PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse"

Transkript

1 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 16 November bedriftsledere og arbeidstakere om: Unges holdninger og arbeidsmoral i et marked med lav ledighet Hvorfor antall unge på trygd i Norge øker Trening(spress) på arbeidsplassen Respons Analyse AS har høsten 2012 gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse på oppdrag av rekrutterings- og bemanningsselskapet Proffice.

2 Generasjon Kravstor Stadig flere studenter fullfører ikke utdannelsen. Oslos skoleelever skulker mer enn noen gang. Tallet på antall unge som mottar uføretrygd øker. Profilerte næringslivstopper hevder unge nordmenn er blitt fleskeberg, og at de har dårlig arbeidsmoral. Dette er saker vi har kunnet lese om i media de siste månedene. I oktober lå arbeidsledigheten i Norge på 2,3 prosent, og i aldersgruppen år lå den på 3,7 prosent. Det er lavt. Som en av Nordens største aktører innen bemanning og rekruttering, opplever vi at den lave ledigheten gjør at det blir stadig vanskeligere å rekruttere nordmenn til enkelte stillinger. Mange har unormalt høye forventninger til arbeidsgiver hva angår arbeidsoppgaver, lønn og andre vilkår. Dette gjelder særlig unge som skal ut i arbeidslivet for første gang. Mange kvier seg dessuten for å ta jobber der de risikerer å bli møkkete under neglene. Motivasjonen for å skaffe seg en jobb handler ikke om liv eller død, slik det gjør for mange arbeidssøkende i land med høy ledighet og et langt dårligere velferdssystem enn det vi har her i Norge. Generasjon Y, som i dag er i alderen år, har for lengst fått rykte på seg for å være illojale mot arbeidsgivere, motiveres av lønn og ville ha større balanse mellom jobb og fritid. De har god råd og har blitt fortalt av sine foreldre at de har uendelige muligheter og at selvrealisering er viktig. Og at det er lett å få seg jobb. I høstens undersøkelse, som PAMA bygger på, har vi derfor denne gangen valgt å se nærmere på unges holdninger til arbeidslivet, både fra lederes og ansattes perspektiver. Hva mener egentlig norske ledere om sine yngste arbeidstakere? Møter de arbeidslivet med arroganse, høye krav og påsydde puter under armene, eller er de ydmyke for alt de ikke kan og takknemlige for å ha fått en jobb? Og hvordan evaluerer de unge seg selv og sin egen innsats sett opp mot sine eldre kollegers? Dette er noen av spørsmålene vi har undersøkt. I tillegg har vi fått svar på hva både ledere og ansatte uten lederstilling mener er årsakene til at stadig flere unge mottar trygd. Resultatene vil nok kunne provosere, men samtidig skape grunnlag for noen viktige diskusjoner, håper vi. Her deltar vi gjerne. God lesning! Stein Andrè Haugerud Direktør i Proffice Norge Hva mener egentlig ledere om sine yngste arbeidstakere? Dette er PAMA Står for Proffice Arbeidsmarkedsanalyse, og er en rapport som kommer ut to ganger i året. Omfattende, todelt spørreundersøkelse blant bedriftsledere og arbeidstakere om arbeidsrelaterte temaer. Se for tidligere rapporter og temaer. Om undersøkelsen Undersøkelsen er landsrepresentativ og utført av Respons Analyse AS, på oppdrag for Proffice, i oktober ledere og arbeidstakere uten lederstilling deltok. Hovedtemaet denne gangen er lederes syn på unge arbeidstakere med tanke på arbeidsmoral og -kapasitet, og hvordan de unge oppfatter seg selv og hva de motiveres av, i dagens stramme arbeidsmarked. Vi ser også på hva som kan være årsakene til at rekordmange studenter ikke fullfører utdannelsen, og til at antall unge på trygd har økt de siste årene. Som et sidetema undersøker vi hvor viktig trening er for yrkesaktive, og om det å få trene i arbeidstiden ansees å være effektfullt. 2 PROFFICE

3 Bedriftens yngste til glede eller irritasjon? Det er store kontraster mellom hvordan ledere oppfatter unge arbeidstakere og hvordan unge arbeidstakere oppfatter seg selv. «Generasjon Y» er samlebetegnelsen på dem som er født mellom 1978 og 1990 og de er også fremtidens medarbeidere. De har vokst opp i et rikt velferdssamfunn og blir fortalt at de har uendelige muligheter. Høstens Proffice-undersøkelse ønsker å se på unges holdninger til arbeidslivet i et stramt arbeidsmarked. Hvordan opplever norske ledere sine yngste ansatte, og hvordan er det faktiske selvbildet deres? Stort sprik i oppfatningene I undersøkelsen ble ledere, som har ansatte under 30 år i sin bedrift, spurt hva de synes om denne gruppens arbeidsmoral. Hele 41 prosent mener at unge har dårligere arbeidsmoral enn øvrige ansatte, kun 6 prosent mener de har bedre. Noe overraskende er det kanskje også at unge ledere (49 prosent) i større grad enn eldre ledere (35 prosent) hevder at de unges arbeidsmoral er dårlig. Disse tallene er i sterk kontrast til hva unge ansatte selv mener. Hele 1 av 2 unge arbeidstakere mellom år mener at deres arbeidsmoral er bedre enn øvrige kollegers. I aldersgruppen år mener 40 prosent det samme. Uenighet også om kapasitet Unge er også mer skeptiske enn snittet til eldre kollegers arbeidskapasitet. Kun 6 prosent av de yngste arbeidstakerne mener ansatte over 55 år har størst arbeidskapasitet. Totalt mener 19 prosent at denne gruppen har best kapasitet. 53 prosent av alle ansatte mener dessuten at arbeidstakere i alderen år har størst arbeidskapasitet. PROFFICE 3

4 Basert på dine egne erfaringer og holdninger, hva slags type medarbeidere opplever du at har størst arbeidskapasitet? Svar fra yrkesaktive mellom år. Yngre arbeidstakere som ikke er nyutdannede (under 35 år) Helt nyutdannede Voksne arbeidstakere (35-55 år) Svensker Kvinner Menn Øvrige arbeidsinnvandrere Eldre arbeidstakere (over 55 år) Småbarnsforeldre Nordmenn 60% 48% 29% 28% 18% 17% 11% 6% 5% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% For høye tanker om seg selv Spriket i hvordan ledere og unge ansatte anser unges arbeidsmoral kan ses i sammenheng med at hele 37 prosent av lederne i undersøkelsen mener at unge ansatte er for selvsikre og har for høye tanker om seg selv. Det er flere ledere i privat sektor (40 prosent) enn i offentlig (32 prosent) som mener dette. Unge ansatte innen handel kommer dårligst ut, der over halvparten av lederne mener at unge har for høye tanker om seg selv. Innen bank, finans og forsikring mener 45 prosent det samme. Det er kun 4 prosent av lederne som mener at unge ansatte er usikre og har dårlig selvtillit. Vi har fått en ny type ansatte som er mer opptatt av verdier og samfunnsansvar. Unge arbeidstakere i dag stiller store krav til lederne, er ambisiøse og har ofte høyere lojalitet til egen kompetanseutvikling enn til bedriften. Ledere må lære den nye generasjonen å kjenne. Tilrettelegging for selvstendig arbeid og utviklingsmuligheter blir viktig. Samtidig kan det godt være at en del nyutdannede kan jekke seg ned noen hakk og lytte til sine eldre kolleger før de erobrer verden, sier Stein André Haugerud, direktør i Proffice. 1 av 5 ledere mener også at unge ansatte er arrogante med urealistiske krav og forventninger til arbeidsgiver. 1 av 10 ledere mener de unge er late og bortskjemte. Unge trøndere mest ydmyke I Akershus og på Nordvestlandet mener hele 43 prosent av lederne at unge ansatte har for høye tanker om seg selv. I Trøndelag er det kun 25 prosent som mener det samme. Her svarer hele 72 prosent at de synes unge arbeidstakere har god selvtillit, men likevel er ydmyke for det de ikke kan. 4 PROFFICE

5 Unge drives av høy lønn og karrierestigning På spørsmål om hva de opplever som viktig for unge ansatte svarer 43 prosent av lederne høy lønn, mens 28 prosent svarer korte arbeidsdager/mye fritid. Tallene samsvarer i stor grad med de unge ansattes svar på samme spørsmål. Jevnt over er unge mer opptatt av høy lønn, mulighet for karrierehopp, korte arbeidsdager og bonus enn gjennomsnittet og sine eldre kolleger. Likevel, det som viser seg å være viktigst for unge ansatte er indre motivasjon og givende arbeidsoppgaver, som hele 60 prosent svarer i undersøkelsen. 49 prosent av lederne tror dette er det viktigste for unge medarbeidere. Høy lønn viktigst i olje- og gassbransjen Proffice-undersøkelsen avdekker også at ulike faktorer er viktige for unge ansatte i ulike bransjer. Innen olje- og gassbransjen svarer hele 62 prosent av lederne at de opplever høy lønn som viktigst for sine unge medarbeidere. Kun 26 prosent av lederne innen undervisning og kunnskapsformidling opplever det samme. Korte arbeidsdager og mye fritid oppleves som viktigst for de unge innen handels- og serviceyrker, ifølge 45 prosent av lederne innen disse bransjene. Kun 19 prosent av lederne innen olje og gass oppfatter korte arbeidsdager og fritid som viktig for sine unge medarbeidere. Mer positive til nyutdannede i det offentlige Ledere i offentlig sektor er gjennomgående mer positive til nyutdannede enn ledere i privat sektor. Betydelig flere ledere i privat sektor (23 prosent) enn i offentlig (15 prosent) hevder at nyansatte er arrogante og har urealistiske krav og forventninger. Det er også tre ganger så mange i privat sektor som mener at nyutdannede er late og bortskjemte. Definisjoner Arbeidsmoral er i undersøkelsen definert som det å komme tidsnok, overholde frister, lavt fravær etc. Arbeidskapasitet er definert som vilje til å jobbe overtid, stå på ekstra, jobbe effektivt etc. Fritid viktigst i det offentlige lønn i det private Proffice-undersøkelsen viser at ansatte i privat sektor i større grad drives av fleksibel arbeidstid og mulighet til å jobbe hjemmefra (41 prosent) enn ansatte i offentlig sektor (27 prosent). Lønn er viktigere enn fleksible arbeidstider for ansatte i det offentlige. Hele 42 prosent av ansatte i det private drives av høy lønn mot 21 prosent i det offentlige. Mange trives med overtidsarbeid Kun 4 prosent av alle ansatte uten lederstilling sier de aldri jobber overtid. 22 prosent sier at de ofte jobber overtid fordi de er motiverte og har lyst til å stå på ekstra. På spørsmål om hvor ofte man sjekker og svarer på jobbmailer utenfor ordinær arbeidstid, svarer 27 prosent at de alltid sjekker mail, men kun halvparten av disse svarer alltid på mail. Flere menn enn kvinner sjekker alltid jobbmail. Det er små forskjeller mellom privat og offentlig sektor på dette området. Hvilke av følgende faktorer opplever du at i størst grad er viktig for de unge medarbeiderne i din bedrift? Svar fra ledere. Indre motivasjon og utfordrende arbeidsoppgaver Høy lønn Mulighet for karrierehopp og mer ansvar Korte arbeidsdager/mye fritid Fleksibel arbeidstid med mulighet til å jobbe hjemmefra Bonus 49% 43% 34% 28% 23% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% PROFFICE 5

6 Unge stiller uforberedt til arbeidslivet 9 av 10 norske ledere mener at unge ansatte ikke er godt nok forberedt på å møte arbeidslivet. Dette kommer frem i Proffice-undersøkelsen. På spørsmål om unge er godt nok forberedt på arbeidslivets forventninger og krav svarer hele 89 prosent av lederne nei. Det er små eller ingen demografiske forskjeller på dette. Administrerende direktør Lars Haukaas, i arbeidsgiverforeningen Spekter, mener undersøkelsen viser at både arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner er nødt til å tenke nytt. Dessverre opplever mange unge arbeidstakere et sjokk når de går inn i arbeidslivet. Funnene fra undersøkelsen er nok et tydelig signal om at det må bli et bedre og tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Her har begge parter et ansvar. Det må tenkes nytt og det må jobbes mer målrettet enn det gjøres i dag, sier Haukaas. Undersøkelsen tar også for seg hvilke bransjer som mener at unge ansatte er dårligst forberedt. Innen hotell, restaurant og andre serviceyrker mener hele 97 prosent av lederne at unge ikke er godt nok rustet til arbeidslivets forventninger og krav. Lars Haukaas Bekymringsløse og late studenter Rekordmange studenter fullfører ikke utdannelsen. 1 av 2 ledere mener årsaken er at studenter er bekymringsløse og ikke har tålmodighet til å fullføre. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at hele 41 prosent av studenter som begynte på høyere utdannelse høsten ikke hadde fullført grad etter ti år. Dette er en økning på 6 prosent sammenlignet med studentene som startet ti år tidligere. Leder av Norsk Studentorganisasjon, Øyvind Berdal, uttalte tidligere i år at dette i stor grad skyldes mangelfull veiledning og oppfølging på studiet. Årets store Proffice-undersøkelse viser at kun 1 av 3 ledere mener at dette er årsaken. Hele 51 prosent av lederne mener derimot at årsaken er at studenter lar seg friste av morsomme tilbud underveis og ikke har tålmodighet til å fullføre. Like mange (48 prosent) svarer at dagens unge ikke bekymrer seg for fremtiden, fordi de alltids får seg jobb og har foreldre som hjelper dem. Privat sektor mest skeptisk Nesten dobbelt så mange ledere i privat sektor (21 prosent) som i offentlig (12 prosent) mener at studentene ikke fullfører fordi de er late og bortskjemte. Det er også flest unge ledere (35 prosent) som mener dette sammenlignet med eldre ledere (14 prosent). Flertallet av lederne som stiller seg skeptiske til årsaken bak studieslutt er menn. 26 prosent av de mannlige lederne i Profficeundersøkelsen mener det skyldes dårlig arbeidsmoral, mot 17 prosent av de kvinnelige lederne. Flere kvinnelige ledere (34 prosent) enn mannlige (24 prosent) mener årsaken kan være at studentene ikke håndterer mentalt press og forventninger. Hjerte fremfor fornuft I undersøkelsen til Proffice kommer det også frem store forskjeller mellom hva ledere i ulike bransjer mener er årsaken til studiefrafallet. Hele 41 prosent av ledere innen media mener det er fordi studentene vil realisere seg selv og følge hjertet i stedet for fornuften. I gjennomsnitt mener 27 prosent av lederne at selvrealisering er årsaken. I dag bombarderes unge med budskap om hvor viktig det er å realisere seg selv og å følge sine drømmer. Det å avslutte studier man underveis ikke føler er riktig er nok derfor mer akseptert enn det var før, ikke minst fordi vi også har lav arbeidsledighet i Norge, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice. 29 prosent av lederne innen hotell, restaurant og andre serviceyrker tror at grunnen til studiefrafall skyldes foreldrenes innflytelse. 27 prosent av lederne innen media og 29 prosent av lederne innen bygg og anlegg mener at studentene slutter fordi de er late og bortskjemte. 4 av 10 studenter i Norge fullfører ikke utdannelsen. Hva tror du er årsaken til det? Svar fra ledere. De ser andre morsomme muligheter som frister mer underveis, og har for liten tålmodighet/er for rastløse til å fullføre Liten bekymring for å skulle forsørge seg i fremtiden, i visshet om at de alltids får seg en jobb og/eller har foreldre som vil hjelpe til For dårlig eller mangelfull veiledning og oppfølgingen i studiet De håndterer ikke det mentale presset og forventningene Selvrealisering er viktig. De er opplært til å følge hjertet og ikke fornuften Dårlig arbeidsmoral De er late og bortskjemte Får dårlig oppfølging fra foreldre Annet 51% 48% 34% 27% 27% 23% 18% 15% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 6 PROFFICE

7 For lett å sykemelde seg, for lett å få trygd 6 av 10 ledere tror lavere arbeidsmoral og lavere terskel for å sykemelde seg er årsaken til at antall unge på trygd i Norge har økt de siste årene. Nesten like mange mener at terskelen for å få trygd er for lav. Det viser tall fra Proffice-undersøkelsen. NTB publiserte i oktober i år en sak om at antall uføretrygdede øker kraftig. I løpet av en ettårsperiode fra 2011 til 2012 ble nesten én person uføretrygdet i timen. En tredel av de nye uførepensjonistene var mellom 18 og 39 år, i følge tall fra Nav. Stor økning av unge på trygd Norge er blant landene i Europa med høyest andel uførepensjonister. Nav mener det har sammenheng med sykmeldingsandelen, frafall i videregående skole og at Norge har høy sysselsettingsgrad. I følge undersøkelsen har ledere og ansatte i Norge klare oppfatninger av hva de mener er årsakene til økningen, og det er også forskjell på privat og offentlig sektor. Ledere i privat sektor skylder i betydelig større grad på dårlig arbeidsmoral, et for slapt trygdesystem og bortskjemte unge enn sine kolleger i offentlig sektor, mens ledere i offentlig sektor er mer tilbøyelige til å la psykiske lidelser være en årsaksforklaring. Det er bekymringsverdig at så mange unge blir uføre. Årsakene er nok sammensatte, men like viktig som å se på årsaksforklaringer kan det være å se på konstruktive løsninger og tilrettelegging for å få flest mulig trygdede tilbake i arbeidslivet heltid eller deltid, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice. Unge mistror unge Det er ikke bare ledere som mener at dårlig arbeidsmoral har resultert i flere unge på trygd; noe oppsiktsvekkende er det kanskje at unge arbeidstakere i alderen år er den gruppen som i størst grad mener lavere arbeidsmoral og lavere terskel for å sykemelde seg er årsaken. Hele 75 prosent mener dette. Videre skylder 66 prosent på bortskjemte unge som ikke er rustet for arbeidslivet. Lav arbeidsledighet dårlig arbeidsmoral Dykker vi dypere i funnene og ser på hva årsaken til dårligere arbeidsmoral og -kapasitet kan være, svarer 73 prosent av lederne at lav arbeidsledighet i Norge over lengre tid har bidratt til dette. Flere menn enn kvinner mener dette, og innen handel samt bygg og anlegg er andelen hele 81 prosent. Antall unge på trygd i Norge har økt de siste årene. Hva tror du er årsaken til det? Svar fra 1366 ledere brutt ned på offentlig og privat sektor. Lavere arbeidsmoral og lavere terskel for å sykemelde seg Det er for lett å få trygd, terskelen for å få trygd er for lav Bortskjemte unge som ikke mentalt er forberedt på og rustet for et krevende arbeidsliv Mer psykiske lidelser pga. press, stress og krav for å lykkes Mer psykiske lidelser pga. andre årsaker Mer slurv fra saksbehandlere i prosessen med å få trygd Mer fysiske lidelser som fedme 62% 49% 54% 41% 47% 38% 31% 45% 16% 25% 11% 6% 9% 9% Privat Offentlig 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% PROFFICE 7

8 Sjokk å møte arbeidslivet Undersøkelsen viser også at 94 prosent av norske ledere mener at foreldrenes holdninger i hjemmet og deres syn på egen hushold ningsøkonomi er svært viktig for hvordan barna deres blir og hvilke holdninger de tar med seg inn i arbeidslivet. 90 prosent mener mange unge ikke er godt nok forberedt på arbeidslivets forventninger og krav, og dermed får sjokk. Det er delte meninger om hvorvidt dagens unge med rette kan kalles curlinggenerasjonen eller glasurgenerasjonen, eller om dette er en myte. Men at en del unge i dag ser med letthet på arbeidslivet og innbiller seg at de når som helst kan få seg en jobb, eller at mor og far stiller opp økonomisk om det skjærer seg, eksisterer nok i større grad i dag enn tidligere, sier Haugerud. For gunstige trygdeordninger i Norge 7 av 10 ledere mener trygdeordningene i Norge er for gunstige. Menn og ledere i privat sektor hevder dette i større grad enn kvinner og ledere i offentlig sektor. Innen bygg og anlegg mener 83 prosent at trygdeordningene er for gunstige, mens bare 62 prosent innen media mener det samme. Videre viser undersøkelsen at så mange som 9 av 10 ledere, og like mange ansatte uten lederstilling, mener enkelte misbruker uføretrygden. 6 av 10 mener mange misbruker den. Flest ledere innen handel, hotell, restaurant og andre serviceyrker mener dette. 8 PROFFICE

9 Svensker har bedre arbeidsmoral 3 av 4 ledere mener at svensker har høyere arbeidsmoral enn nordmenn. Svensker som jobber i Norge har et godt rykte, og det skrives stadig om hvor blide, serviceinnstilte og arbeidsvillige de er. Ledere i Proffice-undersøkelsen understøtter dette, og hele 73 prosent mener at svenske arbeidsinnvandrere har høyere arbeidsmoral enn nordmenn. Trenden er den samme i offentlig og privat sektor. Svensker gode på service Ser vi på de ulike bransjene mener hele 83 prosent av ledere innen handel og 85 prosent av ledere innen hotell, restaurant og andre serviceyrker at svensker har høyere arbeidsmoral enn nordmenn. Dette er også bransjene svensker oftest rekrutteres til. Ledere innen alle yrkesgrupper mener at svensker jevnt over har høyere arbeidsmoral. Norske jobbsøkere kresne Norge mangler i dag ansatte på de fleste felt. Stein André Haugerud, direktør i Proffice, sier de har størst utfordringer med å få tak i norske søkere til jobber innen lager, logistikk, handel- og serviceyrker. Han mener svenske arbeidsinnvandrere er en stor ressurs for landet. Nærmere 20 prosent av våre vikarer her i Norge er svenske, og disse er særlig å finne i ulike serviceyrker, i helsesektoren og i jobber som krever hardt fysisk arbeid. I Proffice Aviation, vårt selskap som har spesialisert seg på bemanning, rekruttering, opplæring og entreprenørskap i fly- og reise bransjen, finnes det svært mange svensker i ulike yrker som service-, kabin- og lastepersonal samt sjåfører, sier Haugerud. I Norge har nå over svensker skattekort for 2012, viser tall fra Skattedirektoratet. Det hører også med til lederundersøkelsen at det ikke bare er svensker som har bedre arbeidsmoral enn nordmenn. 52 prosent av lederne mener også at øvrige arbeidsinnvandrere har høyere arbeidsmoral. Andel ledere som mener at svensker har høyere arbeidsmoral enn nordmenn. 100% 80% 68% 69% 72% 73% 73% 74% 77% 80% 83% 85% 60% 59% 40% 20% Helse, sosial og omsorgstjenester Undervisning og kunnskapsformidling Industri / produksjon Bank, finans og forsikring IT, teknologi, telekom Annen bransje Bygg og anlegg Olje og gass Media Handel Hotell, restaurant og andre serviceyrker 0% PROFFICE 9

10 Status å trene mye og ledere i bank- og finansbransjen trener mest Det store flertall av yrkesaktive her i landet trener minst en gang i uken, og ansatte trener like mye som sine sjefer. Å trene mye er blitt et statussymbol, mener 8 av 10 norske ledere. Det viser høstens store Proffice-undersøkelse. Ser vi på svarene fra lederne svarer 44 prosent at de trener flere ganger i uken, mens 18 prosent trener en gang i uken. 2 prosent trener hver eneste dag. Ser vi på de ulike bransjene er det noen betydelige forskjeller. Mens 55 prosent av lederne innen bank, finans og forsikring trener flere ganger i uken, svarer kun 34 prosent av lederne innen bygg og anlegg det samme. Også ledere innen helse, sosial og omsorgstjenester, handel samt olje og gass, trener mindre enn gjennomsnittet. Mest jobbtrening i det offentlige I dag har flere bedrifter tilrettelagt for at ansatte kan bruke deler av arbeidstiden til å trene. I følge undersøkelsen svarer 28 prosent av lederne at bedriften tilrettelegger for dette. Dobbelt så mange i offentlig sektor (42 prosent) som i privat (21 prosent) sier bedriften har en slik ordning. Videre skulle 26 prosent ønske at bedriften hadde en slik ordning. Også her er det store bransjeforskjeller. Mens 4 av 10 ledere innen olje- og gassbransjen jobber i bedrifter som har tilrettelagt for trening, er det kun 1 av 10 innen handel som kan si det samme. Tilrettelegger din bedrift for at de ansatte kan trene i arbeidstiden uten at det trekkes fra arbeidstiden? 50% 39% 45% 34% 35% 36% 30% 25% 20% 17% 18% 20% 22% 25% 25% 15% 10% 5% 11% Handel Hotell, restaurant og andre serviceyrker Industri / produksjon Bygg og anlegg Helse, sosial og omsorgstjenester Media IT, teknoliogi, telekom Bank, finans og forsikring Annen bransje Undervisning og kunnskapsformidling Olje og gass 0% 10 PROFFICE

11 Status å trene blant ledere Undersøkelsen viser at 8 av 10 ledere mener det er statussymbol å trene mye, og flere i privat enn offentlig sektor mener dette. Så mange som 84 prosent i aldersgruppen år mener det er status, mens det innen mediebransjen er 92 prosent. Ser vi på undersøkelsen blant ansatte ikke-ledere, mener halvparten at det er tabu å si at man ikke trener. Særlig føler kvinner og ansatte i offentlig sektor på dette. Trenings- og utstyrsbølgen som rir landet, og som ikke minst gjenspeiler seg i næringslivsmediene som skriver om toppledere som jobber lange dager, leverer gode resultater og i tillegg har overskudd og selvdisiplin til å trene mye og målrettet, bidrar nok til oppfattelsen om at det er status å trene mye, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice. Liten effekt med jobbtrening I undersøkelsen har Proffice også avdekket holdninger til hvor effektfullt det er å tilby trening i arbeidstiden. Bidrar det til at ansatte som trenger å røre mer på seg faktisk motiveres til å trene, eller blir det kun et frynsegode for de som uansett ville trent og er i god form? 7 av 10 ledere mener at trening i arbeidstiden kun gagner de som uansett ville trent, mens de som normalt ikke trener ikke endrer vaner av at de får tilbud om dette via jobben. Like mange ansatte, 7 av 10, tror ikke at trening i arbeidstiden påvirker deres helsetilstand eller sykefravær. På den ene siden kan det være sosialt og helsefrembringende å få trene i arbeidstiden, på den andre siden kan det føles vanskelig å slippe unna uten å bli uglesett for å være en treningsbrems, sier Haugerud. Det finnes nok gode eksempler på at jobbtrening får ned sykefraværet og gir andre positive ringvirkninger, men det fordrer også at de ansatte endrer holdning over tid, og tar med seg de gode treningsvanene hjem. I følge undersøkelsen kan det virke som om trening på arbeidsplassen har liten effekt på sofasliterne, som jeg vil anta er primærmålgruppen for mange arbeidsgivere som innfører trening i arbeidstiden, sier han. Størst treningspress blant unge Undersøkelsen viser at 20 prosent av lederne opplever treningspress på arbeidsplassen. Størst er presset blant ledere under 35 år (30 prosent) og i olje- og gassbransjen (32 prosent). Kun 12 prosent innen handel opplever det samme. For mye topp og trent-stoff i media 54 prosent av norske ledere mener det er for mye fokus på toppledere og trening i arbeidslivet i media. Ironisk nok er det flest ledere innen mediebransjen, hele 64 prosent, som hevder dette. Blant ansatte uten lederstilling mener hele 65 prosent at det er for mye fokus på topptrente næringslivsledere i media. 71 prosent menn og 60 prosent kvinner hevder dette.

12 Bedre å være vikar fra nyttår 1. januar 2013 trår vikarbyrådirektivet i kraft i Norge. Dette vil sikre ansatte i bemanningsbyråene juridiske rettigheter som likebehandler dem med ordinære ansatte. Direktivet ble vedtatt av EU i november Før sommeren i år vedtok Stortinget å implementere det også i norsk rett. De fleste endringene trer i kraft i Norge fra nyttår. Vikarbyrådirektivet er et viktig virkemiddel for å harmonisere likeverdigheten mellom de som er innleid og de som er fast ansatte. I tillegg settes det tydeligere krav til bemanningsaktørene, og hele bransjen vil sånn sett øke ytterligere sitt kvalitetsstempel. Vi i Proffice ønsker dette direktivet velkomment, sier Stein Andrè Haugerud i Proffice. Hva er de største endringene? Bemanningsbyråer skal anerkjennes som arbeidsgivere. Innleid arbeidstaker skal ha samme rett som faste ansatte på pauser, feriedager, feriepenger, arbeidstid, lønn m.m. Omfatter ikke pensjon. Innføring av innsynsrett hos innleier for arbeidstaker og tillitsvalgt. Innføring av solidaritetsansvar for innleier (fra 1. juli 2013). Opplysningsplikt rundt vilkår mellom innleier og utleier. Innleier skal informere innleid om ledige stillinger i virksom heten. Innleid arbeidstaker får adgang til alle kollektive fasiliteter hos innleier. Drøftingsplikt med tillitsvalgte ved innleie fra bemanningsforetak. Omdiskutert direktiv Innføringen av direktivet har skapt mye diskusjon. I den norske debatten har LO, med støtte fra SV og SP, sagt de frykter at innføringen vil tvinge fram endringer i arbeidsmiljøloven. De mener direktivet vil føre til økt bruk av vikarer og midlertidig ansatte, i tillegg til å svekke ansettelsesvernet og retten til faste stillinger. I den norske erklæringen til EØS-landene understreker derimot myndighetene at det ikke er noen motsetning mellom norsk lov og EU-lovgivningen i vikarbyrådirektivet. Myndighetene understreker også at vikarer ikke kan dekke et varig behov for arbeidskraft der de leies inn. NHO, Arbeiderpartiet og de borgelige partiene er positive til direktivet. For mer informasjon, kontakt Proffice ved Stein Andrè Haugerud E-post: Telefon: Proffice er et av Nordens største spesialistselskaper innen bemanning, med over ansatte. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter å finne løsninger for utvikling. Vi tilbyr tjenester innen Personalutleie, Rekruttering & Omstilling. Vår kontinuerlige streben etter å forbedre og effektivisere virksomheten har gitt oss en unik posisjon i Norden. I dag er vi utrolig stolte over at noen får ny jobb gjennom oss hvert fjerde minutt. Vi i Proffice er fullt klar over hvor mye en velfungerende arbeidssituasjon betyr for mennesker, arbeidsgivere og samfunnet som helhet. Proffice sine kunder finnes blant private og offentlige bedrifter og organisasjoner. Proffice har over 100 kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Profficeaksjen er notert på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Mid Cap. Proffice er spesialisert innen en rekke områder som for eksempel Aviation, Engineering, Bygg & anlegg, Helse & omsorg, Industri & logistikk, IT, Økonomi, Kontor & administrasjon, Kundeservice og Media, informasjon & kommunikasjon vers 1

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni 2013 2100 bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Proffice Arbeids Markeds Analyse

Proffice Arbeids Markeds Analyse PAMA Rapport 13 Mai 2011 Proffice Arbeids Markeds Analyse 2 200 bedriftsledere og arbeidstakere om: Feilansettelser: Stort forbedringspotensial i norsk næringsliv Rekrutteringskanaler: Tradisjonelle vs.

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Ung og lovende vs. for gammel. Gravides status som arbeidsressurs. Grønne jobber fortsatt attraktivt.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Ung og lovende vs. for gammel. Gravides status som arbeidsressurs. Grønne jobber fortsatt attraktivt. PAMA Rapport 20 November 2014 Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse 2500 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Ung og lovende vs. for gammel. Gravides status som arbeidsressurs. Grønne jobber fortsatt

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om: Rapport 18 Desember 2013

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om: Rapport 18 Desember 2013 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 18 Desember 2013 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om: Den digitale jobbhverdagens utfordringer Gift med jobben I dag har 8 av 10 nordmenn en mobiltelefon

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. LØNN FORTSATT DET VIKTIGSTE NÅR NORDMENN SØKER NY JOBB I Manpower Worklife stilles regelmessig

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 21 November 2015 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse 2100 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Arbeidsmarkedet i en usikker hverdag Ledere og om fremtidsutsiktene Oppsigelser, rekruttering

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse. Innvandrere i arbeidslivet Eldrebølgen Møtekultur anno 2010. Rapport 12 Desember 2010

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse. Innvandrere i arbeidslivet Eldrebølgen Møtekultur anno 2010. Rapport 12 Desember 2010 PAMA Rapport 12 Desember 2010 Proffice Arbeids Markeds Analyse 2 200 bedriftsledere og arbeidstakere om: Innvandrere i arbeidslivet Eldrebølgen Møtekultur anno 2010 Respons Analyse har høsten 2010 gjennomført

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Proffice på 30 sekunder

Proffice på 30 sekunder OM OSS 1 Proffice på 30 sekunder Hvem er vi? En av Nordens største bedrifter innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Hva er vi stolte over? At hvert 4. minutt får noen en jobb via oss. Vårt kundeløfte

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort?

«Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Faktaark «Dersom du skulle ha erstattet en av dine medarbeidere i dag, hva ville du gjort? Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Adecco Kun ledere med personalansvar har svart på

Detaljer

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Difi 29.11.12 Eivind Falkum www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser?

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Bjørn Lau, dr.philos Lovisenberg Diakonale Sykehus, psykolog/forskningsrådgiver Universitetet i Oslo, professor II Gammelt perspektiv

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Årsaker til uførepensjonering

Årsaker til uførepensjonering økning i Årsaker til uførepensjonering Helene Berg (etter Einar Bowitz) Pensjonsforum, 4. juni 2007 Bakgrunn og oppsummering Hva kan forklare den sterke økningen i antall og andel uførepensjonister siden

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 for Difi/FAD. Tabellbilag. Rambøll Management Consulting undersøkelse i staten 21 for Difi/FAD Tabellbilag Rambøll Management Consulting 1. Frekvenser med OM DEG OG DITT ARBEID 1. Hvilken type etat arbeider du i nå? Departementene Direktorat, tilsyn, o.a. 133

Detaljer

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor?

Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging. Hva er det med privat servicesektor? Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging Hva er det med privat servicesektor? 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for ansatte i ulike livsfaser

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Den vanskelige likevekten Årsaker til lønnsforskjeller Likestillingsdebatten

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Den vanskelige likevekten Årsaker til lønnsforskjeller Likestillingsdebatten PAMA Rapport 11 Juni 2010 Proffice Arbeids Markeds Analyse 2500 bedriftsledere og arbeidstakere om: Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Den vanskelige likevekten Årsaker til lønnsforskjeller Likestillingsdebatten

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse PAMA Rapport 10 November 2009 Proffice Arbeids Markeds Analyse 2400 norske bedriftsledere og arbeidstakere om: Midlertidige ansettelser versus faste; utfordringer og muligheter Viktigheten av at norsk

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid!

Introduksjonssenteret i Drammen. Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Introduksjonssenteret i Drammen Fra Introduksjonsprogram og rett til arbeid! Arbeidsmarkedet De som tilbyr jobb (arbeidsgiverne) + De som har jobb (arbeidstakerne) + De som søker jobb (arbeidssøkerne)

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

ARBEIDSPLASS I UBALANSE?

ARBEIDSPLASS I UBALANSE? ARBEIDSPLASS I UBALANSE? Har du innflytelse over hvordan jobben skal gjøres? Blir arbeidet tilrettelagt ved sykdom? Hvem går du til for å ta opp problemer på jobben? Hvis ansatte har for liten innflytelse,

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport

Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport SNF rapport nr. 20/2008 Realkompetansevurdering i kommuner Sluttrapport Særtrykk av sammendrag Anita E. Tobiassen Erik Døving Karen M. Olsen SNF-prosjekt nr.: 6235 Realkompetansevurdering i kommuner Prosjektet

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

NITO - Lederundersøkelse

NITO - Lederundersøkelse NITO - Lederundersøkelse Kort om undersøkelsen NITO Lederundersøkelse Juli 2016 Bakgrunn for undersøkelsen NITO ønsker en undersøkelse rettet mot arbeidsgivere/ledere. Den første delen av undersøkelsen

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Medarbeiderundersøkelsen 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Medarbeiderundersøkelsen 2007 Sammendrag av Medarbeiderundersøkelsen 2007 Spørreundersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 16. juni 2011 i Oslo.

VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 16. juni 2011 i Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.06.2011 Ref. nr.:11/10175 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 42/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse Rapport 9 Mai 2009 PAMA TM Proffice Arbeids Markeds Analyse Norske bedriftsledere om hvordan nedbemanning og nedgangstider påvirker egen psyke, arbeidsmiljø, ansatte og lederstil på godt og vondt. Norske

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

HELT MED!

HELT MED! HELT MED! www.heltmed.no Hva er HELT MED? HELT MED handler om å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. Hvorfor HELT MED? Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

* Hvem får uføretrygd? * Hvorfor får så mange i Norge uføretrygd? * Noen ideer om trygdepolitikk

* Hvem får uføretrygd? * Hvorfor får så mange i Norge uføretrygd? * Noen ideer om trygdepolitikk Uføretrygd er ikke hva du tror Konferanse i Forsvar dagens uførepensjon, Oslo 22. mars 2010 Bjørgulf Claussen allmennpraktiker og professor i trygdemedisin ved Universitetet i Oslo * Hvem får uføretrygd?

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Til alle døgnets tider 2. Like mange i arbeid per dag Til tross for en økning i andelen sysselsatte i befolkningen, har tiden vi bruker til inntektsgivende arbeid endret seg lite fra 1980 til 2000. Dette

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer