Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen"

Transkript

1 Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra

2 Takstreglement Gjeldande takstreglement for lokalbussrutene i Telemark gjeld frå Vaksen: Frå og med den dag ein fyller 16 år må ein betale vaksen takst jf. ordinært takstregulativ. Barn: Barn i alderen 0-3 år reiser gratis viss det ikkje krev eigen sitteplass. F.o.m. 4 år fram til fylte 16 år er prisen 50 % av vaksentakst avrunda oppover til næraste heile krone. Honnør: Honnørrabatt er lik 50 % av vaksen enkeltbillett avrunda oppover til næraste heile krone. Desse har rett på honnørrabatt: a) Personar over 67 år. b) Uføre som har uførepensjon etter Lov om folketrygd. c) Blinde. d) Ektefelle som reiser saman med person som har rett til honnørrabatt etter pkt. a, b eller c. Det krevjast godkjent legitimasjon (t.d. bankkort, førarkort eller pass) for å få rabatt. Personar under pkt. b må i tillegg ha legitimasjon frå NAV for uførepensjon etter gjeldande lov. Vernepliktige: Vernepliktige mannskap (korporalar og meinige) får 50 % rabatt, men skal minst betale minstetakst vaksen. Månadskort og periodekort for vaksne Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter i hele Telemark innenfor betalt reisestrekning. Kortet er gyldig for alle kundekategorier. Kortet er upersonleg, dvs. kan nyttast av fleire personar, men berre ein i gongen. Ungdomskort Gyldig for ungdom mellom 16 og 19 år. Kan benyttes ubegrenset på alle ordinære ruter i hele Telemark. Studentkort Studentkort kan benyttas av studentar med gyldig studiebevis frå offentlege skular (høgskule, universitet, vidaregåande skule), private høgskular (f.eks. BI og folkehøgskule). UngVoksen UngVoksen kortet kan benyttas av dei som er mellom 20 og 29 år. Ved kontroll må den reisande kunne legitimere at han/ ho har krav på å bruke dette kortet. 2

3 Skuleskyss Elevar i barne- og ungdomsskulen og elevar i vidaregåande skule som er tilkjent fri eller delvis fri reise til- og frå skulen, skal utan oppmoding vise fram gyldig skulereisekort når dei går på bussen. Det er eit personleg elektronisk skulereisekort. Dersom eleven ikkje kan framvise gyldig skulereisekort skal det krevjast betaling eller annan garanti for reisa. Handbagasje Handbagasje som får plass i bagasjehylla, på fang eller under setet, kan takast med gratis. Bagasje må ikkje plasserast i midtgangen. Reisegods Ordinært reisegods er gratis, og blir teke med dersom det er plass. Døme på dette er barnevogner, ski, små kjelkar, akebrett o.l. Ski og stavar skal være samanbunde. Syklar, sparkstøttingar, større kjelkar o.l. Mot betaling av barnetakst kan syklar, sparkstøttingar, større kjelkar o.l. takast med dersom det er plass. Hundar Mot betaling av barnetakst kan hundar takast med. Hundar skal ikkje plasserast i passasjersetet, men på golvet og/eller den staden sjåføren utpeikar. Flg. hundar reiser fritt: Førarhund saman med blinde, politihund saman med politi i uniform. Straffetakst Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort skal betale eit gebyr på minst kr. 300,-. Reisegaranti Reisegarantien gir deg rettigheter hvis bussen ikke går. Dette kan være alternativ transport, eller refusjon av utgifter. Sett deg inn i reglene for garantien, og hvordan du skal be om refusjon. Dette garanterer vi Hvis bussen blir forsinket eller det oppstår en annen svikt i kollektivtilbudet gjør vi 3 ting. Vi gir deg best mulig informasjon om hva som skjer. Vi gir deg informasjon om alternativ transport så tidlig som mulig. Vi setter opp alternativ transport hvis det er praktisk mulig. Vi refunderer utlegg til transport dersom alternativ transport ikke kan skaffes. 3

4 Dette refunderer vi Vi refunderer dine utlegg til drosje, egen bil eller andre alternativer basert på forsinkelsen og utleggets størrelse. 20 minutter forsinkelse på reiser under 1 time. Refusjon inntil 500 kroner. 40 minutter forsinkelse på reiser mellom 1 og 3 timer. Refusjon inntil 750 kroner. 60 minutter forsinkelse på reise over 3 timer. Refusjon inntil 1000 kroner. Når gjelder garantien? Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Men det er noen viktige unntak. Vi tilbyr ikke refusjon dersom avviket er forhåndsannonsert. Vi tilbyr ikke refusjon dersom du vet, eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ligger hos andre enn transportøren. Reisegarantien gjelder ikke hvis forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Reisegarantien omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. Hvis du bruker egen bil, dekkes ikke kilometergodtgjørelse for tilbakereisen. Reisegarantien gjelder for hele Norge og er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Les hele reisegarantien her: Ytterligere informasjon om reisegarantien Ruteopplysning: Tlf 177 eller tlf Eller MILJØMERKET Trykksak 379 Repro og trykk: 07 Media 07.no, juni 2018

5 HUSK AT DU KAN KJØPE BILLETTER PÅ INTERNETT TIL NX1 MELLOM NOTODDEN OG OSLO. Gå inn på 5

6 Linje NW185 Notodden - Rjukan Km Mandag-fredag Lørdag Søndag 0 Oslo Bussterminal... 07:10 09:30 11: :00 15:00 17:35 19:30 10:00 16:00 10:00 12:00 18:00 20: Notodden skysstasjon... 09:20 11:40 13: :20 17:20 19:45 21:40 12:10 18:10 12:10 14:10 20:10 22: Notodden skysstasjon...06:50 09:30 11:45 13:30 15:30 16:30 17:30 19:55 21:50 12:20 18:20 12:30 14:20 20:20 22: Notodden lufthavn...06:53 09:33 11:48 13:33 15:33 16:33 17:33 19:58 21:53 12:23 18:23 12:33 14:23 20:23 22: Ørvella fv :05 09:45 12:00 13:45 15:45 16:45 17:45 20:10 22:05 12:35 18:35 12:45 14:35 20:35 22: Gransherad Gryta...07:15 09:55 12:10 13:55 15:55 16:55 17:55 20:20 22:15 12:45 18:45 12:55 14:45 20:45 22: Mæl rasteplass...07:42 10:22 12:37 14:22 16:22 17:22 18:22 20:47 22:42 13:12 19:12 13:22 15:12 21:12 23: Miland ny vei...07:45 10:25 12:40 14:25 16:25 17:25 18:25 20:50 22:45 13:15 19:15 13:25 15:15 21:15 23: Rjukan rutebilstasjon...08:00 10:40 12:55 14:40 16:40 17:40 18:40 21:05 23:00 13:30 19:30 13:40 15:30 21:30 23:30 Linje NW185 Rjukan - Notodden Km Mandag-fredag Lørdag Søndag 0 Rjukan rutebilstasjon...05:00 06:30 07:50 09:50 11:50 13:30 15:20 17:50 20:00 09:50 15:50 09:40 11:50 15:40 17:50 12 Miland ny vei...05:17 06:51 08:07 10:07 12:07 13:47 15:37 18:07 20:07 10:07 16:07 09:57 12:07 15:57 18:07 15 Mæl rasteplass...05:22 06:56 08:12 10:12 12:12 13:52 15:42 18:12 20:22 10:12 16:12 10:02 12:12 16:02 18:12 49 Gransherad Gryta...05:50 07:25 08:40 10:40 12:40 14:20 16:10 18:40 20:50 10:40 16:40 10:30 12:40 16:30 18:40 59 Ørvella fv :00 07:35 08:50 10:50 12:50 14:30 16:20 18:50 21:00 10:50 16:50 10:40 12:50 16:40 18:50 73 Notodden lufthavn...06:13a 07:48a 09:03a 11:03a 13:03a 14:43a 16:33a 19:03a 21:13a 11:03a 17:03a 10:53a 13:03a 16:53a 19:03 75 Notodden skysstasjon...06:20 08:00 09:10 11:10 13:10 14:50 16:40 19:10 21:20 11:10 17:10 11:00 13:10 17:00 19:10 75 Notodden skysstasjon...06:25 08:20 09:20 11:20 13:20 15:00 17:00 19: :20 17:20 11:20 13:20 17:20 19: Oslo Bussterminal...08:50 10:30 11:30 13:30 15:30 17:10 19:10 21: :30 19:30 13:30 15:30 19:30 21:30 a = Kun avstigning. 6

7 Linje 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) mandag - fredag Lørdag Fra Lunde stasjon... 07:05 08:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17: d 1610d Nometoppen... 07:10 08:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17: d 1615d Dagsrud... 07:13 08:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17: d 1618d Til Ulefoss senter... 07:20 08:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17: d 1625d Fra Ulefoss senter... 10:30 12:30 Berget Til Ulefoss senter Fra Ulefoss senter... 07:35b 08:35b 09:35b 10:35b 11:35b 12:35b 13:35b 14:30b 15:30b 16:35b 17:35b Kubru... 07:47b 08:47b 09:47b 10:47b 11:47b 12:47b 13:47b 14:42b 15:42b 16:47b 17:47b Til Skien terminal... 08:08b 09:08b 10:08b 11:08b 12:08b 13:08b 14:08b 15:08b 16:08b 17:08b 18:08b Til Skien stasjon... 08:30b 09:30b 10:30b 11:30b 12:30b 13:30b 14:30b 15:25b 16:25b 17:30b 18:30b Linje 103 (Skien -) Ulefoss - Lunde mandag - fredag Lørdag Fra Skien terminal... 06:50b 07:30b 08:35b 10:35 11:35 12:35 13:35 14:40 15:35 16:35 18:35 20:35 Kubru... 07:10b 07.50b 08:55b 11:00b 12:00b 13:00b 14:00b 15:00b 16:00b 17:00b 19:00b 21:00b Til Ulefoss senter... 07:25b 08:10b 09:15b 11:20b 12:20b 13:20b 14:20b 15:20b 16:20b 17:20b 19:08b 21:08b Fra Ulefoss senter... 07:30 08:30 10:40 11:30 12:40 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 19:15d 21:15d 1115b 1715d Berget... Dagsrud... 07:34 08:34 10:44 11:34 12:44 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:19d 20:19d 1119d 1719d Nometoppen... 07:37 08:37 10:47 11:37 12:47 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 19:22d 21:32d 1122d 1722d Til Lunde stasjon... 07:45 08:45 10:55 11:45 12:55 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 19:30d 21:30d 1130d 1730d b = kjøres av linje NW182 Telemarksekspressen med forbehold om brutt korrespodanse ved forsinkelse. d = Taxi for buss. Ring Ulefoss taxi på tlf senest 30 min. før avgang 7

8 Linje 301 (Seljord -) Hjartdal - Notodden Mandag - fredag Fra Hjartdal (Nordbø) g Sauland (Løvheim) g Omnesfossen g Ørvella fv g 07.35i Kasin i Notodden lufthavn i Til Notodden skysstasjon i g = Bestillingstaxi. Avgangen må bestilles på tlf senest kl dagen i forveien. i = linje NW185 Rjukanekspressen. Linje 301 Notodden - Hjartdal (- Seljord) Mandag - fredag Fra Notodden skysstasjon i Notodden lufthavn i Kasin i Ørvella fv i 16.45g Omnesfossen g Sauland (Løvheim) g Hjartdal (Nordbø) b 8 Forbindelser Ørvella - Kasin - Notodden lufthavn og retur finner du i egen tabell for Rjukanekspressen.

9 Linje 116 Bø Bø sommarland Avganger uten merknad kjøres alle dager Fra Bø stasjon Sandvin Til Bø Sommarland Linje 116 Bø sommarland Bø Avganger uten merknad kjøres alle dager Fra Bø Sommarland Sandvin... x x x x x x x x Til Bø stasjon Kjøres kun mens Sommarland-parken er åpen. Merk: Linje 116 kjøres av Telemark bilruter, telefon

10 Linje 323 Notodden Gvarv Bø Lunde Mandag - fredag Lørdag Søndag NX1 avg. Oslo :00 12:00 14:00 12:00 14:00 18:00 NX1 ank. Drammen :45 12:45 14:45 12:45 14:45 18:45 NX1 ank. Kongsberg :25 13:25 15:25 13:25 15:25 19:25 NX1 ank. Notodden :10 14:10 16:10 14:10 16:10 20:10 Notodden skysstasjon... 06:55 08:55 10:55 11:55c 12:55 14:55 16:55 18: :55 14:55 16:55 14:55 16:55 20:55 ØTA næringspark... 07:00 09:00 11:00 12:00c 13:00 15:00 17:00 19: :00 15:00 17:00 15:00 17:00 21:00 Hjuksevelta... 07:06 09:06 11:06 12:06c 13:06 15:06 17:06 19: :06 15:06 17:06 15:06 17:06 21:06 Holtsås... 07:13 09:13 11:13 12:13c 13:13 15:13 17:13 19: :13 15:13 17:13 15:13 17:13 21:13 Nordagutu... 07:19 09:19 11:19 12:19c 13:19 15:19 17:19 19: :19 15:19 17:19 15:19 17:19 21:19 Norsjø hotell... 07:25 09:25 11:25 12:25c 13:25 15:25 17:25 19: :25 15:25 17:25 15:25 17:25 21:25 Akkerhaugen Jonsåsreset fv :27 09:27 11:27 12:27c 13:27 15:27 17:27 19: :27 15:27 17:27 15:27 17:27 21:27 Gvarv stasjon... 07:33 09:33 11:33 12:33c 13:33 15:33 17:33 19: :33 15:33 17:33 15:33 17:33 21:33 Sagavoll... 07:35 09:35 11:35 12:35c 13:35 15:35 17:35 19: :35 15:35 17:35 15:35 17:35 21:35 Storkåsa... 07:37 09:37 11:37 12:37c 13:37 15:37 17:37 19: :37 15:37 17:37 15:37 17:37 21:37 Bø stasjon... 07:44 09:44 11:44 12:44c 13:44 15:44 17:44 19: :44 15:44 17:44 15:44 17:44 21:44 Avg. Linje 116 fra Bø stasjon... 09:45 11:45 12:45 13:45 15: :45 15: : Ank. Linje 116 til Bø sommarland... 09:52 11:52 12:52 13:52 15: :52 15: : Bø stasjon : :45c... 16:05h Tjønnås : :50c... 16:10h Svenseid : :57c... 16:17h Lunde stasjon : :04c... 16:25h Lunde sluse :05c c = kjøres alle dager i perioden h = Bestillingstaxi med busstakst, kjøres ved oppmøte Bø taxi.

11 Linje 323 Notodden Gvarv Bø Lunde Mandag - fredag Lørdag Søndag Lunde sluse :50c :50c :50c Lunde stasjon : :52c :52c :52c Svenseid : :56c :56c :56c Tjønnås : :03c :03c :03c Bø stasjon : :10c :10c :10c Avg. linje 116 Bø sommarland : : : Ank. Bø stasjon : : : Bø stasjon... 07:55 09:55 11:55 13:55 14:10c 15:55 17:55 19: :55 13:55 14:10c 15:55 17:55 14:10c 15:55 17:55 21:55 Storkåsa... 08:00 10:00 12:00 14:00 14:15c 16:00 18:00 20: :00 14:00 14:15c 16:00 18:00 14:15c 16:00 18:00 22:00 Sagavoll... 08:04 10:04 12:04 14:04 14:19c 16:04 18:04 20: :04 14:04 14:19c 16:04 18:04 14:19c 16:04 18:04 22:04 Gvarv stasjon... 08:06 10:06 12:06 14:06 14:21c 16:06 18:06 20: :06 14:06 14:21c 16:06 18:06 14:21c 16:06 18:06 22:06 Akkerhaugen jonsåsreset fv :12 10:12 12:12 14:12 14:27c 16:12 18:12 20: :12 14:12 14:27c 16:12 18:12 14:27c 16:12 18:12 22:12 Norsjø hotell... 08:14 10:14 12:14 14:14 14:29c 16:14 18:14 20: :14 14:14 14:29c 16:14 18:14 14:29c 16:14 18:14 22:14 Nordagutu... 08:20 10:20 12:20 14:20 14:35c 16:20 18:20 20: :20 14:20 14:35c 16:20 18:20 14:35c 16:20 18:20 22:20 Holtsås... 08:26 10:26 12:26 14:26 14:41c 16:26 18:26 20: :26 14:26 14:41c 16:26 18:26 14:41c 16:26 18:26 22:26 Hjuksevelta... 08:33 10:33 12:33 14:33 14:48c 16:33 18:33 20: :33 14:33 14:48c 16:33 18:33 14:48c 16:33 18:33 22:33 ØTA næringspark... 08:39 10:39 12:39 14:39 14:53c 16:39 18:39 20: :39 14:39 14:53c 16:39 18:39 14:53c 16:39 18:39 22:39 Notodden skysstasjon... 08:44 10:44 12:44 14:44 14:59c 16:44 18:44 20: :44 14:44 14:59c 16:44 18:44 14:59c 16:44 18:44 22:44 NX1 avg Notodden :20 13:20 15:00 15:00 17:00 19: :20 15:20 15:20 17:20 19:20 15:20 17:20 19:20... NX1 ank. Kongsberg :05 14:05 15:42 15:42 17:42 20: :05 16:05 16:05 18:05 20:05 16:05 18:05 20:05... NX1 ank. Drammen :45 14:45 16:25 16:25 18:25 20: :45 16:45 16:45 18:45 20:45 16:45 18:45 20:45... NX1 ank. Oslo :30 15:30 17:10 17:10 19:10 21: :30 17:30 17:30 19:30 21:30 17:30 19:30 21: c = kjøres alle dager i perioden h = Bestillingstaxi med buss takst, kjøres ved oppmøte Bø taxi. f = Kun fredag ( natt mellom fredag og lørdag)

12 TIMEbussen linje 1 Høgås mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Skoland Ramberghjørnet Toppen Nils Bjørnebu Gjermund Haugens veg Surtetjønnsvegen Nils Bjørnebu Toppen Ramberghjørnet Skoland Notodden skysstasjon Merk: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. TIMEbussen linje 2 Sjukehuset Anundskås mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Tinnå bru Tinnesgata Kristian Lofthusgate Hellebrekkvegen Øvre Anundskås Anundskåsveien Sykehuset Notodden Tinnesjordet Tinnes nordre Sykehuset Notodden Tinfos Tinnå bru Notodden skysstasjon TIMEbussen linje 1 og 2 kjøres av samme buss slik at når bussen på linje 1 ankommer Notodden skysstasjon fortsetter den som linje 2 og motsatt. 12

13 TIMEbussen linje 3 HIT Skogen Lienveien mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon : Skoland : Ramberghjørnet : HiT Notodden a 09.01a 10.01a 11.01a 12.01a 13.01a 14.01a 15.01a 16.01a 17.01a a 11.01a 12.01a 13.01a 14.01a 15.01a Sætre : Veveriet : Platonsvingen : Kasinmoen : Lienveien (blokka) : Ramberghjørnet : Skoland : Notodden skysstasjon : a = Kjøres hvis behov, ingen påstigning. TIMEbussen linje 4 Tuven Heddal Stavkyrkje Kvantum mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Tinnå bru Tuvensenteret Larskåsvegen Ingebjørg Mælandsmos veg Haugmoen Heddal barneskule Kvantum Tinnå bru Notodden skysstasjon NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. 13 TIMEbussen linje 3 og 4 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 3 ankommer Notodden skysstasjon fortsetter den som linje 4 og motsatt.

14 TIMEbussen linje 5 Tveiten Tinnebyen mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Skoland Ramberghjørnet Toppen Høybøgata Steingardsbakken Tveitdalen ØTA Næringspark Tveitdalen fv Kattekleiv Ramberghjørnet Skoland Notodden skysstasjon TIMEbussen linje 6 Kvantum Yli Tuven mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Tinnå bru Kvantum Yli skole Tuvensenteret Tinnå bru Notodden skysstasjon TIMEbussen linje 5 og 6 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 5 ankommer Notodden skysstasjon fortsetter den som linje 6 og motsatt.

15 Nytt stoppested for reisende All informasjon om kollektivtrafikk i Telemark finner du nå på farte.no. Stopp innom vårt nye nettsted for rutetider, reiseplanlegger, nettbutikk og informasjon. Telemark fylkeskommune er stolt eier av farte.no og sørger for kollektivtilbudet i hele fylket. 15

16 Barne- og ungdomskort 300 kr Kortet gjelder for alle under 20 år. Med dette har du fritt antall reiser på buss og ferge i hele Telemark i 30 dager. For andre billettprodukter gå inn på farte.no. Telemark fylkeskommune er stolt eier av farte.no og sørger for kollektivtilbudet i hele fylket.

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2016 Takstreglement Gjeldande takstreglement

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.10.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

SOMMER 2017 RUTETIDER

SOMMER 2017 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2017 RUTETIDER Gjelder fra 19. juni 2017 til og med 20. august 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Vedlegg 5 : Reisegaranti

Vedlegg 5 : Reisegaranti Vedlegg 5 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 5 21.10.2010 Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vedlegg 6 Reisegaranti Reisegaranti Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2011 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 16. oktober 2017

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 16. oktober 2017 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 16. oktober 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. oktober 2018

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. oktober 2018 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 15. oktober 2018 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg!

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg! Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 03.01.2013 til 18.08.2013 Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks 2290 3003 Drammen t: 32 13 44

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

HALDEN & AREMARK KOMMUNE

HALDEN & AREMARK KOMMUNE HALDEN & AREMARK KOMMUNE GYLDIG FRA 26. JUNI 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes!

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! SARPSBORG KOMMUNE 2016 Gyldig fra JANUAR NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Bestillingstransport i Levanger kommune

Bestillingstransport i Levanger kommune Bestillingstransport i Levanger kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager)

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 91 92 93 94 96 97 Drammen - Svelvik - Berger Svelvik - Mariås Lokalrute Sande - Skafjell Sande-Holmestrand

Detaljer

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT)

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) SAK 29/10 BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) Saksopplysning Hallingdal ungdomsråd (HUR) har i fleire møte drøfta eit felles busskort som gjeld for alle busselskapa sine ruter. HUR har og teke

Detaljer

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg!

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg! Linje 71, 72, 73, 75 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Ekspressavgang: Drammen Tranby Asker Vi kjører for deg!

Detaljer

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! Gyldig fra 22. JUNI 2015 HVALER KOMMUNE VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund Fastlandsbussen Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund 662 Vigra-Valderøya-Ålesund-Moa 664 Godøya-Giske-Valderøya-Ålesund-Moa Forbehold om endringer

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra

HALDEN OG AREMARK Gyldig fra HALDEN OG AREMARK KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 34 21.10.2010 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig

Detaljer

SPYDEBERG Gyldig fra

SPYDEBERG Gyldig fra SPYDEBERG KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling Linje 62, 63, 64 og 65 Rutetabell: Gyldig fra 23.08.10 www.nettbuss.no 62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling 63 Drammen-Amtmannsvingen- Lierbyen-Sjåstad-Sylling 64 Kanada ring 65 Sylling-Øverskogen Velkommen ombord

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. august 2016

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. august 2016 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 15. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017

RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 RÅDE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX RÅDE KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer