ARGOS ANSVAR FOR LEDERE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARGOS ANSVAR FOR LEDERE"

Transkript

1 ARGOS ANSVAR FOR LEDERE ANSVARSFORSIKRING FOR LEDERE SØKNADSSKJEMA Generelle merknader til søknadsskjemaet Dette søknadsskjemaet gjelder en forsikring etter "krav fremsatt"-prinsippet ("claims made") som dekker krav mot selskapet som forsikringspolisen vil bli utstedt til (som omfatter alle datterselskaper som definert i polisen), og alle parter som er definert som forsikrede i polisen. Dette søknadsskjemaet skal fylles ut av eller på vegne av alle potensielle forsikrede i henhold til forsikringen. Forsikrede eller forsikringsgiveren binder seg ikke til å inngå en forsikringsavtale ved å fylle ut eller undertegne dette søknadsskjemaet. Vennligst svar på alle spørsmål som skal besvares. Argo Managing Agency Limited Exchequer Court 33 St Mary Axe London EC3A 8AA 1 av 8

2 Avsnitt 1 Informasjon om selskapet 1 Selskapets navn: 2 Selskapets forretningsadresse: 3 Hva var selskapets samlede omsetning/inntekt for siste hele år? NOK 4 Hvor mange heltids- og deltidsansatte har selskapet i alt? 5 Hvor stor prosent av selskapets heltids- og deltidsansatte har sitt hovedarbeidssted i USA? 6 Selskapets stiftelsesdato: 8 Hvilke former for forretningsvirksomhet driver selskapet? Kryss av Landbruk og fiske Bioteknologi/kjemisk/farmasøytisk Bygg og anlegg/eiendomsutvikling Utdanning Produksjon Medier (radio, aviser, TV, tidsskrifter) Medisinsk, helse og veterinærtjenester Gruvedrift, olje og gass, utforskning og energi Faglige tjenester (f.eks. juridisk rådgivning, regnskap, IFA, forsikringsmegling) Detaljsalg Programvareutvikling/rådgivning/Internett Telekommunikasjon Tobakk 2 av 8

3 Transport (vei, jernbane, skip, luft) Reise og fritid Offentlige tjenester (forsyning av vann, strøm og gass) Avsnitt 2 Dekningskrav 1 Er det behov for ansvarsforsikring for krav fra ansatte? 2 Er det behov for kriminalitetsforsikring? Hvis ja, fyll ut avsnitt 4. Avsnitt 3 Generelle spørsmål Fyll ut alle spørsmålene nedenfor: 1 Bekreft at selskapet er privateid og ikke børsnotert. 2 Er selskapet en finansinstitusjon og/eller driver det med økonomisk rådgivning? 3 Deltar selskapet i eller vurderer det å delta i avviklings- eller insolvensbehandling i løpet av de neste tolv månedene? 3 av 8

4 4 Har selskapet flere enn én direktør (eller tilsvarende) i styret? Hvis nei, foreligger det planer om å øke antallet direktører? (Forklar nærmere): 5 Kan selskapet bekrefte at det har mindre enn 500 ansatte? 6 Planlegger selskapet å selge til eller fusjonere med et annet foretak i løpet av de neste tolv månedene? 7 Vurderer selskapet i løpet av de neste tolv månedene å overta et annet foretak som vil øke selskapets samlede eiendeler og/eller inntekter med mer enn 50 %? 8 Bryter selskapet noen av sine låneavtaler? 4 av 8

5 9 Har selskapet en personalavdeling? Hvis nei, hvem er ansvarlig for alle personalsaker? 10 Har selskapet en personal- og/eller arbeidstakerhåndbok? Avsnitt 4 Spørsmål som gjelder uredelige handlinger begått av ansatte Fylles ut bare dersom det er behov for kriminalitetsforsikring: 1 Foretar selskapet dobbeltkontroll for å godkjenne alle sjekker, betalingsoverføringer og nye bankkontoopplysninger? 2 Sørger selskapet for at én enkeltperson ikke utnevner leverandører eller tildeler kontrakter uten samråd med andre? 3 Blir lønn kontrollert uavhengig for uvanlige eller for høye utbetalinger? Hvis nei, forklar nærmere hvilke prosesser som følges: 5 av 8

6 4 Kan selskapet bekrefte at det foretas en uavhengig fysisk telling av lager, råvarer, varer i arbeid og ferdigvarer minst hvert halvår, og at denne tellingen avstemmes mot lagerregnskapet? 5 Blir det brukt entydige passord til forskjellige tilgangsnivåer på datamaskinene avhengig av brukerens arbeidsfunksjon? Ja Nei 6 Avstemmes bankutskrifter uavhengig minst hver 30. dag av personer som ikke har tillatelse til å foreta betaling, bl.a. å heve eller undertegne på sjekker og bruke elektronisk bankoverføring? Avsnitt 5 Krav til ansvarssum 1 Hvor stor skal ansvarssummen være (kryss av for flere valg ved behov)? NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK av 8

7 Avsnitt 6 Kravinformasjon Svært viktig: Følgende spørsmål skal besvares etter en fullstendig gjennomgang. 1 Bekreft at det de siste fem årene IKKE har forekommet krav som skulle ha vært dekket av forsikringen som dette søknadsskjemaet gjelder. Riktig Galt 2 Bekreft at verken selskapet eller noen som denne forsikringen er beregnet på, har kjennskap til krav, forhold eller undersøkelser som kan føre til et krav i henhold til denne forsikringen. Riktig Galt 7 av 8

8 SELSKAPET BINDER SEG IKKE TIL Å INNGÅ EN FORSIKRINGSAVTALE VED Å UNDERTEGNE DETTE SØKNADSSKJEMAET Erklæring Undertegnede erklærer at: 1 Jeg har fullmakt til å undertegne dette søknadsskjemaet på vegne av selskapet og de forsikrede. 2 Jeg har lest og forstått informasjonen i dette søknadsskjemaet, særlig den svært viktige merknaden i avsnitt 6 av søknadsskjemaet. 3 Forklaringene og opplysningene i dette søknadsskjemaet er riktige, og ingen vesentlige fakta er fremstilt uriktig eller utelatt etter en fullstendig gjennomgang. 4 Jeg samtykker i at denne søknaden samt eventuell annen informasjon som fremlegges, skal utgjøre grunnlaget for forsikringsavtalen som søknaden gjelder. 5 Jeg forplikter meg til å underrette forsikringsgiveren om eventuelle vesentlige faktaendringer som inntreffer før forsikringsavtalen er inngått. Et vesentlig faktum er et faktum som vil ha innvirkning på om risikoen godtas eller hvordan den vurderes. Undertegnet: Stilling: Dato: Det er svært viktig at den som undertegner dette søknadsskjemaet, er kjent med forsikringens art og omfang som inngår i en eventuell forsikringspolise, for å kunne svare nøyaktig på spørsmålene i dette søknadsskjemaet. Om nødvendig, bør den som undertegner dette søknadsskjemaet, rådføre seg med sin forsikringsmegler eller forsikringsagent ettersom tilbakeholdelse av vesentlige fakta kan være til skade for en rett til erstatning i henhold til en eventuell polise. 8 av 8