Bruksanvisning Busch-Welcome. Busch-Welcome IP-Gateway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-Gateway 2373-1-8354 04.07.2013"

Transkript

1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Busch-Welcome Busch-Welcome IP-Gateway

2 Pos: 4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Busch-Welcome 1 er til IP-gateway Generelle anvisninger Håndbokens oppbygging Symboler i håndboken Sikkerhet Forskriftsmessig bruk Ikke tiltenkt bruk Målgrupper og kvalifikasjoner Ansvar og garanti Miljø Systemkrav Første igangkjøring Igangsetting med Windows UPnP-tjeneste DNS-server Manuell konfigurasjon Legg inn IP-adresse direkte Konfigurasjon Generelle knapper i konfigurasjonen Innlogging RESET Nettverkinformasjon Konfigurasjonsside "Nettverkkonfigurasjoner" Konfigurasjonsside "Standardsinnstillinger" Konfigurasjonsside "Endre passord" Konfigurasjonsside "Brukeradministrasjon" Konfigurasjonsside "Legg til bruker" Innlogging med nytt brukernavn Endre passord Konfigurasjonsside "Enhetsinnstillinger" Legg til enhet Konfigurasjonsside "Tilhørende ComfortTouch 2.x" Konfigurasjonsside "Opplasting / nedlasting konfigurasjonsfil" Konfigurasjonsside "Fastvareoppdatering" Konfigurasjonsside "NTP-innstillinger" Konfigurasjonsside "Opprett nytt sertifikat" Konfigurasjonsside "Versjonsinformasjon" Integrering av mobile sluttenheter med Busch-Welcome -appen Android fra versjon ios versjon 4 / 5 og ipad Tilkobling av Busch-ComfortTouch fra Tekniske data Oversiktstabell Enhetstilkobling / tilkoblingsbilde Mål / mal Produktoversikt Enhetens struktur Montering og elektrisk tilkobling Krav til montøren Montering

3 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Aufbau des Handbuches - @ 1 ( Pos: 6.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome er til IP-gateway Pos: 6.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G - L/Hinweise zum er til IP-gateway Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Allgemeine Generelle anvisninger Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Allgemeine Hinweise/Allgemeine Hinweise - KNX Technisches 1 Les nøye gjennom denne håndboken og følg alle anvisningene i den. Slik sikrer du pålitelig drift og lang levetid for produktet. For å beholde oversikten inneholder ikke håndboken alle detaljer om alle utførelsene av produktet, og kan heller ikke ta hensyn til alle mulige innbyggingsmåter, driftsmåter eller reparasjoner. Hvis du ønsker utdypende informasjon, eller hvis det oppstår problemer som ikke er omtalt i håndboken, kan du få den nødvendige informasjonen hos produsenten. Produktet er konstruert etter nåværende tekniske standarder og er driftssikkert. Det er testet og forlot fabrikken i sikkerhetsteknisk feilfri stand. For å opprette denne driftssikre tilstanden må angivelsene i denne håndboken overholdes og følges. Endringer og reparasjoner på produktet må kun utføres når håndboken uttrykkelig tillater dette. Overholdelse av sikkerhetsanvisningene og alle sikkerhets- og varselsymboler i denne håndboken gjør det mulig å beskytte brukeren og miljøet optimalt, samt sikrer trygg og feilfri drift av produktet. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Aufbau des Håndbokens oppbygging Denne håndboken gir deg detaljert teknisk informasjon om enheten, samt montering og programmering av det. Bruken av enheten forklares ved hjelp av eksempler. Kapitlene "er om håndboken", "Sikkerhet" og "Produktoversikt" inneholder generelle angivelser og grunnleggende informasjon samt en beskrivelse av funksjonene. I kapitlene "Tekniske data" og "Montering og elektrisk tilkobling" blir enhetsteknikken forklart og innbyggingen, monteringen og den elektriske tilkoblingne beskrevet. I kapitlene "Første igangsetting" og "Konfigurasjon" finner du anvisninger til igangsetting og oppretting hhv. tilkobling av enheten. I kapitlet "Vedlikehold" finner du anvisninger til rengjøring, feiltilstanddiagnose og reparasjoner av enheten. 3

4 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX THB)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX 1 Pos: 7 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome er til IP-gateway Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S - T/Symbole des Symboler i håndboken Fare livsfare Dette symbolet i forbindelse med signalordet "Fare" indikerer en farlig situasjon, som umiddelbart kan føre til død eller alvorlige personskader. Advarsel livsfare Dette symbolet i forbindelse med signalordet "Advarsel" indikerer en farlig situasjon, som umiddelbart kan føre til død eller alvorlige personskader. Forsiktig lette personskader Dette symbolet i forbindelse med signalordet "Forsiktig" indikerer en mulig farlig situasjon, som kan føre til lette eller middels alvorlige personskader. OBS materielle skader Dette symbolet indikerer en mulig farlig situasjon. Manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningen kan føre til at produktet blir skadet eller ødelagt. Merk Dette symbolet indikerer informasjon eller henvisninger til andre nyttige temaer. Dette er ikke et signalord for en farlig situasjon. Dette symbolet henviser til integrerte filmer med tilleggsinformasjon til det aktuelle kapitlet. For å se disse filmene trenger du Acrobat Reader fra versjon 9.0. Dette symbolet indikerer informasjon om miljøvern. Bruks-, innbyggings- og programmeringseksempler vises mot grå bakgrunn. 4

5 Pos: 8.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Pos: 8.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Beschädigung durch äußere 1 Pos: 9 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Sikkerhet Pos: 8.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Sikkerhet Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 230 V. Arbeid på 230 V-nett må kun utføres av elektriker! Koble fra nettspenningen før montering / demontering! Advarsel Apparatskader pga. ekstern påvirkning! Fuktighet og tilsmussing av apparatet kan føre til at apparatet blir ødelagt. Under transport, lagring og under drift må derfor apparatet beskyttes mot fuktighet, smuss og skader. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Forskriftsmessig bruk Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Bestimmungsgemäßer Gebrauch Apparatet må kun benyttes i samsvar med spesifiserte tekniske data. Enheten brukes til dørkommunikasjon og videooverføring. For innstilling av enheten trenger du en ekstern enhet (laptop). Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungswidriger Ikke tiltenkt bruk Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungswidriger Gebrauch/Bestimmungswidriger Gebrauch Enheten kan forårsake farer når det ikke brukes korrekt. En hver bruk som går utover det som regnes som tiltenkt ansees som brudd på dette. For skader som følge av dette påtar produsenten seg ikke noe ansvar. Risikoen for dette ligger hos brukeren alene. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/U - Z/Zielgruppen und Målgrupper og kvalifikasjoner Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Zielgruppen und Qualifikationen/Zielgruppen und 1 Installasjon, igangsetting og vedlikehold av produktet må kun utføres av elektriker med relevante kvalifikasjoner. Elektrikeren må ha lest og forstått håndboken, og må følge anvisningene. Eieren må overholde gjeldende nasjonale forskrifter vedrørende installasjon, funksjonskontroll, reparasjoner og vedlikehold av elektriske produkter. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Haftung und Ansvar og garanti Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Haftung und Gewährleistung/Haftung und Gewährleistung Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår på grunn av ikke tiltenkt bruk, manglende overholdelse av anvisningene i denne håndboken, bruk av personell uten relevant erfaring samt endringer utført på egenhånd. I slike tilfeller bortfaller produsentens garantidekning. 5

6 Pos: 10.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis 1 Pos: 12 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-IP_Project/IPP Guides/Installation/Systemvorraussetzungen Pos: 13 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Miljø Pos: 10.1 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Miljø Tenk på å beskytte miljøet! Brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Apparatet inneholder verdifulle råstoffer som kan brukes på nytt. Lever derfor apparatet inn på et gjenvinningsanlegg. Pos: 10.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung 1 Alle forpakningsmaterialer og apparater er utstyrt med merking og godkjenningsmerker for korrekt og forskriftsmessig avhending. Lever forpakningsmateriale og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apaprater og REACHdirektivet. (EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Systemkrav Husk ved valg av monteringssted at IP-gateway må kobles til ruteren med en LAN-kabel. For feilfri bruk av IP-gateway er følgende systemkrav nødvendig: Komponenter for IP-gateway Følgende komponenter er nødvendig for bruken av IP-gateway: - Et Busch-Welcome -dørkommunikasjonssystem bestående av minst en utendørsstasjon og en systemsentral - IP-nettverk (hvis flere mobile enheter skal kobles til trenger du i tillegg en WLAN-forbindelse) - Til videooverføring må en utendørsstasjon med kamera være integrert Som innendørsstasjoner Som innendørsstasjoner for bruk med IP-gateway er følgende aktuelle: - Busch-ComfortTouch fra serie Mobile sluttenheter med Google Android (fra Android 4.0 og Cortex-A8 CPU) eller Apple ios (fra ios 5) operativsystem Mobil app Hvis du ønsker å bruke Busch-Welcome -appen App mobil via Internett, må i tillegg følgende forutsetninger være oppfylt: - Minst DSL-6000 Internett-tilkobling eller raskere - Minst 3G (UMTS) mobil Internett - Kamera for hurtigkonfigurasjon ved hjelp av QR-kode - DynDNS-konto For at anrop fra Internett kan videreføres korrekt må IP-gateway være tilgjengelig via en statisk IPadresse. Hvis dette ikke er garantert, kan en korrekt videreføring realiseres ved hjelp av en DynDNS-tjeneste (se avsnitt "Konfigurasjonsside "Nettverkkonfigurasjoner". 6

7 Pos: Pos: 17 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Første igangkjøring Pos: 15 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A Første igangkjøring Pos: 16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Erstinbetriebnahme IP-gatewayen har en brukergrensesnitt som kan nås ved hjelp av en internettleser. Brukergrensesnittet kan åpnes fra en hvilken som helst datamaskin som befinner seg i det samme nettverket som gatewayen som skal konfigureres. For å kunne ta i bruk IP-gatewayen første gang er noen grunnleggende innstillingernødvendig i dette brukergrensesnittet. Du har tre muligheter for første igangsetting: Igangsetting Variant 1 - UPnP Variant 2 - DNS-server Variant 3 - Manuell Variant 4 IP-adresse Beskrivelse Igangsetting med Windows UPnP-tjeneste (fra Windows Vista). Igangsetting ved hjelp av en router med DNS-server Manuell igangsetting Legge inn IP-adresse direkte til dokumentasjonen Konfigurasjonsmulighetene er beskrevet med et Windows Vista-grensesnitt som eksempel. 7

8 Pos: 19 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über UPnP Pos: 20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Første igangkjøring Pos: 18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Inbetriebnahme mit dem Windows Igangsetting med Windows UPnP-tjeneste Forutsetninger: En DHCP-server befinner seg i nettverket, f.eks. integrert i ruteren. IP-gateway er koblet til ruteren med en LAN-kabel. Datamaskinen er koblet til nettverket. IP-gateway er koblet til og driftsklar. Fig. 1: Windows UPnP-tjeneste 1. Åpne Windows Utforsker. 2. Klikk på "Nettverk" under de viste stasjonene. På høyre side av vinduet vises alle enheter som befinner seg i nettverket. 3. Dobbeltklikk på symbolet til IP-gateway. Et vindu med konfigurasjons-grensesnittet åpnes automatisk. Hvis nettleseren ikke åpnes automatisk vises i stedet enhetsegenskapene. Kopier da den viste IPadressen, f..eks og legg den manuelt inn i adressefeltet i nettleseren. 8

9 Pos: 22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/DNS Server Pos: 24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über Manuelle Konfiguration Busch-Welcome Første igangkjøring Pos: 21 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/DNS DNS-server Forutsetninger: - Router med DNS-server 1. Innlegging av IP-gateway skjer basert på domenenavnet til routeren i adresselinjen til nettleseren. Eksempel: IP-Gateway.fritz.box 2. Når du trykker på Enter-tasten, åpnes det et nettleservindu med konfigurasjons-grensesnittet Pos: 23 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Manuelle Manuell konfigurasjon Forutsetninger: - IP-gateway er koblet direkte til datamaskinen med en LAN-kabel. IP-gateway er koblet til og driftsklar. Fig. 2: Manuell konfigurasjon 9

10 Pos: 26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Anzeige der IP-Adresse Pos: 27 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Første igangkjøring 1. Koble den eksterne enheten til IP-gateway i et felles nettverk. 2. Hent fram systemstyringen. 3. Åpne "Nettverk- og delingssenter". 4. Åpne "Lokal tilkobling" (1). 5. Velg "Egenskaper" i neste vindu (2). 6. Velg "Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)" (3) i neste vindu. 7. Klikk på "Egenskaper" (4). Vinduet "Egenskaper for Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4) åpnes. 8. Velg alternativet (5) til manuell inntasting av IP-adressen. 9. Tildel en IP-adresse (6) som ligger i samme område som IP-gateway. Den forhåndsinnstilte adressen til IP-gateway er IP-adressen til datamaskinen skal ikke være identisk med den til IP-gateway. Velg f.eks Klikk på "Nettverksmaske" (7) Den aktuelle verdien blir lagt inn automatisk og trenger ikke å endres. 11. Bekreft med "OK". Pos: 25 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Anzeige der Legg inn IP-adresse direkte Legg inn IP-adressen for Gatewayen direkte i adresselinjen i nettleseren din. Du kan angi den aktuelle IP-adressen til gatewayen på følgende måte: 1. Åpne brukergrensesnittet til routeren din. Her finner du en liste over alle tilkoblede enheter inklusive deres navn og IP-adresser. For eksempel ved bruk av en Fritzbox under: Hjemmenettverk/ Nettverk liste. Kopier IPadressen til enheten "IP-gateway" og legg den inn i adresselinjen til nettleseren din for å hente fram brukeroverflaten til gatewayen. 2. Bruk et spesielt program for å identifisere IP-adressene og tilhørende enheter som brukes i nettverket. For eksempel: SoftPerfect Network Scanner (Windows); Overlook Fing (ios/ Android) 10

11 Pos: 29 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Allgemeine Schaltflöschen der Konfigurations Interface Pos: 31 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü LOGIN Tragen Pos: 28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Konfigurasjon Alle konfigurasjoner blir stilt inn i nettleser-grensesnittet. 6.1 Generelle knapper i konfigurasjonen Knappen "Logg ut" klikk øverst til høyre på knappen "Logg ut" for å forlate konfigurasjons-grensesnittet som registrert bruker. Du kan når som helst forlate konfigurasjons-grensesnittet. Knappen "Tilbakestille" Hvis du har lagt inn feil opplysninger i inntastingsfeltene ved et uhell kan du med et klikk slette alle inntastinger i inntastingsfeltene. Alle inntastingsfelt er tomme og du kan legge inn opplysningene dine igjen. Knappen "Lagre" Klikk på knappen "Lagre" for å lagre dine inntastinger og komme til neste konfigurasjonsside. Skifte til en ny konfigurasjons-side Ved å klikke på de enkelte konfigurasjonssidene i venstre kolonne i konfigurasjonen skifter du til den ønskede konfigurasjons-siden. Pos: 30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G Innlogging Fig. 3: Innloggingsvindu IP-adressen viser deg IP-adressen som enheten bruker for tiden. MAC-adressen viser deg MAC-adressen som enheten bruker for tiden. Brukernavn Legg inn de forhåndsinnstilte standardverdiene i inntastingsfeltene "Brukernavn" og "Passord". (Standardverdier): Brukernavn: admin Passord: admin Knappen Innlogging Ved å klikke på knappen "Innlogging" kommer du til konfigurasjonsmenyen. Vinduet med nettverkinformasjonene vises. 11

12 Pos: 32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch RESET Hvis du har glemt dine personlige tilgangsopplysninger kan du med en Reset tilbakestille IP-gateway til innstillingene det hadde ved levering. Reset-knappen befinner seg på IP-gateway på fronten nede bak en luke. Gjennomføring av en Reset 1. Trykk Reset-knappen og hold den trykt i minst 3 sekunder. Fig. 4: Plasseringen til RESET-knappen 12

13 Pos: 34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkinformation Pos: 35 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 33 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Menü Nettverkinformasjon Etter vellykket pålogging vises nettverkinformasjonene. Fig. 5: Nettverkinformasjon På siden "Nettverkinformasjon" vises innstillingene til IP-gateway som brukes for tiden. IP-adresse IP-adressen er tilgangsadressen til den tilkoblede IP-gateway. Denne adressen trenger du for en ny pålogging til konfigurasjons-grensesnittet! Noter den viste IP-adresen for en senere pålogging til konfigurasjons-grensesnittet f.eks. etter en nødvendig nystart av systemet ved oppretting av flere brukere. 13

14 Pos: 37 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkkonfiguration Pos: 36 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Konfigurasjonsside "Nettverkkonfigurasjoner" Fig. 6: Konfigurasjonsside "Nettverkkonfigurasjon" På konfigurasjonssiden "Nettverkkonfigurasjone" kan du sette opp enheten din som du selv ønsker. DHCP Velg "DHCP" hvis enheten automatisk skal referere til en IP-adresse. Statisk IP-adresse Påse at IP-adressen til gatewayen ikke endrer seg ved tildeling av en statisk IP-adresse. Tildeling av en statisk IP-adresse er bare unntaksvis nødvendig for manuell konfigurasjon av nettverket. Når du har klikket på "Statisk IP-adresse" kan du legge inn følgende "adresser": Alternativt har du denne muligheten: Ekstern IP / Vertsnavn Her kan du angi DynDNS-adressen for tilgang via Internett eller andre nettverk. Gå fram på følgende måte: For å kunne få tilgang til IP-gatewayen fra Internett eller et annet nettverk (skiftende IP-adresse), må vertsnavnet endres til den aktuelle IP-adressen. I dette tilfellet må du ha en konto hos en DynDNS-leverandør (DDNS-leverandør). 1. Skriv her inn den tildelte DynDNS-adressen i "Ekstern IP / Vertsnavn". 2. Opprett en videreføring til porten (TCP og UDP) i ruteren din, som vist i eksemplet. 14

15 Pos: 38 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Illustrasjonen kan variere avhengig av ruteren du bruker. Godkjenning av flere porter brukes til å kunne integrere flere mobile enheter. Eksempel ved hjelp av en FRITZ!Box Fig. 7: Enheten har tilgang til Busch-Welcome -appen Etter å ha opprettet en ekstern IP-adresse og en portviderekobling har du med Busch-Welcome -appen direkte tilgang til en Busch-Welcome -anlegget via en mobil enhet fra Internett. Mer informasjon finner du i kapitlet "Integrering av mobile sluttenheter med Busch-Welcome - appen". 15

16 Pos: 40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Grundeinstellungen Pos: 41 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 39 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Konfigurasjonsside "Standardsinnstillinger" Fig. 8: Konfigurasjonsside "Standardinnstillinger" På denne konfigurasjonssiden "Standardinnstillinger" kan du gjennomføre standardinnstillingene for IPgatewayen. Adresse til innendørsstasjon Adressen til innendørsstasjonen angir hvilken ringeknapp brukes for å kontakte utendørsstasjonen til IP-gateway. Du kan koble sammen maksimalt 4 mobile sluttenheter og Busch-ComfortPanel med en ringeknapp. forhåndsinnstilt utendørsstasjon Adressen til den forhåndsinnstilte utendørsstasjonen er stasjonen, som er stilt inn som foretrukken utendørsstasjon. Til denne kan en lyd- og videoforbindelse opprettes uten innkommende dør-anrop. Master- / Slave-modus Hvis det er installert mer enn én innestasjon i en leilighet (samme adresser), må en stasjon konfigureres som master, de ander som slave. 16

17 Pos: 43 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Passwort ändern Pos: 44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "Passwort Konfigurasjonsside "Endre passord" Fig. 9: Konfigurasjonsside "Endre passord" På denne konfigurasjonssiden kan du endre passordet. Aktuelt passord Her kan du legge inn passordet du har brukt hittil. Nytt passord Skriv her inn det nye passordet. Bekreft nytt passord Skriv inn det nye passordet igjen. Passordet kan alltid bare endres for den aktuelt aktive brukeren. Husk de generelle rådene til oppretting av sikre passord. 17

18 Pos: 46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung Pos: 47 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Pos: 45 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Konfigurasjonsside "Brukeradministrasjon" Fig. 10: Konfigurasjonsside "Brukeradministrasjon" På denne konfigurasjonssiden kan du opprette opp til tre nye brukere og administrere innstillingene dine. ID ID-en er løpenummeret til brukeren. Brukernavn Under "Brukernavn" vises alle tilordnede kontoer. Under hver konto kan flere enheter meldes opp. Du kan slette brukeren eller redigere innstillingene. Legg til bruker Ved å klikke på "Legg til bruker" kan du opprette en ny bruker. 1. Klikk på "Legg til bruker". Den etterfølgende beskrivelsen av konfigurasjonssiden "Opprett ny bruker" forklarer denne funksjonen. Rediger Klikk på "Rediger" for å redigere dine personlige brukerinnstillinger. Konfigurasjonssiden "Legg til bruker" åpnes. Den aktuelle brukeren vises og kan redigeres. Slette Klikk på "Slett" hvis du vil fjerne en bruker fra listen. 18

19 Pos: 48 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Neuen Benutzer anlegen Konfigurasjonsside "Legg til bruker" Fig. 11: Konfigurasjonsside "Legg til bruker" Konfigurasjonssiden "Legg til bruker" åpnes. Brukernavn Skriv i feltet "Brukernavn" inn navnet til den nye brukeren. Til sammen kan inntil 3 brukere med forskjellige roller opprettes. Passord Legg inn passordet til den nye brukeren i "Passord". Bekrefte Skriv inn passordet til den nye brukeren igjen i "Bekreft". For tildeling av brukernavn er kun bokstaver uten omlyd og tall mulig f.eks. Smarttelefon1. Mellomrom og spesialtegn må ikke brukes. Rettigheter Du kan tildele følgende rettigheter til brukere: Overvåkningsfunksjon Brukeren kan med Welcome-appen opprette en videoforbindelse til utendørsstasjonen (f.eks. med en smarttelefon eller nettbrett) uten at et døranrop foreligger. 19

20 Pos: 49 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Åpne dør Her kan du angi om døren skal kunne åpnes med f.eks. en smarttelefon, eller om bare det innkommende anropet og videosignalet skal overføres. Koble lys Denne funksjonen er bare tilgjengelig når belysningen, f.eks. trappehuslyset, kan kobles direkte via Busch-Welcome -anlegget. Lagre ny bruker 1. Klikk på "Lagre". Den nye brukeren lagres Konfigurasjonssiden "Brukeradministrasjon" åpnes. For å aktivere en ny bruker må IP-gateway startes på nytt via "Nystart". Fig. 12: Nystart av IP-gateway Gjennomfør derfor alle nødvendige systeminnstillinger før du oppretter nye brukere. 2. Klikk på knappen "Nystart". Das IP-Gateway startet neu! Der neue Benutzer wird aktiviert. 20

21 Pos: 50 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Login mit neuem Benutzernamen Innlogging med nytt brukernavn 1. Skriv inn den noterte IP-adressen i nettleseren din. 2. Logg på som ny bruker. Den nye brukeren er nå logget på. Fig. 13: Pålogging med nytt brukernavn Brukerinformasjonen til den nye brukeren vises. Brukernavn Navnet til den nye brukeren vises. Rettigheter Rettighetene vises her. Du kan ikke foreta endringer her! 21

22 Pos: 51 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 QR-kode Her vises QR-koden til integrering av mobile sluttenheter. Sluttapparatet må bære i samme nettverk som IPgatewayen under konfigurasjonen. Husk følgende muligheter: For å opprette en konfigurasjons-qr-kode for å knytte til mobile sluttenheter må den tilsvarende brukeren, f.eks. "Smartphone1" være logget på. Hvis Busch-ComfortTouch fra serie 3.0 skal integreres, må "Telephony / Door Entry" for brukerne og IPadressen til IP-gatewayen legges inn på programsiden IP-Project 3 (IPP 3). Se kapittel Tilkobling av Busch- ComfortTouch fra Endre passord Her kan du endre passordet. Passordet kan alltid bare endres for den aktuelt aktive brukeren. Husk de generelle rådene til oppretting av sikre passord. 22

23 Pos: 52 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Pos: 53 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Geräteeinstellungen Konfigurasjonsside "Enhetsinnstillinger" Fig. 14: Konfigurasjonsside "Enhetsinnstillinger" Alle utendørsstasjoner som skal kobles til IP-gateway (maks. 4) må være ført opp i enhetsinnstillingene. Legge til enhet: På denne siden kan enkelte enheter legges til. For de neste trinnene, se neste avsnitt "Legg til enheter". Konfigurasjonssiden viser en liste over alle enheter som er lagt til. ID ID-en er det fortløpende nummeret til enheten. Rediger Klikk på "Rediger" for å kunne endre innstillingene dine. De aktuelle innstillingene vises og kan ikke endres. Slette Klikk på "Slett" for å fjerne en bruker fra listen. Enhetstype Her vises en beskrivelse av enhetstypen. Enhets-ID ID-en er adressen til utendørsstasjonen (Når bare en utendørsstasjon er tilgjengelig, er ID-en som regel 1). Navn Ved bruk av Busch-Welcome-appen vises dette navnet. 23

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012

USB-nettdelsinnsats. 6472 U-500 USB-nettdelsinnsats 2373-1-8022 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6472 @ 20\mod_1327581584677_150251.docx @ 160750 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8022

Detaljer

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_150251.docx @ 160762 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6841-101-500 IR-håndsender. 2373-1-8140 Rev. 01 11.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_150251.docx @ 232631 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8140

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. Audioinngang 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_150251.docx @ 205612 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8315

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_150251.docx @ 243009 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-AudioWorld. REG-forsterker 8208-500 Busch-AudioWorld. 2373-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_150251.docx @ 205174 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8311

Detaljer

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012

USB-tilkoblingsboks 2373-1-7882 16.04.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck USB-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927957724_150251.docx

Detaljer

ABB-Welcome M. M2302 Gateway VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2302 Gateway VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso

0216-101, 0217-101, 0218/11-101, 0218/12-101 UAE-tilkoblingsboks Kat. 5e, Kat. 6 A iso Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck Kompakt-Universal-Anschlussdosen @ 23\mod_1333110220663_150251.docx

Detaljer

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014

ABB-Welcome M. M2304 Videodistributør VER:1.0 22.09.2014 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

ABB-Welcome. IP-Gateway V

ABB-Welcome. IP-Gateway V Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt - 83341 - ABB @ 36\mod_1370935982690_15.docx @ 296874 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Infoline. 1510 UC-500 Oppkallssett for handicap-wc. 2373-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_150251.docx @ 217344 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8322 Rev. 01

Detaljer

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_150251.docx @ 209487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7953

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012

Busch Dimmer. Busch-Universal-Drehdimmer Innsats 6591 U-101-500 2373-1-7868 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6591 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333088838540_150251.docx @ 207032 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Infoline. Signal- / stopptast-innsats. 1520/1 UKZ-500 Signal- / stopptast-innsats med trekksnor Rev

Bruksanvisning Busch-Infoline. Signal- / stopptast-innsats. 1520/1 UKZ-500 Signal- / stopptast-innsats med trekksnor Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1520 @ 25\mod_1341324449021_150251.docx @ 221427 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-832 Rev. 01

Detaljer

Busch-Wächter. Reléinnsats 6812U

Busch-Wächter. Reléinnsats 6812U Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6812 U-101 -- ABB @ 23\mod_1333097050322_150251.docx @ 207233 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.

Betjeningsanvisning ComfortTouch App for Busch-ComfortTouch. Busch-ComfortTouch 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4. 2373-1-8368 21.08.2013 Betjeningsanvisning Busch- 9 8136/09-811-500 (CP/U 9.3.1) 8136/09-825-500 (CP/U 9.4.1) Busch- 12.1 8136/12-811-500 (CP/U 12.3.1) 8136/12-825-500 (CP/U 12.4.1) 1 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 2373-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_150251.docx @ 214607 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

ABB-Welcome M. M2301 Mini-systemkontroller VER:

ABB-Welcome M. M2301 Mini-systemkontroller VER: Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul

2373-1-8651 15.12.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul 2373-1-8651 15.12.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Tastatur-modul Transponder-modul Fingerprint-modul Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Forskriftsmessig bruk 3 3 Miljø 3 3.1 Avhending

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 2373-1-8136 Rev. 01 11.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 2373-1-8136 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6747 WaveLINE @ 28\mod_1347265067099_150251.docx @ 232473 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8136

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12.

Betjeningsanvisning Busch-Funkcontrol. Busch-Ferncontrol IR IR-Dimmer 6045-500 IR-innbyggingsmottaker 6045 E-101-500. 2373-1-7919 Rev. 01 17.12. Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN )/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6045 @ 21\mod_1330944547416_150251.docx @ 200936 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7919

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-MobileApp for Busch-ComfortTouch

Betjeningsanvisning Busch-MobileApp for Busch-ComfortTouch Pos: 2 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - BA Busch-MobileApp für BJE- und ABB-Variante @ 42\mod_1430986496041_150251.docx @ 366605 @ @

Detaljer

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03.

Busch-Wächter. Busch-Wächter 180 UP-sensorer 6810-21x-101-500 6800-3x-102 C-500 6800-xxx-104-500 6800-xxx-104 M-500 2373-1-7860 29.03. Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6810-21x -- ABB @ 23\mod_1333096862857_150251.docx @ 207218 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder

Teknisk håndbok Bevegelsesmelder 2373-1-8565 03.07.2014 Teknisk håndbok Bevegelsesmelder MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig bruk 5 2.3 Ikke tiltenkt

Detaljer

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Busch-Jalousiecontrol II. Innmonteringsinnsatser 6418 U-500 Persienne-basisinnsats. 2373-1-8294 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_150251.docx @ 226537 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-8294

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

DALI-potensiometer for kringkastingsdrift

DALI-potensiometer for kringkastingsdrift Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 2117 U @ 23\mod_1336123192553_150251.docx @ 208981 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7978

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

VGA-tilkoblingsboks

VGA-tilkoblingsboks Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck VGA-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927994971_150251.docx

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

KNX teknisk håndbok Busch-ComfortTouch

KNX teknisk håndbok Busch-ComfortTouch Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364391460577_150251.docx @ 293637 @ @ 1 === Ende der Liste

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

ABB-Welcome M. M2305 Koblingsaktuator VER:

ABB-Welcome M. M2305 Koblingsaktuator VER: Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/KNX/DoorEntry/83220-AP-xxx/Titelblatt - 83220-AP-xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === VER:1.0 22.09.2014

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Wi-Fi Direct veiledning

Wi-Fi Direct veiledning Wi-Fi Direct veiledning Enkelt oppsett ved bruk av Wi-Fi Direct Feilsøking Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkelt oppsett

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter. Hurtigstartguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter Hurtigstartguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP/(802.11g) ADSL2+ ruter, vennligst

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Universal-Relais-Einsatz. Universal-reléinnsats 6401 U

Universal-Relais-Einsatz. Universal-reléinnsats 6401 U Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6401 U-102 -- ABB @ 23\mod_1333096628580_150251.docx @ 207203 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter

RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter RO003/RO003UK Sweex bredbåndsruter Viktig! Veiviseren for oppsett finner du på Sweex CD-ROM Hvis leverandøren ikke kan konfigureres med oppsettsveiviseren, kontakt leverandøren din for riktige innstillinger

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter.

Avansert oppsett. I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning for avansert oppsett av din Jensen AirLink ruter. Denne manualen gjelder for følgende rutermodeller: AirLink 9150 v1, v, v og v4 AirLink

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser

For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Xerox QR Code-appen Hurtigveiledning 702P03999 For bruk med applikasjoner som benytter QR-kode-skanner/-leser Bruk QR (Quick Response) Code-appen med følgende applikasjoner: Applikasjoner med skanning/lesing

Detaljer

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.

Kamera. Bullet-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD. Kamera Bullet-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Gjeldende regelverk EU-samsvarserklæ ring Bullet-nettverkskamera

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 70 MASTERLINE Rev

Betjeningsanvisning Busch-Wächter AGM- 70 MASTERLINE Rev Pos: 2 /#eustruktur#/online-dokumentation (+KX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6854 -- BJE @ 24\mod_1338444887984_150251.docx @ 214443 @ @ 1 === Ende der iste für Textmarke Cover === 2373-1-8134 Rev.

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN

Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere av trådlœst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Denne veiledningen forklarer hvordan

Detaljer

Internett og pc Brukerveiledning

Internett og pc Brukerveiledning Internett og pc Brukerveiledning 1 Klar for internett fra Altibox? 2 Oppsett av trådløs router og brannmur i hjemmesentralen 3 Oppkobling av pc til internett med Windows Vista 4 Koble opp mot e-post/oppsett

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

=== Ende der Liste für Textmarke Cover ===

=== Ende der Liste für Textmarke Cover === Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_150251.docx @ 205706 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-8365

Detaljer

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning

Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Powerline 500 WiFi-tilgangspunkt XWN5001 Installasjonsveiledning Teknisk støtte Takk for at du valgte produkter fra NETGEAR. Etter at du har installert enheten, finner du serienummeret på produktetiketten

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1094.1097 UTA-500 1095 UF-500. 2373-1-8290 Rev. 01 17.12.2012

Bruksanvisning Temperaturregler. Temperaturregulator 1094.1097 UTA-500 1095 UF-500. 2373-1-8290 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/t emper aturregler/titelbl att 1094...1097 @ 26\mod_1342698041601_150251.docx @ 224309 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter

BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter Hurtigstartguide Billion BiPAC 7100SV VoIP ADSL-modem/ruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av VoIP ADSL-modem/ruter, vennligst gå til

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012

Betjeningsanvisning Busch-Dimmer. Dimmer Styringskomponent 6597-500. 2373-1-7945 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 6597 -- BJ E @ 22\mod_1332144248795_150251.docx @ 204323 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 2373-1-7945

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2112-(I), UD.6L0201B1254A01EU

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning norsk. Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD2112-(I), UD.6L0201B1254A01EU Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning norsk Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD22-(I), UD.6L020B254A0EU Gjeldende regelverk EU-samsvarserklæ ring Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning Dette

Detaljer

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc.

Varemerker Innhold i pakken Samsvar WAC120 trådløst tilgangspunkt NETGEAR 802.11ac trådløst tilgangspunkt Ethernet-kabel Strømadapter NETGEAR, Inc. Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen

Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen Til brukere av RICOH Smart Device Connector: Konfigurasjon av maskinen INNHOLD 1. Til alle brukere Innledning...3 Slik leser du denne håndboken...3 Varemerker... 4 Hva er RICOH Smart Device Connector?...

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden.

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Home Connect. En app for alt. Home Connect er første app som vasker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som finnes i kjøleskapet for deg. Ulike husholdningsapparater,

Detaljer

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1

ish web server ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 ish WEB SERVER INTERNETTSERVER FOR SMART PHONE Versjon 07/10 ish web server Instruksjonsbok 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 HVA ER ISH WEB SERVER...3 2 KONFIGURERING...4 2.1 IP-INNSTILLING...5 2.2 TILKOBLING

Detaljer

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning

Kamera. Dome-nettverkskamera. Hurtigveiledning Kamera Dome-nettverkskamera Hurtigveiledning Denne hurtigveiledningen gjelder for: DS-2CD412F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD412FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD424F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD42FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B118A01EU

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden.

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Home Connect. En app for alt. Home Connect er første app som vasker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som finnes i kjøleskapet for deg. Ulike husholdningsapparater,

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer