Busstjenester Oslo syd Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse"

Transkript

1 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0

2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen Tidtabell Forklaring til linjevise trafikkdata Andre krav Innlevering av vognløpsplan og tidtabell Generelt om rutebeskrivelsen 1.1 Tidtabell For utarbeidelse av tidtabeller og vognløpsplaner skal opplysningene i den enkelte linjes trafikkdata legges til grunn (bilag 1 til Rutebeskrivelsen). Det er utarbeidet et forslag til tidtabeller, som viser løsningsforslag som oppfyller disse kriteriene. Forslag til tidtabeller er et veiledende dokument. Det er mulig for tilbyder å endre linjens rutetider så lenge dette ikke bryter med de definerte bindinger, for eksempel bestemte korrespondanser, kjøretider og krav til reguleringstider. Oppdragsgiver krever videre at den enkelte linjes rutetider skal være på faste minuttall innenfor linjens forskjellige rutefrekvenser, kjøretider og trasevarianter. Det er ikke anledning til å redusere antall avganger i forhold til de opplysninger som fremkommer i bilag 1 til Rutebeskrivelsen. 1.2 Forklaring til linjevise trafikkdata Linjene beskrives enkeltvis i tabell med trasé, avstander, kjøretider, trafikkeringstider, ruteintervaller samt krav til minimums reguleringstid. Etter tabellen følger informasjon om andre linjespesifikke forhold. Variant Strekning Avstand (m) Trasévariantens nr. Trasebeskrivelse gate for gate Trafikkintervaller i minutter Trafikkeringstider (ca. tider) Kjøretider (minutter) Antall minutter mellom avgangene (rutefrekvens). Trasevarianten s lengde Angivelse av ca. tidsrom (f.o.m. t.o.m.) den enkelte linjevariant trafikkeres, og med angivelse av ruteintervaller. Oppgitt tidspunkt er fra linjevariantens startpunkt. Linjevariantens kjøretid i rute. Kjøretider kan oppgis som normaltrafikk kjøretid og lavtrafikk kjøretid. Det er ikke anledning til å utvide lavtrafikkperiodene.

3 Krav til minimums reguleringstider Med minimums reguleringstid menes det antall minutter buss og fører minst skal ha til rådighet på endeholdepassen før det settes opp til ny tur. Minimum reguleringstid kan oppgis i % av forrige turs kjøretid, eller i minutter. Reguleringstid angitt under en linjevariant gjelder for påfølgende tur. Ved posisjonskjøring fra garasje til startpunkt kreves ikke reguleringstid, ellers kreves det også reguleringstid for posisjonskjøring før påfølgende tur i rute. Rutetimer Rutetimer defineres som sum tid som medgår til å kjøre alle avganger. Reguleringstid inngår ikke i rutetimetallet. Oppgitt rutetimetall tilsvarer kjøreopplegget for den enkelte linje i forslag til tidtabeller samt eventuelle ekstraavganger som står angitt. Angitt bussbehov tilsvarer høyeste bussbehov ut fra vedlagte tidtabell kjøreplan på den aktuelle linjen isolert, med mindre annet er oppgitt. Operatørens egne bussdisponeringer kan endre behovet. Ekstraavganger Dersom det kjøres avganger på linjen ut over normal frekvens angitt under trafikkintervaller, opplyses dette her. Ekstraavganger er innberegnet i det oppgitte rutetimetall. Driftsperioder Dersom det er større endringer i kjørevolum i perioder av året opplyses dette her. Krav til busskategori Angir hvilken busskategori som skal benyttes på linjen. Spiserom og toaletter Tilgjengelig fasiliteter opplyses her. Forklaring til linjeregisterets innhold Stoppid: Nummerering i Oppdragsgivers interne rutedatabase. Toppnr: Nummerering i Trafikantens rutedatabase. Stoppested: Det offisielle navn på linjevariantens enkelte stoppested. Stp: Oppdragsgivers interne stoppestedsforkortelser. Disse skal brukes av operatør ved oversendelse av vognløpsplaner m.v. til oppdragsiver. Avst: Avstand i meter mellom de enkelte stoppesteder. Akk avst: Akkumulert avstand på linjen mellom stoppesteder. T1: Kjøretidsvariant 1 (normaltrafikk). T2: Kjøretidsvariant 2 (lavtrafikk). 1.3 Andre krav Tilleggstid på linjens startpunkt For alle linjer og turvarianter gjelder at før en ny tur startes skal det avsettes særskilt tid i vognløpsplanen (1. minutt) for ekspedering av kunder. Dette for å sikre at den enkelte tur avgår fra startpunket på oppsatt avgangstid. Etter posisjonskjøring (direktekjøring fra garasje eller annet sted) skal det tillegges 2.

4 minutter før ny tur startes for pålogging av bussens it-systemer samt for ekspedering av kunder. I de øvrige tilfeller skal det tillegges minst 1. minutt for fremkjøring og ekspedering. De angitte minuttall skal tillegges tomkjøringstid og definert reguleringstid Føreravløsning Føreravløsninger tillates bare på linjevariantenes endepunkter Tomkjøringslenker- og tider i forkant av kjøring i rute Tomkjøringslenker / tider som Operatøren definerer og benytter i utarbeidelsen av vognløpsplanene skal dimensjoneres kjøretidsmessig i henhold til en gjennomsnittlig trafikksituasjon på den aktuelle strekningen i det aktuelle tidsrommet. Det vil som regel bety at tomkjøringer under rushtidene vil være lengre i tid enn tilsvarende på dagtid/kveld/helg. Det er ikke anledning til å endre oppgitte tomkjøringstider under veis i kontraktsperioden uten samtykke fra Oppdragsgiver. 1.4 Innlevering av vognløpsplan og tidtabell Operatøren skal innlevere en nøyaktig beskrivelse av det enkelte vognløp vedlagt anbudet, samt senere ved hver enkelt ruteendring. Beskrivelsen skal minst inneholde vognløpsnummer, avgangstider fra startholdeplass, ankomsttid til ankomsttid til sluttholdeplass samt tomkjøringslenker med tider. Angivelse av vognløpsnummer skal etterfølges av betegnelse av busskategori. Videre skal anbudet inneholde en tidtabell pr. linje og dagtype ut fra samme mal som i vedlegget forslag til tidtabell. Vognløpsplan og tidtabell skal omhandle hverdager samt lørdag og søndag på en normalplan. Navn og forkortelser på stoppesteder som brukes i vognplanen skal være de samme som oppgis i linjeregistrene. Mal for vognløpsplan: Mandag-fredag Gyldighetsperiode F.o.m. xx.xx.11 Vognløp nr: 01 (+busskat) Linje Fra Til Regulerings- Starttid Ankomsttid tid Tom Rg Hos - 05:04 05:09 79 Hos GroT 0 05:11 06:05 79 GroT Hos 15 06:21 07:20 80 Hos Åsb 2 07:23 07:30 Tom Åsb Rg 0 07:30 07:35

5 Mal for tidtabelloppsett: Linje 80 Åsbråten Holmlia st Mandag - fredag Åsb Gsti Vskr Åst Rohv Hos Første avg min rute Siste avg Vognløpsplan og tidtabell skal leveres elektronisk på et standardformat.

Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92. Rutebeskrivelse. Vedlegg 3

Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92. Rutebeskrivelse. Vedlegg 3 Busslinjer - Rutebeskrivelse Side 1 av 92 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelse ---------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Bilag 1 til Rutebeskrivelsen versjon 1.2 Innholdsfortegnelse 1. Trafikkdata ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 1.1

Detaljer

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0

Busstjenester Vestre Aker. Prosedyreregler for konkurranse. versjon 1.0 Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.0 1 INNLEDNING... 3 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 5 1.4 Andre operatører i ruteområdet...

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo syd 2010"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo syd 2010 Ruter As Side 1 av 13 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo syd 2010" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester i Oslo Syd 2010. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester i Oslo Syd 2010 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester anbud XYZ

Busstjenester anbud XYZ Busstjenester anbud XYZ Vedlegg 2 Materiellbeskrivelse Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Ruters generelle krav til busser... 2 2. Busser til busstjenester i dette oppdraget... 3 3. Sikkerhet... 4 3.1

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0

Invitasjon til kvalifikasjon. Konkurranse om «Busstjenester på linje 25» Versjon 1.0 Invitasjon til kvalifikasjon Konkurranse om Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om oppdragsgiver... 3 3 Definisjoner... 3 4 Tidsfrister... 4 5 Omfang av oppdraget... 4 6 Bussanlegg og bussmateriell...

Detaljer

Busstjenester Bærum Øst

Busstjenester Bærum Øst Busstjenester Bærum Øst Prosedyreregler for konkurranse versjon 1.2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Definisjoner av begrepene i konkurransegrunnlaget... 4 1.2 Om Ruter... 5 1.3 Oppdragets omfang... 6 1.4

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Incitamentsbeskrivelse Linje 25

Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Busslinjer - Incitamentsbeskrivelse Side 1 av 10 Incitamentsbeskrivelse Linje 25 Vedlegg 5 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitet på kollektivtrafikken i Oslo -------------------------------------------------------

Detaljer

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Vestby 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Vestby 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse

Busstjenester Follo og Østensjø 2015. Vedlegg 6. Incitamentsbeskrivelse Busstjenester Follo og Østensjø 2015 Vedlegg 6 Incitamentsbeskrivelse versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold

Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014. Kommersielle forhold Anbudskonkurranse rammeavtale tilrettelagt skoleskyss Vestfold 2014 Innholdsfortegnelse 1 Pris og prisskjema... 3 1.1 Godtgjørelse... 3 1.2 Økonomisk insentiv for samkjøring... 4 1.3 Rullestoltillegg...

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter.

Ruterrapport 2011:18. Versjon 2,0. 23.02.2012. Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter. Ruterrapport 2011:18 Versjon 2,0. 23.02.2012 Sentrumsplan for trikk og buss. Sluttrapport utarbeidet av Rambøll for Ruter Ruter # SLUTTRAPPORT 2 (71) SENTRUMSPLAN FOR TRIKK OG BUSS SLUTTRAPPORT Oppdragsnr.:

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1

Busstjenester på Romerike. Tilbudsinnbydelse. versjon 1.1 Busstjenester på Romerike 2008 versjon 1.1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Fremdriftsplan... 3 1.2 Oppdragets omfang... 4 1.3 Romerike... 5 2 GENERELT... 6 2.1 Definisjoner... 6 2.2 Om Oppdragsgiver... 7

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser 1 / 12 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer