Reiseforsikringspolise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reiseforsikringspolise"

Transkript

1 Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske nødstilfeller): Alle krav eksklusiv annullering: Innhold Oversikt over dekningen 2 Viktig informasjon 3 Definisjon av formuleringer timers medisinsk bistand for nødstilfeller 6 Gjensidige helseordninger 6 Helseerklæring og helseunntak 7 Generelle unntak 7 Betingelser 8 Søke om erstatning 9-10 Klage 11 Medisinske nødstilfeller og vedrørende utgifter - Del Tap av pass - Del 2 12 Forsinkede personlige eiendeler Del 3 13 Personlige eiendeler Del 4 13 Egne penger Del 5 14 Personlig ulykke Del 6 14 Avlyst avgang - Del 7 15 Forsinket avgang - Del 8 15 Personlig ansvar Del 9 16 Juridiske utgifter - Del 10 17

2 Oversikt over dekningen Følgende er bare en oppsummering av den viktigste forsikringsdekningen. Du må lese resten av denne forsikringspolisen for alle vilkårene og betingelsene. Del/dekning Gulldekningsgrense (inntil) Egenandel 1. Medisinsk nødstilfelle og tilhørende utgifter Pasientfordel Tannlege Begravelsesutgifter Utgifter i hjemland kr 4900 kr 2450 kr kr kr 640 kr Ikke gyldig 2. Tap av pass kr Ikke gyldig 3. Forsinkede personlige eiendeler kr Ikke gyldig 4. Personlige eiendeler* kr 640 kr Enkel gjenstand, par eller sett 2315 kr Verdigrense 2315 kr Tobakk, alkohol, parfymer 490 kr 5. Egne penger* 4900 kr 640 kr Kontantgrense 1960 kr 6. Personlig uhell kr Ikke gyldig 7. Forsinket avgang 4900 kr Ikke gyldig 8. Forsinket avgang* Forsinkelse hver 12. time 2450 kr (196/12 timer kr) 640 kr 9. Personlig ansvar kr 1470 kr 10. Juridiske utgifter kr Ikke gyldig Merknad Forsikringspolise- og delgrenser Noen deler for dekning har i tillegg undergrenser, for eksempel delen for personlige eiendeler har en enkelt artikkel og verdisaksgrense. Egenandel Standard egenandel vist i ditt sammendrag for dekning gjelder for alle delene markert med *. Medisinsk egenandel gjelder for kravene under del 1 og juridisk egenandel gjelder for kravene under delene 9 og 10.

3 Takk for at du har tatt ut ebookers.no reiseforsikring med oss. Viktig informasjon Din forsikringskvittering viser delene til forsikringspolisen du har valgt, personene som er dekket og vilkår og betingelser som gjelder. Din forsikringspolise dekker ikke alt. Du bør lese denne forsikringspolisen nøye for å forsikre deg om at den dekker dine behov. Hvis det er noe du ikke forstår bør du ta kontakt med ebookers.no reiseforsikring via Falck TravelCare: Falck TravelCare, Postboks 172, Sentrum, N-0102 Oslo, Norge. Forsikringsgiver Din ebookers.no reiseforsikring er underskrevet av AGA International SA, nederlandsk branch, opererer under Allianz Global Assistance Europe kontorer på,, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) N º , Corporate Identifikasjonsnummer Vilkårene for polisen Din forsikringspolise og forsikringskvittering er en kontrakt mellom deg og oss. Vi vil betale ethvert krav du fremsetter som er dekket av denne forsikringspolisen og som skjer i løpet av forsikringsperioden. Hvis ikke annet er oppgitt vil dekningen og unntakene innen hver del gjelde for enhver forsikret person. Noen ord har en spesiell betydning, slik det fremkommer under overskriften "Definisjon av ord". Disse ordene har blitt uthevet med fet skrift gjennom hele forsikringspolisen. Fortell oss om relevante fakta Før du reiser må du fortelle oss om alt som kan påvirke din dekning. Hvis du ikke er sikker på om noe er relevant, må du fortelle oss det likevel. Du bør holde en oversikt over all ekstra informasjon du gir oss. Hvis du ikke forteller oss noe som kan være relevant, kan din dekning bli avvist og det kan være vi ikke dekker tilhørende krav. Rett til avbestilling Hvis din forsikringsperiode er mindre enn 31 dager, og hvis din dekning ikke møter dine krav, vennligst gi beskjed til ebookers.no innen 14 dager etter mottak av din forsikringskvittering og returner alle dine dokumenter for en tilbakebetaling av din forsikringspremie. Hvis du i løpet av denne 14 dagers perioden har reist, fremsatt krav eller kommer til å fremsette krav, kan vi få tilbakebetalt alle kostnadene som du har brukt for disse tjenestene. Vennligst legg merke til at avbestillingsrettighetene dine ikke lenger er gyldige etter den første 14-dagers perioden, med mindre varigheten av forsikringspolise din er mer enn 31 dager. Egenandel for forsikringspolise Under noen av delene til din forsikringspolise må du betale en egenandel. Dette betyr at du vil være ansvarlig for betaling av den første delen av kravet for hver forsikret person, for hver del for hver hvert kravtilfelle. Beløpet du må betale er egenandelen. Databeskyttelse Informasjon om din forsikringspolise kan bli delt mellom ebookers.no Limited, oss og forsikringsgiveren for underskrifts- og behandlingshensikter. Du må forstå at sensitiv helse- og annen informasjon du gir vil bli brukt av oss, våre representanter (hvis gjeldende), forsikringsgiveren, andre forsikringsgivere og bransjestyrende og lovgivende organer for å behandle din forsikring, håndtere krav og forhindre bedrag. Dette kan involvere overføring av informasjon til andre land (som kan ha begrensede eller ingen databeskyttelseslover). Vi har gjort tiltak for å forsikre at informasjonen din blir sikkert oppbevart. Styrende lov Hvis ikke annet har blitt avtalt vil norsk lov gjelde og all kommunikasjon og dokumentasjon i forbindelse med denne forsikringspolisen vil være på norsk. I tilfelle tvist angående denne forsikringspolisen skal norske domsstoler brukes, hvis ikke partene sier seg enige i å løse konflikten på annet vis. Spørsmål eller klager må først og fremst rettes til administrerende direktør i Falck TravelCare. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo

4 Definisjon av ord Når følgende ord og uttrykk står i forsikringspolisen eller i bekreftelses-e-posten, så har de følgende betydning. Disse ordene er understreket med fet skrift. Uhell En uventet hendelse forårsaket av noe eksternt og synlig som resulterer i fysisk, kroppslig skade, og som fører til fullstendig eller delvis tap av syn, fullstendig eller delvis tap av bruk av en kroppsdel eller permanent handikap eller død innen et år etter hendelsen. Utnevnt rådgiver Advokat eller en passende kvalifisert person, firma eller selskap, inklusiv oss, som har blitt valgt til å opptre på dine vegne angående dine krav om erstatning. Dekningsområde Du vil ikke være dekket hvis du reiser utenfor området du har valgt som vist på ditt forsikringsoppsett. Europa Continental-Europa, Middelhavsøyene, Channel Islands, Marokko, Algerie, Tunisia, Libya, Egypt, Isle of Man, Tyrkia, Madeira, Kanariøyene, Asorene, Irland, Island, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Storbritannia, Moldova og Georgia. Verdensomfattende Alle verdens land. Avreisested For reiser innen Norge, Sverige, Danmark eller Finland Flyplassen, en internasjonal jernbanestasjon eller havn innen ditt hjemland hvor din utenlandsreise til din destinasjon begynner og hvor din endelige tilbakereise begynner (inklusiv enhver forbindelsestransport du tar senere). Avreisested For reiser utenfor Norge, Sverige, Danmark eller Finland Flyplassen, en internasjonal jernbanestasjon eller havn innen Norge, Sverige, Danmark eller Finland hvor din utenlandsreise til din destinasjon begynner og hvor din endelige tilbakereise begynner (inklusiv enhver forbindelsestransport du tar senere). Lege En lovlig kvalifisert lege som har de nødvendige godkjenningene i landet hvor han/hun praktiserer for tiden. Dette kan ikke være deg eller en slektning. Egenandel Deduksjonen vi vil foreta fra beløpet ellers betalbart ifølge denne forsikringspolisen for hver forsikret person, for hver del, for hvert klagetilfelle. For eksempel et par som begge får personlige eiendeler stjålet fra sekken og begge pådrar seg en medisinsk utgift i løpet av den samme reisen, vil til sammen få fire egenandeler trukket fra. To av disse vil være for de to kravene ifølge del 5 (eiendeler) og to av disse vil være for de to kravene i følge del 1 (medisinsk). Skadelig aktivitet Følgende aktiviteter blir automatisk dekket: bananbåt, cricket, sykling, dyphavsfiske, viddevandring, isbrevandring, golf, vandretur, riding (ikke konkurranser, showhopp, jakt, arrangementer, polo eller rodeo), vannscooter, maratonløping, fjellsykling, nettball, orientering, fallskjerm over vann, aking på ringer, løping, safari i et kjøretøy (må være en organisert tur), dykking ned til en dybde på 30 meter (hvis du har et dykkebevis eller du dykker med en kvalifisert instruktør), snorkling, surfing, svømming, vandring, bølgebrett, gå tur, vannski, vindsurfing og zorbing. Det er ikke dekning for: enhver profesjonell sportsaktivitet, eller enhver type kappløp med unntak av kappløp til fots, eller enhver type manuelt arbeid. Vi kan forsikre deg for andre aktiviteter som ikke er oppgitt her. Vennligst kontakt ebookers.no reiseforsikring via kontaktinformasjonen på siden til ebookers.no. Bosted Ditt vanlige bosted er i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. Forsikringsgiver AGA International SA, nederlandske branch, opererer under kontorer på, 1059 VM Amsterdam, Nederland. Registrert i Netherlands Authority for Financial Markets (AFM) N º , Corporate Identifikasjonsnummer Reise Dekning en reise En tur som finner sted i løpet av forsikringsperioden som begynner når du forlater hjemmet og avsluttes når du kommer hjem eller til et sykehus eller pleiehjem i ditt hjemland, hva enn som inntreffer først. Du vil bare være dekket av forsikringen dersom du er 64 år eller yngre på datoen dinforsikring er utstedt. En tur som er reservert for å vare mer enn 120 dager er ikke forsikret

5 Dekning for en enkel reise En reise foretatt i løpet av forsikringsperioden og som begynner når du forlater hjemmet og slutter 24 timer etter at du dro hjemmefra. Du er bare dekket i en periode på 24 timer fra det tidspunkt du forlater hjemmet eller en midlertidig forhåndsbestilt innkvartering for å begynne turen. Reise En tur som finner sted i løpet av forsikringsperioden som begynner når du forlater hjemmet og avsluttes når du kommer hjem eller til et sykehus eller pleiehjem i ditt hjemland, hva enn som inntreffer først. -Du vil kun bli forsikret hvis du er 64 år eller under (enhver annen tur som begynner etter at du kommer tilbake er ikke forsikret). - En tur som er reservert for å vare mer enn 45 dager er ikke forsikret. Juridisk handling Arbeid utført for å støtte et krav som vi har sagt oss enig i. Dette inkluderer forliksforhandlinger, høringer i en sivil domstol, forhandlinger og enhver anke som oppstår fra slike høringer annet enn en søknad fra deg: til den europeiske domstolen, europeiske menneskerettighetsdomstolen eller liknende internasjonal enhet, eller for å håndheve en beslutning eller en juridisk bindende beslutning. Juridiske kostnader Gebyrer, kostnader og utgifter (inklusiv lokale vare- og tjenesteskatter) som vi sier oss enige i å betale til deg i forbindelse med en juridisk handling. I tillegg til kostnader som du har blitt beordret til å betale av en dommer eller voldgiftsmann (annet enn skader, bøter og straffer) eller enhver annen kostnad som vi sier oss enige i å betale. Par eller sett Et antall gjenstander av personlige eiendeler (ikke inklusiv skiutstyr) som hører sammen eller kan bli brukt sammen. Forsikringsperiode Dekning en reise Dekning for alle kategorier fra reisens startdato som er angitt på ditt forsikringsbevis og frem til og med utløpsdato på din forsikring med mindre du ikke kan fullføre reisen som planlagt på grunn av dødsfall, skade eller sykdom eller hvis det er forsinkelse på offentlig transport som ikke kan unngås. Under slike omstendigheter vil vi utvide omfanget uten kostnad frem til du med rimelighet kan fullføre reisen. Dekning for en enkel reise Dekning for alle kategorier fra reisens startdato som er angitt på ditt forsikringsbevis og opp til 24 timer senere med mindre du ikke kan fullføre reisen som planlagt på grunn av dødsfall, skade eller sykdom, eller hvis det er forsinkelse på offentlig transport som ikke kan unngås. Under slike omstendigheter vil vi utvide omfanget uten kostnad frem til du med rimelighet kan fullføre reisen. Forsikringsperiode All forsikring avsluttes ved utløpsdatoen vist på ditt forsikringsoppsett, hvis du ikke kan fullføre din reise som planlagt på grunn av dødsfall, skade eller sykdom eller det er en forsinkelse i det offentlige transportsystemet som ikke kan bli unngått. Under disse omstendighetene vil vi utvide forsikringen gratis inntil du på rimelig vis kan fullføre reisen. Egne penger Kontanter, sjekker og post- og pengebestillinger, aktuelle frimerker, reisesjekker, kuponger eller vouchere som har pengemessig verdi, inngangsbilletter og reisebilletter, alle eid til privat og ikke forretningsmessig bruk. Personlige eiendeler Hver av dine kofferter, trunker og liknende beholdere (inklusiv deres innhold) og artikler som du bærer (inklusiv dine verdisaker og pass). Oppsigelse Tap av permanent betalt ansettelse (med unntak av frivillig oppsigelse), etter å kontinuerlig ha arbeidet for en periode på to år for samme arbeidsgiver hvis du er 18 år eller over og 65 og under. Slektning Din mor (inngiftet), far (inngiftet), steforeldre (inngiftet), søster (inngiftet), bror (inngiftet), kone, ektemann, sønn (inngiftet), datter (inngiftet), stebarn, fosterbarn, besteforeldre, barnebarn, onkel, tante, nevø, niese, tremenning, partner (inklusiv vanlige lovlige og sivile partnerskap) eller forlovede. Innbygger En person som har sin hovedresidens i Norge, Sverige, Danmark eller Finland, og som ikke har tilbrakt mer enn seks måneder i utlandet i løpet av året før forsikringspolisen ble utstedt. Vennligst legg merke til at i tilfelle tilbakereising til hjemlandet vil det kreves at du kun reiste tilbake til hjemlandet. Reisepartner Enhver person som har reservert reise sammen med deg på din reise.

6 Verdisaker Smykker, klokker, gjenstander lagd av eller som inneholder verdifulle metaller eller delvis/verdifulle steiner, pels, kikkert, teleskoper, datamaskinspill, ethvert fotografisk, lyd-, video-, datamaskin-, TV-, faks- og telefonutstyr (inklusiv mobiltelefoner), MP3-spillere, PDA-er, elektroniske spill, TV-er og CD-er, minidisker, DVD-er, magnetbåndkassetter, video- og lydkassetter. Vi, vår, oss AGA International SA, Nederlandske branch. Du, deg, forsikret person Hver person som står oppført på forsikringskvitteringen og som forsikringspremien er betalt for. 24-timers medisinsk bistand for nødstilfelle Vennligst fortell oss øyeblikkelig om enhver alvorlig sykdom eller ulykke utenlands hvor du måtte dra til et sykehus eller du måtte dra hjem tidlig eller utvide ditt opphold på grunn av en sykdom eller skade. Hvis du ikke er i stand til å gjøre dette på grunn av at tilstanden er kritisk for liv, kroppsdel, syn eller organ så må du ta kontakt med oss så raskt som du kan. Du må også fortelle oss det,hvis dine medisinske utgifter overgår 2350 kr. Hvis du fremlegger krav for en mindre sykdom eller uhell, bør du hvor mulig betale og kreve tilbake pengene fra oss når du kommer tilbake. Du kan ringe oss 24 timer i døgnet, 365 dager i året, eller sende en e-post. Fra utenfor ditt hjemland ring E-post: Vennligst oppgi ditt personnummer og ditt forsikringspolisenummer. Si at du er forsikret med ebookers.no reiseforsikring. Nedenfor er det noen måter 24-timers medisinsk bistand for nødstilfelle kan hjelpe på. Betalingsbekreftelse Vi vil kontakte sykehusene eller legene utenlands og garantere betaling for deres gebyrer, gitt at du har et gyldig krav. Tilbakereise til hjemlandet Hvis våre medisinske rådgivere mener at det er i din medisinske interesse å frakte deg tilbake til ditt hjemland eller til et sykehus eller pleiehjem i ditt hjemland, vil du vanligvis bli overført med vanlig fly eller veiambulanse. I tilfeller med medisinsk nødvendig eller veldig alvorlige situasjoner vil vi bruke luftambulanse. Vi vil konsultere med den behandlende legen og våre medisinske rådgivere først. Hvis du må dra hjem tidlig, må den behandlende legen gi deg en erklæring som bekrefter at du er i stand til å reise. Uten denne kan flyselskapet avvise å frakte enhver syk eller skadet person. Du kan kontakte oss på et hvilket som helst tidspunkt, dag eller natt. Du vil få snakke med en av våre erfarne assistansekoordinatorer som du bør gi all relevant informasjon til. Vennligst forsikre deg om å ha informasjonen om din forsikringspolise foran deg før du ringer. Gjensidige helseordninger Europeisk helseforsikringskort (EHIC) EHIC gir deg rett til en kostnadsredusert medisinsk behandling som blir nødvendig når du befinner deg i et land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Sveits. EØS består av landene til den europeiske unionen (EU) pluss Island og Liechtenstein. Kortet gir kun tilgang til offentlig medisinsk behandling. Husk at dette dekker kanskje ikke alle tingene du ville forvente å få gratis fra det offentlige systemet. Du må kanskje bidra til kostnaden for din pleie. Hvis du bruker disse ordningene eller andre verdensomfattende gjensidige helseordninger som reduserer dine medisinske utgifter, må du ikke betale noen egenandel.

7 Helseerklæring og helseunntak Dette gjelder kostnader for, utgifter forbundet med medisinske nødstilfeller og delene for personlig uhell. Det er veldig viktig at du leser og forstår følgende: 1 Du vil ikke være forsikret for ethvert direkte eller indirekte krav som oppstår fra følgende på tidspunktet hvor du tar ut forsikringen, hvis du: a blir foreskrevet vanlig medisin, b har mottatt behandling for og har en konsultasjon med en lege eller sykehusspesialist for enhver medisinsk tilstand i løpet av de siste 6 månedene, c har blitt henvist til, behandlet eller er under pleie av en lege eller en sykehusspesialist, d venter på behandling eller resultater av tester eller undersøkelser. Hvis vi ikke er i stand til å dekke en medisinsk tilstand, vil dette bety at en annen person som er forsikret hos oss ikke vil kunne fremføre et krav som oppstår fra den medisinske tilstanden(e). Dette kan til og med gjelde hvis personen med den medisinske tilstanden(e) kjøper forsikring fra annen leverandør. Du vil ikke være forsikret hvis du reiser mot rådet fra en lege eller i tilfeller hvor du ville ha blitt frarådet reising hvis du hadde søkt deres råd før begynnelsen av din reise. 2 Du vil ikke bli forsikret hvis du vet at du vil trenge medisinsk behandling eller konsultasjon på et sykehus i løpet av din reise. 3 Du vil ikke være forsikret for et direkte eller indirekte relatert krav hvis, før din reise, en lege diagnostiserte at du hadde en dødelig sykdom. 4 Du vil ikke være forsikret hvis du ventet på medisinsk behandling eller konsultasjon på et sykehus eller var under undersøkelse for en medisinsk tilstand når din forsikringspolise ble utstedt. 5 Du vil ikke være forsikret hvis du reise spesifikt med hensikten å oppnå og/eller få kirurgisk behandling, prosedyre eller sykehusbehandling. Merknad Dette er ikke en privat medisinsk forsikringspolise og gir deg kun dekning for medisinsk behandling i nødstilfeller eller uventet sykdom som oppstår i løpet av din reise. Generelle unntak Følgende vilkår gjelder for hele din forsikringspolise: Vi vil ikke forsikre deg for ethvert krav som oppstår fra, eller består av, følgende: 1 En relevant opplysning som du var klar over før du reiste, hvis ikke vi har sagt oss skriftlig enige i det. 2 Krig, invasjon, handling fra utenlandsk fiende, uro (enten krig er erklært eller ikke), borgerkrig, sivil uro, opprør, revolusjon, oppstand, militær invasjon, statskupp, terrorisme, masseødeleggelsesvåpen. 3 Enhver epidemi eller pandemi. 4 Du ikke fulgte råd eller anbefalinger fra Verdens Helseorganisasjon eller enhver annen regjerings- eller annen offisiell myndighet. Dette inkluderer hvor spesielle vaksinasjoner eller andre forebyggende tiltak (slik som malariapiller) er anbefalt. 5 Din eiendom som du innehar blir tatt, ødelagt eller skadet ifølge en beslutning fra enhver regjering eller tollmyndigheter. 6 Ioniserende stråling eller radioaktiv smitte fra atombrensel eller radioaktivt avfall eller enhver risiko fra kjernefysisk utstyr. 7 Enhver endring i valutakurser. 8 Feil eller frykt for feil eller manglende ytelser fra ethvert utstyr eller datamaskinprogram, enten du eier det eller ikke, for å gjenkjenne og korrekt tolke eller behandle enhver dato som ekte eller korrekt dato, eller for å fortsette å fungere korrekt etter den datoen. 9 At du opptrer på en ulovlig eller ondsinnet måte. 10 Du ikke likte reisen din eller ikke ønsket å reise. 11 Ethvert tap som er et direkte resultat av alt du fremlegger krav for, for eksempel tap av inntekt, med mindre forsikringspolisen oppgir noe annet. Vilkår Følgende vilkår gjelder for hele din forsikringspolise: Vennligst les disse nøye ettersom vi kun kan betale ditt krav hvis du møter disse vilkårene: 1 Du er innbygger inorge, Sverige, Danmark eller Finland. 2 Du tar rimelig vare på det forsikrede kjøretøyet og beskytter din eiendom mot uhell, skade, tap og ødeleggelse og handler som om du ikke var forsikret for å minimere potensielle krav. 3 Du har et gyldig forsikringsoppsett.

8 4 Du aksepterer at vi ikke vil utvide forsikringsperioden. Hvis den opprinnelige forsikringspolisen pluss enhver utvidelse enten har blitt avsluttet eller vært gyldig i mer enn 45 dager eller du vet at du vil fremlegge et krav. 5 Du kontakter oss så raskt som mulig med fullstendige detaljer om alt som kan resultere i et krav og gir oss all informasjon som vi ber om. Vennligst se avsnittet "Sende inn et krav" for mer informasjon. 6 Du aksepterer at ingen endringer til vilkårene og betingelsene i polisen gjelder, med mindre vi bekrefter dem skriftlig til deg. 7 Du er ikke eldre enn 65 eller over. Vi har rett til å gjøre følgende: 1 Annullere forsikringspolisen hvis du ikke oppgir med relevante fakta eller hvis du forteller oss noe som ikke er sant, som påvirker vår beslutning om enten dekningen kan bli tilbudt eller ikke. En fullstendig tilbakebetaling av forsikringspremien vil bli utført, men avhengig av omstendighetene kan vi rapportere saken til politiet. 2 Annullere polisen og ikke foreta noen utbetaling hvis du fremstiller et falskt krav. Vi kan under disse omstendighetene rapportere saken til politiet. 3 Kun forsikrer deg for hele reisen din og usteder ikke en forsikringspolise hvis du har startet reisen din. 4 Overta og behandle, i ditt navn, ethvert krav som du fremstiller i henhold til denne polisen. 5 Foreta en juridisk handling i ditt navn (men på vår bekostning), og be deg gi oss opplysninger og fylle ut ethvert skjema som vil hjelpe oss i å få tilbake enhver utbetaling vi har utført ifølge denne forsikringspolisen. 6 Med din eller dine personlige representanters samtykke å motta informasjon fra dine medisinske journaler for å hjelpe oss eller våre representanter med å behandle ethvert krav. Dette kan inkludere en forespørsel om at du går til legeundersøkelse eller at en obduksjon blir utført i tilfelle du dør. Vi vil ikke gi noen personlig informasjon om deg til noen annen organisasjon uten ditt spesifikke samtykke. 7 Sende deg hjem på ethvert tidspunkt i løpet av din reise hvis du er syk eller har blitt skadet. Vi vil kun gjøre dette hvis den behandlende legen din og våre medisinske rådgivere sier seg enige. Hvis det oppstår en tvist, vil vi be om en uavhengig medisinsk vurdering. 8 Ikke akseptere ansvar for kostnader pådratt etter tidspunket for behandling av lege og våre medisinske rådgivere sier seg enige i at du bør dra tilbake til ditt hjemland, hvis du nekter å dra tilbake. 9 Kun tilbakebetale eller overføre din forsikringspremie, hvis du beslutter at denne forsikringspolisen ikke møter dine krav og du har kontaktet oss innen 14 dager fra tidspunktet du mottok din forsikringspolise og forsikringsoppsett. Vi kan tilbakebetale alle kostnader som du har brukt hvis du har reist eller fremsatt et krav eller vurderer å fremsette et krav. 10 Vi vil ikke betale ut noe erstatningskrav på noe beløp som dekkes av en annen forsikring. Under disse omstendighetene vil vi kun betale vår del av kravet. 11 Hvis du annullerer eller forkorter reisen din, vil all forsikring gitt ifølge forsikringspolisen din bli annullert uten tilbakebetaling av forsikringspremien din. 12 Be deg om å betale oss tilbake ethvert beløp som vi har betalt til deg som ikke er dekket av denne forsikringspolisen. Søke om erstatning For å søke om erstatning, vennligst kontakt Falck TravelCare på telefon ( mandag til fredag) og be om et kravskjema eller: skriv til: ebookers.nos avdeling for reiseforsikringskrav, C/o Falck TravelCare, Postboks 172, Sentrum N-0102 Oslo, Norge eller: e-post: Du må fylle ut skjemaet fullstendig og sannferdig og sende det til oss så snart som mulig med all informasjonen og dokumentene som vi ber om. Det er svært viktig at du gir oss så detaljerte opplysninger som mulig, slik at vi kan behandle saken din så snart som mulig. Vennligst ta kopier av all informasjonen som du sender til Falck TravelCare. Du må fremskaffe informasjon om kravet ditt mens du er borte. Under finner du en liste over dokumentene som vi trenger for å behandle saken din. For alle krav De opprinnelige reservasjonsfaktura(ene) for reisen og reisedokumentene som viser datoene og tidspunktet for reisen. Opprinnelige kvitteringer og regninger for alle utgifter som du måtte betale. Opprinnelige regninger eller fakturaer du blir bedt om å betale. Opplysninger om eventuelle andre forsikringer som du kan ha som kan dekke det samme tapet. Så mye bevismateriale som mulig for å støtte kravet ditt. Medisinske utgifter Kontakt alltid vår 24-timers medisinske nødtjeneste når du blir innlagt på sykehus, trenger å dra hjem eller hvor medisinske gebyrer sannsynligvis vil overgå 2350 kr. Medisinsk bevis på behandling av lege for å bekrefte sykdom eller skade og behandlingen som er gitt, inklusiv sykehusinnleggelse og utskrivningstidspunkt, hvis dette gjelder.

9 Hvis du mister, blir frastjålet eller ditt pass blir ødelagt Skriftlig bekreftelse fra konsulatet hvor tapet fant sted som oppgir datoen for tap, meddelelse om tap og erstatning sammen med en skriftlig rapport fra politiet. Personlige eiendeler og egne penger Rapport om tyveri, skade eller tap til politiet innen 24 timer etter at du oppdaget det og sørg for å få en skriftlig politirapport. Hvis gjeldende må du også rapportere tyveriet, skaden eller tapet til din reiseleder eller hotell-/leilighetsleder og be dem om en skriftlig rapport. Opprinnelige kvitteringer, vouchere eller annet korrekt bevis på kjøp/eierskap/verdi for tapte, stjålne eller skadde personlige eiendeler. Bekreftelse, slik som en kvittering for utenlandsk veksling eller uttakskvittering fra din bank eller vekslingskontor for utstedelse av utenlandsk valuta eller korrekt bevis i norske kroner. Oppbevare enhver skadd gjenstand ettersom vi kan ha behov for å undersøke dem. Hvis vi foretar en utbetaling eller vi erstatter en gjenstand, vil gjenstanden deretter tilhøre oss. Oppnå et kostnadsoverslag for reparasjon for alle skadde gjenstander. For tap eller skade i transittkrav, inklusiv forsinkede eiendeler Vennligst få en rapport for ødelagte eiendeler (PIR) fra flyselskapet eller en transportrapport fra togselskapet, fraktselskapet eller deres saksbehandler. Dette må gjøres innen 7 dager etter forsinkelsen/tapet/skaden. Du har 21 dager på å skrive til flyselskapet for å bekrefte opplysningene om de gjenstandene som skal erstattes. Personlig uhell Detaljert informasjon om omstendighetene rundt hendelsen, inklusiv fotografier og videobevis (hvis dette gjelder). Medisinsk bevis fra behandlende lege for å bekrefte omfanget av skaden og gitt behandling, inklusiv sykehusinnleggelse/- utskrivning. Fullstendig informasjon fra vitner, gitt at skriftlige erklæringer er tilgjengelige. En sertifisert kopi av dødsattest hvis dette er gjeldende. Mistet avgang Detaljert beskrivelse av omstendighetene som forårsaket at du mistet din avgang sammen med støttende bevis fra offentlig transport eller ulykkes-/tauefirma som tauet bort det private kjøretøyet du reiste med. Forsinket avgang Skriftlig bekreftelse fra flyselskap, togselskap, fraktselskap eller deres saksbehandler om de fastsatte og aktuelle avgangstidene og hvorfor avgangen var forsinket. Personlig ansvar Detaljert informasjon om omstendighetene rundt hendelsen, inklusiv fotografier og videobevis (hvis dette gjelder). Enhver stevning, innkalling eller annen korrespondanse mottatt fra enhver tredjepart. Vennligst bemerk at du ikke bør innrømme ansvar, tilby å foreta en utbetaling eller kommunisere med noen tredjepart uten vårt skriftlige samtykke. Fullstendig informasjon fra vitner, gitt at skriftlige erklæringer er tilgjengelig. Juridiske utgifter Detaljert beskrivelse av omstendighetene rundt tilfellet, inklusiv fotografier og videobevis (hvis dette gjelder) innen 90 dager etter hendelsen som forårsaket ditt krav. Enhver stevning, innkalling eller annen korrespondanse mottatt fra enhver tredjepart. Vennligst bemerk at du ikke bør svare på noen korrespondanse fra en tredjepart uten vårt skriftlige samtykke. Fullstendig informasjon fra vitner, gitt at skriftlige erklæringer er tilgjengelige. Klage Vi vil gjøre alt for å gi deg en førsteklasses forsikring og service. Likevel kan det hende at du ikke synes at vi har gjort det. I dette tilfellet, vennligst fortell oss om det slik at vi kan gjøre vårt beste for å løse problemet. Hvis du fremlegger et krav, vil ikke dine juridiske rettigheter bli berørt. I første omgang, vennligst ta kontakt med: Falck TravelCare Skadeavdeling Postboks 172 Sentrum N-0102 Oslo Norge Vennligst gi Falck TravelCare ditt navn, adresse, forsikringspolisnummer og kravnummer og vedlegg kopier av relevant korrespondanse ettersom dette vil hjelpe oss med å behandle ditt krav så raskt som mulig. Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen av en klage, kan du skrive til Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo

Reiseforsikringspolise

Reiseforsikringspolise Reiseforsikringspolise Dekningen er for kundene som foretar reservasjonen via ebookers.no. Viktig kontaktinformasjon Kundetjenester: support.fga@no.falck.com 24-timers medisinsk nødassistanse (for medisinske

Detaljer

sskade Innhold Side 1 1 2

sskade Innhold Side 1 1 2 Fraskrivelse av egenandel for kollisjons sskade Innhold Viktige telefonnumre Oversikt over dekningen Viktig informasjon Definisjon av formulering Generelle unntak Betingelser Søke om erstatning Klage Del

Detaljer

Fraskrivelse av egenandel

Fraskrivelse av egenandel Fraskrivelse av egenandel Innhold Side Viktige telefonnumre 1 Oversikt over dekningen 1 Viktig informasjon 2 Definisjon av formulering 3 Generelle unntak 3 Vilkår 4 Søke om erstatning 4 Klage 5 Del 1 Tilbakebetaling

Detaljer

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck.

Forsikring Total. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Total Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 39 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no 2timers medisinsk bistand for nødstilfeller: (medisinske akuttilfeller

Detaljer

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck.

Forsikring Ekstra. Viktig kontaktinformasjon. Nazar Forsikring Ekstra Allianz Global Assistance + 47 23 00 77 40 fga@no.falck. Viktig kontaktinformasjon Kundeservice: (hvis du har spørsmål vedrørende reiseforsikringen) Telefon: +7 15 000 33 Epost: info@nazar.no Krav: Telefon: +7 23 00 77 0 Epost: claims.fga@no.falck.com 2timers

Detaljer

Avbestillingsforsikring for arrangementer

Avbestillingsforsikring for arrangementer P.TMS.NO-11/14 Avbestillingsforsikring for arrangementer Viktig kontakter Policykanselleringer: Kundesstøtte: Krav: e-post via nettstedet på: www.billettservice.no/help/inbenta/inbenta.en-us.html eller

Detaljer

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS

RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS RYANAIR REISEFORSIKRING OG TRAVEL PLUS Ryanair reiseforsikring fordeler* 3 Avbestillingsgebyr KUN15e 3 Tyveri eller tap av dokumenter 3 24 timers medisinsk hjelp 3 Kompensasjon for forsinket bagasje 3

Detaljer

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE STANDARD DEKNING Fordeler med reiseforsikring* Avbrytelses- eller avkortingsutgifter på opp til 3000. Egenandel ved avbestilling 15, Akutt medisinsk assistanse

Detaljer

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING

OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING OPPSUMMERING AV RYANAIRS REISEFORSIKRINGSPOLISE ØKONOMIDEKNING Fordeler med reiseforsikring* Avbrytelses- eller avkortingsutgifter på opp til 500. Egenandelvedavbestilling 15, Reiseassistanse Tap av eller

Detaljer

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD ERSTATNINGSTABELL ERSTATNINGSOVERSIKT Alle erstatningsbeløp er per dekkede personer per reise med mindre noe annet er angitt Del A Gebyrer ved avbestilling eller avbrudd

Detaljer

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT

REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT D.UAL.NO-08/14 REISEFORSIKRING UNITED AIRLINES DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du

Detaljer

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT

FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT FORSIKRING DEKNINGSOVERSIKT For umiddelbar assistanse i forbindelse med innleggelse på sykehus eller ved dødsfall, hjemsendelse til Norge og alternativ losji, bes du vennligst umiddelbart ta kontakt med:

Detaljer

AVBESTILLING + ASSISTANSE

AVBESTILLING + ASSISTANSE Innledning Dette dokumentet består av: (i) avtalen for formidlingstjenestene du har inngått med Travellink AB og (ii) et eksemplar av gruppeforsikringspolisen som er inngått mellom (EAIB) ("assurandøren")

Detaljer

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS

Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Reiseforsikring PLUSS & TOTAL/BASIS Ingen egenandel? Forsinket fremmøte? Hjelp på plass? Erstatningsreise? Reis med rett forsikring Europ Assistances reiseforsikring, PLUSS og TOTAL/ BASIS, gir deg omfattende

Detaljer

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01

Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 Gouda Reiseforsikring PLUSS 2013:11 Gjelder fra 2013-01-01 PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av

Detaljer

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd

PLUSS HIB0900200NOPL Hvem gjelder Pluss for? Når begynner Pluss å gjelde? PLUSS C2. Forsinket fremmøte C1. Reiseavbrudd Europ Assistance reiseforsikring PLUSS HIB0900200NOPL PLUSS er en forsikring/gruppeforsikring for deg som allerede har en grunnleggende helårsreiseforsikring eller reiseforsikring gjennom bruk av kredittkort,

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkludert internettforsikring 3SM61 Gjelder fra 01.07.2013 (Erstatter vilkår av 01.12.2012) Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012)

Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Vilkår for Statoil MasterCard reiseforsikring inkl. internettforsikring av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.02.2012) Forsikringen består av Forsikringsbeviset Disse vilkår for Statoil MasterCard Lov

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Corporate Mastercard Gold DBNOR06-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Corporate Mastercard Gold (kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank World Elite Mastercard DBNOR12-v03 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av World Elite Mastercard utstedt av Danske Bank(kortholder) 01.07.2015

Detaljer

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser.

Definisjoner Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) Reiseforsikring Total 1.1 Omfang reise. Innledende bestemmelser. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Total. (185NO00201) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring

Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring Vilkår Forskerforbundets AH-503 Reiseforsikring Gjelder fra 01.01.2012 Forsikringsgiver er: Chartis, org.nr: 850 567 352 Sentralbord : + 47 22 00 20 20 Skadeavdeling : + 47 22 00 20 80 Filial av Chartis

Detaljer

ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482

ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482 ACE EUROPE FORSIKRING FOR AVBESTILLING OG BISTAND POLISE NR: TLSWESBOT011482 SÆRVILKÅR Denne kontrakten består av særvilkår og generelle vilkår, med vedlegg og tilføyelser samt forsikringssøknaden og eventuelle

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise-og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Platinum Alminnelige vilkår

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015

Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business. Gjelder fra den 1 april 2015 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Gjelder fra den 1 april 2015 1 Forsikringsvilkår Reise- og Avbestillingsforsikring for Handelsbanken Business Alminnelige

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden.

1.2 Disse generelle vilkårene gjelder for alle kjøp og leveringer av en vare bestilt av deg på hjemmesiden. Generelle vilkår For www.zalando.no Denne siden / dette avsnitt (samt de dokumenter, som det refereres til) inneholder de generelle vilkår (de generelle vilkår ), som gjelder for alle varer (enhver vare

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04

FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04 FORSIKRINGSBEVIS Danske Bank Private Banking Platinum DBNOR02-v04 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Danske Bank Innehaver av Danske Bank Private Banking Platinum (kortholder) 01.07.2015 Danske

Detaljer