Spørsmål og Svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar"

Transkript

1 Nr dato Spørsmål Svar Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format. I Trapeze er det registrert nøyaktige koordinater til holdeplassene. Dette gir et riktig utgangspunkt for rutetrase og avstandsberegning. Holdeplassnumrene er hentet fra annet system, og Oppragsgiver har per dato ikke oversikt som sammenstiller disse systemene. Dette er er så langt vi kan se ikke avgjørende for anbudsarbeidet Kan Oppdragsgiver legge ut rutetabeller for rutepakke 5? Rutetabeller er lagt ut på Mercell.no Kan Oppdragsgiver legge ut informasjon om de som har frikort i dag i? Antall frikort fremgår av mannskapsskjema Vi mangler tidtabell for linje 341, 344 og 371. Hvilke krav til vogner har dere for linjene 394, 396 og 392? Avgangene som dagens operatør har på linje 341 finnes i linje 340 og linje 338. Avgangene på dagens linje 344 og 371 finnes under skoleruter linje 400. Ny oppdatert versjon av Del 3 Vognkrav blir lagt ut på Mercell.no Kan oppdragsgiver gjøre ny vurdering av punktet i "Oppdragskrav" - "...trafikkvakt skal være plassert i ruteområdet"? En sentral trafikkvakt, mener vi, kan gjøre en like god om ikke bedre jobb enn en lokal trafikkvakt. Dette begrunner vi med at en sentral trafikkvakt er på jobb og jobber sammen med andre kompetente medarbeidere. Så lenge den sentrale trafikkledelsen har fått god nok opplæring mener vi dette er en bedre løsning. En lokal trafikkvakt får ofte et vakttillegg for å kunne utføre oppgaver hjemmefra, og jobben blir dermed ikke alltid like godt utført. Del 2 Oppdragskrav, punkt endres ikke Vil oppdragsgiver dekke kostnader vedrørende bomog ferjekostnader for tom/posisjonskjøring i tillegg til buss i rute? //Erik Nei, dette må dekkes av Operatør. Side 1 av 8

2 Viser til Vedlegg 5 kommersielle betingelser pkt " Skolebusser godtgjøres etter rutekilometer fra første skyssberettigede elev går på bussen til skolen, og fra skolen til siste skyssberettigede elev går av bussen." Dette betyr slik vi forstår det at vi i praksis kjører buss i rute uten å få betalt. Vi ber om at dere gjør en ny vurdering av dette kravet, og godtgjør skolebusser på lik linje med annen ruteproduksjon. Hvis ikke vil forutsigbarheten i kontrakten bli urimelig stor Skolerutene godtgjøres for kilometer som beskrevet i produksjonsoversikten. Endringer håndteres som beskrevet i Del 1 Kontraktsvilkår, punkt Kan oppdragsgiver opplyse om hvilke anlegg som blir disponert av dagens operatør i rutepakke 5? Nettbuss Midt-Norge AS: Sykkylven, Stranda, Ulsteinvik, Eggesbønes, Eidså, Volda (Furene) Utestasjonerte Nettbuss Midt-Norge AS: Nordre Vartdal, Sæbø, Kalvatn, Folkestad, Kvamsøy FK, Våge (Sandsøya), Larsnes Utestasjonert Nettbuss Nordfjord Ottadalen AS: Hellesylt og Øye (Ørsta kommune) Undertransportørar: Bjarne Haugset (Sykkylven), Inger Trans (Stranda), Bård Lillefosse (Folkestad), Paul Sindre Vedeld (Rovde), Kvalsvik transport (Fiskå), Arve Osnes (Åheim), Johansen (Larsnes), Bjørlykke transport (Leikong/Eggesbønes), Ulstein taxi (Ulsteinvik), Hareid taxi (Hareid), Ørsta taxi (Ørsta), Sæbø taxi (Sæbø) og Volda taxi (Volda), Eid Taxi (Nordfjordeid) Kan oppdragsgiver opplyse om hvilke garasjer som dagens operatør benytter i rutepakke 5? I del 3 Vognkrav pkt står det at Oppdragsgiver dekker kostnader for buss med lengde inntil 12 meter (14 meter i pk.4) Det er mange bussleverandører som har innført standardlengder for bussene nå på 12,20 meter (14,05 meter i pk.4). Dersom Operatør må dekke merkostnaden for disse bussene på ferje vil det bety at dette favoriserer enkelte bussleverandører. Kan Oppdragsgiver vurdere om de dekker kompensasjon for busser som er lengre enn 12 meter (14 meter i pk.4)? Se svar på spm. 8. Del 3 pkt endres, og ferjekostnader dekkes for buss inntil 14 meter. Del 5 punkt endres. Side 2 av 8

3 Under oppdragskrav del 1.1 har operatør delansvar for planlegging av skoleskyssen. Under del er dette nærmere definert ved at skoleruter utarbeides av oppdragsgiver i samarbeid med operatør og skolen. Her er oppdragsgiver sitt ansvar å innhente skolelister og utarbeide skolereisekort og oversende skoleliste til operatør. Betyr dette at det er operatør som skal utarbeide ruteendringene for skoleskyssen? Viser til del 2, pkt Oppdragsgiver har hovedansvar og Operatør har delansvar Viser til Materiellbeskrivelsen 7.1 Alder på vognparken. Alderskravet medfører at en operatørs som starter med 100% nytt materiell må bytte ut flere fullt brukbare busser mot slutten av kontrakten. Dette er svært kostnadsdrivende for operatør, og dermed for Oppdragsgiver. Vi ber derfor Oppdragsgiver om å endre alderskraveti tråd med kontraktens varighet, altså en maksimal alder og maksimal gjennomsnitsalder på 9 år, som øker til 10 år ved eventuell utøvelse av opsjon. Anbudet stiller ikke krav til nye busser fra start, og kontrakten har lengre varighet enn det som har vært vanlig i slike kontrakter. Oppdragsgiver finner derfor ikke grunn til å endre kravet til snittalder Vil elev med vedtak om tilpassa skyss som blir frakta med ordinær skolebuss (eks rullestolbruker) ved fakturering følge mal for fakturering for tilpassa skyss? Kven sett avstandane for tilpassa skoleskyss og kan dokumentere at dei er rette? Der underleverandør har lenger avstand enn heim skule, skal vi då fakturere faktisk distanse? Korleis blir fergekostnader godtgjort i tilpassa skoleskyss? Om vidaregåande elevar ikkje rekk skule pga bussruter som starter for seint på bygdene, kven skal dekke desse kostnadane i anbudet? Det vises til del 3 Vognkrav, pkt 6.1 Innvendig passasjerinformasjon. Hva er størrelsen på rutehefter og annen innformasjon som det skal være plass til innvendig i bussene? Er det tilrettelagt med pauserom på Moa trafikkterminal og Ålesund Rutebilstasjon for avvikling av ulønna matpauser uten kostnad for operatør? Rullestolbruker i ordinær rute er å betrakte som ordinær passasjer, og godtgjøres ikke særskilt. Oppdragsgiver fastsett avstandene ved hjelp av GIS-link. Klageinstans er fylkesmannen. For godtgjørelse av transporten vises til Del 5 punkt 1.3. Viser til Del 5 Kommersielle betingelser punkt 1.3. Viser til Del 5 Kommersielle betingelser punkt Oppdragsgiver har hovedansvar for å sette opp rutetilbudet. Operatør vil ha ansvar for å avvikle det planlagte tilbudet. Hendelser som fører til forsinkelser vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ruteheftene er 11 cm x 20 cm Viser til Del 2 Oppdragskrav, pkt Side 3 av 8

4 Er det tilrettelagt for venteparkering/nattparkering på Moa Trafikkterminal og Ålesund Rutebilstasjon i samband med reguleringstid mellom ruter og skift uten kostnad for operatør? Det er venteareal for rutegående busser både på Moa Trafikkterminal og Ålesund Rutebilstasjon. Dette uten kostnad for operatør. For nattparkering vises til Del 2 pkt Vi registrerer at det regelmessig er ståplasser på avgangen fra Volda kl til Ålesund. Vi han ikke se at det er tatt høyde for 2 busser på denne strekningen i ruteoversikten. Dagens operatør har ikke opplyst om dette problemet. Dette vil bli løst med supplering fra Vartdal kirke til Festøy. Rute 440 Langevåg - Ålesund kan supplere strekningen Solevågen - Moa trafikkterminal Det vises til del 2 Oppdragskrav, pkt 5.3 Frikortbestemmelser, 2. avsnitt om pensjonisters rettigheter. Vi tolker dette dithen at tidligere ansatte hos dagens operatør som i dag er pensjonister, og som tilfredstiller kravet mht pensjon, tjenestetid og ansettelsesforhold relatert til anbudsområdet har rett til frikort for anbudsområdet. Er dette korrekt? I så fall er frikortoversikt i utsendt mannskapsskjema mangelfullt I del 3 Vognkrav pkt.7.2 er det krav om at alle busser skal minimum tilfredsstille kravene til Euro 5 standard. Er kravet at det står Euro 5 i vognkortet eller holder det med filterløsninger som tilfredsstiller kravene til Euro 5 standard? I del 3 Vognkrav pkt står det at Oppdragsgiver dekker kostnader for buss med lengde inntil 12 meter.det er mange bussleverandører som har innført standardlengder for bussene nå på 12,20 meter.dersom Operatør må dekke merkostnaden for disse bussene på ferje vil det bety at dette favoriserer enkelte bussleverandører. Kan Oppdragsgiver vurdere om de dekker kompensasjon for busser som er lengre enn 12 meter? Informasjon om pensjonister fra dagens Operatør blir lagt ut. Operatør må for det enkelte kjøretøy kunne dokumentere at Euro 5 kravet oppfylles. Viser til svar på spørsmål 10 Side 4 av 8

5 Det vises til Del 3 Vognkrav, pkt 7.1 Alder på vognparken.i tidligere anbudspakke for Molde og Gjemnes har Møre og Romsdal fylkeskommune i spørsmål og svar gitt følgende svar mht alder på vogner: "Kjøretøy som er registrert første gang etter 1. desember 2014 og som tildredsstiller krav til kjøretøy fra regnes som førstegangsregistrert " Vi ber om at tilsvarende også blir innført for denne anbudspakken. Kjøretøy som er registrert første gang etter 1. desember 2015 og som tilfredstiller krav til kjøretøy fra regnes som førstegangsregistrert Viser til pattern print tur 101 v. 2-5 hvor det er differanse mellom akkumulert tid og tiden i rutetabellen. Hva skal vi forholde oss til? Det vises til Del 1 Kontraktsvilkår, pkt 1 Kontraktens deler. Så langt vi kan se er ikke del 8 med i oversikten, og heller ikke med i oversikt over innbyrdes rangordning. Skal det være slik? Det er avikende kjøretider på ulike turer med samme pattern. Tiden som framgår i rutetabellen er riktig. Del 8 er med i oversikten og i innbyrdes rangordning i samsvar med utsendte dokument Linje 101: mangler 4 siste turer i hver retning søndager på vinterruta. (Sommer ok.) Linje 250: avg. fra Stranda 16:00 osv., ikke ferge fra Ørsneset 17:00 og videre forbindelse fra Magerholm 17:05. (Ferga har avgang 16:50) I rute 351 er det sett opp ny avg 13:20 frå Volda til Nordfjordeid via Kjøs med ankomst Eid kl 14:20. Dette er ikkje gjennomførbart. Dagens operatør køyrer ruta via Kjøs laurdagar og søndagar og har 1 time og 5 minutt i sitt rutehefte. Vi bed om at avgangen blir justert. Har fylket avtale med Sogn og Fjordane om å endre rutetidene Nordfjordeid Bergen (avg.kl 14:15 i dag)? Ny rutetabell blir lagt ut. I produksjonsberegninga var disse turene med. Avgangen fra Stranda 1600, kjøretid korrigeres, ankomst Ørsneset kl Turen endres slik: Daglig fra Volda 1310 via Folkestad til Nordjordeid Totalproduksjon og rutetabeller blir endret. Avgang 1320 via Kjøs utgår I vognkrav del 3, pkt.1.3 Bussklasser er det beskrevet busser klasse II og minibuss, samt krav til disse. I pkt.1.4 Krav til busstørrelser på de enkelte rutene dukker det også opp en klasse med krav til minimum 4 sitteplasser. Hvilke krav stilles til stilles til denne typen buss? Vanligvis benyttes drosje på slike turer. Side 5 av 8

6 I vognkrav del 3, pkt.1.3 Bussklasser er det beskrevet busser klasse II og minibuss, samt krav til disse. I disse kravene er det en del ting som er vanskelig å få på plass i en minibuss, f.eks 3 skiltkasser. Kan dere beskrive nærmere hvilke punkter som gjelder de forskjellig busskalssene? Bussavg. fra Stranda 05:50 osv., ank. Ålesund 07:40. Det står beskrevet at samme buss skal returnere tom til Magerholm og ta i mot ferge ank. 08:05. I dagens tidtabell har samme buss ankomst Ålesund 07:55. Det må beregnes 20 min. tomkjøringstid Ålesund sentrum Magerholm. Vi anser ruteopplegget som umulig å gjennomføre. Del 3, punkt 6.1 siste avsnitt endres til: Busser klasse II, registrert etter og alle busser klasse II som skal brukes i rutene. Punkt 6.2 nytt avsnitt: Busser med 22 passasjerplasser eller mindre skal minst ha en skiltkasse i front som viser destinasjon. Vi endrer rute 250: avg Magerholm kl 0705 kjører til Høgskolen i Ålesund med ankomst kl Avgang Magerholm kl 0805 utsettes til kl Det forutsettes at man da kan benytte samme buss på oppdraga. Passasjerer som skal lenger enn Høgskolen skifter buss på Moa Bussterminal. Rutetabeller og produksjon blir oppdatert Linje 250: Avg. fra Stranda 06:45. I del 4 Rutebeskrivelse pkt står det at bussen fra Stranda 06:45 kjører til Ørsneset og setter av passasjerene på fergekaia, ank. 07:45. I tidtabell 250 er det satt avg. fra Ørsneset 07:30, Sykkylven 07:35, ank. Stranda 08:15 I gjeldende tidtabell er bussavg. fra Stranda 06:25, samme buss returnerer fra Ørsneset 07:30, ank. Stranda 08:15. Den nye tidtabellen fordrer 1 vogn mer i dimensjonerende time. Trolig 2 turer tomkjøring mellom Stranda og Sykkylven. Hva er riktig her? Oppgaven kan løses med samordning av kjøringen i området. Det er ledig minibuss til å kjøre 0730 Ørsneset - Sykkylven. Buss som kommer fra Hundeidvik til Sykkylven 0725 benyttes på avgang fra Sykkylven 0735 til Stranda. Buss fra Stranda til Ørsneset 0745 kan kjøre skoletur fra Hundeidvik kl Avgang fra Gjeveneset 0745 kjøres med minibuss Er det noen spesielle krav til vognstørrelse linje 260: avg. 06:35 Sykkylven til Ikornes avg. 06:45 Ikornes til Sykkylven avg. 14:50 Hundeidvik til Sykkylven Det stilles ingen spesielle krav til vognstørrelse på disse turene Del 4 Rutebeskrivelse Produksjonsvolum. Rute 101 VINTER: Vår beregning av rutekm stemmer ikke overens med verdi oppgitt i konkurransegrunnlaget. Det er spesielt søndag som er avvikende. Det kjøres 20/20 antall avganger pr. lørdag og 12/12 avganger pr. søndag iht. rutetabell som logisk sett burde gi en større produksjon på lørdager, men i tabellen er det oppgitt km på lørdager og km på søndager. Er produksjonen for søndager korrekt? Vår beregning gir km for periode vinter. Viser til svar på spørsmål 28. Side 6 av 8

7 Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 250: det er angitt "16/45/49/51" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det kun informasjon om hvilken avgang som har kravet 16, de ytterligere er det ikke anledning til å skille ut. Kan Oppdragiver oppgi informasjon pr. avgang for å unngå usikkerhet knyttet til kravet på sitteplasser? Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 273: i oversikt er det angitt "273 - Røyrhus bru - 07:35 - Synnylven skule - Retur ettermiddag", kan Oppdragsgiver spesifisere hvilken avgang det henvises til i "Retur ettermiddag" da er tvil om hvilken eksakt avgang dette er? Det vises til del 3 Vognkrav versjon 3. del 1.4.1, der det er spesifisert avganger som kreves 49 og 51 seter. På dei resterende avgangene kreves det minimum 45 seter. Det menes alle avganger fra Hellesylt til Kjellstadli, kl 1235 (fredag), kl 1250 (mandag,torsdag), kl 1405 (onsdag, fredag), kl 1505 (mandag,tirsdag, torsdag) Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 305: i oversikt er det angitt "305 - Ulstein skule - 15:20 - Flø" og "305 - Ulstein vgs - 15:20 - Flø", henvises det her til samme avgang, eller er det snakk om to ulike avganger? Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 306: det er angitt "16 / 45 / 51 / 51" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det mulig å hente ut informasjon om hvilke avganger som har kravet "59", de øvrige er det ikke anledning til å skille ut. Kan Oppdragsgiver klargjøre dette? Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 331: det er angitt "4 / 16 / 45 / 51 / 59" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det mulig å hente ut informasjon om hvilke avganger som har kravet "4 og 59", de øvrige er det ikke anledning til å skille ut. Kan Oppdragsigver klargjøre dette? Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 332: det er angitt "16 / 45 / 51" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det mulig å hente ut informasjon om hvilke avganger som har kravet "51", de øvrige er det ikke anledning til å skille ut. Kan Oppdragsigver klargjøre dette? Det vises til del 3 vognkrav versjon 3. Oppdragsgiver beklager skrivefeil i versjon 2. Rett skal vere Ulstein skule kl 1220 (onsdag,fredag). Det vises til del 3 vognkrav versjon 3. Viser til pkt 1.4, 1.4.1, På skolefri dager er det krav minimum 16 seter (pkt 1.4.3). På skoledager viser vi til pkt og det stilles krav om minimum 45 seter på de andre avgangene. Det vises til del 3 vognkrav versjon 3. pkt 1.4, 1.4.1, På de andre avgangene er det krav til minimum 45 seter på skoledager, medan man kan benytte seg av 16 seter på skolefridager. Det vises til del 3 vognkrav versjon 3. pkt 1.4, På de andre avgangene er det krav til minimum 45 seter på skoledager, medan man kan benytte seg av 16 seter på skolefridager. Side 7 av 8

8 Del 4.3b Rutetabeller vinter Rute 340, hverdager: er det korrekt avgangstid på avgang 06:30 Volda holdeplass - 06:48 Volda holdeplass (turtype 2-1)? Burde ikke denne være mulig å koble med avgang 06:15 Domus (Østra) - 06:31 Volda holdeplass (turtype 2-7)? Kjøretid reduseres på avgang fra Volda 0630 slik at turene kan kobles Del 4 Rutebeskrivelse Produksjonsvolum. Rute 340: summering i tabellen er feil; gir og ikke som oppgitt i tabell. Del 4.1b Totalproduksjon vinter 2015 er oppgitt med korrekt verdi Del 4 Rutebeskrivelse Ruteoversikt. I tabellen henvises det til en rute "363 Berknes Volda", denne er ikke nevnt i øvrige grunnlag. Er denne med i tabellen ved en feil? Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 390: I tabell henvises det til en avgang "Syvde 14:00 - Åheim (merknad: Eidså-Åheim rute 310)" som ingen turer på rutetabellen passer overens med? Det henvises også til en avgang "Eidså 14:05 - Lauvstad (merknad: 16 seter Fiskå 1355)", hva betyr merknaden her? Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene- Rute 394: det er angitt "16 / 45 / 51" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det ikke anigtt noe informasjon om avganger for å skille ut de ulike kravene. Kan Oppdragsgiver klargjøre dette? Vi får ikke rute 101 sin totalproduksjon på søndager til å stemme. Etter det vi kan se er det her brukt sommerproduksjonsplan for vinterproduksjonen. Dette er korrigert i oppdatert versjon som vil bli lagt ut. Det er feil på del 4 ruteoversikt. Avgangene som dages operatør har på denne linjen ligg inne på linje 338 og 400 i anbudet. Ny rutetabell for rute 310 og 390 blir lagt ut. Tabellen åpner for korrespondanse og bussbytte på Eidså klokken Vognkrav endres. Det er ingen spesifikke krav til setekapasitet på avgangene, dvs at man kan benytte 16 seters buss. Viser til svar på spørsmål 28. Side 8 av 8

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5 Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 3 08.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 3 08.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 06.01.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre?

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre? 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE LOKALE SKOLEBILRUTER Spørsmål og svar Spørsmål 1-31 4.4.2014 Mottatt 20.03.2014 Spm 1: Fra Kirkevik - Kvitbergan - Petersborg - skjæret - Storsteinnes

Detaljer

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 12.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 27.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.10.2014 62073/2014 Merete Jeanette Daae Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Ståplasser i skolebusser Bakgrunn I møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på riktig linje tilhørende korrekt holdeplass? Hvilke krav

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre -

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.04.2014 24546/2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.05.2014 Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - Garnes-prosjektet

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Andøya og Bråvann. Kongsgård I

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Andøya og Bråvann. Kongsgård I Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne NYHET! Rute 7 gjelder også Andøya og Bråvann Rute 12 gjelder også Kongsgård I fra Januar 2013 Bestillingsruter gjelder fra januar 2013 Tilbudet

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 2.1 Inndeling i rutepakker 2.2 Beskrivelse av den enkelte rute 3 KRAV TIL BUSSMATERIELL I

Detaljer

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon 22.04.2015 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr 13.4.2015 -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Uoverensstemmelser

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundveien 9 6404 Molde Ref. sak. 4917/2013/N02 Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2012/1720 1513/2013 N02

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT

BÅTRUTENE I ARENDAL HAVN - FYLKESKOMMUNENS ENGASJEMENT 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 15.05.2013 2011/3872-15094/2013 / 151 Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Samferdsels- og miljøkomitéen 11.06.2013 Fylkestinget 18.06.2013 BÅTRUTENE

Detaljer

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR. 201300268 SPØRSMÅL NR SPØRSMÅL SVAR 201300268/01 I «Materiellbeskrivelse» pkt. 2 Alder/tilstand Det er ikke motstrid mellom de to punktene. står det at «Alle kjøretøy skal

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato

Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest. Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Mottatt dato Agder Kollektivtrafikk A/S Busstjenester i Ruteområdet vest Spørsmål og svar utsendelse nr. 8. Nr Mottatt dato Spørsmål Svar Endring i konkurransegrunnlag Rettelse/ endring nummer 33 08.11.2013 Det er

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 4. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 4. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 29.10.2014 Et holdeplassregister i excell-format vil spare oss for mye manuelt arbeid. Vil oppdragsgiver vurdere å publisere et holdeplassregister i excell-format? Patternprint

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II.

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II. Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-19 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 4058/11 77 78 80 46 09.02.2011

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Norges største busselskap og et av de største i Skandinavia 3 300 busser 7 400

Detaljer

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik

Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Kollektivtrafikkutfordringer i små og mellomstore byer Rolf Stavik Møre og Romsdal Fylke 261 530 innbyggere (5,1 % av landets befolkning) 65 157 i alderen 0-20 år (5,1 %) 157 902 i alderen 20-66 år (4,9%)

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer.

Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Samordna areal- og transportplanlegging: Infrastruktur, knutepunkt, kollektivløsninger med mer. Steinar Simonsen Statens vegvesen Region midt Regional kollektivtransportkoordinator Innhold NTP 2014-23

Detaljer

Spørsmål og svar 1-14

Spørsmål og svar 1-14 KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT Drift av fergesambandet Revsnes- Flesnes Spørsmål og svar 1-14 Finnsnes, 14.3.2016 Spm 1 Vedlegg 1 kravspesifikasjon punkt 2.1 fotnote 2. "Ved nybygg skal fartøyet tilfredsstille

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

Møtet Orkdalsregionen 4. april

Møtet Orkdalsregionen 4. april Møtet Orkdalsregionen 4. april Innledende om ruteproduksjon, økonomi og fakta. Rutetilbudet per i dag og bruken av tilbudet. Kollektivsatsingen. Justeringer fra 18.08.14. Fremdriftsplan. Åpen post. AtBs

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 2-11. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar Endring konk.grl Endringnr 4 29.01.2010 Ref: Rutebeskrivelse,

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Versjonshåndtering Versjon Tekst Dato 1.0 Utlyst dokument 24.6.2013 2.0 Korrigert dokument

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Ruteendringsprosessen buss 2014

Ruteendringsprosessen buss 2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 03.01.2014 222/2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 15.01.2014 Ruteendringsprosessen buss 2014 1. Bakgrunn Samferdselavdelinga

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for

Bestillingsruter. Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Bestillingsruter Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne Nyhet! Utvidet tilbud på Skaugo og ny rute for Kongsgård II fra juni 2012 Bestillingsruter gjelder fra juni 2012 Vest-Agder Fylkeskommune startet

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

Strekning Produksjon. **) Kolonnen viser produksjon utført med undertransportør i dag ***) Bussklasse I og II skal ha 25-40 ståplasser

Strekning Produksjon. **) Kolonnen viser produksjon utført med undertransportør i dag ***) Bussklasse I og II skal ha 25-40 ståplasser Rutenummer Strekning Produksjon Herav undertransportør ** Bussklasse Minimum setetall Kommentar 18-613 Hundholmen - Kjøpsvik - Efjord - Narvik 98 971 km 98 971 km II ***) 50 R= tur nr 1006, 2002, 2003,

Detaljer

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk)

BUSSANBUD TROMSØ-OMRÅDET - REFERAT TILBUDSKONFERANSE. TFK (ansatt som direktør i Troms Fylkestrafikk) Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-11 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 1743/11 77 78 80 46 19.01.2011

Detaljer

HERØY KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HERØY KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Søndagsrute fram til kl. 1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0740, 1145, 1335, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 0830, 1245, 1425, 1800, 1945.

Detaljer

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET

SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Tilbydere som har meldt interesse på Doffin Deres ref.: Vår ref.: 2009/01313-9/416/ Røstøen Dato: 16.09.2009 SAK 200901313 ANBUD PASIENTREISER - SVAR PÅ MOTTATTE SPØRSMÅL TIL KONKURRANSEGRUNNLAGET Viser

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455.

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455. 18-201 Sandnessjøen-Leland-Levang-Leirvika-Mo EXC DX67 SKAA FRIAA SKAA SKAA SK DX67 DX67 SK 5 6 7 Sandnessjøen bussterminal 6:45 7:40 7:40 9:15 14:50d 15:15 16:05 15:00 18:45 Leines 7:55 9:30 15:10 15:25

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1.

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1. DATO SPØRSMÅL SVAR 16.1.13 Viser til anbudets kapittel 5. tildelingskriterier, der kriteriene er listet opp med innbyrdes vekting. Vi har utfordringer med å se hvordan modellen er forutberegnelig. Kan

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Lørdagsrute fram til kl.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avganger fra Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avganger fra Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745, 1945.

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling. Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 25.11.2013 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 254/13 13/12328 Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) konsesjon

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer