KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp."

Transkript

1 Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-. Kortet er upersonlig, og det er mulig å legge opptil to billettprodukter på kortet dersom det ene produktet er aktivt. Det kan også være kun én aktiv reise i kortet av gangen. Glemt busskort Ved glemt busskort skal det alltid betales for reisen. KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. ENKELTBILLETTER Voksen Fra og med den dag en fyller 16 år betales voksen pris. Barn Fra og med fylte 4 år og fram til fylte 16 år betales barnepris, dvs. 50 % av voksen enkeltbillett avrundet oppad til nærmeste hele krone. Barnerabatt gis ikke i tillegg til annen rabatt (f.eks. ved bruk av reisepenger). Honnør Honnørtakst er 50 % av prisen på voksen enkeltbillett avrundet oppad til nærmeste hele krone. Honnørbillett selges til den som oppfyller minst ett av følgende krav: - Person over 67 år - Ufør med uførepensjon etter Lov om folketrygd av nr 12, paragraf Blind - Ektefelle/samboer som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter forannevnte punkter. Dette gjelder for alle billettprodukter. Legitimasjon fra NAV for uførepensjon etter ovennevnte lov, sammen med annen gyldig legitimasjon, må forevises. Annen form for pensjon som f.eks. førtidspensjon, etterlattepensjon eller lignende gir ikke rett til honnørbillett. 1

2 Honnørrabatt gis ikke i tillegg til annen rabatt (f.eks. ved bruk av reisepenger). 24- timersbillett 24-timersbilletten selges til 2,5 X enkeltbillettpris og gir rett til et ubegrenset antall reiser innenfor sonene det er betalt for. Billetten er gyldig i 24 timer fra tidspunktet den er kjøpt. Billetten gjelder ikke på natt- og ekspressbusser. Grupperabatt Når minst tre personer reiser sammen gis 33 % rabatt. Grupperabatten forutsetter at alle i gruppen har samme påstigningssted og destinasjon. Gruppen kan inneholde barn / honnør men kun de voksne får rabatt. KORTPRODUKTER Periodebillett Periodebillett gjelder for 7 eller 30 dager fra og med førstegangs validering og selges kun til voksen pris. En periodebillett er upersonlig og gir ihendehaveren rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen. Reisepenger Reisepenger kjøpes med en verdi på hele hundre kroner (minimum kr 200,-), og deretter trekkes betaling for reisen fra saldoen hver gang billetten brukes. Betaling med reisepenger gir 20 % rabatt på voksen enkeltbillettpris. Bruk av reisepenger gir ingen ekstra rabatt ved betaling for barn eller honnør. Ihendehaver kan betale for flere reisende med samme billett, forutsatt at de reiser på samme strekning. Billetten har ingen begrensning når det gjelder reisestrekning. Brakar 9/14 Barn og ansatte i barnehager og grunnskoler ( klasse) som reiser sammen kan reise gratis i perioden fra kl. 09:00 til kl. 14:00 på hverdager. De reisende må ha med et reisebevis fra Brakar. Beviset skal i tillegg være stemplet av barnehagen/skolen. Reisebeviset skal leveres til sjåfør. Det gis ikke plassgaranti. Gruppen må bestå av mellom 5 og 20 reisende, og gruppen skal inneholde flere barn enn voksne. Se også egen brosjyre. Brakar 20/25 Brakar er en 30 dagers periodebillett som er gyldig fra og med fylte 20 år til og med den dagen innehaver fyller 25 år. Billetten gjelder 30 døgn fra førstegangs validering. Det må fremvises gyldig legitimasjon ved førstegangs kjøp. Ved fylte 25 år sperres billetten. Kunden må kjøpe et nytt reisekort og ny billett. Restbeløp overføres til ihendehavers konto hvis dette reisekortet er registrert. Brakar 20/25 gjelder i alle soner på Brakars linjer. Billetten gjelder ikke på ekspressbusser, nattbusser eller NSB. Brakar BussTog Kunder som har NSB periodebillett kan kjøpe en kombinasjonsbillett som fungerer som en 30-dagers periodebillett på bussen. Billetten selges via NSBs app eller på et av våre 2

3 billettutsalg. Overgangsbilletten er gyldig for overgang i første sone fra alle jernbanestasjoner i fylket, samt fra Asker stasjon. Ved reise utover denne sonen må billetten skjøtes. Brakar Student Studenter yngre enn 30 år som studerer ved høyskole, universitet eller fagskole får 40 % rabatt på periodekort. Elever ved folkehøgskoler får også denne rabatten. Ved kjøp og fornyelse av studentbillett må det alltid fremlegges kvittering for betalt semesteravgift og gyldig legitimasjon. Studentbilletten kan kun kjøpes og fornyes ved et av våre billettutsalg: REISER I RØYKEN OG HURUM OG LINJE 71 I Røyken og Hurum kommuner benyttes Ruters soner, takster og takstregler for reiser internt i de to kommunene og for reiser inn i Akershus. For reiser som krysser grensen mellom Røyken og Lier kommune og videre mot Drammen, gjelder priser og prisregler fra Buskerud Kollektivtrafikk AS. Periodebilletter og ungdomsbilletter kjøpt i Ruters pris- og sonesystem (dvs. Ruter og NSBbilletter) er gyldig på Brakars linjer og linje 71. Billetten er gyldig på app og på reisekort sammen med valideringskvittering. Brakars periodebillett, Brakar 20/25 og ungdomsbillett er gyldig på busslinjer som kjøres av Ruter As. Kunden skal vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering. REISER MED ANDRE Reiser med Vestviken Kollektivtrafikk AS Brakars periodebillett og ungdomsbillett er gyldig reisebevis sammen med valideringskvittering på busslinjer som kjøres av Vestviken Kollektivtrafikk AS innenfor Buskerud. Reiser med TIMEkspressen Brakars periodebillett, Brakar 20/25 og ungdomsbillett er gyldig reisebevis på TIMEkspressen linje 10 og 4 innenfor Buskerud, men ikke på strekningen Drammen Krokstadelva. Se mer under Ungdomsbillett UNGDOMSBILLETT Ungdomsbillett er en 30 dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen innehaver fyller 20 år. Billetten gjelder 30 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. Ved førstegangsutstedelse tilkommer en kortavgift på kr 50,-. Også personer under 20 år bosatt utenfor Buskerud kan kjøpe ungdomsbillett. 3

4 Ved glemt ungdomsbillett skal innehaver alltid betale for reisen. Legitimasjon Ved førstegangs utstedelse av kort, eller henvendelser i forbindelse med ungdomsbillett må det vises legitimasjon, f.eks. bankkort med bilde, skolebevis med bilde, pass eller ev. fødselsattest. Det må også kunne vises gyldig legitimasjon på bussen dersom det er tvil om alder og sjåføren spør om det. Gyldighetsområde Gyldig ungdomskort gir adgang til å reise ubegrenset med alle fylkets lokale busslinjer (unntatt nattbusser) innenfor Buskerud. Kortet gjelder også på lokaltog og korte regiontog innenfor Buskerud fylke, samt med tilbringer- / bestillingsturer der slike er opprettet. Reiser med tog, ekspressbusser og andre kollektivselskap Ungdomsbilletten kan benyttes ved å vise reisekort + gyldig valideringskvittering på følgende steder: Alle NSB lokaltog og korte regiontog Buskerud. Buss på strekningen Hvittingfoss Svarstad og Hønefoss Jevnaker. TIMEkspressen linje 4 innenfor Buskerud TIMEkspressen linje 10 innenfor Buskerud (restriksjoner gjelder Krokstadelva - Drammen) Hallingbussen innenfor Buskerud Valdresekspressen mellom Hønefoss og Nes i Ådal (restriksjoner gjelder på enkelte avganger) Reiser i Røyken og Hurum på busslinjer som kjøres av Ruter As Reiser med Vestviken Kollektivtrafikk AS innenfor Buskerud. Bruk av ungdomsbillett i andre fylker Ungdomsbilletten er ikke gyldig utenfor Buskerud grense. Ved reiser i andre fylker må det kjøpes egen ungdomsbillett eller enkeltbillett i det aktuelle fylket. ØVRIGE REGLER Vernepliktig Vernepliktig mannskap (korporaler / menige) og sivilt tjenestepliktige betaler som for barn/honnør, men aldri mindre enn voksenbillettpris i en sone (kr. 35,-). Legitimasjon er uniform eller gyldig vernepliktsbok, verneplikts kort eller tjeneste bok. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Ledsager Når person med gyldig ledsagerbevis har med ledsager, reiser begge til honnørtakst. Døvblind med gyldig legitimasjon ( grønt kort fra et av de fire statlige kompetansesentre) har rett til honnørbillett og gratis medfølgende ledsager. Dette gjelder alle billettprodukter. Førerhund Førerhund for blind/svaksynt og politihund sammen med politi i uniform reiser gratis. Overgang Med overgang menes bytte av buss eller busslinje for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 45 minutter + 15 minutter pr sone det betales for. Dette betyr vanligvis at bytte av buss/busslinje må skje ca 1 4

5 time etter første avstigning. Alle enkeltbilletter er gyldig for overgang. Returreise defineres også som overgang. Overgang innen samme sone er gratis, mens det ved sonekryssende reise må betales et tillegg. Tillegget vil være prisen for hele den nye reisen minus påstigningssonen. En reise som innebærer bytte av buss betales normalt helt fram til bestemmelsesstedet ved første påstigning. På neste buss må den reisende opplyse sjåføren om overgang og vise billetten. Dette skal også gjøres ved bruk av elektronisk busskort. Skjøting Med skjøting menes i denne sammenheng at en kunde med periodebillett ønsker å reise en lengre strekning enn periodebilletten er gyldig. Når reisen skal fortsette videre inn i ny sone må det kjøpes tilleggsbillett for hele strekningen periodebilletten ikke gjelder, men fra den nye prisen trekkes prisen for en sone (påstigningssonen, der overgangen finner sted). Bussgods Det er mulig å sende brev/pakker med bussene i Buskerud (gjelder ikke ved bytte av buss). Brev/pakker inndeles i følgende kategorier: Brev kr 40 Gods inntil 1 kg kr 60 Gods inntil 10 kg kr 70 Gods inntil 30 kg kr 105 Bagasje Bagasje medtas gratis hvis det er plass, og skal plasseres slik at den ikke er i veien for andre, f.eks i bagasjehylle, på fang, under setet eller i bussens bagasjerom. Bagasje må ikke plasseres i midtgangen som er nødutgang. Hunder, ski, barnevogn, sykkel, sparkstøtting o.l.: Tas med så langt det er plass. Straffetakst / gebyrer Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort skal betale tilleggsavgift. Se også Transportvedtekter på brakar.no. Defekt reisekort Reisekort med synlig påførte skader blir ikke erstattet. Refusjon av periodebillett Periodebillett kan innløses i gyldighetsperioden kun ved sykemelding. Ihendehaver ansees å ha reist til og med den dagen busskort blir levert til et vårt kundsenter/billettutsalg eller blir sendt til Brakar. Refusjon gis ut fra periodebillettprisen delt på 30 dager multiplisert med antall dager kortet ikke er brukt av disse 30 dagene. Ved refusjon avkreves et gebyr på kr 50,-. Tap av kort eller ødelagte kort med periodebillett Tapt periodebillett kan erstattes dersom ihendehaver kan vise frem kvittering fra kjøp av billetten. En ennå ikke startet billett vil bli erstattet i sin helhet. Det tapte kortet vil bli sperret og utbetaling skjer via bank. Refusjon gis regnet fra og med dagen etter at kortet er meldt 5

6 tapt, og regnes ut fra periodebillettprisen delt på 30 dager multiplisert med antall dager kortet ikke er brukt av disse 30 dagene Tap av kort bør umiddelbart meldes til eller ved fremmøte direkte til Brakar Kundesenter i Drammen eller et av våre øvrige billettutsalg. Ved refusjon avkreves et gebyr på kr 50,-. Tap av kort eller ødelagte kort med ungdomsbillett/brakar Er du registret kunde, vil tap av ungdomsbillett/brakar bli erstattet med ubrukt verdi. Tap av kort må meldes umiddelbart til eller ved fremmøte direkte hos Brakar kundesenter, Drammen eller et av våre øvrige billettutsalg. Det tapte kortet vil bli sperret og utbetaling skjer via bank. Refusjon gis regnet fra og med dagen etter at kortet er meldt tapt. Det avkreves et gebyr på kr 50,-. Er du uregistrert kunde, vil tap av ungdomsbillett/brakar ikke erstattes. Tap av kort med reisepenger Tapte reisepenger kan erstattes dersom ihendehaver kan vise frem kvittering fra kjøp av billetten. Gjenstående beløp på billetten kan overføres til nytt reisekort eller bli utbetalt i sin helhet fra og med dagen reisekortet er meldt tapt, til bankkonto. Tap av kort bør meldes umiddelbart til Brakar kundesenter, Drammen eller et av våre øvrige billettutsalg. Bruk av mobilapp Ved bruk av billett på mobilapp er den reisende selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig strøm eller batteri i mobiltelefonen. Reisende som ikke kan vise gyldig billett skal betale ordinær pris. VÅRE BILLETTUTSALG Brakar Kundesenter, Bragernes torg 1, Drammen Sentrum Stopp Hønefoss, Stangsgate 10, Hønefoss Storgata Kiosken, Storgata 12, Kongsberg Mix Hokksund, Stasjonsgata 69, Hokksund Nettbuss Hallingdal Billag AS, Trolløya, Ål 6

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst.

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Nyttig å vite når du skal reise med NSB

Nyttig å vite når du skal reise med NSB Nyttig å vite når du skal reise med NSB Planlegg reisen Innhold Visste du at NSB har over 50 millioner reisende i året 150.000 reisende på Oslo S hver dag et jernbanenett på 4087 kilometer 2807 bruer og

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret GENERELLE VILKÅR 1. Formålet med Bysykkel Skedsmo 1.1. Generell informasjon om bysykkeltjenesten Bysykkel Skedsmo er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og JCDecaux Norge AS ("JCDecaux"). Tjenesten innebærer

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene

Juliana Wiklund / Johnér. Januar. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene Juliana Wiklund / Johnér Januar 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av LOforbundene LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet

Image source / Johner. LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Fellesforbundet Image source / Johner 2009 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Fellesforbundet Fellesforbundet er det største forbundet innen privat sektor i norsk arbeidsliv med nær 160 000 medlemmer. Forbundets

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange

LOfavør. - fordelene ved å være mange er mange LOfavør - fordelene ved å være mange er mange 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når

Detaljer

LOfavør - Merverdi i medlemskapet

LOfavør - Merverdi i medlemskapet LOfavør - Merverdi i medlemskapet 2010 LOfavør... er en fellesbetegnelse på en rekke ekstra fordeler man har gjennom å være organisert i et LOforbund. Noen av fordelene får du automatisk når du melder

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Forbundet for Ledelse og Teknikk 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Forbundet for Ledelse og Teknikk Som medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har du en rekke medlemsfordeler fremforhandlet av fagbevegelsen. LOfavør

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. Handel og Kontor i Norge 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av Handel og Kontor i Norge Handel og Kontor i Norge (HK)... er LOs tredje største forbund med over 61.000 medlemmer. Våre medlemmer kommer fra en rekke bransjer.

Detaljer

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet

LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av. EL & IT Forbundet 2010 LOfavør medlemsfordeler for medlemmer av EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon Sist oppdatert: 24.02.14 Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk på reise Satser Skatt på reise Forskudd Hvordan registrere reiseregning på grunnlag

Detaljer