Busslinjer i Notoddenregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busslinjer i Notoddenregionen"

Transkript

1 Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal 304 Nutheim - Langlim 305 Notodden - Yli - Melås - Sauland vest - Tuddal 312 Notodden - Bolkesjø - Gransherad 313 Gransherad - Tinnoset - Busnes 320 Bø - Lifjell 321 Bø - Vatnar 322 Notodden - Simones - Akkerhaugen v. 323 Notodden - Gvarv - Bø - Lunde TIMEbussen Notodden (linje 1-6) TIMEkspressen linje 1 (forenklet tabell) (Tog linje 52: Porsgrunn - Skien - Notodden) (Tinn Billag linje 185/186: Rjukan - Notodden) - 1 -

2 Velkommen ombord Hvis billett ved kontroll mangler eller er ugyldig, reageres det i henhold til Vestviken Kollektivtrafikks takstreglement. For nærmere informasjon, se Overgang: Billetten gir rett til fri reise med alle busser i de(n) betalte sonen(e) innen påtrykket frist. Merk: Det er ingen overgangsrabatt mellom lokalbusser og kommersielle busser som for eksempel nattbusser, TIMEkspressen ol. (Bent Guttormsen ) Fri befordring: Skjødehund på fang. Politihund sammen med betalende politi i uniform. Førerhund sammen med blind. Ski, håndbagasje og barnevogner tas med hvis det er plass i bussen. Reisegods og håndbagasje må ikke plasseres i bussens midtgang (som er nødutgang). Hunder, sykler, sparkstøttinger ol. medtas hvis det er plass i bussen. Barnetakst. Dersom hund er til plage for øvrige kunder (for eksempel allergikere), har sjåføren rett til å anvise en bestemt plass i bussen for hunden eller å avvise hunden. Hund skal plasseres på gulvet i bussen. Periodekort: selges på bussen for 7 eller 30 dager. Kortet er upersonlig og kan benyttes av ihendehaveren, dog kun en person pr reise. Kortet gir rett til ubegrenset antall reiser innenfor de betalte soner i perioden, tilleggsbillett kan løses ved forlenget reise. Ved første gangs utstedelse tillegges pant på kr 50,-. Vi oppfordrer til å ta vare på kvitteringen, men oppbevar den ikke sammen med kortet. Periodekort med studentrabatt utstedes ved vårt kontor i Sauheradveien 93 på Notodden. Nærmere opplysninger om slike kort kan fås der. Verdikort er et ihendehaverkort som gir 25% rabatt i forhold til voksen enkeltbilletts pris for aktuell reisestrekning. Med verdikort betaler du inn ønsket beløp (minimum kr 100,- maksimal saldo i kortet er kr 1.500,-) på forhånd. Deretter trekkes betaling for reisene fra på saldoen i kortet for hver reise som foretas. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til selskapet eller ruteopplysningen. Ved første gangs utstedelse tillegges pant på kr 50,-. Verdikort kan også benyttes til betaling av reiser til barne- eller honnørtakst, men gir da ingen ekstra rabatt. Ledsager: Både innehaver av gyldig ledsagerbevis og dennes ledsager reiser til honnørpris (begge må betale). Ledsager til døvblind (med spesielt bevis for døvblinde), reiser gratis. Honnørbillett: utstedes mot legitimasjon til personer som er 67 år eller eldre, til uføre, blinde og ektefelle/samboer under 67 år som reiser sammen med ektefelle/samboer som har rett til honnørbillett etter reglene over. Er det tvil om kunden har rett til honnørbillett, kan sjåføren kreve å få se legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes: Postens identitetskort, bankkort, førerkort og pass. Førtids-, etterlattepensjon eller liknende gir ikke rett til honnørbillett. Militærbillett: Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjeneste-pliktige reiser til redusert takst. Nærmere prisinformasjon kan fås ved henvendelse til selskapet eller ruteopplysningen. Ungdomskort: Barn og ungdom mellom 16 og 19 år kan benytte Ungdomskort. Kortet er gyldig på alle lokale busser i Telemark fylke, men ikke på ekspressbusser og nattbusser. Nærmere informasjon om utstedelse etc kan fås av selskapet. Barnetakst: Barn som ikke opptar egen sitteplass, reiser gratis til og med dagen før barnet fyller 4 år. Barnetakst betales fra og med dagen barnet fyller 4 år og til og med dagen før det fyller 16 år. Takstregler pr , fastsatt av Vestviken Kollektivtrafikk as: Generelt om enkeltbilletter: Billetter løses ved påstigning for hele reisestrekningen selv om bussbytte skal foretas. Gi klar beskjed ved bestilling hvilken type billett du skal ha (voksen, barn, hønnør) og hvor langt du skal reise. Eventuell makulering av feilutstedt billett må skje umiddelbart. Billetten skal oppbevares under hele reisen. Husk: Detv er ditt ansvar å benytte setebelte dersom det er montert i bussen. Ansvar: Selskapet overtar intet ansvar for forsinkelse og / eller ulemper ved trafikkforstyrrelser, pålegg fra myndighetene eller manglende plass ved korrespondanse. Merk: selskapet overtar intet ansvar for eventuelle endringer i togtider eller -tilbud eller korresponderende busstider eller -tilbud. Korrespondanser som står oppført i tabellene kan bli endret i løpet av dette heftets gyldighetsperiode. Kontrollér derfor alltid det korresponderende transportmiddelets seneste rutetabell. Hittegods som blir funnet i bussene, leveres til vårt kontor i Sauheradveien 93 på Notodden, og kan fås igjen der på hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30. Hittegods funnet i skolebusser som kjører fast rute, blir som regel liggende i bussen til neste dag slik at det tapte kan hentes der. Ventetid ved korrespondanse mellom busser er inntil 5 minutter utover oppsatt rutetid. Bussene stopper kun på signal. Vær særlig oppmerksom på å gi tydelig signal når du vil være med fra en holdeplass som betjenes av flere busslinjer.

3 Innholdsfortegnelse: Skolefri skoleåret 2010 / 2011 Merknader / fotnoter: Velkommen ombord...2 Innholdsfortegnelse, skolefri, merknader og fotnoter...3 TIMEkspressen linje 1 (forenklet tabell) Tog linje 52 Notodden - Porsgrunn...6 Tinn Billag linje 185 / 186 Notodden - Rjukan Lunde - Ulefoss (- Skien) Notodden - Kasin - Sauland - Hjartdal - Flatdal - Seljord Nutheim - Åmotsdal Nutheim - Langlim Notodden - Yli - Melås - Sauland vest - Tuddal Notodden - Schia - Bolkesjø - Gransherad (Notodden - Årlifoss -) Gransherad - Tinnoset - Busnes Bø - Lifjell (og retur) Bø - Vatnar (og retur) og 323 Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde TIMEbussen Notodden (linje 1-6) En del av våre avganger kjøres kun når det er skole. Disse avgangene er merket "skolebuss, kjøres ikke i skolens ferier" i rutetabellene. For at du som kunde skal vite når de aktuelle avgangene er innstilt, har vi satt opp denne oversikten over dager der er skolefri skoleåret 2010 / Ferietype fra og med til og med Høstferie: 11. oktober oktober 10. Juleferie: 23. desember januar 11. Vinterferie: 21. februar februar 11. Påskeferie: 18. april april 11. Sommerferie: 23. juni 11. Merk: I tillegg har skolene fri (og alle skolebusser er dermed innstilt) fredag 3. juni Det er lagt vekt på å benytte så få merknader som mulig i dette ruteheftet. Merknader står alltid bak det klokkeslett merknaden gjelder for. Alle merknader forklares under tabellen de finnes i. Loddrett strek ( ) angir at bussen kjører annen strekning og at den derfor ikke kjører om vedkommende holdeplass. Nettbuss Drammen as Avdeling Notodden Sauheradveien 93, 3683 Notodden, telefon telefaks drammen@nettbuss.no Ruteopplysning: tlf 177 eller tlf

4 TIMEkspressen linje 1: Notodden - Kongsberg - Drammen - Oslo, alle dager Fra Notodden kollektivterminal b b " Kongsberg knutepunkt b b " Langebru Hokksund b b " Mjøndalen E b b " Drammen sentrum - Torget v b b Til Oslo bussterminal b b Fra Notodden kollektivterminal " Kongsberg knutepunkt " Langebru Hokksund " Mjøndalen E " Drammen sentrum - Torget v Til Oslo bussterminal Merknader: b = kjøres kun mandag - fredag, kjøres ikke i skolenes ferier eller på bevegelige helligdager som faller på mandag - fredag. Fullstendig oversikt over hvilke dager avgangene er innstilt finner du i ruteheftet for TIMEkspressen linje Merk: Dette er en svært forenklet rutetabell som viser alle avganger med TIMEkspressen linje 1 med passeringstider på enkelte sentrale stoppesteder. Fullstendig rutetabell med viktige korrespondanser og alle mellomtider finner du i et eget rutehefte for TIMEkspressen linje 1.

5 TIMEkspressen linje 1: Oslo - Drammen - Kongsberg - Notodden, alle dager Fra Oslo bussterminal b b 1640 " Drammen sentrum - Torget v b b 1721 " Mjøndalen E b b 1735 " Langebru Hokksund b b 1743 " Kongsberg knutepunkt b b b 1802 Til Notodden kollektivterminal b b b 1845 Fra Oslo bussterminal " Drammen sentrum - Torget v " Mjøndalen E " Langebru Hokksund " Kongsberg knutepunkt Til Notodden kollektivterminal Merknader: b = kjøres kun mandag - fredag, kjøres ikke i skolenes ferier eller på bevegelige helligdager som faller på mandag - fredag. Fullstendig oversikt over hvilke dager avgangene er innstilt finner du i ruteheftet for TIMEkspressen linje Merk: Dette er en svært forenklet rutetabell som viser alle avganger med TIMEkspressen linje 1 med passeringstider på enkelte sentrale stoppesteder. Fullstendig rutetabell med viktige korrespondanser og alle mellomtider finner du i et eget rutehefte for TIMEkspressen linje1.

6 Tog linje 52: Porsgrunn - Skien - Nordagutu - Notodden mandag - fredag Fra Porsgrunn stasjon " Skien stasjon " Nordagutu stasjon Til Notodden kollektivterminal Merknader: Tog linje 52: Notodden - Nordagutu - Skien - Porsgrunn mandag - fredag Fra Notodden kollektivterminal " Nordagutu stasjon Til Skien stasjon Til Porsgrunn stasjon c Merknader: c = Vestfoldbanetog videre fra Skien kl 1229 til Porsgrunn kl Merk: de angitte tider på denne siden er gyldige fra 16. august til 11. desember Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i linje 52 i denne tabellens gyldighetstid. Sjekk derfor alltid linjens nyeste tabell før du reiser.

7 Tinn Billag linje 185: Rjukan - Notodden, avganger uten merknad kjøres daglig Fra Rjukan rutebilstasjon c 0625c c c c 1925 " Miland nyvei c 0642c c c c 1942 " Mæl rasteplass c 0647c c c c 1947 " Gransherad (Gryta) c 0715c c c c 2015 " Ørvella c 0725c c c c 2025 " Notodden lufthavn c 0740c c c c 2040 Til Notodden kollektivterminal c 0745c c c c 2045 TIMEkspr. avg fra Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Tinn Billag linje 185: Notodden - Rjukan, avganger uten merknad kjøres daglig TIMEkspr. avg fra Oslo TIMEkspr. ank til Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal c c c c 1855c d " Notodden lufthavn c c c c 1858c d " Ørvella c c c c 1910c d " Gransherad (Gryta) c c c c 1920c d " Mæl rasteplass c c c c 1947c d " Miland nyvei c c c c 1950c d Til Rjukan rutebilstasjon c c c c 2010c d Merknader: c = kjøres mandag - fredag. d = kjøres kun søndager. Merk: de angitte busstider på denne siden er gyldige til 30. april Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i linje 185 etter denne dato. Sjekk alltid linjens nyeste tabell før du reiser.

8 Linje 301: Notodden - Kasin - Sauland - Hjartdal - Flatdal - Seljord Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. avg Drammen TIMEkspr. avg Kongsberg kino TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s 0755s 1210s 1355d 1355s 1355s 1555s " Strupa (Tuvensenteret) s 0800s 1215s 1400d 1400s 1600s " Kasin s 0812s 1230s 1415s 1415s 1612s " Ørvella s 1235s 1421s 1618s " Omnesfossen s 0826s 1236s 1419d 1422s 1427s 1619s Til Sauland (Løvheim) s 0830s 1238s 1423d 1426s 1433s 1623s Avg. linje 305 til Tuddal s c s 1440s 1631s Fra Sauland (Løvheim) s s 1423d 1435s s " Hjartdal (Nordbø) s s 1443d 1458s s " Holm s s 1445d 1500s s " Svartdal kryss e s 1451d 1506s s " Flatdal (Nutheim) s s 1455d 1510s s " Flatdal skole s s 1457d 1512s s " Fløti s s 1502d 1517s s Til Seljord rutebilstasjon s s 1510d 1525s s Merknader: c = kjøres ikke torsdager, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). d = kjøres kun i skolens ferier (se side 3). e = kjører via Bruhaug (kl 07:20). Kjøres ikke i skolens ferier. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3)

9 Linje 301: Seljord - Flatdal - Hjartdal - Sauland - Kasin - Notodden Mandag - fredag Fra Seljord rutebilstasjon s c 0755s s 1540s 1610b " Fløti s c 0803s s 1548s 1618b " Flatdal skole s c 0808s s 1553s 1623b " Flatdal (Nutheim) s c 0810s s 1555s 1625b " Svartdal kryss s c 0814s d 1559s 1628b " Holm s c 0820s s 1605s... " Hjartdal (Nordbø) s c 0822s s 1607s... Til Sauland (Løvheim) s c 0842s s 1627s... Avg. linje 305 til Tuddal s s... Fra Sauland (Løvheim) s c 0842s 1251s 1502s 1627s... " Omnesfossen s<0714s 0807b 0826c 0846s 1255s 1506s 1631s... " Ørvella s 0808b 0847s 1507s 1632s... " Kasin s 0814b 0853s 1309s 1513s 1638s... " Strupa (Tuvensenteret) s s 1321s 1525s 1650s... Til Notodden kollektivterminal s 0738s c 0910s 1325s 1530s 1655s... TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Kongsberg TIMEkspr. ank Drammen TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. c = kjøres kun ved skolefri. d = kjøres via Bruhaug, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3).. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3)

10 TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kt. (linje 301) s Fra Seljord (linje 301) s bc Fra Flatdal (Nutheim) s 1420s 1428b 1628bc Til Åmotsdal b 1650b Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). c = kjøres via Svartdal. s = kjøres kun skoledager Linje 303: Nutheim - Åmotsdal Mandag - fredag Linje 303: Åmotsdal - Nutheim Mandag - fredag Fra Åmotsdal b b... Til Flatdal (Nutheim) b 0732d 0810s 1410b 1420s Til Seljord (linje 301) d... Til Notodden kt. (linje 301) s s TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). d = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. s = kjøres kun skoledager. Linje 304: Nutheim - Langlim Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kt. (linje 301) s Fra Seljord (linje 301) s... Fra Flatdal (Nutheim) s 1420s 1428b " Dammen b Til Langlim b Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). s = kjøres kun skoledager. Linje 304: Langlim - Nutheim Mandag - fredag Fra Langlim b b... " Dammen b b... Til Flatdal (Nutheim) b 0732d 0810s 1428b 1510s Til Seljord (linje 301) d s Til Notodden kt. (linje 301) s TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). d = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. s = kjøres kun skoledager.

11 Linje 305: Notodden - Yli - Melås - Sauland vest - Tuddal, mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s 1205s s " Kvantum s 1210s s " Yli skole s 1213s s " Melås s 0814s 1225s s " Omnesfossen s 0826s 1243s s " Sauland (Løvheim) s s 1247s 1330c 1440> 1440s 1631s Til Tuddal kirke s c s 1701sr Linje 305: Tuddal - Sauland vest - Melås - Yli - Notodden, mandag - fredag Fra Tuddal kirke s s c 1515s " Sauland (Løvheim) s>0710s b 0835s>0840s s s 1540s " Omnesfossen s 0714s 0826b s s s 1544s " Melås s 0838b s 1232s 1307s 1427d 1456s 1556s " Kasin s s 1309s 1425d " Yli skole s 0850b s 1244s 1439d 1508s 1606 " Kvantum s 0851b s 1246s 1441d 1509s Til Notodden kollektivterminal s 0745s 0855b s 1251s 1325s 1446d 1514s 1617 TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun i skolens ferier (se side 3). c = kjøres ikke torsdager, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). d = kjøres skoledager etter skolens behov. r = kjøres så langt det er med passasjerer. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3).

12 Linje 312: Notodden - Schia - Bolkesjø - Gransherad Mandag - fredag Linje 312: Gransherad - Bolkesjø - Schia - Notodden Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s 1155s 1355s 1555r... " Sagafossdammen r... " Platonsvingen s 1203s 1403s... " Schia s 1208s 1408s... " Svelgfoss s 1417s 1608r 1610s " Grønnvollfoss s 1427s 1619r " Årlifoss s 1433s 1625r " Schia s 1615s " Bolkesjø s c c 1626s " Helleberg s c c 1630s " Ormemyr s c c... " Gransherad skole s 1241s 1445s 1637r... Merknader: c = fortsetter til Bolkesjø fra Gransherad, se tabell til høyre på denne siden. (Trasè: Notodden - Årlifoss - Gransherad - Ormemyr - Bolkesjø - Notodden). r = linje 313 til Tinnoset, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3) Fra Gransherad skole r 0855s 1255s 1450s " Ormemyr f 1312s 1507s " Helleberg s f 1316s 1511s " Bolkesjø s f 1320s 1515s " Schia s 1331s 1526s " Årlifoss r 0907s " Grønnvollfoss r 0913s " Svelgfoss s 0731r 0923s 1336s 1531s " Schia s " Platonsvingen s " Sagafossdammen r 1344s 1539s Til Notodden kollektivterminal r 0941s 1349s 1544s TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: f = kommer fra Bolkesjø til Gransherad, se tabell til venstre på denne siden. (Trasè: Bolkesjø - Gransherad - Årlifoss - Notodden). r = linje 313 fra Tinnoset, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). Merk: se også Tinn Billags rutehefte for denne strekningen.

13 Linje 313: (Notodden - Årlifoss -) Gransherad - Tinnoset - Busnes Mandag - fredag Linje 313: Busnes - Tinnoset - Gransherad (- Årlifoss - Notodden) Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal c c s " Sagafossdammen s " Platonsvingen c c... " Schia c c... " Svelgfoss c c s " Grønnvollfoss c c s " Årlifoss c c s " Gransherad skole c 1245b 1445c 1445b 1637s " Tinnoset b... b 1644s Til Busnes b... b... Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Kontakt Olav Listul for avtale på tlf / c = linje 312, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). Fortsetter til Bolkesjø fra Gransherad, se også tabell for linje 312. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3) Fra Busnes b... " Tinnoset s b... " Gransherad skole s 0855b 0855d " Årlifoss s d " Grønnvollfoss s d " Svelgfoss s d " Schia d " Platonsvingen d " Sagafossdammen s... Til Notodden kollektivterminal s d TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Kontakt Olav Listul for avtale på tlf / d = linje 312, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). Kommer fra Bolkesjø til Gransherad, se også tabell for linje 312. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). Merk: se også Tinn Billags rutehefte for denne strekningen.

14 Linje 320: Bø - Lifjell Skoledager etter skolenes behov Fra Bø stasjon " Bø ungdomsskole " Sommarland kryss " Bø camping Til Lifjell hotell Merknader: Linje 321: Bø - Vatnar Skoledager etter skolenes behov Fra Bø stasjon f 1600 " Bø ungdomsskole " Sommarland kryss Til Roheim kryss Merknader: f = benytt buss i linje 320 fra Bø st. til Bø ungdomsskole Linje 320: Lifjell - Bø Skoledager etter skolenes behov Fra Lifjell hotell e " Bø camping " Sommarland kryss Til Bø stasjon e Merknader: e = kjøres med taxi. Ta kontakt med Bø taxi på tlf dagen før avreise, da det er begrenset plass. Linje 321: Vatnar - Bø Skoledager etter skolenes behov Fra Roheim kryss " Sommarland kryss Til Bø ungdomsskole a Til Bø stasjon Merknader: a = elevene slippes av ved Prix.

15 Linje 103: Lunde - Ulefoss (- Skien), mandag - fredag Fra Lunde stasjon s 0630s s 0810c s 1510c " Nometoppen s 0635s e 0815c s 1515c " Berget Til Ulefoss senter s 0650s e 0830c s 1530c Fra Ulefoss senter s 0655b 0730b 0835b 0835b 0935b 1035b b 1235b b 1430b 1520s 1530b 1630b 1735b " Kubru s 0707b 0742b 0847b 0847b 0947b 1047b b 1247b b 1442b 1532s 1542b 1642b 1747b Til Skien rbst Landmannstorget..0655s 0728b 0803b 0908b 0908b 1008b 1108b b 1308b b 1505b 1555s 1605b 1708b 1808b Merknader: b = kjøres av linje 182 Telemarkekspressen med forbehold om brutt korrespondanse ved store forsinkelser. c = kjøres kun ved skolefri. e = kjøres via Vrangfoss, kjøres kun skoledager. s = kjøres kun skoledager Linje 103: (Skien -) Ulefoss - Lunde, mandag - fredag Fra Skien rbst Landmannstorget..0645b 0655s 0735b 0850b 0940b 0940b 1050b b 1250b 1350b 1450b 1555b 1650b 2050b " Kubru b 0715s 0755b 0910b 1000b 1000b 1110b b 1310b 1410b 1510b 1615b 1710b 2110b Til Ulefoss senter b 0730s 0815b 0930b 1020b 1020b 1130b b 1330b 1430b 1530b 1635b 1730b 2130b Fra Ulefoss senter s d " Berget " Nometoppen s d Til Lunde stasjon s d Merknader: b = kjøres av linje 182 Telemarkekspressen med forbehold om brutt korrespondanse ved store forsinkelser. d = kjøres med taxi, men til ordinær busstakst. Kjøres kun ved oppmøte hos Ulefoss taxisentral. s = kjøres kun skoledager.

16 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde, mandag - fredag Linje TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s c 0655s s 0750s 0755s s " Kvantum s s " Yli skole s s " Simones s s " Extruding s c 0700s s 0800s " Hjuksevelta s c 0706s s 0806s " Holtsås s c 0713s s 0813s " Klevar kryss s 0809s s " Sauherad kirke e 0712e s " Nordagutu s 0719c 0719s s 0819s " Akkerhaugen (Reset) e 0652s 0722e 0727c 0727s s 0822s 0827s " Gvarv skole s 0830s s... " Gvarv stasjon s c 0733s s 0833s " Hørte s s s s... " Sagavollkrysset c s " Storkås byggmarked c s " Bø barneskole g f 1405d " Bø ungdomsskole s " Bø stasjon s s c 0748s 0805s s 0844s s 1210g f s 1408s " Tjønnås s s s s 1215g f s " Svenseid stasjon s s s s Til Lunde stasjon s s s s Merknader: se side 17 fortsetter neste side

17 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde, mandag - fredag Linje TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal s 1355s s 1555s " Kvantum s s " Yli skole s s " Simones s s " Extruding s s " Hjuksevelta s s " Holtsås s s " Klevar kryss s s " Sauherad kirke s r " Nordagutu s s " Akkerhaugen (Reset) s 1427s r 1627s " Gvarv skole s 1430s " Gvarv stasjon s b s " Hørte s 1542b s " Sagavollkrysset s " Storkås byggmarked s " Bø barneskole " Bø ungdomsskole " Bø stasjon s>1450s b 1605h s " Tjønnås s h " Svenseid stasjon s h Til Lunde stasjon s h Merknader for side 16 og 17: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. c = kjøres kun i skolens ferier. d = kjøres kun mandag og onsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). e = kjøres kun skoledager etter skolenes behov, kontakt Sauherad taxi på telefon f = kjøres kun tirsdag, torsdag og fredag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). g = kjøres kun onsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf r = kjøres så langt det er med passasjerer. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3).

18 Linje 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø (- Lunde) lørdag søndag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden kt Fra Notodden kollektivterminal " Extruding " Hjuksevelta " Holtsås " Nordagutu " Akkerhaugen (Reset) " Gvarv stasjon " Sagavollkrysset " Storkås byggmarked " Bø stasjon b 2144 " Tjønnås b... " Svenseid stasjon b... Til Lunde stasjon b... Merknader: b = kjøres kun etter bestilling søndag og helligdag før skoledag. Avgangen må bestilles på telefon senest to timer før avgang

19 Linje 322 og 323: Lunde - Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden, mandag - fredag Linje Fra Lunde stasjon s s 0830s f d " Svenseid stasjon s s 0837s f d " Tjønnås s s 0844s g f d 1330e " Bø stasjon s 0655s s 0849s g f 1310s 1319d 1335e s s 1502s " Bø ungdomsskole s... " Bø videregående skole s " Storkås byggmarked s s " Sagavollkrysset s s " Hørte s s s s s " Gvarv stasjon s 0706s s s s 1522s " Gvarv skole s s s 1445s... " Akkerhaugen (Reset) s 0712s s s 1450s 1512s... " Nordagutu s 0737s s 1520s... " Sauherad kirke s s s... " Klevar kryss s 0745s 0750s 0844s s s 1505s... " Holtsås s 0746s s 1504s 1526s... " Hjuksevelta s 0753s s 1533s... " Extruding s s 1539s... " Simones s s 0858s s s... " Yli skole s s 0909s s s... " Kvantum s s 0911s s s... Til Notodden kollektivterminal s 0744s s s s s 1536s 1544s... TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader: se side 20 fortsetter neste side

20 Linje 322 og 323: Lunde - Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden, mandag - fredag Linje Fra Lunde stasjon s h " Svenseid stasjon s h " Tjønnås s h " Bø stasjon s b 1724h " Bø ungdomsskole " Bø videregående skole " Storkås byggmarked " Sagavollkrysset " Hørte s 1705b... " Gvarv stasjon s " Gvarv skole " Akkerhaugen (Reset) " Nordagutu " Sauherad kirke " Klevar kryss " Holtsås " Hjuksevelta " Extruding " Simones " Yli skole " Kvantum Til Notodden kollektivterminal TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader for side 19 og 20: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. d = kjøres kun mandag og trisdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). e = kjøres kun tirsdag, torsdag og fredag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). f = kjøres ikke mandag og tirsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3). g = kjøres kun onsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 3).

21 Linje 323: Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden lørdag søndag Fra Bø stasjon " Storkås byggmarked " Sagavollkrysset " Gvarv stasjon " Akkerhaugen (Reset) " Nordagutu " Holtsås " Hjuksevelta " Extruding Til Notodden kollektivterminal TIMEkspr. avg Notodden kt TIMEkspr. ank Oslo Merknader:

22 TIMEbussen linje 1: Høgås, mandag - fredag TIMEbussen linje 2: Sjukehuset / Anundskås, mandag - fredag Notodden kollektivterminal Heddalsveien x Telegata Tinnesgata x O H Holtas gate Sagafossvn x Kr Lofthus' gt Hellebekkvn x O Bjaalands gt Øvre Anundskås O Bjaalands g x H Wergelands Notodden sykehus Tinnesjordet snuplass H Wergelands gt x Sykehusvn Tinnesgata x O H Holtas gate Heddalsveien x Telegata Notodden kollektivterminal TIMEbussen linje 1 og 2 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 1 ankommer Notodden kollektivterminal fortsetter den som linje 2 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden. lørdag Notodden kollektivterminal s Posthuset s Ramberghjørnet s Prix, toppen s Nils Bjørnebu s Gj. Haugens v x Høgåsvn s Surtetjønnsv. x Høgåsvn s Nils Bjørnebu s Prix, toppen s Ramberghjørnet s Posthuset s Notodden kollektivterminal s NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). lørdag

23 TIMEbussen linje 3: Skogen / Lienveien, mandag - fredag TIMEbussen linje 4: Tuven - Klokkarud - Kvantum, mandag - fredag TIMEbussen linje 3 og 4 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 3 ankommer Notodden kollektivterminal fortsetter den som linje 4 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden. lørdag Notodden kollektivterminal s Posthuset s Ramberghjørnet s Sætre s Platonsvingen s Skardåsveien kryss s Platonsvingen s O Sverdrups gt x Lienveien s Lienveien 55 (Blokka) s Ramberghjørnet s Posthuset s Notodden kollektivterminal s Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). lørdag Notodden kollektivterminal s Heddalsveien x Telegata s Tuvensenteret... k Larskåsveien k Larskåsvn. x I. Mælandsmos v... k E134 x Klokkarudveien... k Parkering Stavkyrkja... k Carlsen, Heddal s Kvantum, Vertshuset s Heddalsveien x Telegata s Notodden kollektivterminal s Merknader: k = kjøres som linje 6 via Kvantum (kl 0600), kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser.

24 TIMEbussen linje 5: Tveiten / Tinnebyen, mandag - fredag Notodden kollektivterminal Posthuset Ramberghjørnet Prix, toppen Høybøgata Asbjørn Knudsens gate Amtmann Aalls gate ØTA kryss Tveitengt x Sauheradsveien Telnesgata x Abels gate Prix, Toppen Ramberghjørnet Posthuset Notodden kollektivterminal TIMEbussen linje 6: Kvantum - Yli - Tuven, mandag - fredag Notodden kollektivterminal s j i i b Heddalsveien x Telegata s j i i b Kvantum (Vertshuset) s j i i b Yli s j i i c Tuvensenteret... k j i i c Heddalsveien x Telegata s j i i c Notodden kollektivterminal s j i i c Merknader: b = linje 305 mot Tuddal på skoledager, TIMEbuss ved skolefri. c = linje 305 fra Tuddal (via N. vestsidevei) skoledager, TIMEbuss ved skolefri. i = kjøres om Rudshaugen ved behov. j = kjøres om Hustveit sag ved behov. k = forts. som linje 4 via Kvantum (kl 06:15), kjøres ikke i skolens ferier (se s. 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). lørdag lørdag TIMEbussen linje 5 og 6 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 5 ankommer Notodden kollektivterminal fortsetter den som linje 6 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden.

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.10.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling Linje 62, 63, 64 og 65 Rutetabell: Gyldig fra 23.08.10 www.nettbuss.no 62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling 63 Drammen-Amtmannsvingen- Lierbyen-Sjåstad-Sylling 64 Kanada ring 65 Sylling-Øverskogen Velkommen ombord

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2016 Takstreglement Gjeldande takstreglement

Detaljer

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg!

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg! Linje 71, 72, 73, 75 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Ekspressavgang: Drammen Tranby Asker Vi kjører for deg!

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 34 21.10.2010 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 81-86 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 81 Drammen Spikkestad Midtbygda Sætre 82 Katrineåsen Røyken stasjon 83 Hyggen Røyken stasjon Slemmestad 84 Røyken rådhus Slemmestad Sætre 85 Drammen Hyggen

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

MIDLERTIDIG RUTEPLAN. 250 Flekkefjord - Lyngdal m/korrespondanser (rute 200) videre til Farsund og Mandal-Kristiansand

MIDLERTIDIG RUTEPLAN. 250 Flekkefjord - Lyngdal m/korrespondanser (rute 200) videre til Farsund og Mandal-Kristiansand MIDLERTIDIG RUTEPLAN Gjelder fra mandag 20. mai t.o.m. torsdag 20. juni 2019. Det tas forbehold om forsinkelser og endringer, herunder forlenget gyldighet. NB! Fra fredager kl. 1200 t.o.m. søndag gjelder

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177.

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 1/7-2014 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde - Svarstad

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

207 Larvik - Kjose (Sommer)

207 Larvik - Kjose (Sommer) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 207 208 210 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Larvik - Svarstad 207 Larvik

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011 Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 207 208 209 210 211 Larvik - Kjose Veldre Lovisenlund - Hagalia Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Hoffsgata (Vestre Halsen) Larvik - Svarstad www.vkt.no 207 Larvik

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner.

Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner. Linje 401-430 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Kongsberg Sigdal Numedal www.bk.no Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud..

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Bestillingstransport i Verran kommune

Bestillingstransport i Verran kommune Bestillingstransport i Verran kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager)

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 91 92 93 94 96 97 Drammen - Svelvik - Berger Svelvik - Mariås Lokalrute Sande - Skafjell Sande-Holmestrand

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2011 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten.

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten. Gyldig fra 20.08.07 Frogn, Ås, Ski 562 906 913 914 915 951 963 Garder - Kroer - Oslo Dyrløkke - Ås - Ski - Bøleråsen Kroer - Ås Drøbak - Ås - Ski Dyster/Eldor - Ås Nesodden - Ås - Ski Bjastad - Kråkstad

Detaljer

SOMMER 2017 RUTETIDER

SOMMER 2017 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2017 RUTETIDER Gjelder fra 19. juni 2017 til og med 20. august 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes!

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! SARPSBORG KOMMUNE 2016 Gyldig fra JANUAR NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke

Detaljer

Røyken, Hurum, Lier, Drammen

Røyken, Hurum, Lier, Drammen Røyken, Hurum, Lier, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 81-86 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden og

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.08.12 Nettversjon sist oppdatert 05.11.12 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

SPYDEBERG Gyldig fra

SPYDEBERG Gyldig fra SPYDEBERG KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no BUSSPRISER 2013 for Aust-Agder Buss er billigst med busskort busskort.no Fra 1. februar 2013 NYHET: Verdikort gir 30 % rabatt for alle! TILBUD: BUSS K O,- RT I februar 2013 spanderer vi engangsgebyret

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer