Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar"

Transkript

1 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder, og vi ser at det med tiden vi har til rådighet her, særlig med tanke på at det er jul i anbudsfasen, blir meget vanskelig å gi konkurransedyktige tilbud på to ruteområder. Vi anmoder derfor oppdragsgiver til å utsette innleveringsfristen med to uker, til Frist for innlevering utsettes til kl 12: Kan vi få tilgjengelig ansattopplysninger og prisskjema? Del 5.1 Prisskjema legges ut på mercell. Ansattopplysninger sendes ut på forespørsel så snart vi har disse oppdatert fra dagens operatører Del 4.3 Hvis mulig er det ønskelig at det sendes ut pattern i Excel Pattern print legges ut i Excel format. format Del 4.4 Av rutetabellene for Fræna ser vi at det er store endringer som vi er usikker på om kan opprettholdes i hele kontraktsperioden Kjøretidene fra Molde til Elnesvågen skolesenter er satt til 25 min. dette blir slik vi ser det, for liten tid og i rushtiden betydelig for lite. Det ser heller ikke ut til å være tid til å hente busspakker. Vil oppdragsgiver vurdere å endre tidspunktene? Viser til Del 1 Kontraktsvilkår, punkt 14 Endring av oppdraget. Det er satt opp en stiv rutetabell, der tiden ikke er justert for rushtrafikk. Det er noe reguleringstid i begge ender av ruten. Viser også til Del 1 Kontraktsvilkår, punkt Fræna VGS slutter i dag kl og bussavgang er kl 14.50, skal avgangene være kl og slik de er satt opp? Det er i dag enkelte anløp på flyplassen, skal dette utgå fra 2017? (ikke beregnet tid i anbudet) Det er ikke satt opp avganger til / fra Hauglia i Elnesvågen, skal det opprettes engen tilslutningsbuss? Det er sterkt redusert rutetilbud på strekningen Bergset Male (kun to avganger fra Vikan til Elnesvågen), blir dette endret? Avgang rute 533 endres til Rute 533 og 534 må evt. vente på elevene fra Fræna vg skole. Rute 532 har avgang 1435 og 1505, dette er ment å dekke behovet. Rute 530 fra Bud til Vikan utsettes fra 1505 til Rute 532 kjører til flyplassen på avgang fra Elnesvågen kl Rutetabeller og pattern print for rute 532 tur nr. 101 og 102 blir oppdatert og totalproduksjon blir endret. Det settes opp avgang fra Hauglia 0725, i korrespondanse med avgang rute 532 fra Elnesvågen 0735, og avgang til Hauglia 1615, korr fra Molde rute 532. Ny rutetabell 542, patternprint og produksjon blir lagt ut. Tilbudet er redusert. Se retting rute 534 (svar på spm. 13) I dag brukes det to busser Molde Elnesvågen og Elnesvågen Molde (ny 07.10), slik vi ser det er det ikke nok med en buss, blir det fortsatt to? Del 4, rute 240 Tur 124 er satt opp med avgang fra Romsdal vgs kl 14.25, skolen slutter kl 14.40, turen bør vel starte kl 14.50? Del 3 Vognkrav Pkt. 5.1, 6.1 og 6.2. Kan registreringsdato her endres til 1/ for å unngå litt ettermontering på brukte busser? Det er avg. fra Elnesvågen 0635, 0655 og Avg kjøres med to busser i vinterplan. Rutetabellen blir korrigert. Kapasiteten er totalt sett økt. Avg fra Romsdal vg skole utsettes til Kravet endres ikke. 1 / 7

2 Skoleruter Det ser ut til at an del områder ikke er dekt med skoletransport og at spesielt avganger fra skoler ikke passer med skolens sluttider. Blir det satt opp turer på følgende strekninger / tidspunkter? Til Elnesvågen + Tornes 1) Fra Molde (7.35) Mangler en buss (Øvre, Skaret Malmedal) 2) Fra Vikan (7.28) For lite tid satt opp. Vikan Bud bør være 10 min, Bud Elnesvågen skolesenter 25 minutt. 3) Fra Ås (T/R) Mangler buss til / fra Tornes og skoler i Elnesvågen. 4) Strekningen Hustad Vikan er ikke dekt. 5) Hollingsholm fk (7.28) Elnesvågen skolesenter kl 8.00, rekker ikke fram før kl ) Fra Molde 0735: Det er ikke satt opp buss over Skaret. Skoleskyss fra Malmedal se svar på spm 15. 2) Rute 533: Kjøretid Vikan Bud økes til 10 minutt, avg. fra Vikan framskyndes. 3) Det er ingen elever fra Ås. Kapasitet på busser fra Bud og Vikan økes. Rutetabell oppdateres. 4) Vikan Hustad: Ny avg. fra Vikan 07:15 legges inn i rute ) Hollingsholm 0728 til Elnesvågen er i samsvar med gjeldende rutetabell. Skolestart Fræna vg skole Blir det satt opp turer på følgende strekninger / tidspunkter? Fra Elnesvågen 1) NB! Elnesvågen u skole slutter i dag 13.51, avganger bør tilpasses (13.58). Mangler buss til Rødal, Elnes, Kolberg, Varhol og Frænaeidet Mangler buss til Ås og til Ny Jord 2) NB! Fræna VGS slutter i dag kl Mangler buss (14.50) til Malmefjorden Molde, Bud Bergset Vikan Mangler buss (14.50) til Ytre Fræna, Molde, Søre Fræna og Aukra. 3) Avgang fra Elnesvågen skolesenter satt opp kl til Bud og Hustad/Farstad området. Buss med elever fra Molde (15.15) ankommer Elnesvågen og ikke som oppsatt. Avgangen bør utsettes til Elnesvågen u.skole: 1) Det settes opp en buss rute 530 til Elnes, Rødal, Sylteseter og Varhol. Ny Jord: Avg rute endres til Det er ikke elever til Ås. 2) Se svar på spm. 6. for avganger rute 530, 532, 533 og 534. Rute 531, Avg. Fra Jendem 1435 framskyndes til Bussen kjører til Elnesvågen og har retur fra Elnesvågen 1455, 1505 fra Nye Malmeskiftet og videre rute 531 til Molde. 3) Tabellene endres ikke, bussene må vente på korrespondanse Fra Aureosen skole Mangler buss (13.45) til Sandsbukta Til Sylte / Malme skoler Mangler buss fra Malmedalen Hustad T/R Mangler skolebuss Sjuliskiftet + Nerland Til Molde Mangler buss fra Hustad / Farstad til Molde for skolestart Det bemerkes at skolebusser ikke dekker Skaret Malmedalen (skoler Sylte/Malme, Elnesvågen og Molde) og at flyplassen, Hauglia og Frænaveien (øvre) ikke dekkes av busser til/fra Fræna. Generelt er det ofte satt opp for knapp tid på turene Rute 240 Pr i dag går det en buss fra Midsund kl 06:00 som ankommer Molde kl 07:00. Denne bussen kjører fra Molde kl 07:20 med ankomst Mordalsvågen FK 07:35. I anbudsgrunnlaget ser det ut til at bussen fra Midsund kl 06:00 kun går til Solholmen, uten at det er forbindelse til Molde. Men bussen fra Molde kl 07:20 til Mordalsvågen FK er oppført i tidtabellen. Er dette riktig? fra Aureosen skole 1345 til Sandsbukta: Avg. rute 531 fra Jendem 1315, avgangen fra Aureosen utsettes til 1345 alle dager unntatt onsdag. Sylte og Malme skoler: Skyss fra Malmedalen til skolene samordnes med minibuss fra Rødal. Nytt oppsett legges ut. Hustad skole: Rutebuss fra Hustad dekker Nerland og Sjuliskiftet. Til Molde: Avgang fra Hustad 0620 utsettes 10 minutt, videre fra Elnesvågen 0710, til Molde 0740 (to busser fra Elnesvågen) Rutetabellen viser ikke hvilke busser som er gjennomgående. Se Del 4 punkt Gjennomgående buss på ferje. 2 / 7

3 Rute 532, 533 og 534 Fra Elnesvågen + Bud / Farstad til skoler i Molde med oppstart 8.15 kjøres det i dag to busser (øvre + nedre). En buss dekker ikke behovet. (Buss til Romsdal vgs, mangler.) Skal det settes opp flere busser? Det skal være to busser på avgangen fra Elnesvågen kl Avgangen fra Hustad 0620 utsettes til 0630 og får ankomst Elnesvågen Rutetabell / vognstørrelse og totalproduksjon blir korrigert Kan Oppdragsgiver legge ut skjemaene for Sendes ut på forespørsel. Se svar på spm 2. virksomhetsoverdragelse? Kan Oppdragsgiver oppgi antall frikort som er utstedt? Sendes ut på forespørsel. Se svar på spm Viser til Del 4 Rutebeskrivelsen, pkt Det opplyses der hvilke Se svar på spm. 16. turer som er gjennomgående med fergene. Er dette et pålegg om at alle avganger unntatt de som er nevnt skal være gjennomgående, eller kan vognløp brytes på fergeleiene dersom dette er driftsmessig rasjonelt? Viser til Del 5 Godtgjørelse, vedlegg 1, Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Viser til spørsmål 16 i spørsmål og svar Vi kan ikke se at følgende spørsmål er besvart. Rute 240: Pr i dag går det en buss fra Midsund kl 06:00 med videre forbindelse til Molde. I anbudsgrunnlaget går denne bare til Solholmen. Skal det kjøres en tur videre fra Mordalsvågen (i dag ca kl 7.00) til Molde (i dag ca 7.15)? I dag kjøres bussen via Sykehuset og Roseby hvis passasjer VEDR SVAR PÅ SPØRSMÅL NR 15 Det fremgår i svaret at rutebuss fra Hustad dekker skoletransport til Hustad skole fra strekningene Sjurliskiftet Farstad og Farstad Nerland Hustad Skole. Hvilken rutebuss er dette? Nytt vedlegg legges ut. Endring rute 531, avgang fra Nye Malmeskiftet kl 0620 kjører om Mordalsvågen. I tillegg settes det opp en tur rute 532 kl fra Molde til Nye Malmeskiftet. Avgang i rute 240 og 531 fra molde kl tas bort. Rutetabell, patternprint og totalproduksjon oppdateres. Rute 534, tur nr 102, pattern Rute fra Aureosen byggefelt om Vågøy, Hoem til Jendem og Aureosen skole ser ut til å mangle. Rute 530 tur nr 121: Ny avgang satt opp fra Aureosen om Jendem til Aureosen skole Kan Oppdragsgiver legge ut en versjon av Konkurransegrunnlaget i Word format, og en versjon av prisskjemaet i Excel format? Konkurransegrunnlagets vedlegg 1 8 og Del 5.1 Prisskjema legges ut i Word format. 3 / 7

4 Viser til svar på spørsmål 14 Ny Jord: Avgang endret til 13.55, men i flg pattern 1 3 skal ikke denne bussen kjøre om Ny Jord. Den kjører Sjuliskiftet Rødal Farstad som det også er behov for. Ikke elever til Ås. I innværende skoleår er det ikke elever til Ås, men denne bussen tar med elever videre til Tornes Bud. Det er normalt ikke kapasitet med oppsatt rutebuss. Blir det satt opp kapasitet for å dekke opp behovet som er beskrevet her? Hjem fra Hustad kl Vi kan ikke se at følgende steder er dekt: Nerland, Vikan og Sandblåst nedre. (Det er for langt å gå for en 1. klassing fra Sandblåst øvre til Sandblåst nedre) Blir det satt opp kapasitet for å dekke opp behovet som er beskrevet her? Ny Jord: Endret rute og patternprint er lagt ut. Det er spredning med skolebusser fra Hustad Ikke elever til Ås: Det settes opp stor buss fra Elnesvågen til Bud. Hjem fra Hustad 1420: Buss til Nerland og Farstad r 534, rute 530 tur 130 til Vikan/Gjelsvik, og tur 132 til Ny Jord og Sandblåst. For elever til Sandblåst nedre vil traseen bli endret ved behov Oppdragsgiver informerer Det blir ikke svart på spørsmål til konkurransen i romjula Viser til svar på spørsmål 8. Minner om ny rutetabell 542 med Del 4.2 totalproduksjon 2015 V3, Del 4.3 pattern patternprint og produksjon, kan ikke se at den er lagt ut ennå. print 2015 V3, og Del 4.4 rutetabeller 2015 V3 legges ut på Mercell. Del 4 Rutebeskrivelse pkt Produksjonsvolum: årsproduksjon endres til km Rute 530. Tidspunktene for hjemkjøring av skolelever fra Aureosen og Jendem er satt til samme tidspunkt som skoleslutt. Det vil derfor ikke være mulig å kjøre på angitt tidspunkt. På tur nr 102 er det satt opp 5 min på en strekning som er 13,9 km. (Jendem Åndal). Det mangler også en buss som går fra Aureosen skole 11:50 (11;45) til Hol på onsdag. Dette kan ikke samkjøres med tur 102 da det ikke vil være plass til alle elevene på denne bussen.blir det satt opp økt produksjon for å dekke dette? Del 4.4 Rutetabeller: Rute 530 turnummer 102: Busstørrelse endres til 49 seter. Turen kjøres med en buss i dag, og passasjerer settes av på Jendem før lasting på Jendem skole. Mindre tilpasninger av kjøretrase og kjøretid kan bli nødvendig, og vil bli håndtert ved endringsordre, der kilometer kan bli økt. Del 4 pkt Produksjonsvolum i konkurransegrunnlaget endres ikke Rute 531 (+ 240 og 560). Kapasitetsproblemer vedrørende skolebusser fra vest til videregående skoler i Molde med oppstart Det er fulle busser fra Midsund og Gossen og bussen fra Søre Fræna er full. Behovet fra Jendem og Aukra (fastlandet) er sterkt økende. Allerede fra høsten 2016 blir det etter vår mening behov for en buss ekstra fra Jendem + avlastning Misund / Gossen. Blir det satt opp økt produksjon (dimensjonerende time) for å dekke dette? Det er satt opp økt kapasitet fra Midsund og Aukra. Etter vår mening er dette tilstrekkelig. 4 / 7

5 TABELL 530 TUR 150: Tur nr 150 V 13:50 fra Haukås Skole og Elnesvågen Skolessenter: Det er i anbudet satt opp 16 seter som går om Moxy til Sylte Skole. 16 seter dekker ikke behovet. Kolberg, Kroknes og Malmedal Skaret er ikke dekket i anbudet. Rutebussen i anbudet kl 14:05 fra Elnesvågen Skolesenter er ikke satt opp om Malmedal Skaret. Det er også knapp tid til dette. Denne rutebussen har heller ikke kapasitet til å ta med elevene til Malmefjorden v/samuelsen. Det er behov for større skolebuss som også tar med elevene Malmefjorden v/samulesen og rundt Kolberg samt til Kroknes. Blir det satt opp ekstra produksjon for å dekke behovet i disse tilfellene? I dag er det satt opp taxi til Rødal. Skal det settes opp taxi til Rødal eller skal skolebussen kjøre alle sidevegene? 16 seter: Skal dekke opp tur 150 fra Haukås skole og ungdomsskolen til Varhol og Kroknes, deretter tur 152 fra Sylte skole som dekker Kroknes, Rødal og Malmedal. Det er sålangt vi kjenner ikke behov for buss om Kolberg. Rute 532, tur 139 tar med alle skoleelever langs hovedvegen. Bussavgang fra Elnesvågen hver halvtime vil bidra til å spre trafikken. Forbindelse til Rødal, se svar på spm 32. Malme skole: Tur 110 er fjernet og erstattet av tur nr Rute 530, tur nr 130 har fått utsatt avgangstid til VIDEREGÅENDE ELEVER FRA/TIL RØDAL INDRE: Fra Rødal Indre til RV 64 er det over 4 km. Det er ikke oppsatt tilslutningsskyss for videregående elever fra/til Rødal Indre for skoler i Molde eller Elnesvågen TABELL 530 TUR 158 (ma, tirs, ons) VERSJON V (14:00 fra Malme Skole Moen Fræneidet) Det kjøres i dag med 51 seter. Denne har til tider ståplasser p.g.a. betalende elever til Malmefjorden. Blir det satt opp 2 busser? Rute 531, 532, 533 og 534: Det går i dag ekstra kvelds og nattbuss i forbindelse med jazzfestivalen. Vil det bli satt opp ekstra busstilbud i denne perioden i framtiden? Vi viser til mottatt ansattliste for virksomhetsoverdragelse. Av lønnsdataene fremkommer at en av dagens operatører (Eide Auto) opererer med lønninger som ligger høyt over tariffestet lønn som er minimumskravene som skal oppfylles i kontrakten. Oppdragsgiver må a) be dagens operatør bekrefte at tallene er rett b) hvis de er rett, hvilken avtale foreligger som regulerer disse lønningene opp på et slikt nivå? c) dersom det foreligger (enten ved ovenstående eller andre) særavtaler, må disse fremlegges Viser til Spørsmål 1 hvor Oppdragsgiver utsatte innleveringsfristen til Vil spørsmålsfristen også bli utsatt? Det settes opp en avgang fra Moen til Rødal i korrespondanse med buss fra Elnesvågen ved behov. Til Elnesvågen er det oppsatt skyss r 530 tur nr Det blir ikke satt opp to busser. Krav til seter endres til 51 på avgangen. Eventuelt utvidet nattbusstilbud vil bli håndtert som et tilleggskjøp. Spørsmålet blir forelagt dagens operatør. Tidsfristen for å stille spørsmål til konkurransen er utsatt til kl 23: Oppdragsgiver informerer Endring rute 534 avg. Fra Elnesvågen kl 1445 bussen kjører over Ny Jord til Hustad skole. Avgangen har fått nytt turnr Avgangen fra Hustad har fått turnr. 121, med avgang Tur nr 112 og 115 utgår. Korrespondanse rute 530, tur nr. 136 har fått endret trase og starter fra Farstad kl / 7

6 Henting og bringing mellom Romsdal videregående skole og Trafikkterminalen i Molde. Det er satt opp færre busser enn i dag på dette, blir det satt opp flere busser i rutepakke 8 eller er det dagens operatør i Molde som får ansvaret for dette? Pendeltrafikk med distriktsruter (rutepakke 8). En del distriktsruter har i dag kjøring gjennom Molde til Sykehuset, Fylkeshuset og Høgskolen, blir dette tillagt distriktsbussene som i dag eller er det operatøren i Molde som får ansvaret for dette? Enkeltturer kan bli forlenget i endene. Dette vil bli tilpasset ruteplan og godtgjort pr. kilometer. Enkeltturer kan bli forlenget i endene. Dette vil bli tilpasset ruteplan og godtgjort pr. kilometer Rute 561, tur 116/127 Er det mulig å kjøre snarveien over Nyhamna mellom Sætervik og Nyhamn (ca kl.15.00)? Rute 530 tur 160 (tidligere tur nr 102), Svar på spørsmål 29. Hele turen kjøres ikke med en buss i dag, deler av turen (ca 15 passasjer) kjøres med rutebuss som ikke er oppsatt i de nye rutetabellene. Skolebussen har i dag godt over 50 elever (6/1 16; 52 elever fra Aureosen mot Jendem) og deler av området har befolkningsøkning. I tillegg var det ca 15 elever om bord i rutebussen som gikk fra Aureosen skolen i retning mot Sandsbukta. Det vil derfor ikke være nok kapasitet på en 49 seter. I tillegg måtte elevene som skal i retning mot Sandsbukta eventuelt vente på skolen til bussen har kjørt rundt Ytre Hoem (ca 35 min). Blir det satt opp to busser eller enda større buss? I tilfelle bare en større buss, er 35 minutt akseptabel ventetid for elevene? Nei, det er ikke mulig å kjøre "snarveien". Det settes opp en ekstra buss. Ny rute 530 og patternprint legges ut på Mercell Politiattestene blir nå levert elektronisk i «digipost» til hver enkelt søker. Vil Oppdragsgiver godta utskrift av politiattest fra PDF fil? Vil Oppdragsgiver godta at samme PDF fil blir brukt som grunnlag for politiattest i både Rutepakke 7 og? Oppdragsgiver vil godta utskrift av politiattest fra PDF fil som tilbyder har mottatt på "digipost". Det er ikke nødvendig å levere separat politiattest for hver pakke for tilbydere som vil legge inn tilbud på Rutepakke 7 og VEDR SVAR PÅ SPM 14 og 26 IKKE ELEVER TIL ÅS: Gjelder skolebuss fra Elnesvågen skolesenter kl 13:58 (skoleslutt 13:51). I svaret står det at stor buss settes opp. I flg V2 skal det fortsatt kjøres med 47 seter ( ). I dag kjøres 1 rutebuss + 1 skolebuss ("Ås bussen") fra Elnv skolesenter til Bud. I flg svaret skal ikke Ås bussen oppsettes i anbudet fordi det ikke er skoleelever til Ås dette skoleåret. Antall elever til Ås varierer fra skoleår til skoleår. Det stemmer at det ikke er skoleelever fra Fræna U skole dette skoleåret. Ås bussen har imidlertid med elever til Tornes Stavik Bud. Det er behov for 2 busser her rutebussen ( ) har ikke plass for alle elevene. Vi mener det er riktigere å sette opp to busser (skolebuss + rutebuss) slik at skolebussen kan kjøre om Ås når det er passasjerer dit, i stedet for å sette opp en 59 seter som vil kjøre med overkapasitet resten av dagen. Byggefeltet på Tornes er fortsatt under utbygging. Vi ber Fylket vurdere dette på nytt. Passasjertelling for "Ås bussen" fra Elnv kl 13:55 ma 11/1 16: 55 pass, ti 12/1 16: 58 pass, on 13/ pass Det er tilgjengelig stor buss som kan benyttes på avgangen. Krav til busstørrelse endres i rutetabell 533. Eventuell transport til Ås kan hvis nødvendig løses med drosje. 6 / 7

7 VEDR. SVAR PÅ SPM 32: Det er videregående elever i dag i Rødal som går på videregående skoler. Dagens ungdomsskolelever vil også trolig fortsette på videregående skole. De har rett på skyss til/fra hovedveien og hjem til Rødal. Det er ønskelig at det settes opp skyss i anbudet slik at vi så langt som mulig kan legge inn i anbudet med så nøyaktig kostnad som mulig. Oppdragsgiver har ingen tilføyelser til svar på spm VEDR SVAR PÅ SPM 34: Det er ønskelig at ekstra kvelds og nattbussavganger under Jazzfestivalen planlegges nå slik at kostnaden kan medtas i anbudet. Dette fordi disse avgangene medfører ekstra høye kostnader. Tidligere ruteopplegg er tilgjengelig. Oppdragsgiver har ingen tilføyelser til svar på spm Rutetabeller sommer Av rutetabellene sommer (rute 532, 533 og 534) ser vi at mange turer ikke henger sammen. Turer fra Molde til Elnesvågen har ikke korrespondanse med turer fra Elnesvågen og videre utover. Tilsvarende motsatt veg. Blir det endringer for å få bedre sammenheng? (gjennomgående/korrespondanse) Avganger på sommerrutene kan bli justert for å få bedre korrespondanse. Dette vil bli gjort i samarbeid med Operatør, og konkurransegrunnlaget blir ikke endret. 7 / 7

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 - 4-531 Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 0 Fra Molde Luft havn Årø................................................... 4 Roseby

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 06.01.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre?

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre? 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på riktig linje tilhørende korrekt holdeplass? Hvilke krav

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar Er det korrekt at anbud må innleveres tilden

Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar Er det korrekt at anbud må innleveres tilden Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar 16.10.2014 1 Er det korrekt at anbud må innleveres tilden 31.10.14. Ja det er korrekt, men på grunn av nye opplysninger om at oppstartstidspunktet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.10.2014 62073/2014 Merete Jeanette Daae Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Ståplasser i skolebusser Bakgrunn I møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 12.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE LOKALE SKOLEBILRUTER Spørsmål og svar Spørsmål 1-31 4.4.2014 Mottatt 20.03.2014 Spm 1: Fra Kirkevik - Kvitbergan - Petersborg - skjæret - Storsteinnes

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Fræna, Eide, Midsund og Aukra

Fræna, Eide, Midsund og Aukra Fræna, Eide, Midsund og Aukra Rutetabell gyldig frå 01.01.2017 30.04.2017 EIDE BUD ELNESVÅGEN AUKRA MOLDE MIDSUND Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for

Detaljer

Turnéplan: Frå hovud til hand V16

Turnéplan: Frå hovud til hand V16 Man 11. jan. 2016 kl. 10:15 Stordal skule (Stordal) Stordal skule: trinn: 7, antall: 21 6250 STORDAL 70 27 91 70 / 91 18 86 86 Marianne Nakken marianne.nakken@stordal.kommune.no 70279171 Man 11. jan. 2016

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

Skuleskyss Osterøy HFK Svar på spørsmål til konkurransen

Skuleskyss Osterøy HFK Svar på spørsmål til konkurransen Skuleskyss Osterøy HFK-13-0044 Svar på spørsmål til konkurransen 1. Innleiing Vi viser til kunngjering på Doffin av 24.6.2013 og konkurransegrunnlaget. Dette dokumentet gir svar på spørsmål som er mottekne

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 27.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5 Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR. 201300268 SPØRSMÅL NR SPØRSMÅL SVAR 201300268/01 I «Materiellbeskrivelse» pkt. 2 Alder/tilstand Det er ikke motstrid mellom de to punktene. står det at «Alle kjøretøy skal

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455.

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455. 18-201 Sandnessjøen-Leland-Levang-Leirvika-Mo EXC DX67 SKAA FRIAA SKAA SKAA SK DX67 DX67 SK 5 6 7 Sandnessjøen bussterminal 6:45 7:40 7:40 9:15 14:50d 15:15 16:05 15:00 18:45 Leines 7:55 9:30 15:10 15:25

Detaljer

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-8 / N07 Lillehammer, 19. oktober 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 1. Spørsmål til konkurransen og rettelser av konkurransegrunnlag

Detaljer

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr Nr Dato Spm Svar 1 19.05.2015 Med referanse til Del 3 krav til fartøy punkt 1.5 Miljø. Vi vil gjøre oppdragsgiver oppmerksom på at det per dags dato ikke finnes fremdrifts motorer eller systemer for rensing

Detaljer

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon 22.04.2015 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr 13.4.2015 -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Uoverensstemmelser

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 7 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 GODTGJØRELSE... 3 1.2 OMFANG... 3 2 INNMELDING OG UTMELDING...

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 2.1 Inndeling i rutepakker 2.2 Beskrivelse av den enkelte rute 3 KRAV TIL BUSSMATERIELL I

Detaljer

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 17/137 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG...

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SØR-TRØNDELAG. Endret 2012 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG Endret 2012 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-13 / N07 Lillehammer, 3. november 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Andøya og Bråvann. Kongsgård I

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Andøya og Bråvann. Kongsgård I Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne NYHET! Rute 7 gjelder også Andøya og Bråvann Rute 12 gjelder også Kongsgård I fra Januar 2013 Bestillingsruter gjelder fra januar 2013 Tilbudet

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1.

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1. DATO SPØRSMÅL SVAR 16.1.13 Viser til anbudets kapittel 5. tildelingskriterier, der kriteriene er listet opp med innbyrdes vekting. Vi har utfordringer med å se hvordan modellen er forutberegnelig. Kan

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017 Anbudsinnbydelse Tilrettelagt skoleskyss Skoleåret 2016/2017 Bodø 14.06.2016 Innhold Innledning... 1 Kvalifikasjonskriterier... 2 Valg av tilbyder... 3 Oppdrag... 3 Oppgjør og statistikk... 3 Reguleringsklausul...

Detaljer

Oppsummering fylkesrådmann

Oppsummering fylkesrådmann Oppsummering fylkesrådmann Bakgrunn Sambandet hadde i 2011 en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 756 pbe. (se punkt 1) Det ble i 2011 registrert 3512 gjenstående kjøretøy, en økning på ca 500 fra 2010. /Se punkt

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 11 01.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Telemark fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling i kontraktsområdet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge Sameskolen for Midt-Norge KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbud om Elevskyss, Sameskolen for Midt-Norge Vedlegg 1: Prisskjema Innhold 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens omfang... 3 1.3 Kunngjøring...

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal. Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal Utsendelse 13 - Spørsmål og svar Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag 40 09.03.2015 Viser til bilag E.6

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I DE VIDEREGÅENDE SKOLER I SØR-TRØNDELAG 1. Skyssrettigheter 1.1 Hvem skyssordningen omfatter Skyssordningen omfatter elever som er bosatt (ifølge folkeregisteret har hjemmeadresse)

Detaljer

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II.

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II. Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-19 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 4058/11 77 78 80 46 09.02.2011

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 2-11. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar Endring konk.grl Endringnr 4 29.01.2010 Ref: Rutebeskrivelse,

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 11

Spørsmål og svar nr. 11 Spørsmål og svar nr. 11 Spørsmål stilt 29.12.10 Spørsmål nr. 81: Kunngjøringen del III. Hva skal til for at en tilbyder blir avvist med begrunnelse at tilleggsinfo burde vært gitt på eget initiativ? Jfr

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Kongsgård II fra juni 2012 Bestillingsruter gjelder fra juni 2012 Vest-Agder Fylkeskommune startet

Detaljer

Velkommen til skoleskyssen

Velkommen til skoleskyssen Velkommen til skoleskyssen [ 1 ] Innhold Side Velkommen til skoleskyssen 03 Grunnskole 04 Retten til skoleskyss 04 Skysskort 05 Videregående skole 08 Retten til skoleskyss 08 Skolekort 09 Tilrettelagt

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Ruteplaner Moss-Horten

Ruteplaner Moss-Horten Vedlegg G Ruteplaner - Ruteopplegget er basert på følgende forutsetninger: Grunnrute med 5 ferjer pluss reserveferje (heretter kalt «Grunnruten») Opsjon 1-rute med 6 ferjer pluss reserveferje (heretter

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Beskrivelse av ruteområdenes

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft

Muntlig orientering: Status Folkehelsearbeidet v/ folkehelsekoordinator Torild Ebeltoft Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbydere som har meldt interesse på Doffin Deres ref.: Vår ref.: 2009/01313-9/416/ Røstøen Dato: 16.09.2009 SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Viser

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 3 2. SKYSSKATEGORIER... 3 2.1. Kategori 1- Individuelt tilrettelagt skoleskyss (spesialskyss)... 3 2.2. Kategori 2 Ordinær skoleskyss...

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Prestø Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING Rådmannens innstilling: Herøy kommune godtar at ruteføringen for "Thorolf Kveldulfsøn" endres tilbake

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske. Vedlegg til pressemelding Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk Ålesund og Giske Vedlegg til pressemelding 03.10.2017 Endringar Ålesund sentrum - Hessa (linje 618 og 624) Kvartersavgangar Hessaskaret Ålesund sentrum Avgangane frå

Detaljer

Bilag Ruteområde 1 Skoleruter på Hvaler. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Bilag Ruteområde 1 Skoleruter på Hvaler. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Bilag 3.1.5 Ruteområde 1 r på Hvaler Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Turnr 531-5501 Floren skole... 4 3 Turnr 531-5502 Floren skole... 5 4 Turnr 531-5503 Floren

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Turnéplan: Summers og Silvola - finn skotten! V17 - Romsdal

Turnéplan: Summers og Silvola - finn skotten! V17 - Romsdal Mån 6. mar. 2017 kl. 09:30 Tornes Skule / Tornes skole - gymsal (Fræna) Tornes Skule: trinn: 1 7, tal: 95 6443 TORNES I ROMSDAL 71 26 91 84 / 97 71 02 84 Kari Meek Corneliussen kari.meek.corneliussen@frana.kommune.no

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2017/362-/N02/SEN Øksfjord Høring - Snelandias rutetilbud Loppa kommunes høringsuttalelse.

Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2017/362-/N02/SEN Øksfjord Høring - Snelandias rutetilbud Loppa kommunes høringsuttalelse. LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9800 VADSØ Sendt pr epost til: ruter@ffk.no Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2017/362-/N02/SEN Øksfjord 30.06.2017 Høring - Snelandias

Detaljer

NES BARNESKOLE. Tlf / SFO Mobiltlf. fravær:

NES BARNESKOLE. Tlf / SFO Mobiltlf. fravær: NES BARNESKOLE Tlf. 62 33 64 70 / SFO 62 33 64 75 Mobiltlf. fravær: 950 51 248 postneba@ringsaker.kommune.no www.ringsaker.kommune.no/nes-barneskole info v/ Stein Skjeseth 16.06.2017 ÅPEN SKOLE 13. JUNI

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer