Linje 102, , 301, 310 og 320

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320"

Transkript

1 Linje 102, , 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker

2 Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre til Vestlandet! Haukeliekspressen kjører alle dager - hele uken mellom Avg. Oslo Øst- Bussterminal: og Vestlandet 0930, 1330, 1730, 2230 Avg. Se haukeliekspressen.no Oslo Bussterminal: for detaljer og holdeplasser i Buskerud. Daglig kl Daglig u/lørdag kl og 2230 De billigste billettene finner du på haukeliekspressen.no Se nor-way.no eller ring for mer informasjon. V i sk al s amme v e ie n

3 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks 3 Bragernes, 3017 DRAMMEN Bragernes torg 1, 3001 Drammen E-post: Hittegods: Î 177 eller Î Ruteopplysning: Î 177, Î eller Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner. Priser.fra.1..april.2011 Sone Vokse n Barn / honnør Periodebillett Verdikort 21,00 26,25 36,00 51,00 66,75 81,75 96,75 112,50 127,50 150,00 Vi.gjør.oppmerksom.på.at.TIMEkspressen.linje.10.har.egne.priser.og. prisregler.også.for.lokale.reiser.på.strekningen.krokstadelva.-.oslo.. Innhold Priser... 3 Prisinformasjon... 4 Linje 102: Ormåsen - Hokksund - Drammen...10 Linje 109: Lokalruter i Vikersund - Drolsumområdet...13 Linje 110: Vikersund - Krøderen - Noresund...11 Linje 111: Vikersund - Sysle - Korsbøen...11 Linje 113: Vikersund - Modum bad...12 Linje 114: Vikersund - Badstuvika...13 Linje 115: Kongsberg - Hokksund - Åssiden vgs...14 Linje 116: Hokksund - Bråtebakken - Skotselv...15 Linje 118: Hokksund - Bråtebakken - Vestfossen - Sundet...16 Linje 119: Hokksund - Voldstadveien - Vestfossen - Sundet...16 Linje 301: Flå - Nesbyen - Gol...17 Linje 310: Nesbyen - Grønhovd...18 Linje 320: Gol - Tuppeskogen - Rotneim - Gol («Gol rundt»)...19 OBS! For linje 102 er denne tabellen gyldig fra mandag 8. august For de øvrige linjene er tabellen gyldig fra onsdag 17. august Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag

4 Merknader / fotnoter Det er lagt vekt på å benytte så få merknader som mulig i dette ruteheftet. Merknader står alltid bak det klokkeslett merknaden gjelder for. Alle merknader forklares under tabellen de finnes i. Loddrett strek ( ) angir at bussen kjører annen strekning og at den derfor ikke kjører om vedkommende holdeplass. Skolefri skoleåret 2011 / 2012 Noen av våre avganger kjøres kun når det er skole. Disse avgangene er merket "kjøres bare skoledager" i rutetabellene. For at du skal vite når de aktuelle avgangene er innstilt, har vi satt opp denne oversikten over dager det er skolefri i skoleåret 2011 / 2012: Ferietype fra og med til og med Høstferie 03. oktober 07. oktober Juleferie 23. desember 02. januar Vinterferie 27. februar 02. mars Påskeferie 02. april 10. april Sommerferie 20. juni I tillegg er det skolefri og alle skolebusser er innstilt mandag 30. april og fredag 18. mai Dette er fylkesmannens anbefalte skolerute for skoleåret 2011/2012. Den enkelte skole kan avvike fra anbefalt skolerute, sjekk med ruteopplysningen på telefon

5 Prisregler per Reglene.er.fastsatt.av.Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS Barn Barn.under.4.år.reiser.gratis..Fra.og.med.den.dagen.barnet.fyller 4. år.og.frem.til.fylte.16.år.betaler.det.barnepris..dette.utgjør.50%.av. voksen.enkeltbillett.avrundet.opp.til.nærmeste.hele.krone. Ungdomskort Barn.og.unge.under.20.år.kan.benytte.ungdomskort..Mer. informasjon.om.dette.fi.nner.du.på.www.bk.no.eller.ved. henvendelse.til.ruteopplysningen.177. Studentkort Studenter.under.30.år.som.studerer.ved universitet,.høgskole eller. fagskole.godkjent.av.nokut,.og.elever.ved.folkehøgskoler,.får.40%. rabatt.på.periodekort..mer.informasjon.fi.nner.du.på.www.bk.no. eller.ved..henvendelse.til.ruteopplysningen.177. Honnør Honnørpris.utgjør.50%.av.voksen.enkeltbillett.avrundet.opp. til.nærmeste.hele.krone..honnør.gis.til.personer.som.er.67.år. eller.eldre,.til.uføre,.til.blinde.og.ektefelle/samboer.under.67. år,.som.reiser.sammen.med.ektefelle/samboer.som.har.rett.til. honnørbillett.. Er.det.tvil.om.vedkommende.har.rett.til.honnørbillett,.kan. sjåfør.kreve legitimasjon..dette.er.legitimasjon.fra.nav.for. uførepensjon.etter.ovennevnte.lov,.sammen.med.annen.gyldig. legitimasjon..annen.form.for.pensjon,.eksempelvis.førtidspensjon,. etterlattepensjon.eller.liknende.gir.ikke.rett.til.honnørbillett. 24-timersbillett 24-timersbilletten.koster.2,5.x.enkeltbillett,.og.gir.rett.til.et. ubegrenset.antall.reiser.innenfor.sonen.det.er.betalt.for..billetten.er. gyldig.i.24.timer.fra.det.tidspunktet.den.er.kjøpt..billetten.gjelder. ikke.på.natt-.og.ekspressbusser. Barnehager Barn.og.ansatte.i.barnehager.som.reiser.sammen.betaler kun. 5.kroner.per.person i.perioden.fra.klokken til på. hverdager..prisen.gjelder.i.hele.buskerud.uten.restriksjoner.på. strekning. Grupperabatt Når.minst.tre.personer.reiser.sammen.får.dere.som.gruppe.33%. rabatt..rabatten.forutsetter.at.dere.reiser.sammen.på.samme. strekning..gruppen.kan.bestå.av.barn.og.honnør,.men.kun.reisende. som.betaler.voksenbillett.får.rabatten

6 Elektronisk busskort Bruk.av.elektronisk.busskort.gir.rabatt.på.reisen..Selve.kortet.koster. 50.kroner..Kortet.kan.du.fylle.opp.med.periodebillett.og/eller. verdibillett.. Periodebillett En.periodebillett.er.upersonlig.og.gir.rett.til.et.ubegrenset.antall. reiser.på.den.betalte.strekningen..du.kan.kjøpe.periodebillett.for. inntil.10.soner.for.enten.30.eller.14.dager..billetten.er.aktiv.fra.første. gang.den.leses.av.på.bussen..vennligst.ta.vare.på.kvittering..den. trenger.du.dersom.du.mister.kortet. Verdibillett En.verdibillett.er.upersonlig.og.gir.25%.rabatt.på.voksen. enkeltbillett..du.kan.fylle.opp.kortet.ditt.med.en.verdi.på.hele. hundre.kroner..minimumsbeløpet.er.200.kroner..hver.gang.du. betaler.for.en.reise.med.kortet.blir.saldoen.i.kortet.redusert..du. kan.fylle.opp.busskortet.ditt.med.følgende.verdi:.200,-.400,-. 500,-. 700, , , ,-.og ,- kroner. Du.kan.betale.for.fl.ere.personer.med.kortet.når.dere.reiser.på. samme.strekning..kortet.har.ingen.begrensning.når.det.gjelder. reisestrekning. Ledsager Når.person.med.gyldig.ledsagerbevis.har.med.ledsager,.reiser. begge.til.honnørpris..døvblind.med.gyldig.legitimasjon.(«grønt. kort».fra.en.av.de.fi.re.statlige.kompetansesentre).har.rett.til. honnørbillett.og.gratis.medfølgende.ledsager. Militær Vernepliktig.mannskap.(korporaler/menige).og.sivile. tjenestepliktige.betaler.som.for.barn/honnør,.dog.er.laveste.pris. lik.minstetakst.for.voksen.enkeltbillett..legitimasjon.er.uniform. eller.gyldig.vernepliktsbok,.vernepliktskort.eller.tjeneste.bok..for. innkallingsreiser.gjelder.innkallingsordren.som.legitimasjon. Førerhund/politihund Førerhund.for.blinde/svaksynte.og.politihund.sammen.med.politi.i. uniform.reiser.gratis. Ruter As takster I Røyken.og.Hurum.kommuner.benyttes.Ruter.As.sine.soner,.priser. og.prisregler.for.reiser.internt.i.de.to.kommunene.og.for.videre. reiser.i.akershus.. Hunder, sykler, sparkstøtting og kjelke etc: Tas.med.hvis.det.er.plass.og.billett.regnes.etter.barnepris. Ski, liknende fritidsutstyr og barnevogner: Tas.med.gratis.hvis.plass

7 Straffetakst/gebyrer Reisende.som.ved.kontroll.ikke.kan.vise.gyldig.billett.eller.kort. skal.betale.tilleggsavgift.tilsvarende.det.dobbelte.av.taksten.for. enkeltbillett.på.vedkommende.distanse,.minstetakst.er.kr.300,-. For.ungdomskort.gjelder.egne.regler.. Mistet kort? Se.www.bk.no eller.ta.kontakt.med.ruteopplysningen.177.for. regler.for.refusjon. Bussene.stopper.på.signal,.og.kun.på.holdeplassene..Vennligst.gi. tydelig.signal.når.du.vil.være.med.fra.en.holdeplass.som.betjenes. av.fl.ere.busslinjer. Ventetid ved korrespondanse.mellom.busser.er.inntil.fem. minutter.utover.oppsatt.rutetid. Ansvar:.Selskapet.overtar.intet.ansvar.for.forsinkelse.og./.eller. ulemper.ved.trafi.kkforstyrrelser,.pålegg.fra.myndighetene. eller.manglende.plass.ved.korrespondanse..selskapet.overtar. intet.ansvar.for.eventuelle.endringer.i.togtider,-tilbud.eller. korresponderende.busstider.eller.-tilbud..korrespondanser.som. står.oppført.i.tabellene.kan.bli.endret.i.løpet.av.dette.heftets. gyldighetsperiode..du.bør.derfor.også.se.det.korresponderende. transportmiddelets.seneste.rutetabell. Av.hensyn.til.medpassasjerer.ber.vi.om.at.det.ikke.tas.med.mat.om. bord.i.våre.busser..det.er.ikke.lov.å.nyte.alkohol.om.bord. Husk setebelte! Det er påbudt å bruke setebelte i busser hvor det er montert

8 Omegnsbusser Drammen Hønefoss 10 Hønefoss 101 Vikersund Skotselv 116 Bingen skolebussavganger Knivedalen Hovjordet 54 Dramm se bybu 102 Ormåsen 116 Bråtebakken Lerberg Hokksund st Krokstad torg Buskerud storsenter Steinberg Åsen 53 Mjøndalen 51 Stenseth 10 1 Blomsterlia Bra Ytterkollen Langum 52 Gulsk Vestfossen Hagatjern skolebussavganger Darbu Sundet kryss Kongsberg Notodden 1 Kongsberg Ruteopplysning: 177 eller

9 Øverskogen 65 Fagerliåsen 62 Sylling 63 Delekant 64 Tronstad Sjåstad Sørsdal Ringveien 72 Lierskogen 73 Asker Oslo Egge Lyngås Bjørkesvingen Tranby Liertoppen Oslo Reistad Lierbyen 62 rushtidslinje E18 Lier st en sser gernes torg Nøste 1 10 Brakerøya Amtmannsvingen Linnesstranda Linneslia Gullaugkrysset Lahell Sætre 81 ogen Strømsø torg/ Busstasjonen/ Drammen st Rundtom Hurum Sande Svelvik Sande 91 Utg Truls Lange bk.no - 9 -

10 Linje 102: Drammen - Hokksund - Ormåsen Hverdager unntatt lørdager (man - fre) Drammen busstasjon (plf D) Bragernes torg (plf C) Åssiden videregående skole Mjøndalen stasjon Steinberg stasjon Loesmoen Hokksund stasjon Hokksund stasjon s Bråtebakken s Gorud s Ormåsen (storkiosken) s Gyldig fra og med Linje 102: Ormåsen - Hokksund - Drammen Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager (man - fre) Ormåsen (storkiosken) s s Gorud s s Bråtebakken s s Hokksund stasjon s s Hokksund stasjon Loesmoen Steinberg stasjon Mjøndalen stasjon Åssiden videregående skole Bragernes torg Drammen busstasjon s. Kjøres ikke i skolens ferier, se side 4.

11 Linje 110: Vikersund - Krøderen - Noresund Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager (man - fre) ÿ avg. Oslo ÿ avg. Drammen ÿ avg. Hokksund d d d ÿ ank. Vikersund Fra Vikersund bussterminal s Sysle s Snarum s Kløftefoss s Krøderen s 0815s s 1415s s> 1515s 1700 Hamremoen s 1425s s Raaen s s s 1710 Til Noresund s 0835s s> 1435s 1450s 1535s 1525s 1725 Til Ringnes s Til Ørgenvika s Merknader: d = buss linje 101 fra Hokksund til Vikersund. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). Linje 111: Vikersund - Sysle - Korsbøen Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager Fra Vikersund bussterm s 1445s Sysle s 1455s Bøen s 1458s Flata s 1500s Korsbøen s 0815s xs xs Snarum s 1520s Stryken bru s 0820s Flata s 0825s Bøen s Sysle s 0835s 1310s 1525s Til Vikersund bussterm s 0845s 1325s 1535s Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). x = kjøres for avstigning hvis behov (hvis det er med passasjerer dit).

12 Linje 110: Noresund - Krøderen - Vikersund Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager (man - fre) Ørgenvika s Ringnes s s Noresund s 0640s 0745s> s 0930c s 1605s... Raaen s c s... Hamremoen s s s,v Krøderen s> 0655s < 0810s 0952c> s 1700s Kløftefoss s Snarum s Sysle s Vikersund bussterminal b ÿ avg. Vikersund b ÿ ank. Hokksund ÿ ank. Drammen ÿ ank. Oslo u u Merknader: b = bussen fortsetter til Åmot skysstasjon via motorveien for overgang til linje 101 mot Drammen. Kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). c = bestillingstaxi mandag, onsdag og fredag. Turen kjøres kun mot forhåndsbestilling på telefon senest kl 17:00 dagen før avreise. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). u = Buss linje 101 (Vikersund - Drammen) til Hokksund og tog derfra til Oslo S. v = forbindelse på Hamremoen fra Hønefoss (linje 241). Linje 113: Vikersund - Modum bad Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager Fra Vikersund bussterminal s s Modum bad s s Til Vikersund bussterminal s s Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4).

13 Linje 114: Vikersund - Badstuvika Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager ÿ TIMEkspr. linje 10 avg Oslo ÿ TIMEkspr. linje 10 avg Drammen ÿ TIMEkspr. linje 10 ank Vikersund Vikersund bussterminal s 1300s 1300b 1450s 1625s Frydenberg s 1307s 1307b 1457s 1632s Fure skole s 1312s 1312b 1502s 1637s Dignes s 1322s 1322b 1512s 1645s Badstuvika s 1330s 1330b 1520s... Merknader: b = ved skolefri kjøres avgangen tirsdager og fredager ved bestilling på tlf innen kl 1500 dagen før. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). Linje 114: Badstuvika - Vikersund Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager Badstuvika s 0755s 0755b 1330s 1520s... Dignes s 0805s 0805b 1340s 1530s 1645s Fure skole s 0815s 0815b 1350s 1540s 1655s Frydenberg s 0820s 0820b 1355s 1545s 1700s Vikersund bussterminal s 0827s 0827b 1400s 1550s 1707s ÿ TIMEkspr. linje 10 avg Vikersund c ÿ TIMEkspr. linje 10 ank Drammen c ÿ TIMEkspr. linje 10 ank Oslo Merknader: b = ved skolefri kjøres avgangen tirsdager og fredager ved bestilling på tlf innen kl 1500 dagen før. c = linje 101 Vikersund - Drammen. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4) Linje 109: Lokalruter i Vikersund - Drolsumområdet Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager Vikersund bussterminal s 0950c 1145c Jaren s 0955c 1150c Ås s 0958c 1153c Øderud s 1005c 1200c Ruud kapell s 1010c 1205c Åsmundrud s 1015c 1210c Vikersund bussterminal s 1025c 1215c Merknader: c = kjøres tirsdager og fredager. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). Vikersund bussterminal s Åsmundrud s Ruud kapell s Øderud s Ås s Jaren s Vikersund bussterminal s Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). Hønefoss sentrum stopp s Bråten bru s Solum s Øderud s Flattum s Vikersund bussterminal s Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4).

14 Linje 115: Kongsberg - Hokksund - Åssiden vgs Gyldig fra og med Kjøres kun skoledager (se side 4) Saggrenda dam Kongsberg næringspark Kongsberg knutepunkt Stasjonsbakken Gamle x Nye Drammensvei Skogen Krekling kryss a 1535 Fiskum kryss a Darbu kryss Sundet kryss Vestfossen ungdomsskole Vestfossen stasjon Smørgravkrysset Ormåsen Stenshorne Langebru Hokksund stasjon > Loesmoen Steinberg stasjon Mjøndalen stasjon Åssiden videregående skole Merknader: a = kjører via Teigen, Åssideveien og Råen kryss. Linje 115: Mjøndalen - Hokksund - Kongsberg Gyldig fra og med Kjøres kun skoledager (se side 4) Mjøndalen stasjon Steinberg stasjon Loesmoen Hokksund stasjon Langebru Stenshorne Smørgravkrysset Vestfossen stasjon Sundet kryss Darbu kryss Fiskum kryss Krekling kryss Skogen Gamle x Nye Drammensvei Kongsberg knutepunkt Kongsberg kino Kongsberg næringspark Saggrenda dam Merknader: Merk: linje 115 kjøres kun skoledager.

15 Linje 116: Hokksund - Bråtebakken - Skotselv Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager (man - fre) þ (linje 450) avg Oslo S þ (linje 450) ank Hokksund ÿ (linje 101) avg Drammen ÿ (linje 101) ank Hokksund Hokksund stasjon s s s Bråtebakken s s s Stenseth s Burud (gartneriet) s s s Bakke kirke s s Skotselv skole s 1220s... Skotselv, stasjonskrysset Bingen s s Linje 116: Skotselv - Bråtebakken - Hokksund Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager (man - fre) Bingen s s Skotselv, stasjonskrysset a Skotselv skole s 1300s Bakke kirke a s s Burud (gartneriet) a s s Bråtebakken a s s Hokksund stasjon a s s ÿ (linje 101) avg Hokksund s ÿ (linje 101) ank Drammen s þ (linje 450) avg Hokksund þ (linje 450) ank Oslo S Merknader: a = linje 101, starter i Knivedalen kl. 0630, tiden i Skotselv gjelder fra Skotselv sentrum. Skolebuss, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). s = skolebuss, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4).

16 Linje 118 og 119: Hokksund - Vestfossen - Sundet, Hverdager unntatt lørdager (man - fre) Gyldig fra og med Linje þ (linje 450) avg Oslo S þ (linje 450) ank Hokksund ÿ (linje 101) avg Drammen ÿ (linje 101) ank Hokksund Hokksund stasjon Bråtebakken Skarragata Gressbanen Smørgravkrysset Vestfossen brannstasjon Vestfossen stasjon Sundet kryss Linje 118 og 119: Sundet - Vestfossen - Hokksund, Hverdager unntatt lørdager (man - fre) Gyldig fra og med Linje Sundet kryss Vestfossen brannstasjon Vestfossen stasjon Smørgravkrysset Gressbanen Skarragata Bråtebakken Hokksund stasjon ÿ (linje 101) avg Hokksund ÿ (linje 101) ank Drammen þ (linje 450) avg Hokksund þ (linje 450) ank Oslo S Merknader: s = skolebuss, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4).

17 Linje 301: Flå - Nesbyen - Gol Linje 301: Gol - Nesbyen - Flå Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager Flå sentrum s Gol skysstasjon s 0820s s s 1630 Stavn s Gol Rema s Bromma s 0655s s Gol stasjon s Nesbyen stasjon s 0710s 0735s Svenkerud s 0840s s s 1645 Nesbyen sentrum s 0710s 0740s 0815s s s 1605 Sjong s 0848s s Undergangen s s Undergangen s Sjong s 0717s 0747s s Nesbyen sentrum s 0855s s Svenkerud s 0722s 0720s 0756s s Nesbyen stasjon s... Gol stasjon s s s Bromma s... Gol Rema s s 1445s Stavn s... Gol skysstasjon s 0735s 0735s 0820s s s 1630 Flå sentrum s... Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4).

18 Linje 310: Nesbyen - Myking - Tunhovd Gyldig fra og med þ (linje 41) avg. Oslo S þ (linje 41) avg. Drammen þ (linje 41) ank. Nesbyen Nesbyen stasjon s Nesbyen sentrum s 1355s 1555s 1555b Klype s 1420s 1600s 1600b Espeseth s Tronrud s Syversrud s 1450s 1605s 1605b Rukke s 1455s 1610s 1610b Myking a... Grønhovd a... Tunhovd b Merknader: a = strekningen Rukke - Grønhovd kjøres kun for avstigning ved behov, og kjøres ikke i skolens ferier. b = turen kjøres kun torsdager etter forhåndsbestilling på tlf senest kl 13:30 dagen før avgang. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). Linje 310: Tunhovd - Myking - Nesbyen Gyldig fra og med Tunhovd b Fra Myking c Rukke d 0650d 0730s 1210b 1500e 1610s Syversrud d 0657d 0735s 1215b 1505e 1615s Tronrud s Espeseth s 0755s Klype s 0705s 0800s 1220b 1510e 1620s Nesbyen sentrum s 0715s 0810s 1230b 1520e 1630s Nesbyen stasjon s e... Merknader: b = turen kjøres kun torsdager etter forhåndsbestilling på tlf senest kl 13:30 dagen før avgang. c = strekningen Myking - Rukke kjøres kun etter forhåndsbestilling på tlf senest kl 13:30 dagen før avgang. Turen kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). d = strekningen Rukke - Klype kjøres kun etter forhåndsbestilling på tlf senest kl 13:30 dagen før avgang. Turen kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). e= forbindelse til Sogn- og Fjordaneekspressen ved Nesbyen Shell. Kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4).

19 Linje 320 ("Gol rundt"): Gol - Tuppeskogen - Rotneim - Gol Gyldig fra og med Hverdager unntatt lørdager Nesbyen sentrum (linje 301) Gol skysstasjon (linje 301) Gol stasjon Gol skysstasjon s s 1450 Spildra s 1453 Tuppeskogen Trillhus s 1415s 1510 Rotneim s s 1513 Gol skysstasjon s s 1520 Pers hotell Gol stasjon Gol skysstasjon (linje 301) Nesbyen sentrum (linje 301) Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4).

20 Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger fra tidlig morgen til sen kveld! Møt opp på holdeplassen og du er garantert plass, uten å reservere på forhånd. Oslo De billigste billettene finner du på grenlandsekspressen.no Velkommen om bord for en enkel og behagelig reise! Drammen Hof Siljan Skien Porsgrunn Se nor-way.no eller ring for mer informasjon. V i sk al s amme v e ie n

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. Velkommen ombord! frå 21. mai 2013. Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. Velkommen ombord! frå 21. mai 2013. Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 21. mai 2013 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side Adresser,

Detaljer

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden.

Bussruter. Nord-Trøndelag. Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016. Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Bussruter Nord-Trøndelag Gyldig fra 17.08.2015 21.06.2016 Med forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Skolens fridager Høstferie: 5. oktober - 9. oktober (uke 41) Fridag: 27. november Juleferie:

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 15. august 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no 32 Privatpersoner eller

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Hurtigbåtruter Ryfylke

Hurtigbåtruter Ryfylke Gyldig f.o.m. 01.01.15 Kolumbus Innholdsfortegnelse Hurtigbåtruter yfylke Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: dag - fredag: 07.00-18.00 Lørdag: Stengt Søndag: Stengt (forbehold

Detaljer

Nyttig å vite når du skal reise med NSB

Nyttig å vite når du skal reise med NSB Nyttig å vite når du skal reise med NSB Planlegg reisen Innhold Visste du at NSB har over 50 millioner reisende i året 150.000 reisende på Oslo S hver dag et jernbanenett på 4087 kilometer 2807 bruer og

Detaljer

Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 18.08.08-16.08.09 1.1.08-17.8.08. www.177.no Ruteopplysning for hele landet.

Bybuss Lillehammer BUSSRUTER 18.08.08-16.08.09 1.1.08-17.8.08. www.177.no Ruteopplysning for hele landet. BUSSRUTER www.sandbeck.no www.sandbeck.no.08.08-16.08. 1.1.08-.8.08 Ruteopplysning 7 Åpningstider : - Lørdag: - Søndag: - Ringer du fra mobiltelefon eller utenfor Oppland fylke, bruk telefonnr. 8 1 E-post:

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord!

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord! RUTER frå 7. november 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HELSEARTIKLER EMBALLASJE

Detaljer

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold Foto: StudioCB Bussruter i Østfold Gyldig fra 6. januar til 22. juni 2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Nytt fra 6. januar: Tilbudet med Glommaringen mellom Sarpsborg og Fredrikstad utvides

Detaljer

Rutebok for Ringerike og Hole

Rutebok for Ringerike og Hole Rutebok for Ringerike og Hole Linje 210, 211, 212, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 251, 252, 253 og 254 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig

Detaljer

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang

Bestillingstransport. Eidsvoll og Hurdal. Ring 04144. Gjelder fra 11.5.2014. for bestilling. Foto: Nicki Twang Bestillingstransport Gjelder fra 11.5.2014 og Hurdal Ring 04144 for bestilling Foto: Nicki Twang Bestillingslinjene er for alle med behov for å bli hentet hjemme på dagtid. TTbrukere kan også benytte seg

Detaljer

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Innhold M1 Skien stasjon Østsiden Porsgrunn Herøya Langesund...4 5 M1 Langesund

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Det gjennomføres en del ruteendringer som følge av tilpasning av tilbud og sammenslåing av ruter fra

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

Drøbak, TusenFryd, Oslofjorden

Drøbak, TusenFryd, Oslofjorden Rutetider Buss/Båt Sommerhefte 2013 Gjelder fra 20.4. Drøbak, TusenFryd, Oslofjorden 541 602 902 Ruters soner og billetter Ruters billetter og priser gjelder i hele Oslo og Akershus, og også på Ruters

Detaljer

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes.

Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Busstilbudet som bringer deg til og fra Grålum og Kalnes. Velkommen på bussen! Bruker du bussen så bidrar du til mindre trafikk, renere miljø og bedre helse for deg selv. Bussene i Østfold er universelt

Detaljer

Brukerveiledning MinSkyss VGS

Brukerveiledning MinSkyss VGS Brukerveiledning MinSkyss VGS Nytt fra skoleåret 2015/16 er at alle elever i videregående skole med behov for skoleskyss må søke om dette via nettsiden minskyss.hedmark.org Du vil ikke få svar på søknaden

Detaljer