Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515"

Transkript

1 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway

2 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse Ordliste Funksjonsmåte 6 5 Tilkobling Integrering av telefon-gateway i ditt telefonanlegg Apparatoversikt 8 6 Montering / Installasjon Krav til montøren Montering Systemsikkerhet 10 7 Igangsetting Igangsetting via en telefon 11 8 Drift 13 9 Signallyder Vedlegg Hyppige brukstilfeller Viktige driftskommandoer 16 2

3 Sikkerhet 1 Sikkerhet 2 Miljø Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 230 V.» Arbeid på 230 V-nettet må kun utføres av elektriker!» Koble fra nettspenningen før montering og demontering! Tenk på å beskytte miljøet! Brukte elektriske og elektroniske apparater må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.» Enheten inneholder verdifulle råstoffer som kan brukes på nytt. Lever derfor apparatet inn på et gjenvinningsanlegg. 2.1 Avhending Alt emballasjemateriell og alle apparater er utstyrt med merking og godkjenningsmerker for korrekt og forskriftsmessig avhending. Lever emballasjemateriellet og elektroniske apparater og tilhørende komponenter inn ved autoriserte innsamlingssteder eller til avfallshåndteringsfirmaer. Produktene overholder de lovpålagte kravene, særlig loven om elektriske og elektroniske apparater og REACH-direktivet. (EU-direktiv 2002/96/EF WEEE og 2002/95/EF RoHS) (EU-REACH-direktiv og lov om gjennomføring av forskriften (EF) nr.1907/2006) 3

4 Tekniske data 3 Tekniske data Generelt Klemmer, entrådet leder Klemmer, flertrådet Telefonkabelklemmer Bus-spenning Størrelse Kapslingsgrad 2 x 0,6 mm² / 2 x 1 mm²; 2 x 0,6 mm² / 2 x 0,75 mm²; 0,2 mm² - 1,5 mm² 28 V- ±2 V 4 TE IP20 Driftstemperatur -5 C +45 C 4

5 Generell beskrivelse 4 Generell beskrivelse Telefon-gateway er en del av Welcome dørkommunikasjonssystemet og arbeider kun sammen med komponenter fra dette systemet. Produktet gjør det mulig å koble et telefonanlegg til et Welcome-system for å bruke de tilkoblede telefonene som innendørs audio-stasjoner. For å kunne bruke telefon-gateway må enheten konfigureres som analog deltaker på telefonanlegget. 4.1 Ordliste 1. Standard telefonnummer: Når standard telefonnummer er aktivert, blir anropene for alle innendørsstasjoner ledet videre til dette standard telefonnummeret. 2. Primære og sekundære telefonnummer: Når det primære eller sekundære telefonnummeret er aktivert, blir anropene for denne innendørsstasjonen ledet videre til det primære eller sekundære telefonnummeret. Man kan skifte fram og tilbake mellom disse to telefonnumrene. 3. Direktemottak: Når denne funksjonen er aktivert, kan en bruker motta et anrop direkte ved å ta av røret. Hvis denne funksjonen er deaktivert, må brukeren trykke på knappene [1] [#] etter å ha tatt av røret. Hvis det er installert andre innendørsstasjoner i en leilighet i tillegg til telefon-gateway, må direktemottaksfunksjnen deaktiveres. 4. Admin-PIN: Denne PIN-koden brukes som administratorpassord for å få tilgang til programmeringsmodus til telefon-gateway hvor standard telefonnummeret, direktemottaket osv. kan fastsettes. Kun administratoren skal kjenne til denne PIN-koden. 5. Master-PIN: Denne PIN-koden brukes til å aktivere/deaktivere standard telefonnummeret for alle innendørsstasjoner. Denne PIN-koden skal f.eks. være kjent for resepsjonspersonalet i et firma. 6. Innendørsstasjon-PIN: Denne PIN-koden brukes som sluttbruker-passord for å beskytte telefon-gateway mot misbruk eller ikke autorisert tilgang, f.eks. når man skifter mellom primært og sekundært måltelefonnummer eller ved anrop av en utendørsstasjon, for å åpne døren. Denne PIN-koden må aktiveres hvis et høyere sikkerhetstrinn er ønskelig. Forhåndsinnstilt Admin-PIN Forhåndsinnstilt Master-PIN Forhåndsinnstilt innendørsstasjon-pin 5

6 Generell beskrivelse 4.2 Funksjonsmåte Telefon-gateway er en analog deltaker på telefonanlegget ditt. Enheten inneholder en telefonbok hvor hver innendørsstasjonsadresse (ringeknapp) er knyttet til to telefonnummer (primært og sekundært telefonnummer). Dessuten kan en standard telefonnummer programmeres. Når standard telefonnummer er aktivert, blir anropene for alle innendørsstasjoner ledet videre til dette standard telefonnummeret. Telefonboken kan inneholde interne eller eksterne telefonnummer. Adresse til innendørsstasjon (Ringeknapp) Telefonnummer 2 (primært telefonnummer) Telefonnummer 3 (sekundært telefonnummer)

7 Tilkobling 5 Tilkobling Fig. 1 Nr. Funksjon 1 Tilkoblingsklemmer for Welcome-system 2 Tilkoblingsklemmer (telefonkabelklemmer) for PBX (TK-anlegg) i telefonsystemet Merk... Telefon-gateway er alltid definert som Master. De tilhørende innendørsstasjonene i samme leilighet må alltid konfigureres som Slave (se bruksanvisning for innendørsstasjonene). 5.1 Integrering av telefon-gateway i ditt telefonanlegg Fremgangsmåten for integrering av telefon-gateway i ditt system avhenger av det aktuelle telefonanlegget. Se "Integrering av analoge deltakere" i bruksanvisningen til ditt telefonanlegg. Integreringen av telefon-gatewayen var vellykket hvis det er mulig å ringe opp fra andre deltakere og hvis det kan aktivere anrop selv. Merk... Systemsikkerhet» For å unngå misbruk konfigurerer du telefonanlegget ditt slik at telefon-gateway ikke kan ringes opp direkte fra en ekstern telefon. Dermed hindrer man uberettiget tilgang.» Hvis ekstern tilgang til Gateway er nødvendig, aktiverer du innendørsstasjons-pin (se side 11 Igangsetting ). 7

8 Tilkobling 5.2 Apparatoversikt Nr. 1 2 Funksjon Tilkoblingens driftsstatus på TK-anlegget : Koblet til TK-anlegget (hviletilstand eller løpende anrop) : a. Ringer på Driftsstatus til Welcome-bus : Driftsklar. Bus-spenning på. : a. Data mottatt 1+2 : Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger pågår 3 USB-port for programvareoppdatering (kan kun skje på fabrikken) 4 5 I rene audioinstallasjoner må avslutningsmotstanden alltid være slått av ("OFF"). I videoinstallasjoner eller blandete audio- og videoinstallasjoner må avslutningsmotstanden slås på ("ON") ved det siste apparatet i en gren. Ved langvarig trykking (3 s) blir apparatet tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Begge lysdiodene blinker når nullstillingsfunksjonen utføres. Fabrikkinnstillinger: - Master-PIN: Admin-PIN: Innendørsstasjon-PIN: Direktemottak: AV - Standard telefonnummer: tomt - Primært telefonnummer: tomt - Sekundært telefonnummer: tomt - Viderekobling til standard telefonnummer: AV - Innendørsstasjon-PIN nødvendig: AV 8

9 Montering / Installasjon 6 Montering / Installasjon Advarsel Elektrisk spenning! Livsfare og brannfare pga. elektrisk spenning på 230 V.» Lavspennings- og 230 V-ledninger må ikke legges sammen i én innfelt boks! Advarsel Elektrisk spenning!» Den forankoblede sikringen må slås av under arbeid på belysningsanlegget. I tilfelle kortslutning er det fare for at det foreligger 230 V på lavspenningsledningen. 6.1 Krav til montøren Advarsel Elektrisk spenning! Feil installasjon medfører fare både for ditt eget liv og for brukerne av det elektriske anlegget. Ikke forskriftsmessig installasjon kan føre til alvorlige materielle skader, f.eks. brann.» Du må kun installere apparatet hvis du har nødvendig elektroteknisk kunnskap og erfaring. Nødvendig fagkunnskap og minimumsforutsetninger for installasjonen:» Bruk de "Fem sikkerhetsreglene" (DIN VDE 0105, EN 50110): 1. Frikobling 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkobling 3. Fastslå at det ikke forekommer spenning 4. Jord og kortslutt 5. Dekk til eller isoler deler i nærheten som står under spenning.» Bruk egnet personlig verneutstyr.» Bruk egnede verktøy og måleapparater.» Kontroller hvilken type spenningsforsyningsnettet er (TN-system, IT-system, TT-system) for å sikre tilhørende tilkoblingsbetingelser (klassisk nulling, jording, nødvendige sikkerhetstiltak osv.). 9

10 Montering / Installasjon 6.2 Montering Apparatet må kun installeres på bæreskinner iht. DIN EN Systemsikkerhet For å unngå misbruk konfigurerer du telefonanlegget ditt slik at telefon-gateway ikke kan ringes opp direkte fra en ekstern telefon. Dermed hindrer man uberettiget tilgang. Hvis ekstern tilgang til Gateway er nødvendig, aktiverer du innendørsstasjons- PIN (se side 11 Igangsetting ). 10

11 Igangsetting 7 Igangsetting Følgende komponenter er nødvendig for å drive telefon-gateway: - Et Welcome-dørkommunikasjonssystem bestående av minst en utendørsstasjon og en systemsentral - Et TK-anlegg med analoginngang - Minst en telefon for DTMF-konfigurasjonen For å kunne ta i bruk telefon-gatewayen første gang er noen grunnleggende innstillinger nødvendig. Du har to muligheter ved første igangsetting: - Via en telefon som er tilkoblet systemet - Via nettleser og IP-Gateway xxx For å konfigurere telefon-gateway via IP-Gatewayen, se bruksanvisningen til IP-Gateway. 7.1 Igangsetting via en telefon 1. Ring opp telefon-gateway fra TK-anlegget ditt. 2. Tast inn Admin-PIN. Nr. Funksjon Kommando Eksempel eller forklaring 1 Tast inn Admin-PIN Admin-PIN [#] Forhåndsinnstilt Admin-PIN er

12 Igangsetting 3. Hvis Admin-PIN er korrekt, aktiveres programmeringsmodusen til telefongatewayen, og følgende innstillinger kan utføres: Nr. Funksjon Kommando Eksempel eller forklaring 1 Bestemme standard telefonnummer [7] [3] [6] Standard telefonnummer [#] 2 Legge til ny innendørsstasjon i telefonboken [2] [4] [7] en [#] Nummeret til innendørsstasjonen kan være 1 (eller 01) til Legge flere innendørsstasjoner til telefonboken [2] [4] [7] [7] Innendørsstasjonsnummer 1 Innendørsstasjonsnummer 2 [#] Innendørsstasjonsnummer 2 må alltid være større enn innendørsstasjonsnummer 1. 4 Legge til eller endre primære eller sekundære telefonnummer [2] Innendørsstasjonsnummer Primært telefonnummer Sekundært telefonnummer [#] 5 Legge til eller endre primære eller sekundære telefonnummer i telefonboken [2] en Primært telefonnummer [#] Brukes når brukeren ikke vil bestemme noe sekundært telefonnummer 6 Aktivere "Direktemottak"-funksjon [7] [3] [2] [1] [#] Deaktivere "Direktemottak"-funksjon Bestemme ny Admin- PIN Bestemme ny Master- PIN [7] [3] [2] [0] [#] Denne funksjonen skal aktiveres når det finnes innendørsstasjoner i systemet. [7] Ny Admin-PIN Ny Admin-PIN [#] [7] Ny Master-PIN + Ny Master-PIN [#] 10 Aktivere obligatorisk innlegging av innendørsstasjon-pin [7] [4] [7] [1] [#] 11 Deaktivere obligatorisk innlegging av innendørsstasjon-pin [7] [4] [7] [0] [#] 12 Bestemme nye innendørsstasjon-piner [7] Ny innendørsstasjon-pin Ny innendørsstasjon-pin [#] 13 Bestemme telefongateway-identifikasjon for programmering via IP-Gateway og PC [7] [4] [3] identifikasjon identifikasjon [#] Identifikasjonen må være et helt tall mellom 1 og 99 og være entydig. 14 Tilbakestille til fabrikkinnstillingen [7] [3] [7] [8] Admin-PIN [#] 12

13 Drift 8 Drift Etter programmeringen kan brukerne ringe til telefon-gatewayen fra en telefon. Når det kommer et anrop fra en utendørsstasjon og telefonen befinner seg i normal standby-modus: Nr. Funksjon Kommando Eksempel eller forklaring 1 Ta imot innkommende anrop [1] [#] Under kommunikasjonen mellom utendørsstasjonen og telefonen kan kommandoene nedenfor tildeles via en telefon: Nr. Funksjon Kommando Eksempel eller forklaring 1 Betjene lysbryter [5] [#] 2 Åpne døren [3] [#] Slå på lysbryteren til systemsentralene eller døraktuatoren Åpning av døren under kommunikasjon med utendørsstasjonen Hvis brukeren ringer til telefonen mens det ikke er kommunikasjon mellom utendørsstasjonen og telefonen: 1. gjengir telefonene tonen for "Anrop blir viderekoblet" hvis viderekobling er aktivert på standardtelefonnummeret; 2. gjengir telefonene tonen for "Anrop blir ikke viderekoblet" hvis viderekobling ikke er aktivert på standardtelefonnummeret; 3. kan følgende innstillinger gjøres via telefonen: Nr. Funksjon Kommando Eksempel eller forklaring 1 Ringe til utendørsstasjon 2 Betjene lysbryter 3 Betjene lysbryteren når innendørsstasjon- PIN er obligatorisk [1] [1] [#] til [1] [4] [#] eller [1] [#] [5] [#] [5] [1] [#] til [5] [9] [#] Innendørsstasjon-PIN [5] [#] Innendørsstasjon-PIN [5] [1] [#] til [5] [9] [#] 4 Åpne bestemt dør [3] [1] [#] til [3] [4] [#] 5 Åpne bestemt dør når innendørsstasjon-pin er obligatorisk Innendørsstasjon-PIN [3] [1] [#] til [3] [4] [#] - 11#--14# for å ringe til en bestemt utendørsstasjon - 1# er mulig for å ringe til utendørsstasjon 1 Slå på lysbryteren til systemsentralene eller døraktuatoren Betjening av en bestemt lysbryter som er koblet til den innfelte aktuatoren Slå på lysbryteren til systemsentralene eller døraktuatoren Betjening av en bestemt lysbryter som er koblet til den innfelte aktuatoren Åpne en bestemt dør til systemsentralen og døraktuatoren Åpne en bestemt dør til systemsentralen og døraktuatoren 13

14 Drift 6 Åpne siste inngående dør i utendørsstasjon [3] [0] [#] 7 Åpne siste inngående dør i utendørsstasjon når innendørsstasjon- PIN er obligatorisk Innendørsstasjon-PIN [3] [0] [#] 8 Ring til utendørsstasjon når innendørsstasjon-pin er obligatorisk Innendørsstasjon-PIN [1] [1] [#] til [1] [4] [#] hhv. Innendørsstasjon-PIN [1] [#] Anrop til en bestemt utendørsstasjon 1# er mulig for å ringe til utendørsstasjon 1 9 Ring til siste utendørsstasjon som det er gått inn et anrop fra [1] [0] [#] 10 Ring til siste utendørsstasjon som det er gått inn et anrop fra når innendørsstasjon-pin er obligatorisk Innendørsstasjon-PIN [1] [0] [#] 11 Aktivere standard måltelefonnummer [6] [0] [#] 12 Aktivere standard måltelefonnummer når innendørsstasjon-pin er obligatorisk Innendørsstasjon-PIN [6] [0] [#] 13 Aktivere primært måltelefonnummer [6] [1] [#] 14 Aktivere primært måltelefonnummer når innendørsstasjon-pin er obligatorisk Innendørsstasjon-PIN [6] [1] [#] 15 Aktivere sekundært måltelefonnummer [6] [2] [#] 16 Aktivere sekundært måltelefonnummer når innendørsstasjon-pin er obligatorisk Innendørsstasjon-PIN [6] [2] [#] 17 Bestemme ny innendørsstasjon-pin Innendørsstasjon-PIN [7] Ny innendørsstasjon-pin Ny innendørsstasjon-pin [#] 18 Aktivere viderekobling til standard telefonnummer Master-PIN [6] [0] [#] 19 Deaktivere viderekobling til standard telefonnummer Master-PIN [6] [9] [#] 14

15 Signallyder 9 Signallyder Nr. Funksjon Kommando Eksempel eller forklaring 1 Vellykket 2 Mislykket Bekreftelse på en vellykket prosess Melding om en ikke vellykket prosess Døranrop (repeterende) Viderekoblingen av anrop aktiv (repeterende) Viderekobling av anrop ikke aktiv (repeterende) Programmeringsmodus (repeterende) Ventende døranrop (kun ved deaktivert direktemottak når det er flere innendørsstasjoner i den samme leiligheten) Viderekoblingen til standardtelefonnummeret er aktivert. Signalet høres etter anrop i telefongatewayen. Viderekoblingen til standardtelefonnummeret er deaktivert. Signalet høres etter anrop i telefongatewayen. Telefon-gatewayen befinner seg i programmeringsmodus. 15

16 Vedlegg 10 Vedlegg 10.1 Hyppige brukstilfeller Bruk: En leilighet med en telefon og en telefon-gateway. Brukeren ringer først til telefon-gateway med telefonen, og går deretter fram på følgende måte: Nr. Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Funksjon Kommando Tast inn Admin-PIN + Admin-PIN + [#] Bestemme standard telefonnummer Legge til ny innendørsstasjon i telefonboken til Gatewayen Bestemme primært/sekundært telefonnummer [7] [3] [6] + standard telefonnummer + [#] [2] [4] [7] + nummer til innendørsstasjon + [#] [2] + Nummer til innendørsstasjon + primært telefonnummer + + sekundært telefonnummer + [#] Eksempel eller forklaring Forhåndsinnstilt Admin- PIN er Nummeret til innendørsstasjonen kan ha ett eller to siffer, f.eks. 1 eller 01 til Viktige driftskommandoer Når det kommer et anrop fra en utendørsstasjon og telefonen befinner seg i normal standby-modus: Nr. Funksjon Kommando Eksempel eller forklaring 1 Ta imot innkommende anrop [1] [#] Hvis brukeren ringer til telefonen mens det ikke er kommunikasjon mellom utendørsstasjonen og telefonen: Nr. Funksjon Kommando Eksempel eller forklaring 1 Ringe til utendørsstasjon [1] [1] [#] til [1] [4] [#] eller [1] [#] eller [1] [0] [#] - 11#--14# for å ringe til en bestemt utendørsstasjon - 1# er mulig for å ringe til utendørsstasjon 1-10# for å ringe til utendørsstasjonen hvor det siste anropet ble betjent 16

17 Vedlegg Under kommunikasjonen mellom utendørsstasjonen og telefonen kan kommandoene nedenfor tildeles via en telefon: Nr. Funksjon Kommando 1 Betjene lysbryter [5] [#] 2 Åpne døren [3] [#] Eksempel eller forklaring Slå på lysbryteren til systemsentralen eller døraktuatoren Åpning av døren under kommunikasjon med utendørsstasjonen 17

18 Et selskap i ABB-gruppen Busch-Jaeger Elektro GmbH Postboks Lüdenscheid Freisenbergstraße Lüdenscheid Anvisning Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i innholdet i disse dokumentene uten varsel. Ved bestillinger gjelder avtalt informasjon. ABB AG tar intet ansvar for eventuelle feil eller ufullstendigheter i dette dokumentet X Sentral kundeservice: Tlf.: Faks: Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette dokumentet inklusive gjenstander og bilder. Mangfoldiggjøring eller offentliggjøring av innholdet overfor tredjeperson, også delvis, er forbudt uten skriftlig tillatelse fra ABB. Copyright 2014 Busch-Jaeger Elektro GmbH Alle rettigheter forbeholdt

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012

LED-dimmer. LED-dimmer 6523 U 2373-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_150251.docx @ 209487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7953

Detaljer

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator

Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator 2CDC550012D2101 04.2015 Teknisk håndbok Sensor / Bryteraktuator Sensor / Bryteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Innhold 1 Anvisninger til veiledningen 3 2 Sikkerhet 4 2.1 Symboler som brukes 4 2.2 Forskriftsmessig

Detaljer

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg Brukerveiledning Innhold Introduksjon 3 Pakningsinnhold 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oversikt 4 Tilkobling 5 Trinn 1: Innsetting av SIM-kort 5 Trinn 2: Tilkobling av antenne 5 Trinn 3: Tilkobling av telefon,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Bruksanvisning. Thermo Call TC3

Bruksanvisning. Thermo Call TC3 Bruksanvisning Thermo Call TC3 Generelle opplysninger Kjære Webasto-kunde! Takk for at du har kjøpt den nye Thermo Call TC3. Med dette produktet har du en komfortabel og innovativ betjeningsmulighet til

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

KNX/EIB Dimmeraktuator 1-kanalDimmeraktuator 2-kanalDimmeraktuator 4-kanal

KNX/EIB Dimmeraktuator 1-kanalDimmeraktuator 2-kanalDimmeraktuator 4-kanal Dimmeraktuator 1-kanal Best.nr. : 2171 00 Dimmeraktuator 2-kanal Best.nr. : 2172 00 Dimmeraktuator 4-kanal Best.nr. : 2174 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG

ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG ELOTEC BRANNVARSLINGSANLEGG KONVENSJONELL BETJENINGSVEILEDNING Innholdsfortegnelse 1. VOICEPANEL...3 1.1 NORMAL DRIFT...3 1.2 BRANNALARM...3 1.2.1 Lokaliser brannstedet...4 1.2.2 Avstill lydsignal...4

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Forord. Gratulerer! REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger: www.remuc.fi

Forord. Gratulerer! REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger: www.remuc.fi v1.06 Forord Gratulerer! Du har kjøpt fjernstyringssystemet REMUC. Vi tør å påstå at du har valgt ett av de beste produktene på markedet, for i REMUC kombineres kvalitetsplanlegging og -arbeid, brukervennlighet

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live

NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live NAVIGON 92 Plus NAVIGON 92 Premium NAVIGON 92 Premium Live Brukerhåndbok Norsk Oktober 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette

Detaljer