VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA"

Transkript

1 VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA

2 TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter 2

3 FORMÅL VISJON HOVEDSTRATEGI Hamar Medias Hamar Media Utgi Hamar Arbeiderblad og formål er å drive skal posisjonere avisen som den informasjons- og være den viktigste mediekanalen i medievirksomhet. ledende Hedmark. informasjons- og Hamar Media skal være en kommunikasjons- helhetlig kommunikasjonsbedrift virksomheten med bredt produktspekter. i Innlandet. Ha kundefokus framfor produktfokus. Skape merverdier ut fra kjernevirksomheten gjennom tilleggsalg og fordeling av felleskostnader på flere produkter. Være regionalt forankret. 3

4 VIKTIGE MOMENTER FOR Å NÅ KONSERNETS VISJON Lokalavisa Sør-Østerdal skal bli større enn hovedkonkurrenten Østlendingen. Hamar Arbeiderblads papir- og internettutgave skal være komplementære. Konsernet skal ha det ledende miljøet innfor grafisk virksomhet i Innlandet. 4

5 TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter 5

6 OU2012 Hovedmålsetting Sikre formålet til Hamar Media om å informere Vokse Øke lønnsomheten Resultat f. skatt

7 OU2012 RESULTAT.. Fem datterselskap fusjoneres med Hamar Media AS To avdelinger virksomhetsoverdras til Hamar Media AS Fusjonen er vedtatt i styrene i Hamar Media AS, Idé Trykk AS, Avis- Trykk Hamar AS, Rim Idé & Kommunikasjon AS, Huskelappen AS og Huskelappen.no AS. Reklameavdelingene i Hamar Arbeiderblad og Exact Media virksomhetsoverdras til Hamar Media AS 7

8 Styreleder M. Gilleberg, Nestleder J. Kurud, K. M. Mathisen, G. Solli, T. H. Rønning, F. Brandsås HAMAR MEDIA AS Styret Hans Jørgen Øveraasen Adm.direktør KONSERNSTAB FORRETNINGSENHETER Mona Stensby Sven Arne Niielsen Geir Thomassen Ola Nybakk Einar Simensen Økonomisjef HR-sjef Markedssjef privat Byråleder Markedssjef bedrift Produksjonssjef Regnskap/lønn Regionledere Produksjonsledere B. Lieng A. Hubred Henning Evensen Terje Aasen H. E. Forårsveen D. R. Stenberg S. Grøndahl Jon Hegge S. E. Krogh N. T. Andersen Eiendomsdrift Red. grafisk produksjon Leder kundeservice IT-sjef Gjøvik Lillehammer Hamar Elverum Lillestrøm Adm Nydal Trykk Hamar Trykk Nydal Grafisk Nydal 8

9 TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter 9

10 Ledergruppen og styret i Hamar Media har jobbet med konsernets vekstambisjoner mot Med bakgrunn i en analyse av interne og eksterne rammebetingelser har styret vedtatt ambisjonsnivå, kategorier for vekst og geografiske områder 10

11 AMBISJONSNIVÅ 2018: 350 MILL KR Hamar Media har ambisjon om å vokse med NOK 100 millioner i løpet av 5 år hoveddel via oppkjøp 350 MNOK 86 MNOK Vekst via oppkjøp 250 MNOK - 14 MNOK 28 MNOK Organisk vekst 250 MNOK Base i dag

12 OPPKJØPSSTRATEGI 12

13 MÅLSETTINGER VED OPPKJØP Dekke geografisk gap / styrke posisjon i Hamarregionen og Innlandet for øvrig, innenfor papir- og nettavis som kanal og kommunikasjon/webutvikling som løsning Ta posisjon innenfor papir- og nettavis og kommunikasjon/webutvikling i aksen mot Oslo Styrke posisjon innenfor grafisk tjenester og trykk i Innlandet 4 Gjennom oppkjøp øke kundeportefølje og mersalgspotensialet for Hamar Medias tjenester Omsetningsvekst på 86 millioner kroner 13

14 PRIORITERTE KATEGORIER Prioriterte områder og geografi for oppkjøp Avis/digitale kanaler, Kommunikasjon/ web og Grafisk/Trykk er prioriterte områder for oppkjøp Geografisk prioritet er 1) å styrke seg i Hamarregionen samt Innlandet for øvrig og 2) etablering i aksen mot Oslo Prioriterte områder for oppkjøp Ikke prioriterte områder for oppkjøp Avis / Dig.kanal Komm./ web Grafisk / Trykk Avistrykk Radio Distribusjon Hamar-regionen Innlandet for øvrig Akershus Oslo 14

15 ORGANISASJONSSTRUKTUR OG AMBISJONER ER AVSTEMT 15

16 TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter Definisjoner - nøkkeltall: EBIT-margin = Driftresultat/driftsinntekter EBITDA-margin = Driftsbidrag/driftsinntekter Egenkapitalandelen = Egenkapital/ totalkapital Totalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt + finanskostnader/gj.snittlig totalkapital. Egenkapitalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt/gj.snittlig egenkapital Fortjeneste per aksje = Årets resultat etter skatt/antall aksjer Utbytte i % av egenkapitalen = Utbytte/egenkapitalen ved utgangen av året 16

17 TETT PÅ: NØKKELTALL RESULTAT F. SKATT 2012, 17.6 MILL KRONER. GJENNOMSNITT FOR PERIODEN 17.7 MILL KRONER

18 Konsernet Hamar Media Regnskap 2012 Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Resultatoversikt (tusen kr.) Driftsinntekter Driftsresultat (EBIT) Driftsbidrag (EBITDA) Resultat før skattekostnad (EBT) Årets resultat Balanseoversikt (tusen kr.) Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalkapital Nøkkeltall EBIT-margin (%) 6,4% 9,2% 2,9% 2,3% 6,8% 8,4% EBITDA-margin (%) 12,6% 15,4% 11,8% 9,8% 13,0% 15,1% Egenkapitalandel (%) 63,5% 62,4% 61,2% 63,5% 63,7% 61,8% Totalkapitalrentabilitet (%) 6,9% 9,9% 3,3% 2,7% 8,2% 9,7% Egenkapitalrentabilitet (%) 11,0% 16,0% 5,3% 4,2% 13,1% 15,7% Bokført egenkapital pr aksje (kr) Resultat per aksje (kr) Utbytte per aksje (kr) Andel utbytte av resultat (%) 57,9 % 55,3 % 112,8 % 101,8 % 32,0 % 44,8 % Utbytte i % av egenkapitalen 4,4 % 6,2 % 4,1 % 2,9 % 2,9 % 4,8 % Likviditet Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 137 % 144 % 135 % 109 % 163 % 139 % Pantelån pr (mill kr)

19 TETT PÅ: UTBYTTE Utbyttepolicy: % av overskudd. Utbyttegulv på minimum 3500 kroner per aksje

20 OPPLAG : HA Lokalavisa Stangeavisa Samlet opplagstilbakegang i 2012 ble på 891 eksemplarer (- 2,9 %) 20

21 INTERNETTBRUK PÅ H-A.NO I gjennomsnitt unike brukere per uke. Økning på 38 %. I gjennomsnitt viste sider per uke. Økning på 51 %. UKENTLIG INTERNETTBRUK PÅ H-A.NO Unike brukere Sidevisninger Brukere Sidevisninger 21

22 TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter 22

23

24 TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter 24

25 Kilde: Norges Bank. Pengepolitisk rapport

26 DAGSPRESSE: PROGNOSEN FOR REKLAMEINNTEKTENE I 2013 OG 2014 ER SVÆRT NEGATIV. DET FORVENTES EN TILBAKEGANG PÅ HHV. 10,1 OG 9,2 PROSENT I 2013 OG 2014 Dagspresse: reklameinntekter, p IRM, INSTITUTET FÖR REKLAM- OCH MEDIESTATISTIK , p 2014 p -4, ,6-7,5-10,1-9,2

27 TETT PÅ: FRAMTIDSUTSIKTER Behov for løpende omstillingsprosjekter som følge av inntektssvikt i kjernevirksomheten. Fare for totalsvikt på enkelte annonsekategorier. Nytt internprosjekt - Økonomiforbedring Sviktende avistrykk-, distribusjons- og annonseinntekter Prispress som følge av økt forhandlingsmakt på kundesiden Fortsatt sviktende rekruttering av yngre lesere. Gjennom produktutvikling - økt lojalitet blant eksisterende lesere. Økt bruk av digitale kanaler og høy vekst i digitale inntekter Økt konkurransekraft i grafisk reklameproduksjon Økt salg av en bredere produktportefølje i bedriftsmarkedet Økt salg i nye geografiske markeder innenfor divisjon kommunikasjonsløsninger Flere oppkjøp innenfor vedtatt vekststrategi Resultatnedgang i 2013 som følge av annonsesvikt og reduserte avistrykkinntekter. Prognose, resultat før skatt 2013: 12 mill kroner. (Utbyttet kr /aksje) 27

28 FORT SETT ELSE 2014 HAMAR MEDIA AS TORGGATA HAMAR HAMARMEDIA.NO

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014 HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014 1 AGENDA FORMÅL OG VISJON ORGANISERING VEKSTSTRATEGI NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER FORMÅL VISJON HOVEDSTRATEGI Hamar Medias Hamar Media skal Utgi Hamar Arbeiderblad

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3. Generasjonsskifte 4. Organisering og forretningsgrunnlag 5. Divisjon kommunikasjonskanaler 6. Opplags- og internettutvikling 7

Innhold. Nøkkeltall 3. Generasjonsskifte 4. Organisering og forretningsgrunnlag 5. Divisjon kommunikasjonskanaler 6. Opplags- og internettutvikling 7 å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 H a m a r M e d i a A S Innhold Nøkkeltall 3 Generasjonsskifte 4 Organisering og forretningsgrunnlag 5 Divisjon kommunikasjonskanaler 6 Opplags- og

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS Årsberetning regnskap og 2007 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter til regnskapet 14 19 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett

Styrket våre to pilarer Mobil og nettbrett ÅRSRAPPORT 2010 Innhold side 3 Konsernsjefen side 5 Nøkkeltall side 9 Virksomhetsbeskrivelse side 53 Samfunnsansvar side 62 Eierstyring og selskapsledelse side 87 Aksjonærinformasjon side 96 Årsberetning

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende

Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende. Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 Innhold: Innhold: 1 2 4 5 6 7 8 9 10 19 67 82 84 Digital fremtid Media Norge 2010 Aftenposten Bergens Tidende Stavanger

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

A-pressen Foreløpig resultat 2001

A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde A-pressen Foreløpig resultat 2001 Bilde Presentasjon 8. februar 2002. Konsernsjef Alf Hildrum og konserndirektør Even Nordstrøm Hovedtrekk 2001 > 2 > Minus 16 mkr før skatt > Nord-Norge avtalen ny

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114

20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 20. mai 2014 KVARTALSRAPPORT Q114 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 932 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

ÅRS- RAPPORT. mesterfarge

ÅRS- RAPPORT. mesterfarge ÅRS- RAPPORT 2014 mesterfarge Om Malorama Konsernledelsen i Malorama består av fra venstre: Nils Sund, Terje Langmoe, Sidsel Rygh Trodal, Espen Marthinsen, Linda Frid Andresen og Per Jørgen Christensen

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2010 for NorgesGruppen - konserntall Et nytt godt år for NorgesGruppen Driftsinntektene i 2010 ble 55 675 MNOK (53 232 MNOK), en økning på 4,6 %. Driftsresultat (EBIT) ble 2 105 MNOK

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer