Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen"

Transkript

1 Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra

2 Takstreglement Gjeldande takstreglement for lokalbussrutene i Telemark gjeld frå Vaksen: Frå og med den dag ein fyller 16 år må ein betale vaksen takst jf. ordinært takstregulativ. Barn: Barn i alderen 0-3 år reiser gratis viss det ikkje krev eigen sitteplass. F.o.m. 4 år fram til fylte 16 år er prisen 50 % av vaksentakst avrunda oppover til næraste heile krone. Honnør: Honnørrabatt er lik 50 % av vaksen enkeltbillett avrunda oppover til næraste heile krone. Desse har rett på honnørrabatt: a) Personar over 67 år. b) Uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd. c) Blinde. d) Ektefelle som reiser saman med person som har rett til honnørrabatt etter pkt. a, b eller c. Det krevjast godkjent legitimasjon (t.d. bankkort, førarkort eller pass) for å få rabatt. Personar under pkt. b må i tillegg ha legitimasjon frå NAV for uførepensjon etter gjeldande lov. Vernepliktige: Vernepliktige mannskap (korporalar og meinige) får 50 % rabatt, men skal minst betale minstetakst vaksen. Månadskort og periodekort for vaksne Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter i hele Telemark innenfor betalt reisestrekning. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. Kortet er upersonleg, dvs. kan nyttast av fleire personar, men berre ein i gongen. Ungdomskort Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter i hele Telemark. Studentkort Studentkort kan benyttas av studentar med gyldig studiebevis frå offentlege skular (høgskule, universitet, vidaregåande skule), private høgskular (f.eks. BI og folkehøgskule). UngVoksen UngVoksen kortet kan benyttas av dei som er mellom 20 og 29 år. Ved kontroll må den reisande kunne legitimere at han/ ho har krav på å bruke dette kortet. 2

3 Skuleskyss Elevar i barne- og ungdomsskulen og elevar i vidaregåande skule som er tilkjent fri eller delvis fri reise til- og frå skulen, skal utan oppmoding vise fram gyldig skulereisekort når dei går på bussen. Det er eit personleg elektronisk skulereisekort. Dersom eleven ikkje kan framvise gyldig skulereisekort skal det krevjast betaling eller annan garanti for reisa. Handbagasje Handbagasje som får plass i bagasjehylla, på fang eller under setet, kan takast med gratis. Bagasje må ikkje plasserast i midtgangen. Reisegods Ordinært reisegods er gratis, og blir teke med dersom det er plass. Døme på dette er barnevogner, ski, små kjelkar, akebrett o.l. Ski og stavar skal være samanbunde. Syklar, sparkstøttingar, større kjelkar o.l. Mot betaling av barnetakst kan syklar, sparkstøttingar, større kjelkar o.l. takast med dersom det er plass. Hundar Mot betaling av barnetakst kan hundar takast med. Hundar skal ikkje plasserast i passasjersetet, men på golvet og/eller den staden sjåføren utpeikar. Flg. hundar reiser fritt: Førarhund saman med blinde, politihund saman med politi i uniform. Straffetakst Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort skal betale eit gebyr på minst kr. 300,-. Reisegaranti Reisegarantien gir deg rettigheter hvis bussen ikke går. Dette kan være alternativ transport, eller refusjon av utgifter. Sett deg inn i reglene for garantien, og hvordan du skal be om refusjon. Dette garanterer vi Hvis bussen blir forsinket eller det oppstår en annen svikt i kollektivtilbudet gjør vi 3 ting. Vi gir deg best mulig informasjon om hva som skjer. Vi gir deg informasjon om alternativ transport så tidlig som mulig. Vi setter opp alternativ transport hvis det er praktisk mulig. Vi refunderer utlegg til transport dersom alternativ transport ikke kan skaffes. 3

4 Dette refunderer vi Vi refunderer dine utlegg til drosje, egen bil eller andre alternativer basert på forsinkelsen og utleggets størrelse. 20 minutter forsinkelse på reiser under 1 time. Refusjon inntil 500 kroner. 40 minutter forsinkelse på reiser mellom 1 og 3 timer. Refusjon inntil 750 kroner. 60 minutter forsinkelse på reise over 3 timer. Refusjon inntil 1000 kroner. Når gjelder garantien? Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Men det er noen viktige unntak. Vi tilbyr ikke refusjon dersom avviket er forhåndsannonsert. Vi tilbyr ikke refusjon dersom du vet, eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ligger hos andre enn transportøren. Reisegarantien gjelder ikke hvis forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. Hvis du bruker egen bil, dekkes ikke kilometergodtgjørelse for tilbakereisen. Reisegarantien gjelder for hele Norge og er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Les hele reisegarantien her: Ytterligere informasjon om reisegarantien Ruteopplysning: Tlf 177 eller tlf Eller MILJØMERKET Trykksak 379 Repro og trykk: 07 Media 07.no, mai 2016, opplag 1.000

5 HUSK AT DU KAN KJØPE BILLETTER PÅ INTERNETT TIL TIMEKSPRESSEN LINJE 1 MELLOM NOTODDEN OG OSLO. Gå inn på 5

6 Linje NW185 Notodden - Rjukan Km Mandag-fredag Lørdag Søndag 0 Oslo Bussterminal... 07:00 09:00 11:00 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 10:00 16:00 10:00 12:00 18:00 20: Notodden skysstasjon... 09:10 11:10 13:10 15:10 16:10 17:10 19:10 21:10 12:10 18:10 12:10 14:10 20:10 22: Notodden skysstasjon...06:50 09:30 11:30 13:30 15:30 16:30 17:30 19:30 21:30 12:30 18:30 12:30 14:30 20:30 22: Notodden lufthavn...06:53 09:33 11:33 13:33 15:33 16:33 17:33 19:33 21:33 12:33 18:33 12:33 14:33 20:33 22:23 Kasin...07:03 09:43 11:43 13:43 15:43 16:43 17:43 19:43 21:43 12:43 18:43 12:43 14:43 20:43 22: Ørvella fv :05 09:45 11:45 13:45 15:45 16:45 17:45 19:45 21:45 12:45 18:45 12:45 14:45 20:45 22: Gransherad Gryta...07:15 09:55 11:55 13:55 15:55 16:55 17:55 19:55 21:55 12:55 18:55 12:55 14:55 20:55 22: Mæl rasteplass...07:42 10:22 12:22 14:22 16:22 17:22 18:22 20:22 22:22 13:22 19:22 13:22 15:22 21:22 23: Miland ny vei...07:45 10:25 12:25 14:25 16:25 17:25 18:25 20:25 22:25 13:25 19:25 13:25 15:25 21:25 23: Rjukan rutebilstasjon...08:00 10:40 12:40 14:40 16:40 17:40 18:40 20:40 22:40 13:40 19:40 13:40 15:40 21:40 23:30 Linje NW185 Rjukan - Notodden Km Mandag-fredag Lørdag Søndag 0 Rjukan rutebilstasjon...05:20 06:30 07:40 09:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40 09:40 15:40 09:40 11:40 15:40 17:40 12 Miland ny vei...05:37 06:51 07:57 09:57 11:57 13:57 15:57 17:57 19:57 09:57 15:57 09:57 11:57 15:57 17:57 15 Mæl rasteplass...05:42 06:56 08:02 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02 20:02 10:02 16:02 10:02 12:02 16:02 18:02 49 Gransherad Gryta...06:10 07:25 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 10:30 16:30 10:30 12:30 16:30 18:30 59 Ørvella fv :20 07:35 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 10:40 16:40 10:40 12:40 16:40 18:40 Kasin...06:25 07:40 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 10:45 16:45 10:45 12:45 16:45 18:45 73 Notodden lufthavn...06:35 07:50 08:55 10:55 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 10:55 16:55 10:55 12:55 16:55 18:55 75 Notodden skysstasjon...06:40 08:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 11:00 17:00 11:00 13:00 17:00 19:00 75 Notodden skysstasjon... 08:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20 11:20 17:20 11:20 13:20 17:20 19: Oslo Bussterminal... 10:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 13:30 19:30 13:30 15:30 19:30 21:30 6 a = Kun avstigning.

7 Linje 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) mandag - fredag Fra Lunde stasjon... 07:05 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 Nometoppen... 07:10 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 Dagsrud... 07:13 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 Til Ulefoss senter... 07:20 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 Fra Ulefoss senter... 10:30 12:30 Berget Til Ulefoss senter Fra Ulefoss senter... 07:35b 08:35b 09:35b 10:35b 11:35b 12:35b 13:35b 14:30b 15:30b 16:35b 17:40b Kubru... 07:47b 08:47b 09:47b 10:47b 11:47b 12:47b 13:47b 14:42b 15:42b 16:47b 17:52b Til Skien terminal... 08:08b 09:08b 10:08b 11:08b 12:08b 13:08b 14:08b 15:08b 16:08b 17:08b 18:13b Til Skien stasjon... 08:15b 09:15b 10:15b 11:15b 12:15b 13:15b 14:15b 15:15b 16:15b 17:15b 18:20b Linje 103 (Skien -) Ulefoss - Lunde mandag - fredag Fra Skien terminal... 06:45b 07:30b 08:40b 10:40b 11:40b 12:40b 13:40b 14:40b 15:40b 16:40b 18:40b 20:40b Kubru... 07:10b 07.50b 09:00b 11:00b 12:00b 13:00b 14:00b 15:00b 16:00b 17:00b 19:00b 21:00b Til Ulefoss senter... 07:30b 08:10b 09:20b 11:20b 12:20b 13:20b 14:20b 15:20b 16:20b 17:20b 19:20b 21:20b Fra Ulefoss senter... 07:30 08:30 09:30 10:40 11:30 12:40 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:20d 21:20d Berget... 15:32 Dagsrud... 07:34 08:34 09:34 10:44 11:34 12:44 13:34 14:34 15:39 16:34 17:34 19:24d 21:24d Nometoppen... 07:37 08:37 09:37 10:47 11:37 12:47 13:37 14:37 15:42 16:37 17:37 19:27d 21:37d Til Lunde stasjon... 07:45 08:45 09:45 10:55 11:45 12:55 13:45 14:45 15:50 16:45 17:45 19:35d 21:35d b = kjøres av linje NW182 Telemarksekspressen med forbehold om brutt korrespodanse ved forsinkelse. d = Taxi for buss. Ring Ulefoss taxi på tlf senest 30 min. før avgang 7

8 Linje 301 (Seljord -) Hjartdal - Notodden Mandag - fredag Fra Hjartdal (Nordbø) g Sauland (Løvheim) g Omnesfossen g Ørvella fv g 07.40i Kasin i Notodden lufthavn i Til Notodden skysstasjon i g = Bestillingstaxi. Avgangen må bestilles på tlf senest kl dagen i forveien. i = linje NW185 Rjukanekspressen. Linje 301 Notodden - Hjartdal (- Seljord) Mandag - fredag Fra Notodden skysstasjon i Notodden lufthavn i Kasin i Ørvella fv i 16.45g Omnesfossen g Sauland (Løvheim) g Hjartdal (Nordbø) b 8 Forbindelser Ørvella - Kasin - Notodden lufthavn og retur finner du i egen tabell for Rjukanekspressen.

9 Linje 116 Bø Bø sommarland Avganger uten merknad kjøres alle dager TIMEksp. avg Oslo TIMEksp. ank Notodden Linje 323 avg Notodden d 10.55b 11.55c 12.55d Linje 323 ank Bø stasjon d 11.44b 12.52c 13.44d Fra Bø stasjon Sandvin Til Bø Sommarland Linje 116 Bø sommarland Bø Avganger uten merknad kjøres alle dager Fra Bø Sommarland Sandvin... x x x x x x x x Til Bø stasjon Linje 323 avg Bø stasjon d 11.55b 13.55d 14.15c b Linje 323 ank Notodden d 12.44b 14.44d 15.20c b TIMEksp. avg Notodden TIMEksp. ank Oslo b = kjøres kun mandag - fredag. c = kjøres alle dager i perioden untatt fredag og lørdag d = kjøres alle dager unntatt søndag. Kjøres kun mens Sommarland-parken er åpen. 9 Merk: Linje 116 kjøres av Telemark bilruter, telefon

10 Linje 323 Notodden Gvarv Bø Lunde Mandag - fredag Lørdag Søndag TIMEks. avg. Oslo :00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 06:00 09:00 10:00 12:00 14:00 09:00 12:00 14:00 18:00 TIMEks. ank. Drammen :45 08:45 09:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 06:45 09:45 10:45 12:45 14:45 09:45 12:45 14:45 18:45 TIMEks. ank. Kongsberg :25 09:25 10:25 11:25 13:25 15:25 17:25 19:25 07:25 10:25 11:25 13:25 15:25 10:25 13:25 15:25 19:25 TIMEks. ank. Notodden :10 10:10 11:10 12:10 14:10 16:10 18:10 20:10 08:10 11:10 12:10 14:10 16:10 11:10 14:10 16:10 20:10 Notodden skysstasjon... 06:55 08:55 10:55 11:55c 12:55 14:55 16:55 18:55 20:55 08:55 11:55c 12:55 14:55 16:55 11:55c 14:55 16:55 20:55 ØTA næringspark... 07:00 09:00 11:00 12:00c 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 09:00 12:00c 13:00 15:00 17:00 12:00c 15:00 17:00 21:00 Hjuksevelta... 07:06 09:06 11:06 12:06c 13:06 15:06 17:06 19:06 21:06 09:06 12:06c 13:06 15:06 17:06 12:06c 15:06 17:06 21:06 Holtsås... 07:13 09:13 11:13 12:13c 13:13 15:13 17:13 19:13 21:13 09:13 12:13c 13:13 15:13 17:13 12:13c 15:13 17:13 21:13 Nordagutu... 07:19 09:19 11:19 12:19c 13:19 15:19 17:19 19:19 21:19 09:19 12:19c 13:19 15:19 17:19 12:19c 15:19 17:19 21:19 Norsjø hotell... 07:25 09:25 11:25 12:25c 13:25 15:25 17:25 19:25 21:25 09:25 12:25c 13:25 15:25 17:25 12:25c 15:25 17:25 21:25 Akkerhaugen Jonsåsreset fv :27 09:27 11:27 12:27c 13:27 15:27 17:27 19:27 21:27 09:27 12:27c 13:27 15:27 17:27 12:27c 15:27 17:27 21:27 Gvarv stasjon... 07:33 09:33 11:33 12:33c 13:33 15:33 17:33 19:33 21:33 09:33 12:33c 13:33 15:33 17:33 12:33c 15:33 17:33 21:33 Sagavoll... 07:35 09:35 11:35 12:35c 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35 09:35 12:35c 13:35 15:35 17:35 12:35c 15:35 17:35 21:35 Storkåsa... 07:37 09:37 11:37 12:37c 13:37 15:37 17:37 19:37 21:37 09:37 12:37c 13:37 15:37 17:37 12:37c 15:37 17:37 21:37 Bø stasjon... 07:44 09:44 11:44 12:44c 13:44 15:44 17:44 19:44 21:44 09:44 12:44c 13:44 15:44 17:44 12:44c 15:44 17:44 21:44 Avg. Linje 116 fra Bø stasjon... 09:50 11:50 12:50 13:50 15: :50 12:50c 13:50 15: :50 15: Ank. Linje 116 til Bø sommarland... 09:57 11:57 12:57 13:57 15: :57 12:57c 13:57 15: :57 15: Bø stasjon :45c... 16:05h :45c :45c Tjønnås :50c... 16:10h :50c :50c Svendseid :57c... 16:17h :57c :57c Lunde stasjon :04c... 16:25h :04c :04c Lunde sluse :05c :05c :05c c = kjøres alle dager i perioden unntatt fredag og lørdag h = Bestillingstaxi med busstakst, kjøres ved oppmøte Bø taxi.

11 Linje 323 Notodden Gvarv Bø Lunde Mandag - fredag Lørdag Søndag Lunde sluse :55c :55c :55c Lunde stasjon :57c :57c :57c svedseid :01c :01c :01c Tjønnås :08c :08c :08c Bø stasjon :15c :15c :15c Avg. linje 116 Bø sommarland :28 14:00 15:28 17:28 19: :28 14:00 15:28 17: :28 17:08... Ank. Bø stasjon :39 14:08 15:39 17:39 19: :39 14:08 15:39 17: :39 17:08... Bø stasjon... 07:55 09:55 11:55 13:55 14:15c 15:55 17:55 19:55 21:55 09:55 13:55 14:15c 15:55 17:55 14:15c 15:55 17:55 21:55 Storkåsa... 08:00 10:00 12:00 14:00 14:20c 16:00 18:00 20:00 22:00 10:00 14:00 14:20c 16:00 18:00 14:20c 16:00 18:00 22:00 Sagavoll... 08:04 10:04 12:04 14:04 14:24c 16:04 18:04 20:04 22:04 10:04 14:04 14:24c 16:04 18:04 14:24c 16:04 18:04 22:04 Gvarv stasjon... 08:06 10:06 12:06 14:06 14:26c 16:06 18:06 20:06 22:06 10:06 14:06 14:26c 16:06 18:06 14:26c 16:06 18:06 22:06 Akkerhaugen jonsåsreset fv :12 10:12 12:12 14:12 14:32c 16:12 18:12 20:12 22:12 10:12 14:12 14:32c 16:12 18:12 14:32c 16:12 18:12 22:12 Norsjø hotell... 08:14 10:14 12:14 14:14 14:34c 16:14 18:14 20:14 22:14 10:14 14:14 14:34c 16:14 18:14 14:34c 16:14 18:14 22:14 Nordagutu... 08:20 10:20 12:20 14:20 14:40c 16:20 18:20 20:20 22:20 10:20 14:20 14:40c 16:20 18:20 14:40c 16:20 18:20 22:20 Holtsås... 08:26 10:26 12:26 14:26 14:46c 16:26 18:26 20:26 22:26 10:26 14:26 14:46c 16:26 18:26 14:46c 16:26 18:26 22:26 Hjuksevelta... 08:33 10:33 12:33 14:33 14:53c 16:33 18:33 20:33 22:33 10:33 14:33 14:53c 16:33 18:33 14:53c 16:33 18:33 22:33 ØTA næringspark... 08:39 10:39 12:39 14:39 14:58c 16:39 18:39 20:39 22:39 10:39 14:39 14:58c 16:39 18:39 14:58c 16:39 18:39 22:39 Notodden skysstasjon... 08:44 10:44 12:44 14:44 15:04c 16:44 18:44 20:44 22:44 10:44 14:44 15:04c 16:44 18:44 15:04c 16:44 18:44 22:44 TIMEks. avg Notodden... 09:20 11:20 13:20 15:20 15:20 17:20 19:20 21:20 23:20f 11:20 15:20 15:20 17:20 19:20 15:20 17:20 19:20... TIMEks. ank. Kongsberg... 10:05 12:05 14:05 16:05 16:05 18:05 20:05 22:05 00:05f 12:05 16:05 16:05 18:05 20:05 16:05 18:05 20:05... TIMEks. ank. Drammen... 10:45 12:45 14:45 16:45 16:45 18:45 20:45 22:45 00:45f 12:45 16:45 16:45 18:45 20:45 16:45 18:45 20:45... TIMEks. ank. Oslo... 11:30 13:30 15:30 17:30 17:30 19:30 21:30 23:30 01:30f 13:30 17:30 17:30 19:30 21:30 17:30 19:30 21: c = kjøres alle dager i perioden unntatt fredag og lørdag h = Bestillingstaxi med buss takst, kjøres ved oppmøte Bø taxi. f = Kun fredag ( natt mellom fredag og lørdag)

12 TIMEbussen linje 1 Høgås mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Notodden stasjon... Skoland Ramberghjørnet Toppen Nils Bjørnebu Gjermund Haugens veg Surtetjønnsvegen Nils Bjørnebu Toppen Ramberghjørnet Skoland Notodden skysstasjon Merk: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. TIMEbussen linje 2 Sjukehuset Anundskås mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Notodden stasjon... 14:26 Tinnå bru Tinnesgata Kristian Lofthusgate Hellebrekkvegen Øvre Anundskås Anundskåsveien Sykehuset Notodden Tinnesjordet Tinnes nordre Sykehuset Notodden Tinfos Tinnå bru Notodden skysstasjon TIMEbussen linje 1 og 2 kjøres av samme buss slik at når bussen på linje 1 ankommer Notodden skysstasjon fortsetter den som linje 2 og motsatt. 12

13 TIMEbussen linje 3 HIT Skogen Lienveien mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon : Notodden stasjon... 07:56 08:56 12:56 15:56 Skoland : Ramberghjørnet : HiT Notodden Sætre : Veveriet : Platonsvingen : Kasinmoen : Lienveien (blokka) : Ramberghjørnet : Skoland : Notodden skysstasjon : Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). TIMEbussen linje 4 Tuven Heddal Stavkyrkje Kvantum mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Tinnå bru Tuvensenteret Larskåsvegen Ingebjørg Mælandsmos veg Haugmoen Heddal barneskule Kvantum Tinnå bru Notodden skysstasjon NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. 13 TIMEbussen linje 3 og 4 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 3 ankommer Notodden skysstasjon fortsetter den som linje 4 og motsatt.

14 TIMEbussen linje 5 Tveiten Tinnebyen mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Skoland Ramberghjørnet Toppen Høybøgata Steingardsbakken Tveitdalen ØTA Næringspark Ivar Aasens gate Tveitdalen fv Kattekleiv Ramberghjørnet Skoland Notodden skysstasjon TIMEbussen linje 6 Kvantum Yli Tuven mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Tinnå bru Kvantum Yli skole Tuvensenteret Tinnå bru Notodden skysstasjon = kun avstigning. TIMEbussen linje 5 og 6 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 5 ankommer Notodden skysstasjon fortsetter den som linje 6 og motsatt.

15 Nytt stoppested for reisende All informasjon om kollektivtrafikk i Telemark finner du nå på farte.no. Stopp innom vårt nye nettsted for rutetider, reiseplanlegger, nettbutikk og informasjon. Telemark fylkeskommune er stolt eier av farte.no og sørger for kollektivtilbudet i hele fylket. 15

16 Barne- og ungdomskort 300 kr Kortet gjelder for alle under 20 år. Med dette har du fritt antall reiser på buss og ferge i hele Telemark i 30 dager. For andre billettprodukter gå inn på farte.no. Telemark fylkeskommune er stolt eier av farte.no og sørger for kollektivtilbudet i hele fylket.

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2016 Takstreglement Gjeldande takstreglement

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.10.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

ASKIM 2014. Gyldig fra

ASKIM 2014. Gyldig fra ASKIM KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

SOMMER 2017 RUTETIDER

SOMMER 2017 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2017 RUTETIDER Gjelder fra 19. juni 2017 til og med 20. august 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2011 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

Ruteopplysning tlf. 177. Buss i Vestfold. Gjelder fra 25/1-2016. (kun skoledager)

Ruteopplysning tlf. 177. Buss i Vestfold. Gjelder fra 25/1-2016. (kun skoledager) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 25/1-2016 Buss i Vestfold 91 92 93 94 96 97 Drammen - Svelvik - Berger Svelvik - Mariås Lokalrute Sande - Skafjell Sande-Holmestrand (kun

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Vedlegg 5 : Reisegaranti

Vedlegg 5 : Reisegaranti Vedlegg 5 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 5 21.10.2010 Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Bestillingstransport i Verran kommune

Bestillingstransport i Verran kommune Bestillingstransport i Verran kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! SARPSBORG KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vedlegg 6 Reisegaranti Reisegaranti Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

RÅDE 2014. Gyldig fra

RÅDE 2014. Gyldig fra RÅDE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg!

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg! Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 03.01.2013 til 18.08.2013 Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks 2290 3003 Drammen t: 32 13 44

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 16. oktober 2017

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 16. oktober 2017 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 16. oktober 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.08.12 Nettversjon sist oppdatert 05.11.12 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14. nettbuss.no

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14. nettbuss.no Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kragerø Linje 459 Kragerø Grenland Vi kjører for deg! nettbuss.no 1 Innhold

Detaljer

HERØY KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HERØY KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 15. august 2016

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 15. august 2016 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 15. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. oktober 2018

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. oktober 2018 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 15. oktober 2018 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 23. juni 17. august 2014 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Priser og rabatter 2016

Priser og rabatter 2016 Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt og nattbuss inkluderes i

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Drammen, Nedre Eiker. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 3-16, 21-25, 51-55

Drammen, Nedre Eiker. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 3-16, 21-25, 51-55 Drammen, Nedre Eiker Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 3-16, 21-25, 51-55 1 Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Brakar as, Bragernes

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 81-86 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 81 Drammen Spikkestad Midtbygda Sætre 82 Katrineåsen Røyken stasjon 83 Hyggen Røyken stasjon Slemmestad 84 Røyken rådhus Slemmestad Sætre 85 Drammen Hyggen

Detaljer

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager)

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 91 92 93 94 96 97 Drammen - Svelvik - Berger Svelvik - Mariås Lokalrute Sande - Skafjell Sande-Holmestrand

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY SOMMER Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide til ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG.

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 8/12-2012 Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke

Detaljer

HALDEN & AREMARK KOMMUNE

HALDEN & AREMARK KOMMUNE HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 26. JUNI 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT)

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) SAK 29/10 BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) Saksopplysning Hallingdal ungdomsråd (HUR) har i fleire møte drøfta eit felles busskort som gjeld for alle busselskapa sine ruter. HUR har og teke

Detaljer