Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar"

Transkript

1 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder, og vi ser at det med tiden vi har til rådighet her, særlig med tanke på at det er jul i anbudsfasen, blir meget vanskelig å gi konkurransedyktige tilbud på to ruteområder. Vi anmoder derfor oppdragsgiver til å utsette innleveringsfristen med to uker, til Frist for innlevering utsettes til kl 12: Kan vi få tilgjengelig ansattopplysninger og prisskjema? Del 5.1 Prisskjema legges ut på mercell. Ansattopplysninger sendes ut på forespørsel så snart vi har disse oppdatert fra dagens operatører Del 4.3 Hvis mulig er det ønskelig at det sendes ut pattern i Excel Pattern print legges ut i Excel format. format Del 4.4 Av rutetabellene for Fræna ser vi at det er store endringer som vi er usikker på om kan opprettholdes i hele kontraktsperioden Kjøretidene fra Molde til Elnesvågen skolesenter er satt til 25 min. dette blir slik vi ser det, for liten tid og i rushtiden betydelig for lite. Det ser heller ikke ut til å være tid til å hente busspakker. Vil oppdragsgiver vurdere å endre tidspunktene? Viser til Del 1 Kontraktsvilkår, punkt 14 Endring av oppdraget. Det er satt opp en stiv rutetabell, der tiden ikke er justert for rushtrafikk. Det er noe reguleringstid i begge ender av ruten. Viser også til Del 1 Kontraktsvilkår, punkt Fræna VGS slutter i dag kl og bussavgang er kl 14.50, skal avgangene være kl og slik de er satt opp? Det er i dag enkelte anløp på flyplassen, skal dette utgå fra 2017? (ikke beregnet tid i anbudet) Det er ikke satt opp avganger til / fra Hauglia i Elnesvågen, skal det opprettes engen tilslutningsbuss? Det er sterkt redusert rutetilbud på strekningen Bergset Male (kun to avganger fra Vikan til Elnesvågen), blir dette endret? Avgang rute 533 endres til Rute 533 og 534 må evt. vente på elevene fra Fræna vg skole. Rute 532 har avgang 1435 og 1505, dette er ment å dekke behovet. Rute 530 fra Bud til Vikan utsettes fra 1505 til Rute 532 kjører til flyplassen på avgang fra Elnesvågen kl Rutetabeller og pattern print for rute 532 tur nr. 101 og 102 blir oppdatert og totalproduksjon blir endret. Det settes opp avgang fra Hauglia 0725, i korrespondanse med avgang rute 532 fra Elnesvågen 0735, og avgang til Hauglia 1615, korr fra Molde rute 532. Ny rutetabell 542, patternprint og produksjon blir lagt ut. Tilbudet er redusert. Se retting rute 534 (svar på spm. 13) I dag brukes det to busser Molde Elnesvågen og Elnesvågen Molde (ny 07.10), slik vi ser det er det ikke nok med en buss, blir det fortsatt to? Del 4, rute 240 Tur 124 er satt opp med avgang fra Romsdal vgs kl 14.25, skolen slutter kl 14.40, turen bør vel starte kl 14.50? Del 3 Vognkrav Pkt. 5.1, 6.1 og 6.2. Kan registreringsdato her endres til 1/ for å unngå litt ettermontering på brukte busser? Det er avg. fra Elnesvågen 0635, 0655 og Avg kjøres med to busser i vinterplan. Rutetabellen blir korrigert. Kapasiteten er totalt sett økt. Avg fra Romsdal vg skole utsettes til Kravet endres ikke. 1 / 7

2 Skoleruter Det ser ut til at an del områder ikke er dekt med skoletransport og at spesielt avganger fra skoler ikke passer med skolens sluttider. Blir det satt opp turer på følgende strekninger / tidspunkter? Til Elnesvågen + Tornes 1) Fra Molde (7.35) Mangler en buss (Øvre, Skaret Malmedal) 2) Fra Vikan (7.28) For lite tid satt opp. Vikan Bud bør være 10 min, Bud Elnesvågen skolesenter 25 minutt. 3) Fra Ås (T/R) Mangler buss til / fra Tornes og skoler i Elnesvågen. 4) Strekningen Hustad Vikan er ikke dekt. 5) Hollingsholm fk (7.28) Elnesvågen skolesenter kl 8.00, rekker ikke fram før kl ) Fra Molde 0735: Det er ikke satt opp buss over Skaret. Skoleskyss fra Malmedal se svar på spm 15. 2) Rute 533: Kjøretid Vikan Bud økes til 10 minutt, avg. fra Vikan framskyndes. 3) Det er ingen elever fra Ås. Kapasitet på busser fra Bud og Vikan økes. Rutetabell oppdateres. 4) Vikan Hustad: Ny avg. fra Vikan 07:15 legges inn i rute ) Hollingsholm 0728 til Elnesvågen er i samsvar med gjeldende rutetabell. Skolestart Fræna vg skole Blir det satt opp turer på følgende strekninger / tidspunkter? Fra Elnesvågen 1) NB! Elnesvågen u skole slutter i dag 13.51, avganger bør tilpasses (13.58). Mangler buss til Rødal, Elnes, Kolberg, Varhol og Frænaeidet Mangler buss til Ås og til Ny Jord 2) NB! Fræna VGS slutter i dag kl Mangler buss (14.50) til Malmefjorden Molde, Bud Bergset Vikan Mangler buss (14.50) til Ytre Fræna, Molde, Søre Fræna og Aukra. 3) Avgang fra Elnesvågen skolesenter satt opp kl til Bud og Hustad/Farstad området. Buss med elever fra Molde (15.15) ankommer Elnesvågen og ikke som oppsatt. Avgangen bør utsettes til Elnesvågen u.skole: 1) Det settes opp en buss rute 530 til Elnes, Rødal, Sylteseter og Varhol. Ny Jord: Avg rute endres til Det er ikke elever til Ås. 2) Se svar på spm. 6. for avganger rute 530, 532, 533 og 534. Rute 531, Avg. Fra Jendem 1435 framskyndes til Bussen kjører til Elnesvågen og har retur fra Elnesvågen 1455, 1505 fra Nye Malmeskiftet og videre rute 531 til Molde. 3) Tabellene endres ikke, bussene må vente på korrespondanse Fra Aureosen skole Mangler buss (13.45) til Sandsbukta Til Sylte / Malme skoler Mangler buss fra Malmedalen Hustad T/R Mangler skolebuss Sjuliskiftet + Nerland Til Molde Mangler buss fra Hustad / Farstad til Molde for skolestart Det bemerkes at skolebusser ikke dekker Skaret Malmedalen (skoler Sylte/Malme, Elnesvågen og Molde) og at flyplassen, Hauglia og Frænaveien (øvre) ikke dekkes av busser til/fra Fræna. Generelt er det ofte satt opp for knapp tid på turene Rute 240 Pr i dag går det en buss fra Midsund kl 06:00 som ankommer Molde kl 07:00. Denne bussen kjører fra Molde kl 07:20 med ankomst Mordalsvågen FK 07:35. I anbudsgrunnlaget ser det ut til at bussen fra Midsund kl 06:00 kun går til Solholmen, uten at det er forbindelse til Molde. Men bussen fra Molde kl 07:20 til Mordalsvågen FK er oppført i tidtabellen. Er dette riktig? fra Aureosen skole 1345 til Sandsbukta: Avg. rute 531 fra Jendem 1315, avgangen fra Aureosen utsettes til 1345 alle dager unntatt onsdag. Sylte og Malme skoler: Skyss fra Malmedalen til skolene samordnes med minibuss fra Rødal. Nytt oppsett legges ut. Hustad skole: Rutebuss fra Hustad dekker Nerland og Sjuliskiftet. Til Molde: Avgang fra Hustad 0620 utsettes 10 minutt, videre fra Elnesvågen 0710, til Molde 0740 (to busser fra Elnesvågen) Rutetabellen viser ikke hvilke busser som er gjennomgående. Se Del 4 punkt Gjennomgående buss på ferje. 2 / 7

3 Rute 532, 533 og 534 Fra Elnesvågen + Bud / Farstad til skoler i Molde med oppstart 8.15 kjøres det i dag to busser (øvre + nedre). En buss dekker ikke behovet. (Buss til Romsdal vgs, mangler.) Skal det settes opp flere busser? Det skal være to busser på avgangen fra Elnesvågen kl Avgangen fra Hustad 0620 utsettes til 0630 og får ankomst Elnesvågen Rutetabell / vognstørrelse og totalproduksjon blir korrigert Kan Oppdragsgiver legge ut skjemaene for Sendes ut på forespørsel. Se svar på spm 2. virksomhetsoverdragelse? Kan Oppdragsgiver oppgi antall frikort som er utstedt? Sendes ut på forespørsel. Se svar på spm Viser til Del 4 Rutebeskrivelsen, pkt Det opplyses der hvilke Se svar på spm. 16. turer som er gjennomgående med fergene. Er dette et pålegg om at alle avganger unntatt de som er nevnt skal være gjennomgående, eller kan vognløp brytes på fergeleiene dersom dette er driftsmessig rasjonelt? Viser til Del 5 Godtgjørelse, vedlegg 1, Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Viser til spørsmål 16 i spørsmål og svar Vi kan ikke se at følgende spørsmål er besvart. Rute 240: Pr i dag går det en buss fra Midsund kl 06:00 med videre forbindelse til Molde. I anbudsgrunnlaget går denne bare til Solholmen. Skal det kjøres en tur videre fra Mordalsvågen (i dag ca kl 7.00) til Molde (i dag ca 7.15)? I dag kjøres bussen via Sykehuset og Roseby hvis passasjer VEDR SVAR PÅ SPØRSMÅL NR 15 Det fremgår i svaret at rutebuss fra Hustad dekker skoletransport til Hustad skole fra strekningene Sjurliskiftet Farstad og Farstad Nerland Hustad Skole. Hvilken rutebuss er dette? Nytt vedlegg legges ut. Endring rute 531, avgang fra Nye Malmeskiftet kl 0620 kjører om Mordalsvågen. I tillegg settes det opp en tur rute 532 kl fra Molde til Nye Malmeskiftet. Avgang i rute 240 og 531 fra molde kl tas bort. Rutetabell, patternprint og totalproduksjon oppdateres. Rute 534, tur nr 102, pattern Rute fra Aureosen byggefelt om Vågøy, Hoem til Jendem og Aureosen skole ser ut til å mangle. Rute 530 tur nr 121: Ny avgang satt opp fra Aureosen om Jendem til Aureosen skole Kan Oppdragsgiver legge ut en versjon av Konkurransegrunnlaget i Word format, og en versjon av prisskjemaet i Excel format? Konkurransegrunnlagets vedlegg 1 8 og Del 5.1 Prisskjema legges ut i Word format. 3 / 7

4 Viser til svar på spørsmål 14 Ny Jord: Avgang endret til 13.55, men i flg pattern 1 3 skal ikke denne bussen kjøre om Ny Jord. Den kjører Sjuliskiftet Rødal Farstad som det også er behov for. Ikke elever til Ås. I innværende skoleår er det ikke elever til Ås, men denne bussen tar med elever videre til Tornes Bud. Det er normalt ikke kapasitet med oppsatt rutebuss. Blir det satt opp kapasitet for å dekke opp behovet som er beskrevet her? Hjem fra Hustad kl Vi kan ikke se at følgende steder er dekt: Nerland, Vikan og Sandblåst nedre. (Det er for langt å gå for en 1. klassing fra Sandblåst øvre til Sandblåst nedre) Blir det satt opp kapasitet for å dekke opp behovet som er beskrevet her? Ny Jord: Endret rute og patternprint er lagt ut. Det er spredning med skolebusser fra Hustad Ikke elever til Ås: Det settes opp stor buss fra Elnesvågen til Bud. Hjem fra Hustad 1420: Buss til Nerland og Farstad r 534, rute 530 tur 130 til Vikan/Gjelsvik, og tur 132 til Ny Jord og Sandblåst. For elever til Sandblåst nedre vil traseen bli endret ved behov Oppdragsgiver informerer Det blir ikke svart på spørsmål til konkurransen i romjula Viser til svar på spørsmål 8. Minner om ny rutetabell 542 med Del 4.2 totalproduksjon 2015 V3, Del 4.3 pattern patternprint og produksjon, kan ikke se at den er lagt ut ennå. print 2015 V3, og Del 4.4 rutetabeller 2015 V3 legges ut på Mercell. Del 4 Rutebeskrivelse pkt Produksjonsvolum: årsproduksjon endres til km Rute 530. Tidspunktene for hjemkjøring av skolelever fra Aureosen og Jendem er satt til samme tidspunkt som skoleslutt. Det vil derfor ikke være mulig å kjøre på angitt tidspunkt. På tur nr 102 er det satt opp 5 min på en strekning som er 13,9 km. (Jendem Åndal). Det mangler også en buss som går fra Aureosen skole 11:50 (11;45) til Hol på onsdag. Dette kan ikke samkjøres med tur 102 da det ikke vil være plass til alle elevene på denne bussen.blir det satt opp økt produksjon for å dekke dette? Del 4.4 Rutetabeller: Rute 530 turnummer 102: Busstørrelse endres til 49 seter. Turen kjøres med en buss i dag, og passasjerer settes av på Jendem før lasting på Jendem skole. Mindre tilpasninger av kjøretrase og kjøretid kan bli nødvendig, og vil bli håndtert ved endringsordre, der kilometer kan bli økt. Del 4 pkt Produksjonsvolum i konkurransegrunnlaget endres ikke Rute 531 (+ 240 og 560). Kapasitetsproblemer vedrørende skolebusser fra vest til videregående skoler i Molde med oppstart Det er fulle busser fra Midsund og Gossen og bussen fra Søre Fræna er full. Behovet fra Jendem og Aukra (fastlandet) er sterkt økende. Allerede fra høsten 2016 blir det etter vår mening behov for en buss ekstra fra Jendem + avlastning Misund / Gossen. Blir det satt opp økt produksjon (dimensjonerende time) for å dekke dette? Det er satt opp økt kapasitet fra Midsund og Aukra. Etter vår mening er dette tilstrekkelig. 4 / 7

5 TABELL 530 TUR 150: Tur nr 150 V 13:50 fra Haukås Skole og Elnesvågen Skolessenter: Det er i anbudet satt opp 16 seter som går om Moxy til Sylte Skole. 16 seter dekker ikke behovet. Kolberg, Kroknes og Malmedal Skaret er ikke dekket i anbudet. Rutebussen i anbudet kl 14:05 fra Elnesvågen Skolesenter er ikke satt opp om Malmedal Skaret. Det er også knapp tid til dette. Denne rutebussen har heller ikke kapasitet til å ta med elevene til Malmefjorden v/samuelsen. Det er behov for større skolebuss som også tar med elevene Malmefjorden v/samulesen og rundt Kolberg samt til Kroknes. Blir det satt opp ekstra produksjon for å dekke behovet i disse tilfellene? I dag er det satt opp taxi til Rødal. Skal det settes opp taxi til Rødal eller skal skolebussen kjøre alle sidevegene? 16 seter: Skal dekke opp tur 150 fra Haukås skole og ungdomsskolen til Varhol og Kroknes, deretter tur 152 fra Sylte skole som dekker Kroknes, Rødal og Malmedal. Det er sålangt vi kjenner ikke behov for buss om Kolberg. Rute 532, tur 139 tar med alle skoleelever langs hovedvegen. Bussavgang fra Elnesvågen hver halvtime vil bidra til å spre trafikken. Forbindelse til Rødal, se svar på spm 32. Malme skole: Tur 110 er fjernet og erstattet av tur nr Rute 530, tur nr 130 har fått utsatt avgangstid til VIDEREGÅENDE ELEVER FRA/TIL RØDAL INDRE: Fra Rødal Indre til RV 64 er det over 4 km. Det er ikke oppsatt tilslutningsskyss for videregående elever fra/til Rødal Indre for skoler i Molde eller Elnesvågen TABELL 530 TUR 158 (ma, tirs, ons) VERSJON V (14:00 fra Malme Skole Moen Fræneidet) Det kjøres i dag med 51 seter. Denne har til tider ståplasser p.g.a. betalende elever til Malmefjorden. Blir det satt opp 2 busser? Rute 531, 532, 533 og 534: Det går i dag ekstra kvelds og nattbuss i forbindelse med jazzfestivalen. Vil det bli satt opp ekstra busstilbud i denne perioden i framtiden? Vi viser til mottatt ansattliste for virksomhetsoverdragelse. Av lønnsdataene fremkommer at en av dagens operatører (Eide Auto) opererer med lønninger som ligger høyt over tariffestet lønn som er minimumskravene som skal oppfylles i kontrakten. Oppdragsgiver må a) be dagens operatør bekrefte at tallene er rett b) hvis de er rett, hvilken avtale foreligger som regulerer disse lønningene opp på et slikt nivå? c) dersom det foreligger (enten ved ovenstående eller andre) særavtaler, må disse fremlegges Viser til Spørsmål 1 hvor Oppdragsgiver utsatte innleveringsfristen til Vil spørsmålsfristen også bli utsatt? Det settes opp en avgang fra Moen til Rødal i korrespondanse med buss fra Elnesvågen ved behov. Til Elnesvågen er det oppsatt skyss r 530 tur nr Det blir ikke satt opp to busser. Krav til seter endres til 51 på avgangen. Eventuelt utvidet nattbusstilbud vil bli håndtert som et tilleggskjøp. Spørsmålet blir forelagt dagens operatør. Tidsfristen for å stille spørsmål til konkurransen er utsatt til kl 23: Oppdragsgiver informerer Endring rute 534 avg. Fra Elnesvågen kl 1445 bussen kjører over Ny Jord til Hustad skole. Avgangen har fått nytt turnr Avgangen fra Hustad har fått turnr. 121, med avgang Tur nr 112 og 115 utgår. Korrespondanse rute 530, tur nr. 136 har fått endret trase og starter fra Farstad kl / 7

6 Henting og bringing mellom Romsdal videregående skole og Trafikkterminalen i Molde. Det er satt opp færre busser enn i dag på dette, blir det satt opp flere busser i rutepakke 8 eller er det dagens operatør i Molde som får ansvaret for dette? Pendeltrafikk med distriktsruter (rutepakke 8). En del distriktsruter har i dag kjøring gjennom Molde til Sykehuset, Fylkeshuset og Høgskolen, blir dette tillagt distriktsbussene som i dag eller er det operatøren i Molde som får ansvaret for dette? Enkeltturer kan bli forlenget i endene. Dette vil bli tilpasset ruteplan og godtgjort pr. kilometer. Enkeltturer kan bli forlenget i endene. Dette vil bli tilpasset ruteplan og godtgjort pr. kilometer Rute 561, tur 116/127 Er det mulig å kjøre snarveien over Nyhamna mellom Sætervik og Nyhamn (ca kl.15.00)? Rute 530 tur 160 (tidligere tur nr 102), Svar på spørsmål 29. Hele turen kjøres ikke med en buss i dag, deler av turen (ca 15 passasjer) kjøres med rutebuss som ikke er oppsatt i de nye rutetabellene. Skolebussen har i dag godt over 50 elever (6/1 16; 52 elever fra Aureosen mot Jendem) og deler av området har befolkningsøkning. I tillegg var det ca 15 elever om bord i rutebussen som gikk fra Aureosen skolen i retning mot Sandsbukta. Det vil derfor ikke være nok kapasitet på en 49 seter. I tillegg måtte elevene som skal i retning mot Sandsbukta eventuelt vente på skolen til bussen har kjørt rundt Ytre Hoem (ca 35 min). Blir det satt opp to busser eller enda større buss? I tilfelle bare en større buss, er 35 minutt akseptabel ventetid for elevene? Nei, det er ikke mulig å kjøre "snarveien". Det settes opp en ekstra buss. Ny rute 530 og patternprint legges ut på Mercell Politiattestene blir nå levert elektronisk i «digipost» til hver enkelt søker. Vil Oppdragsgiver godta utskrift av politiattest fra PDF fil? Vil Oppdragsgiver godta at samme PDF fil blir brukt som grunnlag for politiattest i både Rutepakke 7 og? Oppdragsgiver vil godta utskrift av politiattest fra PDF fil som tilbyder har mottatt på "digipost". Det er ikke nødvendig å levere separat politiattest for hver pakke for tilbydere som vil legge inn tilbud på Rutepakke 7 og VEDR SVAR PÅ SPM 14 og 26 IKKE ELEVER TIL ÅS: Gjelder skolebuss fra Elnesvågen skolesenter kl 13:58 (skoleslutt 13:51). I svaret står det at stor buss settes opp. I flg V2 skal det fortsatt kjøres med 47 seter ( ). I dag kjøres 1 rutebuss + 1 skolebuss ("Ås bussen") fra Elnv skolesenter til Bud. I flg svaret skal ikke Ås bussen oppsettes i anbudet fordi det ikke er skoleelever til Ås dette skoleåret. Antall elever til Ås varierer fra skoleår til skoleår. Det stemmer at det ikke er skoleelever fra Fræna U skole dette skoleåret. Ås bussen har imidlertid med elever til Tornes Stavik Bud. Det er behov for 2 busser her rutebussen ( ) har ikke plass for alle elevene. Vi mener det er riktigere å sette opp to busser (skolebuss + rutebuss) slik at skolebussen kan kjøre om Ås når det er passasjerer dit, i stedet for å sette opp en 59 seter som vil kjøre med overkapasitet resten av dagen. Byggefeltet på Tornes er fortsatt under utbygging. Vi ber Fylket vurdere dette på nytt. Passasjertelling for "Ås bussen" fra Elnv kl 13:55 ma 11/1 16: 55 pass, ti 12/1 16: 58 pass, on 13/ pass Det er tilgjengelig stor buss som kan benyttes på avgangen. Krav til busstørrelse endres i rutetabell 533. Eventuell transport til Ås kan hvis nødvendig løses med drosje. 6 / 7

7 VEDR. SVAR PÅ SPM 32: Det er videregående elever i dag i Rødal som går på videregående skoler. Dagens ungdomsskolelever vil også trolig fortsette på videregående skole. De har rett på skyss til/fra hovedveien og hjem til Rødal. Det er ønskelig at det settes opp skyss i anbudet slik at vi så langt som mulig kan legge inn i anbudet med så nøyaktig kostnad som mulig. Oppdragsgiver har ingen tilføyelser til svar på spm VEDR SVAR PÅ SPM 34: Det er ønskelig at ekstra kvelds og nattbussavganger under Jazzfestivalen planlegges nå slik at kostnaden kan medtas i anbudet. Dette fordi disse avgangene medfører ekstra høye kostnader. Tidligere ruteopplegg er tilgjengelig. Oppdragsgiver har ingen tilføyelser til svar på spm Rutetabeller sommer Av rutetabellene sommer (rute 532, 533 og 534) ser vi at mange turer ikke henger sammen. Turer fra Molde til Elnesvågen har ikke korrespondanse med turer fra Elnesvågen og videre utover. Tilsvarende motsatt veg. Blir det endringer for å få bedre sammenheng? (gjennomgående/korrespondanse) Avganger på sommerrutene kan bli justert for å få bedre korrespondanse. Dette vil bli gjort i samarbeid med Operatør, og konkurransegrunnlaget blir ikke endret. 7 / 7

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 - 4-531 Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 0 Fra Molde Luft havn Årø................................................... 4 Roseby

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon 22.04.2015 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr 13.4.2015 -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Uoverensstemmelser

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455.

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455. 18-201 Sandnessjøen-Leland-Levang-Leirvika-Mo EXC DX67 SKAA FRIAA SKAA SKAA SK DX67 DX67 SK 5 6 7 Sandnessjøen bussterminal 6:45 7:40 7:40 9:15 14:50d 15:15 16:05 15:00 18:45 Leines 7:55 9:30 15:10 15:25

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Kongsgård II fra juni 2012 Bestillingsruter gjelder fra juni 2012 Vest-Agder Fylkeskommune startet

Detaljer

Ruteplaner Moss-Horten

Ruteplaner Moss-Horten Vedlegg G Ruteplaner - Ruteopplegget er basert på følgende forutsetninger: Grunnrute med 5 ferjer pluss reserveferje (heretter kalt «Grunnruten») Opsjon 1-rute med 6 ferjer pluss reserveferje (heretter

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbydere som har meldt interesse på Doffin Deres ref.: Vår ref.: 2009/01313-9/416/ Røstøen Dato: 16.09.2009 SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Viser

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

Bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal

Bestillingstransport i Eidsvoll og Hurdal Gyldig fra 01.01.2011 Bestillingstransport i og Hurdal Ring 04144 for bestilling Servicelinjene i og Hurdal blir erstattet av fem bestillingslinjer fra januar 2011. Bestillingslinjene er for alle med behov

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Turnéplan: JADA JADA JA - Prøysen og skolen. Romsdal H16

Turnéplan: JADA JADA JA - Prøysen og skolen. Romsdal H16 Tir 1. nov. 2016 kl. 09:00 Langmyra skole Langmyra skole: trinn: 1 2, antall: 145 6415 MOLDE 71 11 24 00/ 41 29 93 31 Hilde Heggdal hilde.heggdal@molde.kommune.no 71112400, 41632271 Fordel elevane på tre

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Norges største busselskap og et av de største i Skandinavia 3 300 busser 7 400

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/1184 Sakstittel: FORSLAG TIL ENDRING AV FARTSGRENSE PÅ E6 FORBI KVERNOMKRYSSET Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1.

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen. Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for grunnskolen Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1 GENERELT...

Detaljer

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang Bestillingstransport Gjelder fra 11.5.2014 og Hurdal Ring 04144 for bestilling Foto: Nicki Twang Bestillingslinjene er for alle med behov for å bli hentet hjemme på dagtid. TTbrukere kan også benytte seg

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater!

Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! Behov for bedre framkommelighet for kollektivtrafikken i bygater! NVTF-Østlandet 19. november Kjersti Midttun, Ruter millioner flere påstigninger sammenlignet med 2012 Fra 2012 til 2013 har veksten i trafikken

Detaljer

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag

Skyssreglement. elever i grunnskolen. Nord-Trøndelag Skyssreglement for elever i grunnskolen i Nord-Trøndelag 1. GENERELT I henhold til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa ( opplæringslova) og lov om frittståande skolar (friskolelova), er fylkeskommunen

Detaljer

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 34 21.10.2010 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Arbeidsreiser for personer med nedsatt funksjonsevne Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Kjøreplan... 3 2.2 Avbestillinger... 3 2.3 Nye /endring av

Detaljer

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss

CERT. Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss CERT Eksempler på søknader om annet enn standard ordinær skyss Innholdsliste Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Innledning og generelt om søknadsprosessen Les først!

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER. Planlagt behandling: Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4169-8 Arkiv: U01 Sakbeh.: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING HURTIGBÅTRUTER Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret i Alta støtter

Detaljer

Busstjenester Kristiansand 2011. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Kristiansand 2011. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Kristiansand 2011 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 4 3 NATTBUSSER 4 4 KJØRING PÅ HELLEIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 5 5 TILLEGGSTID

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Beskrivelse av leveransen

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Beskrivelse av leveransen Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Generelle krav til utførelsen... 3 2 Lover, forskrifter og enkeltvedtak... 3 3 Kommunikasjon og varsling... 3 4

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kommersielle forhold Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Innhold 1 Pris og prisskjema... 3 2 Avregnings- og oppgjørsrutiner... 3 a. Fakturering... 3 b. Krav til faktura... 4 c. Vedlegg til faktura...

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13.

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo Redegjørelse under fjerde fylkesting om drift av ferjene i Nordland sommeren 2014 Bodø, 13. oktober 2014 Redegjørelse om drift av ferjene i Nordland sommeren

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015

Kollektivbetjening av Grålum- og Kalnesområdet i Sarpsborg fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 70499/2014 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Strekning Produksjon. **) Kolonnen viser produksjon utført med undertransportør i dag ***) Bussklasse I og II skal ha 25-40 ståplasser

Strekning Produksjon. **) Kolonnen viser produksjon utført med undertransportør i dag ***) Bussklasse I og II skal ha 25-40 ståplasser Rutenummer Strekning Produksjon Herav undertransportør ** Bussklasse Minimum setetall Kommentar 18-613 Hundholmen - Kjøpsvik - Efjord - Narvik 98 971 km 98 971 km II ***) 50 R= tur nr 1006, 2002, 2003,

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Prosedyrebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist 10.09.12 kl 1200 Saksnr 2011/13786 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015

Kollektivbetjening av nytt sykehus på Kalnes fra 2015 Saksnr.: 2013/2695 Løpenr.: 19006/2013 Klassering: N02 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 24.04.2013 Fylkesutvalget

Detaljer

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk)

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk) Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-11 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1743/11 77 78 80 46 19.01.2011

Detaljer

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef

Kundevekst med nye ruter i Bergen. Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Kundevekst med nye ruter i Bergen Bjarte Årvik/Driftssjef Målfrid Vik Sønstabø/Markedssjef Agenda 1. Om Skyss 2. Bakgrunn for innføring av nye ruter 3. Ny rutestruktur, tilbud og gjennomføring 4. Hvordan

Detaljer

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold

Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold Regelverk for skoleskyss i Telemark og Vestfold grunnskole og den videregående skole gjeldende for skoleåret 2012/2013 og videre. Vedtatt av Fylkestingene i Telemark 24.april 2012 og Vestfold 26.april

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1 Prisavtaler Vedlegg 2 Godtgjørelse og rapportering Versjon 0.1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RAPPORTERING AV PASSASJERTALL... 3 3. GODTGJØRELSE... 3 4. FAKTURERING... 3 5. RAPPORTERING AV ØKONOMISKE NETTOVIRKNINGEN

Detaljer

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012

18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 18.04.2012 - Endret kapittel E Erstatter kapittel E i konkurransegrunnlag 28.03.2012 E Svardokumenter I dette kapittelet redegjøres for hvordan opplysningene skal presenteres i tilbudet. Tilbyder skal

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede unnlot å kunngjøre kontrakter om skoleskyss med drosje til tross for at kontraktene oversteg beløpsgrensen for direkte anskaffelser og terskelverdien

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet

30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst. Kollektivtiltak og fremkommelighet 30.05.2013 Kollektivtiltak og framkomst Kollektivtiltak og fremkommelighet Seminar for erfaringsdeling Litteraturhuset i Bergen, 30. mai 2013 Bakgrunn for dagens seminar Skyss/HFK er i gang med et arbeid

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014

Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland. 7. November 2014 Dialogkonferanse Skyss: Strategiske veivalg nye ferjanbud i Hordaland 7. November 2014 Visjon Vi skal yte service utover det forventede GOD TUR! Boreal Transport Norge Honningsvåg Hammerfest Lakselv Tromsø

Detaljer

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING Innholdsfortegnelse: Reisepolitikk for pasienttransport i Helse Nord...3...3 Drosje/turvogn...3 Fly...3 Alstahaug kommune...4 Bindal

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 30/13 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG KVERNMO UTTALELSE

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 30/13 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG KVERNMO UTTALELSE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 30.10.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1

Busstjenester Oslo Syd. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.1 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.1 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 4 1.3 Oppdragets omfang... 4 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold

Forslag til endring av regionale busstilbud i Indre Østfold Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 34524/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

BUSSRUTER 13.12.15 14.08.16. Bybuss Lillehammer SJEKK UT VÅRE NYHETER

BUSSRUTER 13.12.15 14.08.16. Bybuss Lillehammer SJEKK UT VÅRE NYHETER BUSSRUTER 13.12.15 14.08.16 Bybuss Lillehammer SJEKK UT VÅRE ER 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Nyheter! 1 2 3 4 5 6 Utvidet lørdagstilbud Utvidet tilbud til HiL Morgenavganger om Speiderhuset Nattbusstilbud Nye avgangstider

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport

Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Notat fra arbeidsgruppe kollektivtransport Arbeidsgruppe kollektivtransport har bestått av: Jostein Brå Vardehaug, Kjell Moa, Håvard Vannebo og Susanne Bratli. Espen Aasen fra samferdselsavdelinga til

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer