Reiseforsikringspolise

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiseforsikringspolise"

Transkript

1 Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske nødstilfeller): Alle krav eksklusiv avbestilling: Avbestilling krav (ebookers): Innhold Oversikt over dekningen 2 Viktig informasjon 3 Definisjon av formuleringer timers medisinsk bistand for nødstilfeller 6 Helseerklæring og helseunntak 6 Gjensidige helseordninger 7 Vilkår 7 Generelle unntak 8 Søke om erstatning 8-9 Klage 9 Medisinske nødstilfeller og vedrørende utgifter - Del Tap av pass - Del 2 11 Forsinkede personlige eiendeler Del 3 11 Personlige eiendeler Del 4 12 Egne penger Del 5 12 Personlig ulykke Del 6 13 Avlyst avgang - Del 7 13 Forsinket avgang - Del 8 14 Personlig ansvar Del 9 14 Juridiske utgifter - Del

2 Oversikt over dekningen Følgende er bare en oppsummering av den viktigste forsikringsdekningen. Du må lese resten av denne forsikringspolisen for alle vilkårene og betingelsene. Del/dekning Gulldekningsgrense (inntil) Egenandel 1. Medisinsk nødstilfelle og tilhørende utgifter Pasientfordel Tannlege Begravelsesutgifter Utgifter i hjemland kr 4900 kr 2450 kr kr kr 640 kr Ikke gyldig 2. Tap av pass kr Ikke gyldig 3. Forsinkede personlige eiendeler kr Ikke gyldig 4. Personlige eiendeler* kr 640 kr Enkel gjenstand, par eller sett 2315 kr Verdigrense 2315 kr Tobakk, alkohol, parfymer 490 kr 5. Egne penger* 4900 kr 640 kr Kontantgrense 1960 kr 6. Personlig uhell kr Ikke gyldig 7. Forsinket avgang 4900 kr Ikke gyldig 8. Forsinket avgang* Forsinkelse hver 12. time 2450 kr (196/12 timer kr) 9. Personlig ansvar kr 1470 kr 10. Juridiske utgifter kr Ikke gyldig Merknad Forsikringspolise- og delgrenser Noen deler for dekning har i tillegg undergrenser, for eksempel delen for personlige eiendeler har en enkelt artikkel og verdisaksgrense. Egenandel Standard egenandel vist i ditt sammendrag for dekning gjelder for alle delene markert med *. Medisinsk egenandel gjelder for kravene under del 1 og juridisk egenandel gjelder for kravene under delene 9 og 10. 2

3 Takk for at du har tatt ut ebookers.no reiseforsikring med oss. Viktig informasjon Din forsikringskvittering viser delene til forsikringspolisen du har valgt, personene som er dekket og vilkår og betingelser som gjelder. Din forsikringspolise dekker ikke alt. Du bør lese denne forsikringspolisen nøye for å forsikre deg om at den dekker dine behov. Hvis det er noe du ikke forstår bør du ta kontakt med ebookers.no reiseforsikring via Falck Global Assistance: Falck Global Assistance, Postboks 172, Sentrum, N-0102 Oslo, Norge. Forsikringsgiver Din ebookers.no reiseforsikring er underskrevet av AGA International SA, nederlandsk branch, opererer under Allianz Global Assistance Europe kontorer på,, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) N º , Corporate Identifikasjonsnummer Vilkårene for polisen Din forsikringspolise og forsikringskvittering er en kontrakt mellom deg og oss. Vi vil betale ethvert krav du fremsetter som er dekket av denne forsikringspolisen og som skjer i løpet av forsikringsperioden. Hvis ikke annet er oppgitt vil dekningen og unntakene innen hver del gjelde for enhver forsikret person. Noen ord har en spesiell betydning, slik det fremkommer under overskriften "Definisjon av ord". Disse ordene har blitt uthevet med fet skrift gjennom hele forsikringspolisen. Fortell oss om relevante fakta Før du reiser må du fortelle oss om alt som kan påvirke din dekning. Hvis du ikke er sikker på om noe er relevant, må du fortelle oss det likevel. Du bør holde en oversikt over all ekstra informasjon du gir oss. Hvis du ikke forteller oss noe som kan være relevant, kan din dekning bli avvist og det kan være vi ikke dekker tilhørende krav. Rett til avbestilling Hvis din forsikringsperiode er mindre enn 120 dager, og hvis din dekning ikke møter dine krav, vennligst gi beskjed til ebookers.no innen 14 dager etter mottak av din forsikringskvittering og returner alle dine dokumenter for en tilbakebetaling av din forsikringspremie. Hvis du i løpet av denne 14 dagers perioden har reist, fremsatt krav eller kommer til å fremsette krav, kan vi få tilbakebetalt alle kostnadene som du har brukt for disse tjenestene. Vennligst legg merke til at avbestillingsrettighetene dine ikke lenger er gyldige etter den første 14-dagers perioden, med mindre varigheten av forsikringspolise din er mer enn 120 dager. Egenandel for forsikringspolise Under noen av delene til din forsikringspolise må du betale en egenandel. Dette betyr at du vil være ansvarlig for betaling av den første delen av kravet for hver forsikret person, for hver del for hver hvert kravtilfelle. Beløpet du må betale er egenandelen. Databeskyttelse Informasjon om din forsikringspolise kan bli delt mellom ebookers.no Limited, oss og forsikringsgiveren for underskrifts- og behandlingshensikter. Du må forstå at sensitiv helse- og annen informasjon du gir vil bli brukt av oss, våre representanter (hvis gjeldende), forsikringsgiveren, andre forsikringsgivere og bransjestyrende og lovgivende organer for å behandle din forsikring, håndtere krav og forhindre bedrag. Dette kan involvere overføring av informasjon til andre land (som kan ha begrensede eller ingen databeskyttelseslover). Vi har gjort tiltak for å forsikre at informasjonen din blir sikkert oppbevart. Styrende lov Hvis ikke annet har blitt avtalt vil norsk lov gjelde og all kommunikasjon og dokumentasjon i forbindelse med denne forsikringspolisen vil være på norsk. I tilfelle tvist angående denne forsikringspolisen skal norske domsstoler brukes, hvis ikke partene sier seg enige i å løse konflikten på annet vis. Spørsmål eller klager må først og fremst rettes til administrerende direktør i Falck Global Assistance. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo 3

4 Definisjon av ord Når følgende ord og uttrykk står i forsikringspolisen eller i bekreftelses-e-posten, så har de følgende betydning. Disse ordene er understreket med fet skrift. Avreisested For reiser innen Norge, Sverige, Danmark eller Finland Flyplassen, en internasjonal jernbanestasjon eller havn innen ditt hjemland hvor din utenlandsreise til din destinasjon begynner og hvor din endelige tilbakereise begynner (inklusiv enhver forbindelsestransport du tar senere). Avreisested For reiser utenfor Norge, Sverige, Danmark eller Finland Flyplassen, en internasjonal jernbanestasjon eller havn innen Norge, Sverige, Danmark eller Finland hvor din utenlandsreise til din destinasjon begynner og hvor din endelige tilbakereise begynner (inklusiv enhver forbindelsestransport du tar senere). Bosted Ditt vanlige bosted er i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. Dekningsområde Du vil ikke være dekket hvis du reiser utenfor området du har valgt som vist på ditt forsikringsoppsett. Europa Continental-Europa, Middelhavsøyene, Channel Islands, Marokko, Algerie, Tunisia, Libya, Egypt, Isle of Man, Tyrkia, Madeira, Kanariøyene, Asorene, Irland, Island, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Storbritannia, Moldova og Georgia. Verdensomfattende Alle verdens land. Du, deg, forsikret person Hver person som står oppført på forsikringskvitteringen og som forsikringspremien er betalt for. Egne penger Kontanter, sjekker og post- og pengebestillinger, aktuelle frimerker, reisesjekker, kuponger eller vouchere som har pengemessig verdi, inngangsbilletter og reisebilletter, alle eid til privat og ikke forretningsmessig bruk. Forsikringsgiver AGA International SA, nederlandske branch, opererer under kontorer på, 1059 VM Amsterdam, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) N º , Corporate Identifikasjonsnummer Forsikringsperiode Dekning en reise Dekning for alle kategorier fra reisens startdato som er angitt på ditt forsikringsbevis og frem til og med utløpsdato på din forsikring med mindre du ikke kan fullføre reisen som planlagt på grunn av dødsfall, skade eller sykdom eller hvis det er forsinkelse på offentlig transport som ikke kan unngås. Under slike omstendigheter vil vi utvide omfanget uten kostnad frem til du med rimelighet kan fullføre reisen. Dekning for en enkel reise Dekning for alle kategorier fra reisens startdato som er angitt på ditt forsikringsbevis og opp til 24 timer senere med mindre du ikke kan fullføre reisen som planlagt på grunn av dødsfall, skade eller sykdom, eller hvis det er forsinkelse på offentlig transport som ikke kan unngås. Under slike omstendigheter vil vi utvide omfanget uten kostnad frem til du med rimelighet kan fullføre reisen. Innbygger En person som har sin hovedresidens i Norge, Sverige, Danmark eller Finland, og som ikke har tilbrakt mer enn seks måneder i utlandet i løpet av året før forsikringspolisen ble utstedt. Vennligst legg merke til at i tilfelle tilbakereising til hjemlandet vil det kreves at du kun reiste tilbake til hjemlandet. Juridisk handling Arbeid utført for å støtte et krav som vi har sagt oss enig i. Dette inkluderer forliksforhandlinger, høringer i en sivil domstol, forhandlinger og enhver anke som oppstår fra slike høringer annet enn en søknad fra deg: til den europeiske domstolen, europeiske menneskerettighetsdomstolen eller liknende internasjonal enhet, eller for å håndheve en beslutning eller en juridisk bindende beslutning. Juridiske kostnader Gebyrer, kostnader og utgifter (inklusiv lokale vare- og tjenesteskatter) som vi sier oss enige i å betale til deg i forbindelse med en juridisk handling. I tillegg til kostnader som du har blitt beordret til å betale av en dommer eller voldgiftsmann (annet enn skader, bøter og straffer) eller enhver annen kostnad som vi sier oss enige i å betale. Lege En lovlig kvalifisert lege som har de nødvendige godkjenningene i landet hvor han/hun praktiserer for tiden. Dette kan ikke være deg eller en slektning. Oppsigelse Tap av permanent betalt ansettelse (med unntak av frivillig oppsigelse), etter å kontinuerlig ha arbeidet for en periode på to år for samme arbeidsgiver hvis du er 18 år eller over og 65 og under. 4

5 Par eller sett Et antall gjenstander av personlige eiendeler (ikke inklusiv skiutstyr) som hører sammen eller kan bli brukt sammen. Personlige eiendeler Hver av dine kofferter, trunker og liknende beholdere (inklusiv deres innhold) og artikler som du bærer (inklusiv dine verdisaker og pass). Reduksjon Deduksjonen vi vil foreta fra beløpet ellers betalbart ifølge denne forsikringspolisen for hver forsikret person, for hver del, for hvert klagetilfelle. For eksempel et par som begge får personlige eiendeler stjålet fra sekken og begge pådrar seg en medisinsk utgift i løpet av den samme reisen, vil til sammen få fire egenandeler trukket fra. To av disse vil være for de to kravene ifølge del 5 (eiendeler) og to av disse vil være for de to kravene i følge del 1 (medisinsk). Reise Dekning en reise En tur som finner sted i løpet av forsikringsperioden som begynner når du forlater hjemmet og avsluttes når du kommer hjem eller til et sykehus eller pleiehjem i ditt hjemland, hva enn som inntreffer først. Du vil bare være dekket av forsikringen dersom du er 64 år eller yngre på datoen dinforsikring er utstedt. En tur som er reservert for å vare mer enn 120 dager er ikke forsikret Dekning for en enkel reise En reise foretatt i løpet av forsikringsperioden og som begynner når du forlater hjemmet og slutter 24 timer etter at du dro hjemmefra. Du er bare dekket i en periode på 24 timer fra det tidspunkt du forlater hjemmet eller en midlertidig forhåndsbestilt innkvartering for å begynne turen. Reisepartner Enhver person som har reservert reise sammen med deg på din reise. Skadelig aktivitet Følgende aktiviteter blir automatisk dekket: bananbåt, cricket, sykling, dyphavsfiske, viddevandring, isbrevandring, golf, vandretur, riding (ikke konkurranser, showhopp, jakt, arrangementer, polo eller rodeo), vannscooter, maratonløping, fjellsykling, nettball, orientering, fallskjerm over vann, aking på ringer, løping, safari i et kjøretøy (må være en organisert tur), dykking ned til en dybde på 30 meter (hvis du har et dykkebevis eller du dykker med en kvalifisert instruktør), snorkling, surfing, svømming, vandring, bølgebrett, gå tur, vannski, vindsurfing og zorbing. Det er ikke dekning for: enhver profesjonell sportsaktivitet, eller enhver type kappløp med unntak av kappløp til fots, eller enhver type manuelt arbeid. Vi kan forsikre deg for andre aktiviteter som ikke er oppgitt her. Vennligst kontakt ebookers.no reiseforsikring via kontaktinformasjonen på siden til ebookers.no. Slektning Din mor (inngiftet), far (inngiftet), steforeldre (inngiftet), søster (inngiftet), bror (inngiftet), kone, ektemann, sønn (inngiftet), datter (inngiftet), stebarn, fosterbarn, besteforeldre, barnebarn, onkel, tante, nevø, niese, tremenning, partner (inklusiv vanlige lovlige og sivile partnerskap) eller forlovede. Uhell En uventet hendelse forårsaket av noe eksternt og synlig som resulterer i fysisk, kroppslig skade, og som fører til fullstendig eller delvis tap av syn, fullstendig eller delvis tap av bruk av en kroppsdel eller permanent handikap eller død innen et år etter hendelsen. Utnevnt rådgiver Advokat eller en passende kvalifisert person, firma eller selskap, inklusiv oss, som har blitt valgt til å opptre på dine vegne angående dine krav om erstatning. Verdisaker Smykker, klokker, gjenstander lagd av eller som inneholder verdifulle metaller eller delvis/verdifulle steiner, pels, kikkert, teleskoper, datamaskinspill, ethvert fotografisk, lyd-, video-, datamaskin-, TV-, faks- og telefonutstyr (inklusiv mobiltelefoner), MP3-spillere, PDA-er, elektroniske spill, TV-er og CD-er, minidisker, DVD-er, magnetbåndkassetter, video- og lydkassetter. Vi, vår, oss AGA International SA, Nederlandske branch. 5

6 24-timers medisinsk bistand for nødstilfelle Vennligst fortell oss øyeblikkelig om enhver alvorlig sykdom eller ulykke utenlands hvor du måtte dra til et sykehus eller du måtte dra hjem tidlig eller utvide ditt opphold på grunn av en sykdom eller skade. Hvis du ikke er i stand til å gjøre dette på grunn av at tilstanden er kritisk for liv, kroppsdel, syn eller organ så må du ta kontakt med oss så raskt som du kan. Du må også fortelle oss det,hvis dine medisinske utgifter overgår 2350 kr. Hvis du fremlegger krav for en mindre sykdom eller uhell, bør du hvor mulig betale og kreve tilbake pengene fra oss når du kommer tilbake. Du kan ringe oss 24 timer i døgnet, 365 dager i året, eller sende en e-post. Fra utenfor ditt hjemland ring E-post: Vennligst oppgi ditt personnummer og ditt forsikringspolisenummer. Si at du er forsikret med ebookers.no reiseforsikring. Nedenfor er det noen måter 24-timers medisinsk bistand for nødstilfelle kan hjelpe på. Betalingsbekreftelse Vi vil kontakte sykehusene eller legene utenlands og garantere betaling for deres gebyrer, gitt at du har et gyldig krav. Tilbakereise til hjemlandet Hvis våre medisinske rådgivere mener at det er i din medisinske interesse å frakte deg tilbake til ditt hjemland eller til et sykehus eller pleiehjem i ditt hjemland, vil du vanligvis bli overført med vanlig fly eller veiambulanse. I tilfeller med medisinsk nødvendig eller veldig alvorlige situasjoner vil vi bruke luftambulanse. Vi vil konsultere med den behandlende legen og våre medisinske rådgivere først. Hvis du må dra hjem tidlig, må den behandlende legen gi deg en erklæring som bekrefter at du er i stand til å reise. Uten denne kan flyselskapet avvise å frakte enhver syk eller skadet person. Du kan kontakte oss på et hvilket som helst tidspunkt, dag eller natt. Du vil få snakke med en av våre erfarne assistansekoordinatorer som du bør gi all relevant informasjon til. Vennligst forsikre deg om å ha informasjonen om din forsikringspolise foran deg før du ringer. Helseerklæring og helseunntak Dette gjelder kostnader for, utgifter forbundet med medisinske nødstilfeller og delene for personlig uhell. Det er veldig viktig at du leser og forstår følgende: 1 Du vil ikke være forsikret for ethvert direkte eller indirekte krav som oppstår fra følgende på tidspunktet hvor du tar ut forsikringen, hvis du: a blir foreskrevet vanlig medisin, b har mottatt behandling for og har en konsultasjon med en lege eller sykehusspesialist for enhver medisinsk tilstand i løpet av de siste 6 månedene, c har blitt henvist til, behandlet eller er under pleie av en lege eller en sykehusspesialist, d venter på behandling eller resultater av tester eller undersøkelser. Hvis vi ikke er i stand til å dekke en medisinsk tilstand, vil dette bety at en annen person som er forsikret hos oss ikke vil kunne fremføre et krav som oppstår fra den medisinske tilstanden(e). Dette kan til og med gjelde hvis personen med den medisinske tilstanden(e) kjøper forsikring fra annen leverandør. Du vil ikke være forsikret hvis du reiser mot rådet fra en lege eller i tilfeller hvor du ville ha blitt frarådet reising hvis du hadde søkt deres råd før begynnelsen av din reise. 2 Du vil ikke bli forsikret hvis du vet at du vil trenge medisinsk behandling eller konsultasjon på et sykehus i løpet av din reise. 3 Du vil ikke være forsikret for et direkte eller indirekte relatert krav hvis, før din reise, en lege diagnostiserte at du hadde en dødelig sykdom. 4 Du vil ikke være forsikret hvis du ventet på medisinsk behandling eller konsultasjon på et sykehus eller var under undersøkelse for en medisinsk tilstand når din forsikringspolise ble utstedt. 5 Du vil ikke være forsikret hvis du reise spesifikt med hensikten å oppnå og/eller få kirurgisk behandling, prosedyre eller sykehusbehandling. Merknad Dette er ikke en privat medisinsk forsikringspolise og gir deg kun dekning for medisinsk behandling i nødstilfeller eller uventet sykdom som oppstår i løpet av din reise. 6

7 Gjensidige helseordninger Europeisk helseforsikringskort (EHIC) EHIC gir deg rett til en kostnadsredusert medisinsk behandling som blir nødvendig når du befinner deg i et land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits. EØS består av landene til den europeiske unionen (EU) pluss Island og Liechtenstein. Kortet gir kun tilgang til offentlig medisinsk behandling. Husk at dette dekker kanskje ikke alle tingene du ville forvente å få gratis fra det offentlige systemet. Du må kanskje bidra til kostnaden for din pleie. Hvis du bruker disse ordningene eller andre verdensomfattende gjensidige helseordninger som reduserer dine medisinske utgifter, må du ikke betale noen egenandel. Vilkår Følgende vilkår gjelder for hele din forsikringspolise: Vennligst les disse nøye ettersom vi kun kan betale ditt krav hvis du møter disse vilkårene: 1 Du er innbygger inorge, Sverige, Danmark eller Finland. 2 Du tar rimelig vare på det forsikrede kjøretøyet og beskytter din eiendom mot uhell, skade, tap og ødeleggelse og handler som om du ikke var forsikret for å minimere potensielle krav. 3 Du har et gyldig forsikringsoppsett. 4 Du aksepterer at vi ikke vil utvide forsikringsperioden. Hvis den opprinnelige forsikringspolisen pluss enhver utvidelse enten har blitt avsluttet eller vært gyldig i mer enn 120 dager eller du vet at du vil fremlegge et krav. 5 Du kontakter oss så raskt som mulig med fullstendige detaljer om alt som kan resultere i et krav og gir oss all informasjon som vi ber om. Vennligst se avsnittet "Sende inn et krav" for mer informasjon. 6 Du aksepterer at ingen endringer til vilkårene og betingelsene i polisen gjelder, med mindre vi bekrefter dem skriftlig til deg. 7 Du er ikke eldre enn 65 eller over. Vi har rett til å gjøre følgende: 1 Annullere forsikringspolisen hvis du ikke oppgir med relevante fakta eller hvis du forteller oss noe som ikke er sant, som påvirker vår beslutning om enten dekningen kan bli tilbudt eller ikke. En fullstendig tilbakebetaling av forsikringspremien vil bli utført, men avhengig av omstendighetene kan vi rapportere saken til politiet. 2 Annullere polisen og ikke foreta noen utbetaling hvis du fremstiller et falskt krav. Vi kan under disse omstendighetene rapportere saken til politiet. 3 Kun forsikrer deg for hele reisen din og usteder ikke en forsikringspolise hvis du har startet reisen din. 4 Overta og behandle, i ditt navn, ethvert krav som du fremstiller i henhold til denne polisen. 5 Foreta en juridisk handling i ditt navn (men på vår bekostning), og be deg gi oss opplysninger og fylle ut ethvert skjema som vil hjelpe oss i å få tilbake enhver utbetaling vi har utført ifølge denne forsikringspolisen. 6 Med din eller dine personlige representanters samtykke å motta informasjon fra dine medisinske journaler for å hjelpe oss eller våre representanter med å behandle ethvert krav. Dette kan inkludere en forespørsel om at du går til legeundersøkelse eller at en obduksjon blir utført i tilfelle du dør. Vi vil ikke gi noen personlig informasjon om deg til noen annen organisasjon uten ditt spesifikke samtykke. 7 Sende deg hjem på ethvert tidspunkt i løpet av din reise hvis du er syk eller har blitt skadet. Vi vil kun gjøre dette hvis den behandlende legen din og våre medisinske rådgivere sier seg enige. Hvis det oppstår en tvist, vil vi be om en uavhengig medisinsk vurdering. 8 Ikke akseptere ansvar for kostnader pådratt etter tidspunket for behandling av lege og våre medisinske rådgivere sier seg enige i at du bør dra tilbake til ditt hjemland, hvis du nekter å dra tilbake. 9 Kun tilbakebetale eller overføre din forsikringspremie, hvis du beslutter at denne forsikringspolisen ikke møter dine krav og du har kontaktet oss innen 14 dager fra tidspunktet du mottok din forsikringspolise og forsikringsoppsett. Vi kan tilbakebetale alle kostnader som du har brukt hvis du har reist eller fremsatt et krav eller vurderer å fremsette et krav. 10 Vi vil ikke betale ut noe erstatningskrav på noe beløp som dekkes av en annen forsikring. Under disse omstendighetene vil vi kun betale vår del av kravet. 11 Hvis du annullerer eller forkorter reisen din, vil all forsikring gitt ifølge forsikringspolisen din bli annullert uten tilbakebetaling av forsikringspremien din. 12 Be deg om å betale oss tilbake ethvert beløp som vi har betalt til deg som ikke er dekket av denne forsikringspolisen. 7

8 Generelle unntak Følgende vilkår gjelder for hele din forsikringspolise: Vi vil ikke forsikre deg for ethvert krav som oppstår fra, eller består av, følgende: 1 En relevant opplysning som du var klar over før du reiste, hvis ikke vi har sagt oss skriftlig enige i det. 2 Krig, invasjon, handling fra utenlandsk fiende, uro (enten krig er erklært eller ikke), borgerkrig, sivil uro, opprør, revolusjon, oppstand, militær invasjon, statskupp, terrorisme, masseødeleggelsesvåpen. 3 Enhver epidemi eller pandemi. 4 Du ikke fulgte råd eller anbefalinger fra Verdens Helseorganisasjon eller enhver annen regjerings- eller annen offisiell myndighet. Dette inkluderer hvor spesielle vaksinasjoner eller andre forebyggende tiltak (slik som malariapiller) er anbefalt. 5 Din eiendom som du innehar blir tatt, ødelagt eller skadet ifølge en beslutning fra enhver regjering eller tollmyndigheter. 6 Ioniserende stråling eller radioaktiv smitte fra atombrensel eller radioaktivt avfall eller enhver risiko fra kjernefysisk utstyr. 7 Enhver endring i valutakurser. 8 Feil eller frykt for feil eller manglende ytelser fra ethvert utstyr eller datamaskinprogram, enten du eier det eller ikke, for å gjenkjenne og korrekt tolke eller behandle enhver dato som ekte eller korrekt dato, eller for å fortsette å fungere korrekt etter den datoen. 9 At du opptrer på en ulovlig eller ondsinnet måte. 10 Du ikke likte reisen din eller ikke ønsket å reise. 11 Ethvert tap som er et direkte resultat av alt du fremlegger krav for, for eksempel tap av inntekt, med mindre forsikringspolisen oppgir noe annet. Søke om erstatning Alle krav til avbestilling blir håndtert av ebookers.no. Vennligst ring dem på For alle andre skadehendelser vennligst ringfalck Global Assistance på telefon ( mandag til fredag) og be om et kravskjema eller: skriv til: ebookers.nos avdeling for reiseforsikringskrav, C/o Falck Global Assistance, Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo, Norge eller: e-post: Du må fylle ut skjemaet fullstendig og sannferdig og sende det til oss så snart som mulig med all informasjonen og dokumentene som vi ber om. Det er svært viktig at du gir oss så detaljerte opplysninger som mulig, slik at vi kan behandle saken din så snart som mulig. Vennligst ta kopier av all informasjonen som du sender til Falck Global Assistance. Du må fremskaffe informasjon om kravet ditt mens du er borte. Under finner du en liste over dokumentene som vi trenger for å behandle saken din. For alle krav De opprinnelige reservasjonsfaktura(ene) for reisen og reisedokumentene som viser datoene og tidspunktet for reisen. Opprinnelige kvitteringer og regninger for alle utgifter som du måtte betale. Opprinnelige regninger eller fakturaer du blir bedt om å betale. Opplysninger om eventuelle andre forsikringer som du kan ha som kan dekke det samme tapet. Så mye bevismateriale som mulig for å støtte kravet ditt. Medisinske utgifter Kontakt alltid vår 24-timers medisinske nødtjeneste når du blir innlagt på sykehus, trenger å dra hjem eller hvor medisinske gebyrer sannsynligvis vil overgå 2350 kr. Medisinsk bevis på behandling av lege for å bekrefte sykdom eller skade og behandlingen som er gitt, inklusiv sykehusinnleggelse og utskrivningstidspunkt, hvis dette gjelder. Hvis du mister, blir frastjålet eller ditt pass blir ødelagt Skriftlig bekreftelse fra konsulatet hvor tapet fant sted som oppgir datoen for tap, meddelelse om tap og erstatning sammen med en skriftlig rapport fra politiet. Personlige eiendeler og egne penger Rapport om tyveri, skade eller tap til politiet innen 24 timer etter at du oppdaget det og sørg for å få en skriftlig politirapport. Hvis gjeldende må du også rapportere tyveriet, skaden eller tapet til din reiseleder eller hotell-/leilighetsleder og be dem om en skriftlig rapport. Opprinnelige kvitteringer, vouchere eller annet korrekt bevis på kjøp/eierskap/verdi for tapte, stjålne eller skadde personlige eiendeler. Bekreftelse, slik som en kvittering for utenlandsk veksling eller uttakskvittering fra din bank eller vekslingskontor for utstedelse av utenlandsk valuta eller korrekt bevis i norske kroner. Oppbevare enhver skadd gjenstand ettersom vi kan ha behov for å undersøke dem. Hvis vi foretar en utbetaling eller vi erstatter en gjenstand, vil gjenstanden deretter tilhøre oss. Oppnå et kostnadsoverslag for reparasjon for alle skadde gjenstander. 8

9 For tap eller skade i transittkrav, inklusiv forsinkede eiendeler Vennligst få en rapport for ødelagte eiendeler (PIR) fra flyselskapet eller en transportrapport fra togselskapet, fraktselskapet eller deres saksbehandler. Dette må gjøres innen 7 dager etter forsinkelsen/tapet/skaden. Du har 21 dager på å skrive til flyselskapet for å bekrefte opplysningene om de gjenstandene som skal erstattes. Personlig uhell Detaljert informasjon om omstendighetene rundt hendelsen, inklusiv fotografier og videobevis (hvis dette gjelder). Medisinsk bevis fra behandlende lege for å bekrefte omfanget av skaden og gitt behandling, inklusiv sykehusinnleggelse/- utskrivning. Fullstendig informasjon fra vitner, gitt at skriftlige erklæringer er tilgjengelige. En sertifisert kopi av dødsattest hvis dette er gjeldende. Mistet avgang Detaljert beskrivelse av omstendighetene som forårsaket at du mistet din avgang sammen med støttende bevis fra offentlig transport eller ulykkes-/tauefirma som tauet bort det private kjøretøyet du reiste med. Forsinket avgang Skriftlig bekreftelse fra flyselskap, togselskap, fraktselskap eller deres saksbehandler om de fastsatte og aktuelle avgangstidene og hvorfor avgangen var forsinket. Personlig ansvar Detaljert informasjon om omstendighetene rundt hendelsen, inklusiv fotografier og videobevis (hvis dette gjelder). Enhver stevning, innkalling eller annen korrespondanse mottatt fra enhver tredjepart. Vennligst bemerk at du ikke bør innrømme ansvar, tilby å foreta en utbetaling eller kommunisere med noen tredjepart uten vårt skriftlige samtykke. Fullstendig informasjon fra vitner, gitt at skriftlige erklæringer er tilgjengelig. Juridiske utgifter Detaljert beskrivelse av omstendighetene rundt tilfellet, inklusiv fotografier og videobevis (hvis dette gjelder) innen 90 dager etter hendelsen som forårsaket ditt krav. Enhver stevning, innkalling eller annen korrespondanse mottatt fra enhver tredjepart. Vennligst bemerk at du ikke bør svare på noen korrespondanse fra en tredjepart uten vårt skriftlige samtykke. Fullstendig informasjon fra vitner, gitt at skriftlige erklæringer er tilgjengelige. Klage Vi vil gjøre alt for å gi deg en førsteklasses forsikring og service. Likevel kan det hende at du ikke synes at vi har gjort det. I dette tilfellet, vennligst fortell oss om det slik at vi kan gjøre vårt beste for å løse problemet. Hvis du fremlegger et krav, vil ikke dine juridiske rettigheter bli berørt. I første omgang, vennligst ta kontakt med: Falck Global Assistance Skadeavdeling Postboks 172 Sentrum N-0102 Oslo Norge Vennligst gi Falck Global Assistance ditt navn, adresse, forsikringspolisnummer og kravnummer og vedlegg kopier av relevant korrespondanse ettersom dette vil hjelpe oss med å behandle ditt krav så raskt som mulig. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo 9

10 Medisinske nødstilfeller og tilhørende utgifter - Del 1 Hvis du blir brakt til sykehus eller du tror at du må dra hjem tidlig eller utvide reisen din på grunn av sykdom, skade eller uhell, eller hvis dine medisinske utgifter overgår 2350 kr, må vi få øyeblikkelig beskjed - se avsnittet 24-timers medisinsk nødassistanse for mer informasjon. Vi vil betale deg eller dine personlige representanter for følgende nødvendige og uforutsette nødutgifter hvis du dør, blir skadd, har et uhell eller blir syk i løpet av reisen din. Dekning utenfor hjemlandet ditt Inntil beløpet vist i forsikringssammendraget ditt for rimelige gebyrer eller omkostninger du har pådratt deg for: Behandling: medisinsk, kirurgisk, kostnader for medisiner, sykehus, pleiehjem eller pleietjenester. Transport og opphold: rimelig ekstra transport- og oppholdskostnader for deg og enhver annen person som oppholder seg eller reiser sammen med deg eller til deg fra ditt hjemland ut ifra medisinske råd. Begravelsesutgifter: rimelig kostnad for transport av din kropp eller aske til hjemmet ditt, ellers vil vi betale inntil kr for begravelsesutgiftene i tilfelle du dør utenfor hjemlandet ditt. Søk og redning: fjellsøk og redningstjenester som blir ansett som medisinsk nødvendige. Vi vil betale: innlagt pasientfordel Inntil beløpene som er vist i forsikringssammendraget ditt, hvis du befinner deg på sykehus som en innlagt pasient i løpet av reisen, i tillegg til ethvert gebyr eller andre omkostninger betalt i løpet av behandlingen. Tannlege: inntil beløpet vist i forsikringssammendraget ditt for akutt tannlegebehandling for å lindre plutselig smerte. Ekskursjoner: inntil beløpet vist i forsikringssammendraget ditt samlet for dine ekskursjoner som har blitt betalt før reisen din begynte og som ikke kan bli tilbakebetalt fra noen andre, hvis du får skriftlig råd fra en lege om at du ikke kan dra på dem på grunn av en skade eller sykdom i løpet av reisen din. Dekning innenfor ditt hjemland: inntil det beløpet som er vist på dekningssammendraget ditt for: transport og opphold: rimelige ekstra transport- og oppholdskostnader for deg og enhver annen person som er sammen med eller reiser med deg eller til deg fra innenfor ditt hjemland i følge medisinske råd, og rimelige hjemtransportkostnader for deg, asken din eller kroppen din. Under dekning utenfor ditt hjemland med unntak av dekning som innlagt pasient og ekskursjoner og under dekning innen ditt hjemland En egenandel på beløpet vist i ditt forsikringssammendrag, hvis ikke ditt krav har blitt redusert på grunn av at du har brukt et europeisk helseforsikringskort eller en annen gjensidig helseordning (se Gjensidige helseordninger for mer informasjon). Kostnaden for enhver medisin du brukte da du begynte din reise. Under dekning utenfor ditt hjemland og dekning innen ditt hjemland Enhver betingelse oppgitt ifølge helseerklæringen og helseunntakene. Ekstra transport- og oppholdskostnader som er av en høyere standard enn det som allerede har blitt brukt på reisen din, hvis ikke vi sier oss enig. Alt som er forårsaket av at: - du reiser på et fly (bortsett fra som passasjer på et godkjent passasjerfly), - du begår selvmord, skader deg selv eller utsetter deg for frivillig fare (med mindre du prøvde å redde en annen persons liv), - du er påvirket av narkotika (med unntak av de som er foreskrevet av en lege, men ikke for behandling av narkotikamisbruk), - den direkte eller indirekte effekten av at du bruker alkohol eller løsningsmidler, - du reiser med motorsykkel, hvis ikke sjåføren har et gyldig sertifikat og alle forsikrede personer har på seg hjelmer, - du tar del i enhver skadelig aktivitet, hvis ikke annet er vist på din forsikringskvittering. Enhver kostnad pådratt 12 måneder etter tidspunktet for ditt dødsfall, skade eller sykdom. Enhver kostnad for drosjeskyss og telefonsamtaler (inklusiv mobilsamtaler) som resulterer fra et uhell som det er fremsatt et erstatningskrav for under denne delen. Under dekning utenfor ditt hjemland - behandling Tjenester eller behandlinger som du mottok innenfor ditt hjemland. Tjenester og behandlinger som du fikk fra legen og som vi mener kan vente til du kommer tilbake til ditt hjemland. Medisinske kostnader på over 2350 kr, innlagt pasientbehandling eller tilbakesendelse som vi ikke har autorisert. Ekstra kostnader for å ha eget eller privatrom på et sykehus eller pleiehjem. Kostnaden for all behandling som ikke er direkte forbundet med sykdommen eller skaden og som forårsaket kravet. 10

11 Under dekning utenfor ditt hjemland - begravelsesutgifter Din begravelse eller kremasjon innenfor ditt hjemland. Under dekning utenfor ditt hjemland - tannlege Erstatning eller reparasjon av falske eller uekte tenner (slik som kroner). Tannlegearbeid som involverer bruk av verdifulle metaller. Tap av pass - Del 2 Vi vil betale følgende hvis passet ditt har blitt tapt, stjålet eller ødelagt i løpet av reisen din. Kostnader for utstedelse av midlertidig pass Inntil beløpet vist i forsikringssammendraget ditt, sammenlagt for kostnaden for ekstra transport, opphold og administrasjonskostnader som du måtte betale for å få et midlertidig pass, slik at du kunne returnere til hjemlandet ditt. Gjenstående verdi på opprinnelig pass Tilsvarende kostnad (basert på aktuelle erstatningskostnader) for perioden som gjenstår for passet ditt som har blitt stjålet eller ødelagt. Ethvert krav hvis du ikke mottok et brev fra konsulatet som du rapporterte tapet til. Forsinkede personlige eiendeler Del 3 Inntil det beløpet vist i forsikringssammendraget ditt sammenlagt for viktige erstatningsgjenstander hvis dine personlige eiendeler (dette inkluderer ikke verdisaker, skiutstyr, golfutstyr eller forretningsutstyr) som har blitt midlertidig tapt eller stjålet på utenlandsreisen din mer enn 24 timer fra da du ankom til destinasjonen din. Merknad Du må sende oss en kvittering for alt du kjøper. Hvis gjenstandene er permanent tapt, vil vi ta ethvert beløp som vi skylder deg ifølge dette avsnittet fra det endelige kravforliket under personlige eiendeler - del 4. 11

12 DU ER FORSIKRET MOT FØLGENDE Personlige eiendeler Del 4 Inntil k sammenlagt for dine personlige eiendeler (dette inkluderer ikke skiutstyr eller golfutstyr), som er skadd, stjålet, tapt eller ødelagt på reisen din. Det meste vi vil utbetale for verdisaker er 2315 kr sammenlagt, enten de er felles eid eller ikke. Det er også en grense på 2315 kr for en enkelt artikkel, par eller sett. Det meste vi vil betale for verdisaker sammenlagt enten de er felles eid eller ikke, er vist i ditt forsikringssammendrag. Det er også en grense på beløpet for en enkelt artikkel, par eller sett vist i ditt forsikringssammendrag. Merknad Det er vår beslutning å betale enten: reparasjonskostnadene for dine gjenstander, å erstatte dine gjenstander med tilsvarende, eller erstatningskostnadene for dine gjenstander. Et beløp for slitasje, bruk og verditap vil bli trukket fra. En egenandel på beløpet vist i ditt forsikringssammendrag. Mer enn beløpet vist i ditt forsikringssammendrag for tobakk, alkohol og parfymer. Mer enn delen for paret eller settet som har blitt stjålet, tapt eller ødelagt. Ødeleggelse av eller skade på sportsutstyr mens det er i bruk, sårbare gjenstander, video-, lyd-, datamaskin-, TV-, faks- og telefonutstyr. Tap eller skade på grunn av klima, slitasje og bruk, verditap, rengjøringsprosess, møll eller skadedyr. Kostnad for erstatning eller reparasjon av falske tenner. Et krav for mer enn en mobiltelefon per forsikret person. Mer enn NOK490 for tobakk, alkohol, dufter og parfyme. Tap eller tyveri av, eller skade på, følgende: - gjenstander som du ikke er i stand til å fremskaffe en kvittering eller kjøpsbevis for, - filmer, videoer, kassetter, dataspill, elektroniske spill, minidisker, DVD-er, video- og lydkassetter, filmruller eller disker, hvis ikke de har blitt tatt opp i forkant, i så fall vil vi betale alle erstatningskostnadene, - varer som forfaller, flasker og kartonger, og enhver skade på disse gjenstandene eller deres innhold, - verdisaker forlatt i et kjøretøy, - verdisaker båret i kofferter, trunker eller liknende beholdere hvis ikke de er ved deg hele tiden. - verdisaker hvis ikke de er på deg eller låst i en safe eller sikkerhetsboks (hvis en er tilgjengelig) eller låst inne på overnattingsstedet som du bruker på din reise; - kontaktlinser, hvis ikke i følge brann eller tyveri, - verdipapirer, delsertifikater, garantier eller dokumenter av enhver type, - personlige eiendeler hvis ikke de er på deg låst inne på overnattingsstedet du bruker på din reise eller utenfor rekkevidde på et innelåst sted eller dekket bagasjeområde i et låst kjøretøy (ingen dekning for verdisaker), - egne penger (se del 6), - pass (se del 3). Egne penger Del 5 Inntil beløpet vist i ditt forsikringssammendrag for tap eller tyveri av dine penger (men ikke for mer enn det beløpet som er vist i ditt forsikringssammendrag i kontanter sammenlagt, enten felles eid eller ikke) på din reise. En egenandel på beløpet vist i ditt forsikringssammendrag. Erstatning hvis du ikke kan fremskaffe kvitteringer for beløpet du hadde fra stedet hvor du mottok valutaen. Tap eller tyveri av egne penger hvis ikke de er på deg eller låst i en safe eller sikkerhetsboks (hvis en er tilgjengelig) eller låst inne på overnattingsstedet som du bruker på din reise. Tap forårsaket av reduksjon i vekslingssatser eller mangel forårsaket av feil i valutasatser. Tap eller tyveri av reisesjekker hvis stedet hvor du fikk dem fra yter en erstatningstjeneste. Mer enn minimum markedsverdi til tilsvarende reisebilletter, hvis dine reisebilletter har blitt betalt ved bruk av et bonusopplegg til et flyselskap. 12

13 Personlig ulykke Del 6 Vi vil betale deg eller din juridiske representant for følgende beløp for et uhell i løpet av reisen din. Dødsfall Inntil det beløpet som er vist på ditt dekningssammendrag for dødsfall. (Vi vil ikke betale mer enn 9300 kr hvis du er 15 år eller under på tidspunktet for ulykken.) Permanent tap Beløpet vist i ditt forsikringssammendrag for fullstendig og permanent tap av syn på ett eller begge øyne og permanent tap av en eller begge hender eller føtter. Fysisk handikap Beløpet vist i ditt forsikringssammendrag for permanent fysisk handikap som fører til at det ikke er noe betalt arbeid som du kan utføre. (Vi vil ikke betale erstatning hvis du er 15 år eller over 65 år på ulykkestidspunktet.) Merknad Utbetalingene for dødsfall vil bli utstedt til din personlige representant. Enhver betingelse oppgitt ifølge helseerklæringen og helseunntakene. Ethvert krav som oppstår mer enn ett år etter det opprinnelige uhellet. Alt som er forårsaket av: - din sykdom eller en tilstand som oppstår gradvis, en fysisk eller mental tilstand som forverres, hvis ikke vist på din forsikringskvittering, - du reiser på et fly (bortsett fra som passasjer på et godkjent passasjerfly), - du begår selvmord, skader deg selv eller utsetter deg for frivillig fare (med mindre du prøvde å redde en annen persons liv), - du er påvirket av narkotika (med unntak av legemidler som er foreskrevet av en lege, men ikke for behandling av narkotikamisbruk), - den direkte eller indirekte effekten av du bruker alkohol eller løsningsmidler, - du reiser med motorsykkel, hvis ikke sjåføren har et gyldig sertifikat og alle forsikrede personer har på seg hjelmer, - du tar del i enhver skadelig aktivitet hvis ikke annet er vist på din forsikringskvittering. Vi vil ikke betale mer enn en av erstatningene som resulterer fra samme skade. Avlyst avgang - Del 7 Vi vil betale deg inntil beløpet vist i ditt forsikringssammendrag sammenlagt for kostnaden for ekstra opphold og transport som du må betale for å komme til din reisedestinasjon eller tilbake til hjemlandet fordi du ikke kom til avgangsstedet innen tidspunktet som er vist i ditt reiseoppsett (reiserute) fordi: - offentlig transport (inklusiv planlagte fly) ikke går i tide, eller - kjøretøyet du reiste med hadde et uhell eller brøt sammen. Ethvert krav med mindre du: - får et brev fra transportselskapet (hvis dette gjelder) som bekrefter at avgangen ikke gikk til rett tid, - får en bekreftelse på forsinkelsen fra bilbergingsfirmaet som dro til ulykkesstedet (hvis dette gjelder). - Har beregnet tid i reiseplanene dine for forventede forsinkelser. Enhver forsinkelse på grunn av opprør, sivil oppstand, streik eller arbeidsstans som begynte eller var annonsert før din forsikringspolise eller reisebillettene for din reise ble kjøpt. Feil på offentlig transport på grunn av et opprør, sivil oppstand eller arbeidsstans som begynte eller var annonsert før du forlot hjemmet eller hvor du på rimelig vis kunne ha reist på en annen måte. 13

14 Forsinket avgang - Del 8 Erstatning hvis flyet, det internasjonale toget eller sjøfartøyet du har reservert plass på er forsinket ved avgangen fra tidspunktet vist i ditt reiseoppsett (reiserute) med mer enn 12 timer på grunn av: - en alvorlig brann, storm eller flodskade på avgangsstedet, - arbeidsnedleggelse, - dårlig vær, - mekanisk sammenbrudd på det internasjonale toget eller sjøfartøyet, eller - stranding av luftfartøyet på grunn av en mekanisk eller strukturell feil. Alt som har forårsaket at du ikke sjekker inn ved avgangen når du skulle ha gjort det. Tapte forbindelser. Erstatning hvis ikke du får et brev fra flyselskapet, togselskapet eller fraktselskapet som oppgir årsaken til forsinkelsen og viser oppsatt avreisetidspunkt og det aktuelle avreisetidspunket til flyet, det internasjonale toget eller sjøfartøyet. Enhver forsinkelse på grunn av opprør, sivil oppstand, streik eller arbeidsnedleggelse som begynte eller var annonsert før din forsikringspolise eller reisebillettene for din reise ble kjøpt. Personlig ansvar Del 9 Hvis du leier et motorisert eller mekanisk kjøretøy på din reise må du forsikre deg om at du får nødvendig forsikring fra utleieselskapet. Vi dekker ikke dette ifølge vår forsikringspolise. Vi vil betale beløpene vist i ditt forsikringssammendrag pluss enhver annen kostnad som vi sier oss skriftlig enige i og som er forbundet med alt du forårsaker i løpet av reisen din som du er juridisk ansvarlig for og som resulterer i ett av det følgende: kroppslig skade på en annen person. tap eller skade av eiendom som du ikke eier og som du eller en annen slektning ikke har leid eller lånt. tap eller skade på oppholdsstedet du brukte på reisen din som ikke tilhører deg eller en slektning. Merknad Informer oss så snart du eller din personlige representant er klar over en mulig innkallelse, undersøkelse eller fatal skade som kan føre til et krav under dette avsnittet. Vennligst ikke forhandle, betal, inngå forlik, innrøm eller avvis ansvar overfor en tredjepart uten vårt skriftlige samtykke. En egenandel på beløpet vist i ditt forsikringssammendrag. Ethvert ansvar for kroppslig skade eller tap av eiendom som kommer inn under følgende kategorier: - en skade som en av dine eller dine slektningers ansatte er påført på grunn av arbeid som de skulle utføre, - noe som er forårsaket av noe du med vilje gjorde eller unnlot å gjøre, - noe som er forårsaket av jobben din eller en slektnings jobb, - noe som er forårsaket av deg på grunn av bruk av våpen, - noe som er forårsaket av et dyr du eier, ser etter eller er ansvarlig for, - noe som du sier deg enig i å ta ansvar for som du ellers ikke ville vært ansvarlig for. Ethvert kontraktmessig ansvar. Ethvert ansvar for kroppslig skade lidt av deg, en slektning eller reisepartner. Erstatning eller andre kostnader forårsaket av uhell som oppstår fra ditt eierskap eller eiendeler av enhver av følgende: - bruk av land eller bygning, bortsett fra stedet du bor på reisen. - motoriserte eller mekaniske kjøretøyer og tilhengere festet til dem, - luftfartøy, motoriserte vannkjøretøyer eller seilbåter. 14

15 Juridiske utgifter - Del 10 Hvis du dør, blir syk eller skadet i løpet av reisen din og du eller din personlige representant går til en politianmeldelse for å kreve oppreisning eller erstatning på grunn av uaktsomhet mot en tredjepart, vil vi gjøre følgende: utnevne en advokat for å representere deg. Hvis vi ikke blir enige om en utnevnt advokat, kan saken bli henvist til et alternativt forlik. For hver hendelse som gir opphav til et krav, betaler vi inntil beløpene som er vist i ditt forsikringssammendrag for kostnader for juridisk bistand for deg (men ikke for mer enn to ganger dette beløpet sammenlagt for alle forsikrede personer i denne forsikringspolisen). Merknad Du må fremsette kravet ditt slik den utnevnte advokaten sier, Du må holde oss og den utnevnte advokaten informert om alle fakta og korrespondanse, inklusiv tilbud om forlik som du kan få., Vi vil ikke være bundet av noe løfte eller handling som du har gitt til den utnevnte advokaten, eller som du gir til andre personer angående betalinger av gebyrer eller utgifter uten vårt samtykke. Vi kan kreve at erstatningen blir tilbakebetalt etter at vi har blitt enig om kravet, hvis vi mener at et fornuftig forlik er usannsynlig eller at kostnaden til rettssaken kan bli dyrere enn forliket. Ethvert krav: - som ikke er rapportert til oss innen 90 dager etter at hendelsen som ga opphav til kravet inntraff, - hvor vi mener at et fornuftig forlik er umulig og hvor kostnadene til rettssaken kan være mer enn forliket, - involverer en rettssak mellom medlemmer av samme husholdning, en slektning, en reisepartner, eller en av dine ansatte, hvor en annen forsikringsgiver eller tjenesteyter har avvist kravet ditt eller hvor det er mangel på dekningen som de kan gi, - mot et reisebyrå, turoperatør eller fraktselskap, oss, forsikringsgiveren, en annen forsikret person ifølge denne forsikringspolisen eller vår agent. Juridiske utgifter: for rettslige handlinger som vi ikke har sagt oss enige i, - hvis du avviser et rimelig forlik for kravet ditt. Du skal bruke alternative forliksløsninger, slik som forhandlinger i denne situasjonen, - hvis du trekker tilbake et krav uten vårt samtykke. Hvis dette skjer, må de juridiske kostnadene som vi har betalt bli tilbakebetalt til oss og alle juridiske kostnader vil bli ditt ansvar, - som ikke kan dekkes av oss, deg eller din utnevnte advokat, når du mottar tilbakebetalingen. Enhver erstatning vil ikke være mer enn halvparten av tilbakebetalingen du mottar, - tildelt som personlig straff mot deg eller den utnevnte advokaten (for eksempel hvis dere ikke overholder domstolsregler og protokoller), - for å fremme en rettssak i mer enn ett land for samme situasjon. ebookers.no reiseforsikring er forsikret av AGA International SA, nederlandsk branch, opererer under kontorer på,, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) N º , Corporate Identifikasjonsnummer AGA International SA som er autorisert av Autorité de Contrôle Prudential i Frankrike og er styrt av Financial Services Authority for forretningsoppførsel i NORGE. 4221TVL (1) 11/14POL 15

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support@falcktravelcare.no 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP

SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP SERVICEAVTALE FEILFYLLING OG NØKKELHJELP 1. Om denne serviceavtalen Denne avtalen inneholder viktig informasjon om hva denne serviceavtalen dekker og eventuelle unntak. Denne serviceavtalen for feilfylling

Detaljer

Avbestillingsforsikring

Avbestillingsforsikring Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +47 67115100 E-post: kundesenteret@startour.no Krav: Telefon: E-post: +47 23 00 77 40 claims.fga@no.falck.com

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo

Falck TravelCare Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo CAR TRAWLER: EGENANDELSELIMINERING FOR LEIEBIL Hører til og utgjør en integrert del av de allmenne vilkårene og forsikringsbeviset til. Adressen skaden skal rapporteres til: Falck TravelCare Postboks 172,

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@falck.com Bestillingsnummer:

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@falck.com Bestillingsnummer: Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL

INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL (Nor) (14/01/2004) INFORMASJON vedrørende innsending av klage til DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSDOMSTOL I. HVILKE SAKER KAN MENNESKERETTIGHETSDOMSTOLEN BEHANDLE? 1. Den europeiske menneskerettighetsdomstol

Detaljer

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO

VEILEDNING VED ALVORLIG SYKDOM - LENDO Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY

GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY GENERELLE UTLEIEVILKÅR FOR SOUNDERGY Revisjon 2.A av 09.01.2014 Dette dokumentet gir de generelle utleievillkårene for Soundergy. Utleievillkårene er gitt av 47 punkter, fordelt over ni kategorier. Dokumentets

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011

Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Asker, 8 februar 2011 Forsikringsbevis Fotballforsikring 2011 Følgende forsikring er avtalt på de betingelser som er fastsatt i dette forsikringsbevis: Forsikringstaker: Forsikrede: Polisenummer: Norges

Detaljer

Rednings- og bergingsforsikring PS602

Rednings- og bergingsforsikring PS602 Rednings- og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

d ID-Forsikring Forsikringsbevis og forsikringsvilkår Forsikringsbevis og forsikringsvilkår d ID-Forsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@falck.com Bestillingsnummer:

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@falck.com Bestillingsnummer: Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 007 70 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

Informasjon til asylsøkere i Norge

Informasjon til asylsøkere i Norge Informasjon til asylsøkere i Norge Denne brosjyren er laget av Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). NOAS er en ikke-statlig menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Bedrifts Gruppelivsforsikring

Bedrifts Gruppelivsforsikring Bedrifts Gruppelivsforsikring Vilkår B Medisinsk invaliditet og ervervsuførhet annen årsak samt uførekapital Forsikringsgiver Jubilee Life Insurance Representant i Norge SAGA Forsikring AS Vilkår av 01.

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade:

Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: 1 Juridisk avdeling 06.11.12 Yrkesskadesaker. Momentliste - opplysningsskjema for yrkesskade: Vedlagte opplysningsskjema må fylles ut i alle yrkesskadesaker. Det er viktig at alle spørsmål besvares så

Detaljer

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon

Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Ulykkesforsikring med livdekning i samarbeid med Eurocard Forkjøpsinformasjon Om du skal tegne en forsikring er det viktig at du leser denne forkjøpsinformasjonen og leser de fullstendige vilkårene som

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM

VEILEDNING VED KRITISK SYKDOM Trinn 1: Viktig informasjon VEILEDNING VED Viktig informasjon: Skademeldingsskjemaet må sendes inn senest 365 dager etter diagnosedato. Forsikringen dekker ikke sykdom som begynte før startdato på forsikringen.

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Retningslinjer for internasjonal sponsing

Retningslinjer for internasjonal sponsing Retningslinjer for internasjonal sponsing 1. april 2015 Amway Retningslinjer for internasjonal sponsing Disse retningslinjene gjelder i alle europeiske markeder (Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland,

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Tilleggsvilkår for Medisinsk invaliditet fritid Uførhet sykdom fritid Uførekapital fritid Dekningsomfang. Forsikringsgiver STERLING LIFE LIMITED DEL 1 DEFINISJONER 1.1. Følgende ord

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon:

Varsling Kravskjema. Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: Varsling Kravskjema Varslings referanse: (Kun intern bruk) Person informasjon: Navn: Type av krav: Dato: Adresse: Telefon: E-postadresse: Viktig informasjon 1. Vennligst utfyll det vedlagde kravskjemat

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi, Forvaltningsselskapet, deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012

Agria Felles forsikringsvilkår. Gjelder fra 1.4.2012 Agria Felles forsikringsvilkår Gjelder fra 1.4.2012 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 Felles Forsikringsvilkår, gyldig fra mars 2007 2 1 Dette er våre felles forsikringsvilkår 3 2 Forsikringsavtalen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførhet Total 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 51 år. En forsikringsavtale

Detaljer

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye. Du bør forstå at ved å sende elektronisk utstyr, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til:

Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: Rottefella Cashback - skjema Fyll ut skjemaet nedenfor, scann det inn og send det sammen med inscannet orginalkvittering til: cashback@rottefella.no Pengene overføres til din bankkonto ca. 30 dager etter

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda Maris Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda Maris Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen og policyen for

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1

VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL. Artikkel 1 VEDLEGG IV GJENSIDIG BISTAND VED INNDRIVELSE AV FORDRINGER MÅL Artikkel 1 Dette Vedlegg fastsetter reglene for å sikre inndrivelse i hvert land av de fordringer nevnt i artikkel 3 som oppstår i et annet

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015

VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING. av 17. juni 2015 VEDTAK Nr. 2/2015 AV EU/EFTAS FELLESKOMITE FOR FELLES TRANSITTERING av 17. juni 2015 vedrørende endring av Konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre av 20. mai 1987. FELLESKOMITEEN Under henvisning

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven Her følger Hurtigruten AS' betingelser for reiser med Hurtigruten. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Detaljer

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN.

Western Unions Europaliga-konkurranse. Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. Western Unions Europaliga-konkurranse Vilkår DISSE VILKÅRENE GJELDER FOR OG STYRER DIN DELTAGELSE I EUROPALIGA-KONKURRANSEN. DU MÅ VÆRE 18 ÅR ELLER ELDRE FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. HVIS DU BOR I STORBRITANNIA,

Detaljer

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER

Tilbehør. Trygghet. Flerforsikring 40+ 30+ 24+ MC-FORSIKRINGER + Trygghet + Tilbehør + Flerforsikring 40+ 30+ 24+ Classica Basis Scooter MC-FORSIKRINGER Forsikringen er en årsforsikring. Det innebærer at den gjelder med samme omfang året rundt. Oppsigelse må skje

Detaljer

ATLANTIS Garanti for distanser

ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS Garanti for distanser ATLANTIS original titan gyllent titan zirconia livstid livstid 5 år DENTSPLY Implants tilbyr tannleger pasientspesifikke ATLANTIS -distanser for sementerte og skrueretinerte

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09

Bilforsikring PS601. i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Bilforsikring PS601 i samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Introduksjon Forsikringstaker er GoMore ApS, videre kalt GoMore, som driver nettsiden gomore.no Bileier er personen bilen

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall)

Singel, 100 kr per måned (1 000 000 NOK ved medisinsk- og ervervsmessig invaliditet, 500 000 NOK ved dødsfall) Søknad Frivillig Gruppeforsikring Eurocard, Ulykkesforsikring med livdekning Forsikringen kan tegnes av: - den som har folkeregistrert adresse i Norden - den som har søkt forsikringen og har skriftlig

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål

Personvernerklæring Samtykke Direktechat Informasjonskapsler Skreddersydde e-poster til markedsføringsformål Personvernerklæring Det kan hende at denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») endres fra tid til annen. Vi kommer ikke nødvendigvis til å melde fra om endringer, så sørg for at du besøker

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler

Honda MaRIS Pay & Go. Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda MaRIS Pay & Go Personvernerklæring og policy for informasjonskapsler Honda anerkjenner viktigheten av ærlig og ansvarlig bruk av dine personlige opplysninger. Denne Personvernerklæringen og policyen

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den. Din FORSIKRING i NMF og If

Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den. Din FORSIKRING i NMF og If Knut snublet, slo tubaen i bakken og falt over den Din FORSIKRING i NMF og If Du har markedets beste forsikringsordning! Når du deltar i korpsaktiviteter har du som NMF-medlem markedets beste forsikringsordning.

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

ARGOS ANSVAR FOR LEDERE

ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ANSVARSFORSIKRING FOR LEDERE SØKNADSSKJEMA Generelle merknader til søknadsskjemaet Dette søknadsskjemaet gjelder en forsikring etter "krav fremsatt"-prinsippet ("claims made") som

Detaljer

Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ

Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ Er obduksjonen død? Er obduksjoner aktuelt i primærhelsetjenesten? Jan Kristian Godøy Overlege, seksjon for patologi SØ Er obduksjon fortsatt aktuelt? Obduksjonens betydning for registrering av dødsårsak

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer