sskade Innhold Side 1 1 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sskade Innhold Side 1 1 2"

Transkript

1 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del Tilbakebetaling av egenandel for skadeuhell Side Viktige telefonnumre Support: Klager: Oversikt over dekningen Følgende er bare en oppsummering av den viktigste forsikringsdekningen. Du må lese resten av denne forsikringspolisen for alle vilkårene og betingelsene. Dekning Tilbakebetaling av egenandel for skadeuhell Grense (inntil) kr for hvert krav

2 Viktig informasjon Takk for at du har tatt ut ebookers.nos egenandelsforsikring for kollisjonsskade med oss. Dittt forsikringsoppsett viser personene som er dekket og spesielle vilkår og betingelser som kan gjelde. forsikringspolise dekker ikke alt. Du bør lese denne forsikringspolisen nøye for å forsikre deg om at den dekker dine behov. Hvis det er noe du ikke forstår bør du ringe din kontakt hos ebookers.no Egenandelsforsikring for kollisjonsskade via Forsikringsgiver ebookers.no egenandelsforsikring for kollisjonsskade er forsikret hos AGA International SA, nederlandsk Branch, operere under kontorer på,, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) N º 20003, Corporate Identifikasjonsnummer Vilkårene for polisen forsikringspolise og forsikringsoppsett er en kontrakt mellomm deg og oss. Vi vil betale ethvert krav du fremsetter som er dekket av denne forsikringspolisen og som skjer i løpet av forsikringsperioden. Hvis ikke annet er oppgitt, vil dekningen og unntakene innen hvert avsnitt gjeldee for alle forsikrede personer. Noen ord har en spesiell betydning, slik det fremkommer i avsnittet Definisjon av ord. Disse ordene har blitt uthevet med fet skrift i hele Fortell oss om relevante fakta Før du reiser må du fortelle oss om alt som kan påvirke din dekning. Hvis du ikke er sikker på om noe er relevant, må du fortelle oss det likevel. Du bør holde en oversikt over all ekstra informasjon du gir oss. Hvis du ikke forteller oss noe som kan være relevant, kan din dekning bli avvist og det kan være vi ikke dekker tilhørende krav. Rett til avbestilling Hvis din forsikringsperiode er mindre enn 3 dager, og hvis din dekning ikke møter dine krav, vennligst gi beskjed til ebookers.no innen dager etter at du har mottatt forsikringskvitteringen din og returner alle dokumentene dine for en tilbakebetaling av forsikringspremien din. Hvis du i løpet av denne -dagersperioden har reist, fremsatt krav eller kommer til å fremsettee krav, kan vi få tilbakebetalt alle kostnadene som du har brukt for disse tjenestene. Vennligst legg merke til at avbestillingsrettighetene dine ikke lenger er gyldige etter den første -dagersperioden med mindre varigheten av forsikringspolise din er mer enn 3 dager. Databeskyttelse Informasjon om din forsikringspolise kan bli delt mellom ebookers.no Limited, oss og forsikringsgiveren for underskrifts- og behandlingshensikter. Du må forstå at sensitiv helse- og annen informasjon du gir vil bli brukt av oss, våre representanter (hvis gjeldende), forsikringsgiveren, andre forsikringsgivere og bransjestyrende og lovgivende organer for å behandle din forsikring, håndtere krav og forhindre bedrag. Dette kan involvere overføring av informasjon til andre land (som kan ha begrensede eller ingen databeskyttelseslover). Vi har gjort tiltak for å forsikre at informasjonen din blir sikkert oppbevart. Gjeldende lover Hvis ikke annet har blitt avtalt, vil norsk lov gjeldee og all kommunikasjon og dokumentasjon i forbindelse med denne forsikringspolisen vil være på norsk. I tilfelle en tvist angående denne forsikringspolisen skal norske domsstoler brukes, hvis ikke partene sier seg enige om å løse konflikten på annet vis. Spørsmål eller klager må først og fremst rettes til Skadeavdeling i Falck TravelCare. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 3, Skøyen 022 Oslo Definisjon av ord Når følgende ord og uttrykk står i forsikringspolisen eller i forsikringsoppsettet, så har de betydningene som oppgitt nedenfor. Disse ordene er understreket med fet skrift.

3 Dekningsområde Verdensomfattende (eksklusiv Afghanistan, Hviterussland, Cuba, Kongo, Iran, Irak, Elfenbenskysten, Liberia, Nord-Korea, Burma, Sudan og Zimbabwe). Merknad: Bilutleie i ditt hjemland er kun dekket hvis stedet hvor du henter det forsikrede kjøretøyet er mer enn 0 kilometer fra ditt hjem (hvis ikke ditt hjem og dette stedet er atskilt av havet). Hjem Dittt vanlige bosted er i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. Forsikret kjøretøy Kjøretøyet er eid av et lisensiert leieselskap eller -byrå som du har sagt deg enig å leie fra dem ifølge vilkårene til din leieavtale. Kjøretøyet må: ikke være eldree enn 0 år, ikke har flere enn 9 seter, ikke bli kjørt utenfor en offentlig hovedvei,, ikke være en campingbil, campingvogn, kommersielt kjøretøy, minibuss, motorsykkel eller moped, ha en salgspriss på under kr. Forsikringsgiver AGA International SA, Nederlandske branch, opererer under kontorer på, VM Amsterdam, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) N º 20003, Corporate Identifikasjonsnummer Forsikringsperiode Dekningen starter med din leieperiode og avsluttes ved slutten av din leieperiode. All dekning avsluttes ved utløpsdatoen som vist på dittt forsikringsoppsett. Personlige eiendeler Hver av dine kofferter, trunker og liknende beholdere (inklusiv deres innhold) og artikler som du bærer (inklusiv dine verdisaker og pass). Leieperiode Datoene du har oppgitt for å leie det forsikrede kjøretøyet, som bekreftet i din eieavtale. Du vil kun være forsikret hvis du er mellom 2 og 6 år på tidspunktet når din forsikringspolise ble utstedt. Enhver reise som begynner etter at du kommer tilbake er ikke dekket. - En reise som er reservert for å vare mer enn dager er ikke forsikret. Bilutleie i ditt hjemland er kun dekket hvis stedet hvor du henter det forsikrede kjøretøyet er mer enn 0 kilometer fra ditt hjem (hvis ikke ditt hjem og dette stedet er atskilt av havet). Innbygger En person som har sin hovedresidens i Norge, Sverige, Danmark eller Finland og som ikke har tilbrakt mer enn seks måneder i utlandet i løpet av året før forsikringspolisen ble utstedt. Vi, vår, oss AGA International SA, Nederlandske branch. Du, deg, forsikret person Hver person vist på forsikringsoppsettet som er autorisert til å kjøre det forsikrede kjøretøyett når riktig forsikringspremie har blitt betalt. Generelle unntak Følgende vilkår gjelder for hele din forsikringspolise: Vi vil ikke forsikre deg for ethvert krav som oppstår fra, eller består av, følgende: En relevant opplysning som du var klar over før du reiste, hvis ikke vi har sagt oss skriftlig enige i det. 2 Krig, invasjon, handling fra utenlandsk fiende, uro (enten krig er erklært eller ikke), borgerkrig, sivil uro, opprør, revolusjon, oppstand, militær styrke, statskupp, terrorisme, masseødeleggelsesvåpen. 3 Enhver epidemi eller pandemi. At du ikke følger forslag eller anbefalinger fra myndigheter eller embetsmenn i løpet av forsikringsperioden. eiendom som du innehar blir tatt, ødelagt eller skadd ifølge en beslutning fra en regjering eller tollmyndigheter. 6 Ioniserende stråling eller radioaktiv smitte fra atombrensel eller radioaktivt avfall eller enhver risiko fra kjernefysisk utstyr. 7 Enhver endring i valutakurser. 8 Feil eller frykt for feil eller manglende evne til ethvert utstyr eller datamaskinprogram, enten du eier det eller ikke, til å gjenkjenne og korrekt tolke eller behandle enhver dato som ekte eller korrekt dato, eller for å fortsette å fungere korrekt etter den datoen. 9 At du opptrer på en ulovlig eller ondsinnet måte. 0 Ethvert tap som et direkte resultat av alt du fremlegger krav for, for eksempel tap av inntekt, inntil annet blir oppgitt i

4 Vilkår Følgende vilkår gjelder for hele din forsikringspolise: Vennligst les disse nøye, ettersom vi kun kan betale kravet ditt hvis du møter disse: Du er innbygger i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. Du tar rimelig vare på og beskytter det forsikrede kjøretøye og din eiendom mot uhell, skade, tap og ødeleggelse og handler som om du ikke er forsikret for å minimere potensielle krav. Du har et gyldig forsikringsoppsett. Du aksepterer at vi ikke vil utvide forsikringsperioden hvis den opprinnelige forsikringspolisen pluss enhver utvidelse enten har blitt avsluttet, ikke er i virkning i mer enn dager eller du vet at du vil fremlegge et krav. Du kontakter oss så raskt som mulig med fullstendige opplysninger om alt som kan resultere i et krav og gir oss all informasjon som vi ber om. Vennligst se avsnittet Sende inn et krav for mer informasjon. Du aksepterer at ingen endringer til vilkårene og betingelsene i polisen gjelder, med mindre vi bekrefter dem skriftlig til deg. Du er ikke 20 år eller under og 6 år eller over på det tidspunktet din forsikringspolise ble utstedt. Vi har rett til å gjøre følgende: Annullere forsikringspolisen hvis du ikke oppgir relevante fakta eller hvis du forteller oss noe som ikke er sant, som påvirker vår beslutning om dekningen kan bli tilbudt eller ikke. En fullstendig tilbakebetaling av forsikringspremien vil bli gitt og avhengig av omstendighetene kan vi rapportere saken til politiet. 2 Annullere polisen og ikke foreta noen utbetaling hvis du fremstiller et falskt krav. Vi kan under disse omstendighetene rapportere saken til politiet. 3 Kun forsikre deg for bilutleieperioden og ikke utstede en forsikringspolise hvis du alleredee har leid en bil. Overta og behandle, i ditt navn, ethvert krav som du fremstiller i henhold til denne polisen. Gå til rettssak i ditt navn (men på vår bekostning) og be deg gi oss opplysninger og fylle ut ethvert skjema som vil hjelpee oss med å få tilbake enhver betaling vi har utført ifølge denne 6 Kun tilbakebetale eller overføre din forsikringspremie hvis du beslutter at denne forsikringspolisen ikke møter dine krav og du har kontaktet osss innen dager fra tidspunktet du mottok din forsikringspolise og forsikringsoppsett. Vi kan tilbakebetale alle kostnader som du har brukt hvis du har reist eller foretatt et krav eller vurderer å foreta et krav. 7 Vi vil ikke betale ut noe erstatningskrav på noe beløp som dekkes av en annen forsikring. Under disse omstendighetene vil vi kun betale vår del av kravet. 8 Hvis du annullerer eller forkorter din bilutleieperiode, vil all forsikring gitt i følge din forsikringspolise bli annullert uten tilbakebetaling av din forsikringspremie. 9 Be deg om å betale oss tilbake ethvert beløp som vi har betalt deg som ikke er dekket av denne Søke om erstatning For å fremsette et krav, vennligst kontakt Falck TravelCare på telefon eller e-post ( mandag til fredag) og be om et kravskjema. Du kan også skrive til: Falck TravelCare Postboks 72 Sentrum N-002 Oslo Norge Du må fylle ut skjemaet fullstendig og sannferdig og sende det til oss så snart som mulig med all informasjonen og dokumentene som vi ber om. Det er svært viktig at du gir oss så detaljerte opplysninger som mulig, slik at vi kan behandle saken din så snart som mulig. Vennligst ta kopier av all informasjon du sender Falck TravelCare. Du må fremskaffe informasjonen om kravet ditt mens du er borte. Under finner du en liste over dokumentene som vi trenger for å behandle saken din. For alle krav Ditt opprinnelige forsikringsoppsett, bilutleieavtale og reisedokumenter som viser datoer og tidspunkt for reise. Opprinneligee kvitteringer og regninger for alle utgifter du måtte betale. Opprinneligee regninger eller fakturaer du blir bedt om å betale. Opplysninger om eventuellee andre forsikringer som du kan ha som kan dekke det samme tapet. Så mye bevismateriale som mulig for å støtte kravet ditt. En kopi av sertifikatet til personen som kjørte det forsikrede kjøretøyet på ulykkestidspunktet.

5 Tilbakebetaling av egenandel for skadeuhell Detaljert informasjon om omstendighetene rundt hendelsen, inklusiv fotografier og videobevis (hvis dettee gjelder). Fullstendig informasjon fra vitner, gitt at skriftlige erklæringer er tilgjengelig. Detaljert informasjon om omstendighetene som førte til ulykken/skaden på det forsikredee kjøretøyet, inklusiv hvor gjeldende en skriftlig politirapport. Vi vil gjøre alt for å gi deg en førsteklasses forsikring og service. Likevel kan det hende at du ikke synes at vi har gjort det. I dette tilfellet, vennligst fortell oss om det slik at vi kan gjøre vårt beste for å løse problemet. Hvis du fremlegger et krav vil dine juridiske rettigheter ikke bli berørt. I første omgang, vennligst ta kontakt med: Administrerende direktør i Falck TravelCare Falck TravelCare Postboks 72 Sentrum N-002 Oslo Norge Vennligst gi Falck TravelCare dittt navn, adresse, forsikringspolisnummer og kravnummer og vedlegg kopier av relevant korrespondanse ettersom dette vil hjelpe oss med å behandle ditt krav så raskt som mulig. Hvis du ikke er tilfreds med håndteringen av en klage, kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 3, Skøyen 022 Oslo DU ER FORSIKRET MOT FØLGENDE: Klage Del Tilbakebetaling av egenandel for skadeuhell Vi vil betale inntil kr sammenlagt for tilbakebetaling av egenandel som gjelder din bilutleieforsikring hvis det forsikrede kjøretøyet har blittt skadd ved et uhell (inklusiv skade på vinduer, dekk, tak og understell) involvert i en ulykke, stjålet, skadd av brann eller vandalisert i løpet av utleieperioden. DU ER IKKE FORSIKRET MOT FØLGENDE: Ethvert krav hvor du ikke har fulgt vilkårene i din leieavtale. Vennligst bruk også avsnittene for generelle unntak, vilkår og søke om erstatning som også gjelder. ebookers.no reiseforsikring er forsikret av AGA International SA, nederlandsk Branch, operere under kontorer på,, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) N º 20003, Corporate Identifikasjonsnummer AGA International SA som er autorisert av Autorité de Contrôle Prudential i Frankrike og er styrt av Financial Services Authority for forretningsoppførsel i NORGE. 22TVL () 0/2POL

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Si fra til politiets arrestforvarer hvis du er usikker på om noen av disse rettighetene.

Si fra til politiets arrestforvarer hvis du er usikker på om noen av disse rettighetene. Husk dine rettigheter mens du holdes i forvaring Rettighetene i denne informasjonen er garantert for deg i samsvar med loven i England og Wales og er i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/13 når det

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag.

Takk til Oslo kommune, Barne- og familiedepartementet og Arbeidsog inkluderingsdepartementet for økonomiske bidrag. Utlendingsrett 2 Forord Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgiving for kvinner (JURK). JURK drives av kvinnelige jusstudenter, som gir gratis rettshjelp til kvinner i hele Norge. Brosjyren handler

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer