Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar"

Transkript

1 Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå

2 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og forslag til reiseruter slik at det skal vere så enkelt som mogleg for deg å finne fram når du skal reise kollektivt. Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? For deg som ynskjer å reise kollektivt mellom Suldal og Sauda er det beste ein kombinasjon av buss og hurtigbåt. Vi skil dessutan mellom skuledagar og ikkjeskuledagar når vi legg opp rutetilbodet for buss. I helgene er det hurtigbåt som er det beste alternativet mellom Sand og Sauda. Kollektivtransport til Sand på skuledagar Skulerute SK3410 går frå Østabø kl via Marvik skule kl og er på Øvrabø kl Bussen er framme på Sand kl innan skulestart. Etter skuletid blir det hurtigbåt kl frå Sand til Marvik og Hebnes som korresponderer med bussrute

3 SK3410 og SK3510 vidare mot Østabø og Øvrabø/Ropeid. Rute 58 går frå Hebnes kl på skuledagar, og rute 61 går frå Ølen kl alle kvardagar. Desse to rutene møtest på Øvrabø kl , og rute 59 går herifrå til Sand og er framme kl Elevar frå Sauda som skal på vidaregåande på Sand, eller pendlarar som arbeider på Sand, kan reise med morgonbåten kl og vere framme på Sand kl Denne båtruta går dagleg. På ettermiddagen alle skuledagar går buss nummer 59 frå Sand kl via Øvrabø, og vidare derifrå går SK3510 kl til Sauda. Dei dagane skulen sluttar tidleg, kan ein òg reise same veg som Tysselandelevane, med hurtigbåt frå Sand til Marvik kl og med SK3510 vidare derifrå kl Elevar frå Vindafjord må reise med ordinære bussruter og eventuelt båt og buss via Marvik. Båten kryssar ikkje fjorden Sand Ropeid Sand om morgonen, og tilsvarande Ropeid Sand Ropeid om ettermiddagen.

4 Kollektivtransport til Sand på kvardagar der det er skulefri Du kan komme deg til Sand om morgonen med rute 59 som har avgang kl frå Øvrabø, eller med rute 58 som går frå Hebnes kl Du kan òg reise litt seinare med rute 59 frå Ropeid kai kl via Øvrabø kl og vere framme på Sand kl På ettermiddagen kan ein reise tilbake med rute 59 kl frå Sand. Denne ruta korresponderer med rute 61 på Ropeid kl på veg mot Sauda. Kollektivtransport frå Sand Suldalelevane som går på vidaregåande i Sauda kan nytte båten over fjorden om morgonen. Båten som kjem frå Sauda, går til kaien på Sand først. Der hentar han passasjerar kl , og dei reiser med korresponderande buss SK3510 vidare til Sauda. Denne bussen går med ein gong ein kjem til land på Ropeid, og skal vere framme i Sauda kl

5 Det er fleire ruter heim til Suldal for desse reisande. Dei dagane skuledagen er kort, vil dei følgje buss SK3510 frå Sauda kl til Ropeid som korresponderer med hurtigbåten ca. kl Dei dagane dei sluttar seinare, vil det gå skulebuss frå Sauda vidaregåande skule kl til Øvrabø, derifrå går rute 59 kl som er framme på Sand kl Alle dagar kan ein dessutan reise frå Sand kl med rute 59 og vidare derifrå med rute 61 mot Sauda. Til Ølen/Vindafjord og Haugesund Skal du til byen på kvardagar? Treng du å ta køyretimar eller handle på vekedagar? Buss nummer 59 køyrer frå Sand kl og via Øvrabø med korrespondanse til rute 61 på Ropeid. Herifrå kan ein reise vidare med rute 61 til Ølen og Haugesund, og tilsvarande blir det retur frå Haugesund kl , frå Ropeid kl Ut frå desse rutetidene skal det òg vere mogleg å bu i Suldal og gå på skule i Ølen. Frå Sauda mot Ølen/Vindafjord og Haugesund er det ingen endringar. Rute 61 køyrer som før.

6 SK3410 Østabø SK3410 Hebnes Hebnes Marvik Østabø skule Marvik SK3410 Hebnes Sand skule Marvik skule Østabø skule Hebnes Sand skule Marvik skule skule Sand skule Østabø Hebnes Marvik skule Østabø Øvrabø Hebnes Sandsfjord Marvik bru skule Østabø Lovraeidet Øvrabø Hebnes Sandsfjord Marvik bru skule Lovraeidet Øvrabø Sandsfjord bru Lovraeidet Sand skule skule skule Østabø 07:50 Østabø... 07:50 Østabø... 07:50... Marvik skule 08:20 Marvik 08:20 skule 08:20 Marvik 08:20 skule 08:20 08:20 Solland... Solland 08:22... Solland 08: :22 Øvrabø... Øvrabø 08:30... Øvrabø 08: :30 Lovraeidet... Lovraeidet 08:40... Lovraeidet 08: :40 Garaneset kryss... Garaneset 08:50 kryss... Garaneset 08:50 kryss... 08:50 Sand skule... Sand 08:55 skule... Sand 08:55 skule... 08:55 Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: Kjøres c av: 35 Tide 30 Buss. Hittegods: Kjøres c av: 35 Tide 30 Buss. Hittegods: c Kolumbus Kundesenter: c 177 Kolumbus Kundesenter: c 177 Kolumbus Kundesenter: c 177 SK3510 Sauda vg.s Sauda (Saudasjøen Ropeid Ølen) SK3410 SK3510 (Saudavn. Åbødalsvn.) (Skulegt.) Rådhusgt. Fv520 Sjøen Fv520 (Ropeid kai Fv46 SK3510 Sauda vg.s SK3510 vgs. Sauda vg.s Marvik skule SK3410 SK3510 (Saudasjøen vg.s Ropeid (Saudasjøen vg.s Ølen) Ropeid (Saudasjøen Ølen) Ropeid Ølen) Ropeid Ølen) Hebnes Fv514 Marvik Østabø E134 skule SK3410 Ølen terminal) Hebnes Marvik Østabøskule Hebnes Østabø (Saudavn. Åbødalsvn.) (Saudavn. Åbødalsvn.) (Skulegt.) (Saudavn. Rådhusgt. Åbødalsvn.) (Skulegt.) (Saudavn. Fv520 Rådhusgt. Åbødalsvn.) (Skulegt.) Sjøen Fv520 Rådhusgt. (Skulegt.) Sjøen (Ropeid Fv520 Rådhusgt. kai Sjøen Fv46 (Ropeid Fv520 kai Sjøen Fv46 (Ropeid Fv520 kai Fv46 (Ropeid kai Fv46 Marvik skule Hebnes Østabø Marvik skule Hebnes Østabø Marvik skule Hebnes Fv514 E134 Fv514 Ølen terminal) E134 Fv514 Ølen terminal) E134 Fv514 Ølen terminal) E134 Ølen terminal) Østabø Sauda vgs. Kun Birkeland skoledager Kun 13:45 skoledager 13: : Sauda 55vgs : : : :20 15:20 Sauda vgs. Birkeland Sauda vgs. 13:45 Birkeland 1234 Sauda 13:45 vgs. 5 13:45 Birkeland 1234 Sauda... Skulegata 13:45 vgs :45 Birkeland :45 15: :45 13: :45 13:55 15: : : :15 15:25 15:25... Sauda Marvik vgs. skule Sauda vgs. 13:50 14:15 Sauda Marvik 13:50 14:15 vgs. skule 13:50 Sauda... Ropeid 13:50 vgs.... kai 13:50 14:15 Marvik... 13:50 14:15 15:20 skule 13:50 14:30 15: :50 15: :50 14:15 14:30 15: :15 15:20 15: : :20 15:20 Skulegata Hebnes Skulegata 13:55 Skulegata Hebnes 13:55 15:00 13:55 15:15 Skulegata Øvrabø 13: :55 Hebnes... 13:55 15:00 15: :55 15:15 15: :55 15: :55 15: :00 15: :15 15: :25 16:10 15:25 16:10 Ropeid Østabø kai Ropeid kai 14:30 14:50 Ropeid Østabø 15:20... kai 14:30 15:35 Ropeid Ølen 15:05 terminal... kai 14:30 14:50 15:20 Østabø 15:20 15: :30 15:35 15:20 15: :30 14:50 15: :05 15:20 15:55 15:20 15:35 16:10 17: Øvrabø = Kjører bare mandag, Øvrabø tirsdag, 1234 Øvrabø = onsdag Kjører... bare og torsdag mandag,... tirsdag, 1234 = onsdag Kjører 16:10 bare og torsdag 16:10 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 124 Øvrabø = Kjører... bare mandag, tirsdag... og torsdag 16: : :10 Kjøres 16:10 av: Tide 16:10 Buss. 16:10 Hittegods: c Ølen = Kjører terminal bare fredag Ølen terminal 15:20 5 Ølen = Kjører terminal... bare 15:20 fredag... 15:55 16:10 5 = Kjører 17:15 bare fredag 3 Ølen = Kjører terminal... bare 15:20 onsdag... 15: :20 16: :55 17: : :55 17:15 16: :15 Kolumbus... Kundesenter: c = Kjører bare 124 mandag, = Kjører tirsdag bare 124 mandag, = og Kjører torsdag tirsdag bare 124 mandag, = 5 og Kjører = Kjører torsdag bare tirsdag Kjøres bare mandag, av: fredag og Tide torsdag Buss. tirsdag Kjøres Hittegods: av: og Tide torsdag Buss. Kjøres c 52 Hittegods: 70 av: 35 Tide 30Buss. Kjøres c 52 Hittegods: av: Tide 30Buss. c 52 Hittegods: c = Kjører bare 3 onsdag = Kjører bare 3 onsdag = Kjører bare 3 onsdag = Kjører bare onsdag Kolumbus Kundesenter: Kolumbus ckundesenter: 177Kolumbus ckundesenter: 177Kolumbus ckundesenter: 177 c = Kjører bare 5 fredag = Kjører bare 5 fredag = Kjører bare 5 fredag = Kjører bare fredag SK3510 (Marvik Øvrabø) Ropeid Saudasjøen Sauda (Sauda vgs.) (Marvikvn. Fv681 Rv13) Fv520 Rådhusgt. (Brugata Åbødalsvn. Saudavn.) SK3510 SK3510 (Marvik SK3510 Øvrabø) (Marvik SK3510 Ropeid Øvrabø) Saudasjøen Ropeid Øvrabø) (Marvik Saudasjøen Ropeid Øvrabø) (Sauda Saudasjøen Ropeid vgs.) (Sauda Saudasjøen vgs.) (Sauda vgs.) (Sauda vgs.) (Marvikvn. Fv681 (Marvikvn. Rv13) Fv681 (Marvikvn. Fv520 Rv13) Rådhusgt. Fv681 (Marvikvn. Fv520 Rv13) (Brugata Rådhusgt. Fv681 Fv520 Åbødalsvn. Rv13) (Brugata Rådhusgt. Fv520 Saudavn.) Åbødalsvn. (Brugata Rådhusgt. Saudavn.) Åbødalsvn. (Brugata Saudavn.) Åbødalsvn. Saudavn.) Marvik skule... 14:45 15:00 15:00...

7 Solland Øvrabø :22 08:30 Lovraeidet... 08:40 Garaneset kryss... 08:50 Sand skule... 08:55 Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: c SK3510 Kolumbus Kundesenter: Sauda vg.s c 177 Sauda (Saudasjøen Ropeid Ølen) (Saudavn. Åbødalsvn.) (Skulegt.) Rådhusgt. Fv520 Sjøen Fv520 (Ropeid kai Fv46 SK3510 Sauda vg.s SK3510 Sauda (Saudasjøen vg.s Ropeid Sauda Ølen) (Saudasjøen Ropeid Ølen) Fv514 E134 Ølen terminal) SK3410 (Saudavn. Åbødalsvn.) Marvik skule (Skulegt.) (Saudavn. skule Hebnes Rådhusgt. Åbødalsvn.) Østabø Hebnes Fv520 (Skulegt.) Sjøen Fv520 Østabø Rådhusgt. Kun (Ropeid skoledager Fv520 kai Fv46 Sjøen Fv520 (Ropeid kai Fv46 Fv514 E134 Ølen terminal) Fv514 E134 Ølen terminal) Marvik skule Hebnes Østabø Sauda vgs. Kun Birkeland skoledager 13:45 13: : Sauda 5vgs : :505 13: :20 15:20 Sauda vgs. Birkeland 13:45 Sauda 13:45 vgs. Birkeland... Skulegata... 13: :45 15:15 13: : : : :25 15:25 Sauda vgs :50 Sauda 13:50 5 vgs :50 Ropeid... kai 13: :50 15:20 14:30 13:50 15: : :05 15:20 15:20 Marvik Skulegata skule 14:15 13:55 Skulegata 14:15 13:55 13:55... Øvrabø... 13: :55 15:25 13:55 15: :25 15:25 16:10 16:10 Hebnes Ropeid kai 14:30 Ropeid 15:00... kai 15:15 14:30 Ølen 15:05 terminal 14:30 15: :20 14:30 15: : :55 16:10 17:15... Østabø Øvrabø 14:50 Øvrabø 15: : :10 16: = Kjører bare mandag, tirsdag... og... torsdag 16:10 Kjøres av: 16:10 Tide Buss. Hittegods: c = Ølen Kjører terminal bare mandag, tirsdag, 15:20 onsdag Ølen terminal... og torsdag 3... = Kjører 15:55 bare 15:20 16:10 onsdag 17: :55 16:10 17:15... Kolumbus Kundesenter: c = = Kjører Kjører bare bare fredag mandag, tirsdag 124 og = Kjører torsdag bare 5 mandag, = Kjører Kjøres bare tirsdag av: fredag og Tide torsdag Buss. Hittegods: ckjøres av: 35 Tide 30 Buss. Hittegods: c = Kjører bare onsdag 3 = Kjører bare onsdag Kolumbus Kundesenter: c 177 Kolumbus Kundesenter: c = Kjører bare fredag edag onsdag og torsdag andag, tirsdag, onsdag og torsdag tirsdag, SK3510 (Marvik Øvrabø) Ropeid Saudasjøen Sauda (Sauda vgs.) (Marvikvn. Fv681 Rv13) Fv520 Rådhusgt. (Brugata Åbødalsvn. Saudavn.) SK3510 (Marvik Øvrabø) SK3510 Ropeid (Marvik Saudasjøen Øvrabø) Sauda Ropeid (Sauda Saudasjøen vgs.) Sauda (Sauda vgs.) (Marvikvn. Fv681 Rv13) Fv520 (Marvikvn. Rådhusgt. Fv681 (Brugata Rv13) Fv520 Åbødalsvn. Rådhusgt. Saudavn.) Kun skoledager (Brugata Åbødalsvn. Saudavn.) Marvik skule... 14:45 15:00 15: Øvrabø :10 Marvik skule... Marvik 14:45 skule 15:00 Ropeid 15:00 kryss... 14:45 15: : :20 16:20 Øvrabø... Øvrabø Ropeid kai 16: :30 15:05 15:20 16:10 Ropeid kryss... Ropeid kryss Rådhusgata 15:20 16: :05 15:40 15:20 15:55 16:20 15:55 16:55 Ropeid kai 07:30 Ropeid 15:05 kai 15:20 Sauda vgs. 07:30 Birkeland 15:05 08:15 15: Rådhusgata 08:05 Rådhusgata 15: :55 = Kjører 15:55 bare 08:05 16:55 mandag, 15:40 tirsdag 15:55 og torsdag 15:55 16:55 Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: c Sauda vgs. Birkeland 08:15 Sauda... vgs. 3 Birkeland... = Kjører... bare 08:15 onsdag Kolumbus Kundesenter: c = Kjører bare mandag, tirsdag 124 og = Kjører torsdag bare 5 mandag, = Kjører Kjøres bare tirsdag av: fredag og Tide torsdag Buss. Hittegods: ckjøres av: 35 Tide 30 Buss. Hittegods: c = Kjører bare onsdag 3 = Kjører bare onsdag Kolumbus Kundesenter: c 177 Kolumbus Kundesenter: c = Kjører bare fredag 5 = Kjører bare fredag SK3510 (Marvik Øvrabø) Saudasjøen Sauda (Sauda vgs.) 5 = Kjører bare fredag... 08: : :22 08: : :50 s... 08:40 08:40... Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: c ss. c ide Buss. Hittegods: 52 c Kjøres av: Tide 35 Buss. 70 Hittegods: 30 c Hittegods: :55 08:55... Kundesenter: c 177 lumbus Kundesenter: c 177 Kolumbus Kundesenter: c 177 Kolumbus Kundesenter: c 177 Kolumbus skule Hebnes Østabø ø stabø arvik skule Hebnes Østabø k nes Østabø Østabø skoledager Kun 15:00 15: :00 15:15 14:15 14: :15 15:20 15: :50 15:20 15:35 14:50

8 58 Hebnes Øvrabø Ropeid 58 Hebnes Øvrabø Ropeid 58 Hebnes Øvrabø 58 Hebnes Ropeid Øvrabø 58 Hebnes Ropeid Øvrabø 58 Hebnes Ropeid Øvrabø Ropeid Mandag Fredag 13 5 Mandag Fredag Mandag Hebnes Fredag Mandag Fredag Mandag s06:31 Fredag 08:45 b16:55 b17:50 13 Medhus s06: :50 13 b17:00 5 b17:55 Hebnes Hebnes s06:31 Hebnes 08:45 s06:31 b16:55 Hebnes Kjølvik 08:45 b17:50s06:31 b16:55 08:45 b17:50 s06:31 s06:40 b16:55 08:45 08:55 b17:50 b16:55 b17:05 b17:50 b18:00 Medhus Medhus s06:36 Medhus 08:50 s06:36 b17:00 Medhus Marvik 08:50 skule b17:55s06:36 b17:00 08:50 b17:55 s06:36 s06:51 b17:00 08:50 b17:55 b17:00 b17:55 Kjølvik Kjølvik s06:40 Kjølvik 08:55 s06:40 b17:05 Kjølvik Solland 08:55 b18:00s06:40 b17:05 08:55 b18:00 s06:40 s06:54 b17:05 08:55 09:00 b18:00 b17:05 b17:10 b18:00 b18:05 Marvik skule Marvik skule s06:51 Marvik skule s06:51 Marvik Øvrabø skule s06:51 s06:51 s07:00 09:05 b17:15 b18:10 Solland Solland s06:54 Solland 09:00 s06:54 b17:10 Solland Ropeid 09:00 b18:05 kai s06:54 b17:10 09:00 b18:05 s06:54 s07:08 b17:10 09:00 09:15 b18:05 b17:10... b18:05... Øvrabø Øvrabø s07:00 Øvrabø 09:05 s07:00 b17:15 Øvrabø 09:05 b18:10s07:00 b17:15 09:05 b18:10 s07:00 b17:15 09:05 b18:10 b17:15 b18:10 s Kjøres kun skoledager. Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: tlf Ropeid kai Ropeid kai s07:08 Ropeid 09:15 kai s07:08 b Ropeid Bestillingsbil... 09:15 kai... tlf. 91 s07: senest 09: timer s07:08 før... avgang. 09: Kolumbus... Kundesenter: tlf. 177 s Kjøres kun skoledager. s Kjøres kun skoledager. s Kjøres kun skoledager. Kjøres s5 = Kjøres av: Tide kun Buss. skoledager. fredag Hittegods: Kjøres av: tlf. Tide 52 Buss Hittegods: 30 Kjøres av: tlf. Tide 52 Buss Hittegods: 30 Kjøres av: tlf. Tide 52 Buss Hittegods: 30 tlf b Bestillingsbil tlf. 91 b Bestillingsbil 63 senest 2 tlf. timer 91 b54 før Bestillingsbil 17 avgang. 63 senest 2 tlf. timer 91 b13 54 før Bestillingsbil = 17 avgang. Kjøres 63 senest kun Kolumbus mandag 2 tlf. timer Kundesenter: før og 17 avgang. onsdag 63 senest Kolumbus tlf. 2 timer 177 før Kundesenter: avgang. Kolumbus tlf. 177 Kundesenter: Kolumbus tlf. 177 Kundesenter: tlf = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 13 = Kjøres kun mandag 13 og = Kjøres onsdagkun mandag 13 og = Kjøres onsdag kun mandag 13 og = Kjøres onsdag kun mandag og onsdag 58 Ropeid Øvrabø Hebnes Ropeid Øvrabø 58 Hebnes Øvrabø 58 Ropeid Hebnes Øvrabø 58 Ropeid Hebnes Øvrabø Hebnes Mandag Fredag 59 (Ropeid (Ropeid kai) Øvrabø kai) Lovraeidet Sand kai Lovraeidet 13 5Sand 1234 kai 124 Mandag Fredag Mandag Mandag Fredag Øvrabø Fredag Mandag Fredag Mandag Lørdag Søndag B07:30 Fredag : Marvik skule 14:40 14:55 16:15 Ropeid Øvrabø kai Øvrabø B07:30 Øvrabø :18 B07:30 Øvrabø... 17:48 11:18 21:33 Solland :10B07: :10 B07:30 B07: : :10 15: :10 16:20 Øvrabø Marvik skule Marvik skule 07:00 Marvik 14:40 skule 09:30 14:55 Marvik s16:10 18:00 11:30 21:45 Kjølvik 14:40 skule 16:15 14:55 14:40 16:15 B07:40 14:55 14:40 14:50 16:15 14:55 15:05 16:15 16:25 Lovraeidet Solland Solland B07:35 07:10 Solland 14:45 09:40 B07:35 15:00 Solland s16:20 18:10 11:40 21:55 Medhus 14:45 16:20B07:35 15:00 14:45 16:20 B07:35 B07:45 15:00 14:45 14:55 16:20 15:00 15:10 16:20 16:30 Garaneset Kjølvik kryss Kjølvik B07:40 07:20 Kjølvik 14:50 09:50 B07:40 15:05 Kjølvik Hebnes s16:30 14:50 16:25 18:20 B07:40 15:05 11:50 14:50 16:25 B07:40 B07:50 22:05 15:05 14:50 15:05 16:25 15:05 15:20 16:25 16:35 Sand Medhus kai Medhus B07:45 07:25 Medhus 14:55 09:55 B07:45 15:10 Medhus s16:35 14:55 16:30 18:25 B07:45 15:10 11:55 14:55 16:30 B07:45 22:10 15:10 14:55 16:30 15:10 16:30 B Bestillingsbil tlf senest før kl. 21:00 dagen før. Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: tlf s Kjøres Hebnes kun skoledager. Hebnes B07:50 Hebnes 15:05 B07:50 5 = 15:20 Hebnes Kjøres kun 15:05 16:35 fredagb07:50 15:20 15:05 16:35 B07:50 15:20 15:05 16:35 15:20 Kolumbus 16:35 Kundesenter: tlf. Kjøres 177 av: Tid B Bestillingsbil tlf. 91 B Bestillingsbil 63 senest før tlf. kl. 91 B 21:00 54 Bestillingsbil 17 dagen 63 senest før. før tlf. 91 kl. Kjøres B13 21:00 54 Bestillingsbil = 17 av: Kjøres 63 dagen Tide senest kun Buss. før. mandag før tlf. Hittegods: 91 kl. Kjøres 21:00 54 og 17 av: onsdag 63 dagen tlf. Tide senest 52 før. Buss. 70 før 35 Hittegods: kl. 30 Kjøres 21:00 av: dagen tlf. Tide 52 før. Buss Hittegods: 30 Kjøres av: tlf. Tide 52 Buss Hittegods: 30 tlf = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 5124 = Kjøres = Kjøres kun Kolumbus kun fredag mandag, Kundesenter: tirsdag og Kolumbus torsdag tlf. 177 Kundesenter: Kolumbus tlf. 177 Kundesenter: Kolumbus tlf. 177 Kundesenter: tlf = Kjøres kun mandag 13 og = Kjøres onsdagkun mandag 13 og = Kjøres onsdag kun mandag og = Kjøres onsdag = Kjøres kun kun mandag mandag, og onsdag tirsdag, onsdag og torsdag 124 = Kjøres kun mandag, 124 tirsdag = Kjøres og kun torsdag mandag, 124 = tirsdag Kjøres og kun torsdag mandag, 124 = tirsdag Kjøres og kun torsdag mandag, tirsdag og torsdag 59 Sand kai Lovraeidet Øvrabø (Ropeid kai) 1234 = Kjøres kun mandag, 1234 tirsdag, = Kjøres onsdag kun mandag, og 1234 torsdag = tirsdag, Kjøres onsdag kun mandag, og 1234 torsdag = tirsdag, Kjøres onsdag kun mandag, og torsdag tirsdag, onsdag og torsdag Mandag Fredag Lørdag Søndag 5 Sand kai 06:10 08:35 f14:20 s15:45 16:45 08:05 15:50 15:45 19:20 Garaneset kryss 06:15 08:40 f14:25 s15:50 16:50 08:10 15:55 15:50 19:25 Lovraeidet 06:25 08:50 f14:35 s16:00 17:00 08:20 16:05 16:00 19:35 Øvrabø 06:35 09:00 f14:45 s16:10 17:10 08:30 16:15 16:10 19:45

9 Solland s06:54 09:00 b17:10 b18:05 Marvik skule Marvik skule s06:51 Marvik skule s06:51 Marvik Øvrabø skule s06:51 s06:51 s07:00 09:05 b17:15 b18:10 Solland Solland s06:54 Solland 09:00 s06:54 b17:10 Solland Ropeid 09:00 b18:05 kai s06:54 b17:10 09:00 b18:05 s06:54 s07:08 b17:10 09:00 b18:05 09:15 b17:10... b18:05... Øvrabø Øvrabø s07:00 Øvrabø 09:05 s07:00 b17:15 s Øvrabø Kjøres 09:05 kun b18:10 skoledager. s07:00 b17:15 09:05 b18:10 s07:00 b17:15 09:05 b18:10 Kjøres b17:15 av: Tide b18:10 Buss. Hittegods: tlf Ropeid kai Ropeid kai s07:08 Ropeid 09:15 kai s07:08 b... Ropeid Bestillingsbil 09:15 kai... tlf. s07: senest 09: timer s07:08 før... avgang. 09: Kolumbus... Kundesenter: tlf. 177 s Kjøres kun skoledager. s Kjøres kun skoledager. s Kjøres kun skoledager. Kjøres s 5 Kjøres = av: Kjøres Tide kun Buss. kun skoledager. fredag Hittegods: Kjøres av: tlf. Tide 52 Buss Hittegods: 30Kjøres av: tlf. Tide 52 Buss Hittegods: 30Kjøres av: tlf. Tide 52 Buss Hittegods: 30 tlf b Bestillingsbil tlf. 91 b Bestillingsbil 63 senest 2 tlf. timer 91 b54 før 17 Bestillingsbil avgang. 63 senest 2 tlf. timer 91 b54 før 1317 Bestillingsbil avgang. = 63 Kjøres senest Kolumbus kun 2 tlf. mandag timer Kundesenter: før 17 og avgang. 63 onsdag senest Kolumbus tlf timer Kundesenter: før avgang. Kolumbus tlf. 177 Kundesenter: Kolumbus tlf. 177 Kundesenter: tlf = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 13 = Kjøres kun mandag 13 og = Kjøres onsdagkun mandag 13 og = Kjøres onsdagkun mandag 13 og = Kjøres onsdag kun mandag og onsdag 58 Ropeid Øvrabø Hebnes Mandag Fredag 58 Ropeid Øvrabø 58 Ropeid Hebnes Øvrabø 58 Ropeid Hebnes Øvrabø 58 Ropeid Hebnes Øvrabø Hebnes Mandag Fredag Mandag Øvrabø Fredag Mandag Fredag Mandag B07:30 Fredag : Marvik 5skule : : :15 Øvrabø Øvrabø B07:30 Øvrabø... B07:30... Øvrabø 59 (Ropeid kai) Øvrabø Lovraeidet Sand kai Solland... 16:10B07: :10 B07:30 B07: :45 16: :00 16:10 16:20 Marvik skule Marvik skule Marvik 14:40 skule 14:55 Marvik Kjølvik 14:40 skule 16:15 14:55 14:40 16:15 B07:40 14:55 14:40 14:50 16:15 14:55 15:05 16:15 16:25 Solland Solland B07:35 Mandag Solland Fredag 14:45 B07:35 15:00 Solland Lørdag Søndag Medhus 14:45 16:20B07:35 15:00 14:45 16:20 B07:35 B07:45 15:00 14:45 14:55 16:20 15:00 15:10 16:20 16:30 Ropeid Kjølvik kai Kjølvik B07:40... Kjølvik 14:50 09:18 B07:40 15:05 Kjølvik... 14:50 17:4815:05 11:1816:25 21:33 Hebnes 16:25B07:40 14:50 B07:40 B07:50 15:05 14:50 15:05 16:25 15:05 15:20 16:25 16:35 Øvrabø Medhus Medhus B07:45 07:00 Medhus 14:55 09:30 B07:45 15:10 s16:10 14:55 18:0015:10 11:3016:30 21:45 B Medhus Bestillingsbil 16:30 tlf. B07: senest 14:55 før B07:45 kl. 21:00 15:10 dagen 14:55 16:30 før. Kjøres 15:10 av: Tide 16:30 Buss. Hittegods: tlf Lovraeidet Hebnes Hebnes B07:50 07:10 Hebnes 15:05 09:40 B07:50 15:20 5 s16:20 = Hebnes Kjøres 15:05 kun 16:35 fredag 18:10 B07:50 15:20 11:40 15:05 16:35 21:55 B07:50 15:20 15:05 16:35 15:20 16:35 Kolumbus Kundesenter: tlf. 177 B Garaneset Bestillingsbil tlf. kryss 91 B Bestillingsbil 63 senest før tlf. kl :00 B54 07:20 17 Bestillingsbil dagen 63 senest før. 09:50 før tlf. kl. 91 Kjøres 21:00 B s16:30 Bestillingsbil av: = dagen 63 Kjøres Tide senest Buss. før. kun før tlf. 18:20 mandag Hittegods: kl. 91 Kjøres 21: og av: dagen 63 tlf. 11:50 onsdag Tide senest 52 Buss. 70 før. 35 før Hittegods: 30 kl. Kjøres 22:05 21:00 av: dagen tlf. Tide 52 Buss. før Hittegods: 30Kjøres av: tlf. Tide 52 Buss Hittegods: 30 tlf = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 5 = Kjøres kun fredag 5 = 124 Kjøres = Kjøres kun Kolumbus fredag kun mandag, Kundesenter: tirsdag Kolumbus og tlf. torsdag 177 Kundesenter: Kolumbus tlf. 177 Kundesenter: Kolumbus tlf. 177 Kundesenter: tlf. 177 Sand kai 07:25 09:55 s16:35 18:25 11:55 22:10 13 = Kjøres kun mandag 13 og = Kjøres onsdagkun mandag 13 og = Kjøres onsdagkun mandag og = Kjøres onsdag = Kjøres kun mandag kun mandag, og onsdag tirsdag, onsdag og torsdag s Kjøres kun skoledager. Kjøres av: Tid 124 = Kjøres kun mandag, 124 tirsdag = Kjøres og kun torsdag mandag, 124 tirsdag = Kjøres og kun torsdag mandag, 124 = tirsdag Kjøres og kun torsdag mandag, tirsdag og torsdag 1234 = Kjøres kun mandag, 1234 tirsdag, = Kjøres onsdag kun mandag, og 1234 torsdag tirsdag, = Kjøres onsdag kun mandag, og 1234 torsdag = tirsdag, Kjøres onsdag kun mandag, og torsdag tirsdag, onsdag og torsdag Sand Sand kai Lovraeidet kai Øvrabø Lovraeidet (Ropeid kai) Øvrabø (Ropeid kai) Mandag Fredag Lørdag Søndag 5 Sand kai 06:10 08:35 f14:20 s15:45 16:45 08:05 15:50 15:45 19:20 Garaneset kryss 06:15 08:40 f14:25 s15:50 16:50 08:10 15:55 15:50 19:25 Lovraeidet 06:25 08:50 f14:35 s16:00 17:00 08:20 16:05 16:00 19:35 Øvrabø 06:35 09:00 f14:45 s16:10 17:10 08:30 16:15 16:10 19:45 Ropeid kai 06:47 09:12 f14: :22 08:42 16:27 16:22 19:57 s Kjøres kun skoledager. Kjøres av: Tid f Kjøres kun når skolen har fri. 5 = Kjøres kun fredag 58 Ropeid Øvrabø Hebnes

10 61 Ølen Sandeid Ropeid Øvrabø Sauda 61 Ølen Sandeid Ropeid Øvrabø Sauda Fv514 Fv46 Fv Ølen Sandeid Ropeid Øvrabø Sauda Mandag Fredag Lørdag Fv514 Fv46 Fv Ølen terminal 06:00 06:35 08:28 14:15 16:40 16:40 18: : :3 Mandag Fredag Lørdag Søndag Sandeid kai 06:10 06:45 08:38 14:25 16:50 16:50 18:55... a20:55 c10:35 17: Vikedal kai k19:55 Ølen terminal 06:00 06:35 08:28 14:15 16:40 16:40 18: : :30 17:25 18:35 20:45 Vikedal 06:20 06:55 08:48 14:35 17:00 17:00 19:05 a19:56 a21:05 10:45 17:5 Sandeid kai 06:10 06:45 08:38 14:25 16:50 16:50 18:55... a20:55 c10:35 17:40 17:35 18:45 20:55 Ølmedal 06:30 07:05 08:58 14:45 17:10 17:10 19:15 a20:05 a21:15 10:55 18:0 Vikedal kai k19:55... Ropeid kai 07:30 09:15 15:05 17:35 17:35 19:35 a20:20 a21:30 11:10 18:1 Vikedal 06:20 06:55 08:48 14:35 17:00 17:00 19:05 a19:56 a21:05 10:45 17:50 17: :05 Ropeid kai 07:30 09:15 15:05 k17:45 17:35 19:35 a20:20 a21:30 11:10 18:1 Ølmedal 06:30 07:05 08:58 14:45 17:10 17:10 19:15 a20:05 a21:15 10:55 18:00 17: :15 Ropeid kryss 06:48 Ropeid kai 07:30 09:15 15:05 17:35 17:35 19:35 a20:20 a21:30 11:10 18:15 18: :30 Øvrabø 07:00 Ropeid kai 07:30 09:15 15:05 k17:45 17:35 19:35 a20:20 a21:30 11:10 18:15 18: :30 Sauda bussterminal... 08:05 09:50 15:40 18:20 18:10 20:10 a20:55 a22:05 11:45 18:5 Ropeid kryss 06:48... a Hvis passasjerer til stedet. Kjøres a Øvrabø 07:00 k Korresponderer med hurtigbåt... Sauda bussterminal... 08:05 c Samme buss 09:50 som kjører 15:40 rute 51 til/fra 18:20 Knapphus 18:10 20:10 a20:55 a22:05 11:45 18:50 18: :05 a Hvis passasjerer til stedet. 5 = Kjøres kun fredag Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: tlf k Korresponderer med hurtigbåt 1234 = Kjøres kun mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Kolumbus Kundesenter: tlf. 177 c Samme buss som kjører rute 51 til/fra Knapphus 5 = Kjøres kun fredag 1234 = Kjøres kun mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 61 Sauda Ropeid Sandeid Ølen Åbødalsvn. Brugt. Skulegt. Rådhusgt. Fv520 Fv46 Fv Sauda Ropeid Sandeid Ølen Mandag Fredag Lørdag Sønda Åbødalsvn. Brugt. Skulegt. Rådhusgt. Fv520 Fv46 Fv Sauda sjukehus : Mandag Fredag Lørdag Søndag Sauda bussterminal 06:15 08:40 12:25 13:55 16:55 16: :10 15: : Ropeid kai 06:50 09:15 13:00 14:30 17:30 17: :45 16: :2 Sauda sjukehus : Ropeid kai 06:50 09:15 13:00 14:30 17:30 k17: :45 16:30 b18:35 16:3 Sauda bussterminal 06:15 08:40 12:25 13:55 16:55 16: :10 15: : :25 Ølmedal 07:05 09:30 13:15 14:45 17:45 18: :00 16:45 b18:50 16:4 Ropeid kai 06:50 09:15 13:00 14:30 17:30 17: :45 16: : :00 Vikedal skule 07:15 09:40 13:30 14:55 17:55 18:10 21:00 09:10 16:55 b19:00 16:5 Ropeid kai 06:50 09:15 13:00 14:30 17:30 k17: :45 16:30 b18:35 16: :00 Sandeid kai 07:25 09:50 13:40 15:05 18:05 18:20 21:10 c09:20 17:05 b19:10 17:0 Ølmedal 07:05 09:30 13:15 14:45 17:45 18: :00 16:45 b18:50 16: :15 Ølen terminal 07:40 10:00 13:55 15:15 18:15 18:30 21: :15 b19:20 17:1 Vikedal skule 07:15 09:40 13:30 14:55 17:55 18:10 21:00 09:10 16:55 b19:00 16: :25 k Korresponderer med hurtigbåt Kjøres a Sandeid kai 07:25 09:50 13:40 15:05 18:05 18:20 21:10 c09:20 17:05 b19:10 17:05 18:55 20:35 b Bestillingsbil tlf senest 2 timer før avgang. Ølen terminal 07:40 10:00 c Samme buss 13:55 som kjører 15:15 rute 51 til/fra 18:15 Knapphus 18:30 21: :15 b19:20 17:15 19:05 20:45 k Korresponderer med hurtigbåt 5 = Kjøres kun fredag Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: tlf

11 Ølen terminal 06:00 06:35 08:28 14:15 16:40 16:40 18: :45... Mandag Fredag Lørdag Søndag Sandeid kai 06:10 06:45 08:38 14:25 16:50 16:50 18:55... a20:55 c10: Vikedal kai k19:55 Ølen terminal 06:00 06:35 08:28 14:15 16:40 16:40 18: : :30 17:25 18:35 20:45 Vikedal 06:20 06:55 08:48 14:35 17:00 17:00 19:05 a19:56 a21:05 10:4 Sandeid kai 06:10 06:45 08:38 14:25 16:50 16:50 18:55... a20:55 c10:35 17:40 17:35 18:45 20:55 Ølmedal 06:30 07:05 08:58 14:45 17:10 17:10 19:15 a20:05 a21:15 10:5 Vikedal kai k19:55... Ropeid kai 07:30 09:15 15:05 17:35 17:35 19:35 a20:20 a21:30 11:1 Vikedal 06:20 06:55 08:48 14:35 17:00 17:00 19:05 a19:56 a21:05 10:45 17:50 17: :05 Ropeid kai 07:30 09:15 15:05 k17:45 17:35 19:35 a20:20 a21:30 11:1 Ølmedal 06:30 07:05 08:58 14:45 17:10 17:10 19:15 a20:05 a21:15 10:55 18:00 17: :15 Ropeid kryss 06:48 Ropeid kai 07:30 09:15 15:05 17:35 17:35 19:35 a20:20 a21:30 11:10 18:15 18: :30 Øvrabø 07:00 Ropeid kai 07:30 09:15 15:05 k17:45 17:35 19:35 a20:20 a21:30 11:10 18:15 18: :30 Sauda bussterminal... 08:05 09:50 15:40 18:20 18:10 20:10 a20:55 a22:05 11:4 Ropeid kryss 06:48... a Hvis passasjerer til stedet. Øvrabø 07:00 k Korresponderer med hurtigbåt... Sauda bussterminal... 08:05 09:50 c Samme 15:40 buss som kjører 18:20 rute 51 18:10 til/fra Knapphus 20:10 a20:55 a22:05 11:45 18:50 18: :05 a Hvis passasjerer til stedet. 5 = Kjøres kun fredag Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: tlf k Korresponderer med hurtigbåt 1234 = Kjøres kun mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Kolumbus Kundesenter: tlf. 177 c Samme buss som kjører rute 51 til/fra Knapphus 5 = Kjøres kun fredag 1234 = Kjøres kun mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 61 Sauda Ropeid Sandeid Ølen 61 Sauda Ropeid Sandeid Ølen Åbødalsvn. Brugt. Skulegt. Rådhusgt. Fv520 Fv46 Fv Sauda Ropeid Sandeid Ølen Mandag Fredag Lørdag Åbødalsvn. Brugt. Skulegt. Rådhusgt. Fv520 Fv46 Fv Sauda sjukehus : Mandag Fredag Lørdag Søndag Sauda bussterminal 06:15 08:40 12:25 13:55 16:55 16: :10 15: Ropeid kai 06:50 09:15 13:00 14:30 17:30 17: :45 16:25... Sauda sjukehus : Ropeid kai 06:50 09:15 13:00 14:30 17:30 k17: :45 16:30 b18: Sauda bussterminal 06:15 08:40 12:25 13:55 16:55 16: :10 15: : :25 Ølmedal 07:05 09:30 13:15 14:45 17:45 18: :00 16:45 b18: Ropeid kai 06:50 09:15 13:00 14:30 17:30 17: :45 16: : :00 Vikedal skule 07:15 09:40 13:30 14:55 17:55 18:10 21:00 09:10 16:55 b19: Ropeid kai 06:50 09:15 13:00 14:30 17:30 k17: :45 16:30 b18:35 16: :00 Sandeid kai 07:25 09:50 13:40 15:05 18:05 18:20 21:10 c09:20 17:05 b19: Ølmedal 07:05 09:30 13:15 14:45 17:45 18: :00 16:45 b18:50 16: :15 Ølen terminal 07:40 10:00 13:55 15:15 18:15 18:30 21: :15 b19: Vikedal skule 07:15 09:40 13:30 14:55 17:55 18:10 21:00 09:10 16:55 b19:00 16: :25 k Korresponderer med hurtigbåt Sandeid kai 07:25 09:50 13:40 15:05 18:05 18:20 21:10 c09:20 17:05 b19:10 17:05 18:55 20:35 b Bestillingsbil tlf senest 2 timer før avgang. Ølen terminal 07:40 10:00 13:55 c Samme 15:15 buss som kjører 18:15 rute 51 18:30 til/fra Knapphus 21: :15 b19:20 17:15 19:05 20:45 k Korresponderer med hurtigbåt 5 = Kjøres kun fredag Kjøres av: Tide Buss. Hittegods: tlf b Bestillingsbil tlf senest 2 timer før avgang = Kjøres kun mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Kolumbus Kundesenter: tlf. 177 c Samme buss som kjører rute 51 til/fra Knapphus 5 = Kjøres kun fredag 1234 = Kjøres kun mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

12 Nye soner, prisar og billettar frå 1. januar 2016 Vi gjer deg merksam på at Kolumbus innfører nye soner, prisar og billettar frå og med 1. januar Reisande mellom Suldal/Sauda og Vindafjord/ Haugesund kryssar ei sonegrense. Sona Ryfylke er kommunane Strand, Forsand, Finnøy, Hjelmeland, Sauda og Suldal. Sona Haugalandet er kommunane Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn og Vindafjord. Sjå kolumbus.no for meir informasjon om prisar og billettar etter 1. januar Her kan du òg søkje etter ruter ved å nytte reiseplanleggjaren, eller du kan laste ned den gratis appen Kolumbus Reise. Skulerutene finn du på infoweb.kolumbus.no/ Lurer du elles på noko? Ring oss på tlf. 177 eller ta kontakt med oss på Facebook eller Twitter, så hjelper vi deg gjerne.

BSO_BUSSRUTE:0705 BUSSRUTER 01-04-09 07:44 Side 1 ØSTERHUS BUSS

BSO_BUSSRUTE:0705 BUSSRUTER 01-04-09 07:44 Side 1 ØSTERHUS BUSS BSO_BUSSRUTE:0705 BUSSRUTER 01-04-09 07:44 Side 1 ØSTERHUS BUSS BUSSRUTER Gyldig frå 1. mai 2009 til og med 31. desember 2009 side Jørpeland - Tau 2-3 Døvik/Fiskå - Tau 4 Heia - Osabakkane - Tau 5 Heia

Detaljer

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida

Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Innhald Informasjon Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... 2 3 4 5 Opningstider og kontaktinformasjon Kolumbus - sjå baksida Bussruter 100 102 104 105 108 109

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Slik leser du rutetabellene - se side 2 på omslaget Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Helligdagsendringer... Billetter... Holdeplasskart Haugesund sentrum... Holdeplasskart

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

Rutehefte Ryfylke. Me kjenner Ryfylkevegane! Rutetider Ryfylke gyldig frå 24. november 2013 til 30. april 2014

Rutehefte Ryfylke. Me kjenner Ryfylkevegane! Rutetider Ryfylke gyldig frå 24. november 2013 til 30. april 2014 siste Tau. tgår: land: BUSSRUTE 105x210 12.siders 08-11-13 09:19 Side 1 Me kjenner Ryfylkevegane! :10. :10. is Rutehefte Ryfylke Rutetider Ryfylke gyldig frå 24. november 2013 til 30. april 2014 4/13/2012

Detaljer

Tyssebotn Lonevåg Bergen

Tyssebotn Lonevåg Bergen 6 Buss Tyssebotn... 5.58 7.35 10.07 14.55 16.17 18.37 Birkeland... 6.05 7.42 10.14 15.02 16.24 18.44 Bernes... 7.40 Fotlandsvåg... 6.11 6.48 7.20 7.50 9.00 10.20 12.25 15.08 15.58 16.30 16.55 18.50 Hosanger...

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal)

Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal) Bokn - Tysvær - Sauda Vindafjord - (Suldal) 9 41 42 43 44 45 46 51 52 55 57 58 60 61 62 63 65 67 68 69 N85 N86 s Gyldig f.o.m. 20.06.09 s Innholdsfortegnelse Informasjonssider... Rutetabeller... Linjekart:

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Opningstider og kontaktinformasjon for Kolumbus, sjå baksida. Tau - Bjørheimsbygd - Årdal - (Fister) - Hjelmelandsvågen

Opningstider og kontaktinformasjon for Kolumbus, sjå baksida. Tau - Bjørheimsbygd - Årdal - (Fister) - Hjelmelandsvågen Innhald Informasjon Kolumbus... Billettar og busskort... Nyttig informasjon... Helgedagsendringar... 2 3 4 5 Opningstider og kontaktinformasjon for Kolumbus, sjå baksida. Bussruter 100 102 104 105 108

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn

Nasjonale prøver 2005. Matematikk 7. trinn Nasjonale prøver 2005 Matematikk 7. trinn Skolenr.... Elevnr.... Gut Jente Nynorsk 9. februar 2005 TIL ELEVEN Slik svarer du på matematikkoppgåvene I dette heftet finn du nokre oppgåver i matematikk. Dei

Detaljer

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/ Postboks 7900, 5020 BERGEN Agnes Mowinckels gate 5, 5020 BERGEN 2 Ma 11.01.2016 10:30 12:10 Voss kulturhus / Kinosal Voss gymnas Vg1-Vg3 60 Voss husflidskule Vg1-Vg3 90 150 Felles framsyning for gymnaset og husflidskulen i Voss kulturhus! Vigdis Nielsen kjem med buss

Detaljer

Frå 17. august 2015 OSTERØY OG ARNA

Frå 17. august 2015 OSTERØY OG ARNA Frå 17. august 2015 OSTERØY OG ARNA MILJØMERKET Trykksak INNHALD FERJERUTER Valestrandsfossen Breistein... 3 BUSSRUTER 211 Raknes Valestrand Bergen... 4-5 204 210 Tyssebotn Lonevåg Bergen... 6-9 200 Osterøy

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre -

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.04.2014 24546/2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.05.2014 Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - Garnes-prosjektet

Detaljer

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35...

134 134 = Kjøres = Kjøres kun kun mandag, onsdag, torsdag. 400 400 Rinnan s12:20 s14:12 - - - - - - 400 400 Hovland 06:35... Slik leser du rutetabellene 85 Egersund - - Hestnes 85 Hestnes - - Egersund Sone Sone Mandag - - Fredag Sone Sone Mandag - - Fredag 134 134 134 134 400 400 Hovland........................ 15:08 - - - -

Detaljer

Kolumbus. Kundesenter - Fiskepirterminalen i Stavanger Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: stengt stengt

Kolumbus. Kundesenter - Fiskepirterminalen i Stavanger Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: stengt stengt Hurtigbåtruter Kolumbus Innholdsfortegnelse Ryfylke Kvitsøy Haugesund Lysefjorden c Telefon a t h Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: Mandag - fredag: Lørdag: Søndag: Åpningstider

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Innhold. Bussruter. Informasjon

Innhold. Bussruter. Informasjon Innhold Informasjon Slik leser du rutetabellene - se side 2 på omslaget Kolumbus... Hvordan betaler jeg for reisen?... Nyttig informasjon... Helligdagsendringer... Holdeplasskart Haugesund bussterminal

Detaljer

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald

Husk! Avlyst på grunn av liten påmelding! Innhald Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 42 31. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune

Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune Reglement for skuleskyss - Vindafjord kommune Førskulebarn Elevar i grunnskulen Vaksne elevar på grunnskulen sitt område Vedtatt i kommunestyret 15.06.2010 Sak 028 Side 1 1. Innhald 1. Innhald...2 2. Lover

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Innspel til skyss (utsett sak frå Komité for Næring og samferdsel)

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Innspel til skyss (utsett sak frå Komité for Næring og samferdsel) Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2014/2768-7 Karin Thauland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kollektivtilbodet i Kvinnherad - Innspel til skyss (utsett sak frå Komité for Næring og samferdsel)

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad

GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016. Sarpsborg Fredrikstad GLOMMA RINGEN GYLDIG FRA 4.JANUAR 2016 Sarpsborg Fredrikstad Vi endrer Glommaringen 4. januar 2016 Glommaringen har blitt en svært populær ringrute mellom Fredrikstad og Sarpsborg med nærmere 1,5 millioner

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Frå brosjyren vår kreftsjukepleietenesta i Vindafjord

Frå brosjyren vår kreftsjukepleietenesta i Vindafjord Kreftpasienten er skipper på eiga skute, men kreftsjukepleiar kan vera los i uryddig farvatn. Kreftsjukepleietenesta i Vindafjord kommune v/ Grete Skeie Sørhus Kreftsjukepleiar i Vindafjord kommune og

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale Side 1 av 5 Fylkesrådmannen rår hovudutval for samferdsle til å gje slik tilråding til vedtak: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding til vedtak: Fylkesutvalet

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Bontveit. Haugsdal/Samdal. - Nesttun - Sandven - Kalandseidet - Samdalen - Haugsdal. Bussen kan være skiltet: 620/630 Osøyro/Halhjem Alle ruter.

Bontveit. Haugsdal/Samdal. - Nesttun - Sandven - Kalandseidet - Samdalen - Haugsdal. Bussen kan være skiltet: 620/630 Osøyro/Halhjem Alle ruter. 604 TRASÉ: Busstasjonen - Lars Hilles gt. - Gamle Nygårdsbro - Bjørnsons gt. - Storetveit - Paradis - Nesttun - Sandven - Kaland - Bontveitvegen - Gimmeland - Frotveit - Bontveit - Lund snuplass. Fra Bontveit

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

Turnéplan: VENNINNER - tre er ein for mye, Ryfylke H15

Turnéplan: VENNINNER - tre er ein for mye, Ryfylke H15 Man 2. nov. 2015 kl. 10:00 Fjelltun skole Fjelltun skole: trinn: 5 7, antall: 167 Fjelltunveien, 4126 JØRPELAND 51 74 26 00 Mette Bakke mette.bakke@strand.kommune.no Konsertene spilles i aulaen på Resahaugen

Detaljer

JUL 2013 BYRUTER 24. DESEMBER 1. JANUAR. Ruteinformasjon. www.tromskortet.no

JUL 2013 BYRUTER 24. DESEMBER 1. JANUAR. Ruteinformasjon. www.tromskortet.no Ruteinformasjon www.tromskortet.no SMS RUTEOPPLYSNING Send Troms til 2077 for de neste avgangene. Eks: Troms Giæverbukta (Tjenesten koster kr 3,- pr melding) RUTETABELLER Alle ruter er

Detaljer

til og Frå sjå tide Buss sitt

til og Frå sjå tide Buss sitt snøggbåtruter austevoll Bergen Frå 18. november 2007 30. april 2008 Måndag fredag / Monday Friday laurdag sundag Tur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rubbestaneset 06:45 17:05 08:10 11:05 18:40 Bekkjarvik 06:50 11:30

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur:

Vekeplan 9. klasse. Namn:. Veke 18. Matte Pytagoras. Repetere til prøve om nazisme og facisme. Eng. Samf. RLE: Framføring om religionar Natur: Vekeplan 9. klasse Veke 18 Namn:. Norsk: Bokmål: Når du skriv tekstar, kan du bruke det du har lært til å unngå feil Mål: Nynorsk:Du skal ha kunnskap om korleis auka nasjonalkjensle førte til at vi blei

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND

Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND Frå 17. august 2015 NORDHORDLAND MILJØMERKET Trykksak INNHALD Guide til ruteheftet... 3 Ruteendringar... 61 Rutekart og linjekart, sjå omslag bak i ruteheftet Samleruter 320/341/301 Alver Knarvik Frekhaug

Detaljer

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY

SOMMER. Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY SOMMER Fra 27. juni t.o.m. 14. august 2016 ASKØY MILJØMERKET Trykksak INNHOLD Guide til ruteheftet... 3 481-499 Kleppestø Bergen busstasjon... 4 495-499 Ravnanger Bergen busstasjon... 5 403 Kleppestø/Straume

Detaljer

REFERAT FORELDREMØTE 24.02

REFERAT FORELDREMØTE 24.02 REFERAT FORELDREMØTE 24.02 Tema: leirskule 14-18.03 Skulen har fått liste frå leirskulen med anbefalinger til kva dei skal ha med seg. På leirskulen skal dei ut på tur kvar dag uansett vèr, og det er viktig

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Innhold. Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr...

Innhold. Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr... Innhold Informasjon Kolumbus... Busskort... Nyttig informasjon... Billettprodukter... Helligdagsendringer... Sentrumskart Haugesund... Holdeplasskart Flotmyr... Holdeplasskart Norheim og Aksdal... Åpningstider

Detaljer

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015

Trysil, Åmot og Engerdal. Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 L Trysil, Åmot og Engerdal Gjelder i perioden 18.08.2014-30.06.2015 Trysil 750 751 754 755 757 758 759 Trysil Jordet Osen Rena Rena Osen Jordet Trysil Femund Trysil Trysil Femund Skolerute Nordre Osen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) Lokalt tilpassa Sandeid skule pkt 4 (vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.10) FØREORD Det

Detaljer

Mandag til torsdag. Til Ryfylke fra Stavanger. Sør-Bokn / Byre. Vormestrand Vikedal. Nord-Hidle Nesheim. Stavanger Heng. Nedstrand.

Mandag til torsdag. Til Ryfylke fra Stavanger. Sør-Bokn / Byre. Vormestrand Vikedal. Nord-Hidle Nesheim. Stavanger Heng. Nedstrand. Til Ryfylke fra Mandag til torsdag Fra linje 4 0515 0545 504 DX67 N 2 0535 0605 0610 518 DX67 R 0615 (0655) 518 DX67 R 0710 (0750) 4 0615 0645 4 0710 0730ab 0735ab 0745a 0750 510 DX67 N 2 0715 0735 0745

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Rutinar for ferdsel i utløpsområde

Rutinar for ferdsel i utløpsområde Rutinar for ferdsel i utløpsområde Bildet er tatt på ein RegObstur for NVE/Varsom.no på Standalseidet i Ørsta 05.april 2013 Foto og illustrasjonar: Christer Lundberg Nes Tindevegleder Friluftsrådet for

Detaljer

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011.

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011. Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 41 24. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS

EIDSBERG 2016. Gyldig fra VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS EIDSBERG KOMMUNE 2016 2016 Gyldig fra JANUAR VI HENTER OG KJØRER DEG TIL BUSSPRIS OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som

Detaljer

Hurtigbåtruter Ryfylke

Hurtigbåtruter Ryfylke Gyldig f.o.m. 01.01.15 Kolumbus Innholdsfortegnelse Hurtigbåtruter yfylke Kundesenter - Fiskepirterminalen i Åpningstider i skranken: dag - fredag: 07.00-18.00 Lørdag: Stengt Søndag: Stengt (forbehold

Detaljer

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene

Gutar 16. Informasjonshefte. Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Gutar 16 Informasjonshefte Dags- og kampprogram, reiseruter til dei ulike banene Innleiing I dette heftet er det samla litt informasjon om dei første dagane under Norway Cup. Veien vidare frå tysdag er

Detaljer

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter.

KONTSTRIKKING. Dersom det skal vere lue, genser, jakke eller skjørt, kan det vere naturleg å starte med ein høveleg kant og halve ruter. KONTSTRIKKING I kontstrikking strikkar ein rute for rute omgangen rundt frå kant til kant i plagget ruterekkje for ruterekkje. Maskane på ei strikka rute blir verande på siste pinne og ein går rett over

Detaljer

RÅDE 2014. Gyldig fra

RÅDE 2014. Gyldig fra RÅDE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

RYGGE 2014. Gyldig fra

RYGGE 2014. Gyldig fra RYGGE KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL

Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL Frå 17. august 2015 AUSTEVOLL MILJØMERKET Trykksak INNHALD 530 Stolmen Hufthamar Bergen... 3 531 Drøna Hufthamar... 6 532 Storekalsøy Austevoll ungdomsskule... 7 FERJE Hufthamar Krokeide... 8 FERJE Husavik

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS

BRUKARRETTLEIING FOR KSYS BRUKARRETTLEIING FOR KSYS KSYS er «baksida» av www.kultursekken.no der all informasjon om skular vi nyttar til turnélegging ligg. 1. KORLEIS LOGGE PÅ: Kulturkontakten må logge seg inn på KSYS for å: -

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I VINDAFJORDSKULANE Utgåve oktober 2010 (tilrådd i samla rektormøte vedteke av rådmann) FØREORD Det er nulltoleranse når det gjeld mobbing i Vindafjordskulane. Denne planen skal

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Haust 2009 nynorsk Namn: Gruppe: Informasjon Oppgåvesettet består av to delar der du skal svare på alle oppgåvene. Del 1 og del 2 blir delte ut samtidig, men

Detaljer

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.08.12 Nettversjon sist oppdatert 05.11.12 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s.

1. Forord s. 2. 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 1 INNHALDSLISTE 1. Forord s. 2 2. Når eit barn døyr s. 3 2.1 Dødsulukke i skulen s. 3 2.2 Dødsulukke utanfor skulen s. 5 2.3 Dødsfall etter lang sjukdom s. 6 3. Ein av foreldra/føresette eller syskjen

Detaljer

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL

Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL Frå 13. august 2018 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ac Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Bestillingstransport i Verran kommune

Bestillingstransport i Verran kommune Bestillingstransport i Verran kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport i hele fylket. Nå er turen kommet

Detaljer

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll

Ullensvang herad Eldrerådet. Møteprotokoll Ullensvang herad Eldrerådet Møteprotokoll Møtedato: 20.03.2014 Møtetid: Kl. 13:15 14:45 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/14-008/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015 INFORMASJON Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Viktig informasjon til deg som skal stemme Valdagen er. september. Hugs legitimasjon! Kommunestyre- og fylkestingsvalet 0 Ved valet vel vi representantar

Detaljer

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015.

SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. SFO BØ SKULE SKULEÅRET 2014-2015. BØ SKULE Rektor: Gyrid Kvaale tlf: 35059452 Sentralbord: Gunn Berit Sønstebø tlf: 35059450 SFO leiar: Liv Bente V. Øygarden tlf: 35059473 MEDARBEIDARAR PÅ SFO SKULEÅRET

Detaljer

Prisar på porto for 2015

Prisar på porto for 2015 Storleiken og vekta på brevet avg jer prisen Les meir på posten.no, eller ring kundeservice på 04004 Prisar på porto for 201 Brev Pakker Frimerker til samling Hvordan motta post Bank og finans Billetter

Detaljer