TeTT på Konsernet h a m a r m e d i a Å r s r a p p o r t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TeTT på Konsernet h a m a r m e d i a Å r s r a p p o r t 2 0 1 1"

Transkript

1 Tett på Konsernet hamar m e d i a Å r s r a p p o r t

2 TETT PÅ: Konsernsjefen I 2011 fikk Media et rekordhøyt overskudd på 16,4 mill kroner. Det er et resultat konsernet skal være godt fornøyd med, ikke minst med tanke på alle de organisatoriske endringene vi har vært igjennom de siste to årene. Det betyr at ledere og ansatte tar nye utfordringer som følge av omstillinger, samtidig som fokus på den daglige driften opprettholdes. Det er en mentalitet det står stor respekt av! I årsrapporten presenterer vi et knippe av våre dyktige medarbeidere. Du kan blant annet lese om seksbarnsfaren, Ali Molana Yassir, rypejegeren Bente Lieng og vår egen «The COOP man» Reidar Lundsbakken. Konsernet går inn i en utfordrende tid. Myndighetene er i ferd med å endre viktige rammebetingelser når det gjelder pressestøtte og merverdiavgift. Dessuten er loven om eierskap i medier under revisjon. A-pressen er i ferd med å bli vår viktigste samarbeidspartner og samtidig største konkurrent. Det siste gjennom eierskapet i Østlendingen. Nå blir lokalt eierskap viktigere enn noensinne for å sikre mediemangfold og regional næringsutvikling. Enda viktigere enn endringene i rammebetingelsene, blir den digitale satsingen på våre kanaler. Den skal bane vei for fremtidens økonomiske resultater. For å være bedre rustet for framtiden, har konsernet startet et organisasjonsutviklingsprosjekt som vil pågå gjennom året. Hensikten er å samle like enheter i felles kommersielle miljøer for økt slagkraft og ressursutnyttelse. Dessuten har vi en klar målsetting om å klargjøre organisasjonen for fremtidig vekst og ekspansjon. Vi vil avslutningsvis takke alle ansatte og tillitsvalgte for innsatsen i 2011! HANS JØRGEN ØVERAASEN Tett på: konsernsjefen side 2 tett på: alt innhold Tett på: Nøkkeltallene side 4 Tett på: Konsernet side 6 Tett på: «The Coop man» side 8 Kommunikasjonskanaler side 11 Tett på: Konseptet lokalaviser side 14 avisa side 16 Lokalavisa -Østerdal side 18 Arbeiderblad side 20 Tett på: Journalisten side 22 Tett på: Nøkkeltall for Arbeiderblad side 24 Huskelappen side 25 Boligavis1.no side 25 Tett på: IT konsulenten side 26 Tett på: Konsernfakta side 27 Exact Media side 28 Mjøs Distribusjon side 30 Avislevering side 30 Tett på: Budbringeren side 31 Kommunikasjonsløsninger side 33 Avis-Trykk side 35 Idè Trykk side 36 Tett på: Produksjonssjefen side 37 Rim Idé & Kommunikasjon side 38 Tett på: En merkevare side 39 Tett på: Digital utvikling side 40 Tett på: Kommunikatøren side 42 Media as side 44 Mjøsa Invest 1 side 44 Tett på: Støttespilleren side 46 Idé & konsept: Rim Idé & Kommunikasjon Design og layout: Rim Idé & Kommunikasjon Grafisk produksjon: Rim Idé & Kommunikasjon Tekst: Rim Idé & Kommunikasjon Foto: Trond Lillebo og Christian Bergheim, HA Trykk: Idé Trykk Svanemerket trykksak Papir, omslag: Cyclus Offset 250 g Papir, innmat: Reprint 150 g tett på; Media Årsrapport 2011 er administrasjonens presentasjon av konsernet Media. Presentasjonen er et selvstendig dokument, men kan med fordel leses sammen med styrets årsberetning, revisors beretning og regnskap med noter. Informasjon i dette dokumentet gjelder situasjonen, slik den var i 2011, hvis ikke noe annet er presisert. Favorittsyssel: Seiling Har alltid med meg: Godt humør Utdanning: Diplomøkonom ved BI, MBA Brand Management ved NHH og MBA Strategisk Ledelse ved NHH. Stilling: Konsernsjef i Media 2 foto: trond lillebo 3

3 TETT PÅ: nøkkeltallene Hovedtall Resultatoversikt (tusen kr.) Driftsinntekter Driftsresultat (EBIT) Driftsbidrag (EBITDA) Resultat før skattekostnad Årets resultat HAMAR MEDIA Balanseoversikt (tusen kr.) Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalkapital KOMMUNIKASJONS- KANALER KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER NØKKELTALL: EBIT-margin (%) 8,5% 2,9% 2,3% 6,8% 8,4% 8,6% EBITDA-margin (%) 14,7% 11,8% 9,8% 13,0% 15,1% 15,1% Egenkapitalandel (%) 65,1% 61,2% 63,5% 63,7% 61,8% 62,7% Totalkapitalrentabilitet (%) 9,3% 3,3% 2,9% 8,5% 9,8% 9,9% Egenkapitalrentabilitet (%) 14,7% 5,3% 4,2% 13,1% 15,7% 15,7% Bokført egenkapital per aksje (kr) Fortjeneste per aksje (kr) Utbytte per aksje (kr) Utbytte i % av egenkapitalen 6,0% 4,1% 2,9% 2,9% 4,8% 4,6% Likviditet Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 144% 135% 109% 163% 139% 135% Pantelån pr (mill.kr.) HAMAR ARBEIDERBLAD LOKALAVISA EXACT HUSKE- LAPPEN IDÉ-TRYKK RIM Årsverk resultat før skatt mill. kroner antall årsverk Årsverk Definisjoner av nøkkeltall: EBIT-margin = Driftresultat/driftsinntekter. EBITDA-margin = Driftsbidrag/driftsinntekter. Egenkapitalandelen = Egenkapital/totalkapital. Totalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt + finanskostnader/gj.snittlig totalkapital. Egenkapitalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt/gj.snittlig egenkapital. Fortjeneste per aksje = Årets resultat etter skatt/antall aksjer. Utbytte i % av egenkapitalen = Utbytte/egenkapitalen ved utgangen av året Eksklusiv avisbud STANGEAVISA MJØS DISTRIBUSJON 4 5 AVIS LEVERING AVIS-TRYKK

4 TETT PÅ: konsernet Konsernet Media består av morselskapet Media AS og datterselskapene Arbeiderblad AS, -Østerdal Media AS, Exact Media AS, Info Innlandet AS, Avis-Trykk AS, Rim Ide & Kommunikasjon AS, Idé Trykk AS, Mjøs Distribusjon AS, Avislevering AS, Huskelappen AS (fra 2012) og Huskelappen.no AS (fra 2012). Morselskapet forvalter eierinteressene i alle datterselskapene og ivaretar økonomi-, personal- og teknologifunksjonene, samt eiendomsforvaltningen for hele konsernet. Media samarbeider med andre mediebedrifter og presseorganisasjoner på ulike områder. skapet deltar i bransje- og arbeidsgiverfellesskapet i Mediebedriftenes sforening, Visuell Kommunikasjon Norge og Avisenes Felleskjøp. merkevarene forretningsmodellen AVSENDER MEDIA MOTTAKER Merke Løsning Forbrukere Ansatte Leverandører Andre... KOMMUNIKASJONSLØSNINGER KOMMUNIKASJONSKANALER Forretningsmodellen til Media viser merkevarens (budskapets) vei gjennom konsernet. Rim Idé & Kommunikasjon skaper og foredler merkevaren. Sammen med Idé Trykk og Avis-Trykk videreutvikles merkevaren i grafisk form, tilpasses digitale- og papirflater mens HA, LokalAvisa, avisa, Exact Media, Huskelappen og Mjøs Distribusjon formidler merkevaren frem til mottakerne som er forbrukere, ansatte, leverandører etc. formål visjon hovedstrategi Konsernet Media består av morselskapet Media AS og 12 datterselskap. Konsernet er organisert i to divisjoner etter virksomhetenes karakter, kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsløsninger. Divisjon kommunikasjonskanaler: avis, nettavis, gratisavis, magasin, lokalradio, og distribusjon. Divisjon kommunikasjonsløsninger: rådgivning, merkevarestrategi, tekst, idé, design, trykk, webpubliseringsløsninger, programutvikling og IT-drift. Medias formål er å drive informasjons- og medievirksomhet. Media skal være en ledende virksomhet innen informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i Innlandet. Utgi Arbeiderblad og posisjonere avisen som den viktigste mediekanalen i Hedmark. Media skal være en helhetlig kommunikasjonsbedrift med bredt produktspekter. Ha kundefokus framfor produktfokus. Skape merverdier ut fra kjernevirksomheten «avisutgivelse» gjennom tilleggssalg og fordeling av felleskostnader på flere produkter. Være regionalt forankret. 6 7

5 TETT PÅ: «the Coop man» Coop Obs! Hypermarked Olrud åpnet torsdag 24. november 2011 kl Ansvaret for en imponerende åpningskampanje lå hos Arbeiderblads reklameavdeling. Rettere sagt, ansvaret hadde markedskonsulent Reidar Lundsbakken. Det er ikke første gang Reidar har hatt markedsføringsansvaret for Coop Innlandets kampanjer. De siste 15 årene er det han som har hatt ansvaret for distribusjonen av alt markedsmateriellet deres! Reidar er en erfaren markedskonsulent og avdelingens ubestridte nestor. Han startet i HA i 1972, og har anledning til å gå av med AFP i juni. Jeg trives så godt med jobben og kollegene mine, at jeg kan ikke tenke meg å slutte nå, sier 62-åringen, som mener han fremdeles fyller et rom. Det er gode nyheter for Coop Innlandet også. Reidar er nemlig «the Coop man». Ikke bare håndterer han alle annonser og bilag for dem, men han tar også mange av produktbildene til annonsene. Reidar har faktisk eget fotorom på Obs Rudshøgda der han operer på egenhånd. Det bringer oss tilbake til åpningen av Obs! Hypermarked på Olrud. I utgangspunktet skulle alt markedsføringsmateriell komme mer eller mindre ferdig for trykk og distribusjon, men det endte med at reklameavdelingen laget alt fra teasere og bilag til all annonsering. Men la oss starte ved begynnelsen. Etter et kundemøte, laget vi markedsplan med aktiviteter før, under og etter åpningen, sier Reidar. Det ble en omfattende åpningskampanje som inkluderte nedtellingsannonser og nyhetsannonser på nett, radio og papir, to stk. reklamebilag, plakater mm. Alt planlagt, satt opp grafisk, trykket og distribuert/publisert i løpet av to korte måneder. På selve åpningsdagen kjørte Radio Exact live åpningsshow i butikken mens Idé Trykk trykket opp plakater som vi dekorerte butikken med. Med andre ord var seks selskaper i Media involvert i kampanjen: Arbeiderblad, Avis-Trykk, Idé Trykk, Mjøs Distribusjon, Avislevering og Radio Exact. Slik fungerer forretningsmodellen til Media i praksis. Vi holder hele verdikjeden under samme tak og skaper inntektene internt. Sammen bidrar vi til konsernets solide bunnlinje. Det store spørsmålet som allerede svirrer i reklameavdelingen er hvordan de skal markedsføre Coop Innlandets planlagte døgnåpne «trafikkbutikk» ved Innlands-porten på Espa. De potensielle kundene er de som kjører forbi i dag. Men som Reidar sier da trekker vi med søstera vår Rim og finner på noe! Med Reidar og Medias datterselskaper på laget, er Coop Innlandet fremdeles i trygge hender! COOP Innlandet distribuerer over 200 bilag via HA Reklameavdelingen hvert år. Det utgjør 7,5 millioner kundeaviser til Hedmarken, Gjøvik og : 52 bilag for Coop Obs! 26 bilag for Coop Bygg 52 bilag for Coop Mega 52 bilag for Coop Marked 26 bilag for Coop Extra Favorittsyssel: Barnebarna og bowling på bedriftslaget til kona mi. Har alltid med meg: Mobilen Motto: Gjør en så god jobb at du skaper tillit hos kunden, så kommer han tilbake Utdanning: Økonomisk gymnas i 1969 og Avisakademiet Stilling: Markedskonsulent i HA 8 foto: trond lillebo9

6 KOMMUNIKASJONS- KANALER Lokalavis Nettavis Boligavis HA EXACT Lokalradio Nettavis Lokalavis Nettavis LOKALAVISA MJØS DISTRIBUSJON Budbringere Distribusjon Lokalavis Nettavis STANGEAVISA HUSKE- LAPPEN Bruktmarked Rubrikkannonsering Per Cato Risberg Favorittsyssel: Seiling og DJ-ing Har alltid med meg: Musikk og hodeplagg Motto: Life sounds better to music Stilling: Programleder/journalist i Radio Exact Mjøs Distribusjon og Avislevering distribuerer aviser, tidsskrifter og reklame i regionen. 10foto: christian bergheim 11

7 TETT PÅ: økonomiske resultater kommunikasjonskanaler Resultat 2011 Differanse Differanse i % Resultat 2010 Resultat 2009 Resultat 2008 Divisjon kommunikasjonskanaler Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 6,5 % 7,0 % 4,2 % 7,5 % Exact Media AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -3,1 % 13,1 % -30,4 % 11,5 % Arbeiderblad AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 10,0 % 11,5 % 5,2 % 8,0 % Mjøs Distribusjon AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 4,3 % 3,2 % Avislevering AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 0,5 % 0,8 % 9,0 % 10,5 % Info Innlandet AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 3,5 % 3,2 % -Østerdal Media AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -15,1 % -23,4 % -28,0 % -23,4 % Inntektene i divisjon kommunikasjonskanaler kommer fra salg av avisabonnement og distribusjon av reklame (annonser og reklamedistribusjon). Distribusjon av reklame skjer gjennom lokalavisene Arbeiderblad, Lokalavisa -Østerdal og avisa, lokalradioen Radio Exact, distribusjonsselskapene Mjøs Distribusjon og Avislevering i tillegg til innholdstjenestene på Internett: h-a.no, exact24.no, lokal-avisa.no og boligavis1.no. Det redaksjonelle innholdet produseres av redaksjonene i Arbeiderblad, Lokalavisa -Østerdal, avisa, Radio Exact og reklameavdelingen i Arbeiderblad (Boligavis1.no). I divisjon kommunikasjonskanaler økte resultatet før skatt med 1,3 millioner kroner, mens EBITDA gikk tilbake med 0,4 millioner kroner. Det var særlig resultatforbedringene i Mjøs Distribusjon (+ 0,9 millioner kroner) og -Østerdal Media (+ 0,8 millioner kroner) som bidro til økningen. v om -Østerdal Media fortsatt går med underskudd, så har selskapet hatt en meget positiv utvikling, fra et underskudd på 2,5 millioner kroner i 2009 til et underskudd på 1,4 millioner kroner i Vi forventer også en resultatforbedring i Info Innlandet, som utgir avisa, er med for første gang i resultatoversikten. skapet fikk et overskudd på 0,1 millioner kroner. Dette er et resultat vi er tilfreds med, i et år hvor fokus har vært å implementere selskapet i konsernet Media. Resultatet i Arbeiderblad for 2011 var også noe bedre (0,3 millioner kroner) sammenlignet med Exact Media, som fikk et meget sterkt resultat i 2010 (0,4 millioner kroner), fikk et underskudd på 0,2 millioner kroner i Huskelappen AS og Huskelappen.no AS ble kjøpt opp av Media med virkning fra 2012, og er derfor ikke med i økonomioversikten for divisjon kommunikasjonskanaler. opplagstall avis % HA LOKALAVISA SØR - ØSTERDAL STANGEAVISA Opplagsutvikling Samlet opplag for Arbeiderblad, Lokalavisa -Østerdal og avisa. Frem til 2005 viser grafen Arbeiderblads opplagsutvikling. F.o.m er opplaget til Lokalavisa -Østerdal og avisa lagt til. Grafen viser et samlet opplag for Totalopplaget på konsernnivå er solide eks. i 2011, en tilbakegang på 1 % sammenlignet med Mens avisa og Arbeiderblad går tilbake med hhv. 128 og 360 eksemplarer, så fortsetter opplaget til Lokalavisa -Østerdal å øke (+ 70 eksemplarer). Konsernavisenes opplag var i 2011 på: Arbeiderblad eks., Lokalavisa -Østerdal eks. og avisa eks. I gjennomsnitt ble Arbeiderblads nettutgave lest av unike brukere per uke. Det er en økning på 52% sammenlignet med På en gjennomsnittsuke ble det vist sider, noe som er en økning på 19,8 % sammenlignet med året før. De øvrige nettutgavene i konsernet har liten trafikk. Internett trafikk Internett trafikk viser en økning på unike brukere Ant. unike brukere

8 «Samma å je er henn i væla, bære je ser Mjøsa» Krusninger på Mjøsa, storm i et vannglass eller en dråpe i havet dekkes av flere av våre døtre på nett og papir - lydbølgene over eteren sørger datteren vår Exact for. Henne kan du lese mer om på side 28. Du finner henne også på Tett på: konseptet lokalaviser Ei lokalavis er nær leserne, forbrukerne og markedet nettopp fordi avisen kommer ut der folk bor og lever. Lokalavisen står folk nær. Som regel er den bestilt og betalt for et helt år om gangen. Den blir ønsket velkommen hjem til folk hver dag hele året. Lokalavisen hører hjemme i hverdagen din. Lokalavisene står sterkt, og knytter folk i bygder, tettsteder og bydeler sammen. Den følger hverdagslivet, kulturlivet, og ikke minst lokalpolitikken meget tett. Det er stedstilknytningen som kan forklare at du velger å abonnere på en lokalavis. Har du sterke stedsbånd, så oppfattes lokalavisen mer relevant for deg enn for en som ikke føler stedstilhørighet i samme grad. Over tid er opplagstallene til lokalavisene stabile, selv om det samlede avisopplaget for aviser tilsluttet slaget for lokalaviser gikk ned med 2,3 prosent det siste året. De større avisene, som er tilknyttet Mediebedriftenes landsforening, har til sammenligning en nedgang på 3,1 prosent. Media kjøpte avisa i februar avisa er veldrevet og godt etablert i. Med dette kjøpet ble vi bra representert i Hedmarks fjerde største kommune. Vår tanke er at Arbeiderblad og avisa skal supplere hverandre i dette markedet. Mens HA har en god dekning i de nordligste deler av, er avisa i en særegen posisjon sør i kommunen. Media startet Lokalavisa -Østerdal i Lokalavisa -Østerdal dekker handelsdistrikt, og har hatt opplagsøkning hvert år siden oppstarten. Arbeiderblad, som dekker regionen, er konsernets flaggskip. Avisen er dessuten Innlandets største. Fra etableringen i 1925 har opplaget økt jevnt og trutt, men med en svak tilbakegang de siste årene. Leserne av avisens internettutgave utligner opplagsnedgangen, og sikrer fortsatt markedsvekst. Gjermund Trøan Favorittsyssel: Fotball og bedriftscurling Har alltid med meg: Mobiltelefonen Utdanning: Radio- og fjernsyns journalistikk på Mediehøgskolen Gimlekollen Stilling: Journalist og redigerer i avisa 14 foto: trond lillebo15

9 Lokalavis for med utgivelse hver torsdag. Lokalavisa for og stangesokninger med utgivelse hver torsdag. Lokalavisa for og stangesokninger med utgivelse hver torsdag. Tynset Tynset LESERPRO LESERPROFIL STANGEAVISA Nedslagsfeltet til avisa. Nedslagsfeltet til S avisa avisa ble etablert fordi det var et marked for ei lokalavis som tok pulsen på livet i. Avisa dekker politikk, idrett og kulturliv i hele kommunen. Ḋen forteller om det som skjer i og om hverdagen til stangesokningen. avisa er stangesokningenes avis. Det er de som bidrar til innholdet i avisa og de har en sterk eierfølelse til avisa si. Den er viktig for folk i! Leserne ser alltid bilde av noen de kjenner i avisa og leser om det som er kjent og kjært. avisa er altså ei supernær avis som kommer i postkassen hver torsdag. avisa utgis av Info Innlandet AS. Media kjøpte avisa i Opplaget i 2011 ble på eksemplarer, noe som er en tilbakegang på 1,4 %. Vågå Vågå Etnedal - Etne- Gjøvikdal re- Info Innlandet AS Org.nr: Kontor i Dagl. leder & red. Lars K. Seierstad Info Innlandet har 4 ansatte. Ringebu Søndre- - Aker Øyer Lunner re- Søndre- Ringebu Løten Gjøvik Aker Øyer Lunner Løten BEFOLKNING 2010: PERS. DEMOGRAFI 43% BARN (0-12) BEFOLKNING 2 DEMOGRAFI 43% VOKSNE (35-64) BARN (0-12) OPPLAG: // LESERTALL: ANTALL HUSSTANDER: % 13% 49,65% 50,39% 65% UNGDOM (13-18) 81% UNGE VOKSNE (19-34) 75% 49,65 65% ELDRE (OVER 65) UNGDOM (13-18) OPPLAG: ANTALL HUSS 14% 20% ENEBOLIG 72% 16 Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Koordinater: N Ø Kilde: Ipsos & SSB 13%

10 Lokalavis for -Østerdal. Utgivelse tirsdag, torsdag og lørdag. Lokalavis for -Østerdal med utgivelse tirsdag, torsdag og lørdag. Lokalavis for -Østerdal med utgivelse tirsdag, torsdag og lørdag. Østerdal: Elve og Enge LESERPROFIL LOKALAVISA Østerdal:,,, -, og. BEFOLKNING Tynset Tynset BEFOLKNING 2012: PERS. 49,8% 50,2% 49,8% DEMOGRAFI DEMOGRAFI 14% 7% 14% 41% 20% 7% lokalavisa Lokalavisa -Østerdal er ekstra gode på de lokale og nære sakene i regionen. Avisa er godt kjent der hvor leserne bor og skriver om det som ligger dem nær. Lokalavisa er i stadig utvikling og har funnet sin egen stil. Det er en aktuell og god nyhetsavis som setter dagsorden. Den er godt kjent i regionen, og trekker ofte frem talenter innen både idrett og kultur. Leserne er godt fornøyd, noe stadig økende opplagstall viser. Lokalavisa -Østerdal er talerør og lokalavis for -Østerdal:,,,, - og. Lokalavisa -Østerdal utgis tirsdag, torsdag og lørdag. Abonnenter av Arbeiderblad i -Østerdal får Lokalavisa -Østerdal inkludert i prisen. Redaksjonen har også avdelingskontor i, som dekker kommunene og. Hovedkontoret er i. I tillegg til at det er i betalende opplag, er det ca eksemplarer som deles ut gratis sammen med HA. Til sammen distribueres det ut ca aviser per dag. Vågå Vågå - -Østerdal Media AS Org.nr: Kontor i og Ansv. red. Tone Strugstad Qviller -Østerdal Media har 8 ansatte. Ringebu Etnedal Gjøvik Etnedal re- Søndre- Aker Øyer - Lunner Ringebu re- Løten Gjøvik Søndre- Aker Øyer Lunner Løten BARN (0-12) OPPLAG: // LESERTALL: % 25% 20% 15% 10% 5% 0% UNGDOM (13-18) UKENTLIG BRUK MAN TIRS UNGE VOKSNE (19-34) ONS TORS ANTALL HUSSTANDER: % 13% VOKSNE BARN ELDRE UNGDOM (35-64) (0-12) (OVER(13-18) 65) FRE OPPLAG: UKENTLIG BR 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% LØR MAN SØN ANTALL ENEBOLIGHUSS 74% 13% TIRS 18 Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Koordinater: N, Ø Kilde: TNS Gallup & SSB 13%

11 Lokalavis for Hedmarken med utgivelse mandag - lørdag. hamar arbeiderblad Arbeiderblad er regionens eneste dagsavis. For å komme enda tettere på leserne, fikk avisen et visuelt løft i Et godt redaksjonelt innhold hver dag gjør den til Innlandets største avis. Vi starter med et historisk tilbakeblikk. Arbeiderblad (HA) ble etablert i 1925, en tid med stor fattigdom. Og på slutten av 1920-årene skrev HA på lederplass: «Jeg tør rette en inntrengende henstilling til alle foreninger og sammenslutninger i om å lage tilstelninger eller inn-samlinger til de trengende til jul. I mange hjem hersker de rene nødstilstander». Lederen fra 1920-årene beskriver på mange måter Arbeiderblads arvestoff, noe som også er forankret i avisens formålsparagraf: «Avisen skal drive fri og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd». I dag er Arbeiderblad Innlandets ledende lokalavis med sitt primære nedslagsfelt i regionen. Som ledende dagsavis i regionen, setter Arbeiderblad dagsorden med lokale nyheter som innbyggerne i regionen er opptatt av. Avisens over førti redaksjonelle medarbeidere lager en avis som preges av seriøsitet og troverdighet. Stikkord for redaksjonelle hovedområder er: nyheter, sport, kultur, meninger og debatt. I tillegg har avisen avtale med landets største nyhetsbyrå, NTB. I år investeres det over to millioner kroner for å digitalisere Arbeiderblads historiske avisarkiv. Avisarkivet vil bli tilgjengelig overfor publikum i løpet av året. Daglig ledelse i Arbeiderblad er todelt. Daglig leder har ansvar for reklameavdelingen og sjefredaktør har ansvar for redaksjonen. Arbeiderblads hovedkontor er på. I tillegg har redaksjonen avdelingskontor i Brumunddal. Foruten utgivelse av papiravisen Arbeiderblad, så publiserer også redaksjonen lokale nyheter på Reklameavdelingen utgir det kommersielle boligmagasinet, Boligavis1.no. Opplaget i 2011 var på eksemplarer, noe som er en tilbakegang på 1,4 %. I en gjennomsnittsuke ble Arbeiderblads nettutgave lest av unike brukere som viste sider. Det er en kraftig økning på hhv. 52 % og 19,8 % sammenlignet med Lokalavisa for Hedemarken med utgivelse hver mandag t.o.m. lørdag. Vågå Lokalavisa for Hedemarken med utgivelse hver mandag t.o.m. lørdag. Vågå - Etnedal re- Arbeiderblad AS Org.nr: Kontor i og Brumunddal Daglig leder Ola Nybakk Sjefredaktør Carsten Bleness HA har 64 ansatte Søndre- Tynset Ringebu Etnedal Gjøvik Aker Øyer - Lunner re- Løten Gjøvik Søndre- Tynset Ringebu Aker Øyer Lunner Løten LESERPROFIL HA Nedslagsfeltet til Arbeiderblad:,, Løten og. BEFOLKNING 2010: PERS. DEMOGRAFI 15% BARN (0-12) 49,61% 50,39% OPPLAG: // LESERTALL: UKENTLIG BRUK 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MAN 8% UNGDOM (13-18) TIRS ONS UNGE VOKSNE (19-34) TORS FRE ANTALL HUSSTANDER: % 16% Nedslagsfeltet til H,, BEFOLKNING DEMOGRAFI 15% 8% 41% VOKSNE BARN ELDRE UNGDOM (35-64) (0-12) (OVER(13-18) 65) OPPLAG: UKENTLIG BR 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% LØR MAN SØN ANTALL ENEBOLIG HUSS 67% 17% 49,61 TIRS 20 Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Koordinater: N Ø Kilde: TNS Gallup & SSB 16%

12 TETT PÅ: journalisten Hmm Nå skjer det noe her. Den yngste journalisten i HA-redaksjonen er opptatt av telefonen sin. Han smiler fornøyd når et par avtaler går i boks på kort tid. Christian E. Bergheim er 25 år, og er den yngste i redaksjonen. Han tilhører internettgenerasjonen, og føler at stillingen som nettjournalist er perfekt for ham. Likevel er han sikker på at nettet kan utnyttes betydelig bedre enn i dag. I løpet av året får vi ny nettavis, sier han fornøyd og legger armene bak hodet. Det tror jeg er avgjørende i fremtiden. Ifølge ham selv er framtida akkurat nå. Han forteller at hans generasjons avislesere vil ha «litt hele tiden» når det gjelder nyheter. Det innebærer hurtige oppdateringer, og aller helst direkte fra felten. Det er der han selv trives best; med trådløs nettforbindelse, bærbar PC og alle muligheter til å publisere hendelsesnyheter nesten direkte. Christian tilhører gruppen av journalister som har jobbet med terrorsaken fra 22. juli, og har vært akkreditert som journalist i lo Tingrett for å følge saken. Christian var sommervikar i redaksjonen da bomben smalt. Da meldingene om tragedien på Utøya kom, var han og en kollega allerede på plass i lo for å dekke hendelsen. Christian fikk føle på terroren og angsten som satte seg i hovedstaden denne dagen. Han ble sendt til et av pårørendehotellene etter hvert. Uten å ane hva som egentlig foregikk på øya skulle han og kollegaen dekke terroren med et lokalt øye. Det var som å se en film. Kontrasten mellom meg som utenforstående journalist, og de familiene som hadde mistet sine, var grotesk. Det satte spor. Noe helt annet er å jobbe med lokale saker. Traktorjakten er den mest sette videoen vi har laget, sier Christian smilende om filmsnutten som omhandler en stjålet traktor på flukt fra politiet. Den utspiller seg i og. Snakk om lokal action! Som nettjournalist har Christian en naturlig interesse for statistikk og å følge med på hva leserne fenges av. Ofte er det lokale krimsaker som topper listene, for eksempel slik som da politiet jaktet på den nevnte traktoren. Statistikken i nettavisa forteller blant annet hvilke saker som leses mest, og når det er mest trafikk på Denne ønsker Christian å dra enda mer nytte av når den nye nettavisa lanseres. Statistikken kan være et verktøy for hvilke saker som skal følges opp og i hvilken grad. Så blir det fint at nettavisa tilpasses bedre både mobiltelefoner og lesebrett. Christian gleder seg. Favorittsyssel: Gitarspilling i rockebandet «Major Vibe» Har alltid med meg: Kamera, plekter og papirlommetørkle Motto: Bedre å ha gode venner og noen fiender, enn at ingen bryr seg. Utdanning: Fotojournalist fra Høgskolen i lo Stilling: Nettjournalist i HA 22 foto: trond lillebo23

13 en gratisavis som leveres til samtlige husstander TETT PÅ: opplagsdekning Husstandsdekning Arbeiderblad en gratisavis som leveres til samtlige husstander Aker Lunner TETT PÅ: tall fra avisdrift Arbeiderblad Kommune Vågå stander Opplag i % Husstander Opplag Dekning i % Opplag i % Ringebu Vågå ,2 % ,3 % 0,83% BEFOLKNING DEMOGRAFI 2010: PERS. Ringebu DEMOGRAFI ,3 % ,4 % -1,22% Den kommer ut til husstander med 20 utgaver i året. Avisen ble startet i 1971, og markerte sitt Øyer Løten ,1 % ,6 % -0,42% 40-årsjubileum Øyer i Huskelappen er sannsynligvis landets eldste gratisavis ,1 % ,6 % -1,67% I januar 2012 kjøpte Media Huskelappen AS og Huskelappen.no AS. 15% 8% 19% 41% 15% 8% 19% 41% 49,53% 50,47% Etnedal Sum Hedmark ,7 % ,6 % -0,45% re- Tynset Etnedal Gjøvik LESERPROFIL HUSKELAPPEN Vågå ,4 % ,4 % 0,00% re- Ringebu Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, BARN UNGDOM UNGE VOKSNE VOKSNE ELDRE Gjøvik Løten ,0 % ,6 % -7,31% og Gjøvik. (0-12) (13-18) (19-34) (35-64) (OVER 65) - BARN UNGDOM UNGE VOKSNE VOKSNE ELDRE Løten Søndre- DEMOGRAFI (0-12) (13-18) (19-34) (35-64) (OVER 65) ,8 % ,7 % -15,21% - DISTR.EKS.: // LESERTALL: Søndre ,4 % ,7 % -13,71% BEFOLKNING 2010: PERS. DISTR.EKS.: // LESERTALL: Øyer ANTALL HUSSTANDER: ,4 % ,3 % -9,43% ANTALL HUSSTANDER: Huskelappen AS ,3 % ,9 % -20,25% 15% 8% 19% 41% 49,53% 50,47% ENEBOLIG Aker Lunner Sum S-Østerdal ,5 % ,4 % -11,21% Kontor i ENEBOLIG Aker Lunner ,0 % % Vågå 5,4 % -7,84% Etnedal Ringebu 64% ,5 % ,5 % 0,00% re- DEMOGRAFI Tynset ,0 % ,2 % -11,54% Gjøvik Øyer BARN UNGDOM UNGE VOKSNE VOKSNE ELDRE ,1 % ,0 % -20,00% Løten (0-12) (13-18) (19-34) (35-64) (OVER 65) - Folldal ,6 % ,8 % 15% 8% 19% 41% -10,00% Søndre ,2 % ,1 Etnedal DISTR.EKS.: // LESERTALL: % 11,11% Kontor i re- Sum N-Østerdal ,5 % ,8 % -10,44% Gjøvik Konsernet Media er en ledende virksomhet BARN UNGDOM innen informasjon UNGE VOKSNE og kommunikasjon VOKSNE ELDRE i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, Koordinater: N Ø Utenfor distr Løten Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon (0-12) i Innlandet. (13-18) Konsernet (19-34) har 12 datterselskap, (35-64) (OVER 65) ANTALL HUSSTANDER: årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler Koordinater: N & -løsninger Ø Kilde: Ipsos & SSB Totalt ,42% Søndre- 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Kilde: Ipsos & SSB DISTR.EKS.: // LESERTALL: Hus Endring Dekning Tynset Tynset LESERPROFIL HUSKELAPPEN Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, og Gjøvik. Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, og Gjøvik. Tynset huskelappen LESERPROFIL HUSKELAPPEN BEFOLKNING 2010: PERS. BEFOLKNING 2010: Nedslagsfeltet PERS. Huskelappen:,, Løten, Huskelappen og Gjøvik. er en gratisavis som leveres til samtlige husstander i,, Løten, Aker Lunner ANTALL HUSSTANDER: Gratisavis for Hedmarken. Utgivelse hver 14. dag., Biri, Biristrand, Redalen og Snertingdal. ENEBOLIG 64% boligavis1.no Antall Antall Antall sider Antall sider Herav sider Total annonsemengde År Netto opplag lesere utgaver gj.sn totalt redaksjonelt ,1 18 Konsernet 440 Media =70,9% er en ledende virksomhet innen informasjon 606og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, Koordinater: N Ø , årsverk og en omsetning =70,8% på 250 mill kroner. Konsernet er organisert 925 i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Kilde: Ipsos & SSB Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon unntatt og juli kommunikasjon og desember. i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, , =71,6% årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger , =71,6% , =70,8% , =67,7% , =64,7% , =65,8% , =67,5% , =69,8% , =71,8% ,53% 50,47% Boligavis1.no er et boligmagasin som kommer i postkassen siste fredagen i hver måned, Koordinater: N Ø Kilde: Ipsos & SSB LESERPROFIL HUSKELAPPEN 49,53% 50,47% Boligmagasin for Hedmarken. Utgivelse én gang per måned. ENEBOLIG 64% Magasinet presenterer siste trender innen farger, kjøkken, bad, møbler og interiør. Det er et magasin til inspirasjon og glede, som kan nytes over en kopp rykende fersk kaffe. Avisen distribueres i,, Løten og som innstikk til Arbeiderblad. Opplag: eks. Boligavis1.no er nettutgaven av boligmagasinet. Her krydres det med aktuelle bolignyheter hver dag. Org.nr Dag.leder Per Magnus Brekne huskelappen as har 2 ansatte Huskelappen.no AS Org.nr Dag. leder Per Magnus Brekne huskelappen.no har 0 ansatte 24 25

14 TETT PÅ: it konsulenten Fra et kontor i 2.etasje midt i gågata i, driftes systemene som holder Media-hjulene i gang. Hit ringer fortvilte medarbeidere enten de har mistet en e-post, står foran ei låst dør et sted i bygningslabyrinten eller ikke får publisert artikkelen til morgendagens avis. Her sitter Carlos Abrante, som sammen med Arne Hubred utgjør hele IT-avdelingen i Media. Mens de mer kjente navnebrødrene er opptatt av strikkeoppskrifter, holder våre «Arne og Carlos» alle våre servere (ca. 50 stk.), diverse fagsystemer, dørsystem, smarttelefoner, radiodrift og e-postsystemet oppegående. Carlos har lang fartstid i Media. Han kom til oss i 1996 og var faktisk den første internettmedarbeider i konsernet. Da han var inne til intervju for stillingen som supportmedarbeider, ble hans ikke-norskklingende navn kommentert. «Carlos Abrante, ja. Du snakker godt norsk, du», sa intervjueren. «Ja, je er nå fra Brumunddal n, je», svarte Carlos. Han er født og oppvokst i Brumunddal med foreldre som utvandret fra Tenerife i Je er en pottit som driv med alt mulig rart, svarer Carlos når han ble spurt om hva han driver med. Etter hvert som samtalen skrider frem, er det utforsking og innføring av nye «ting» som Carlos bruker mest tid på. TETT PÅ: konsernfakta Noen av våre kompetanseområder 33 JOURNALISTEr 12 KONSULENTER 7 daglig ledere 9 redaktører 2 programledere 5 DESIGNERE 3 TYPOGRAFER DET ER 67 KORTLESERE I BYGNINGEN VÅR 106 ansatte er medlemmer av kunstklubben 152 konsernansatte AVISBUD 3 ART DIREKTORER 3 WEBUTVIKLERE 4 etterbehandlere 1 IT KONSULENT 2 illustratører 3 kundeservice 16 mellomledere 7 rådgivere 4 vaktsjefer 2 fotografer 10 trykkere 3 økonomer 6 GRAFIKERE 128 BUD ELDSTE ansatte ER 67 ÅR YNGSTE ANSATTE ER 25 ÅR ELDSTE annsatte ER 84 ÅR YNGSTE ANSATTE ER 19 ÅR noen av våre opprinnelser vi har ansatte som kommer fra Somalia, Kristiansand, Bulgaria, Meløy, Irak, Harestua, Jemen, Øvre Årdal, Afghanistan, Gjøvik og mange flere fra hamar, ringsaker e-post. håndterer E-postserveren daglig 10,67% 43% er under 35 år er under 35 år Det artigste med jobben min er at den er så variert, forteller Carlos. Han fikser det meste når det er noe som ikke funker. Det innebærer at han «alltid er på jobb» og med mobilen på lomma. Aller mest artig har han det når han får photoshoppa litt. På kontoret henger selvfølgelig et photoshoppet forsidebilde av de strikkende navnebrødrene hvor fjesene er erstattet med våre Arne og Carlos! 4000 tonn 135 trailere papir brukes i Avis-Trykk avispapir inn i HA-kvartalet pr. år! Favorittsyssel: Tekniske duppeditter & musikk Har alltid med meg: Mobiltelefonen Motto: Har det knapper, er det kult Utdanning: vlært + diverse kurs innen nettverksteknologi og brannmurteknologi Stilling: IT-konsulent i Media foto: trond lillebo

15 Lokalradio med sendinger i Hedmark & Oppland hver dag. Lokalradio for Hedmark og Oppland Lokalradio for Hedmark og Oppland Nedslagsfeltet Exac,, Ga LYTTERPROFIL RADIO EXACT. Nedslagsfeltet Exact:,, Gjøvik, Løten,,,,, Øyer og. BEFOLKNING 2 Tynset Tynset BEFOLKNING 2010: PERS. 49,47 49,47% 50,53% DEMOGRAFI DEMOGRAFI 28 Exact media Exact Media driver lokalradiostasjonen Radio Exact på. skapet har allmennkonsesjon i, og. Exact deler derfor frekvenser med en annen aktør i regionen. I mai 2012 godkjente Medietilsynet kjøpet av Radio Pluss AS fra Gudbrandsdølen Dagningen. I 2012 fikk også Exact Media lokalradiokonsesjon for og Løten. skapet jobber for tiden med å få på plass nye tekniske løsninger og programflater for Gjøvik,, Løten og. Radio Exact er favorittstasjonen til mange lyttere fra Minnesund til i tillegg til og Løten. Digital Audio Broadcasting (DAB) Majoriteten av lokalradioene i Norge vil trolig gå over til DAB fra Samtidig legges det til rette for at de små kan fortsette innenfor FM-nettet. Digital Audio Broadcasting forkortes til DAB og er en teknisk standard for digital lydkringkasting. DAB er radio kringkastet ved hjelp av digital teknikk, i motsetning til FM som er en analog teknikk. Både DAB og FM bygger på bakkebaserte sendinger, hvor man utnytter radiobølger utsendt fra sendermaster på bakken for å distribuere radiosignalene (Kilde: Medietilsynet). For nærmere informasjon: tingsmelding nr. 8 ( ). Vågå Vågå - Exact Media AS Org.nr: Kontor i Daglig leder Terje Aasen Redaktør Gøran Kristiansen exact har 6 ansatte Ringebu Etnedal Gjøvik - re- Søndre- Aker Øyer Lunner Øyer Etnedal re- Gjøvik Løten Søndre- Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Ringebu Aker Lunner Løten 14% BARN (0-12) LYTTERTALL: UKENTLIG BRUK 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MAN 8% UNGDOM (13-18) TIRS ONS 19% UNGE VOKSNE (19-34) TORS FRE ANTALL HUSSTANDER: % 8% 41% BARN VOKSNE (35-64) (0-12) LØR UNGDOM ELDRE (OVER (13-18) 65) Koordinater: N Ø Kilde: Synovate MMI & SSB LYTTERTALL: 2 UKENTLIG BRU 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MAN SØN TIRS ANTALL HUSS ENEBOLIG 64%

16 mjøs distribusjon Mjøs Distribusjon distribuerer Tynset reklame sammen innstikk i HA, Lokalavisa -Østerdal, avisa eller Huskelappen, og i postkassa som vedlegg. Distribusjonsselskap Vågå Tynset Ringebu i avis og vedlegg til husstander som ikke abonnerer på avis. Aker Reklame som distribueres med Mjøs Øyer Distribusjon treffer best aldersgruppen over 35 år og en hovedvekt av sluttkundene er kvinner. Etnedal re- Gjøvik Distribusjonsopplag: Løten - Søndre- Vågå Ringebu Lunner en gratisavis som leveres til samtlige husstander en gratisavis som leveres til samtlige husstander med morgenavisene. Reklamen distribueres som Mjøs Distribusjon leverer også kombinasjonsproduktet innstikk - Etnedal Aker Gjøvik Løten Vågå re- Mjøs Etnedal - Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger AvisLevering AS re- Søndre- Øyer Budselskap Avislevering AS sørger for at du har avisen i postkassen din før kl om morgenen. Budbringerne er innom ca postkasser i regionen seks netter i uken. I 2011 gikk budene over fra papirbudbok til elektronisk budbok. Det utgjorde en «ny hverdag» for avisbudene. Den fungerer som en guide gjennom ruta og har forenklet kommunikasjonen med administrasjonen. Lunner Distribusjon AS Org.nr: Kontor i Daglig leder Tore Johnstad Ringebu MD har 8 ansatte LESERPROFIL HUSKELAPPEN Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, og Gjøvik. Øyer BEFOLKNING 2010: PERS. 49,53% 50,47% Gjøvik LESERPROFIL MJØS DISTRIB. Løten DEMOGRAFI Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, og Gjøvik. Søndre- 15% 8% 19% 41% BARN (0-12) UNGDOM UNGE VOKSNE (13-18) (19-34) Aker Lunner DISTR.EKS.: // LESERTALL: ANTALL HUSSTANDER: % VOKSNE ELDRE (35-64) (OVER 65) BEFOLKNING 2010: PERS. 49,61% 50,39% avislevering Avislevering AS Org.nr Kontor i Daglig leder Tore Johnstad Avislevering har128 ansatte Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, Koordinater: N Ø 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Kilde: SSB % ENEBOLIG 64% 41% ENEBOLIG 64% TETT PÅ: BEFOLKNING 2010: PERS. 49,61% 50,39% budbringeren 15% 8% Under den karakteristiske BARN hatten, UNGDOM lyser (0-12) (13-18) smilet fra en av Mjøsdistribusjons kanskje blideste medarbeidere. Seksbarnsfaren fra Somalia, Ali Molana Yasin, jobber som avisbud og tar ekstravakter på pakkeriet. UNGE VOKSNE (19-34) ANTALL HUSSTANDER: Det passer meg helt perfekt akkurat nå, å være avisbud, sier Ali fornøyd. Arbeidstid fra ca. kl til 6.00 gjør at jeg kan være mye sammen med familien min. Jeg er på jobb når de sover, og når barna er våkne er jeg der sammen med dem. Perfekt! Ali har arbeidet i Media i nær ti år. Han har vært BARN UNGDOM UNGE VOKSNE VOKSNE ELDRE (0-12) (13-18) (19-34) (35-64) (OVER 65) innom trykkeriet og de ulike linjene i pakkeriet, før han Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet i fjor vinter har 12 ble datterselskap, avisbud med tre ruter. Koordinater: N Ø ANTALL HUSSTANDER: årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Koordinater: Konsernet N er Ø organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler Jeg kommer & -løsninger til å leve lenge, sier Ali smilende, og Kilde: SSB 2011 Kilde: Ipsos & SSB forteller at nattjobbinga i bil, bare han, avisene og P4, gir økt livskvalitet. Roen og freden er helt nydelig. Pakkeriet er hans andre arbeidsplass. Ali jobber som ekstrahjelp der, og etter mange år i sirkulasjon ved de ulike arbeidsstasjonene, er han som poteten og kan brukes til alt. Han forteller om et herlig arbeidsmiljø, hvor de fleste er mer kamerater enn kolleger. Pakkeriet er langt mer enn det innlysende. Her gjøres mye mer enn bare å pakke trykksaker. Bilag fra noen av Media sine største kunder skal behandles, pakkes og plasseres i riktig avis til riktig tid. Det krever fokus og nøyaktighet. Pakkelinjene er et velsmurt maskineri, både når det gjelder kompetanse og utstyr. v sier Ali Jobben min er helt fantastisk. 41% VOKSNE (35-64) ELDRE (OVER 65) ENEBOLIG 64% Favorittsyssel: Mine seks barn Har alltid med meg: Hatten og kaffekoppen Motto: Vær et godt medmenneske, og spre glede rundt deg. Utdanning: Videregående skole i Somalia, og ellers livets skole Stilling: Avisbud og ekstrahjelp på pakkeriet 30 foto: trond lillebo31

17 KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER IDÉ TRYKK Design/ferdiggjøring Offsettrykk Digitaltrykk format/plott RIM Merkevare/strategi Dialog/tekst/analyse Digital/web/CMS Visuell/idé/design AVIS-TRYKK Rotasjonstrykk Tabloidformat Ferdiggjøring siv storøy (t.v) Motto: Remember that you are unik, just like everyone else Utdannelse: Illustrasjon, billedkunst og grafisk design Sine nesvaag (t.h) Motto: Assumption is the mother of all fuckups Utdannelse: Bachelor i visuell kommunikasjon & AMG sertifisert 32 foto: trond lillebo 33

18 Rotasjonstrykkeri med base på TETT PÅ: økonomiske resultater avis-trykk hamar Avis-Trykk AS Org.nr: Kontor i Daglig leder Jon Hegge avis-trykk hamar har 19 ansatte Divisjonsoversikt Resultat 2011 Differanse Differanse i % Resultat 2010 Resultat 2009 Resultat 2008 Divisjon kommunikasjonsløsninger Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 18,7 % 17,4 % 13,2 % 16,5 % Avis-Trykk AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 24,4 % 23,6 % 18,9 % 22,3 % Idé Trykk AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 17,6 % 13,5 % 10,0 % 13,2 % React Solutions AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -3,5 % 9,7 % 11,8 % 5,0 % Rim Idé & Kommunikasjon AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -3,9 % -7,5 % -11,9 % 2,1 % Produktene til Avis-Trykk er dagsaviser, ukeaviser, gratisaviser og reklameaviser. Det er hard konkurranse i markedet. Generelt er det en nedgang både mht. sidetall og volum. På kort sikt har Avis-Trykk HA og GD som to store og stabile kunder, og bedriften forventer derfor ikke store endringer i I 2011 var Avis-Trykk i forhandlinger med GD om fornyelse av trykkeriavtalen, som løper ut juni GD valgte A-pressens trykkeri, Nr1 Trykk, som fremtidig leverandør av trykkeritjenester. Det betyr at Avis-Trykk etter hvert får en betydelig ledig kapasitet. Isolert sett kan dette svekke lønnsomheten i Avis-Trykk betydelig. Avis-Trykk moderniserer for tiden pakkeriet. Dette vil føre til lavere bemanning og mer kostnadseffektiv drift. Avis-Trykk er en svanemerket bedrift. Driftsinntektene i divisjon kommunikasjonsløsninger kommer fra salg av trykksaker og aviser, internettløsninger, IT-drift, reklamebyråtjenester og rådgivning. I 2011 økte resultatet før skatt og EBITDA med hhv. 4,5 millioner kroner og 1,6 millioner kroner. Det var særlig resultatforbedringene i Avis-Trykk (+ 3,8 millioner kroner) og Idé Trykk (1,3 millioner kroner) som bidro til divisjonens resultatforbedring. Rim Idé & Kommunikasjon og React Solutions gikk begge med underskudd på 0,4 millioner kroner. skapene ble fusjonert ved årsskifte. 34 telefon: // e-post: // 35

19 idé trykk Totalleverandør av grafiske tjenester i Nydal Idé Trykk er en helhetlig grafisk virksomhet som leverer grafisk design, offset- og digitaltrykk, storformatplott og profileringsartikler. Bedriften har et av de mest moderne trykkeriene i Innlandet. Markedet er i hovedsak større regionale og nasjonale bedriftskunder og offentlige virksomheter. Maskinparken hos Idé Trykk: Heidelberg Speedmaster XL 74 (2009) Heidelberg SM 52 (2004) Xerox digitaltrykkmaskin (2009) 2 stk Heidelberg Winge (1954 og 1972) Heidelberg skjæreanlegg (2009) Idé Trykk AS Org.nr: Kontor i Furnes Daglig leder Einar Simensen Idé trykk har 12 ansatte Bedriften har et strategisk samarbeid med Dialecta på og Willy Berg Grafiske i Moelv. Idé Trykk er en svanemerket bedrift. 2 stk CTP anlegg Heideblerg (plateproduksjon) (2004 og 2009) 2 Heidelberg falsemaskiner (1999 og 2006) Heidelberg samlestifter (2009) HP Latexplotter (2011) visuell & web trykk/etterbeh. displaymateriell profilartikler Idé & profil Grafisk design 3D-design Språkvask Web to print utvikling Offset Digital Fals, stift og skjær Lakkering og stansing Konviluttering Adressering Distribusjon Bannere Messevegger Rollups formatplakater Skilt (ut- og innvendig) t utvalg Showroom i Nydalen TETT PÅ: produksjonssjefen Mannen med en av de tøffeste maskinparkene i Innlandet heter Stein Krogh og er produksjonssjef i Idé Trykk. Med flaggskipet Heidelberg Speedmaster XL 74, kan Idé Trykk trykke opp store opplag på kort tid. Ja, det er en ganske annen trykkehverdag nå enn da jeg startet i bransjen for nær 40 år siden, forteller Stein. v om vi i dag har en av de mest moderne trykkemaskinene på markedet, så er det mest grunnleggende like viktig i dag som for 40 år siden. Det er kvalitet og kvalitetssikring hele veien i tillegg til riktig papir til riktig trykksak! Arbeidsdagen til en produksjonsleder er til tider hektisk, men allsidig. For hver jobb sjekker jeg kvaliteten på den trykklare filen (PDF). Da er det viktig å passe på at det ikke er noen forskyvninger av elementer i dokumentet. Deretter kjører jeg ut trykkplater til maskinen (repro) og en blåkopi så gutta på trykken har å se etter. Det er fokus på kvalitetskontroll hele veien. Papir er et levende og resirkulerbart materiale. Luftfuktighet er alfa omega for trykkeri. Papiret bør ha en stabil fuktighet på rundt 55 prosent. Blir det for tørt, vil papiret bli statisk og vanskelig å få gjennom maskinen. Blir det for fuktig, så får vi strekk i papiret. Dette holder vi stabilt med et godt befuktningsanlegg. Det er ikke bare den hypermoderne Heidelberg som gjør jobben. For å gi trykksaken et ekstra løft, har vi vår gode Heidelberg Winge fra før krigen til å gjøre jobben. Den kan stanse ut en form, prege et uttrykk, rille eller perforere trykksaken. Vi kan med sikkerhet slå fast at papirets død er svært overdrevet, i alle fall hos Stein Krogh i Nydalen! Favorittsyssel: Pusle og snekre på hytta ved Tynset Har alltid med meg: Ingenting. Jeg er ikke avhengig av noe Utdanning: Yrkesskolen bilmekanikk. NSB-skolen konduktør, Forsvarets befalsskole foto og fagbrev offsettrykker. Stilling: Produksjonssjef Idé Trykk 36 telefon: // e-post: // foto: trond lillebo37