Betjeningsanvisning Busch-AudioWorld U-500 UP-digitalradio Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betjeningsanvisning Busch-AudioWorld U-500 UP-digitalradio Rev"

Transkript

1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Rev Busch-AudioWorld 8215 U-500 UP-digitalradio

2 Pos: 4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Busch-AudioWorld 1 Sikkerhet Forskriftsmessig bruk Miljø Betjening Tasteprogrammering Symboler Stille inn apparatet Språk Klokkeslett Vekkefunksjon Modus Belysning Søk Automatisk søk Manuelt søk Avslutt Innstillinger i endringsmenyen Klokkealarm på/av Vekketid Klokkeslett Sender Versjon Avslutt Innsovningsfunksjon RESET (Tilbakestille apparatinnstillinger) Tekniske data Oppbygging og funksjon Kombinasjonsmuligheter Montering og elektrisk tilkobling Krav til montøren Montering Elektrisk tilkobling Hurtigoversikt betjening (til trykk)

3 Pos: 7 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit @ 1 Pos: 10.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis @ 1 Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Busch-AudioWorld Sikkerhet Pos: 6 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Sikkerhet Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 230 V. Arbeid på 230 V-nett må kun utføres av elektriker! Koble fra nettspenningen før montering / demontering! Pos: 8 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Forskriftsmessig bruk Pos: 9 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/AudioVideo/Bestimmungsgemaesser Gebrauch - Audio @ 1 Apparatet er en del av Busch-AudioWorld -systemet og utelukkende ment til den bruk med de medfølgende og tillatte komponenter som beskrevet i kapitlet "er". Apparatet må kun installeres i tørre rom innendørs. Pos: 10.1 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Miljø Tenk på å beskytte miljøet! Brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Apparatet inneholder verdifulle råstoffer som kan brukes på nytt. Lever derfor apparatet inn på et gjenvinningsanlegg. Pos: 10.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung @ 1 Alle forpakningsmaterialer og apparater er utstyrt med merking og godkjenningsmerker for korrekt og forskriftsmessig avhending. Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apaprater og REACHdirektivet. (EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006)

4 Pos: 14 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Tastenbelegung - @ 1 Pos: 15 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 12 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A Betjening Pos: 13 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S Tasteprogrammering Fig. 1: Tasteprogrammering For oppsett 1 AV/PÅ 2 Menykobling tilbake 3 Menykobling videre 4 Programmeringstast / OK Til betjening 1 AV/PÅ 2 Lydstyrke lavere 3 Lydstyrke høyere 4 Skifte sendere

5 Pos: 17 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Displayerklärung - @ 1 Pos: 18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S Symboler RADIOSen 5 MENU TUNE Mhz Fig. 2: symboler Stereomottak 2 Klokkealarmen er på 3 Utkoblingstiden (sovefunksjon) er stilt inn. 4 Sendekanal/nivå for menyvalg 5 RDS-navn / frekvens / menypunkt 6 MHZ (visning av sendere uten RDS) 7 TUNE (Visning under sendersøk) 8 MENU (vises ved innstilling av betjeningsmeny og ved oppsetting)

6 Pos: 20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Setup/Einstellungen Setup - @ 1 Pos: 21 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 19 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G Stille inn apparatet Oppsett utføres automatisk ved første igangsetting eller ved tilbakestilling av innstillingene (RESET). Hvis visse funksjoner ikke er relevane for deg trykker du "pluss" eller "minus" tasten og du kommer til neste menypunkt. Gjennomfør apparatinnstillingen i følgende rekkefølge. Den nøyaktige beskrivelsen for hvert steg finner du i de følgende underkapitlene. Slå på apparatet. 1 Velg språk 2 Angi klokkeslett 3 Still inn vekkefunksjon Vi anbefaler å alltid stille inn vekkefunksjonen straks. Du kan ikke stille inn vekkefunksjonen etter oppsettet. For å slå på vekkefunksjonen må du fjennomføre et nytt oppsett. 4 Velg modus mono eller stereo (tilkoblingstype) 5 Still inn belysningen til skjermen 6 Still inn sender 7 Avslutt

7 Pos: 23 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Setup/Einstellungen Sprache - @ 1 Pos: 24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S Språk Sprache MENU 1 Fig. 3: Språkvalg Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. Ved å skifte til området "språk" får du tilgang til følgende funksjoner: 1 Språk - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "språk". 2 Velg språk - Du kan velge mellom 7 språk. - Trykk "pluss eller minus" tasten til du når ditt ønskede språk. - Tryk prog-tasten for å lagre ønsket språkinnstilling. Samtidig skifterdu til neste bearbeidelsessteg

8 Pos: 26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Setup/Einstellungen Uhrzeit - @ 1 Pos: 27 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 25 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U Klokkeslett UHRZEIT MENU 2 Fig. 4: Klokkeslett Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 2 "Klokkeslett" har du tilgang til følgende funksjoner: Klokkeslettet vises på utkoblet skjerm kun når "vekkefunksjon" i steg 3 blir satt til "aktiv". 1 Klokkeslett - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "klokkeslett". 2 Stille inn timer - Still inn timene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte timene med prog-tasten. 3 Stille inn minutter - Still inn minuttene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte minuttene med prog-tasten. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg

9 Pos: 29 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Setup/Einstellungen Weckfunktion - @ 1 Pos: 30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U Vekkefunksjon 3 UHR/WECK MENU Fig. 5: Vekkefunksjon Vi anbefaler å alltid stille inn vekkefunksjon med en gang. Du kan ikke stille inn vekkefunksjon etter oppsettet. For å slå på vekkefunksjon må du gjennomføre et nytt oppsett. Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 3 "Vekkefunksjon" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Vekkefunksjon - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "vekkefunksjon". 2 Sett vekkefunksjon til deaktivert/aktivert - Sett vekkefunksjon med "pluss / minus" tastene til deaktivert eller aktivert. - Bekrevt valget ditt med prog-tasten. Hvis du har valgt å deaktivere vekkefunksjon skifter du samtidig til neste bearbeidelsessteg. 3 Vekkefunksjon satt til "aktiv": Stille inn timer - Still inn timene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte timene med prog-tasten. Stille inn minutter - Still inn minuttene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte minuttene med prog-tasten. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg

10 Pos: 32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Setup/Einstellungen Modus - @ 1 Pos: 33 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 31 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M Modus MODUS MENU 4 Fig. 6. Modus "Mono / stereo" Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 4 "Modus" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Modus - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "modus". 2 Velg modus mono / stereo - Still inn radiomodus til "mono" eller "stereo" med tastene "pluss / minus". (du må ha koblet til to høyttalere for stereobruk.) - Bekrevt valget ditt med prog-tasten. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg

11 Pos: 35 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Setup/Einstellungen Beleuchtung - @ 1 Pos: 36 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A Belysning 5 BELEUCHT MENU Fig. 7: Belysning Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 5 "Belysning" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Belysning - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "belysning". 2 Still inn belysningen til skjermen Du får valget mellom følgende alternativer: 1. PÅ (permanent belysning) 2. AV (ingen belysning) 3. Automatisk (belysning slår av etter 20 sekunder) - Still inn ønsket belysning med tastene "pluss / minus". - Bekrevt valget ditt med prog-tasten. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg

12 Pos: 38 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Setup/Einstellungen Suchlauf Pos: 37 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S Søk 6 Suchlauf MENU Fig. 8: Søk Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt Automatisk søk Vi anbefaler at du bruker automatisk søk. I steg 6 "Søk" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Søk - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "søk". 2 Still inn sender Du kan velge mellom følgende alternativer: 1. Søk "automatisk" (de 8 kanalene med sterkest signal blir automatisk funnet og lagret) - Hvis du velger søk "automatisk" bekrefter du det med prog-tasten. 3 Etter fullført søk blir menyen avsluttet og den normale radiodriften fortsatt

13 Pos: 39 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ Manuelt søk I steg 6 "Søk" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Søk - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "søk". 2 Still inn sender Du kan velge mellom følgende alternativer: 1. Søk "manuelt" (du kan selv finne og lagre kanaler, maksimalt 8 plasser) - Hvis du velger "manuelt" søk skifter du med tastene "pluss / minus" fra visningen "automatisk" til manuelt søk og bekrefter dette med prog-tasten. - Søk den passende senderfrekvensen med tastene "pluss / minus". Hint: Hvis du holder "pluss eller minus" tasten trykket i ca. 5 sekunder blir den neste senderen med godt mottak vist. - Bekreft senderen du har funnet med prog-tasten. - Velg en lagringsplass (plass 1-8) med tastene "pluss / minus". - Bekreft senderplassen med prog-tasten. - Etter bekreftelse med prog-tasten vises "lagret" på skjermen. Deretter skifter du automatisk til spørsmålet "flere sendere". 3 Flere sendere - Bekreft spørsmålet med prog-tasten. - Bekreft spørsmålet med "ja" med prog-tasten hvis du ønsker å stille inn flere sendere. - Søk den passende senderfrekvensen med tastene "pluss / minus". - Bekreft senderen du har funnet med prog-tasten. - Velg en lagringsplass (plass 1-8) med tastene "pluss / minus". - Bekreft senderplassen med prog-tasten. - Du kan besvare spørsmålet så lenge med "ja" til du har funnet og stilt inn alle sendere, eller til du har fylt alle 8 lagringsplasser. Advarsel: Du får ingen varsel når alle sendeplasser er opptatt, dermed kan du overskrive sendeplass 8 til det uendelige! - Når du har fylt alle 8 sendeplasser skifter du til neste bearbeidelsessteg. 4 Avslutt inntasting - Svar på spørsmålet "flere sendere" med "nei". - Trykk til dette på "pluss"-tasten. - Bekreft spørsmålet med "nei" med prog-tasten når du har stilt inn alle sendere. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg

14 Pos: 41 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Setup/Einstellungen Beenden - @ 1 Pos: 42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A Avslutt BEEnden MENU 7 Fig. 9: I steg 7 "avslutt" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Avslutt - Ved å bekrefte spørsmålet "avslutte" med prog-tasten avslutter du oppsettet. - Oppsettet er avsluttet og apparatet er driftsklart. 2 Innstillinger endringsmenyen - For etterfølgende bearebidelse av innstillingene etter oppsettet, se kapitlet "innstillinger endringsmeny"

15 Pos: 44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Einstellungen Änderungsmenü - @ 1 Pos: 45 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 43 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Einstellungen Innstillinger i endringsmenyen Trykk prog-tasten i ca. 5 sekunder for å endre innstillingene. Hvis visse funksjoner ikke er relevane for deg trykker du "pluss" eller "minus" tasten og du kommer til neste menypunkt. Endringsalternativer 1 Slå klokkealarm på eller av ((kun mulig med aktiv klokkealarm) 2 Still inn vekketid 3 Endre klokkeslett 4 Endre sender 5 Avslutt Slå på innsovningsfunksjonen RESET (tilbakestille apparat-innstillinger)

16 Pos: 47 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Einstellungen Wecker EIN/AUS - @ 1 Pos: 48 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U - Z/Wecker Klokkealarm på/av 1 wecker Ei MENU Fig. 10: Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 1 "Klokkealarm på / av" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Vekkerklokke - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "klokkealarm på / av". 2 Klokkealarm på eller av - Still klokkealarmen til "på" eller "av" med tastene "pluss / minus". - Bekrevt valget ditt med prog-tasten. Hvis du har stilt klokkealarmen til "på" vises klokkealarmsymbolet på skjermen. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg. Merk Det fins ingen buffer i tilfelle strømbrudd. Klokkeslettet blir gjenopprettet via RDS-tidssignalet når den elektriske spenningen er tilbake. Innstillingen av vekketiden går imidlertid tapt

17 Pos: 50 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Einstellungen Weckzeit- @ 1 Pos: 51 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 49 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U Vekketid weckzeit MENU 2 Fig. 11: Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 2 "vekketid" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Vekketid - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "vekketid". 3 Stille inn timer - Still inn timene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte timene med prog-tasten. Stille inn minutter - Still inn minuttene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte minuttene med prog-tasten. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg

18 Pos: 53 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Einstellungen Uhrzeit - @ 1 Pos: 54 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 52 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U Klokkeslett UHRZEIT MENU 3 Fig. 12: Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 3 "klokkeslett" har du tilgang til følgende funksjoner: - Klokkeslettet vises etter at innstillingene er fullført kun på skjermen hvis "vekkefunksjon" i grunninnstillingene i steg 3 der er satt til "aktiv", se kapittel "Stille inn apparatet" på side 6. 1 Klokkeslett - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "klokkeslett". 2 Stille inn timer - Still inn timene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte timene med prog-tasten. 3 Stille inn minutter - Still inn minuttene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte minuttene med prog-tasten. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg

19 Pos: 56 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Einstellungen Sender - @ 1 Pos: 57 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 55 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S Sender Sender MENU 4 Fig. 13: Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 4 "sender" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Sender - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "sender". 2 Still inn sender Velg med tastene "pluss / minus" mellom følgende alternativer: - Lagre - Slette - Gå ut av 3 Lagre - Når duønsker å søke etter og lagre en ny senderfrekvens bekrefter du dette menypunktet med progtasten. - Søk den passende senderfrekvensen med tastene "pluss eller minus". Hint: når du holder tastene "pluss / minus" trykt i ca. 5 sekunder vises den neste senderen med sterkt mottak. - Bekreft senderen du har funnet med prog-tasten. - Velg en lagringsplass (plass 1-8) med tastene "pluss eller minus". - Bekreft senderplassen med prog-tasten. Gjenta disse stegene til du har lagret eller overskrevet alle ønskede sendere. - Bekreft visningen "lagret" med prog-tasten. - Velg med "pluss eller minus"-tasten "ja" for flere endringer i lagrinsplassene eller "nei" for å gå ut av menypunktet. 4 Slette - Hvis du ønsker å slette sendeplasser, bekreft menypunktet "slette" med prog-tasten. - Velg sendeplassen du vil slette med "pluss / minus"-tastene. - Bekrevt valget ditt med prog-tasten. - Den valgte senderplassen ble nå slettet og kan ved behov fylles igjen som beskrevet i nr Gå ut av - Hvis du ønsker å gå ut av bearbeidelsespunktet "sendere", bekreft menypunktet "gå ut av" med progtasten. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg

20 Pos: 59 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Version - @ 1 Pos: 61 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Einstellungen Beenden - @ 1 Pos: 62 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 58 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/U Versjon version 5 Fig. 14: Hvis denne funksjonen ikke er relevant for deg, trykk på "pluss eller minus" tasten og skift til neste menypunkt. I steg 5 "versjon" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Versjon - Med bekreftelse med prog-tasten skifter du til menypunktet "versjon". - Les av versjonen til apparatet. 5 Gå ut av - Hvis du ønsker å gå ut av menypunktet "versjon" bekrefter du dette menypunktet med prog-tasten. Samtidig skifter du til neste bearbeidelsessteg. Pos: 60 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/A Avslutt beenden 6 Fig. 15: I steg 6 "avslutt" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Avslutt - Hvis du har gjennomført alle endringsinnstillinger, bekrefter du dette menypunktet med prog-tasten

21 Pos: 64 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Einstellungen Schlaffunktion - @ 1 Pos: 65 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 63 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/S Innsovningsfunksjon MIN 05 Fig. 16: I steget "innsovingsfunksjon" har du tilgang til følgende funksjoner: 1 Innsovingsfunksjon Ved å slå på innsovingsfunksjonen blir apparatet automatisk slått av etter en angitt tid. 2 Slå på innsovningsfunksjonen - Trykk og hold PÅ-tasten i ca. 3 sekunder. 2 Still inn minutter (maksimalt 60 minutter) - Still inn minuttene med tastene "Pluss / minus". - Bekreft de angitte minuttene med prog-tasten. - Etter bekreftelsen vises et timeglass på skjermen. 3 Slå av innsovningsfunksjon - Still minuttene tilbake til "00" med tastene "pluss / minus" - Etter bekreftelse med prog-tasten slukker timeglasset på skjermen

22 Pos: 67 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/AudioVideo/Einstellungen Änderungsmenü/Reset - @ 1 Pos: 68 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Pos: 66 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/P RESET (Tilbakestille apparatinnstillinger) reset MENU 0 Fig. 17: For å slette alle innstillinger og legge inn nye må du tilbakestille apparatet helt. Gå til det frem på følgende måte: 1 Reset - Trykk alle fire tastene på apparatet samtidig. - "RESET" blinker. - Bekreft med prog-tasten. - "Ja" blinker. - Bekreft med prog-tasten. Alle innstillinger på apparatet er nå stilt tilbake. Oppsettmenyen vises. Gå nå gjennom alle innstillinger og still inn diise på ny, se kapittel "Stille inn apparatet" på side

23 Pos: 70 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Technische Daten/AudioVideo/Technische Daten - @ 1 Pos: 71 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Busch-AudioWorld Tekniske data Pos: 69 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S - T/Technische Tekniske data Betegnelse Verdi Oppløsning 128 x 100 Displaystørrelse 3,8 cm (1,5") Driftstemperatur -5 C +40 C Lagringstemperatur -20 C +70 C Kapslingsgrad IP 20 Klemmer, entrådet leder 2 x 0,6 mm² 2 x 1 mm² Klemmer, flertrådet 2 x 0,6 mm² 2 x 0,75 mm²

24 Pos: 74 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Kombinationsmöglichkeiten/Audio/Kombinationsmöglichkeiten - @ 1 Pos: 75 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Busch-AudioWorld Oppbygging og funksjon Pos: 72 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A - F/Aufbau und Oppbygging og funksjon Pos: 73 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G Kombinasjonsmuligheter 8215 U X 8218 U X (2x / 4x) 8221 U X (2x / 4x) 8222 EB X (1x / 2x) 8223 U X (2x / 4x) 8224 EB X 8252-xxx

25 Pos: 77 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit - Niederspannungs- und 230 @ 1 Pos: 79 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch @ 1 Busch-AudioWorld Montering og elektrisk tilkobling Pos: 76 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/M - O/Montage und elektrischer Montering og elektrisk tilkobling Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare pga. elektrisk spenning på 230 V ved kortslutning på lavspenningsledningen. Lavspennings- og 230 V-ledninger må ikke legges sammen i én UP-boks! Pos: 78 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Krav til montøren Advarsel Elektrisk spenning! Du må kun installere apparater hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap og erfaring. Feil installasjon medfører fare både for ditt eget liv og for brukerne av det elektriske anlegget. Ikke forskriftsmessig installasjon kan føre til alvorlige materielle skader, f.eks. brann. Nødvendig fagkunnskap og betingelser for installasjonen er minimum: Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet innkobling 3. Fastsett spenningsfrihet 4. Jorde og kortslutte 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning. Bruk egnet personlig verneutstyr. Bruk kun egnede verktøy og måleapparater. Kontroller hvilken type spenningsforsyningsnettet er (TN-system, IT-system, TT-system) for å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige sikkerhetstiltak osv.)

26 Pos: 81 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Beschaedigung durch harte @ 1 Busch-AudioWorld Montering og elektrisk tilkobling Pos: 80 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M Montering Pos: 79 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Online-Dokumentation/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Beschaedigung durch harte @ 1 Advarsel Skader på apparatet pga. bruk av harde gjenstander! Plastdelene i apparatet er ømtålige. Trekk av påsatsen med hendene. Man må under ingen omstendighet bruke skrutrekker eller en lignende hard gjenstand til å få den ut. Pos: 82 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Montage/alle Geräte/Montage - UP-Dosen - DIN oder geeignetes Aufputzgehaeuse - Ohne @ 1 Innbyggingsinnsatsen må kun monteres i innfellingsbokser iht. DIN , del 1 eller i egnede utenpåliggende kapslinger. Pos: 83 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Montage/alle Geräte/Montage -- UP-Geraete mit @ 1 1. Trekk av påsatsen. Hvis enheten allerede er montert eller satt sammen, trekker du påsatsen av innfellings-innsatsen ved hjelp av rammen. Fig. 18: Veggmontasje: Trekk av påsats Hvis apparatet befinner seg i leveringstilstand, trekker du påsatsen av innfellings-innsatsen med hendene. Trekk av påsatsen kun med hendene! Man må under ingen omstendighet bruke skrutrekker eller en lignende hard gjenstand til å få den ut. Enheten blir skadet. Ved avtrekking må du først overvinne motstanden til fjær-låseklemmen. Fig. 19: Leveringstilstand: Trekk av påsatsen I tillegg til den innebygde antennen kan det kobles til en ekstern antenne i den merkede tilkoblingen. 2. Still inn bryteren på baksiden av apparatet til "intern" eller "ekstern" for valg av antenne. - Ved lyskilder eller elektroniske transformaterer som er koblet til på samme fase kan det komme til mottaksforstyrrelser. Bruk i dette tilfellet alltid en ekstern antenne

27 Pos: 84 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-AudioWorld Montering og elektrisk tilkobling Fig. 20: Velg antennetilkobling 3. Koble kabelen til innfellings-innsatsen. For tilkobling, se kapittel "Elektrisk tilkobling" på side 28. Fig. 21: Koble til kabelen 4. Monter innfellings-innsatsen. Fig. 22: Montere innfellings-innsats 5. Plugg påsatsen på innfellings-innsatsen sammen med rammen. Påse at pluggtilkoblingen på baksiden ikke kommer på kant. Hvis monteringen er vanskelig, må du kontrollere om det har oppstått grader på åpningene der UPinnsatsen skal gå i lås, fjern dem hvis nødvendig. Fig. 23: Monter skjerm Enheten er montert

28 Pos: 86 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Anschluss/AudioVideo/Anschluss - @ 1 Pos: 87 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-AudioWorld Montering og elektrisk tilkobling Pos: 85 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Elektrischer Elektrisk tilkobling L N 16A B A L L R R D GND R L C L 1 N Fig. 24: Elektrisk tilkobling A B C L N Alternativ, samtidig innkobling med rombelysning Alternativ, tilkobling med ekstern antenne Variant: Ved tilkobling av lysrørlamper eller energisparelamper er det nødvendig å bruke en 2-polet bryter

29 === Ende der Liste für Textmarke Content === Busch-AudioWorld Hurtigoversikt betjening (til trykk) OFF + 12:07 + Pos: 88 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation Hurtigoversikt betjening (til trykk) ON 00:00 WDR Zeit / Time _ 4 WDR Sek. _ ON / OFF WECKER AUS + _ OFF 12:07 _ + Weckzeit + 00:00 + OK 12:07 + _ 3 Sek. On / Off + 4 VOL 15 _ Volume - Volume + WDR 2 VOL BBC R1 Station

30 === Ende der Liste für Textmarke Backcover === Busch-AudioWorld Pos: 90 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Rückseiten (--> Für alle Dokumente <--)/Rückseite - Busch-Jaeger - Allgemein ( @ 1 Et selskap i ABB-gruppen Busch-Jaeger Elektro GmbH Postboks Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Germany Anvisning Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i innholdet i disse dokumentene uten varsel. Ved bestilling gjelder avtalt informasjon. ABB tar intet ansvar for eventuelle feil eller ufullstendigheter i dette dokumentet. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet inklusive innhold og bilder. Mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av innholdet overfor tredjeperson, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra ABB Rev Sentral kundeservice: Tlf.: +49 (0) Faks: +49 (0) Copyright 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle rettigheter forbeholdt

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_150251.docx @ 160762 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6472 @ 20\mod_1327581584677_150251.docx @ 160750 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8022

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_150251.docx @ 205612 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8315

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. Signal- / stopptast-innsats. 1520/1 UKZ-500 Signal- / stopptast-innsats med trekksnor Rev

Bruksanvisning Busch-Infoline. Signal- / stopptast-innsats. 1520/1 UKZ-500 Signal- / stopptast-innsats med trekksnor Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1520 @ 25\mod_1341324449021_150251.docx @ 221427 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-832 Rev. 01

Detaljer

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck USB-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927957724_150251.docx

Detaljer

Busch-Wächter. Reléinnsats 6812U

Busch-Wächter. Reléinnsats 6812U Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6812 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333097050322_150251.docx @ 207233 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_150251.docx @ 205174 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8311

Detaljer

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck Kompakt-Universal-Anschlussdosen @ 23\mod_1333110220663_150251.docx

Detaljer

=== Ende der Liste für Textmarke Cover ===

=== Ende der Liste für Textmarke Cover === Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_150251.docx @ 205706 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8365

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_150251.docx @ 217344 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8322 Rev. 01

Detaljer

DALI-potensiometer for kringkastingsdrift

DALI-potensiometer for kringkastingsdrift Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 2117 U @ 23\mod_1336123192553_150251.docx @ 208981 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7978

Detaljer

VGA-tilkoblingsboks

VGA-tilkoblingsboks Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck VGA-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927994971_150251.docx

Detaljer

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt @ 1

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt @ 1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8214 - BJE @ 22\mod_1332492918746_150251.docx @ 205800 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8317

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_150251.docx @ 209487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7953

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_150251.docx @ 243009 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Universal-Relais-Einsatz. Universal-reléinnsats 6401 U

Universal-Relais-Einsatz. Universal-reléinnsats 6401 U Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6401 U-102 -- ABB @ 23\mod_1333096628580_150251.docx @ 207203 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6591 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333088838540_150251.docx @ 207032 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt @ 1

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt @ 1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/udioVideo/Titelblatt - 8205 - BJE @ 22\mod_1332417687055_150251.docx @ 204798 @ @ 1 05 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8309

Detaljer

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

ABB-Welcome M. M2301 Mini-systemkontroller VER:

ABB-Welcome M. M2301 Mini-systemkontroller VER: Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

ABB-Welcome M. M2305 Koblingsaktuator VER:

ABB-Welcome M. M2305 Koblingsaktuator VER: Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_150251.docx @ 226537 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-8294

Detaljer

ABB-Welcome M. M2302 Gateway VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2302 Gateway VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 70 MASTERLINE Rev

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 70 MASTERLINE Rev Pos: 2 /#eustruktur#/online-dokumentation (+KX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6854 -- BJE @ 24\mod_1338444887984_150251.docx @ 214443 @ @ 1 === Ende der iste für Textmarke Cover === 2373-1-8134 Rev.

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 2373-1-8136 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 2373-1-8136 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6747 WaveLINE @ 28\mod_1347265067099_150251.docx @ 232473 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8136

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_150251.docx @ 214607 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 2200 UJ U Rev

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 2200 UJ U Rev Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 2200-2210 @ 23\mod_1336980098750_150251.docx @ 209301 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7909

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 110 MasterLINE Rev

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 110 MasterLINE Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6855 -- BJE @ 25\mod_1341403150917_150251.docx @ 222372 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2273-1-8135

Detaljer

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03.

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03. Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6810-21x -- ABB @ 23\mod_1333096862857_150251.docx @ 207218 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12.

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12. Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6045 @ 21\mod_1330944547416_150251.docx @ 200936 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7919

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGS- 220 MasterLINE select Rev

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGS- 220 MasterLINE select Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847 200 MasterLINE select @ 28\mod_1347255391755_150251.docx @ 232400 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1094.1097 UTA-500 1095 UF-500. 2373-1-8290 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1094.1097 UTA-500 1095 UF-500. 2373-1-8290 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/t emper aturregler/titelbl att 1094...1097 @ 26\mod_1342698041601_150251.docx @ 224309 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-MobileApp for Busch-ComfortTouch

Betjeningsanvisning Busch-MobileApp for Busch-ComfortTouch Pos: 2 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - BA Busch-MobileApp für BJE- und ABB-Variante @ 42\mod_1430986496041_150251.docx @ 366605 @ @

Detaljer

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul 2373-1-8651 15.12.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Forskriftsmessig bruk 3 3 Miljø 3 3.1 Avhending

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 2250 U KB Rev

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 2250 U KB Rev Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 2250 -- BJ E @ 21\mod_1330939570737_150251.docx @ 200519 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7915

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6597 -- BJ E @ 22\mod_1332144248795_150251.docx @ 204323 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7945

Detaljer

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt @ 1

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt @ 1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8216 - BJE @ 25\mod_1339768252953_150251.docx @ 217807 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8129

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 6519 U-500 6513 U-102-500 6513-102-500. 2373-1-7925 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer 6519 U-500 6513 U-102-500 6513-102-500. 2373-1-7925 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6513/6519 @ 21\mod_1331117836768_150251.docx @ 201740 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7925

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 220 MasterLINE premium Rev

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 220 MasterLINE premium Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/6848-220 MasterLINE premium @ 28\mod_1347010115591_150251.docx @ 232308 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8138

Detaljer

KNX. Universaldimmer. transformatorer. geb ich

KNX. Universaldimmer. transformatorer. geb ich geb ich 2373-1-7818 Rev. 02 05.2012 KNX teknisk håndbok BB i-bus KNX 1-4-dobbel 6197/12-101-500 1-4-dobbel 6197/13-101-500 1-4-dobbel 6197/15-101-500 1-6-dobbel 6197/14-101-500 Enkel 6197/52-101-500 Enkel

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Minnets tastkontroll 6550 U-101-500 6550-500. 2373-1-7933 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Minnets tastkontroll 6550 U-101-500 6550-500. 2373-1-7933 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6550 @ 22\mod_1331881639539_150251.docx @ 203345 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7933

Detaljer

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4. 2373-1-8368 21.08.2013 Betjeningsanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter

Bilde 1: Tidsbryter med alle segmenter Elektronisk tidsur Easy Best.-nr. : 1175.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke

Detaljer

KNX teknisk håndbok ABB-i-Bus -KNX Millenium. Romtermostat inkl. BAU 6124/

KNX teknisk håndbok ABB-i-Bus -KNX Millenium. Romtermostat inkl. BAU 6124/ Pos: 2 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/KNX-Sensorik/Millenium/Titelblatt - 6124/20-xxx - ABB-B2C-Concept @ 40\mod_1421830160972_150251.docx @ 314514 @ @ 1 === Ende der

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

2373-1-8841 23.10.2015. Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer 6586-500

2373-1-8841 23.10.2015. Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer 6586-500 2373-1-8841 23.10.2015 Betjeningsanvisning Busch-Dimmer Busch-Universal-sentraldimmer LED-REG-dimmer 6586-500 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til veiledningen... 3 2 Sikkerhet...

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FA 10 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder 2373-1-8565 03.07.2014 Teknisk håndbok Bevegelsesmelder MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk 5 2.3 Ikke tiltenkt

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persiennestyringssystem. Elektronisk persiennestyring easy Best.-nr. : 0841.. Best.-nr. : 0841.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Art.-nr. : FMR100SGWW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs repeater overgangsstøpsel Best.-nr. : 5321 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

/ 2CKA002373B Bruksanvisning. CO 2 -sensor 1091 U-500

/ 2CKA002373B Bruksanvisning. CO 2 -sensor 1091 U-500 2373-1-8823 / 2CKA002373B8823 03.02.2016 Bruksanvisning CO 2 -sensor 1091 U-500 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Anvisninger til veiledningen... 4 2 Sikkerhet... 5 2.1 Anvisninger og symboler

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning

Ukestidsbryter, 2-kanals Bruksanvisning Bestillingsnr.: 1073 00 1 Programmere/spørre 2 Stille inn aktuelt klokkeslett 3 Stille inn ukedag 4 Visning av ukedag (1 = ma, 2 = ti.. 7 = sø) 5 Markør t for visning av ukedag 6 Visning av timer 7 Display

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Teknisk håndbok Spenningsforsyning

Teknisk håndbok Spenningsforsyning 2CDC 550 001 D2101 06.2014 Teknisk håndbok Spenningsforsyning Spenningsforsyning PS-M-64.1.1 (6201/640.1) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-Gateway 2373-1-8354 04.07.2013

Bruksanvisning Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-Gateway 2373-1-8354 04.07.2013 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt - 83341 - ABB @ 36\mod_1370935982690_150251.docx @ 296880 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Teknisk håndbok Romtermostat

Teknisk håndbok Romtermostat 2373-1-8563 03.07.2014 Teknisk håndbok Romtermostat RTC-F-1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk 5 2.3 Ikke tiltenkt

Detaljer

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk 94164-02 2004-06 SP405 Brukerveiledning Ukeur Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk Innhold 1 Innledning...2 1.1 Sammenkobling av SP405/eksisterende styringspanel...2 2 Den første tilkobling...3

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200 HÅNDBOK Råd om bruk av styringssystem Spar strøm er en styringssentral. Den kobles til den trådløse ruteren din og kommuniserer med RP 200 og SP 16 etter at du har lastet ned Beha -appen. Foreløpig støttes

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1098 UF-500. 2373-1-8292 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1098 UF-500. 2373-1-8292 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/t emper aturregler/titelbl att 1098 @ 26\mod_1343039292779_150251.docx @ 224688 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover ===

Detaljer

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon

Funk bussystem Funk aktuator tavlemontert. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon Funk koplingsaktuator 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1134 00 Funk impulsrelé 1-kanal tavlemontert Best.nr. : 1132 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

ABB-Welcome. IP-Gateway V

ABB-Welcome. IP-Gateway V Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt - 83341 - ABB @ 36\mod_1370935982690_15.docx @ 296874 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay

Bruksanvisning. TFT-fargedisplay Bruksanvisning TFT-fargedisplay 1286.. Apparatbeskrivelse TFT-fargedisplay tilhører Gira porttelefonssystem og brukes for å utvide svarapparatet. Menu 2 Det høyoppløslige aktive 1,8-tommers TFT-fargedisplayet

Detaljer

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL

TWA-1. System pro M 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM441019D5601 2CSM204375R1341 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL TWA-1 2CSM204365R1341 TWA-2 2CSM204375R1341 System pro M 2CSM441019D5601 ELEKTRONISK ASTRONOMISK KLOKKE + PROGRAMMERINGSNØKKEL N Produktbeskrivelse De astronomiske urene TWA-1 og TWA-2 er elektroniske

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus håndsender. Bruksanvisning Komfort Art.-nr. 48 KFH Standard Art.-nr. 48 FH Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Korrekt installasjon. Reception with active filter

Korrekt installasjon. Reception with active filter Monteringsanvisning Korrekt installasjon Mottakeren har en IP67 tetting, så utvendig montering er mulig. Men du blir fortsatt anbefalt å montere enheten på et sted som den er beskyttet mot skade fra andre

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-AudioWorld. Busch-Radio BTconnect 8217 U / 2CKA002373B

Betjeningsanvisning Busch-AudioWorld. Busch-Radio BTconnect 8217 U / 2CKA002373B Pos: 2 /DinA-4 -- Online/00_Titel/8217 U @ 41\mod_1422784650004_0.docx @ 333241 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Titel === 2373-1-8733 / 2CKA002373B8733 09.06.2016 sanvisning Busch-AudioWorld Busch-Radio

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer