Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1"

Transkript

1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra

2 HUSK AT DU KAN KJØPE BILLETTER PÅ INTERNETT TIL TIMEKSPRESSEN LINJE 1 MELLOM NOTODDEN OG OSLO. Gå inn på 2

3 Prisregler per Reglene er fastsatt av Vestviken kollektivtrafikk as Barn Barn under 4 år reiser gratis. Fra og med den dagen barnet fyller 4 år og frem til fylte 16 år betaler det barnepris. Dette utgjør 50% av voksen enkeltbillett avrundet opp til nærmeste hele krone. Ungdomskort Barn og unge under 20 år kan benytte ungdomskort. Mer informasjon om dette finner du på vkt.no eller ved henvendelse til Ruteopplysningen 177. Studentkort Studenter under 30 år som studerer ved universitet, høgskole eller fagskole godkjent av NOKUT, og elever ved folkehøgskoler, får 40% rabatt på periodekort. Mer informasjon finner du på vkt.no eller ved henvendelse til Ruteopplysningen 177. Honnør Honnørpris utgjør 50% av voksen enkeltbillett avrundet opp til nærmeste hele krone. Honnør gis til personer som er 67 år eller eldre, til uføre, til blinde og ektefelle/samboer under 67 år, som reiser sammen med ektefelle/samboer som har rett til honnørbillett. Er det tvil om vedkommende har rett til honnørbillett, kan sjåfør kreve legitimasjon. Dette er legitimasjon fra trygdekontor for uførepensjon etter ovennevnte lov, sammen med annen gyldig legitimasjon. Annen form for pensjon, eksempelvis førtidspensjon, etterlattepensjon eller liknende gir ikke rett til honnørbillett. Grupperabatt Når minst tre personer reiser sammen får dere som gruppe 33% rabatt. Rabatten forutsetter at dere reiser sammen på samme strekning. Gruppen kan bestå av barn og honnør, men kun reisende som betaler voksenbillett får rabatten. Elektronisk busskort Bruk av elektronisk busskort gir rabatt på reisen. Selve kortet koster 50 kroner. Kortet kan du fylle opp med periodebillett og/eller verdibillett. Periodebillett En periodebillett er upersonlig og gir rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen. Du kan kjøpe periodebillett for inntil 12 soner i 30 dager. Billetten er aktiv fra første gang den leses av på bussen. Vennligst ta vare på kvittering. Den trenger du dersom du mister kortet. Verdibillett En verdibillett er upersonlig og gir 25% rabatt på voksen enkeltbillett. Du kan fylle opp kortet ditt med en verdi på hele hundre kroner. Minimumsbeløpet er 200 kroner. Hver gang du betaler for en reise med kortet blir saldoen i kortet redusert. Du kan betale for flere personer med kortet når dere reiser på samme strekning. Kortet har ingen begrensning når det gjelder reisestrekning. 3

4 Ledsager Når person med gyldig ledsagerbevis har med ledsager, reiser begge til honnørpris. Døvblind med gyldig legitimasjon («grønt kort» fra en av de fire statlige kompetansesentre) har rett til honnørbillett og gratis medfølgende ledsager. Militær Vernepliktig mannskap (korporaler/menige) og sivile tjenestepliktige betaler som for barn/honnør, dog er laveste pris lik minstetakst for voksen enkeltbillett. Legitimasjon er uniform eller gyldig vernepliktsbok, vernepliktskort eller tjeneste bok. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon. Førerhund/politihund Førerhund for blinde/svaksynte og politihund sammen med politi i uniform reiser gratis. Hunder, sykler, sparkstøtting og kjelke etc: Tas med hvis det er plass og billett regnes etter barnepris. Ski, liknende fritidsutstyr og barnevogner: Tas med gratis hvis plass. Straffetakst/gebyrer Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort skal betale tilleggsavgift tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett på vedkommende distanse, minstetakst er kr 300,-. For ungdomskort gjelder egne regler. Bussene stopper på signal, og kun på holdeplassene. Vennligst gi tydelig signal når du vil være med fra en holdeplass som betjenes av flere busslinjer. Ventetid ved korrespondanse mellom busser er inntil fem minutter utover oppsatt rutetid. Ansvar: Selskapet overtar intet ansvar for forsinkelse og / eller ulemper ved trafikkforstyrrelser, pålegg fra myndighetene eller manglende plass ved korrespondanse. Selskapet overtar intet ansvar for eventuelle endringer i togtider,-tilbud eller korresponderende busstider eller -tilbud. Korrespondanser som står oppført i tabellene kan bli endret i løpet av dette heftets gyldighetsperiode. Du bør derfor også se det korresponderende transportmiddelets seneste rutetabell. Av hensyn til medpassasjerer ber vi om at det ikke tas med mat om bord i våre busser. Det er ikke lov å nyte alkohol om bord. Husk setebelte! Det er ditt ansvar å bruke setebelte i busser hvor det er montert. TIMEkspressen linje 1 har egne takster og rabattregler, se 4

5 Reisegarantiordningen i Telemark Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at de ikke skjer igjen. Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi: - Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer - Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternative transporter / reiseveier - I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport Om alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere dine dokumenterte utlegg til drosje og/eller egen bil eller annen alternativ transport dersom du blir mer enn: - 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 500 kroner - 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 750 kroner - 60 minutter forsinket på reise over 3 timer med inntil kroner For at du skal kunne gjøre ditt krav gjeldene må du fylle ut og sende oss et reisegarantiskjema eller en skriftlig henvendelse senest 1 måned etter hendelsen. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig og senest 4 uker fra vi har mottatt den. Reisegarantien gjelder på alle våre ordinære bussruter i Telemark. Garantien gjelder ikke ekspress- og nattbusser eller andre deler av kollektivtilbud som ikke er endel av vårt tilbud i Telemark. Når gjelder garantien? Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskader av forsinkelsen f. eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang. Dersom egen bil velges dekkes ikke kilometergodtgjørelse for tilbakereisen. Reisegarantien er en nasjonal ordning som er utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen og Transportbedriftenes Landsforening. 5

6 Ferieoversikt Høstferie 7. oktober 13. oktober 2013 Juleferie 21. desember januar 2014 Vinterferie februar Påskeferie Sommerferie april 20. juni Nettbuss Sør as, avd. Notodden Sauheradveien 93, 3683 Notodden, telefon telefaks Ruteopplysning: tlf 177, tlf eller 6 Repro og trykk: 07 Media 07.no, august 2013, opplag 5000

7 TIMEkspressen linje 1 Notodden Kongsberg Drammen Oslo Alle dager Fra Notodden terminal Kongsberg knutepunkt Langebru Hokksund Mjøndalen E Drammen sentr. - Torget Vest Til Oslo bussterminal TIMEkspressen linje 1 Oslo Drammen Kongsberg Notodden Alle dager Fra Oslo bussterminal Drammen sentr. - Torget Vest Mjøndalen E Langebru Hokksund Kongsberg knutepunkt Til Notodden terminal Merk: Dette er en svært forenklet rutetabell som viser alle avganger med TIMEkspressen linje 1 med passeringstider på enkelte sentrale stoppesteder. Fullstendig rutetabell med viktige korrespondanser og alle mellomtider finner du i et eget rutehefte for TIMEkspressen linje 1. kjøres kun natt mellom fredag og lørdag og natt mellom lørdag og søndag

8 Tog linje 52: Porsgrunn - Skien - Nordagutu - Notodden mandag - fredag Fra Porsgrunn :42 07:53 09:53 11:47 13:53 15:53 17: :32 Skien :51 08:01 10:01 11:55 14:01 16:01 17: :40 Skien... 05:33 06:52 08:02 10:03 11:59 14:03 16: :07... Nisterud... 07:01x 16:12x Nordagutu... 06:02 07:23 08:31 10:32 12:28 14:32 16: :35... Nordagutu... 06:03 07:24 08:35 10:33 12:29 14:33 16: :36... Til Trykkerud... 07:33x 16:43x Til Notodden... 06:21 07:43 08:54 10:52 12:48 14:52 16: :54... x = Stopper ved behov. 8 Tog linje 52: Notodden - Nordagutu - Skien - Porsgrunn mandag - fredag Fra Notodden :43 08:12 09:08 11:08 13:08 15:08 17: :08 Trykkerud :49x 15:14x... Nordagutu :02 08:34 09:27 11:27 13:27 15:27 17: :27 Nordagutu :03 08:37 09:28 11:28 13:28 15:28 17: :28 Nisterud :23x 15:44x... Skien :37 09:06 09:58 11:58 13:58 15:58 18: :57 Skien... 06:23 07:38 09:07 10:02 12:02 14:02 16: :12... Til Porsgrunn... 06:32 07:46 09:15 10:10 12:10 14:10 16: :25... x = Stopper ved behov. Merk: De angitte tider på denne siden er gyldig fra 15. desember 2013 Vi tar forbehold om at endring kan forekomme i linje 52. sjekk derfor alltid med VKT sine sider på side før reisen.

9 Linje 185 Oslo - Notodden Km Gyldig fra Mandag-fredag Lørdag Søndag 0 Oslo Bussterminal Notodden terminal Notodden terminal Notodden lufthavn Ørvella Rv Gransherad Gryta Rv Mæl rasteplass Miland ny vei Rjukan rb.st Linje 185 Notodden - Oslo Km Gyldig fra Mandag-fredag Lørdag Søndag 0 Rjukan rb.st Miland ny vei Mæl rasteplass Gransherad Gryta Rv Ørvella Rv Notodden lufthavn a 07.35a 08.35a 10.35a 12.35a 14.35a 16.35a 18.35a 20.35a 08.35a 12.35a 16.35a 20.35a 08.35a 12.35a 16.35a 20.35a 75. Notodden terminal Notodden terminal Oslo Bussterminal a = Kun avstigning.

10 10 Linje 301: Notodden - Kasin - Sauland - Hjartdal - Flatdal - Seljord TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. avg Drammen TIMEkspr. avg Kongsberg TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden terminal s 07.40s s 13.55s 13.55s 15.55f s " Tuvensenteret s s 14.00s 15.58f s Yli skole s Rygi s " Kasin s 08.20s s 14.15s 14.15s 16.05f s " Ørvella s 08.25s s 14.21s 16.10f 16.10g 16.23s " Omnesfossen s 08.12s 08.26s s 14.22s 14.31s g 16.24s Til Sauland (Løvheim) s 08.30s 08.28s s 14.26s 14.35s g 16.28s Avg. linje 305 til Tuddal s c 14.35s 14.35s s Fra Sauland (Løvheim) s s 14.35s g 16.28s " Hjartdal (Nordbø) s s 14.58s g 16.48s " Holm s s 15.02s s " Svartdalsvingen s s 15.08s s " Flatdal (Nutheim) s s 15.12s s " Flatdal skole s s 15.14s s " Fløti s s 15.19s s Til Seljord rutebilstasjon s s 15.27s s Merknader: c = kjøres ikke torsdager, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6). f = linje 185 Rjukanekspressen. g = bestillingstaxi ved skolefri. Avgangen må bestilles på tlf senest kl dagen i forveien. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6). + = ved behov

11 11 Linje 301: Seljord - Flatdal - Hjartdal - Sauland - Kasin - Notodden Fra Seljord rutebilstasjon s s s 15.40s " Fløti s s s 15.48s " Flatdal skole s s s 15.53s " Flatdal (Nutheim) s s s 15.55s " Svartdalsvingen s s s 15.59s " Holm s s s 16.05s " Hjartdal (Nordbø) s 07.00g s s 16.07s Til Sauland (Løvheim) s 07.15g s s 16.27s Avg. linje 305 til Tuddal s s Fra Sauland (Løvheim) s 07.15g s 12.51s 14.59s 16.27s " Omnesfossen s 07.19g b 08.44s 12.55s 15.03s 16.31s " Ørvella s 07.20g 07.20f 08.13b 15.04s 16.32s " Kasin s f 08.19b 13.09s 15.10s 16.38s " Tuvensenteret s f s 13.21s 15.22s 16.50s Til Notodden terminal s f s 13.25s 15.27s 16.55s TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Kongsberg TIMEkspr. ank Drammen TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. e = kjøres via Barstad bru, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6). f = linje 185 Rjukanekspressen. g = bestillingstaxi ved skolefri. Avgangen må bestilles på tlf senest kl dagen i forveien. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 6).

12 Linje 303: Nutheim - Åmotsdal TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden (linje 301) s s... Fra Seljord (linje 301) s... Fra Flatdal (Nutheim) s b 13.15s 14.14s 14.15s Til Åmotsdal skole b 14.37s Haugan leet b 15.00s Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). s = kjøres kun skoledager. Linje 304: Nutheim - Langlim TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden (linje 301) s s Fra Seljord (linje 301) s... Fra Flatdal (Nutheim) s s 14.14s 14.15c " Laukeli c Til Langlim c Merknader: c = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Bjarne Ekre (tlf eller ). s = kjøres kun skoledager. 12 Linje 303: Åmotsdal - Nutheim Haugan leet s b Fra Åmotsdal skole b b... Til Flatdal (Nutheim) b 07.27d 08.10s 14.10b 14.14s Til Seljord (linje 301) d... Til Notodden (linje 301) s s TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Kjetils tur (tlf eller ). d = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. s = kjøres kun skoledager. Linje 304: Langlim - Nutheim Fra Langlim c " Laukeli c c... Til Flatdal (Nutheim) c 07.27d 08.10s 14.10c 15.02s Til Seljord (linje 301) d s Til Notodden (linje 301) s TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader: c = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Turen kjøres av Bjarne Ekre (tlf eller ). d = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. s = kjøres kun skoledager.

13 Linje 305: Notodden - Yli - Melås - Sauland vest - Tuddal TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden terminal s 12.05s s 15.55s 16.55s " Kvantum s 12.10s s 16.00s 17.00s " Yli skole s 12.13s s 16.03s 17.03s " Melås s 12.25s s 16.15s... " Omnesfossen s 2.43s s 16.20s... " Sauland (Løvheim) s s 13.30c 14.40s 16.28s... Til Tuddal kirke s c 15.10s 17.01sr Linje 305: Tuddal - Sauland vest - Melås - Yli - Notodden, mandag - fredag Fra Tuddal kirke s s c 15.15s " Sauland (Løvheim) s>07.05s 08.35s>08.42s s s 15.40s " Omnesfossen s s s s s 15.44s " Melås s s 12.27s 13.07s 14.27d 14.54s 15.54s " Kasin s s 13.09s 14.25d " Yli skole s s 12.48s 14.36d 15.03s 16.05s " Kvantum s s 12.51s 14.39d 15.06s Til Notodden terminal s s s 12.55s 13.25s 14.43d 15.10s TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader: c = kjøres ikke torsdager, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). d = kjøres skoledager etter skolens behov. r = kjøres så langt det er med passasjerer. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4).

14 14 Linje 312: Notodden - Schia - Bolkesjø - Gransherad Linje 312: Gransherad - Bolkesjø - Schia - Notodden TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden terminal s 11.55s 13.55s 15.55r... " Sagafossdammen r... " Platonsvingen s 12.03s 14.03s... " Schia s 12.08s 14.08s... " Svelgfoss s 14.17s 16.08r 16.10s " Grønnvollfoss s 14.27s 16.19r " Årlifoss s 14.33s 16.25r " Schia s 16.15s " Bolkesjø s c c 16.26s " Helleberg s c c 16.30s " Ormemyr s c c... " Gransherad skole s 12.41s 14.45s 16.37r... Merknader: c = fortsetter til Bolkesjø fra Gransherad, se tabell til høyre på denne siden. (Trasé: Notodden - Årlifoss - Gransherad - Ormemyr - Bolkesjø - Notodden). r = linje 313 til Tinnoset, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). Fra Gransherad skole r 08.55s 12.55s 14.50s " Ormemyr f 13.12s 15.07s " Helleberg s f 13.16s 15.11s " Bolkesjø s f 13.20s 15.15s " Schia s 13.31s 15.26s " Årlifoss r 09.07s " Grønnvollfoss r 09.13s " Svelgfoss s 07.31r 09.23s 13.36s 15.31s " Schia s " Platonsvingen s " Sagafossdammen r 13.44s 15.39s Til Notodden terminal r 09.41s 13.49s 15.44s TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader: f = kommer fra Bolkesjø til Gransherad, se tabell til venstre på denne siden. (Trasé: Bolkesjø - Gransherad - Årlifoss - Notodden). r = linje 313 fra Tinnoset, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4).

15 15 Linje 313: (Notodden - Årlifoss -) Gransherad - Tinnoset - Busnes Linje 313: Busnes - Tinnoset - Gransherad (-Årlifoss - Notodden) TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden terminal c c s " Sagafossdammen s " Platonsvingen c c... " Schia c c... " Svelgfoss c c s " Grønnvollfoss c c s " Årlifoss c c s " Gransherad skole c 12.45b 14.45c 14.45b 16.37s " Tinnoset b... b 16.44s Til Busnes b... b... Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Kontakt Olav Listul for avtale på tlf / c = linje 312, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). Fortsetter til Bolkesjø fra Gransherad, se også tabell for linje 312. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). Fra Busnes b... " Tinnoset s b... " Gransherad skole s 08.55b 08.55d " Årlifoss s d " Grønnvollfoss s d " Svelgfoss s d " Schia d " Platonsvingen d " Sagafossdammen s... Til Notodden terminal s d TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. Kontakt Olav Listul for avtale på tlf / d = linje 312, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). Kommer fra Bolkesjø til Gransherad, se også tabell for linje 312. s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4).

16 Linje 321: Bø - Folkestad Skoledager etter skolenes behov Fra Bø stasjon " Bø ungdomsskole Til Sommarland kryss Linje 321: Folkestad - Bø Skoledager etter skolenes behov Fra Sommarland kryss Bø ungdomsskole a Til Bø stasjon Merknader: a = elevene slippes av ved Prix.

17 Linje 103: Lunde - Ulefoss (- Skien) Fra Lunde stasjon s s 08.10c s 14.10c 15.05s c " Nometoppen s e 08.15c s 14.15c 15.10s c Berget s s Til Ulefoss senter s e 08.30c s s 14.30c 15.20s 15.30s 15.30c Fra Ulefoss senter b 07.30b 08.35b 08.35b 09.35b b b 12.35b b b 15.20s b 16.30b 17.35b " Kubru b 07.42b 08.47b 08.47b 09.47b b b 12.47b b b 15.32s b 16.42b 17.47b Til Skien rbst Landmannstorget b 08.03b 09.08b 09.08b 10.08b b b 13.08b b b 15.55s b 17.08b 18.08b Merknader: b = kjøres av linje 182 Telemarkekspressen med forbehold om brutt korrespondanse ved store forsinkelser. c = kjøres kun ved skolefri. e = kjøres via Vrangfoss, kjøres kun skoledager. s = kjøres kun skoledager. 17 Linje 103: (Skien -) Ulefoss - Lunde Fra Skien rbst Landmannstorget b 06.55s 07.35b b b 10.50b b 12.50b b b 15.55b 16.50b 18.50b 20.50b " Kubru b 07.15s 07.55b b b 11.10b b 13.10b b b 16.15b 17.10b 19.10b 21.10b Til Ulefoss senter b 07.30s 08.15b b b 11.30b b 13.30b b b 16.35b 17.30b 19.30b 21.20b Fra Ulefoss senter s s s c 15.20s d 21.20d Berget s s " Nometoppen s s c d 21.30d Til Lunde stasjon s s c d 21.40d Merknader: b = kjøres av linje 182 Telemarkekspressen med forbehold om brutt korrespondanse ved store forsinkelser. d = Taxi for buss. Kjøres av Ulefoss taxisentral mot forhåndsbestilling (tlf ) senest 30 minutter før avgang. Ordnær busstakst. s = kjøres kun skoledager.

18 18 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde Linje TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden terminal s 06.50c 06.50s s s s s... " Kvantum s " Yli skole s s s " Simones s s s " Extruding s 06.55c 06.55s s s " Hjuksevelta s 07.01c 07.01s s s " Holtsås s 07.08c 07.08s s 08.13s s 14.30s " Klevar kryss s s j " Nordagutu s 07.14c 07.14s s 08.19s j 14.19s " Akkerhaugen (Reset) s 07.22c 07.23s s 08.22s 08.27s s j 14.27s 14.37s " Gvarv skole s 08.30s s s j 14.45s " Gvarv stasjon s 07.28c 07.28s s 08.33s s... " Hørte s 07.38s s s " Sagavollkrysset c s s... " Storkås byggmarked c s s... " Bø barneskole g f 14.05d " Bø ungdomsskole s " Bø stasjon s 07.39c 07.45s 08.00s s 08.44s s 12.10g f s 14.08s s... " Tjønnås s s s 12.25g f s " Svenseid stasjon s s s 12.32g f s Til Lunde stasjon s s s Til Drangedal stasjon Merknader: se side 17 fortsetter neste side

19 19 Linje 322 og 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø - Lunde, mandag - fredag mandag - fredag Linje TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden terminal s s " Kvantum s... " Yli skole s... " Simones s... " Extruding s " Hjuksevelta s " Holtsås k s " Klevar kryss s... " Nordagutu k s " Akkerhaugen (Reset) k 16.28s s " Gvarv skole s " Gvarv stasjon s 16.07k s " Hørte s s s " Sagavollkrysset " Storkås byggmarked " Bø barneskole " Bø ungdomsskole " Bø stasjon s 15.07s s h 16.52s " Tjønnås s h " Svenseid stasjon s h Til Lunde stasjon s h Til Drangedal stasjon s Merknader for side 16 og 17: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. c = kjøres kun i skolens ferier. d = kjøres kun mandag, onsdag og torsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). e = kjøres kun skoledager etter skolenes behov, kontakt Sauherad taxi på telefon f = kjøres kun tirsdag og fredag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). g = kjøres kun onsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf j = kjøres ikke torsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4) k = kjøres kun torsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4) s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4).

20 20 Linje 323: Notodden - Nordagutu - Akkerhaugen - Gvarv - Bø (- Lunde) lørdag søndag TIMEkspr. avg Oslo TIMEkspr. ank Notodden Fra Notodden terminal " Extruding " Hjuksevelta " Holtsås " Nordagutu " Akkerhaugen (Reset) " Gvarv stasjon " Sagavollkrysset " Storkås byggmarked " Bø stasjon b " Tjønnås b... " Svenseid stasjon b... Til Lunde stasjon b... Merknader: b = kjøres kun etter bestilling søndag og helligdag før skoledag. Avgangen må bestilles på telefon senest to timer før avgang.

21 21 Linje 322 og 323: Lunde - Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden Linje Fra Drangedal stasjon Fra Lunde stasjon s s 08.30s f " Svenseid stasjon s s 08.37s f " Tjønnås s s 08.44s f e " Bø stasjon s s s 08.49s f 13.10s 13.35e s s 14.55s " Bø ungdomsskole s... " Bø videregående skole s 15.03s " Storkås byggmarked s s " Sagavollkrysset s s " Hørte s s s s s " Gvarv stasjon s s s s s 15.22s " Gvarv skole s s 13.20s s s 14.45s... " Akkerhaugen (Reset) s s s s 13.25s s 14.50s 15.20s... " Nordagutu s s s 15.28s... " Sauherad kirke s s s s... " Klevar kryss s s s s 15.05s... " Holtsås s s s 15.34s... " Hjuksevelta s s s 15.41s... " Extruding s s 15.47s... " Simones s 07.46s 08.58s s s... Yli s " Yli skole s 07.58s 09.09s s s... Glittenberg s " Kvantum s s s... Til Yli skole s Til Notodden terminal s s s s 15.38s 15.52s... TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader: se side 20 fortsetter neste side

22 22 Linje 322 og 323: Lunde - Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden mandag - fredag Linje Fra Drangedal stasjon s Fra Lunde stasjon s h " Svenseid stasjon s h " Tjønnås s h " Bø stasjon s b 17.24h " Bø ungdomsskole " Bø videregående skole " Storkås byggmarked " Sagavollkrysset " Hørte s 17.05b... " Gvarv stasjon s " Gvarv skole " Akkerhaugen (Reset) " Nordagutu " Sauherad kirke " Klevar kryss " Holtsås " Hjuksevelta " Extruding " Simones " Yli skole " Kvantum Til Notodden terminal TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo Merknader for side 19 og 20: b = kjøres kun skoledager etter skolenes behov. c = kjøres kun Hjuksebø skole ankomst 07.53, kjøres ikke i skolens ferier. (se side 4.) d = kjøres kun mandag og trisdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). e = kjøres kun tirsdag, torsdag og fredag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). f = kjøres ikke mandag og tirsdag, kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4). g = kjøres kun onsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). h = kjøres med taxi de dagene det er skolefri. Taxi må bestilles på tlf s = kjøres ikke i skolenes ferier (se side 4).

23 23 Linje 323: Bø - Gvarv - Akkerhaugen - Nordagutu - Notodden lørdag søndag Fra Bø stasjon " Storkås byggmarked " Sagavollkrysset " Gvarv stasjon " Akkerhaugen (Reset) " Nordagutu " Holtsås " Hjuksevelta " Extruding Til Notodden terminal TIMEkspr. avg Notodden TIMEkspr. ank Oslo

24 24 TIMEbussen linje 1: Høgås mandag - fredag lørdag Notodden terminal s Notodden posthus s Ramberghjørnet s Toppen s Nils Bjørnebu s Gjermund Haugens veg s Surtetjønnsvegen s Nils Bjørnebu s Toppen s Ramberghjørnet s Notodden posthus s Notodden terminal s NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). TIMEbussen linje 2: Sjukehuset / Anundskås mandag - fredag lørdag Notodden terminal Tinnå bru Tinnesgata Kristian Lofthus gate Hellebrekkvegen Øvre Anundskås Anundskåsveien Sjukehuset Notodden Tinnesjordet Tinnes nordre Sjukehuset Notodden Meaksmoen Tinfos Tinnå bru Notodden terminal TIMEbussen linje 1 og 2 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 1 ankommer Notodden kollektivterminal fortsetter den som linje 2 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden.

25 25 TIMEbussen linje 3: Skogen / Lienveien mandag - fredag lørdag Notodden terminal Posthuset Ramberghjørnet H.I.T Notodden Sætre Kristoffer Uppdals gt Søndre Skogenvei Platonsvingen Nordre skogen Platonsvingen Kasinmoen Lienveien (blokka) Ramberghjørnet Posthuset Notodden terminal Merknader: s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). TIMEbussen linje 4: Tuven - Klokkarud - Kvantum mandag - fredag lørdag Notodden terminal s Tinnå bru s Tuvensenteret... k Larskåsveien... k Ingebjørg Mælandsmos veg... k Haugmoen... k Heddal Stavkyrkje (parkeringa)... k Carlsen, Heddal s Kvantum s Tinnå bru s Notodden terminal s Merknader: k = kjøres som linje 6 via Kvantum (kl 0600), kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). NB: Langs E134 kan vi kun stoppe ved ordinære bussholdeplasser. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4).

26 26 TIMEbussen linje 5: Tveiten / Tinnebyen mandag - fredag lørdag Notodden terminal Posthuset Ramberghjørnet Toppen Høybøgata Asbjørn Knudsens gate Ivar Aasensgate ØTA Næringspark a 08.37a 09.37a 10.37a 11.37a 12.37a 13.37a 14.37a 15.37a 16.37a 09.37a 10.37a 11.37a 12.37a 13.37a 14.37a Tveiten Tveitdalen Asbjørn Knutsens gate Toppen Ramberghjørnet Notodden posthuset Notodden terminal TIMEbussen linje 6: Kvantum - Yli - Tuven mandag - fredag lørdag Notodden terminal s i i i b Tinnå bru s i i i b Kvantum s i i i b Yli skole s i i i c Tuvensenteret... k i i i c Tinnå bru s i i i c Notodden terminal s i i i c Merknader: b = linje 305 mot Tuddal på skoledager, TIMEbuss ved skolefri. c = linje 305 fra Tuddal (via N. vestsidevei) skoledager, TIMEbuss ved skolefri. i = kjøres om Rudshaugen ved behov. k = passeringstid Kvantum er 06.10s. s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 4). TIMEbussen linje 5 og 6 kjøres (i det faste mønsteret) av samme buss slik at når bussen på linje 5 ankommer Notodden terminal fortsetter den som linje 6 og motsatt. Vær obs på at dette ikke er tilfelle ved ekstraavganger om morgenen samt for siste avgang for kvelden.

27 Nettbuss As Foto: AlexANder HAgstAdius Tur/retur-rabatt 20 % 27

28 Nettbuss As Foto: AlexANder HAgstAdius Ungdoms-rabatt 33 %

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Vedlegg 5 : Reisegaranti

Vedlegg 5 : Reisegaranti Vedlegg 5 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 5 21.10.2010 Transportbedriftenes Landsforening (TL) og Kollektivtrafikkforeningen lanserte i november 2009 en felles bransjestandard for reisegaranti.

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 18.08.14 30.04.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

Håndbok for kollektivreiser i Oppland

Håndbok for kollektivreiser i Oppland Håndbok for kollektivreiser i Oppland Regler og billettering Juli 2013 2 Innholdsfortegnelse 1. Grunnlag og virkeområde... 6 2. Sjåførens betjening av kunder... 7 3. Kunden... 8 3.1 Opptreden... 8 3.2

Detaljer

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Innhold M1 Skien stasjon Østsiden Porsgrunn Herøya Langesund...4 5 M1 Langesund

Detaljer

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold

Foto: StudioCB. Bussruter i Østfold Foto: StudioCB Bussruter i Østfold Gyldig fra 6. januar til 22. juni 2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Nytt fra 6. januar: Tilbudet med Glommaringen mellom Sarpsborg og Fredrikstad utvides

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no

Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Bussruter i Østfold Gyldig fra 19.08.2013 til 05.01.2014 i tlf. 177 www.177.no Velkommen på bussen! Det gjennomføres en del ruteendringer som følge av tilpasning av tilbud og sammenslåing av ruter fra

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 15. august 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no 32 Privatpersoner eller

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord!

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord! RUTER frå 7. november 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HELSEARTIKLER EMBALLASJE

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Takster og produkter i Vestfold 2015

Takster og produkter i Vestfold 2015 Takster og produkter i Vestfold 2015 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Bussgodstakster For informasjon kontakt oss på tlf. 33 30 01 00. 2. Enkeltbilletter 2.1 Barnebilletter Barnetakst betales fra fylte

Detaljer

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 www.telemark.no Forord Kollektivplanen for Telemark er fylkeskommunens styringsdokument for utviklingen av kollektivtransporten i fylket. Planen

Detaljer

Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring.

Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring. Kollektiv Alta Innspill til kollektivtilbud for ruteanbud fra 2014 Bakgrunn Kollektiv Alta er et prosjekt i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Alta kommune. Prosjektet er finansiert

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

Nyttig å vite når du skal reise med NSB

Nyttig å vite når du skal reise med NSB Nyttig å vite når du skal reise med NSB Planlegg reisen Innhold Visste du at NSB har over 50 millioner reisende i året 150.000 reisende på Oslo S hver dag et jernbanenett på 4087 kilometer 2807 bruer og

Detaljer

Velkommen på bussen! Forklaringer. Trenger du tabeller i større skrift? Kontakt oss så sender vi de rutene du ønsker.

Velkommen på bussen! Forklaringer. Trenger du tabeller i større skrift? Kontakt oss så sender vi de rutene du ønsker. B U S S R U T E R Ø S T F O L D Sommer 2 1 4 G Y L D I G 2 3 / 6-1 7/ 8 Velkommen på bussen! Nytt fra 23. juni: - Skolebussene innstilles og det er redusert tilbud på mange ruter i sommer. - Tilbudet i

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer