Busslinjer i Notoddenregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busslinjer i Notoddenregionen"

Transkript

1 Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal 304 Nutheim - Langlim 305 Notodden - Yli - Melås - Sauland vest - Tuddal 312 Notodden - Bolkesjø - Gransherad 313 Gransherad - Tinnoset - Busnes 320 Bø - Lifjell 321 Bø - Vatnar 322 Notodden - Simones - Akkerhaugen v. 323 Notodden - Gvarv - Bø - Lunde TIMEbussen Notodden (linje 1-6) TIMEkspressen linje 1 (forenklet tabell) (Tog linje 52: Porsgrunn - Skien - Notodden) (Tinn Billag linje 185/186: Rjukan - Notodden) - 1 -

2 Velkommen ombord Hvis billett ved kontroll mangler eller er ugyldig, reageres det i henhold til Vestviken Kollektivtrafikks takstreglement. For nærmere informasjon, se Overgang: Billetten gir rett til fri reise med alle busser i de(n) betalte sonen(e) innen påtrykket frist. Merk: Det er ingen overgangsrabatt mellom lokalbusser og kommersielle busser som for eksempel nattbusser, TIMEkspressen ol. (Bent Guttormsen ) Fri befordring: Skjødehund på fang. Politihund sammen med betalende politi i uniform. Førerhund sammen med blind. Ski, håndbagasje og barnevogner tas med hvis det er plass i bussen. Reisegods og håndbagasje må ikke plasseres i bussens midtgang (som er nødutgang). Hunder, sykler, sparkstøttinger ol. medtas hvis det er plass i bussen. Barnetakst. Dersom hund er til plage for øvrige kunder (for eksempel allergikere), har sjåføren rett til å anvise en bestemt plass i bussen for hunden eller å avvise hunden. Hund skal plasseres på gulvet i bussen. Periodekort: selges på bussen for 7 eller 30 dager. Kortet er upersonlig og kan benyttes av ihendehaveren, dog kun en person pr reise. Kortet gir rett til ubegrenset antall reiser innenfor de betalte soner i perioden, tilleggsbillett kan løses ved forlenget reise. Ved første gangs utstedelse tillegges pant på kr 50,-. Vi oppfordrer til å ta vare på kvitteringen, men oppbevar den ikke sammen med kortet. Periodekort med studentrabatt utstedes ved vårt kontor i Sauheradveien 93 på Notodden. Nærmere opplysninger om slike kort kan fås der. Verdikort er et ihendehaverkort som gir 25% rabatt i forhold til voksen enkeltbilletts pris for aktuell reisestrekning. Med verdikort betaler du inn ønsket beløp (minimum kr 100,- maksimal saldo i kortet er kr 1.500,-) på forhånd. Deretter trekkes betaling for reisene fra på saldoen i kortet for hver reise som foretas. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til selskapet eller ruteopplysningen. Ved første gangs utstedelse tillegges pant på kr 50,-. Verdikort kan også benyttes til betaling av reiser til barne- eller honnørtakst, men gir da ingen ekstra rabatt. Ledsager: Både innehaver av gyldig ledsagerbevis og dennes ledsager reiser til honnørpris (begge må betale). Ledsager til døvblind (med spesielt bevis for døvblinde), reiser gratis. Honnørbillett: utstedes mot legitimasjon til personer som er 67 år eller eldre, til uføre, blinde og ektefelle/samboer under 67 år som reiser sammen med ektefelle/samboer som har rett til honnørbillett etter reglene over. Er det tvil om kunden har rett til honnørbillett, kan sjåføren kreve å få se legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes: Postens identitetskort, bankkort, førerkort og pass. Førtids-, etterlattepensjon eller liknende gir ikke rett til honnørbillett. Militærbillett: Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjeneste-pliktige reiser til redusert takst. Nærmere prisinformasjon kan fås ved henvendelse til selskapet eller ruteopplysningen. Ungdomskort: Barn og ungdom mellom 16 og 19 år kan benytte Ungdomskort. Kortet er gyldig på alle lokale busser i Telemark fylke, men ikke på ekspressbusser og nattbusser. Nærmere informasjon om utstedelse etc kan fås av selskapet. Barnetakst: Barn som ikke opptar egen sitteplass, reiser gratis til og med dagen før barnet fyller 4 år. Barnetakst betales fra og med dagen barnet fyller 4 år og til og med dagen før det fyller 16 år. Takstregler pr , fastsatt av Vestviken Kollektivtrafikk as: Generelt om enkeltbilletter: Billetter løses ved påstigning for hele reisestrekningen selv om bussbytte skal foretas. Gi klar beskjed ved bestilling hvilken type billett du skal ha (voksen, barn, hønnør) og hvor langt du skal reise. Eventuell makulering av feilutstedt billett må skje umiddelbart. Billetten skal oppbevares under hele reisen. Husk: Detv er ditt ansvar å benytte setebelte dersom det er montert i bussen. Ansvar: Selskapet overtar intet ansvar for forsinkelse og / eller ulemper ved trafikkforstyrrelser, pålegg fra myndighetene eller manglende plass ved korrespondanse. Merk: selskapet overtar intet ansvar for eventuelle endringer i togtider eller -tilbud eller korresponderende busstider eller -tilbud. Korrespondanser som står oppført i tabellene kan bli endret i løpet av dette heftets gyldighetsperiode. Kontrollér derfor alltid det korresponderende transportmiddelets seneste rutetabell. Hittegods som blir funnet i bussene, leveres til vårt kontor i Sauheradveien 93 på Notodden, og kan fås igjen der på hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30. Hittegods funnet i skolebusser som kjører fast rute, blir som regel liggende i bussen til neste dag slik at det tapte kan hentes der. Ventetid ved korrespondanse mellom busser er inntil 5 minutter utover oppsatt rutetid. Bussene stopper kun på signal. Vær særlig oppmerksom på å gi tydelig signal når du vil være med fra en holdeplass som betjenes av flere busslinjer.

3 Innholdsfortegnelse: Skolefri skoleåret 2010 / 2011 Merknader / fotnoter: Velkommen ombord...2 Innholdsfortegnelse, skolefri, merknader og fotnoter...3 TIMEkspressen linje 1 (forenklet tabell) Tog linje 52 Notodden - Porsgrunn...6 Tinn Billag linje 185 / 186 Notodden - Rjukan Lunde - Ulefoss (- Skien) Notodden - Kasin - Sauland - Hjartdal - Flatdal - Seljord Nutheim - Åmotsdal Nutheim - Langlim Notodden - Yli - Melås - Sauland vest - Tuddal Notodden - Schia - Bolkesjø - Gransherad (Notodden - Årlifoss -) Gransherad - Tinnoset - Busnes Bø - Lifjell (og retur) Bø - Vatnar (og retur) og 323 Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde TIMEbussen Notodden (linje 1-6) En del av våre avganger kjøres kun når det er skole. Disse avgangene er merket "skolebuss, kjøres ikke i skolens ferier" i rutetabellene. For at du som kunde skal vite når de aktuelle avgangene er innstilt, har vi satt opp denne oversikten over dager der er skolefri skoleåret 2010 / Ferietype fra og med til og med Høstferie: 11. oktober oktober 10. Juleferie: 23. desember januar 11. Vinterferie: 21. februar februar 11. Påskeferie: 18. april april 11. Sommerferie: 23. juni 11. Merk: I tillegg har skolene fri (og alle skolebusser er dermed innstilt) fredag 3. juni Det er lagt vekt på å benytte så få merknader som mulig i dette ruteheftet. Merknader står alltid bak det klokkeslett merknaden gjelder for. Alle merknader forklares under tabellen de finnes i. Loddrett strek ( ) angir at bussen kjører annen strekning og at den derfor ikke kjører om vedkommende holdeplass. Nettbuss Drammen as Avdeling Notodden Sauheradveien 93, 3683 Notodden, telefon telefaks Ruteopplysning: tlf 177 eller tlf

4 TIMEkspressen linje 1: Notodden - Kongsberg - Drammen - Oslo, alle dager Fra Notodden kollektivterminal b b " Kongsberg knutepunkt b b " Langebru Hokksund b b " Mjøndalen E b b " Drammen sentrum - Torget v b b Til Oslo bussterminal b b Fra Notodden kollektivterminal " Kongsberg knutepunkt " Langebru Hokksund " Mjøndalen E " Drammen sentrum - Torget v Til Oslo bussterminal Merknader: b = kjøres kun mandag - fredag, kjøres ikke i skolenes ferier eller på bevegelige helligdager som faller på mandag - fredag. Fullstendig oversikt over hvilke dager avgangene er innstilt finner du i ruteheftet for TIMEkspressen linje Merk: Dette er en svært forenklet rutetabell som viser alle avganger med TIMEkspressen linje 1 med passeringstider på enkelte sentrale stoppesteder. Fullstendig rutetabell med viktige korrespondanser og alle mellomtider finner du i et eget rutehefte for TIMEkspressen linje 1.

5 TIMEkspressen linje 1: Oslo - Drammen - Kongsberg - Notodden, alle dager Fra Oslo bussterminal b b 1640 " Drammen sentrum - Torget v b b 1721 " Mjøndalen E b b 1735 " Langebru Hokksund b b 1743 " Kongsberg knutepunkt b b b 1802 Til Notodden kollektivterminal b b b 1845 Fra Oslo bussterminal " Drammen sentrum - Torget v " Mjøndalen E " Langebru Hokksund " Kongsberg knutepunkt Til Notodden kollektivterminal Merknader: b = kjøres kun mandag - fredag, kjøres ikke i skolenes ferier eller på bevegelige helligdager som faller på mandag - fredag. Fullstendig oversikt over hvilke dager avgangene er innstilt finner du i ruteheftet for TIMEkspressen linje Merk: Dette er en svært forenklet rutetabell som viser alle avganger med TIMEkspressen linje 1 med passeringstider på enkelte sentrale stoppesteder. Fullstendig rutetabell med viktige korrespondanser og alle mellomtider finner du i et eget rutehefte for TIMEkspressen linje1.

6 Tog linje 52: Porsgrunn - Skien - Nordagutu - Notodden mandag - fredag Fra Porsgrunn stasjon " Skien stasjon " Nordagutu stasjon Til Notodden kollektivterminal Merknader: Tog linje 52: Notodden - Nordagutu - Skien - Porsgrunn mandag - fredag Fra Notodden kollektivterminal " Nordagutu stasjon Til Skien stasjon Til Porsgrunn stasjon c Merknader: c = Vestfoldbanetog videre fra Skien kl 1229 til Porsgrunn kl Merk: de angitte tider på denne siden er gyldige fra 16. august til 11. desember Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i linje 52 i denne tabellens gyldighetstid. Sjekk derfor alltid linjens nyeste tabell før du reiser.

7 Tinn Billag linje 185: Rjukan - Notodden, avganger uten merknad kjøres daglig Fra Rjukan rutebilstasjon c 0625c c c c 1925 " Miland nyvei c 0642c c c c 1942 " Mæl rasteplass c 0647c c c c 1947 " Gransherad (Gryta) c 0715c c c c 2015 " Ørvella c 0725c c c c 2025 " Notodden lufthavn c 0740c c c c 2040 Til Notodden kollektivterminal c 0745c c c c 2045 TIMEkspr. avg fra Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Tinn Billag linje 185: Notodden - Rjukan, avganger uten merknad kjøres daglig TIMEkspr. avg fra Oslo TIMEkspr. ank til Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal c c c c 1855c d " Notodden lufthavn c c c c 1858c d " Ørvella c c c c 1910c d " Gransherad (Gryta) c c c c 1920c d " Mæl rasteplass c c c c 1947c d " Miland nyvei c c c c 1950c d Til Rjukan rutebilstasjon c c c c 2010c d Merknader: c = kjøres mandag - fredag. d = kjøres kun søndager. Merk: de angitte busstider på denne siden er gyldige til 30. april Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i linje 185 etter denne dato. Sjekk alltid linjens nyeste tabell før du reiser.

8 Linje 301: Notodden - Kasin - Sauland - Hjartdal - Flatdal - Seljord Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. avg Drammen TIMEkspr. avg Kongsberg kino TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s 0755s 1210s 1355d 1355s 1355s 1555s " Strupa (Tuvensenteret) s 0800s 1215s 1400d 1400s 1600s " Kasin s 0812s 1230s 1415s 1415s 1612s " Ørvella s 1235s 1421s 1618s " Omnesfossen s 0826s 1236s 1419d 1422s 1427s 1619s Til Sauland (Løvheim) s 0830s 1238s 1423d 1426s 1433s 1623s Avg. linje 305 til Tuddal s c s 1440s 1631s Fra Sauland (Løvheim) s s 1423d 1435s s " Hjartdal (Nordbø) s s 1443d 1458s s " Holm s s 1445d 1500s s " Svartdal kryss e s 1451d 1506s s " Flatdal (Nutheim) s s 1455d 1510s s " Flatdal skole s s 1457d 1512s s " Fløti s s 1502d 1517s s Til Seljord rutebilstasjon s s 1510d 1525s s Merknader: c = kjøres ikke torsdager, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). d = kjøres kun i skolens ferier (se side 3). e = kjører via Bruhaug (kl 07:20). Kjøres ikke i skolens ferier. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3)

9 Linje 301: Seljord - Flatdal - Hjartdal - Sauland - Kasin - Notodden Mandag - fredag Fra Seljord rutebilstasjon s c 0755s s 1540s 1610b " Fløti s c 0803s s 1548s 1618b " Flatdal skole s c 0808s s 1553s 1623b " Flatdal (Nutheim) s c 0810s s 1555s 1625b " Svartdal kryss s c 0814s d 1559s 1628b " Holm s c 0820s s 1605s... " Hjartdal (Nordbø) s c 0822s s 1607s... Til Sauland (Løvheim) s c 0842s s 1627s... Avg. linje 305 til Tuddal s s... Fra Sauland (Løvheim) s c 0842s 1251s 1502s 1627s... " Omnesfossen s<0714s 0807b 0826c 0846s 1255s 1506s 1631s... " Ørvella s 0808b 0847s 1507s 1632s... " Kasin s 0814b 0853s 1309s 1513s 1638s... " Strupa (Tuvensenteret) s s 1321s 1525s 1650s... Til Notodden kollektivterminal s 0738s c 0910s 1325s 1530s 1655s... TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Kongsberg TIMEkspr. ank Drammen TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. c = kjøres kun ved skolefri. d = kjøres via Bruhaug, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3).. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3)

10 TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kt. (linje 301) s Fra Seljord (linje 301) s bc Fra Flatdal (Nutheim) s 1420s 1428b 1628bc Til Åmotsdal b 1650b Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). c = kjøres via Svartdal. s = kjøres kun skoledager Linje 303: Nutheim - Åmotsdal Mandag - fredag Linje 303: Åmotsdal - Nutheim Mandag - fredag Fra Åmotsdal b b... Til Flatdal (Nutheim) b 0732d 0810s 1410b 1420s Til Seljord (linje 301) d... Til Notodden kt. (linje 301) s s TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). d = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. s = kjøres kun skoledager. Linje 304: Nutheim - Langlim Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kt. (linje 301) s Fra Seljord (linje 301) s... Fra Flatdal (Nutheim) s 1420s 1428b " Dammen b Til Langlim b Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). s = kjøres kun skoledager. Linje 304: Langlim - Nutheim Mandag - fredag Fra Langlim b b... " Dammen b b... Til Flatdal (Nutheim) b 0732d 0810s 1428b 1510s Til Seljord (linje 301) d s Til Notodden kt. (linje 301) s TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). d = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. s = kjøres kun skoledager.

11 Linje 305: Notodden - Yli - Melås - Sauland vest - Tuddal, mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s 1205s s " Kvantum s 1210s s " Yli skole s 1213s s " Melås s 0814s 1225s s " Omnesfossen s 0826s 1243s s " Sauland (Løvheim) s s 1247s 1330c 1440> 1440s 1631s Til Tuddal kirke s c s 1701sr Linje 305: Tuddal - Sauland vest - Melås - Yli - Notodden, mandag - fredag Fra Tuddal kirke s s c 1515s " Sauland (Løvheim) s>0710s b 0835s>0840s s s 1540s " Omnesfossen s 0714s 0826b s s s 1544s " Melås s 0838b s 1232s 1307s 1427d 1456s 1556s " Kasin s s 1309s 1425d " Yli skole s 0850b s 1244s 1439d 1508s 1606 " Kvantum s 0851b s 1246s 1441d 1509s Til Notodden kollektivterminal s 0745s 0855b s 1251s 1325s 1446d 1514s 1617 TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun i skolens ferier (se side 3). c = kjøres ikke torsdager, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). d = kjøres skoledager etter skolens behov. r = kjøres så langt det er med passasjerer. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3).

12 Linje 312: Notodden - Schia - Bolkesjø - Gransherad Mandag - fredag Linje 312: Gransherad - Bolkesjø - Schia - Notodden Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s 1155s 1355s 1555r... " Sagafossdammen r... " Platonsvingen s 1203s 1403s... " Schia s 1208s 1408s... " Svelgfoss s 1417s 1608r 1610s " Grønnvollfoss s 1427s 1619r " Årlifoss s 1433s 1625r " Schia s 1615s " Bolkesjø s c c 1626s " Helleberg s c c 1630s " Ormemyr s c c... " Gransherad skole s 1241s 1445s 1637r... Merknader: c = fortsetter til Bolkesjø fra Gransherad, se tabell til høyre på denne siden. (Trasè: Notodden - Årlifoss - Gransherad - Ormemyr - Bolkesjø - Notodden). r = linje 313 til Tinnoset, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3) Fra Gransherad skole r 0855s 1255s 1450s " Ormemyr f 1312s 1507s " Helleberg s f 1316s 1511s " Bolkesjø s f 1320s 1515s " Schia s 1331s 1526s " Årlifoss r 0907s " Grønnvollfoss r 0913s " Svelgfoss s 0731r 0923s 1336s 1531s " Schia s " Platonsvingen s " Sagafossdammen r 1344s 1539s Til Notodden kollektivterminal r 0941s 1349s 1544s TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: f = kommer fra Bolkesjø til Gransherad, se tabell til venstre på denne siden. (Trasè: Bolkesjø - Gransherad - Årlifoss - Notodden). r = linje 313 fra Tinnoset, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). Merk: se også Tinn Billags rutehefte for denne strekningen.

13 Linje 313: (Notodden - Årlifoss -) Gransherad - Tinnoset - Busnes Mandag - fredag Linje 313: Busnes - Tinnoset - Gransherad (- Årlifoss - Notodden) Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal c c s " Sagafossdammen s " Platonsvingen c c... " Schia c c... " Svelgfoss c c s " Grønnvollfoss c c s " Årlifoss c c s " Gransherad skole c 1245b 1445c 1445b 1637s " Tinnoset b... b 1644s Til Busnes b... b... Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Kontakt Olav Listul for avtale på tlf / c = linje 312, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). Fortsetter til Bolkesjø fra Gransherad, se også tabell for linje 312. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3) Fra Busnes b... " Tinnoset s b... " Gransherad skole s 0855b 0855d " Årlifoss s d " Grønnvollfoss s d " Svelgfoss s d " Schia d " Platonsvingen d " Sagafossdammen s... Til Notodden kollektivterminal s d TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Kontakt Olav Listul for avtale på tlf / d = linje 312, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). Kommer fra Bolkesjø til Gransherad, se også tabell for linje 312. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). Merk: se også Tinn Billags rutehefte for denne strekningen.

14 Linje 320: Bø - Lifjell Skoledager etter skolenes behov Fra Bø stasjon " Bø ungdomsskole " Sommarland kryss " Bø camping Til Lifjell hotell Merknader: Linje 321: Bø - Vatnar Skoledager etter skolenes behov Fra Bø stasjon f 1600 " Bø ungdomsskole " Sommarland kryss Til Roheim kryss Merknader: f = benytt buss i linje 320 fra Bø st. til Bø ungdomsskole Linje 320: Lifjell - Bø Skoledager etter skolenes behov Fra Lifjell hotell e " Bø camping " Sommarland kryss Til Bø stasjon e Merknader: e = kjøres med taxi. Ta kontakt med Bø taxi på tlf dagen før avreise, da det er begrenset plass. Linje 321: Vatnar - Bø Skoledager etter skolenes behov Fra Roheim kryss " Sommarland kryss Til Bø ungdomsskole a Til Bø stasjon Merknader: a = elevene slippes av ved Prix.

15 Linje 103: Lunde - Ulefoss (- Skien), mandag - fredag Fra Lunde stasjon s 0630s s 0810c s 1510c " Nometoppen s 0635s e 0815c s 1515c " Berget Til Ulefoss senter s 0650s e 0830c s 1530c Fra Ulefoss senter s 0655b 0730b 0835b 0835b 0935b 1035b b 1235b b 1430b 1520s 1530b 1630b 1735b " Kubru s 0707b 0742b 0847b 0847b 0947b 1047b b 1247b b 1442b 1532s 1542b 1642b 1747b Til Skien rbst Landmannstorget..0655s 0728b 0803b 0908b 0908b 1008b 1108b b 1308b b 1505b 1555s 1605b 1708b 1808b Merknader: b = kjøres av linje 182 Telemarkekspressen med forbehold om brutt korrespondanse ved store forsinkelser. c = kjøres kun ved skolefri. e = kjøres via Vrangfoss, kjøres kun skoledager. s = kjøres kun skoledager Linje 103: (Skien -) Ulefoss - Lunde, mandag - fredag Fra Skien rbst Landmannstorget..0645b 0655s 0735b 0850b 0940b 0940b 1050b b 1250b 1350b 1450b 1555b 1650b 2050b " Kubru b 0715s 0755b 0910b 1000b 1000b 1110b b 1310b 1410b 1510b 1615b 1710b 2110b Til Ulefoss senter b 0730s 0815b 0930b 1020b 1020b 1130b b 1330b 1430b 1530b 1635b 1730b 2130b Fra Ulefoss senter s d " Berget " Nometoppen s d Til Lunde stasjon s d Merknader: b = kjøres av linje 182 Telemarkekspressen med forbehold om brutt korrespondanse ved store forsinkelser. d = kjøres med taxi, men til ordinær busstakst. Kjøres kun ved oppmøte hos Ulefoss taxisentral. s = kjøres kun skoledager.

16 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde, mandag - fredag Linje TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s c 0655s s 0750s 0755s s " Kvantum s s " Yli skole s s " Simones s s " Extruding s c 0700s s 0800s " Hjuksevelta s c 0706s s 0806s " Holtsås s c 0713s s 0813s " Klevar kryss s 0809s s " Sauherad kirke e 0712e s " Nordagutu s 0719c 0719s s 0819s " Akkerhaugen (Reset) e 0652s 0722e 0727c 0727s s 0822s 0827s " Gvarv skole s 0830s s... " Gvarv stasjon s c 0733s s 0833s " Hørte s s s s... " Sagavollkrysset c s " Storkås byggmarked c s " Bø barneskole g f 1405d " Bø ungdomsskole s " Bø stasjon s s c 0748s 0805s s 0844s s 1210g f s 1408s " Tjønnås s s s s 1215g f s " Svenseid stasjon s s s s Til Lunde stasjon s s s s Merknader: se side 17 fortsetter neste side

17 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde, mandag - fredag Linje TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s 1355s s 1555s " Kvantum s s " Yli skole s s " Simones s s " Extruding s s " Hjuksevelta s s " Holtsås s s " Klevar kryss s s " Sauherad kirke s r " Nordagutu s s " Akkerhaugen (Reset) s 1427s r 1627s " Gvarv skole s 1430s " Gvarv stasjon s b s " Hørte s 1542b s " Sagavollkrysset s " Storkås byggmarked s " Bø barneskole " Bø ungdomsskole " Bø stasjon s>1450s b 1605h s " Tjønnås s h " Svenseid stasjon s h Til Lunde stasjon s h Merknader for side 16 og 17: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. c = kjøres kun i skolens ferier. d = kjøres kun mandag og onsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). e = kjøres kun skoledager etter skolenes behov, kontakt Sauherad taxi på telefon f = kjøres kun tirsdag, torsdag og fredag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). g = kjøres kun onsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf r = kjøres så langt det er med passasjerer. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3).

18 Linje 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø (- Lunde) lørdag søndag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal " Extruding " Hjuksevelta " Holtsås " Nordagutu " Akkerhaugen (Reset) " Gvarv stasjon " Sagavollkrysset " Storkås byggmarked " Bø stasjon b 2144 " Tjønnås b... " Svenseid stasjon b... Til Lunde stasjon b... Merknader: b = kjøres kun etter bestilling søndag og helligdag før skoledag. Avgangen må bestilles på telefon senest to timer før avgang

19 Linje 322 og 323: Lunde - Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden, mandag - fredag Linje Fra Lunde stasjon s s 0830s f d " Svenseid stasjon s s 0837s f d " Tjønnås s s 0844s g f d 1330e " Bø stasjon s 0655s s 0849s g f 1310s 1319d 1335e s s 1502s " Bø ungdomsskole s... " Bø videregående skole s " Storkås byggmarked s s " Sagavollkrysset s s " Hørte s s s s s " Gvarv stasjon s 0706s s s s 1522s " Gvarv skole s s s 1445s... " Akkerhaugen (Reset) s 0712s s s 1450s 1512s... " Nordagutu s 0737s s 1520s... " Sauherad kirke s s s... " Klevar kryss s 0745s 0750s 0844s s s 1505s... " Holtsås s 0746s s 1504s 1526s... " Hjuksevelta s 0753s s 1533s... " Extruding s s 1539s... " Simones s s 0858s s s... " Yli skole s s 0909s s s... " Kvantum s s 0911s s s... Til Notodden kollektivterminal s 0744s s s s s 1536s 1544s... TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: se side 20 fortsetter neste side

20 Linje 322 og 323: Lunde - Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden, mandag - fredag Linje Fra Lunde stasjon s h " Svenseid stasjon s h " Tjønnås s h " Bø stasjon s b 1724h " Bø ungdomsskole " Bø videregående skole " Storkås byggmarked " Sagavollkrysset " Hørte s 1705b... " Gvarv stasjon s " Gvarv skole " Akkerhaugen (Reset) " Nordagutu " Sauherad kirke " Klevar kryss " Holtsås " Hjuksevelta " Extruding " Simones " Yli skole " Kvantum Til Notodden kollektivterminal TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader for side 19 og 20: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. d = kjøres kun mandag og trisdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). e = kjøres kun tirsdag, torsdag og fredag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). f = kjøres ikke mandag og tirsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). g = kjøres kun onsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3).

21 Linje 323: Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden lørdag søndag Fra Bø stasjon " Storkås byggmarked " Sagavollkrysset " Gvarv stasjon " Akkerhaugen (Reset) " Nordagutu " Holtsås " Hjuksevelta " Extruding Til Notodden kollektivterminal TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader:

22 TIMEbussen linje 1: Høgås, mandag - fredag TIMEbussen linje 2: Sjukehuset / Anundskås, mandag - fredag Notodden kollektivterminal Heddalsveien x Telegata Tinnesgata x O H Holtas gate Sagafossvn x Kr Lofthus' gt Hellebekkvn x O Bjaalands gt Øvre Anundskås O Bjaalands g x H Wergelands Notodden sykehus Tinnesjordet snuplass H Wergelands gt x Sykehusvn Tinnesgata x O H Holtas gate Heddalsveien x Telegata Notodden kollektivterminal TIMEbussen linje 1 og 2 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 1 ankommer Notodden kollektivterminal fortsetter den som linje 2 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden. lørdag Notodden kollektivterminal s Posthuset s Ramberghjørnet s Prix, toppen s Nils Bjørnebu s Gj. Haugens v x Høgåsvn s Surtetjønnsv. x Høgåsvn s Nils Bjørnebu s Prix, toppen s Ramberghjørnet s Posthuset s Notodden kollektivterminal s NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). lørdag

23 TIMEbussen linje 3: Skogen / Lienveien, mandag - fredag TIMEbussen linje 4: Tuven - Klokkarud - Kvantum, mandag - fredag TIMEbussen linje 3 og 4 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 3 ankommer Notodden kollektivterminal fortsetter den som linje 4 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden. lørdag Notodden kollektivterminal s Posthuset s Ramberghjørnet s Sætre s Platonsvingen s Skardåsveien kryss s Platonsvingen s O Sverdrups gt x Lienveien s Lienveien 55 (Blokka) s Ramberghjørnet s Posthuset s Notodden kollektivterminal s Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). lørdag Notodden kollektivterminal s Heddalsveien x Telegata s Tuvensenteret... k Larskåsveien k Larskåsvn. x I. Mælandsmos v... k E134 x Klokkarudveien... k Parkering Stavkyrkja... k Carlsen, Heddal s Kvantum, Vertshuset s Heddalsveien x Telegata s Notodden kollektivterminal s Merknader: k = kjøres som linje 6 via Kvantum (kl 0600), kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser.

24 TIMEbussen linje 5: Tveiten / Tinnebyen, mandag - fredag Notodden kollektivterminal Posthuset Ramberghjørnet Prix, toppen Høybøgata Asbjørn Knudsens gate Amtmann Aalls gate ØTA kryss Tveitengt x Sauheradsveien Telnesgata x Abels gate Prix, Toppen Ramberghjørnet Posthuset Notodden kollektivterminal TIMEbussen linje 6: Kvantum - Yli - Tuven, mandag - fredag Notodden kollektivterminal s j i i b Heddalsveien x Telegata s j i i b Kvantum (Vertshuset) s j i i b Yli s j i i c Tuvensenteret... k j i i c Heddalsveien x Telegata s j i i c Notodden kollektivterminal s j i i c Merknader: b = linje 305 mot Tuddal på skoledager, TIMEbuss ved skolefri. c = linje 305 fra Tuddal (via N. vestsidevei) skoledager, TIMEbuss ved skolefri. i = kjøres om Rudshaugen ved behov. j = kjøres om Hustveit sag ved behov. k = forts. som linje 4 via Kvantum (kl 06:15), kjøres ikke i skolens ferier (se s. 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). lørdag lørdag TIMEbussen linje 5 og 6 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 5 ankommer Notodden kollektivterminal fortsetter den som linje 6 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden.

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold Foto: StudioCB Bussruter i Østfold Gyldig fra 6. januar til 22. juni 2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Nytt fra 6. januar: Tilbudet med Glommaringen mellom Sarpsborg og Fredrikstad utvides

Detaljer

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Det gjennomføres en del ruteendringer som følge av tilpasning av tilbud og sammenslåing av ruter fra

Detaljer

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Innhold M1 Skien stasjon Østsiden Porsgrunn Herøya Langesund...4 5 M1 Langesund

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 15. august 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no 32 Privatpersoner eller

Detaljer

Velkommen på bussen! Forklaringer. Trenger du tabeller i større skrift? Kontakt oss så sender vi de rutene du ønsker.

Velkommen på bussen! Forklaringer. Trenger du tabeller i større skrift? Kontakt oss så sender vi de rutene du ønsker. B U S S R U T E R Ø S T F O L D Sommer 2 1 4 G Y L D I G 2 3 / 6-1 7/ 8 Velkommen på bussen! Nytt fra 23. juni: - Skolebussene innstilles og det er redusert tilbud på mange ruter i sommer. - Tilbudet i

Detaljer

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord!

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord! RUTER frå 7. november 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HELSEARTIKLER EMBALLASJE

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Nyttig å vite når du skal reise med NSB

Nyttig å vite når du skal reise med NSB Nyttig å vite når du skal reise med NSB Planlegg reisen Innhold Visste du at NSB har over 50 millioner reisende i året 150.000 reisende på Oslo S hver dag et jernbanenett på 4087 kilometer 2807 bruer og

Detaljer

Hurtigbåtruter Ryfylke

Hurtigbåtruter Ryfylke Gyldig f.o.m. 01.01.15 Kolumbus Innholdsfortegnelse Hurtigbåtruter yfylke Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: dag - fredag: 07.00-18.00 Lørdag: Stengt Søndag: Stengt (forbehold

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden.

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Bussruter Nord-Trøndelag Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Skolens fridager Høstferie: 5. oktober - 9. oktober (uke 41) Fridag: 27. november Juleferie:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 15/8 2011-1/1 2012. www.tronderbilene.no

Ruter. i Nord-Trøndelag. Gyldig 15/8 2011-1/1 2012. www.tronderbilene.no Ruter i Nord-Trøndelag Gyldig 15/8 2011-1/1 2012 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden Endringer i uke 52 FROSTA ÿ 17-201 Frosta - Stjørdal - Trondheim 15/8-31/12 11 S S Fra Åtlo... 0700b...

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst.

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer