Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG"

Transkript

1 MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6 Årsmelding Allidrett Årsmelding BIL Fotball Regnskap Budsjettforslag 2008 for styret, anlegg (drift og investering) Kontingentsatser for 2009 og fastsetting av min.satser deltakeravgift for Budsjett Allidrett Budsjett BIL fotball Trener og oppmannsliste Diverse informasjon Foreningen Solhaug har årsmøte Redaktøren takker for seg Rapport fra Fagerheim skolekorps REFERAT FRA STYREMØTE I BIL 2/ REFERAT FRA STYREMØTE I BIL 29/ Utgiver: Byafossen IL Redaktør: Håvard Sørli

2 Lederen har ordet Medlem i Byafossen Idrettslag? Det er nå 96 år siden en gruppe gutter og menn møttes på Solhaug og stiftet Byafossen idrettslag. Datoen var 9. mars 1912, og laget hadde fra begynnelsen 16 stemmeberettigede medlemmer. 96 år senere har vi blitt 665 medlemmer, hvorav 263 er kvinner. Opp gjennom årene har aktiviteten i de ulike idretter variert med aktive grupper både i skyting, svømming, skøyter, orientering, friidrett, håndball, langrenn, skiskyting, hopp, fotball og allidrett. Ser en aktiviteten gjennom hele perioden er det særlig ski, orientering og fotball som har vært de dominerende idrettene i laget. I de siste 10-årene har spesialisering og spesialklubber vært i skuddet, slik at fokuset i laget er rettet mot barn og unge med fotballgruppe og allidrettsgruppe. Samt mot å gi et generelt tilbud til alle på Byafossen ved å legge til rette aktiviteter og anlegg for fysisk aktivitet. Slik prøver Byafossen IL, i tillegg til den tradisjonelle konkurranseidretten, å legge til rette for fysisk aktivitet både for ung og gammel. Vår målsetting er: Byafossen idrettslag skal ta et samfunnsansvar ved å være med på å skape sunne og trygge miljøer på Byafossen for alle aldersgrupper. Vi vektlegger særlig barneidrettens funksjon å få så mange barn som mulig til å drive idrett så lenge som mulig. Dette skal vi gjøre ved at tillitsvalgte, aktivitetsledere, trenere, foreldre og utøvere husker at: - Prestasjonen er alltid viktigere enn resultatene - Idrettslaget er et verktøy for å bygge opp trygge sosiale nettverk på Byafossen - Prestasjon vil skapes ut fra trivsel, trygghet og gode miljøer - Utøverne skal oppdras til å representere Byafossen IL på en god måte - Resultater skapes ut fra trygge miljøer Med 665 medlemmer er de aller fleste på Byafossen medlemmer. For å være tydelige på at vi ønsker også deg med legger vi denne gang med innmeldingsblanketter til dere som ennå ikke er medlemmer. Du kan velge mellom medlem som aktiv, familiemedlemskap eller et støttemedlemskap til kr Har du spørsmål vedrørende medlemskap kan du kontakte kontingentinnkrever Sturla Hammer, Øvre Helgesmark 33 tlf Vi engasjerer oss i nærmiljøet og oppvekstvilkårene, og legger til rette for nærmiljøanlegg så som idrettsplassen, trimkasser, skøytebane, skispor, og aktiviteter - 2 -

3 som turaktiviteter, bassengdager, allidrett, fotball og vi jobber mot administrative og politiske miljøer for å påvirke investeringer og beslutninger i nærmiljøet. I de siste årene har vi jobbet aktivt for å påvirke bygging og lokaliseringen av ny skole. Støtter du idrettslaget? For styret Tomm Sandmoe Leder Byafossen IL

4 Årsmøte Sakliste Fredag 28. mars 2008 kl 19:00 i klubbhuset. Sakliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og fremmøtte representanter. 3. Utdeling av diverse utmerkelser 4. Valg av ordstyrer og sekretær 5. Godkjenning av sakliste 6. Årsmeldinger 7. Regnskap 8. Innkomne forslag 9. Idrettsplassen 2012 rullering av langtidsplan/ambisjon 10. Kontingentsatser og fastsetting av minimumssatser deltakeravgift 11. Budsjett 12. Valg ihht. vedtekter - 4 -

5 Styret Byafossen IL Styrets arbeidsoppgaver Navn Hovedoppgaver Andre oppgaver Adresser Tomm Sandmoe leder Morten Bjerkan nestleder Elin Jegersen sekretær Stig Gorseth kasserer Håvard Sørli styremedlem Even Blengsli leder anlegg Anne Katrine Hatling leder fotball Bjørn Ivar Gulstad leder allidrett - lede styrets arbeid - økonomistyring hovedlaget - informasjon og samfunnskontakt - lede styrets arbeid ved leders fravær - oppfølging klubbhuset - kontakt/oppfølging overfor barnehagen - - utleie/oversikt klubbhus - innkalling styremøter - referat møter - årsmøteprotokoller - styreprotokoller - arkiv - økonomikontroll - bistå leder og gruppeledere med økonomistyring - følge opp regnskapskontor - kontakt mot revisorer - kontakt med kontingentinnkrever - redaktør Byaposten - informasjon - redaktør hjemmeside - anleggsutvikling - lede banekomiteen - økonomistyring anlegg - lede fotballgruppa - aktivitetsstyring fotball - økonomistyring fotball - lede allidrettsgruppa - aktivitetsstyring allidrett - økonomistyring allidrett - kontakt Steinkjer idrettsråd - kontakt idrettskretsen - kontakt valgkomité - delansvar distribusjon Byaposten - nøkler klubbhus - informasjon egne oppgaver - delansvar distribusjon Byaposten - informasjon egne oppgaver - kontakt juletrefestkomité - delansvar distribusjon Byaposten - informasjon egne oppgaver - avlesning strømabb. - distribusjon Byaposten - informasjon egne oppgaver - informasjon om egne oppgaver - drift av anlegg - fordeling av baner - bestilling vintertrening - informasjon om egne oppgaver - lysløypa - basar - skøytebane - informasjon om egne oppgaver Nedre Rishalla Nedre Rishalla THelgeslia 15T Vibe / Helgesmark Helgesmark Nedre Rishalla / H Helgesvegen

6 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag Styret Målsetting Byafossen idrettslag skal ta et samfunnsansvar ved å være med på å skape sunne og trygge miljøer på Byafossen for alle aldersgrupper. Vi vektlegger særlig barneidrettens funksjon å få så mange barn som mulig til å drive idrett så lenge som mulig. Dette skal vi gjøre ved at tillitsvalgte, aktivitetsledere, trenere, foreldre og utøvere husker at: - Prestasjonen er alltid viktigere enn resultatene - Idrettslaget er et verktøy for å bygge opp trygge sosiale nettverk på Byafossen - Prestasjon vil skapes ut fra trivsel, trygghet og gode miljøer - Utøverne skal oppdras til å representere Byafossen IL på en god måte - Resultater skapes ut fra trygge miljøer Styret i Byafossen IL 2007 Leder: Tomm Sandmoe Nestleder: Morten Bjerkan Kasserer: Stig Gorset Sekretær: Elin Jegersen Styremedlem: Håvard Sørli Leder fotball: Anne Katrine Hatling Leder allidrett: Bjørn Ivar Gulstad Leder anlegg: Even Blengsli Styrets aktiviteter Styret har i 2007 avholdt 6 styremøter og behandlet 44 saker. Styret har gitt ut Byaposten 3 ganger, og den spres til samtlige boliger mellom Fossem og Fagerheim, mens medlemmer utenfor dette området får den tilsendt i posten. Styret har utleieansvaret for klubbhuset. Kontaktperson er Morten Bjerkan. Alle brukere av lokalet må holde orden ved leie. Styret drifter lagets hjemmeside hvor Håvard Sørli er informasjonsansvarlig og teknisk ansvarlig

7 Medlemstall Medlemstallet ved siste årsskifte var 650, en økning fra 634 ved forrige årsskifte. Barn under 13 Ungdom Voksne over 20 Sum 2007 Sum 2006 Sum 2005 Sum 2004 Sum 2003 Kvinner 2007 Menn Sum Økonomi Idrettslagets driftskostnader i 2007 beløper seg til kr ,-. Inntektene våre når kr ,-. Overskuddet på årets drift er kr ,-. Årets overskudd fremkommer i stor grad av at noen planlagte investeringer er utsatt, samt god budsjettkontroll blant gruppene og tillitsvalgte, og er i samsvar med de budsjetter årsmøtet vedtok. Vi har investert vesentlige summer i vedlikehold og utbedringer av anleggene. Av årets overskudd foreslår vi å sette av kr til jubileumsberetning i forbindelse med 100-års jubileet i 2012, slik at det regnskapsmessige overskudd etter avsetninger utgjør kr Årets drift viser ellers at vi samlet har hatt en god balanse mellom kostnader og inntekter, og at vi gjennom året har hatt en god likviditet. Vår forholdsvis sunne økonomi gir oss et godt utgangspunkt til å investere videre i utbygging av idrettsplassen. Noen av planene i vår visjon idrettsplassen 2012 forskyves nå noe slik at nyskolen blir endelig plassert før alle utbygginger kan fullføres. Den langsiktige gjelden, som er lån til oppførelse av klubbhuset og senere innkjøp av gressklipper, ble i løpet av 2004 nedbetalt slik at vi er gjeldfri i forhold til klubbhus, gressklipper og ballbingen. Av eiendeler ut over dette nevnes snøscooter, lysløype, grusbane, 2 gressbaner og skihytta på Byafjellet. Kostnadene avspeiler stor idrettslig aktivitet, nødvendige tiltak for drift og vedlikehold av anlegg, samt nødvendig systemer for administrasjon, styring og kontroll. De dominerende inntektsposter er sponsorinntekter (takk til samarbeidspartnere), dugnadsinntekter (gratulerer bl.a. til alle som tro til bl.a. på julebasaren, og julekalendersalget m.m.), medlemskontingent, offentlige tilskudd, leieinntekter fra barnehagen, samt overføring fra spilleautomatene hvor vi samarbeidet med Norsk Lotteridrift A/S/Odds frukt og tobakk ved Magne Hermanstad og Spillpartner/Zebra

8 Aktive utøvere i fotballgruppa betaler treningsavgift som skal dekke eget lags kostnader til ekstern baneleie, påmeldingsavgifter, dommerutgifter og ev. trenerutgifter. Aktiviteter Allidrett Allidretten er ofte barnas første møte med idretten og Byafossen idrettslag, og allidrettsgruppa engasjerer barn allerede fra 3-årsalderen med allidrett i hall, skikarusell, terrengløpskarusell, bassengdager, skøytedager, og skidag. Mange positive foreldre bidrar til de ulike aktivitetene i allidrettsgruppa, og julebasaren første helga i desember har blitt en institusjon på Byafossen. Første søndagen i desember samler allidretten til en fin formiddag med masse aktiviteter og full fart for liten og stor. Har du ikke vært der ennå prøv det første helga i desember! Allidrett har skrevet egen årsberetning, som du finner lenger bak. Fotball Fotball er den aktiviteten som samler flest. Antallet lag i gruppa øker stadig, og i 2006 hadde vi tilbud om trening og lag som spilte kamper for gutter og jenter fra 6-19 år samt oldboys. Fotballgruppa vektlegger barneidretten og har utarbeidet retningslinjer for aktiviteter og holdninger. Det er flott å se at stadig flere deltar og at antall lag vokser. De aller yngste spiller kamper og turneringer i nærmiljøet, og vår egen store turnering i september ble en kjempesuksess med yrende liv på 5 baner hele dagen. I aldersgruppen år er Storsjøcupen/Østersund i juli og TA-cupen/Steinkjer turneringer vi deltar på i tillegg til seriespillet. Høsttur til Lerkendal og fotballavslutning på Solhaug er to viktige sosiale begivenheter. Fotball har skrevet egen årsberetning, som du finner lenger bak. Trimkassene Denne gruppa er veldig anonym, men kassene på Brennberget og Geilvollhalla, med hver sin mangeårige uformelle fadder gleder mange. Både Byakleiva og skråningen opp på Geilvollhalla har gitt mange medlemmer utfordringer med å nå målet trimkassen. En oversikt over de yngste og de voksne med flest turer i 2007 er lagt ut på hjemmesida Skiløyper, lysløpe Idrettslaget prioriterer å legge og vedlikeholde skispor i lysløypa og rundt Riismyra så snart det er nok snø. Ved større snømengder kjøres også Reinsmarka og frem til trimkassen på Geilvollhalla. Vi er imøtekommende overfor Fagerheim skole, Byafossen barnehage og Fagerheim barnehage i forhold til å legge spesielle spor til skidager m.m. Takk til Bjørn Magne Kirknes for godt utført jobb! - 8 -

9 Skøytebane BYAPOSTEN NR. 1, 2008 Allidrettsgruppa legger til rette og vedlikeholder isflata på grusbanen ved Fagerheim skole når forholdene ligger til rette. Isen ble lagt i januar og har vært fin i hele februar Sponsormidler fra Gilde medførte reparasjon av lysanlegg og tidsbryter på Fagerheim. Takk til Olav Aune for god brøytejobb! Fagerheim skole Byafossen idrettslag har engasjert seg i skolesaken Fagerheim. Vi er svært glad for at Steinkjer kommune har fulgt vår anbefaling og vil bygge ny skole i tilknytning til idrettsanlegget Byafossen. I skrivende stund er detaljplanleggingen i gang og nyskolen skal etter planen være reist i november Investeringer Det er satt opp nye overbygde innbytterbenker på 11-er banen, og lysanlegget på grusbanen ved Fagerheim skole er utbedret. Videre er det satt opp noen enkle tribunebenker ved 11-erbanen. Vi er innvilget spillemidler til vanningsanlegg på idrettsplassen og investeringene er allerede påbegynt. Anlegget fullføres i Utmerkelser By Brugs pokal, som utdeles for utmerket sportslig eller administrativ innsats, er besluttet utdelt. Hvem utmerkelsen tildeles offentliggjøres i forbindelse med årsmøtet 28. mars. Idrettsplassen 2012 Styret har vært igjennom en planprosess som endte opp med et utkast til plan for forbedringer og utbygginger av idrettsplassen. Planen er langsiktig og har arbeidsnavnet idrettsplassen Dette året er Byafossen IL 100 år og planen skisserer et forbedret og utvidet anlegg. Planen er beskrevet i Byaposten i UMBRO-avtale og treningsdress/-genser Byafossen IL inngikk i 2006 en 5-årig avtale med UMBRO og Malmo Sport. Avtalen gir laget bl.a. rabatter på klubbutstyr og medlemmene rabatter på utstyr som handles ved Malmo Sport. Et 80-talls medlemmer valgte i desember å gå til anskaffelse av lagets nye treningsdress. Våren 2007 ble tilbudet gjentatt gjennom et nytt fellesinnkjøp, hvor også en ny treningsgenser ble tilbudt og mange medlemmer benyttet seg av muligheten. Treningsdressen og genseren er ellers til slags hos Malmo Sport. Fotballgruppa har fått muligheten til å selge sponsorplasser på draktene. Med andre ord 2007 bar preg av høy aktivitet, økende deltagelse i aktivitetene, økende medlemstall, en sunn økonomi og at vi beveger oss mot målet - å ta et samfunnsansvar for å skape sunne og trygge miljøer på Byafossen

10 For styret Tomm Sandmoe Morten Bjerkan Even Blengsli Stig Gorseth Leder Byafossen IL Nestleder Leder anlegg Kasserer Håvard Sørli Elin Jegersen Bjørn Ivar Gulstad Anne K. Hatling Styremedlem info. Sekretær Leder allidrett Leder fotball Fra Fotballavslutninga på Solhaug

11 Årsmelding Allidrett 2007 Allidrettsgruppa har i år bestått av følgende medlemmer: Sture Jegersen, Leif Røkke, Bjørn Strugstad, Rolf Sørlie, Gry Myrvold og Bjørn Ivar Gulstad. Året startet med at skøyteisen på Fagerheim ble flittig tatt i bruk. Det var i en kuldeperiode at brannvesenet kjørte på vann, for å få så fine forhold som mulig. Skøytesesongen ble avsluttet med en meget godt besøkt skøytedag. Allidrett søkte om midler fra Gildefondet, og fikk støtte derifra, for å benytte disse midlene på Fagerheimbanen. Dette resulterte blant annet at lysene rundt banen endelig fungerer igjen. Nå på nyåret har vi også fått meget god hjelp fra Olav Aunet, som brøytemester på banen, og Steinar Bjørgan har også tatt et tak ved behov. Tusen takk til dem. Vi startet også opp med Byamarsjen nå i høst. En tur opp til lagets skihytte var målet. Men det ble nok for varmt for Byafossingene, da det ikke var noe besøk på hytta, unntatt Oddleiv Gulstad og undertegnede. Lederen i laget, Tomm, var også klar for marsjen, men savnet noen å gå sammen med. Men det blir ny tur til høsten igjen, og da... Som tidligere, har gruppa fått god hjelp fra foreldre til å gjennomføre aktiviteter. Tusen takk til dere. Skikarusell og terrengløp Det ble også gjennomført skikarusell, men pga kuldeproblemer, fikk ikke alle delta på alle løpene, men tilslutt ble rennene avviklet. I alle fall var barna fornøyd med å gå, og få servert varmt drikke etter endt målgang. For 2008 sesongen blir løyper kjørt opp i lysløypa og på Riisjordet, takket være en god innsats av Bjørn Magne Kirknes. Terrengløpene ble gjennomført rundt lagetes baner og klubbhus. Den endelige løypetraseen er ennå ikke ferdig, men den jobbes med. Mulig at det i år blir terrengløp på Krokkerten igjen, så følg med på hjemmesiden. Etter siste terrengløp ble det utlevert premier både for ski og terrengløp, samt at vi hadde grillavslutning. Det ble noen kollisjoner med fotballkamper og terrengløp, slik at ikke alle fikk ikke være med på alle terrengløpene, men vi takker alle barna som deltok 1 eller flere ganger. Følgende har deltatt på ski/ eller terrengløps karusell: Elin Steinkjer Mære, Julie Hermanstad, Hanna Bye, John F Kvalø, Jon A Okstad, Maja Hustad, Emilie Hermanstad, Nina Brekk, Sondre Skjei, Emilie Bye, Amalie Bjørnstad, Maria L Sandmoe, Tina E Tønne, Ingrid Skjei, Malin Steinkjer Mære, Ingrid G Sæthre, Sigurd L Melhus, Sandra Binde, Eline Blengsli, Knut Strugstad, Magnus N Gulstad, Ole Magnus Brekk, Siri Bjørgan, Ulrik Nilsen, Markus Bye, Adrian Gran, Siri Bekkeli, Magnus Grønnesby, Mats Haraldsen, Truls Haraldsen, Astrid Visth, Therese Vigen. Krister Jegersen, Mats Jegersen, Niklas L Melhus, Isak S Bjerkan, Hanna F

12 Andersson, Isak Tønne, Ida S Bjerkan, Simen Binde, Lina Bjørgan, Kasper F Andersson. Gine Fostervold, Erlend Ertsås Jonas Jegersen, Vegard Sund, Elin S Mære, Nora Sørlie, Astrid Dahle,Svein H Espeland, Ida M Espeland. Philip Møller, Bjarte Guttormsen,Mats Andre Vigen. Mangler noen navn, eller at de er feil skrevet beklages dette Gymsalaktiviteter Etter mye om og men pga. av forhold rundt gymsalen ble det noe senere start enn tidligere år, men vi kom da omsider i gang Vi deler dette inn i 2 grupper, og alle har det moro i lag. Vi hadde i-07, en ildsjel i laget med navn Jonas Salthammer som har ledet dette på en utmerket måte. Jonas fikk utlevert et gavekort for den fine jobben han hadde gjort. P.g.a. egen trening for Jonas som kolliderer med aktivitetene, må vi i allidrett sørge for nye instruktører/ansvarshavende. Bassengdager Vi gjennomførte bassengdager i Dampsaga bad nå før jul. Her var jo bassenget stengt en stund, men vi fikk da gjennomført badedagene. Og som vanlig er dette et meget populært tiltak for lagets medlemmer. Det er tydelig at alle som fikk til å møte, setter pris på denne muligheten.. Julebasaren 9. desember var det igjen klart for den tradisjonelle julebasaren. Et høydepunkt i julestria for lagets medlemmer. Som vanlig var det både tombola, lodd på snora og årerunder å få kjøpt. Og etter tilbakemeldingen fra de som var der: Flotte og mange premier. Det ble selvsagt salg av kaffe, brød og ikke minst rømmegrøt. For alle liker den rømmegrøten som blir servert, og sammen med plegg og saft er dette en middag å se frem til. Men den største gleden vi i gruppa har, er og se alle barna som storkoser seg, og springer fram og tilbake for å vise frem det de har vunnet. Og med flere premier enn blanklodd, måtte jo dette bli en suksess.. Til slutt en takk til de som har bidratt med gaver, en ekstra takk til de som har sittet hjemme og strikket flotte premier. En takk til alle som var der, og støttet allidretten (idrettslaget) økonomisk. Byafossen IL, Allidrett Bjørn Ivar Gulstad

13 Årsmelding BIL Fotball 2007 Sesongen 2007 har vært en aktiv sesong. Barn og unge fra 6år og opp til og junior har vært i aktivitet på ulike lag og ulikt nivå. Oldboys har stilt lag i serien og damene på Byafossen har vært aktive og trent fotball. Det har vært god innsats av trenere og oppmenn på alle lag, som har stilt opp og trent og lagt til rette for at de unge skal ha et organisert tilbud på fritiden. Foreldre har vært delaktig på dugnader, kjøring på kamper og som heiagjeng på Byafossen stadion. Vi hadde også med lag i Malvikcupen, som går i Abrahallen over flere helger. Dette er en innendørsturnering hvor det spilles 7er fotball, her spilles det cup med innledningskamper og så sluttspill for de beste laga. G12, J12, G14, J16, G16 har deltatt i Storsjøcup som er blitt en tradisjon i Byafossen Fotball. Her spiller alle lag cup med innledende kamper og sluttspill. Det blir også en del tid til sosiale aktiviteter som spleiser spillerne sammen på en positiv måte. Også mange foreldre tar turen over til Østersund disse dagene for å heie frem lagene og ha det trivelig sammen. I TA cupen deltok vi med lag i aldersbestemte klasser. Her var det god innsats med gode plasseringer. I september arrangerte J/G99 årets knøtteturnering, i 2007 ble denne turneringen arrangert i samarbeid med Postbanken og er derfor blitt Postbankcup. Denne turneringen er for de minste laga fra 6år og opp til 10. Sola skinte og både foreldre og barn hadde en trivelig dag på stadion, turneringer på dette aldersnivået trekker ofte mange tilskuere da det er mange som stiller opp for å se på barn/ barnebarn etc. som spille fotball. Dette ble et kjempebra arrangement, og vi har fått en samarbeidsavtale med posten som strekker seg over flere år. Høstturen til Lerkendal ble gjennomført hvor det var to busser med spillere og foreldre som tok søndagsturen for å se Rosenborg spille kamp. Fotballgruppa arrangerte sammen med Allidretten ernæringskveld på Solhaug for spillere og foreldre. Frode Møller ordnet Oddbjørn Floan fra toppidrettssenteret til å holde innlegg ang riktig og godt kosthold i forbindelse med trening. Gressbanene har blitt godt vedlikeholdt av en ivrig bane/ anleggskomité. Her er det satt opp innbyggerskur og det er innkjøpt vanningsanlegg til nybanen som kommer på plass i løpet av våren Det har vært arrangert ulike dugnader i løpet av sesongen 2007 både fellesdugnader hvor alle lag er med og ulike dugnader hvor hvert enkelt lag har organisert dugnader selv. Tidlig i mai gjennomførte vi den årlige vårdugnaden, hvor alle lag er med og pusser på og rundt stadion. Her var det godt oppmøte og mange blide og ivrige som stiller opp. Det er en positiv ettermiddag hvor både små og store stiller opp og tar et felles tak for at stadion skal stå frem som en ren og attraktiv plass å være

14 Under Steinkjer Martnan 2007 stilte vi med vaktmannskap i Rismelen og i Kongensgata på Martnasfestene sammen med Ogndal IL. Her var vi totalt 30 stk som stilte opp. På ettermiddagen lørdag hadde junior dugnad med ryddig og bistand på Torvkafeen. Kjempeflott innsats. I Høstferien på Skolen benyttet en god del seg av tilbudet om gratis dommerkurs i regi av Steinkjer Fotballklubb. Dette er positivt da spillerne ser fotballen fra en dommers perspektiv samt for klubben da de nye dommerne kan gå inn og få dømme kamper i de laveste aldersgruppene. Første helga i November er det den årlige avslutningshelga for barn og voksne. På fredagskvelden arrangerte G/J 10 år avslutningsfesten for de unge på Solhaug. Lørdag var det G/J14 som arrangerte avslutningsfesten for de voksne. To vellykkede arrangement med veldig bra oppslutning. Alt i alt en fin sesong med mange fine og morsomme opplevelser som nå går over i historie og som alle på Byafossen kan se tilbake på. De unge får med seg nye erfaringer og utvikler seg stadig. Det viktige er at Fotball skal være morsomt og inkluderende, og at de som har lyst har et tilbud å gå til på fritiden her på Byafossen. Tilslutt en stor takk til barn og unge på Byafossen som gir oss muligheten til å se fotballkamper på Stadion. Stadion blir derfor et treffpunkt hvor det er bade engasjerende og morsomt å være. Formann Fotballgruppa Anne Katrine Hatling Fra Knøtteturneringa

15 Regnskap 2006 Byrå: Jarle Taraldsen Regnskapskontor AS BYAFOSSEN IDRETTSLAG Utskrift av resultat-rapport # 52 Årsregnskap 2007 Totalt Side: Tekst Dette år I fjor Medlemskontingent Vintertreningsavgift Deltakeravgift Tilskudd fra Norges I.fo Tilskudd fra idrettskret Egenandel delt.andres st Terrengsløpsintekter Skikarusellinnt Leieinntekter Barnehage Utleie bane / andre anel Salg materiell/ utstyr Stevneinntekter kiosk Div.salg Inntekt bassengdager Kalendersalg Inntekt basar/ lotteri Bingo Tilstelninger,dans o.l Innt. dugnad/tippelag Inntekt automater Reklame og sponsorinnt Inntekt skøytebane Interne overføringer Sum driftsinntekter Reiseutg. andre stemner Cup/stevner Turmarsjutg Terrengløpsutg Skikarusellutg Idrettskader 0 0 Idrettsmateriell Buss/reiseutgifter Leie bane/hall

16 Kurs Kostn.KM innendørs Avslutninger/sos. tiltak Andre godtgjørelser Dommerutgifter Administrasjonskostnader Utg.Byaposten Drift av hjemmeside Styrets møtekostnader Investering bane Drift bane/andre anlegg Drift kjøretøy Kjøp materiell og utstyr Driftsutgifter klubbhus Regnskapsarbeid Kretskontingenter Overganger Annonser og reklame Utmerkelser og gaver Stemneutgifter kiosk Garantikostnader 0 0 Utg. lotteri/basar Utg. skøytebane Utg. bassengdager Utgifter bingo Tilstelninger, dans Intern overføring anlegg Forsikringer Bankkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Rentekostnader Sum finans innt./kostn Resultat før skatt Avsatt fond lys klubbhus Avsatt fond jubileumsskr Sum ekstraordinære poster

17 Disponibelt resultat Avsatt til annen egenkap Sum disponering av res

18 Byrå: Jarle Taraldsen Regnskapskontor AS Klient nr.: 600 BYAFOSSEN IDRETTSLAG Utskrift av balanse-rapport # 2 Regnskapsperiode: Dato...: Side..: Eiendeler I år IB Egenkapital og gjeld I år IB Klubbhus , Annen egenkapital , Sum bygninger m.m ,00 50, Sum egenkapital ,27-91, Sum anleggsmidler ,00 50, Leverandører , Sum korts. gjeld ,32-4, Kundefordringer 750, Andre korts. fordring , Disposisjonsfond , Sum kortsiktige fordr ,50 7, Sum korts. gjeld ,00-3, Kasse , Sum kortsiktig gjeld ,32-8, Spareb. medlemskont , Spareb , Sum gjeld og egenkapi ,59-100, Spareb , Sp.b , Sum betalingsmidler ,09 42, Sum omløpsmidler ,59 49, Sum eiendeler ,59 100, S U M , S U M ,

19 Byrå: Jarle Taraldsen Regnskapskontor AS BYAFOSSEN IDRETTSLAG Utskrift av resultat-rapport # 52 Årsregnskap 2007 Styret Side: Tekst Dette år I fjor Medlemskontingent Tilskudd fra idrettskret Salg materiell/ utstyr Bingo Tilstelninger,dans o.l Inntekt automater Sum driftsinntekter Kurs Administrasjonskostnader Utg.Byaposten Drift av hjemmeside Styrets møtekostnader Kjøp materiell og utstyr Regnskapsarbeid Annonser og reklame Utmerkelser og gaver Utgifter bingo Tilstelninger, dans Intern overføring anlegg Bankkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Rentekostnader 66-0 Sum finans innt./kostn Resultat før skatt Avsatt fond jubileumsskr Sum ekstraordinære poste

20 Disponibelt resultat Avsatt til annen egenkap Sum disponering av res

21 Byrå: Jarle Taraldsen Regnskapskontor AS BYAFOSSEN IDRETTSLAG Utskrift av resultat-rapport # 52 Årsregnskap 2007 Fotball Side: Tekst Dette år I fjor Vintertreningsavgift Deltakeravgift Tilskudd fra Norges I.fo Egenandel delt.andres st Stevneinntekter kiosk Div.salg Kalendersalg Inntekt basar/ lotteri Bingo Tilstelninger,dans o.l Innt. dugnad/tippelag Reklame og sponsorinnt Sum driftsinntekter Reiseutg. andre stemner Cup/stevner Idrettskader 0 0 Idrettsmateriell Buss/reiseutgifter Leie bane/hall Kostn.KM innendørs Avslutninger/sos. tiltak Andre godtgjørelser Dommerutgifter Administrasjonskostnader Kjøp materiell og utstyr Kretskontingenter Overganger Annonser og reklame Utmerkelser og gaver Stemneutgifter kiosk Garantikostnader 0 0 Tilstelninger, dans Intern overføring anlegg Forsikringer Bankkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Torsdag 7. mars 2013 klokken 18:00 I Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Vårehovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker.

Hovedstyret og arbeidsutvalget har gjennomført henholdsvis 9 og 6 møter, og har behandlet til sammen 150 saker. Års beretninger for 2001: Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2001 februar 2002 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Jan Olav Hesthag, nestleder Gunn Omholt, sekretær Tove

Detaljer

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN

ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN FLINT TØNSBERG AIL ÅRSMØTE I HOVEDFORENINGEN 2014 Driftsåret 2013 Gruppene: Fotball Volleyball Allidrett 1. Åpning av årsmøte for driftsåret 2013 a. Velkommen av Leder Bjørn Bergesen b. Godkjenning av

Detaljer

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett

îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett îüáuxüxàç Çz fàtwáuçzw \wüxààáätz ECCL www.stadsbygd.no/idrett 1 Årsmøte i Stadsbygd Idrettslag 25. november 2009 1. Godkjenning av dagsorden. 2. Valg av møteleder og to personer til å skrive under møteboka.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1

ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 ÅRSBERETNING STADSBYGD IDRETTSLAG 2012 1 Innholdsfortegnelse: Side 2: Dagsorden årsmøte. Side 3-6: Årsmelding for Stadsbygd Idrettslag. Side 7: Årsmelding fra Stadsbygd Banen Side 8: Årsmelding fra Bygg

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken

ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 1 ÅRSMØTE ORKANGER IDRETTSFORENING Kl. 19.00, onsdag 24. mars 2010 Klubbhuset, Idrettsparken 2 Innhold Sakliste... 3 Årsmeldinger 2009... 4 Årsmelding for hovedlaget OIF 2009... 5 Årsmelding for Klubbhuset

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer