Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R FREDAG 4. MAI 38. ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2007 FREDAG 4. MAI 38. ÅRGANG"

Transkript

1 MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R FREDAG 4. MAI 38. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Barne- og ungdomsretningslinjer Byafossen IL...3 Vårdugnad Kommende hjemmekamper på Byafossen....8 Styret Byafossen IL Årsplan Byafossen I.L Trener/Oppmannsliste fotball Praktisk informasjon om 17. mai Låne klubblokalet? Referat fra Årsmøte i Byafossen idrettslag tirsdag 20.mars kl 2000, klubbhuset Referat fra styremøte i BIL 6.mars Referat fra styremøte i bil 2.april Utgiver: Byafossen IL Redaktør: Håvard Sørli

2 Lederen har ordet Å få så mange unger som mulig til å drive idrett så lenge som mulig... Ved flere anledninger i de siste år har det blitt satt fokus på barneidretten og dens kår i Trøndelag. Det har blitt avdekt både sunne miljøer, og miljøer hvor trenere, ledere og foreldre har misforstått sin rolle og barneidrettens funksjon å få så mange unger som mulig til å drive idrett så lenge som mulig. Gjennom idrettslagets målsetting og vedtatte politikk står barneidretten sterkt. Allidretten driver godt og venner ungene til fysisk aktivitet på en utmerket måte ved terrengløpskaruseller, skikarusell, bassengdager m.m. Fotballgruppa har vedtatt tydelige retningslinjer utarbeidet av sportslig utvalg - i tråd med barneidrettens ånd. Disse er vedtatt i 2003 og kjent blant fotballgruppas ledere og trenere, men for at disse også skal være kjent blant foreldre og ungene selv er de tatt inn i denne utgaven av Byaposten. Planer og retningslinjer er nødvendig, men ikke nødvendigvis nok i seg selv. Vi må kjenne retningslinjene og handle i tråd med disse, og derfor er det nødvendig at disse retningslinjer er kjent også utenfor leder- og trenermiljøer. Det ligger trygghet i kunnskapen om at det er fagfolkene i idretten som har tvunget fram reglene om barneidrett i Norge. Det er altså dem som selv har blitt gode som utøvere og trenere som har kjempet fram disse retningslinjene. Motsatt er det trist når en opplever ledere, trenere og foreldre som ikke skjønner at det også er på denne måten en får frem morgendagens eliteutøvere. Husk at: - Prestasjonen er alltid viktigere enn resultatene, - Idrettslaget er et verktøy for å bygge opp trygge sosiale nettverk på Byafossen, - Prestasjon vil skapes ut fra trivsel, trygghet og gode miljøer, - Utøverne skal oppdras til å representere Byafossen IL på en god måte, - Resultater skapes ut fra trygge miljøer, og dersom vi får så mange unger som mulig til å drive idrett så lenge som mulig da har vi lyktes! Tomm Sandmoe Leder Byafossen IL - 2 -

3 Barne- og ungdomsretningslinjer Byafossen IL Fotball skal være et verktøy for å bygge opp et sosialt nettverk på Byafossen. Prestasjon skal komme som følge av trivsel, trygghet og godt miljø. Spillerne skal oppdras til å representere Byafossen på en positiv måte. Barneidrett tom. 12 år. Her gjelder reglene for barneidrett. Det er ikke lov til å toppe lag. Miniputt U/8år Ikke serie. Sesong fra Mai- august. Ingen vintertrening. Enkel teknisk trening (i korte sekvenser) Mye spill (mindre grupper-små områder-store mål) Lagfølelse/miljø Cuper: Levangercupen og Postbankcupen. Minigutt/Jente (9-10 År) Seriespill. Sesong fra etter påske til og med serieslutt. Teknisk trening (litt mer terping) Mye spill på små områder (mindre grupper) Hurtighet/spenst/reaksjonstrening (litt) Lagspill/miljø Cuper: Levangercupen og Postbankcupen. Lillegutt/Jente (11-12 År) Serie spill. Sesong fra midt i april til og med serieslutt. Teknisk trening Spill på små områder Hurtighet/spenst/reaksjonstrening Lagspill/miljø/holdning Alternativ trening fra januar

4 Cuper: Levangercupen og Posatbankcupen 12 år: Storsjøcupen Mellomtrinnet Smågutter/Jenter (13-14 År) Seriespill. Sesong januar ut oktober. KM desember Spiller/foreldremøte bør skje i januar. Teknisk trening Spill på små områder Samhandling/arbeidsfordeling innen laget Enkel styrketrening / tøyning Hurtighet/spenst/reaksjonstrening Lagspill/miljø/holdning Fotballforståelse/taktikk Cup: Storsjøcupen. Jenter 7`er: cup? Gutter/Jenter (14-16 År ) Seriespill. Sesong: desember oktober Spiller/foreldremøte bør skje i november. Cup: Storsjøcupen. Junior (16 18 År) Seriespill. Sesong: desember oktober. Alle som har vært på trening skal spille kamper Beste spillere fra og med lillegutt/lillejente(12år) og oppover, bør få prøve seg på laget et trinn opp. Trenerne til spillerne og de berørte lag bestemmer. Dette gjelder i første omgang trening

5 Smågutter trenger kondisjon. Overgangen til 11`er er stor. De bør starte med trening så tidlig som desember/januar Trenerne må respektere de som driver med vinteridrett. Seriekamper går foran treningskamper. Del opp i rene jente og guttelag. Uttak av lag fra 12år. Bør gå ut fra oppmøte, innsats og ferdighet Sportslig utvalgs ansvar å skaffe nye trenere og oppmenn. Satse på junior, skaffe trenere og treningsmuligheter tidlig Fellesmøte før seriestart med informasjon om banefordeling og utstyrssjekk. Ved konflikter, ta kontakt, med sportlig utvalg. Etter seriestart, nytt fellesmøte. Det arrangeres av sportslig utvalg. Spillerne må prioritere laget sitt. For at vi skal stille lag i alle årskull. Følge de retningslinjer som står i permen. Sportslig utvalg Byafossen IL Fotball mars 2003 Gjertrud Løberg - 5 -

6 Vårdugnad 2007 Fredag 4.mai klokken gjennomføres det dugnad på gressbanen og klubbhuset. Alle lag tar med seg en skuffkake, 20 boller eller lignende, 7 kanner kaffe og 5 brusflasker med ferdigblandet saft. Engangskopper og servietter skaffer Anne. Vi tar sikte på at dugnaden er ferdig ca klokken Deretter er det dugnadspub på Solhaug for de som ønsker det. Følgende lag skal møte, og dugnaden skal prioriteres før trening: Oldboys skal grave opp for og montere fundament for innbytterbenker. Ta med hakke og spade. Junior skal male/beise ballbingen Ta på klær som tåler litt søl. Jenter 16 skal rydde kratt og lignende rundt gressbanen. Ta med arbeidshansker, trillebår og ryddesag ( Even Grindberg har dette?) Gutter 16 skal planere rundt ballbingen- det er to lass grus som skal has utover. Even ordner med maskin til grovarbeidet. Ta med spade, trillebår, jernrive og arbeidshansker. Jenter 14 skal rake nordre del av nybanen med omliggende område, deretter skal de merke nybanen. Ta med plenrive og trillebår. Gutter 14 skal rake søndre del av nybanen og omliggende område. Ta med trillebår og plenrive. Jenter 12 skal rake nordre del av gammelbanen med omliggende område, deretter skal de merke gammelbanen. Ta med plenrive og trillebår. Gutter 12 Skal rake søndre del av gammelbanen og omliggende område. Ta med plenrive og trillebår. Jenter 11 skal rydde kratt og lignende rundt banene. Ta med arbeidshansker, trillebår og ryddesag. Gutter 11 skal planere rundt ballbingen- det er to lass grus som skal has utover. Even ordner med maskin til grovarbeidet. Ta med spade, trillebår, jernrive og arbeidshansker

7 Gutter 10 skal legge drensrør ved ballbingen.( Her blir det vel mye jobb på foreldrene, men spillerne kan hjelpe til evt med andre gjøremål) Ta med arbeidshansker, jernrive, hakke og spade. Når oppgavene er fullført skal oppmann/dugnadsansvarlig for hvert lag ta kontakt med Even Blengsli for å få navn og dugnadstid innskrevet i dugnadsboka. Er det behov hjelp med andre oppgaver tildeler Even dette etter endt arbeid på oppsatt sted. Banekomiteen sørger for at det blir bestilt grus, beis/maling, pensler, container og maskin til grovarbeid med grus. Håper det blir en like god oppslutning om dugnaden i år som forrige år. Lykke til. Anne - 7 -

8 Kommende hjemmekamper på Byafossen. Dato Tid - Lag - Kamp J11 Byafossen - Namsos OB Byafossen (OB) - Lysheim J16 Byafossen - Melhus J11 Byafossen - Egge J12 Byafossen - Ogndal G11 Byafossen - Henning J14 Byafossen - Spillum/Bangsund G12 Byafossen - Inderøy G14 Byafossen - Sparbu G16 Byafossen - Vuku/Stiklestad/Leks OB Byafossen (OB) - Stod G19 Byafossen - Vuku J16 Byafossen - Sverresborg J11 Byafossen - Snåsa J12 Byafossen - Sandvollan G11 Byafossen - Sandvollan G12 Byafossen - Leksdal J14 Byafossen - Verran Fotball G14 Byafossen - Nærøy G16 Byafossen - Nessegutten G19 Byafossen - Malvik J16 Byafossen - Freidig OB Byafossen (OB) - Henning J16 Byafossen - Ranheim J12 Byafossen - Verdal J11 Byafossen - Steinkjer G11 Byafossen - Steinkjer G12 Byafossen - Ogndal - 8 -

9 Dato Tid - Lag - Kamp G16 Byafossen - Egge J16 Byafossen - Tynset G14 Byafossen - Verdal J11 Byafossen - Beitstad OB Byafossen (OB) - Inderøy (FC Vuddu) OB Byafossen (OB) - Mosvik - 9 -

10 Styret Byafossen IL Navn Hovedoppgaver Andre oppgaver Adresser Tomm Sandmoe - lede styrets arbeid - kontakt Steinkjer idrettsråd leder - økonomistyring hovedlaget - kontakt idrettskretsen - informasjon og samfunnskontakt - kontakt valgkomite Morten Bjerkan - lede styrets arbeid ved leders fravær - delansvar distribusjon Byaposten nestleder - oppfølging klubbhuset - nøkler klubbhus - kontakt/oppfølging overfor barnehagen - informasjon egne oppgaver - utleie/oversikt klubbhus - IKT støtte Elin Jegersen - innkalling styremøter - delansvar distribusjon Byaposten sekretær - referat møter - informasjon egne oppgaver - årsmøteprotokoller - kontakt juletrefestkomite - styreprotokoller - arkiv Stig Gorseth - økonomikontroll - delansvar distribusjon Byaposten kasserer - bistå leder og gruppeledere med økonomistyring - informasjon egne oppgaver - følge opp regnskapskontor - avlesning strømabb. - kontakt mot revisorer - kontakt med kontingentinnkrever Håvard Sørli - redaktør Byaposten - distribusjon Byaposten styremedlem - informasjon - informasjon egne oppgaver - redaktør hjemmeside - drift hjemmeside Nedre Rishalla Nedre Rishalla Helgeslia / Vibe /

11 Even Blengsli leder anlegg Anne Katrine Hatling leder fotball - anleggsutvikling - lede banekomiteen - økonomistyring anlegg - lede fotballgruppa - aktivitetsstyring fotball - økonomistyring fotball - informasjon om egne oppgaver Helgesmark 27 - drift av anlegg / fordeling av baner - bestilling vintertrening - informasjon om egne oppgaver Nedre Rishalla / Bjørn Ivar Gulstad - lede allidrettsgruppa - lysløypa leder allidrett - aktivitetsstyring allidrett - basar - økonomistyring allidrett - skøytebane - informasjon om egne oppgaver

12 Årsplan Byafossen I.L (fra årsmøtet 2007 til årsmøtet 2008) Måned Styret Fotball Allidrett Anlegg Annet April Styremøte Årsplan Plan dugnad 4/5 Mai Styremøte 24/5 Byapost 2/2007 4/5 Sesongstart lys vei til ballbingen. Dugnad 4/5 Sommertreningsavgift Trimkassens dag Terrengløp på idrettsplassen fra x. Dugnad idrettsplassen 4/5. Innbytterbenker Tribune Søknad trimløype Dugnad trimløype 4/5. Trimbøker Brennberget og Geilvollhalla Juni Vanningsanlegg? Trimløype idrettsplassen Juli Storsjøcupen Tiltak Landsskytterstevnet? August September Oktober November Styremøte Juletrefestkomite Styremøte Byapost 3/2007 Styremøte Valgkomite TA-cup Levanger-cup Knøtteturnering på Byafossen Lerkendaltur Allidrett hall fra x. Klargjøre idrettsplass for vinter. Fotballavslutning Kalendersalg Allidrett hall Badedag x. og x. Desember KM innendørs Allidrett hall Julebasar x/12 Tidsur Fagerheimbanen Skiløyper? Juletrefest x

13 Måned Styret Fotball Allidrett Anlegg Annet Januar (2008) Februar (2008) Mars (2008) Styremøte Årsmøteforberedelser Styremøte Årsmøteforberedelser Årsberetning Årsregnskap Årsmøte Byapost 1/2008 Spillerlister Påmelding lag Vintertreningsavgift Påmeld Storsjøcup Påmelding lag Oppmenn/trenere Skøytebane Fagerheim? Allidrett hall Skikarusell Skøytedag, Fagerheim Skidag Rismyra

14 Trener/Oppmannsliste fotball 2007 Lag Verv Navn Adresse Tlf. Mob.tlf. adr Jr. Trener Bjørn Skotvold Eidsbotnv. 22A, 7600 Levanger Jr. Oppm. Erik Stene Midjov 5, 7716 Steinkj. J16 Trener Terje Bye Jfr. Mix 00 J16 Trener Tomm Sandmoe N. Rishalla 7, 7716 Steinkj. J16 Oppm. Stig Lundaas Ø.Helgesmark 11, 7716 Steinkjer. J16 Oppm. Roger Ødegård Nils Høinsv 4, 7716 Steinkjer. G16 Trener/e Even Blengsli, Erlend Aune Helgesmark 27 Ø.Rishalla 2 G16 Oppm. Morten Bjerkan N. Rishalla 1, 7716 Steinkjer J14 Trener Bjørn Egil Wibe Geilvollen J14 Oppm. Roar Holberg Helgesv 36, G14 Trener Lars Fiskum N.Rishalla 9, 7716 Steinkjer

15 G14 Trener Lars Erik Gulstad Helgeslia 20, 7716 Steinkjer. G14 Oppm. Åse Sandberg Ø.Helgesmark 20, 7716 Steinkjer. J12 Trener/oppm. Erik Holberg Runev. 16C, 7725 Steinkjer J12 Trener/oppm. Jan Ove Gulstad Roarv G12 Trener Øystein Sund Helgesv 52, 7716 Steinkjer. G12 Oppm. Frode Møller Ø.Helgesmark 5, 7716 Steinkjer Arb: G11 Trener Curt E Bruheim Helgesv G11 Trener John Roel Roarv G11 Oppm. Per Gunnar Wigen Fergeland, J 11 Trener Glenn Bekkeli Ø.Helgesmark 3, 7716 J11 Oppm.? G97 trener Leif Terje Nilsen Trana Alle 3, G 97 Trener Paul Andre Andersson Ø.Helgesmark 15, 7716 Steinkjer. G97 Oppm. Alf Petter Sætre Ø.Rishalla 6, 7716 Steinkjer

16 J97-98 J97-98 Trener/e Kristin Hynne Lene Trapnes N.Rishalla 20 N.Rishalla Oppm. Steinar Bjørgan Helgesv. 85, G98 Trener Svein Arne Nilsen Helgesv. 74, 7716 Steinkj. G98 Trener Rune Nilsen N.Rishalla 11, 7716 Steinkj. G98 Oppm. Knut Ivar Brekk N.Rishalla 17, 7716 Steinkj. Mix99 Trener/oppm. Arne Morten Skjei Helgeslia dagtid; Mix99 Trener/oppm. Odd Arne Høgsnes N.Rishalla Steinkj. Mix00 Trener Tomm Sandmoe Mix00 Trener Terje Bye Geilvollen 9, 7716 Steinkj Mix00 Oppm. Knut Ivar Brekk

17 Praktisk informasjon om 17. mai På grunn av 150 års jubileet til Steinkjer vil det være et annet program enn tradisjonelt for Byafossen på 17. mai. Nedenfor er brevet som er sendt ut til bl.a. skolene lagt inn, samt noe informasjon om hvordan rutene går (hentet fra For oss på Byafossen er det rute 6 som er aktuell. 17. mai komiteen v/sigrun Risholt Nielsen Tlf. p Tlf. a: Tlf. m Til skolene og barnehagene foreldre/foresatte kretskomiteene Praktisk informasjon om 17. mai Hele programmet for dagen kommer i en egen husstandsavis 3. mai. Det refereres derfor ikke her. I år blir det ett felles 17. mai - tog for barn og unge i sentrum. Alle elevene i barneog ungdomsskolene, barnehagebarna og russen fra de videregående skolene skal delta. Det blir seks ulike startsteder, noe som skal symbolisere den sekstaggete stjerna i kommunevåpenet. Oppstillingstidspunktet er kl Starttidspunktet er fra kl Oddleiv Gulstad, nestleder i komiteen, er togansvarlig. Hans tlf.nr er Nedenfor følger de seks startstedene, navn på kontaktperson, og hvem som skal starte på de ulike stedene: NB! Parkering for de ulike startstedene blir på spesielt anviste plasser. Det vises for øvrig til at marsjrutene med angitte parkeringsplasser er lagt ut på nettsida til kommunen under Steinkjer byjubileum, Oppstilling: Det stilles opp i rekker på seks og seks med bare to skritts avstand

18 Rute 1: Fra Steinkjer eldresenter til torget. Oppstillingsrekkefølge: Kontaktperson: Randi Hepsø, m Steinkjer skole 2. Steinkjer skolekorps/steinkjer Janitsjar 3. Sannan barnehage Skjefte barnehage. Rute 2: Fra Poppellunden til torget: Oppstillingsrekkefølge: Kontaktperson: Heidi Henriksen, m Lø skole 2. Henning musikk korps 3. Figga barnehage Granstubben barnehage Lø barnehage Poppellunden barnehage 7. Skarpnes skole Rute 3: Fra Statens Hus til Torget Oppstillingsrekkefølge: Kontaktperson: Johan Brandtzæg, m Mære skole 2. Sparbu hornmusikklag 3. Tufbakken barnehage 4. Russ fra Mære og Inderøy videregående skoler Rute 4: fra Steinkjer sykehjem til torget Oppstillingsrekkefølge Kontaktperson: Mansour Hassani, m Beitstad skole 2. Beitstad skolekorps 3. Dalbygda barnehage Steinkjer Montessoribarnehage

19 Sjøstranda barnehage Sør Beitstad barnehage 4. Moen skole 5. Steinkjer Montessoriskole 6. Binde skolekorps 7. Binde skole Rute 5: Fra Egge kirke til torget Oppstillingsrekkefølge: Kontaktperson: Are Kjetil Nordgård, m Egge skole 2. Egge skolekorps 3. Følling barnehage Hyggekroken barnehage Knøttenes musikkloft barnehage Småtrollplassen barnehage Vikingen barnehage 4. Sem/Kvam skolekorps 5. Sem skole 6. Kvam skole 7. Musikklaget Liv/Beitstad hornmusikklag 8. Egge ungdomsskole 9. Russ fra Egge videregående skole Rute 6: Fra Ogndal eldresenter til torget Oppstillingsrekkefølge: Kontaktperson: Einar Aasen, m Fagerheim skole 2. Fagerheim skolemusikkorps 3. Fagerheim barnehage Risgropa barnehage 4. Røysing skole 5. Røysing Drillkorps

20 Ogndal hornmusikklag 6. Vålen skole 7. Steinkjer ungdomsskole 8. Kulturskolen 9. Russen fra Steinkjer videregående skole De seks små togene går sammen til ett tog, som marsjerer inn på torget i en spiralformasjon. ca. kl Torgarrangementet vil vare til ca. kl Det blir fellesnummer av alle korpsene i kommunen, den gamle Steinkjersangen framføres av Steinkjer Mannssangforening, tale v/per Egil Hegge og hilsen fra russen. Etter at det er slutt på torget, inviteres folk ned i Rismelparken, hvor det blir familieshow. Beregnet slutt i Rismelen: ca. kl Salg: Det blir salg av diverse matvarer, kaffe, brus m.m. fra boder. Transport fra sentrum til startstedene: Det vil gå busser i skytteltrafikk fra stasjonsområdet. Sikkerhet: Røde Kors har eget sikkerhetsopplegg. To medlemmer fra Røde Kors vil bl.a. følge hvert tog til torget. De vil ha et eget telt ved nedgangen til Rismelen hvor barn som kommer bort fra sine foreldre, kan vente til de blir hentet. Det henstilles til foreldrene at de utstyrer barna med armbånd med navn på foreldre m/mobilnr. Det forutsettes som et minimum at klassekontaktene går i toget sammen med sine trinn. Politiet har for øvrig lovt mer mannskap i sentrum enn tidligere. Hvis dere har flere spørsmål, ta kontakt! Feiringa av 17. mai i Steinkjers jubileumsår blir historisk. For første gang i Steinkjers historie blir det en felles storstilt feiring for hele kommunen. Det blir en stor opplevelse for alle. Vi ønsker hverandre lykke til og en flott 17. mai! Med vennlig hilsen Sigrun Risholt Nielsen, leder i 17. mai komiteen

21 Oppstillingsrekkefølge og rutetrasse for rute 6 (Gjelder Fagerheim krets)

22 17. MAI Solhaug forsamlingshus Åpent kl Da det ikke er samlingsplass for oss på skolen i år, holder vi åpent på forsamlingshuset noen timer, slik at vi har mulighet for en hyggelig sammenkomst! Ta med venner, naboer eller familien på middag og/eller kaffe m/kaker på Solhaug forsamlingshus. Sodd m/skjenning Kun kr 95,- (middag må bestilles innen 13/5 til Øystein Sund mob/sms eller e-post: På bestillingen må det stå: Navn og ant.pers. f.eks middag Øystein sund 5 personer Førstemann til mølla prinsippet Ha en god 17.mai feiring!

23 Låne klubblokalet? Dersom du er tillitsvalgt, lagleder eller aktivitetsleder i Byafossen IL kan du selvfølgelig låne lokalet, men da må du: Før møtet: - Sjekke om det er ledig og reservere rommet til det tidspunkt du skal låne ned. Dette gjør du ved å kontakte nestleder Morten Bjerkan tlf Du får også låne nøkkel mot et depositum på kr. 100,- som du får tilbake når du returnerer nøkkelen. Etter møtet: - Rydde etter deg/dere! - Sette møbler på plass! - Koste over gulvet! - Ta med all søppel ut i dunkene! - Sette varmeovn ned til 8 grader! - Slå av ev. kaffetrakter og lys! - Låse innerdør og henge opp nøkkel! - Låse ytterdør! Godt møte! Hilsen styret

24 Referat fra Årsmøte i Byafossen idrettslag tirsdag 20.mars kl 2000, klubbhuset Tilstede: Knut Ivar Brekk, Stig Gorseth, Tønis Sormul, Frode Møller, Håvard Sørli, Tomm Sandmoe og Elin Jegersen Åpning Tomm ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Godkjenning av innkalling og fremmøtte representanter Innkalling har vært gjort kjent gjennom Byaposten som ble distribuert uke 10 Fremmøtte representanter er medlem av BIL Utdeling av diverse utmerkelser By bruk pokal ble delt ut på fotballfesten i oktober Den ble gitt til Julie Adserø for utmerket sportslig innsats. Trimkassen på Geilvollen er flittig brukt. Følgende er tildelt premier etter loddtrekking: Barn: 1 Buff Andreas Matias Binde 1 drikkeflaske Andrea Langli 1 drikkeflaske Eskil Hollås 1 drikkeflaske Malin Sandmoe 1 drikkeflaske Jan A. Langli Voksne: 1 Buff Tomm Sandmoe Valg av ordstyrer og sekretær Tomm Sandmoe - ordstyrer Elin Jegersen - sekretær Knut Ivar Brekk og Elin Jegersen velges til å underskrive protokollen. Godkjenning av sakliste

25 Vedtak: Årsmøte vedtar foreslåtte sakliste Årsmeldinger Årsmeldingene er gjengitt i Byaposten 1\2007 Vedtak: Hovedstyrets årsberetning er godkjent Allidretts styre sin årsberetning er godkjent Fotballstyrets årsberetning er godkjent Regnskap Regnskap for 2006 er gjengitt i Byaposten 1\2007 Revisorer har vært Kari Lillemark og Inger L. Eriksen Leder er fornøyd med budsjettstyringen på alle deler av regnskapet. Regnskapet viser et overskudd på ,- Leder peker på en feil og gjør følgende korrigering. I årsberetning for hovedstyret oppgis det et overskudd på årets drift på ,- det skal være ,- Og det regnskapsmessige overskudd etter avsettinger utgjør 11000,- dette skal være ,- Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2006 Innkomne saker Det er kommet inn 1 sak fra Morten Bjerkan, og styret velger å fremme en sak. A. Byafossen IL har vel fortsatt forvaltningsansvar for skihytta på Byafjellet. Denne begynner så smått å bli i såpass dårlig stand at den vanskelig lar seg renovere for videre bruk. Årsmøtet må beslutte hva som skal skje videre med hytta, da den snart kan bli en fare for allmennheten. Forslag til vedtak: årsmøtet gir styret i oppdrag å avklare videre forvaltning av skihytta med By Bruk, som er opprinnelig eier

26 Saksinnlegg: Dette har vært en sak på et årsmøte før, der det ble fattet et lignende vedtak. Saken har ikke hatt særlig fremdrift. Saken bør sees i sammenheng med sak B. B. Byafossen IL har fått tilbud fra By Bruk om å innløse de arealer som BIL pr i dag betaler leie for. Et kostnadsoverslag viser at dette vil koste ca kr ,- Årsmøte diskuterte sakene og følgende ble enstemmig vedtatt: Styret får i oppgave å utrede tilbudet fra By Bruk, og ta en avgjørelse på om dette vil lønne seg for BIL å innløse arealene. Her vil også spørsmålet om skihytta på Byafjellet avklares. idrettsplassen 2012 rullering av langtidsplan/ambisjon I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2007 er det foretatt en prioritering av tiltak/investeringer i anlegg som ligger som forslag fra styret(se liste i Byaposten). Knut Ivar Brekk fremmet følgende motforslag: pkt I skøytebane i / ved ballbingen, strykes til fordel for å opprettholde bruk av grusbanen ved Fagerheim som skøytebane. Vedtak: Styrets forslag til prioritering jmf investeringer i anlegg, inkl pkt I, opprettholdes. Forslaget fra Knut Ivar Brekk falt med 7 mot 1 stemme. Årsmøtet ønsker at pkt E og F(innbyttebenker nybanen og tribune nybanen) gjennomføres under vårdugnaden Kontigentsatser og fastsetting av minimumsatser for deltageravgift. Vedtak: Satsene for de ulike kontigenttyper for 2008 settes på sammen nivå som de vedtatte satser for Utsendelse av krav etter sats for 2008 skal skje primo januar Minimumssatsene for treningsavgift 2007 i fotballgruppa settes slik de er innarbeidet i budsjettet for Budsjett Budsjettforslagene er gjengitt i Byaposten. Følgende korrigeringer anmerkes; Under budsjett for Styret er følgende feilpostert * drift kjøretøy/maskiner 6000,- skal være postert under utgift * utgifter bingo 2000,- skal være postert under utgift

27 Vedtak: Budsjettet for 2007 er enstemmig vedtatt. Valg i hht vedtekter Valgkomiteen har bestått av Per Anders Skjei og Alf Petter Sætre. Det er foreslått kandidater til alle verv, bortsett fra nestleder i fotballstyret, leder sportslig utvalg og 1 medlem i allidrett. Årsmøtet påpeker at fotball har omfattende oppgaver og alle verv bør derfor være fylte. Årsmøte gjør følgende vedtak: Tønis Sormul går inn midlertidig i vervet som nestleder. Valgkomiteen og styret jobber frem mot neste styremøte med å fremskaffe kandidater til de manglende verv. Lykkes ikke dette må det vurderes om man kan fortsette med drift av fotball i BIL. Årsmøte gjør følgende føringer: Banekomiteen er oppsatt med 3 personer. Med tanke på arbeidsbyrden er dette for få personer. Allidrett mangler 1 person i styret. Allidrett kan fungere med 6 personer. Vervet som IT ansvarlig har liten funksjon i dag, og ivaretas av styremedlem i hovedstyret. Vedtak: *Valgkomiteen bes om å finne 1 person til i banekomiteen slik at den består av 4 faste medlemmer. I tillegg gis banekomiteen fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe på 4 personer. *Styret i Allidrett får i fullmakt å opprette arbeidsgrupper etter behov. *Vervet som IT ansvarlig opphører og tillegges vervet som styremedlem i hovedstyret. * foreslåtte kandidater til verv ble enstemmig valgt

28 I dag Status Forslag Hovedstyre Leder Tomm Sandmoe Velges for 1 år Tomm Sandmoe Nestleder Frode Møller Velges for 2 år Morten Bjerkan Kasserer Stig Gorseth Ikke på valg Sekretær Elin Jegersen Ikke på valg Styremedlem Håvard Sørli Ikke på valg Leder fotball Tønis Sormul Velges for 2 år Anne Katrine Hatling Leder banekomitè Even Blengsli Velges for 2 år Even Blengsli Leder allidrett Bjørn Ivar Gulstad Ikke på valg Fotballstyre Leder Tønis Sormul Se hovedstyre Nestleder Anne K Hatling Velges for 1 år Leder sportslig utvalg Paul Andersson Velges for 2 år Dommerkontakt Yngve Sakshaug Velges for 2 år Yngve Sakshaug Materialforvalter Svein Anders Melhus Velges for 2 år Svein Anders Melhus Sportslig utvalg Leder Paul Andersson Se fotballstyre Rune Nilsen Velges for 2 år Rune Nilsen Banekomitè Leder Even Blengsli Se hovedstyre Knut Brekk Velges for Frank-Ivar Rantvedt Øystein Sund Velges for Per Gunnar Wigen Allidrett Leder Bjørn Ivar Gulstad Se hovedstyret Sture Jegersen Ikke på valg Leif Røkke Ikke på valg

29 Inger Marie Haugen Bjørn Strugstad Leif Kollerud Tor-Odd Mære Ikke på valg Velges for 2 år Gry Myrvold Velges for 2 år Rolf Sørli Velges for 2 år Revisorer Inger Eriksen Velges for 2 år Mari-ann Binde Kari Lillemark Ikke på valg Valgkomitè Leder Per-Anders Skjei Ikke på valg Alf Petter Sætre Velges for Frode Møller Kontingentinnkrever Sturla Hammer Velges for Sturla Hammer IT-medarbeider Morten Bjerkan Velges for år Morten Bjerkan AVSLUTTNING Tønis takkes av som mangeårig leder av fotball, og aktiv i BIL. Frode takkes av som mangeårig aktiv i BIL og nestleder hovedstyret. Som takk for innsatsen får de en flott turkjele. Styret ønsker også å rette en takk for god innsats til Paul Andersson, Knut I Brekk, Øystein Sund, Bjørn Strugstad, Leif Kollerud, Tor Odd Mære, Inger Eriksen og Alf Petter Sætre. Disse trer ut av sine verv. Byafossen Idrettslag er avhengig av stabile tillitsvalgte og kontinuitet i vervene. Vi vil derfor rette en takk til Tomm Sandmoe, Even Blengsli, Yngve sakshaug, Svein Anders Melhus, Rune Nilsen og Sturla Hammer som har tatt gjenvalg i sine verv. Årsmøte heves. Ref Elin Jegersen Knut Ivar Brekk

30 Referat fra styremøte i BIL 6.mars 2007 Tilstede: Tomm, Even, Håvard, Bjørn Ivar, Frode, Stig og Elin Turid Ertsaas var tilstede etter invitasjon Forfall : Tønis Sakliste: 2007/08 godkjenning av referat og sakliste Referat fra siste møte ble gjennomgått og godkjent. Sakliste ble godkjent 2007/09 Turid Ertsaas fra Steinkjer Idrettsrådet Turid sitter som valgt representant i Steinkjer Idrettsråd, som møtende vara. Steinkjer Idrettsråd er en paraply organisasjon for alle idrettslag i kommunen som er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Leder er Harald Overrein. Idrettsrådet er et samordningsorgan for idrettslagene og skal ta opp saker av felles interesse. Idrettsrådet er også et bindeledd mellom de ulike forvaltningsorganer i kommunen og idrettslagene i Steinkjer. Idrettsrådet skal arbeide for å opprettholde og bedre rammebetingelsene for idretten i kommunen. Idrettsrådet er nærmeste høringspart når Steinkjers politikere og kommuneadministrasjon arbeider med saker som involverer eller interesserer idretten. Dette for å sikre en helhetlig ivaretakelse av idretten i Steinkjer. Idrettsrådet samarbeider også med Nord Trøndelag Idrettskrets. Styret ønsket å treffe Turid som representant for Idrettsrådet for å få en gjennomgang av diverse støtteordninger. Det er 2 støtteordninger som kanaliseres via Idrettsrådet; 1. Spillemidler, og 2. prosjekt og tiltaksmidler og aktivitetsmidler Det var en nyttig gjennomgang sammen med Turid. Søknad på div. støtteordninger settes opp som sak på neste styremøte. Adresse til hjemmesiden for Steinkjer Idrettsråd er: -

31 2007/10 Årsmøte saker en gjennomgang Årsmøte i BIL er 20.mars kl på Klubbhuset. Innkalling og sakliste er utsendt via Byaposten i uke 10. Styret tok en gjennomgang av sakliste. Elin og Bjørn Ivar ordner med noe til kaffen. 2007/11 Landskytterstevne 2007 Denne saken har vært oppe i tidligere styremøter, og det er nedsatt en arbeidskomité for å se på mulige inntektskilder under Landskytterstevnet. Ved utleie av plasser for campingbiler \vogner er vår fortjeneste økt til kr 250 se ref. fra 15.januar. Dette er fremdeles lite med tanke på at vi må gjøre alt arbeidet. Det vil da lønne seg for oss å begrense arbeidet og å ikke benytte gressbanen til slik utleie. Styret kom frem til følgende: Vi tilrettelegger for utleie av grusbanen ved Fagerheim skole. Det vil gi oss et beregnet overskudd på ca kr. Dugnadsarbeid vil bestå i hovedsak av oppmerking av plassen. Tønis følger opp denne saken. 2007/12 Kort info fra gruppene Økonomi - Budsjett og regnskap legges frem på årsmøtet 20. mars. Fotball - Allidrett - Det arrangeres ski karusell. Det blir skisportens dag den 18.mars Tidtagerbua er nå oppryddet og ser bra ut. Anlegg Det jobbes med lysanlegg, ellers er det en tid på året hvor det er litt rolig på denne fronten. 2007/ 13 Eventuelt Det ble gjort en rask gjennomgang av div. post. Det vil komme tilbud på Fritidsgenser og treningsdrakt i løpet av våren, og det gies klubbrabatt på disse. Kontaktperson er Knut Ivar Brekk Neste styremøte er i forbindelse med årsmøte20.mars kl 2000 på klubbhuset Ref. Elin Jegersen

32 Referat fra styremøte i bil 2.april 2007 Tilstede: Anne Katrine, Tomm, Bjørn-Ivar, Morten, Elin og Håvard Hadde telefonisk kontakt med Per A. Skjei fra valgkomiteen. Forfall : Even Sakliste: 2007/14 godkjenning av referat og sakliste Referat fra siste møte ble gjennomgått og godkjent. Sakliste ble godkjent med følgende endringer: Ny sak 18 Dugnad og ny sak 19 utgivelse Byaposten. 2007/15 Konstituering av nytt styre Anne Katrine og Morten ble ønsket velkommen i styret, og Tomm gikk gjennom arbeidsfordelingen til det nye styret. Styret Byafossen IL Styrets arbeidsoppgaver (Se tidligere denne Byapost) 2007/16 Årsmøteplan og møteplan for styret Det er laget en plan for året jmf. faste oppgaver denne ble gjennomgått. Det ble bestemt at møtedager for styret skal legges til torsdager. Årsplan Byafossen I.L (Se tidligere i denne Byapost) 2007/17 Oppdattering fra valgkomitee Se referat fra årsmøte

33 Det jobbes aktivt med å få fylt de verv som ikke det var foreslåtte kandidater til på årsmøte. Vi har godt håp om rask løsning. 2007/18 Dugnad Det bestemmes vårdugnad den 27.april kl 1730 på idrettsplassen (NB! Flyttet til fre. 4. mai red.anm.) Det er viktig at planene for Tribunen og innbytterbenker blir en del av dugnaden i vår. Alle ledere av gruppene planlegger frem mot dugnaden. Viktig med god organisering slik at man får utnyttet at så mange samles på dugnad. 2007/ 19 Utgivelse Byaposten Neste utgave av Byaposten kommer ut 4.mai. Frist for innlevering av stoff settes til 27\ / 13 Eventuelt Det ble gjort en rask gjennomgang av div. post. Vi har leid ut grusbanen til forsvaret under landskytterstevnet 26/7 31/7. Vi tjener 7500,- uten at vi behøver å bidra med noe arbeid. Dette medfører at arbeidet med å undersøke muligheter for å tjene penger på utleie under landskytterstevne avsluttes. Hjemmesiden er overfylt under de forkjellige kategorier. Her bør det gjøres en opprydding og Håvard tar tak i saken. Vi har fått invitasjon fra Nord-Trøndelag idrettskrets, i samarbeid med NTE, om å delta i mosjonskampanjen Norges sprekeste fylke Her er det mulighet til å få tildelt kl ,- dersom man gjør en innsats for å øke antall fysisk aktive i sitt nærmiljø. Bjørn Ivar Gulstad stiller som vår representant, og vil være kontaktperson opp mot prosjektet. Han vil få utdelt profileringsutstyr, og tilbud om å delta på 2 årlige samlinger. Den første samlingen er obligatorisk og foregår under idrettsgalla i Steinkjer den 28.april Undertegnede har vært i møte med Arbeidsgruppa om arbeidet som foregår på Helgefeltet på Byafossen. Det var på et allmøte på Solhaug den 26.mai 2006 det ble opprettet et samarbeid mellom Arbeidsgruppa (Kolbjørn Skaufel, Marit Killdal Bragstad og repr. for historielaget ved Elsa Valøen) og kulturprosjektet områdeprosjektet for kulturminner og kulturlandskap. Målet for samarbeidet var å få ryddet og få frem i lyset kulturminnene på Helgefeltet. Arbeidsgruppa har fått tildelt ,- til det arbeidet som skal gjøres nå, og til videre vedlikehold. I løpet av året er det startet opp et oppryddingsarbeid, og det kalles inn til dugnad (11\4 og 17\4) for å avslutte oppryddingsarbeidet. Det er meningen at det skal anlegges en liten parkeringsplass for turister, legges platt over

34 grunnmuren og tilrettelegges med sitteplasser. I tillegg skal det settes opp skilt med informasjon om fornminnene på Helgefeltet. Alle Byafossinger : ta med trillebår og rive, og kom på dugnad tirsdag 17.april kl 1800 Neste styremøte blir 24/5 kl 2030, klubbhuset. Ref. Elin Jegersen

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2006 ONSDAG 10. MAI 37. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Styret Byafossen IL...3 Årsplan Byafossen I.L....4 Program for 17. mai 2006...5 17. mai Borgertoget Byafossen

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte 2008 - Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen!

ÅRSMØTE. Ålen idrettslag. Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00. Restauranten i Ålen Samfunnshus. Velkommen! ÅRSMØTE Ålen idrettslag Torsdag 10. februar 2011 klokken 18:00 Restauranten i Ålen Samfunnshus Velkommen! Gruppenes årsmeldinger, handlingsplaner og ev sportsplaner finner du på www.alenil.no Våre samarbeidspartnere:

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2011 Dato: Torsdag 24. november 2011 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag

KLUBBHÅNDBOK. Tverlandet idrettslag KLUBBHÅNDBOK Tverlandet idrettslag INNHOLD Tverlandet idrettslag... 3 Organisasjonskart TVERLANDET IL... 3 Årsmøtet... 3 Vedtekter Tverlandet Idrettslag... 4 Kapittel Fotballgruppa... 8 Organisasjonskartet

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Årsmelding for 2010. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2010. www.ogndalil.no NR. 1-2011 37. ÅRGANG Årsmelding for 2010 www.ogndalil.no ÅRSMØTE OGNDAL IL Onsdag 9. mars kl. 19.00 på Gildevangen. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal i.l. gjennom

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb

Steinkjer fotballklubb. Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Steinkjer fotballklubb Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb 2015 : Klubbhåndbok for Steinkjer fotballklubb Revisjon: 2015-2 2015-2 23.04.15 Diverse språkvask ATJRO Styret 2015-1 12.04.15 Denne versjonen

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL

HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL HÅNDBOK for BLINDHEIM FOTBALL Dokument ansvarlig(e): Navn Rolle Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 12.10.2014 Runar Aasen Dokument opprettet Side: 2 av 26 Innhold Innledning... 5 Håndboka...

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet.

Detaljer

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009

www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 www.isfjordenil.no Nr. 64 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2009 Børge Søvik vinner av fire krystallkuler Hovedsamarbeidspartner Husk! Årsmøtet i Isfjorden IL Tirsdag 3. mars

Detaljer

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset.

Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Endelig versjon 14. november 2000 ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2000 Torsdag 23. november 2000 kl. 2000 i klubbhuset. Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer