Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -"

Transkript

1 Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje 105 Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu Linje 102 Drammen - Hokksund - Ormåsen Linje 101 Drammen - Hokksund - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss

2 - 2 - (Bent Guttormsen ) Takstregler pr , fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk as: Generelt om enkeltbilletter: Billetter løses ved påstigning for hele reisestrekningen selv om bussbytte skal foretas (dette gjelder ikke i Ruter#-området). Gi klar beskjed ved bestilling hvilken type billett du skal ha (voksen, barn, hønnør) og hvor langt du skal reise. Eventuell makulering av feilutstedt billett må skje umiddelbart. Billetten skal oppbevares under hele reisen. Barnetakst: Barn som ikke opptar egen sitteplass, reiser gratis til og med dagen før barnet fyller 4 år. Barnetakst betales fra og med dagen barnet fyller 4 år og til og med dagen før det fyller 16 år. Ungdomskort: Barn og ungdom under 20 år kan benytte Ungdomskort (tidligere kalt Miljøkort). Nærmere informasjon om utstedelse etc kan fås av selskapet. Militærbillett: Vernepliktige mannskaper (korporaler og menige) og sivile tjenestepliktige reiser til redusert takst. Nærmere prisinformasjon kan fås ved henvendelse til selskapet eller ruteopplysningen. Honnørbillett: utstedes mot legitimasjon til personer som er 67 år eller eldre, til uføre, blinde og ektefelle/samboer under 67 år som reiser sammen med ektefelle/samboer som har rett til honnørbillett etter reglene over. Er det tvil om kunden har rett til honnørbillett, kan sjåføren kreve å få se legitimasjon. Som gyldig legitimasjon regnes: Postens identitetskort, bankkort, førerkort og pass. Førtids-, etterlattepensjon eller liknende gir ikke rett til honnørbillett. Dagsbillett gir adgang til et ubegrenset antall reiser på den strekningen billetten er kjøpt for. En dagsbillett koster for tiden to ganger èn enkeltbillett + kr 2,-. Dagsbilletten kan ikke kombineres med andre rabatter og kan betales med verdidel på verdikort men i såfall uten rabatt. Billetten er gyldig fra kjøpstidspunktet til driftsdøgnets slutt med unntak av ekspress- og nattbusser. Ledsager: Både innehaver av gyldig ledsagerbevis og dennes ledsager reiser til honnørpris (begge må betale). Ledsager til døvblind (med spesielt bevis for døvblinde), reiser gratis. Familierabatt: Når ektefeller/samboere reiser sammen og én betaler ordinær voksen takst (enkeltbillett, verdikort eller periodekort), reiser medfølgende ektefelle/samboer til barnetakst. Egne barn betaler minste barnetakst. Familierabatten gjelder etter kl. 16:00 mandag - fredag samt hele lørdag, søndag og helligdag. Verdikort er et ihendehaverkort som gir 25% rabatt i forhold til voksen enkeltbilletts pris for aktuell reisestrekning. Med verdikort betaler du inn ønsket beløp (minimum kr 100,- maksimal saldo i kortet er kr 1.500,-) på forhånd. Deretter trekkes betaling for reisene fra på saldoen i kortet for hver reise som foretas. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til selskapet eller ruteopplysningen. Ved første gangs utstedelse tillegges pant på kr 50,-. Verdikort kan også benyttes til betaling av reiser til barne- eller honnørtakst, men gir da ingen ekstra rabatt. Periodekort: selges på bussen for 14 eller 30 dager. Kortet er upersonlig og kan benyttes av ihendehaveren, dog kun en person pr reise. Kortet gir rett til ubegrenset antall reiser innenfor de betalte soner i perioden, tilleggsbillett kan løses ved forlenget reise. Ved første gangs utstedelse tillegges pant på kr 50,-. Vi oppfordrer til å ta vare på kvitteringen, men oppbevar den ikke sammen med kortet. Periodekort med student rabatt utstedes og fonyes ved Ruteopplysningen i Drammen eller ved selskapets kontor i Kongsberg. Nærmere informasjon om slike kort kan fås der. Hunder, sykler, sparkstøttinger ol. medtas hvis det er plass i bussen. Barnetakst. Fri befordring: Skjødehund på fang. Politihund sammen med betalende politi i uniform. Førerhund sammen med blind. Ski, håndbagasje og barnevogner tas med hvis det er plass i bussen. Overgang: Billetten gir rett til fri reise med alle busser i de(n) betalte sonen(e) innen påtrykket frist. Merk: Det er ingen overgangsrabatt mellom lokalbusser og kommersielle busser som for eksempel nattbusser, TIMEkspressen ol. Hvis billett ved kontroll mangler eller er ugyldig, reageres det i henhold til Buskerud Kollektivtrafikks takstreglement. For nærmere informasjon, se Bussene stopper kun på signal, og kun på holdeplassene. Vær særlig oppmerksom på å gi tydelig signal når du vil være med fra en holdeplass som betjenes av flere busslinjer. Ventetid ved korrespondanse mellom busser er inntil 5 min. utover oppsatt rutetid. Hittegods som blir funnet i bussene leveres til vårt avdelingskontor i Vikersund og kan fås igjen der på hverdager mellom kl 08:00 og 15:30. Hittegods funnet i skolebusser som kjører fast rute, blir som regel liggende i bussen til neste dag slik at det tapte kan hentes der. Ansvar: Selskapet overtar intet ansvar for forsinkelse og / eller ulemper ved trafikkforstyrrelser, pålegg fra myndighetene eller manglende plass ved korrespondanse. Merk: selskapet overtar intet ansvar for eventuelle endringer i togtider eller -tilbud eller korresponderende busstider eller -tilbud. Korrespondanser som står oppført i tabellene kan bli endret i løpet av dette heftets gyldighetsperiode, kontrollér derfor alltid det korresponderende transportmiddelets seneste rutetabell. Husk: Det er ditt ansvar å benytte setebelte dersom det er montert i bussen. Velkommen ombord

3 Skolefri skoleåret 2010 / 2011 Det er lagt vekt på å benytte så få merknader som mulig i dette ruteheftet. Merknad som benyttes i tabellen, står alltid bak det klokkeslett merknaden gjelder for. Alle merknader forklares nederst på det oppslaget de opptrer. Loddrett strek ( ) angir at bussen kjører annen strekning, og den kjører dermed ikke om vedkommende holdeplass. Pil (< eller >) angir mulig overgang mellom busser. Ved togkorrespondanse venter bussen i inntil 10 minutter etter togets rutemessige ankomsttid. Linje 101 og 102 har dessverre ikke anledning til å vente på tog i Drammen. Vi gjør oppmerksom på at TIMEkspressen linje 10 har egne takster og takstregler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser på strekningen Krokstadelva - Oslo. Merknader, fotnoter og symboler Innhold Velkommen ombord - takstinformasjon...2 Nyttig informasjon...3 Linje 101/102/10: Drammen - Hokksund - Åmot - Vikersund - Hønefoss Linje 101/102/10: Hønefoss - Vikersund - Åmot - Hokksund - Drammen Linje 105: Åmot - Eggedal - Haglebu (og retur) Alle forbindelser: Vikersund - Åmot Noen av våre avganger kjøres kun når det er skole. Disse avgangene er merket "kjøres bare skoledager" i rutetabellene. For at du skal vite når de aktuelle avgangene er innstilt, har vi satt opp denne oversikten over dager det er skolefri i skoleåret 2010 / 2011: Ferietype fra og med til og med Juleferie 23. desember januar 11. Vinterferie 28. februar mars 11. Påskeferie 18. april april 11. Sommerferie 22. juni 11. I tillegg er det skolefri (alle skolebusser er innstilt) mandag 16. mai 11. Nettbuss Drammen Vikersund: Jernbanestasjonen 3370 Vikersund Tlf: Hokksund: Kirkeveien 3300 Hokksund Tlf: Drammen (administrasjon): Postboks Strømsø, 3003 Drammen Tlf: , faks drammen@nettbuss.no Ruteopplysninger: tlf 177, tlf eller

4 REIS SMARTERE LEV BEDRE Buskerudbysamarbeidet er et langsiktig samarbeid om areal, transport og miljø mellom 10 partnere. FOTO: G.T. NERGAARD. Med en forventet vekst i innbyggertallet på de nærmeste 20 årene, ønsker partnerne å legge til rette for en klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet fra Lier til Kongsberg. Sammen skal partnerne: Få flere til å reise kollektivt Legge til rette for syklistene Bidra til å redusere biltrafikken Øke fremkommeligheten for næringslivet Gjøre byområdet attraktivt for næringslivet Gjøre byene og tettstedene gode å leve i, også for fremtidige generasjoner For mer informasjon, se:

5 Med penger fra Samferdselsdepartementet finansierer samarbeidet en rekke tiltak som skal få innbyggerne i området til å endre sine reisevaner. Ett av disse tiltakene er det nye tilbudet om direktebuss Drammen Mjøndalen Hokksund - Ormåsen. FOTO: G.T. NERGAARD. Partnerne i Buskerudbyen er: Lier kommune Drammen kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Kongsberg kommune Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Statens vegvesen Jernbaneverket Kystverket

6 - 6 - Linje 101: Drammen - Hokksund - Vikersund - Hønefoss, linje 102: Drammen - Hokksund - Ormåsen og TIMEkspressen linje 10: Oslo - Drammen - Vikersund - Hønefoss, hverdager u/lørdager Linje nummer TE TE TE TE TE Fra Oslo bussterminal b b b b b... " Vika Atrium b b b b b... " Lysaker stasjon b b b b b... " Brakerøya (Tomtegata) b b b b b... " Drammen busstasjon (plf E) s " Strømsø torg / Drammen st (plf A) s " Bragernes torg (plf C) s " Drammen sentrum - Torget Vest b 0908b 1008b 1108b 1208b " Åssiden videregående skole s b b b b b 1230 " Solberg skole s 0823b 0923b 1023b 1123b 1223b " Stenseth s 0828b 0928b 1028b 1128b 1228b " Horgen s 0836b 0936b 1036b 1136b 1236b " Mjøndalen stasjon " Steinberg stasjon " Loesmoen " Lerberg s 0838b 0938b 1038b 1138b 1238b Til Hokksund stasjon s Tog (linje 450) avg fra Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Oslo S Tog (linje 450) ank til Hokksund Tog (linje 450) avg fra Kongsberg Tog (linje 450) ank til Hokksund Fra Hokksund stasjon " Bråtebakken " Gorud Til Ormåsen (storkiosken) Fra Knivedalen b b b b b... Til Åmot skysstasjon b b b b b...

7 - 7 - Buss (linje 105) avg til Eggedal s Buss (linje 105) ank fra Eggedal s 0843 Fra Åmot skysstasjon b b b b b... " Gustadmoen industriområde e b b b b b... " Geithus torg e b b b b b... Til Vikersund bussterminal > 0912b b > 1112b b > 1312b... Buss (linje 110) avg til Krøderen Fra Vikersund bussterminal b b b... " Ruud kirke b b b... " Nakkerud b b b... " Tyristrand b b b... " Ask b b b... Til Hønefoss sentrum stopp b b b... TIMEkspr. linje 4 avg. Hønefoss TIMEkspr. linje 4 ank. Oslo busst Merknader: b = TIMEkspressen linje 10. e = skoledager (se side 3) kjøres egen buss fra Vassbonn kl 07:08 via Geithus kl 07:15 til Vikersund kl 07:25 (se side 25). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). Merk: Samtlige lokale avganger mellom Åmot og Vikersund finnes i egen rutetabell, se side 24. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. Sjekk alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Drammen - Krokstadelva og for reiser som passerer Drammen.

8 Linje 101: Drammen - Hokksund - Vikersund - Hønefoss, linje 102: Drammen - Hokksund - Ormåsen og TIMEkspressen linje 10: Oslo - Drammen - Vikersund - Hønefoss, hverdager u/lørdager Linje nummer 101 TE TE TE TE TE TE TE 10 Fra Oslo bussterminal b b b b b b b " Vika Atrium b b b b b b b " Lysaker stasjon b b b b b b b " Brakerøya (Tomtegata) b b b b b b b " Drammen busstasjon (plf E) " Strømsø torg / Drammen st (plf A) " Bragernes torg (plf C) " Drammen sentrum - Torget Vest b 1408b b 1608b 1708b 1808b 1908b " Åssiden videregående skole b b b b b b b " Solberg skole b 1423b b 1623b 1723b 1823b 1923b " Stenseth b 1428b b 1628b 1728b 1828b 1928b " Horgen b 1436b b 1636b 1736b 1836b 1936b " Mjøndalen stasjon " Steinberg stasjon " Loesmoen " Lerberg b 1438b b 1638b 1738b 1838b 1938b Til Hokksund stasjon Tog (linje 450) avg fra Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Oslo S Tog (linje 450) ank til Hokksund Tog (linje 450) avg fra Kongsberg Tog (linje 450) ank til Hokksund Fra Hokksund stasjon > 1525s " Bråtebakken s " Gorud s Til Ormåsen (storkiosken) s Fra Knivedalen b b b b b b b Til Åmot skysstasjon b b b b b b b

9 - 9 - Buss (linje 105) avg til Eggedal s 1455s 1600s 1600s Buss (linje 105) ank fra Eggedal s 1740s Fra Åmot skysstasjon b b b b b b b " Gustadmoen industriområde b b b b b b b " Geithus torg b b b b b b b Til Vikersund bussterminal > 1412b b > b > 1712b b b b Buss (linje 110) avg til Krøderen s 1445s Fra Vikersund bussterminal b b b b " Ruud kirke b b b b " Nakkerud b b b b " Tyristrand b b b b " Ask b b b b Til Hønefoss sentrum stopp b b b b TIMEkspr. linje 4 avg. Hønefoss TIMEkspr. linje 4 ank. Oslo busst Merknader: b = TIMEkspressen linje 10. c = TIMEkspressen linje 10, kjøres kun fredag og natt til lørdag (samt lørdag og natt til søndag). e = kjøres kun i skolens ferier (se side 3). q = kjøres mandag - torsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). r = kjøres kun fredager, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). Merk: Samtlige lokale avganger mellom Åmot og Vikersund finnes i egen rutetabell, se side 24. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. Sjekk alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Drammen - Krokstadelva og for reiser som passerer Drammen.

10 Linje 101: Drammen - Hokksund - Vikersund - Hønefoss, linje 102: Drammen - Hokksund - Ormåsen og TIMEkspressen linje 10: Oslo - Drammen - Vikersund - Hønefoss, hverdager u/lørdager Linje nummer TE TE TE TE 10c TE 10c Fra Oslo bussterminal b b b c 0140c " Vika Atrium b b b c 0151c " Lysaker stasjon b b b c 0158c " Brakerøya (Tomtegata) b b b c 0225c " Drammen busstasjon (plf E) " Strømsø torg / Drammen st (plf A) " Bragernes torg (plf C) " Drammen sentrum - Torget Vest b 2108b 2208b 0028c 0228c " Åssiden videregående skole b b b c 0237c " Solberg skole b 2123b 2223b 0043c 0243c " Stenseth b 2128b 2228b 0048c 0248c " Horgen b 2136b 2236b 0056c 0256c " Mjøndalen stasjon " Steinberg stasjon " Loesmoen " Lerberg b 2138b 2238b 0058c 0258c Til Hokksund stasjon Tog (linje 450) avg fra Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Oslo S Tog (linje 450) ank til Hokksund Tog (linje 450) avg fra Kongsberg Tog (linje 450) ank til Hokksund Fra Hokksund stasjon " Bråtebakken " Gorud Til Ormåsen (storkiosken) Fra Knivedalen b b b c 0306c Til Åmot skysstasjon b b b c 0314c

11 Buss (linje 105) avg til Eggedal q 2100q 2200r 2200r Buss (linje 105) ank fra Eggedal s 2040s Fra Åmot skysstasjon b b b c 0315c " Gustadmoen industriområde b b b c 0319c " Geithus torg b b b c 0323c Til Vikersund bussterminal > 2112b b b c 0332c Buss (linje 110) avg til Krøderen... Fra Vikersund bussterminal b " Ruud kirke b " Nakkerud b " Tyristrand b " Ask b Til Hønefoss sentrum stopp b TIMEkspr. linje 4 avg. Hønefoss TIMEkspr. linje 4 ank. Oslo busst Merknader: b = TIMEkspressen linje 10. c = TIMEkspressen linje 10, kjøres kun fredag og natt til lørdag (samt lørdag og natt til søndag). e = kjøres kun i skolens ferier (se side 3). q = kjøres mandag - torsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). r = kjøres kun fredager, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). Merk: Samtlige lokale avganger mellom Åmot og Vikersund finnes i egen rutetabell, se side 24. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. Sjekk alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Drammen - Krokstadelva og for reiser som passerer Drammen.

12 Linje 101: Drammen - Hokksund - Vikersund - Hønefoss og TIMEkspressen linje 10: Oslo - Drammen - Vikersund - Hønefoss, lørdager Linje nummer TE 10 TE TE 10 TE TE TE TE TE 10 TE 10c TE 10c Fra Oslo bussterminal b 1120b b 1320b b b b b 2340c 0140c " Vika Atrium b 1131b b 1331b b b b b 2351c 0151c " Lysaker stasjon b 1138b b 1338b b b b b 2358c 0158c " Brakerøya (Tomtegata) b 1205b b 1405b b b b b 0025c 0225c " Drammen busstasjon (plf E) " Strømsø torg / Drammen st (plf A) " Bragernes torg (plf C) " Drammen sentrum - Torget Vest b 1208b 1308b 1408b 1608b 1808b 2008b 2208b 0028c 0228c " Åssiden videregående skole b 1217b b 1417b b b b b 0037c 0237c " Solberg skole b 1223b 1323b 1423b 1623b 1823b 2023b 2223b 0043c 0243c " Stenseth b 1228b 1328b 1428b 1628b 1828b 2028b 2228b 0048c 0248c " Horgen b 1236b 1336b 1436b 1636b 1836b 2036b 2236b 0056c 0256c " Mjøndalen stasjon " Steinberg stasjon " Loesmoen " Lerberg b 1238b 1338b 1438b 1638b 1838b 2038b 2238b 0058c 0258c Til Hokksund stasjon Tog (linje 450) avg fra Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Oslo S Tog (linje 450) ank til Hokksund Tog (linje 450) avg fra Kongsberg Tog (linje 450) ank til Hokksund Fra Hokksund stasjon " Knivedalen b 1246b b 1446b b b b b 0106c 0306c " Åmot skysstasjon b 1254b b 1454b b b b b 0114c 0314c Buss (linje 105) avg til Eggedal... Buss (linje 105) ank fra Eggedal... Fra Åmot skysstasjon b 1255b b 1455b b b b b 0115c 0315c

13 " Gustamoen industriområde b 1259b b 1459b b b b b 0119c 0319c " Geithus torg b 1303b b 1503b b b b b 0123c 0323c Til Vikersund bussterminal b 1312b b 1512b b b b b 0132c 0332c Fra Vikersund bussterminal b b b b b " Ruud kirke b b b b b " Nakkerud b b b b b " Tyristrand b b b b b " Ask b b b b b Til Hønefoss sentrum stopp b b b b b TIMEkspr. linje 4 avg. Hønefoss TIMEkspr. linje 4 ank. Oslo busst Merknader: b = TIMEkspressen linje 10. c = TIMEkspressen linje 10, kjøres kun lørdag og natt til søndag (samt fredag og natt til lørdag) Merk: Samtlige lokale avganger mellom Åmot og Vikersund finnes i egen rutetabell, se side 24. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. Sjekk alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Drammen - Krokstadelva og for reiser som passerer Drammen.

14 Linje 101: Drammen - Hokksund - Vikersund - Hønefoss og TIMEkspressen linje 10: Oslo - Drammen - Vikersund - Hønefoss, søndager Linje nummer TE TE TE TE TE TE Fra Oslo bussterminal b b b b b b... " Vika Atrium b b b b b b... " Lysaker stasjon b b b b b b... " Brakerøya (Tomtegata) b b b b b b... " Drammen busstasjon (plf E) " Strømsø torg / Drammen st (plf A) " Bragernes torg (plf C) " Drammen sentrum - Torget Vest b 1408b 1608b 1808b 2008b 2208b " Åssiden videregående skole b b b b b b 2300 " Solberg skole b 1423b 1623b 1823b 2023b 2223b " Stenseth b 1428b 1628b 1828b 2028b 2228b " Horgen b 1436b 1636b 1836b 2036b 2236b " Mjøndalen stasjon " Steinberg stasjon " Loesmoen " Lerberg b 1438b 1638b 1838b 2038b 2238b Til Hokksund stasjon Tog (linje 450) avg fra Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Oslo S Tog (linje 450) ank til Hokksund Tog (linje 450) avg fra Kongsberg Tog (linje 450) ank til Hokksund Fra Hokksund stasjon " Knivedalen b b b b b b 2338 " Åmot skysstasjon b b b b b b 2345 Buss (linje 105) avg til Eggedal Buss (linje 105) ank fra Eggedal Fra Åmot skysstasjon b b b b b b 2349

15 " Gustadmoen industriområde b b b b b b 2354 " Geithus torg b b b b b b 2358 Til Vikersund bussterminal b b b b b b 0008 Fra Vikersund bussterminal " Ruud kirke " Nakkerud " Tyristrand " Ask Til Hønefoss sentrum stopp TIMEkspr. linje 4 avg. Hønefoss TIMEkspr. linje 4 ank. Oslo busst Merknader: b = TIMEkspressen linje Merk: Samtlige lokale avganger mellom Åmot og Vikersund finnes i egen rutetabell, se side 24. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. Sjekk alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Drammen - Krokstadelva og for reiser som passerer Drammen.

16 Linje 101: Hønefoss - Vikersund - Hokksund - Drammen, linje 102: Ormåsen - Hokksund - Drammen og TIMEkspressen linje 10: Hønefoss - Vikersund - Drammen - Oslo, hverdager u/lørdager Linje nummer TE TE 10 TE TE TE TE TE TIMEkspr. linje 4 avg. Oslo busst TIMEkspr. linje 4 ank. Hønefoss Fra Hønefoss sentrum stopp b b... " Ask b b... " Tyristrand b b... " Nakkerud b b... " Ruud kirke b b... Til Vikersund bussterminal b b... Buss (linje 110) ank fra Krøderen Fra Vikersund bussterminal b n 0557b b b b b... " Geithus torg b n 0606b b b b b... " Gustadmoen industriområde b n 0610b b b b b... Til Åmot skysstasjon b n 0614b b b b b... Buss (linje 105) avg til Eggedal Buss (linje 105) ank fra Eggedal s 0843 Fra Åmot skysstasjon b n 0617b b b b b... " Knivedalen b n 0623b s b b b b... " Ormåsen (storkiosken) s s " Gorud s s " Bråtebakken s s Til Hokksund stasjon s 0704s s Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Oslo S Tog (linje 450) ank til Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Kongsberg Fra Hokksund stasjon s

17 " Lerberg b 0631n 0631b b b 0931b 1031b " Loesmoen s " Steinberg stasjon s " Mjøndalen stasjon s " Horgen b 0633n 0633b b b 0933b 1033b " Stenseth b 0641b b b 0941b 1041b " Solberg skole b 0646b b b 0946b 1046b " Åssiden videregående skole b n 0652b s b b b b 1059 " Drammen sentrum - Torget Vest b 0651n 0703b b b 1003b 1103b Til Bragernes torg n s " Drammen busstasjon n s " Brakerøya (Tomtegata) b b b b b b... " Lysaker stasjon b b b b b b... " Vika Atrium b b b b b b... Til Oslo bussterminal b b b b b b... Merknader: b = TIMEkspressen linje 10. n = ekstra avgang, kjører kun til Drammen, kjører riksvei 283 direkte fra Horgen til Drammen travbane. Kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). Merk: Samtlige lokale avganger mellom Vikersund og Åmot finnes i egen rutetabell, se side 23. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Krokstadelva - Drammen og for reiser som passerer Drammen.

18 Linje 101: Hønefoss - Vikersund - Hokksund - Drammen, linje 102: Ormåsen - Hokksund - Drammen og TIMEkspressen linje 10: Hønefoss - Vikersund - Drammen - Oslo, hverdager u/lørdager Linje nummer 101 TE TE TE TE TE TE TE 10 TIMEkspr. linje 4 avg. Oslo busst TIMEkspr. linje 4 ank. Hønefoss Fra Hønefoss sentrum stopp b b b b b " Ask b b b b b " Tyristrand b b b b b " Nakkerud b b b b b " Ruud kirke b b b b b Til Vikersund bussterminal b b b b b Buss (linje 110) ank fra Krøderen Fra Vikersund bussterminal b b b b s 1457b b b " Geithus torg b b b b s 1506b b b " Gustadmoen industriområde b b b b b b b Til Åmot skysstasjon b b b b s 1514b b b Buss (linje 105) avg til Eggedal s 1455s 1600s Buss (linje 105) ank fra Eggedal Fra Åmot skysstasjon b b b b s 1517b b b " Knivedalen b b b b s 1523b b b " Ormåsen (storkiosken) " Gorud " Bråtebakken Til Hokksund stasjon s Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Oslo S Tog (linje 450) ank til Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Kongsberg Fra Hokksund stasjon

19 " Lerberg b 1231b 1331b 1431b b 1631b 1731b " Loesmoen " Steinberg stasjon " Mjøndalen stasjon " Horgen b 1233b 1333b 1433b b 1633b 1733b " Stenseth b 1241b 1341b 1441b b 1641b 1741b " Solberg skole b 1246b 1346b 1446b b 1646b 1746b " Åssiden videregående skole b b b b b b b " Drammen sentrum - Torget Vest b 1303b 1403b 1503b b 1703b 1803b Til Bragernes torg " Drammen busstasjon " Brakerøya (Tomtegata) b b b b b b b " Lysaker stasjon b b b b b b b " Vika Atrium b b b b b b b Til Oslo bussterminal b b b b b b b Merknader: b = TIMEkspressen linje 10. q = kjøres mandag - torsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). r = kjøres kun fredager, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). Merk: Samtlige lokale avganger mellom Vikersund og Åmot finnes i egen rutetabell, se side 23. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Krokstadelva - Drammen og for reiser som passerer Drammen.

20 Linje 101: Hønefoss - Vikersund - Hokksund - Drammen, linje 102: Ormåsen - Hokksund - Drammen og TIMEkspressen linje 10: Hønefoss - Vikersund - Drammen - Oslo, hverdager u/lørdager Linje nummer TE TE TE 10c TE 10c TIMEkspr. linje 4 avg. Oslo busst TIMEkspr. linje 4 ank. Hønefoss Fra Hønefoss sentrum stopp b b " Ask b b " Tyristrand b b " Nakkerud b b " Ruud kirke b b Til Vikersund bussterminal b b Buss (linje 110) ank fra Krøderen Fra Vikersund bussterminal b b c c " Geithus torg b b c c " Gustadmoen industriområde b b c c Til Åmot skysstasjon b b c c Buss (linje 105) avg til Eggedal q 2200r Buss (linje 105) ank fra Eggedal s 2040s Fra Åmot skysstasjon b b c c " Knivedalen b b c c " Ormåsen (storkiosken) " Gorud " Bråtebakken Til Hokksund stasjon Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Oslo S Tog (linje 450) ank til Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Kongsberg Fra Hokksund stasjon

21 " Lerberg b 1931b 2131c c " Loesmoen " Steinberg stasjon " Mjøndalen stasjon " Horgen b 1933b 2133c c " Stenseth b 1941b 2141c c " Solberg skole b 1946b 2146c c " Åssiden videregående skole b b c c " Drammen sentrum - Torget Vest b 2003b 2203c c Til Bragernes torg " Drammen busstasjon " Brakerøya (Tomtegata) b b b c " Lysaker stasjon b b c c " Vika Atrium b b c c Til Oslo bussterminal b b c c Merknader: b = TIMEkspressen linje 10. c = TIMEkspressen linje 10, kjøres kun fredag og natt til lørdag (samt lørdag og natt til søndag). q = kjøres mandag - torsdag, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). r = kjøres kun fredager, kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). s = kjøres ikke i skolens ferier (se side 3). Merk: Samtlige lokale avganger mellom Vikersund og Åmot finnes i egen rutetabell, se side 23. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Krokstadelva - Drammen og for reiser som passerer Drammen.

22 Linje 101: Hønefoss - Vikersund - Hokksund - Drammen og TIMEkspressen linje 10: Hønefoss - Vikersund - Drammen - Oslo, lørdager Linje nummer 101 TE 10 TE TE 10 TE TE TE TE TE TE 10c TE 10c TIMEkspr. linje 4 avg. Oslo busst TIMEkspr. linje 4 ank. Hønefoss Fra Hønefoss sentrum stopp b b b b b b c 2220c " Ask b b b b b b c 2229c " Tyristrand b b b b b b c 2238c " Nakkerud b b b b b b c 2243c " Ruud kirke b b b b b b c 2248c Til Vikersund bussterminal b b b b b b c 2254c Buss (linje 110) ank fra Krøderen... Fra Vikersund bussterminal b 0857b b 1057b b b b b c 2257c " Geithus torg b 0906b b 1106b b b b b c 2306c " Gustadmoen industriområde b 0910b b 1110b b b b b c 2310c Til Åmot skysstasjon b 0914b b 1114b b b b b c 2314c Buss (linje 105) avg til Eggedal... Buss (linje 105) ank fra Eggedal... Fra Åmot skysstasjon b 0917b b 1117b b b b b c 2317c " Knivedalen b 0923b b 1123b b b b b c 2323c Til Hokksund stasjon Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Oslo S Tog (linje 450) ank til Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Kongsberg Fra Hokksund stasjon " Lerberg b 0931b 1031b 1131b 1331b 1531b 1731b 1931b 2131c 2331c " Loesmoen " Steinberg stasjon

23 " Mjøndalen stasjon " Horgen b 0933b 1033b 1133b 1333b 1533b 1733b 1933b 2133c 2333c " Stenseth b 0941b 1041b 1141b 1341b 1541b 1741b 1941b 2141c 2341c " Solberg skole b 0946b 1046b 1146b 1346b 1546b 1746b 1946b 2146c 2346c " Åssiden videregående skole b 0952b b 1152b b b b b c 2352c " Drammen sentrum - Torget Vest b 1003b 1103b 1203b 1403b 1603b 1803b 2003b 2203c 0003c Til Bragernes torg " Drammen busstasjon " Brakerøya (Tomtegata) b 1006b b 1206b b b b b c 0006c " Lysaker stasjon b 1031b b 1231b b b b b c 0031c " Vika Atrium b 1039b b 1239b b b b b c 0039c Til Oslo bussterminal b 1047b b 1247b b b b b c 0047c Merknader: b = TIMEkspressen linje 10. c = TIMEkspressen linje 10, kjøres kun lørdag og natt til søndag (samt fredag og natt til lørdag) Merk: Samtlige lokale avganger mellom Vikersund og Åmot finnes i egen rutetabell, se side 23. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Krokstadelva - Drammen og for reiser som passerer Drammen.

24 Linje 101: Hønefoss - Vikersund - Hokksund - Drammen og TIMEkspressen linje 10: Hønefoss - Vikersund - Drammen - Oslo, søndager Linje nummer TE10 TE TE TE TE TE TIMEkspr. linje 4 avg. Oslo busst TIMEkspr. linje 4 ank. Hønefoss Fra Hønefoss sentrum stopp " Ask " Tyristrand " Nakkerud " Ruud kirke Til Vikersund bussterminal Buss (linje 110) ank fra Krøderen... Fra Vikersund bussterminal b 1057b b b b b " Geithus torg b 1106b b b b b " Gustadmoen industriområde b 1110b b b b b Til Åmot skysstasjon b 1114b b b b b Buss (linje 105) avg til Eggedal Buss (linje 105) ank fra Eggedal Fra Åmot skysstasjon b 1117b b b b b " Knivedalen b 1123b b b b b Til Hokksund stasjon Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Oslo S Tog (linje 450) ank til Gardermoen Tog (linje 450) avg fra Hokksund Tog (linje 450) ank til Kongsberg Fra Hokksund stasjon " Lerberg b 1131b 1331b 1531b 1731b 1931b... " Loesmoen " Steinberg stasjon

25 " Mjøndalen stasjon " Horgen b 1133b 1333b 1533b 1733b 1933b... " Stenseth b 1141b 1341b 1541b 1741b 1941b... " Solberg skole b 1146b 1346b 1546b 1746b 1946b... " Åssiden videregående skole b 1152b b b b b " Drammen sentrum - Torget Vest b 1203b 1403b 1603b 1803b 2003b... Til Bragernes torg " Drammen busstasjon " Brakerøta (Tomtegata) b 1206b b b b b " Lysaker stasjon b 1231b b b b b " Vika Atrium b 1239b b b b b Til Oslo bussterminal b 1247b b b b b Merknader: b = TIMEkspressen linje Merk: Samtlige lokale avganger mellom Vikersund og Åmot finnes i egen rutetabell, se side 23. Merk: De angitte tog- og busskorrespondanser gjelder pr. 8. november Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme i korresponderende linjer i denne tabellens gyldighetstid. alltid de korresponderende linjenes seneste tabeller. Merk: TIMEkspressen linje 10 har egne takster og -regler (som avviker fra ordinær Buskerudtakst) for lokale reiser Krokstadelva - Drammen og for reiser som passerer Drammen.

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling Linje 62, 63, 64 og 65 Rutetabell: Gyldig fra 23.08.10 www.nettbuss.no 62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling 63 Drammen-Amtmannsvingen- Lierbyen-Sjåstad-Sylling 64 Kanada ring 65 Sylling-Øverskogen Velkommen ombord

Detaljer

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg!

Linje 71, 72, 73, 75. Vi kjører for deg! Linje 71, 72, 73, 75 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Ekspressavgang: Drammen Tranby Asker Vi kjører for deg!

Detaljer

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11

Linje 10. Vi kjører for deg! Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.11 Linje 10 Vikersund Krokstadelva Drammen Oslo med forbindelse Hønefoss Vikersund Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 81-86 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 81 Drammen Spikkestad Midtbygda Sætre 82 Katrineåsen Røyken stasjon 83 Hyggen Røyken stasjon Slemmestad 84 Røyken rådhus Slemmestad Sætre 85 Drammen Hyggen

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo

Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo Notodden Kongsberg Hokksund Mjøndalen Drammen Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Notodden Bø Notodden Seljord Notodden Rjukan med alle avganger linje 1 og 10 mellom Drammen og Oslo Vi

Detaljer

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter... 3 Stavern-Larvik-Sandefjord-Kopstad-

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 04.07.11 Innhold Rabatter...

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no Linje 169 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo www.bk.no Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Drammen, Lier, Asker, Oslo

Drammen, Lier, Asker, Oslo Drammen, Lier, Asker, Oslo Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 62-65, 71-75, 169 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

Røyken, Hurum, Lier, Drammen

Røyken, Hurum, Lier, Drammen Røyken, Hurum, Lier, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 81-86 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden og

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 20.06.11 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 100-105, 109-119 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum Kollektivtilbudet i Modum - Møte med Ungdomsrådet i Modum - 27.09.2017 Kort historikk Buskerud Kollektivtrafikk kom i drift fra 1. juli 2010 Eid av Buskerud fylkeskommune og 19 kommuner Tok i bruk merkenavnet

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.09.2011 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254

Ringerike. Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 Ringerike Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 101, 200-233, 241-243, 252-254 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015

Regionruter Hedmarken og nattbusser. Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 R Regionruter Hedmarken og nattbusser Gjelder i perioden 18.08.2014-04.01.2015 Regionruter Hedmarken 170 Gjøvik Hamar Elverum Elverum Hamar Gjøvik Nattbuss 191 Nattbuss Hamar Brumunddal Moelv 192 Nattbuss

Detaljer

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

MARKER 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS MARKER KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en

Detaljer

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014

Kort og billetter. Gyldig fra 1. januar 2014 Kort og billetter Gyldig fra 1. januar 2014 BRAKAR Postboks 3 Bragernes, 3001 Bragernes Tlf.: 177 eller 815 00 184 E-post: firmapost@brakar.no facebook.com/brakar.no Reisekort Vi har to typer kort: Brakar

Detaljer

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 Julen 2017/2018 Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 1 Brakar informasjon Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Postadresse: Brakar as Bragernes

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra

TRØGSTAD 2014. Gyldig fra TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, mars 2012., opplag

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, mars 2012., opplag Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

HOBØL 2014. Gyldig fra

HOBØL 2014. Gyldig fra HOBØL KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 MARKER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY!

SARPSBORG KOMMUNE. Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! SARPSBORG KOMMUNE 2015 Gyldig fra 17. AUGUST NYHET UTVIDET TILBUD OG REDUSERT BESTILLINGSFRIST FOR FLEXX BY! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no

EIDSBERG. kommune. Frihet til å reise. Frihet til å reise. Layout/Produksjon: www.inpublish.no Layout/Produksjon: www.inpublish.no EIDSBERG kommune Frihet til å reise Frihet til å reise Gyldig fra 1. november 2013 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten.

Frogn, Ås, Ski. Gyldig fra 20.08.07. Ruteopplysninger C 177 eller 815 00 176 Internett: www.trafikanten.no og http://wap.trafikanten. Gyldig fra 20.08.07 Frogn, Ås, Ski 562 906 913 914 915 951 963 Garder - Kroer - Oslo Dyrløkke - Ås - Ski - Bøleråsen Kroer - Ås Drøbak - Ås - Ski Dyster/Eldor - Ås Nesodden - Ås - Ski Bjastad - Kråkstad

Detaljer

Hønefoss - Drammen - Oslo S t/r

Hønefoss - Drammen - Oslo S t/r Togruter Hønefoss - Drammen - Oslo S t/r 1 InterCity-tog Hønefoss Drammen Oslo S Tog nr 606 234 550 1607 552 512 694 810 554 812 558 816 62 562 530 1609 c 311 313 317 1627 a f fc fc fc da 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT)

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) SAK 29/10 BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) Saksopplysning Hallingdal ungdomsråd (HUR) har i fleire møte drøfta eit felles busskort som gjeld for alle busselskapa sine ruter. HUR har og teke

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 4.4.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 4.4.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 01.11.12. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 01.11.12 hedmark-trafikk.no Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4 Elverum Indseth Valsåa Rena... 4

Detaljer

RutetiderBåt. Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009. Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son

RutetiderBåt. Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009. Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son RutetiderBåt Gyldig fra 18.05. til 30.06.2009 Oslo - Nesoddens vestside - Drøbak - Son 602 Hva slags billett passer best? Enkeltbillett Enkeltbillett passer best hvis du skal reise bare én gang. Den selges

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.10.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR!

FREDRIKSTAD KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2015 Gyldig fra 22. JUNI FLEXX NATT UNIKT TILBUD FOR UNGDOM MELLOM 16 OG 24 ÅR! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold,

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Julen 2016/2017 Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Brakar informasjon Brakar tar deg trygt hjem fra julebordet. Nattbuss 22N til Konnerud og 51N til Mjøndalen* Nå kan du kjøpe billett til nattbussen

Detaljer

Tlf facebook.com/flexxostfold

Tlf facebook.com/flexxostfold 042016 232016 - THEPITCH Tlf. 03177 www.flexx.no facebook.com/flexxostfold Vi ønsker alle våre kunder en riktig god og varm sommer! TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk

Detaljer

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017

TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 TRØGSTAD KOMMUNE GYLDIG FRA NOVEMBER 2017 OM FLEXX TRØGSTAD KOMMUNE Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll

Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Linje 450 Kongsberg Drammen Oslo S OSL Gardermoen Eidsvoll Tog nr 1691 500 2202 502 5042206 506 2208 508 2210 510 2212 512 2214514 07.01.01-16.06.01 1601 2102 1693 1605 2106 2108 1607 2110 S 2112 1609

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

Jul og nyttårshelgen 2018/2019

Jul og nyttårshelgen 2018/2019 Julen 2018/2019 Jul og nyttårshelgen 2018/2019 Ruteopplysning: 32 20 30 90 eller Brakar.no/rutetabeller Brakar informasjon Ruteopplysning: 32 20 30 90 eller Brakar.no/rutetabeller Velkommen om bord i bussen!

Detaljer

MOSS OG RYGGE KOMMUNE

MOSS OG RYGGE KOMMUNE MOSS OG RYGGE KOMMUNE GYLDIG FRA APRIL 2017 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes

Detaljer

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

TRØGSTAD 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS TRØGSTAD KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk

Lokalruter Elverum. Gyldig fra 17.10.11. hedmark-trafikk.no. Hedmark Trafikk. Hedmark Trafikk Lokalruter Elverum Gyldig fra 17.10.11 hedmark-trafikk.no Hedmark Trafikk Hedmark Trafikk Innhold LOKALRUTER. VÅLER ELVERUM Våler Eid Bronka Elverum (Vestsiden)... 3 Elverum Rølsåsen Sørskogbygda... 4

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016 Sarpsborg Fredrikstad Vi endrer Glommaringen 4. januar 2016 Glommaringen har blitt en svært populær ringrute mellom Fredrikstad og Sarpsborg med nærmere 1,5 millioner

Detaljer

SPYDEBERG Gyldig fra

SPYDEBERG Gyldig fra SPYDEBERG KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg!

Linje 4. Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. Vi kjører for deg! Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 03.01.2013 til 18.08.2013 Nettbuss Drammen avd. Ringerike Postboks 2290 3003 Drammen t: 32 13 44

Detaljer

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r

Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Lokaltog Kongsberg Drammen Oslo S Oslo Lufthavn Gardermoen Eidsvoll t/r Gjelder i perioden 09.01.00-10.06.00 1 Tog nr 546 2200 500 2202 502 504 2206 506 2208 508 2210 510 2212 512 514 09.01.00.-10.06.00

Detaljer

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015

Buss i Vestfold. 42 Hof-Gullhaug-Holmestrand. 42 Holmestrand Gullhaug Hof. Ruteopplysning tlf. 177 MANDAG FREDAG. Gjelder fra 23/2-2015 Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 23/2-2015 Buss i Vestfold 42 43 44 45 47 48 Holmestrand-Gullhaug-Hof Hof-Eidsfoss (kun skoledager) Hof-Mossåsen (kun skoledager) Holmestr.-Kleiverud-Gullhaug

Detaljer

Mandag til torsdag. Til Ryfylke fra Stavanger. Sør-Bokn / Byre. Vormestrand Vikedal. Nord-Hidle Nesheim. Stavanger Heng. Nedstrand.

Mandag til torsdag. Til Ryfylke fra Stavanger. Sør-Bokn / Byre. Vormestrand Vikedal. Nord-Hidle Nesheim. Stavanger Heng. Nedstrand. Til Ryfylke fra Mandag til torsdag Fra linje 4 0515 0545 504 DX67 N 2 0535 0605 0610 518 DX67 R 0615 (0655) 518 DX67 R 0710 (0750) 4 0615 0645 4 0710 0730ab 0735ab 0745a 0750 510 DX67 N 2 0715 0735 0745

Detaljer

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss

Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss B R L Sommerruter Bybuss, regionruter, lokalruter og nattbuss Gjelder i perioden 01.07.2012 19.08.2012 NSB_Sommerruter_komplett.indd 1 08.06.12 14.23 Bybuss Regionruter 0 0 2 2 B1 Hamar vest Sanderud 170

Detaljer

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 HVALER KOMMUNE GYLDIG FRA 20. JUNI 2016 OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! FREDRIKSTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 22. juni 2019 vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om bord på bussen kan du kjøpe

Detaljer

VÅLER 2014. Gyldig fra

VÅLER 2014. Gyldig fra VÅLER KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

Drammen-Vikersund-Hønefoss

Drammen-Vikersund-Hønefoss 100 buss rutetabell & linjekart 100 Drammen-Vikersund-Hønefoss Vis I Nettsidemodus 100 buss Linjen Drammen-Vikersund-Hønefoss har 6 ruter. For vanlige ukedager, er operasjonstidene deres 1 Drammen Via

Detaljer

Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner.

Priser Prisen.på.billetten.avhenger.av.hvor.mange.soner.du.reiser. igjennom..i.buskerud.betaler.du.for.maks..ti.soner. Linje 401-430 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Kongsberg Sigdal Numedal www.bk.no Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud..

Detaljer

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise?

Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as. Ut og reise? Informasjon Rutehefte fra Indre Namdal Trafikk as Ut og reise? Her er vårt tilbud til deg som reiser til/fra Indre Namdal Obs: Forbehold om ruteendringer i gyldighetsperioden. Det vil være endringer i

Detaljer

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG

Buss i Vestfold. 207 Larvik - Kjose. 207 Larvik - Kjose (Sommer) 208 Hagalia - Larvik - Nevlunghavn. Ruteopplysning tlf. 177 TIRSDAG OG FREDAG Ruteopplysning tlf. 177 www.vkt.no vkt.no/reisegaranti Gjelder fra 5/10-2015 Buss i Vestfold 207 208 210 214 215 Larvik - Kjose Hagalia - Larvik - Nevlunghavn Rekkevik - Larvik - Nordbyen Larvik - Kvelde

Detaljer

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no

BUSSPRISER 2013. for Aust-Agder. Buss er billigst med busskort. busskort.no BUSSPRISER 2013 for Aust-Agder Buss er billigst med busskort busskort.no Fra 1. februar 2013 NYHET: Verdikort gir 30 % rabatt for alle! TILBUD: BUSS K O,- RT I februar 2013 spanderer vi engangsgebyret

Detaljer

FLEXX NATT Nyhet for ungdom!

FLEXX NATT Nyhet for ungdom! SARPSBORG KOMMUNE 2014 Gyldig fra 18. AUGUST FLEXX NATT Nyhet for ungdom! OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig

Detaljer

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

HVALER KOMMUNE. Gyldig fra 22. JUNI. UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS UNIKT kollektivtilbud på Hvaler! Gyldig fra 22. JUNI 2015 HVALER KOMMUNE VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer