Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse"

Transkript

1 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av

2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker 1.4 Anslag produksjonsvolum og vognbehov 2 GENERELLE KRAV TIL ALLE RUTER 2.1 Julaften 2.2 Nyttårsaften 2.3 Øvrige høytidsdager og særskilte hverdager 2.4 Siste skoledag før jul- og sommerferie 3 KRAV TIL DEN ENKELTE RUTE 3.1 Krav til materiell i den enkelte rute 3.2 Krav til oppmøte i den enkelte rute 3.3 Spesielle forhold for enkelte ruter 4 NATTBUSS 5 BILAG 5.1 Rutetabeller 5.2 Produksjonsanslag - ruter 5.3 Mulig vogndisponeringsplan 5.4 Kart Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av

3 1 Innledning 1.1 Vestfold fylke Vestfold er Norges minste fylke i areal, men samtidig ett av de mest folketette, med over innbyggere. I dag bor nesten 90 % av befolkningen langs kysten øst og syd for E18. Det er også her de fleste arbeidsplassene i fylket er lokalisert og det er her hovedtyngden av handelsvirksomheten foregår. Ca 85 % av fylkets befolkning bor i tettsteder. Figur : Kart over Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av

4 1.2 Kontraktsområdet Kontraktsområdet omfatter lokale ruter og skoleruter i Lardal, Larvik, Sandefjord og Horten. Det omfatter også noe kjøring i Andebu, Stokke, Re og Tønsberg. 1.3 Ruter og inndeling i rutepakker Rutene utgjør 2 rutepakker: Rutepakke 1: Rute 01 Horten Åsgårdstrand Tønsberg Sandefjord Larvik-Stavern Rute 011 Larvik-Tønsberg Rute 70 Horten - Skoppum Rute 71 Holtandalen Rute 72 Steinsnes Rute 73 Åsen Rute 74 Horten - Våle Rute 206 Helgeroa - Larvik Rute 220 Klåstad - Ula/Eftang (sommer) Rute 221 Klåstad - Kjerringvik (sommer) Skoleruter nummerert fra Rutepakke 2: Rute 03 Buer Sandefjord Larvik - Nevlunghavn Rute 135 Bugården Rute 138 Unneberg/Helgerød - Stokke Rute 139 Dølabakken - Ringveien - Hasle Rute 150 Sandefjord Kodal - Andebu Rute 161 Gjekstad Sandefjord - Lasken Rute 163 Solløkka - Natholmen Rute 168 Vøra Tveitan Rute 172 Åbol Mosserød Sandefjord Ringkollen Rute 173 Virik Sjøstrand Rute 175 Shuttelbuss Torp jbst Torp flyplass Rute 207 Larvik Kjose Rute 208 Hagalia Larvik Veldre Rute 210 Rekkevik Torstrand Larvik - Tagtvedt Nordbyen Rute 214 Larvik - Svarstad Skoleruter nummerert fra Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av

5 1.4 Anslag produksjonsvolum og vognbehov I tabellen nedenfor gis et anslag over produksjonsvolum og vognbehov for de enkelte rutepakker. Anslagene er ikke bindende for oppdragsgiver. Oppgitte rutekilometer og antall busser er oppdragsgivers anslag. Dette skal derfor betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i anslagene, og utøver skal basere oppdraget på egne vurderinger. Rutepakke: Anslag (1) produksjon Rutekm./ år Anslag materiellbehov Antall busser Rutepakke Rutepakke Rutepakke 1 og 2 samlet (1) Produksjonen måles som rutekilometer, definert som antall kilometer i rutekjøring og er basert på måling ved hjelp av GPS. Oppdragsgiver har lagt følgende fordeling av dager til grunn ved beregning av sine anslag: Hverdager med skole: 191 Hverdager uten skole: 20 Hverdager sommer: 40 Lørdager: 52 Søndager/Helligdager: 62 Totalt: 365 Fordelingen av dager vil variere. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av

6 2 Generelle krav til alle ruter 2.1 Julaften Julaften kjøres ruter tilsvarende den ukedag julaften faller på frem til ca kl 14:00, etter nærmere avtale med oppdragsgiver. 2.2 Nyttårsaften Nyttårsaften kjøres ruter tilsvarende den ukedag nyttårsaften faller på frem til ca kl 16:00 etter nærmere avtale med oppdragsgiver. 2.3 Øvrige høytidsdager og særskilte hverdager 1.nyttårsdag Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1.påskedag 2.påskedag 1.mai 17.mai Kr. Himmelfartsdag Pinseaften 1.pinsedag 2.pinsedag 1.juledag 2.juledag Lørdagsruter Lørdagsruter 2.4 Siste skoledag før jul- og sommerferie Siste skoledag før jul- og sommerferie må det påregnes henting ved skolene, tidligere enn ordinær tid, etter nærmere avtale med oppdragsgiver. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av

7 3 Krav til den enkelte rute 3.1 Krav til materiell i den enkelte rute Rutepakke 1: Rute 01 Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg-Sandefjord-Larvik-Stavern Skal kjøres med materiell Gruppe 1. Unntak; Følgende avganger skal kjøres med materiell Gruppe 1, 4 eller 6: Fra Tønsberg til Sandefjord: 07:20, 15:20, 15:50 og 16:20. Fra Sandefjord til Tønsberg: 06:30, 15:00 og 15:30. Rute 011 Larvik-Tønsberg Alle avganger skal kjøres med Materiell Gruppe 4. Rute 70 Horten-Skoppum Alle avganger skal kjøres med Materiell Gruppe 3. Rute 71 Holtandalen Alle avganger skal kjøres med Materiell Gruppe 3. Rute 72 Steinsnes Alle avganger skal kjøres med Materiell Gruppe 3. Rute 73 Åsen Alle avganger skal kjøres med Materiell Gruppe 3. Rute 74 Horten-Våle Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 4. Rute 206 Helgeroa-Larvik Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 4. Rute 220 Klåstad-Ula/Eftang (sommer) Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 4 eller 6. Rute 221 Klåstad-Kjerringvik (sommer) Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 4 eller 6. Skoleruter Skoleruteavganger skal, med enkelte unntak, kjøres med materiell Gruppe 4 og 6. Unntak: Skolerute nr 1176 eller 1178 kan kjøres med materiell i Gruppe 2, 3, 4 eller 6. Rutepakke 2: Rute 03 Buer-Sandefjord-Larvik-Nevlunghavn Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 2. Unntak: Avgang kl 15:45 fra Larvik til Nevlunghavn skal kjøres med materiell Gruppe 2, 4 eller 6. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av

8 Rute 135 Bugården Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 2 eller 3. Rute 138 Unneberg/Helgerød-Stokke Alle avganger skal kjøre med materiell Gruppe 4. Rute 139 Dølabakken-Ringveien-Hasle Rute 150 Sandefjord-Kodal-Andebu Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 4. Unntak: Avgang kl 06:25 fra Sagmyra til Sandefjord skal kjøres med materiell Gruppe 4 eller 6. Rute 161 Gjekstad-Sandefjord-Lasken Unntak: Søndager kan kjøres med materiell Gruppe 2. Rute 163 Solløkka-Natholmen Unntak: Avgang fra Hjertnespromenaden kl 20:05 med retur kl 20:21 kan kjøres med materiell Gruppe 2, 3, 4 eller 6. Rute 168 Vøra-Tveitan Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 2. Rute 172 Åbol-Mosserød-Sandefjord-Ringkollen Unntak: Søndager kan kjøres med materiell Gruppe 2. Rute 173 Virik-Sjøstrand Unntak: Avgang fra Sandefjord kl 08:15 med retur kl 08:30 kan kjøres med materiell Gruppe 2, 3, 4 eller 6. Rute 175 Shuttle Sandefjord lufthavn-torp stasjon Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 7. Rute 207 Larvik-Kjose Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 4. Rute 208 Hagalia-Larvik-Veldre Rute 210 Rekkevik-Torstrand-Larvik-Tagtvedt-Nordbyen Rute 214 Larvik-Svarstad Alle avganger skal kjøres med materiell Gruppe 4. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 8 av

9 Skoleruter Skoleruter skal, med enkelte unntak kjøres med materiell Gruppe 4 og 6 Unntak: Skolerute nr 1225, 1262 og serien kan kjøres med materiell Gruppe 2, 3, 4 og 6. Unntak: Skolerute nr 1352 til 1359, 1368 til 1371 og 1373 til 1377 skal kjøres med materiell Gruppe 5. Unntak: Skolerute nr 1205 og 1206 skal kjøres av materiell Gruppe 6, med buss som har minimum 55 sitteplasser. 3.2 Krav til oppmøte i den enkelte rute På hverdager med skole stilles det som krav frem til kl 18:00 at bussene skal være oppmøtt ved rutestart før avgang i rutetabellene. Det er utøvers ansvar at bussene er klargjort før avgang. Erfaringsmessig krever dette tidligere oppmøte enn fastsatt avgangstid. Minimumskrav for den enkelte rute er som følger: Rutepakke 1: Rute 01 Horten-Åsgårdstrand-Tønsberg-Sandefjord-Larvik-Stavern Bromsveien 2 minutter Tønsberg rutebilstasjon 5 minutter Larvik sentrumsterminal 5 minutter Kysthospitalet 2 minutter Rute 70 Horten-Skoppum Horten rutebilstasjon 5 minutter Skoppum stasjon 2 minutter Rute 71 Holtandalen Horten rutebilstasjon 5 minutter Rute 72 Steinsnes Horten rutebilstasjon 5 minutter Rute 73 Åsen Horten rutebilstasjon 5 minutter Rute 74 Horten-Våle Horten rutebilstasjon 5 minutter Svinevoll 2 minutter Rute 206 Helgeroa-Larvik Helgeroa 2 minutter Larvik sentrumsterminal 2 minutter Stavern 2 minutter Skoleruter Kravene til den enkelte skolerute er spesifisert i tabellen. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 9 av

10 Rutepakke 2: Rute 03 Buer-Sandefjord-Larvik-Nevlunghavn Larvik sentrumsterminal 5 minutter Nevlunghavn 2 minutter Rute 135 Bugården Rute 138 Unneberg/Helgerød Stokke Stokke stasjon 2 minutter Rute 139 Dølabakken-Ringveien-Hasle Rute 150 Sandefjord-Kodal-Andebu Sagmyra 2 minutter Andebu 2 minutter Rute 161 Gjekstad-Sandefjord-Lasken Busk snuplass 2 minutter Rute 163 Solløkka-Natholmen Rute 168 Vøra-Tveitan Rute 172 Åbol-Mosserød-Sandefjord-Ringkollen Ringkollen 2 minutter Rute 173 Virik-Sjøstrand Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 10 av

11 Rute 175 Shuttle Sandefjord lufthavn-torp stasjon Sandefjord lufthavn 5 minutter Torp stasjon 5 minutter Kravet gjelder ikke for avgang 06:43, 15:44, 16:44 og 17:44 Rute 207 Larvik-Kjose Larvik sentrumsterminal 5 minutter Saga snuplass 2 minutter Rute 208 Hagalia-Larvik-Veldre Veldre 2 minutter Larvik sentrumsterminal 5 minutter Rute 210 Rekkevik-Torstrand-Larvik-Tagtvedt-Nordbyen Gon 2 minutter Nordbyen 2 minutter Larvik sentrumsterminal 5 minutter Rute 214 Larvik-Svarstad Larvik stasjon 5 minutter o Kravet gjelder ikke avgang kl 14:00 når bussen først kjører skolerute 1336 fra Thor Heyerdahl videregående skole. Skoleruter Kravene til den enkelte skolerute er spesifisert i tabellen. 3.3 Spesielle forhold ved enkelte ruter Rute 175 Shuttle Sandefjord lufthavn-torp stasjon Det er inngått avtale mellom NSB og Vestfold fylkeskommune hva gjelder tilbringertjenesten mellom togstoppet og flyplassterminalen. Avtalen gjelder i 5 år fra 2013, med opsjon på videre drift. Skoleruter 1373 til 1376 Dagens kontrakt med annen operatør, på denne kjøringen, løper ut skoleåret 2014/15. Oppstart av kjøring av disse turene blir derfor ved skolestart i august Nattbuss Nattbuss regnes som sene kvelds- og/eller nattavganger som ikke dekkes av oppdragsgivers regulære rutetilbud. Utøver kan operere et nattbusstilbud der det er kommersielt grunnlag for det. Nattbussene kjøres på egne takster og billettinntektene tilfaller utøver. Endringer i nattbusstilbudet i løpet av perioden skal varsles til oppdragsgiver senest 2 måneder før endringene iverksettes. Oppdragsgiver, og/eller andre offentlige myndigheter, kan ha ønske om at det kjøres nattbusser også der det ikke er kommersielt grunnlag. Oppdragsgiver kan pålegge slik kjøring. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 11 av

12 5 Bilag Som vedlegg til dette punktet følger rutetabeller, produksjonsanslag, mulig vogndisponeringsplan (hverdager med skole, lørdager og søndager) og kart med traséer for rutene. Punktene 5.2, 5.3 og 5.4 er ikke bindende for oppdragsgiver, og vil heller ikke bli tatt med som vedlegg i de endelige kontraktsdokumentene. 5.1 Rutetabeller Nedenfor følger rutetabeller for anbudet: Rutepakke 1: Rute 01 (vinter+sommer) Rute 011 Rute 70 Rute 71 Rute 72 Rute 73 Rute 74 Rute 206 (vinter+sommer) Rute 220 (sommer) Rute 221 (sommer) Skoleruter Rutetabeller (klikk på link under for å laste ned): Rutepakke 1 Rutepakke 2: Rute 03 Rute 135 Rute 138 Rute 139 Rute 150 Rute 161 Rute 163 Rute 168 Rute 172 Rute 173 Rute 175 (Shuttle) Rute 207 (vinter+sommer) Rute 208 Rute 210 Rute 214 Skoleruter Rutetabeller (klikk på link under for å laste ned): Rutepakke 2 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 12 av

13 5.2 Produksjonsanslag - ruter Etter tabellene er det angitt produksjonsanslag for den enkelte rute. Anslagene er ikke bindende for oppdragsgiver. Oppgitte rutekilometer er oppdragsgivers anslag. Dette skal derfor betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i anslagene, og utøver skal basere oppdraget på egne vurderinger. Anslag ruteproduksjon (klikk på link under for å laste ned): Rutepakke 1 Rutepakke Mulig vogndisponeringsplan Etter produksjonsanslaget følger en mulig vogndisponeringsplan for hverdager med skole, samt lørdager og søndager. Mulig vogndisponeringsplan er ikke bindende for oppdragsgiver. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i planene, og utøver skal basere oppdraget på egne vurderinger. Mulig vogndisponering (klikk på link under for å laste ned): Rutepakke 1 Rutepakke Kart Etter mulig vogndisponeringsplan følger trasékart for rute 01, 03, 011, 70, 71, 72, 73, 74 og 135, 138, 139, 150, 161, 163, 168, 172, 173, 175, 206, 207, 208, 210, 214, 220 og 221. På enkelte ruter er det flere trasévarianter enn det som er tegnet inn. Det kan også være andre varianter av kjøring inn og ut fra rutebilstasjoner og knutepunkt. Særlig gjelder dette Larvik sentrumsterminal. Vedlagt er det lagt ut link til kart som viser alle holdeplasser i Vestfold. Rutesøk i dette kartverket viser dagens løpende ruter, og ikke rutene slik de er spesifisert i Vedlegg 3. Kartene er ikke bindende for oppdragsgiver. Disse skal betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i kartene, og utøver skal basere oppdraget på egne vurderinger. Traseer (klikk for å åpne vindu med oversikt over traseer) Holdeplasser (klikk for å åpne vindu med oversikt over holdeplasser) Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 13 av

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Konkurransebetingelser Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 19 26.05.2015 Innholdsfortegnelse og dokumentstruktur Konkurransegrunnlaget for "Anbudskonkurranse 2016 Vestfold består av to deler

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.

Prosedyreregler for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08. Prosedyreregler for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Prosedyreregler Versjon 2.5 Sist oppdatert 18.08.2010 1 Innledning... 3 1.1 Kunngjøring/bakgrunn...3 1.2 Fremdriftsplan...3

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo syd 2010"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo syd 2010 Ruter As Side 1 av 13 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo syd 2010" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE Dokument type Veileder Dato 2010-06-10 Rev. 2010-12-06 Rev. 2012-03-07 SKOLESKYSS AKERSHUS VEILEDER VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD 1. REGELVERKET... 3 2. KONTAKTINFORMASJON... 4 3. ÅRSHJULET... 5 4. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER

Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Prosedyreregler PROSEDYREREGLER PROSEDYREREGLER Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet

Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Markedsinformasjonssystemet Bilag 3 Dokumentasjon av intervjufordeling, vekting og rapportering av resultater i Operatørkontroller og kundeintervju Reisevaner og tilfredshet Desember 21 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn historikk...

Detaljer

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12

Prosedyreregler PROSEDYREREGLER. Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 PROSEDYREREGLER Lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Versjon 2.0 Ajour per 07.12.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen...

Detaljer

Tilbud anbudskonkurranse. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 Med opsjon for sesongen 2016

Tilbud anbudskonkurranse. Rutebåt til Østre Bolæren. Sesongen 2015 Med opsjon for sesongen 2016 Tilbud anbudskonkurranse Rutebåt til Østre Bolæren Sesongen 2015 Med opsjon for sesongen 2016 Bedriftsnavn: Organisasjonsnummer: Postadresse: Web-adresse Ansvarlig for tilbudet: Epost: Tlf: Mobil: Fax:

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og

Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og AS Oslo Sporveier Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Kontrakt mellom AS Oslo Sporveier og. vedrørende drift av busslinjer 1. Kontraktsparter...2 2. Gyldighet...2 2.1 Ordinær kontraktsperiode...2 2.2 Opsjon

Detaljer

Delt dagsverk arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06

Delt dagsverk arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 Heidi Nicolaisen Delt dagsverk arbeidstid i rushtidsyrker Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt Fafo Heidi Nicolaisen Delt dagsverk

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer