Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for kollektivreiser i Oppland"

Transkript

1 Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013

2 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde Sjåførens betjening av kunder Kunden Opptreden Kundens ansvar for gyldig billett Ansvarsregler Kundegrupper Barn Ungdom Student Voksen Militær Honnør Ledsager Grupper Andre grupper/kategorier: Billettyper Papirbillett (enkeltbillett) Elektroniske billetter - Innlandskortet Reisepenger (Verdikort) Reisebevis/voucher Skoleskyss Andre billetter Gyldighet for Innlandskortet Overgangsbestemmelser ved bussbytte Overgang kontantbillett Overgang enkeltbillett betalt med reisepenger (verdikort) Overgang periodebillett

4 7. Innlandskortet kjøp og påfylling Utsalgssteder for Innlandskortet Kundehenvendelser Refusjon Refusjon periodebillett ved sykmelding Innlandskort som er mistet, stjålet eller dødt Skoleskysskort og sperring Billettkontroll og reklamasjon Kontroll Reklamasjon på billetter Prisregulativ Sonepris Spesialpris Fylkesvise priser Legitimasjoner Godkjent legitimasjon for alder Andre legitimasjoner Håndbagasje Bussgods og personlig reisegods Bussgods Annet personlig reisegods Ansvar og erstatning Hittegods Klager og ansvar Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger Ansvar for skade på person Klager/erstatning Reisegaranti

5 Håndbok for kollektivreiser i Oppland Enkelt for alle å reise kollektivt er vår visjon. Det betyr at våre ruteplaner, billettsystemer og rutiner for øvrig må være enkle å forstå, formidle og bruke. Denne håndboken har derfor som mål å støtte opp om vår visjon for en kollektivtransport som er presis, trygg og preget av service og gjensidig vennlighet. Enkle og tydelige regler samt god kommunikasjon mellom kunde og sjåfør er viktig for kundens reiseopplevelse og sjåførens arbeidsdag. Boka er utarbeidet sammen med Hedmark Trafikk, men utgis i to separate utgaver med enkelte ulikheter. Opplandstrafikk har også hatt stor nytte av referansegruppens arbeid og selskapenes innspill. Vi håper at håndboken gjør hverdagen enklere og bedre for de reisende, sjåførene, selskapene og oss i Opplandstrafikks administrasjon. Lillehammer, 1. juni 2013 Eirik Strand Leder Opplandstrafikk 5

6 1. Grunnlag og virkeområde Håndbok for kollektivreiser gjelder for: Alle som befinner seg på transportmidler som kjøres i regi av Opplandstrafikk, eller på tilhørende terminaler / rutebilstasjoner / stasjonsområder. Ved en reise inngår den reisende en transportavtale med transportør. Denne håndboka inngår som en del av transportavtalen. Håndbokas regler er i tråd med «Befordringsvedtekter godkjent av Samferdsels-departementet 27. februar 2004». Håndboka erstatter felles Takst- og regelhåndbok for Opplandstrafikk, revidert Gjelder ikke: For ruter kjørt i regi av Nor-Way Bussekspress, TIMEkspressen, Nettbuss express, eller andre bussruter som kjører uten fylkeskommunalt tilskudd. 6

7 2. Sjåførens betjening av kunder Sjåføren er kollektivtrafikkens «førstelinje» i møte med kundene. Det er derfor meget viktig at sjåføren er hyggelig og opptrer korrekt når det gjelder språk og oppførsel. Sjåføren skal også kunne gi kundene god og korrekt veiledning når dette er nødvendig. Sjåføren skal påse at: a) Kunden alltid kjøper/validerer billett eller kort ved påstigning. b) Kunden får korrekt informasjon om priser, billetter og rabatter. c) Kunder som ber om rabatterte billetter som honnør, student og militære, viser gyldig bevis for rettigheten. d) Det blir informert om at setebelte skal benyttes. e) Kunden kommer på plass før reisen starter. f) Kunden kommer trygt ut av bussen ved reisens slutt. g) Kunden får beskjed dersom avvik i reisen foreligger. 7

8 3. Kunden 3.1 Opptreden a) Kunden skal til en hver tid uoppfordret kunne legge frem gyldig billett og bevis på eventuell moderasjon for sjåfør eller kontrollør. b) Kunden plikter å ta hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. c) Setebelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig. d) Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren. e) Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt. f) Sjåføren kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler, eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. g) Kunder som opptrer usømmelig, eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort. 3.2 Kundens ansvar for gyldig billett a) Billett skal løses/ valideres ved påstigning, dersom det ikke foreligger annen avtale. b) Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må om mulig skje på stedet. c) Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor sjåføren snarest mulig og før transportmiddelet forlates. d) Billett skal oppbevares under hele reisen sammen med eventuelt moderasjonsbevis. 3.3 Ansvarsregler Skade som den reisende påfører transportmidlet eller innretninger, kan kreves erstattet. 8

9 4. Kundegrupper Kundegruppen den enkelte tilhører, bestemmer hvilken pris som skal betales ved en bussreise. 4.1 Barn Fra fylte 4 år t.o.m. 15 år. 4.2 Ungdom Fra fylte 16 år t.o.m. 19 år. 4.3 Student Fra fylte 16 år t.o.m. 29 år. Som student regnes personer som studerer og har gyldig studentbevis, se pkt Følgende har ikke krav på studentrabatt: Lærlinger Hjelpeelever Elever ved voksenopplæringen 4.4 Voksen Fra fylte 16 år t.o.m. 66 år. 4.5 Militær Militære som reiser innenfor tjenesteperioden og som kan legitimere seg, se pkt

10 4.6 Honnør Fra 67 år, uføretrygdede, blinde eller døvblinde. Førtidspensjonerte fra 62 t.o.m. 66 år har ikke rett på honnørrabatt. 4.7 Ledsager Ektefelle/samboer/partner registrert i henhold til partnerskapsloven til den som har honnørrabatt, kan løse honnørbillett når de reiser sammen. Ledsager til funksjonshemmet betaler ikke billett. Funksjonshemmet betaler honnørbillett. Andre ledsagere, som har gyldig ledsagerbevis, jf. pkt Grupper En gruppe regnes fra 5 personer. Grupper på 5-14 personer: ingen forhåndsbestilling nødvendig. Grupper på personer må bestille plass dagen i forveien. Henvendelse til lokalt busselskap. Grupper på over 25 personer må bestille egen transport. 4.9 Andre grupper/kategorier: Barnehager og SFO Barn og voksne i barnehage og SFO, uansett alder. Gjelder kun for barnehager/sfo på tur, ikke ved transport til/fra barnehage/sfo Familier Inntil 2 barn pr. voksen. 10

11 4.9.3 Hund Hund over 40 cm skulderhøyde betaler 50 % av voksenpris. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre, ikke i sete. Aggressive eller sjenerende hunder kan forlanges satt av under transporten. Følgende hunder befordres fritt: Politihund sammen med politi i uniform. Førerhund sammen med blind. Førerhund under opplæring iført sele merket med «Norges Blindeforbunds Førerskole». Instruktør for førerhund under opplæring. Hund som sitter på passasjerens fang (skulderhøyde under 40 cm) Pasientreiser Kunde som reiser til/fra sykehus/lege med innkallingsbrev, timekort eller sms-innkalling fra Sykehuset Innlandet eller spesialisthelsetjenesten i Oppland eller Hedmark Barnevogner/rullestol/rullator Tas med så langt det er plass og godkjent sikring. 11

12 5. Billettyper Det finnes papirbilletter og elektroniske billetter. Billetter som gjelder for en bestemt strekning, aksepteres av alle selskap som har avtale med Hedmark Trafikk/ Opplandstrafikk. Elektroniske billetter lagres i Innlandskortet. 5.1 Papirbillett (enkeltbillett) Billett som gjelder for én reise, kan omfatte reise med ett eller flere transportmidler. For overgangsbestemmelser ved bytte av transportmiddel, se pkt En billett kan gjelde for én eller flere reisende Rabatter enkeltbilletter Honnør og barn, 50 % av voksenpris. Militær, 50 % av voksenpris, men ikke under minstepris voksen. Se pkt Student, 25 % av voksenpris, men ikke under minstepris voksen. Se pkt Elektroniske billetter - Innlandskortet a) Innlandskortet er et elektronisk reisekort. b) Kortet fungerer som billettbærer (med inntil 8 billetter, i tillegg til reisepenger). c) Kortene utstedes av Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk, men kan benyttes i begge fylkene. d) Ved førstegangs kjøp betales et engangsgebyr, se pristabell. e) Kan benyttes som periodebillett eller som reisepenger (verdikort). f) Kan kjøpes på buss eller salgskontor, se pkt g) Kan oppdateres/fylles opp på salgskontor, nettbutikk eller buss. 12

13 h) Kort som ikke virker, erstattes med et nytt kort, med tilsvarende verdi/periode, ved henvendelse til salgskontor. i) Fysisk skadde kort erstattes ikke. j) Alle kort har et unikt serienummer, som kan registreres i nettbutikken. k) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt Periodebillett barn/ungdom a) Fast pris som gjelder for 30 dager (se pristabell). b) Ikke streknings- eller sonebestemt, gjelder i hele Hedmark og Oppland. c) Upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise. d) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt e) Kortet er gyldig på enkelte ekspressbusser innenfor fylkenes grenser, se pkt f) Kan ikke benyttes som delbetaling på sammenhengende reisestrekning utover fylkesgrensene Oppland og Hedmark Periodebillett student a) Gir 40 % rabatt av voksenpris. b) Godkjent studentlegitimasjon skal vises ved kjøp og bruk, dersom sjåfør etterspør, jfr. pkt c) Kan kjøpes i følgende varianter: 14 dager 30 dager 2-12 måneder d) Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning. e) Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager fra dette. f) Endring av reisestrekning kan kun skje når kortet skal fornyes. g) Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår. 13

14 h) Kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, også utover fylkesgrensene. i) Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise. j) Kan brukes over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland. k) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt Periodebillett voksen a) Gjelder for et ubegrenset antall reiser i en angitt periode, på en angitt strekning. b) Kan kjøpes i følgende varianter: 14 - dager 30 dager 2-12 måneder c) Aktiveres ved førstegangs bruk, og teller dager fra dette. d) Endring av reisestrekning kan kun skje når kortet skal fornyes. e) Periodebillett som fornyes før utløpsdato, aktiveres automatisk med ny periode når gammel periode utgår. f) Periodekort kan benyttes som delbetaling på en sammenhengende reisestrekning, også utover fylkesgrensene. g) Er upersonlig og kan benyttes av andre, men ikke på samme reise. h) Militær og honnør benytter også periodebillett voksen. i) Kan brukes over fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland. j) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt

15 5.3 Reisepenger (Verdikort) a) Reisepenger legges inn på Innlandskortet og kan brukes som betalingsmiddel ved kjøp av enkeltbilletter eller periodebilletter. b) Kortet kan fylles opp med ønsket beløp, minimum kr 200,- og maksimum kr 1000,- pr. påfylling. Maks samlet grense i Innlandskortet er kr 1500,-. c) Reisepenger (verdikort) kan benyttes når flere reiser sammen, men billett må løses samlet. d) Gir rabatt i forhold til kontantbillett voksen. e) Studenter som betaler med reisepenger (verdikort), skal billetteres som voksen. f) Det gis ingen ekstra rabatt når reisepenger (verdikort) brukes til betaling for barn, honnørreisende, pakker/gods, hund eller sykkel. g) Reisepenger og kontant kan ikke kombineres ved betaling av billett. h) Ved bruk kan saldo ikke være mindre enn billettens pris. Er saldo mindre enn billettens pris, må reisepenger fylles på før bruk, eller billetten betales kontant (full pris). i) For ruter hvor Innlandskortet ikke kan benyttes, se pkt j) Reisepenger (verdikort) kan benyttes ved sending av pakker/gods. Fraktbrev må være fylt ut på forhånd og leveres ved ekspederingen. Egne priser gjelder. k) Hvis man legger inn Autoreise, vil et automatisk verditrekk for en forhåndsdefinert strekning bli trukket ved validering av kortet på bussen. 5.4 Reisebevis/voucher a) Skal være påført dato, reisestrekning, antall personer, fakturaadresse og eventuelt pris. b) Voucher beholdes av sjåføren, som utsteder vanlig billett, i samsvar med voucheren. c) Voucher leveres med sjåføroppgjøret. d) Det skal benyttes én voucher pr. reisestrekning / billett. 15

16 5.5 Skoleskyss a) Innlandskortet Skoleskyss kodes for ett skoleår om gangen. b) Skysskortet har en gyldighet med skolens sone som kjernesone, og en gitt distanse i antall soner utover denne. Avstand hjem skole angir gyldig distanse. c) Skysskortet gjelder fra hjemmeholdeplass til skolen. Kan benyttes til 2 reiser pr skoledag med eventuelt 2 overganger. Overgangen må utføres innen 2 timer fra første påstigning. d) Skysskortet er gyldig mellom kl e) Kortet er sperret for reiser i helger, ferier og planlagte fridager. f) Kortet gjelder for det antall skoledager eleven har. g) Elever som har skoleskyss med drosje, har ikke skysskort. h) Elever som vil forlenge reisestrekningen (skjøting) betaler ordinær pris. i) Elever i 1. klasse benytter refleksbrikke som skyssbevis. Midlertidig skyssbevis Utstedes av skolene til elever som har glemt, mistet eller fått ødelagt sitt skysskort. Utstedes av skolen for maks 2 uker. 5.6 Andre billetter Pasientreisebillett a) Pasienter med innkallingsbrev kjører gratis. b) Sjåfør utsteder pasientreisebillett. c) Pasienten får billett og beholder innkallingsbrevet. d) Sjåføren skal IKKE ta inn innkallingsbrevet. e) Kopi av billett og kvittering leveres sammen med sjåføroppgjør. f) Hvis kunden har fått en annen time enn det som står på innkallingsbrevet, aksepteres dette. 16

17 Dagsbillett Elektroniske papirbilletter som gjelder for 1,3, 5 eller 7 dager fra første gangs bruk. Utstedes på utvalgte salgskontor. Gjelder for innlagt reisestrekning. Gruppebilletter Ordinær gruppebillett 25 % rabatt når billettene betales samlet av en person. Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på forespørsel forevises for sjåfør eller kontrollør. Barnehage- og SFO billett På hverdager i tidsrommet kl. 08:45-13:30 (-15:00 i skoleferier). Egne priser gjelder, se egen brosjyre for barnehage-/sfo-billett Familiebillett Inntil 2 barn gratis pr. voksen. Kampanje- og arrangementsbilletter Egne billetter som utstedes for kampanjer, arrangementer, sommer- og vinterbuss o.l. Billettene skal valideres/forevises på bussen. TT-brukerkort i Oppland Alle som viser gyldig TT-brukerkort får reise fritt med Opplandstrafikks ordinære kollektivtilbud, unntatt bestillingsruter og fylkeskryssende ekspressruter. Ledsager med gyldig ledsagerbevis, se pkt , får også reise gratis. 17

18 Frikort Gjelder alle ansatte i transportørselskapene og deres familie. Gjelder også ansattes barn t.o.m. den måneden de fyller 17 år. Ordningen administreres av det enkelte selskap i henhold til gjeldende overenskomst. I de tilfeller flere selskaper kjører samme reisestrekning, gjelder frikortet også i de samkjørende selskaper. Sykkel og spark Fast pris. Tas med dersom det er plass. (Se pristabell). Ski og kjelke Gratis, dersom det er plass i bagasjerom. Håndbagasje Gratis inntil 20 kg, se pkt. 13. Ut over 20 kg kan tas med mot betaling, se reisegods. Bussgods Sendes som pakke og følger egen pristabell for gods. Sendes i bussens lasterom. Korrekt utfylt fraktbrev skal følge med. Se pkt

19 5.7 Gyldighet for Innlandskortet Billetter og kort kan benyttes på ruter i regi av Hedmark Trafikk FKF og Opplandstrafikk, innenfor, og mellom fylkene. Passasjerer er ansvarlig for å ha gyldig billett/dokumentasjon for rabatt eller reisedokumentasjon med seg på reisen. Billettene og kortene gjelder også på følgende ekspressruter: a) Øst-Vest Xpressen 33 % rabatt på enkeltbillett ved fremvisning av Innlandskort. Periodebillett mot fremvisning av gyldig kvittering. Periodebillett barn/ungdom mot fremvisning av gyldig kvittering. b) Valdresekspressen Periodebillett mot fremvisning av gyldig kvittering. Periodebillett barn/ungdom mot fremvisning av gyldig kvittering (unntak Ungdomskort Fagernes-Aurdal). Egen minstepris. c) Gudbrandsdalekspressen Periodebillett mot fremvisning av gyldig kvittering. Periodebillett barn/ungdom mot fremvisning av gyldig kvittering. Reisepenger (verdikort) (rabatt innenfor Oppland) Innlandskortet gjelder ikke på: a) Andre ekspressruter enn de nevnt over, kjørt av bl.a. Nor-Way Bussekspress, Nettbuss express eller TIMEkspressen. b) Bestillingsruter. c) Nattbusser. Reisepenger kan benyttes, men gir ingen rabatt. 19

20 6. Overgangsbestemmelser ved bussbytte a) Bytte fra en buss til en annen regnes som overgang når bussene inngår i en reisekjede. b) Bytte av buss må normalt skje innen en time etter ankomst første buss. Det er fri overgang ved videre reise innenfor ankomstsonen (1 sone), dersom reisen foretas innenfor overgangstiden, se billett. Dersom reisen av grunner som ikke skyldes den reisende ikke kan gjennomføres innen gyldig overgangstid, aksepteres overgang også etter dette, dog innen samme driftsdøgn. c) Ved billettering til soner som ikke ligger i bussens trasé, settes overgangen til 4 timer fra reisestart. d) For skoleskyss gjelder egne regler, se pkt Overgang kontantbillett a) Det skal om mulig selges billett helt til bestemmelsesstedet. Forutsetningen er at både på og avstigningssted ligger innenfor ansvarsområdet for Hedmark Trafikk FKF og Opplandstrafikk. b) Dersom det kun er billettert til overgangsstedet, gis det overgangsrabatt ved kjøp av ny billett. c) Benytt overgangsknapp på billettmaskinen. 6.2 Overgang enkeltbillett betalt med reisepenger (verdikort) Ved bruk av reisepenger (verdikort) gjelder de samme overgangsregler som ved bruk av kontantbillett. Innlandskortet skal leses av på alle busser under reisen. a) Billetten legges elektronisk i kortet. b) Er hele strekningen betalt, vil det ikke bli trukket nytt beløp fra kortet. c) Er det kun billettert frem til overgangsstedet, belastes kortet for resterende strekning minus overgangsrabatten (1 sone). 20

21 6.3 Overgang periodebillett Ved bruk av periodebillett gjelder følgende regler: a) Periodebillett er gyldig på alle ruter innenfor den reisestrekning som ligger i kortet. b) Kortet gjelder også som overgangsbillett til og fra annen rute innenfor billettens gyldighetsområde. c) Ved overgang til annen buss valideres kortet i bussen. d) Kan også benyttes som delbetaling (skjøting) når resten av reisen betales med reisepenger (verdikort). 21

22 7. Innlandskortet kjøp og påfylling Hedmark og Oppland samarbeider om drift av felles billettsystem. Kortene i de to fylkene markedsføres under betegnelsen «Innlandskortet». 7.1 Utsalgssteder for Innlandskortet Oppland: På bussen Lillehammer skysstasjon (Lillehammer Turist) Gjøvikregionen Turistkontor Fagernes skysstasjon Otta skysstasjon Nettbutikk, (kun påfylling) 8. Kundehenvendelser Ruteopplysningen 177 Ruteopplysningen skal besvare kundehenvendelser på telefon, e-post og andre aktuelle kanaler om: Rutetider, priser og billetter Klager og avvik Kampanjer og produkter Kundehenvendelser vedrørende nettbutikk Andre henvendelser, Opplandstrafikk, tlf

23 9. Refusjon 9.1 Refusjon periodebillett ved sykmelding a) Deler av periode kan refunderes ved innehavers 100 % sykmelding i minst 10 dager. Refusjonen beregnes fra og med første sykedag og ut gyldighetsperioden. Det elektroniske kortet returneres kunden, refusjonsbeløpet overføres kundens bankkonto. For å kunne fremme krav om refusjon kan ikke kortet ha vært i bruk under sykeperioden. Innlandskortet må forevises. b) Engangsgebyr (se pristabell) ved kjøp refunderes ikke. c) Ved alle refusjoner, med unntak av dødt kort som ikke kan belastes kunden, tilkommer kr 50,- i administrasjonsgebyr. Henvendelser vedrørende refusjoner rettes til Opplandstrafikk, tlf eller til et av våre utsalgssteder, se pkt Innlandskort som er mistet, stjålet eller dødt a) Innlandskort som er mistet eller stjålet, er tapt for kunden. b) Dødt kort som ikke kan belastes kunden, gjenskapes. Kortgebyr betales ikke. 9.3 Skoleskysskort og sperring a) Skolekysskort som er meldt mistet eller stjålet blir sperret. b) Sperrede kort er tapt for eleven og skal inndras av sjåføren. Kortene sendes oppdragsgiver. c) Er kortet sperret lyser svart firkant på billettmaskinen. 23

24 10. Billettkontroll og reklamasjon Billett eller kort skal oppbevares under hele reisen og skal uoppfordret vises ved kontroll. Kunden er selv ansvarlig for å ha gyldig billett og legitimasjon om bord på reisen Kontroll Kontroll kan foretas av kontrollør, sjåfør eller annen bemyndiget person, og disse har rett til: a) Når som helst å få seg forevist billett, kort og / eller moderasjonsbevis for rabattert billett. b) Å vise bort kunden fra transportmiddelet. c) Å kreve at kunden betaler ordinær billett ved åpenbart forsøk på misbruk av rabattordninger, eller forlater bussen (unntatt skoleelever i grunnskolen og personer under 16 år). d) Kontrollør kan ilegge gebyr til reisende som ikke kan legge frem gyldig billett, legitimasjon eller kort. Dersom en kunde er uenig i kontrollgebyret, kan det bare omgjøres av Opplandstrafikk. e) Eventuelle klager over ilagt kontrollgebyr må rettes skriftlig til Opplandstrafikk innen 8 dager. For kontrollør er det utarbeidet egen instruks. For kontroll og behandling av grunnskoleelever er det egne regler Reklamasjon på billetter a) All reklamasjon på billetter må rettes umiddelbart til sjåfør, innen 10 minutter pga. tidssperre i billettmaskinen, eller til et salgskontor, se pkt b) Dersom sjåfør eller salgskontor ikke kan imøtekomme kunden, må reklamasjonen rettes skriftlig til Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk. Dokumentasjon skal vedlegges. Reklamasjon uten dokumentasjon blir ikke behandlet. 24

25 11. Prisregulativ 11.1 Sonepris Det benyttes sonepris i Oppland og Hedmark. I et soneprissystem deles ruteområdet inn i geografiske soner med faste, kartfestede grenser. Pris for en reise bestemmes av hvor mange soner reisen går gjennom, inklusiv frasone og til-sone for reisen. Pris regnes ut etter korteste vei Spesialpris Kan fastsettes av fylkeskommunene ut fra markedsvurderinger og trafikale hensyn. Reisepenger(verdikort) skal aksepteres som betalingsmiddel Fylkesvise priser Ved på- og avstigning i de respektive fylkene har Oppland og Hedmark forskjellige priser. Se fylkesvise pristabeller. Gjelder også gods. For bestillingsruter, enkelte ekspressruter og nattbusser gjelder egne priser, se pristabell. 25

26 12. Legitimasjoner 12.1 Godkjent legitimasjon for alder Førerkort Pass Bankkort med bilde Postens id-kort 12.2 Andre legitimasjoner Studentlegitimasjon Gyldig studentbevis med bilde. Attestasjon fra skole sammen med godkjent legitimasjon, med foto. Gyldig medlemskort i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad), sammen med godkjent legitimasjon med bilde Ledsagerbevis Ledsagerbevis utstedes til funksjonshemmede med behov for bistand. Kommunene utsteder bevisene etter søknad. Ledsagerbevis gjelder på alle rutegående kollektivmidler hvor Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk er prismyndighet. Den funksjonshemmede velger selv hvem de vil bruke som ledsager fra gang til gang. Som hovedregel er det tilstrekkelig med én ledsager. Funksjonshemmede med ledsager gis ikke fortrinnsrett framfor andre passasjerer. 26

27 Ledsagerbeviset skal inneholde: Bilde Navn og adresse på kortinnehaver Stempel og signatur fra kommunen Gyldighetsperiode Misbruk av ordningen meldes til henholdsvis Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk Ledsager til døvblinde tilleggslegitimasjon Døvblinde har rett til å ha med seg en person gratis mot framvisning av tilleggslegitimasjon fra Statens sentralteam for døvblinde, utstedt av Skådalen kompetansesenter (jf. Rundskriv N-6/88 fra 1. juli 1988) Vernepliktsbok Vernepliktsbok eller tjenestebevis for militærrabatt Legitimasjon fra NAV For personer under 67 år som har uføretrygd For blinde. Legitimasjon fra Norges Blindeforbund 27

28 13. Håndbagasje Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning. Det anbefales å merke bagasjen med navn og telefonnummer. Selskapene er ikke ansvarlig for tap av, eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra selskapet eller sjåførens side. 14. Bussgods og personlig reisegods 14.1 Bussgods Her inngår brev, pakker og annet gods som kan sendes med buss. Ved forsendelsen gjelder eget prisregulativ, se pristabell. Det er begrensninger i vekt og omfang for hva som kan sendes med buss. Maks vekt pr. kolli, 25 kg. Egne godspriser gjelder, se pristabell Framføring av gods Dersom avsender ønsker at godset skal sendes så fort som mulig, eller være framme til et bestemt tidspunkt, må dette avtales spesielt med ekspedisjon eller transportør. Dersom mottaker ikke kan hente gods direkte fra bussen, skal godset leveres inn på nærmeste godsekspedisjon. 28

29 14.2 Annet personlig reisegods Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av sjåføren. Sykler, som kan demonteres eller legges sammen, kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på busser med sykkelstativ, eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og sjåføren finner det forsvarlig. Egen fastpris for sykkel, se pristabell Ansvar og erstatning a) Selskapet er ansvarlig for tap eller skade på godset så lenge det er om bord i bussen og godtgjørelse er betalt. Gjelder ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra eier. b) Dersom gods forutsettes satt av bussen underveis, etter avsenders/ mottakers ønsker, opphører transportørens ansvar. Dersom gods skades eller kommer bort, i forbindelse med omlasting er det transportørens ansvar. c) Erstatningskrav må fremmes skriftlig innen 1 uke til transportør eller ekspedisjonen som har utlevert varen. Skadet vare og emballasje må framvises uten ugrunnet opphold. Bortkommet gods erstattes etter «Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler». 15. Hittegods Alle etterlatte saker i bussen skal sjåføren snarest mulig levere til rutebilselskapet eller til nærmeste skysstasjon. Uidentifisert bagasje kan settes av omgående. Innkommet hittegods oppbevares i 1 måned. Dersom gjenglemte gjenstander i løpet av denne tiden ikke blir etterspurt, blir de avhendet. Verdisaker blir registrert og overlevert politi eller lensmannskontor snarest. 29

30 16. Klager og ansvar 16.1 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger a) Transportøren skal om mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelser og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene kan forholde seg. Mindre forsinkelser kan forekomme. b) Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring blir inngått anses akseptert av passasjeren. c) Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid, i henhold til reisegarantiordning i området, se pkt Ansvar for skade på person Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven. Opplandstrafikk skal varsles umiddelbart Klager/erstatning Reisende som vil levere en klage eller kreve erstatning for skader som skyldes transportør/rutebilselskap, må henvende seg skriftlig til administrasjonen i vedkommende selskap eller til: Opplandstrafikk post@opplandstrafikk.no eller telefon Hedmark Trafikk avvik@hedmark-trafikk.no eller telefon

31 17. Reisegaranti Lillehammer-regionen Dagens reisegaranti pr. mai 2013 gjelder kun på utvalgte ruter i Lillehammer-regionen, bybuss og linje 211 og 242. Dagens reisegarantiordning i Lillehammer-regionen: Vi garanterer. 1. At vi kjører når vi har sagt at vi skal kjøre. 2. At du skal få svar når du ringer eller skriver til oss. 3. At du skal få best mulig informasjon om hva som skjer ved forsinkelser. 4. At vi dekker din drosjeregning med inntil 500 kr dersom du kommer mer enn 20 min. for sent. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor Opplandstrafikk kontroll, som f.eks. trafikale forhold. Omfatter ikke følgeskader av forsinkelsen. 31

32 32

Håndbok for kollektivreiser i Hedmark. regler og billettering 2015

Håndbok for kollektivreiser i Hedmark. regler og billettering 2015 Håndbok for kollektivreiser i Hedmark regler og billettering 2015 Sist revidert 10.11.2015 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 5 2. Sjåførens betjening av kunder... 6 3. Kunden... 7 3.1 Opptreden...

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Hedmark. regler og billettering 2017

Håndbok for kollektivreiser i Hedmark. regler og billettering 2017 Håndbok for kollektivreiser i Hedmark regler og billettering 2017 Sist revidert 16.06.2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1

Detaljer

Takst- og regelhåndbok for Oppland og Hedmark fylke. fra oktober 2007. www.innlandskortet.no

Takst- og regelhåndbok for Oppland og Hedmark fylke. fra oktober 2007. www.innlandskortet.no Takst- og regelhåndbok for Oppland og Hedmark fylke fra oktober 2007 www.innlandskortet.no Oppland fylkeskommune og Hedmark Trafikk FKF har målsetting om å etablere et enkelt og kundevennlig kollektivtilbud.

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Hedmark

Håndbok for kollektivreiser i Hedmark Håndbok for kollektivreiser i Hedmark regler og billettering juli 2018 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no BUSSPRISER 2013 for Aust-Agder Buss er billigst med busskort busskort.no Fra 1. februar 2013 NYHET: Verdikort gir 30 % rabatt for alle! TILBUD: BUSS K O,- RT I februar 2013 spanderer vi engangsgebyret

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016

Info fra Troms fylkestrafikk. Priser og rabatter 2016 Info fra Troms fylkestrafikk Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2016

Takster og produkter i Vestfold 2016 Takster og produkter i Vestfold 2016 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

PRISER 2012 AUST-AGDER

PRISER 2012 AUST-AGDER PRISER 2012 AUST-AGDER NYE MULIGHETER MED BUSSKORT! PRISER BUSSKORT OG ENKELTBILLETTER AUST-AGDER 2012 FRA 1. JANUAR 2012 www.busskort.no Fra 1. januar 2012 er det enklere å bruke busskort i Agder, med

Detaljer

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen.

2.1. TRASÉ Operatør skal beskrive linjens trasé. Alle forhold som Ruter kan ha interesse av å ha kjennskap til, skal beskrives i trasébeskrivelsen. 1. INNLEDNING Prisavtalene vil være et supplement for til Ruters øvrige kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Samarbeidet skal i tillegg til Ruters øvrige tilbud og samarbeid med annen kollektivtrafikk (for

Detaljer

Velkommen til skoleskyssen

Velkommen til skoleskyssen Velkommen til skoleskyssen [ 1 ] Innhold Side Velkommen til skoleskyssen 03 Grunnskole 04 Retten til skoleskyss 04 Skysskort 05 Videregående skole 08 Retten til skoleskyss 08 Skolekort 09 Tilrettelagt

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 Gyldig f.o.m 1. oktober 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Velkommen til skoleskyssen. gjelder for skoleåret [ 1 ]

Velkommen til skoleskyssen. gjelder for skoleåret [ 1 ] Velkommen til skoleskyssen gjelder for skoleåret 2019-2020 [ 1 ] Innhold Side Velkommen til skoleskyssen 03 Grunnskole 04 Retten til skoleskyss 04 Skysskort 05 Videregående skole 08 Retten til skoleskyss

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT)

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) SAK 29/10 BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) Saksopplysning Hallingdal ungdomsråd (HUR) har i fleire møte drøfta eit felles busskort som gjeld for alle busselskapa sine ruter. HUR har og teke

Detaljer

Transportvilkår for NSB

Transportvilkår for NSB Transportvilkår for NSB Vilkårene gjelder fra 4. desember 2013 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 1 20.02.14 15:31 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 2 20.02.14 15:31 1 Vilkårenes gyldighet Transportvilkårene

Detaljer

Priser og rabatter 2016

Priser og rabatter 2016 Priser og rabatter 2016 Priser, rabatter og endringer i kollektivtransport fra januar 2016 Stor satsning på kollektivtrafikken - lavere pris på periodebilletter, familierabatt og nattbuss inkluderes i

Detaljer

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag

Veileder. Skoleskyssreglement. grunnskolene. Nord-Trøndelag Veileder Skoleskyssreglement for grunnskolene i Nord-Trøndelag 1. GENERELT. Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak, og fattes av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er klageadgang etter forvaltningslovens

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

RutetiderBåt. Gyldig 19.05-31.08.2008. Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son

RutetiderBåt. Gyldig 19.05-31.08.2008. Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son RutetiderBåt Gyldig 19.05-31.08.2008 Oslo - Nesodden Vestside - Drøbak - Son 602 Hvilken type billett passer for meg i Akershus eller mellom Akershus og Oslo? Enkeltbillett Enkeltbillett selges av betjening

Detaljer

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi

Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi Transportvilkår for reisende med Harstad Taxi 1 - Transportvilkårenes anvendelse 2 - Bestilling av taxi 3 - Bruk av holdeplass - Fortrinnsrett til taxi 4 - Praiing utenom holdeplass 5 - Taxiførers rett

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler

Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Seminar om skoleskyss mai 2014 Grunnleggende informasjon og praktisk veiledning om skoleskyss for videregående skoler Kjerstin Winther-Jacobsen 1 Grunnleggende for alle saker om skoleskyss Avstand Bosted

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Buss er billigst med busskort

Buss er billigst med busskort BUSSPRISER 2015 for Vest-Agder og Kristiansandsområdet Buss er billigst med busskort PRISER BUSSKORT OG ENKELTBILLETTER Fra 1. februar 2015 Reis lett med akt.no Reis lett med bussen i 2015 Busskort er

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Innhold 1 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 2 LOVER, FORSKRIFTER OG ENKELTVEDTAK... 3 3 KOMMUNIKASJON/VARSLING...

Detaljer

På bybussene i Tromsø og Harstad er billetten kun gyldig så lenge billettens telleverk er aktivt.

På bybussene i Tromsø og Harstad er billetten kun gyldig så lenge billettens telleverk er aktivt. v.2.0.5 (17.05.17) Om Mobillett Troms Mobillett er en mobilapplikasjon som gjør det mulig å kjøpe enkeltbilletter og periodebilletter til kollektivreiser i hele Troms Fylke via app for iphone og Android

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold

Endring av prisstruktur for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 69977/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013

Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1 av 6 Reglement for Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder vedtatt i fylkestinget 17. -18. desember 2013 1. INNLEDNING. Reglementet er godkjent av fylkestinget 17. -18. desember 2013. Det

Detaljer

TRANSPORTVEDTEKTER FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE V/ SKYSS

TRANSPORTVEDTEKTER FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE V/ SKYSS TRANSPORTVEDTEKTER FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE V/ SKYSS Godkjent av Samferdselsdepartementet xx.xx.2013. Kap. 1 Reisande 1 Kven gjeld vilkåra for Transportvilkåra gjeld som avtale mellom Hordaland Fylkeskommune

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

SOMMER 2017 RUTETIDER

SOMMER 2017 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2017 RUTETIDER Gjelder fra 19. juni 2017 til og med 20. august 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! Gyldig fra 22. JUNI 2015 HVALER KOMMUNE VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold

Gjennomgang av prisstrukturen for lokalbussene i Østfold Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 79205/2014 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdsel, miljø og klimakomiteen 04.12.2014 Gjennomgang av

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser

Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Kursemne 8: Kunder & Marked Hvem er kundene? Hvordan få flere og mer fornøyde kunder Kundetilfredshetsundersøkelser Trond Myhre Markedsdirektør 932 39 400 trondm@vkt.no Vestviken Kollektivtrafikk AS (VKT)

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Saksframlegg HØRING FORSLAG TIL NY TAKSTMODELL FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN Arkivsaksnr.: 10/32778 Saksbehandler: Tore Langmyhr ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1) Trondheim

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Alt om skoleskyss i Rogaland

Alt om skoleskyss i Rogaland Alt om skoleskyss i Rogaland Hvem har rett på skoleskyss? Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet. Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav: Du har mer enn 4 km

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Last ned app! Min Skoleskyss. Vi bringer elevene trygt til og fra skolen

Last ned app! Min Skoleskyss. Vi bringer elevene trygt til og fra skolen Last ned app! Min Skoleskyss Vi bringer elevene trygt til og fra skolen Velkommen til skoleskyss! Fylkeskommunens ansvar for skoleskyss er i Akershus delegert til Ruter AS. Skoleskyss skal primært skje

Detaljer

Balanserte anskaffelser gjennom dialog Erfaring fra kontraktsoppfølging... Østfold fylkeskommune

Balanserte anskaffelser gjennom dialog Erfaring fra kontraktsoppfølging... Østfold fylkeskommune Balanserte anskaffelser gjennom dialog Erfaring fra kontraktsoppfølging... Østfold fylkeskommune Odd Olaf Schei / Kjetil Gaulen, Østfold Fylkeskommune Oslo, 10 april 2018 Kilde; http://www.nettbuss.no/om-nettbuss

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013

Østerdalen. Gjelder fra 19.08.2013 L Østerdalen Gjelder fra 19.08.2013 Østerdalen Bestillingsruter i Hedmark 750 902 911 914 915 951 952 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Rena Elverum Elverum Rena Rena Åsbygda Rena Ringbuss

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN INNLANDET FYLKESKOMMUNE Vedtatt av fellesnemnda den xxxxxxx 1 INNHOLD OVERORDNET MÅLSETTING FOR SKOLESKYSSEN 4 1. ANSVAR FOR SKOLESKYSS 4 1.1. PLANLEGGING OG ORGANISERING

Detaljer

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Saknr. 14/10888-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie Reviderte vedtekter for samarbeidet innen kollektivtrafikken mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Tilleggsutredning. Modell - Hordaland, en takstsone. Bergen 19.05.2014

Tilleggsutredning. Modell - Hordaland, en takstsone. Bergen 19.05.2014 Tilleggsutredning Modell - Hordaland, en takstsone Bergen 19.05.2014 Oppsummering - Innføring av en takstsone i hele Hordaland Fordeler Enkelt å bruke og forstå Enkelt salg av billetter i alle salgskanaler

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer

Utvidelse av skysskort i videregående opplæring og noen adre billettjusteringer Saksnr.: 2011/5320 Løpenr.: 83669/2015 Klassering: N11 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 11.11.2015 Fylkesrådet for funksjonshemmede

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Østerdalen. Gjelder i perioden

Østerdalen. Gjelder i perioden L Østerdalen Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Østerdalen 750 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil 957 Hornset Otnes Fagertun skole Fagertun Otnes Lomnessjøen øst 902 Rena Elverum 961

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK. Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16

SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK. Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16 SKYSSREGLEMENT FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER I HEDMARK Vedtatt av Hedmark fylkesting den 13. og 14.06.2016, sak 40/16 INNHOLD: Side: 1 Lovhjemmel 4 2 Rett til skoleskyss 4 2.1. Hvem skyssordningen omfatter

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009

GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 GYLDIG 1/5 2008-30/4 2009 Fagernes Gjøvik Lillehammer Fagernes-Aurdal-Klossbøle Fagernes - Beitostølen (Gjendesheim - Otta 27/6-7/9) Fagernes Tyinkrysset Lærdal - Årdal Sogndal Tyinkrysset - Tyin - Eidsbugarden

Detaljer

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager)

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 91 92 93 94 96 97 Drammen - Svelvik - Berger Svelvik - Mariås Lokalrute Sande - Skafjell Sande-Holmestrand

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer