Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark"

Transkript

1 Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00

2 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable årsaker til sykemelding resultater for Danmark Akseptabel lengde på sykemelding resultater for Danmark Påstander om langtids sykefravær resultater for Danmark Akseptable årsaker til sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Akseptabel lengde på sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Påstander om langtids sykefravær sammenligninger mellom de ulike nordiske landene Bakgrunnsvariable Danmark side side side 9 side side 9 side side 1 side 11

3 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som telefonundersøkelser i de fem nordiske landene; Norge, Sverige, Island, Danmark og Finland. Det er gjennomført 00 intervjuer i hvert land med et tilfeldig utvalg av befolkningen mellom 1 år og år som gjennomsnittlig arbeider minimum åtte timer i uken. Intervjuene er gjennomført i perioden uke uke 00. Opinion AS i Oslo har vært ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen ved seniorkonsulent Thor Erik Johansen og konsulent Anette Heier

4 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark

5 Metodekommentar Først ble alle respondentene spurt spørsmålet Det er akseptabelt å sykemelde seg når man [ ] i forhold til ni potensielle årsaker til sykemelding. Respondentene svarte langs en skala fra 1 til der 1 betyr Aldri akseptabelt og betyr Alltid akseptabelt. For seks av de potensielle årsakene til sykemelding ble de av respondentene som svarte andre alternativer enn Aldri akseptabelt fulgt opp og spurt hvor lang sykemelding som kan godtas i det enkelte tilfelle. Noen respondenter svarte her at sykemelding aldri kan godtas selv om de ikke hadde svart Aldri akseptabelt i det først spørsmålet. Disse respondentene ble i etterkant kodet til Aldri akseptabelt. Hovedresultatene blir presentert med svarfordelinger samt index. Resultatene brutt ned på bakgrunnsvariable blir presentert som index.

6 Metodekommentar - svarfordelinger Noen av resultatene presenteres som svarfordelinger på følgende måte: Årsak man kan ha for å sykemelde seg Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt Det røde feltet helt til venstre viser andelen som har svart Aldri akseptabelt (1 %), mens det mørke grønne feltet helt til høyre viser andelen som har svart Alltid akseptabelt (1 %). Feltene mellom viser resten av svarfordelingen, dvs. de som har svart alternativene 9.

7 Metodekommentar - index Index er gjennomsnittscoren på det enkelte spørsmålet standardisert på en skala fra 0 til 0. Hvis alle hadde svart aldri akseptabelt på et spørsmål ville index bli 0. Hvis alle hadde svart alltid akseptabelt på et spørsmål ville index blitt 0. Dvs. jo større index, jo mer akseptabelt som årsak for sykemelding. Index er en hensiktsmessig måte å sammenligne resultater på mellom ulike undergrupper og mellom land.

8 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Danmark (1) Danske arbeidstagere har et nøkternt syn på når det er akseptabelt å sykemelde seg. De årsakene som er mest akseptable er: Hvis man føler ubehag pga stress på arbeidet Hvis man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Hvis man er forkjølet med litt feber Svært få synes det er akseptabelt at man sykemelder seg hvis man har drukket mye alkohol kvelden før. Få synes også det er akseptabelt at man sykemelder seg hvis man har fått for lite søvn.

9 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Danmark () Når det gjelder det å akseptere Føler ubehag pga. stress på arbeidet som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: De som jobber -1 timer aksepterer denne årsaken i større grad enn de som jobber over 0 timer De i Syddanmark aksepterer denne årsaken enn de i Nordjylland Når det gjelder det å akseptere Har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere Forkjølet med litt feber som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Økende aksept av denne årsaken ved økende utdanningsnivå De som arbeider i selskaper med over 00 ansatte er mer aksepterende til denne årsaken enn de som jobber i små bedrifter med 1- ansatte De som jobber innen helse/pleie/omsorg aksepterer denne årsaken i større grad enn de som jobber innen bygg/anlegg/industri og ingeniør/it/telekom De som bor i hovedstaden er mer aksepterende til denne årsaken enn de som bor i Midtjylland og Syddanmark 9

10 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Danmark () Når det gjelder det å akseptere Blir mobbet på arbeidsplassen som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: De mellom 0 og 9 år aksepterer denne årsaken i noe større grad enn de eldre De som jobber i offentlig sektor aksepterer i større grad enn de i privat sektor Jo færre timer man jobber jo mer aksepterende er man til denne årsaken Når det gjelder det å akseptere Vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere Har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport som årsak til sykemelding er det små systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Man kan imidlertid se følgende: Menn aksepterer denne årsaken i større grad enn kvinner De yngste aksepterer denne årsaken i større grad enn de eldste

11 Oppsummering akseptable årsaker til sykemelding Danmark () Når det gjelder det å akseptere Misfornøyd med forhold på arbeidsplassen som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere Har fått for lite søvn som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. Når det gjelder det å akseptere Føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før som årsak til sykemelding er det ingen systematiske forskjeller mellom ulike grupper i samfunnet. 11

12 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man (n = 00) Index Føler ubehag pga. stress på arbeidet Har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Er forkjølet med litt feber Blir mobbet på arbeidsplassen Har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Har fått for lite søvn 0 01 Føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 1

13 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Danmark (n = 00) Menn (n = 9) Kvinner (n = 1) 1-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) 1 Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) Index 1

14 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Danmark (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - 9 timer i uken (n = 1) 0 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) 1-1 ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Index 1

15 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Danmark (n = 00) Leder (n = 9) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 0 Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = 9) 9 Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 0 Index 1

16 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Alle i Danmark (n = 00) Hovedstaden (n = ) Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) 0 Midtjylland (n = ) Nordjylland (n = 11) 1 Index 1

17 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Danmark (n = 00) Menn (n = 9) Kvinner (n = 1) år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) 0 1 Index 1

18 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Danmark (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) 1 Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - 9 timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 0 Index 1

19 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Danmark (n = 00) Leder (n = 9) 9 Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = 9) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index 19

20 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Alle i Danmark (n = 00) Hovedstaden (n = ) Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) 9 Midtjylland (n = ) Nordjylland (n = 11) Index 0

21 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Danmark (n = 00) Menn (n = 9) Kvinner (n = 1) år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) Index 1

22 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Danmark (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) 1 Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - 9 timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) 1-1 ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 0 Index

23 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Danmark (n = 00) Leder (n = 9) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) 1 1 Undervisning inkl. barnehage (n = 9) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index

24 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Alle i Danmark (n = 00) Hovedstaden (n = ) Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) 0 Midtjylland (n = ) Nordjylland (n = 11) 0 Index

25 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Danmark (n = 00) 0 Menn (n = 9) Kvinner (n = 1) 1-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) 0 9 Index

26 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Danmark (n = 00) 0 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) 0 Jobber - 9 timer i uken (n = 1) 1 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 9 0 Index

27 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Danmark (n = 00) 0 Leder (n = 9) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 1 Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = 9) 0 Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 1 Index

28 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeids Alle i Danmark (n = 00) 0 Hovedstaden (n = ) Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) Midtjylland (n = ) Nordjylland (n = 11) Index

29 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Danmark (n = 00) 0 Menn (n = 9) Kvinner (n = 1) år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) 9 Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) 1 Index 9

30 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Danmark (n = 00) 0 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) 9 0 Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - 9 timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 9 0 Index 0

31 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Danmark (n = 00) 0 Leder (n = 9) 1 Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) 9 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = 9) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 9 1 Index 1

32 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Alle i Danmark (n = 00) 0 Hovedstaden (n = ) Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) Midtjylland (n = ) Nordjylland (n = 11) 9 Index

33 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Danmark (n = 00) Menn (n = 9) 0 Kvinner (n = 1) år (n = ) år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) Index

34 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Danmark (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - 9 timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) 1-1 ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Index

35 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Danmark (n = 00) Leder (n = 9) 1 Kontorarbeid (n = ) 1 Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 1 Helse, pleie, omsorg (n = 1) 9 Undervisning inkl. barnehage (n = 9) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index

36 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb pga. kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Alle i Danmark (n = 00) Hovedstaden (n = ) Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) Midtjylland (n = ) Nordjylland (n = 11) Index

37 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Danmark (n = 00) 1 Menn (n = 9) Kvinner (n = 1) år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) 1 Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) Index

38 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Danmark (n = 00) 1 Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) 1 1 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - 9 timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Index

39 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Danmark (n = 00) 1 Leder (n = 9) 9 Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = 9) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Index 9

40 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Alle i Danmark (n = 00) 1 Hovedstaden (n = ) 1 Sjælland (n = 1) 1 Syddanmark (n = 1) 1 Midtjylland (n = ) 1 Nordjylland (n = 11) 1 Index 0

41 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Danmark (n = 00) Menn (n = 9) 1 Kvinner (n = 1) 1-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) 9 11 Index 1

42 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Danmark (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) 9 11 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - 9 timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 9 11 Index

43 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Danmark (n = 00) Leder (n = 9) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 1 1 Helse, pleie, omsorg (n = 1) 9 Undervisning inkl. barnehage (n = 9) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 1 1 Index

44 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Alle i Danmark (n = 00) Hovedstaden (n = ) 1 Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) 9 Midtjylland (n = ) 9 Nordjylland (n = 11) Index

45 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Danmark (n = 00) Menn (n = 9) Kvinner (n = 1) 1-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) Index

46 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Danmark (n = 00) Privat sektor (n = ) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) Jobber - 9 timer i uken (n = 1) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) 1-1 ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Index

47 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Danmark (n = 00) Leder (n = 9) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 9 Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = 9) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 9 Index

48 Akseptable årsaker til sykemelding Danmark Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket alkohol kvelden før Alle i Danmark (n = 00) Hovedstaden (n = ) Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) Midtjylland (n = ) Nordjylland (n = 11) Index

49 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark

50 Metodekommentar - gjennomsnittscore For seks av de potensielle årsakene til sykemelding ble de av respondentene som svarte andre alternativer enn Aldri akseptabelt fulgt opp og spurt hvor lang sykemelding som kan godtas i det enkelte tilfelle. Skalaen som ble brukt var: 1 dager Opptil 1 uke Opptil uker Opptil måneder eller mer For lettere å kunne sammenligne resultatene mellom ulike undergrupper og mellom land er det utarbeidet en gjennomsnittscore der 1 dager er kodet med 1, dager Opptil 1 uke er kodet med, dager Opptil uker er kodet med 1 dager Opptil måneder eller mer er kodet til 1 dager Hovedresultatene blir presentert med svarfordelinger samt gjennomsnittscore. Resultatene brutt ned på bakgrunnsvariable blir presentert som gjennomsnittscore. 0

51 Oppsummering akseptabel lengde på sykemelding Danmark Lengst akseptert lengde på sykemelding gir danske arbeidstagere (de som ikke har svart Aldri akseptabelt ) årsaken Føler ubehag pga stress på arbeidet. I gjennomsnitt aksepterer man 9 dagers sykemelding knyttet til denne årsaken. Hvis man blir mobbet på arbeidsplassen er det i gjennomsnitt akseptabelt med dagers sykemelding. Kortest akseptlengde på sykemelding gir danske arbeidstagere årsaken Har fått for lite søvn. I gjennomsnitt aksepterer man dagers sykemelding knyttet til denne årsaken. 1

52 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man [ ], hvor lenge kan dette etter din mening godtas? (n = ) Gjennomsnitt antall dager Føler ubehag pga. stress på arbeidet Blir mobbet på arbeidsplassen Har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg 1 1 Har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd 1 1 Er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Har fått for lite søvn Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

53 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 1) 9 Menn (n = ) Kvinner (n = ) 1-9 år (n = ) 0-9 år (n = 1) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) 1 Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 9) Utdanningsnivå (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

54 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 1) 9 Privat sektor (n = 0) Offentlig sektor (n = ) 1 Selvstendig (n = ) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - 9 timer i uken (n = ) 1 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) 1-1 ansatte i bedriften (n = 1) 1-9 ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = 1) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 0 Gjennomsnitt antall dager

55 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 1) 9 Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 11) 9 Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) 1 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) 1 Undervisning inkl. barnehage (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = 0) Gjennomsnitt antall dager

56 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag pga. stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 1) 9 Hovedstaden (n = 0) Sjælland (n = ) Syddanmark (n = 1) Midtjylland (n = 0) 0 Nordjylland (n = ) Gjennomsnitt antall dager

57 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = ) Menn (n = 0) Kvinner (n = 0) år (n = ) 0-9 år (n = 00) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = 9) 1 Utdanningsnivå 1 (n = 9) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 91) Utdanningsnivå (n = 1) 1 0 Gjennomsnitt antall dager

58 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = ) Privat sektor (n = 9) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = 0) 0 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - 9 timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 01) ansatte i bedriften (n = 1) 1-9 ansatte i bedriften (n = 1) ansatte (n = 11) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 0) 1 1 Gjennomsnitt antall dager

59 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = ) Leder (n = 9) 1 Kontorarbeid (n = 9) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) For få respondenter Helse, pleie, omsorg (n = 9) 9 Undervisning inkl. barnehage (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = 9) Gjennomsnitt antall dager 9

60 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = ) Hovedstaden (n = 11) Sjælland (n = 11) 1 Syddanmark (n = 1) Midtjylland (n = 1) Nordjylland (n = 9) 1 Gjennomsnitt antall dager 0

61 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 11) 1 Menn (n = 0) Kvinner (n = 1) år (n = ) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = 0) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Gjennomsnitt antall dager 1

62 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 11) 1 Privat sektor (n = 0) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 1 1 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 11) Jobber - 9 timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = 191) 1-9 ansatte i bedriften (n =11) ansatte (n = 199) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Gjennomsnitt antall dager

63 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 11) 1 Leder (n = 1) 1 Kontorarbeid (n = ) 19 Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = 0) Helse, pleie, omsorg (n = 0) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) Gjennomsnitt antall dager

64 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 11) 1 Hovedstaden (n = 0) 19 Sjælland (n = 1) 1 Syddanmark (n = 1) 1 Midtjylland (n = 199) 1 Nordjylland (n = 9) 1 Gjennomsnitt antall dager

65 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 11) 1 Menn (n = ) Kvinner (n = 9) år (n = 9) 0-9 år (n = 0) 0-9 år (n = 1) 0 - år (n = 1) Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = 99) Utdanningsnivå (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

66 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 11) 1 Privat sektor (n = 9) Offentlig sektor (n = ) Selvstendig (n = ) 11 1 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 11) Jobber - 9 timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) ansatte i bedriften (n = 1) 1-9 ansatte i bedriften (n = 1) ansatte (n = 0) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 9) Gjennomsnitt antall dager

67 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 11) 1 Leder (n = ) Kontorarbeid (n = 9) 1 Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 99) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

68 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 11) 1 Hovedstaden (n = 0) 1 Sjælland (n = 1) 1 Syddanmark (n = 1) 11 Midtjylland (n = 19) Nordjylland (n = 9) 1 Gjennomsnitt antall dager

69 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = ) Menn (n = 11) Kvinner (n = 191) 1-9 år (n = 0) 0-9 år (n = 9) 0-9 år (n = 1) 0 - år (n = 11) For få respondenter 11 Utdanningsnivå 1 (n = 1) Utdanningsnivå (n = 1) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 0) For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager 9

70 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = ) Privat sektor (n = 19) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = ) 9 For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - 9 timer i uken (n = ) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) ansatte i bedriften (n = 9) 1-9 ansatte i bedriften (n = ) ansatte (n = 9) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 1) 9 Gjennomsnitt antall dager 0

71 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = ) Leder (n = ) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = 19) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 0) Undervisning inkl. barnehage (n = 1) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager 1

72 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = ) Hovedstaden (n = 9) 9 Sjælland (n = 9) Syddanmark (n = 9) 11 Midtjylland (n = 9) Nordjylland (n = ) Gjennomsnitt antall dager

73 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 9) Menn (n = 1) Kvinner (n = 1) 1-9 år (n = 1) 0-9 år (n = ) 0-9 år (n = 9) 0 - år (n = 9) For få respondenter Utdanningsnivå 1 (n = ) Utdanningsnivå (n = 11) Utdanningsnivå (n = ) Utdanningsnivå (n = 1) For få respondenter For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

74 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 9) Privat sektor (n = 1) Offentlig sektor (n = 1) Selvstendig (n = ) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = ) Jobber - 9 timer i uken (n = 19) Jobber 0 timer eller mer i uken (n = ) For få respondenter 1-1 ansatte i bedriften (n = ) 1-9 ansatte i bedriften (n = ) ansatte (n = 9) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = 9) Gjennomsnitt antall dager

75 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 9) Leder (n = 1) Kontorarbeid (n = ) Megler, konsulent, rådgiver (n = ) Ingeniør, IT, Telekom (n = 1) For få respondenter Helse, pleie, omsorg (n = 9) Undervisning inkl. barnehage (n = ) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = 1) Gjennomsnitt antall dager

76 Akseptabel lengde på sykemelding Danmark Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Alle i Danmark (n = 9) Hovedstaden (n = 9) Sjælland (n = ) For få respondenter Syddanmark (n = ) Midtjylland (n = ) Nordjylland (n = ) For få respondenter Gjennomsnitt antall dager

77 Akseptable årsaker vs. godtatt lengde på sykemelding Danmark 0 Gj.snitt antall dager Stress Mobbet på arbeidsplassen Familiemedlemmer med problemer Samlivsbrudd Forhold på arbeidsplassen For lite søvn Index

78 Påstander om langtids sykefravær Danmark

79 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Danmark (1) av synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. De som jobber få timer synes dette er mer akseptabelt enn de som jobber over 0 timer De som er ansatt i store bedrifter med mer enn 00 ansatte synes dette er mer akseptabelt enn de som jobber i bedrifter med 1- ansatte De som jobber innen helse/pleie/omsorg er mer aksepterende til denne påstanden enn andre yrkesgrupper De som bor i Nord- og Midtjylland er mer aksepterende til denne påstanden enn de som bor på Skjælland 9

80 Oppsummering påstander om langtids sykefravær Danmark () av synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Jo færre timer man jobber, jo i større grad synes man at det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn De i små bedrifter med 1- ansatte synes i større grad at dette er akseptabelt enn de som jobber i store bedrifter med mer enn 00 ansatte De som jobber innen helse/pleie/omsorg og innen undervisning er i større grad enig i påstanden enn ledere De i Midtjylland er i større grad enig i påstanden enn de i hovedstaden, Skjælland og Syddanmark av er enige i påstanden Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger arbeidet for meg Ledere er i større grad enige i utsagnet enn de som jobber med kontorarbeid og som ingeniør/it/telekom De i Midtjylland er i større grad enig i utsagnet enn de i Syddanmark og Skjælland 0

81 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Danmark (n = 00) Menn (n = 9) 0 Kvinner (n = 1) år (n = ) år (n = ) 0-9 år (n = ) 0 - år (n = ) Utdanningsnivå 1 (n = ) 1 1 Utdanningsnivå (n = 1) 9 Utdanningsnivå (n = 11) 9 0 Utdanningsnivå (n = ) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 1

82 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Danmark (n = 00) Privat sektor (n = ) 0 Offentlig sektor (n = ) 0 Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) 1 0 Jobber - 9 timer i uken (n = 1) 0 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) 1-1 ansatte i bedriften (n = 9) ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 9 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

83 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Danmark (n = 00) Leder (n = 9) Kontorarbeid (n = ) 9 Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) 0 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) 0 Undervisning inkl. barnehage (n = 9) 9 Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 9 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

84 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Alle i Danmark (n = 00) Hovedstaden (n = ) 9 Sjælland (n = 1) 0 Syddanmark (n = 1) Midtjylland (n = ) 1 1 Nordjylland (n = 11) 0 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

85 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Danmark (n = 00) 1 Menn (n = 9) 1 1 Kvinner (n = 1) år (n = ) år (n = ) år (n = ) år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) 1 0 Utdanningsnivå (n = 1) 1 Utdanningsnivå (n = 11) 1 Utdanningsnivå (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

86 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Danmark (n = 00) 1 Privat sektor (n = ) 1 Offentlig sektor (n = ) 19 Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) 0 Jobber - 9 timer i uken (n = 1) 1 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) ansatte i bedriften (n = 9) ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 1 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) 9 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

87 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Danmark (n = 00) 1 Leder (n = 9) 9 11 Kontorarbeid (n = ) 1 Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) 1 Ingeniør, IT, Telekom (n = ) 0 1 Helse, pleie, omsorg (n = 1) Undervisning inkl. barnehage (n = 9) Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

88 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Alle i Danmark (n = 00) 1 Hovedstaden (n = ) 1 Sjælland (n = 1) 1 Syddanmark (n = 1) 1 Midtjylland (n = ) 9 Nordjylland (n = 11) 1 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig

89 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Danmark (n = 00) 0 Menn (n = 9) 1 Kvinner (n = 1) år (n = ) år (n = ) år (n = ) år (n = ) 1 Utdanningsnivå 1 (n = ) 0 Utdanningsnivå (n = 1) 0 Utdanningsnivå (n = 11) 1 Utdanningsnivå (n = ) 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 9

90 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Danmark (n = 00) 0 Privat sektor (n = ) 0 Offentlig sektor (n = ) 0 Selvstendig (n = 0) For få respondenter Jobber - 1 timer i uken (n = 1) 1 19 Jobber - 9 timer i uken (n = 1) 0 Jobber 0 timer eller mer i uken (n = 9) ansatte i bedriften (n = 9) ansatte i bedriften (n = 19) ansatte (n = ) 1 00 ansatte eller flere i bedriften (n = ) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 90

91 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Danmark (n = 00) 0 Leder (n = 9) 0 1 Kontorarbeid (n = ) 9 Megler, konsulent, rådgiver (n = 1) Ingeniør, IT, Telekom (n = ) Helse, pleie, omsorg (n = 1) 1 Undervisning inkl. barnehage (n = 9) 1 Bygg, anlegg, industri, håndverk (n = ) 0 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 91

92 Påstander om langtids sykefravær Danmark Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Alle i Danmark (n = 00) 0 Hovedstaden (n = ) 1 Sjælland (n = 1) Syddanmark (n = 1) 0 Midtjylland (n = ) 1 0 Nordjylland (n = 11) 0 1 Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 9

93 Akseptable årsaker til sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

94 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er forkjølet med litt feber Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 9

95 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler seg dårlig etter å ha drukket mye alkohol kvelden før Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 9

96 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har problemer med å komme seg på jobb på grunn av kortvarig manglende tilbud i barnehage, skole eller offentlig transport Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 1 Island (n = 00) 1 1 Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt Liggende stolpediagram 1 9

97 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har fått for lite søvn Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) 0 01 Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 9

98 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 9

99 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man har nære familiemedlemmer som behøver ens støtte/omsorg Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 99

100 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 0

101 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man føler ubehag pga. stress på arbeidet Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt 1

102 Akseptable årsaker til sykemelding de ulike landene Spørsmål: Det er akseptabelt å sykemelde seg når man blir mobbet på arbeidsplassen Indeks Norden (n = 000) Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 1 1 Island (n = 00) 1 9 Danmark (n = 00) Finland (n = 00) 1 1 Vet ikke Aldri akseptabelt Alltid akseptabelt

103 Akseptabel lengde på sykemelding sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

104 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har fått for lite søvn, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 1) Norge (n = ) Sverige (n = 9) Island (n = 9) Danmark (n = ) Finland (n = ) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

105 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 1) 0 Norge (n = ) Sverige (n = ) Island (n = 11) Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = ) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

106 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man har nære familiemedlemmer med problemer som behøver ens støtte/omsorg, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 09) 1 1 Norge (n = 91) Sverige (n = 9) Island (n = 0) 0 1 Danmark (n = ) 1 1 Finland (n = ) 0 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

107 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man er misfornøyd med forhold på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = 190) 0 0 Norge (n = 1) 1 1 Sverige (n = ) Island (n = 1) 1 0 Danmark (n = 90) Finland (n = 1) 1 0 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

108 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man føler ubehag på grunn av stress på arbeidet, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) Norge (n = ) 9 1 Sverige (n = 0) 1 11 Island (n = ) Danmark (n = ) Finland (n = 90) Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer

109 Akseptabel lengde på sykemelding de ulike landene Spørsmål: Hvis man sykemelder seg fordi man blir mobbet på arbeidsplassen, hvor lenge kan dette etter din mening godtas? Gjennomsnitt antall dager Norden (n = ) 1 Norge (n = ) Sverige (n = ) Island (n = ) Danmark (n = ) Finland (n = 0) 1 1 Vet ikke Opptil 1 uke Opptil 1 uker 1- dager Opptil uker Opptil måneder eller mer 9

110 Påstander om langtids sykefravær sammenligninger mellom de ulike nordiske landene

111 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt hvis det er ansatt vikar i stillingen. Norden (n = 000) Norge (n = 00) 9 0 Sverige (n = 00) 0 Island (n = 00) Danmark (n = 00) Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 111

112 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg synes det er mer akseptabelt å være sykemeldt når det offentlige dekker utgiftene til sykelønn. Norden (n = 000) 1 19 Norge (n = 00) Sverige (n = 00) 0 Island (n = 00) 1 Danmark (n = 00) 1 Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 11

113 Påstander om langtids sykefravær de ulike landene Påstand: Jeg kunne tenke meg å arbeide helt eller delvis i en sykdomsperiode hvis arbeidsgiver tilrettelegger for meg. Norden (n = 000) 1 1 Norge (n = 00) 9 Sverige (n = 00) 1 Island (n = 00) Danmark (n = 00) 0 Finland (n = 00) Ikke relevant for meg Vet ikke Uenig Enig 11

114 Bakgrunnsvariable Danmark

115 Bakgrunnsvariable Danmark Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Menn Kvinner 1-9 år 0-9 år 0-9 år 0 - år Utdanningsnivå 1 11 Utdanningsnivå Utdanningsnivå Utdanningsnivå Annet 1 1 Utdanningsnivå 1 = Utdanning på grunnskolenivå Utdanningsnivå = Utdanning på videregående skole nivå Utdanningsnivå = Høgskole/universitet inntil år Utdanningsnivå = Høgskole/universitet mer enn år 11

116 Bakgrunnsvariable Danmark Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Privat sektor Offentlig sektor Selvstendig næringsdrivende Jobber - 1 timer i uken 1 Jobber - 9 timer i uken Jobber 0 timer eller mer i uken ansatte i bedriften 1-9 ansatte i bedriften ansatte 00 ansatte eller flere i bedriften 9 11

117 Bakgrunnsvariable Danmark Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Leder Kontorarbeid, inkl. regnskap, økonomi Megler, konsulent, rådgiver etc. Ingeniør, IT, telekommunikasjon Helse, pleie, omsorg Undervisning, inkl. barnehage Butikk- og salgsarbeid Hotell, kafé, restaurant etc. Andre serviceyrker herunder reiseliv Presse, media, PR Transport Bygg og anlegg Industriarbeid Andre håndverksyrker Jordbruk, skogbruk, fiske Annet

118 Bakgrunnsvariable Danmark Fordelinger på ulike bakgrunnsvariable (n = 00) Hovedstaden Sjælland 1 Syddanmark 1 Midtjylland Nordjylland 1 11

119

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Finland - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Sverige - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær

Aksepterte årsaker til sykefravær Aksepterte årsaker til sykefravær Holdninger i de fem nordiske landene Opinion, Norge TemaNord 200: Aksepterte årsaker til sykefravær TemaNord 200: Holdninger i de fem nordiske landene Nordisk Ministerråd,

Detaljer

Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden. Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret

Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden. Svenn-Åge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret Kartlegging av holdninger til sykefravær i Norden SvennÅge Dahl, Tor Helge Holmås og Frode Skjeret Bakgrunn Høyt sykefravær i flere av de nordiske landene. Sykefravær på den politiske dagsordenen utredninger

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten August 2017 Vest

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten August 2017 Vest l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Vest Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Mai 2017 Vest-Ag

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Mai 2017 Vest-Ag l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Vest-Ag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten November 2017 Ve

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten November 2017 Ve l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Ve Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Oktober 2017 Ves

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Oktober 2017 Ves l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Ves Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland JANUAR 2016 12.11.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Antall varsler juni 2014 januar 2017 Varsler om permitteringer i september 16 og oktober 16 som følge av streiken er ikke tatt

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland. NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Side 2 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015 september

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 808 3,0 262 7 Delvis ledige 1 659 1,3 110 7 Arbeidssøkere på tiltak 750 0,6-6 -1 Kvinner av Helt ledige 1 674 2,8 129 8 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 679 3,0 95 3 Delvis ledige 1 491 1,2 7 0 Arbeidssøkere på tiltak 600 0,5-350 -37 Kvinner av Helt ledige 1 638 2,8-6 0 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 821 3,1 375 11 Delvis ledige 1 751 1,4 148 9 Arbeidssøkere på tiltak 848 0,7 88 12 Kvinner av Helt ledige 1 560 2,6 145 10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 628 3,0 26 1 Delvis ledige 1 486 1,2-18 -1 Arbeidssøkere på tiltak 626 0,5-370 -37 Kvinner av Helt ledige 1 595 2,7-25 -2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 446 2,8-182 -5 Delvis ledige 1 603 1,3 117 8 Arbeidssøkere på tiltak 760 0,6 134 21 Kvinner av Helt ledige 1 415 2,4-180 -11 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 433 3,5 313 8 Delvis ledige 1 719 1,4 126 8 Arbeidssøkere på tiltak 842 0,7 136 19 Kvinner av Helt ledige 1 727 2,9 131 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 676 2,9-66 -2 Delvis ledige 1 816 1,5 144 9 Arbeidssøkere på tiltak 922 0,7 91 11 Kvinner av Helt ledige 1 487 2,5-71 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 420 2,7-401 -10 Delvis ledige 1 637 1,3-114 -7 Arbeidssøkere på tiltak 926 0,7 78 9 Kvinner av Helt ledige 1 478 2,5-82 -5 Delvis

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. januar 2015 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 113 3,3-101 -2 Delvis ledige 1 439 1,2 26 2 Arbeidssøkere på tiltak 646 0,5-256 -28 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 842 1,9-326 -15 Delvis ledige 983 1,0-117 -11 Arbeidssøkere på tiltak 561 0,6 60 12 Kvinner

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014

om arbeidsmarkedet. Østfold. September 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 215 3,7 309 6 Delvis ledige 1 791 1,3 55 3 Arbeidssøkere på tiltak 587 0,4-880

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 165 3,6-205 -4 Delvis ledige 1 679 1,2 63 4 Arbeidssøkere på tiltak 663 0,5 212 47 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 925 3,4-250 -5 Delvis ledige 1 812 1,3 13 1 Arbeidssøkere på tiltak 1 239 0,9-61 -5 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 053 2,8-111 -3 Delvis ledige 1 771 1,2-52 -3 Arbeidssøkere på tiltak 736 0,5-490 -40 Kvinner av Helt

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 173 2,9-466 -10 Delvis ledige 1 798 1,3-63 -3 Arbeidssøkere på tiltak 1 134 0,8 49 5 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 3,6-237 -4 Delvis ledige 1 799 1,3 155 9 Arbeidssøkere på tiltak 1 300 0,9 83 7 Kvinner av Helt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 262 3,0-281 -6 Delvis ledige 1 869 1,3-34 -2 Arbeidssøkere på tiltak 1 224 0,9-78 -6 Kvinner av

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl

Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl Migrasjon og integrering- utfordringer i arbeidsmarkedet i opp og nedgangstider. Truls Nordahl Utvikling i bruttoledighet etter region. Indeks: Januar 2014=100 Side 2 Prisutvikling på Nordsjøolje. 1987-2016

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 065 2,8 1 588 29 Delvis ledige 1 775 0,7 218 14 Arbeidssøkere på tiltak 659 0,3-146 -18 Kvinner av Helt ledige 2 782 2,4 512 23

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 635 2,7-436 -14 Delvis ledige 955 1,0-58 -6 Arbeidssøkere på tiltak 300 0,3 56 23 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 158 2,2-403 -16 Delvis ledige 981 1,0-39 -4 Arbeidssøkere på tiltak 487 0,5-69 -12 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2014

Om tabellene. August 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2014

Om tabellene. Oktober 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn l om arbeidsmarkedet 1.. desember 2014 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 6 030 2,4 980 19 Delvis ledige 1 884 0,7 221 13 Arbeidssøkere på tiltak 687 0,3-132 -16 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland / NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland 21.10.2016/ NAV Rogaland Rogaland. Varsler om oppsigelser og permitteringer. Juni 2014 - september 2016 Fylkesoversikt. Prosentvis endring i antall helt ledige. September 2015

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 374 2,4-323 -12 Delvis ledige 1 197 1,2-121 -9 Arbeidssøkere på tiltak 481 0,5-257 -35 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015)

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Side 2 Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4 kvt. 2008-4 kvt. 2014. Kommuner i Rogaland (Kilde SSB 2015)

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Hedmark. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 1 926 2,0-310 -14 Delvis ledige 1 089 1,1-82 -7 Arbeidssøkere på tiltak 491 0,5-59 -11 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Finnmark Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 12 779 4,9 158 1 Delvis ledige 4 491 1,7 730 19 Arbeidssøkere på tiltak 2 208 0,8 720 48 Kvinner av

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 7 991 3,1-3 714-32 Delvis ledige 3 582 1,4-944 -21 Arbeidssøkere på tiltak 2 381 0,9 166 7 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 535 3,7-1 753-16 Delvis ledige 4 271 1,7-163 -4 Arbeidssøkere på tiltak 2 309 0,9 767 50 Kvinner

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 9 590 3,8-2 158-18 Delvis ledige 3 534 1,4-444 -11 Arbeidssøkere på tiltak 2 008 0,8 378 23 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 11 950 4,6 3 027 34 Delvis ledige 3 502 1,3 1 531 78 Arbeidssøkere på tiltak 1 462 0,6 767 110 Kvinner

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarknaden i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarknaden i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av arbeidsstyrken Helt ledige 11 617 4,5 662 6 Delvis ledige 4 617 1,8 832 22 Arbeidssøkere på tiltak 2 355 0,9 906

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Februar 2015

Om tabellene. Februar 2015 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2017

Om tabellene. Februar 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden "Hovedtall

Detaljer