TeTT på Konsernet h a m a r m e d i a Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TeTT på Konsernet h a m a r m e d i a Å r s r a p p o r t 2 0 1 1"

Transkript

1 Tett på Konsernet hamar m e d i a Å r s r a p p o r t

2 TETT PÅ: Konsernsjefen I 2011 fikk Media et rekordhøyt overskudd på 16,4 mill kroner. Det er et resultat konsernet skal være godt fornøyd med, ikke minst med tanke på alle de organisatoriske endringene vi har vært igjennom de siste to årene. Det betyr at ledere og ansatte tar nye utfordringer som følge av omstillinger, samtidig som fokus på den daglige driften opprettholdes. Det er en mentalitet det står stor respekt av! I årsrapporten presenterer vi et knippe av våre dyktige medarbeidere. Du kan blant annet lese om seksbarnsfaren, Ali Molana Yassir, rypejegeren Bente Lieng og vår egen «The COOP man» Reidar Lundsbakken. Konsernet går inn i en utfordrende tid. Myndighetene er i ferd med å endre viktige rammebetingelser når det gjelder pressestøtte og merverdiavgift. Dessuten er loven om eierskap i medier under revisjon. A-pressen er i ferd med å bli vår viktigste samarbeidspartner og samtidig største konkurrent. Det siste gjennom eierskapet i Østlendingen. Nå blir lokalt eierskap viktigere enn noensinne for å sikre mediemangfold og regional næringsutvikling. Enda viktigere enn endringene i rammebetingelsene, blir den digitale satsingen på våre kanaler. Den skal bane vei for fremtidens økonomiske resultater. For å være bedre rustet for framtiden, har konsernet startet et organisasjonsutviklingsprosjekt som vil pågå gjennom året. Hensikten er å samle like enheter i felles kommersielle miljøer for økt slagkraft og ressursutnyttelse. Dessuten har vi en klar målsetting om å klargjøre organisasjonen for fremtidig vekst og ekspansjon. Vi vil avslutningsvis takke alle ansatte og tillitsvalgte for innsatsen i 2011! HANS JØRGEN ØVERAASEN Tett på: konsernsjefen side 2 tett på: alt innhold Tett på: Nøkkeltallene side 4 Tett på: Konsernet side 6 Tett på: «The Coop man» side 8 Kommunikasjonskanaler side 11 Tett på: Konseptet lokalaviser side 14 avisa side 16 Lokalavisa -Østerdal side 18 Arbeiderblad side 20 Tett på: Journalisten side 22 Tett på: Nøkkeltall for Arbeiderblad side 24 Huskelappen side 25 Boligavis1.no side 25 Tett på: IT konsulenten side 26 Tett på: Konsernfakta side 27 Exact Media side 28 Mjøs Distribusjon side 30 Avislevering side 30 Tett på: Budbringeren side 31 Kommunikasjonsløsninger side 33 Avis-Trykk side 35 Idè Trykk side 36 Tett på: Produksjonssjefen side 37 Rim Idé & Kommunikasjon side 38 Tett på: En merkevare side 39 Tett på: Digital utvikling side 40 Tett på: Kommunikatøren side 42 Media as side 44 Mjøsa Invest 1 side 44 Tett på: Støttespilleren side 46 Idé & konsept: Rim Idé & Kommunikasjon Design og layout: Rim Idé & Kommunikasjon Grafisk produksjon: Rim Idé & Kommunikasjon Tekst: Rim Idé & Kommunikasjon Foto: Trond Lillebo og Christian Bergheim, HA Trykk: Idé Trykk Svanemerket trykksak Papir, omslag: Cyclus Offset 250 g Papir, innmat: Reprint 150 g tett på; Media Årsrapport 2011 er administrasjonens presentasjon av konsernet Media. Presentasjonen er et selvstendig dokument, men kan med fordel leses sammen med styrets årsberetning, revisors beretning og regnskap med noter. Informasjon i dette dokumentet gjelder situasjonen, slik den var i 2011, hvis ikke noe annet er presisert. Favorittsyssel: Seiling Har alltid med meg: Godt humør Utdanning: Diplomøkonom ved BI, MBA Brand Management ved NHH og MBA Strategisk Ledelse ved NHH. Stilling: Konsernsjef i Media 2 foto: trond lillebo 3

3 TETT PÅ: nøkkeltallene Hovedtall Resultatoversikt (tusen kr.) Driftsinntekter Driftsresultat (EBIT) Driftsbidrag (EBITDA) Resultat før skattekostnad Årets resultat HAMAR MEDIA Balanseoversikt (tusen kr.) Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalkapital KOMMUNIKASJONS- KANALER KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER NØKKELTALL: EBIT-margin (%) 8,5% 2,9% 2,3% 6,8% 8,4% 8,6% EBITDA-margin (%) 14,7% 11,8% 9,8% 13,0% 15,1% 15,1% Egenkapitalandel (%) 65,1% 61,2% 63,5% 63,7% 61,8% 62,7% Totalkapitalrentabilitet (%) 9,3% 3,3% 2,9% 8,5% 9,8% 9,9% Egenkapitalrentabilitet (%) 14,7% 5,3% 4,2% 13,1% 15,7% 15,7% Bokført egenkapital per aksje (kr) Fortjeneste per aksje (kr) Utbytte per aksje (kr) Utbytte i % av egenkapitalen 6,0% 4,1% 2,9% 2,9% 4,8% 4,6% Likviditet Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 144% 135% 109% 163% 139% 135% Pantelån pr (mill.kr.) HAMAR ARBEIDERBLAD LOKALAVISA EXACT HUSKE- LAPPEN IDÉ-TRYKK RIM Årsverk resultat før skatt mill. kroner antall årsverk Årsverk Definisjoner av nøkkeltall: EBIT-margin = Driftresultat/driftsinntekter. EBITDA-margin = Driftsbidrag/driftsinntekter. Egenkapitalandelen = Egenkapital/totalkapital. Totalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt + finanskostnader/gj.snittlig totalkapital. Egenkapitalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt/gj.snittlig egenkapital. Fortjeneste per aksje = Årets resultat etter skatt/antall aksjer. Utbytte i % av egenkapitalen = Utbytte/egenkapitalen ved utgangen av året Eksklusiv avisbud STANGEAVISA MJØS DISTRIBUSJON 4 5 AVIS LEVERING AVIS-TRYKK

4 TETT PÅ: konsernet Konsernet Media består av morselskapet Media AS og datterselskapene Arbeiderblad AS, -Østerdal Media AS, Exact Media AS, Info Innlandet AS, Avis-Trykk AS, Rim Ide & Kommunikasjon AS, Idé Trykk AS, Mjøs Distribusjon AS, Avislevering AS, Huskelappen AS (fra 2012) og Huskelappen.no AS (fra 2012). Morselskapet forvalter eierinteressene i alle datterselskapene og ivaretar økonomi-, personal- og teknologifunksjonene, samt eiendomsforvaltningen for hele konsernet. Media samarbeider med andre mediebedrifter og presseorganisasjoner på ulike områder. skapet deltar i bransje- og arbeidsgiverfellesskapet i Mediebedriftenes sforening, Visuell Kommunikasjon Norge og Avisenes Felleskjøp. merkevarene forretningsmodellen AVSENDER MEDIA MOTTAKER Merke Løsning Forbrukere Ansatte Leverandører Andre... KOMMUNIKASJONSLØSNINGER KOMMUNIKASJONSKANALER Forretningsmodellen til Media viser merkevarens (budskapets) vei gjennom konsernet. Rim Idé & Kommunikasjon skaper og foredler merkevaren. Sammen med Idé Trykk og Avis-Trykk videreutvikles merkevaren i grafisk form, tilpasses digitale- og papirflater mens HA, LokalAvisa, avisa, Exact Media, Huskelappen og Mjøs Distribusjon formidler merkevaren frem til mottakerne som er forbrukere, ansatte, leverandører etc. formål visjon hovedstrategi Konsernet Media består av morselskapet Media AS og 12 datterselskap. Konsernet er organisert i to divisjoner etter virksomhetenes karakter, kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsløsninger. Divisjon kommunikasjonskanaler: avis, nettavis, gratisavis, magasin, lokalradio, og distribusjon. Divisjon kommunikasjonsløsninger: rådgivning, merkevarestrategi, tekst, idé, design, trykk, webpubliseringsløsninger, programutvikling og IT-drift. Medias formål er å drive informasjons- og medievirksomhet. Media skal være en ledende virksomhet innen informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i Innlandet. Utgi Arbeiderblad og posisjonere avisen som den viktigste mediekanalen i Hedmark. Media skal være en helhetlig kommunikasjonsbedrift med bredt produktspekter. Ha kundefokus framfor produktfokus. Skape merverdier ut fra kjernevirksomheten «avisutgivelse» gjennom tilleggssalg og fordeling av felleskostnader på flere produkter. Være regionalt forankret. 6 7

5 TETT PÅ: «the Coop man» Coop Obs! Hypermarked Olrud åpnet torsdag 24. november 2011 kl Ansvaret for en imponerende åpningskampanje lå hos Arbeiderblads reklameavdeling. Rettere sagt, ansvaret hadde markedskonsulent Reidar Lundsbakken. Det er ikke første gang Reidar har hatt markedsføringsansvaret for Coop Innlandets kampanjer. De siste 15 årene er det han som har hatt ansvaret for distribusjonen av alt markedsmateriellet deres! Reidar er en erfaren markedskonsulent og avdelingens ubestridte nestor. Han startet i HA i 1972, og har anledning til å gå av med AFP i juni. Jeg trives så godt med jobben og kollegene mine, at jeg kan ikke tenke meg å slutte nå, sier 62-åringen, som mener han fremdeles fyller et rom. Det er gode nyheter for Coop Innlandet også. Reidar er nemlig «the Coop man». Ikke bare håndterer han alle annonser og bilag for dem, men han tar også mange av produktbildene til annonsene. Reidar har faktisk eget fotorom på Obs Rudshøgda der han operer på egenhånd. Det bringer oss tilbake til åpningen av Obs! Hypermarked på Olrud. I utgangspunktet skulle alt markedsføringsmateriell komme mer eller mindre ferdig for trykk og distribusjon, men det endte med at reklameavdelingen laget alt fra teasere og bilag til all annonsering. Men la oss starte ved begynnelsen. Etter et kundemøte, laget vi markedsplan med aktiviteter før, under og etter åpningen, sier Reidar. Det ble en omfattende åpningskampanje som inkluderte nedtellingsannonser og nyhetsannonser på nett, radio og papir, to stk. reklamebilag, plakater mm. Alt planlagt, satt opp grafisk, trykket og distribuert/publisert i løpet av to korte måneder. På selve åpningsdagen kjørte Radio Exact live åpningsshow i butikken mens Idé Trykk trykket opp plakater som vi dekorerte butikken med. Med andre ord var seks selskaper i Media involvert i kampanjen: Arbeiderblad, Avis-Trykk, Idé Trykk, Mjøs Distribusjon, Avislevering og Radio Exact. Slik fungerer forretningsmodellen til Media i praksis. Vi holder hele verdikjeden under samme tak og skaper inntektene internt. Sammen bidrar vi til konsernets solide bunnlinje. Det store spørsmålet som allerede svirrer i reklameavdelingen er hvordan de skal markedsføre Coop Innlandets planlagte døgnåpne «trafikkbutikk» ved Innlands-porten på Espa. De potensielle kundene er de som kjører forbi i dag. Men som Reidar sier da trekker vi med søstera vår Rim og finner på noe! Med Reidar og Medias datterselskaper på laget, er Coop Innlandet fremdeles i trygge hender! COOP Innlandet distribuerer over 200 bilag via HA Reklameavdelingen hvert år. Det utgjør 7,5 millioner kundeaviser til Hedmarken, Gjøvik og : 52 bilag for Coop Obs! 26 bilag for Coop Bygg 52 bilag for Coop Mega 52 bilag for Coop Marked 26 bilag for Coop Extra Favorittsyssel: Barnebarna og bowling på bedriftslaget til kona mi. Har alltid med meg: Mobilen Motto: Gjør en så god jobb at du skaper tillit hos kunden, så kommer han tilbake Utdanning: Økonomisk gymnas i 1969 og Avisakademiet Stilling: Markedskonsulent i HA 8 foto: trond lillebo9

6 KOMMUNIKASJONS- KANALER Lokalavis Nettavis Boligavis HA EXACT Lokalradio Nettavis Lokalavis Nettavis LOKALAVISA MJØS DISTRIBUSJON Budbringere Distribusjon Lokalavis Nettavis STANGEAVISA HUSKE- LAPPEN Bruktmarked Rubrikkannonsering Per Cato Risberg Favorittsyssel: Seiling og DJ-ing Har alltid med meg: Musikk og hodeplagg Motto: Life sounds better to music Stilling: Programleder/journalist i Radio Exact Mjøs Distribusjon og Avislevering distribuerer aviser, tidsskrifter og reklame i regionen. 10foto: christian bergheim 11

7 TETT PÅ: økonomiske resultater kommunikasjonskanaler Resultat 2011 Differanse Differanse i % Resultat 2010 Resultat 2009 Resultat 2008 Divisjon kommunikasjonskanaler Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 6,5 % 7,0 % 4,2 % 7,5 % Exact Media AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -3,1 % 13,1 % -30,4 % 11,5 % Arbeiderblad AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 10,0 % 11,5 % 5,2 % 8,0 % Mjøs Distribusjon AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 4,3 % 3,2 % Avislevering AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 0,5 % 0,8 % 9,0 % 10,5 % Info Innlandet AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 3,5 % 3,2 % -Østerdal Media AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -15,1 % -23,4 % -28,0 % -23,4 % Inntektene i divisjon kommunikasjonskanaler kommer fra salg av avisabonnement og distribusjon av reklame (annonser og reklamedistribusjon). Distribusjon av reklame skjer gjennom lokalavisene Arbeiderblad, Lokalavisa -Østerdal og avisa, lokalradioen Radio Exact, distribusjonsselskapene Mjøs Distribusjon og Avislevering i tillegg til innholdstjenestene på Internett: h-a.no, exact24.no, lokal-avisa.no og boligavis1.no. Det redaksjonelle innholdet produseres av redaksjonene i Arbeiderblad, Lokalavisa -Østerdal, avisa, Radio Exact og reklameavdelingen i Arbeiderblad (Boligavis1.no). I divisjon kommunikasjonskanaler økte resultatet før skatt med 1,3 millioner kroner, mens EBITDA gikk tilbake med 0,4 millioner kroner. Det var særlig resultatforbedringene i Mjøs Distribusjon (+ 0,9 millioner kroner) og -Østerdal Media (+ 0,8 millioner kroner) som bidro til økningen. v om -Østerdal Media fortsatt går med underskudd, så har selskapet hatt en meget positiv utvikling, fra et underskudd på 2,5 millioner kroner i 2009 til et underskudd på 1,4 millioner kroner i Vi forventer også en resultatforbedring i Info Innlandet, som utgir avisa, er med for første gang i resultatoversikten. skapet fikk et overskudd på 0,1 millioner kroner. Dette er et resultat vi er tilfreds med, i et år hvor fokus har vært å implementere selskapet i konsernet Media. Resultatet i Arbeiderblad for 2011 var også noe bedre (0,3 millioner kroner) sammenlignet med Exact Media, som fikk et meget sterkt resultat i 2010 (0,4 millioner kroner), fikk et underskudd på 0,2 millioner kroner i Huskelappen AS og Huskelappen.no AS ble kjøpt opp av Media med virkning fra 2012, og er derfor ikke med i økonomioversikten for divisjon kommunikasjonskanaler. opplagstall avis % HA LOKALAVISA SØR - ØSTERDAL STANGEAVISA Opplagsutvikling Samlet opplag for Arbeiderblad, Lokalavisa -Østerdal og avisa. Frem til 2005 viser grafen Arbeiderblads opplagsutvikling. F.o.m er opplaget til Lokalavisa -Østerdal og avisa lagt til. Grafen viser et samlet opplag for Totalopplaget på konsernnivå er solide eks. i 2011, en tilbakegang på 1 % sammenlignet med Mens avisa og Arbeiderblad går tilbake med hhv. 128 og 360 eksemplarer, så fortsetter opplaget til Lokalavisa -Østerdal å øke (+ 70 eksemplarer). Konsernavisenes opplag var i 2011 på: Arbeiderblad eks., Lokalavisa -Østerdal eks. og avisa eks. I gjennomsnitt ble Arbeiderblads nettutgave lest av unike brukere per uke. Det er en økning på 52% sammenlignet med På en gjennomsnittsuke ble det vist sider, noe som er en økning på 19,8 % sammenlignet med året før. De øvrige nettutgavene i konsernet har liten trafikk. Internett trafikk Internett trafikk viser en økning på unike brukere Ant. unike brukere

8 «Samma å je er henn i væla, bære je ser Mjøsa» Krusninger på Mjøsa, storm i et vannglass eller en dråpe i havet dekkes av flere av våre døtre på nett og papir - lydbølgene over eteren sørger datteren vår Exact for. Henne kan du lese mer om på side 28. Du finner henne også på Tett på: konseptet lokalaviser Ei lokalavis er nær leserne, forbrukerne og markedet nettopp fordi avisen kommer ut der folk bor og lever. Lokalavisen står folk nær. Som regel er den bestilt og betalt for et helt år om gangen. Den blir ønsket velkommen hjem til folk hver dag hele året. Lokalavisen hører hjemme i hverdagen din. Lokalavisene står sterkt, og knytter folk i bygder, tettsteder og bydeler sammen. Den følger hverdagslivet, kulturlivet, og ikke minst lokalpolitikken meget tett. Det er stedstilknytningen som kan forklare at du velger å abonnere på en lokalavis. Har du sterke stedsbånd, så oppfattes lokalavisen mer relevant for deg enn for en som ikke føler stedstilhørighet i samme grad. Over tid er opplagstallene til lokalavisene stabile, selv om det samlede avisopplaget for aviser tilsluttet slaget for lokalaviser gikk ned med 2,3 prosent det siste året. De større avisene, som er tilknyttet Mediebedriftenes landsforening, har til sammenligning en nedgang på 3,1 prosent. Media kjøpte avisa i februar avisa er veldrevet og godt etablert i. Med dette kjøpet ble vi bra representert i Hedmarks fjerde største kommune. Vår tanke er at Arbeiderblad og avisa skal supplere hverandre i dette markedet. Mens HA har en god dekning i de nordligste deler av, er avisa i en særegen posisjon sør i kommunen. Media startet Lokalavisa -Østerdal i Lokalavisa -Østerdal dekker handelsdistrikt, og har hatt opplagsøkning hvert år siden oppstarten. Arbeiderblad, som dekker regionen, er konsernets flaggskip. Avisen er dessuten Innlandets største. Fra etableringen i 1925 har opplaget økt jevnt og trutt, men med en svak tilbakegang de siste årene. Leserne av avisens internettutgave utligner opplagsnedgangen, og sikrer fortsatt markedsvekst. Gjermund Trøan Favorittsyssel: Fotball og bedriftscurling Har alltid med meg: Mobiltelefonen Utdanning: Radio- og fjernsyns journalistikk på Mediehøgskolen Gimlekollen Stilling: Journalist og redigerer i avisa 14 foto: trond lillebo15

9 Lokalavis for med utgivelse hver torsdag. Lokalavisa for og stangesokninger med utgivelse hver torsdag. Lokalavisa for og stangesokninger med utgivelse hver torsdag. Tynset Tynset LESERPRO LESERPROFIL STANGEAVISA Nedslagsfeltet til avisa. Nedslagsfeltet til S avisa avisa ble etablert fordi det var et marked for ei lokalavis som tok pulsen på livet i. Avisa dekker politikk, idrett og kulturliv i hele kommunen. Ḋen forteller om det som skjer i og om hverdagen til stangesokningen. avisa er stangesokningenes avis. Det er de som bidrar til innholdet i avisa og de har en sterk eierfølelse til avisa si. Den er viktig for folk i! Leserne ser alltid bilde av noen de kjenner i avisa og leser om det som er kjent og kjært. avisa er altså ei supernær avis som kommer i postkassen hver torsdag. avisa utgis av Info Innlandet AS. Media kjøpte avisa i Opplaget i 2011 ble på eksemplarer, noe som er en tilbakegang på 1,4 %. Vågå Vågå Etnedal - Etne- Gjøvikdal re- Info Innlandet AS Org.nr: Kontor i Dagl. leder & red. Lars K. Seierstad Info Innlandet har 4 ansatte. Ringebu Søndre- - Aker Øyer Lunner re- Søndre- Ringebu Løten Gjøvik Aker Øyer Lunner Løten BEFOLKNING 2010: PERS. DEMOGRAFI 43% BARN (0-12) BEFOLKNING 2 DEMOGRAFI 43% VOKSNE (35-64) BARN (0-12) OPPLAG: // LESERTALL: ANTALL HUSSTANDER: % 13% 49,65% 50,39% 65% UNGDOM (13-18) 81% UNGE VOKSNE (19-34) 75% 49,65 65% ELDRE (OVER 65) UNGDOM (13-18) OPPLAG: ANTALL HUSS 14% 20% ENEBOLIG 72% 16 Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Koordinater: N Ø Kilde: Ipsos & SSB 13%

10 Lokalavis for -Østerdal. Utgivelse tirsdag, torsdag og lørdag. Lokalavis for -Østerdal med utgivelse tirsdag, torsdag og lørdag. Lokalavis for -Østerdal med utgivelse tirsdag, torsdag og lørdag. Østerdal: Elve og Enge LESERPROFIL LOKALAVISA Østerdal:,,, -, og. BEFOLKNING Tynset Tynset BEFOLKNING 2012: PERS. 49,8% 50,2% 49,8% DEMOGRAFI DEMOGRAFI 14% 7% 14% 41% 20% 7% lokalavisa Lokalavisa -Østerdal er ekstra gode på de lokale og nære sakene i regionen. Avisa er godt kjent der hvor leserne bor og skriver om det som ligger dem nær. Lokalavisa er i stadig utvikling og har funnet sin egen stil. Det er en aktuell og god nyhetsavis som setter dagsorden. Den er godt kjent i regionen, og trekker ofte frem talenter innen både idrett og kultur. Leserne er godt fornøyd, noe stadig økende opplagstall viser. Lokalavisa -Østerdal er talerør og lokalavis for -Østerdal:,,,, - og. Lokalavisa -Østerdal utgis tirsdag, torsdag og lørdag. Abonnenter av Arbeiderblad i -Østerdal får Lokalavisa -Østerdal inkludert i prisen. Redaksjonen har også avdelingskontor i, som dekker kommunene og. Hovedkontoret er i. I tillegg til at det er i betalende opplag, er det ca eksemplarer som deles ut gratis sammen med HA. Til sammen distribueres det ut ca aviser per dag. Vågå Vågå - -Østerdal Media AS Org.nr: Kontor i og Ansv. red. Tone Strugstad Qviller -Østerdal Media har 8 ansatte. Ringebu Etnedal Gjøvik Etnedal re- Søndre- Aker Øyer - Lunner Ringebu re- Løten Gjøvik Søndre- Aker Øyer Lunner Løten BARN (0-12) OPPLAG: // LESERTALL: % 25% 20% 15% 10% 5% 0% UNGDOM (13-18) UKENTLIG BRUK MAN TIRS UNGE VOKSNE (19-34) ONS TORS ANTALL HUSSTANDER: % 13% VOKSNE BARN ELDRE UNGDOM (35-64) (0-12) (OVER(13-18) 65) FRE OPPLAG: UKENTLIG BR 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% LØR MAN SØN ANTALL ENEBOLIGHUSS 74% 13% TIRS 18 Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Koordinater: N, Ø Kilde: TNS Gallup & SSB 13%

11 Lokalavis for Hedmarken med utgivelse mandag - lørdag. hamar arbeiderblad Arbeiderblad er regionens eneste dagsavis. For å komme enda tettere på leserne, fikk avisen et visuelt løft i Et godt redaksjonelt innhold hver dag gjør den til Innlandets største avis. Vi starter med et historisk tilbakeblikk. Arbeiderblad (HA) ble etablert i 1925, en tid med stor fattigdom. Og på slutten av 1920-årene skrev HA på lederplass: «Jeg tør rette en inntrengende henstilling til alle foreninger og sammenslutninger i om å lage tilstelninger eller inn-samlinger til de trengende til jul. I mange hjem hersker de rene nødstilstander». Lederen fra 1920-årene beskriver på mange måter Arbeiderblads arvestoff, noe som også er forankret i avisens formålsparagraf: «Avisen skal drive fri og uavhengig journalistikk, forankret i arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd». I dag er Arbeiderblad Innlandets ledende lokalavis med sitt primære nedslagsfelt i regionen. Som ledende dagsavis i regionen, setter Arbeiderblad dagsorden med lokale nyheter som innbyggerne i regionen er opptatt av. Avisens over førti redaksjonelle medarbeidere lager en avis som preges av seriøsitet og troverdighet. Stikkord for redaksjonelle hovedområder er: nyheter, sport, kultur, meninger og debatt. I tillegg har avisen avtale med landets største nyhetsbyrå, NTB. I år investeres det over to millioner kroner for å digitalisere Arbeiderblads historiske avisarkiv. Avisarkivet vil bli tilgjengelig overfor publikum i løpet av året. Daglig ledelse i Arbeiderblad er todelt. Daglig leder har ansvar for reklameavdelingen og sjefredaktør har ansvar for redaksjonen. Arbeiderblads hovedkontor er på. I tillegg har redaksjonen avdelingskontor i Brumunddal. Foruten utgivelse av papiravisen Arbeiderblad, så publiserer også redaksjonen lokale nyheter på Reklameavdelingen utgir det kommersielle boligmagasinet, Boligavis1.no. Opplaget i 2011 var på eksemplarer, noe som er en tilbakegang på 1,4 %. I en gjennomsnittsuke ble Arbeiderblads nettutgave lest av unike brukere som viste sider. Det er en kraftig økning på hhv. 52 % og 19,8 % sammenlignet med Lokalavisa for Hedemarken med utgivelse hver mandag t.o.m. lørdag. Vågå Lokalavisa for Hedemarken med utgivelse hver mandag t.o.m. lørdag. Vågå - Etnedal re- Arbeiderblad AS Org.nr: Kontor i og Brumunddal Daglig leder Ola Nybakk Sjefredaktør Carsten Bleness HA har 64 ansatte Søndre- Tynset Ringebu Etnedal Gjøvik Aker Øyer - Lunner re- Løten Gjøvik Søndre- Tynset Ringebu Aker Øyer Lunner Løten LESERPROFIL HA Nedslagsfeltet til Arbeiderblad:,, Løten og. BEFOLKNING 2010: PERS. DEMOGRAFI 15% BARN (0-12) 49,61% 50,39% OPPLAG: // LESERTALL: UKENTLIG BRUK 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MAN 8% UNGDOM (13-18) TIRS ONS UNGE VOKSNE (19-34) TORS FRE ANTALL HUSSTANDER: % 16% Nedslagsfeltet til H,, BEFOLKNING DEMOGRAFI 15% 8% 41% VOKSNE BARN ELDRE UNGDOM (35-64) (0-12) (OVER(13-18) 65) OPPLAG: UKENTLIG BR 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% LØR MAN SØN ANTALL ENEBOLIG HUSS 67% 17% 49,61 TIRS 20 Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Koordinater: N Ø Kilde: TNS Gallup & SSB 16%

12 TETT PÅ: journalisten Hmm Nå skjer det noe her. Den yngste journalisten i HA-redaksjonen er opptatt av telefonen sin. Han smiler fornøyd når et par avtaler går i boks på kort tid. Christian E. Bergheim er 25 år, og er den yngste i redaksjonen. Han tilhører internettgenerasjonen, og føler at stillingen som nettjournalist er perfekt for ham. Likevel er han sikker på at nettet kan utnyttes betydelig bedre enn i dag. I løpet av året får vi ny nettavis, sier han fornøyd og legger armene bak hodet. Det tror jeg er avgjørende i fremtiden. Ifølge ham selv er framtida akkurat nå. Han forteller at hans generasjons avislesere vil ha «litt hele tiden» når det gjelder nyheter. Det innebærer hurtige oppdateringer, og aller helst direkte fra felten. Det er der han selv trives best; med trådløs nettforbindelse, bærbar PC og alle muligheter til å publisere hendelsesnyheter nesten direkte. Christian tilhører gruppen av journalister som har jobbet med terrorsaken fra 22. juli, og har vært akkreditert som journalist i lo Tingrett for å følge saken. Christian var sommervikar i redaksjonen da bomben smalt. Da meldingene om tragedien på Utøya kom, var han og en kollega allerede på plass i lo for å dekke hendelsen. Christian fikk føle på terroren og angsten som satte seg i hovedstaden denne dagen. Han ble sendt til et av pårørendehotellene etter hvert. Uten å ane hva som egentlig foregikk på øya skulle han og kollegaen dekke terroren med et lokalt øye. Det var som å se en film. Kontrasten mellom meg som utenforstående journalist, og de familiene som hadde mistet sine, var grotesk. Det satte spor. Noe helt annet er å jobbe med lokale saker. Traktorjakten er den mest sette videoen vi har laget, sier Christian smilende om filmsnutten som omhandler en stjålet traktor på flukt fra politiet. Den utspiller seg i og. Snakk om lokal action! Som nettjournalist har Christian en naturlig interesse for statistikk og å følge med på hva leserne fenges av. Ofte er det lokale krimsaker som topper listene, for eksempel slik som da politiet jaktet på den nevnte traktoren. Statistikken i nettavisa forteller blant annet hvilke saker som leses mest, og når det er mest trafikk på Denne ønsker Christian å dra enda mer nytte av når den nye nettavisa lanseres. Statistikken kan være et verktøy for hvilke saker som skal følges opp og i hvilken grad. Så blir det fint at nettavisa tilpasses bedre både mobiltelefoner og lesebrett. Christian gleder seg. Favorittsyssel: Gitarspilling i rockebandet «Major Vibe» Har alltid med meg: Kamera, plekter og papirlommetørkle Motto: Bedre å ha gode venner og noen fiender, enn at ingen bryr seg. Utdanning: Fotojournalist fra Høgskolen i lo Stilling: Nettjournalist i HA 22 foto: trond lillebo23

13 en gratisavis som leveres til samtlige husstander TETT PÅ: opplagsdekning Husstandsdekning Arbeiderblad en gratisavis som leveres til samtlige husstander Aker Lunner TETT PÅ: tall fra avisdrift Arbeiderblad Kommune Vågå stander Opplag i % Husstander Opplag Dekning i % Opplag i % Ringebu Vågå ,2 % ,3 % 0,83% BEFOLKNING DEMOGRAFI 2010: PERS. Ringebu DEMOGRAFI ,3 % ,4 % -1,22% Den kommer ut til husstander med 20 utgaver i året. Avisen ble startet i 1971, og markerte sitt Øyer Løten ,1 % ,6 % -0,42% 40-årsjubileum Øyer i Huskelappen er sannsynligvis landets eldste gratisavis ,1 % ,6 % -1,67% I januar 2012 kjøpte Media Huskelappen AS og Huskelappen.no AS. 15% 8% 19% 41% 15% 8% 19% 41% 49,53% 50,47% Etnedal Sum Hedmark ,7 % ,6 % -0,45% re- Tynset Etnedal Gjøvik LESERPROFIL HUSKELAPPEN Vågå ,4 % ,4 % 0,00% re- Ringebu Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, BARN UNGDOM UNGE VOKSNE VOKSNE ELDRE Gjøvik Løten ,0 % ,6 % -7,31% og Gjøvik. (0-12) (13-18) (19-34) (35-64) (OVER 65) - BARN UNGDOM UNGE VOKSNE VOKSNE ELDRE Løten Søndre- DEMOGRAFI (0-12) (13-18) (19-34) (35-64) (OVER 65) ,8 % ,7 % -15,21% - DISTR.EKS.: // LESERTALL: Søndre ,4 % ,7 % -13,71% BEFOLKNING 2010: PERS. DISTR.EKS.: // LESERTALL: Øyer ANTALL HUSSTANDER: ,4 % ,3 % -9,43% ANTALL HUSSTANDER: Huskelappen AS ,3 % ,9 % -20,25% 15% 8% 19% 41% 49,53% 50,47% ENEBOLIG Aker Lunner Sum S-Østerdal ,5 % ,4 % -11,21% Kontor i ENEBOLIG Aker Lunner ,0 % % Vågå 5,4 % -7,84% Etnedal Ringebu 64% ,5 % ,5 % 0,00% re- DEMOGRAFI Tynset ,0 % ,2 % -11,54% Gjøvik Øyer BARN UNGDOM UNGE VOKSNE VOKSNE ELDRE ,1 % ,0 % -20,00% Løten (0-12) (13-18) (19-34) (35-64) (OVER 65) - Folldal ,6 % ,8 % 15% 8% 19% 41% -10,00% Søndre ,2 % ,1 Etnedal DISTR.EKS.: // LESERTALL: % 11,11% Kontor i re- Sum N-Østerdal ,5 % ,8 % -10,44% Gjøvik Konsernet Media er en ledende virksomhet BARN UNGDOM innen informasjon UNGE VOKSNE og kommunikasjon VOKSNE ELDRE i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, Koordinater: N Ø Utenfor distr Løten Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon (0-12) i Innlandet. (13-18) Konsernet (19-34) har 12 datterselskap, (35-64) (OVER 65) ANTALL HUSSTANDER: årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler Koordinater: N & -løsninger Ø Kilde: Ipsos & SSB Totalt ,42% Søndre- 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Kilde: Ipsos & SSB DISTR.EKS.: // LESERTALL: Hus Endring Dekning Tynset Tynset LESERPROFIL HUSKELAPPEN Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, og Gjøvik. Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, og Gjøvik. Tynset huskelappen LESERPROFIL HUSKELAPPEN BEFOLKNING 2010: PERS. BEFOLKNING 2010: Nedslagsfeltet PERS. Huskelappen:,, Løten, Huskelappen og Gjøvik. er en gratisavis som leveres til samtlige husstander i,, Løten, Aker Lunner ANTALL HUSSTANDER: Gratisavis for Hedmarken. Utgivelse hver 14. dag., Biri, Biristrand, Redalen og Snertingdal. ENEBOLIG 64% boligavis1.no Antall Antall Antall sider Antall sider Herav sider Total annonsemengde År Netto opplag lesere utgaver gj.sn totalt redaksjonelt ,1 18 Konsernet 440 Media =70,9% er en ledende virksomhet innen informasjon 606og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, Koordinater: N Ø , årsverk og en omsetning =70,8% på 250 mill kroner. Konsernet er organisert 925 i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Kilde: Ipsos & SSB Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon unntatt og juli kommunikasjon og desember. i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, , =71,6% årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger , =71,6% , =70,8% , =67,7% , =64,7% , =65,8% , =67,5% , =69,8% , =71,8% ,53% 50,47% Boligavis1.no er et boligmagasin som kommer i postkassen siste fredagen i hver måned, Koordinater: N Ø Kilde: Ipsos & SSB LESERPROFIL HUSKELAPPEN 49,53% 50,47% Boligmagasin for Hedmarken. Utgivelse én gang per måned. ENEBOLIG 64% Magasinet presenterer siste trender innen farger, kjøkken, bad, møbler og interiør. Det er et magasin til inspirasjon og glede, som kan nytes over en kopp rykende fersk kaffe. Avisen distribueres i,, Løten og som innstikk til Arbeiderblad. Opplag: eks. Boligavis1.no er nettutgaven av boligmagasinet. Her krydres det med aktuelle bolignyheter hver dag. Org.nr Dag.leder Per Magnus Brekne huskelappen as har 2 ansatte Huskelappen.no AS Org.nr Dag. leder Per Magnus Brekne huskelappen.no har 0 ansatte 24 25

14 TETT PÅ: it konsulenten Fra et kontor i 2.etasje midt i gågata i, driftes systemene som holder Media-hjulene i gang. Hit ringer fortvilte medarbeidere enten de har mistet en e-post, står foran ei låst dør et sted i bygningslabyrinten eller ikke får publisert artikkelen til morgendagens avis. Her sitter Carlos Abrante, som sammen med Arne Hubred utgjør hele IT-avdelingen i Media. Mens de mer kjente navnebrødrene er opptatt av strikkeoppskrifter, holder våre «Arne og Carlos» alle våre servere (ca. 50 stk.), diverse fagsystemer, dørsystem, smarttelefoner, radiodrift og e-postsystemet oppegående. Carlos har lang fartstid i Media. Han kom til oss i 1996 og var faktisk den første internettmedarbeider i konsernet. Da han var inne til intervju for stillingen som supportmedarbeider, ble hans ikke-norskklingende navn kommentert. «Carlos Abrante, ja. Du snakker godt norsk, du», sa intervjueren. «Ja, je er nå fra Brumunddal n, je», svarte Carlos. Han er født og oppvokst i Brumunddal med foreldre som utvandret fra Tenerife i Je er en pottit som driv med alt mulig rart, svarer Carlos når han ble spurt om hva han driver med. Etter hvert som samtalen skrider frem, er det utforsking og innføring av nye «ting» som Carlos bruker mest tid på. TETT PÅ: konsernfakta Noen av våre kompetanseområder 33 JOURNALISTEr 12 KONSULENTER 7 daglig ledere 9 redaktører 2 programledere 5 DESIGNERE 3 TYPOGRAFER DET ER 67 KORTLESERE I BYGNINGEN VÅR 106 ansatte er medlemmer av kunstklubben 152 konsernansatte AVISBUD 3 ART DIREKTORER 3 WEBUTVIKLERE 4 etterbehandlere 1 IT KONSULENT 2 illustratører 3 kundeservice 16 mellomledere 7 rådgivere 4 vaktsjefer 2 fotografer 10 trykkere 3 økonomer 6 GRAFIKERE 128 BUD ELDSTE ansatte ER 67 ÅR YNGSTE ANSATTE ER 25 ÅR ELDSTE annsatte ER 84 ÅR YNGSTE ANSATTE ER 19 ÅR noen av våre opprinnelser vi har ansatte som kommer fra Somalia, Kristiansand, Bulgaria, Meløy, Irak, Harestua, Jemen, Øvre Årdal, Afghanistan, Gjøvik og mange flere fra hamar, ringsaker e-post. håndterer E-postserveren daglig 10,67% 43% er under 35 år er under 35 år Det artigste med jobben min er at den er så variert, forteller Carlos. Han fikser det meste når det er noe som ikke funker. Det innebærer at han «alltid er på jobb» og med mobilen på lomma. Aller mest artig har han det når han får photoshoppa litt. På kontoret henger selvfølgelig et photoshoppet forsidebilde av de strikkende navnebrødrene hvor fjesene er erstattet med våre Arne og Carlos! 4000 tonn 135 trailere papir brukes i Avis-Trykk avispapir inn i HA-kvartalet pr. år! Favorittsyssel: Tekniske duppeditter & musikk Har alltid med meg: Mobiltelefonen Motto: Har det knapper, er det kult Utdanning: vlært + diverse kurs innen nettverksteknologi og brannmurteknologi Stilling: IT-konsulent i Media foto: trond lillebo

15 Lokalradio med sendinger i Hedmark & Oppland hver dag. Lokalradio for Hedmark og Oppland Lokalradio for Hedmark og Oppland Nedslagsfeltet Exac,, Ga LYTTERPROFIL RADIO EXACT. Nedslagsfeltet Exact:,, Gjøvik, Løten,,,,, Øyer og. BEFOLKNING 2 Tynset Tynset BEFOLKNING 2010: PERS. 49,47 49,47% 50,53% DEMOGRAFI DEMOGRAFI 28 Exact media Exact Media driver lokalradiostasjonen Radio Exact på. skapet har allmennkonsesjon i, og. Exact deler derfor frekvenser med en annen aktør i regionen. I mai 2012 godkjente Medietilsynet kjøpet av Radio Pluss AS fra Gudbrandsdølen Dagningen. I 2012 fikk også Exact Media lokalradiokonsesjon for og Løten. skapet jobber for tiden med å få på plass nye tekniske løsninger og programflater for Gjøvik,, Løten og. Radio Exact er favorittstasjonen til mange lyttere fra Minnesund til i tillegg til og Løten. Digital Audio Broadcasting (DAB) Majoriteten av lokalradioene i Norge vil trolig gå over til DAB fra Samtidig legges det til rette for at de små kan fortsette innenfor FM-nettet. Digital Audio Broadcasting forkortes til DAB og er en teknisk standard for digital lydkringkasting. DAB er radio kringkastet ved hjelp av digital teknikk, i motsetning til FM som er en analog teknikk. Både DAB og FM bygger på bakkebaserte sendinger, hvor man utnytter radiobølger utsendt fra sendermaster på bakken for å distribuere radiosignalene (Kilde: Medietilsynet). For nærmere informasjon: tingsmelding nr. 8 ( ). Vågå Vågå - Exact Media AS Org.nr: Kontor i Daglig leder Terje Aasen Redaktør Gøran Kristiansen exact har 6 ansatte Ringebu Etnedal Gjøvik - re- Søndre- Aker Øyer Lunner Øyer Etnedal re- Gjøvik Løten Søndre- Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Ringebu Aker Lunner Løten 14% BARN (0-12) LYTTERTALL: UKENTLIG BRUK 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MAN 8% UNGDOM (13-18) TIRS ONS 19% UNGE VOKSNE (19-34) TORS FRE ANTALL HUSSTANDER: % 8% 41% BARN VOKSNE (35-64) (0-12) LØR UNGDOM ELDRE (OVER (13-18) 65) Koordinater: N Ø Kilde: Synovate MMI & SSB LYTTERTALL: 2 UKENTLIG BRU 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% MAN SØN TIRS ANTALL HUSS ENEBOLIG 64%

16 mjøs distribusjon Mjøs Distribusjon distribuerer Tynset reklame sammen innstikk i HA, Lokalavisa -Østerdal, avisa eller Huskelappen, og i postkassa som vedlegg. Distribusjonsselskap Vågå Tynset Ringebu i avis og vedlegg til husstander som ikke abonnerer på avis. Aker Reklame som distribueres med Mjøs Øyer Distribusjon treffer best aldersgruppen over 35 år og en hovedvekt av sluttkundene er kvinner. Etnedal re- Gjøvik Distribusjonsopplag: Løten - Søndre- Vågå Ringebu Lunner en gratisavis som leveres til samtlige husstander en gratisavis som leveres til samtlige husstander med morgenavisene. Reklamen distribueres som Mjøs Distribusjon leverer også kombinasjonsproduktet innstikk - Etnedal Aker Gjøvik Løten Vågå re- Mjøs Etnedal - Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger AvisLevering AS re- Søndre- Øyer Budselskap Avislevering AS sørger for at du har avisen i postkassen din før kl om morgenen. Budbringerne er innom ca postkasser i regionen seks netter i uken. I 2011 gikk budene over fra papirbudbok til elektronisk budbok. Det utgjorde en «ny hverdag» for avisbudene. Den fungerer som en guide gjennom ruta og har forenklet kommunikasjonen med administrasjonen. Lunner Distribusjon AS Org.nr: Kontor i Daglig leder Tore Johnstad Ringebu MD har 8 ansatte LESERPROFIL HUSKELAPPEN Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, og Gjøvik. Øyer BEFOLKNING 2010: PERS. 49,53% 50,47% Gjøvik LESERPROFIL MJØS DISTRIB. Løten DEMOGRAFI Nedslagsfeltet Huskelappen:,, Løten, og Gjøvik. Søndre- 15% 8% 19% 41% BARN (0-12) UNGDOM UNGE VOKSNE (13-18) (19-34) Aker Lunner DISTR.EKS.: // LESERTALL: ANTALL HUSSTANDER: % VOKSNE ELDRE (35-64) (OVER 65) BEFOLKNING 2010: PERS. 49,61% 50,39% avislevering Avislevering AS Org.nr Kontor i Daglig leder Tore Johnstad Avislevering har128 ansatte Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet har 12 datterselskap, Koordinater: N Ø 193 årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Konsernet er organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler & -løsninger Kilde: SSB % ENEBOLIG 64% 41% ENEBOLIG 64% TETT PÅ: BEFOLKNING 2010: PERS. 49,61% 50,39% budbringeren 15% 8% Under den karakteristiske BARN hatten, UNGDOM lyser (0-12) (13-18) smilet fra en av Mjøsdistribusjons kanskje blideste medarbeidere. Seksbarnsfaren fra Somalia, Ali Molana Yasin, jobber som avisbud og tar ekstravakter på pakkeriet. UNGE VOKSNE (19-34) ANTALL HUSSTANDER: Det passer meg helt perfekt akkurat nå, å være avisbud, sier Ali fornøyd. Arbeidstid fra ca. kl til 6.00 gjør at jeg kan være mye sammen med familien min. Jeg er på jobb når de sover, og når barna er våkne er jeg der sammen med dem. Perfekt! Ali har arbeidet i Media i nær ti år. Han har vært BARN UNGDOM UNGE VOKSNE VOKSNE ELDRE (0-12) (13-18) (19-34) (35-64) (OVER 65) innom trykkeriet og de ulike linjene i pakkeriet, før han Konsernet Media er en ledende virksomhet innen informasjon og kommunikasjon i Innlandet. Konsernet i fjor vinter har 12 ble datterselskap, avisbud med tre ruter. Koordinater: N Ø ANTALL HUSSTANDER: årsverk og en omsetning på 250 mill kroner. Koordinater: Konsernet N er Ø organisert i to divisjoner: Kommunikasjonskanaler Jeg kommer & -løsninger til å leve lenge, sier Ali smilende, og Kilde: SSB 2011 Kilde: Ipsos & SSB forteller at nattjobbinga i bil, bare han, avisene og P4, gir økt livskvalitet. Roen og freden er helt nydelig. Pakkeriet er hans andre arbeidsplass. Ali jobber som ekstrahjelp der, og etter mange år i sirkulasjon ved de ulike arbeidsstasjonene, er han som poteten og kan brukes til alt. Han forteller om et herlig arbeidsmiljø, hvor de fleste er mer kamerater enn kolleger. Pakkeriet er langt mer enn det innlysende. Her gjøres mye mer enn bare å pakke trykksaker. Bilag fra noen av Media sine største kunder skal behandles, pakkes og plasseres i riktig avis til riktig tid. Det krever fokus og nøyaktighet. Pakkelinjene er et velsmurt maskineri, både når det gjelder kompetanse og utstyr. v sier Ali Jobben min er helt fantastisk. 41% VOKSNE (35-64) ELDRE (OVER 65) ENEBOLIG 64% Favorittsyssel: Mine seks barn Har alltid med meg: Hatten og kaffekoppen Motto: Vær et godt medmenneske, og spre glede rundt deg. Utdanning: Videregående skole i Somalia, og ellers livets skole Stilling: Avisbud og ekstrahjelp på pakkeriet 30 foto: trond lillebo31

17 KOMMUNIKASJONS- LØSNINGER IDÉ TRYKK Design/ferdiggjøring Offsettrykk Digitaltrykk format/plott RIM Merkevare/strategi Dialog/tekst/analyse Digital/web/CMS Visuell/idé/design AVIS-TRYKK Rotasjonstrykk Tabloidformat Ferdiggjøring siv storøy (t.v) Motto: Remember that you are unik, just like everyone else Utdannelse: Illustrasjon, billedkunst og grafisk design Sine nesvaag (t.h) Motto: Assumption is the mother of all fuckups Utdannelse: Bachelor i visuell kommunikasjon & AMG sertifisert 32 foto: trond lillebo 33

18 Rotasjonstrykkeri med base på TETT PÅ: økonomiske resultater avis-trykk hamar Avis-Trykk AS Org.nr: Kontor i Daglig leder Jon Hegge avis-trykk hamar har 19 ansatte Divisjonsoversikt Resultat 2011 Differanse Differanse i % Resultat 2010 Resultat 2009 Resultat 2008 Divisjon kommunikasjonsløsninger Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 18,7 % 17,4 % 13,2 % 16,5 % Avis-Trykk AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 24,4 % 23,6 % 18,9 % 22,3 % Idé Trykk AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 17,6 % 13,5 % 10,0 % 13,2 % React Solutions AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -3,5 % 9,7 % 11,8 % 5,0 % Rim Idé & Kommunikasjon AS Inntekter % Resultat før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -3,9 % -7,5 % -11,9 % 2,1 % Produktene til Avis-Trykk er dagsaviser, ukeaviser, gratisaviser og reklameaviser. Det er hard konkurranse i markedet. Generelt er det en nedgang både mht. sidetall og volum. På kort sikt har Avis-Trykk HA og GD som to store og stabile kunder, og bedriften forventer derfor ikke store endringer i I 2011 var Avis-Trykk i forhandlinger med GD om fornyelse av trykkeriavtalen, som løper ut juni GD valgte A-pressens trykkeri, Nr1 Trykk, som fremtidig leverandør av trykkeritjenester. Det betyr at Avis-Trykk etter hvert får en betydelig ledig kapasitet. Isolert sett kan dette svekke lønnsomheten i Avis-Trykk betydelig. Avis-Trykk moderniserer for tiden pakkeriet. Dette vil føre til lavere bemanning og mer kostnadseffektiv drift. Avis-Trykk er en svanemerket bedrift. Driftsinntektene i divisjon kommunikasjonsløsninger kommer fra salg av trykksaker og aviser, internettløsninger, IT-drift, reklamebyråtjenester og rådgivning. I 2011 økte resultatet før skatt og EBITDA med hhv. 4,5 millioner kroner og 1,6 millioner kroner. Det var særlig resultatforbedringene i Avis-Trykk (+ 3,8 millioner kroner) og Idé Trykk (1,3 millioner kroner) som bidro til divisjonens resultatforbedring. Rim Idé & Kommunikasjon og React Solutions gikk begge med underskudd på 0,4 millioner kroner. skapene ble fusjonert ved årsskifte. 34 telefon: // e-post: // 35

19 idé trykk Totalleverandør av grafiske tjenester i Nydal Idé Trykk er en helhetlig grafisk virksomhet som leverer grafisk design, offset- og digitaltrykk, storformatplott og profileringsartikler. Bedriften har et av de mest moderne trykkeriene i Innlandet. Markedet er i hovedsak større regionale og nasjonale bedriftskunder og offentlige virksomheter. Maskinparken hos Idé Trykk: Heidelberg Speedmaster XL 74 (2009) Heidelberg SM 52 (2004) Xerox digitaltrykkmaskin (2009) 2 stk Heidelberg Winge (1954 og 1972) Heidelberg skjæreanlegg (2009) Idé Trykk AS Org.nr: Kontor i Furnes Daglig leder Einar Simensen Idé trykk har 12 ansatte Bedriften har et strategisk samarbeid med Dialecta på og Willy Berg Grafiske i Moelv. Idé Trykk er en svanemerket bedrift. 2 stk CTP anlegg Heideblerg (plateproduksjon) (2004 og 2009) 2 Heidelberg falsemaskiner (1999 og 2006) Heidelberg samlestifter (2009) HP Latexplotter (2011) visuell & web trykk/etterbeh. displaymateriell profilartikler Idé & profil Grafisk design 3D-design Språkvask Web to print utvikling Offset Digital Fals, stift og skjær Lakkering og stansing Konviluttering Adressering Distribusjon Bannere Messevegger Rollups formatplakater Skilt (ut- og innvendig) t utvalg Showroom i Nydalen TETT PÅ: produksjonssjefen Mannen med en av de tøffeste maskinparkene i Innlandet heter Stein Krogh og er produksjonssjef i Idé Trykk. Med flaggskipet Heidelberg Speedmaster XL 74, kan Idé Trykk trykke opp store opplag på kort tid. Ja, det er en ganske annen trykkehverdag nå enn da jeg startet i bransjen for nær 40 år siden, forteller Stein. v om vi i dag har en av de mest moderne trykkemaskinene på markedet, så er det mest grunnleggende like viktig i dag som for 40 år siden. Det er kvalitet og kvalitetssikring hele veien i tillegg til riktig papir til riktig trykksak! Arbeidsdagen til en produksjonsleder er til tider hektisk, men allsidig. For hver jobb sjekker jeg kvaliteten på den trykklare filen (PDF). Da er det viktig å passe på at det ikke er noen forskyvninger av elementer i dokumentet. Deretter kjører jeg ut trykkplater til maskinen (repro) og en blåkopi så gutta på trykken har å se etter. Det er fokus på kvalitetskontroll hele veien. Papir er et levende og resirkulerbart materiale. Luftfuktighet er alfa omega for trykkeri. Papiret bør ha en stabil fuktighet på rundt 55 prosent. Blir det for tørt, vil papiret bli statisk og vanskelig å få gjennom maskinen. Blir det for fuktig, så får vi strekk i papiret. Dette holder vi stabilt med et godt befuktningsanlegg. Det er ikke bare den hypermoderne Heidelberg som gjør jobben. For å gi trykksaken et ekstra løft, har vi vår gode Heidelberg Winge fra før krigen til å gjøre jobben. Den kan stanse ut en form, prege et uttrykk, rille eller perforere trykksaken. Vi kan med sikkerhet slå fast at papirets død er svært overdrevet, i alle fall hos Stein Krogh i Nydalen! Favorittsyssel: Pusle og snekre på hytta ved Tynset Har alltid med meg: Ingenting. Jeg er ikke avhengig av noe Utdanning: Yrkesskolen bilmekanikk. NSB-skolen konduktør, Forsvarets befalsskole foto og fagbrev offsettrykker. Stilling: Produksjonssjef Idé Trykk 36 telefon: // e-post: // foto: trond lillebo37

VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA

VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU2012 - Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter 2

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3. Generasjonsskifte 4. Organisering og forretningsgrunnlag 5. Divisjon kommunikasjonskanaler 6. Opplags- og internettutvikling 7

Innhold. Nøkkeltall 3. Generasjonsskifte 4. Organisering og forretningsgrunnlag 5. Divisjon kommunikasjonskanaler 6. Opplags- og internettutvikling 7 å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 H a m a r M e d i a A S Innhold Nøkkeltall 3 Generasjonsskifte 4 Organisering og forretningsgrunnlag 5 Divisjon kommunikasjonskanaler 6 Opplags- og

Detaljer

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014 HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014 1 AGENDA FORMÅL OG VISJON ORGANISERING VEKSTSTRATEGI NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER FORMÅL VISJON HOVEDSTRATEGI Hamar Medias Hamar Media skal Utgi Hamar Arbeiderblad

Detaljer

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 28. MAI 2015. Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 28. MAI 2015. Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 28. MAI 2015 Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen FORMÅL OG VISJON VEKSTSTRATEGI ORGANISERING ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER 2 FORMÅL VISJON HOVEDSTRATEGI

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014

Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Journalpost:14/32602 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Dato 172/2014 Fylkesrådet 26.08.2014 Høring - NRK-plakaten Sammendrag Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten på høring. Fylkesrådet i Nordland

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016

Magasinopplag Totalopplaget for norske magasiner er eksemplarer. Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 MEDIETALL 2016 MAGASIN Magasinopplag 2016 Totalopplaget for norske magasiner er 1.876.175 eksemplarer Det ble solgt 51 mill. blader i 2016 Totalopplaget gikk tilbake med 4,5 prosent på sammenlignbare titler

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap per 2. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 17. august 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

Hvem er vi Buskerud Leserne våre. Mediene våre. Markedet

Hvem er vi Buskerud Leserne våre. Mediene våre. Markedet Hvem er vi Buskerud Leserne våre Mediene våre Markedet Firmapresentasjon video Alt. Overalt. Alltid. i Buskerud 200.000 forskjellige lesere hver dag DT 84.000 dt.no 48.000 m.dt.no 8.500 Lierposte n 12.000

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media

Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media Statusrapport 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit, Kantar Media 22.01.17 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen (DRU) 3. De offisielle

Detaljer

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017

Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media Kvartal 2017 Statusrapport for radiolytting 2017 Knut-Arne Futsæter og Salve Jortveit Kantar Media 20.10.17 3. Kvartal 2017 Innhold 1. Bakgrunn og formål 2. Tilgang og bruk av digitalt radioutstyr fra DigitalRadioUndersøkelsen

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

INNSTIKK I AVIS EN VIKTIG INNTEKTSKILDE FOR MEDIEHUSENE

INNSTIKK I AVIS EN VIKTIG INNTEKTSKILDE FOR MEDIEHUSENE INNSTIKK I AVIS EN VIKTIG INNTEKTSKILDE FOR MEDIEHUSENE ERIK JUVA MBL MARKEDSDAGER, TRONDHEIM 10. MARS 2014 Innstikk fra kuriositet til viktig produkt Innstikkproduktet kom på banen opp gjennom 90-årene.

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 3. juni 2013

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 3. juni 2013 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 3. juni 2013 1 Agenda 1. Innledning v/ styrets leder Gislaug Rydland 2. Status og veien videre v/ adm.dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial v/

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 27. september 2012 1 Resultatpresentasjon 29.05.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 26. september 2013

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 26. september 2013 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 26. september 2013 1 1. 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Utvikling i 2. tertial, v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 2. tertial

Detaljer

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt

Avislesing 2016: Fra papir til digitalt Avislesing 2016: Fra papir til digitalt 07.03.17 Knut-Arne Futsæter Kantar TNS @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder blant

Detaljer

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram

Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram Avislesing 2016/2017: Papir tilbake mobil fram 28.09.17 Knut-Arne Futsæter Kantar Media @Futsaeter Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2015 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Resultatløft for Amedia God effekt av gjennomført forbedringsarbeid Noe bedret utvikling for annonseinntektene Mindre fall i annonseinntekter

Detaljer

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter

Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Avislesing 2015: Tilbakegang for papiravisene fortsetter Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 08.03.16 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2009

Årsberetning og regnskap 2009 Årsberetning og regnskap 2009 Hamar Media AS Årsrapport 2009 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter til regnskapet 14

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

www.glomdalen.no Prisliste

www.glomdalen.no Prisliste www.glomdalen.no Prisliste 2013 Annonsepriser 2013 Annonsesider: Annonseside pr. modul 1 350,- Annonseside reservert plass pr. modul 1 610,- Stillingsmarked pr. modul 2 405,- For stillingsportal og karusell

Detaljer

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne

Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene. Knut-Arne Avislesing 2015/2016: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 20.09.16 Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste multimedie-undersøkelsen i Norge. Den inneholder

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 13. februar 2014 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 13. februar 2014 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2013 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2013 v/øk.dir.

Detaljer

Hva forklarer lesing av lokalaviser?

Hva forklarer lesing av lokalaviser? LEFT MARGIN RIGHT MARGIN RGIN 2 TOP Hva forklarer lesing av lokalaviser? 4 IS ARGIN Ivar Frønes & Knut-Arne Futsæter @Futsaeter LLAs landsmøte 18. april 201 TNS Gallup www.tns-gallup.no/medier/nyheter

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet

Trygg bruk av nye medier. Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Trygg bruk av nye medier Rita Astridsdotter Brudalen Trygg bruk-prosjektet Hvem er vi? - Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt jobber for trygg bruk av nye digitale medier for barn og unge i sær nett og mobil

Detaljer

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia

KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER. Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia . KVALITETSJOURNALISTIKK I OMSTILLINGSTIDER Innlegg på NRs høstmøte 5. november 2012 Stig Finslo, Amedia AMEDIA UTGIVER AV LOKALE MEDIER Eier 64 utgiverselskap spredd over hele landet. Publiserer 77 avistitler

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2011 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 39,6 mot 45,4 i samme periode i fjor, en nedgang på 5,8. Årets driftsresultat

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene

Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Avislesing 2014: Sterk tilbakegang for papiravisene Knut-Arne Futsæter @Futsaeter 03.03.15 TNS Gallup Forbruker & Media Forbruker & Media (F&M) er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge.

Detaljer

Medieplan. August - Desember 2014 STILLINGER / KURS

Medieplan. August - Desember 2014 STILLINGER / KURS Medieplan August - Desember 2014 STILLINGER / KURS Hvorfor annonsere i utdanningsforbundets medier? Er målgruppen skoleledere, lærere, styrere i barnehage og barnehagelærere, rådgivere, spesialpedagoger

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 2. KVARTAL 2014 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Amedia styrket ut av krevende 2. kvartal Stabil merkevareomsetning Fortsatt betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Løpende

Detaljer

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim

Hatten av for helsiden. Trond Blindheim. Trond Blindheim Hatten av for helsiden Trond Blindheim Trond Blindheim Hovedinntrykk fra i går 1 Det som skjer kan vi kalle en demassifisering av mediene. Nettaviser overtar nyhetsformidlingen, fordi den har den hurtigste

Detaljer

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO 2. KVARTAL 2015 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO Fortsatt resultatframgang i Amedia Tilfredsstillende kvartalsresultat Solid fra mediehusene God effekt av løpende forbedringsarbeid

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn.

Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn. Et essay om Designerens rolle og påvirkningskraft i dagens mediesamfunn. Er designerens rolle i dagens mediesamfunn avgjørende for det visuelle språket som formidles i mer og større grad gjennom tv, internett

Detaljer

NOTAT. 3. kvartal 2001

NOTAT. 3. kvartal 2001 NOTAT Til : Pressemelding/Aksjonærene i TV 2 Kopi til: Fra : Adm. direktør/sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist 17. oktober, (kl 16.00) Emne : Regnskap for pr 3. kvartal 3. kvartal Regnskapet

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2009

Årets nysgjerrigper 2009 Årets nysgjerrigper 2009 Prosjekttittel: Er det forskjell på når barn får sin første mobil? Klasse: 5.trinn Skole: Koppang skole (Stor-Elvdal, Hedmark) Antall deltagere (elever): 23 Dato: 30.04.2009 Side

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 29 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble -3,, mot 1,2 i samme periode i fjor. Konsernets omsetning er redusert, i all

Detaljer

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007

Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Etablering av Media Norge Pressekonferanse 5.januar 2007 Agenda Introduksjon Birger innleder Det nye konsernet Jan Einar, Ådne Publisistisk plattform Einar Operasjonelle og finansielle forhold Lars Erik

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri

Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg. 2 Dale-Gudbrands Trykkeri fraatilå Vi vil gjennom dette heftet introdusere oss og fortelle hva vi kan tilby deg fraatilå 2 Dale-Gudbrands Trykkeri 3 HVEM ER VI? Anno 1941 ble vårt trykkeri etablert på Tretten og i 2011 fyller vi

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010

KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 / Foreløpig helår 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 21 / Foreløpig helår 21 Høydepunkter Konsernets omsetning i 21 var MNOK 1.115, det høyeste nivået i konsernets historie og en vekst på 1% i forhold til foregående år I 4.kvartal

Detaljer

DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell!

DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell! DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell! En undersøkelse om DM i Norge gjennomført for NORDMA MMM, 1. desember 2011 MMM 2011_Opinion AS 2 MMM 2011_Opinion AS 3 Konkret tilbud MMM 2011_Opinion

Detaljer

PFU-SAK NR. 361AB/14

PFU-SAK NR. 361AB/14 PFU-SAK NR. 361AB/14 KLAGERA: Nikolai Auglænd ADRESSE: Edvard Griegs allé 3B, 0479 Oslo KLAGER B: Hamar Arbeiderblad v. ansv. red. Carsten Bleness ADRESSE: Postboks 262, 2302 Hamar PUBLIKASJON: Hamar Dagblad

Detaljer

Ne#undersøkinga 2008. Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008

Ne#undersøkinga 2008. Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008 Ne#undersøkinga 2008 Arne H. Krumsvik Hauststormen på Voss, 27.09.2008 Agenda 1. Om Ne#avisundersøkelsen 2. Noen sammenhenger 3. Test av norske mediebedrigers ne#strategier 4. Ne#journalisJkk og kvalitet

Detaljer

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008

KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 KLIKK BOLIG Brukerundersøkelse Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/bolig Undersøkelsen lå ute i perioden 5. november 9. desember 2008

Detaljer

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen

KLIKK FORELDRE. Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008. Om undersøkelsen KLIKK FORELDRE Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck November 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/foreldre Undersøkelsen

Detaljer

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold

Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold WE ARE MEDIA Det var ikke første eller eneste spådom fra Osvold "ingen av aktørene på nettet vil tjene penger på å legge seg der med sine tilbud", "privat bruk av nettet vil være marginalt", "og mengden

Detaljer

!!! Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning. Avisåret 2013. Innhold. 1. Innledning. Side 2. Side 3. 2. Formål med opplagsoppgaven

!!! Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning. Avisåret 2013. Innhold. 1. Innledning. Side 2. Side 3. 2. Formål med opplagsoppgaven Innhold 1. Innledning Landslaget for lokalaviser Håndbok Opplagsberegning 2. Formål med opplagsoppgaven Avisåret 2013 Side 2 Side 3 1. Regler for opplagsberegning / beregning elektronisk salg av avis 1.

Detaljer

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MAT Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/mat Undersøkelsen lå

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2012 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 212 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 17,4 mot 2,6 i samme periode i fjor, en nedgang på 3,2. Resultatnedgangen

Detaljer

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Investorpresentasjon, 30. april 2015 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Agenda Konsernet i 1.

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Medieinformasjon 2014

Medieinformasjon 2014 interiør MAGASINET Medieinformasjon 2014 Interiør Magasinet selges i Skandinavia og har et meget godt renommé. Innholdet er nøye utvalgt for å gi leseren god nytteverdi og inspirasjon. De beste journalister,

Detaljer

A-PRESSEN 3. kvartal 2003

A-PRESSEN 3. kvartal 2003 A-pressen 3. KVARTAL 2003 A-PRESSEN 3. kvartal 2003 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.03 30.09.02 31.12.02 31.12.01 Driftsinntekter 1 792 601 1 788 903 2 414 687 2 298 452 Driftsresultat 94 285 92 214

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a 2. KVARTALSRAPPORT 2001 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS 2 ADMINISTRASJONENS BERETNING Konsernets driftsresultat ble på 50 mkr (46 mkr) i første halvår, mens resultat

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS 25. mai 2016 Agenda 1. Innledning v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Status v /adm. dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial 2016 v/ øk. sjef Anders

Detaljer

Delårsrapport for TFDS-gruppen

Delårsrapport for TFDS-gruppen Delårsrapport for TFDS-gruppen 3. kvartal 2003 Presentasjon 13. november 2003 TFDS i en ny tid Omfattende strategiprosess Konsentrasjon om Reiseliv og Kollektivtrafikk Omorganisering av virksomheten Tilførsel

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG

Nytt magasin! Lansering 31. mars AFTENPOSTEN FORLAG Nytt magasin! Lansering 31. mars Februar 2014 65.000 NYE LESERE SISTE 12 MND. 250000 + 20 % 200000 150000 100000 + 13 % + 13 % + 14 % 50000 0-7 % 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media 12/2 og '13/2 - MGI

Detaljer

Medier, kultur & samfunn

Medier, kultur & samfunn Medier, kultur & samfunn Høgskolen i Østfold Lise Lotte Olsen Digital Medieproduksjon1/10-12 Oppgavetekst: Ta utgangspunkt i ditt selvvalgte objekt. Velg en av de tekstanalytiske tilnærmingsmåtene presentert

Detaljer

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage

MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016. Hallingdal Næringshage MERKEVAREBYGGING OG SOSIALE MEDIER 19. februar 2016 Hallingdal Næringshage AGENDA 1. Kort om Selters Design 2. Case Buskerud Teater 3. Case Den Store Kjærligheten 4. SoMe Merkevarebygging i Sosiale Medier

Detaljer