Spørsmål og svar nr Rutepakke 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål og svar nr Rutepakke 5"

Transkript

1 Nr dato Spørsmål Svar Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format. I Trapeze er det registrert nøyaktige koordinater til holdeplassene. Dette gir et riktig utgangspunkt for rutetrase og avstandsberegning. Holdeplassnumrene er hentet fra annet system, og Oppragsgiver har per dato ikke oversikt som sammenstiller disse systemene. Dette er er så langt vi kan se ikke avgjørende for anbudsarbeidet Kan Oppdragsgiver legge ut rutetabeller for rutepakke 5? Rutetabeller er lagt ut på Mercell.no Kan Oppdragsgiver legge ut informasjon om de som har frikort i dag i? Antall frikort fremgår av mannskapsskjema Vi mangler tidtabell for linje 341, 344 og 371. Hvilke krav til vogner har dere for linjene 394, 396 og 392? Avgangene som dagens operatør har på linje 341 finnes i linje 340 og linje 338. Avgangene på dagens linje 344 og 371 finnes under skoleruter linje 400. Ny oppdatert versjon av Del 3 Vognkrav blir lagt ut på Mercell.no Kan oppdragsgiver gjøre ny vurdering av punktet i "Oppdragskrav" - "...trafikkvakt skal være plassert i ruteområdet"? En sentral trafikkvakt, mener vi, kan gjøre en like god om ikke bedre jobb enn en lokal trafikkvakt. Dette begrunner vi med at en sentral trafikkvakt er på jobb og jobber sammen med andre kompetente medarbeidere. Så lenge den sentrale trafikkledelsen har fått god nok opplæring mener vi dette er en bedre løsning. En lokal trafikkvakt får ofte et vakttillegg for å kunne utføre oppgaver hjemmefra, og jobben blir dermed ikke alltid like godt utført. Del 2 Oppdragskrav, punkt endres ikke Side 1 av 14

2 Vil oppdragsgiver dekke kostnader vedrørende bom- og ferjekostnader for tom/posisjonskjøring i tillegg til buss i rute? Nei, dette må dekkes av Operatør Viser til Vedlegg 5 kommersielle betingelser pkt " Skolebusser godtgjøres etter rutekilometer fra første skyssberettigede elev går på bussen til skolen, og fra skolen til siste skyssberettigede elev går av bussen." Dette betyr slik vi forstår det at vi i praksis kjører buss i rute uten å få betalt. Vi ber om at dere gjør en ny vurdering av dette kravet, og godtgjør skolebusser på lik linje med annen ruteproduksjon. Hvis ikke vil forutsigbarheten i kontrakten bli urimelig stor Skolerutene godtgjøres for kilometer som beskrevet i produksjonsoversikten. Endringer håndteres som beskrevet i Del 1 Kontraktsvilkår, punkt Kan oppdragsgiver opplyse om hvilke anlegg som blir disponert av dagens operatør i rutepakke 5? Nettbuss Midt-Norge AS: Sykkylven, Stranda, Ulsteinvik, Eggesbønes, Eidså, Volda (Furene) Utestasjonerte Nettbuss Midt-Norge AS: Nordre Vartdal, Sæbø, Kalvatn, Folkestad, Kvamsøy FK, Våge (Sandsøya), Larsnes Utestasjonert Nettbuss Nordfjord Ottadalen AS: Hellesylt og Øye (Ørsta kommune) Undertransportørar: Bjarne Haugset (Sykkylven), Inger Trans (Stranda), Bård Lillefosse (Folkestad), Paul Sindre Vedeld (Rovde), Kvalsvik transport (Fiskå), Arve Osnes (Åheim), Johansen (Larsnes), Bjørlykke transport (Leikong/Eggesbønes), Ulstein taxi (Ulsteinvik), Hareid taxi (Hareid), Ørsta taxi (Ørsta), Sæbø taxi (Sæbø) og Volda taxi (Volda), Eid Taxi (Nordfjordeid) Kan oppdragsgiver opplyse om hvilke garasjer som dagens operatør benytter i rutepakke 5? Se svar på spm Side 2 av 14

3 I del 3 Vognkrav pkt står det at Oppdragsgiver dekker kostnader for buss med lengde inntil 12 meter (14 meter i pk.4) Det er mange bussleverandører som har innført standardlengder for bussene nå på 12,20 meter (14,05 meter i pk.4). Dersom Operatør må dekke merkostnaden for disse bussene på ferje vil det bety at dette favoriserer enkelte bussleverandører. Kan Oppdragsgiver vurdere om de dekker kompensasjon for busser som er lengre enn 12 meter (14 meter i pk.4)? Del 3 pkt endres, og ferjekostnader dekkes for buss inntil 14 meter. Del 5 punkt endres Under oppdragskrav del 1.1 har operatør delansvar for planlegging av skoleskyssen. Under del er dette nærmere definert ved at skoleruter utarbeides av oppdragsgiver i samarbeid med operatør og skolen. Her er oppdragsgiver sitt ansvar å innhente skolelister og utarbeide skolereisekort og oversende skoleliste til operatør. Betyr dette at det er operatør som skal utarbeide ruteendringene for skoleskyssen? Viser til del 2, pkt Oppdragsgiver har hovedansvar og Operatør har delansvar Viser til Materiellbeskrivelsen 7.1 Alder på vognparken. Alderskravet medfører at en operatørs som starter med 100% nytt materiell må bytte ut flere fullt brukbare busser mot slutten av kontrakten. Dette er svært kostnadsdrivende for operatør, og dermed for Oppdragsgiver. Vi ber derfor Oppdragsgiver om å endre alderskraveti tråd med kontraktens varighet, altså en maksimal alder og maksimal gjennomsnitsalder på 9 år, som øker til 10 år ved eventuell utøvelse av opsjon. Anbudet stiller ikke krav til nye busser fra start, og kontrakten har lengre varighet enn det som har vært vanlig i slike kontrakter. Oppdragsgiver finner derfor ikke grunn til å endre kravet til snittalder Side 3 av 14

4 Vil elev med vedtak om tilpassa skyss som blir frakta med ordinær skolebuss (eks rullestolbruker) ved fakturering følge mal for fakturering for tilpassa skyss? Kven sett avstandane for tilpassa skoleskyss og kan dokumentere at dei er rette? Der underleverandør har lenger avstand enn heim skule, skal vi då fakturere faktisk distanse? Korleis blir fergekostnader godtgjort i tilpassa skoleskyss? Om vidaregåande elevar ikkje rekk skule pga bussruter som starter for seint på bygdene, kven skal dekke desse kostnadane i anbudet? Det vises til del 3 Vognkrav, pkt 6.1 Innvendig passasjerinformasjon. Hva er størrelsen på rutehefter og annen innformasjon som det skal være plass til innvendig i bussene? Er det tilrettelagt med pauserom på Moa trafikkterminal og Ålesund Rutebilstasjon for avvikling av ulønna matpauser uten kostnad for operatør? Er det tilrettelagt for venteparkering/nattparkering på Moa Trafikkterminal og Ålesund Rutebilstasjon i samband med reguleringstid mellom ruter og skift uten kostnad for operatør? Rullestolbruker i ordinær rute er å betrakte som ordinær passasjer, og godtgjøres ikke særskilt. Oppdragsgiver fastsett avstandene ved hjelp av GIS-link. Klageinstans er fylkesmannen. For godtgjørelse av transporten vises til Del 5 punkt 1.3. Viser til Del 5 Kommersielle betingelser punkt 1.3. Viser til Del 5 Kommersielle betingelser punkt Oppdragsgiver har hovedansvar for å sette opp rutetilbudet. Operatør vil ha ansvar for å avvikle det planlagte tilbudet. Hendelser som fører til forsinkelser vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ruteheftene er 11 cm x 20 cm Viser til Del 2 Oppdragskrav, pkt Det er venteareal for rutegående busser både på Moa Trafikkterminal og Ålesund Rutebilstasjon. Dette uten kostnad for operatør. For nattparkering vises til Del 2 pkt Vi registrerer at det regelmessig er ståplasser på avgangen fra Volda kl til Ålesund. Vi han ikke se at det er tatt høyde for 2 busser på denne strekningen i ruteoversikten. Dagens operatør har ikke opplyst om dette problemet. Dette vil bli løst med supplering fra Vartdal kirke til Festøy. Rute 440 Langevåg - Ålesund kan supplere strekningen Solevågen - Moa trafikkterminal Side 4 av 14

5 Det vises til del 2 Oppdragskrav, pkt 5.3 Frikortbestemmelser, 2. avsnitt om pensjonisters rettigheter. Vi tolker dette dithen at tidligere ansatte hos dagens operatør som i dag er pensjonister, og som tilfredstiller kravet mht pensjon, tjenestetid og ansettelsesforhold relatert til anbudsområdet har rett til frikort for anbudsområdet. Er dette korrekt? I så fall er frikortoversikt i utsendt mannskapsskjema mangelfullt. Informasjon om pensjonister fra dagens Operatør blir lagt ut I del 3 Vognkrav pkt.7.2 er det krav om at alle busser skal minimum tilfredsstille kravene til Euro 5 standard. Er kravet at det står Euro 5 i vognkortet eller holder det med filterløsninger som tilfredsstiller kravene til Euro 5 standard? Operatør må for det enkelte kjøretøy kunne dokumentere at Euro 5 kravet oppfylles I del 3 Vognkrav pkt står det at Oppdragsgiver dekker kostnader for buss med lengde inntil 12 meter.det er mange bussleverandører som har innført standardlengder for bussene nå på 12,20 meter.dersom Operatør må dekke merkostnaden for disse bussene på ferje vil det bety at dette favoriserer enkelte bussleverandører. Kan Oppdragsgiver vurdere om de dekker kompensasjon for busser som er lengre enn 12 meter? Viser til svar på spørsmål Det vises til Del 3 Vognkrav, pkt 7.1 Alder på vognparken.i tidligere anbudspakke for Molde og Gjemnes har Møre og Romsdal fylkeskommune i spørsmål og svar gitt følgende svar mht alder på vogner: "Kjøretøy som er registrert første gang etter 1. desember 2014 og som tildredsstiller krav til kjøretøy fra regnes som førstegangsregistrert " Vi ber om at tilsvarende også blir innført for denne anbudspakken. Kjøretøy som er registrert første gang etter 1. desember 2015 og som tilfredstiller krav til kjøretøy fra regnes som førstegangsregistrert Viser til pattern print tur 101 v. 2-5 hvor det er differanse mellom akkumulert tid og tiden i rutetabellen. Hva skal vi forholde oss til? Det er avikende kjøretider på ulike turer med samme pattern. Tiden som framgår i rutetabellen er riktig Side 5 av 14

6 Det vises til Del 1 Kontraktsvilkår, pkt 1 Kontraktens deler. Så langt vi kan se er ikke del 8 med i oversikten, og heller ikke med i oversikt over innbyrdes rangordning. Skal det være slik? Del 8 er med i oversikten og i innbyrdes rangordning i samsvar med utsendte dokument Linje 101: mangler 4 siste turer i hver retning søndager på vinterruta. (Sommer ok.) Linje 250: avg. fra Stranda 16:00 osv., ikke ferge fra Ørsneset 17:00 og videre forbindelse fra Magerholm 17:05. (Ferga har avgang 16:50). Ny rutetabell blir lagt ut. I produksjonsberegninga var disse turene med. Avgangen fra Stranda 1600, kjøretid korrigeres, ankomst Ørsneset kl I rute 351 er det sett opp ny avg 13:20 frå Volda til Nordfjordeid via Kjøs med ankomst Eid kl 14:20. Dette er ikkje gjennomførbart. Dagens operatør køyrer ruta via Kjøs laurdagar og søndagar og har 1 time og 5 minutt i sitt rutehefte. Vi bed om at avgangen blir justert. Har fylket avtale med Sogn og Fjordane om å endre rutetidene Nordfjordeid Bergen (avg.kl 14:15 i dag)? Turen endres slik: Daglig fra Volda 1310 via Folkestad til Nordjordeid Totalproduksjon og rutetabeller blir endret. Avgang 1320 via Kjøs utgår I vognkrav del 3, pkt.1.3 Bussklasser er det beskrevet busser klasse II og minibuss, samt krav til disse. I pkt.1.4 Krav til busstørrelser på de enkelte rutene dukker det også opp en klasse med krav til minimum 4 sitteplasser. Hvilke krav stilles til stilles til denne typen buss? Vanligvis benyttes drosje på slike turer I vognkrav del 3, pkt.1.3 Bussklasser er det beskrevet busser klasse II og minibuss, samt krav til disse. I disse kravene er det en del ting som er vanskelig å få på plass i en minibuss, f.eks 3 skiltkasser. Kan dere beskrive nærmere hvilke punkter som gjelder de forskjellig busskalssene? Del 3, punkt 6.1 siste avsnitt endres til: Busser klasse II, registrert etter og alle busser klasse II som skal brukes i rutene. Punkt 6.2 nytt avsnitt: Busser med 22 passasjerplasser eller mindre skal minst ha en skiltkasse i front som viser destinasjon Side 6 av 14

7 Bussavg. fra Stranda 05:50 osv., ank. Ålesund 07:40. Det står beskrevet at samme buss skal returnere tom til Magerholm og ta i mot ferge ank. 08:05. I dagens tidtabell har samme buss ankomst Ålesund 07:55. Det må beregnes 20 min. tomkjøringstid Ålesund sentrum Magerholm. Vi anser ruteopplegget som umulig å gjennomføre. Vi endrer rute 250: avg Magerholm kl 0705 kjører til Høgskolen i Ålesund med ankomst kl Avgang Magerholm kl 0805 utsettes til kl Det forutsettes at man da kan benytte samme buss på oppdraga. Passasjerer som skal lenger enn Høgskolen skifter buss på Moa Bussterminal. Rutetabeller og produksjon blir oppdatert Linje 250: Avg. fra Stranda 06:45. I del 4 Rutebeskrivelse pkt står det at bussen fra Stranda 06:45 kjører til Ørsneset og setter av passasjerene på fergekaia, ank. 07:45. I tidtabell 250 er det satt avg. fra Ørsneset 07:30, Sykkylven 07:35, ank. Stranda 08:15 I gjeldende tidtabell er bussavg. fra Stranda 06:25, samme buss returnerer fra Ørsneset 07:30, ank. Stranda 08:15. Den nye tidtabellen fordrer 1 vogn mer i dimensjonerende time. Trolig 2 turer tomkjøring mellom Stranda og Sykkylven. Hva er riktig her? Oppgaven kan løses med samordning av kjøringen i området. Det er ledig minibuss til å kjøre 0730 Ørsneset - Sykkylven. Buss som kommer fra Hundeidvik til Sykkylven 0725 benyttes på avgang fra Sykkylven 0735 til Stranda. Buss fra Stranda til Ørsneset 0745 kan kjøre skoletur fra Hundeidvik kl Avgang fra Gjeveneset 0745 kjøres med minibuss Er det noen spesielle krav til vognstørrelse linje 260: avg. 06:35 Sykkylven til Ikornes avg. 06:45 Ikornes til Sykkylven avg. 14:50 Hundeidvik til Sykkylven Det stilles ingen spesielle krav til vognstørrelse på disse turene Del 4 Rutebeskrivelse Produksjonsvolum. Rute 101 VINTER: Vår beregning av rutekm stemmer ikke overens med verdi oppgitt i konkurransegrunnlaget. Det er spesielt søndag som er avvikende. Det kjøres 20/20 antall avganger pr. lørdag og 12/12 avganger pr. søndag iht. rutetabell som logisk sett burde gi en større produksjon på lørdager, men i tabellen er det oppgitt km på lørdager og km på søndager. Er produksjonen for søndager korrekt? Vår beregning gir km for periode vinter. Viser til svar på spørsmål Side 7 av 14

8 Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 250: det er angitt "16/45/49/51" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det kun informasjon om hvilken avgang som har kravet 16, de ytterligere er det ikke anledning til å skille ut. Kan Oppdragiver oppgi informasjon pr. avgang for å unngå usikkerhet knyttet til kravet på sitteplasser? Det vises til del 3 Vognkrav versjon 3. del 1.4.1, der det er spesifisert avganger som kreves 49 og 51 seter. På dei resterende avgangene kreves det minimum 45 seter Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 273: i oversikt er det angitt "273 - Røyrhus bru - 07:35 - Synnylven skule - Retur ettermiddag", kan Oppdragsgiver spesifisere hvilken avgang det henvises til i "Retur ettermiddag" da er tvil om hvilken eksakt avgang dette er? Det menes alle avganger fra Hellesylt til Kjellstadli, kl 1235 (fredag), kl 1250 (mandag,torsdag), kl 1405 (onsdag, fredag), kl 1505 (mandag,tirsdag, torsdag) Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 305: i oversikt er det angitt "305 - Ulstein skule - 15:20 - Flø" og "305 - Ulstein vgs - 15:20 - Flø", henvises det her til samme avgang, eller er det snakk om to ulike avganger? Det vises til del 3 vognkrav versjon 3. Oppdragsgiver beklager skrivefeil i versjon 2. Rett skal vere Ulstein skule kl 1220 (onsdag,fredag) Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 306: det er angitt "16 / 45 / 51 / 51" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det mulig å hente ut informasjon om hvilke avganger som har kravet "59", de øvrige er det ikke anledning til å skille ut. Kan Oppdragsgiver klargjøre dette? Det vises til del 3 vognkrav versjon 3. Viser til pkt 1.4, 1.4.1, På skolefri dager er det krav minimum 16 seter (pkt 1.4.3). På skoledager viser vi til pkt og det stilles krav om minimum 45 seter på de andre avgangene Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 331: det er angitt "4 / 16 / 45 / 51 / 59" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det mulig å hente ut informasjon om hvilke avganger som har kravet "4 og 59", de øvrige er det ikke anledning til å skille ut. Kan Oppdragsigver klargjøre dette? Det vises til del 3 vognkrav versjon 3. pkt 1.4, 1.4.1, På de andre avgangene er det krav til minimum 45 seter på skoledager, medan man kan benytte seg av 16 seter på skolefridager Side 8 av 14

9 Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 332: det er angitt "16 / 45 / 51" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det mulig å hente ut informasjon om hvilke avganger som har kravet "51", de øvrige er det ikke anledning til å skille ut. Kan Oppdragsigver klargjøre dette? Det vises til del 3 vognkrav versjon 3. pkt 1.4, På de andre avgangene er det krav til minimum 45 seter på skoledager, medan man kan benytte seg av 16 seter på skolefridager Del 4.3b Rutetabeller vinter Rute 340, hverdager: er det korrekt avgangstid på avgang 06:30 Volda holdeplass - 06:48 Volda holdeplass (turtype 2-1)? Burde ikke denne være mulig å koble med avgang 06:15 Domus (Østra) - 06:31 Volda holdeplass (turtype 2-7)? Kjøretid reduseres på avgang fra Volda 0630 slik at turene kan kobles Del 4 Rutebeskrivelse Produksjonsvolum. Rute 340: summering i tabellen er feil; gir og ikke som oppgitt i tabell. Del 4.1b Totalproduksjon vinter 2015 er oppgitt med korrekt verdi. Dette er korrigert i oppdatert versjon som vil bli lagt ut Del 4 Rutebeskrivelse Ruteoversikt. I tabellen henvises det til en rute "363 Berknes Volda", denne er ikke nevnt i øvrige grunnlag. Er denne med i tabellen ved en feil? Det er feil på del 4 ruteoversikt. Avgangene som dages operatør har på denne linjen ligg inne på linje 338 og 400 i anbudet Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene. Rute 390: I tabell henvises det til en avgang "Syvde 14:00 - Åheim (merknad: Eidså- Åheim rute 310)" som ingen turer på rutetabellen passer overens med? Det henvises også til en avgang "Eidså 14:05 - Lauvstad (merknad: 16 seter Fiskå 1355)", hva betyr merknaden her? Ny rutetabell for rute 310 og 390 blir lagt ut. Tabellen åpner for korrespondanse og bussbytte på Eidså klokken Vognkrav endres Del 3 Vognkrav Krav til busser på de enkelte rutene- Rute 394: det er angitt "16 / 45 / 51" som krav til seter, fra oversikten ref /1.4.2/1.4.3/1.4.4 er det ikke anigtt noe informasjon om avganger for å skille ut de ulike kravene. Kan Oppdragsgiver klargjøre dette? Det er ingen spesifikke krav til setekapasitet på avgangene, dvs at man kan benytte 16 seters buss Side 9 av 14

10 Vi får ikke rute 101 sin totalproduksjon på søndager til å stemme. Etter det vi kan se er det her brukt sommerproduksjonsplan for vinterproduksjonen. Viser til svar på spørsmål Viser til Materiellbeskrivelsen pkt 1.3.1, siste avsnitt, og til Rutebeskrivelse pkt 2.6, siste avsnitt. Skal dette forstås slik at Operatør kan pålegges å kjøre med større busser enn det som nå kreves i anbudet, og hvordan kompenseres man i tilfelle for dette? Del 3 pkt og del 4 pkt. 2.6 handler om rokering av busser innenfor kontrakten. I den grad det blir snakk om endringer utover dette viser vi til Del 1 punkt Under spørsmål og svar nr 11var intensjonen å få en indikasjon på hvor mye adninistrative ressurser vi må avsette til planlegging og drift av skoleskyss. Vi ber om at svaret presiseres Viser til spørsmål og svar nr 5 der Oppdragskrav punkt sier at lokal trafikkledelse og trafikkvakt skal være plassert i ruteområdet. Hva menes da med ruteområdet? Er det geografisk plassering innenfor en eller flere av de kommunene som er opplyst i konkurransen eller følger plasseringen til og med endepunkt på rutetraseer for strekningskonsesjoner slik at lokal trafikkledeles og trafikkvakt for rutepakke 5 kan plassers utanfor fylket t d i kommunene Stryn, Eid eller Vågsøy? Oppdragsgiver samler inn skysslister og har hovedansvar for organisering. Operatør blir med i planleggingsfasen for å finne de optimale løsningene. Vi kommer tilbake med svar på spørsmålet Vedr. linje 330.Det er satt opp 2 avganger 15:20 fra Ulstein vgs. til Fosnavåg, ankomst 16:00. Det er også satt opp 2 avganger fra Fosnavåg terminal 15:50 ankomst henholdsvis Ulstein vgs. 16:35 og Hareid 16:47. Er det mulig å sette avgangstidene slik at de samme bussene som benyttes fra Ulstein vgs. også kan benyttes fra Fosnavåg? Kjøretidene endres slik at turene kan kobles. Ankomsttid til Ulstein vg skole 1635 og Hareid 1647 opprettholdes Viser til spørsmål nr. 52. Kan dere legge ut ny rutetabell for rute 330? På linje 321 ankommer det en buss kl 1230 I Våge, og det går en buss kl 1230 fra Sandshamn. Her bør det være mulig å koble turene? Ny rutetabell for linje 330 blir lagt ut på Mercell.no Linje 321 endres slik at turene an kobles, avgangen fra Sandshamn utsettes til kl Side 10 av 14

11 Det vises til Del 3 Vognkrav, pkt 8.1 utvendig dekor, siste avsnitt der det ikke stilles krav til profillering av innleide drosjer. Oppdragsgiver holder fast på kravene. Ut I fra spørsmål og svar ser vi at det er et stort omfang av undertransportører, også andre enn drosjer, f.eks selskap med turvognløyve, private løyve på dispensasjon, osv. Det å kreve at denne type undertransportører skal ha vogner som er profilert iht profilprogrammet er kostnadsdrivende og konkurransevridende. Vil oppdragsgiver vurdere unntak for dekor av kjøretøy fra undertransportører med 16s eller mindre? Dette også for at de skal likebehandles med drosjer Kan oppdragsgiver si noen om rushtidsproblemer mellom Ålesund og Moa på ettermiddag mellom 1400 og Det er utfordringer i rushtrafikken mellom kl 1500 og Kjøretid er lenger enn oppsette tidtabeller. Oppdragsgiver vil i samarbeid med operatør finne løsninger for å sikre at ruter og korrespondanser holdes Linje 310, 330 og 338 søndager: Linje 310 har avgang fra Garnes 15:55 retning Larsnes/ Årvik. Linje 330 avg. Hareid 15:23 har passering Garnes 15:50 Linje 338 fra Volda 15:30 har ankomst Garnes 16:00 Linje 338 har avgang fra Garnes 15:55 til Ulsteinvik Avgangstidene endres slik at korrespondanser kan gjennomføres. Linje 338: avgangen Volda kl 1530 framskyndes til kl 1520, med ankomst Garnes kl 1550, linje 310: avgangen Garnes vert framskynda til kl 1550 med ankomst Årvik kl 1623.Det er ingen avgang Garnes kl 1555 til Ulsteinvik. Rutetabell for linje 310 og 338 endres. Her kan det tyde på at det mangler en samordning av ankomst- og avgangstider Garnes mellom de ulike linjene. Hva er riktig her? Viser til mottatte ansattlister. Kan vi også få opplyst lokaliseringssted per sjåfør? Opplysning om stasjoneringssted vil bli innhentet fra dagens operatør Side 11 av 14

12 Ref. Del 3 «Vognkrav», 7 «Miljøkrav», punkt 7.1 «Alder på vognparken»: Busser som etter oppsatt budsjett kjører: - mer enn km pr år, skal minimum tilfredsstille Euro 6 krav. Del l punkt linje endres slik: - fra skal ikke være eldre enn 8 år ved årets utgang*. *) Gjelder kjøretøy som ikke tilfredstiller krav til Euro 6. - fra km pr år, skal ikke være eldre enn 8 år ved årets utgang. Vi klarer ikke å se grunnen til at busser som kjører km pr år ikke kan være eldre enn 8 år, mens busser som kjører mer enn km pr år og minimum tilfredsstiller Euro 6 krav, faktisk kan bli opp til 11 år gamle. Miljømessig burde det vel være slik at busser som kjører km pr år, og som tilfredsstiller Euro 6 krav, ikke begrenses på alder? Det er jo uansett et krav om gjennomsnittsalder på 8 år i hele avtaleperioden. I tillegg er det jfr. Punkt 7.1 «Eurokrav til vognparken» krav om minimum Euro 5. Da burde det vel være ytterlige unødvendig å legge særskilte alderskrav for busser som kjører km pr år. Vi ber Oppdragsgiver primært om å fjerne alle alderskrav pr. buss, eller i det minste fjerne alderskrav pr. buss når disse tilfredsstiller Euro 6 krav eller bedre To omfattende anbudspakker i Møre og Romsdal er ute samtidig med samme tidsfrist. Det har også framkommet en del ny informasjon gjennom spørsmål og svar, særlig angående rutebeskrivelsen, som det er tidkrevende for Tilbyder å innarbeide i sine tilbud. Vi ser heller ikke at tilbudsfrist 16. januar er kritisk med hensyn til oppstart av kontrakten. Det er lagt ut melding om at tilbudsfristen er utsatt til Vi ønker å levere inn så gode tilbud som mulig, og anmoder derfor Oppdragsgiver om å utsette innleveringsfrist med to uker, til Side 12 av 14

13 Linje 250, sommerrute: Det er oppført avg. fra Magerholm ferjekai 10:05 til Ålesund.Avg. fra Stranda 08:50 osv. er innstilt i samme periode. Hva er riktig i dette tilfellet? Avg. fra Stranda 15:05 til Ørsneset og avg. Stranda 16:00 til Sykkylven. Er det meningen at begge turene skal kjøres i sommerperioden utenom fellesferien? Når det gjøres endringer i dokumenter, ber vi om at disse merkes med ny versjon. Eksempelvis er Del 1 kontraktsvilkår hvor det er gjort endringer uten at dokumentet har fått nytt versjonsnummer. Avgang Magerholm kl Ålesund rbst skal ikke kjøres i sommerferien. Avgang Stranda kl 1600 til Sykkulven er innstilt i fellesferien, mens avgangen Stranda kl Ørsneset skal gå hele sommerperioden. Ny tidtabell på linje 250 og totalproduksjon blir lagt ut på Mercell.no. Dokumenter vil bli merket med versjons nr Linje 310, sommer: avg. 15:20 fra Ulstein v.g. skule til Larsnes er vanligvis innstilt ved skolefri. Skal denne turen kjøres i sommerperioden? Linje 250, sommer: avg. fra Ørsneset 13:05 til Sykkylven. Denne har sammenheng med avg. fra Ålesund 12:00 vanligvis. Men avgangen fra Ålesund er innstilt i sommerperioden. Skal denne turen kjøres kjøres allikevel? Avgangen skal ikke kjøres sommerperioden, tidtabell og totalproduksjon endres Avgangen skal ikke kjøres, rutetabell og totalproduksjon blir lagt ut på Mercell.no Rute 101, vinter, hverdager: siste avgang fra Ålesund kl. 23:00 med ankomst Solavågen f.kai 23:45 koblet videre med avgang 00:00 fra Festøya f.kai til Volda 00:52 gir kun 15 minutter til overfartstid på ferjen (mot 20 på øvrige), er det korrekt? Ref spm. 51: Viser til spørsmål og svar nr 5 der Oppdragskrav punkt sier at lokal trafikkledelse og trafikkvakt skal være plassert i ruteområdet. Hva menes da med ruteområdet? Er det geografisk plassering innenfor en eller flere av de kommunene som er opplyst i konkurransen eller følger plasseringen til og med endepunkt på rutetraseer for strekningskonsesjoner slik at lokal trafikkledeles og trafikkvakt for rutepakke 5 kan plassers utanfor fylket t d i kommunene Stryn, Eid eller Vågsøy? Oppdaterte rutetabeller vil bli lagt ut. Lokal trafikkledelse kan plasseres i Stryn og Nordfjordeid da det er å anse som en del av ruteområdet Side 13 av 14

14 Endring Del 7 Individuelt tilrettelagt skoleskyss punkt.4.6 Del 7 punkt 4.6 utgår i sin helhet Side 14 av 14

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og Svar nr. 2 02.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 3 08.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 3 08.12.2014 Rutepakke 5. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 10.11.2014 Kan det publiseres et holdeplassregister som inneholder nasjonale og unike holdeplassnummer til hvert enkelt stoppested som benyttes i rutegrunnlaget? Helst i Excel format.

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 06.01.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5

Nytt vedlegg legges ut. Garantierklæring/Påkravsgaranti. Teksten omhandler rutepakke Oppdragsgiver informerer: Viser til svar på spm 4 og 5 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Årnes Gardermoen 2016 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre?

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar. normalgulv eller laventre? 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes

bagasjeromsluker mellom fordør og midtdør skal kunne åpnes 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig Oppdatert Del 4.3 Patternprint V2 18.09.15 å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på legges ut på

Detaljer

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Kollektivtrafikk i Åseral. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Kollektivtrafikk i Åseral Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET 3 2 BESKRIVELSE AV RUTENE 3 3 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER 4 5 TILLEGGSTID / OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 3. Versjon 1 23.09.2015. Rutebeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 3 Versjon 1 23.09.2015 Rutebeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 Innhold INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 4. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 4. Nr dato Spørsmål Svar Nr dato Spørsmål Svar 1 29.10.2014 Et holdeplassregister i excell-format vil spare oss for mye manuelt arbeid. Vil oppdragsgiver vurdere å publisere et holdeplassregister i excell-format? Patternprint

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr. 10-12.02.2016 Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 05

Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål og svar nr. 05 Spørsmål 19: (Spørsmål stilt 02.12.2010) Viser til svar på spørsmål 4: Viser til anskaffelsesloven 5 første og annet ledd, der oppdragsgiver gjennom hele anskaffelsen sikre at hensynet

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 4 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 03.08.2011 01:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 4-24: SPØRMÅL OG SVAR PROSEDRYREREGER:

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST

Vedlegg 3. Versjon Rutebeskrivelse. Busstjenester Romerike 2019 UTKAST Vedlegg 3 Versjon 0.85 18.08.2017 Rutebeskrivelse Busstjenester Romerike 2019 UTKAST INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER, SÆRSKILTE HVERDAGER OG NATTBUSS... 2 3

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 09

Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål og svar nr. 09 Spørsmål 64: (Spørsmål stilt 06.12.10) Dagens operatør har timebank. Hvem er ansvarlig for verdien på det som er innestående på timebanken på overdragelsestidspunktet? Ordningen

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 1 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 13.07.2011 13:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 1-1: TILLEGGSINFORMASJON -VOGNLISTE

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 12.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes.

Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Kjøp av busstjenester i Molde og Gjemnes. Spørsmål og svar: 27.02.14 Nr Dato Spørsmål Svar 1 09.12.13 Kan vi i enkelte tilfeller (av hensyn til effektiv utnyttelse av buss og personell) bruke en klasse

Detaljer

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan

Busstjenester Akershus vest. Vedlegg 5 Ruteplan Busstjenester Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Ruteplan Versjon 1.0 15-05-2009 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Bærum øst. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Bærum øst 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.0 29-10-2013 Side 1 av 5 1 Beskrivelse av linjene... 2 2 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager:... 2 3 Tilleggstid/oppstillingstid

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Versjon 1.3 Dato: 23.08.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1. Hedmark fylke... 3 1.2. Kontraktsområdet... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 4 2.1.

Detaljer

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Vedlegg 3. Rutebeskrivelse. Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse av område og marked... 4 2 Beskrivelse av rutene... 4 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager...

Detaljer

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE

KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE KJØP AV KOLLEKTIVTRANSPORT MED BUSS I TROMS FYLKE LOKALE SKOLEBILRUTER Spørsmål og svar Spørsmål 1-31 4.4.2014 Mottatt 20.03.2014 Spm 1: Fra Kirkevik - Kvitbergan - Petersborg - skjæret - Storsteinnes

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 6. Nr dato Spørsmål Svar 1 16.09.2015 Viser til konkurransegrunnlag, del 4.3 Patternprint. Er det mulig å få denne presentert slik at både longitude og latitude ligger på riktig linje tilhørende korrekt holdeplass? Hvilke krav

Detaljer

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE

VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE VEILEDER FOR RUTEBESKRIVELSE Eksempler er vedlagt separat. Versjon 1.0. 1 Forord Veileder for rutebeskrivelse er forankret i Kollektivtrafikkforeningens handlingsprogram 2010-2011. Standardisering og effektivisering

Detaljer

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse

Busstjenester i Ruteområdet vest - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes. Vedlegg 3. Rutebeskrivelse - kommunene Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes Vedlegg 3 Rutebeskrivelse INNHOLD 1. BESKRIVELSE AV OMRÅDET OG MARKEDET... 3 2. BESKRIVELSE AV RUTENE... 3 3. NATTBUSSER... 4 4. KJØRING PÅ

Detaljer

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3

RUTEBESKRIVELSE. Vedlegg 3 Vedlegg 3 RUTEBESKRIVELSE Innhold 1 Beskrivelse av område og marked... 3 2 Beskrivelse av rutene... 3 3 Kjøring på helligdager og særskilte hverdager... 3 4 Tilleggstid / oppstillingstid... 4 5 Reguleringstider

Detaljer

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar

Spørsmål og svar nr Rutepakke 8. Nr dato Spørsmål Svar 1 02.12.2015 Vi ønsker i utgangspunktet å gi tilbud på begge rutepakkene som er ute i Møre og Romsdal nå. Samtidig er det et svært omfattende arbeid for en ny operatør å sette seg inn i to nye ruteområder,

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 4 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 5 4. FAKTURERING... 5 Side 2 av 6 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Busstjenester Oslo syd 2010. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 3 Rutebeskrivelse versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Generelt om rutebeskrivelsen --------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tidtabell --------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 4-25. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar 94 17.02.2010 I materiellbeskrivelsen punkt 1.7 Reservebusser

Detaljer

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR

SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR SPØRSMÅL/SVAR KONKURRANSE NR. 201300268 SPØRSMÅL NR SPØRSMÅL SVAR 201300268/01 I «Materiellbeskrivelse» pkt. 2 Alder/tilstand Det er ikke motstrid mellom de to punktene. står det at «Alle kjøretøy skal

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 8 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 27.08.2011 11:00 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 8-76: RETTING OG PRESSISERING RETTING

Detaljer

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017

Vedlegg 3. Versjon 1 12.02.2016. Rutebeskrivelse. Busstjenester Indre by 2017 Vedlegg 3 Versjon 1 12.02.2016 Rutebeskrivelse Busstjenester Indre by 2017 INNHOLD INNHOLD... 1 1 BESKRIVELSE AV LINJENE... 2 2 KJØRING PÅ HELLIGDAGER OG SÆRSKILTE HVERDAGER... 2 3 TILLEGSTID/OPPSTILLINGSTID

Detaljer

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 13 11.06.2013 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN

RUTESAMBAND TIL/FRÅ OSLO OG BERGEN NX145 OSLO-GARDERMOEN-VOLDA-ULSTEINVIK Nattbuss direkte Oslo-Volda-Ørsta-Ulsteinvik. Dagbuss med omstigning på Nordfjordeid. * Km D DX6 DX67 6 7 7 DX56 56 DX67 0 Oslo bussterminal... 0930...............

Detaljer

Spørsmål og svar nr. 11

Spørsmål og svar nr. 11 Spørsmål og svar nr. 11 Spørsmål stilt 29.12.10 Spørsmål nr. 81: Kunngjøringen del III. Hva skal til for at en tilbyder blir avvist med begrunnelse at tilleggsinfo burde vært gitt på eget initiativ? Jfr

Detaljer

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse

Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 5 Rutebeskrivelse Dato: 14.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hedmark fylke... 3 1.2 Kontraktsområdet... 3 2 BESKRIVELSE AV LINJENE... 4 2.1 Anbudet

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Aust-Agder. Vedlegg 3 Godtgjørelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. GODTGJØRELSEN... 3 3. REGULERING AV GODTGJØRELSEN FOR PRIS- OG KOSTNADSUTVIKLING... 4 4. FAKTURERING... 4 Side 2 av 5 1. GENERELT Operatør godtgjøres i form av pris

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr Nr Dato Spm Svar 1 19.05.2015 Med referanse til Del 3 krav til fartøy punkt 1.5 Miljø. Vi vil gjøre oppdragsgiver oppmerksom på at det per dags dato ikke finnes fremdrifts motorer eller systemer for rensing

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser

Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner. Del 3 Kommersielle betingelser Tilrettelagt skyss i Ålesund- og Giske kommuner Del 3 Kommersielle betingelser Innholdsfortegnelse: 1 ØKONOMISK GODTGJØRELSE... 3 1.1 KONTRAKTSPRINSIPP FOR GODTGJØRELSE... 3 1.2 FAKTURA OG STATISTIKK...

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Søndagsrute fram til kl. 1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0740, 1145, 1335, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 0830, 1245, 1425, 1800, 1945.

Detaljer

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang

Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder. Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Kontrakt om kjøp av persontransporttjenester i Vest-Agder Vedlegg 2 Produksjonsoversikt informasjon/ skissert omfang Versjonshåndtering Versjon Tekst Dato 1.0 Utlyst dokument 24.6.2013 2.0 Korrigert dokument

Detaljer

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II.

Svar Dette kravet endres. Kravet vil gjelde for lukket skoleskyss og for ruter som utføres med buss i klasse II. Samferdselsetaten Liste over interessenter, Doffin Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 10/633-19 Kurt Arild Bones N02&41 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 4058/11 77 78 80 46 09.02.2011

Detaljer

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR

REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR buss Møre ogromsdalfylkeskommune Samferdsleavdelinga Fylkeshuset 6404 MOLDE Dykkar ref: Dato: 15.11.2013 REDUKSIONI RUTEKM- UTKASTTILTILTAKI NETTBUSSM-N, REGIONMØRESØR Vedlagt følgjer notat med tiltak

Detaljer

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133

Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Buss Ryfylke 2015, ref. 13/10133 Spørsmål og svar Nedenfor er spørsmål stilt fra tilbyderne og Rogaland Kollektivtrafikk sin besvarelse av disse, samt eventuelle rettelser, tillegg og / eller suppleringer

Detaljer

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold

Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Spørsmål, svar og endringsmeldinger til anskaffelsen Kjøp av lokale busstjenester i Østfold Utsendelse nr 2-11. februar 2010 Nr Mottatt Spørsmål Svar Endring konk.grl Endringnr 4 29.01.2010 Ref: Rutebeskrivelse,

Detaljer

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure. Del 7. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Busstjenester i kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Del 7 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 GODTGJØRELSE... 3 1.2 OMFANG... 3 2 INNMELDING OG UTMELDING...

Detaljer

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 17/137. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 17/137 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Lund og Sokndal Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG...

Detaljer

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015

Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen. Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Innlegg dialogkonferanse Skyss Rutepakke Hardanger/Voss Modalen/Eksingedalen Driftsdirektør Petter Kure Torgersen 23.01.2015 Norges største busselskap og et av de største i Skandinavia 3 300 busser 7 400

Detaljer

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Bærum Øst 2010. Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Bærum Øst 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE VED

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Lørdagsrute fram til kl.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avganger fra Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avganger fra Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745, 1945.

Detaljer

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus

Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Rutebeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Beskrivelse av ruteområdenes

Detaljer

Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar Er det korrekt at anbud må innleveres tilden

Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar Er det korrekt at anbud må innleveres tilden Spørsmål og svar Midlertidig båtrute Molde Bolsøya Dato Nr Spørsmål Svar 16.10.2014 1 Er det korrekt at anbud må innleveres tilden 31.10.14. Ja det er korrekt, men på grunn av nye opplysninger om at oppstartstidspunktet

Detaljer

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse

Vedlegg 2 : Materiellbeskrivelse Vedlegg 2 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 6 21.10.2010 INNHOLD 1 GENERELLE KRAV TIL ALLE BUSSER 1.1 Godkjenning 1.2 Offentlige bestemmelser 1.3 Utslipp og støy 1.4 Reservemateriell 1.5 Registrerte

Detaljer

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser

Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 1 Kommersielle betingelser Versjon 1.1 23.08.2011 INNHOLD 1. GENERELT... 3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Antall rutekilometer... 3

Detaljer

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse

Kontrakt nr. 13/8683. Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane. Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse Kontrakt nr. 13/8683 Individuelt tilrettelagt skoleskyss Dalane Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL OG INNHOLD... 3 1.1. Innledning... 3 1.2. Definisjoner... 3 2. OMFANG... 4 2.1.

Detaljer

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver:

ANBUDSINFORMASJON nr. 7 Dato: Tid: Oppdragsgiver: Dato: Tid: Oppdragsgiver: 23.08.2011 21:30 Hedmark Trafikk FKF Anskaffelse: Doffin ID: Kunngjort av: RUTETRANSPORT HAMAR-REGIONEN 2012 229052 Per Christer Konterud Nr. 7-52: TILLEGGSINFORMASJON VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE:

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold. Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 3 Rutebeskrivelse Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Vestfold fylke 1.2 Kontraktsområdet 1.3 Ruter og inndeling av rutepakker

Detaljer

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0

Busstjenester i Akershus vest Vedlegg 5 Godtgjørelse. versjon 1.0 Busstjenester i Akershus vest 2009 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 Godtgjørelse... 3 2.2 Regulering av godtgjørelsen... 3 3 GODTGJØRELSE

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget (2) Busstjenester i Nedre Glomma og Indre Østfold 15. august 2012 Spørsmål 28 Ruteavklaringer Vi viser til bilag 3.1.2 Revidert oversikt over skolerutene i Sarpsborg

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse

Vedlegg 4. Utkast til Rutebeskrivelse Rutetransport Glåmdalen 2016 Vedlegg 4 Utkast til Rutebeskrivelse For å synliggjøre sine behov til dialogfasen har Oppdragsgiver utarbeidet et forslag til løsning. Dette dokumentet inneholder et forslag

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Ruteendringar frå 19. juni 2016

Ruteendringar frå 19. juni 2016 Ruteendringar frå 19. juni 2016 Hovudutval for samferdsle 9. februar 2016 Rutetilbodet frå 19. juni 2016 I rutekjøpssaka som vart handsama i HS i oktober vart rutetilbodet for i år bestemt Fylkesdirektøren

Detaljer

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0

Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.0 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 2.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer (rutekm)...

Detaljer

Spørsmål og svar:

Spørsmål og svar: Kjøp av busstjenester i Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure Spørsmål og svar: 29.11.12 Nr Dato Spørsmål Svar 1 11.10.12 Vil alle undertransportører måtte inneha løyve for persontransport? I rundskriv N-3/2002

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand

Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Ny kontrakt for Hadeland og Land fra juni 2018 Orientering til regionrådet for Hadeland 9. juni 17 Eirik Strand Kunden i sentrum Opplandstrafikks løfte til passasjerene er at vårt tilbud skal være Enkelt

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011

Kommersielle forhold. Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Tilbudskonkurranse Vestfold 2011 Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11 08.07.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i en 4. Kompensasjon for pris- og

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 04.01.2016 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler

UTKAST. Prisskjema. Bilag 1 til prosedyreregler Rutetransport Glåmdalen 2016 UTKAST Prisskjema Bilag 1 til prosedyreregler 23.03.2015 Innhold 1 PRISER... 3 2 OPSJONER... 4 2.1 Ekstrakjøring for materiellkategori IV... 4 2.2 Infotainment... 4 2.3 Passasjertellersystem

Detaljer

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455.

d. Om Sandnessjøen skolesenter, avgang kl 1455. 18-201 Sandnessjøen-Leland-Levang-Leirvika-Mo EXC DX67 SKAA FRIAA SKAA SKAA SK DX67 DX67 SK 5 6 7 Sandnessjøen bussterminal 6:45 7:40 7:40 9:15 14:50d 15:15 16:05 15:00 18:45 Leines 7:55 9:30 15:10 15:25

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2013/1006 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet RUTEENDRINGSPROSESSEN 2014 - TILLEGGSFRÅSEGN Administrasjonen

Detaljer

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0

Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Godtgjørelse. Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 1.0 Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Lokal rutegående kollektivtrafikk i regionene Sør-Trøndelag Vedlegg 5 Versjon 1.0 INNHOLD 1. GENERELT...3 2. GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN...3 2.1

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Busstjenester Oslo syd 2010

Busstjenester Oslo syd 2010 Busstjenester Oslo syd 2010 Vedlegg 5 Godtgjørelse versjon 1.0 INNHOLD 1 Generelt ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Godtgjørelse for oppdraget

Detaljer

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog

Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 For ruteområde 1 Nittedal og Lørenskog Vedlegg 11 Versjon 1 03.11.2017 Beskrivelse av miljøopsjon Busstjenester Romerike 2019 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 PRODUKSJONSKRAV OG NULLPUNKT... 2 2.1 PRODUKSJONSKRAV... 2 2.2 NULLPUNKT... 2 2.3 ENDRING

Detaljer

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1.

Finnmark fylkeskommune Anbud vedr. ferjetrafikken Øksfjord-Tverrfjord/Hasvik/Sør-Tverrfjord Spørsmål og svar per 16.1. DATO SPØRSMÅL SVAR 16.1.13 Viser til anbudets kapittel 5. tildelingskriterier, der kriteriene er listet opp med innbyrdes vekting. Vi har utfordringer med å se hvordan modellen er forutberegnelig. Kan

Detaljer

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 - 4-531 Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 0 Fra Molde Luft havn Årø................................................... 4 Roseby

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar

Rutetransport Glåmdalen 2016. Tilleggsinformasjon. Spørsmål og Svar Rutetransport Glåmdalen 2016 Tilleggsinformasjon 22.04.2015 Innholdsfortegnelse 1 Spørsmål pr 13.4.2015 -------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Uoverensstemmelser

Detaljer

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre -

Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 11.04.2014 24546/2014 Svein Ivar Aarskog Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 07.05.2014 Utviklingsprosjekt kollektivtrafikk på Søre Sunnmøre - Garnes-prosjektet

Detaljer

Kommersielle forhold

Kommersielle forhold Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 9 21.10.2010 Innhold : 1. Generelt 2. Godtgjørelse for oppdraget 3. Godtgjørelse ved endringer i oppdraget 4. Kompensasjon for pris- og kostnadsutvikling 5. Trafikkinntekter

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.10.2014 62073/2014 Merete Jeanette Daae Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 22.10.2014 Ståplasser i skolebusser Bakgrunn I møte i samferdselsutvalet

Detaljer