Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1"

Transkript

1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra

2 HUSK AT DU KAN KJØPE BILLETTER PÅ INTERNETT TIL TIMEKSPRESSEN LINJE 1 MELLOM NOTODDEN OG OSLO. Gå inn på 2

3 Prisregler. Reglene er fastsatt av Vestviken kollektivtrafikk as Barn Barn under 4 år reiser gratis. Fra og med den dagen barnet fyller 4 år og frem til fylte 16 år betaler det barnepris. Dette utgjør 50% av voksen enkeltbillett avrundet opp til nærmeste hele krone. Ungdomskort Barn og unge under 20 år kan benytte ungdomskort. Mer informasjon om dette finner du på vkt.no eller ved henvendelse til Ruteopplysningen 177. Studentkort Studenter under 30 år som studerer ved universitet, høgskole eller fagskole godkjent av NOKUT, og elever ved folkehøgskoler, får 40% rabatt på periodekort. Mer informasjon finner du på vkt.no eller ved henvendelse til Ruteopplysningen 177. Honnør Honnørpris utgjør 50% av voksen enkeltbillett avrundet opp til nærmeste hele krone. Honnør gis til personer som er 67 år eller eldre, til uføre, til blinde og ektefelle/samboer under 67 år, som reiser sammen med ektefelle/samboer som har rett til honnørbillett. Er det tvil om vedkommende har rett til honnørbillett, kan sjåfør kreve legitimasjon. Dette er legitimasjon fra trygdekontor for uførepensjon etter ovennevnte lov, sammen med annen gyldig legitimasjon. Annen form for pensjon, eksempelvis førtidspensjon, etterlattepensjon eller liknende gir ikke rett til honnørbillett. Grupperabatt Når minst tre personer reiser sammen får dere som gruppe 33% rabatt. Rabatten forutsetter at dere reiser sammen på samme strekning. Gruppen kan bestå av barn og honnør, men kun reisende som betaler voksenbillett får rabatten. Elektronisk busskort Bruk av elektronisk busskort gir rabatt på reisen. Selve kortet koster 50 kroner. Kortet kan du fylle opp med periodebillett og/eller verdibillett. Periodebillett En periodebillett er upersonlig og gir rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen. Du kan kjøpe periodebillett for inntil 12 soner i 30 dager. Billetten er aktiv fra første gang den leses av på bussen. Vennligst ta vare på kvittering. Den trenger du dersom du mister kortet. Verdibillett En verdibillett er upersonlig og gir 25% rabatt på voksen enkeltbillett. Du kan fylle opp kortet ditt med en verdi på hele hundre kroner. Minimumsbeløpet er 200 kroner. Hver gang du betaler for en reise med kortet blir saldoen i kortet redusert. Du kan betale for flere personer med kortet når dere reiser på samme strekning. Kortet har ingen begrensning når det gjelder reisestrekning. 3

4 Ledsager Når person med gyldig ledsagerbevis har med ledsager, reiser begge til honnørpris. Døvblind med gyldig legitimasjon («grønt kort» fra en av de fire statlige kompetansesentre) har rett til honnørbillett og gratis medfølgende ledsager. Militær Vernepliktig mannskap (korporaler/menige) og sivile tjenestepliktige betaler som for barn/honnør, dog er laveste pris lik minstetakst for voksen enkeltbillett. Legitimasjon er uniform eller gyldig vernepliktsbok, vernepliktskort eller tjeneste bok. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Førerhund/politihund Førerhund for blinde/svaksynte og politihund sammen med politi i uniform reiser gratis. Hunder, sykler, sparkstøtting og kjelke etc: Tas med hvis det er plass og billett regnes etter barnepris. Ski, liknende fritidsutstyr og barnevogner: Tas med gratis hvis plass. Straffetakst/gebyrer Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort skal betale tilleggsavgift tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkommende distanse, minstetakst er kr 300,-. For ungdomskort gjelder egne regler. Bussene stopper på signal. Vennligst gi tydelig signal når du vil være med fra en holdeplass som betjenes av flere busslinjer. Ventetid ved korrespondanse mellom busser er inntil fem minutter utover oppsatt rutetid. Ansvar: Selskapet overtar intet ansvar for forsinkelse og / eller ulemper ved trafikkforstyrrelser, pålegg fra myndighetene eller manglende plass ved korrespondanse. Selskapet overtar intet ansvar for eventuelle endringer i togtider,-tilbud eller korresponderende busstider eller -tilbud. Korrespondanser som står oppført i tabellene kan bli endret i løpet av dette heftets gyldighetsperiode. Du bør derfor også se det korresponderende transportmiddelets seneste rutetabell. Av hensyn til medpassasjerer ber vi om at det ikke tas med mat om bord i våre busser. Det er ikke lov å nyte alkohol om bord. Husk setebelte! Det er ditt ansvar å bruke setebelte i busser hvor det er montert. TIMEkspressen linje 1 har egne takster og rabattregler, se 4

5 Reisegarantiordningen i Telemark Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at de ikke skjer igjen. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi: - Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer - Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter / reiseveier - I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport dersom du blir mer enn: - 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner - 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner - 60 minutter forsinket på reise over 3 timer med inntil kroner For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den. Reisegarantien gjelder på alle våre ordinære bussruter i Telemark. Garantien gjelder ikke ekspress- og nattbusser eller andre deler av kollektivtilbud som ikke er endel av vårt tilbud i Telemark. Når gjelder garantien? Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. Dersom egen bil velges dekkes ikke kilometergodtgjørelse for tilbakereisen. Reisegarantien er en nasjonal ordning som er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening. 5

6 Ferieoversikt Høstferie 6.oktober oktober 2014 Juleferie 19.Desember januar 2015 Vinterferie februar Påskeferie Sommerferie 30. mars april 20.juni Nettbuss Sør as, avd. Notodden Sauheradveien 93, 3683 Notodden, telefon telefaks sør@nettbuss.no Ruteopplysning: tlf 177, tlf eller 6 Repro: 07 Media 07.no, oktober 2014,

7 TE 1 Notodden-Kongsberg-Hokksund-Mjøndalen-Drammen-Oslo Mandag - fredag Fra Notodden skysstasjon... 03:20 04:20 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 19:20 21:20 23:20f Kongsberg knutepunkt... 04:05 05:05 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 20:05 22:05 00:05f Langebru Hokksund... 04:21 05:21 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 20:21 22:21 00:21f Mjøndalen E :29 05:29 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 20:29 22:29 00:29f Drammen sentrum Torget Vest... 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:45 22:45 00:45f Til Oslo bussterminal... 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 23:30 01:30f 7 Lørdag Fra Notodden terminal... 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 19:20 21:20 23:20 21:20 Kongsberg knutepunkt... 02:05 04:05 06:05 08:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 20:05 22:05 00:05 22:05 Langebru Hokksund... 02:21 04:21 06:21 08:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 20:21 22:21 00:21 22:21 Mjøndalen E :29 04:29 06:29 08:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 20:29 22:29 00:29 22:29 Drammen sentrum Torget Vest... 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:45 22:45 00:45 22:45 Til Oslo bussterminal... 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 23:30 01:30 23:30 Søndag Fra Notodden terminal... 01:20 03:20 05:20 07:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 19:20 21:20 Kongsberg knutepunkt... 02:05 04:05 06:05 08:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 20:05 22:05 Langebru Hokksund... 02:21 04:21 06:21 08:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 20:21 22:21 Mjøndalen E :29 04:29 06:29 08:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 20:29 22:29 Drammen sentrum Torget Vest... 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 20:45 22:45 Til Oslo bussterminal... 03:30 05:30 07:30 09:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 21:30 23:30 Merk: Dette er en svært forenklet rutetabell som viser alle avganger med TIMEkspressen linje 1 med passeringstider på enkelte sentrale stoppesteder. Fullstendig rutetabell med viktige korrespondanser og alle mellomtider fi nner du i et eget rutehefte for TIMEkspressen linje 1. f Kun fredag (natt mellom fredag og lørdag) Se tidtabell for TE10 for fl ere avganger Drammen - Oslo

8 TE 1 Oslo-Drammen-Mjøndalen-Hokksund-Kongsberg-Notodden Mandag - fredag Fra Oslo bussterminal... 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 00:00 Drammen sentrum Torget Vest... 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 22:45 00:45 Mjøndalen E :01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 23:01 01:01 Langebru Hokksund... 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 23:09 01:09 Kongsberg knutepunkt... 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 23:25 01:25 Til Notodden skysstasjon... 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 00:10 02:10 8 Lørdag Fra Oslo bussterminal... 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 00:00 Drammen sentrum Torget Vest... 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 22:45 00:45 Mjøndalen E :01 05:01 07:01 09:01 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 23:01 01:01 Langebru Hokksund... 03:09 05:09 07:09 09:09 11:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 23:09 01:09 Kongsberg knutepunkt... 03:25 05:25 07:25 09:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 23:25 01:25 Til Notodden skysstasjon... 04:10 06:10 08:10 10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 00:10 02:10 Søndag Fra Oslo bussterminal... 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 22:00 00:00 Drammen sentrum Torget Vest... 02:45 04:45 06:45 08:45 10:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 22:45 00:45 Mjøndalen E :01 05:01 07:01 09:01 11:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01 23:01 01:01 Langebru Hokksund... 03:09 05:09 07:09 09:09 11:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 21:09 23:09 01:09 Kongsberg knutepunkt... 03:25 05:25 07:25 09:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 23:25 01:25 Til Notodden skysstasjon... 04:10 06:10 08:10 10:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10 22:10 00:10 02:10 Merk: Dette er en svært forenklet rutetabell som viser alle avganger med TIMEkspressen linje 1 med passeringstider på enkelte sentrale stoppesteder. Fullstendig rutetabell med viktige korrespondanser og alle mellomtider fi nner du i et eget rutehefte for TIMEkspressen linje 1. f Kun fredag (natt mellom fredag og lørdag) Se tidtabell for TE10 for fl ere avganger Drammen - Oslo

9 Tog linje 52: Porsgrunn - Nordagutu - Notodden Mandag fredag Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt * * ** * * ** * Fra Porsgrunn stasjon Skien stasjon Nisterud stasjon b 0701b 0811b 1012b 1012b 1212b 1412b 1612b 1612b 1812b... Nordagutu stasjon Trykkerud stasjon b 0733b 0844b 1042b 1042b 1242b 1442b 1641b 1641b 1842b... Til Notodden stasjon gyldighet Forbehold om endring fra Tog linje 52: Notodden - Nordagutu - Porsgrunn Mandag fredag Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt * * ** * * ** * * Fra Notodden stasjon Trykkerud stasjon b 0818b 0914b 0914b 1114b 1314b 1514b 1514b 1714b b Nordagutu stasjon Nisterud stasjon b 0854b 0945b 0945b 1145b 1345b 1545b 1545b 1745b b Skien stasjon Til Porsgrunn stasjon * Ikke 30/6-8/8 14. ** Bare 30/6-8/8 14. b. Stanser på forespørsel. I tabell: = Stopper ikke, x = Stopper ved behov, - = Stopper uten tidsangivelse I daglinje:ma = Mandag, Ti = Tirsdag, On = Onsdag, To = Torsdag, Fr = Fredag, S = Skoledag gyldighet Forbehold om endring fra

10 Linje 185 Oslo - Notodden - Rjukan Km Mandag-fredag Lørdag Søndag 0 Oslo Bussterminal... x 13:00 14:00 15: :00 19: Notodden terminal... x 15:10 16:10 17: :10 21: Notodden skysstasjon...06:50 15:20 16:20 17: :20 21: Notodden lufthavn...06:53 15:23 16:23 17: :23 21: Ørvella Rv :05 15:35 16:35 17: :35 21: Gransherad Gryta Rv :15 15:45 16:45 17: :45 21: Mæl rasteplass...07:42 16:12 17:12 18: :12 22: Miland ny vei...07:50 16:15 17:25 18: :15 22: Rjukan rb.st....08:00 16:30 17:30 18: :30 22:30 10 Linje 185 Rjukan - Notodden - Oslo Km Mandag-fredag Lørdag Søndag 0 Rjukan rb.st Miland ny vei Mæl rasteplass Gransherad Gryta Rv Ørvella Rv Notodden lufthavn a 07.35a 14.35a 16.35a Notodden skysstasjon Notodden terminal Oslo Bussterminal a = Kun avstigning.

11 11 Linje 301: Notodden - Kasin - Sauland - Hjartdal - Flatdal - Seljord Mandag - fredag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. avg Drammen TIMEkspr. avg Kongsberg TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden skysstasjon s s 13.55s 16.00s 16.20f " Tuvensenteret s s 14.00s 16.05s Avg. Yli skole (Linje 305) s Rygi s 07.55s 12.12s 14.07s 16.09s 16.30f " Kasin s 08.00s 12.23s 14.18s 16.17s 16.33f " Ørvella E s 08.05s 12.29s 14.24s 16.23s 16.35f 16.35g Omnesfossen s 08.06s 12.30s 14.25s 16.24s 16.36g Til Sauland (Løvheim) s 08.08s 12.34s 14.29s 16.28s 16.40g Fra Sauland (Løvheim) s 08.08s 12.43s 14.35s 16.28s 16.40g " Sauland sk s 12.44s 14.40s " Hjartdal (Nordbø) s s 14.58s 16.48s 16.55g " Holm s s 15.02s 16.50s " Svartdalsvingen s s 15.08s 16.56s " Nutheim s s 15.12s 17.00s " Flatdal sk s s 15.14s 17.02s " Fløti s s 15.19s 17.07s Til Seljord rb. st s s 15.27s 17.15s Merknader: f = linje 185 Rjukanekspressen. g = bestillingstaxi ved skolefri. Avgangen må bestilles på tlf senest kl dagen i forveien. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6).

12 12 Linje 301: Seljord - Flatdal - Hjartdal - Sauland - Kasin - Notodden Mandag - fredag Fra Seljord rb. st s s 13.55s 15.40s " Fløti s s 14.03s 15.48s " Flatdal sk s s 14.12s 15.53s " Nutheim s s 14.14s 15.55s " Svartdalsvingen s s 14.18s 15.59s " Holm s s 14.37s 16.05s Hjartdal (Nordbø) s 07.00g s 14.39s 16.07s " Sauland sk s Til Sauland (Løvheim) s 07.15g s 14.59s 16.27s Avg. linje 305 til Tuddal s s Fra Sauland (Løvheim) s 07.15g s 14.59s 16.27s " Omnesfossen s 07.19g s 15.03s 16.31s " Ørvella E s 07.20g 07.20f 08.47s 15.04s 16.32s Kasin s f 08.53s 15.10s 16.38s " Rygi s f 09.01s 15.18s 16.46s " Tuvensenteret s s 15.22s 16.50s Til Notodden skysstasjon s f 09.10s 15.27s 16.55s TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Kongsberg TIMEkspr. ank Drammen TIMEkspr. ank Oslo Merknader: f = linje 185 Rjukanekspressen. g = bestillingstaxi ved skolefri. Avgangen må bestilles på tlf senest kl dagen i forveien. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6).

13 Følgjande kort er no gyldige på alle lokalruter, ekspressbussar og ferjer i Telemark: NYHET: Vaksen periodekort (30-dager) kr1.270,- Ungdomskort kr 300,- Studentkort kr 390,- Last ned VKT-appen på vkt.no/app, så veit du alltid når bussen går. 13

14 Linje 305: Notodden - Yli - Melås - Sauland vest - Tuddal Dager DX67 DX DX67 DX67 DX67 TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden skysstasjon s s 15.55s 16.55s " Kvantum s s 16.00s 17.00s Heddal barneskole s s " Yli skole s s 16.03s 17.03s " Melås s s 16.15s... " Omnesfossen s s 16.24s... Til Sauland (Løvheim) s s 16.28s... Sauland sk s s... Fra Sauland (Løvheim) s s 16.28s... Til Tuddal Sk s s 15.10s 17.01sr Linje 305: Tuddal - Sauland vest - Melås - Yli - Notodden, mandag - fredag Dager DX67 DX67 DX67 4 DX67 DX67 DX67 Fra Tuddal sk s s 11.30s c 15.15s Til Sauland (Løvheim) s s 12.05s c 15.40s Sauland sk s s 14.40s Fra Sauland (Løvheim) s s s 14.42s 15.40s " Omnesfossen s 07.22s 08.44s s 14.44s 15.44s Ørvella Fv s... " Melås s 08.54s s 14.54s 15.54s Yli skole s 09.03s s 16.05s " Heddal barneskole s... Kvantum s 09.06s s 15.06s " Tuvensenteret Til Notodden skysstasjon s 09.10s s 15.10s TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader: r = kjøres så langt det er med passasjerer. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4).

15 15 Linje 312 / 313: Notodden-Lisleherad-Bolkesjø/Årlifoss-Gransherad Mandag fredag Linje TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden skysstasjon s 1155s s 1555s... Tinnesmoen sk.... I I 1255s I I... Sagafoss... I I 1300s I 1600s... Sætre s 1200s I 1405s I... Platonsvingen s 1203s I 1408s I... Schia... I 1208s I 1413s I... Svelgfoss s 1212s 1308s 1417s 1608s 1610s Lisleherad krk.... I 1216s 1314s 1425s 1614s I Grønvollfoss... I 1223s s 1619s I Årlifoss... I 1229s s 1625s I Schia s I c... I c I 1615s Bolkesjø s I c... I c I 1626s Helleberg s I c... I c I 1630s Ormemyr s I c... I c I... Gransherad sentrum s 1240s s 1635s... Gransherad skole s 1241s s I... Til Tinnoset s... Merknader: c = fortsetter til Bolkesjø fra Gransherad, se tabell til høyre på denne siden. (Trasé: Notodden - Årlifoss - Gransherad - Ormemyr - Bolkesjø - Notodden). s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6). Mandag fredag Linje Fra Tinnoset Gransherad skole s 12.55s s Gransherad sentrum s s 13.00s s Ormemyr... I... I f 13.12s s Helleberg... I 07.10s I f 13.16s s Bolkesjø... I 07.14s I f 13.20s s Schia... I 07.25s I f 13.31s s Årlifoss s I 09.07s I I Grønvollfoss s I 09.13s I I Lisleherad krk s I 09.18s I 13.14s... I Svelgfoss s 07.30s 09.24s 13.33s 13.20s s Schia... I s I I... I Platonsvingen... I s I 13.25s... I Sætre... I s I s I Sagafoss s... I 13.44s I I 15.39s Tinnesmoen sk s... I 13.45s I I I Til Notodden skysstasjon s s 13.51s 13.35s 13.53s 15.44s TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader: f = kommer fra Bolkesjø til Gransherad, se tabell til venstre på denne siden. (Trasé: Bolkesjø - Gransherad - Årlifoss - Notodden). s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6).

16 Linje 321: Bø - Folkestad Skoledager etter skolens behov Fra Bø u.sk s Bø stasjon s Borgja terasse s Folkestad s Til Tjønntveit s 16 Linje 321: Folkestad - Bø Skoledager etter skolens behov Fra Tjønntveit s 07.50s Folkestad s 07.51s Meieritorvet Bø... I 07.59s Til Bø stasjon s 08.00s

17 Linje 103: Lunde - Ulefoss (- Skien) Mandag - fredag Fra Lunde stasjon s s 08.10c s 14.10c 15.05s c " Nometoppen s e 08.15c s 14.15c 15.10s c Berget s s Til Ulefoss senter s e 08.25c s s 14.25c 15.20s 15.30s 15.25c Fra Ulefoss senter b 07.35b 08.35b 08.35b 09.35b b b 12.35b b b 15.20s b 16.30b 17.40b " Kubru b 07.47b 08.47b 08.47b 09.47b b b 12.47b b b 15.32s b 16.42b 17.52b Til Skien terminal b 08.08b 09.08b 09.08b 10.08b b b 13.08b b b 15.55s b 17.08b 18.13b Merknader: b = kjøres av linje 182 Telemarkekspressen med forbehold om brutt korrespondanse ved store forsinkelser. c = kjøres kun ved skolefri. e = kjøres via Vrangfoss, kjøres kun skoledager. s = kjøres kun skoledager. 17 Linje 103: (Skien -) Ulefoss - Lunde Mandag - fredag Fra Skien terminal s 07.30b b b 10.40b b 12.40b 13.40b b 15.40b 16.40b 18.40b 20.40b " Kubru s 07.50b b b 11.00b b 13.00b 14.00b b 16.00b 17.00b 19.00b 21.00b Til Berget s 08.10b b b 11.20b b 13.20b 14.20b b 16.20b 17.20b 19.20b 21.20b Fra Ulefoss senter s s d 21.20d Berget I s I I I 15.25s I I I I... " Nometoppen d 21.27d Til Lunde stasjon d 21.35d Merknader: b = kjøres av linje 182 Telemarkekspressen med forbehold om brutt korrespondanse ved store forsinkelser. d = Taxi for buss. Kjøres av Ulefoss taxisentral mot forhåndsbestilling (tlf ) senest 30 minutter før avgang. Ordnær busstakst. s = kjøres kun skoledager. Ulefoss Senter til Skien er kontrollert mot Telemarkekspressen Linje 182.

18 18 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde Linje / Dager DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 3 DX67 25 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 Fra Notodden skysstasjon... 06:15s 06:50c 06:50s :50s 07:55s 08:55 10: :00s :55 13:55s 13:55s... " ØTA næringspark... 06:20s 06:55c 06:55s... 07:30s I 08:00s 09:00 11: I :00 14:00s I... " Hjuksevelta... 06:26s 07:01c 07:01s... 07:36s I 08:06s 09:06 11: I :06 14:06s I... " Holtsås... 06:33s 07:08c 07:08s... 07:43s I 08:13s 09:13 11: I :13 14:13s I... " Nordagutu... 06:39s 07:14c 07:14s... 07:49s I 08:19s 09:19 11: I :19 14:19s I... " Akkerhaugen Fv :48s 07:22c 07:22s... 07:57s I 08:27s 09:27 11: I :27 14:27s I... " Kvantum... I I I... I 07:54s I I I :05s I I 14:00s... " Yli... I I I... I 07:57s I I I :18s I I 14:13s... " Simones... I I I... I 08:08s I I I :29s I I 14:24s... " Klevar kryss Fv I I I... I 08:23s I I I :43s I I 14:38s+... " Sauherad krk.... I I I... I 08:31s I I I :51s I I " Akkerhaugen Fv I I I... I 08:36s I I I :56s I I " Gvarv sk.... I I I... I 08:41s 08:31s I I :01s... 13:35s I I... 14:38s " Gvarv stasjon... 06:53s 07:28c 07:28s... 08:03s 08:44s 08:33s 09:33 11: :38s 13:33 14:33s... 14:41s " Sagavoll... I 07:30c I I 08:35s 09:35 11: I 13:35 14:35s... I " Storkåsa... I 07:33c I I 08:38s 09:38 11: I 13:38 14:38s... I " Hørte... 07:00s I 07:33s :53s I I I :47s I I... 14:50s Til Bø stasjon... 07:08s 07:39c 07:45s 08:00s... 09:02s 08:44s 09:44 11:44 11:55s 12:10s... 13:25s 14:08s 13:34 14:44s... 15:07s " Tjønnås... 07:13s :05s :00s 12:25s... 13:40s 14:13s :11s " Svenseid... 07:20s :12s :07s 12:32s... 13:47s 14:20s :17s Til Lunde stasjon... 07:27s :24s :14s :27s :23s Til Drangedal stasjon :00s Merknader for side 16 og 17: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. c = kjøres kun i skolens ferier. e = kjøres kun skoledager etter skolenes behov, kontakt Sauherad taxi på telefon h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6). + = Så langt det er passasjerer

19 19 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde Linje Dager DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 Fra Notodden skysstasjon... 14: :55s 15:55s 16:55 18:55 20:55 " ØTA næringspark... 15: I 16:00s 17:00 19:00 21:00 " Hjuksevelta... 15: I 16:06s 17:06 19:06 21:06 " Holtsås... 15: I 16:13s 17:13 19:13 21:13 " Nordagutu... 15: I 16:19s 17:19 19:19 21:19 " Akkerhaugen Fv : I 16:28s 17:27 19:27 21:27 " Kvantum... I :00s I I I I " Yli... I :03s I I I I " Simones... I :14s I I I I " Klevar kryss Fv I :28s I I I I " Sauherad krk.... I :33s+ I I I I " Akkerhaugen Fv I :37s+ I I I I " Gvarv sk.... I I I I I " Gvarv stasjon... 15:33 15:45s :33s 17:33 19:33 21:33 " Sagavoll... 15:35 I I 17:35 19:35 21:35 " Storkåsa... 15:38 I I 17:38 19:38 21:38 " Hørte... I 15:54s :40s I I I Til Bø stasjon... 15:44 16:00s 16:05h... 16:52s 17:44 19:44 21:44 " Tjønnås :10h " Svenseid :17h Til Lunde stasjon :29h Til Drangedal stasjon Merknader for side 16 og 17: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. c = kjøres kun i skolens ferier. e = kjøres kun skoledager etter skolenes behov, kontakt Sauherad taxi på telefon h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6). + = Så langt det er passasjerer

20 20 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde Linje Dager lørdag søndag Fra Notodden skysstasjon... 08:55 12:55 14:55 16:55 20:55 14:55 16:55 20:55 " ØTA næringspark... 09:00 13:00 15:00 17:00 21:00 15:00 17:00 21:00 " Hjuksevelta... 09:06 13:06 15:06 17:06 21:06 15:06 17:06 21:06 " Holtsås... 09:13 13:13 15:13 17:13 21:13 15:13 17:13 21:13 " Nordagutu... 09:19 13:19 15:19 17:19 21:19 15:19 17:19 21:19 " Akkerhaugen Fv :27 13:27 15:27 17:27 21:27 15:27 17:27 21:27 " Kvantum... I I I I I I I I " Yli... I I I I I I I I " Simones... I I I I I I I I " Klevar kryss Fv I I I I I I I I " Sauherad krk.... I I I I I I I I " Akkerhaugen Fv I I I I I I I I " Gvarv sk.... I I I I I I I I " Gvarv stasjon... 09:33 13:33 15:33 17:33 21:33 15:33 17:33 21:33 " Sagavoll... 09:35 13:35 15:35 17:35 21:35 15:35 17:35 21:35 " Storkåsa... 09:38 13:38 15:38 17:38 21:38 15:38 17:38 21:38 " Hørte... I I I I I I I I Til, Bø stasjon... 09:44 13:44 15:44 17:44 21:44 15:44 17:44 21:44 " Tjønnås " Svenseid Til Lunde stasjon Til Drangedal stasjon

21 21 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde Linje Dager DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 Fra Drangedal stasjon " Lunde stasjon :30s :35s 08:30s :30s 13:00s " Svendseid :37s :42s 08:37s :37s 13:07s " Tjønnås :44s :49s 08:44s :44s 13:14s Fra Bø stasjon... 06:40s 06:49s 06:55s 07:55 07:55s 08:49s 09:55 11:55 12:49s 13:19s 13:10s :55 13:55s " Storkåsa... I... 07:00s... 08:00 I... 10:00 12: I :00 I " Sagavoll... I... 07:04s... 08:04 I... 10:04 12: I :04 I " Hørte... 06:48s... I... I 08:13s... I I :19s I 14:14s " Gvarv stasjon... 06:56s... 07:06s 08:05s 08:06 08:23s... 10:06 12: :26s :06 14:21s " Gvarv sk.... I... I I I 08:30s... I I :33s 13:35s 13:35s I 14:38s 14:38s 14:45s " Akkerhaugen Fv I... 07:12s I 08:12 I... 10:12 12: :40s I 14:12 I 14:43s 14:50s " Nordagutu... I... 07:20s I 08:20 I... 10:20 12: :48s I 14:20 I 14:51s 14:58s " Akkerhaugen Fv :01s... I 08:10s I 08:35s... I I I 13:40s I 14:43s I I " Sauherad krk :06s... I 08:15s I 08:39s... I I I 13:44s I 14:47s I I " Holtsås... I... 07:26s... 08:26 I... 10:26 12: :54s 13:50s 14:26 14:53s 14:57s 15:04s " Hjuksevelta... I... 07:33s... 08:33 I... 10:33 12: I 13:57s 14:33 15:02s I 15:11s " ØTA næringspark... I... 07:38s... 08:38 I... 10:38 12: I... 14:38 15:12s I... " Klevar kryss Fv :12s... I... I 08:44s... I I :55s... I I 14:58s... " Simones... 07:28s... I... I 08:58s... I I I I 15:12s... " Yli... 07:40s... I... I 09:09s... I I I I 15:23s... Kvantum... 07:45s... I... I 09:12s... I I I I 15:26s... Til Notodden skysstasjon... 07:50s... 07:44s... 08:44 09:16s... 10:44 12: :44 15:23s 15:30s...

22 22 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde Linje Dager DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 DX67 Fra Drangedal stasjon :15s " Lunde stasjon... 14:35s... 15:10s... 17:05s " Svendseid... 14:42s... 15:17s... 17:12s " Tjønnås... 14:49s... 15:24s... 17:19s Fra Bø stasjon... 14:55s 14:55s 15:29s 15:55 17:24s 16:55s 17:55 19:55 21:55 " Storkåsa... I I I 16:00... I 18:00 20:00 22:00 " Sagavoll... I 15:12s I 16:04... I 18:04 20:04 22:04 " Hørte... 15:15s I 15:37s I... 17:05s I I I " Gvarv stasjon... 15:22s 15:14s 15:44s 16: :06 20:06 22:06 " Gvarv sk I... I I I I " Akkerhaugen Fv :20s... 16: :12 20:12 22:12 " Nordagutu :28s... 16: :20 20:20 22:20 " Akkerhaugen Fv I... I I I I " Sauherad krk I... I I I I " Holtsås :34s... 16: :26 20:26 22:26 " Hjuksevelta :41s... 16: :33 20:33 22:33 " ØTA næringspark :46s... 16: :38 20:38 22:38 " Klevar kryss Fv I... I I I I " Simones I... I I I I " Yli I... I I I I Kvantum I... I I I I Til Notodden skysstasjon :52s... 16: :44 20:44 22:44 Merknader for side 19 og 20: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. e = Kjøres kun tirsdag,torsdag og fredag, kjøres ikke i skolens ferie (se side 4) h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6).

23 23 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde Linje Dager lørdag søndag Fra Drangedal stasjon " Lunde stasjon " Svendseid " Tjønnås Fra Bø stasjon... 09:55 13:55 15:55 17:55 21:55 15:55 17:55 21:55 " Storkåsa... 10:00 14:00 16:00 18:00 22:00 16:00 18:00 22:00 " Sagavoll... 10:04 14:04 16:04 18:04 22:04 16:04 18:04 22:04 " Hørte... I I I I I I I I " Gvarv stasjon... 10:06 14:06 16:06 18:06 22:06 16:06 18:06 22:06 " Gvarv sk.... I I I I I I I I " Akkerhaugen Fv :12 14:12 16:12 18:12 22:12 16:12 18:12 22:12 " Nordagutu... 10:20 14:20 16:20 18:20 22:20 16:20 18:20 22:20 " Akkerhaugen Fv I I I I I I I I " Sauherad krk.... I I I I I I I I " Holtsås... 10:26 14:26 16:26 18:26 22:26 16:26 18:26 22:26 " Hjuksevelta... 10:33 14:33 16:33 18:33 22:33 16:33 18:33 22:33 " ØTA næringspark... 10:38 14:38 16:38 18:38 22:38 16:38 18:38 22:38 " Klevar kryss Fv I I I I I I I I " Simones... I I I I I I I I " Yli... I I I I I I I I Kvantum... I I I I I I I I Til Notodden skysstasjon... 10:44 14:44 16:44 18:44 22:44 16:44 18:44 22:44

24 24 TIMEbussen linje 1: Høgås mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon s Notodden Skoland s Ramberghjørnet s Toppen s Nils Bjørnebu s Gjermund Haugens veg s Surtetjønnsvegen s Nils Bjørnebu s Toppen s Ramberghjørnet s Skoland s Notodden skysstasjon s NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 6). TIMEbussen linje 2: Sjukehuset / Anundskås mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon s Tinnå bru s Tinnesgata s Kristian Lofthus gate s Hellebrekkvegen s Øvre Anundskås s Anundskåsveien s Sjukehuset Notodden s Tinnesjordet s Tinnes nordre s Sjukehuset Notodden s Meaksmoen s Tinfos s Tinnå bru s Notodden skysstasjon s TIMEbussen linje 1 og 2 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 1 ankommer Notodden kollektivterminal fortsetter den som linje 2 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden.

25 25 TIMEbussen linje 3: Skogen / Lienveien mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon s Skoland s Ramberghjørnet s H.I.T Notodden s Sætre s Kristoffer Uppdals gt s Søndre Skogenvei s Platonsvingen s Nordre skogen s Platonsvingen s Kasinmoen s Lienveien (blokka) s Ramberghjørnet s Skoland s Notodden skysstasjon s Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 6). TIMEbussen linje 4: Tuven - Klokkarud - Kvantum mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon s Tinnå bru s Tuvensenteret... k Larskåsveien... k Ingebjørg Mælandsmos veg... k Haugmoen... k Heddal Stavkyrkje (parkeringa)... k Carlsen, Heddal s Kvantum s Tinnå bru s Notodden skysstasjon s Merknader: k = kjøres som linje 6 via Kvantum (kl 0600), kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 6).

26 26 TIMEbussen linje 5: Tveiten / Tinnebyen mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon Skoland Ramberghjørnet Toppen Høybøgata Steingardsbakken Tveitdalen ØTA Næringspark a 08.37a 09.37a 10.37a 11.37a 12.37a 13.37a 14.37a 15.37a 16.37a 09.37a 10.37a 11.37a 12.37a 13.37a 14.37a Ivar Aasensgate Tveitdalen Fv Kattekleiv Ramberghjørnet Skoland Notodden skysstasjon TIMEbussen linje 6: Kvantum - Yli - Tuven mandag - fredag lørdag Notodden skysstasjon s i b Tinnå bru s i b Kvantum s i b Yli skole s i c Tuvensenteret... k i c Tinnå bru s i c Notodden skysstasjon s i c Merknader: b = linje 305 mot Tuddal på skoledager, TIMEbuss ved skolefri. c = linje 305 fra Tuddal (via N. vestsidevei) skoledager, TIMEbuss ved skolefri. k = passeringstid Kvantum er 06.10s. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 6). TIMEbussen linje 5 og 6 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 5 ankommer Notodden terminal fortsetter den som linje 6 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden.

27 Spar penger med UngVoksenkortet Prøv UngVoksen-kort for kun kr 390,- pr. mnd Prøv buss i etableringsfasen, så er det enklere å drøye knappe budsjetter. UngVoksen-kortet kan brukes av ALLE mellom 20 og 29 år, og gir fri bruk i hele fylket* i 30 dager. Det er fleksibelt i bruk fordi det kun er knyttet til alder. Dermed kan to eller flere personer dele på et kort, så lenge man benytter det på én reise om gangen. Rutetider får du enkelt via VKT-appen, når som helst og hvor som helst. Les mer på vkt.no. Velkommen på bussen! 27 *gjelder ikke Kragerø Fjordbåtselskap og Telemark Bilruter

28 Gratis app for Android og iphone gjør det enkelt å finne ut når bussen går Les mer på vkt.no/app

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2016 Takstreglement Gjeldande takstreglement

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2016 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 81-86 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 81 Drammen Spikkestad Midtbygda Sætre 82 Katrineåsen Røyken stasjon 83 Hyggen Røyken stasjon Slemmestad 84 Røyken rådhus Slemmestad Sætre 85 Drammen Hyggen

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti

Tilbudskonkurranse Vestfold 2011. Vedlegg 6. Reisegaranti Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vedlegg 6 Reisegaranti Reisegaranti Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

Vedlegg 5 : Reisegaranti

Vedlegg 5 : Reisegaranti Vedlegg 5 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 5 21.10.2010 Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 34 21.10.2010 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SOMMER 2017 RUTETIDER

SOMMER 2017 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2017 RUTETIDER Gjelder fra 19. juni 2017 til og med 20. august 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2011 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling Linje 62, 63, 64 og 65 Rutetabell: Gyldig fra 23.08.10 www.nettbuss.no 62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling 63 Drammen-Amtmannsvingen- Lierbyen-Sjåstad-Sylling 64 Kanada ring 65 Sylling-Øverskogen Velkommen ombord

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

Drammen, Lier, Asker, Oslo

Drammen, Lier, Asker, Oslo Drammen, Lier, Asker, Oslo Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 62-65, 71-75, 169 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg!

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg! Linje 71, 72, 73, 75 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Ekspressavgang: Drammen Tranby Asker Vi kjører for deg!

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes!

SARPSBORG 2016. Gyldig fra. NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! SARPSBORG KOMMUNE 2016 Gyldig fra JANUAR NYHET! Nytt Flexx-tilbud til Grålum og Kalnes! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner.

Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner. Linje 401-430 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Kongsberg Sigdal Numedal www.bk.no Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud..

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no Linje 169 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo www.bk.no Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger

Detaljer

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.08.12 Nettversjon sist oppdatert 05.11.12 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager)

Buss i Vestfold. 91 Drammen Svelvik Sande. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 10/12-2012. (kun skoledager) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 10/12-2012 Buss i Vestfold 91 92 93 94 96 97 Drammen - Svelvik - Berger Svelvik - Mariås Lokalrute Sande - Skafjell Sande-Holmestrand

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Veldre. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 17/8-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Veldre Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde -

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 16. oktober 2017

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 16. oktober 2017 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 16. oktober 2017 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16 2 Ma 11.01.2016 09:00 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 5 25 25 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ma 11.01.2016 11:45 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 6 22 22 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ti 12.01.2016

Detaljer

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no BUSSPRISER 2013 for Aust-Agder Buss er billigst med busskort busskort.no Fra 1. februar 2013 NYHET: Verdikort gir 30 % rabatt for alle! TILBUD: BUSS K O,- RT I februar 2013 spanderer vi engangsgebyret

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. oktober 2018

3750 DRANGEDAL - Tlf Fra 15. oktober 2018 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 15. oktober 2018 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg!

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg! Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 03.01.2013 til 18.08.2013 Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks 2290 3003 Drammen t: 32 13 44

Detaljer

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00

Bybuss Lillehammer. Bussruter 20.08.12-31.12.13. Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Bussruter 20.08.12-31.12.13 ferskvann.no Bybuss Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Lillehammer skysstasjon Lillehammer Turist Telefon:

Detaljer

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08

Regionrute og nattbuss. NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 R Regionrute og nattbuss Gjelder i perioden 20.08.2012 31.12.2012 NSB_Regionruter_komplett_farger.indd 1 08.07.12 23.08 Regionrute Nattbuss 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik 191 192 Hamar Brumunddal

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! SARPSBORG KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Røyken, Hurum, Lier, Drammen

Røyken, Hurum, Lier, Drammen Røyken, Hurum, Lier, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 81-86 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden og

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

207 Larvik - Kjose (Sommer)

207 Larvik - Kjose (Sommer) Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 11/12-2016 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer