Innhold. Nøkkeltall 3. Generasjonsskifte 4. Organisering og forretningsgrunnlag 5. Divisjon kommunikasjonskanaler 6. Opplags- og internettutvikling 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Nøkkeltall 3. Generasjonsskifte 4. Organisering og forretningsgrunnlag 5. Divisjon kommunikasjonskanaler 6. Opplags- og internettutvikling 7"

Transkript

1 å r s r a p p o r t 2010

2 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Innhold Nøkkeltall 3 Generasjonsskifte 4 Organisering og forretningsgrunnlag 5 Divisjon kommunikasjonskanaler 6 Opplags- og internettutvikling 7 Relevante reklamekanaler i to regioner fordelt på fire aldersgrupper 8 Opplagsdekning og tall fra avisdriften 9 Hamar Arbeiderblad 10 Sør-Østerdal Media og Stangeavisa 11 Exact Media 12 Mjøs Distribusjon og Avislevering as 13 Divisjon kommunikasjonsløsninger 14 Rim Idé & Kommunikasjon 15 Idé Trykk 16 React Solutions 17 Avis-Trykk Hamar 18 Andre forretningsområder Hamar Media og Mjøsa Invest 1 19 Årsrapport 2010 er administrasjonens presentasjon av konsernet Hamar Media. Presentasjonen er et selvstendig dokument, men kan med fordel leses sammen med styrets årsberetning, revisors beretning og regnskap med noter. Grafisk produksjon: Idé Trykk AS, Hamar Foto side 12 og 15: Jens Haugen, Side 10, 11 og 18: Tore Mælumsæter Dette dokumentet er produsert på Balance Silk 170 gr. Dette er en bestrøket papirkvalitet som inneholder 60 % kortreist, resirkulert papir og 40 % ny papirmasse. Papiret er meget hvitt uten at det er brukt klorbleking i produksjonen. Papiret er sertifisert i henhold til ISO 14001, ISO 9001 og ISO 9706 (aldrings stabilitet). I tillegg er papiret ECF og FSCsertifisert. Produksjon av 1 tonn av denne kvaliteten gir 165 kg CO₂ i motsetning til det som finnes av andre bestrøkne kvaliteter som gir 400 kg CO₂ per tonn.

3 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Nøkkeltall Hovedtall oversikt (tusen kr.) Driftsinntekter Driftsresultat (EBIT) Driftsbidrag (EBITDA) før skattekostnad Årets resultat Balanseoversikt (tusen kr.) Omløpsmidler Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Egenkapital Totalkapital Nøkkeltall: EBIT-margin (%) 2,9% 2,3% 6,8% 8,4% 8,6% 8,5% EBITDA-margin (%) 11,8% 9,8% 13,0% 15,1% 15,1% 15,1% Egenkapitalandel (%) 61,2% 63,5% 63,7% 61,8% 62,7% 63,1% Totalkapitalrentabilitet (%) 3,3% 2,9% 8,5% 9,8% 9,9% 9,5% Egenkapitalrentabilitet (%) 5,3% 4,2% 13,1% 15,7% 15,7% 15,1% Bokført egenkapital per aksje (kr) Fortjeneste per aksje (kr) Utbytte per aksje (kr) Utbytte i % av egenkapitalen 4,1% 2,9% 2,9% 4,8% 4,6% 3,9% Likviditet Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 135% 109% 163% 139% 135% 123% Pantelån per (mill.kr.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årsverk Definisjoner av nøkkeltall: EBIT-margin = Diriftresultat/driftsinntekter. EBITDA-margin = Driftsbidrag/driftsinntekter. Egenkapitalandelen = Egenkapital/totalkapital. Totalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt + finanskostnader/gj.snittlig totalkapital. Egenkapitalrentabiliteten = Ordinært resultat før skatt/gj.snittlig egenkapital. Fortjeneste per aksje = Årets resultat etter skatt/antall aksjer. Utbytte i % av egenkapitalen = Utbytte/egenkapitalen ved utgangen av året. R E S U LTAT F Ø R S K AT T E KO S T N A D A N TA L L Å R S V E R K KO N S E R N E T 25 mill. kr 200 ansatte [ 3 ]

4 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Generasjonsskifte Investeringer i konsernet Investeringsprosjekter Mill.kr Bygninger/inventarer 0,24 Fotoutstyr 0,12 IT-utstyr/programvare 0,60 Redaksjonelt system for HA og LA 0,61 WebAd program for innskrivning 0,67 av rubrikkannonser E-budbok 0,20 Digitaltrykk Ide Trykk 0,72 Annet 0,33 Netto investeringer totalt 3,50 I 2009 fikk konsernet Hamar Media et resultat før skatt på 6,6 mill kroner. Det er det svakeste resultatet konsernet har levert siden Det var lavkonjunktur og sviktende omsetning som var hovedårsaken til dette. Med bakgrunn i det svake resultatet i 2009 gikk konsernet inn i 2010 med forsiktighet og med fokus på kostnadskontroll. Mens investeringene i konsernet i 2009 var på 62 mill kroner, så investerte vi beskjedne 3,5 mill kroner i Antall faste ansatte gikk ned fra 173 i 2009 til 157 i Inntektsutviklingen i 2010 var positiv. Inntektene totalt økte med 1,8 %, mens de gikk tilbake med 2,8 % året før. Selv om inntektene økte det siste året ligger de fortsatt lavere enn 2008 og bare én mill kroner (0,5 %) høyere enn i et for 2010 ble på 8,3 mill kroner før skatt. Hovedårsakene til det svake resultatet er nedskrivninger av eiendeler knyttet til Mjøsa Invest 1 AS på til sammen 7,9 mill kroner samt økte pensjonskostnader. I 2010 ble det gjennomført store utskiftninger i forskjellige lederfunksjoner i konsernet. I januar ble undertegnede ansatt som konsernsjef. Fra egne rekker rekrutterte vi Ola Nybakk og Terje Aasen som daglige ledere for hhv. Hamar Arbeiderblad og Exact Media. Ved årsskiftet gikk Anders Østigård fra stillingen som regnskapsleder til å bli økonomisjef i konsernet. I Hamar Arbeiderblads redaksjon gikk vi fra en toledermodell, med administrativ og ansvarlig redaktør, til en modell med sjefredaktør som øverste leder. Carsten Bleness tiltrådte stillingen som sjefredaktør annet halvår I HA-redaksjonen har Gry Hege Haug blitt nyhetsredaktør og Ole Kristian Lyngstad redaktør for digitale medier. Begge er rekruttert fra egne rekker. HA har også ansatt Anne Ekornholmen som debattredakør. I 2011 kjøpte vi Info Innlandet AS som utgir Stangeavisa, og vi fikk en ny leder i konsernet ved daglig leder Lars Kristian Seierstad. I konsernledergruppen gikk fire ledere ut og fire nye ledere kom inn. Til tross for store endringer i ulike lederfunksjoner har kontinuiteten vært sikret gjennom intern rekruttering og videreføring av konsernstyret fra Av viktige hendelser i året som er gått, er det verdt å nevne utredningen av et nytt felles trykkeri for A-pressen og Hamar Media i Innlandet. Utredningen konkluderte med at en løsning med et nytt felles trykkeri ikke tilfredsstilte våre krav til prosjektet. Mens A-pressen nå prosjekterer et nytt trykkeri på Gjøvik, skal Avis-Trykk Hamar oppgradere trykkerivirksomheten i Hamar sentrum. Avis-Trykk Hamar har vært i forhandlinger med GD om fornyelse av trykkeriavtalen, som løper ut juni GD valgte A-pressens trykkeri, Nr1 Trykk, som fremtidig leverandør av trykkeritjenester. Det betyr at Avis-Trykk Hamar etter hvert får en betydelig ledig kapasitet. Hvis Avis-Trykk Hamar ikke klarer å utnytte den ledige kapasiteten, blir det på sikt nødvendig med kostnadsreduserende tiltak. Idé Trykk er nå etablert i Mjøsa Invest 1s forretningseiendom i Ringsaker. Den øvrig virksomheten kommer fortsatt i all hovedsak til å være lokalisert i konsernets bygninger i Hamar sentrum. I 2011 kjøpte Hamar Media Stangeavisa. Den er blitt et meget godt supplement til Hamar Arbeiderblad i Stange. I 2011 vil vi også utrede andre vekstmuligheter samt nye områder for ekspansjon, slik at konsernet også for framtiden er en ledende virksomhet innen informasjon og markedskommunikasjon i Innlandet. Administrasjonen vil avslutningsvis takke alle ansatte og tillitsvalgte for innsatsen i 2010! Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen [ 4 ]

5 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Organisering og forretningsgrunnlag Kommunikasjonskanaler Kommunikasjonsløsninger Konsernet Hamar Media består av morselskapet Hamar Media AS og 11 datterselskap. Konsernet er organisert i to divisjoner etter virksomhetenes karakter, kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsløsninger. Divisjon kommunikasjonskanaler: avis, nettavis, magasin, lokalradio, og distribusjon. Divisjon kommunikasjonsløsninger: rådgivning, merkevarestrategi, tekst, idé, design, trykk, webpubliseringsløsninger, programutvikling og IT-drift. for retningsgr unnlag Formål Hamar Medias formål er å drive informasjons- og medievirksomhet. Visjon Hamar Media skal være en ledende virksomhet innen informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i Innlandet. Hovedstrategi Utgi Hamar Arbeiderblad og posisjonere avisen som den viktigste mediekanalen i Hedmark. Hamar Media skal være en helhetlig kommunikasjonsbedrift med bredt produktspekter. Ha kundefokus framfor produktfokus. Skape merverdier ut fra kjernevirksomheten «avisutgivelse» gjennom tilleggssalg og fordeling av felleskostnader på flere produkter. Være regionalt forankret. AV S E N D E R M E D I A M O T TA K E R Merke Løsning Forbrukere Ansatte Leverandører Andre... [ 5 ]

6 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Divisjon kommunikasjonskanaler Divisjon Exact Media AS Hamar Arbeiderblad AS Mjøs Distribusjon AS Sør-Østerdal Media AS 2010 Differanse Differanse i % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 7,0 % 4,2 % 7,5 % 9,7 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 13,1 % -30,4 % 11,5 % 5,1 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 11,5 % 5,2 % 8,0 % 10,7 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 3,7 % 9,0 % 10,5 % 12,4 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -23,4 % -28,0 % -23,4 % -20,6 % Inntektene i Divisjon kommunikasjonskanaler kommer fra salg av avisabonnement og distribusjon av reklame (annonser og reklamedistribusjon). Distribusjon av reklame skjer gjennom lokalavisene Hamar Arbeiderblad og Lokalavisa Sør-Østerdal, lokalradioen Radio Exact, distribusjonsselskapene Mjøs Distribusjon og Avislevering og innholdstjenestene på internett: h-a.no, exact24.no, lokal-avisa.no og boligavis1.no. Det redaksjonelle innholdet produseres av redaksjonene i Hamar Arbeiderblad, Lokalavisa Sør-Østerdal, Radio Exact og reklameavdelingen i Hamar Arbeiderblad (Boligavis1.no). I 2010 økte resultatet før skatt og EBITDA med hhv. 9,7 mill kroner og 8 mill kroner. Det var særlig resultatforbedringene i Hamar Arbeiderblad (+ 8,2 mill kroner) og Exact Media 1,7 mill kroner som bidro til resultatforbedringen. Selv om Sør-Østerdal Media fortsatt går med underskudd, så ble resultatet 0,4 mill kroner bedre enn året før. Vi forventer også en resultatforbedring i Tallene som er presentert for Mjøs Distribusjon er summen av Mjøs Distribusjon AS og Avislevering AS. et ble forverret fra 1,9 mill kroner i 2009 til 1,3 mill kroner i [ 6 ]

7 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Opplags- og internettutvikling Opplagsutvikling Samlet opplag for Hamar Arbeiderblad, Lokalavisa Sør-Østerdal og Stangeavisa [1. O P P L AG HA Lokalavisa Sør-Østerdal Stangeavisa 1] Stangeavisa, som eies av Info Innlandet AS ble kjøpt av Hamar Media i O P P L AG opplag Fram til 2005 viser grafen Hamar Arbeiderblads opplagsutvikling. Fra og med 2006 er også opp laget htil - a Lokalavisa. n o I N TSør-Østerdal E R N E T T B Rog U KStangeavisa E R E lagt til, slik at grafen viser samlet opplag i årene Når vi inkluderer Stangeavisa i totalopplaget på konsernnivå, så er opplaget på antall brukere rekordhøye eksemplarer i Det er en økning på 9 % sammenlignet med Årsaken er opplaget til Stangeavisa. Når en ikke tar hensyn til Stangeavisa, så går opplaget tilbake med 0,8 % Hamar Arbeiderblad er den ledende avisen i konsernet både mht. antall utgivelser, sidetall og opplag. Konsernavisenes opplag var i 2010 på: Hamar Arbeiderblad eksemplarer, Lokalavisa Sør-Østerdal 3141 eksemplarer og Stangeavisa 2820 eksemplarer. HA Lokalavisa Sør-Østerdal Stangeavisa inter nett I gjennomsnitt ble Hamar Arbeiderblads nettutgave lest av unike brukere per uke. Det er en økning på 19 % sammenlignet med På en gjennomsnittsuke ble det vist sider, noe som er en økning på 29 % sammenlignet med året før. De øvrige nettutgavene i konsernet har liten trafikk h - a. n o I N T E R N E T T B R U K E R E antall brukere [ 7 ]

8 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Relevante reklamekanaler i to regioner fordelt på fire aldersgrupper Hamar-regionen Alder Antall (000) Dekning Antall i aldersgruppen % Hamar Arbeiderblad 5 54 % % Radio Exact 5 56 % Reklamebilag i HA 3 27 % Sør-Østerdal Alder Antall (000) Dekning Antall i aldersgruppen % Lokalavisa Sør-Østerdal 1 17 % % Antall i aldersguppen % Hamar Arbeiderblad 1 21 % % Radio Exact 2 38 % Reklamebilag i HA 1 17 % Antall i aldersguppen % Antall i aldersguppen % Hamar Arbeiderblad % % Radio Exact 9 41 % Reklamebilag i HA 8 39 % Boligavis % Antall i aldersguppen % Lokalavisa Sør-Østerdal 3 29 % Hamar Arbeiderblad 1 12 % 1 5 % Radio Exact 1 9 % 46 + Antall i aldersguppen % Hamar Arbeiderblad % % Radio Exact 8 20 % Reklamebilag i HA % Boligavis % 46 + Antall i aldersguppen % Lokalavisa Sør-Østerdal 4 25 % Hamar Arbeiderblad 4 20 % % Totalt Antall i aldersguppen % Hamar Arbeiderblad % % Radio Exact % Reklamebilag i HA % Boligavis % Totalt Antall i aldersguppen % Lokalavisa Sør-Østerdal 8 24 % 2 5 % Hamar Arbeiderblad 5 15 % 3 8 % Kilde: Synovate Hamar Arbeiderblad siste utgave, Lokalavisa Sør-Østerdal siste utgave, Boligavis1.no siste utgave, reklamebilag i HA siste utgave, Radio Exact siste uke, siste uke, siste måned. I Stange kommune er Stangeavisas leserdekning på 54 % per utgave. [ 8 ]

9 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Hamar Arbeiderblad opplagsdekning og tall fra avisdriften Husstandsdekning HA [husstander per 1. januar 2010] HUSSTANDSDEKNING HUSSTANDSDEKNING Endring Kommune Husstander Opplag Dekning i % Husstander Opplag Dekning i % Opplag i % Hamar ,3 % ,4 % -1,36 % Ringsaker ,4 % ,8 % -2,50 % Løten ,6 % ,5 % -1,42 % Stange ,6 % ,0 % -0,67 % Sum Hedmarken ,6 % ,8 % -1,53 % Våler ,4 % ,4 % 0,00 % Elverum ,6 % ,1 % -6,47 % Trysil ,7 % ,8 % -14,83 % Åmot ,7 % ,3 % -15,82 % Stor-Elvdal ,3 % ,2 % -18,18 % Engerdal ,9 % ,4 % -10,61 % Sum S-Østerdal ,4 % ,4 % -11,36 % Rendalen ,4 % ,8 % -20,65 % Tolga ,5 % ,4 % 10,63 % Tynset ,2 % ,6 % 298,28 % Alvdal ,0 % ,9 % -32,49 % Folldal ,8 % ,3 % -54,74 % Os ,1 % ,6 % -57,33 % Sum N-Østerdal ,8 % ,3 % -13,74 % Utenfor distr Totalt ,20 % År Netto opplag Antall lesere Antall avisnummer Antall sider gjennomsnitt Antall sider totalt , , , , , , , , , , Herav sider redaksjonelt ,9 % ,8 % ,6 % ,6 % ,8 % ,7 % ,7 % ,8 % ,5 % ,8 % Total annonsemengde [ 9 ]

10 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Lokalavisa for Hamar-regionen Hamar Arbeiderblad AS Org.nr: Kontor i Hamar og Brumunddal Daglig leder Ola Nybakk Sjefredaktør Carsten Bleness STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lesere fordelt på kjønn og alder Hamar Arbeiderblad STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lesere fordelt på kjønn og alder Lokalavisa Sør-Østerdal STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lyttere fordelt på kjønn og alder Radio Exact år år år år Menn Kvinner år Menn Kvinner år Menn Kvinner år 46 år + Hamar Arbeiderblad er flaggskipet i konsernet. Hamar Arbeiderblad er talerør og lokalavis for år år Hamar-regionen: Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Etter etableringen av Lokalavisa Sør-Østerdal i 2005 har avisen i økende grad dreid dekningen og ressursene mot Hamar-regionen. Abonnenter på 46 år Hamar + Arbeiderblad i Sør-Østerdal får Lokalavisa Sør-Østerdal 46 år + inkludert i prisen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittlig sidetall i 2010 var på 57. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Boligavis1.no år år Menn Kvinner år 46 år + 0% 10% 20% 30% 40% 50% år Det er igangsatt et prosjekt for å digitalisere Hamar Arbeiderblads avisarkiv. Daglig ledelse i Hamar Arbeiderblad er todelt. Daglig leder har ansvar for reklameavdelingen og sjefredaktør har ansvar for redaksjonen. Hamar Arbeiderblads hovedredaksjon er på Hamar. I tillegg har redaksjonen avdelingskontor i Brumunddal. Foruten utgivelse av papiravisen Hamar Arbeiderblad, så publiserer også redaksjonen lokale nyheter på internett på h-a.no. Hamar Arbeiderblads digitale kanaler omfatter også publisering til mobil- og smarttelefoner. Hamar Arbeiderblads redaksjonsledelse ble endret i 2010 ved at den tidligere todelte modellen med administrativ og ansvarlig redaktør ble erstattet med sjefredaktør. Opplaget i 2010 ble på eksemplarer, noe som er en tilbakegang på 2,2 %. Annonseinntektene økte med 3 % år år 46 år + Menn Kvinner Annonseomsetning i mill.kr Salgskanal Endring Direkte annonser 53,7 54,7 1,0 NR1 Samkjøringen (Folk) 24,8 26,2 1,4 Sum 78,5 80,9 2,4 [ 10 ] 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fra og med 2011 overføres opplags- og kundeavdelingen (2,8 årsverk) fra Hamar Media AS til Hamar Arbeiderblad AS. Fra 2011 er også inntektene fra reklameinnstikk flyttet til Hamar Arbeiderblad. Tidligere var reklameinnstikk en del av Mjøs Distribusjons forretningsområde. Hamar Arbeiderblad har 63 ansatte.

11 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Lokalavisene for Sør-Østerdal og Stange Sør-Østerdal Media AS Org.nr: Kontor i Elverum og Trysil Ansvarlig redaktør Tone Strugstad Qviller STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lesere fordelt på kjønn og alder Hamar Arbeiderblad STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lesere fordelt på kjønn og alder Lokalavisa Sør-Østerdal år år år Menn Kvinner Lokalavisa Sør-Østerdal er talerør og lokalavis for Sør-Østerdal: Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot, år Stor-Elvdal og Våler. Dekningen av Stor-Elvdal og Våler har blitt nedprioritert som følge av redusert bemanning. Lokalavisa Sør-Østerdal utgis tirsdag, torsdag og lørdag. 46 år + Abonnenter på Hamar Arbeiderblad i Sør-Østerdal får Lokalavisa Sør-Østerdal inkludert i prisen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Gjennomsnittlig sidetall i 2010 var på år Menn Kvinner år 46 år + 0% 10% 20% 30% 40% 50% Redaksjonen i Lokalavisa Sør-Østerdal flyttet høsten 2010 til nye og Boligavis1.no mindre lokaler i Elverum og har derfor en lavere husleie enn tidligere. Dette har, sammen med kostnadsreduksjoner på år personalsiden, forbedret resultatet i Lokalavisa. Redaksjonen har også avdelingskontor i Trysil, som dekker kommunene Trysil og Engerdal. I tillegg til at det er 3141 i betalende opplag, er det ca. år Menn 1200 eksemplarer som deles ut gratis Kvinner sammen med HA. Til sammen sendes det ut ca aviser per dag. Sør-Østerdal Media har 8 ansatte år 46 år + Stangavisa utgis av Info Innlandet AS og er lokalavis for Stange kommune. Hamar Media kjøpte Stangeavisa i Avisa har et gjennomsnittlig sidetall på 24 og kommer ut på torsdager. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Info Innlandet AS Org.nr: Kontor i Stange år Daglig leder og redaktør Lars Kristian Seierstad år Menn Kvinner år 46 år + 0% 10% 20% 30% 40% 50% [ 11 ]

12 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Lokalradio for Hamar-regionen Exact Media AS Org.nr: Kontor i Hamar Daglig leder Terje Aasen Redaktør Gøran Kristiansen STRUKTUR ALDER OG KJØNN Andel lyttere fordelt på kjønn og alder Radio Exact år år Menn Kvinner år Redaksjonen i Exact. Fra venstre Per Cato Risberg, Gøran Kristiansen og Thomas Møllstad. 46 år + 0% 10% 20% 30% 40% 50% Exact Media driver lokalradiostasjonen Radio Exact Hamar. Selskapet har allmennkonsesjon i Hamar, Ringsaker og Stange. Exact deler derfor frekvenser med en annen aktør i regionen. Exact produserer også lokalradio for GD, som har konsesjon fra Gjøvik til Dovre. På Gjøvik har Exact fått en ny konkurrent gjennom Radio Metro. Exact Media samarbeider med GD om salg av radioannonser mot regionale aktører i Mjøs-regionen og Gudbrandsdalen. dab Majoriteten av lokalradioene i Norge vil trolig gå over til DAB fra Samtidig legges det til rette for at de små kan fortsette innenfor FM-nettet. Digital Audio Broadcasting forkortes til DAB og er en teknisk standard for digital lydkringkasting. DAB er radio kringkastet ved hjelp av digital teknikk, i motsetning til FM som er en analog teknikk. Både DAB og FM bygger på bakkebaserte sendinger, hvor man utnytter radiobølger utsendt fra sendermaster på bakken for å distribuere radiosignalene (Kilde: Medietilsynet). For nærmere informasjon: Stortingsmelding nr. 8 ( ). Exact Media AS har 6 ansatte. [ 12 ]

13 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Morgendistribusjon av aviser og reklame i Hamar-regionen Lillehammer Mjøs Distribusjon AS Org.nr: Kontor i Hamar Ringsaker Daglig leder Tore Johnstad Gjøvik Hamar Løten Avislevering AS Org.nr Kontor i Hamar Daglig leder Tore Johnstad Stange Mjøs Distribusjons dekningsområde Innbyggere Husstander Hamar Ringsaker Stange Løten Geografisk dekningsområde: Hamar-regionen Mjøs Distribusjon distribuerer reklame sammen med morgenavisene. Reklamen distribueres som innstikk i HA eller Lokalavisa Sør-Østerdal eller i postkassa som vedlegg. Mjøs Distribusjon leverer også kombinasjonsproduktet innstikk i avis og vedlegg til husstander som ikke-abonnerer på avis. Reklame som distribueres med Mjøs Distribusjon treffer best aldersgruppen over 35 år og en hovedvekt av sluttkundene er kvinner. Distribusjonsopplag: Selskapet har 8 ansatte. Avislevering AS distribuerer aviser og reklame i Hamar-regionen. Selskapet har 123 ansatte. [ 13 ]

14 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Divisjon kommunikasjonsløsninger Divisjon Avis-Trykk Hamar AS Idé Trykk AS React Solutions AS Rim Idé & Kommunikasjon AS 2010 Differanse Differanse i % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 17,4 % 13,2 % 16,5 % 16,6 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 23,6 % 18,9 % 22,3 % 20,9 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 13,5 % 10,0 % 13,2 % 12,3 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 9,7 % 11,8 % 5,0 % 6,0 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% -7,5% -11,9% 2,1 % 11,6 % Driftsinntektene i Divisjon kommunikasjonsløsninger kommer fra salg av trykksaker og aviser, internettløsninger, IT-drift, reklamebyråtjenester og rådgivning. I 2010 økte resultatet før skatt og EBITDA med hhv. 3 mill kroner og 4,6 mill kroner. Det var særlig resultatforbedringene i Idé Trykk (+ 1,8 mill kroner) og Avis-Trykk Hamar (1,1 mill kroner) som bidro til divisjonens resultatforbedring. Selv om Rim Idé & Kommunikasjon gikk med underskudd, så ble resultatet 0,4 mill kroner bedre enn året før. Vi forventer at selskapet vil gå med overskudd i [ 14 ]

15 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Ideer som setter spor Rim Idé & Kommunikasjon AS Org.nr: Kontor i Hamar Byråleder Geir Thomassen Team Rim RIM er konsernets reklamebyrå og spydspiss innefor kommunikasjonsfaget. RIMs visjon er ideer som setter spor. Det betyr at fokus er rettet mot kreativitet, idéutvikling, strategiske løsninger og kanalvalg. Rim skal oppfattes som en ledende kompetanse aktør innenfor 4 utvalgte tjenesteområder: Strategisk merkevarebygging og visuell identitet. Kommunikasjon, PR og sosiale medier. Ide, design og illustrasjon. Web kommunikasjon med fokus på strategi, forprosjekt, design og oppfølgingstjenester. Rim har 9 ansatte. [ 15 ]

16 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S En helhetlig grafisk virksomhet Idé Trykk AS Org.nr: Kontor i Furnes Daglig leder Einar Simensen Idé Trykk leverer alt fra grafisk formgivning til trykksaker og reklameartikler. Fra 2011 er forretningsområdene konvoluttering og adressering flyttet fra Mjøs Distribusjon til Idé Trykk. Markedet er i hovedsak større regionale og nasjonale bedriftskunder og offentlige virksomheter. Bedriften har et strategisk samarbeid med Dialecta på Lillehammer. I 2009 avviklet Dialecta sin trykkerivirksomhet og Idé Trykk kjøpte trykkporteføljen. Idé Trykks omsetning fra Dialectas trykkportefølje er blitt langt mindre enn forventet, derfor nedskrev bedriften goodwill som var knyttet til dette kjøpet i 2009 med 2,4 mill kroner. Idé Trykk har også et strategisk samarbeid med Willy Berg Grafiske. Idé trykk har 14 ansatte. Ide Trykk er en svanemerket bedrift. [ 16 ]

17 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Internettbaserte publiseringsløsninger Vil du vite hvordan du kan få en enda smartere dag på jobben? React Solutions AS Org.nr: Kontor i Hamar Daglig leder Jan Gudbrandsen Redaktør for et magasin eller nettside? SmartDesk Erfarer du at innsamlingen av materiale oppleves kaotisk og tidkrevende? Ved bruk av SmartDesk vil du oppleve en annen hverdag: Mindre kaos og ergrelse mer oversikt og bedre tid. SmartDesk er et webbasert verktøy som strukturerer innhold og gir deg en god totaloversikt. React Solutions leverer foruten drift av infrastruktur og systemer i konsernet også publiseringsløsninger, nettavis, rådgivingstjenester, domenedrift, E-post system, E-handelsløsninger, aktivitetskalender, nettradio og distribusjon i søkemotorer. Produktet nettavis, er det som inneholder størst grad av egenutviklet funksjonalitet, og seks aviser bruker Reacts publiseringsløsning ved utgangen av React møter stor konkurranse i markedet for nettaviser og publiseringsløsninger og har derfor utviklet publiseringsløsningen SMARTDESK for magasinmarkedet. Løsningen ble lansert ved årsskiftet. Det er viktig for React å lykkes med publiseringsløsningen Smart Desk. Annet halvår 2010 ble to personer som jobber med IT-drift for konsernet overført fra React Solutions AS til Hamar Media AS. React Solutions har 7 ansatte. [ 17 ]

18 Å r s r a p p o r t H a m a r M e d i a A S Se mulighetene med moderne avistrykk Avis-Trykk Hamar AS Org.nr: Kontor i Hamar Daglig leder Jon Hegge Produktene til Avis-Trykk Hamar er dagsaviser, ukeaviser, gratisaviser og reklameaviser. Det er hard konkurranse i markedet. Generelt er det en nedgang både mht. sidetall og volum. På kort sikt har Avis-Trykk Hamar to store og stabile kunder (HA og GD) og vi forventer derfor ikke store endringer i 2011 og Avis-Trykk Hamar har vært i forhandlinger med GD om fornyelse av trykkeriavtalen, som løper ut juni GD valgte A-pressens trykkeri, Nr1 Trykk, som fremtidig leverandør av trykkeritjenester. Det betyr at Avis-Trykk Hamar etter hvert får en betydelig ledig kapasitet. Hvis Avis-Trykk Hamar ikke klarer å utnytte den ledige kapasiteten, blir det på sikt nødvendig med kostnadsreduserende tiltak. Av andre viktige hendelser i året som er gått, er det verdt å nevne utredningen av et nytt felles trykkeri for A-pressen og Hamar Media i Innlandet. Utredningen konkluderte med at en løsning med et nytt felles trykkeri ikke tilfredsstilte våre krav til prosjektet. Mens A-pressen nå prosjekterer et nytt trykkeri på Gjøvik, skal Avis-Trykk Hamar oppgradere trykkerivirksomheten i Hamar sentrum. Avis-Trykk Hamar er en svanemerket bedrift. Avis-Trykk Hamar har 21 ansatte. [ 18 ]

19 H a m a r M e d i a A S Å r s r a p p o r t Andre forretningsområder Hamar Media og Mjøsa Invest 1 Konsernets inntekter kommer også fra eiendomsselskapet Mjøsa Invest 1 AS og salg av administrative tjenester og utleie av bygninger fra Hamar Media AS. I 2010 ble resultat før skatt og EBITDA for Hamar Media AS og Mjøsa Invest 1 AS svekket med hhv. 2,6 mill kroner og 6,2 mill kroner. Det var særlig Mjøsa Invest 1 som bidro til forretningsområdenes resultatforverring (- 2,6 mill kroner). Hamar Media AS Org.nr: Kontor i Hamar Adm. dir. Hans Jørgen Øveraasen Mjøsa Invest 1 AS Org.nr: Kontor i Hamar I Hamar Media AS er EBITDA 7 mill kroner lavere enn året før. Dette skyldes reduserte priser på salg av tjenester til datterselskapene. Andre forretningsområder Hamar Media AS Mjøsa Invest 1 AS 2010 Differanse Differanse i % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 13,5 % 21,9 % 20,2 % 21,9 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 13,3 % 22,9 % 20,2 % 21,9 % Inntekter % før skatt (EBT) % EBITDA % EBITDA-% 18,8 % -147,7% 0,0 % 0,0 % Hamar Media utfører fellesfunksjoner/administrative tjenester som grafisk produksjon, kantine, personal-, lønns-, IT- og økonomifunksjon for hele konsernet. Videre utleie av lokaler eksternt og internt, samt utleie av produksjonsutstyr til datterselskapene. Fra 2011 har konsernet endret investeringsrutiner, slik at investeringene nå blir tatt i det selskapet hvor behovet er og ikke i morselskapet, Hamar Media AS. Hamar Media AS har 18 ansatte. Mjøsa Invest 1 eier et industrilokale i Nydal i Ringsaker kommune. Det er i disse lokalene Idé Trykk, med sitt moderne trykkeri, ble etablert høsten Mjøsa Invest 1 har ledige lokaler og utnyttelsesgraden er lav. Selskapet driftes av Hamar Media AS. Med bakgrunn i at øvrig virksomhet i konsernet ikke flytter til Nydal og at det ikke blir aktuelt å etablere et nytt avistrykkeri der, så er det besluttet å selge deler av eller hele bygningsmassen. I den forbindelsen ble eiendommen taksert. Taksten viste at selskapets verdi var overvurdert. Vi har derfor foretatt en nedskrivning i 2010, hvor konserneffekten ble på 7,9 mill kroner. Mjøsa Invest 1 har ingen ansatte. [ 19 ]

20 Hamar Media er en ledende virksomhet innen informasjon og markedskommunikasjon i Innlandet. Torggt. 53, 2317 Hamar. Telefon:

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Mediehus Skandinavia... 8 Mediehus Internasjonal... 22 Online rubrikk... 28 Samfunnsansvar... 38 Konsernstyret...

Detaljer

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7

Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 INNHOLD Konsernsjefen... 4 Nøkkeltall... 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Schibsted Norge... 16 Schibsted Sverige... 26 Mediehus Internasjonal... 30 Samfunnsansvar...

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring...

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7. Samfunnsansvar... Foretaksstyring... Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7

Innhold. Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Årsrapport 20 12 1 2 Innhold Konsernsjefen... Nøkkeltall... 4 6 Schibsted Media Group... 7 Online rubrikk... 8 Finn.no 10 Blocket.se/Bytbil.com 11 Leboncoin.fr 12 Andre etablert fase 13 Investeringsfase

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98

Egenkapitalandel (%) 26,9 % 25,8 % 25,5 % Totalkapitalrentabilitet (%) 10,2 % 4,6 % 11,3 % Likviditetsgrad 0,97 0,93 0,98 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2011** 2010** Driftsinntekter 1 199 951 1 176 263 1 107 392 Driftsresultat 44 240 9 520 29 568 Resultat før skatt 40 092 10 823 30 889 Årets resultat 24 038

Detaljer

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål.

Anthon B Nilsen AS er 50% eid av private aksjonærer og 50% av en privat stiftelse med humanitært formål. 4 5 Anthon B Nilsen AS er et aktivt eierselskap som utnytter sine finansielle og menneskelige ressurser til å utvikle virksomheter på en måte som gir merverdi for kunder, ansatte, eiere og omverdenen.

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON

INNHOLD GK 50 ÅR FRA KONSERNSJEFEN MARKED / MARKED / GK DANMARK MARKED / GK NORGE SELSKAPETS STRUKTUR KONSERNREGNSKAP / 2013 ORGANISASJON GK KONSERNET / 2014-2015 INNHOLD Side 4-5 GK 50 ÅR Side 6-7 FRA KONSERNSJEFEN Side 8-9 MARKED / Gunnar Karlsen Sverige Side 10-11 MARKED / GK DANMARK Side 12-13 MARKED / GK NORGE Side 14-15 Marked / Theodor

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer

Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Utviklingstrekk i medier virkning for NJ og NJs medlemmer Denne analysen søker å beskrive endringskrefter i mediebransjen, og vurdere hvilken virkning endringene kan få for NJs medlemmer. Hovedvekten er

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

Årsrapport for FIAS 2013

Årsrapport for FIAS 2013 Årsrapport for FIAS 2013 Innhold Daglig leder har ordet 3 Visjon og verdier 5 Historikk og organisasjon 6 Kommunene og området 7 Hilsen fra styreleder 8 Styret 9 Miljø og kvalitet 10 Kommunal renovasjon

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/

2012 i korthet. Contents Til aksjonærene /01/ Styrets beretning 2012 /02/ Årsrapport 2012 2012 i korthet Et solid år 148 millioner kunder, 102 milliarder kroner i omsetning, 5 % organisk driftsinntekstvekst, EBITDA før andre inntekter og kostnader på 33 milliarder kroner og

Detaljer