Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for kollektivreiser i Oppland"

Transkript

1 Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde Sjåførens betjening av kunder Kunden Opptreden Kundens ansvar for gyldig billett Ansvarsregler Kundegrupper Barn Ungdom Student Voksen Militær Honnør Ledsager Grupper Andre grupper/kategorier: Billettyper Papirbillett (enkeltbillett) Elektroniske billetter - Innlandskortet Reisepenger (Verdikort) Reisebevis/voucher Skoleskyss Andre billetter Gyldighet for Innlandskortet Overgangsbestemmelser ved bussbytte Overgang kontantbillett Overgang enkeltbillett betalt med reisepenger (verdikort) Overgang periodebillett

4 7. Innlandskortet kjøp og påfylling Utsalgssteder for Innlandskortet Kundehenvendelser Refusjon Refusjon periodebillett ved sykmelding Innlandskort som er mistet, stjålet eller dødt Skoleskysskort og sperring Billettkontroll og reklamasjon Kontroll Reklamasjon på billetter Prisregulativ Sonepris Spesialpris Fylkesvise priser Legitimasjoner Godkjent legitimasjon for alder Andre legitimasjoner Håndbagasje Bussgods og personlig reisegods Bussgods Annet personlig reisegods Ansvar og erstatning Hittegods Klager og ansvar Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger Ansvar for skade på person Klager/erstatning Reisegaranti

5 Håndbok for kollektivreiser i Oppland Enkelt for alle å reise kollektivt er vår visjon. Det betyr at våre ruteplaner, billettsystemer og rutiner for øvrig må være enkle å forstå, formidle og bruke. Denne håndboken har derfor som mål å støtte opp om vår visjon for en kollektivtransport som er presis, trygg og preget av service og gjensidig vennlighet. Enkle og tydelige regler samt god kommunikasjon mellom kunde og sjåfør er viktig for kundens reiseopplevelse og sjåførens arbeidsdag. Boka er utarbeidet sammen med Hedmark Trafikk, men utgis i to separate utgaver med enkelte ulikheter. Opplandstrafikk har også hatt stor nytte av referansegruppens arbeid og selskapenes innspill. Vi håper at håndboken gjør hverdagen enklere og bedre for de reisende, sjåførene, selskapene og oss i Opplandstrafikks administrasjon. Lillehammer, 1. juni 2013 Eirik Strand Leder Opplandstrafikk 5

6 1. Grunnlag og virkeområde Håndbok for kollektivreiser gjelder for: Alle som befinner seg på transportmidler som kjøres i regi av Opplandstrafikk, eller på tilhørende terminaler / rutebilstasjoner / stasjonsområder. Ved en reise inngår den reisende en transportavtale med transportør. Denne håndboka inngår som en del av transportavtalen. Håndbokas regler er i tråd med «Befordringsvedtekter godkjent av Samferdsels-departementet 27. februar 2004». Håndboka erstatter felles Takst- og regelhåndbok for Opplandstrafikk, revidert Gjelder ikke: For ruter kjørt i regi av Nor-Way Bussekspress, TIMEkspressen, Nettbuss express, eller andre bussruter som kjører uten fylkeskommunalt tilskudd. 6

7 2. Sjåførens betjening av kunder Sjåføren er kollektivtrafikkens «førstelinje» i møte med kundene. Det er derfor meget viktig at sjåføren er hyggelig og opptrer korrekt når det gjelder språk og oppførsel. Sjåføren skal også kunne gi kundene god og korrekt veiledning når dette er nødvendig. Sjåføren skal påse at: a) Kunden alltid kjøper/validerer billett eller kort ved påstigning. b) Kunden får korrekt informasjon om priser, billetter og rabatter. c) Kunder som ber om rabatterte billetter som honnør, student og militære, viser gyldig bevis for rettigheten. d) Det blir informert om at setebelte skal benyttes. e) Kunden kommer på plass før reisen starter. f) Kunden kommer trygt ut av bussen ved reisens slutt. g) Kunden får beskjed dersom avvik i reisen foreligger. 7

8 3. Kunden 3.1 Opptreden a) Kunden skal til en hver tid uoppfordret kunne legge frem gyldig billett og bevis på eventuell moderasjon for sjåfør eller kontrollør. b) Kunden plikter å ta hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. c) Setebelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig. d) Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren. e) Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt. f) Sjåføren kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler, eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. g) Kunder som opptrer usømmelig, eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort. 3.2 Kundens ansvar for gyldig billett a) Billett skal løses/ valideres ved påstigning, dersom det ikke foreligger annen avtale. b) Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må om mulig skje på stedet. c) Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor sjåføren snarest mulig og før transportmiddelet forlates. d) Billett skal oppbevares under hele reisen sammen med eventuelt moderasjonsbevis. 3.3 Ansvarsregler Skade som den reisende påfører transportmidlet eller innretninger, kan kreves erstattet. 8

9 4. Kundegrupper Kundegruppen den enkelte tilhører, bestemmer hvilken pris som skal betales ved en bussreise. 4.1 Barn Fra fylte 4 år t.o.m. 15 år. 4.2 Ungdom Fra fylte 16 år t.o.m. 19 år. 4.3 Student Fra fylte 16 år t.o.m. 29 år. Som student regnes personer som studerer og har gyldig studentbevis, se pkt Følgende har ikke krav på studentrabatt: Lærlinger Hjelpeelever Elever ved voksenopplæringen 4.4 Voksen Fra fylte 16 år t.o.m. 66 år. 4.5 Militær Militære som reiser innenfor tjenesteperioden og som kan legitimere seg, se pkt

10 4.6 Honnør Fra 67 år, uføretrygdede, blinde eller døvblinde. Førtidspensjonerte fra 62 t.o.m. 66 år har ikke rett på honnørrabatt. 4.7 Ledsager Ektefelle/samboer/partner registrert i henhold til partnerskapsloven til den som har honnørrabatt, kan løse honnørbillett når de reiser sammen. Ledsager til funksjonshemmet betaler ikke billett. Funksjonshemmet betaler honnørbillett. Andre ledsagere, som har gyldig ledsagerbevis, jf. pkt Grupper En gruppe regnes fra 5 personer. Grupper på 5-14 personer: ingen forhåndsbestilling nødvendig. Grupper på personer må bestille plass dagen i forveien. Henvendelse til lokalt busselskap. Grupper på over 25 personer må bestille egen transport. 4.9 Andre grupper/kategorier: Barnehager og SFO Barn og voksne i barnehage og SFO, uansett alder. Gjelder kun for barnehager/sfo på tur, ikke ved transport til/fra barnehage/sfo Familier Inntil 2 barn pr. voksen. 10

11 4.9.3 Hund Hund over 40 cm skulderhøyde betaler 50 % av voksenpris. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre, ikke i sete. Aggressive eller sjenerende hunder kan forlanges satt av under transporten. Følgende hunder befordres fritt: Politihund sammen med politi i uniform. Førerhund sammen med blind. Førerhund under opplæring iført sele merket med «Norges Blindeforbunds Førerskole». Instruktør for førerhund under opplæring. Hund som sitter på passasjerens fang (skulderhøyde under 40 cm) Pasientreiser Kunde som reiser til/fra sykehus/lege med innkallingsbrev, timekort eller sms-innkalling fra Sykehuset Innlandet eller spesialisthelsetjenesten i Oppland eller Hedmark Barnevogner/rullestol/rullator Tas med så langt det er plass og godkjent sikring. 11

12 5. Billettyper Det finnes papirbilletter og elektroniske billetter. Billetter som gjelder for en bestemt strekning, aksepteres av alle selskap som har avtale med Hedmark Trafikk/ Opplandstrafikk. Elektroniske billetter lagres i Innlandskortet. 5.1 Papirbillett (enkeltbillett) Billett som gjelder for én reise, kan omfatte reise med ett eller flere transportmidler. For overgangsbestemmelser ved bytte av transportmiddel, se pkt En billett kan gjelde for én eller flere reisende Rabatter enkeltbilletter Honnør og barn, 50 % av voksenpris. Militær, 50 % av voksenpris, men ikke under minstepris voksen. Se pkt Student, 25 % av voksenpris, men ikke under minstepris voksen. Se pkt Elektroniske billetter - Innlandskortet a) Innlandskortet er et elektronisk reisekort. b) Kortet fungerer som billettbærer (med inntil 8 billetter, i tillegg til reisepenger). c) Kortene utstedes av Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk, men kan benyttes i begge fylkene. d) Ved førstegangs kjøp betales et engangsgebyr, se pristabell. e) Kan benyttes som periodebillett eller som reisepenger (verdikort). f) Kan kjøpes på buss eller salgskontor, se pkt g) Kan oppdateres/fylles opp på salgskontor, nettbutikk eller buss. 12

13 h) Kort som ikke virker, erstattes med et nytt kort, med tilsvarende verdi/periode, ved henvendelse til salgskontor. i) Fysisk skadde kort erstattes ikke. j) Alle kort har et unikt serienummer, som kan registreres i nettbutikken. k) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt Periodebillett barn/ungdom a) Fast pris som gjelder for 30 dager (se pristabell). b) Ikke streknings- eller sonebestemt, gjelder i hele Hedmark og Oppland. c) Upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise. d) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt e) Kortet er gyldig på enkelte ekspressbusser innenfor fylkenes grenser, se pkt f) Kan ikke benyttes som delbetaling på sammenhengende reisestrekning utover fylkesgrensene Oppland og Hedmark Periodebillett student a) Gir 40 % rabatt av voksenpris. b) Godkjent studentlegitimasjon skal vises ved kjøp og bruk, dersom sjåfør etterspør, jfr. pkt c) Kan kjøpes i følgende varianter: 14 dager 30 dager 2-12 måneder d) Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning. e) Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager fra dette. f) Endring av reisestrekning kan kun skje når kortet skal fornyes. g) Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår. 13

14 h) Kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, også utover fylkesgrensene. i) Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise. j) Kan brukes over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland. k) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt Periodebillett voksen a) Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning. b) Kan kjøpes i følgende varianter: 14 - dager 30 dager 2-12 måneder c) Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager fra dette. d) Endring av reisestrekning kan kun skje når kortet skal fornyes. e) Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår. f) Periodekort kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, også utover fylkesgrensene. g) Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise. h) Militær og honnør benytter også periodebillett voksen. i) Kan brukes over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland. j) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt

15 5.3 Reisepenger (Verdikort) a) Reisepenger legges inn på Innlandskortet og kan brukes som betalingsmiddel ved kjøp av enkeltbilletter eller periodebilletter. b) Kortet kan fylles opp med ønsket beløp, minimum kr 200,- og maksimum kr 1000,- pr. påfylling. Maks samlet grense i Innlandskortet er kr 1500,-. c) Reisepenger (verdikort) kan benyttes når flere reiser sammen, men billett må løses samlet. d) Gir rabatt i forhold til kontantbillett voksen. e) Studenter som betaler med reisepenger (verdikort), skal billetteres som voksen. f) Det gis ingen ekstra rabatt når reisepenger (verdikort) brukes til betaling for barn, honnørreisende, pakker/gods, hund eller sykkel. g) Reisepenger og kontant kan ikke kombineres ved betaling av billett. h) Ved bruk kan saldo ikke være mindre enn billettens pris. Er saldo mindre enn billettens pris, må reisepenger fylles på før bruk, eller billetten betales kontant (full pris). i) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt j) Reisepenger (verdikort) kan benyttes ved sending av pakker/gods. Fraktbrev må være fylt ut på forhånd og leveres ved ekspederingen. Egne priser gjelder. k) Hvis man legger inn Autoreise, vil et automatisk verditrekk for en forhåndsdefinert strekning bli trukket ved validering av kortet på bussen. 5.4 Reisebevis/voucher a) Skal være påført dato, reisestrekning, antall personer, fakturaadresse og eventuelt pris. b) Voucher beholdes av sjåføren, som utsteder vanlig billett, i samsvar med voucheren. c) Voucher leveres med sjåføroppgjøret. d) Det skal benyttes én voucher pr. reisestrekning / billett. 15

16 5.5 Skoleskyss a) Innlandskortet Skoleskyss kodes for ett skoleår om gangen. b) Skysskortet har en gyldighet med skolens sone som kjernesone, og en gitt distanse i antall soner utover denne. Avstand hjem skole angir gyldig distanse. c) Skysskortet gjelder fra hjemmeholdeplass til skolen. Kan benyttes til 2 reiser pr skoledag med eventuelt 2 overganger. Overgangen må utføres innen 2 timer fra første påstigning. d) Skysskortet er gyldig mellom kl e) Kortet er sperret for reiser i helger, ferier og planlagte fridager. f) Kortet gjelder for det antall skoledager eleven har. g) Elever som har skoleskyss med drosje, har ikke skysskort. h) Elever som vil forlenge reisestrekningen (skjøting) betaler ordinær pris. i) Elever i 1. klasse benytter refleksbrikke som skyssbevis. Midlertidig skyssbevis Utstedes av skolene til elever som har glemt, mistet eller fått ødelagt sitt skysskort. Utstedes av skolen for maks 2 uker. 5.6 Andre billetter Pasientreisebillett a) Pasienter med innkallingsbrev kjører gratis. b) Sjåfør utsteder pasientreisebillett. c) Pasienten får billett og beholder innkallingsbrevet. d) Sjåføren skal IKKE ta inn innkallingsbrevet. e) Kopi av billett og kvittering leveres sammen med sjåføroppgjør. f) Hvis kunden har fått en annen time enn det som står på innkallingsbrevet, aksepteres dette. 16

17 Dagsbillett Elektroniske papirbilletter som gjelder for 1,3, 5 eller 7 dager fra første gangs bruk. Utstedes på utvalgte salgskontor. Gjelder for innlagt reisestrekning. Gruppebilletter Ordinær gruppebillett 25 % rabatt når billettene betales samlet av en person. Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på forespørsel forevises for sjåfør eller kontrollør. Barnehage- og SFO billett På hverdager i tidsrommet kl. 08:45-13:30 (-15:00 i skoleferier). Egne priser gjelder, se egen brosjyre for barnehage-/sfo-billett Familiebillett Inntil 2 barn gratis pr. voksen. Kampanje- og arrangementsbilletter Egne billetter som utstedes for kampanjer, arrangementer, sommer- og vinterbuss o.l. Billettene skal valideres/forevises på bussen. TT-brukerkort i Oppland Alle som viser gyldig TT-brukerkort får reise fritt med Opplandstrafikks ordinære kollektivtilbud, unntatt bestillingsruter og fylkeskryssende ekspressruter. Ledsager med gyldig ledsagerbevis, se pkt , får også reise gratis. 17

18 Frikort Gjelder alle ansatte i transportørselskapene og deres familie. Gjelder også ansattes barn t.o.m. den måneden de fyller 17 år. Ordningen administreres av det enkelte selskap i henhold til gjeldende overenskomst. I de tilfeller flere selskaper kjører samme reisestrekning, gjelder frikortet også i de samkjørende selskaper. Sykkel og spark Fast pris. Tas med dersom det er plass. (Se pristabell). Ski og kjelke Gratis, dersom det er plass i bagasjerom. Håndbagasje Gratis inntil 20 kg, se pkt. 13. Ut over 20 kg kan tas med mot betaling, se reisegods. Bussgods Sendes som pakke og følger egen pristabell for gods. Sendes i bussens lasterom. Korrekt utfylt fraktbrev skal følge med. Se pkt

19 5.7 Gyldighet for Innlandskortet Billetter og kort kan benyttes på ruter i regi av Hedmark Trafikk FKF og Opplandstrafikk, innenfor, og mellom fylkene. Passasjerer er ansvarlig for å ha gyldig billett/dokumentasjon for rabatt eller reisedokumentasjon med seg på reisen. Billettene og kortene gjelder også på følgende ekspressruter: a) Øst-Vest Xpressen 33 % rabatt på enkeltbillett ved fremvisning av Innlandskort. Periodebillett mot fremvisning av gyldig kvittering. Periodebillett barn/ungdom mot fremvisning av gyldig kvittering. b) Valdresekspressen Periodebillett mot fremvisning av gyldig kvittering. Periodebillett barn/ungdom mot fremvisning av gyldig kvittering (unntak Ungdomskort Fagernes-Aurdal). Egen minstepris. c) Gudbrandsdalekspressen Periodebillett mot fremvisning av gyldig kvittering. Periodebillett barn/ungdom mot fremvisning av gyldig kvittering. Reisepenger (verdikort) (rabatt innenfor Oppland) Innlandskortet gjelder ikke på: a) Andre ekspressruter enn de nevnt over, kjørt av bl.a. Nor-Way Bussekspress, Nettbuss express eller TIMEkspressen. b) Bestillingsruter. c) Nattbusser. Reisepenger kan benyttes, men gir ingen rabatt. 19

20 6. Overgangsbestemmelser ved bussbytte a) Bytte fra en buss til en annen regnes som overgang når bussene inngår i en reisekjede. b) Bytte av buss må normalt skje innen en time etter ankomst første buss. Det er fri overgang ved videre reise innenfor ankomstsonen (1 sone), dersom reisen foretas innenfor overgangstiden, se billett. Dersom reisen av grunner som ikke skyldes den reisende ikke kan gjennomføres innen gyldig overgangstid, aksepteres overgang også etter dette, dog innen samme driftsdøgn. c) Ved billettering til soner som ikke ligger i bussens trasé, settes overgangen til 4 timer fra reisestart. d) For skoleskyss gjelder egne regler, se pkt Overgang kontantbillett a) Det skal om mulig selges billett helt til bestemmelsesstedet. Forutsetningen er at både på og avstigningssted ligger innenfor ansvarsområdet for Hedmark Trafikk FKF og Opplandstrafikk. b) Dersom det kun er billettert til overgangsstedet, gis det overgangsrabatt ved kjøp av ny billett. c) Benytt overgangsknapp på billettmaskinen. 6.2 Overgang enkeltbillett betalt med reisepenger (verdikort) Ved bruk av reisepenger (verdikort) gjelder de samme overgangsregler som ved bruk av kontantbillett. Innlandskortet skal leses av på alle busser under reisen. a) Billetten legges elektronisk i kortet. b) Er hele strekningen betalt, vil det ikke bli trukket nytt beløp fra kortet. c) Er det kun billettert frem til overgangsstedet, belastes kortet for resterende strekning minus overgangsrabatten (1 sone). 20

21 6.3 Overgang periodebillett Ved bruk av periodebillett gjelder følgende regler: a) Periodebillett er gyldig på alle ruter innenfor den reisestrekning som ligger i kortet. b) Kortet gjelder også som overgangsbillett til og fra annen rute innenfor billettens gyldighetsområde. c) Ved overgang til annen buss valideres kortet i bussen. d) Kan også benyttes som delbetaling (skjøting) når resten av reisen betales med reisepenger (verdikort). 21

22 7. Innlandskortet kjøp og påfylling Hedmark og Oppland samarbeider om drift av felles billettsystem. Kortene i de to fylkene markedsføres under betegnelsen «Innlandskortet». 7.1 Utsalgssteder for Innlandskortet Oppland: På bussen Lillehammer skysstasjon (Lillehammer Turist) Gjøvikregionen Turistkontor Fagernes skysstasjon Otta skysstasjon Nettbutikk, (kun påfylling) 8. Kundehenvendelser Ruteopplysningen 177 Ruteopplysningen skal besvare kundehenvendelser på telefon, e-post og andre aktuelle kanaler om: Rutetider, priser og billetter Klager og avvik Kampanjer og produkter Kundehenvendelser vedrørende nettbutikk Andre henvendelser, Opplandstrafikk, tlf

23 9. Refusjon 9.1 Refusjon periodebillett ved sykmelding a) Deler av periode kan refunderes ved innehavers 100 % sykmelding i minst 10 dager. Refusjonen beregnes fra og med første sykedag og ut gyldighetsperioden. Det elektroniske kortet returneres kunden, refusjonsbeløpet overføres kundens bankkonto. For å kunne fremme krav om refusjon kan ikke kortet ha vært i bruk under sykeperioden. Innlandskortet må forevises. b) Engangsgebyr (se pristabell) ved kjøp refunderes ikke. c) Ved alle refusjoner, med unntak av dødt kort som ikke kan belastes kunden, tilkommer kr 50,- i administrasjonsgebyr. Henvendelser vedrørende refusjoner rettes til Opplandstrafikk, tlf eller til et av våre utsalgssteder, se pkt Innlandskort som er mistet, stjålet eller dødt a) Innlandskort som er mistet eller stjålet, er tapt for kunden. b) Dødt kort som ikke kan belastes kunden, gjenskapes. Kortgebyr betales ikke. 9.3 Skoleskysskort og sperring a) Skolekysskort som er meldt mistet eller stjålet blir sperret. b) Sperrede kort er tapt for eleven og skal inndras av sjåføren. Kortene sendes oppdragsgiver. c) Er kortet sperret lyser svart firkant på billettmaskinen. 23

24 10. Billettkontroll og reklamasjon Billett eller kort skal oppbevares under hele reisen og skal uoppfordret vises ved kontroll. Kunden er selv ansvarlig for å ha gyldig billett og legitimasjon om bord på reisen Kontroll Kontroll kan foretas av kontrollør, sjåfør eller annen bemyndiget person, og disse har rett til: a) Når som helst å få seg forevist billett, kort og / eller moderasjonsbevis for rabattert billett. b) Å vise bort kunden fra transportmiddelet. c) Å kreve at kunden betaler ordinær billett ved åpenbart forsøk på misbruk av rabattordninger, eller forlater bussen (unntatt skoleelever i grunnskolen og personer under 16 år). d) Kontrollør kan ilegge gebyr til reisende som ikke kan legge frem gyldig billett, legitimasjon eller kort. Dersom en kunde er uenig i kontrollgebyret, kan det bare omgjøres av Opplandstrafikk. e) Eventuelle klager over ilagt kontrollgebyr må rettes skriftlig til Opplandstrafikk innen 8 dager. For kontrollør er det utarbeidet egen instruks. For kontroll og behandling av grunnskoleelever er det egne regler Reklamasjon på billetter a) All reklamasjon på billetter må rettes umiddelbart til sjåfør, innen 10 minutter pga. tidssperre i billettmaskinen, eller til et salgskontor, se pkt b) Dersom sjåfør eller salgskontor ikke kan imøtekomme kunden, må reklamasjonen rettes skriftlig til Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk. Dokumentasjon skal vedlegges. Reklamasjon uten dokumentasjon blir ikke behandlet. 24

25 11. Prisregulativ 11.1 Sonepris Det benyttes sonepris i Oppland og Hedmark. I et soneprissystem deles ruteområdet inn i geografiske soner med faste, kartfestede grenser. Pris for en reise bestemmes av hvor mange soner reisen går gjennom, inklusiv frasone og til-sone for reisen. Pris regnes ut etter korteste vei Spesialpris Kan fastsettes av fylkeskommunene ut fra markedsvurderinger og trafikale hensyn. Reisepenger(verdikort) skal aksepteres som betalingsmiddel Fylkesvise priser Ved på- og avstigning i de respektive fylkene har Oppland og Hedmark forskjellige priser. Se fylkesvise pristabeller. Gjelder også gods. For bestillingsruter, enkelte ekspressruter og nattbusser gjelder egne priser, se pristabell. 25

26 12. Legitimasjoner 12.1 Godkjent legitimasjon for alder Førerkort Pass Bankkort med bilde Postens id-kort 12.2 Andre legitimasjoner Studentlegitimasjon Gyldig studentbevis med bilde. Attestasjon fra skole sammen med godkjent legitimasjon, med foto. Gyldig medlemskort i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), sammen med godkjent legitimasjon med bilde Ledsagerbevis Ledsagerbevis utstedes til funksjonshemmede med behov for bistand. Kommunene utsteder bevisene etter søknad. Ledsagerbevis gjelder på alle rutegående kollektivmidler hvor Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk er prismyndighet. Den funksjonshemmede velger selv hvem de vil bruke som ledsager fra gang til gang. Som hovedregel er det tilstrekkelig med én ledsager. Funksjonshemmede med ledsager gis ikke fortrinnsrett framfor andre passasjerer. 26

27 Ledsagerbeviset skal inneholde: Bilde Navn og adresse på kortinnehaver Stempel og signatur fra kommunen Gyldighetsperiode Misbruk av ordningen meldes til henholdsvis Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk Ledsager til døvblinde tilleggslegitimasjon Døvblinde har rett til å ha med seg en person gratis mot framvisning av tilleggslegitimasjon fra Statens sentralteam for døvblinde, utstedt av Skådalen kompetansesenter (jf. Rundskriv N-6/88 fra 1. juli 1988) Vernepliktsbok Vernepliktsbok eller tjenestebevis for militærrabatt Legitimasjon fra NAV For personer under 67 år som har uføretrygd For blinde. Legitimasjon fra Norges Blindeforbund 27

28 13. Håndbagasje Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning. Det anbefales å merke bagasjen med navn og telefonnummer. Selskapene er ikke ansvarlig for tap av, eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra selskapet eller sjåførens side. 14. Bussgods og personlig reisegods 14.1 Bussgods Her inngår brev, pakker og annet gods som kan sendes med buss. Ved forsendelsen gjelder eget prisregulativ, se pristabell. Det er begrensninger i vekt og omfang for hva som kan sendes med buss. Maks vekt pr. kolli, 25 kg. Egne godspriser gjelder, se pristabell Framføring av gods Dersom avsender ønsker at godset skal sendes så fort som mulig, eller være framme til et bestemt tidspunkt, må dette avtales spesielt med ekspedisjon eller transportør. Dersom mottaker ikke kan hente gods direkte fra bussen, skal godset leveres inn på nærmeste godsekspedisjon. 28

29 14.2 Annet personlig reisegods Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av sjåføren. Sykler, som kan demonteres eller legges sammen, kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på busser med sykkelstativ, eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og sjåføren finner det forsvarlig. Egen fastpris for sykkel, se pristabell Ansvar og erstatning a) Selskapet er ansvarlig for tap eller skade på godset så lenge det er om bord i bussen og godtgjørelse er betalt. Gjelder ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra eier. b) Dersom gods forutsettes satt av bussen underveis, etter avsenders/ mottakers ønsker, opphører transportørens ansvar. Dersom gods skades eller kommer bort, i forbindelse med omlasting er det transportørens ansvar. c) Erstatningskrav må fremmes skriftlig innen 1 uke til transportør eller ekspedisjonen som har utlevert varen. Skadet vare og emballasje må framvises uten ugrunnet opphold. Bortkommet gods erstattes etter «Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler». 15. Hittegods Alle etterlatte saker i bussen skal sjåføren snarest mulig levere til rutebilselskapet eller til nærmeste skysstasjon. Uidentifisert bagasje kan settes av omgående. Innkommet hittegods oppbevares i 1 måned. Dersom gjenglemte gjenstander i løpet av denne tiden ikke blir etterspurt, blir de avhendet. Verdisaker blir registrert og overlevert politi eller lensmannskontor snarest. 29

30 16. Klager og ansvar 16.1 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger a) Transportøren skal om mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelser og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene kan forholde seg. Mindre forsinkelser kan forekomme. b) Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring blir inngått anses akseptert av passasjeren. c) Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid, i henhold til reisegarantiordning i området, se pkt Ansvar for skade på person Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven. Opplandstrafikk skal varsles umiddelbart Klager/erstatning Reisende som vil levere en klage eller kreve erstatning for skader som skyldes transportør/rutebilselskap, må henvende seg skriftlig til administrasjonen i vedkommende selskap eller til: Opplandstrafikk eller telefon Hedmark Trafikk eller telefon

31 17. Reisegaranti Lillehammer-regionen Dagens reisegaranti pr. mai 2013 gjelder kun på utvalgte ruter i Lillehammer-regionen, bybuss og linje 211 og 242. Dagens reisegarantiordning i Lillehammer-regionen: Vi garanterer. 1. At vi kjører når vi har sagt at vi skal kjøre. 2. At du skal få svar når du ringer eller skriver til oss. 3. At du skal få best mulig informasjon om hva som skjer ved forsinkelser. 4. At vi dekker din drosjeregning med inntil 500 kr dersom du kommer mer enn 20 min. for sent. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor Opplandstrafikk kontroll, som f.eks. trafikale forhold. Omfatter ikke følgeskader av forsinkelsen. 31

32 32

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst.

1.6 Kjøretøy med bredde over 2,6 m, og derav skal være særskilt utstyrt/merket i h.h.t. Forskrift om bruk av kjøretøy, skal betale dobbel takst. RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING

GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDRING Artikkel 1: Definisjoner Autorisert agent En agent som er godkjent av flyselskapet til å representere det i salg av billetter for passasjerer på flyselskapets flygninger.

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Rapport. Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk. Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss

Rapport. Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk. Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss A20164 - Åpen Rapport Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere.

Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet mellom Taxi 3 og alle tilknyttede løyvehavere. Dato: 09.07.09 DOK. nr. 2 DROSJEREGLEMENT -TAXI 3 ROMERIKE Inngått mellom løyvehaver/transportør og Taxi 3 Romerike... 1. PARTENES POSISJONER 1.1 Avtalen er inngått mellom partene for å regulere forholdet

Detaljer

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold Foto: StudioCB Bussruter i Østfold Gyldig fra 6. januar til 22. juni 2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Nytt fra 6. januar: Tilbudet med Glommaringen mellom Sarpsborg og Fredrikstad utvides

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Det gjennomføres en del ruteendringer som følge av tilpasning av tilbud og sammenslåing av ruter fra

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret GENERELLE VILKÅR 1. Formålet med Bysykkel Skedsmo 1.1. Generell informasjon om bysykkeltjenesten Bysykkel Skedsmo er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og JCDecaux Norge AS ("JCDecaux"). Tjenesten innebærer

Detaljer

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2

INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Februar 2013 Vilkår for Befordring av Passasjerer og Bagasje INNHOLD Artikkel 1 Definisjoner 2 Artikkel 2 Anvendelsesområde 5 Artikkel 3 Billetter 6 Artikkel 4 Billettpriser, skatter, avgifter og gebyr

Detaljer

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT)

LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) 333 FORVALTNINGSREVISJON AV ELEKTRONISK BILLETTERING I KOL- LEKTIVTRAFIKKEN I ROGALAND (OPPFØLGINGSRAPPORT) ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2013 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Søknad om GlobeCard Gold

Søknad om GlobeCard Gold Søknad om GlobeCard Gold Diners Club-kortnr.: Firmanr.: 1100/121 Personlige opplysninger: Navn: Fødsels/pers. nr.: Privat adresse: Nasjonalitet: Postnr./sted: Bosatt på adresse siden (år/mnd): Privat tlf.nr:

Detaljer

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt GENERELLE REGLER 1-1 Hvem forskriften gjelder for Denne forskriften gjelder for alle studenter ved Gateway College. Med student menes en person som har en skriftlig og bindende avtale med Gateway College.

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer