Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 1 2008 TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG"

Transkript

1 MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R TORSDAG 13. MARS 39. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Årsmøte Sakliste...4 Styret Byafossen IL...5 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag...6 Styret...6 Årsmelding Allidrett Årsmelding BIL Fotball Regnskap Budsjettforslag 2008 for styret, anlegg (drift og investering) Kontingentsatser for 2009 og fastsetting av min.satser deltakeravgift for Budsjett Allidrett Budsjett BIL fotball Trener og oppmannsliste Diverse informasjon Foreningen Solhaug har årsmøte Redaktøren takker for seg Rapport fra Fagerheim skolekorps REFERAT FRA STYREMØTE I BIL 2/ REFERAT FRA STYREMØTE I BIL 29/ Utgiver: Byafossen IL Redaktør: Håvard Sørli

2 Lederen har ordet Medlem i Byafossen Idrettslag? Det er nå 96 år siden en gruppe gutter og menn møttes på Solhaug og stiftet Byafossen idrettslag. Datoen var 9. mars 1912, og laget hadde fra begynnelsen 16 stemmeberettigede medlemmer. 96 år senere har vi blitt 665 medlemmer, hvorav 263 er kvinner. Opp gjennom årene har aktiviteten i de ulike idretter variert med aktive grupper både i skyting, svømming, skøyter, orientering, friidrett, håndball, langrenn, skiskyting, hopp, fotball og allidrett. Ser en aktiviteten gjennom hele perioden er det særlig ski, orientering og fotball som har vært de dominerende idrettene i laget. I de siste 10-årene har spesialisering og spesialklubber vært i skuddet, slik at fokuset i laget er rettet mot barn og unge med fotballgruppe og allidrettsgruppe. Samt mot å gi et generelt tilbud til alle på Byafossen ved å legge til rette aktiviteter og anlegg for fysisk aktivitet. Slik prøver Byafossen IL, i tillegg til den tradisjonelle konkurranseidretten, å legge til rette for fysisk aktivitet både for ung og gammel. Vår målsetting er: Byafossen idrettslag skal ta et samfunnsansvar ved å være med på å skape sunne og trygge miljøer på Byafossen for alle aldersgrupper. Vi vektlegger særlig barneidrettens funksjon å få så mange barn som mulig til å drive idrett så lenge som mulig. Dette skal vi gjøre ved at tillitsvalgte, aktivitetsledere, trenere, foreldre og utøvere husker at: - Prestasjonen er alltid viktigere enn resultatene - Idrettslaget er et verktøy for å bygge opp trygge sosiale nettverk på Byafossen - Prestasjon vil skapes ut fra trivsel, trygghet og gode miljøer - Utøverne skal oppdras til å representere Byafossen IL på en god måte - Resultater skapes ut fra trygge miljøer Med 665 medlemmer er de aller fleste på Byafossen medlemmer. For å være tydelige på at vi ønsker også deg med legger vi denne gang med innmeldingsblanketter til dere som ennå ikke er medlemmer. Du kan velge mellom medlem som aktiv, familiemedlemskap eller et støttemedlemskap til kr Har du spørsmål vedrørende medlemskap kan du kontakte kontingentinnkrever Sturla Hammer, Øvre Helgesmark 33 tlf Vi engasjerer oss i nærmiljøet og oppvekstvilkårene, og legger til rette for nærmiljøanlegg så som idrettsplassen, trimkasser, skøytebane, skispor, og aktiviteter - 2 -

3 som turaktiviteter, bassengdager, allidrett, fotball og vi jobber mot administrative og politiske miljøer for å påvirke investeringer og beslutninger i nærmiljøet. I de siste årene har vi jobbet aktivt for å påvirke bygging og lokaliseringen av ny skole. Støtter du idrettslaget? For styret Tomm Sandmoe Leder Byafossen IL

4 Årsmøte Sakliste Fredag 28. mars 2008 kl 19:00 i klubbhuset. Sakliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og fremmøtte representanter. 3. Utdeling av diverse utmerkelser 4. Valg av ordstyrer og sekretær 5. Godkjenning av sakliste 6. Årsmeldinger 7. Regnskap 8. Innkomne forslag 9. Idrettsplassen 2012 rullering av langtidsplan/ambisjon 10. Kontingentsatser og fastsetting av minimumssatser deltakeravgift 11. Budsjett 12. Valg ihht. vedtekter - 4 -

5 Styret Byafossen IL Styrets arbeidsoppgaver Navn Hovedoppgaver Andre oppgaver Adresser Tomm Sandmoe leder Morten Bjerkan nestleder Elin Jegersen sekretær Stig Gorseth kasserer Håvard Sørli styremedlem Even Blengsli leder anlegg Anne Katrine Hatling leder fotball Bjørn Ivar Gulstad leder allidrett - lede styrets arbeid - økonomistyring hovedlaget - informasjon og samfunnskontakt - lede styrets arbeid ved leders fravær - oppfølging klubbhuset - kontakt/oppfølging overfor barnehagen - - utleie/oversikt klubbhus - innkalling styremøter - referat møter - årsmøteprotokoller - styreprotokoller - arkiv - økonomikontroll - bistå leder og gruppeledere med økonomistyring - følge opp regnskapskontor - kontakt mot revisorer - kontakt med kontingentinnkrever - redaktør Byaposten - informasjon - redaktør hjemmeside - anleggsutvikling - lede banekomiteen - økonomistyring anlegg - lede fotballgruppa - aktivitetsstyring fotball - økonomistyring fotball - lede allidrettsgruppa - aktivitetsstyring allidrett - økonomistyring allidrett - kontakt Steinkjer idrettsråd - kontakt idrettskretsen - kontakt valgkomité - delansvar distribusjon Byaposten - nøkler klubbhus - informasjon egne oppgaver - delansvar distribusjon Byaposten - informasjon egne oppgaver - kontakt juletrefestkomité - delansvar distribusjon Byaposten - informasjon egne oppgaver - avlesning strømabb. - distribusjon Byaposten - informasjon egne oppgaver - informasjon om egne oppgaver - drift av anlegg - fordeling av baner - bestilling vintertrening - informasjon om egne oppgaver - lysløypa - basar - skøytebane - informasjon om egne oppgaver Nedre Rishalla Nedre Rishalla THelgeslia 15T Vibe / Helgesmark Helgesmark Nedre Rishalla / H Helgesvegen

6 Årsmelding 2007 Byafossen idrettslag Styret Målsetting Byafossen idrettslag skal ta et samfunnsansvar ved å være med på å skape sunne og trygge miljøer på Byafossen for alle aldersgrupper. Vi vektlegger særlig barneidrettens funksjon å få så mange barn som mulig til å drive idrett så lenge som mulig. Dette skal vi gjøre ved at tillitsvalgte, aktivitetsledere, trenere, foreldre og utøvere husker at: - Prestasjonen er alltid viktigere enn resultatene - Idrettslaget er et verktøy for å bygge opp trygge sosiale nettverk på Byafossen - Prestasjon vil skapes ut fra trivsel, trygghet og gode miljøer - Utøverne skal oppdras til å representere Byafossen IL på en god måte - Resultater skapes ut fra trygge miljøer Styret i Byafossen IL 2007 Leder: Tomm Sandmoe Nestleder: Morten Bjerkan Kasserer: Stig Gorset Sekretær: Elin Jegersen Styremedlem: Håvard Sørli Leder fotball: Anne Katrine Hatling Leder allidrett: Bjørn Ivar Gulstad Leder anlegg: Even Blengsli Styrets aktiviteter Styret har i 2007 avholdt 6 styremøter og behandlet 44 saker. Styret har gitt ut Byaposten 3 ganger, og den spres til samtlige boliger mellom Fossem og Fagerheim, mens medlemmer utenfor dette området får den tilsendt i posten. Styret har utleieansvaret for klubbhuset. Kontaktperson er Morten Bjerkan. Alle brukere av lokalet må holde orden ved leie. Styret drifter lagets hjemmeside hvor Håvard Sørli er informasjonsansvarlig og teknisk ansvarlig

7 Medlemstall Medlemstallet ved siste årsskifte var 650, en økning fra 634 ved forrige årsskifte. Barn under 13 Ungdom Voksne over 20 Sum 2007 Sum 2006 Sum 2005 Sum 2004 Sum 2003 Kvinner 2007 Menn Sum Økonomi Idrettslagets driftskostnader i 2007 beløper seg til kr ,-. Inntektene våre når kr ,-. Overskuddet på årets drift er kr ,-. Årets overskudd fremkommer i stor grad av at noen planlagte investeringer er utsatt, samt god budsjettkontroll blant gruppene og tillitsvalgte, og er i samsvar med de budsjetter årsmøtet vedtok. Vi har investert vesentlige summer i vedlikehold og utbedringer av anleggene. Av årets overskudd foreslår vi å sette av kr til jubileumsberetning i forbindelse med 100-års jubileet i 2012, slik at det regnskapsmessige overskudd etter avsetninger utgjør kr Årets drift viser ellers at vi samlet har hatt en god balanse mellom kostnader og inntekter, og at vi gjennom året har hatt en god likviditet. Vår forholdsvis sunne økonomi gir oss et godt utgangspunkt til å investere videre i utbygging av idrettsplassen. Noen av planene i vår visjon idrettsplassen 2012 forskyves nå noe slik at nyskolen blir endelig plassert før alle utbygginger kan fullføres. Den langsiktige gjelden, som er lån til oppførelse av klubbhuset og senere innkjøp av gressklipper, ble i løpet av 2004 nedbetalt slik at vi er gjeldfri i forhold til klubbhus, gressklipper og ballbingen. Av eiendeler ut over dette nevnes snøscooter, lysløype, grusbane, 2 gressbaner og skihytta på Byafjellet. Kostnadene avspeiler stor idrettslig aktivitet, nødvendige tiltak for drift og vedlikehold av anlegg, samt nødvendig systemer for administrasjon, styring og kontroll. De dominerende inntektsposter er sponsorinntekter (takk til samarbeidspartnere), dugnadsinntekter (gratulerer bl.a. til alle som tro til bl.a. på julebasaren, og julekalendersalget m.m.), medlemskontingent, offentlige tilskudd, leieinntekter fra barnehagen, samt overføring fra spilleautomatene hvor vi samarbeidet med Norsk Lotteridrift A/S/Odds frukt og tobakk ved Magne Hermanstad og Spillpartner/Zebra

8 Aktive utøvere i fotballgruppa betaler treningsavgift som skal dekke eget lags kostnader til ekstern baneleie, påmeldingsavgifter, dommerutgifter og ev. trenerutgifter. Aktiviteter Allidrett Allidretten er ofte barnas første møte med idretten og Byafossen idrettslag, og allidrettsgruppa engasjerer barn allerede fra 3-årsalderen med allidrett i hall, skikarusell, terrengløpskarusell, bassengdager, skøytedager, og skidag. Mange positive foreldre bidrar til de ulike aktivitetene i allidrettsgruppa, og julebasaren første helga i desember har blitt en institusjon på Byafossen. Første søndagen i desember samler allidretten til en fin formiddag med masse aktiviteter og full fart for liten og stor. Har du ikke vært der ennå prøv det første helga i desember! Allidrett har skrevet egen årsberetning, som du finner lenger bak. Fotball Fotball er den aktiviteten som samler flest. Antallet lag i gruppa øker stadig, og i 2006 hadde vi tilbud om trening og lag som spilte kamper for gutter og jenter fra 6-19 år samt oldboys. Fotballgruppa vektlegger barneidretten og har utarbeidet retningslinjer for aktiviteter og holdninger. Det er flott å se at stadig flere deltar og at antall lag vokser. De aller yngste spiller kamper og turneringer i nærmiljøet, og vår egen store turnering i september ble en kjempesuksess med yrende liv på 5 baner hele dagen. I aldersgruppen år er Storsjøcupen/Østersund i juli og TA-cupen/Steinkjer turneringer vi deltar på i tillegg til seriespillet. Høsttur til Lerkendal og fotballavslutning på Solhaug er to viktige sosiale begivenheter. Fotball har skrevet egen årsberetning, som du finner lenger bak. Trimkassene Denne gruppa er veldig anonym, men kassene på Brennberget og Geilvollhalla, med hver sin mangeårige uformelle fadder gleder mange. Både Byakleiva og skråningen opp på Geilvollhalla har gitt mange medlemmer utfordringer med å nå målet trimkassen. En oversikt over de yngste og de voksne med flest turer i 2007 er lagt ut på hjemmesida Skiløyper, lysløpe Idrettslaget prioriterer å legge og vedlikeholde skispor i lysløypa og rundt Riismyra så snart det er nok snø. Ved større snømengder kjøres også Reinsmarka og frem til trimkassen på Geilvollhalla. Vi er imøtekommende overfor Fagerheim skole, Byafossen barnehage og Fagerheim barnehage i forhold til å legge spesielle spor til skidager m.m. Takk til Bjørn Magne Kirknes for godt utført jobb! - 8 -

9 Skøytebane BYAPOSTEN NR. 1, 2008 Allidrettsgruppa legger til rette og vedlikeholder isflata på grusbanen ved Fagerheim skole når forholdene ligger til rette. Isen ble lagt i januar og har vært fin i hele februar Sponsormidler fra Gilde medførte reparasjon av lysanlegg og tidsbryter på Fagerheim. Takk til Olav Aune for god brøytejobb! Fagerheim skole Byafossen idrettslag har engasjert seg i skolesaken Fagerheim. Vi er svært glad for at Steinkjer kommune har fulgt vår anbefaling og vil bygge ny skole i tilknytning til idrettsanlegget Byafossen. I skrivende stund er detaljplanleggingen i gang og nyskolen skal etter planen være reist i november Investeringer Det er satt opp nye overbygde innbytterbenker på 11-er banen, og lysanlegget på grusbanen ved Fagerheim skole er utbedret. Videre er det satt opp noen enkle tribunebenker ved 11-erbanen. Vi er innvilget spillemidler til vanningsanlegg på idrettsplassen og investeringene er allerede påbegynt. Anlegget fullføres i Utmerkelser By Brugs pokal, som utdeles for utmerket sportslig eller administrativ innsats, er besluttet utdelt. Hvem utmerkelsen tildeles offentliggjøres i forbindelse med årsmøtet 28. mars. Idrettsplassen 2012 Styret har vært igjennom en planprosess som endte opp med et utkast til plan for forbedringer og utbygginger av idrettsplassen. Planen er langsiktig og har arbeidsnavnet idrettsplassen Dette året er Byafossen IL 100 år og planen skisserer et forbedret og utvidet anlegg. Planen er beskrevet i Byaposten i UMBRO-avtale og treningsdress/-genser Byafossen IL inngikk i 2006 en 5-årig avtale med UMBRO og Malmo Sport. Avtalen gir laget bl.a. rabatter på klubbutstyr og medlemmene rabatter på utstyr som handles ved Malmo Sport. Et 80-talls medlemmer valgte i desember å gå til anskaffelse av lagets nye treningsdress. Våren 2007 ble tilbudet gjentatt gjennom et nytt fellesinnkjøp, hvor også en ny treningsgenser ble tilbudt og mange medlemmer benyttet seg av muligheten. Treningsdressen og genseren er ellers til slags hos Malmo Sport. Fotballgruppa har fått muligheten til å selge sponsorplasser på draktene. Med andre ord 2007 bar preg av høy aktivitet, økende deltagelse i aktivitetene, økende medlemstall, en sunn økonomi og at vi beveger oss mot målet - å ta et samfunnsansvar for å skape sunne og trygge miljøer på Byafossen

10 For styret Tomm Sandmoe Morten Bjerkan Even Blengsli Stig Gorseth Leder Byafossen IL Nestleder Leder anlegg Kasserer Håvard Sørli Elin Jegersen Bjørn Ivar Gulstad Anne K. Hatling Styremedlem info. Sekretær Leder allidrett Leder fotball Fra Fotballavslutninga på Solhaug

11 Årsmelding Allidrett 2007 Allidrettsgruppa har i år bestått av følgende medlemmer: Sture Jegersen, Leif Røkke, Bjørn Strugstad, Rolf Sørlie, Gry Myrvold og Bjørn Ivar Gulstad. Året startet med at skøyteisen på Fagerheim ble flittig tatt i bruk. Det var i en kuldeperiode at brannvesenet kjørte på vann, for å få så fine forhold som mulig. Skøytesesongen ble avsluttet med en meget godt besøkt skøytedag. Allidrett søkte om midler fra Gildefondet, og fikk støtte derifra, for å benytte disse midlene på Fagerheimbanen. Dette resulterte blant annet at lysene rundt banen endelig fungerer igjen. Nå på nyåret har vi også fått meget god hjelp fra Olav Aunet, som brøytemester på banen, og Steinar Bjørgan har også tatt et tak ved behov. Tusen takk til dem. Vi startet også opp med Byamarsjen nå i høst. En tur opp til lagets skihytte var målet. Men det ble nok for varmt for Byafossingene, da det ikke var noe besøk på hytta, unntatt Oddleiv Gulstad og undertegnede. Lederen i laget, Tomm, var også klar for marsjen, men savnet noen å gå sammen med. Men det blir ny tur til høsten igjen, og da... Som tidligere, har gruppa fått god hjelp fra foreldre til å gjennomføre aktiviteter. Tusen takk til dere. Skikarusell og terrengløp Det ble også gjennomført skikarusell, men pga kuldeproblemer, fikk ikke alle delta på alle løpene, men tilslutt ble rennene avviklet. I alle fall var barna fornøyd med å gå, og få servert varmt drikke etter endt målgang. For 2008 sesongen blir løyper kjørt opp i lysløypa og på Riisjordet, takket være en god innsats av Bjørn Magne Kirknes. Terrengløpene ble gjennomført rundt lagetes baner og klubbhus. Den endelige løypetraseen er ennå ikke ferdig, men den jobbes med. Mulig at det i år blir terrengløp på Krokkerten igjen, så følg med på hjemmesiden. Etter siste terrengløp ble det utlevert premier både for ski og terrengløp, samt at vi hadde grillavslutning. Det ble noen kollisjoner med fotballkamper og terrengløp, slik at ikke alle fikk ikke være med på alle terrengløpene, men vi takker alle barna som deltok 1 eller flere ganger. Følgende har deltatt på ski/ eller terrengløps karusell: Elin Steinkjer Mære, Julie Hermanstad, Hanna Bye, John F Kvalø, Jon A Okstad, Maja Hustad, Emilie Hermanstad, Nina Brekk, Sondre Skjei, Emilie Bye, Amalie Bjørnstad, Maria L Sandmoe, Tina E Tønne, Ingrid Skjei, Malin Steinkjer Mære, Ingrid G Sæthre, Sigurd L Melhus, Sandra Binde, Eline Blengsli, Knut Strugstad, Magnus N Gulstad, Ole Magnus Brekk, Siri Bjørgan, Ulrik Nilsen, Markus Bye, Adrian Gran, Siri Bekkeli, Magnus Grønnesby, Mats Haraldsen, Truls Haraldsen, Astrid Visth, Therese Vigen. Krister Jegersen, Mats Jegersen, Niklas L Melhus, Isak S Bjerkan, Hanna F

12 Andersson, Isak Tønne, Ida S Bjerkan, Simen Binde, Lina Bjørgan, Kasper F Andersson. Gine Fostervold, Erlend Ertsås Jonas Jegersen, Vegard Sund, Elin S Mære, Nora Sørlie, Astrid Dahle,Svein H Espeland, Ida M Espeland. Philip Møller, Bjarte Guttormsen,Mats Andre Vigen. Mangler noen navn, eller at de er feil skrevet beklages dette Gymsalaktiviteter Etter mye om og men pga. av forhold rundt gymsalen ble det noe senere start enn tidligere år, men vi kom da omsider i gang Vi deler dette inn i 2 grupper, og alle har det moro i lag. Vi hadde i-07, en ildsjel i laget med navn Jonas Salthammer som har ledet dette på en utmerket måte. Jonas fikk utlevert et gavekort for den fine jobben han hadde gjort. P.g.a. egen trening for Jonas som kolliderer med aktivitetene, må vi i allidrett sørge for nye instruktører/ansvarshavende. Bassengdager Vi gjennomførte bassengdager i Dampsaga bad nå før jul. Her var jo bassenget stengt en stund, men vi fikk da gjennomført badedagene. Og som vanlig er dette et meget populært tiltak for lagets medlemmer. Det er tydelig at alle som fikk til å møte, setter pris på denne muligheten.. Julebasaren 9. desember var det igjen klart for den tradisjonelle julebasaren. Et høydepunkt i julestria for lagets medlemmer. Som vanlig var det både tombola, lodd på snora og årerunder å få kjøpt. Og etter tilbakemeldingen fra de som var der: Flotte og mange premier. Det ble selvsagt salg av kaffe, brød og ikke minst rømmegrøt. For alle liker den rømmegrøten som blir servert, og sammen med plegg og saft er dette en middag å se frem til. Men den største gleden vi i gruppa har, er og se alle barna som storkoser seg, og springer fram og tilbake for å vise frem det de har vunnet. Og med flere premier enn blanklodd, måtte jo dette bli en suksess.. Til slutt en takk til de som har bidratt med gaver, en ekstra takk til de som har sittet hjemme og strikket flotte premier. En takk til alle som var der, og støttet allidretten (idrettslaget) økonomisk. Byafossen IL, Allidrett Bjørn Ivar Gulstad

13 Årsmelding BIL Fotball 2007 Sesongen 2007 har vært en aktiv sesong. Barn og unge fra 6år og opp til og junior har vært i aktivitet på ulike lag og ulikt nivå. Oldboys har stilt lag i serien og damene på Byafossen har vært aktive og trent fotball. Det har vært god innsats av trenere og oppmenn på alle lag, som har stilt opp og trent og lagt til rette for at de unge skal ha et organisert tilbud på fritiden. Foreldre har vært delaktig på dugnader, kjøring på kamper og som heiagjeng på Byafossen stadion. Vi hadde også med lag i Malvikcupen, som går i Abrahallen over flere helger. Dette er en innendørsturnering hvor det spilles 7er fotball, her spilles det cup med innledningskamper og så sluttspill for de beste laga. G12, J12, G14, J16, G16 har deltatt i Storsjøcup som er blitt en tradisjon i Byafossen Fotball. Her spiller alle lag cup med innledende kamper og sluttspill. Det blir også en del tid til sosiale aktiviteter som spleiser spillerne sammen på en positiv måte. Også mange foreldre tar turen over til Østersund disse dagene for å heie frem lagene og ha det trivelig sammen. I TA cupen deltok vi med lag i aldersbestemte klasser. Her var det god innsats med gode plasseringer. I september arrangerte J/G99 årets knøtteturnering, i 2007 ble denne turneringen arrangert i samarbeid med Postbanken og er derfor blitt Postbankcup. Denne turneringen er for de minste laga fra 6år og opp til 10. Sola skinte og både foreldre og barn hadde en trivelig dag på stadion, turneringer på dette aldersnivået trekker ofte mange tilskuere da det er mange som stiller opp for å se på barn/ barnebarn etc. som spille fotball. Dette ble et kjempebra arrangement, og vi har fått en samarbeidsavtale med posten som strekker seg over flere år. Høstturen til Lerkendal ble gjennomført hvor det var to busser med spillere og foreldre som tok søndagsturen for å se Rosenborg spille kamp. Fotballgruppa arrangerte sammen med Allidretten ernæringskveld på Solhaug for spillere og foreldre. Frode Møller ordnet Oddbjørn Floan fra toppidrettssenteret til å holde innlegg ang riktig og godt kosthold i forbindelse med trening. Gressbanene har blitt godt vedlikeholdt av en ivrig bane/ anleggskomité. Her er det satt opp innbyggerskur og det er innkjøpt vanningsanlegg til nybanen som kommer på plass i løpet av våren Det har vært arrangert ulike dugnader i løpet av sesongen 2007 både fellesdugnader hvor alle lag er med og ulike dugnader hvor hvert enkelt lag har organisert dugnader selv. Tidlig i mai gjennomførte vi den årlige vårdugnaden, hvor alle lag er med og pusser på og rundt stadion. Her var det godt oppmøte og mange blide og ivrige som stiller opp. Det er en positiv ettermiddag hvor både små og store stiller opp og tar et felles tak for at stadion skal stå frem som en ren og attraktiv plass å være

14 Under Steinkjer Martnan 2007 stilte vi med vaktmannskap i Rismelen og i Kongensgata på Martnasfestene sammen med Ogndal IL. Her var vi totalt 30 stk som stilte opp. På ettermiddagen lørdag hadde junior dugnad med ryddig og bistand på Torvkafeen. Kjempeflott innsats. I Høstferien på Skolen benyttet en god del seg av tilbudet om gratis dommerkurs i regi av Steinkjer Fotballklubb. Dette er positivt da spillerne ser fotballen fra en dommers perspektiv samt for klubben da de nye dommerne kan gå inn og få dømme kamper i de laveste aldersgruppene. Første helga i November er det den årlige avslutningshelga for barn og voksne. På fredagskvelden arrangerte G/J 10 år avslutningsfesten for de unge på Solhaug. Lørdag var det G/J14 som arrangerte avslutningsfesten for de voksne. To vellykkede arrangement med veldig bra oppslutning. Alt i alt en fin sesong med mange fine og morsomme opplevelser som nå går over i historie og som alle på Byafossen kan se tilbake på. De unge får med seg nye erfaringer og utvikler seg stadig. Det viktige er at Fotball skal være morsomt og inkluderende, og at de som har lyst har et tilbud å gå til på fritiden her på Byafossen. Tilslutt en stor takk til barn og unge på Byafossen som gir oss muligheten til å se fotballkamper på Stadion. Stadion blir derfor et treffpunkt hvor det er bade engasjerende og morsomt å være. Formann Fotballgruppa Anne Katrine Hatling Fra Knøtteturneringa

15 Regnskap 2006 Byrå: Jarle Taraldsen Regnskapskontor AS BYAFOSSEN IDRETTSLAG Utskrift av resultat-rapport # 52 Årsregnskap 2007 Totalt Side: Tekst Dette år I fjor Medlemskontingent Vintertreningsavgift Deltakeravgift Tilskudd fra Norges I.fo Tilskudd fra idrettskret Egenandel delt.andres st Terrengsløpsintekter Skikarusellinnt Leieinntekter Barnehage Utleie bane / andre anel Salg materiell/ utstyr Stevneinntekter kiosk Div.salg Inntekt bassengdager Kalendersalg Inntekt basar/ lotteri Bingo Tilstelninger,dans o.l Innt. dugnad/tippelag Inntekt automater Reklame og sponsorinnt Inntekt skøytebane Interne overføringer Sum driftsinntekter Reiseutg. andre stemner Cup/stevner Turmarsjutg Terrengløpsutg Skikarusellutg Idrettskader 0 0 Idrettsmateriell Buss/reiseutgifter Leie bane/hall

16 Kurs Kostn.KM innendørs Avslutninger/sos. tiltak Andre godtgjørelser Dommerutgifter Administrasjonskostnader Utg.Byaposten Drift av hjemmeside Styrets møtekostnader Investering bane Drift bane/andre anlegg Drift kjøretøy Kjøp materiell og utstyr Driftsutgifter klubbhus Regnskapsarbeid Kretskontingenter Overganger Annonser og reklame Utmerkelser og gaver Stemneutgifter kiosk Garantikostnader 0 0 Utg. lotteri/basar Utg. skøytebane Utg. bassengdager Utgifter bingo Tilstelninger, dans Intern overføring anlegg Forsikringer Bankkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Rentekostnader Sum finans innt./kostn Resultat før skatt Avsatt fond lys klubbhus Avsatt fond jubileumsskr Sum ekstraordinære poster

17 Disponibelt resultat Avsatt til annen egenkap Sum disponering av res

18 Byrå: Jarle Taraldsen Regnskapskontor AS Klient nr.: 600 BYAFOSSEN IDRETTSLAG Utskrift av balanse-rapport # 2 Regnskapsperiode: Dato...: Side..: Eiendeler I år IB Egenkapital og gjeld I år IB Klubbhus , Annen egenkapital , Sum bygninger m.m ,00 50, Sum egenkapital ,27-91, Sum anleggsmidler ,00 50, Leverandører , Sum korts. gjeld ,32-4, Kundefordringer 750, Andre korts. fordring , Disposisjonsfond , Sum kortsiktige fordr ,50 7, Sum korts. gjeld ,00-3, Kasse , Sum kortsiktig gjeld ,32-8, Spareb. medlemskont , Spareb , Sum gjeld og egenkapi ,59-100, Spareb , Sp.b , Sum betalingsmidler ,09 42, Sum omløpsmidler ,59 49, Sum eiendeler ,59 100, S U M , S U M ,

19 Byrå: Jarle Taraldsen Regnskapskontor AS BYAFOSSEN IDRETTSLAG Utskrift av resultat-rapport # 52 Årsregnskap 2007 Styret Side: Tekst Dette år I fjor Medlemskontingent Tilskudd fra idrettskret Salg materiell/ utstyr Bingo Tilstelninger,dans o.l Inntekt automater Sum driftsinntekter Kurs Administrasjonskostnader Utg.Byaposten Drift av hjemmeside Styrets møtekostnader Kjøp materiell og utstyr Regnskapsarbeid Annonser og reklame Utmerkelser og gaver Utgifter bingo Tilstelninger, dans Intern overføring anlegg Bankkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter bank Rentekostnader 66-0 Sum finans innt./kostn Resultat før skatt Avsatt fond jubileumsskr Sum ekstraordinære poste

20 Disponibelt resultat Avsatt til annen egenkap Sum disponering av res

21 Byrå: Jarle Taraldsen Regnskapskontor AS BYAFOSSEN IDRETTSLAG Utskrift av resultat-rapport # 52 Årsregnskap 2007 Fotball Side: Tekst Dette år I fjor Vintertreningsavgift Deltakeravgift Tilskudd fra Norges I.fo Egenandel delt.andres st Stevneinntekter kiosk Div.salg Kalendersalg Inntekt basar/ lotteri Bingo Tilstelninger,dans o.l Innt. dugnad/tippelag Reklame og sponsorinnt Sum driftsinntekter Reiseutg. andre stemner Cup/stevner Idrettskader 0 0 Idrettsmateriell Buss/reiseutgifter Leie bane/hall Kostn.KM innendørs Avslutninger/sos. tiltak Andre godtgjørelser Dommerutgifter Administrasjonskostnader Kjøp materiell og utstyr Kretskontingenter Overganger Annonser og reklame Utmerkelser og gaver Stemneutgifter kiosk Garantikostnader 0 0 Tilstelninger, dans Intern overføring anlegg Forsikringer Bankkostnader Andre kostnader Sum driftskostnader

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Årsberetning Vikåsen IL

Årsberetning Vikåsen IL Agenda Agenda: Åpning av årsmøte Valg av møteleder / referent Godkjenning av innkalling Behandling av årsberetning Godkjenning av regnskap for 2015 Fastsettelse av kontingent og særavgifter for 2016 Kaffepause

Detaljer

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er:

Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08. Tid: 18.30-21.10. Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Meldt forfall: De som ikke deltok på møtet er: Referat fra Hovedstyremøte 14/10-08 Tid: 18.30-21.10 Sted: Blåbærmyra. Følgende deltok på møtet: Karl Hope JR. (Leder) Eivind Kvisgaard (nestleder) Britt Lillian Ødegaard (styremedlem) Gunn Hagebråten

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL

HANDLINGSPLAN 2015 IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - HANDLINGSPLAN 2015 Post adresse Postboks 6 3529 Røyse Besøksadresse Svendsrudmoen Stadion Trongmoen 45 3530 Røyse Foretaksregisteret NO 985 195 501 MVA

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2007 FREDAG 4. MAI 38. ÅRGANG

Innhold MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2007 FREDAG 4. MAI 38. ÅRGANG MELDINGSBLAD FOR BYAFOSSEN IL N R. 2 2007 FREDAG 4. MAI 38. ÅRGANG Innhold Lederen har ordet...2 Barne- og ungdomsretningslinjer Byafossen IL...3 Vårdugnad 2007...6 Kommende hjemmekamper på Byafossen....8

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI

REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI REFERAT FRA STYREMØTET I LIERNE IL ONSDAG 2014.08.20. KL. 18.00 PÅ MØTEROMMET BAK SCENEN PÅ SAMFUNNSHUSET I NORDLI Til stede: Hans Petter Gjertsås, Jonny Brissach, Reidar Rødli, Mads Håvard Fagerstrand,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG

ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG ÅRSRAPPORT 2008 FOR SANDVED IDRETTSLAG 1. Organisasjon: Navn: Sandved Idrettslag Adresse: Postboks 3520 4393 Sandnes Stiftet: 27. mai 1980 Konto nr.: 3260 07 86074 (Sandnes Sparebank) Styret har i 2008

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 12. mars 2014 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt

Saksnr. Tid Sak Ansvar. Godkjent med følgende merknad: KFKs mobilabonnement behandles under eventuelt Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 16.02.05 Tid: 19.15 21.30 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Solveig, Rita, Ole, Mari Forfall: Jacob 15/05 19.15 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball

Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Årsmøte 2016 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 3.3. 2015 kl. 18.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte 2. Årsmelding 2015 3. Fastsette kontingent for 2016

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2014 (01.01.2014-31.12.2014), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -331 038,24-722 988,21-750 000,00 3012 Treningsavgift -1 189 60 0,00 3020 Kontingenter

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935

Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA. Stiftet 1935 Retningslinjer for ROMEDAL IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Stiftet 1935 Innholdsfortegnelse 1. ROMEDAL IDRETTSLAG 1.1. Medlemskoningent 2. ORGANISASJONS 2.1 Beskrivelse 3. Målsetninger 3.1 Sportslige målsetninger

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011

Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Ekstraordinært Årsmøte Aure IL 07.12.2011 Saksliste: Sak 1 Åpning Sak 2 Valg av møteleder og sekretær Sak 3 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll Sak 4 Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!!

IL!Aasguten! Respekt! Samhold! Trivsel! !!!! ILAasguten Respekt Samhold Trivsel Møtereferat(Årsmøte(2014:(12.(februar(2015( Sak$1) Godkjennestemmeberettigede. Kommentarer:Ingen Forslag:AlletilstedeermedlemmeriILAasguten. Vedtak:Godkjent Sak$2) Godkjenneinnkalling,saklisteogforretningsorden.

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE HEGRA IL 10. OKTOBER 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Martha Aspehaug, Rolf Einar Pedersen, Birgitta Næsbø, Arve Haugen, Thomas Wintervold, Gerda Vik og Roger Hernes. Ikke tilstede:

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 18. november 2013

[REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 18. november 2013 Sammendrag Hovedsakene ved dette styremøte var: Fremdrift Rogne stadion, der søknaden til fylke ble avvist grunnet store etterslep på anlegg i planen. Styret vedtok å søke kommunen om forskuttering og

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2012

Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Årsrapport fra Hovedstyret 2012 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem John Sjøvold, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Kjersti

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Idrett gir styrke - til daglig yrke

Idrett gir styrke - til daglig yrke Idrett gir styrke til daglig yrke SAKSLISTE Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Tirsdag 25. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Ekeberghuset 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Markedsrådet kan nå se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangementer.

Markedsrådet kan nå se tilbake på flere år med flere særdeles vellykkede arrangementer. Hovedstyret i idrettslaget Sørfjell har i perioden mars 2005 mars 2006 hatt følgende sammensetning: Rune Stiansen, leder Edward Terjesen, nestleder Runo Nygård, sekretær Olav Brottveit, kasserer Tom Svendsen,

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no

Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Postboks 26-2006 Løvenstad www.kurlandfk.no Referat fra ledermøte 1/13 i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 17.01.13 Tid: Kl 18.30 20.45 Sted: Klubbhuset Tilstede: Fra styret: Bjørn, Lea, Simen, Klaus,

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 6-13 Dato: Onsdag 16. oktober 2013 Sted: A/S Rørfunn, Hoeggen gård Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Bjørn Johnsen, Stein Kalstad, Kari Løberg, Anne Q. Sveberg, Heidi Selboe,

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010

ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE. redigert juni 2010 ÅRSHJUL OPPMENN BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE redigert juni 2010 VELKOMMEN SOM OPPMANN: - Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR AURE IDRETTSLAG Gjelder for 2012 Planen er vedtatt på Ekstraordinært Årsmøte i Aure Idrettslag 07.12.2011 og vil være gjeldene for valgkomiteens arbeid fram mot Ordinært Årsmøte i

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte torsdag 02.05.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 24 Godkjenning av protokoll og innkalling Jan Godkjent 25 Besøk fra Akershus Idrettskrets AIK Til

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Rælingen Fotballklubb

Rælingen Fotballklubb Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. 1 t.o.m. 13., Driftsinntekter Medlemsinntekter 3010 Medlemskontigenter -284 000,00-331 038,24-1 600 000,00 3012 Treningsavgift -1 207 350,75-1 189 60 3020

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 03/ 2014 Nr.03/ 2014 Dato:24.03.2014 Sted: Hos Rolf Martin Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Erik Fjeldstad, Tone Wammeli,

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 01/06 19.00 Innkalling og saksliste Klaus. 02/06 Referat fra siste møte Klaus Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 21.12.05 Tid: 19.00 22.00 Sted: Fuseta, Portugisisk restaurant, Strømmen, 1 etg Idrettens hus Tilsted: Klaus, Jacob, Mari, Nina, Ole, Bjørn og

Detaljer

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset

Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Styremøte i Slitu IF 25. august 2014 kl. 19.00 på klubbhuset Fremmøtte: Thor, Mona, Kjell Erik, Håvard, Jørn Harald, Bård og Elisabeth 1. Referatet fra forrige styremøte: godkjent. 2. Økonomi: - Avtalen

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2013 Småguttelaget Norway Cup 2013 TANA BALLKLUBB DEANU SPÁBBASEARVI Sted/ tid: Tana Flerbrukshall, kafeteria 19. mars 2014 kl 18.00 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. onsdag 19.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010

ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING. Tirsdag 23. mars 2010 ÅRSMELDING 2009 ÅSGÅRDSTRAND IDRETTSFORENING Tirsdag 23. mars 2010 SAKSLISTE 1. Konstituering av årsmøte 2009 1.1. Godkjenning av de stemmeberettigede 1.2. Valg av møteleder og referent, samt 2 representanter

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30

Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no Protokoll fra årsmøtet i Kurland Fotballklubb 22.11.2012 kl. 18.30 1. Åpning Styrets leder Bjørn Grevstad ønsket velkommen til årsmøtet. Det var ingen

Detaljer

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden

Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland. Dagsorden Årsmøte 2009 Åsane Allianse IL Mandag 20.04 2009 sted, Kl. 18.00. klubbhuset på Rolland Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Årsmelding 2008 4. Organisasjonsplan 5. Godkjenning av

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn

Saksnr. Tid Sak Ansvar. 45/12 Innkalling, saksliste Bjørn. 46/12 Referat fra siste møte Bjørn Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 20.06.12 Tid: Kl 18.30 Sted: Lørenskogs hus, Restaurant Buen Tilstede:, Klaus,, Simen, Wenche, Ole Forfall: Irene, 45/12 Innkalling, saksliste

Detaljer

[ REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 26. mars 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen.

[ REFERAT STYREMØTE ROGNE IL] 26. mars 2012. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. Sammendrag Møtet presenterte alle nye og gamle personer i nye og gamle posisjoner. Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. All informasjon i referatet

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball

Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Infobrev våren 2010 fra Stange SK Fotball Vi i styret og sportslig utvalg yngres/senior ønsker velkommen til en ny fotballsesong. Lurer du på hvem som er i komiteer og styret. Se www.stange-sportsklubb.no

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer