Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island"

Transkript

1 Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00

2 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable årsaker til sykemelding resultater for Island Akseptabel lengde på sykemelding resultater for Island Påstander om langtids sykefravær resultater for Island Akseptable årsaker til sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Akseptabel lengde på sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Påstander om langtids sykefravær sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Bakgrunnsvariable Island side side side side side side side 0 side

3 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som telefonundersøkelser i de fem nordiske landene; Norge, Sverige, Island, Danmark og Finland. Det er gjennomført 00 intervjuer i hvert land med et tilfeldig utvalg av befolkningen mellom 1 år og år som gjennomsnittlig arbeider minimum åtte timer i uken. Intervjuene er gjennomført i perioden uke uke 00. Opinion AS i Oslo har vært ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen ved seniorkonsulent Thor Erik Johansen og konsulent Anette Heier

4 Akseptable årsaker til sykemelding Island

5 Metodekommentar Først ble alle respondentene spurt spørsmålet Det er akseptabelt å sykemelde seg når man [ ] i forhold til ni potensielle årsaker til sykemelding. Respondentene svarte langs en skala fra 1 til der 1 betyr Aldri akseptabelt og betyr Alltid akseptabelt. For seks av de potensielle årsakene til sykemelding ble de av respondentene som svarte andre alternativer enn Aldri akseptabelt fulgt opp og spurt hvor lang sykemelding som kan godtas i det enkelte tilfelle. Noen respondenter svarte her at sykemelding aldri kan godtas selv om de ikke hadde svart Aldri akseptabelt i det først spørsmålet. Disse respondentene ble i etterkant kodet til Aldri akseptabelt. Hovedresultatene blir presentert med svarfordelinger samt index. Resultatene brutt ned på bakgrunnsvariable blir presentert som index.

6 Metodekommentar - svarfordelinger Noen av resultatene presenteres som svarfordelinger på følgende måte: Årsak man kan ha for å sykemelde seg Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt Det røde feltet helt til venstre viser andelen som har svart Aldri akseptabelt (1 %), mens det mørke grønne feltet helt til høyre viser andelen som har svart Alltid akseptabelt (1 %). Feltene mellom viser resten av svarfordelingen, dvs. de som har svart alternativene.

7 Metodekommentar - index Index er gjennomsnittscoren på det enkelte spørsmålet standardisert på en skala fra 0 til 0. Hvis alle hadde svart aldri akseptabelt på et spørsmål ville index bli 0. Hvis alle hadde svart alltid akseptabelt på et spørsmål ville index blitt 0. Dvs. jo større index, jo mer akseptabelt som årsak for sykemelding. Index er en hensiktsmessig måte å sammenligne resultater på mellom ulike undergrupper og mellom land.

8 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Island (1) Islandske arbeidstagere har et nøkternt syn på når det er akseptabelt å sykemelde seg. De årsakene som er mest akseptable er: Hvis man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Hvis man er forkjølet med litt feber Hvis man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Svært få synes det er akseptabelt at man sykemelder seg hvis man har drukket mye alkohol kvelden før. Få synes også det er akseptabelt at man sykemelder seg hvis man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen eller hvis man har fått for lite søvn.

9 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Island () Når det gjelder det å akseptere Har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Menn aksepterer denne årsaken i noe større grad enn kvinner De som er yngre enn 0 år aksepterer denne årsaken i noe større grad enn de som er eldre Når det gjelder det å akseptere Er forkjølet med litt feber som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Kvinner aksepterer denne årsaken i noe større grad enn menn De som er yngre enn 0 år aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn de som er eldre De som arbeider i offentlig sektor aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn de som jobber i privat sektor De som arbeider mindre enn 0 timer i uken aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn de som arbeider mer Når det gjelder det å akseptere Vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Kvinner aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn menn Det er færre som aksepterer denne årsaken med økende alder

10 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Island () Når det gjelder det å akseptere Blir mobbet på arbeidsplassen som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: De som er yngre enn 0 år aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn de som er eldre De som har høyest utdanning aksepterer denne årsaken i noe mindre grad enn de som har lavere utdanning De som arbeider i offentlig sektor aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn de som jobber i privat sektor Ledere aksepterer denne årsaken i noe mindre grad enn andre yrkesgrupper Når det gjelder det å akseptere Har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: De under 0 år aksepterer denne årsaken i noen høyere grad enn de som er eldre De som har høyest utdanning aksepterer denne årsaken i noe mindre grad enn de som har lavere utdanning De som arbeider mindre enn timer i uken aksepterer denne årsaken i noe mindre grad enn de som arbeider mer

11 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Island () Når det gjelder det å akseptere Føler ubehag pga. stress i arbeidet som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: De som er yngre enn 0 år aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn de som er eldre De som har høyest utdanning aksepterer denne årsaken i noe mindre grad enn de som har lavere utdanning Når det gjelder det å akseptere Har fått for lite søvn som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere Misfornøyd med forhold på arbeidsplassen som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. De som er yngre enn 0 år aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn de som er eldre Nedgang i andelen som aksepterer denne årsaken ved økende alder Når det gjelder det å akseptere Føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet.

12 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man (n = 00) Index Har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Er forkjølet med litt feber Har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd 1 1 Blir mobbet på arbeidsplassen 1 Har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport 1 1 Føler ubehag pga. stress på arbeidet Har fått for lite søvn Er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 1

13 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) 1 - år (n = 01) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = 0) 0 Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Index 1

14 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 1 1 Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 1 Index 1

15 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle på Island (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) 1 Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index 1

16 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) 1 Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 1) Index 1

17 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) år (n = 01) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 1) år (n = 0) 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Index 1

18 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 0 Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 1 Index 1

19 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle på Island (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 1 Index 1

20 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 1) Index 0

21 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle på Island (n = 00) 1 Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) 1 - år (n = 01) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 1) år (n = 0) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Index 1

22 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle på Island (n = 00) 1 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) 0 Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 0 Index

23 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle på Island (n = 00) 1 Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 1 Index

24 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle på Island (n = 00) 1 Hovedstadsområdet (n = ) 0 Island - vest (n = 0) 1 Island - nord (n = ) 1 Island - sør-øst (n = 1) Index

25 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeidsplassen Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) år (n = 01) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = 0) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Index

26 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeidsplassen Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 1 1 Index

27 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeidsplassen Alle på Island (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 1 Index

28 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeidsplassen Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 1) 0 Index

29 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle på Island (n = 00) 1 Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) 1 - år (n = 01) 0 - år (n = ) år (n =1) 0 - år (n = 0) 0 Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Index

30 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle på Island (n = 00) 1 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = ) 0 Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 0 Index 0

31 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle på Island (n = 00) 1 Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index 1

32 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle på Island (n = 00) 1 Hovedstadsområdet (n = ) 0 Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) 0 Island - sør-øst (n = 1) Index

33 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) 1 - år (n = 01) 0 - år (n = ) 0 - år (n =1) 0 - år (n = 0) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Index

34 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 0 Index

35 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle på Island (n = 00) Leder (n = ) 1 Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 0 0 Index

36 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 0) 1 Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 1) Index

37 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) år (n = 01) år (n = ) 0 - år (n =1) 0 - år (n = 0) 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Index

38 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 1 Index

39 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle på Island (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index

40 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) 1 Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) 1 Island - sør-øst (n = 1) Index 0

41 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) 1 - år (n = 01) 0 - år (n = ) 0 - år (n =1) 0 - år (n = 0) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Index 1

42 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Index

43 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle på Island (n = 00) 1 Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 1 Index

44 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 1) Index

45 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) 1 - år (n = 01) 0 - år (n = ) 0 - år (n =1) 0 - år (n = 0) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Index

46 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Index

47 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle på Island (n = 00) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index

48 Akseptable årsaker til sykemelding Island Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 1) Index

49 Akseptabel lengde på sykemelding Island

50 Metodekommentar - gjennomsnittscore For seks av de potensielle årsakene til sykemelding ble de av respondentene som svarte andre alternativer enn Aldri akseptabelt fulgt opp og spurt hvor lang sykemelding som kan godtas i det enkelte tilfelle. Skalaen som ble brukt var: 1 dager Opptil 1 uke Opptil uker Opptil måneder eller mer For lettere å kunne sammenligne resultatene mellom ulike undergrupper og mellom land er det utarbeidet en gjennomsnittscore der 1 dager er kodet med 1, dager Opptil 1 uke er kodet med, dager Opptil uker er kodet med 1 dager Opptil måneder eller mer er kodet til 1 dager Hovedresultatene blir presentert med svarfordelinger samt gjennomsnittscore. Resultatene brutt ned på bakgrunnsvariable blir presentert som gjennomsnittscore. 0

51 Oppsummering akseptabel lengde på sykemelding Island Islandske arbeidstagere aksepterer generelt ikke at man sykemelder seg over lang tid. Lengst akseptert lengde på sykemelding gir islandske arbeidstagere (de som ikke har svart Aldri akseptabelt ) årsaken Har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg. I gjennomsnitt aksepterer man dagers sykemelding knyttet til denne årsaken. Hvis man blir mobbet på arbeidsplassen er det i gjennomsnitt akseptabelt med dagers sykemelding. Kortest akseptlengde på sykemelding gir norske arbeidstagere årsaken Har fått for lite søvn. I gjennomsnitt aksepterer man dagers sykemelding knyttet til denne årsaken. 1

52 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man [ ], hvor lenge kan dette etter din mening godtas? (n = ) Gjennomsnitt antall dager Har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg 0 1 Blir mobbet på arbeidsplassen 0 Har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Føler ubehag pga. stress på arbeidet Er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Har fått for lite søvn 0 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

53 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = ) 0 - år (n = 1) år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) 1 Utdanningsnivå (n = ) Gjennomsnitt antall dager

54 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = ) 1 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 0) ansatte i bedriften (n = 1) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

55 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 0) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Bygg, anlegg og industriarbeid (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = 1) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

56 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = ) For få respondenter Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = ) Gjennomsnitt antall dager

57 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Menn (n = ) 1 Kvinner (n = 1) 1 - år (n =1) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = 1) år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Gjennomsnitt antall dager

58 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Privat sektor (n = 1) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = 0) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = 0) 1- ansatte i bedriften (n = 1) 0-1 ansatte (n = 1) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 1 Gjennomsnitt antall dager

59 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 0) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Bygg, anlegg og industriarbeid (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) For få respondenter 1 For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

60 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = ) For få respondenter Island - nord (n = 0) Island - sør-øst (n = ) 1 Gjennomsnitt antall dager 0

61 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = 0) Menn (n = ) Kvinner (n = ) 1 - år (n =1) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 1) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Gjennomsnitt antall dager 1

62 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = 0) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) 1 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = 01) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Gjennomsnitt antall dager

63 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = 0) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 1) Bygg, anlegg og industriarbeid (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

64 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = 0) Hovedstadsområdet (n = 0) Island - vest (n = ) For få respondenter Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = ) Gjennomsnitt antall dager

65 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Menn (n = ) Kvinner (n = ) 1 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) For få respondenter For få respondenter Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

66 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 1) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) For få respondenter For få respondenter 1-1 ansatte i bedriften (n = 1) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 0) For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

67 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) For få respondenter Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 1) Bygg, anlegg og industriarbeid (n = ) Andre håndverksyrker (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

68 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 1) For få respondenter Island - nord (n = ) For få respondenter Island - sør-øst (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

69 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Menn (n = 0) Kvinner (n = ) 1 - år (n = 1) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = 1) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 0) Gjennomsnitt antall dager

70 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 1) 0-1 ansatte (n = 1) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Gjennomsnitt antall dager 0

71 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Bygg, anlegg og industriarbeid (n = 1) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n =0) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager 1

72 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Hovedstadsområdet (n = 1) Island - vest (n = ) For få respondenter Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = ) Gjennomsnitt antall dager

73 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1 - år (n = 1) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 0) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Gjennomsnitt antall dager

74 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 1) For få respondenter For få respondenter 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Gjennomsnitt antall dager

75 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Leder (n = 1) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 1) Bygg, anlegg og industriarbeid (n = 1) Andre håndverksyrker (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n =1) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

76 Akseptabel lengde på sykemelding Island Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle på Island (n = ) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 1) For få respondenter Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 0) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

77 Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding Island 0 0 Gj.snitt antall dager Forhold på arbeidsplassen Stress For lite søvn Mobbet på arbeidsplassen Samlivsbrudd Familiemedlemmer med problemer Index

78 Påstander om langtids sykefravær Island

79 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Island (1) av synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Kvinner synes i større grad enn menn at det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen De under 0 år synes i større grad at dette er mer akseptabelt enn de som er eldre De som jobber i offentlig sektor synes i større grad at dette er mer akseptabelt enn de som jobber i privat sektor De som jobber under 0 timer i uken synes i større grad enn de som jobber færre timer at det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen De som jobber innen undervisning, inkl. barnehage synes i spesielt stor grad at dette er mer akseptabelt

80 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Island () av synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. De som er yngre enn 0 år i større grad enn de som er eldre at det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn De som bor i Island sør-øst er de som i minst grad synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn av er enige i påstanden Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger arbeidet for meg De som arbeider i bedrifter med 00 ansatte eller mer er de som i størst grad er enige i denne påstanden 0

81 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) 1 Kvinner (n = 0) år (n = 01) 0 - år (n = ) år (n = 1) 0 - år (n = 0) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

82 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

83 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle på Island (n = 00) Leder (n = ) 0 Kontorarbeid (n = 1) 1 Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) 1 Undervisning inkl. barnehage (n = 1) 1 Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) 0 1 Bygg og anlegg, industri (n = ) 1 Andre håndverksyrker (n = ) 1 1 Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

84 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 1) 0 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

85 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle på Island (n = 00) 1 Menn (n = 0) 0 1 Kvinner (n = 0) år (n = 01) år (n = ) 0 - år (n = 1) år (n = 0) 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = ) 1 Utdanningsnivå (n = 1) 1 Utdanningsnivå (n = 1) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

86 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle på Island (n = 00) 1 Privat sektor (n = ) 1 1 Offentlig sektor (n = ) 1 1 Selvstendig (n = ) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = ) 1 Jobber - timer i uken (n = ) 1 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) ansatte (n = ) 1 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

87 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle på Island (n = 00) 1 Leder (n = ) 1 1 Kontorarbeid (n = 1) 1 Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) 1 1 Undervisning inkl. barnehage (n = 1) 1 1 Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) 1 Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) 1 Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

88 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle på Island (n = 00) 1 Hovedstadsområdet (n = ) 1 Island - vest (n = 0) 1 Island - nord (n = ) 1 Island - sør-øst (n = 1) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

89 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle på Island (n = 00) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) 1 - år (n = 01) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 1) år (n = 0) Utdanningsnivå 1 (n = ) 0 Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) 0 Utdanningsnivå (n = 1) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

90 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle på Island (n = 00) Privat sektor (n = ) 1 Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = ) 1 Jobber - timer i uken (n = ) 1 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 0 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 0 0 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 0

91 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle på Island (n = 00) Leder (n = ) 0 0 Kontorarbeid (n = 1) 0 Megler, konsulent, rådgiver (n = ) 1 Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) 0 Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 0) 0 1 Bygg og anlegg, industri (n = ) Andre håndverksyrker (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

92 Påstander om langtids sykefravær Island Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle på Island (n = 00) Hovedstadsområdet (n = ) Island - vest (n = 0) Island - nord (n = ) Island - sør-øst (n = 1) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

93 Akseptable årsaker til sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

94 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

95 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

96 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb på grunn av kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 1 Island (n = 00) 1 1 Danmark (n = 00) 1 1 Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt Liggende stolpediagram 1

97 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Indeks Norden (n = 000) 1 01 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) 1 0 Danmark (n = 00) 0 01 Finland (n = 00) 0 1 Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

98 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) 1 1 Sverige (n = 00) 0 Island (n = 00) 1 1 Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

99 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

100 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 0

101 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 1

102 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeidsplassen Indeks Norden (n = 000) 1 1 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 1 Island (n = 00) 1 Danmark (n = 00) Finland (n = 00) 1 1 Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

103 Akseptabel lengde på sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

104 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 1) Norge (n = ) Sverige (n = ) Island (n = ) 0 0 Danmark (n = ) Finland (n = ) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

105 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 1) 0 Norge (n = ) 1 1 Sverige (n = ) Island (n = ) Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = ) 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

106 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 0) 1 1 Norge (n = 1) 1 1 Sverige (n = ) Island (n = 0) 0 1 Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = ) 0 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

107 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) 0 0 Norge (n = 1) 1 1 Sverige (n = ) Island (n = 1) 1 0 Danmark (n = 0) 1 0 Finland (n = 1) 1 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

108 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag på grunn av stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) Norge (n = ) 1 Sverige (n = 0) 1 Island (n = ) Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = 0) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

109 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) 1 Norge (n = ) Sverige (n = ) 0 1 Island (n = ) 0 Danmark (n = ) Finland (n = 0) 1 1 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

110 Påstander om langtids sykefravær sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

111 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Norden (n = 000) Norge (n = 00) 0 Sverige (n = 00) 0 Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

112 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Norden (n = 000) 1 1 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 0 Island (n = 00) 1 Danmark (n = 00) 1 Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

113 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Norden (n = 000) 1 1 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 Island (n = 00) Danmark (n = 00) 0 Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

114 Bakgrunnsvariable Island

115 Bakgrunnsvariable Island Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Menn Kvinner 1 - år år 0 - år 0 - år 1 Utdanningsnivå 1 Utdanningsnivå Utdanningsnivå Utdanningsnivå Annet 1 1 Utdanningsnivå 1 = Menntun á grunnskólastigi Utdanningsnivå = Menntun á menntaskólastigi Utdanningsnivå = Háskólastig að árum Utdanningsnivå = Háskólastig lengur en ár

116 Bakgrunnsvariable Island Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Privat sektor Offentlig sektor Selvstendig næringsdrivende Ubesvart Jobber - 1 timer i uken Jobber - timer i uken Jobber 0 timer eller mer i uken 1-1 ansatte i bedriften 0 1- ansatte i bedriften 0-1 ansatte 1 00 ansatte eller flere i bedriften 1

117 Bakgrunnsvariable Island Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Leder Kontorarbeid, inkl. regnskap, økonomi Megler, konsulent, rådgiver etc. Ingeniør, IT, telekommunikasjon Helse, pleie, omsorg Undervisning, inkl. barnehage Butikk- og salgsarbeid Hotell, kafé, restaurant etc. Andre serviceyrker herunder reiseliv Presse, media, PR Transport Bygg og anlegg Industriarbeid Andre håndverksyrker Jordbruk, skogbruk, fiske Annet

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær

Aksepterte årsaker til sykefravær Aksepterte årsaker til sykefravær Holdninger i de fem nordiske landene Opinion, Norge TemaNord 200: Aksepterte årsaker til sykefravær TemaNord 200: Holdninger i de fem nordiske landene Nordisk Ministerråd,

Detaljer

Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden. Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret

Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden. Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden SvennÅge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret Bakgrunn Høyt sykefravær i flere av de nordiske landene. Sykefravær på den politiske dagsordenen utredninger

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten August 2017 Vest

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten August 2017 Vest l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Vest Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Mai 2017 Vest-Ag

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Mai 2017 Vest-Ag l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Vest-Ag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten November 2017 Ve

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten November 2017 Ve l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Ve Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Oktober 2017 Ves

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Oktober 2017 Ves l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Ves Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl

Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl Utvikling i bruttoledighet etter region. Indeks: Januar 2014=100 Side 2 Prisutvikling på Nordsjøolje. 1987-2016

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015)

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Side 2 Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4 kvt. 2008-4 kvt. 2014. Kommuner i Rogaland (Kilde SSB 2015)

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 808 3,0 262 7 Delvis ledige 1 659 1,3 110 7 Arbeidssøkere på tiltak 750 0,6-6 -1 Kvinner av Helt ledige 1 674 2,8 129 8 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 679 3,0 95 3 Delvis ledige 1 491 1,2 7 0 Arbeidssøkere på tiltak 600 0,5-350 -37 Kvinner av Helt ledige 1 638 2,8-6 0 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 821 3,1 375 11 Delvis ledige 1 751 1,4 148 9 Arbeidssøkere på tiltak 848 0,7 88 12 Kvinner av Helt ledige 1 560 2,6 145 10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 628 3,0 26 1 Delvis ledige 1 486 1,2-18 -1 Arbeidssøkere på tiltak 626 0,5-370 -37 Kvinner av Helt ledige 1 595 2,7-25 -2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 446 2,8-182 -5 Delvis ledige 1 603 1,3 117 8 Arbeidssøkere på tiltak 760 0,6 134 21 Kvinner av Helt ledige 1 415 2,4-180 -11 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 433 3,5 313 8 Delvis ledige 1 719 1,4 126 8 Arbeidssøkere på tiltak 842 0,7 136 19 Kvinner av Helt ledige 1 727 2,9 131 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 676 2,9-66 -2 Delvis ledige 1 816 1,5 144 9 Arbeidssøkere på tiltak 922 0,7 91 11 Kvinner av Helt ledige 1 487 2,5-71 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 420 2,7-401 -10 Delvis ledige 1 637 1,3-114 -7 Arbeidssøkere på tiltak 926 0,7 78 9 Kvinner av Helt ledige 1 478 2,5-82 -5 Delvis

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Side 2 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015 september

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. januar 2015 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 113 3,3-101 -2 Delvis ledige 1 439 1,2 26 2 Arbeidssøkere på tiltak 646 0,5-256 -28 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 215 3,7 309 6 Delvis ledige 1 791 1,3 55 3 Arbeidssøkere på tiltak 587 0,4-880

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 165 3,6-205 -4 Delvis ledige 1 679 1,2 63 4 Arbeidssøkere på tiltak 663 0,5 212 47 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 925 3,4-250 -5 Delvis ledige 1 812 1,3 13 1 Arbeidssøkere på tiltak 1 239 0,9-61 -5 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 053 2,8-111 -3 Delvis ledige 1 771 1,2-52 -3 Arbeidssøkere på tiltak 736 0,5-490 -40 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 173 2,9-466 -10 Delvis ledige 1 798 1,3-63 -3 Arbeidssøkere på tiltak 1 134 0,8 49 5 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 457 3,9 662 14 Delvis ledige 1 810 1,3 44 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 342 0,9-495 -27 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 3,6-237 -4 Delvis ledige 1 799 1,3 155 9 Arbeidssøkere på tiltak 1 300 0,9 83 7 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 262 3,0-281 -6 Delvis ledige 1 869 1,3-34 -2 Arbeidssøkere på tiltak 1 224 0,9-78 -6 Kvinner av

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 217 2,3-299 -12 Delvis ledige 957 1,0-70 -7 Arbeidssøkere på tiltak 405 0,4 60 17 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 359 2,4-276 -10 Delvis ledige 924 0,9-31 -3 Arbeidssøkere på tiltak 372 0,4 72 24 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 168 2,2-202 -9 Delvis ledige 1 100 1,1-67 -6 Arbeidssøkere på tiltak 501 0,5 103 26 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 059 3,3 373 10 Delvis ledige 1 573 1,3 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 016 0,8-26 -2 Kvinner av Helt ledige 1 695 2,9 122 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 863 3,1 148 4 Delvis ledige 1 726 1,4 156 10 Arbeidssøkere på tiltak 775 0,6 79 11 Kvinner av Helt ledige 1 554 2,6 34 2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 976 3,2 57 1 Delvis ledige 1 800 1,4 205 13 Arbeidssøkere på tiltak 729 0,6 94 15 Kvinner av Helt ledige 1 578 2,7-37 -2 Delvis

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 12 779 4,9 158 1 Delvis ledige 4 491 1,7 730 19 Arbeidssøkere på tiltak 2 208 0,8 720 48 Kvinner av

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 991 3,1-3 714-32 Delvis ledige 3 582 1,4-944 -21 Arbeidssøkere på tiltak 2 381 0,9 166 7 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 535 3,7-1 753-16 Delvis ledige 4 271 1,7-163 -4 Arbeidssøkere på tiltak 2 309 0,9 767 50 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 590 3,8-2 158-18 Delvis ledige 3 534 1,4-444 -11 Arbeidssøkere på tiltak 2 008 0,8 378 23 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer