Rutetransport Glåmdalen Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar"

Transkript

1 Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon

2 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr Uoverensstemmelser i ruteproduksjon (dok.nr ) Tilleggsinformasjon oppdateringer av kunngjort ruteproduksjon Spørsmål pr Overtakelse av 7 stk busser/kjøremateriell Tilleggsinformasjon - utfordring til tilbyderne Alderskrav ift materiellkategori II (lokal/skole) Tilleggsinformasjon vedrørende lokale forhold og materiell Bonusordningen Tilleggsinformasjon passasjerstatistikk (bonusordningen) Regulering av godtgjørelse indeksregulering årlig eller oftere Anlegg tilbys ikke av oppdragsgiveren Tilleggsinformasjon anlegg pr Tidsplan/Tidsfrister - «i praksis innlevering av to tilbud» Ruteproduksjon linje Ruteproduksjon linje Trådløst internett Spørsmål pr Start- og sluttider for skoler Prosedyreregler invitasjon, reduksjon av løsninger, prisestimat Ny innleveringsfrist 1.løsningsforslag - Tidsplan Ny frist ift meddelelse av prekvalifiserte 22. april Prosedyreregler invitasjon, reduksjon av løsninger, prisestimat Ruteproduksjon linje Gult tekst viser eventuelle endringer/korrigeringer i tekst i forhold til det som ble skrevet i forrige versjon. Gjelder ikke tabellen for passasjererstatistikk og bonusordningen avsnitt Side 2 av 13

3 1 Spørsmål pr Uoverensstemmelser i ruteproduksjon (dok.nr ) a. Linje 523 ikke med i prod. beregning, kun ruteutskrifter. b. Linje 453 ikke med i prod. beregning, kun ruteutskrifter. c. Linje :20+ 13:25 ligger i ruteutskrifter, ikke i prod. beregning. d. Linje 421 ligger i prod. oversikt, ingen ruteutskrifter. e. Linje 420 Sand- Bruvoll- Sand kun i ruteutskrifter, mangler i prod. f. Linje 400 kl. 13:19 Sand- Kvg. Man- lør i prod. oversikt antall 116, mangler i ruteutskrifter. g. Linje 400 kl. 14:36 Kvg- Sand Man-lør i prod. oversikt antall 116, mangler i ruteutskrifter. h. Linje 500, er denne komplett i alle perioder? i. Skal det ikke kjøres fra Hamar linje 400 søndager sommer? Spørsmål, a g, omhandler skoledager. a. Linje 523; rutekm er blitt sammenblandet med 522, er rettet opp. b. Linje 453; Produksjonen er med i fila Prodberegning c. Linje 443; feil er rettet opp. d. Linje 421; Sammenlignet av spørsmålsstilleren ift feil versjon av ruteproduksjon e. Linje 420; Sammenlignet av spørsmålsstilleren ift feil versjon av ruteproduksjon f. Linje 400 kl. 13:19; Sammenlignet av spørsmålsstilleren ift feil versjon av ruteproduksjon g. Linje 400 kl. 14:36; Sammenlignet av spørsmålsstilleren ift feil versjon av ruteproduksjon h. Linje 500; første avgangen Flisa Kongsvinger mangler. Dette er rettet opp. i. Linje 400 søndager; skal ikke kjøres i skolens sommerferie Tilleggsinformasjon oppdateringer av kunngjort ruteproduksjon For dokumenter ProduksjonsBeregningXXXXXXX2015-mm-dd (rutetidtabeller) vil kun endringer bli kunngjort for den enkelte linjen som har endringer. «Endringsdokumentene» vil bli lagret som 600_ProduksjonsberegningerTidtabellLinjnrXXX_2015-MM-DD. Filen «RuteprodREGTOPP_ » vil normalt ikke bli rettet opp ved endringer. Grunnet flere mindre feil har vi dog valgt til å legge ut en ny oppdatert «RuteprodREGTOPP». Dokument 400_ProduksjonsBeregning2015-MM-DD vil bli oppdatert med ny versjon. Ruter for 17. mai 2017 kjøres som «søndagsrute» og er lagt inn i ny produksjonsberegning (dok.nr. 400). Side 3 av 13

4 2 Spørsmål pr Overtakelse av 7 stk busser/kjøremateriell Viser til punkt 2 Overtakelse av kjøremateriell i materiellbeskrivelsen. Er dette et absolutt krav? Er prisen operatør skal betale for bussene den samme som står i prisskjema? Svaret er ja. I forhold til innlevering av første løsningsorienteringsforslag er det det som er beskrevet i kunngjorte dokumentene det som gjelder Tilleggsinformasjon - utfordring til tilbyderne Oppdragsgiveren vil ha tilbakemelding på hvilken dokumentasjon som tilbyderne krever. Er det riktig med en «felles» besiktelse? Om ja, når skal dette skje? Før endelig tilbudsfrist i juni? Overtakelsen av de 7 bussene vil bli en transaksjon mellom nåværende eier og den som vinner kontrakten. Dette betyr at Oppdragsgiveren ikke vil ha ansvar eller kan kreves å stå til ansvar for kjøretøyene. Hvordan ser tilbyderne på dette og hvilken løsning(er) ser tilbyderne? I henhold til avtale plikter dagens operatør å ha serviceavtale for bussene som minimum skal omfatte motor, drivverk og elektroniske systemer. Dagens operatør skal også sørge for løpende vedlikehold og skadeutbedringer av bussene. Bussene skal på overføringstidspunktet leveres uten synlige skader, unormal slitasje eller mangler på karosseri, glassruter og interiør. Tekniske systemer skal også fungere iht. sin intensjon. Det er fullt mulig for en tilbyder å bruke disse bussene også i materiellkategori II Lokal/skole. 2.2 Alderskrav ift materiellkategori II (lokal/skole) Viser til punkt 1.2 Alderskrav i materiellbeskrivelsen. a. Er dette et absolutt krav? b. Det er en betydelig overvekt av materiellkategori II Lokal/skole. Hver buss kommer i gjennomsnitt til å kjøre et sted mellom og km/år. Å ha så strenge krav i denne materiellkategorien virker på oss unødvendig fordyrende. Hvordan stiller oppdragsgiver seg til denne problemstillingen? Vi er også av den oppfatning at bussen bør tilpasses kunden. På skolebusser er ikke kunden kravstor når det gjelder materiell, og krever som oftest ikke nye busser. a. I forhold til innlevering av første løsningsorienteringsforslag er det som er beskrevet i kunngjorte dokumentene det som gjelder. b. Grunnet at oppdragsgiveren er kjent med at mange busser vil få forholdsvis lav vognkilometer pr år er det åpnet for eldre materiell. Det er lagt opp til at en operatør kan ha lokal-/skolemateriell som er over seks år gammelt ved oppstart av kontrakten (1. gangsreg ). Dette innebærer at dette materiellet kan være opp til 16,5 år gammelt ved kontraktens utløp. Side 4 av 13

5 2.2.1 Tilleggsinformasjon vedrørende lokale forhold og materiell - En lav jernbaneundergang i Brandval (kun minibuss). - Topografi (bratte gate) i Kongsvinger som kan gi større utfordringer under vinterhalvåret. - Oppdragsgivere vil endre gjennomsnittsalderen for materiellkategori II Lokal/skole til 12 (tolv) år. 2.3 Bonusordningen Viser til punkt 5 Bonusordning i Økonomiske betingelser. a. Kan Oppdragsgiver legge ut oversikt over antall registrerte valideringer i dag? b. Er kravet om at passasjerveksten skal være 4 % for at bonus skal utbetales et absolutt krav? Hvordan har Oppdragsgiver tenkt at de skal klare en vekst på 4 % i et område med befolkningsnedgang? «Oppdragsgiver kan fjerne bonusordningen». Hvordan kan vi som Operatør prise inn i tilbudet en bonus som Oppdragsgiver kan fjerne uten forhandling? «Oppdragsgiver kan endre bonusordningen/beløpene». Å beregne en årlig bonus ut i fra denne modellen blir svært vanskelig. Hvordan stiller Oppdragsgiver seg til problemstillingen om at bonus ikke vil bli priset i tilbudet fra operatør? a. Oppdragsgiver vil gi ut informasjon om passasjererantall; ordinære betalende reiser, validerte skolereiser og potensialet av godkjente (innvilget) skolereiser (se punkt 2.3.1). b. I forhold til innlevering av første løsningsorienteringsforslag er det det som er beskrevet i kunngjorte dokumentene som gjelder. Bonusordning er en «bonus» som kan utbetales som et tillegg «over» den normale fastlagte godtgjørelsen. Hvordan tilbydere forholder seg til dette får hver tilbyder selv bestemme. Totalt har Hedmark Trafikk ligget på en vekst på over 3 % de siste årene for ordinære betalende reiser. Side 5 av 13

6 2.3.1 Tilleggsinformasjon passasjerstatistikk (bonusordningen) Nedenstående tabell viser at det ikke har vært mulighet til å oppnå «bonus» tidligere (+0,27%). Det ble i 2014 kjørt ca avganger. En økning på 4,00 % tilsvarende ca flere reiser. Der det er størst potensiale til økning er på strekningene; Charlottenberg-Kongsvinger-Elverum, Kongsvinger-Sand/Skarnes og bybussen i Kongsvinger ble det kjørt ca avganger. Oppdragsgiveren mener at det er et potensiale for at det fra og med vil kunne gi utbetaling for denne kontrakten grunnet bl.a. følgende endringer: - universelt utformet materiell (ikke eldre enn ) som er tilgjengelig for alle, - trådløst internett, - mobil billettering («mobillett»), - bedre rutetilbud tilpasset togavganger, - ny linje mot Eidsvoll jernbanestasjon fra Odalen, - bonusordning som bidrar til bedre og riktigere billettering av sjåførene. Antall reiser for linje , Glåmdalen (Fara billettsystem) Reisetype Endr. i antall Endr. i % Mål Enkelt ,27 % Periode ,36 % Sum ,27 % 4,00 % Skole ,52 % Total ,52 % Bonus pr reise kr 0,50 kr 0,50 Beregnet bonus kr kr Antall reiser 2014, linje ift "riktig" registr./avgangstid Antall Andel I turer over 30 minutter forsinket* ,44 % I turer mellom 0 til 29 minutter forsinket ,03 % I turer startet fortidlig 0 til over 30 min.* ,53 % Totalt ,00 % * reduserer bonusutbetalingen avvik 0,86 % Korrigert utbetaling for 2014: -52,97 % kr Det finnes videre et potensiale for å få opp bonusutbetalingen. Dette gjelder ikke validerte skolereiser (i Fara) beregnet for respetive år. År Beregnet* Faktisk Avvik Beregnet "merbonus" kr kr *Tall iht godkjente skoleskyssøknader fakturert berørte kommuner. Med utgangspunkt i 2014 og at vi forutsetter ; økning med 4,00 % er oppnådd, at alle turer er startet riktig i billettsystemet samt at flere reiser blir riktig validert elektronisk i billettsystemet. Med dette som utgangs punkt ville en «tenkt» bonusutbetaling for 2014 ha blitt på kr , men med potensiale til kr ( ). Oppdragsgiveren reserverer seg for evt. regnefeil o.l. og forplikter seg ikke til nevnte beregninger. Side 6 av 13

7 2.4 Regulering av godtgjørelse indeksregulering årlig eller oftere Viser til punkt 4.1 Regulering av godtgjørelse for rutekilometer. «Prisregulering foretas en gang per år» Vi som Operatør er opptatt av å få dekt våre kostnader i det de inntreffer. Med regulering én gang per år vil vi ikke få dekt våre kostnader i det de inntreffer. Dere skriver i innledningen i dette kapittelet at Dere er opptatt av å redusere risikoen for å gi en fordel for Oppdragsgiver. Med én indeksregulering i året blir risikoen ubalansert noe som ikke vil være en fordel for Oppdragsgiver. Hvordan stiller Oppdragsgiver seg til denne problemstillingen? I forhold til innlevering av første løsningsorienteringsforslag er det det som er beskrevet i kunngjorte dokumentene som gjelder. Som beskrevet i dokumentasjonen pågår et arbeid med indeksregulering i Kollektivtrafikkforeningen regi. Vi beskriver også her at en vurdering av endring av indeksreguleringen kan bli et tema når dette arbeid er klart. 2.5 Anlegg tilbys ikke av oppdragsgiveren Oppdragsgiver er som Operatør opptatt av en best mulig konkurranse om dette oppdraget. a. Har Oppdragsgiver vurdert å stille med anlegg i Kongsvinger i denne konkurransen? b. Kan Oppdragsgiver opplyse om eier av de anleggene som blir benyttet i dag? c. Kan Oppdragsgiver opplyse om hvem som blir benyttet som undertransportør(er) i dag? Dette er opplysninger som er viktige i forhold til å se på ulike løsninger for produksjon og plassering av depot. Hvis vi ikke får disse opplysningene må vi bruke mye ressurser for å finne ut av dette selv. a. Svar Oppdragsgiveren vil oppdateres. opptatt av at alle tilbydere skal ha like vilkår å konkurrere på. Det skal også være likebehandling av tilbyderne. Oppdragsgivere har derfor valgt og ikke tilby anlegg uten lar dette bli tilbyderens ansvar. For ruteproduksjon er det åpnet for nye løsninger derfor er bl.a. start- og sluttider for skolene kunngjort. Ifm. en «ny» produksjonsløsning ville det være feil og fastlegge hvor anlegg skal være plassert med tanke på logistikk o.l. b. Ja, vi vil redegjøre for anlegg (pr ) som evt. benyttes i dagens ruteproduksjon. c. Nettbuss Øst AS er i dag utøvende busselskap i området på en eldre ikke anbudsutsatt kontrakt. Oppdragsgiveren er ikke kjent med at Nettbuss Øst bruker noen undertransportør. Side 7 av 13

8 2.5.1 Tilleggsinformasjon anlegg pr gjenåpnet Nord-Odal Glåmdal Ja Maskinvask, Full Ca Rom Eiendom AS service Betong Årnes Glåmdal 1 1 Ja Håndvask Privat leieavtale innvendig i buss Reservasjon for feil, sist oppdatert Oppdragsgiver kan ikke holdes ansvarlig for ovenstående tilleggsinformasjon over anlegg. Noe mer informasjon vil ikke bli gitt. 2.6 Sted Region Ant. busser Svar vil oppdateres stasjonert Elverum Tankanlegg Sør- Østerdal Ant. garasjepl. Vask og servicefasiliteter 20 (35) 17 Ja Maskinvask Full service Flisa Solør 20 6 Ja Vaskehall (håndvask) Kontor på rutebilstasjon. Linna Solør 2 4 Nei Håndvask innvendig i buss Kongsvinger Glåmdal 18 (27) 16 ja Maskinvask Full service Lundersæter Glåmdal 2 3 Nei Håndvask innvendig i buss Austmarka Glåmdal 4 5 Nei Håndvask innvendig i buss Matrand Glåmdal 12 5 Ja 7 plasser under snutetak Sør-Odal Glåmdal 0 2 Nei Nedlagt ca. 1994, men vurderes Byggeår/ -type Ca Stål Tidsplan/Tidsfrister - «i praksis innlevering av to tilbud» Huseier Privat leieavtle på flere eiendommer v/bekkevoll Flere eiendommer Viser til punkt 4.4 «Tidsplan» i 200-Konkurransegrunnlag del A Beskrivende dokumenter. Oppdragsgiver legger opp til en konkurranse som er svært ressurskrevende. Konkurransen innebærer i praksis utarbeiding av to tilbud. Det siste tilbudet tilbyder skal utarbeide må gjennomføres i løpet av 2 uker. For å gjennomføre dette på en god og hensiktsmessig måte, ber vi om at frist for endelig innlevering av tilbud endres med 3 måneder. Konkurransen ble kunngjort De siste dokumentene ble tilgjengelige Bruken av «konkurransepreget dialog» minner sterkt om «konkurranse med forhandlinger» i den formen den benyttes her. Oppdragsgiver legger ikke opp til at partenes tids- og ressursforbruk skal være noe annerledes enn i en konkurranse med forhandling. Det endelige tilbudet har en planlagt leveringsfrist til I praksis blir det ikke «to» tilbud som skal leveres. Den skal et løsningsforslag leveres som vil bli et utgangspunkt i den videre dialogen. De punkter der det kan komme mest endringer i dialogfasen er listet opp i pkt. 4.2 i utkast til prosedyreregler for konkurransen. Dette er sentrale, men Div. Ca Nettbuss Øst AS Tre Ca Privat leieavtale Stål Ca Nettbuss Øst AS Tre Ca Nettbuss Øst AS Tre Div Privat leieavtale / Stål/tre Nettbuss Øst AS Ca Nettbuss Øst AS Tre Side 8 av 13

9 avgrensede områder. Dette betyr at store deler av løsningsforslaget til tilbyderne bør kunne benyttes i det endelige tilbudet. Oppdragsgiver vurderer det derfor slik at tilbyderne derfor vil ha tid til å jobbe med det endelige tilbudet. På nåværende tidspunkt indikerer ikke tilbakemelding fra påmeldte interessentene at det vil bli stor endringer i forhold til de utkast til endelige konkurransegrunnlag som er kunngjort. Vi ser det derfor på nåværende tidspunkt at tidsplanen holdes. Vi er dog åpne for endringer etter at vi har hatt / er i dialogfasen i mai måned. 2.7 Ruteproduksjon linje 400 Viser til produksjonsfilene og linje 400. a. Avgang kl fra Sand til Kongsvinger har feil antall dager i ruteproduksjon. 116 dager er angitt. Dette burde være 306 dager. Hvor mange dager skal trafikkeres? b. Avgang kl fra Kongsvinger til Sand ank ( 73,940 km) har feil antall dager i ruteproduksjon. 116 dager er angitt. Dette burde være 306 dager. I tidtabellen går bare turen til Sand ank.10.40(46,270 km). Hvor mange dager skal trafikkeres? Hvor skal turen slutte? c. Avgang kl fra Kongsvinger til Sand har feil antall dager i ruteproduksjon. 116 dager er angitt. Dette burde være 306 dager. Hvor mange dager skal trafikkeres? d. Avg. kl fra Kongsvinger til Skarnes starter i ruteproduksjon ved Kongsvinger stasjon og i Regtoppexport ved Rema 1000 Kurusand. Hvor skal turen starte? a. Avgang kl fra Sand til Kongsvinger. Avgangen er IKKE inne på skoledager, 190 dager, kun på skolefri alle hverdager, samt lørdager og søndager b. Avgang kl fra Kongsvinger til Sand ank Avgangen er forskjellig. På skoledager rett til Sand, 46,27 km, skolefri og lørdager om Knapper, 73,94 km. Så den ulik, men med i totalt 306 dager. c. Avgang kl fra Kongsvinger til Sand. Avgang er IKKE satt opp på skoledager. d. Avg. kl fra Kongsvinger til Skarnes. Skal starte ved Kongsvinger stasjon. Her er det en feil. Forhold dere kun til rutetabellen. 2.8 Ruteproduksjon linje Viser til ruteproduksjon. a. Linje 442. Regtoppexport har km - ruteproduksjon og tidtabell har km. Hva er rett kilometer? b. Linje 443. Mandag - søndag og fra Ullern skole finnes med i Regtoppexport men ikke i ruteproduksjon. Finnes i tidtabell mån- fre. Hvilke dager skal turen trafikkeres? c. Linje 450. Regtoppexport og ruteproduksjon har ulike km på alle turer. Hva er rett kilometer? d. Linje 452. Regtoppexport og ruteproduksjon har ulike km på alle turer. Hva er rett km? e. Linje 453. Finnes i regtoppexport og tidtabell men ikke i ruteproduksjon. Hvilken busstype og trafikkeringsperiode gjelder? f. Linje 500. Kongsvinger til Flisa söndag 100,080 km finnes ikke med i Regtopp export skal være 55,090 km. Hva er rett kilometer? Side 9 av 13

10 g. Linje 500. Place til Kongsvinger kl , 16,34, finnes med i Regtoppexport men ikke i ruteproduksjon og tidtabell. Skal turene trafikkeres? h. Linje 500. Flisa rådhus kl söndag finnes med i regtoppexport men ikke i ruteproduksjon og tidtabell. Skal turen trafikkeres? i. Linje 500. Flisa rådhus kl lördag finnes med i regtoppexport men ikke i ruteproduksjon og tidtabell. Skal turen trafikkeres? j. Linje 500. Place til Kongsvinger kl , 10,34, og finnes med i Regtoppexport men ikke i ruteproduksjon og tidtabell. Skal turene trafikkeres? k. Linje 502 och 504. I dagens tidtabell trafikkeres linje 502 og 504. Disse linjene finnes ikke med i ruteproduksjon og regtoppexport. Er dette riktig? a. Linje ,46 km pr er det riktige. Produksjonen er med i 400- ProduksjonsBeregning b. Linje 443. Avgangene kjøres: 1220 ons, og 1325 man, tirs, tors, fre. Km på begge er 16,98 km. c. Linje 450. Her mangler det lenkeavstander i produksjonen er 19,58 km og ,33 km d. Linje tur pr dag på 9,93 km. e. Linje 453. Er skolerute som kjøres 190 dager med busstype 3. f. Linje 500. Kongsvinger til Flisa söndag. Rett kilometer er 55,09 km. g. Linje 500. Vi undersøker spørsmålet videre, men rutetabellene viser riktig avganger mv. h. Linje 500. Flisa rådhus kl söndag skal ikke trafikeres. i. Linje 500. Flisa rådhus kl lördag skal ikke trafikeres. j. Linje 500. Vi undersøker spørsmålet videre, men rutetabellene viser riktig avganger mv. k. Linje 502 og 504. Ja, dette er helt nye ruteopplegg (som fremkommer i anbud) settes i verk 22. juni i I sum betyr opprettingen i produksjonen pga feil som er registrert i disse spørsmål en økning på 8.307,4 km pr år. Ny produksjonsberegning utgis ikke nå, men på et senere tidspunkt/eller når det avdekkes større feil. 2.9 Trådløst internett Viser til punkt 9.4 «Internett» i Materiellbeskrivelse. «Alle kjøretøy skal ha trådløst internett som dekker hele passasjerområdet.» Er dette et absolutt krav? Etter vår mening bør bussene utstyres etter kundens behov. Vi kan ikke se at materiell som skal kjøre skoleelever eller lokalbuss i området skal ha behov for internett ombord. Dette vil gjøre tilbudet dyrere enn nødvendig. Hva er Oppdragsgiver sine synspunkter rundt dette? I forhold til innlevering av første løsningsorienteringsforslag er det det som er beskrevet i kunngjorte dokumentene som gjelder. Oppdragsgivere vil etter ha trådløst internett i alle «busskontrakter» inklusive lokal- /skolebusser med unntak for «Rutetransport Glåmdalen 2016» sitt område. Oppdragsgiver har i Hamarregionen siden tilbudt trådløst internett i alle busser inkl skoleskyss. Det er flere ganger gitt meget god tilbakemelding på dette fra alle kunder. Side 10 av 13

11 3 Spørsmål pr Start- og sluttider for skoler For skoleruter som nevnt i «205 Prosedyreregler Bilag 5 Start og sluttider Sør-fylket » ser det ut som om det ikke foreligger produksjonsberegning for disse rutene? Når vil disse bli offentliggjort? Vedlegget er til informasjon og for dem som ser etter nye produksjonsløsninger. Det som fremkommer i nevnte bilag er «start- og sluttider» for berørte skoler i området for anbudet. I avsnitt 4.2 Prosedyreregler, siste kulepunkt står følgende: HT er åpen for alternative produksjonsløsninger (ift. foreliggende rutetidtabell) for skoleskyss og for ordinære betalende kunder, som gir et godt tilbud tilpasset alle kundegrupper, men til en lavere, mer kostnadseffektiv og miljøvennlig produksjonsinnsats.grunnet dette vedlegges også inneværende års start og sluttider for de skoler som er berørt av dette anbudet. Oppdragsgiveren erkjenner at det kan finnes andre løsninger for ruteproduksjon. Vi er derfor åpne for nye løsninger forutsatt at skolene får den skyss som kreves (ref. start- og sluttider) samt at pålagte korrespondanser blir fulgt opp (f.eks. i forhold til: tog (Kongsvinger og Elverum), linje 170 Elverum-Gjøvik o.l.). Nye løsninger kan forså vidt kreve endringer av skolenes start- og sluttider, men da må dette fremgå i en eventuell produksjonsløsning (endringer innenfor minimalt av minutter kan faktisk være mulig å gjennomføre). 3.2 Prosedyreregler invitasjon, reduksjon av løsninger, prisestimat a. Kan Oppdragsgiver bekrefte at alle kvalifiserte tilbydere som leverer løsningsforslag vil inviteres til dialogmøter? b. I Prosedyrereglene pkt. 4.2, 2. avsnitt står det at antall løsninger kan reduseres i løpet av dialogen på grunnlag av tildelingskriteriene. Vi antar at dette betyr at det kun er løsninger som utelukkes, og at alle Deltagere vil ha adgang til å gi tilbud når endelig konkurransegrunnlag publiseres. Kan Oppdragsgiver bekrefte at dette er korrekt oppfattet? c. Oppdragsgiver ber om utfylt prisskjema i Løsningsforslag. Vi antar at prisen vi gir i et Løsningsforslag basert på utkast til konkurransegrunnlag er et uforpliktende estimat, ikke en bindende pris. Kan Oppdragsgiver bekrefte dette? a. Alle prekvalifiserte tilbydere som leverer løsningsforslag vil inviteres til dialogmøter. b. «Oppdragsgiver vil i løpet av dialogen kunne redusere antall løsninger som Oppdragsgiver ønsker å diskutere». Normalt vil hver tilbyder bare tilby en løsning. Antallet løsninger og dermed deltagere kan derfor bli redusert før endelig konkurransegrunnlag publiseres. Sannsynlighet for at reduksjon skjer er minimal da Oppdragsgiveren mener at alle tilbydere er leveringsdyktige. c. Pris oppgitt i forbindelse med første løsningsforslag er ikke bindende. Side 11 av 13

12 3.3 Ny innleveringsfrist 1.løsningsforslag - Tidsplan Etter flere henvendelser i forhold til første innleveringsfrist utsetter Oppdragsgiveren første innleveringsfrist med en uke. - Innlevering av første løsningsforslag blir derfor 11. mai kl 12:00. Tidsplanen, se punkt 4.4 i prosedyreregler forskyves en uke frem i tiden. Se også besvarelse i avsnitt 2.6 i dette dokumentet; «Vi er dog åpne for endringer etter at vi har hatt / er i dialogfasen i mai måned». Dette innebærer at også tilbudsfrist 19. juni kl 12:00 (opprinnelig , kl 12:00) kan bli endret etter dialogen. 3.4 Ny frist ift meddelelse av prekvalifiserte 22. april 2015 Oppdragsgiver utsetter meddelelse om hvilke søkere som er blitt prekvalifiserte med en dag til i løpet av 22. april Prosedyreregler invitasjon, reduksjon av løsninger, prisestimat a. Ref Prosedyreregler-Bilag1 Prisskjema og Prosedyreregler-Bilag3 Deltagers forslag til avvikende løsninger i Løsningsforslaget. Det ønskes en avklaring på hvordan prisskjemaet og avviksskjemaet skal ses i sammenheng. Følgende eksempel kan belyse problemstillingen: Om operatørens løsningsforslag gir en totalpris på MNOK 100,0 som gjenspeiles i Prisskjema. Dette løsningsforslaget inneholder et avvik fra Konkurransegrunnlaget som av operatør er verdsatt til å bety en økonomisk effektivisering på MNOK 2,0. Skal det i Avviksskjemaet tredje kolonne da stå MNOK -2,0 (hvilket betyr at løsningsforslaget er trukket fra 2 mill.kr ift. konkurransegrunnlaget) eller MNOK + 2,0 (hvilket betyr at dersom avviket korrigeres til konkurransegrunnlaget vil prisen bli 2 mill.kr dyrere)? b. Kan bilag 3 legges ut i word format? a. Oppdragsgiver ønsker at inngitte priser fremstilles på lik måte. Oppdragsgiver tolker tilbyderens ovenstående eksempel på følgende måte. Totalkostnaden inklusive avvik er 98 mill.kr. Avviket spesifiseres da i «Bilag 3» som «+» 2 mill-.kr. b. Bilag 3 er/blir kunngjort i word-format. 3.6 Ruteproduksjon linje 640 I dokument 410 Produksjonsberegning-Skoledager har dere en rute 640 Sønsterud skole- Gjesåsen-Karlottkrysset. Denne kan vi ikke finne igjen i produksjonsberegningen, dokument 400 produksjonsberegning Skal denne ruten kjøres? Feil i produksjonsberegningen. Rute 640 Sønsterud skole-gjesåsen-karlottkrysset skal kjøres. Noe som gir 7.649,4 rutekm mer i produksjonsberegningen (dok.nr. 400). Side 12 av 13

13 3.7 Ruteproduksjon linje 640 Rute 450: Rutekm. for turen 1310 fra Sander sentralskole til Skarnes Korsmo mangler i dokumentasjonen. Spørsmålet er besvart. Se avsnitt 2.8 bokstav c. Side 13 av 13

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport

Referat fra tilbudskonferanse for avvikstransport Møtereferat Dato 13.04.2016 Tid 09.00-11.30 Sted Møterom Bjørvika, tidl. Trafikanten Tilstede Representantar fra Schaus buss, Norgesbuss, Minibuss 24/7, Nettbuss, Nobina, Unibuss og Ruter Versjon 1.0 Referat

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser

Vedlegg 2 Økonomiske betingelser Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 2 Økonomiske betingelser 08.05.2015 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Spørsmål og svar 1-14

Spørsmål og svar 1-14 KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT Drift av fergesambandet Revsnes- Flesnes Spørsmål og svar 1-14 Finnsnes, 14.3.2016 Spm 1 Vedlegg 1 kravspesifikasjon punkt 2.1 fotnote 2. "Ved nybygg skal fartøyet tilfredsstille

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Rammeavtale skadedyrbekjempelse

Rammeavtale skadedyrbekjempelse Rammeavtale skadedyrbekjempelse Generell Informasjon Versjon 3 Url http://com.mercell.com/permalink/32462605.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201100882 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dato for offentliggjørelse

Detaljer

Konkurransedokument. KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II. Engangskjøp

Konkurransedokument. KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II. Engangskjøp ANDEBU KOMMUNE I hjerte av Vestfold Konkurransedokument KONKURRANSE for kjøp under NOK 1 600.000 eks. mva., jf. forskriftens del I og II Anskaffelsen gjennomføres som konkurranse med forhandling. Inventar

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Versjon: 09.09.2011 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Under EØS terskelverdi Drosjetransport for Ringerike kommune - 11/3449 Tilbudsfrist: 3.10.2011 klokken 15.00 1 Dokumenter Denne forespørselen bestør av: et (dette

Detaljer

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 28.05.2014 Flerkulturelt råd 28.05.2014 Fylkesrådet

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016

Hedmark Trafikk FKF. Kontrollutvalget 10. Mai 2016 Hedmark Trafikk FKF Kontrollutvalget 10. Mai 2016 2015 2025 Trønderbilene Nøkkeltall 2015 Ca. 6,6 mill. reiser Ca. 2,1 mill. ord.reiser Ca. 4,5 mill. skolereiser Ca. 700 sjåfører Ca. 300 busser i daglig

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014

Hedmark Trafikk. Samferdselskomiteen 2. juni 2014 Hedmark Trafikk Samferdselskomiteen 2. juni 2014 3 i foretaketsvedtekter HedmarkTrafikker et foretaksomskalha ansvarfor overordnetruteplanleggingog markedsføringavkollektivtilbudet,samtsamordningavdrift

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 2.1 Inndeling i rutepakker 2.2 Beskrivelse av den enkelte rute 3 KRAV TIL BUSSMATERIELL I

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: MAT OG DRIKKE 2 VADSØ 24.01.2016 Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst. Alle spørsmål/endringer som

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje 25 2017

Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester Indre by 2017 og linje 25 2017 Møtereferat Dato 01.03.2016 Tid 09.00-12.30 Sted Møterom Bjørvika Tilstede Representantar frå Nettbuss, Nobina, Norgesbuss, Unibuss, SWECO og Ruter Versjon 1.0. Referat fra tilbudskonferanse for busstjenester

Detaljer

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli kommune Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Spørsmål og svar Inn- og utgående faktura Rev 2.0 Side 2 av 6 Innhold: 1 INTRODUKSJON... 3 2 SPØRSMÅL OG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av manuelle rullestoler, elektriske drivhjul og trappeklatrere. Det var anført at innklagede

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

- I kompetanseprofil ønskes navn, tittel, utdanning, erfaring og sertifiseringer.

- I kompetanseprofil ønskes navn, tittel, utdanning, erfaring og sertifiseringer. Generelt 1. Det er et likelydende krav i flere av delleveransene, spesifikt krav KL-1-18, MT-1-17, GR-1-15, SK-1-15, MFP-1-20 og SR-1-14, som ber om at leverandør oppgir navn og kompetanseprofil. Vi ønsker

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av tilbud. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om kjøp av veilysvedlikehold. Klagenemnda fant at timeprisen for tilleggsarbeider

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk)

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk) Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-11 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1743/11 77 78 80 46 19.01.2011

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Incitamentsordning for Konkurransen om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 6 Incitamentsordning Versjon 2.6 Sist Oppdatert: 09.09.2010 1. Generelt om kvalitetsoppfølging og kvalitetskrav

Detaljer

EØS 012-2011 Driftstjenester telefoni og ekspedientstøtter- og kontaktsenter

EØS 012-2011 Driftstjenester telefoni og ekspedientstøtter- og kontaktsenter EØS 012-2011 Driftstjenester telefoni og ekspedientstøtter- og kontaktsenter Generell Informasjon Versjon 8 Url http://com.mercell.com/permalink/29231452.aspx Ekstern anbuds referanse ID Frist for å stille

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget:

(3) Anskaffelsesprosedyren er beskrevet som åpen tilbudskonkurranse. I tillegg er det angitt i konkurransegrunnlaget: Innklagede gjennomførte en konkurranse om arbeidsmiljøundersøkelse i kommunen. Klagenemnda kom til at det ikke var kunngjøringsplikt, da anskaffelsens verdi på kontraktsundertegningstidspunktet syntes

Detaljer

Transport av laboratorieprøver og annet gods

Transport av laboratorieprøver og annet gods Divisjon for eiendom og intern service Innkjøp- og logistikkavdelingen og annet gods VEDLEGG A SPESIFIKASJON OG KRAV TIL TJENESTEN SAK NR.: 200601101 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen

Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Bistand til rekruttering av fiskeridirektør/leder for Fiskeridirektoratet i Bergen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43753251.aspx External tender id 2014-512642 Ajour number Sak 14/3467

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2087 Q37 Tone Hiorth NY BUSSHOLDEPLASS I VIKERSUND RÅDMANNENS FORSLAG: Bussholdeplassen i Vikersund anlegges langs Vikersundgata, slik skisse

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. vedrørende. Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg. Eidsiva Anlegg AS

Kvalifikasjonsgrunnlag. vedrørende. Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg. Eidsiva Anlegg AS Kvalifikasjonsgrunnlag nr. AVT-00059 vedrørende Rammeavtale gravetjenester linjebygging og kabelanlegg (heretter Eidsiva) Mars 2012 Prekvalifisering Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Saksnr 2009/4507 Tilbudsfrist 1. oktober 2012 Prosedyrebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og deler av Indre Østfold Tilbudsfrist 10.09.12 kl 1200 Saksnr 2011/13786 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk

Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Spørsmål og informasjon Konkurranse om kontrakt om levering telefoni- og mobiltrafikk Dette dokumentet inngår som en del av konkurransegrunnlaget, jf konkurransegrunnlagets punkt 1.8. Eventuelle spørsmål

Detaljer

Parallelle rammeavtaler vikartjenester, to separate rammeavtaler, Oslo og Leikanger

Parallelle rammeavtaler vikartjenester, to separate rammeavtaler, Oslo og Leikanger Parallelle rammeavtaler vikartjenester, to separate rammeavtaler, Oslo og Leikanger Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42440394.aspx External tender reference id Kulturrådet: 13/06915,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt

KONKURRANSEGRUNNLAG. Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt KONKURRANSEGRUNNLAG Utarbeidelse av Områdereguleringsplan Grimstads havneområde, Østerbukt - Grømbukt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER... 2 3. STRUKTURERING AV TILBUD...

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, Poststed Hamar Kontaktpunkt: Ved: Per Christer Konterud innkjop@hedmark-trafikk.no

Detaljer

Leie av ambulansestasjon på Notodden

Leie av ambulansestasjon på Notodden Leie av ambulansestasjon på Notodden Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40085385.aspx Ekstern anbuds ID M300304/JUL200995 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Detaljer

Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl.

Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl. Rammeavtale Håndverkertjenester på Bergensbanen Øst strekningen Ringerike - Haugastøl. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/47859006.aspx Ekstern anbuds ID 2014-918785 Saksnummer

Detaljer

Beskrivelse av bonus/malus-ordningen for pilot

Beskrivelse av bonus/malus-ordningen for pilot Notat Dato: 06.09.2017 Versjon: 1 Til: Den det måtte gjelde Kopi: Arkivref.: Choose an item. Beskrivelse av bonus/malus-ordningen for pilot Hensikt Hensikten med notatet er å presentere ulike alternativer

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST

Vedlegg 6. Versjon Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Vedlegg 6 Versjon 0.41 23.08.2017 Beskrivelse av incitamentsordning Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde Lillestrøm, Sørum og Fet UTKAST Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 DEFINISJONER...

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre?

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre? 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015»

Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Referat fra Befaring av brukte busser (hver enkelt busstype) ifm konkurranse om «Busstjenester i Nittedal 2015» Tilstede i møte: Interessenter: Se vedlagt deltagerliste Referent: Lise Marie Johansen Befaringen

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag Rettelse/ endring nummer 33 08.11.2013 Det er

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter

Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter KONKURRANSEGRUNNLAG Begrunnelser for oppsigelser i leieforhold og bruk av korttidskontrakter Sak HTU/001 Tilbudsfrist: 28.10.15 Kl. 12:00 Side 1 av 7 Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av formingsmateriell til skole, skolefritidsordning og barnehage. Klagenemnda

Detaljer

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER

Statens naturoppsyn kravspesifikasjon tjenestebiler Bilag 1. Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER Statens naturoppsyn KRAVSPESIFIKASJON RAMMEAVTALE TJENESTEBILER KJØP AV NYE BILER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DATO: 10. mars 2014 1 1. Innledning Statens naturoppsyn forutsetter å inngå rammeavtale innenfor

Detaljer

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget Samferdsel Registrerte tilbydere/ interessenter Vår ref.: 200902849-13 / N07 Lillehammer, 3. november 2009 Deres ref.: Endringsmelding nr 5. Spørsmål til konkurransen og rettelse av konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av rammeavtale for rehabilitering av betongdekker på Bergen lufthavn Flesland. Klagers

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

Anskaffelse av vikarer til Arkiv og Kontorfaglig kompetanse

Anskaffelse av vikarer til Arkiv og Kontorfaglig kompetanse Anskaffelse av vikarer til Arkiv og Kontorfaglig kompetanse Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42824502.aspx Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date 1/20/2014

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Osbuss AS Postboks 19 5206 OS Deres referanse Vår referanse Dato 2009/31 26.08.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Incitamentsbeskrivelsen

Incitamentsbeskrivelsen Vedlegg Versjon 1 23.09.2014 Incitamentsbeskrivelsen Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 BONUSELEMENTER... 2 2.2 ØKONOMISK OMFANG OG FAKTURERING... 2

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en helhetlig tiltaksplan vedrørende opprydning i forurenset sjøbunn i havnebassenget fra Høvringen

Detaljer

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering VED KJØP AV NÆRINGSMIDLER TIL KANTINER OG STORHUSHOLDNING Varegruppe 1, 2 og 3 I BALSFJORD KOMMUNE Side 1 av 5 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer