Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6"

Transkript

1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra

2 Takstreglement Gjeldande takstreglement for lokalbussrutene i Telemark gjeld frå Vaksen: Frå og med den dag ein fyller 16 år må ein betale vaksen takst jf. ordinært takstregulativ. Barn: Barn i alderen 0-3 år reiser gratis viss det ikkje krev eigen sitteplass. F.o.m. 4 år fram til fylte 16 år er prisen 50 % av vaksentakst avrunda oppover til næraste heile krone. Honnør: Honnørrabatt er lik 50 % av vaksen enkeltbillett avrunda oppover til næraste heile krone. Desse har rett på honnørrabatt: a) Personar over 67 år. b) Uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd. c) Blinde. d) Ektefelle som reiser saman med person som har rett til honnørrabatt etter pkt. a, b eller c. Det krevjast godkjent legitimasjon (t.d. bankkort, førarkort eller pass) for å få rabatt. Personar under pkt. b må i tillegg ha legitimasjon frå NAV for uførepensjon etter gjeldande lov. Vernepliktige: Vernepliktige mannskap (korporalar og meinige) får 50 % rabatt, men skal minst betale minstetakst vaksen. Månadskort og periodekort for vaksne Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter i hele Telemark innenfor betalt reisestrekning. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. Kortet er upersonleg, dvs. kan nyttast av fleire personar, men berre ein i gongen. Ungdomskort Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter i hele Telemark. Studentkort Studentkort kan benyttas av studentar med gyldig studiebevis frå offentlege skular (høgskule, universitet, vidaregåande skule), private høgskular (f.eks. BI og folkehøgskule).

3 UngVoksen UngVoksen kortet kan benyttas av dei som er mellom 20 og 29 år. Ved kontroll må den reisande kunne legitimere at han/ho har krav på å bruke dette kortet. Skuleskyss Elevar i barne- og ungdomsskulen og elevar i vidaregåande skule som er tilkjent fri eller delvis fri reise til- og frå skulen, skal utan oppmoding vise fram gyldig skulereisekort når dei går på bussen. Det er eit personleg elektronisk skulereisekort. Dersom eleven ikkje kan framvise gyldig skulereisekort skal det krevjast betaling eller annan garanti for reisa. Handbagasje Handbagasje som får plass i bagasjehylla, på fang eller under setet, kan takast med gratis. Bagasje må ikkje plasserast i midtgangen. Reisegods Ordinært reisegods er gratis, og blir teke med dersom det er plass. Døme på dette er barnevogner, ski, små kjelkar, akebrett o.l. Ski og stavar skal være samanbunde. Syklar, sparkstøttingar, større kjelkar o.l. Mot betaling av barnetakst kan syklar, sparkstøttingar, større kjelkar o.l. takast med dersom det er plass. Hundar Mot betaling av barnetakst kan hundar takast med. Hundar skal ikkje plasserast i passasjersetet, men på golvet og/eller den staden sjåføren utpeikar. Flg. hundar reiser fritt: Førarhund saman med blinde, politihund saman med politi i uniform. Straffetakst Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort skal betale eit gebyr på minst kr. 300,-. Reisegaranti Reisegarantien gir deg rettigheter hvis bussen ikke går. Dette kan være alternativ transport, eller refusjon av utgifter. Sett deg inn i reglene for garantien, og hvordan du skal be om refusjon. Dette garanterer vi Hvis bussen blir forsinket eller det oppstår en annen svikt i kollektivtilbudet gjør vi 3 ting. 3

4 Vi gir deg best mulig informasjon om hva som skjer. Vi gir deg informasjon om alternativ transport så tidlig som mulig. Vi setter opp alternativ transport hvis det er praktisk mulig. Vi refunderer utlegg til transport dersom alternativ transport ikke kan skaffes. Dette refunderer vi Vi refunderer dine utlegg til drosje, egen bil eller andre alternativer basert på forsinkelsen og utleggets størrelse. 20 minutter forsinkelse på reiser under 1 time. Refusjon inntil 500 kroner. 40 minutter forsinkelse på reiser mellom 1 og 3 timer. Refusjon inntil 750 kroner. 60 minutter forsinkelse på reise over 3 timer. Refusjon inntil 1000 kroner. Når gjelder garantien? Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Men det er noen viktige unntak. Vi tilbyr ikke refusjon dersom avviket er forhåndsannonsert. Vi tilbyr ikke refusjon dersom du vet, eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ligger hos andre enn transportøren. Reisegarantien gjelder ikke hvis forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. Hvis du bruker egen bil, dekkes ikke kilometergodtgjørelse for tilbakereisen. Reisegarantien gjelder for hele Norge og er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Les hele reisegarantien her: Ytterligere informasjon om reisegarantien Ruteopplysning: Tlf 177 eller tlf Eller 4

5 5 Linje 301 Notodden - Hjartdal - Seljord Fra Notodden skysstasjon... 06:30k 12:10k 13:55k 15:55k Tuvensenteret... 06:34k 12:15k 14:00k 16:00k Heddal u-skole... 14:00k Heddal barneskole... 07:55k 12:20k 14:05k Rygi... 06:38k 07:55k 12:22k 14:07k 16:04k Kasin... 06:44k 08:00k 12:33k 14:18k 16:12k Ørvella E :49k 08:05k 12:39k 14:24k 16:18k 16:45i Omnesfossen... 06:50k 08:06k 12:40k 14:25k 16:19k 16:46i Til Sauland (Løvheim)... 05:53k 08:08k 12:44k 14:29k 16:23k 16:50i Fra Sauland (Løvheim)... 06:53k 12:48k 14:35k 16:23k Sauland sk... I 08:10k 12:50k 14:40k I Hjartdal (Nordbø)... 07:10k 13:09k 14:58k 16:40k 17:05i Holm... 07:12k 13:11k 15:02k 16:41k Svartdalsvingen... 07:20k 13:17k 15:08k 16:48k Nutheim... 07:25k 13:21k 15:12k 16:52k Flatdal sk... 07:28k 13:23k 15:14k 16:54k Fløti... 07:35k 13:28k 15:19k 16:59k Til Seljord rb.st... 07:47k 13:36k 15:27k 17:07k Linje 301 Seljord - Hjartdal - Notodden Fra Seljord rb.st... 06:30k 07:50k 13:55k 15:40k Fløti... 06:39k 08:00k 14:03k 15:48k Flatdal sk... 06:43k 08:05k 14:12k 15:53k Nutheim... 06:45k 08:07k 14:14k 15:55k Svartdalsvingen... 06:48k 08:11k 14:18k 15:59k Holm... 06:55k 08:18k 14:37k 16:05k Hjartdal (Nordbø)... 06:57k 07:20i 08:20k 14:39k 16:07k Sauland sk... I 08:40k I I Sauland (Løvheim)... 07:20k 07:35i 08:42k 14:59k 16:27k Omnesfossen... 07:24k 07:38i 08:45k 15:03k 16:30k Ørvella E :26k 07:23k 07:40i 08:47k 15:04k 16:31k Kasin... 07:32k 07:32k 08:51k 15:10k 16:35k Rygi... 07:38k 07:38k 08:55k 15:18k 16:40k Til Heddal barneskole... 07:38k Kvantum... 07:45k Tuvensenteret... 07:45k 09:05k 15:22k 16:45k Til Notodden skysstasjon... 07:50k 07:50k 09:05k 15:27k 16:50s i. kjøres kun skolefri. Bestillingstelefon , senest kl dagen i forveien k. kjøres kun skoledager i: kjøres kun skolefri. Bestillingstelefon , senest kl dagen i forveien K. kjøres kun skoledager

6 6 Linje 305 Notodden - Heddal vest - Tuddal Fra Notodden skysstasjon... 12:05k 13:55k 15:55k 16:55k Kvantum... 12:10k 14:00k 16:00k 17:00ka Fra Heddal barneskole... 12:15k 14:05k I I Yli skole... 12:23k 14:13k 16:03k 17:03ka Melås... 12:35k 14:25k 16:15k Sauland (Løvheim)... 12:45k 14:38k 16:28k Sauland sk... 12:50k 14:40k I Fra Sauland (Løvheim)... 07:30k 13:30k I 16:28k Til Tuddal sk... 08:00k 14:00k 15:10k 16:55k Linje 305 Tuddal ø- Heddal vest - Notodden Fra Tuddal sk... 06:30k 08:00k 11:30k+ 14:05k 15:15k Til Sauland (Løvheim)... 08:30k 12:05k+ 14:32k 15:40k Sauland skule... I 08:35k 08:15k 12:50k 14:40k 14:40k I Fra Sauland (Løvheim)... 06:57k 08:17k 12:52k 14:42k 14:42k 15:40k Omnesfossen... 07:02k 07:22k 08:19k 12:54k 14:44k 14:44k 15:44k Ørvella Fv :05k I I I I I I Melås... 07:32k 08:29k 13:04k 14:54k 14:54k 15:54k Yli skole... 07:45k 08:38k 13:13k 15:03k 15:03k 16:05k Til Heddal barneskole... 07:51k I I I I I Kvantum... 08:41k 13:16k 15:06k 15:06k I Tuvensenteret... I I I I 16:12k Til Notodden skysstasjon... 08:45k 13:20k 15:10k 15:10k 16:17k +. så langt det er passasjerer k. kjøres kun skoledager a. kun avstigning kun torsdag untatt torsdag

7 7 Linje 312 Notodden - Schia - Gransherad Fra Notodden skysstasjon... 07:50k 11:55k 13:55k Sætre... 07:56k 12:01k 14:01k Platonsvingen... 07:59k 12:04k 14:04k Schia... I 12:08k 14:08k Svelgfoss... 12:12k 14:12k Lisleherad skole... I 12:12k 14:12k Svelgfoss... 16:02a Lisleherad kirke... 12:16k 14:16 Grønvollfoss... I 12:23k 14:23k I Årlifoss... I 12:30k 14:30k I Schia... 08:04k I I 16:07a Bolkesjø... 08:17k I I 16:18a Helleberg... 08:22k I I 16:22a Ormemyr... 08:26k I I Gransherad sentrum... 08:40k 12:40k 14:40k Til Gransherad skole... 08:45k 12:45k 14:45k 312 Gransherad - Schia - Notodden Fra Gransherad skole... 08:55k 12:55k 14:50k Gransherad sentrum... 09:00k 13:00k 14:55k Ormemyr... I 13:12k 15:07k Helleberg... 07:10k I 13:16k 15:11k Bolkesjø... 07:14k I 13:20k 15:15k Schia... 07:25k I 13:31k 15:26k Svelgfoss... 07:27k 09:24k 13:33k 15:28k Schia... 09:27k I I Platonsvingen... 09:33k I I Sætre... 09:35k I 13:48k I Sagafoss... I 13:44k I 15:39k Tinnesmoen sk... I 13:45k I I Til Notodden skysstasjon... 09:41k 13:51k 13:53k 15:44k k. kjøres kun skoledager a: kjøres med taxi, kun skoledager

8 8 313 Notodden - Årlifoss - Gransherad Fra Notodden skysstasjon... 15:55k Tinnesmoen sk... 12:55k Olav Bjaalands gate... 12:56k Sagafoss... 12:58k 15:58k Svelgfoss... 13:02k 16:02k Lisleherad krk... 16:05k Grønvollfoss... 16:11k Årlifoss... 16:15k Gransherad sentrum... 16:23k Tinnoset... 16:30k Platonsvingen... 13:11k Sætre... 13:13k Til Notodden skysstasjon... 13:25k 313 Gransherad - Årlifoss - Notodden Fra Tinnoset... 07:00k Oterbekk... 07:01k Kyrkjetjønna Gransherad... 07:03k Gransherad sentrum... 07:04k Årlifoss... 07:14k Grønvollfoss... 07:20k Lisleherad krk... 07:27k Svelgfoss... 07:31k Sagafoss... 07:37k Tinnesmoen sk... 07:38k Sykehuset Notodden... 07:40k Til Notodden skysstasjon... 07:46k k. kjøres kun skoledager

9 321 Folkestad - Bø Mandag - Fredag Fra Tjøntveit... 06:42k 07:50k Folkestad... 06:43k 07:51k Meieritorvet Bø... 07:59k Bø jb.st. buss... 06:49k 07:13k 08:00k Til Bø vgs... 07:20k 117 Ulefoss - Berget Mandag - Fredag Fra Ulefoss sentrum... 09:30k 10:30 12:30 Cappelensveg kryss... 09:33k 10:33 12:33 Berget... 09:35k 10:35 12:35 Ulefoss skole... 09:36k 10:36 12:36 Til Ulefoss sentrum... 09:40k 10:40 12: Bø - Folkestad Mandag - Fredag Fra Bø u.sk... 14:03k Bø jb.st. buss... 14:08k Borgja Terasse... 14:10k Folkestad... 14:10k Til Tjønntveit... 14:15k Se også linje 103 Ulefoss Lunde k. kjøres kun skoledager

10 10 Linje 103: Lunde -Ulefoss - Skien Mandag - Fredag Fra Lunde stasjon... 06:30k 07:05 07:40k 07:50k 08:10i 09:10 10:10 11:10 Nometoppen... 06:35k 07:10 07:45k 07:55k 08:15i 09:15 10:15 11:15 Vrangfoss sluse fv :00k Dagsrud... 06:38k 07:13 07:48k 08:05k 08:18i 09:18 10:18 11:18 Ulefoss skole... 08:15k Til Ulefoss senter... 06:45k 07:20 07:55k 08:20k 08:25i 09:25 10:25 11:25 Fra Ulefoss senter... 07:00b 07:35b 08:35b 08:35b 09:35b 10:35b 11:35b Kubru... 07:12b 07:47b 08:47b 08:47b 09:47b 10:47b 11:47b Til Skien terminal... 07:33b 08:08b 09:08b 09:08b 10:08b 11:08b 12:08b Til Skien stasjon... 07:40b 08:15b 09:15b 09:15b 10:15b 11:15b 12:15b Linje 103: Lunde -Ulefoss - Skien Mandag - fredag Fra Lunde stasjon... 12:10 13:10 14:00k 14:10i 15:05k 15:10i 16:10i 17:10 Nometoppen... 12:15 13:15 14:05k 14:15i 15:10k 15:15i 16:15i 17:15 Vrangfoss sluse fv Dagsrud... 12:18 13:18 14:08k 14:18i 15:13k 15:18i 16:18i 17:18 Ulefoss skole... Til Ulefoss senter... 12:25 13:25 14:15k 14:25i 15:20k 15:25i 16:25i 17:25 Fra Ulefoss senter... 12:35b 13:35b 14:30b 14:30b 15:30b 15:30b 16:35b 17:40b Kubru... 12:47b 13:47b 14:42b 14:42b 15:42b 15:42b 16:47b 1752b Til Skien terminal... 13:08b 14:08b 15:08b 15:08b 16:08b 16:08b 17:08b 18:13b Til Skien stasjon... 13:15b 14:15b 15:15b 15:15b 16:15b 16:15b 17:15b 18:20b b: kjøres av linje 182 telemarksekspressen med forbehold om brutt korrespodanse ved forsinkelse. i: kjøres kun ved skolefri k: Kjøres kun skoledager

11 Linje 103 Ulefoss - Lunde Mandag - fredag Fra Skien terminal b 0645b 0645b 0730b 0730b 0840b 0940b 1040b 1140b kubru b 0710b 0710b 0750b 0750b 0900b 1000b 0011b 1200b Til Ulefoss senter b 0730b 0730b 0810b 0810b 0920b 1020b 1120b 1220b Fra Fen skole k Fra Ulefoss skole k Fra Ulefoss senter k 0730k 0730i k Berget k Dagsrud k 0734k 0734i k Nometoppen k 0737k 0737i k Til Lunde stasjon k 0745k 0745i k Linje 103 Ulefoss - Lunde Mandag - fredag Fra Skien terminal b 1340b 1340b 1440b 1540b 1640b 1840b 2040b Kubru b 1400b 1400b 1500b 1600b 1700b 1900b 2100b Til Ulefoss senter b 1420b 1420b 1520b 1620b 1720b 1920b 2120b Fra Ulefoss skole k Fra Ulefoss senter k 1430i b 2120h Berget Dagsrud k 1434i b 2124h Nometoppen k 1437i b 2127h Til Lunde stasjon k 1445i b 2135h b. kjøres av linje 182 telemarksekspressen med forbehold om brutt korrespodanse ved forsinkelse. h. Taxi for buss. Ring Ulefoss taxi på tlf senest 30 min. før avgang i. kjøres kun ved skolefri k. Kjøres kun skoledager

12 12 Linje 322 og 323 Mandag - Fredag Linje / Notodden skysstasjon... 06:15k 06:50c 06:50k 07:55k 08:55 10:55 12:00k 12:55 13:55k 13:55k 14:55 ØTA næringspark... 06:20k 06:55c 06:55k 07:30k 08:00k 09:00 11:00 I 13:00 14:00k I 15:00 Hjuksevelta... 06:26k 07:01c 07:01k 07:33k 08:06k 09:06 11:06 I 13:06 14:06k I 15:06 Holtsås... 06:33k 07:08c 07:08k 07:40k 08:13k 09:13 11:13 I 13:13 14:13k I 15:13 Nordagutu... 06:39k 07:14c 07:14k 07:46k 08:19k 09:19 11:19 I 13:19 14:19k I 15:19 Akkerhaugen Fv :48k 07:22c 07:22k 07:54k 08:27k 09:27 11:27 I 13:27 14:27k I 15:27 Kvantum... I I I I 07:54k I I I 12:05k I I 14:00k I Yli... I I I I 07:57k I I I 12:18k I I 14:13k I Simones... I I I I 08:08k I I I 12:29k I I 14:24k I Klevar kryss Fv I I I I 08:23k I I I 12:43k I I 14:38k I Sauherad krk... I I I I 08:31k I I I 12:51k I I I Akkerhaugen Fv I I I I 08:36k I I I 12:56k I I I Gvarv sk... I I I I 08:41k 08:31k I I 13:01k 13:35k I I 14:40k I Gvarv stasjon... 06:53k 07:28c 07:28k 08:00k 08:44k 08:33k 09:33 11:33 13:38k 13:33 14:33k 14:43k 15:33 Sagavoll... I 07:30c I I 08:35k 09:35 11:35 I 13:35 14:35k I 15:35 Storkåsa... I 07:33c I I 08:38k 09:38 11:38 I 13:38 14:38k I 15:38 Hørte... 07:00k I 07:33k 08:53k I I I 13:47k I I 14:52k I Bø stasjon... 07:08k 07:39c 07:45k 08:00k 09:02k 08:44k 09:44 11:44 11:55k 12:10k 13:25k 14:08s 13:44 14:44k 15:07k 15:44 Tjønnås... 07:13k 08:05k 12:00k 12:25k 13:40k 14:13k 15:11k Svenseid... 07:20k 08:12k 12:07k 12:32k 13:47k 14:20k 15:17k Lunde stasjon... 07:27k 08:24k 12:14k 14:27k 15:23k Drangedal stasjon... 16:00k k. Kjøres kun skoledager Onsdag Tirsdag, Fredag

13 13 Linje 322 og 323 Mandag - Fredag Linje Notodden skysstasjon... 15:55k 15:55k 16:55 18:55 20:55 ØTA næringspark... I 16:00k 17:00 19:00 21:00 Hjuksevelta... I 16:06k 17:06 19:06 21:06 Holtsås... I 16:13k 17:13 19:13 21:13 Nordagutu... I 16:19k 17:19 19:19 21:19 Akkerhaugen Fv I 16:28k 17:27 19:27 21:27 Kvantum... 16:00k I I I I Yli... 16:03k I I I I Simones... 16:14k I I I I Klevar kryss Fv :28k I I I I Sauherad krk... 16:33ka I I I I Akkerhaugen Fv :37ka I I I I Gvarv sk... I I I I Gvarv stasjon... 15:45k 16:33k 17:33 19:33 21:33 Sagavoll... I I 17:35 19:35 21:35 Storkåsa... I I 17:38 19:38 21:38 Hørte... 15:54k 16:40k I I I Bø stasjon... 16:00k 16:05h 16:52k 17:44 19:44 21:44 Tjønnås... 16:10k 16:10ha Svenseid... 16:17k 16:17ha Lunde stasjon... 16:29k 16:29ha Drangedal stasjon... a. Så langt det er passasjerer h. Bestillingstaxi skolefri; fremmøte ved Bø taxi k. Kjøres kun skoledager

14 14 Linje 322 og 323 Lørdag Søndag Linje Notodden skysstasjon... 08:55 12:55 14:55 16:55 14:55 16:55 20:55 ØTA næringspark... 09:00 13:00 15:00 17:00 15:00 17:00 21:00 Hjuksevelta... 09:06 13:06 15:06 17:06 15:06 17:06 21:06 Holtsås... 09:13 13:13 15:13 17:13 15:13 17:13 21:13 Nordagutu... 09:19 13:19 15:19 17:19 15:19 17:19 21:19 Akkerhaugen Fv :27 13:27 15:27 17:27 15:27 17:27 21:27 Kvantum... I I I I I I I Yli... I I I I I I I Simones... I I I I I I I Klevar kryss Fv I I I I I I I Sauherad krk... I I I I I I I Akkerhaugen Fv I I I I I I I Gvarv sk... I I I I I I I Gvarv stasjon... 09:33 13:33 15:33 17:33 15:33 17:33 21:33 Sagavoll... 09:35 13:35 15:35 17:35 15:35 17:35 21:35 Storkåsa... 09:38 13:38 15:38 17:38 15:38 17:38 21:38 Hørte... I I I I I I I Bø stasjon... 09:44 13:44 15:44 17:44 15:44 17:44 21:44 Tjønnås... Svenseid... Lunde stasjon... Drangedal stasjon...

15 15 Linje 322 og 323 Mandag - fredag Linje Drangedal stasjon... Lunde stasjon... 06:30k 07:35k 08:30k 12:30k 13:00k Svendseid... 06:37k 07:42k 08:37k 12:37k 13:07k Tjønnås... 06:44k 07:49k 08:44k 12:44k 13:14k Bø stasjon... 06:40k 06:49k 06:55k 07:55c 07:55k 08:20k 08:49k 09:55 11:55 12:49k 13:19k 13:10k 13:55 13:55k Storkåsa... I 07:00k 08:00c I 08:25k 10:00 12:00 I 14:00 I Sagavoll... I 07:04k 08:04c I 08:29k 10:04 12:04 I 14:04 I Hørte... 06:48k I I 08:13k I I 13:19k I 14:14k Gvarv stasjon... 06:56k 07:06k 08:00k 08:06c 08:23k 08:31k 10:06 12:06 13:26k 14:06 14:21k Gvarv sk... I I I I 08:30k I I 13:33k 13:35k 13:35k I 14:38k 14:38k 14:45k Akkerhaugen Fv I 07:12k I 08:12c I 08:37k 10:12 12:12 13:40k I 14:12 I 14:43k 14:50k Nordagutu... I 07:20k I 08:20c I 08:38k 10:20 12:20 13:48k I 14:20 I 14:51k 14:58k Akkerhaugen Fv :01k I 08:05k I 08:35k I I I 13:40k I 14:43k I I Sauherad krk... 07:06k I 08:10k I 08:39k I I I 13:44k I 14:47k I I Holtsås... I 07:26k 08:26c I 08:54k 10:26 12:26 13:54k 13:50k 14:26 14:53k 14:57k 15:04k Hjuksevelta... I 07:33k 08:33c I 09:01k 10:33 12:33 I 13:57k 14:33 15:02k I 15:11k ØTA næringspark... I 07:38k 08:38c I 09:06k 10:38 12:38 I 14:38 15:12k I Klevar kryss Fv :12k I I 08:44k I I 13:55k I I 14:58k Simones... 07:28k I I 08:58k I I I I 15:12k Yli... 07:40k I I 09:09k I I I I 15:23k Kvantum... 07:45k I I 09:12k I I I I 15:26k Notodden skysstasjon... 07:50k 07:44k 08:44c 09:16k 09:12k 10:44 12:44 14:44 15:23k 15:30k c. kjøres kun i skolens ferie k: Kjøres kun skoledage Onsdag, torsdag, fredag Mandag, tirsdag

16 16 Linje 322 og 323 Mandag - Fredag Linje Drangedal stasjon... 16:15k Lunde stasjon... 14:35k 15:10k 17:05k Svendseid... 14:42k 15:17k 17:12k Tjønnås... 14:49k 15:24k 17:19k Bø stasjon... 14:55k 14:55k 15:29k 15:55 17:24k 16:55k 17:55 19:55 21:55 Storkåsa... I I I 16:00 I 18:00 20:00 22:00 Sagavoll... I 15:12s I 16:04 I 18:04 20:04 22:04 Hørte... 15:15k I 15:37k I 17:05k I I I Gvarv stasjon... 15:22k 15:14k 15:44k 16:06 18:06 20:06 22:06 Gvarv sk... I I I I I Akkerhaugen Fv :20k 16:12 18:12 20:12 22:12 Nordagutu... 15:28k 16:20 18:20 20:20 22:20 Akkerhaugen Fv I I I I I Sauherad krk... I I I I I Holtsås... 15:34k 16:26 18:26 20:26 22:26 Hjuksevelta... 15:41k 16:33 18:33 20:33 22:33 ØTA næringspark... 15:46k 16:38 18:38 20:38 22:38 Klevar kryss Fv I I I I I Simones... I I I I I Yli... I I I I I Kvantum... I I I I I Notodden skysstasjon... 15:52k 16:44 18:44 20:44 22:44 k: Kjøres kun skoledager

17 17 Linje 322 og 323 Lørdag Søndag Linje Drangedal stasjon... Lunde stasjon... Svendseid... Tjønnås... Bø stasjon... 09:55 13:55 15:55 17:55 15:55 17:55 21:55 Storkåsa... 10:00 14:00 16:00 18:00 16:00 18:00 22:00 Sagavoll... 10:04 14:04 16:04 18:04 16:04 18:04 22:04 Hørte... I I I I I I I Gvarv stasjon... 10:06 14:06 16:06 18:06 16:06 18:06 22:06 Gvarv sk... I I I I I I I Akkerhaugen Fv :12 14:12 16:12 18:12 16:12 18:12 22:12 Nordagutu... 10:20 14:20 16:20 18:20 16:20 18:20 22:20 Akkerhaugen Fv I I I I I I I Sauherad krk... I I I I I I I Holtsås... 10:26 14:26 16:26 18:26 16:26 18:26 22:26 Hjuksevelta... 10:33 14:33 16:33 18:33 16:33 18:33 22:33 ØTA næringspark... 10:38 14:38 16:38 18:38 16:38 18:38 22:38 Klevar kryss Fv I I I I I I I Simones... I I I I I I I Yli... I I I I I I I Kvantum... I I I I I I I Notodden skysstasjon... 10:44 14:44 16:44 18:44 16:44 18:44 22:44

18 18 TE 1 Notodden - Høgås - Notodden Mandag - fredag Fra Notodden skysstasjon... 06:25k 06:55 07::55 08:55 09:55 09:55 10:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 19:55 Notodden stasjon... 17:56 19:56 Skoland... 06:28k 06:58 07:58 08:58 09:58 09:58 10:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 19:58 Ramberghjørnet... 06:29k 06:59 07:59 08:59 09:59 09:59 10:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14: :59 17:59 19:59 Toppen... 06:31k 07:00 08:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 Nils Bjørnebu... 06:33k 07:02 08:02 09:02 10:02 10:02 11:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 20:02 Gjermund Hauges veg... 06:40k 07:07 08:07 09:07 10:07 10:07 11:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 20:07 Surtetjønnvegen... 06:42k 07:09 08:09 09:09 10:09 10:09 11:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 20:09 Nils Bjørnebu... 06:44k 07:10 08:10 09:10 10:10 10:10 11:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:10 Ramberghjørnet... 06:46k 07:12 08:12 09:12 10:12 10:12 11:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 20:12 Skoland... 06:47k 07:13 08:13 09:13 10:13 10:13 11:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 20:13 Til Notodden Skysstasjon... 06:50k 07:20 08:20 09:20 10:20 10:20 11:20 11:20 13:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 20:20 Lørdag Fra Notodden skysstasjon... 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 14:55 Notodden stasjon... Skoland... 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 14:58 Ramberghjørnet... 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 14:59 Toppen... 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00 Nils Bjørnebu... 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 15:02 Gjermund Hauges veg... 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 15:07 Surtetjønnvegen... 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 15:09 Nils Bjørnebu... 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 15:10 Ramberghjørnet... 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 15:12 Skoland... 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 15:13 Til Notodden Skysstasjon... 09:20 10:20 11:20 13:20 13:20 15:20 k: Kjøres kun skoledager

19 19 Linje 2 Notodden -Sjukehuset - Amundsås Mandag - Fredag Fra Notodden skysstasjon... 06:25 07:25 08:25 09::25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 Notodden stasjon... 14:26 Tinnå bru... 06:26 07:26 08:26 09::26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 Tinnesgata... 06:28 07:28 08:28 09::28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 Kristian Lofthusgate... 06:30 07:30 08:30 09::30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 Hellebrekkveien... 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 Øvre Anunskås... 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 Anunskåsveien... 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 Sykehuset Notodden... 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 Tinnesjordet... 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 Tinnes nordre... 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 Sykehuset Notodden... 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 Tinfos... 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 Tinnå bru... 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 Til Notodden skysstasjon... 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 Lørdag 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50

20 20 Linje 3 Notodden - HIT - Skogen - Lienveien Mandag - Fredag Fra Notodden skysstasjon k Notodden stasjon Skoland k Ramberghjørnet k HIT Notodden Fra Sætre k Veveriet k Platonsvingen k Kasinmoen k Lienveien (blokka) k Ramberghjørnet k Skoland k Til Notodden skysstasjon k k. Kun skoledager Lørdag Fra Notodden skysstasjon Notodden stasjon 0856 Skoland Ramberghjørnet HIT Notodden 0901 Fra Sætre Veveriet Platonsvingen Kasinmoen Lienveien (blokka) Ramberghjørnet Skoland Til Notodden skysstasjon

21 21 Linje 4 Notodden - Tuven - Heddal stavkyrkje - Kvantum Mandag - Fredag Fra Notodden skysstasjon... 05:50k 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 Tinnå bru... 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 Tuvensenteret... 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 Larskåsvegen... 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 Ingebjørg Mælandsmo veg... 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 Kvantum... 05:54k Yli... 05:57k Haugmoen... 06:02k 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 heddal barneskole... 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 Carlsen... 06:05k Kvantum... 06:10k 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 Tinnå bru... 06:12k 06:46 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 Til Notodden skysstasjon... 06:14k 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 Lørdag 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 k. Kun skoledager

22 22 Linje 5 Notodden - Tinnebyen - Tveiten Mandag - Fredag Fra Notodden skysstasjon.. 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 Skoland... 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 Ramberghjørnet... 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 Toppen... 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 Høybøgata... 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 Steigardsbakken... 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 Tveitdalen... 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 ØTA næringspark... 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 Ivar Aasens gate... 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 Tveitdalen Fv :42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 Ramberghjørnet... 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 Skoland... 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 Til Notodden skysstasjon.. 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 Lørdag 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50

23 Linje 6 Notodden - Kvantum - Stavkirken - Tuven Mandag - Fredag Fra Notodden skysstasjon... 06:55 07:55 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55i 17:25 18:25 Tinnå bru... 06:56 07:56 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56i 17:26 18:26 Kvantum... 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00i 17:30 18:30 Yli... 07:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05i Heddal barneskole... 08:05 17:35 19:35 Tuven... 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11i 17:41 19:41 Tinnå bru... 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16i 17:46 19:46 Til Notodden skysstasjon... 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20i 17:50 19:50 23 Lørdag Fra Notodden skysstasjon... 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 Tinnå bru... 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 Kvantum... 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 Yli... 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 Heddal barneskole... Tuven... 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 Tinnå bru... 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 Til Notodden skysstasjon... 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 i: benytt linje 305 skoledager

24 Periodekort Periodekortet er et reisekort som gjelder i 30 dager. I området periodekortet er betalt for, kan du kjøre så mange ganger du vil i perioden. Kort som er solgt hittil er merket med VKT. Reisekort fylles opp på salgskontorer og de fleste lokalbusser. Periodekort pris inntil 3 soner Barn 300 kr Ungdom 300 kr Student/ Ung voksen 410 kr Voksen 750 kr Honnør 410 kr Periodekort i hele Telemark Barn 300 kr Ungdom 300 kr Student/Ung voksen 410 kr Voksen 1320 kr Honnør 680 kr

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2016 Takstreglement Gjeldande takstreglement

Detaljer

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.10.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 18/8-2014 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 18/8-2014 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14. nettbuss.no

Grenland. Kragerø. Vi kjører for deg! Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14. nettbuss.no Rutetabell f.o.m. 23.06.14 17.08.14 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer i Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan Kragerø Linje 459 Kragerø Grenland Vi kjører for deg! nettbuss.no 1 Innhold

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Vedlegg 5 : Reisegaranti

Vedlegg 5 : Reisegaranti Vedlegg 5 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 5 21.10.2010 Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 34 21.10.2010 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle

Detaljer

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vedlegg 6 Reisegaranti Reisegaranti Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 130 Tønsberg - Stokke. Tønsberg - Melsomvik - Stokke. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG-FREDAG MANDAG-FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold Tønsberg - Melsomvik - Stokke Vestre Skjee Tønsberg - Stokke K 0605 0635 0705 0735 0805 0835 0905 0935 1005

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16 2 Ma 11.01.2016 09:00 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 5 25 25 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ma 11.01.2016 11:45 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 6 22 22 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ti 12.01.2016

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no BUSSPRISER 2013 for Aust-Agder Buss er billigst med busskort busskort.no Fra 1. februar 2013 NYHET: Verdikort gir 30 % rabatt for alle! TILBUD: BUSS K O,- RT I februar 2013 spanderer vi engangsgebyret

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 10/12-2012 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 207 208 210 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Larvik - Svarstad 207 Larvik

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

207 Larvik - Kjose (Sommer)

207 Larvik - Kjose (Sommer) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177.

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 1/7-2014 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde - Svarstad

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16 2 Ma 11.01.2016 09:00 Tveiten skole Tveiten skole 5 25 25 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ma 11.01.2016 11:45 Tveiten skole Tveiten skole 6 22 22 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ti 12.01.2016 09:00 Tveiten

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 29. feb. 2016 kl. 09:30 Gransherad 10 årige skole Gransherad 10 årige skole: trinn: 8 10, antall: 34 3691 GRANSHERAD 35016730 Veibeskrivelse: Fra Notodden: Kjør E134 mot Seljord.

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.08.12 Nettversjon sist oppdatert 05.11.12 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gjelder fra 22.06. 14.08.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden.

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gjelder fra 22.06. 14.08.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Bussruter Nord-Trøndelag Gjelder fra 22.06. 14.08.2016 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Forklaringer Øverst i hver rutetabell finnes en dagkode som viser hvilke dager det er avgang.

Detaljer

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT)

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) SAK 29/10 BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) Saksopplysning Hallingdal ungdomsråd (HUR) har i fleire møte drøfta eit felles busskort som gjeld for alle busselskapa sine ruter. HUR har og teke

Detaljer

SOMMER 2017 RUTETIDER

SOMMER 2017 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2017 RUTETIDER Gjelder fra 19. juni 2017 til og med 20. august 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG.

Buss i Vestfold. 134 Furustad - Himberg. 135 Bugården - Skolmerød. Ruteopplysning tlf. 177. MAnDAG - FREDAG (KUn SKoLEDAGER) MAnDAG - FREDAG. Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 8/12-2012 Buss i Vestfold 134 135 138 139 150 161 162 163 168 172 173 Furustad - Himberg Bugården Eldresenter Unneberg/Helgerød - Stokke

Detaljer

BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16. Bybuss Gjøvik

BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16. Bybuss Gjøvik BUSSRUTER 17.08.15 21.08.16 Bybuss Gjøvik 31 33 34 35 36 37 32 Bjørnsveen 34 Bjørnsvelia Ruteendringer 2015 24.12.15 Julaften Hverdagsruter med siste avgang kl 14:00 25.12.15 1. juledag Innstilt 26.12.15

Detaljer

RÅDE 2014. Gyldig fra

RÅDE 2014. Gyldig fra RÅDE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! SARPSBORG KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15. Bybuss Lillehammer

BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15. Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 17.08.15 13.12.15 Bybuss Lillehammer 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Onsumvegen Hauklivegen Jørstadmoen Jorekstad 1 Baklivegen Jørstadmoen leir Moavegen Gudbrandsdalsvegen Fåberg 4 2 Storhove/HiL Ekrom Nedre

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011

207 Larvik - Kjose. 211 Hoffsgate - (Vestre Halsen) www.vkt.no. Ruteopplysning tlf. 177. MaNdag - FRedag. Gjelder fra 12/12-2011 Gjelder fra 12/12-2011 Ruteopplysning tlf. 177 207 208 209 210 211 Larvik - Kjose Veldre Lovisenlund - Hagalia Rekkevik - Sentrum - Nordbyen Hoffsgata (Vestre Halsen) Larvik - Svarstad www.vkt.no 207 Larvik

Detaljer

Fra 17. august 2015 ASKØY

Fra 17. august 2015 ASKØY Fra 17. august 2015 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide for ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume Haukeland sjukehus...

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Blå Kurér. Eirill Murtnes Tlf: / Kristin Rauk Aasland Tlf: / Inger-Lise Olsen Tlf:

Blå Kurér. Eirill Murtnes Tlf: / Kristin Rauk Aasland Tlf: / Inger-Lise Olsen Tlf: Dag Visningssted Bærehjelp fra n Kontaktperson transporterer utstillingen. Mandag 11.1 Tveiten Øyvind Andreassen Tlf: 35 01 56 50 / 41 93 03 46 Utstillingen leveres på Venstøp av Nasjonalmuseet før turnéstart.

Detaljer

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY SOMMER Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide til ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume

Detaljer