Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker"

Transkript

1 lf Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Vårens nyheiter på innfatningar og solbriller er på plass! 4. mai lf jøgt. 3 - Ulsteinvik G G Fossline kjøkken og bad i alle prisklasser * Fossline har levert kvalitetskjøkken til norske hjem -25% siden på alle våre våre bestselgere *Gjelder nye tilbud i mai 2011 D VNDU & NØ var asengt. 18 mibakken 3, Breivika 6150 Ø ÅUND øyrerute: Hareid Ulstein Herøy ande Vanylven Nordfjord Ålesund NFOMJON Billegare ikkje betre ide 8 FOOMONJ: GUOM ON UPBUD! 2999,- enovo G HD 1 stk pr kunde så langt lageret rekker Vi kan fikse PC en din på dagen! MN - F: Ø: Nye MacBook Pro Flere nye modeller. Det siste av prosessorer. Helt ny grafikk. Banebrytende, høyhastighets /O-telnologi. re veldig store fremskritt. om og se! BUN ÅPN G VC UPPO Ulstein -Partner Bjørndalvegen 3B 6065 Ulsteinvik lf: Bedrift & Privat erver Nettverk ikkerhet ådgivning eparasjon Gadgets Flatskjerm MP3

2 2 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa F 7 % VNN: alt betalte personar jegeravgift for jaktåret 2010/2011 i Noreg. Det er fleire enn føregåande år. Nesten 7 prosent var kvinner. Først dei siste 20 åra har dei aktivt meldt si interesse for å vere med på haustjakta. jaktåret 2008/09 utgjorde dei 6 prosent av jegerane. alet på kvinner i Jegerregisteret har auka med over 50 prosent dei siste 8 åra, medan talet på menn har auka med 12 prosent i same periode. ung ntal registrerte kvinner i Jegerregisteret. 2001/ /09 jelde: tatistisk sentralbyrå Det beste i livet er G! - - ay Out/sats: egionavisa rykk: Polaris rykk Ålesund Opplag: Distribusjon: Nordvest Distribusjon Deskmedarbeider Guttorm Osnes lf.: algssjef ine Urke lf.: Markedskonsulent ari H. Berge lf.: Postadr.: P.b. 424, 6067 Ulsteinvik Besøksadr.: tålhaugen 10, aunes Brygge elefon: elefax: edaktør/dagleg leiar Hugo ntonsen lf.: Journalist oger Oldeide lf: Produksjonsleiar Gunlaug leppe lf.: Markedskonsulent Gunn Homberset lf.: Ørsta-kontoret, besøksadresse: 3. etg, Ørsta org elefon: elefax: Deskmedarbeider une arhus lf.: Journalist selin Nevstad Øvrelid lf.: Markedskonsulent ol-gitte Veiseth lf.: ontor og adm. Hildegunn O. Haugen lf.: Nye egionavisa Gratisavis for: Hareid - Herøy - ande - Ulstein - Vanylven - Volda - Ørsta

3 egionavisa Onsdag 4. mai t skyts for jente (13) UNG JG: g gler meg til småviltjakta i september, seier olveig Hansine orgersen (13) frå Ulsteinvik med beviset på at jegerprœva er bestått. (FOO: Privat) : olveig Hansine testar hagla under oppsyn av instruktœr i Ulstein og Hareid Jeger og fiskarforeining, Jens age schehoug. O JGPØV: olveig Hansine orgersen (13) Ulsteinvik, teinar Garshol (15) Ulsteinvik og Marie ovise kansen leppe (16) frå eikong tok alle jegerprœva i april. Her frå jegerprœvekurset på HjŒrungavåg i regi av Ulstein og Hareid Jeger og fiskarforeining. DUYNG: Å skyte leirduer med hagle er ein kjekk del av jegerprœvekurset. Her frå skytebana på HjŒrungavåg. olveig Hansine frå Ulsteinvik blir snart 14 år og har nettopp bestått jegerprøva. No ser ho fram til å bli med far og bestefar på småviltjakt. g føretrekk å skyte med hagle, rekylen er ikkje så kraftig som eg hadde trudd. No gler eg meg berre til september, då skal eg på småviltjakt i Nord-Norge, seier olveig Hansine orgersen (13) frå Ulsteinvik som nettopp har bestått jegerprøva. tter eit 30 timar langt kurs i regi av Ulstein og Hareid Jeger og fiskarforeining har ho lært seg teori og praksis i mellom anna behandling av både rifle og hagle, leirdueskyting, human jakt og avliving av dyr. Det var veldig kjekt. Det skal bli gøy å endelig få vere med å jakte sjølv, seier olveig Hansine som fleire gonger har vore med både far og bestefar på jakt. g får begynne med småviltjakt, så får eg vente eit par år med elgjakt, fortel den unge jegeren. ult olveig Hansine var ei av fem jenter frå ei gruppa på 12 som tok jegerprøva i april. ilbakemeldingane frå vennekretsen har vore varierande. Nokre synes det er kult medan andre synes eg er gal som skyt med hagle, fortel 13 åringen. Det er vel ikkje typisk for ei jente på min alder, men det er fleire kvinner i slekta mi som er jegerar. g har alltid syntes det har vore litt kult å gå på jakt. No kan eg endelig gjere det på ordentlig, fortel ho. Jegerprøvekurset vårt går over 30 timar med ni samlingar. Vi legg vekt på human jakt og avliving, og terpar stadig på tryggleiken i dette. ryggleik kjem først, fastslår instruktør i Ulstein og Hareid Jeger og fiskarforeining, Jens age schehoug (56) som er ein erfaren jeger og instruktør. Han har registrert at det er stadig fleire jenter som vil ta jegerprøva. Fleire kvinner tek jegerprøva tatistikk frå tatistisk sentralbyrå som viser at talet på kvinner i Jegerregisteret har auka med over 50 prosent dei siste 8 åra. in skal ikkje gå mange år tilbake før dette var utelukkande ein aktivitet for menn, men dei siste fire-fem åra har vi registrert ei klar auke av jenter og kvinner som vil ta jegerprøva. Det er sjølvsagt berre positivt, dei er også veldig flinke og viser respekt og er audmjuke i omgang med våpenet, fortel schehoug som legg til; Mange jenter har teke jegerprøva, men ein ser ikkje så mange av dei igjen ute på jakt. Der kan dei skjerpe seg, seier han. lle dei 12 som tok del i det siste kurset bestod jegerprøva. ensor for jegerprøva var representantar frå viltnemnda i Ulstein kommune. g skal i alle fall jakte, fastslår den unge jegerjenta. : OG ODD FOO: GUNUG PP

4 4 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa aletrening Det hjelper visst lite å kunne mange ord hvis ein ikkje veit kva dei tyder. it medlem i intelligensklubben Mensa sa ein gong på V at problemet med oss ikkje-intelligente var at vi brukte for mange ord for å gjere oss forstått. Det er jo då ein får lyst til å halde godt kjeft og berre gje inntrykk av at ein er supersmart. For å bli medlem i Mensa må ein forresten score høgre enn 131 på testane deira. Det norske snittet skal visstnok ligge på omtrent 100. hakespeare vert alltid trekt fram som døme på ein med eit svært stort ordforråd, og i same venda vert det ofte nemnt at norsk er eit fattigare språk enn engelsk. Men vitskaplege undersøkingar har vist at hakespeare berre kunne skilte med omtrent ord. itt artig er det då å registrere at vår eigen Henrik bsen hadde kontroll over ord og nut Hamsun Dei vert likevel smågutar å rekne alle tre - for lyrikaren, forfattaren og ordsmeden Henrik Wergeland hadde eit ordforråd som strakk seg over il samanlikning hadde eit utval av britiske bryggearbeidarar rundt første verdskrig eit ordforråd på knappe 600 ord. (sic!) Og ein gjennomsnittleg norsk fireåring har oversikt over så mange som ord, men har eit langt større passivt ordforråd. å veit du det. jølv prøver eg å lære meg nye ord så ofte eg kan. pesielt kjekt er det når ein lærer ord som gjer ein i stand til å forklare ting på ein litt meir lettfatteleg måte, utan for mange innskotne bisetningar og om og men. det siste har Marie imonsen i Dagbladet brukt ordet eklektisk så ofte at eg berre var nøydd til å slå det opp. følge unnskapsforlaget si framandordbok stammar ordet frå det gamle Hellas, og beskriv en filsosof som ikke antar noe bestemt system, men velger ut av alle det han mener er det sanne og riktige. in fritenkar, med andre ord, ein som lagar sitt eige system basert på kva folk før han har tenkt. Men det er ikkje nødvendigvis udelt positivt å vere ein eklektikar, då mange vil skulde deg for å vere ein kopist. ånn, Marie imonsen no kan vi møtast til debatt. Det løner seg å seie ifrå dersom det dukkar opp ord ein ikkje forstår. ein kvasikunstsamtale eg hadde med ei kanskje litt for pretensiøs dame for eit FOO: P D par år sidan, brukte vedkomande ordet postmodernisme så mange gonger, og ikkje minst med så mange ulike innfallsvinklar og variantar at eg tilslutt ikkje greidde å dy meg: orleis definerer eigentleg du postmodernisme? spurde eg. Og då vart det beint stille, gitt. Men eit rødmande andlet seier meir enn tusen ord. Prøv forresten å google begrepet sjølv, då eg ikkje vart noko særleg klokare. Den førebelse konklusjonen min er at dei som seier postmodernisme bør ta ei pause inntil vi alle er samde om kva det eigentleg handlar om. Det første vanskelege ordet eg skal ha lært meg i barndomen var høyesterettsjustitiarius. g forstod sjølvsagt ikkje kva det betydde, men sidan alle vaksne alltid lo og klappa kvar gong eg sa det, så sa eg det så ofte eg kunne. ( ) Banebrytande, vitskaplege forsøk i heimen har vist at Felix har eit ordforråd på omtrent sju ord, og i heilt vilkårleg rekkefølgje snakkar vi om sitt, ball, pinnen, nei, kom, ligg og versågod. tillegg veit han at han bør følgje ekstra godt med om han høyrer sitt eige namn, Felix. Det ordet som medfører mest tankebry og frustrasjon for vårt firbeinte familiemedlem er sannsynlegvis versågod. Når han sit framfor matskåla og ventar på det magiske ordet, gir vi han av og til ekstra hovudbry og seier ord som rentekutt, hoppetau og hesjastreng berre for å forvirre. g veit det kan verke litt slemt og kynisk, men ifølge hundefagfolk har vofsane berre godt av litt mental trening. kstra artig var det den dagen eg testa ut postmodernisme og Felix kasta seg over måltidet. jølvsagt måtte han begynne på nytt igjen. lik går det når ein tek råsjansar. Men han skal få framandordbok til jul. Nye varer kvar dag Ulsteinvik - Opningstid (16) lf

5 egionavisa Onsdag 4. mai

6 6 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa Billigere, men ikke flere onkurransen på Vigra mellom og Norwegian har ført til langt billigere billetter. Men selv om antall passasjerer har økt, har det ikke blitt noen flere flyavganger. onkurransen på Vigra har ført til billigere billetter og flere passasjerer, men antall avganger har ikke økt. ommerkveldene og lørdager er nedprioritert til irritasjon for flere av de reisende, sier daglig leder Bjørn lubbenes i V ravel Ulsteinvik. 10.september 2008 var det slutt på sitt monopol på Ålesund ufthavn Vigra. Norwegian gjenopptok flygningen på strekningen Oslo-Ålesund. Næringslivet, turistene og alle andre gledet seg. Nå, to og et halvt år senere, ser vi hva konkurransen har ført til. Å reise med fly har blitt billigere, mye billigere. Om du bestiller billettene tidlig nok, kan du reise tur/retur Oslo for under kr 700,-. Dette er langt under halvparten av hva det kostet da hadde monopol. Men noen flere flyavganger å velge mellom har det ikke blitt. Flere passasjerer Det har vært en kraftig vekst i antall flypassasjerer de siste 30 årene fløy personer til og fra Vigra. fjor var tilsvarende tall om lag Men om vi ser på antall fly som lander og tar av fra Vigra, er bildet et helt annet. elv om antall passasjerer altså har økt med 300 %, har antall fly som kommer og går ligget ganske stabilt på pluss minus de siste 30 årene. På Hovden har det også vært en sterk vekst i antall passasjerer, fra i 1982 til om lag i fjor. ntall fly til og fra Hovden i denne perioden har variert, men det er noe færre fly som går i dag enn på 80-tallet. Vinge mot vinge Daglig går det ni fly fra Vigra til Oslo. Det høres jo onkurranse ganske bra ut, men om vi ser på når disse ni flyene går, viser det seg et annet bilde. og Norwegian flyr vinge mot vinge i rushtrafikken om morgenen og på ettermiddagen. Her er et eksempel på flyavganger fra Vigra til Oslo mandag 20.juni 2011: Norwegian og Norwegian og Ca Norwegian og Norwegian om vi ser er det ingen avganger i en periode på 5 ½ time midt på dagen, og ingen avganger etter kl på kvelden. Det går riktignok en -maskin fram til midten av juni, og etter 29. august, men i over to måneder i sommer går altså siste fly allerede NFNN NGJD i luften er bra, men det dekker ikke alle reisebehov. ørdag ilbudet vi i dag har med fly fra Vigra på lørdager, er noe av det dårligste som har vært siden åpningen av flyplassen i Det går to fly til Oslo så tidlig på morgenen (07.00 og 07.30) at de ikke er relevante for oss på søre når hurtigbåten ikke går så tidlig. Deretter har Norwegian en maskin til Oslo har en maskin Fra Oslo til Vigra går det kun ett -fly på lørdager og det går ikke før kl på kvelden. Norwegian har ikke flygninger fra Oslo til unnmøre på lørdager. Det går bare ett fly til og ett fra Bergen. Det samme gjelder rondheim. Hovden styrker seg For oss som bor på søre unnmøre, framstår Hovden flyplass som et stadig mer attraktivt alternativ. Prisene er noe høyere og flyene mye mindre, men avgangstidene er bedre. Blant annet går det et kveldsfly fra Hovden kl på hverdager, og på lørdager er det mulig både å komme seg til Oslo (kl og 12.09) og fra Oslo (kl og 14.10). Hurtigbåten Hurtigbåten fra Hareid til Valderøy er avgjørende for oss som skal reise fra Vigra. ide som drifter båten, forstår at de driver service og ikke bare transport. De har i samarbeid med fylket lagt opp rutetilbudet tilpasset de reisende. Med ett unntak: ørdag morgen. Den første hurtigbåten går først kl Det betyr at vi ikke har noen hurtigbåt til morgenflyene til Oslo eller ondon. lternativet er ferge eller overnatting på Vigra eller i Ålesund. onkurranse bra, men onkurranse i luften er bra, men det dekker ikke alle reisebehov. Det er ingen som vil ha tilbake flyprisene fra 80-tallet. Men den gang fløy Braathens F fem ganger til Bergen (i dag har vi tre), fire til rondheim (i dag har vi to), to til Nord-Norge (i dag er det ingen) og nok til Oslo, også på kveldstid. forrige ukes artikkel om justismord, hadde det sneket seg inn en trykkfeil. Vi skrev at veinung ødseth fikk nesten fem millioner kroner i erstatning og oppreisning. Det riktige skal være nesten 1 - en - million kroner.

7 egionavisa Onsdag 4. mai P PÅ ØPO Vi hjelper deg med valg av riktig løpesko! Vi bruker speilkasse for å finne skoen som passer dine bein! dialog med deg finner vi også en skotype som passer ditt bruk. Vi støper også såler for optimalt resultat. Vi fører sics, Nike, didas og Puma løpesko. OG - skulle du ikke bli fornøyd så har vi i tillegg vår 100% fornøyd garanti, som gir deg rett til å bytte sko selv etter du har brukt dem! om til oss - vi kan løpesko! Vi har fått inn masse superspennende nyeheter fra Bergans, Norheim, Jean Paul, Haglöfs, Helly Hansen og Bula estvinner! G-port pris! G-port pris! jekk prisen! didas distar ide 3 til dame og herre n av våre beste modeller! estvinner i en rekke tester Passer løpere med nøytralt løpesteg Maksimal støtdemping 4-motion system i hæl itter perfekt på foten sics Gel Nimbus 12 øpesko til dame og herre Mengdetreningssko olyte mellomsåle For nøytralt eller underpronert steg jent for fin løpsfølelse og topp demping sics Gel Nimbus G løpesko til junior kstra demping i hæl og i forfot Meget god passform Populær Nimbus-modell for junior Det er ikke bare voksne som trenger gode løpesko! Conoformable anatomiske støpte såler! Vi støper Conformable anatomiske såler til DN fot! Forebygger slitasje og skader. året til de beste anatomiske sålene i test! NYH! jekk prisen! didas Clemente til jenter Nyhet fra didas! Bestselgere av våre fritidssko NYH! Puma hooded sweat jakke til dame og herre lassisk hettejakke God kvalitet Meget behagelig Mange flotte farger Før 699,- NYH! Frank horter t-shirt til dame og herre eknisk treningsoverdel til dam Pustende Passer til all slags trening Meget godt egnet til løping eknisk Finnes også i herremodell Frank horter Cardula Capri ight til dame Fukttransporterende iten lomme med glidelås efleksdetaljer didas Daily til gutter Nyhet fra didas! Bestselgere av våre fritidssko G-port Hofseth Ulsteinvik. lf Åpent: (16) Bergans Microlight jakke til dame og herre Nyhet fra Bergans God passform Behagelig Puster godt ommer i mange fine farger Frank horter Cabla løpejakke til dame og herre eknisk løpejakke Gode pusteegenskaper Fint snitt vtagbare armer efleksdetaljer trechpaneler under armene G-port Ørsta Ørsta. lf Åpent: (16)

8 8 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa J FJØ: ebekka ndenes (16) og line Myrene (16) leitar etter liv i fjœra på unde. unde MiljŒsenter i bakgrunnen. katterunde på unde UNDN: tter 250 år på havbotnen er vi stolt over å kunne vise den fram her på unde, seier informasjonsleiar ved unde MiljŒsenter, May-Britt Haukås. UNJ: it trettitals elevar frå HerŒy vgs. har lunsj inne på unde MiljŒsenter.

9 egionavisa Onsdag 4. mai MF: Marinbiolog ved unde MiljŒsenter, oger valsund med eit utval av tang som trygt kan etast og som dessutan er veldig sunt. UM: Forskar og marinbiolog nneise Chapman fortel om tang og mikroorganismar fœr dei skal under mikroskopet. NPJON: - kskursjonen vår på unde skal gi både elevane og lõrarar inspirasjon og kunnskap om naturen. Den skal også gi auka innsikt om berekraftig utvikling og auka miljœengasjement, seier prosjekt- og avdelingsleiar ved HerŒy vgs. ster tephan. FÅ HV: - Mmmmm. estaurant- og Matfag eleven emi ndrè arsen smakar på tang og tare som han skal lage middag av. Nyleg besøkte elevar frå Herøy vidaregåande skule unde og unde Miljøsenter som no husar ein av Noreg sine største skattar. levane fekk også drive si eiga skattejakt i fjøresteinane på unde. Wææ.. ei svær krabbe!! Den heldt på å bite meg! skriker ei jente. rabben biter ikkje, den knipe, presiserar ein annan medan krabba raskt finn vegen ut i sjøen. VG1 eleven emi ndrè arsen samlar saman noko tang som han tygger på. Denne typen tare skal estaurant- og Matfag elevane seinare nytte i sin eigen Frutti di Mare. Det smakar ikkje så mykje, men det er rar konsistens. Den skal nyttast i ein sjø-spaghetti som vi skal lage, fortel han. Forskar og marinbiolog oger valsund kan fortelje at denne tanga trygt kan etast og er dessutan veldig sunn. Det er denne typen tang som mellom anna vert nytta rundt sushi, forklarar valsund som var blant eit knippe forskarar som forklarte elevane om mellom anna energien, livet og næringskjeda i fjøra. Ved slutten av fjøreekskursjonen bar det inn til mikroskopet med plankton, algar og andre mikroorganismar. Miljøengasjement levane sin ekskursjon til unde er ein del av prosjektet Den naturlege skulesekken. Herøy vidaregåande skule er nemlig ein av skulane som har fått kroner av Miljøverndepartementet og unnskapsdepartementet til aktivitetar som skal bidra til å utvikle nysgjerrigheit og kunnskap om naturen. Den skal også gi auka innsikt om berekraftig utvikling og auka miljøengasjement. lt tyder på at elevane set stor pris på ekskursjonane til unde. anskje vil nokre av elevane bli inspirert til å drive med forsking seinare, seier prosjektog avdelingsleiar ved Herøy vgs. ster tephan som var svært nøgd med opplegget på miljøsenteret. Vi har fått omvisning på senteret og korleis det vert drifta mest mogleg miljøvennleg. Vi har også fått høyre på kva forskarane her drive på med. Dette er inspirasjon og kompetanseheving for både elevar og lærarar. Vi vonar det kan bli ein skuletradisjon med tur hit, seier tephan. undeskatten Dei rundt tretti elevane fekk også andre praktiske oppgåver der den gjennomgåande tematikken var energi. Mellom anna skulle dei lage ein dempemekanisme av papir. it egg skulle tole eit fall frå halvannan meter ned i dempemekanismen utan å knuse. Ganske interessant oppgåve, vi fekk det til, seier elevane ebekka ndenes og line Myrene. På slutten av besøksdagen fekk VG1 elevane også sjå den famøse undeskatten som no er bevart og stilt ut inne på miljøsenteret som no har retten til å vise den fram. Utstillinga er opa for alle. Vi er svært nøgd med at undeskatten no er komen heim til unde der den vart funne. tter 250 år på havbotnen er vi stolt over å kunne vise den fram her på senteret, seier informasjonsleiar ved unde Miljøsenter, May-Britt Haukås. OG FOO: OG ODD

10 10 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa M 4 Å g he vore på eikeland med noken. Ho aisa er mi venninne her i barnehagen. Og so er det bestemora mi, eg kaller henne "dadda" for eg liker ikkje å sei llinor. Ho mamma er redde for dyr, so vi he ingen heime. g he fått ei flis i fingeren, det var berre å trekke den ut. Vi er på besøk i den vakre bygda Gjerdsvika. barnahagen har dei snakka litt om det å vere venn. Det kan vere greit å ha ein bestevenn. Har du ein som du liker godt å vere ilag med? Og borna har tid til ein prat i det fine vårveret. OG FOO: GUOM ON b 5 Å aisa og Mia er vennane mine her i barnehagen. Vi brukar å dibbe og reie. g he begynt allereie på lekse, bokstaver og andre ting. Heime he eg katta og tre kattungar. YGV 5 Å n venn må få vere med å leike. Vennen min Geir jobber på ein bondegård, men han he berre kyr og kalvar. g får site på traktor og hjelpe til å rydde. Det likar eg veldig godt! g hive på grabben eksosanlegg og alle rustne ting. Og etterpå hive eg det i ein container. g kan skrive dikt. Dei fleste dikta lagar eg heime. Geir bor der oppe, derfor luktar det gjœdsel her. g blir vande til lukta. MM 5 Å Jan rik er min bestevenn. Bestemor heiter Carina, ho he to pusa. Dei må vere inne eller på altanen, sidan dei er so redde. in gong hadde eg eit fotoapparat som eg fekk låne. Pusane Miss og Felix sprang ned trappa og då tok eg bilde av dei. MH 4 Å Med en venn kan du dibbe og huske. g he fått nye venna i verige. n heiter Petter, so er det Camilla og Carl Filip. Og so he eg ei bestemor g he holdt en frosk i hendene, det var i verige. Geir bor der oppe, derfor luktar det gjødsel her. g blir vande til lukta.

11 egionavisa Onsdag 4. mai Gode bruktbilar! Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg , ,- -08 oyota vensis 2,0 D-4D Navi ech, stv. 38 km, alu.f., abs, ac, airbag foran, antiskrens/- spinn, bagasjeromstrekk, cruisektr., el. innfellb. speil, el. dimming av speil, hundegitter ,- -08 Citroen C1 1,0 ix /C 60 km, abs, ac, airbag foran, el. vindu, fjernestyring sentrallås, justerbart ratt, met. lakk, nedfellb. baksete, radio/cd, servo, sideairbags, sommerhjul, startsperre ,- -08 oyota Yaris 1.4 D-4D ol, 61 km., B, C, navi, antiskrens/spinn, el. speil/vind., s.lås, VC, Webasto, kj.comp., startsperre, airbag, multiratt, radio/cd, sommer-/vinterhjul ,- -07 Opel Zafira njoy 7-s 38 km, antiskrens/-spinn, abs, ac, cruisektr., delskinn, justerbart ratt, klima, lettmet. sommer/vinter, multiratt, mørke ruter, nedfellb. baksete, takrails, sideairbags, xenonlys ,- -07 oyota uris 1,4 D-4D ol 48 km, antiskrens/-spinn, justerbart ratt, abs, ac, airbag, klima, nedfellbart baksete, multiratt, lettmet. sommer/vinter, startsperre, tåkelys, Webasto motorvarmer Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg , ,- -07 oyota Corolla 1.6 ol 42 km., aut., 16 aluf., B, C, airbag foran/ sider, antiskrens/spinn, el. speil/vinduer, gir på rattet, fj.st./s.lås, just. ratt, comp., klima, multiratt, s./v.hjul, startsperre, utetemp ,- -07 oyota Corolla 2,0 D-4D xecutive 38 km, 16 alu.f., antiskrens/-spinn, Bluetoothtlf., cruisektr., el. dimming av speil, justerbart ratt, keyless go, naviystem, nedfellb. baksete, regnsensor ,- -07 oyota Corolla Verso 2,2 D-4D ol 7-s. 57 km, ac, antiskrens/- spinn avtagbart h.feste, justerbart ratt, keyless go, kjørecomp., klima, multiratt, park.sensor foran og bak, regnsensor ,- -05 oyota Corolla D-4D ol stv. 143 km, abs, ac, airbag foran, aluf. sommer, antiskrens/-spinn, el. speil/vindu, fj.st. sentrallås, fj.st. webasto motorvarmer ,- -05 oyota Yaris 1.3 ol VV- 61 km, abs, C, el. speil/vinduer, kjørecomp., multiratt, fjernst. s.lås, startsperre, krok, just. ratt, sommer/vinterhjul, radio/cd, sideairbager, varmeseter, tåkelys, utetemp. Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg , ,- -05 oyota Corolla D-4D ol 99 km, abs, ac, airbag foran, aluf. sommer, antiskrens/-spinn, el. dimming av speil, el. speil/vindu, fj.st. sentrallås, justerbart ratt Omreg.avg , ,- -05 oyota av4 2,0 D-4D 4WD port dtition 85 km, lcatara/skinninteriør, cruisektr., el. soltak, ekstralys 1000 metere, kjørecomp., kufanger, lettmet. sommer/vinter, klima, abs, ac Omreg.avg , ,- -04 Opel Vectra 1,8 ssentia 46 km, antiskrens/-spinn, cruisektr., justerbart ratt, kjørecomp., klimaanlegg, multiratt, nedfallb. baksete, midtarmlene, treinteriør, tilhengerfeste, startsperre, skipose, tåkelys Omreg.avg , ,- -04 oyota vensis 1,8 ol VV-1 stv. 107 km, antiskrens/-spinn, avtagbart h.feste, el. dimming av speil, hundegitter, regnsensor, skinnratt, startsperre Omreg.avg , ,- -03 oyota av4 2,0 D-4D 4 WD 100 km, avtagbart h.feste, justerbart ratt, kjørecomp., startsperre, takrails, midtarmlene, abs, ac, airbag foran, utetemp. Omreg.avg , ,- -03 enault cenic 1,6 16V 114 km, 2 stk. el. soltak, farget glass, klima, midtarmlene, nedfallb. baksete, skinninteriør, skinnratt, starsperre, takbøyler, h.feste ,- -03 eat lhambra 1,9 D 7-seter 131 km, alarm, justerbart ratt, klima, midtarmlene, nedfellb. bakste, servo, startsperre, takrails, abs, ac, airbag foran ,- -02 enault aguna 1,0 dci Dynamique stv. 186 km, antiskrens/-spinn, bagasjeromstrekk, farget glass, bluetooth tlf., delskinn, keyless go ,- -02 oyota av4 2,0 D-4D 4WD, 137 km, 16 alu.f., ac, airbag foran, avtagbart h.feste, justerbart ratt, startsperre, takrails, tåkelys, utetemp ,- -02 Peugeot 307 1,6 X 105 km, ac, antiskrens/-spinn, justerbart ratt, multiratt, regnsensor, sideairbags, sportsseter, startsperre, takbøyler, utetemp. Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg , ,- -01 oyota vensis 1,8 erra stv., ut. VV- 153 km, abs, ac, airbag foran, aluf. sommer, bagasjeromstrekk, DF kupevarmer, el. speil/vindu, kjørecomp ,- -01 Volvo urbo 139 km, ut., 16 aluf., B, C, airbag foran, alarm, antiskrens/spinn, bluetooth handsfree, s.lås, just. ratt, kjørecomp., klima, s./v.hjul ,- -01 Volkswagen haran 1.9 D 177 km, 7-set., B, C, airbag, klima, alarm, aluf. s., el. speil/vind., just.ratt, webasto, startsperre, takrails, krok, s./v. hjul ,- -01 oyota vensis 1.6 erra VV- stv.,122 km., B, C, airb. foran/ sider, el. speil/vinduer, just. ratt, radio/cd, s.lås, servo, s./v. hjul, startsperre, takrails ,- -01 Mazda Premacy 1,8 xclusive 95 km, bagasjeromstrekk, farget glass, justerbart ratt, nedfellb. baksete, takbøyler, takrails, C, h.feste, tåkelys Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg ,- Omreg.avg , ,- Omreg.avg , ,- -01 Fiat Punto 1,2 X 16V /C 137 km, abs, airbag foran, ac, el. vindu, justerbart ratt, nedfellb. baksete, servo, startsperre, tåkelys, varmeseter Omreg.avg , ,- -00 Mercedes Benz -klasse 200 ompressor legance 151 km, alarm, automatgir, cruisektr., farget glass, handsfree tlf., lettmet. s+v, multiratt Omreg.avg , ,- -00 Opel Vectra 1,6 CD 16V 141 km, abs, airbag foran, el. soltak/speil/ vindu, farget glass, multuratt, startsperre, tilhengerfeste, tåkelys, utetemp. varmeseter Omreg.avg , ,- -00 Mitsubishi pace tar 1,3 Family 73 km, abs, airbag foran, bagasjeromstrekk, justerbart ratt, nedfellb. baksete, startsperre, takrails, hengerfeste ,- -00 oyota Corolla 1.4 erra 164 km, B, airbag foran, el. speil/vinduer, justerbart ratt, nedfellb. baksete, radio/ cd, s.lås, sideairbager, sommer/vinterhjul, startsperre, krok, utetemp., varmeseter. Finn fleire bilar på: jekk også våre gode tilbod på privat leige av nybil! ,- -99 oyota vensis 1,8 erra VV- /C 174 km, abs, ac, airbag foran, aluf. sommer, hengerfeste, utetemp., startsperre, vinterhjul, el. speil/vindu, servo ,- -98 oyota Picnic 2,0 ut., /C 6-seter 151 km, abs, ac, airbag foran, alarm, lettmet. s+v, skinninteriør, takrails, startsperre, tilhengerfeste, tåkelys ,- -96 udi 6 1,8 20v ut. 182 km, abs, ac, airbag foran, alarm, alu.f. sommer, cd-veksler, faget glass, handsfree opplegg, skinninteriør, skinnratt, skipose G. ilertsen as Frank Hofseth, 6065 Ulsteinvik. Geir ilertsen, 6060 Hareid lf Fax: Mobiltlf Jan rild Bjåstad lf lle priser ekskl. reg.avg. Garanti nnbytte Finansiering OP: kvardagar: , orsdag: , aurdag:

12 12 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa ren rumpe og lår mens du går! Vi har den! orsdag den 5. mai kl lanserer vi igjen briller fra N M Brillene er håndlaget, og har klassisk fransk design, er både stilrene og detaljrike. Velkommen innom for å se og å prøve! neste forhandler mellom Bergen og rondheim Gå inn på femina.blogg.no for å sjå BD av masse vårnytt, selskapskjolar og lekre sko! JÅ NY FÅ NPJON på femina.blogg.no Ørsta org lf Vi er best på oyota. Men god på mye annet også. t oyota år etter år ligger i toppen på kundetilfredshet, er takket være driftssikre biler og god service. Vår erfaring og kompetanse fra oyota, gjør at du som kunde kan forvente god service og kvalitetsmessig utført arbeid til en fornuftig pris. nten du kjører oyota eller et annet bilmerke, så er vi er alltid klar til å ta imot deg som kunde og parat til å yte best mulig service. Velkommen til oss! oyota unnmøre Hovdebygda Ørsta : oyota Ulsteinvik jøgata Ulsteinvik : G. ilertsen trandgata Hareid :

13 egionavisa Onsdag 4. mai VG U POBMNG: Dokumentarfilmen tek for seg problemstillinga om kven som skal ta over garden, i dette tilfellet etter mjœlkebonden JŒrund Mo. Mjølkebonde til Dok Film Mjølkebonde Jørund Mo med familie i Bondalen er foreviga i dokumentaren Vestlandsbonden som står på plakaten under Dok Film festivalen i Volda. Det er filmstudent Jon Olav tokke (21) frå Bergen som står bak den 13 minutt lange dokumentarfilmen om mjølkebonden og familien hans i Bondalen i Ørsta. Vi har jo sett resultatet, men at filmen no skal visast i Volda er jo litt spesielt, seier mjølkebonde Jørund Mo som saman med kona ari tokke og sønene Fredrik Johan og Jørgen ndreas, hadde filmstudenten rundt seg ei heil veke. Familien er i slekt med den unge filmstudenten. Vi kjenner Jon Olav godt så vi hadde ikkje noko imot å bli filma. Filmen er ganske kritisk vinkla, seier han. vig aktuelt ematikken i dokumentarfilmen er kven som skal ta over garden etter at storbonden sjølv skal pensjonere seg. emaet er jo evig aktuelt, men eg legg ikkje føringar for kva sønene mine skal jobbe med når dei blir vaksne. g ser helst at dei tek seg ei utdanning og blir det dei sjølve ønskar å bli. Det er dessutan tjue år til eg skal pensjonere meg, seier 45 åringen som sjølv tok over garden etter faren sin. Jørund har fleire gonger utvida garden og gardsdrifta er no dobbelt så stor no som den var. Frå garden kjem det rundt 280 tonn mjølk i året. Garden hadde eit solid grunnlag når eg tok over. Det kan også vere eit godt grunnlag for dei som tek over denne garden, men eg legger ingen føringar for sønene mine og kva dei skal jobbe med som vaksne, held han fram. kuleoppgåve g ville gjerne legge filmen til Norge og Vestlandet. tter å ha snakka med tante og onkel i Bondalen så laga eg like godt ein film om dei. om barn var eg ofte på besøk på garden og kjenner familien godt. Dette med kven som skal ta over er jo ei interessant problemstilling for dei som driv gard. Filmen er vel kort og godt eit innblikk i ein familie der dette ikkje er avklart, fortel tokke som går andre året ved Met Film chool i ondon. Han er spent før premieren i Volda. Det er andre gong eg får vist ein film for eit publikum. Det blir veldig spanande, avsluttar tokke. id: mai tad: Volda : OG ODD PÅ FM: Familien med JŒrund Mo, ari tokke med Fredrik Johan og JŒrgen ndreas er sentrale i dokumentarfilmen Vestlandsbonden. Filmen vises under Dok Film i morgon, torsdag. FMUDN: Jon Olav tokke (21) frå Bergen står bak dokumentarfilmen om mjœlkebonden og familien hans i Bondalen i ±rsta.

14 14 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa Det Magiske oftet Ørsta og Volda ballettskule syner to ballettstykker i Ørsta i mai. den klassiske balletten "Det magiske loftet" vert vi med jentene som vitjar eit gamalt loft og får seg ei overrasking. eikene som er gøymde vekk, kjem til live. "ida går" er eit stykke med moderne dans. Publikum vert tekne med på ei reise gjennom livet frå tidleg barndom til livet ebbar ut. id: mai tad: Ørsta kulturhus Hareid HD HO: Quiz på "ans" torsdag Herøy UN FONVÅG BYGG: rubadur tåle Dimmen spelar laurdag Ulstein FF: Quiz torsdag Ulstein torband får med seg lisabeth ndreason (til hœgre) på konserten i sommar. JØBOG: eaterframsyning "Gjengangere" av Henrik bsen, torsdag FFBN: araoke fredag ande a det swinge ONUND : Bjørn ngelbrektson spelar opp til dans laurdag Volda ON: Jazzkonsert med "ollasj" torsdag-. DokFilm-festival torsdag til laurdag. D GØN : crambled ggs spelar fredag Night of the DJ's laurdag aman med Ulstein torband skal lisabeth ndreassen halde konsert på jøborg kulturhus i sommar. På repertoaret står mange av låtane ho er kjend for, som mellom andre "a Det winge", "Dag fter Dag", "Danse Mot Vår", og "You aise Me Up". lisabeth Gunilla ndreassen vart fødd i Göteborg av norske foreldre i Ho vaks opp på ällö-nippla i den nordlege skjærgarden ved Gøteborg. Ho oppheldt seg også mykje i ykkylven, der familien hennar kom frå. Ho har har gjeve ut ei rekkje album og har sunge alt frå country til musikalar. Ho vann den internasjonale finalen i urovision ong Contest i 1985 saman med Hanne rogh. amanlagt har ho vunne den svenske Melodifestivalen og norske Melodi Grand Prix fire gonger. lisabeth har sunge saman med mange kjende artistar som mellom anna Björn kifs, Hanne rogh (i gruppa Bobbysocks), ikki Danielsson, Jan Werner Danielsen, Dizzie unes og ein lexander. id: 11. juni tad: jøborg kulturhus, Ulsteinvik Ørsta U CUB & CN: onsert med alashnikov torsdag Ø UUHU: eaterframsyning "Gjengangere" av Henrik bsen fredag NOØN PUB: rubadur veinøvold spelar fredag og laurdag "Gjengangere" av Henrik bsen på jœborg torsdag og ±rsta ulturhus fredag. Great Garlic Girls kveld er det duka for eit forrykande show med Great Garlic Girls i tryn kulturhus. Great Garlic Girls er ei norsk revygruppe som sidan 1981 har hatt dragshow-framsyningar. Dragshow er framsyningar der menn kledd som kvinner framfører kostyme-, dans- og musikknummer. Gruppa har turnert i ei rekkje land og leverte Norges Montreux-bidrag i arrangerte gruppa 25-års jubileumsshow på atter på ker Brygge i Oslo. Hausten 2006 oppnådde dei 1. plass på ein italiensk hitliste med låta «High nergy», som for øvrig var namnet på gruppa sitt show i id: 4. mai tad : tryn kulturhus, storsalen

15 egionavisa Onsdag 4. mai aug veke 33 Meld på din trebåt her: lf. nr NY HUFM Ø UNNMØ Musikkgruppa Merkesteinane skal underhalde publikum i festivalteltet under rebaatfestivalen i august. rebaatfestivalen har booka det populære bandet Merkesteinane frå Volda til festivalen i Ulsteinvik i august. Musikkgruppa Merkesteinane spira i Medlemane kan trenge hjelp til mykje, men på scena formidlar dei musikk og lyrikk betre enn dei fleste. Musikk- og miljøprosjektet Merkesteinane Vi som arbeider med Merkesteinane vart snøgt klar over at medlemane hadde gode musikalske gjevnader. Vi fann det difor tenleg å gjere oss nytte av musikk som eit aktivt verkty til fremjing av eit radlærings- og undervisningsmål. esultatet av denne musikalske sannkjenninga vart m.a. skipinga av Merkesteinane i 1992, seier Øyvind ied Merkesteinane som saman med Jostein Bjørndal har vore leiarar for gruppa sidan starten. Merkesteinane har mellom anna spela saman med gitaristen Frode lnes i prosjektet ydlandskap, Bjørn idvåg på låta Du er alltid nær, og i ei rekkje til rebaatfestivalen konsertar saman med gil Olsen kom dokumentarfilmen t's Hard to be a ockn' oller, der Merkesteinane spelar hovudrolla. Gruppa har motteke fleire prisar, Ørsta kommune sin kulturpris i 2006, publikumsprisen i Filmfestivalen i Haugesund og inspirasjonsprisen i 2006 for å nemne nokre. No er dei altså klare for rebaatfestivalen i Ulsteinvik. Vi er veldig glade for å ha fått til ein konsert med Merkesteinane under rebaatfestivalen. Det er noko vi har ønskt oss i fleire år, seier arl Johan Barstad i rebaatfesivalstyret. id: 18. august tad: Festivalteltet, Ulsteinvik P! Under Den Norske Dokumentarfilmfestivalen vil filmen om Merkesteinane bli vist på samfunnshuset under kategorien etrodok. Her treng ein ikkje festivalpass for å kome inn, men det vert moglegheit for publikum å gi ein donasjon til Merkesteinane. Merkesteinane vil vere tilstades. Filmen vert vist torsdag 5. mai på samfunnshuset. id: 5. mai tad: samfunnshuset, Volda B OG V H NÅ POJ : UN HD HØY Vi ønsker å inspirere deg til å realisere din egen husdrøm. Med vår trygge og oversiktlige byggeprosess som grunnmur, kan du bruke tiden på alle de spennende detaljene som skaper drømmeboligen. Har du tomt - ta kontakt! e mer på Underleverandører: Bjørndalvn. 7b, 6065 Ulsteinvik lf.:

16 16 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa 1000 barn i lærer sjøvett i mai levar frå barneskulane i Fosnavåg, Ulsteinvik, Ålesund, Giske, Molde og ristiansund har blitt invitert med på "edningsselskapets Forebyggende eilas" i mai. Omtrent 1000 elevar blir med og seilasen har følgjande rute: 4. mai: Fosnavåg, 5. mai: Ulsteinvik, 6. mai: Ålesund, 9. mai: Giske, 10. mai: Molde, 11. mai: ristiansund, 12. mai: ristiansund. levane i siste trinnene på barneskulen skal ha ein skuledag på kaia og lærer 3 viktige knuter, kva som er viktig å ha med på båttur, dei lærer å ro, kaste line og dei lærer førstehjelp og brannslukking. id: mai tad: Møre & omsdal aug veke 33 ultur på spasèrtur iste påmeldte: Off Course Bud Guttormsen sr. Florø aila Ulsteinvik ysglimt Valderøy Morild Ørsta PÅ PN: one onelill ustestuen er blant artistane i kultursatsinga den kulturelle spasèrstokken som står sterkt i Volda. Ho har også hatt ansvar for delar av bookinga. Foto: Marianne Bratterud. Dei eldre treng ikkje å dra ut av institusjonane for å oppleve kultur. pesielt stor er satsinga på kultur for eldre i Volda. Det skal ikkje stå på kultur for dei eldre på institusjon i Volda. Den nasjonale kultursatsinga for eldre Den kulturelle spasèrstokken i regi av kulturdepartementet har støtta den vesle kommunen med kultur-kroner. Det er berre Ålesund som brukar meir pengar på dette i Møre og omsdal. Pengane blir nytta til konsertar, kinoframsyningar, teaterframsyning og andre kulturtiltak for dei eldre i Volda. Vi fekk spesielt mykje pengar til dette i år ganske enkelt fordi vi er flinke å lage gode kulturprosjekt. Vi bruker også lokale artistar som i det lengste forsøker å ha kunst og kultur som levebrød, seier kultur- og næringssjef i Volda kommune, Gunnar ndenes. iltaket er eit samarbeidsprosjekt mellom kulturavdelinga og pleie- og omsorgsavdelinga i Volda kommune. VOU: Håvard vendsrud står for trekkspeltonar til eldre i Volda denne sommaren. P OPP: rubadur ckhoff skal også spele for den eldre garde. Foto: Marit ystad Johansen. Nybakk audeberg idlegare påmeldte: øffe, Ulsteinvik tella, Moltustranda Olav ingdal jr., Deknepollen Meld på trebåten din her: Musikk og film Programmet for denne våren og sommaren inneheld både musikk, film og lysbileteframsyning med framsyning i både Fjordsyn, Volda Omsorgsenter og Nilletun. Blant innslaga er det konsertar med trekkspelvirtuosen Håvard vendsrud, lysbileteframsyning av or ivert Heggedal. Folkeeventyr og folketonar i "Huse & Holmqvist om kjærleik" med Hege Holmqvist, agnhild unheim Huse og Jan Huse. Det blir også songar om apt og vunnen kjærleik med trubadur Øystein ckhoff og one onelill ustestuen. Varierande istnemnde skal også spele schlägerparade med Morten "Bollis" Bollerud. ustestuen har sjølv fått ansvar for å booke ein del av artistane som skal underhalde kommunen sine eldre. Under bookinga har vi lagt vekt på at det skal vere eit varierande tilbod av kultur med vekt på musikksjangrar og annan kulturell underhaldning. ilbakemeldingane frå dei eldre har allereie vore veldig god, seier ustestuen som også er songlærer på Volda ulturskule og musikkterapeut ved Hamna Dagsenter. ong og musikk skaper trivsel og harmoni blant tilhøyrarane. g trur også artistane set pris på å spele for eit takksamt publikum, avsluttar ndenes. : OG ODD

17 egionavisa Onsdag 4. mai Hayseed Dixie rtistprogram Malakoff 2011 Håkan Hellstrøm () he Wombats (U) atyricon Danko Jones (CN) Bo aspers Orkester () da Maria Bjørn idsvåg Datarock velertak ristillus Christel lsos Dungen () ye mma Jedi Hayseed Dixie (U) Honningsbarna råkesølv Oslo ss hining tingray velene hom Hell urns ickoffkonsert i Gymmen: Heroes & Zeros azika N omarluttscena: Bergtatt he Pink obots om tockman selin olheim nne Marie ussøy Verdas beste rockgrass-band tek turen til Malakoff Gjengen frå Nashville, ennessee har nettopp gjeve ut sitt 9. album og denne gongen delvis på norsk! Med tittelen "jt Munchs Drikkeklubb Band" får vi høyre både eigenkomponerte songar og bluegrassversonar av m. a Jokke & Valentinerne, aga ockers og putnik. På repertoaret elles så finn vi herlege versjonar av band som C/DC, Black abbath, iss, Motorhead og Judas Priest. jølv om Hayseed-karane spelar akustisk så rockar det som berre juling dette vert fest, fanteri, allsong og herleg festivalstemning id: juli tad: Nordfjordeid pent deltakar er klar til ei runde rundt ådhuset i Fosnavåg. Fosnavågløpet mai vert det arrangert Fosnavågløpet i Fosnavåg. Bergsøy Friidrett er arrangør i samarbeid med Herøy Næringsforum Butikkgruppa. Dette er tredje året løpet blir arrangert, og det har vore stor suksess kvar gong. Heile 170 born deltok i fjor, og alle får medalje og diplom etter løpet. Meny sponsar gratis pølse og is til alle som viser medalja si etter dei har deltatt i løpet. id: 7. mai tad: Fosnavåg lar-ferdig-gå! ynnœve alleklev som hare foran mange flinke lœparar. NNMNG - Æ BN OG VON UN Galia fra Ukraina ørdag 7. mai ransportstøtte kr 50,- pr. sekk/kolli ted: Fosnavåg, Herøy kulturhus kl Ulsteinvik, ådhusplassen kl Vegsund, hell kl rr. Hope of Mercy - Barmhjertighetens håp Hotel lexandra, 6789 ON - YN - NODFJOD VÅPP ON mai 2011: Dobbelkonsert på elebygget alashnikov og the macktards spelar på ungdomshuset elebygget i Volda. einare same dag vert det konsert på ust i Ørsta. Fredag er det på ny klart for ein forrykande rock n roll oppleving på elebygget Ungdomshus. Oppfostra på -punk og skandinaviske rock, blant knuste draumar og dystre livsutsikter i indre østfolds djupe skogar kom alashnikov til live ein gong i Med eit bein solid planta blant harde riff og rivande soloar, det andre i punkens agressive verden, leverer alashnikov melodiøs, breidbeint og fengande Punk n oll. Med eit ektefølt formidlingsbehov og blikket retta framover, har bandet svetta og blødd seg på kryss og tvers av Noreg fleire gonger, bygd seg opp eit rykte som ein solid liveact av den gamle skulen, samt opparbeidd seg ein betydeleg fanskare. alashnikov vann pirits demokonkuranse i 2008 med hitlåta Back On rack og skim parebanks kulturpris på same året. Bandet slapp sin første Cd Unbreakable i 2009, og fekk gode kritikkar verda over. desember vart singelen Blackened Heart sleppt digitalt med medfølgjande musikkvideo. Fleire singelslepp er planlagt for alashnikov satsar også friskt i ina, der debutalbumet vart gitt ut på October Party ecords i juni Bandet alashikov held konsert i Volda og ±rsta saman med Volda-bandet he macktards komande fredag. var i anledning albumutgivelsen på ein omfattande inaturne, der dei besøkte dei største byane i ina. Dette var så vellykka at dei no planlegg ein ny og større turne i ina. Dette er bråkjekk, fengende og bredbeint høyoktansrock i samme gate som urboneger og tidlig Mötley Crüe, skreiv Fredrikstad Blad. il oppvarming har dei med det framstormande Volda-bandet he macktards. it band i stadig utvikling. Det viser også igjen med stadig fleire spelejobbar rundt omkring Dei klinar til med riffbasert boogierock 'n' roll! id: 6. mai tad: elebygget, Volda og ust, Ørsta step OHD PNNNG NNG DNC ZUMB NPJON vanntrim CPU ND / MO P OG VVÆ MG Hotel lexandra opnar ny spa- og trenings-butikk denne helga! FNN DN Y Yngvar ndersen Jan homas pennande treningstimar nspirerande foredrag med bl.a. YNGV NDN OG JN HOM Bad & spa. Hudpleie. Massasje al av treningstøy og hudpleieprodukt. ing for program / prisar eller sjå

18 18 Onsdag 4. mai 2011 egionavisa tille dag på jelsund Det Norske Misjonsselskap inviterer til stille dag på jelsund 28. mai. Det blir bønevandring og bibelmeditasjon, kaffi og middag. jelsund er ei naturperle ved sjøen, ein god plass å kome til der ein kan finne ro, senke skuldrane og løfte blikket. id: 28. mai tad: jelsund, Herøy Mai 4. how m/great Garlic Girls, tryn kulturhus 4. 4H fyller 75 år, Operahuset Nordfjord 4. onsert, Hand of hope, Operahuset Nordfjord Den Norske Dokumentarfilmfestivalen, Volda 5. unnmøre ammermusikkfestival, Høgskulen i Volda 5. Jazzkonsert: olasj, okken, Volda 6. unnmøre ammermusikkfestival, Fredheim, Ulsteinvik 6. unnmøre ammermusikkfestival, var asen-tunet, Ørsta 6. Dobbelkonsert m/alashikon & he macktards, elebygget i Volda og ust i Ørsta 7. unnmøre ammermusikkfestival, Herøy kirke 7. unnmøre ammermusikkfestival, Volda kyrkje 7. rening og velvære m/jan homas og Yngvar ndresen, Hotel lexandra, oen 7. Fosnavågløpet, Fosnavåg 5. Gjengangere eateret vårt, jøborg kulturhus, Ulsteinvik 6. Gjengangere eateret vårt, Ørsta kulturhus, Ørsta Vårslepp, trening og velvære m/ mellom anna Jan homas og Yngvar ndersen, Hotel lexandra, oen eniortreff, Hotel lexandra, oen 14. Zumbafest, Nordfjordhallen, Måløy Vårshow, Ørsta og Volda Ballettskule, Ørsta ulturhus 15. Danseshow m/ Ulstein og Hareid kulturskule, jøborg 19. MO-turne til Måløy, Nordfjordhallen 20. onsert m/jan ggum, Folkestad kulturhus Brennsnuttfestival i Franks ånd, Christian Gaard, Hjørundfjord ema1000 cup, Volda 28. teinar ngelbreksson Band, Christian Gaard, Hjørundfjord 28. onsert m/øyklang og arane, Høgtun, vamsøy 28. tille dag på jelsund, Herøy Vårshow, Ørsta og Volda Ballettskule, Ørsta ulturhus amlivskurs, unnmøre Folkehøgskule, Ulsteinvik Juni Hjørundfjorddagane, æbø Førdefestivalen 8. Monsiaden, Vanylven Mat- og kulturfestivalen mak av Ulstein, Ulsteinvik osterikje-dagane, yvde ommarhelg, vamsøy 10. onsert m/rik og riss, ådhusplassen, Ulsteinvik 10. Jentebølgen, Ørsta 11. Dans m/p og Dansefolket, yvde 11. onsert m/ulstein torband og lisabeth ndreason, jøborg kulturhus, Ulsteinvik 11. Motbakkeløp, Blåfelden rett opp, yvde Dragseidspelet, tadlandet Midtsommar-helg arr.: vamsøy, vamsøy eljecup, elje Maritim ommarfestival, Fosnavåg Dei Nynorske festspela, var asen-tunet er hovudarena 26. undedagen, unde hamn Go with the Flø, Flø Juli randal Bluesfestival, Christian Gaard, Hjørundfjord Vanylvsråkk m/mellom anna Madcon, Vanylven Malakoff, Nordfjordeid ilde: ulturkalendarane til kommunane i området. Feil eller manglar? Ha med ditt arrangement? a kontakt på eller Monsiaden vart ein stor suksess i fjor. 8. juni er det duka for nye friidrettsleikar. Monsiaden 2011 Monsiaden er idrettsglede på høgt nivå. Friidrettsleikane for funksjonshemma på unnmøre. Monsiaden vert i 2011 arrangert for 16. gong. drettsleikane har namn etter gamlelensmannen i Vanylven, Mons andnes, og blei i 2010 opna av stortingsrepresentant vein Gjelseth frå rbeidarpartiet. id: 8. juni tad: Vanylven ryllefløyten i Nordfjord ryllefløyten er Opera Nordfjord sin hovudproduksjon i oktober Verket av Mozart har lenge stått øvst på ønskjelista til mange operapublikummarar. ndeleg kan Opera Nordfjord invitere til eit eventyr av ein opera, bokstaveleg tala, og ein kan allereie no love ei spektakulær framsyning. id: oktober tad: Operahuset Nordfjord ag din egne konfirmasjonsdåps-bryllups-invitasjoner!vi har ca.110 ulike ark å velge imellom slik at du for virkelig boltre deg.å hvorfor ikke lage dine egne takkekort til slutt? lt dette finner du hos Jugend Hobby og Design ongens gt. 20 i Ålesund (litt forbi pavalionen) - lf: Du finner oss også på Facebook Åpningstider: man-fre.: ørdag: Utenom åpningstider: r det full belysning i butikken så er vi der!

19 egionavisa Onsdag 4. mai Førebur Hjørundfjorddagane Bjørn Johan Muri er blant trekkplastera som gjestar Hjørundfjorddagane i år. akka vere eit hundretals av frivillige er det igjen duka for fest på æbø første helga i juni. egg første helga i juni til æbø og Hjørundfjorddagane, oppmodar leiar i arrangementskomiteen ynnøve Hill som er stolt av programmet dei frivillige i bygda med omlag 230 husstandar har stabla på beina i år. Programmet er blant dei betre vi har hatt. kkje berre kjem Bjørn Johan Muri og andre dyktige artistar, men vi har også over 40 utstillarar, underhaldning og trylling, politisk debatt, grillmat og rømmegraut. Vi har gjort vårt beste for at årets Hjørundfjorddagar skal bli ein av dei beste, fortel Hill. UNN: irsten Bråten Berg (bildet) skal spele saman med Daniel andén Warg i HjŒrundfjord kyrkje. rylleskule og debatt Det blir også Musikalsk Cabaret med Marie ustrheim og ilje Årflot. ryllekunstnar og familieunderhaldar Haakon splo vil ha både show og trylleskule der born kan lære seg eit triks eller to. Det blir også politisk debatt ved ordstyrar Jørgen mdam ved Høgskulen i Volda. Børre ødemel skal vere konferansier for dugnadsarrangementet som i tradisjons tru vert halde ved og i æbø skule. Det blir også konsert med statskunstnar irsten Bråten Berg saman med Daniel andén Warg i Hjørundfjord kyrkje laurdag. ÆBØ: Ålesundaren BjŒrn Johan Muri gjestar HjŒrundfjorddagane i år. DUGND FO FO: - Velkomne til ÕbŒ og HjŒrundfjorddagane fœrste helga i juni, seier nokre av dei frivillige bak HjŒrundfjorddagane. F.v: ari tokke, inda M. Œssevold, Haldis Fiskå Mo, iw BjŒrdal illebœ, une Mo, nna Dortea Moan, nne-mone trandmann, rne ied og leiar ynnœve ekkedal Hill. HJØUNDFJODDGN: Marie ustrheim er også å finne blant artistane i år. FOO: NU HUD Fleire lokale utstillarar Blant utstillarane finn vi lokale kunstnarar som jell aure frå Åmdal, Yngvil Birkeland frå Volda. Oddlaug Fonn kaar stiller ut vevkunst for første gong i Møre og omsdal. På lista står også ekteparet nger Norunn og ainer olhaug frå Valdres som er kjent for sine sølv- og trearbeid. Mariann iadal Brekke frå Hareid stiller ut decoupage bilete og Åse unset frå Vartdal viser mellom anna teikningar. olrunn Osdal og lin Grete Haddal med designklede har visning frå scena. Hjørundfjorddagane er ei stor frivilligheitsfeiring og eit gedigent løft for den vesle bygda vår. Dei siste åra har Hjørundfjorddagane hatt mange besøkande, også langvegsfrå. Vi vonar at folk også i år vil finne vegen til Hjørundfjorden og æbø, avsluttar Hill og dei andre frivillige. id: juni tad: æbø : OG ODD Bak frå venstre: enneth ksnes og Daniel Hovik. Framme frå venstre: skil Holm og ore andnes. Foto: MO/udvig illingberg MO til Måløy orsdag 19. mai vil MO-turnèen komme til Måløy. Det vert eit forrykende show, som finn stad i amfunnshallen. Dette er eit arrangement for skulane i kommunen. id: 19. mai tad: Nordfjordhallen, Måløy Det er duka for zumba-helg i MålŒy i mai. Fleire zumbainstruktœrar tek turen til Nordfjordhallen. Zumbafest Det blir Zumbafest i Nordfjordhallen i Måløy laurdag 14. mai. Det blir diverse stands med gode tilbod, og sjølvsagt god zumbasteming. Det kjem instruktørar frå Måløy, tryn, andane, Volda og Florø. Handelsforeininga er også med på festen, og kan tilby mange gode zumbatilbod denne dagen. id: 14. mai tad: Nordfjordhallen, Måløy ideleir 2011 Du treng ikkje reise langt for å ri i sommar HD D OG ØYUBB arrangerer rideleir i 6 deltakarar pr veke. Frå 10 år. r 2.800,- inkl. kost og losji Påmelding innan 30. mai Høyres dette interessant ut, ta kontakt med unniva tlf jå elles vår heimeside veke 26 og 27 igen hest i 5 dagar tallteneste 2 økter riding pr dag (bane /tur) Puss og stell av hest og seletøy øyring med hest og vogn Felles aktivitetar (bading, grilling, spill etc.) eori Felles avslutningstur nnonse er sponsa av:

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu

Bil & Gummiservice Hovdebygda, 6150 ØRSTA. Telefon: 700 47 800 Åpent: 08.00 17.00, lør. 09.00 14.00. Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Opel Movano 125 hk fra 273 200,-

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Opel Movano 125 hk fra 273 200,- lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Wenche Løseth: kr 2.825,- per måned 2,95% RENTE, 36 MND

Wenche Løseth: kr 2.825,- per måned 2,95% RENTE, 36 MND lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

veteran 3.995,- Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

veteran 3.995,- Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Dans på sjøen. Stort augustsalg. Bil & Gummiservice www.bilgum.no 6150 ØRSTA. Telefon: 700 66 255 Åpent: 08.00-17.00, lør. 09.00-14.

Dans på sjøen. Stort augustsalg. Bil & Gummiservice www.bilgum.no 6150 ØRSTA. Telefon: 700 66 255 Åpent: 08.00-17.00, lør. 09.00-14. tort augustsalg FOMJO lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) jå side 41 i rebaatfestival-avisa! lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik 18. august 2010 Det beste i livet

Detaljer

Åshild Sivertsen (85): Bil & Gummiservice. Tlf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved Spinneriet) Tlf.

Åshild Sivertsen (85): Bil & Gummiservice. Tlf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved Spinneriet) Tlf. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) tort utvalg av solbriller med styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik NFOMJON UN Dale toppsvingvindu på lager Priseks.

Detaljer

MED ASTRI THOMAS OG TREND OPTIKK. 7. sept på Havblikk Optikk og 8. sept på Optikk Volda. BEUNDRET I FRANKRIKE. ETTERLIGNET Bil & Gummiservice I KOREA.

MED ASTRI THOMAS OG TREND OPTIKK. 7. sept på Havblikk Optikk og 8. sept på Optikk Volda. BEUNDRET I FRANKRIKE. ETTERLIGNET Bil & Gummiservice I KOREA. lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) BLLDAG MD A HOMA OG D OPKK 7. sept på Havblikk Optikk og 8. sept på Optikk Volda lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMAJO

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Bil & Gummiservice

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Bil & Gummiservice lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Lat oss undersøke synet ditt VI K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Vassendgutane i studio

Vassendgutane i studio NFOMJON at oss undersøke synet ditt lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) V KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad og iphone

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Vi har. ipad og iphone lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Klimaanlegg Radio/CD 30B7 med MP3

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. Klimaanlegg Radio/CD 30B7 med MP3 FOMJO at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

50% Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke KUPP! Det beste i livet er GRATIS!

50% Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke KUPP! Det beste i livet er GRATIS! lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) Lat oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker

Vårens nyheiter. på innfatningar og solbriller er på plass! 1 stk pr kunde så langt lageret rekker lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) Vårens nyheiter på innfatningar og solbriller er på plass! lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik IFOMJO Dalevindu Vindu etter

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Stort augustsalg 50-70% rabatt på brilleinnfatning

Stort augustsalg 50-70% rabatt på brilleinnfatning lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) tort augustsalg 50-70% rabatt på brilleinnfatning lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik FOMJO 25. august 2010 Det beste i livet

Detaljer

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu

Sjå opp for snøside. Leasing. Langtidsvarsel til 22. juni: Dalevindu lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. med vindu. i bilens farger.

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. førersete. med vindu. i bilens farger. lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) at oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 - Ulsteinvik

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke FOMJO Lat oss undersøke synet ditt V : ynsundersøkelser Briller ontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Damer USLÅELIGE PRESTASJONER. USLÅELIGE PRISER. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt VI KN: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

mista alt Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

mista alt Bil & Gummiservice Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Holmen 7, 6100 Volda (Vi har flytta til Holmen 7 ved pinneriet) at oss undersøke synet ditt V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3

Detaljer

Helt nye Opel Astra. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke

Helt nye Opel Astra. Lat oss undersøke synet ditt VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) Lat oss undersøke synet ditt V KA: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt. 3 -

Detaljer

Kaptein på verdas. nest. Bil & Gummiservice. helt ny Isuzu. Charter høst 2012. Internasjonale rutefl y - London - Alicante - Riga

Kaptein på verdas. nest. Bil & Gummiservice. helt ny Isuzu. Charter høst 2012. Internasjonale rutefl y - London - Alicante - Riga Din drømmereise starter på Vigra! nternasjonale rutefl y - London - licante - iga - København - Las Palmas (YH!) Charter vinter 2012/2013 - Gran Canaria, 2 avganger hver lørdag Charter høst 2012 - ntalya

Detaljer

Intel Pentium B950, 4GB RAM, 500GB disk, 15.6 Win7HP. Stilig PC! 3995,- På lager!

Intel Pentium B950, 4GB RAM, 500GB disk, 15.6 Win7HP. Stilig PC! 3995,- På lager! elge bolig? Vi vet hva vi selger og verdien av det. For mer informasjon om boliger i ditt nærmiljø, kontakt avd.leder ina. Bjerkvik mob.nr. 909 92 420 FOMJO ndustri- og garasjeporter 1. februar 2012 D

Detaljer

Kragset. Alt til barna! Tlf. 700 555 00. Det beste i livet er GRATIS! Volda - Austefjorden Eine-/fritidsbustad ved strandsonen på Kalvatn

Kragset. Alt til barna! Tlf. 700 555 00. Det beste i livet er GRATIS! Volda - Austefjorden Eine-/fritidsbustad ved strandsonen på Kalvatn FOMJO Barneklær - Mammaklær - Vogner - Bilsikring Hjemsikring - toler - telleutstyr - ko m.m. lt til barna! tørst på søre unnmøre ripp rapp esign: Peter Opsvik Blåhuset, 2. etg. - lf. 70 33 28 19 - www.barnehjornet.no

Detaljer

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,-

kr 1.199,- Oppdag Opel ecoflex. Ekstremt drivstoffgjerrig med lave utslippsverdier. sverdier. Kampanjepris kr 1.199,- www.regionavisa.no 021209 ampanje på ripp rapp-stolen - kun lagervarer. kr 1.199,- ampanjepris kr 1.199,- Før opptil kr 1.649,- ilbudet gjelder frem til 12. desember. Mange julegavetips! lt til barna!

Detaljer

Lat oss undersøke synet ditt. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. KOM OG SJÅ -trivsel for framtida

Lat oss undersøke synet ditt. VI KAN: Synsundersøkelser Briller Kontaktlinser Glass Solbriller m/styrke. KOM OG SJÅ -trivsel for framtida at oss undersøke synet ditt FOMJO lf. 70 07 70 19 Halkjelsgate 13, 6100 Volda (tidl. Driveklepp Ur og Briller) V K: ynsundersøkelser Briller Kontaktlinser lass olbriller m/styrke lf. 70 01 34 34 jøgt.

Detaljer

Det beste i livet er GRATIS!

Det beste i livet er GRATIS! otalleverandør av høgkvalitets inn- og utvendig solskjerming P: and. fred. 8 16 for privatbustader, næringsbygg, restaurant/uteliv, m.m. Persienner arkiser creen ullegardiner amellgardiner Plissègardiner

Detaljer