Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland"

Transkript

1 Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200

2 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable årsaker til sykemelding resultater for Finland Akseptabel lengde på sykemelding resultater for Finland Påstander om langtids sykefravær resultater for Finland Akseptable årsaker til sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Akseptabel lengde på sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Påstander om langtids sykefravær sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Bakgrunnsvariable Finland side side side side side side side 1 side 2

3 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som telefonundersøkelser i de fem nordiske landene; Norge, Sverige, Island, Danmark og Finland. Det er gjennomført 00 intervjuer i hvert land med et tilfeldig utvalg av befolkningen mellom 1 år og år som gjennomsnittlig arbeider minimum åtte timer i uken. Intervjuene er gjennomført i perioden uke uke 200. Opinion AS i Oslo har vært ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen ved seniorkonsulent Thor Erik Johansen og konsulent Anette Heier

4 Akseptable årsaker til sykemelding Finland

5 Metodekommentar Først ble alle respondentene spurt spørsmålet Det er akseptabelt å sykemelde seg når man [ ] i forhold til ni potensielle årsaker til sykemelding. Respondentene svarte langs en skala fra 1 til der 1 betyr Aldri akseptabelt og betyr Alltid akseptabelt. For seks av de potensielle årsakene til sykemelding ble de av respondentene som svarte andre alternativer enn Aldri akseptabelt fulgt opp og spurt hvor lang sykemelding som kan godtas i det enkelte tilfelle. Noen respondenter svarte her at sykemelding aldri kan godtas selv om de ikke hadde svart Aldri akseptabelt i det først spørsmålet. Disse respondentene ble i etterkant kodet til Aldri akseptabelt. Hovedresultatene blir presentert med svarfordelinger samt index. Resultatene brutt ned på bakgrunnsvariable blir presentert som index.

6 Metodekommentar - svarfordelinger Noen av resultatene presenteres som svarfordelinger på følgende måte: Årsak man kan ha for å sykemelde seg Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt Det røde feltet helt til venstre viser andelen som har svart Aldri akseptabelt (12 %), mens det mørke grønne feltet helt til høyre viser andelen som har svart Alltid akseptabelt (21 %). Feltene mellom viser resten av svarfordelingen, dvs. de som har svart alternativene 2.

7 Metodekommentar - index Index er gjennomsnittscoren på det enkelte spørsmålet standardisert på en skala fra 0 til 0. Hvis alle hadde svart aldri akseptabelt på et spørsmål ville index bli 0. Hvis alle hadde svart alltid akseptabelt på et spørsmål ville index blitt 0. Dvs. jo større index, jo mer akseptabelt som årsak for sykemelding. Index er en hensiktsmessig måte å sammenligne resultater på mellom ulike undergrupper og mellom land.

8 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Finland (1) Finske arbeidstagere har et relativt nøkternt syn på når det er akseptabelt å sykemelde seg. De årsakene som er mest akseptable er: Er forkjølet med litt feber (0 % aksepterte denne årsaken) Hvis man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg (0 % aksepterte denne årsaken) Hvis man blir mobbet på arbeidsplassen ( % aksepterte denne årsaken) Få synes det er akseptabelt at man sykemelder seg hvis man har drukket mye alkohol kvelden før (2 % aksepterte denne årsaken). Få synes også det er akseptabelt at man sykemelder seg hvis man har fått for lite søvn ( % aksepterte denne årsaken).

9 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Finland (2) Når det gjelder det å akseptere Forkjølet med litt feber som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: De som er under 0 år aksepterer denne årsaken i noen høyere grad enn de som er eldre enn 0 år Økende aksept av denne årsaken ved økende utdanningsnivå Økende aksept av denne årsaken ved økende antall ansatte i bedriften Når det gjelder det å akseptere Har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se noen forskjeller Synkende aksept for denne årsaken ved økende alder Menn aksepterer denne årsaken i noe høyere grad enn kvinner

10 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Finland () Når det gjelder det å akseptere Blir mobbet på arbeidsplassen som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Synkende aksept for denne årsaken ved økende alder Når det gjelder det å akseptere Har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Synkende aksept for denne årsaken ved økende alder Når det gjelder det å akseptere Vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Synkende aksept for denne årsaken ved økende alder

11 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Finland () Når det gjelder det å akseptere Føler ubehag pga. stress på arbeidet som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere Misfornøyd med forhold på arbeidsplassen som årsak til sykemelding er det få systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Synkende aksept for denne årsaken ved økende alder Når det gjelder det å akseptere Har fått for lite søvn som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere Føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet.

12 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man (n = 00) Index Er forkjølet med litt feber Har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Blir mobbet på arbeidsplassen 1 12 Har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Føler ubehag pga. stress på arbeidet Er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Har fått for lite søvn Når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 12

13 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Finland (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1-2 år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 20) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) 2 Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) 1 Index 1

14 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Finland (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 2 Index 1

15 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Finland (n = 00) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) 1 Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) 0 1 Transport (n = 1) 1 Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 2 Index 1

16 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Finland (n = 00) Vest Finland (n = ) 1 Øst Finland (n = 1) Sør Finland (n = ) Nord Finland (n = 12) Index 1

17 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Finland (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 20) 1 Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) 0 0 Index 1

18 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Finland (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) Jobber - 1 timer i uken (n = 12) 2 Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 0 Index 1

19 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Finland (n = 00) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 0 2 Index 1

20 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Finland (n = 00) Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = 1) Sør Finland (n = ) Nord Finland (n = 12) Index 20

21 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Finland (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1-2 år (n = 1) år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 20) 2 Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) 2 Index 21

22 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Finland (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 2 Index 22

23 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Finland (n = 00) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index 2

24 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Finland (n = 00) Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = 1) 1 Sør Finland (n = ) Nord Finland (n = 12) 1 Index 2

25 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Finland (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 20) 1 2 Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) 2 Index 2

26 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Finland (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) 0 Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 2 Index 2

27 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Finland (n = 00) Kontorarbeid (n = 1) 2 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) 2 2 Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index 2

28 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Finland (n = 00) Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = 1) 2 Sør Finland (n = ) Nord Finland (n = 12) 2 Index 2

29 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Finland (n = 00) 0 Menn (n = ) Kvinner (n = 1) år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) år (n = 20) 2 Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) 2 2 Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) 1 Index 2

30 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Finland (n = 00) 0 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Index 0

31 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Finland (n = 00) 0 Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index 1

32 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Finland (n = 00) 0 Vest Finland (n = ) 2 Øst Finland (n = 1) Sør Finland (n = ) 1 Nord Finland (n = 12) 1 Index 2

33 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Finland (n = 00) 1 Menn (n = ) Kvinner (n = 1) år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 20) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) Index

34 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Finland (n = 00) 1 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Index

35 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Finland (n = 00) 1 Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index

36 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Finland (n = 00) 1 Vest Finland (n = ) 1 Øst Finland (n = 1) 20 Sør Finland (n = ) 1 Nord Finland (n = 12) 20 Index

37 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Finland (n = 00) 12 Menn (n = ) Kvinner (n = 1) år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 20) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) 1 1 Index

38 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Finland (n = 00) 12 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 1 12 Index

39 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Finland (n = 00) 12 Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index

40 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Finland (n = 00) 12 Vest Finland (n = ) 1 Øst Finland (n = 1) Sør Finland (n = ) Nord Finland (n = 12) 1 Index 0

41 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Finland (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1-2 år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 20) 12 Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) Index 1

42 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Finland (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) 12 1 Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Index 2

43 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Finland (n = 00) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 1 1 Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 12 Index

44 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Finland (n = 00) Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = 1) Sør Finland (n = ) 12 Nord Finland (n = 12) Index

45 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Finland (n = 00) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1-2 år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 20) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) Index

46 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Finland (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) 0-1 ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Index

47 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Finland (n = 00) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 12 1 Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) Index

48 Akseptable årsaker til sykemelding Finland Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Finland (n = 00) Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = 1) Sør Finland (n = ) Nord Finland (n = 12) Index

49 Akseptabel lengde på sykemelding Finland

50 Metodekommentar - gjennomsnittscore For seks av de potensielle årsakene til sykemelding ble de av respondentene som svarte andre alternativer enn Aldri akseptabelt fulgt opp og spurt hvor lang sykemelding som kan godtas i det enkelte tilfelle. Skalaen som ble brukt var: 1 2 dager Opptil 1 uke Opptil uker Opptil måneder eller mer For lettere å kunne sammenligne resultatene mellom ulike undergrupper og mellom land er det utarbeidet en gjennomsnittscore der 1 2 dager er kodet med 1, dager Opptil 1 uke er kodet med, dager Opptil uker er kodet med 1 dager Opptil måneder eller mer er kodet til 12 dager Hovedresultatene blir presentert med svarfordelinger samt gjennomsnittscore. Resultatene brutt ned på bakgrunnsvariable blir presentert som gjennomsnittscore. 0

51 Oppsummering akseptabel lengde på sykemelding Finland Lengst akseptert lengde på sykemelding gir finske arbeidstagere (de som ikke har svart Aldri akseptabelt ) årsaken Blir mobbet på arbeidsplassen. I gjennomsnitt aksepterer man 1 dagers sykemelding knyttet til denne årsaken. Hvis man føler ubehag pga stress i arbeidet er det i gjennomsnitt akseptabelt med dagers sykemelding. Kortest akseptlengde på sykemelding gir finske arbeidstagere årsaken Har fått for lite søvn. I gjennomsnitt aksepterer man dagers sykemelding knyttet til denne årsaken. 1

52 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man [ ], hvor lenge kan dette etter din mening godtas? (n = 2 ) Gjennomsnitt antall dager Blir mobbet på arbeidsplassen Føler ubehag pga. stress på arbeidet Har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg Har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Har fått for lite søvn Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 12 uker 1-2 dager Opptil uker Opptil måneder eller mer 2

53 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 2) 1 Menn (n = 0) Kvinner (n = 2) år (n =12) 0 - år (n = 1) år (n = 1) 0 - år (n = ) 12 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå 2 (n = 2) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

54 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 2) 1 Privat sektor (n = 0) Offentlig sektor (n = 2) Selvstendig (n = 2) 1 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber 2 - timer i uken (n = 2) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 2) ansatte i bedriften (n = 21) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = 1) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Gjennomsnitt antall dager

55 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 2) 1 Kontorarbeid (n = 0) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 0) Undervisning inkl. barnehage (n = 0) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 2) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) For få respondenter 1 1 For få respondenter For få respondenter 1 For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

56 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 2) 1 Vest Finland (n = 22) 1 Øst Finland (n = ) Sør Finland (n = 2) 1 Nord Finland (n = ) 1 Gjennomsnitt antall dager

57 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 1) Menn (n = 22) Kvinner (n = 2) 1-2 år (n =) 0 - år (n = 12) 0 - år (n = 12) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå 2 (n = 21) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Gjennomsnitt antall dager

58 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 1) Privat sektor (n = 2) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 21) 1 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber 2 - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 222) 1-1 ansatte i bedriften (n = 12) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 12 Gjennomsnitt antall dager

59 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 1) Kontorarbeid (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 22) Bygg og anlegg (n = 2) Industriarbeid (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = 2) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

60 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 1) Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = 2) For få respondenter Sør Finland (n = 1) Nord Finland (n = ) 1 Gjennomsnitt antall dager 0

61 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Menn (n = 0) Kvinner (n = 2) 1-2 år (n = 1) 0 - år (n = 20) 0 - år (n = 22) 0 - år (n = 22) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå 2 (n = 0) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Gjennomsnitt antall dager 1

62 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Privat sektor (n = 2) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = ) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 2) Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = 2) 1- ansatte i bedriften (n = 22) 0-1 ansatte (n = 1) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Gjennomsnitt antall dager 2

63 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Kontorarbeid (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 2) Undervisning inkl. barnehage (n = 2) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = 2) Industriarbeid (n = 2) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = 0) For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

64 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = ) Sør Finland (n = 2) Nord Finland (n = 0) Gjennomsnitt antall dager

65 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Menn (n = 2) Kvinner (n = ) 1-2 år (n = 1) 0 - år (n = 1) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 12) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå 2 (n = 2) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

66 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = 2) Selvstendig (n = 2) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber 2 - timer i uken (n = 2) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 0) 1-1 ansatte i bedriften (n = 222) 1- ansatte i bedriften (n = 1) 0-1 ansatte (n = 1) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

67 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Kontorarbeid (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = 2) Helse, pleie, omsorg (n = ) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 2) Transport (n = ) Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = ) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

68 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Vest Finland (n = 22) Øst Finland (n = ) Sør Finland (n = 2) Nord Finland (n = ) Gjennomsnitt antall dager

69 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1-2 år (n = 1) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå 2 (n = 12) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Gjennomsnitt antall dager

70 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Privat sektor (n = 1) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 1) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber 2 - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 12) For få respondenter 1-1 ansatte i bedriften (n = 120) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = 1) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Gjennomsnitt antall dager 0

71 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Kontorarbeid (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = 2) Helse, pleie, omsorg (n = 0) Undervisning inkl. barnehage (n = 2) Butikk- og salgsarbeid (n = ) For få respondenter Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 2) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = 21) Industriarbeid (n = 0) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = 2) Gjennomsnitt antall dager 1

72 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = ) Vest Finland (n = 1) Øst Finland (n = 2) For få respondenter Sør Finland (n = ) Nord Finland (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager 2

73 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 2) Menn (n = ) Kvinner (n = 1) 1-2 år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = ) 0 - år (n = 2) 2 2 Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå 2 (n = 12) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = ) For få respondenter 2 Gjennomsnitt antall dager

74 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 2) Privat sektor (n = 1) Offentlig sektor (n = 12) Selvstendig (n = ) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber 2 - timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 1) 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = ) 0-1 ansatte (n = ) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 2 Gjennomsnitt antall dager

75 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 2) Kontorarbeid (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = 2) Helse, pleie, omsorg (n = 2) Undervisning inkl. barnehage (n = 2) Butikk- og salgsarbeid (n = ) For få respondenter Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = 2) Transport (n = 1) Bygg og anlegg (n = 1) Industriarbeid (n = 0) Jordbruk, skogbruk, fiske (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

76 Akseptabel lengde på sykemelding Finland Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Finland (n = 2) Vest Finland (n = 12) Øst Finland (n = 2) For få respondenter Sør Finland (n = 1) Nord Finland (n = 1) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

77 Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding Finland 0 0 Gj.snitt antall dager Mobbet på arbeidsplassen Stress Forhold på arbeidsplassen Familiemedlemmer med problemer For lite søvn Samlivsbrudd Index

78 Påstander om langtids sykefravær Finland

79 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Finland (1) av synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Kvinner synes i større grad enn menn at det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen De på utdanningsnivå 2 synes i størst grad at det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen De som jobber i offentlig sektor synes i større grad enn de som jobber i privat sektor at det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen

80 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Finland (2) av synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Kvinner synes i større grad enn menn at det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn De med lav utdanning synes i større grad enn de med høyere utdanning at det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn De som jobber i offentlig sektor synes i større grad enn de som jobber i privat sektor at det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn av er enige i påstanden Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg Kvinner synes i større grad enn menn at det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn 0

81 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Finland () av er enige i påstanden Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg Kvinner er i større grad enn menn enige i påstanden Synkende andel som er enige i påstanden med økende alder Økende andel som er enige i påstanden med økende utdanningsnivå 1

82 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Finland (n = 00) 2 Menn (n = ) 0 Kvinner (n = 1) 1-2 år (n = 1) år (n = 20) år (n = 22) 0 - år (n = 20) Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) Utdanningsnivå (n = 22) 2 0 Utdanningsnivå (n = 21) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 2

83 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Finland (n = 00) 2 Privat sektor (n = ) 0 Offentlig sektor (n = ) 2 Selvstendig (n = 0) 0 Jobber - 1 timer i uken (n = 12) 12 1 Jobber 2 - timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 1- ansatte i bedriften (n = 2) ansatte (n = 2) 200 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

84 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Finland (n = 00) 2 Kontorarbeid (n = 1) 2 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 1 Helse, pleie, omsorg (n = ) 2 2 Undervisning inkl. barnehage (n = ) 2 Butikk- og salgsarbeid (n = ) 1 0 Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) Transport (n = 1) 0 Bygg og anlegg (n = ) Industriarbeid (n = 1) 2 Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 21 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

85 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Finland (n = 00) 2 Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = 1) 1 Sør Finland (n = ) 1 Nord Finland (n = 12) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

86 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Finland (n = 00) 2 Menn (n = ) 0 2 Kvinner (n = 1) år (n = 1) år (n = 20) år (n = 22) år (n = 20) 2 Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) 2 Utdanningsnivå (n = 22) Utdanningsnivå (n = 21) 1 2 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

87 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Finland (n = 00) 2 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) 2 Selvstendig (n = 0) 1 Jobber - 1 timer i uken (n = 12) 1 Jobber 2 - timer i uken (n = ) 2 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 2 1- ansatte i bedriften (n = 2) ansatte (n = 2) ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 0 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

88 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Finland (n = 00) 2 Kontorarbeid (n = 1) 1 2 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 1 1 Helse, pleie, omsorg (n = ) 1 Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) 2 Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) 1 Transport (n = 1) 0 Bygg og anlegg (n = ) 2 Industriarbeid (n = 1) 1 Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

89 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Finland (n = 00) 2 Vest Finland (n = ) Øst Finland (n = 1) 0 Sør Finland (n = ) Nord Finland (n = 12) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

90 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Finland (n = 00) 2 Menn (n = ) 2 Kvinner (n = 1) år (n = 1) år (n = 20) år (n = 22) år (n = 20) 2 1 Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå 2 (n = 22) 2 2 Utdanningsnivå (n = 22) 2 2 Utdanningsnivå (n = 21) 2 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 0

91 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Finland (n = 00) 2 Privat sektor (n = ) 2 Offentlig sektor (n = ) 1 2 Selvstendig (n = 0) 1 0 Jobber - 1 timer i uken (n = 12) Jobber 2 - timer i uken (n = ) 1 0 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = ) 2 1- ansatte i bedriften (n = 2) ansatte (n = 2) ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 2 2 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

92 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Finland (n = 00) 2 Kontorarbeid (n = 1) 1 2 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 02 1 Helse, pleie, omsorg (n = ) 2 Undervisning inkl. barnehage (n = ) Butikk- og salgsarbeid (n = ) 21 2 Hotell, kafé, restaurant og andre serviceyrker (n = ) 2 Transport (n = 1) 2 Bygg og anlegg (n = ) 2 1 Industriarbeid (n = 1) 1 2 Jordbruk, skogbruk, fiske (n = ) 2 2 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 2

93 Påstander om langtids sykefravær Finland Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Finland (n = 00) 2 Vest Finland (n = ) 2 0 Øst Finland (n = 1) 22 Sør Finland (n = ) 2 Nord Finland (n = 12) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

94 Akseptable årsaker til sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

95 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

96 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

97 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb på grunn av kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

98 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

99 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

100 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 0

101 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 1

102 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 2

103 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeidsplassen Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) 1 12 Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

104 Akseptabel lengde på sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

105 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 1) Norge (n = ) Sverige (n = ) Island (n = 2) Danmark (n = ) Finland (n = 2) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 12 uker 1-2 dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

106 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 1) Norge (n = ) Sverige (n = 2) Island (n = ) Danmark (n = ) Finland (n = ) 2 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 12 uker 1-2 dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

107 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 20) Norge (n = 12) Sverige (n = ) Island (n = 20) Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = ) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 12 uker 1-2 dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

108 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) Norge (n = 1) 1 12 Sverige (n = ) Island (n = 1) Danmark (n = 0) Finland (n = 1) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 12 uker 1-2 dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

109 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag på grunn av stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) Norge (n = ) Sverige (n = 0) 1 2 Island (n = 2) Danmark (n = ) Finland (n = 0) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 12 uker 1-2 dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

110 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) Norge (n = ) Sverige (n = 2) Island (n = 2) Danmark (n = ) Finland (n = 0) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 12 uker 1-2 dager Opptil uker Opptil måneder eller mer 1

111 Påstander om langtids sykefravær sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

112 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Norden (n = 000) Norge (n = 00) 0 Sverige (n = 00) 2 0 Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) 2 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 2

113 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Norden (n = 000) 1 1 Norge (n = 00) 22 Sverige (n = 00) 2 0 Island (n = 00) 1 Danmark (n = 00) 1 Finland (n = 00) 2 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

114 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Norden (n = 000) Norge (n = 00) 22 2 Sverige (n = 00) 1 Island (n = 00) 2 Danmark (n = 00) 2 20 Finland (n = 00) 2 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

115 Bakgrunnsvariable Finland

116 Bakgrunnsvariable Finland Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Menn Kvinner år år 0 - år 0 - år Utdanningsnivå 1 1 Utdanningsnivå 2 Utdanningsnivå Utdanningsnivå Annet Utdanningsnivå 1 = Perus/Kansakoulu/Keskikoulu Utdanningsnivå 2 = Ammatillinen/Lukio Utdanningsnivå = Opistotasoinen koulutus/ammattikorkeakoulu Utdanningsnivå = Yliopisto/Korkeakoulu

117 Bakgrunnsvariable Finland Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Privat sektor Offentlig sektor Selvstendig næringsdrivende Ubesvart 1 Jobber - 1 timer i uken 1 Jobber 2 - timer i uken Jobber 0 timer eller mer i uken 1-1 ansatte i bedriften 1- ansatte i bedriften ansatte ansatte eller flere i bedriften 1

118 Bakgrunnsvariable Finland Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Leder Kontorarbeid, inkl. regnskap, økonomi Megler, konsulent, rådgiver etc. Ingeniør, IT, telekommunikasjon Helse, pleie, omsorg Undervisning, inkl. barnehage Butikk- og salgsarbeid Hotell, kafé, restaurant etc. Andre serviceyrker herunder reiseliv Presse, media, PR Transport Bygg og anlegg Industriarbeid Andre håndverksyrker Jordbruk, skogbruk, fiske Annet

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær

Aksepterte årsaker til sykefravær Aksepterte årsaker til sykefravær Holdninger i de fem nordiske landene Opinion, Norge TemaNord 200: Aksepterte årsaker til sykefravær TemaNord 200: Holdninger i de fem nordiske landene Nordisk Ministerråd,

Detaljer

Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden. Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret

Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden. Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden SvennÅge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret Bakgrunn Høyt sykefravær i flere av de nordiske landene. Sykefravær på den politiske dagsordenen utredninger

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 808 3,0 262 7 Delvis ledige 1 659 1,3 110 7 Arbeidssøkere på tiltak 750 0,6-6 -1 Kvinner av Helt ledige 1 674 2,8 129 8 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 679 3,0 95 3 Delvis ledige 1 491 1,2 7 0 Arbeidssøkere på tiltak 600 0,5-350 -37 Kvinner av Helt ledige 1 638 2,8-6 0 Delvis ledige

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. januar 2015 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 113 3,3-101 -2 Delvis ledige 1 439 1,2 26 2 Arbeidssøkere på tiltak 646 0,5-256 -28 Kvinner

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 215 3,7 309 6 Delvis ledige 1 791 1,3 55 3 Arbeidssøkere på tiltak 587 0,4-880

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl

Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl Utvikling i bruttoledighet etter region. Indeks: Januar 2014=100 Side 2 Prisutvikling på Nordsjøolje. 1987-2016

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Side 2 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015 september

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Februar 2015

Om tabellene. Februar 2015 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mai 2015

Om tabellene. Mai 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2015

Om tabellene. Juni 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015)

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Side 2 Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4 kvt. 2008-4 kvt. 2014. Kommuner i Rogaland (Kilde SSB 2015)

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 457 3,9 662 14 Delvis ledige 1 810 1,3 44 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 342 0,9-495 -27 Kvinner av

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5140762 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet. HORDALAND. En måned : 4066292 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 359 2,4-276 -10 Delvis ledige 924 0,9-31 -3 Arbeidssøkere på tiltak 372 0,4 72 24 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 217 2,3-299 -12 Delvis ledige 957 1,0-70 -7 Arbeidssøkere på tiltak 405 0,4 60 17 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 168 2,2-202 -9 Delvis ledige 1 100 1,1-67 -6 Arbeidssøkere på tiltak 501 0,5 103 26 Kvinner

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 059 3,3 373 10 Delvis ledige 1 573 1,3 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 016 0,8-26 -2 Kvinner av Helt ledige 1 695 2,9 122 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 863 3,1 148 4 Delvis ledige 1 726 1,4 156 10 Arbeidssøkere på tiltak 775 0,6 79 11 Kvinner av Helt ledige 1 554 2,6 34 2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 976 3,2 57 1 Delvis ledige 1 800 1,4 205 13 Arbeidssøkere på tiltak 729 0,6 94 15 Kvinner av Helt ledige 1 578 2,7-37 -2 Delvis

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012 NAV Oslo Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo mars 2012 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av mars 2012 i Oslo I alt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012 NAV Oslo Hovedtall om arbeidsmarkedet i Oslo juli 2012 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av juli 2012 i Oslo I alt

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5347774 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. November 2016

Om tabellene. November 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5516789 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5456045 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Desember 2016

Om tabellene. Desember 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkevalg. En måned : 5557430 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland 21.10.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland»

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Studenttreff, 21.12.2015 «Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Gustav Svane, NAV Rogaland LEDIGE STILLINGER I ROGALAND NAV registrerer ledige stillinger som blir annonsert i: Media Innmeldt direkte til

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. Juli

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. Juli Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sør-Trøndelag. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sør-Trøndelag. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: "Om statistikken - Sesongjustering"

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2016 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - februar 2016 Ledere I alt ledere 1

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2016 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2016 Ledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 906 889 890 907 923 Politikere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer