Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse"

Transkript

1 Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av

2 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle forhold 3 NATTBUSS 4 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER mai 4.2 Julaften 4.3 Nyttårsaften og Påskeaften 4.4 Øvrige høytidsdager 4.5 Siste skoledag før jul- og sommerferie 4.6 Skoledager 5 RUTERTABELLER OG KART 5.1 Rutetabeller 5.2 Kart Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av

3 1 Generelt 1.1 Telemark fylke Folketallet i Telemark er stabilt, med i underkant av innbyggere. Telemark fylke er i all hovedsak spredt bygd. I dag bor innbyggere i de områdene som det skal inngås avtaler om. Området har i underkant av 40 prosent av innbyggerne, men utgjør 90 prosent av landarealet i fylket. Halvparten av innbyggerne i denne delen av fylket bor i tettsteder/byer. Figur : Kart over Telemark. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av

4 1.2 Inndeling i rutepakker Under angis en overordnet geografisk beskrivelse av områdene som inngår i de enkelte rutepakkene. Detaljert produksjonsoversikt for de enkelte rutepakkene er angitt i kap. 2. Rutepakke 1 - Tinn: Lokalruter og skoleskyss i og til fra Tinn. Rutepakke 2 Notodden: Lokalruter og skoleskyss i Notodden, Hjartdal og Sauherad, Flatdal og til/fra Seljord og Bø. Tilbyder som gir pris på rutepakke 2 skal også gi pris på rutepakke 3. Rutepakke 3 Nome: Lokalruter og skoleskyss i Nome, til/fra Skien, Bø og Drangedal. Rutepakke 4 - Vest-Telemark: Lokalruter og skoleskyss i Tokke, Vinje, Fyresdal, Kvitseid, Nissedal og Seljord og til/fra Rjukan og Bø. Tilbyder som gir pris på rutepakke 4 skal også gi pris på rutepakke 3. Rutepakke 5 Drangedal: Lokalruter og skoleskyss i Drangedal, og til/fra Kragerø, Treungen og Skien/Porsgrunn. 1.3 Produksjon I tabellen nedenfor gis et anslag over produksjonsvolum og vognbehov for de enkelte rutepakker. Anslagene er ikke bindende for oppdragsgiver. Oppgitte rutekilometer og antall busser er oppdragsgivers anslag basert på opplysninger fra dagens operatør. Dette skal derfor betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i anslagene, og utøver skal basere oppdraget på egne vurderinger. Rutepakke: Anslag (1) produksjon Rutekm./ år Anslag vognbehov Antall busser Rutepakke Rutepakke Rutepakke Rutepakke (4) Rutepakke (4) ( 1 ) Produksjonen måles som rutekilometer, definert som antall kilometer i rutekjøring, og er basert på oppdragsgivers vurderinger og opplysninger fra eksisterende operatør. ( ) Minibusser med inntil 22 seter. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av

5 2 Rutepakkene 2.1 Detaljert produksjonsoversikt Under følger produksjonsoversikt for de enkelte rutepakker basert på oppdragsgivers vurderinger og opplysninger fra eksisterende operatør. Opplysningene skal derfor betraktes som veiledende. Oppdragsgiver hefter ikke for eventuelle feil i opplysningene, og utøver skal basere oppdraget på egne vurderinger. Oppdragsgiver anmoder utøver ved inspeksjon å gjøre seg kjent med produksjonen i området det gis tilbud på. Rutepakke 1 - Tinn: (o=ordinære ruter p=posisjonskjøring) RUTE- RUTE- PRODUK- RUTE O/P FRA - TIL DIST. AV- AN- TID RUTE- FRE- PERI- ANTALL SJON VOGN- TID I EN EN NR. (0rd./ VEI GANG KOMST VEI HAST. KVENS ODE TURER I ÅRET GRP. ÅRET pos.) KM. MIN. KM/T Ant.uker PR.ÅR KM. (1-5) (Timer) Rnr. O/P Fra-Til Dist. kl.(fra) kl.(til) Tid Rhst frekv uker Turer Produksjon Vogngr. Timer 185 P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 04:45 04:53 8,0 30,0 abcde 50, O Rjukan - Notodden 76,0 05:25 06:45 80,0 57,0 abcde 50, O Notodden - Rjukan 78,0 06:55 08:15 80,0 58,5 abcde 50, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 08:15 08:23 8,0 30,0 abcde 50, P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 05:45 05:53 8,0 30,0 abcde 50, O Rjukan - Porsgrunn 175,0 06:25 09:30 185,0 56,8 abcde 50, O Porsgrunn - Rjukan 175,0 16:10 19:10 180,0 58,3 abcde 50, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 19:10 19:18 8,0 30,0 abcde 50, P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 06:45 06:53 8,0 30,0 abcdefg 52, O Rjukan - Notodden 76,0 07:25 08:45 80,0 57,0 abcdefg 52, O Notodden - Rjukan 76,0 08:55 10:10 75,0 60,8 abcdefg 52, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 10:10 10:18 8,0 30,0 abcdefg 52, P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 09:00 09:08 8,0 30,0 abcde 50, O Rjukan - Notodden 76,0 09:25 10:45 80,0 57,0 abcde 50, O Notodden - Rjukan 76,0 10:55 12:10 75,0 60,8 abcde 50, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 12:10 12:18 8,0 30,0 abcde 50, P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 11:00 11:08 8,0 30,0 abcdefg 52, O Rjukan - Notodden 76,0 11:25 12:45 80,0 57,0 abcdefg 52, O Notodden - Rjukan 76,0 12:55 14:10 75,0 60,8 abcdefg 52, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 14:10 14:18 8,0 30,0 abcdefg 52, P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 13:00 13:08 8,0 30,0 abcde 50, O Rjukan - Notodden 76,0 13:25 14:45 80,0 57,0 abcde 50, O Notodden - Rjukan 76, :10 75,0 60,8 abcde 50, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 16:10 16:18 8,0 30,0 abcde 50, P Verskted - Rutbilstasjonen 4, :08 8,0 30,0 abcdefg 52, O Rjukan - Notodden 76,0 15:25 16:45 80,0 57,0 abcdefg 52, O Notodden - Rjukan 76,0 16:55 18:10 75,0 60,8 abcdefg 52, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 18:10 18:18 8,0 30,0 abcdefg 52, P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 17:00 17:08 8,0 30,0 abcde 50, Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av

6 185 O Rjukan - Notodden 76,0 17:25 18:45 80,0 57,0 abcde 50, O Notodden - Rjukan 76,0 18:55 20:10 75,0 60,8 abcde 50, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 20:10 20:18 8,0 30,0 abcde 50, P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 19:00 19:08 8,0 30,0 abcdefg 52, O Notodden - Rjukan 76,0 19:25 20:45 80,0 57,0 abcdefg 52, O Rjukan - Notodden 76,0 20:55 22:10 75,0 60,8 abcdefg 52, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 22:10 22:18 8,0 30,0 abcdefg 52, P Verskted - Rutbilstasjonen 4,0 15:45 15:53 8,0 30,0 g 52, O Rjukan - Porsgrunn 166,0 16:25 19:25 180,0 55,3 g 52, O Porsgrunn - Rjukan 166,0 20:10 23:10 180,0 55,3 g 52, P Rutebilstasjone - verksted 4,0 23:10 23:18 8,0 30,0 g 52, O Tessungdalen - Rjukan 55,0 07:55 10:45 170,0 19,4 abcde 50, O Rjukan - Tessundalen 55, ,0 16,5 abcde 50, P Atrå - Tinn Austbygd 4, ,0 34,3 abcde 38, O Tinn Austbygd - Rjukan 35, ,0 52,5 abcde 38, O Rjukan - Tinn Austbygd 35, ,0 84,0 abcde 38, P Tinn Austbygd - Atrå 4, ,0 34,3 abcde 38, P Atrå - Tinn Austbygd 4, ,0 34,3 abcde 38, O Tinn Austbygd - Rjukan 35, ,0 52,5 abcde 50, O Rjukan - Tinn Austbygd 35, ,0 30,0 abcde 50, O TA - Hegar - Rjukan 47, ,0 37,6 abcde 50, O Rjukan - Tinn Austbygd 35, ,0 52,5 abcde 50, O Tinn Austbygd - Våer 41, ,0 37,8 abcde 50, O Våer - Tinn Austbygd 41, ,0 61,5 abcde 50, P Tinn Austbygd - Atrå 4, ,0 34,3 abcde 38, P Verksted - Miland 7,0 07:20 07:32 12,0 35,0 abcde 38, O Miland - Strøm 4, :40 5,0 48,0 abcde 38, O Strøm -Rjukan 7,0 07:40 08:05 25,0 16,8 abcde 50, P Rjukan - Våer 6,0 07:35 07:45 10,0 36,0 abcde 50, O Våer - Rjukan 6,0 07:45 07:55 10,0 36,0 abcde 50, P Rjukan - Strøm 7,0 08:15 08:25 10,0 42,0 abcde 50, O Strøm -Våer 13,0 08:30 08:50 20,0 39,0 abcde 50, O Våer - Strøm 13,0 08:50 09:15 25,0 31,2 abcde 50, O Strøm -Våer 13,0 09:30 09:50 20,0 39,0 abcde 50, O Våer - Strøm 13,0 09:50 10:15 25,0 31,2 abcde 50, O Strøm - Krosso 10,0 12:30 12:45 15,0 40,0 abcde 50, O Krosso - Strøm 10,0 12:55 13:15 20,0 30,0 abcde 50, O Strøm - Krosso 10,0 13:30 13:48 18,0 33,3 abcde 50, O Tveito - Våer 9,0 13:55 14:15 20,0 27,0 abcde 38, P Våer - Rjukan 6,0 14:15 14:25 10,0 36,0 abcde 38, P Verksted -Tinn Austbygd 28,0 07:55 08:30 35,0 48,0 abcde 18, O Tinn Austbyd - Atrå - Rj. 32,0 08:40 09:30 50,0 38,4 abcde 18, P Rjukan - Atrå -Tinn Austb. 35,0 14:00 14:55 55,0 38,2 abcde 18, P Tinn Austbyd - Atrå - Rj. 35,0 14:55 15:30 35,0 60,0 abcde 18, Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av

7 Rutepakke 2 Notodden: (o=ordinære ruter p=posisjonskjøring) RUTE- RUTE- PRODUK- RUTE O/P FRA - TIL DIST. AV- AN- TID RUTE- FRE- PERI- ANTALL SJON VOGN- TID I NR. (0rd./ EN VEI GANG KOMST EN VEI HAST. KVENS ODE TURER I ÅRET GRP. ÅRET pos.) KM. MIN. KM/T Ant.uke r PR.ÅR KM. (1-5) (Timer) Rnr. O/P Fra-Til Dist. kl.(fra) kl.(til) Tid Rhst frekv uker Turer Produksjo n Vogngr. Timer 8001 O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 06:55 07:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 07:55 08:20 25,0 27,1 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 06:17 06:22 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 07:25 07:50 25,0 27,1 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 17:20 17:25 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 08:55 09:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 09:55 10:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 10:55 11:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 11:55 12:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 12:55 13:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 13:55 14:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 14:55 15:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 15:55 16:20 25,0 27,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,30 16:55 17:20 25,0 27,1 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 17:20 17:25 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 06:17 06:22 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 11,3 06:25 06:50 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,30 06:55 07:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 07:55 08:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 08:55 09:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 09:55 10:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 10:55 11:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 11:55 12:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 12:55 13:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 13:55 14:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 14:55 15:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 15:55 16:20 25,0 27,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 11,3 16:55 17:20 25,0 27,1 abcde , P SkFri, Notodden K - Garasje No 3,56 17:20 17:25 5,0 42,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 11,3 07:55 08:20 25,0 27,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 11,3 08:55 09:20 25,0 27,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 11,3 09:55 10:20 25,0 27,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 11,30 10:55 11:20 25,0 27,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 11,30 11:55 12:20 25,0 27,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 11,30 12:55 13:20 25,0 27,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 11,30 13:55 14:20 25,0 27,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 11,30 14:55 15:20 25,0 27,1 abcde , Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av

8 8001 O Som, Notodden K - Notodden K 11,30 15:55 16:20 25,0 27,1 abcde , P Som, Notodden K - Garasje No 3,56 16:20 16:25 5,0 42,7 abcde , P Lør, Garasje No - Notodden K 3,56 08:47 08:52 5,0 42,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 11,30 08:55 09:20 25,0 27,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 11,3 09:55 10:20 25,0 27,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 11,3 10:55 11:20 25,0 27,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 11,3 11:55 12:20 25,0 27,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 11,3 12:55 13:20 25,0 27,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 11,3 13:55 14:20 25,0 27,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 11,3 14:55 15:20 25,0 27,1 f , P Lør, Notodden K - Garasje No 3,56 15:20 15:25 5,0 42,7 f , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 06:25 06:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 07:25 07:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 08:25 08:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 09:25 09:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 10:25 10:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 11:25 11:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 12:25 12:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 13:25 13:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 14:25 14:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 15:25 15:48 23,0 23,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,97 16:25 16:48 23,0 23,4 abcde , P SkFri, Garasje No - Notodden K 3,56 06:18 06:23 5,0 42,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 06:25 06:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 07:25 07:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 08:25 08:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 09:25 09:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 10:25 10:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 11:25 11:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 12:25 12:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 13:25 13:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 14:25 14:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 15:25 15:48 23,0 23,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,97 16:25 16:48 23,0 23,4 abcde , P Som, Garasje No - Notodden K 3,56 07:18 07:23 5,0 42,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 07:25 07:48 23,0 23,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 08:25 08:48 23,0 23,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 09:25 09:48 23,0 23,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 10:25 10:48 23,0 23,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 11:25 11:48 23,0 23,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 12:25 12:48 23,0 23,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 13:25 13:48 23,0 23,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 14:25 14:48 23,0 23,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,97 15:25 15:48 23,0 23,4 abcde , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,97 09:25 09:48 23,0 23,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,97 10:25 10:48 23,0 23,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,97 11:25 11:48 23,0 23,4 f , Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 8 av

9 8002 O Lør, Notodden K - Notodden K 8,97 12:25 12:48 23,0 23,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,97 13:25 13:48 23,0 23,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,97 14:25 14:48 23,0 23,4 f , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 05:47 05:52 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,90 05:55 06:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,90 06:55 07:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,90 07:55 08:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,90 08:55 09:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,90 09:55 10:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,90 10:55 11:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,9 11:55 12:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,9 12:55 13:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,9 13:55 14:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,9 14:55 15:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,90 15:55 16:18 23,0 23,2 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,90 16:55 17:18 23,0 23,2 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 17:18 17:23 5,0 42,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,90 06:55 07:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,90 07:55 08:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,90 08:55 09:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,90 09:55 10:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,90 10:55 11:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,90 11:55 12:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,90 12:55 13:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,9 13:55 14:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,9 14:55 15:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,9 15:55 16:18 23,0 23,2 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,9 16:55 17:18 23,0 23,2 abcde , P SkFri, Notodden K - Garasje No 3,56 17:18 17:23 5,0 42,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,9 07:55 08:18 23,0 23,2 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,9 08:55 09:18 23,0 23,2 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,9 09:55 10:18 23,0 23,2 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,9 10:55 11:18 23,0 23,2 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,90 11:55 12:18 23,0 23,2 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,90 12:55 13:18 23,0 23,2 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,90 13:55 14:18 23,0 23,2 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,90 14:55 15:18 23,0 23,2 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,90 15:55 16:18 23,0 23,2 abcde , P Som, Notodden K - Garasje No 3,56 16:18 16:23 5,0 42,7 abcde , P Lør, Garasje No - Notodden K 3,56 08:47 08:52 5,0 42,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,9 08:55 09:18 23,0 23,2 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,9 09:55 10:18 23,0 23,2 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,90 10:55 11:18 23,0 23,2 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,90 11:55 12:18 23,0 23,2 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,90 12:55 13:18 23,0 23,2 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,90 13:55 14:18 23,0 23,2 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,90 14:55 15:18 23,0 23,2 f , Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 9 av

10 8003 P Lør, Notodden K - Garasje No 3,56 15:19 15:24 5,0 42,7 f , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 05:47 05:52 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 16,66 05:55 06:19 24,0 41,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,60 06:25 06:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,60 07:25 07:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,60 08:25 08:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,60 09:25 09:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,60 10:25 10:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,6 11:25 11:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,6 12:25 12:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,6 13:25 13:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,6 14:25 14:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,6 15:25 15:47 22,0 37,1 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 13,60 16:25 16:47 22,0 37,1 abcde , P SkFri, Garasje No - Notodden K 3,56 06:18 06:23 5,0 42,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,6 06:25 06:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,60 07:25 07:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,60 08:25 08:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,60 09:25 09:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,60 10:25 10:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,60 11:25 11:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,60 12:25 12:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,60 13:25 13:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,6 14:25 14:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,6 15:25 15:47 22,0 37,1 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 13,6 16:25 16:47 22,0 37,1 abcde , P Som, Garasje No - Notodden K 3,56 07:18 07:23 5,0 42,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,6 07:25 07:47 22,0 37,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,6 08:25 08:47 22,0 37,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,6 09:25 09:47 22,0 37,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,6 10:25 10:47 22,0 37,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,60 11:25 11:47 22,0 37,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,60 12:25 12:47 22,0 37,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,60 13:25 13:47 22,0 37,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,60 14:25 14:47 22,0 37,1 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 13,60 15:25 15:47 22,0 37,1 abcde , O Lør, Notodden K - Notodden K 13,6 09:25 09:47 22,0 37,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 13,6 10:25 10:47 22,0 37,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 13,6 11:25 11:47 22,0 37,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 13,60 12:25 12:47 22,0 37,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 13,60 13:25 13:47 22,0 37,1 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 13,60 14:25 14:47 22,0 37,1 f , O Vin, Notodden K - ØTA kryss 4,03 16:25 16:38 13,0 18,6 abcde , P Vin, ØTA kryss - Garasje No 0,20 16:38 16:39 1,0 12,0 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 07:25 07:49 24,0 20,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 08:25 08:49 24,0 20,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 09:25 09:49 24,0 20,4 abcde , Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 10 av

11 8005 O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 10:25 10:49 24,0 20,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 11:25 11:49 24,0 20,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 12:25 12:49 24,0 20,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 13:25 13:49 24,0 20,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 14:25 14:49 24,0 20,4 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 8,16 15:25 15:49 24,0 20,4 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 15:49 15:54 5,0 42,7 abcde , P SkFri, Garasje No - Notodden K 3,56 16:18 16:23 5,0 42,7 abcde , O SkFri, Notodden K - ØTA kryss 4,03 16:25 16:38 13,0 18,6 abcde , P SkFri, ØTA kryss - Garasje No 0,2 16:38 16:39 1,0 12,0 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 07:25 07:49 24,0 20,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 08:25 08:49 24,0 20,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 09:25 09:49 24,0 20,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 10:25 10:49 24,0 20,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 11:25 11:49 24,0 20,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 12:25 12:49 24,0 20,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 13:25 13:49 24,0 20,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 14:25 14:49 24,0 20,4 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 8,16 15:25 15:49 24,0 20,4 abcde , P SkFri, Notodden K - Garasje No 3,56 15:49 15:54 5,0 42,7 abcde , P Som, Garasje No - Notodden K 3,56 07:18 07:23 5,0 42,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 07:25 07:49 24,0 20,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 08:25 08:49 24,0 20,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 09:25 09:49 24,0 20,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 10:25 10:49 24,0 20,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 11:25 11:49 24,0 20,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 12:25 12:49 24,0 20,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 13:25 13:49 24,0 20,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 14:25 14:49 24,0 20,4 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 8,16 15:25 15:49 24,0 20,4 abcde , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,16 09:25 09:49 24,0 20,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,16 10:25 10:49 24,0 20,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,16 11:25 11:49 24,0 20,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,16 12:25 12:49 24,0 20,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,16 13:25 13:49 24,0 20,4 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 8,16 14:25 14:49 24,0 20,4 f , O Vin, Yli - Notodden K 5,09 16:13 16:24 11,0 27,8 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,8 06:55 07:17 22,0 26,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,8 07:55 08:17 22,0 26,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,80 08:55 09:17 22,0 26,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,80 09:55 10:17 22,0 26,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,80 10:55 11:17 22,0 26,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,8 11:55 12:17 22,0 26,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,8 12:55 13:17 22,0 26,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,80 13:55 14:17 22,0 26,7 abcde , O Vin, Notodden K - Notodden K 9,80 14:55 15:17 22,0 26,7 abcde , P SkFri, Garasje No - Notodden K 3,56 06:48 06:53 5,0 42,7 abcde ,2 3 2 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 11 av

12 8006 O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 06:55 07:17 22,0 26,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 07:55 08:17 22,0 26,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 08:55 09:17 22,0 26,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 09:55 10:17 22,0 26,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 10:55 11:17 22,0 26,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 11:55 12:17 22,0 26,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 12:55 13:17 22,0 26,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 13:55 14:17 22,0 26,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Notodden K 9,8 14:55 15:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,8 07:55 08:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,80 08:55 09:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,80 09:55 10:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,80 10:55 11:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,80 11:55 12:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,80 12:55 13:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,80 13:55 14:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,80 14:55 15:17 22,0 26,7 abcde , O Som, Notodden K - Notodden K 9,80 15:55 16:17 22,0 26,7 abcde , P Lør, Garasje No - Notodden K 3,56 08:47 08:52 5,0 42,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 9,8 08:55 09:17 22,0 26,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 9,8 09:55 10:17 22,0 26,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 9,8 10:55 11:17 22,0 26,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 9,8 11:55 12:17 22,0 26,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 9,80 12:55 13:17 22,0 26,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 9,80 13:55 14:17 22,0 26,7 f , O Lør, Notodden K - Notodden K 9,80 14:55 15:17 22,0 26,7 f , P Lør, Notodden K - Garasje No 3,56 15:20 15:25 5,0 42,7 f , P Vin, Garasje Fl - Omnesfosse 29,40 06:42 07:12 30,0 58,8 abcde 0 0 0, O Vin, Omnesfosse - Seljord 48,95 07:15 08:06 51,0 57,6 abcde 0 0, P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 06:35 06:40 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden - Seljord 67,20 06:40 07:51 71,0 56,8 abcde , O Vin, Seljord - Flatdal sk 16,98 08:15 08:28 13,0 78,4 abcde 0 0, O Vin, Seljord -Notodden K 67,20 07:55 09:10 75,0 53,8 abcde P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 06:35 06:40 5,0 42,7 abcde 0 0, P Vin, Flatdal sk - Garasje Fl 3,43 08:28 08:35 7,0 29,4 abcde 0 0, P Vin, Garasje Fl - Seljord 17,40 13:47 14:05 18,0 58,0 de 0 0, O Vin, Seljord - Flatdal sk 16,98 14:05 14:18 13,0 78,4 de 0 0, P Vin, Garasje Fl - Flatdal sk 3,43 14:13 14:20 7,0 29,4 abc 0 0, O Vin, Flatdal sk - Fløti 4,32 14:20 14:25 5,0 51,8 abcde , O Vin, Fløti - Tho-Leet 12,02 14:25 14:40 15,0 48,1 abcde 0 0, P Vin, Tho-Leet - Garasje Fl 5,54 14:40 14:45 5,0 66,5 abcde 0 0, P Vin, Garasje Sa - Sauland sk 1,45 14:35 14:37 2,0 43,5 d , O Vin, Sauland sk - Notodden K 23,10 14:40 15:16 36,0 38,5 d , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 15:14 15:19 5,0 42,7 abce , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 15:16 15:21 5,0 42,7 d , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 13:15 13:20 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 13:15 13:20 5,0 42,7 abcde , Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 12 av

13 8301 O Vin, Notodden K - Notodden K 28,06 13:55 14:40 45,0 37,4 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 14:45 14:50 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 06:42 06:47 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Omnesfosse 18,25 06:50 07:14 24,0 45,6 abcde , O Vin, Omnesfosse - Notodden K 19,10 07:14 07:44 30,0 38,2 abcde , O Vin, Notodden K - Omnesfosse 19,04 07:50 08:22 32,0 35,7 abcde , O Vin, Omnesfosse - Kasin 6,74 08:22 08:29 7,0 57,8 abcde , P Vin, Kasin - Garasje No 15,27 08:34 08:50 16,0 57,3 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 11:47 11:52 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Sauland sk 25,18 11:55 12:39 44,0 34,3 abcde , O Vin, Sauland sk - Notodden K 23,29 12:45 13:22 37,0 37,8 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 13:22 13:27 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje Se - Seljord 0,83 07:50 07:52 2,0 24,9 abcde , O Vin, Seljord - Notodden K 67,20 07:55 09:10 75,0 53,8 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 09:10 09:15 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 11:57 12:02 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Seljord 67,20 12:10 13:25 75,0 53,8 abcde , P Vin, Seljord - Garasje Se 0,83 13:20 13:22 2,0 24,9 abcde , P Vin, Garasje Se - Seljord 0,83 14:03 14:05 2,0 24,9 abcde , O Vin, Seljord - Notodden K 67,20 14:05 15:25 80,0 50,4 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 15:25 15:30 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 15:47 15:52 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Seljord 67,20 15:55 17:10 75,0 53,8 abcde , P Vin, Seljord - Garasje Se 0,83 17:10 17:12 2,0 24,9 abcde , P Vin, Garasje Se - Seljord 0,83 06:18 06:20 2,0 24,9 abcde , O Vin, Seljord - Notodden K 67,20 06:23 07:38 75,0 53,8 abcde , O Vin, Notodden K - Sauland sk 23,29 07:55 08:32 37,0 37,8 abcde , P Vin, Garasje No - Kasin 15,27 12:06 12:22 16,0 57,3 abcde , O Vin, Kasin - Notodden K 12,80 12:25 12:45 20,0 38,4 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 12:51 12:56 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 13:47 13:52 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Seljord 67,20 13:55 15:25 90,0 44,8 abcde , P Vin, Seljord - Garasje Se 0,83 15:25 15:27 2,0 24,9 abcde , P Vin, Garasje Se - Seljord 0,83 15:35 15:37 2,0 24,9 abcde , O Vin, Seljord - Notodden K 67,20 15:40 16:55 75,0 53,8 abcde , O Vin, Notodden K - Yli skole 4,72 16:55 17:03 8,0 35,4 abcde , P Vin, Yli skole - Parkering 4,60 17:03 17:08 5,0 55,2 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 17:50 17:55 5,0 42,7 abcde 0 0, O Vin, Notodden K - Seljord 67,20 17:55 19:10 75,0 53,8 abcde 0 0, P Vin, Seljord - Garasje Se 0,83 19:10 19:12 2,0 24,9 abcde 0 0, P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 09:45 09:50 5,0 42,7 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 10:55 11:00 5,0 42,7 abcde , P SkFri, Garasje Se - Seljord 0,83 07:33 07:35 2,0 24,9 abcde , O SkFri, Seljord - Notodden K 67,2 07:35 08:50 75,0 53,8 abcde , P SkFri, Notodden K - Garasje No 3,56 11:50 11:55 5,0 42,7 abcde , P SkFri, Garasje No - Notodden K 3,56 13:47 13:52 5,0 42,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Seljord 67,2 13:55 15:25 90,0 44,8 abcde , Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 13 av

14 8301 P SkFri, Seljord - Garasje Se 0,83 15:25 15:27 2,0 24,9 abcde , P Som, Notodden K - Garasje No 3,56 16:17 16:22 5,0 42,7 abcde , P Som, Garasje Se - Seljord 0,83 07:33 07:35 2,0 24,9 abcde , O Som, Seljord - Notodden K 67,20 07:35 08:50 75,0 53,8 abcde , P Som, Notodden K - Garasje No 3,56 11:50 11:55 5,0 42,7 abcde , P Som, Garasje No - Notodden K 3,56 13:47 13:52 5,0 42,7 abcde , O Som, Notodden K - Seljord 67,20 13:55 15:25 90,0 44,8 abcde , P Som, Seljord - Garasje Se 0,83 15:25 15:27 2,0 24,9 abcde , P Vin, Garasje Sa - Tuddal 21,50 06:15 06:40 25,0 51,6 abcde , O Vin, Tuddal - Sauland/Lø 21,50 06:40 07:10 30,0 43,0 abcde , O Vin, Sauland/Lø - Tuddal sko 21,69 07:30 08:00 30,0 43,4 abcde , P Vin, Tuddal sko - Tuddal han 1,89 08:00 08:02 2,0 56,7 d , P Vin, Tuddal sko - Tuddal han 1,89 08:00 08:02 2,0 56,7 abce , O Vin, Tuddal han - Sauland sk 22,13 08:10 08:42 32,0 41,5 d , O Vin, Tuddal han - Sauland sk 22,13 08:10 08:42 32,0 41,5 abce , P Vin, Sauland sk - Garasje Sa 1,45 08:42 08:44 2,0 43,5 abce , P Vin, Sauland sk - Garasje Sa 1,45 08:42 08:44 2,0 43,5 d , P Vin, Garasje Sa - Tuddal 21,50 10:20 10:45 25,0 51,6 d , O Vin, Tuddal - Sauland/Lø 21,50 10:45 11:15 30,0 43,0 d , P Vin, Sauland/Lø - Garasje Sa 0,05 11:15 11:16 1,0 3,0 d , P Vin, Garasje Sa - Sauland/Lø 0,05 13:26 13:27 1,0 3,0 abce , O Vin, Sauland/Lø - Tuddal sko 21,69 13:30 14:00 30,0 43,4 abce , O Vin, Tuddal sko - Notodden K 43,55 14:05 15:09 64,0 40,8 abce , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 15:47 15:52 5,0 42,7 abce , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 15:47 15:52 5,0 42,7 d , O Vin, Notodden K - Tuddal 43,22 15:55 17:01 66,0 39,3 abcde , P Vin, Tuddal - Garasje Sa 21,50 17:01 17:26 25,0 51,6 abcde , P Vin, Garasje No - Sætre 3,42 13:40 13:45 5,0 41,0 abcde , O Vin, Sætre - Notodden K 2,50 13:48 13:53 5,0 30,0 abcde , O Vin, Notodden K - Tuddal 45,07 13:55 15:05 70,0 38,6 abcde , O Vin, Tuddal - Yli skole 38,54 15:15 16:13 58,0 39,9 abcde , O Vin, Sauland sk - Notodden K 23,10 08:38 09:14 36,0 38,5 abcde , O Vin, Tinnoset - Notodden K 33,68 06:55 07:44 49,0 41,2 abcde , O Vin, Notodden K - Gransherad 40,1 07:50 08:43 53,0 45,4 abcde , O Vin, Gransherad - Notodden K 31,02 08:55 09:41 46,0 40,5 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 10:55 11:00 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 11:47 11:52 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Gransherad 32,91 11:55 12:41 46,0 42,9 abcde , O Vin, Gransherad - Notodden K 41,02 12:55 13:49 54,0 45,6 abcde , O Vin, Notodden K - Gransherad 32,91 13:55 14:41 46,0 42,9 abcde , O Vin, Gransherad - Notodden K 41,02 14:50 15:44 54,0 45,6 abcde , O Vin, Notodden K - Tinnoset 33,06 15:55 16:44 49,0 40,5 abcde , P Vin, Garasje Bø - Bø jbs. 4,80 07:18 07:25 7,0 41,1 abcde , O Vin, Bø jbs. - Uvdal snup 9,61 07:25 07:39 14,0 41,2 abcde , O Vin, Uvdal snup - Bø barnesk 20,51 07:40 08:00 20,0 61,5 abcde , P Vin, Bø barnesk - Bø sommerl 5,34 08:00 08:07 7,0 45,8 abcde , P Vin, Garasje Bø - Bø barnesk 4,70 11:57 12:02 5,0 56,4 ac ,2 4 6 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 14 av

15 8319 O Vin, Bø barnesk - Dalen (Bø 8,16 12:05 12:15 16,0 30,6 ac , O Vin, Dalen (Bø - Bø jbs. 8,17 12:15 12:20 11,0 44,6 ac , P Vin, Bø jbs. - Garasje Bø 4,80 12:32 12:39 7,0 41,1 ac , P Vin, Garasje Bø - Bø barnesk 4,70 13:12 13:17 5,0 56,4 bde , O Vin, Bø barnesk - Dalen (Bø 8,16 13:20 13:36 16,0 30,6 bde , O Vin, Dalen (Bø - Bø jbs. 8,17 13:36 13:47 11,0 44,6 bde , P Vin, Bø jbs. - Bø u.skole 1,57 13:47 13:50 3,0 31,4 bde , P Vin, Garasje Bø - Bø u.skole 5,41 13:56 14:02 6,0 54,1 ac , O Vin, Bø u.skole - Uvdal snup 14,22 14:05 14:30 25,0 34,1 abcde , O Vin, Uvdal snup - Bø jbs. 16,37 14:30 14:50 20,0 49,1 abcde , O Vin, Bø sommerl - Bø u.skole 4,96 07:55 08:04 9,0 33,1 abcde , P Vin, Bø u.skole - Bø jbs. 1,57 08:19 08:20 1,0 94,2 abcde , O Vin, Bø jbs. - Roheim kry 12,44 16:00 16:17 17,0 43,9 abcde 0 0, O Vin, Roheim kry - Bø jbs. 12,52 16:17 16:34 17,0 44,2 abcde 0 0, P Vin, Bø jbs. - Garasje Bø 4,80 16:34 16:41 7,0 41,1 abcde , P Vin, Garasje Bø - Bø sommerl 8,36 06:28 06:39 11,0 45,6 abcde , O Vin, Bø sommerl - Bø jbs. 4,52 06:42 06:49 7,0 38,7 abcde , O Vin, Bø u.skole - Bø sommerl 5,09 14:05 14:14 9,0 33,9 abcde , P Vin, Bø sommerl - Gvarv skol 12,80 14:14 14:27 13,0 59,1 abcde , O Vin, Bø jbs. - Lunde Jern 16,36 08:05 08:29 24,0 40,9 abcde , O Vin, Lunde Jern - Bø jbs. 16,36 08:30 08:49 19,0 51,7 abcde , P Vin, Bø jbs. - Garasje Bø 4,80 09:04 09:11 7,0 41,1 abcde , O Vin, Bø jbs. - Gvarv jbs. 13,55 15:02 15:22 20,0 40,6 abcde , O Vin, Gvarv jbs. - Bø jbs. 11,57 15:35 15:50 15,0 46,3 abcde , P Vin, Garasje Bø - Bø jbs. 4,80 12:38 12:45 7,0 41,1 ce , O Vin, Bø jbs. - Gvarv skol 12,28 12:45 13:02 17,0 43,3 ce , O Vin, Gvarv skol - Bø jbs. 12,82 13:40 13:59 19,0 40,5 abcde , P Vin, Garasje Bø - Bø jbs. 4,8 13:14 13:21 7,0 41,1 abd , P Vin, Bø jbs. - Bø u.skole 1,57 13:21 13:24 3,0 31,4 c , O Vin, Bø jbs. - Gvarv skol 13,20 13:10 13:36 20,0 39,6 abde , P Vin, Gvarv skol - Bø u.skole 9,12 13:41 13:53 12,0 45,6 e , O Vin, Gvarv skol - Bø u.skole 13,43 13:43 14:01 18,0 44,8 abd , O Vin, Gvarv skol - Lunde Jern 29,18 14:30 15:13 43,0 40,7 abcde , O Vin, Lunde Jern - Gvarv jbs. 27,84 15:15 15:49 34,0 49,1 abcde , P Vin, Gvarv jbs. - Garasje Bø 3,36 15:54 15:58 4,0 50,4 abcde , P Vin, Garasje Bø - Bø jbs. 4,80 05:40 05:47 7,0 41,1 abcde , O Vin, Bø jbs. - Lunde Jern 16,36 05:55 06:14 19,0 51,7 abcde , O Vin, Lunde Jern - Notodden K 61,86 06:20 07:39 79,0 47,0 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 43,85 07:50 08:52 62,0 42,4 abcde , P Vin, Bø jbs. - Garasje Bø 4,80 08:52 08:59 7,0 41,1 abcde , P Vin, Garasje Bø - Bø jbs. 4,80 11:45 11:52 7,0 41,1 abcde , O Vin, Bø jbs. - Lunde Jern 16,36 11:55 12:14 19,0 51,7 abcde , O Vin, Lunde Jern - Bø jbs. 16,36 12:30 12:49 19,0 51,7 abcde , P Vin, Bø jbs. - Garasje Bø 4,80 12:49 12:56 7,0 41,1 abcde , P Vin, Garasje Bø - Bø jbs. 4,80 13:09 13:16 7,0 41,1 e , O Vin, Bø jbs. - Hørte 6,28 13:16 13:27 11,0 34,3 e , P Vin, Hørte - Bø jbs. 6,28 13:27 13:35 8,0 47,1 e ,6 4 5 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 15 av

16 8322 P Vin, Garasje Bø - Bø jbs. 4,80 13:51 13:58 7,0 41,1 abcd , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 45,65 13:55 15:15 80,0 34,2 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 14:58 15:03 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 15:45 15:50 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 43,09 15:55 16:48 53,0 48,8 abcde , O Vin, Bø jbs. - Hørte 5,46 16:48 16:56 8,0 40,9 abcde , P Vin, Hørte - Garasje Bø 8,41 16:56 17:04 8,0 63,1 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 06:45 06:50 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 43,09 06:55 07:50 55,0 47,0 abcde , P Vin, Garasje No - Valen buss 20,13 07:06 07:31 25,0 48,3 abcde , O Vin, Valen buss - Hjuksebø s 16,44 07:34 07:52 18,0 54,8 abcde , O Vin, Hjuksebø s - Gvarv skol 24,04 07:55 08:25 30,0 48,1 abcde , P Vin, Gvarv skol - Gvarv jbs. 1,50 08:25 08:27 2,0 45,0 abcde , O Vin, Gvarv jbs. - Sauherad k 9,65 08:35 08:47 12,0 48,3 abcde , P Vin, Sauherad k - Garasje No 17,99 08:50 09:08 18,0 60,0 abcde , O Vin, Notodden K - Reset 29,56 15:55 16:37 42,0 42,2 abcde , P Vin, Reset - Garasje No 21,20 16:37 16:57 20,0 63,6 abcde , O Vin, Notodden K - Gvarv skole 33,40 13:55 14:43 48,0 41,8 abcde , P Vin, Sauherad k - Garasje No 17,99 14:38 14:56 18,0 60,0 abcde , P Vin, Garasje No - Hjuksebø s 6,93 12:40 12:47 7,0 59,4 abcde , O Vin, Hjuksebø s - Notodden K 28,39 14:05 14:45 40,0 42,6 abde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 14:45 14:50 5,0 42,7 abde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 06:12 06:17 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Lunde Jern 59,45 06:20 07:32 72,0 49,5 abcde , O Vin, Lunde Jern - Notodden K 64,89 07:35 09:15 100,0 38,9 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 09:15 09:20 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Hjuksebø s 6,93 10:55 11:02 7,0 59,4 c 0 0, O Vin, Hjuksebø s - Valen buss 16,00 11:05 12:00 55,0 17,5 c 0 0, P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 12:00 12:05 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Klevar 20,18 12:05 12:38 33,0 36,7 abcde , P Vin, Klevar - Hjuksebø s 6,93 12:40 12:47 7,0 59,4 abcde , O Vin, Hjuksebø s - Notodden K 27,00 13:10 13:55 45,0 36,0 abcde , P Vin, Valen buss - Garasje No 20,13 12:00 12:25 25,0 48,3 c 0 0, P Vin, Garasje No - Akkerhauge 22,98 13:43 14:05 22,0 62,7 c 0 0, P Vin, Reset - Akkerhauge 1,00 13:55 13:57 2,0 30,0 abcde 0 0, O Vin, Akkerhauge - Gvarv skol 27,15 14:05 14:36 31,0 52,5 abcde 0 0, O Vin, Gvarv skol - Notodden K 37,64 14:45 15:36 51,0 44,3 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 15:27 15:32 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 07:09 07:14 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Klevar kry 20,18 07:17 07:50 33,0 36,7 abcde , O Vin, Klevar kry - Notodden K 20,24 07:50 08:21 31,0 39,2 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 08:21 08:26 5,0 42,7 abcde , P 8322 O 8322 O 8322 P Kanalbuss, Garasje No - Notodden K 3,56 11:45 11:50 5,0 42,7 abcdefg ,3 4 5 Kanalbuss, Notodden K - Lunde Jern 61,86 11:55 13:19 84,0 44,2 abcdefg , Kanalbuss, Lunde Jern - Notodden K 61,86 14:55 16:19 84,0 44,2 abcdefg , Kanalbuss, Garasje No - Notodden K 3,56 11:45 11:50 5,0 42,7 abcdefg , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 06:55 07:44 49,0 49,3 abcde , Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 16 av

17 8323 O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 07:55 08:44 49,0 48,6 abcde , P Vin, Bø jbs. - Garasje Bø 4,80 08:44 08:51 7,0 41,1 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 07:55 08:44 49,0 49,3 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 08:55 09:44 49,0 48,6 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 09:55 10:44 49,0 49,3 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 10:55 11:44 49,0 48,6 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 11:55 12:44 49,0 49,3 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 12:55 13:44 49,0 48,6 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 13:55 14:44 49,0 49,3 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 14:55 15:44 49,0 48,6 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 15:55 16:44 49,0 49,3 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 16:55 17:44 49,0 48,6 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 17:55 18:44 49,0 49,3 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 18:55 19:44 49,0 48,6 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 19:55 20:44 49,0 49,3 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 20:55 21:44 49,0 48,6 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 21:55 22:44 49,0 49,3 abcde , P Vin, Notodden K - Garasje No 3,56 22:44 22:49 5,0 42,7 abcde , P Vin, Garasje No - Notodden K 3,56 13:45 13:50 5,0 42,7 abcde , O Vin, Notodden K - Bø jbs. 39,65 13:55 14:44 49,0 48,6 abcde , O Vin, Bø jbs. - Notodden K 40,23 14:55 15:44 49,0 49,3 abcde , P SkFri, Garasje No - Notodden K 3,56 06:45 06:50 5,0 42,7 abcde , O SkFri, Notodden K - Bø jbs. 39,65 06:55 07:44 49,0 48,6 abcde , O SkFri, Bø jbs. - Notodden K 40,23 07:55 08:44 49,0 49,3 abcde , O SkFri, Notodden K - Bø jbs. 39,65 08:55 09:44 49,0 48,6 abcde , O SkFri, Bø jbs. - Notodden K 40,23 09:55 10:44 49,0 49,3 abcde , O SkFri, Notodden K - Bø jbs. 39,65 10:55 11:44 49,0 48,6 abcde , O SkFri, Bø jbs. - Notodden K 40,23 11:55 12:44 49,0 49,3 abcde , O SkFri, Notodden K - Bø jbs. 39,65 12:55 13:44 49,0 48,6 abcde , O SkFri, Bø jbs. - Notodden K 40,23 13:55 14:44 49,0 49,3 abcde , O SkFri, Notodden K - Bø jbs. 39,65 14:55 15:44 49,0 48,6 abcde , O SkFri, Bø jbs. - Notodden K 40,23 15:55 16:44 49,0 49,3 abcde , O SkFri, Notodden K - Bø jbs. 39,65 16:55 17:44 49,0 48,6 abcde , O SkFri, Bø jbs. - Notodden K 40,23 17:55 18:44 49,0 49,3 abcde , O SkFri, Notodden K - Bø jbs. 39,65 18:55 19:44 49,0 48,6 abcde , O SkFri, Bø jbs. - Notodden K 40,23 19:55 20:44 49,0 49,3 abcde , O SkFri, Notodden K - Bø jbs. 39,65 20:55 21:44 49,0 48,6 abcde , O SkFri, Bø jbs. - Notodden K 40,23 21:55 22:44 49,0 49,3 abcde , P SkFri, Notodden K - Garasje No 3,56 22:44 22:49 5,0 42,7 abcde , P Som, Garasje No - Notodden K 3,56 06:45 06:50 5,0 42,7 abcde , O Som, Notodden K - Bø jbs. 39,65 06:55 07:44 49,0 48,6 abcde , O Som, Bø jbs. - Notodden K 40,23 07:55 08:44 49,0 49,3 abcde , O Som, Notodden K - Bø jbs. 39,65 08:55 09:44 49,0 48,6 abcde , O Som, Bø jbs. - Notodden K 40,23 09:55 10:44 49,0 49,3 abcde , O Som, Notodden K - Bø jbs. 39,65 10:55 11:44 49,0 48,6 abcde , O Som, Bø jbs. - Notodden K 40,23 11:55 12:44 49,0 49,3 abcde , O Som, Notodden K - Bø jbs. 39,65 12:55 13:44 49,0 48,6 abcde , Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 17 av

18 8323 O Som, Bø jbs. - Notodden K 40,23 13:55 14:44 49,0 49,3 abcde , O Som, Notodden K - Bø jbs. 39,65 14:55 15:44 49,0 48,6 abcde , O Som, Bø jbs. - Notodden K 40,23 15:55 16:44 49,0 49,3 abcde , O Som, Notodden K - Bø jbs. 39,65 16:55 17:44 49,0 48,6 abcde , O Som, Bø jbs. - Notodden K 40,23 17:55 18:44 49,0 49,3 abcde , O Som, Notodden K - Bø jbs. 39,65 18:55 19:44 49,0 48,6 abcde , O Som, Bø jbs. - Notodden K 40,23 19:55 20:44 49,0 49,3 abcde , O Som, Notodden K - Bø jbs. 39,65 20:55 21:44 49,0 48,6 abcde , O Som, Bø jbs. - Notodden K 40,23 21:55 22:44 49,0 49,3 abcde , P Som, Notodden K - Garasje No 3,56 22:44 22:49 5,0 42,7 abcde , O Lør, Notodden K - Bø jbs. 39,65 08:55 09:44 49,0 48,6 f , O Lør, Bø jbs. - Notodden K 40,23 09:55 10:44 49,0 49,3 f , O Lør, Notodden K - Bø jbs. 39,65 12:55 13:44 49,0 48,6 f , O Lør, Bø jbs. - Notodden K 40,23 13:55 14:44 49,0 49,3 f , O Lør, Notodden K - Bø jbs. 39,65 14:55 15:44 49,0 48,6 f , O Lør, Bø jbs. - Notodden K 40,23 15:55 16:44 49,0 49,3 f , O Lør, Notodden K - Bø jbs. 39,65 16:55 17:44 49,0 48,6 f , O Lør, Bø jbs. - Notodden K 40,23 17:55 18:44 49,0 49,3 f , P Lør, Notodden K - Garasje No 3,56 18:44 18:49 5,0 42,7 f , P Lør, Garasje No - Notodden K 3,56 20:45 20:50 5,0 42,7 f , O Lør, Notodden K - Bø jbs. 39,65 20:55 21:44 49,0 48,6 f , O Lør, Bø jbs. - Notodden K 40,23 21:55 22:44 49,0 49,3 f , P Lør, Notodden K - Garasje No 3,56 22:44 22:49 5,0 42,7 f , P Søn, Garasje No - Notodden K 3,56 14:45 14:50 5,0 42,7 g , O Søn, Notodden K - Bø jbs. 39,65 14:55 15:44 49,0 48,6 g , O Søn, Bø jbs. - Notodden K 40,23 15:55 16:44 49,0 49,3 g , O Søn, Notodden K - Bø jbs. 39,65 16:55 17:44 49,0 48,6 g , O Søn, Bø jbs. - Notodden K 40,23 17:55 18:44 49,0 49,3 g , P Søn, Notodden K - Garasje No 3,56 18:44 18:49 5,0 42,7 g , P Søn, Garasje No - Notodden K 3,56 20:45 20:50 5,0 42,7 g , O Søn, Notodden K - Bø jbs. 39,65 20:55 21:44 49,0 48,6 g , O Søn, Bø jbs. - Notodden K 40,23 21:55 22:44 49,0 49,3 g , P Søn, Notodden K - Garasje No 3,56 22:44 22:49 5,0 42,7 g ,1 4 4 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 18 av

19 Rutepakke 3 Nome : (o=ordinære ruter p=posisjonskjøring) RUTE- RUTE- RUTE- PRODUK- RUTE O/P FRA - TIL DIST. AV- AN- TID HAST FRE- KVEN S PERI- ODE ANTAL L DAGER SJON KM Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 19 av VOGN- GRUPP E 103 O Vin, Lunde vgs - Landmannstorvet 43,6 15:03 15:55 52,00 50,3 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 09:40 10:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 07:50 08:05 15,00 48,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 14:40 15:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 13:40 14:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 16:10 16:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 17:10 17:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 13:10 13:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Landmannstorvet - Lunde stasjon 43,3 06:55 07:50 55,00 47,2 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 06:30 06:50 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 10:40 11:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 16:40 17:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 10:10 10:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 08:40 09:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 15:40 16:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 07:05 07:25 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 17:40 18:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 07:10 07:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss - Landmannstorvet 43,3 06:20 06:55 35,00 74,2 abcde , O Vin, Landmannstorvet - Lunde stasjon 43,3 07:00 07:50 50,00 52,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 09:10 09:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 11:10 11:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 12:10 12:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 14:10 14:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 11:40 12:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 12:40 13:00 20,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 07:50 08:20 30,00 24,0 abcde , O Vin, Lunde vgs - Landmannstorvet 43,6 15:03 15:55 52,00 50,3 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 09:10 09:30 20,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Ulefoss senter 10,0 07:35 08:25 50,00 12,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Ulefoss skole 8,0 08:05 08:20 15,00 32,0 abcde , O Vin, Fen skole - Ulefoss senter 5,0 12:15 12:45 30,00 10,0 ac , O Vin, Ulefoss senter - Ulefoss senter 10,0 14:20 15:10 50,00 12,0 abcde , O Vin, Fen skole - Ulefoss senter 5,0 13:00 13:30 30,00 10,0 e , O Vin, Verpet(Flåbygd) - Lunde vgs 12,4 14:20 14:45 25,00 29,8 abcde , O Vin, Lunde skole - Verpet(Flåbygd) 2,5 12:35 12:40 5,00 30,0 ac , O Vin, Verpet(Flåbygd) - Lunde stasjon 15,0 07:55 08:20 25,00 36,0 abcde , O Vin, Lunde stasjon - Verpet(Flåbygd) 12,0 07:40 07:55 15,00 48,0 abcde , O Vin, Verpet(Flåbygd) - Lunde stasjon 15,0 12:40 13:05 25,00 36,0 ac , O Vin, Lunde skole - Verpet(Flåbygd) 2,5 14:15 14:20 5,00 30,0 abcde , TID I

20 113 O Vin, Lunde skole - Rønningen(Landsmarka) 18,4 13:00 13:20 20,00 55,2 e , O Vin, Rønningen(Landsmarka) - Lunde skole 18,4 07:50 08:15 25,00 44,2 abcde , O Vin, Lunde skole - Rønningen(Landsmarka) 18,4 14:20 14:40 20,00 55,2 abcde , O Vin, Lunde skole - Rønningen(Landsmarka) 18,4 12:35 12:55 20,00 55,2 ac , O Vin, Lunde skole - Verpet(Flåbygd) 15,0 13:00 13:20 20,00 45,0 e , O Vin, Vrangfosskrysset - Lunde skole 10,2 08:05 08:25 20,00 30,6 abcde , O Vin, Lunde skole - Tjønnås 11,5 14:20 14:45 25,00 27,6 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Ulefoss senter 6,0 08:30 08:40 10,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Ulefoss senter 6,0 10:30 10:40 10,00 36,0 abcde , O Vin, Ulefoss senter - Ulefoss senter 6,0 09:30 09:40 10,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 12:10 12:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 09:10 09:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 07:05 07:25 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 09:30 09:50 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 08:40 09:00 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 15:30 15:50 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Landmannstorvet - Lunde stasjon 43,3 06:55 07:50 55,00 47,2 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 17:10 17:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 07:50 08:20 30,00 24,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 14:40 15:00 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 14:10 14:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 11:10 11:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 13:10 13:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Landmannstorvet 43,3 06:05 06:55 50,00 52,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 10:40 11:00 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 16:40 17:00 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 10:10 10:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 13:40 14:00 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 15:55 16:10 15,00 48,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 06:30 06:50 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 17:40 18:00 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 07:30 07:45 15,00 48,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 12:40 13:00 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Landmannstorvet - Lunde stasjon 43,3 06:55 07:50 55,00 47,2 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Lunde stasjon 12,0 11:40 12:00 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 16:10 16:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Ulefoss senter 12,0 08:10 08:30 20,00 36,0 abcde , O SkFri, Lunde vgs - Landmannstorvet 43,6 15:03 15:55 52,00 50,3 abcde , O SkFri, Lunde vgs - Landmannstorvet 43,6 15:03 15:55 52,00 50,3 abcde , O SkFri, Dagsrudheimen - Ulefoss senter 4,5 08:00 08:07 7,00 38,6 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Ulefoss skole 8,0 08:05 08:20 15,00 32,0 abcde , O SkFri, Fen skole - Ulefoss senter 5,0 12:15 12:45 30,00 10,0 ac , O SkFri, Fen skole - Ulefoss senter 5,0 13:00 13:30 30,00 10,0 e , O SkFri, Ulefoss senter - Ulefoss senter 10,0 07:35 08:25 50,00 12,0 abcde , O SkFri, Ulefoss senter - Ulefoss senter 10,0 14:20 15:10 50,00 12,0 abcde , O SkFri, Lunde stasjon - Verpet(Flåbygd) 12,0 07:40 07:55 15,00 48,0 abcde , O SkFri, Verpet(Flåbygd) - Lunde stasjon 15,0 07:55 08:20 25,00 36,0 abcde ,0 4 8 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 20 av

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Grenland. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Grenland Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Telemark fylkeskommune Side 1 av 11 01.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Telemark fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling i kontraktsområdet

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 2.1 Inndeling i rutepakker 2.2 Beskrivelse av den enkelte rute 3 KRAV TIL BUSSMATERIELL I

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Bamble Tjenestekontor 35 96 51 44 Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom kontortid) Stathelle sone 35 96 55 80 913 Herre sone 35 96 56 30 65 098 (Utenom kontortid) 913 65 090 (Utenom kontortid)

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Dialogkonferanse om lokalruter og skoleskyss i Telemark. RUTEPAKKE 4 Merethe Olsen Telemark Bilruter

Dialogkonferanse om lokalruter og skoleskyss i Telemark. RUTEPAKKE 4 Merethe Olsen Telemark Bilruter Dialogkonferanse om lokalruter og skoleskyss i Telemark RUTEPAKKE 4 Merethe Olsen Telemark Bilruter 8.11.2017 Telemark Bilruter og våre erfaringer som operatør i dagens rutepakke 4 Telemark Bilruter Dagens

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.10.2014 HUSK AT DU

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Kommune Navn på enhet - besøksadresse Telefon- nummer Fax Postadresse Tjenestekontor 35 96 51 44 35 96 52 55 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Bamble Langesund Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom

Detaljer

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 29. feb. 2016 kl. 09:30 Gransherad 10 årige skole Gransherad 10 årige skole: trinn: 8 10, antall: 34 3691 GRANSHERAD 35016730 Veibeskrivelse: Fra Notodden: Kjør E134 mot Seljord.

Detaljer

o o o I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Nome Lunde Ulefoss Fen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Telemark 4,7 4,5 4,8 4,7 Skien og Grenland 2,6 3,2 3,5 4 Midt-Telemark

Detaljer

Turnéplan: Skolesangboka H16

Turnéplan: Skolesangboka H16 Man 29. aug. 2016 kl. 10:30 Miland skole / Gymsal (Tinn) Miland skole: trinn: 1 7, antall: 43 Milandveien 58, 3658 MILAND 35082920 / 21 Inger Aa Eeg inger.eeg@tinn.kommune.no 35082921, 99567881 Man 29.

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking

Status for Bø. Kommunehuset i Bø, den 8. februar Telemarksforsking Status for Bø Kommunehuset i Bø, den 8. februar 2010 telemarksforsking.no 1 Befolkning Næringsutvikling Attraktivitet telemarksforsking.no KNUT VAREIDE 28 05 2010 2 3,0 6 000 2,5 5 500 2,0 1,5 Det har

Detaljer

Vedlegg 1 - Eierandeler og kostnader

Vedlegg 1 - Eierandeler og kostnader Vedlegg 1 - Eierandeler og kostnader Utredning legger til grunn at ne i nåværende VIKS går inn som medeiere i Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. For å vise kostnadene med dette er det satt

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Turnéplan: Dirty Beasts V16

Turnéplan: Dirty Beasts V16 Man 11. apr. 2016 kl. 11:45 Tveiten skole / Gymsal (Notodden) Tveiten skole: trinn: 1a, 2a, 3a, 4 og 6, antall: 95 Jonas Liesgate 27, 3683 NOTODDEN 35015650/35015653 Veibeskrivelse: Kjør ut av Notodden

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 3000 2500 Årlig vekst Folketall 8,0 7,0 6,0 2000 1500 5,0 4,0 3,0 2,0 1000 1,0 500 0,0-1,0 0 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993

Detaljer

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet Lav attratktivitet Høy attratktivitet Bosted Uheldig struktur Basis Gunstig struktur Besøk Regional 2009-2014 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Telemark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Telemark. En måned Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2019

Om tabellene. Juni 2019 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Kjøp av busstjenester i ruteområde vest kommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Alfarapporter, ruteforsider og rutetabeller

Kjøp av busstjenester i ruteområde vest kommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Alfarapporter, ruteforsider og rutetabeller Kjøp av busstjenester i ruteområde vest kommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli VEDLEGG 3 RUTEBESKRIVELSE Bilag 3.2 Alfarapporter, ruteforsider og rutetabeller Side: 1 26.09.2013 AKT:

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE. Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5. På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune.

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE. Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5. På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5 På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune. I likhet med mange

Detaljer

Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside.

Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside. Sauherad Kommune Kort versjon av resultat på gjennomført innbyggerundersøkelse i Sauherad kommune. Fullstendig rapport er tilgjengelig på kommunens nettside. Sauherad, 10.4.2016 Hans Erik Utne rådmann

Detaljer

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene

Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med spesiell relevans for Telemarkskommunene Statsbudsjettet for 2017 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2016-2017) for budsjettåret 2017 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2017 Mer om enkeltheter i statsbudsjettet med

Detaljer

Valgkampoppsummering Telemark

Valgkampoppsummering Telemark Valgkampoppsummering Telemark Oppslutning SV oppnådde seks prosent (6 %) oppslutning nasjonalt ved valget. Dette var en framgang på ca to prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 og fylkesvalget I 2015. I

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 Nasjonale prøver 2012 Resultater ligger tilgjengelig på skoleporten http://skoleporten.udir.no/ Engelsk 5. og 8. trinn Lesing 5., 8. og 9. trinn Regning 5., 8. og 9. trinn NP i Engelsk 5. og 8. trinn Nasjonale

Detaljer

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke

Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Telemark fylke Saksbeh.: Per Dehli, 35586133 Vår dato 28.09.2016 Deres dato Vår ref. 2014/3968 Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur

Detaljer

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide

Nome Strukturelle forutsetninger for vekst. Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Nome Strukturelle forutsetninger for vekst Nome 4. mars 2014 Knut Vareide Befolkningsutvikling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6680 6660 6640 6648 6643 115 113

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Anne Karin Olli. Bø, den 11. oktober 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 Statssekretær Anne Karin Olli Bø, den 11. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden i dag og trygger Norge

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Drangedal Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 931 36 089 36 356 36 600 36 862 37 301

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Kragerø Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting

Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting 150 Befolkningsvekst i Bø. Spesielt viktig å ha netto innflytting. 100 50 0-50 -100 41 39 41 38 89 69 48 34 41 71 37 46 19 43 5 21 35 62-3 1 3 12 29 10 12-14 -15 9 16 29 24 12 12 14-6 -21-33 -78 Fødselsoverskudd

Detaljer

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 29. feb. 2016 kl. 09:30 Gransherad 10 årige skole / Gymsal (Notodden) Gransherad 10 årige skole: trinn: 8 10, antall: 34 3691 GRANSHERAD 35016730 Veibeskrivelse: Fra Notodden:

Detaljer

Omdisponert dyrka mark Telemark

Omdisponert dyrka mark Telemark Vedlegg 2: Arealtall for Telemark KOSTRA-TALL Tallmaterialet i tabell 1-4 nedenfor viser at jordvernet i Telemark har endret seg over en ti-års periode. KOSTRA-tallene for 2016 er de laveste målt i perioden

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Unge voksne utenfor arbeidslivet i Telemark

Unge voksne utenfor arbeidslivet i Telemark 05.09.2017 Unge voksne utenfor arbeidslivet i Telemark Unge under 30 år i Telemark (aug 17) Helt ledige: 732 Arbeidssøkere registrert hos NAV og som er aktive arbeidssøkere og kan ta arbeid på kort varsel.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Besøk. Regional. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Besøk. Regional. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Basis Besøk Regional Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 4 315 4 364 4 321 4

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Besøk. Regional. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Besøk. Regional. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Basis Besøk Regional Bosted Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 4 173 4 159 4 165 4 020 3

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2016 Takstreglement Gjeldande takstreglement

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Nome

Innbyggerundersøkelse i Nome Innbyggerundersøkelse i Nome Tilhørighet og veivalg i forbindelse med kommunereformen Presentasjon på kommunestyremøte i Nome 6.11.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om undersøkelsen Tilhørighet til ulike geografiske

Detaljer

Informasjon fra Fylkesmannen

Informasjon fra Fylkesmannen Informasjon fra Fylkesmannen Driftsassistansens fagmøte Vrådal, 26.04.2017 Gunnar Djuvik, miljøvernavdelingen 1 Kort om: - Føringer for vårt arbeid - Tillatelser - status for tillatelser for kap.14-anleggene

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Kommuneproposisjonen 2017 og RNB enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Kommuneproposisjonen 2017 og RNB 2016 - enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene «Status» fra 2015 korrigerte frie inntekter Korrigerte frie inntekter i 2015 per innbygger, i % av landsgjennomsnittet

Detaljer

Utkast fordeling av spillemidler 2018 Ordinære anlegg

Utkast fordeling av spillemidler 2018 Ordinære anlegg Utkast fordeling av spillemidler 2018 Ordinære anlegg Anleggsnr Søknad Anleggsenhet Søker Søknadstype Merknad til søknaden Søknadssum Innstilt beløp Innstilt beløp i 1 60696 2 tiltak på Bunes idrettsplass

Detaljer

Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark

Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark Ny musikk-, dansog dramalinje i Telemark Resultater fra en spørreundersøkelse blant 9.klassinger i øvre del av fylket Av Heidi Stavrum og Mari Torvik Heian Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 3/2006 24.mars

Detaljer

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen

Sveinung Kjellemo Anne Carine Nilsen Gunnhild Kleven Ripegutu. Per Kristian Lunden. Anders Christiansen Møteprotokoll Temark Representantskapet Dato: 19.04.2018 kl. 12:00-12:45 Sted: Kristiansand, Best Western Plus Hotel Norge Arkivsak: 18/00109 Til stede: Telemark fylkeskommune Bjørg K. Staaland Aust-Agder

Detaljer

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015

Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter. 29. Februar 2015 Vinje Utvikling, attraktivitet og framtidsutsikter 29. Februar 2015 Bosted Vekst Arbeidsplassvekst Attraktivitetspyramiden 2013 2 Alle steder blir påvirket at ytre forhold, strukturelle trekk, som de ikke

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Tel e m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK Innledning

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole / Idrettshallen (Siljan) Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Turnéplan: Drageverksted H16

Turnéplan: Drageverksted H16 Man 22. aug. 2016 kl. 13:00 Bø Skule (Bø) Folkestad skule: Hjuksebø montessoriskole: Kontakt Folkestad skule: 35059400 Bjørnar Nesje bjornar.nesje@bo.kommune.no, postmottak.fosk@bo.kommune.no 400 11 011

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden

Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Notodden Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 22/2008 Innhold Innhold...2 Forord...3 Sammendrag...4 Befolkning...5 Nyetableringer...9 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Turnéplan: Tankestreker H15

Turnéplan: Tankestreker H15 Man 31. aug. 2015 kl. 09:30 Åmot skule (Vinje) Åmot skule: trinn: 5, antall: 17 Åmot, 3890 VINJE 35062200 Veibeskrivelse: Fra Seljord: Kjør E134 til Åmot. Ta av til høyre mot Rauland (rv 37). Skolen ligger

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Regionalt økonomiforum BTV Innspel til høyring om nytt inntektssystem

Regionalt økonomiforum BTV Innspel til høyring om nytt inntektssystem Regionalt økonomiforum BTV Innspel til høyring om nytt inntektssystem Presentasjon Vrådal 10. februar 2016 Rådmann Rune Lødøen Utgiftsutjamning - nye kostnadsnøklar (1) Kostnadsnøklane skal gje full kompensasjon

Detaljer

Kommunesider for Telemark

Kommunesider for Telemark Kommunesider for Telemark Dette notatet inneholder en side med informasjon for hver kommune i Telemark. Denne informasjonen er dels offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), dels

Detaljer