge for å gjennomføre tildelte arbeidsoppgaver innen gitte tidsfrister. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det snarest gis beskjed til nærmeste Avd. Armoen Verdier leder. Alle oppfordres til både å gi, og å etterspørre tilbakemeldinger fra medarbeidere. Hadeland Pukkverk AS Avd. Heier Visjon Ledere Skal alltid følge opp sine medarbeideres prestasjoner Massemottak og gi konstruktive tilbakemeldinger. En leder skal være tilgjengelig for rådføring dersom det er nødvendig for å Mobilknusing løse en oppgave. Ledere er ansvarlige for sin avdelings KPI (prestasjon), og skal rapportere til sin overordnede. En leder skal tilrettelegge for gode prestasjoner hos sine medarbeidere. 39

9 Ledelsessystem Vårt ledelsessystem er utviklet for at vi kontinuerlig skal kunne følge opp og forbedre våre prosesser. Ledelsessystemet består av følgende aktiviteter: Målsetting Gjennomføring Oppfølging Planlegging av tiltak Kontroll Målsetting Fastsetter KPI (nøkkeltall) og økonomiske mål. Målene skal være noe å strekke seg etter, men likevel være oppnåelige. Hensikten er å motivere og hjelpe medarbeidere med å se håndterbare forbedringsmuligheter. Planlegging Forutsier hvilke oppgaver som må koordineres for å nå målene. God planlegging fører til god prestasjon. Kontroll Måler prestasjoner, sikrer at ting gjøres riktig og bekrefter at vi er på rett vei. Kontrollen danner grunnlaget for å gjøre en evaluering. Oppfølging Evaluerer våre prestasjoner og identifiserer forbedringstiltak, samt muliggjør videreutvikling av prestasjonsnivået. Roller og ansvar Samtlige roller i Feiring Bruk er av stor betydning for konsernet. Derfor er det alles ansvar å gjennomføre tildelte arbeidsoppgaver. Dersom det oppstår usikkerhet rundt en oppgave, skal det tas opp med nærmeste leder. Vi er alle ansvarlige for å fylle vår rolle etter beste evne, og hjelpe til når vår kompetanse etterspørres. Ansvar og myndighet skal følge hverandre. Møtekultur Før møtet Forberedelser 40 % Under møtet Gjennomføring 20 % Etter møtet Etterarbeid og gjøremål 40 % Generelle møteregler: Møter starter og avsluttes til avtalt tid. Vi kommer godt forberedt. Ingen unødvendig bruk av telefon eller PC. Vi sørger for at agendapunkter blir fulgt og at nødvendige beslutninger tas. Beslutninger og oppgaver som skal fordeles, noteres ned. Vi avbryter ikke, eller snakker i munnen på hverandre. Møteleder Skal utarbeide eller fremskaffe dokumenter og annen informasjon som er nødvendig i forkant av møtet. Møteinnkallelser skal sendes ut i god tid, med agenda og informasjon om nødvendige forberedelser. Beslutningslogg og gjøremålsliste skal sendes ut og følges opp i etterkant av møtet. Møtedeltaker Skal gjøre nødvendige forberedelser i forkant av møtet. Dersom noe er usikkerhet rundt dette, skal møteleder kontaktes direkte. Møtedeltaker skal i etterkant av møtet sørge for å gjennomføre tildelte oppgaver, og overholde eventuelle tidsfrister. Problemløsing En utfordring eller et problem kan løses på følgende måte: Bryte ned Identifisere Beslutte Definere problemet og og analysere løsning og lage problemet finne rotårsak løsninger aktivitetsplan For å finne rotårsaken til et problem, skal spørsmålet om hvorfor det har oppstått stilles gjentatte ganger. Det betyr at problemet må ses fra flere perspektiver. Prosessen kan systematiseres ved at de ulike årsakene skisseres som et tre et årsakstre. Dette vil lettere kunne identifisere, eller synliggjøre, rotårsaken. Potensielle løsninger og konsekvenser av disse skal nøye evalueres før man beslutter tiltak. Sikkerhet Våre ledere skal sørge for at alle medarbeidere får nødvendig HMS- opplæring og informasjon. Det forventes at alle bruker nødvendig verneutstyr, og arbeider i tråd med våre sikkerhetsinstrukser. Feiring Bruk skal fokusere på HMS i alle ledd, også opp mot underleverandører og kunder Feiring Bruk Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet Tlf Dal Pukkverk Sessvollvegen, 2072 Dal Tlf Heier Pukkverk Meieriskauveien 55, 1912 Enebakk Tlf Hjera Pukkverk Blakkisrudenga, 2080 Eidsvoll Tlf Kontaktinformasjon: 3. Bjønndalen Bruk Nittedalsveien 206, 1480 Slattum Tlf Hobøl Pukkverk Riggesemveien 281, 1827 Hobøl Tlf Grefsrud Blikkvegen, 2050 Jessheim Tlf Fet Pukkverk Hølandsveien, 1903 Gan Tlf Armoen Pukkverk Blakervegen 979, 1925 Blaker Tlf Hadeland Pukkverk Hadelandsveien 159, 2743 Harestua Tlf Administrasjon: Telefon: Losbyveien Finstadjordet Driftskontor: Telefon: Feiringveien Finstadjordet Feiring Asfalt: Tlf TenTex: Tlf Massemottak: Tlf Adresse: Feiringveien 31, 1475 Finstadjordet 1945: Knut Ollendorff starter sin 1966: Installasjon av Nord-Europas 1992: Overtar andel av Hadeland 2003: Oppstart av tørkeanlegg for første produksjonsbedrift med største kjeftknuser i pukkverk. Pukkverk på Stryken. strøsand til OSL og andre flyplasser. fremstilling av Ludoknotter og Fremdeles i full produksjon. Monopolhus. 1993: Kjøper steinforekomsten på 2004: Overtar asfaltanlegget i 1967: Oppstart av Heier Pukkverk i Dal. Feiringåsen. Danner firmaet Feiring 1950: Knut drifter Sørum Gård og Enebakk. Asfalt. starter salg av brensel. 1994: Nytt pukkverk på Dal. I full 1972: Flytter administrasjon til drift fra : Starter TenTex. Bygger nytt 1952: Oppstart av Losbyveien. Innflytting i nytt asfaltverk på Lørenskog. entreprenørvirksomhet. Oppdrag maskinverksted. 1996: Overtar Hadeland Pukkverk for Vann-, E-, og Telegrafverket og 100 %. 2009: Grefsrud Jessheim legges kommunene på Romerike. 1977: Overtar Bjønndalen Bruk. ned. Utvidet drift til Vilberg. 1996: Brann i grovsiktestasjonen 1954: Oppstart av grustak på Asak. 1979: Overtar Betongelement med på Lørenskog. Begynner med 2010: Overtar Armoen Pukkverk. partnere. mobilknusing. Samarbeid med North Rock for drift 1959: Steinforekomsten i av pukkverk i Tromsø. Feiringåsen funnet. 1982: Overtar og moderniserer 1997: Ny finknusestasjon på Dal. Hobøl Pukkverk. Utvider mobilknuseavdelingen. 2013: Kjøper nytt mobilt asfaltverk. 1960: Begynner bygging av steinknuseri. 1987: Feiring Bruk blir aksjeselskap. 2000: Overtar Hjera Grustak. 2015: KOM Holding overtar 100% av aksjene i Feiring Bruk. 1962: Anlegget satt i drift. 1989: Overtar Grefsrud, 2001: Nytt finknuseri og Asfaltverk bygges av Fjeldhammer samt grusanlegget Vilberg. finsikteanlegg ved Grefsrud. 2015: Feiring Asfalt overtar Brug. Betongelement selges. asfaltverket på Huken. Post / fakturaadresse: Pb 394, 1471 Lørenskog Nødnummer: Medisinsk 113 Politi 112 Brann 110 Internhåndbok - første utgave, januar

10 Rår grunnen

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet!

Quo Vadis. Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Quo Vadis Hvor går du hen? Vi gir mennesker mulighet for utvikling, arbeid og aktivitet! Visjon Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet! Vi

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR LÅNEKASSEN 2020 Arkivreferanse: 201301919 Plandokument Strategiplan Versjon: 1.0 Ansvarlig: Adm. dir. Erstatter: Strategiplan 2014-2018 Gyldig fra: 12.06.14 Utarbeides av: Ledergruppen

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON

FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON FORNØYDE KUNDER VÅR MOTIVASJON ØIVIND CHRISTOFFERSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Tema Til samfunnets beste Statsbyggs strategiske mål Kundeundersøkelsen Stor fremgang og gode tilbakemeldinger, men også forbedringspotensial

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Kjære kollega VI FORMER FREMTIDEN!

Kjære kollega VI FORMER FREMTIDEN! Stiftelsesboken Kjære kollega Stiftelsens Statoils virksomhet skal kjennetegnes ved kvalitet, sikkerhet og en sterk og støttende bedriftskultur med mangfold og fellesskap. Våre barnehager skal være konkurranse-

Detaljer

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT

MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT MILJØSTYRING I SKAGERAK KRAFT Fremtidens Byer, Sandnes 15 april 2013 "Forankring av miljøledelse i det private en suksesshistorie fra Skagerak Kraft" Ingrid Thorsdal, Seksjonssjef Kvalitet & HMS Skagerak

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Flytoget på rett spor 10. mars 2015

Flytoget på rett spor 10. mars 2015 Flytoget på rett spor 10. mars 2015 Linda Bernander Silseth Administrerende direktør Flytogstandard Etableringen av siden Flytoget 1998 GMBstiftet 1992 GMB åpnet 1998 RRP åpnet 1999 Flytoget AS fristilt

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold

Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold 1. Målsetting Stavanger kommune skal være en åpen og romslig organisasjon, med god intern kommunikasjon og lav terskel for å si fra om kritikkverdige

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering - Generelt Rapportering - Sikkerhet og fortrolighet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og konfidensielt rapporteringsverktøy

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Organisasjonsprosjekt for utvikling av tjenestesenteret Forslag til målbilde for FSAT Målbilde for FSAT Et målbilde kan forstås som beskrivelsen av en

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid. STRATEGI 2015-2020 Fiskeridirektoratet skal fram til 2020 arbeide spesielt med fem områder som vil være helt sentrale for at vi skal kunne løse det oppdraget og nå de målene samfunnet har satt for vår

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS

ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS ETISKE RETNINGSLINJER I TANA ARBEIDSSERVICE AS BAKGRUNN Tana Arbeidsservice`s viktigste oppgave er å utvikle mennesker. Vårt viktigste mål er å gi dem som har en kortvarig eller langvarig begrensning i

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering 1. Formål: Som alle organisasjoner har også vi i Notodden kommune en naturlig andel av konflikter. Noen ganger er disse konfliktene starten til en positiv forandring.

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK

HMS-DAG BERGEN 2010. Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK HMS-DAG BERGEN 2010 Kl 1300 1345: STYRET SITT OVERORDNEDE ANSVAR OG ENGASJEMENT FOR HMS, BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG GOD FORRETNINGSSKIKK v/arild I. Søland - IBU for Elbjørg Gui Standal FOREDRAGET ER UTVIKLET

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Norges Skiforbund Langrenn

Norges Skiforbund Langrenn Norges Skiforbund Langrenn NSF - LANGRENN Gode sammen! Målsetting Hva er realistisk? Skal være noe å strekke seg etter! 3-punkts lister Må være kjent for alle involverte. Skaper vinnere dersom en tar konsekvensen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet

Vernetjenesten. Kristiansund. Hovedverneombudet Vernetjenesten Kristiansund Manglende kommunikasjon Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Hva er Kommunikasjon?

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer