Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004"

Transkript

1 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per (NOK mill.) ,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816, ,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3) (724,4) (1 422,9) 92,1 24,3 Driftsresultat 41,5 92,4 195,0 (2,6) (10,4) Resultat fra TS (31,3) (6,5) (9,4) 6,2 (7,1) Netto finans (3,3) 1,5 14,8 95,7 6,8 Resultat før skatt 6,9 87,4 200,4 0,9 1,0 Skatter 1,2 1,9 (13,2) (0,2) 0,2 Minoritet 0,2 0,0 0,6 96,4 8,0 Resultat 8,3 89,3 187,8 Utviklingstrekk i Konsernets driftsresultat per 2. kvartal 41,5 mill betydelig lavere enn året før Driftsresultat på 41 mill i tv-kanalen TV 2 per 2. kvartal ned fra 104 mill Fotball-EM har styrket seerandelene, men svekket resultatet Juni ga beste seerandel i TV 2s historie med 37,6 % (Kommersiell andel 69,6 %) Seerandel i 1. halvår 30,9 % opp fra 29,1 % året før Positive resultater både fra TV 2 Nettavisen og TV 2 Interaktiv Sterk vekst i annonsesalg på internett og tekst-tv Bra vekst i lesertallene på internett og wap (TV 2 Mobil-kampanjen) Kanal 24 belaster halvårsregnskapet med samlet 35,5 mill Kanal 24 er refinansiert fullfinansiering avhengig av lytterutviklingen TVNorges driftsresultat (til og med juni) 18,5 mill opp fra 2,6 mill Gevinst ved salg av TVNorge på 82,7 mill regnskapsføres i Q3 Konsesjon for digitalt nett - startet samtaler med Kulturdepartementet

2 Regnskap per TV 2-konsernet 1. halvår viser et resultat etter skatt på 8,3 mill, og et driftsresultat på 41,5 mill. Endringene i forhold til året før er henholdsvis 81,0 mill og 50,8 mill. For isolert er driftresultatet 24,3 mill og resultatet før skatt 6,8 mill. Regnskapet for dette kvartalet er i stor grad påvirket av den negative utviklingen i Kanal 24 og kostnadene knyttet til sendingene fra årets Fotball-EM som seermessig har vært en suksess. 2. Kvartal TV 2 Konsern Per 2. Kvartal Pr (NOK mill) ,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816, ,0 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3) (724,4) (1 423,0) 92,1 24,3 Driftsresultat 41,5 92,4 195,0 Med unntak for Kanal 24 er driften i alle selskaper nå positiv. TV 2 Nettavisen leverer positivt halvårsresultat for første gang med 2,0 mill. Kanal 24 belaster regnskapet med 35,5 mill. Radiokanalens svake utvikling har medført behov for en total refinansiering. Inntektene for 1. halvår utgjør 869,8 mill, en økning på 53,0 mill (+ 6,5%). Tv-kanalen TV 2 bidrar med 41,2 mill av omsetningsøkningen, mens øvrige datterselskaper hadde en vekst på 11,8 mill. Kostnadene øker med 103,9 mill (+ 14,3 %) til 828,3 mill. Nesten hele kostnadsveksten kan henføres til tv-kanalen og av dette igjen ca 2/3 til sendingene fra EM-fotball. TV 2 Nettavisens driftskostnader utgjør 21,9 mill, på samme nivå som fjoråret. TV 2 Interaktivs driftskostnader er på 69,5 mill, en økning på 3,2 mill fra. Resultatet fra tilknyttede selskaper utgjør samlet -31,3 mill. I tallet inngår TV 2 Gruppens andel av underskuddet i Kanal 24, goodwillavskriving og nedskriving på aksjene med til sammen -35,5 mill. Netto bidrag fra TVNorge utgjør +7,0 mill etter goodwillavskrivning på 7,3 mill. NTV belaster regnskapet med 2,7 mill. Øvrige finansposter er negative med 3,3 mill. Dette er noe lavere enn regnskapet for 1. halvår i fjor som viste pluss 1,6 mill. Netto rentekostnader utgjør 6,4 mill. Det er regnskapsført 4,9 mill i aksjetap og 7,8 mill i mottatt utbytte fra andre selskaper, mens valutaagio er tilnærmet lik null. Per 2. kvartal er konsernets egenkapital 730,9 mill og egenkapitalandelen 52,4 %. Driftsmarginen i 2. kvartal ble 4,7 % mot 11,3 % året før. TV-kanalen TV 2 (100 %) I tv-kanalen TV 2 utgjør driftsresultatet per 2. kvartal 41,1 mill. Dette er lavere enn fjorårets 104,2 mill igjen i stor grad pga Fotball-EM. Resultatet før skatt ble 40,1 mill. Inntektene har økt fra 744,7 til 785,9 mill (+ 5,5 %), mens driftskostnadene ble 744,8 mill (+16,3 %). 2. Kvartal TV 2 Kanalen Per 2. Kvartal Per (NOK mill) ,8 414,9 Driftsinntekter 785,9 744, ,8 (310,3) (391,2) Driftskostnader (744,8) (640,5) (1 265,8) 93,5 23,7 Driftsresultat 41,1 104,2 222,0 Programkostnadene ble i 1. halvår på 346,4 mill (+23,6%), personalkostnadene 198,5 mill (+14,7%) og andre driftskostnader 189,5 mill (+ 8,8 %). Isolert utgjør kostnadene knyttet til sendingene fra Fotball-EM 69,1 mill. Seermessig har Fotball-EM gitt en positiv effekt. For 1. halvår er også seerandelen økt fra 29,1 til 30,9 %. Driftsresultatet for 2. kvartal isolert ble på 23,7 mill mot 93,5 mill året før. TVNorge (49,3 %) TVNorge har hatt et resultatmessig positivt 1. halvår og leverer et driftsresultat på 18,5 mill, vesentlig bedre enn fjoråret. Kanalen har fortsatt noe lavere seermarkedsandel enn i, spesielt i det kommersielle markedet. 2. Kvartal TV Norge Per 2. Kvartal Per (NOK mill) ,3 116,5 Driftsinntekter 214,6 203,9 422,6 (109,1) (98,4) Driftskostnader (196,1) (201,3) (375,4) 3,2 18,1 Driftsresultat 18,5 2,6 47,2 I juli måned solgte TV 2 sin eierandel på 49,3 % i TVNorge til en pris på 260 mill. Samtidig ble alle lån innfridd og tidligere avgitte garantier avsluttet. Den bokføringsmessige gevinsten på 82,7 mill blir regnskapsført i 3. kvartal. 2

3 TV 2 Interaktiv (100,0 %) TV 2 Interaktiv har snudd en negativ utvikling og leverer et positivt resultat i 1. halvår. Inntektene har økt med 7,4 mill (+ 11,4 %), mens kostnadene har økt med 3,2 mill (+4,8 %). 2. Kvartal TV 2 Interaktiv Per 2. Kvartal Per (NOK mill) ,3 39,1 Driftsinntekter 72,2 64,8 117,8 (34,6) (37,1) Driftskostnader (69,5) (66,3) (124,6) (0,3) 2,0 Driftsresultat 2,7 (1,5) (6,8) Mye av omsetningsøkningen er knyttet til smstjenester i forbindelse med Idol-konseptet. Samtidig er det sterk vekst i annonsesalg på tekst-tv. Det er gjort en regnskapmessig avsetning på 1 mill knyttet til et forhold fra tidligere år der en ansatt krevde opphavsrettigheter til et produkt. Selskapet vil ikke anke saken og anser dermed denne som avsluttet. TV 2 Gruppen har kjøpt de resterende 12 % av selskapet Aftenposten as og eier nå TV 2 Interaktiv 100 %. TV 2 Nettavisen (100 %) Også TV 2 Nettavisen leverer det første positive halvårsresultatet i selskapets historie. Drifts-resultatet ble på 2,0 mill, opp fra -3,5 mill året før. 2. Kvartal TV 2 Nettavisen Per 2. Kvartal Per (NOK mill) ,0 12,8 Driftsinntekter 23,9 17,5 34,1 (10,1) (10,9) Driftskostnader (21,9) (21,0) (44,5) (0,1) 1,9 Driftsresultat 2,0 (3,5) (10,4) Det er god vekst i reklameinntektene samtidig som kostnadene er på samme nivå som tidligere. TV 2 Nettavisen holder posisjonen som et av Norges mest leste redaksjonelle nettsteder. Det er bra vekst i lesertallene på internett og wap og fortsatt sterk brukervekst på web-tv. Kanal 24 (49,0 %) Kanal 24 har per 1. halvår et negativt driftsresultat på 65,4 mill. Fortsatt sliter kanalen med å oppnå en tilfredsstillende daglig base av lyttere. I 1. halvår har derfor også reklameinntektene på 22,4 mill vært langt lavere enn forventet. Dette medførte at egenkapitalen ble tapt og at selskapet måtte refinansieres. 2. Kvartal Kanal 24 Per 2. Kvartal Pr (NOK mill) ,8 Driftsinntekter 22,4 0,0 (44,5) Driftskostnader (87,8) (24,0) (34,7) Driftsresultat (65,4) (24,0) Gjennom den siste emisjonen, der TV 2 Gruppen har deltatt med 14,4 mill, er konsernets eierandel i radiokanalen 49,0 %. Den samlede eksponering av aksjer, lån og bankgarantier utgjør nå 130,2 mill. Utviklingen i seermarkedet TV kanalen TV 2 har hatt en positiv utvikling i seerandel gjennom hele året. En solid topp ble oppnådd i juni, da Fotball-EM løftet TV 2 til en markedsandel på 37,6 % (kommersiell andel 69,6 %). Dette er kanalens sterkste enkeltmåned siden oppstarten i Men også andre programmer har vist solid seeroppslutning denne våren som bl.a. Idol, Nr. 19 og Torsdagsklubben. Også TV 2 Xtra har hatt betydelig suksess med sports-flater med høy seeroppslutning. TVNorges andel av den kommersielle tvseingen er noe redusert sammenlignet med året før, mens TV 3s andel er på nivå med fjoråret. NRK1 startet året med store flater vintersport som ga høye seertall og markedsandeler. Utover året er dette utjevnet og samlet ligger NRK noe lavere enn året før. Utviklingen fremover Fortsatt synes det å være en positiv stimulans i norsk økonomi med et langsiktig lavt rentenivå. Reklameaktiviteten har tatt seg opp med jevn og god etterspørsel etter reklameplass både på tv og internett. Det er fortsatt store utfordringer knyttet til Kanal 24 og lytterutviklingen fremover vil væ re avgjørende for TV 2 Gruppens holdning til videre finansiering av selskapet. Det er startet samtaler med Kulturdepartementet angående konsesjon for sending i det planlagte digitale jordbundne nettet. TV 2 Gruppen AS, Bergen, 11. august

4 Resultatregnskap 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per (NOK mill.) Reklameinntekter Andre inntekter Driftsinntekter (132) (193) Programkostnader (355) (288) (543) (102) (122) Personalkostnader (248) (217) (441) (11) (10) Ordinære avskrivninger (20) (25) (48) (104) (110) Andre driftskostnader (205) (194) (391) 0 (349) (435) Driftskostnader (828) (724) (1 423) DRIFTSRESULTAT (3) (10) Andel resultat FS og TS (31) (7) (10) 6 (7) Netto finansposter (3) RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad på resultat 1 2 (13) 96 8 RESULTAT ETTER SKATT Minoritetsinteresser RESULTAT

5 Balanse TV 2 Konsern Per 2. Kvartal Per 2. Kvartal Per (NOK mill.) 2004 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Konsesjonsrettighet Varemerke Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttede og fellesk. selskaper Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Filmer, rettigheter, lisenser o.l Fordringer Investeringer Kontanter, bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Sum innskutt egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Netto pensjonsforpliktelse Langsiktig gjeld Kassekreditt Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 Kontantstrøm TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 2. kvartal Per (NOK mill.) 2004 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Tilført fra årets virksomhet 1) Endring lager, debitorer, kreditorer Andre tidsavgrensninger (31) 42 (41) Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler (39) (19) (42) Salg av varige driftsmidler Investering i aksjer (27) 3 (62) Salg aksjer Utlån til nærstående selskap 0 3 (59) Netto likviditetsendring fra investeringer (52) (13) (128) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Utbetalt utbytte 0 (60) (60) Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gjeld (22) (14) (30) Netto likviditetsendring fra finansiering 0 (74) (81) Netto likviditetsendring for perioden Likviditetsbeholdning pr LIKVIDITETSRESERVE PR. UTGANG ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skatt avskrivninger/nedskrivninger resultatandel datterselskap /tilknyttet selskap gevinst ved salg aksjer (1) 0 (25) - verdiøkning/ + nedskrivning aksjer 6 (6) (1) =Tilført fra årets virksomhet

7 Sentrale nøkkeltall TV 2 Konsern Note Per 2. Kvartal Per 2. Kvartal Per Finansielle nøkkeltall 1 Driftsmargin a (%) 4,7 % 11,3 % 12,1 % 2 Fortjenestemargin b (%) 0,9 % 10,9 % 11,6 % 3 Egenkapitalandel c (%) 52,4 % 54,2 % 51,9 % 4 Egenkapitalrentabilitet d (%) 1,1 % 13,5 % 28,1 % 5 Totalkapitalrentabilitet e (%) 1,4 % 7,6 % 16,8 % 6 Likviditetsgrad f 2,1 2,7 2,1 7 Resultat pr. aksje g kr 3,1 34,2 72,2 8 Kontantstrøm pr. aksje h kr 22,3 45,8 98,1 Personale 9 Antall årsverk Personalkostnadsprosent i (%) 28,5 % 26,6 % 27,3 % Produksjon og markedsforhold 11 Seerandel riksuniverset j 30,9 29,1 29,5 12 Kommersiell markedsandel k 67,1 65,2 63,8 a b c d e f g h i j k Driftsresultat / Driftsinntekter. Årsresultat etter min.interesser / Driftsinntekter Egenkapital og min.interesser / Totalkapital. Årsresultat etter min.interesser / Gj.snittlig egenkapital (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gj.snittlig totalkapital. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld. Årsresultat etter min.interesser / Gj.snittlig antall aksjer (Ordinært resultat før skattekostnad + avskrivninger +/- endringer i netto pensjonsforpliktelse + / - andel resultat og mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper - betalbar skatt) / Gj.snittlig antall aksjer Personalkostnader / Driftsinntekter. Riksuniverset = Den del av befolkningen over 12 år som har tilgang på TV. TV 2s andel av den totale seeing på de tre kanalene TV2, TVNorge og TV3. 7

8 TV 2 Konsern (NOK mill.) 2. Kv Kvartalsvise resultater 3. Kv 4. Kv 1. Kv 2.Kv 3.Kv 4.Kv 1.Kv Kv 2004 Driftsinntekter Driftskostnader (335) (292) (349) (375) (350) (309) (390) (394) (435) Driftsresultat Resultat fra TS 0 (6) 1 (3) (3) 0 (4) (21) (10) Netto finans (16) (11) 5 (5) 6 15 (1) 4 (7) Resultat før skatt (8) Driftsresultat Resultat før skatt Mill kr (20) 2. Kv 3. Kv 4. Kv 1. Kv 2.Kv 3.Kv 4.Kv 1.Kv Kv

9 Resultatregnskap TV 2 AS (Kanalen) 2. kvartal TV 2 AS (Kanalen) Per 2. kvartal Per (NOK mill.) Reklameinntekter Andre inntekter Driftsinntekter (128) (186) Programkostnader (346) (280) (535) (82) (98) Personalkostnader (198) (173) (349) (7) (6) Ordinære avskrivninger (12) (14) (26) (94) (101) Andre driftskostnader (189) (174) (356) (311) (391) Driftskostnader (745) (641) (1 266) DRIFTSRESULTAT (3) 5 Resultat DS/TS 6 (9) 0 (1) (3) Netto finansposter (7) (5) (6) RESULTAT FØR SKATT (25) (6) Skattekostnad (10) (28) (60) RESULTAT ETTER SKATT

10 Sentrale nøkkeltall TV 2 AS (Kanalen) TV 2 AS (Kanalen) Note Per 2. kvartal Per 2. kvartal Per Finansielle nøkkeltall 1 Driftsmargin a (%) 5,2 % 14,0 % 14,9 % 2 Fortjenestemargin b (%) 3,8 % 8,3 % 10,5 % 3 Egenkapitalandel c (%) 35,7 % 40,2 % 33,1 % 4 Egenkapitalrentabilitet d (%) 6,5 % 13,9 % 36,1 % 5 Totalkapitalrentabilitet e (%) 3,5 % 8,2 % 18,2 % 6 Likviditetsgrad f 1,4 1,5 1,3 Personale 7 Antall årsverk Personalkostnadsprosent g (%) 25,2 % 23,2 % 23,4 % Produksjon og markedsforhold 9 Seerandel riksuniverset h 30,9 29,1 29,5 10 Kommersiell markedsandel i 67,1 65,2 63,8 a b c d e f g h i Driftsresultat / Driftsinntekter. Årsresultat etter min.interesser / Driftsinntekter Egenkapital og min.interesser / Totalkapital. Årsresultat etter min.interesser / Gj.snittlig egenkapital (Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader) / Gj.snittlig totalkapital. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld. Personalkostnader / Driftsinntekter. Riksuniverset = Den del av befolkningen over 12 år som har tilgang på TV. TV 2s andel av den totale seeing på de tre kanalene TV2, TVNorge og TV3. Kontaktpersoner TV 2 Gruppen as: Kåre Valebrokk, konsernsjef/sjefredaktør, Tlf , e-post: Øivind Johannessen, konserndirektør økonomi/finans, Tlf , e-post: Rune Indrøy, konserndirektør informasjon, Tlf , e-post: Kjetil Nilsen, konserndirektør forretningsutvikling, Tlf , e-post: 10

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

INNHOLD. Årsrapport 2005

INNHOLD. Årsrapport 2005 INNHOLD Årsrapport 2005 For å navigere i dokumentet trykker du på pilene frem og tilbake, eller tilbake til innholdsfortegnelsen. Trykk Esc for å avslutte. TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Årsrapport 2005

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3

TV 2 GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 3 VELKOMMEN TIL EN ÅRS- RAPPORT I FOTBALLENS TEGN. IKKE ALT HANDLET OM FOTBALL I 2006, MEN RETTIGHETENE TIL NORSK TOPPFOTBALL HAR VÆRT EN VITAMININNSPRØYTING FOR HELE TV 2-KONSERNET. DET HAR VÆRT TØFFE TAK,

Detaljer

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS

Årsregnskap 2014. SpareBank 1 Kredittkort AS Årsregnskap 2014 SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning Generelt om virksomheten For å ivareta SpareBank 1 Alliansens satsing på kredittkort, ble SpareBank 1 Kredittkort etablert 1.10.2012. Mens

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Kistefos årsresultat 2014

Kistefos årsresultat 2014 REGNSKAP 2014 Regnskap 2 Kistefos årsresultat 2014 Årsresultatet i Kistefoskonsernet ble for 2014 NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y

Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltal Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Årsrapport 2013 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Grafer Nøkkeltall Noter til regnskaper Revisors beretning H o v e d m e n y Resultatregnskap Tall i hele 1 000 NOTER 2013 2012

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer