Takster og produkter i Vestfold 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Takster og produkter i Vestfold 2015"

Transkript

1 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti

2 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte 4 år til og med 15 år. 2.2 Enkeltbilletter med honnørrabatt Enkeltbilletter med honnørrabatt utstedes til: personer som er over 67 år. uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd av 17. juni 1966 nr.12 paragraf 8.3, blinde. ektefelle eller partner (registrert iht partnerskapsloven), uansett alder, som reiser i følge med person som løser honnørbillett. De som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med Postverkets identitets-kort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal i tillegg forevise legitimasjon fra trygdekontoret. Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund. Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer. Ved kjøp av enkeltbillett med honnørrabatt gis døvblinde rett til å ta med seg en ledsager gratis. Spesielt legitimasjonskort, utstedt av enten Døvblindsenteret i Nord-Norge, Skådalen kompetansesenter, Vestlandet kompetansesenter eller Andebu Døvblindesenter må forevises som tilleggslegitimasjon. 2.3 Gruppebillett Når minimum 3 personer reiser sammen gis det 33 % rabatt på voksen enkeltbillett. Barn- og honnørbilletter rabatteres ikke, men disse teller med i gruppen. Gruppebilletten skal betales samlet og det utstedes kun en billett. Ved gjennomgående reiser må gruppen billettere samlet for å åpne overgangsrabatt. 2.4 Viktorbillett barnehager Barn og ansatte i barnehager som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person i hele Vestfold. Her tas det betaling av barn under 4 år i følge med barnehageansatte. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang. 2.5 Viktorbillett barneskoler Barn og ansatte i barneskoler som reiser sammen kan i perioden fra kl. 09:00 til kl. 13:30 på hverdager reise for kun kr. 5,- pr person i hele Vestfold. Tilbudet gjelder ikke SFO. Det gis ikke plassgaranti. Tilbudet gjelder pr. tur og gjelder ikke overgang timersbillett 24-timersbilletten gir rett til et ubegrenset antall reiser i Vestfold til en fast pris.

3 2.7 Moderasjon for vernepliktig personell og sivile tjenestepliktige Vernepliktige mannskaper og sivile tjenestepliktige skal betale barnetakst. Moderasjonene gjelder for alle reiser med buss. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Moderasjonene gjelder kun enkeltbilletter og gis ikke i tillegg til andre rabatter. Moderasjonene gjelder på ordinære ruteavganger, og bare i den utstrekning ordinært oppsatt materiell er tilstrekkelig. Større fellesreiser må bestilles og betales spesielt. 2.8 Skifte av buss Hele reisen billetteres ved påstigning første reisestrekning. For viderereiser innenfor 45 minutter i ankomstsonen gis fri overgang. Tiden regnes fra det tidspunkt første reisestrekning avsluttes. For viderereiser innenfor 45 minutter til annen sone betales ordinær takst fratrukket takstgruppe1. Det er ikke fri overgang i Buskerud. 3. Verdikort Kortet kan fylles opp med valgfritt beløp. Minstepris kr 100,-. Kategorien voksen gis 25 % rabatt på alle reiser. Allerede rabatterte reiser gis ikke ytterligere rabatt ved bruk av verdikort. Med allerede rabatterte reiser menes her barnetakst, honnørtakst, grupperabatt og takst for vernepliktig. For kunder med fast reisemønster kan salgskontorene sette opp Verdikortet med autoreise slik at riktig pris belastes automatisk. Det tas et gebyr ved førstegangsutstedelse av Verdikort. 4. Vestfoldkort (periodekort) 4.1 Generelt Det tas et gebyr ved anskaffelse av alle slags Periodekort, og ved utstedelse av nytt Periodekort. Det tas ikke gebyr dersom det er en feil i kortet. Perioden aktiviseres ved førstegangs bruk. Gyldig på alle våre avganger i Vestfold samt på rute 91/96 til/fra Drammen. Alle periodekort er upersonlige og kan kun benyttes av personer i gyldig kategori. Misbruk kan føre til inndragning av kort og straffegebyr. 4.2 Vestfoldkort Honnør Ihendehaverkort. Kan benyttes av personer som er over 67 år eller har krav på honnørrabatt (se pkt. 2.2). Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldig i 30 dager. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon. 4.3 Vestfoldkort GodtVoksen Ihendehaverkort. Kan benyttes av personer mellom 60 og 66 år. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold for en fast pris. Gyldig i 30 dager. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon. 4.4 Vestfoldkort Voksen Ihendehaverkort. Vestfoldkort voksen gjelder for et ubegrenset antall reiser i hele Vestfold til en fast pris. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. Kortet kan kjøpes for 7, 14 eller 30 dager.

4 Vassbot Sone nr. Sonenavn 701 Brunlanes 702 Larvik 703 Kjose 704 Kvelde 705 Lardal 706 Hedrum 707 Tjølling 708 Sandefjord 709 Kodal 710 Andebu 711 Stokke 712 Tønsberg 713 Nøtterøy 714 Tjøme 716 Åsgårdstrand 717 Horten 718 Nykirke 719 Re 720 Vivestad 721 Kronlia 722 Holmestrand 723 Hof 724 Hvittingfoss 725 Sande 726 Berger 727 Nesbygda 728 Skoger 601 Drammen 730 Telemark Rambo Rien Fr

5 Wessel Berg 601 Skoger Stasjon Rundkjøringa Tuft Granhekken Tørkop Bjørge Rølleshaugen Ekeberg Gåserud Gutu 726 Leirvik Rørvikslippen Holm Berg Engebukta Selvik Skole Berger Kafe Sandviken 24 Mossåsen Eplerød Strand Kronlia Grennes Eikenes Gran, Vassås Feriehjemmet 722 Li Sletten Smørstein Holmestrand Løvald Syd Greaker Føske Rød Syrstad Kleivbrua Gunnestad Kleven Kotterud Bakstvål Kotterudhellinga Horten 710 Valmestad Valmestadrød Sjue sag Sjue Syd Kirkevold Syd Skjeggstad Jahre Undrumshøy Hem 716 Linnestad Nord Teppa Sande Bakkenteigen Gunnerødbrekka Helgeland Brekka Holm Gjønnes Rønningen Gallis Tveitan 1 Tollehaugen Prestbøen Numme veiskille Bergene Bjerke Nord 708 Sandefjord Bjørnerudbakken Hotvedtveien Kullerød Nordre Sem 711 Borgen syd Flykafeen 712 Borgenbakken Sem Lensberg Fyllpå Hesby Trafo Ramnesgt Langerød Hesby Liaveien Vølen Brendsrød Vear Nord Bekkeveien Furulund Rørkoll Vest Vaktberg Kleppan Sandskje Nordre Feen Bergan Brekke Nordre Råstad Bergan Skravestadskogen Rønn Gunnestad 714 Stangeby 713 Sundene Ulvø Oterbekk Bliksekilen Tuftaveien Tønsberg Haugen Langåker Hedrum Pukkverk Bommestad nord Seierstad Bommestad Teien Larvik n Pauler 2 Valbybrekka Lønnebakken Øyra Enga antzen Tanum kirke Lamøya Sollibakken Skaubakken Rakkås Barnehjemmet Bjønnesbakken

6 4.5 Vestfoldkort UngVoksen Ihendehaverkort. Kan benyttes av unge voksne mellom 20 og 29 år. Kortet kan benyttes ubegrenset i hele Vestfold til en fast pris. Gyldig i 30 dager. Gjelder også for studenter over 30 år ved universiteter og høyskoler. For disse gjelder følgende: Gjelder ikke for studenter over 30 år ved korrespondanseskoler, kortvarige kveldskurs, etatskoler samt hospitanter og personer i full ervervsmessig stilling. Gjelder ikke for studenter over 30 år som mottar lønn eller annen godtgjørelse for studiet. Gjelder for norske studenter over 30 år som studerer i Norge og utlandet samt utenlandske studenter over 30 år som studerer i Norge. Gyldig legitimasjon for studenter over 30 år med ung voksen kort vil være; Studiekort eller skolebevis med foto Attestasjon fra skole sammen med bankkort, førerkort, pass eller annen godkjent legitimasjon med foto. Påfylling kun på salgskontor. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon. 4.6 Vestfoldkort Ungdom Ihendehaverkort. Kortet gjelder i hele Vestfold. Gjelder ubegrenset antall reiser med gyldighetstid 30 dager for ungdom mellom 16 og 19 år. Kortet er kun gyldig sammen med godkjent legitimasjon. Kortet gjelder også for elever i de fylkeskommunale videregående skolene som har ungdomsrett. Disse elevene har krav på ungdomskort selv om de ikke er mellom 16 og 19 år. Ungdomsretten må dokumenteres. 4.7 Vestfoldkort Barn Ihendehaverkort. Kan benyttes av barn mellom 4 og 15 år. Gjelder ubegrenset antall reiser i Vestfold til en fast pris. Gyldig i 30 dager. 5. Periodekort lokal Ihendehaverkort. Periodekort lokal er et ihendehaverkort. Kortet gir rett til ubegrenset bruk innenfor en takstsone. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. Lokalkortet gir ikke rett til overgangsrabatt ved reiser utenfor gyldig takstsone. Gyldig 14 eller 30 dager. 6. Skolekort Det tas ikke gebyr ved anskaffelse av skolekort. Det tas derimot gebyr ved utstedelse av duplikat, unntatt dersom det er feil i kortet. Alle skolekort er personlige kort og kan kun benyttes av personen det er utstedt til. Misbruk medfører gebyr. 7. Ledsagerbevis Ledsagerbevis utstedes til den som er avhengig av ledsager for å benytte offentlige transportmidler. Beviset er et kort med bilde, utstedt av kommune, som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager. Kortholder velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager. Begge vil da betale 50 % av ordinær pris.

7 8. Reisegods Fri befordring gjelder for: politihund sammen med betalende politimann i uniform førerhund sammen med blind eller førerhund på opplæring For hunder og sykler betales barnetakst. Barnevogner prioriteres før sykler. Takstene gjelder for alle strekninger innen Vestfold, og ut av Vestfold til Drammen. 9. Rullestol på buss De fleste av våre busser er tilrettelagt for universel utforming med lett adgang for rullestoler via heis/rampe. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset med plass i bussene. Det er derfor vanligvis ikke mulig å ta med mer enn en rullestol eller barnevogn. Plassen om bord er beregnet for rullestoler som ikke overstiger maksimumsmålene 80 x 120 cm. Heisen/kjørerampen tåler ikke belastninger på totalvekt over 300 kilo. Alle mål og plassforhold er i henhold til eller bedre enn EUs direktiver. 10. Straffetakst og refusjoner 10.1 Straffetakst Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, eller ikke har validert kortet korrekt, skal betale et gebyr på kr. 500,-. Gebyret utstedes av kontrollør. Ved bruk av kort skal kortet forevises ved kontroll. Ved misbruk eller forsøk på misbruk vil kort bli inndratt Refusjoner Mistet eller stjålet kort kan sperres. Passasjeren må melde sperring til et salgskontor. Nytt Verdikort vil kunne inneholde den verdi som er i kortet ved det tidspunkt sperringen er utført. Nytt Periodekort vil kunne inneholde varigheten til den dato det opprinnelig var betalt for. Kjøpt Periodekort refunderes ikke. For kjøp i vår nettbutikk gjelder egne regler for refusjoner. Se www. vkt.no/butikk for mer informasjon. 11. Øvrige bestemmelser Se vilkår for kollektivtrafikk på vkt.no

8 Billettpriser Enkeltbilletter: Vestfold har et sonetakstsystem som omfatter 28 takstsoner og har fire takster. Med gjennomgående billett betaler du aldri mer enn takst 4. Byene er i hovedsak dekket av en sone. Det er fri viderereise i ankomstsonen innen 45 minutter. Miljømerket trykksak , Wera AS, Sandefjord Med Verdikort får du 25 % rabatt på voksen enkeltbillett på alle reiser. Med 24-timersbilletten kan du reise ubegrenset i hele Vestfold for kun kr 70,-. Barn og ansatte i barnehager og barneskoler kan reise for kr 5,- pr person mellom kl. 09:00 og 13:30 på hverdager. Priser enkeltbilletter: Takst Voksen Barn Honnør Periodekort: Med Vestfoldkortet kan du reise så mye du vil i hele Vestfold for en fast alderstilpasset pris. Kunder som kun reiser innenfor en takstsone kan benytte lokalkortet. Priser periodekort: dager* dager dager dager Barn (4-15 år) Ungdom (16-19 år) UngVoksen (20-29 år) Voksen (30-59 år) GodtVoksen (60-66 år) Honnør (67+) Lokal Vestfold *selges kun i nettbutikk og på salgskontor

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst.

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177. Mandag - FREdag Gjelder fra 24. juni 18. august 2013 Buss i Vestfold 01 221 220 206 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Klåstad - Kjerringvik Klåstad - Ula - Eftang Larvik Stavern Helgeroa

Detaljer

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG

Buss i Vestfold. 01 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG - FREDAG MANDAG - FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 12/1-2015 Buss i Vestfold 01 206 220 221 011 Horten - Åsgårdstrand - Tønsberg - Sandefjord - Larvik - Stavern Helgeroa Larvik Klåstad

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Elektronisk billettering

Elektronisk billettering Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter VEILEDNING Håndbok 206 Vegdirektoratet 2011 . Elektronisk billettering Del 3 Billettmedia og produkter : : E L E K T R O N I S K B I L L E T T E

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal. 2. opplag Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune står for drifta

Detaljer

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Innhold M1 Skien stasjon Østsiden Porsgrunn Herøya Langesund...4 5 M1 Langesund

Detaljer

Hurtigbåtruter Ryfylke

Hurtigbåtruter Ryfylke Gyldig f.o.m. 01.01.15 Kolumbus Innholdsfortegnelse Hurtigbåtruter yfylke Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: dag - fredag: 07.00-18.00 Lørdag: Stengt Søndag: Stengt (forbehold

Detaljer

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014

SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS. Gyldig fra 1.8.2014 SKOLESKYSSREGLEMENT FOR TROMS Gyldig fra 1.8.2014 Vedtatt av fylkesrådet den 24.4.2014 REGLER FOR SKYSS AV ELEVER I GRUNNSKOLEN OG VIDEREGÅENDE SKOLE I TROMS 1. GENERELT... 4 1.1 Tidligere reglement...

Detaljer

Nyttig å vite når du skal reise med NSB

Nyttig å vite når du skal reise med NSB Nyttig å vite når du skal reise med NSB Planlegg reisen Innhold Visste du at NSB har over 50 millioner reisende i året 150.000 reisende på Oslo S hver dag et jernbanenett på 4087 kilometer 2807 bruer og

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177.

AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177. AVTALE OM REISER mellom UHR Innkjøpsutvalg I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) NSB AS (heretter kalt NSB) Organisasjonsnummer 984 661 177 Side I av 9 1. AVTALEPARTENE Denne avtalen er inngått

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

NSB`s rutenett i Norge (kart Oslo Nærtrafikkområde, se side 598)

NSB`s rutenett i Norge (kart Oslo Nærtrafikkområde, se side 598) NSB`s rutenett i Norge (kart Oslo Nærtrafikkområde, se side 598) ) 4 8 1 8 = I I E = K HA 21 *, %. ) 7 5-14 ) ) 5 ), - 5 5-5 - * 4 ; 5 7, % % ) 5 5 / H C % ) 5 5 / H C - 5 7, 4 15 6 1) 5 7,, - 6 4, 0-1

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4

Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 Vadsø skoleskyss@ffk.no 3 / 1 4 Vedtatt av Hovedutvalg for kultur og samferdsel 25. november 2014 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS I FINNMARK... 5 1.1

Detaljer

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold

Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Reisevilkår for bestilling hos Idrettsreiser.no Innhold Praktisk informasjon om bestilling og betaling hos Idrettsreiser.no:...2 Våre gebyrer:...2 Arrangør/formidler:...2 Betaling:...3 Angrefrist:...3

Detaljer

Ruteplan. og priser for distansereiser. verdens vakreste sjøreise. 1. oktober 2005 30. september 2006*

Ruteplan. og priser for distansereiser. verdens vakreste sjøreise. 1. oktober 2005 30. september 2006* Ruteplan og priser for distansereiser 1. oktober 2005 30. september 2006* verdens vakreste sjøreise Innhold Hurtigruten 365 dager i året...3 Kart over anløpene...4 Ruteplan...5 Seilingsliste...6 Ruteendringer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer