Innhold. Nøkkeltall 3. Generasjonsskifte 4. Organisering og forretningsgrunnlag 5. Divisjon kommunikasjonskanaler 6. Opplags- og internettutvikling 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Nøkkeltall 3. Generasjonsskifte 4. Organisering og forretningsgrunnlag 5. Divisjon kommunikasjonskanaler 6. Opplags- og internettutvikling 7"

Transkript

1 å r s r a p p o r t 2010

2 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Innhold Nøkkeltall 3 Generasjonsskifte 4 Organisering og forretningsgrunnlag 5 Divisjon kommunikasjonskanaler 6 Opplags- og internettutvikling 7 Relevante reklamekanaler i to regioner fordelt på fire aldersgrupper 8 Opplagsdekning og tall fra avisdriften 9 Hamar Arbeiderblad 10 Sør-Østerdal Media og Stangeavisa 11 Exact Media 12 Mjøs Distribusjon og Avislevering as 13 Divisjon kommunikasjonsløsninger 14 Rim Idé & Kommunikasjon 15 Idé Trykk 16 React Solutions 17 Avis-Trykk Hamar 18 Andre forretningsområder Hamar Media og Mjøsa Invest 1 19 Årsrapport 2010 er administrasjonens presentasjon av konsernet Hamar Media. Presentasjonen er et selvstendig dokument, men kan med fordel leses sammen med styrets årsberetning, revisors beretning og regnskap med noter. Grafisk produksjon: Idé Trykk AS, Hamar Foto side 12 og 15: Jens Haugen, Side 10, 11 og 18: Tore Mælumsæter Dette dokumentet er produsert på Balance Silk 170 gr. Dette er en bestrøket papirkvalitet som inneholder 60 % kortreist, resirkulert papir og 40 % ny papirmasse. Papiret er meget hvitt uten at det er brukt klorbleking i produksjonen. Papiret er sertifisert i henhold til ISO 14001, ISO 9001 og ISO 9706 (aldrings stabilitet). I tillegg er papiret ECF og FSCsertifisert. Produksjon av 1 tonn av denne kvaliteten gir 165 kg CO₂ i motsetning til det som finnes av andre bestrøkne kvaliteter som gir 400 kg CO₂ per tonn.

3 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Nøkkeltall Hovedtall oversikt (tusen kr.) Driftsinntekter Driftsresultat (EBIT) Driftsbidrag (EBITDA) før skattekostnad Årets resultat Balanseoversikt (tusen kr.) Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalkapital Nøkkeltall: EBIT-margin (%) 2,9% 2,3% 6,8% 8,4% 8,6% 8,5% EBITDA-margin (%) 11,8% 9,8% 13,0% 15,1% 15,1% 15,1% Egenkapitalandel (%) 61,2% 63,5% 63,7% 61,8% 62,7% 63,1% Totalkapitalrentabilitet (%) 3,3% 2,9% 8,5% 9,8% 9,9% 9,5% Egenkapitalrentabilitet (%) 5,3% 4,2% 13,1% 15,7% 15,7% 15,1% Bokført egenkapital per aksje (kr) Fortjeneste per aksje (kr) Utbytte per aksje (kr) Utbytte i % av egenkapitalen 4,1% 2,9% 2,9% 4,8% 4,6% 3,9% Likviditet Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 135% 109% 163% 139% 135% 123% Pantelån per (mill.kr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsverk Definisjoner av nøkkeltall: EBIT-margin = Diriftresultat/driftsinntekter. EBITDA-margin = Driftsbidrag/driftsinntekter. Egenkapitalandelen = Egenkapital/totalkapital. Totalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt + finanskostnader/gj.snittlig totalkapital. Egenkapitalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt/gj.snittlig egenkapital. Fortjeneste per aksje = Årets resultat etter skatt/antall aksjer. Utbytte i % av egenkapitalen = Utbytte/egenkapitalen ved utgangen av året. R E S U LTAT F Ø R S K AT T E KO S T N A D A N TA L L Å R S V E R K KO N S E R N E T 25 mill. kr 200 ansatte [ 3 ]

4 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Generasjonsskifte Investeringer i konsernet Investeringsprosjekter Mill.kr Bygninger/inventarer 0,24 Fotoutstyr 0,12 IT-utstyr/programvare 0,60 Redaksjonelt system for HA og LA 0,61 WebAd program for innskrivning 0,67 av rubrikkannonser E-budbok 0,20 Digitaltrykk Ide Trykk 0,72 Annet 0,33 Netto investeringer totalt 3,50 I 2009 fikk konsernet Hamar Media et resultat før skatt på 6,6 mill kroner. Det er det svakeste resultatet konsernet har levert siden Det var lavkonjunktur og sviktende omsetning som var hovedårsaken til dette. Med bakgrunn i det svake resultatet i 2009 gikk konsernet inn i 2010 med forsiktighet og med fokus på kostnadskontroll. Mens investeringene i konsernet i 2009 var på 62 mill kroner, så investerte vi beskjedne 3,5 mill kroner i Antall faste ansatte gikk ned fra 173 i 2009 til 157 i Inntektsutviklingen i 2010 var positiv. Inntektene totalt økte med 1,8 %, mens de gikk tilbake med 2,8 % året før. Selv om inntektene økte det siste året ligger de fortsatt lavere enn 2008 og bare én mill kroner (0,5 %) høyere enn i et for 2010 ble på 8,3 mill kroner før skatt. Hovedårsakene til det svake resultatet er nedskrivninger av eiendeler knyttet til Mjøsa Invest 1 AS på til sammen 7,9 mill kroner samt økte pensjonskostnader. I 2010 ble det gjennomført store utskiftninger i forskjellige lederfunksjoner i konsernet. I januar ble undertegnede ansatt som konsernsjef. Fra egne rekker rekrutterte vi Ola Nybakk og Terje Aasen som daglige ledere for hhv. Hamar Arbeiderblad og Exact Media. Ved årsskiftet gikk Anders Østigård fra stillingen som regnskapsleder til å bli økonomisjef i konsernet. I Hamar Arbeiderblads redaksjon gikk vi fra en toledermodell, med administrativ og ansvarlig redaktør, til en modell med sjefredaktør som øverste leder. Carsten Bleness tiltrådte stillingen som sjefredaktør annet halvår I HA-redaksjonen har Gry Hege Haug blitt nyhetsredaktør og Ole Kristian Lyngstad redaktør for digitale medier. Begge er rekruttert fra egne rekker. HA har også ansatt Anne Ekornholmen som debattredakør. I 2011 kjøpte vi Info Innlandet AS som utgir Stangeavisa, og vi fikk en ny leder i konsernet ved daglig leder Lars Kristian Seierstad. I konsernledergruppen gikk fire ledere ut og fire nye ledere kom inn. Til tross for store endringer i ulike lederfunksjoner har kontinuiteten vært sikret gjennom intern rekruttering og videreføring av konsernstyret fra Av viktige hendelser i året som er gått, er det verdt å nevne utredningen av et nytt felles trykkeri for A-pressen og Hamar Media i Innlandet. Utredningen konkluderte med at en løsning med et nytt felles trykkeri ikke tilfredsstilte våre krav til prosjektet. Mens A-pressen nå prosjekterer et nytt trykkeri på Gjøvik, skal Avis-Trykk Hamar oppgradere trykkerivirksomheten i Hamar sentrum. Avis-Trykk Hamar har vært i forhandlinger med GD om fornyelse av trykkeriavtalen, som løper ut juni GD valgte A-pressens trykkeri, Nr1 Trykk, som fremtidig leverandør av trykkeritjenester. Det betyr at Avis-Trykk Hamar etter hvert får en betydelig ledig kapasitet. Hvis Avis-Trykk Hamar ikke klarer å utnytte den ledige kapasiteten, blir det på sikt nødvendig med kostnadsreduserende tiltak. Idé Trykk er nå etablert i Mjøsa Invest 1s forretningseiendom i Ringsaker. Den øvrig virksomheten kommer fortsatt i all hovedsak til å være lokalisert i konsernets bygninger i Hamar sentrum. I 2011 kjøpte Hamar Media Stangeavisa. Den er blitt et meget godt supplement til Hamar Arbeiderblad i Stange. I 2011 vil vi også utrede andre vekstmuligheter samt nye områder for ekspansjon, slik at konsernet også for framtiden er en ledende virksomhet innen informasjon og markedskommunikasjon i Innlandet. Administrasjonen vil avslutningsvis takke alle ansatte og tillitsvalgte for innsatsen i 2010! Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen [ 4 ]

5 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Organisering og forretningsgrunnlag Kommunikasjonskanaler Kommunikasjonsløsninger Konsernet Hamar Media består av morselskapet Hamar Media AS og 11 datterselskap. Konsernet er organisert i to divisjoner etter virksomhetenes karakter, kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsløsninger. Divisjon kommunikasjonskanaler: avis, nettavis, magasin, lokalradio, og distribusjon. Divisjon kommunikasjonsløsninger: rådgivning, merkevarestrategi, tekst, idé, design, trykk, webpubliseringsløsninger, programutvikling og IT-drift. for retningsgr unnlag Formål Hamar Medias formål er å drive informasjons- og medievirksomhet. Visjon Hamar Media skal være en ledende virksomhet innen informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i Innlandet. Hovedstrategi Utgi Hamar Arbeiderblad og posisjonere avisen som den viktigste mediekanalen i Hedmark. Hamar Media skal være en helhetlig kommunikasjonsbedrift med bredt produktspekter. Ha kundefokus framfor produktfokus. Skape merverdier ut fra kjernevirksomheten «avisutgivelse» gjennom tilleggssalg og fordeling av felleskostnader på flere produkter. Være regionalt forankret. AV S E N D E R M E D I A M O T TA K E R Merke Løsning Forbrukere Ansatte Leverandører Andre... [ 5 ]

6 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Divisjon kommunikasjonskanaler Divisjon Exact Media AS Hamar Arbeiderblad AS Mjøs Distribusjon AS Sør-Østerdal Media AS 2010 Differanse Differanse i % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 7,0 % 4,2 % 7,5 % 9,7 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 13,1 % -30,4 % 11,5 % 5,1 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 11,5 % 5,2 % 8,0 % 10,7 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 3,7 % 9,0 % 10,5 % 12,4 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -23,4 % -28,0 % -23,4 % -20,6 % Inntektene i Divisjon kommunikasjonskanaler kommer fra salg av avisabonnement og distribusjon av reklame (annonser og reklamedistribusjon). Distribusjon av reklame skjer gjennom lokalavisene Hamar Arbeiderblad og Lokalavisa Sør-Østerdal, lokalradioen Radio Exact, distribusjonsselskapene Mjøs Distribusjon og Avislevering og innholdstjenestene på internett: h-a.no, exact24.no, lokal-avisa.no og boligavis1.no. Det redaksjonelle innholdet produseres av redaksjonene i Hamar Arbeiderblad, Lokalavisa Sør-Østerdal, Radio Exact og reklameavdelingen i Hamar Arbeiderblad (Boligavis1.no). I 2010 økte resultatet før skatt og EBITDA med hhv. 9,7 mill kroner og 8 mill kroner. Det var særlig resultatforbedringene i Hamar Arbeiderblad (+ 8,2 mill kroner) og Exact Media 1,7 mill kroner som bidro til resultatforbedringen. Selv om Sør-Østerdal Media fortsatt går med underskudd, så ble resultatet 0,4 mill kroner bedre enn året før. Vi forventer også en resultatforbedring i Tallene som er presentert for Mjøs Distribusjon er summen av Mjøs Distribusjon AS og Avislevering AS. et ble forverret fra 1,9 mill kroner i 2009 til 1,3 mill kroner i [ 6 ]

7 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Opplags- og internettutvikling Opplagsutvikling Samlet opplag for Hamar Arbeiderblad, Lokalavisa Sør-Østerdal og Stangeavisa [1. O P P L AG HA Lokalavisa Sør-Østerdal Stangeavisa 1] Stangeavisa, som eies av Info Innlandet AS ble kjøpt av Hamar Media i O P P L AG opplag Fram til 2005 viser grafen Hamar Arbeiderblads opplagsutvikling. Fra og med 2006 er også opp laget htil - a Lokalavisa. n o I N TSør-Østerdal E R N E T T B Rog U KStangeavisa E R E lagt til, slik at grafen viser samlet opplag i årene Når vi inkluderer Stangeavisa i totalopplaget på konsernnivå, så er opplaget på antall brukere rekordhøye eksemplarer i Det er en økning på 9 % sammenlignet med Årsaken er opplaget til Stangeavisa. Når en ikke tar hensyn til Stangeavisa, så går opplaget tilbake med 0,8 % Hamar Arbeiderblad er den ledende avisen i konsernet både mht. antall utgivelser, sidetall og opplag. Konsernavisenes opplag var i 2010 på: Hamar Arbeiderblad eksemplarer, Lokalavisa Sør-Østerdal 3141 eksemplarer og Stangeavisa 2820 eksemplarer. HA Lokalavisa Sør-Østerdal Stangeavisa inter nett I gjennomsnitt ble Hamar Arbeiderblads nettutgave lest av unike brukere per uke. Det er en økning på 19 % sammenlignet med På en gjennomsnittsuke ble det vist sider, noe som er en økning på 29 % sammenlignet med året før. De øvrige nettutgavene i konsernet har liten trafikk h - a. n o I N T E R N E T T B R U K E R E antall brukere [ 7 ]

8 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Relevante reklamekanaler i to regioner fordelt på fire aldersgrupper Hamar-regionen Alder Antall (000) Dekning Antall i aldersgruppen % Hamar Arbeiderblad 5 54 % % Radio Exact 5 56 % Reklamebilag i HA 3 27 % Sør-Østerdal Alder Antall (000) Dekning Antall i aldersgruppen % Lokalavisa Sør-Østerdal 1 17 % % Antall i aldersguppen % Hamar Arbeiderblad 1 21 % % Radio Exact 2 38 % Reklamebilag i HA 1 17 % Antall i aldersguppen % Antall i aldersguppen % Hamar Arbeiderblad % % Radio Exact 9 41 % Reklamebilag i HA 8 39 % Boligavis % Antall i aldersguppen % Lokalavisa Sør-Østerdal 3 29 % Hamar Arbeiderblad 1 12 % 1 5 % Radio Exact 1 9 % 46 + Antall i aldersguppen % Hamar Arbeiderblad % % Radio Exact 8 20 % Reklamebilag i HA % Boligavis % 46 + Antall i aldersguppen % Lokalavisa Sør-Østerdal 4 25 % Hamar Arbeiderblad 4 20 % % Totalt Antall i aldersguppen % Hamar Arbeiderblad % % Radio Exact % Reklamebilag i HA % Boligavis % Totalt Antall i aldersguppen % Lokalavisa Sør-Østerdal 8 24 % 2 5 % Hamar Arbeiderblad 5 15 % 3 8 % Kilde: Synovate Hamar Arbeiderblad siste utgave, Lokalavisa Sør-Østerdal siste utgave, Boligavis1.no siste utgave, reklamebilag i HA siste utgave, Radio Exact siste uke, siste uke, siste måned. I Stange kommune er Stangeavisas leserdekning på 54 % per utgave. [ 8 ]

9 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Hamar Arbeiderblad opplagsdekning og tall fra avisdriften Husstandsdekning HA [husstander per 1. januar 2010] HUSSTANDSDEKNING HUSSTANDSDEKNING Endring Kommune Husstander Opplag Dekning i % Husstander Opplag Dekning i % Opplag i % Hamar ,3 % ,4 % -1,36 % Ringsaker ,4 % ,8 % -2,50 % Løten ,6 % ,5 % -1,42 % Stange ,6 % ,0 % -0,67 % Sum Hedmarken ,6 % ,8 % -1,53 % Våler ,4 % ,4 % 0,00 % Elverum ,6 % ,1 % -6,47 % Trysil ,7 % ,8 % -14,83 % Åmot ,7 % ,3 % -15,82 % Stor-Elvdal ,3 % ,2 % -18,18 % Engerdal ,9 % ,4 % -10,61 % Sum S-Østerdal ,4 % ,4 % -11,36 % Rendalen ,4 % ,8 % -20,65 % Tolga ,5 % ,4 % 10,63 % Tynset ,2 % ,6 % 298,28 % Alvdal ,0 % ,9 % -32,49 % Folldal ,8 % ,3 % -54,74 % Os ,1 % ,6 % -57,33 % Sum N-Østerdal ,8 % ,3 % -13,74 % Utenfor distr Totalt ,20 % År Netto opplag Antall lesere Antall avisnummer Antall sider gjennomsnitt Antall sider totalt , , , , , , , , , , Herav sider redaksjonelt ,9 % ,8 % ,6 % ,6 % ,8 % ,7 % ,7 % ,8 % ,5 % ,8 % Total annonsemengde [ 9 ]

10 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Lokalavisa for Hamar-regionen Hamar Arbeiderblad AS Org.nr: Kontor i Hamar og Brumunddal Daglig leder Ola Nybakk Sjefredaktør Carsten Bleness STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lesere fordelt på kjønn og alder Hamar Arbeiderblad STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lesere fordelt på kjønn og alder Lokalavisa Sør-Østerdal STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lyttere fordelt på kjønn og alder Radio Exact år år år år Menn Kvinner år Menn Kvinner år Menn Kvinner år 46 år + Hamar Arbeiderblad er flaggskipet i konsernet. Hamar Arbeiderblad er talerør og lokalavis for år år Hamar-regionen: Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Etter etableringen av Lokalavisa Sør-Østerdal i 2005 har avisen i økende grad dreid dekningen og ressursene mot Hamar-regionen. Abonnenter på 46 år Hamar + Arbeiderblad i Sør-Østerdal får Lokalavisa Sør-Østerdal 46 år + inkludert i prisen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittlig sidetall i 2010 var på 57. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Boligavis1.no år år Menn Kvinner år 46 år + 0% 10% 20% 30% 40% 50% år Det er igangsatt et prosjekt for å digitalisere Hamar Arbeiderblads avisarkiv. Daglig ledelse i Hamar Arbeiderblad er todelt. Daglig leder har ansvar for reklameavdelingen og sjefredaktør har ansvar for redaksjonen. Hamar Arbeiderblads hovedredaksjon er på Hamar. I tillegg har redaksjonen avdelingskontor i Brumunddal. Foruten utgivelse av papiravisen Hamar Arbeiderblad, så publiserer også redaksjonen lokale nyheter på internett på h-a.no. Hamar Arbeiderblads digitale kanaler omfatter også publisering til mobil- og smarttelefoner. Hamar Arbeiderblads redaksjonsledelse ble endret i 2010 ved at den tidligere todelte modellen med administrativ og ansvarlig redaktør ble erstattet med sjefredaktør. Opplaget i 2010 ble på eksemplarer, noe som er en tilbakegang på 2,2 %. Annonseinntektene økte med 3 % år år 46 år + Menn Kvinner Annonseomsetning i mill.kr Salgskanal Endring Direkte annonser 53,7 54,7 1,0 NR1 Samkjøringen (Folk) 24,8 26,2 1,4 Sum 78,5 80,9 2,4 [ 10 ] 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fra og med 2011 overføres opplags- og kundeavdelingen (2,8 årsverk) fra Hamar Media AS til Hamar Arbeiderblad AS. Fra 2011 er også inntektene fra reklameinnstikk flyttet til Hamar Arbeiderblad. Tidligere var reklameinnstikk en del av Mjøs Distribusjons forretningsområde. Hamar Arbeiderblad har 63 ansatte.

11 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Lokalavisene for Sør-Østerdal og Stange Sør-Østerdal Media AS Org.nr: Kontor i Elverum og Trysil Ansvarlig redaktør Tone Strugstad Qviller STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lesere fordelt på kjønn og alder Hamar Arbeiderblad STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lesere fordelt på kjønn og alder Lokalavisa Sør-Østerdal år år år Menn Kvinner Lokalavisa Sør-Østerdal er talerør og lokalavis for Sør-Østerdal: Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot, år Stor-Elvdal og Våler. Dekningen av Stor-Elvdal og Våler har blitt nedprioritert som følge av redusert bemanning. Lokalavisa Sør-Østerdal utgis tirsdag, torsdag og lørdag. 46 år + Abonnenter på Hamar Arbeiderblad i Sør-Østerdal får Lokalavisa Sør-Østerdal inkludert i prisen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittlig sidetall i 2010 var på år Menn Kvinner år 46 år + 0% 10% 20% 30% 40% 50% Redaksjonen i Lokalavisa Sør-Østerdal flyttet høsten 2010 til nye og Boligavis1.no mindre lokaler i Elverum og har derfor en lavere husleie enn tidligere. Dette har, sammen med kostnadsreduksjoner på år personalsiden, forbedret resultatet i Lokalavisa. Redaksjonen har også avdelingskontor i Trysil, som dekker kommunene Trysil og Engerdal. I tillegg til at det er 3141 i betalende opplag, er det ca. år Menn 1200 eksemplarer som deles ut gratis Kvinner sammen med HA. Til sammen sendes det ut ca aviser per dag. Sør-Østerdal Media har 8 ansatte år 46 år + Stangavisa utgis av Info Innlandet AS og er lokalavis for Stange kommune. Hamar Media kjøpte Stangeavisa i Avisa har et gjennomsnittlig sidetall på 24 og kommer ut på torsdager. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Info Innlandet AS Org.nr: Kontor i Stange år Daglig leder og redaktør Lars Kristian Seierstad år Menn Kvinner år 46 år + 0% 10% 20% 30% 40% 50% [ 11 ]

12 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Lokalradio for Hamar-regionen Exact Media AS Org.nr: Kontor i Hamar Daglig leder Terje Aasen Redaktør Gøran Kristiansen STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lyttere fordelt på kjønn og alder Radio Exact år år Menn Kvinner år Redaksjonen i Exact. Fra venstre Per Cato Risberg, Gøran Kristiansen og Thomas Møllstad. 46 år + 0% 10% 20% 30% 40% 50% Exact Media driver lokalradiostasjonen Radio Exact Hamar. Selskapet har allmennkonsesjon i Hamar, Ringsaker og Stange. Exact deler derfor frekvenser med en annen aktør i regionen. Exact produserer også lokalradio for GD, som har konsesjon fra Gjøvik til Dovre. På Gjøvik har Exact fått en ny konkurrent gjennom Radio Metro. Exact Media samarbeider med GD om salg av radioannonser mot regionale aktører i Mjøs-regionen og Gudbrandsdalen. dab Majoriteten av lokalradioene i Norge vil trolig gå over til DAB fra Samtidig legges det til rette for at de små kan fortsette innenfor FM-nettet. Digital Audio Broadcasting forkortes til DAB og er en teknisk standard for digital lydkringkasting. DAB er radio kringkastet ved hjelp av digital teknikk, i motsetning til FM som er en analog teknikk. Både DAB og FM bygger på bakkebaserte sendinger, hvor man utnytter radiobølger utsendt fra sendermaster på bakken for å distribuere radiosignalene (Kilde: Medietilsynet). For nærmere informasjon: Stortingsmelding nr. 8 ( ). Exact Media AS har 6 ansatte. [ 12 ]

13 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Morgendistribusjon av aviser og reklame i Hamar-regionen Lillehammer Mjøs Distribusjon AS Org.nr: Kontor i Hamar Ringsaker Daglig leder Tore Johnstad Gjøvik Hamar Løten Avislevering AS Org.nr Kontor i Hamar Daglig leder Tore Johnstad Stange Mjøs Distribusjons dekningsområde Innbyggere Husstander Hamar Ringsaker Stange Løten Geografisk dekningsområde: Hamar-regionen Mjøs Distribusjon distribuerer reklame sammen med morgenavisene. Reklamen distribueres som innstikk i HA eller Lokalavisa Sør-Østerdal eller i postkassa som vedlegg. Mjøs Distribusjon leverer også kombinasjonsproduktet innstikk i avis og vedlegg til husstander som ikke-abonnerer på avis. Reklame som distribueres med Mjøs Distribusjon treffer best aldersgruppen over 35 år og en hovedvekt av sluttkundene er kvinner. Distribusjonsopplag: Selskapet har 8 ansatte. Avislevering AS distribuerer aviser og reklame i Hamar-regionen. Selskapet har 123 ansatte. [ 13 ]

14 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Divisjon kommunikasjonsløsninger Divisjon Avis-Trykk Hamar AS Idé Trykk AS React Solutions AS Rim Idé & Kommunikasjon AS 2010 Differanse Differanse i % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 17,4 % 13,2 % 16,5 % 16,6 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 23,6 % 18,9 % 22,3 % 20,9 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 13,5 % 10,0 % 13,2 % 12,3 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 9,7 % 11,8 % 5,0 % 6,0 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -7,5% -11,9% 2,1 % 11,6 % Driftsinntektene i Divisjon kommunikasjonsløsninger kommer fra salg av trykksaker og aviser, internettløsninger, IT-drift, reklamebyråtjenester og rådgivning. I 2010 økte resultatet før skatt og EBITDA med hhv. 3 mill kroner og 4,6 mill kroner. Det var særlig resultatforbedringene i Idé Trykk (+ 1,8 mill kroner) og Avis-Trykk Hamar (1,1 mill kroner) som bidro til divisjonens resultatforbedring. Selv om Rim Idé & Kommunikasjon gikk med underskudd, så ble resultatet 0,4 mill kroner bedre enn året før. Vi forventer at selskapet vil gå med overskudd i [ 14 ]

15 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Ideer som setter spor Rim Idé & Kommunikasjon AS Org.nr: Kontor i Hamar Byråleder Geir Thomassen Team Rim RIM er konsernets reklamebyrå og spydspiss innefor kommunikasjonsfaget. RIMs visjon er ideer som setter spor. Det betyr at fokus er rettet mot kreativitet, idéutvikling, strategiske løsninger og kanalvalg. Rim skal oppfattes som en ledende kompetanse aktør innenfor 4 utvalgte tjenesteområder: Strategisk merkevarebygging og visuell identitet. Kommunikasjon, PR og sosiale medier. Ide, design og illustrasjon. Web kommunikasjon med fokus på strategi, forprosjekt, design og oppfølgingstjenester. Rim har 9 ansatte. [ 15 ]

16 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S En helhetlig grafisk virksomhet Idé Trykk AS Org.nr: Kontor i Furnes Daglig leder Einar Simensen Idé Trykk leverer alt fra grafisk formgivning til trykksaker og reklameartikler. Fra 2011 er forretningsområdene konvoluttering og adressering flyttet fra Mjøs Distribusjon til Idé Trykk. Markedet er i hovedsak større regionale og nasjonale bedriftskunder og offentlige virksomheter. Bedriften har et strategisk samarbeid med Dialecta på Lillehammer. I 2009 avviklet Dialecta sin trykkerivirksomhet og Idé Trykk kjøpte trykkporteføljen. Idé Trykks omsetning fra Dialectas trykkportefølje er blitt langt mindre enn forventet, derfor nedskrev bedriften goodwill som var knyttet til dette kjøpet i 2009 med 2,4 mill kroner. Idé Trykk har også et strategisk samarbeid med Willy Berg Grafiske. Idé trykk har 14 ansatte. Ide Trykk er en svanemerket bedrift. [ 16 ]

17 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Internettbaserte publiseringsløsninger Vil du vite hvordan du kan få en enda smartere dag på jobben? React Solutions AS Org.nr: Kontor i Hamar Daglig leder Jan Gudbrandsen Redaktør for et magasin eller nettside? SmartDesk Erfarer du at innsamlingen av materiale oppleves kaotisk og tidkrevende? Ved bruk av SmartDesk vil du oppleve en annen hverdag: Mindre kaos og ergrelse mer oversikt og bedre tid. SmartDesk er et webbasert verktøy som strukturerer innhold og gir deg en god totaloversikt. React Solutions leverer foruten drift av infrastruktur og systemer i konsernet også publiseringsløsninger, nettavis, rådgivingstjenester, domenedrift, E-post system, E-handelsløsninger, aktivitetskalender, nettradio og distribusjon i søkemotorer. Produktet nettavis, er det som inneholder størst grad av egenutviklet funksjonalitet, og seks aviser bruker Reacts publiseringsløsning ved utgangen av React møter stor konkurranse i markedet for nettaviser og publiseringsløsninger og har derfor utviklet publiseringsløsningen SMARTDESK for magasinmarkedet. Løsningen ble lansert ved årsskiftet. Det er viktig for React å lykkes med publiseringsløsningen Smart Desk. Annet halvår 2010 ble to personer som jobber med IT-drift for konsernet overført fra React Solutions AS til Hamar Media AS. React Solutions har 7 ansatte. [ 17 ]

18 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Se mulighetene med moderne avistrykk Avis-Trykk Hamar AS Org.nr: Kontor i Hamar Daglig leder Jon Hegge Produktene til Avis-Trykk Hamar er dagsaviser, ukeaviser, gratisaviser og reklameaviser. Det er hard konkurranse i markedet. Generelt er det en nedgang både mht. sidetall og volum. På kort sikt har Avis-Trykk Hamar to store og stabile kunder (HA og GD) og vi forventer derfor ikke store endringer i 2011 og Avis-Trykk Hamar har vært i forhandlinger med GD om fornyelse av trykkeriavtalen, som løper ut juni GD valgte A-pressens trykkeri, Nr1 Trykk, som fremtidig leverandør av trykkeritjenester. Det betyr at Avis-Trykk Hamar etter hvert får en betydelig ledig kapasitet. Hvis Avis-Trykk Hamar ikke klarer å utnytte den ledige kapasiteten, blir det på sikt nødvendig med kostnadsreduserende tiltak. Av andre viktige hendelser i året som er gått, er det verdt å nevne utredningen av et nytt felles trykkeri for A-pressen og Hamar Media i Innlandet. Utredningen konkluderte med at en løsning med et nytt felles trykkeri ikke tilfredsstilte våre krav til prosjektet. Mens A-pressen nå prosjekterer et nytt trykkeri på Gjøvik, skal Avis-Trykk Hamar oppgradere trykkerivirksomheten i Hamar sentrum. Avis-Trykk Hamar er en svanemerket bedrift. Avis-Trykk Hamar har 21 ansatte. [ 18 ]

19 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Andre forretningsområder Hamar Media og Mjøsa Invest 1 Konsernets inntekter kommer også fra eiendomsselskapet Mjøsa Invest 1 AS og salg av administrative tjenester og utleie av bygninger fra Hamar Media AS. I 2010 ble resultat før skatt og EBITDA for Hamar Media AS og Mjøsa Invest 1 AS svekket med hhv. 2,6 mill kroner og 6,2 mill kroner. Det var særlig Mjøsa Invest 1 som bidro til forretningsområdenes resultatforverring (- 2,6 mill kroner). Hamar Media AS Org.nr: Kontor i Hamar Adm. dir. Hans Jørgen Øveraasen Mjøsa Invest 1 AS Org.nr: Kontor i Hamar I Hamar Media AS er EBITDA 7 mill kroner lavere enn året før. Dette skyldes reduserte priser på salg av tjenester til datterselskapene. Andre forretningsområder Hamar Media AS Mjøsa Invest 1 AS 2010 Differanse Differanse i % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 13,5 % 21,9 % 20,2 % 21,9 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 13,3 % 22,9 % 20,2 % 21,9 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 18,8 % -147,7% 0,0 % 0,0 % Hamar Media utfører fellesfunksjoner/administrative tjenester som grafisk produksjon, kantine, personal-, lønns-, IT- og økonomifunksjon for hele konsernet. Videre utleie av lokaler eksternt og internt, samt utleie av produksjonsutstyr til datterselskapene. Fra 2011 har konsernet endret investeringsrutiner, slik at investeringene nå blir tatt i det selskapet hvor behovet er og ikke i morselskapet, Hamar Media AS. Hamar Media AS har 18 ansatte. Mjøsa Invest 1 eier et industrilokale i Nydal i Ringsaker kommune. Det er i disse lokalene Idé Trykk, med sitt moderne trykkeri, ble etablert høsten Mjøsa Invest 1 har ledige lokaler og utnyttelsesgraden er lav. Selskapet driftes av Hamar Media AS. Med bakgrunn i at øvrig virksomhet i konsernet ikke flytter til Nydal og at det ikke blir aktuelt å etablere et nytt avistrykkeri der, så er det besluttet å selge deler av eller hele bygningsmassen. I den forbindelsen ble eiendommen taksert. Taksten viste at selskapets verdi var overvurdert. Vi har derfor foretatt en nedskrivning i 2010, hvor konserneffekten ble på 7,9 mill kroner. Mjøsa Invest 1 har ingen ansatte. [ 19 ]

20 Hamar Media er en ledende virksomhet innen informasjon og markedskommunikasjon i Innlandet. Torggt. 53, 2317 Hamar. Telefon:

VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA

VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA VELKOMMEN PRESENTASJON GENERALFORSAMLINGEN 21. JUNI 2013 HAMAR MEDIA TETT PÅ: Formål og visjon Prosjekt OU2012 - Omorganisering Prosjekt - Vekststrategi Nøkkeltall Andre begivenheter Framtidsutsikter 2

Detaljer

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014 HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 22.05.2014 1 AGENDA FORMÅL OG VISJON ORGANISERING VEKSTSTRATEGI NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER FORMÅL VISJON HOVEDSTRATEGI Hamar Medias Hamar Media skal Utgi Hamar Arbeiderblad

Detaljer

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 28. MAI 2015. Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen

HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 28. MAI 2015. Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen HAMAR MEDIA GENERALFORSAMLING 28. MAI 2015 Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen FORMÅL OG VISJON VEKSTSTRATEGI ORGANISERING ØKONOMIFORBEDRINGSPROSJEKT NØKKELTALL FRAMTIDSUTSIKTER 2 FORMÅL VISJON HOVEDSTRATEGI

Detaljer

TeTT på Konsernet h a m a r m e d i a Å r s r a p p o r t 2 0 1 1

TeTT på Konsernet h a m a r m e d i a Å r s r a p p o r t 2 0 1 1 Tett på Konsernet hamar m e d i a Å r s r a p p o r t 2 0 1 1 TETT PÅ: Konsernsjefen I 2011 fikk Media et rekordhøyt overskudd på 16,4 mill kroner. Det er et resultat konsernet skal være godt fornøyd med,

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 1. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 31,1 mot -3,5 i samme periode i fjor, en forbedring på 34,6. Konsernets

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010

Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010. 11. oktober 2010 Resultatpresentasjon pr. 2. tertial 2010 11. oktober 2010 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk pr. 2 tertial 2010 v/administrerende

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2010 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 45,6 mot 32,6 i samme periode i fjor, en forbedring på 13,1. Årets driftsresultat

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2009

Årsberetning og regnskap 2009 Årsberetning og regnskap 2009 Hamar Media AS Årsrapport 2009 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter til regnskapet 14

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap 3. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 1. november 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark Presentasjon av regnskap per 2. kvartal 2012 Investorpresentasjon, 17. august 2012 Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 12. februar 2015 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 12. februar 2015 1 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedtrekk for året 2014 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2014 v/øk.sjef

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2009

Årsberetning og regnskap 2009 Årsberetning og regnskap 2009 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter

Detaljer

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2014. 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2014 14. mai 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Krevende 1. kvartal for Amedia Stabil omsetning i merkevareannonser Betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Stilling/øvrig rubrikk

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011

Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010. 11. februar 2011 Resultatpresentasjon pr. 3. tertial og årsregnskap 2010 11. februar 2011 Agenda 1. Innledning og gjennomgang av agenda v/styreleder Kaare Frydenberg 2. Overordnede utviklingstrekk 2010 v/administrerende

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

2. KVARTAL 2014. 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 2. KVARTAL 2014 29. august 2014 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Amedia styrket ut av krevende 2. kvartal Stabil merkevareomsetning Fortsatt betydelig fall i rubrikkinntekter på papir Løpende

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

1. KVARTAL 2015. 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 1. KVARTAL 2015 8. mai 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO Resultatløft for Amedia God effekt av gjennomført forbedringsarbeid Noe bedret utvikling for annonseinntektene Mindre fall i annonseinntekter

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 17. februar 2016

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 17. februar 2016 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS 17. februar 2016 Agenda 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Hovedlinjer for året 2015 v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Årsregnskapet 2015 v/øk.sjef

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN

PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN PRESENTASJON AV AMEDIA OG PLANER FOR EN NY OG VITALISERT BILVERTIKAL I SAMARBEID MED BRANSJEN Monica Onsrud, Direktør rubrikk & Jonas Mjaaland, Redaksjonell innholdsutvikler 2,4 MILLIONER DAGLIGE BRUKERE

Detaljer

nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL

nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL lokal nasjonal internasjonal A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 A-PRESSEN 3. KVARTAL 2002 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.02 30.09.01 31.12.01 31.12.00 Driftsinntekter 1 788 903 1 699 139 2 298 452 2 257 587

Detaljer

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015

Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Presentasjon av resultater 1. kvartal 2015 Investorpresentasjon, 30. april 2015 Konsernsjef Per Axel Koch CFO Per Olav Monseth Presentasjonen er tilgjengelig på www.polarismedia.no Agenda Konsernet i 1.

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS. 25. mai 2016 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke AS 25. mai 2016 Agenda 1. Innledning v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Status v /adm. dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 1. tertial 2016 v/ øk. sjef Anders

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

www.glomdalen.no Prisliste

www.glomdalen.no Prisliste www.glomdalen.no Prisliste 2013 Annonsepriser 2013 Annonsesider: Annonseside pr. modul 1 350,- Annonseside reservert plass pr. modul 1 610,- Stillingsmarked pr. modul 2 405,- For stillingsportal og karusell

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 26. september 2013

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA. 26. september 2013 Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 26. september 2013 1 1. 1. Innledning, v/styrets leder Gislaug Rydland 2. Utvikling i 2. tertial, v/adm.dir. Terje Tandberg 3. Resultat pr. 2. tertial

Detaljer

A-PRESSEN 3. kvartal 2003

A-PRESSEN 3. kvartal 2003 A-pressen 3. KVARTAL 2003 A-PRESSEN 3. kvartal 2003 NØKKELTALL (tall i 1 000 kr) 30.09.03 30.09.02 31.12.02 31.12.01 Driftsinntekter 1 792 601 1 788 903 2 414 687 2 298 452 Driftsresultat 94 285 92 214

Detaljer

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger

Fagpressedagen, 17.11.2010. Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Fagpressedagen, 17.11.2010 Daglig leder og ansvarlig redaktør, Knut Kristian Hauger Kampanje Forlag utgir redaksjonelle produkter for bedriftsmarkedet (B2B). Vårt nedslagsfelt er medie- og kommunikasjonsindustrien.

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10.

Forslag til budsjett 2016. Driftsinntekter: Kontonr. Kontotekst Budsjett Revidert budsjett Regnskap Regnskap 2016 02.10. DiH DETALJBUDSJETT FOR 2016 Forslag til budsjett 2016 Vannforsyning 3020 Medlemstilskudd vannforsyning 1 015 749 971 405 892 200 1 186 700 3014 Andel medlemstilskudd Norsk Vann 81 652 70 000 64 900 88

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 3.kvartal 12 var MNOK 268,3 i forhold MNOK 267, i samme periode i fjor. Akkumulert pr 3.kvartal økte omsetningen med 1 % til MNOK 882,7

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013

19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 19. februar 2013 MEDIETALL 2012 19.02.2013 DET STORE BILDET Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner i de respektive markedene Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR FØRSTE KVARTAL 2008

STYRETS BERETNING FOR FØRSTE KVARTAL 2008 STYRETS BERETNING FOR FØRSTE KVARTAL 2008 KONSERNET Konsernet har i 1. kvartal et samlet resultat før skatt på NOK 26,7 (42,5 i samme periode i 2007) mill. Adresseavisen har tatt en fornyet vurdering av

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 27. september 2012 1 Resultatpresentasjon 29.05.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL

Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Avisenes opplags- og lesertall 2009 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med 3,7% til 2 532 207 eks. Tilbakegangen totalt er på 97 407 eksemplarer

Detaljer

INNSTIKK I AVIS EN VIKTIG INNTEKTSKILDE FOR MEDIEHUSENE

INNSTIKK I AVIS EN VIKTIG INNTEKTSKILDE FOR MEDIEHUSENE INNSTIKK I AVIS EN VIKTIG INNTEKTSKILDE FOR MEDIEHUSENE ERIK JUVA MBL MARKEDSDAGER, TRONDHEIM 10. MARS 2014 Innstikk fra kuriositet til viktig produkt Innstikkproduktet kom på banen opp gjennom 90-årene.

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a 2. KVARTALSRAPPORT 2001 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS 2 ADMINISTRASJONENS BERETNING Konsernets driftsresultat ble på 50 mkr (46 mkr) i første halvår, mens resultat

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordfjord til Finnmark. Foreløpig årsregnskap Regnskap per 4. kvartal 2010

Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordfjord til Finnmark. Foreløpig årsregnskap Regnskap per 4. kvartal 2010 Det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordfjord til Finnmark Foreløpig årsregnskap Regnskap per 4. kvartal 2010 Investorpresentasjon 15. februar 2011 1 Agenda Polaris Media i 2010 Foreløpig årsregnskap

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 2. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Lite tilfredsstillende utvikling i Q2 Hovedtall fra annet kvartal 2006 for P4

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Medietall 2010. Medietall 2010

Medietall 2010. Medietall 2010 Medietall 2010 Avisenes opplagstall 2010 Helge Holbæk-Hanssen Fagsjef i MBL Stabilt abonnement løssalget svikter Opplaget går totalt tilbake med3,5% % til 2 444 084 eks. Tilbakegangen totalt er på 89 753

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO

2. KVARTAL 2015. 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO 2. KVARTAL 2015 28. august 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GISLE TORHEIM, CFO Fortsatt resultatframgang i Amedia Tilfredsstillende kvartalsresultat Solid fra mediehusene God effekt av løpende forbedringsarbeid

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA

Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Rapport per 30. juni 2008 Stavanger Aftenblad ASA Hovedtrekk Konsernets driftsinntekter per 1. halvår 2008 endte på rekordliøye 384,7 MNOK, en økning på 22,7 MNOK (6,3%) mot 1. halvår 2007 Konsernets reklame-

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002

TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 2003. 2002 2003 (NOK mill.) 2003 2002 2002 TV 2 Gruppen as - Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 319 320 Driftsinntekter 1 137 1 074 1 560 (292) (309) Driftskostnader (1 033) (1 009) (1 352) 27

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk ap 2011 Årsberetning 2011 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 9 Resultat og balanse 9 11 Noter til regnskapet 12 23 Kontantstrømoppstilling 24 Vedtekter 25

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS Årsberetning regnskap og 2007 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter til regnskapet 14 19 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2013 Årsberetning 2013 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 9 11 Noter til regnskapet 12 23 Kontantstrømoppstilling 24 Vedtekter 25

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Årsberetning og regnskap2001

Årsberetning og regnskap2001 Årsberetning og regnskap2001 Hovedtall fra regnskapet................. 3 Til aksjonærene....................... 4 Styrets beretning.................... 5 9 Revisjonsberetning.................... 10 Resultat

Detaljer

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO

4. KVARTAL 2014. 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO 4. KVARTAL 2014 27. februar 2015 ARE STOKSTAD, KONSERNSJEF GLENN VEIBY, CFO God avslutning på 2014 220 000 aktive abonnenter med aid Betydelig effekt av omstillingstiltak Fortsatt fall i rubrikkinntektene

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Digitalisering av radiomediet i Norge

Digitalisering av radiomediet i Norge Digitalisering av radiomediet i Norge Ettermarkedsforum BIL 7. juni 2013 Line Langnes - line.langnes@medietilsynet.no Innhold Kort om Medietilsynet tilsynets rolle Hva er DAB? Hvorfor Norge? Slukkevilkår

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

P4 Radio Hele Norge ASA

P4 Radio Hele Norge ASA P4 Radio Hele Norge ASA Presentasjon per 1. kvartal 2006 Ansv.red. / adm.dir. Kalle Lisberg Økonomidir. Pål Falck-Pedersen Akseptabel start på et nytt år Hovedtall fra første kvartal 2006 for P4 Konsern

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Resultat 4. Kvartal 2002. og foreløpig årsresultat 2002

Resultat 4. Kvartal 2002. og foreløpig årsresultat 2002 Resultat 4. Kvartal 2002 og foreløpig årsresultat 2002 Visjon: Felles fokus på forbruker Produsent Leverandør Produkt Sortiment Vare forsyning Intersport Stormarked Forbruker Egne merker G-Sport Støttefunksjoner

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer