PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen."

Transkript

1 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere den tilstedeværende kompetansen riktig, og/eller når virksomheter ikke har tilgang på nok riktig kompetanse Respons Analyse AS har våren 2012 gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse på oppdrag av rekrutterings- og bemanningsselskapet Proffice. Temaet er virksomheters kompetansebrist.

2 Den viktige, vanskelige importen En av de største utfordringene norske virksomheter står overfor er knyttet til mangel på kjernekompetanse. En kompetansebrist. I teorien kunne dette vært løst enkelt ved import av arbeidskraft fra andre land. Det er imidlertid ikke så enkelt. For en virksomhet kan det være vanskelig å identifisere den riktige faglige kompetansen, og i tillegg kommer det som handler om kulturell og sosial integrering. Vårens undersøkelse, som PAMA bygger på, viser at det hersker stor usikkerhet rundt vårt lands evne til å integrere utenlandsk arbeidskraft. Kun 17 prosent av lederne mener vi er gode på dette. Stadig flere søreuropeere kommer til Norge på jobbjakt, men norske virksomheter vet ikke helt hvordan de skal utnytte denne muligheten. Har de den faglige kompetansen virksomheten trenger? Har vi kapasitet til å integrere dem? Blir det kulturkræsj å jobbe side om side med en greker? En annen problemstilling er hvorvidt staten skal gripe inn som et bindeledd mellom den utenlandske arbeidskraften og virksomheter som trenger denne. Skal de tilrettelegge, eller er det virksomheters eget ansvar å skaffe nok folk? Her er meningene delte. De fleste lederne i PAMA-undersøkelsen, 2 av 3, mener at staten bør tilrettelegge mer for å integrere søreuropeere i norsk arbeidsliv, ikke minst innen fagområder der det er nødvendig med mer arbeidskraft. At utenlandsk arbeidskraft er en nødvendig ressurs, er et faktum. Til tross for at spørsmålene er mange og uavklarte når det gjelder våre nyeste arbeidsinnvandrere, er flere norske virksomheter godt i gang med å rekruttere internasjonalt. Mange rekrutterer via eget nettverk, men det er også populært å benytte bemannings- og rekrutteringsselskaper i jakten. I Proffice opplever vi nå en særlig sterk etterspørsel etter ingeniører, faglært arbeidskraft innen bygg og anlegg, produksjon og ulike typer sjåfører. For å kunne svare på denne etterspørselen har vi inngått avtaler med flere leverandører i utlandet, i tillegg til at vi har egne ansatte som er ansvarlige for rekruttering av utenlandsk arbeidskraft spesielt. Rekrutteringer er noe av det vanskeligste og viktigste en virksomhet gjør. Denne utgaven av PAMA vil i all tydelighet vise at for å unngå kompetansebrist nå og i fremtiden trengs en gjennomarbeidet plan. God lesning. Stein Andrè Haugerud Direktør i Proffice Norge At utenlandsk arbeidskraft er en nødvendig ressurs, er et faktum. Dette er PAMA Står for Proffice Arbeidsmarkedsanalyse, og er en rapport som kommer ut to ganger i året. Omfattende, todelt spørreundersøkelse blant bedriftsledere og arbeidstakere om arbeidsrelaterte temaer. Se for tidligere rapporter og temaer. Om undersøkelsen Undersøkelsen er landsrepresentativ og utført av Respons Analyse AS, på oppdrag for Proffice, i april og mai ledere og 1029 arbeidstakere uten lederstilling deltok. Hovedtemaet denne gangen er den norske kompetansebristen: Hvordan forbereder ledere seg på denne? Er søreuropeiske arbeidsinnvandrere løsningen? Er ledere flinke nok til å utnytte den eksisterende kompetansen i virksomheten? Vi undersøker også hvor mange ansatte som har relevante jobber med tanke på utdanning, og hvor mange som angrer på utdanningen de i sin tid valgte. 2 PROFFICE

3 Den norske kompetansebristen Norges kompetansebehov er helt unikt i Europa. Der andre land sliter med arbeidsledighet, store underskudd i budsjettene og etter hvert også sosiale uroligheter, har Norge behov for arbeidsinnvandrere. Norske ledere er bekymret. Vårens PAMA-undersøkelse viser at hele 44 prosent av norske ledere er bekymret for at bedriften ikke vil få tilgang til ansatte med nok og riktig kompetanse de neste årene. Størst bekymring i offentlig sektor Det er noe større bekymring i offentlig sektor enn i privat sektor. Til gjengjeld er det innen olje og gass de aller største utfordringene ligger. Her er hele 58 prosent av lederne bekymret for intern kompetansebrist i egen virksomhet. Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice, har i flere år opplevd at behovet for spesifikke yrkesgrupper har vokst betraktelig, og forteller at utfordringene er voksende. - Norske virksomheter må ta kompetansebristen på alvor. Vi opplever å få bestillinger på over hundre ansatte av gangen, til en og samme virksomhet. Særlig er det mangel på ingeniører. Alle virksomheter bør reflektere over hvordan de kan dekke sine fremtidige kompetansebehov, og de bør begynne planleggingen i dag. I olje- og gassbransjen sier kun 14 prosent at det er uaktuelt å hente arbeidskraft fra utlandet. 58 prosent har allerede hentet folk fra utlandet. De fleste ledere bruker egne nettverk når de rekrutterer, mens 3 av 10 benytter bemannings- og rekrutteringsselskap. Husk de ansatte Undersøkelsen viser helt tydelig at kompetanseheving blant de som allerede er ansatte, er den mest ønskelige måten å løse kompetansebristen på. Haugerud er ikke overrasket. - I tider hvor det er vanskelig å få tak i ny og riktig kompetanse er det åpenbart enklere å vende blikket innover. De som allerede er ansatt kjenner bedriften, de kjenner organisasjonskulturen og de vet hva som er utfordringene i virksomheten. Dessuten, at arbeidsgiver invest erer i ansatte i form av kursing, etterutdanning og studiepermisjoner, kan også gi økt motivasjon og lojalitet til arbeidsplassen. Har ingen strategi Så mange som 1 av 3 ledere har ingen strategi for hvordan de skal løse bedriftens behov for nok ansatte med riktig kompetanse de neste årene. Vel halvparten, 54 prosent, har en strategi, mens den resterende andelen ikke vet. Trenger utenlandsk arbeidskraft 20 prosent av lederne har allerede aktivt hentet inn arbeidskraft fra utlandet, og 28 prosent har rekruttert arbeidsinnvandrere som allerede er i Norge. 10 prosent vurderer det. Hva går strategien ut på? Svar fra lederne som har en strategi for å unngå kompetansebrist i virksomheten. Flere svar mulig. Kompetanseheving av eksisterende ansatte i form av omskolering, kursing og videreutdanning Intensivere rekrutteringsarbeidet bl.a. ved å se på andre rekrutteringskanaler enn de vi benytter i dag Vurdere lønnsstruktur og bonusordninger for å få tak i riktig kompetanse 23 % 36 % 60 % Rekruttere fra utlandet Dyrke entreprenørskap og forretningsutvikling i egen bedrift (såkalt intraprenørskap) Internasjonal arbeidsutveksling i eget system Annet Vet ikke 17 % 15 % 11 % 9 % 3 % % PROFFICE 3

4 Kresne på utenlandsk arbeidskraft Stadig flere jobbsøkende søreuropeere kommer til Norge. Norge må fylle flere arbeidsplasser, men om spanjoler og grekere er løsningen er mer usikkert. Norge er en del av det frie europeiske markedet, og i kjølvannet av Eurokrisen øker arbeidsinnvandringen fra Sør-Europa til Norge. En arbeidsledighet på under 3 prosent virker forlokkende på arbeidssøkere som rømmer fra skremmende arbeidsledighetsstatistikker i sine respektive land. Norge i særstilling Norge er i en særegen situasjon, der næringslivsledere ikke bekymrer seg for jobbene sine, tvert imot bekymrer de seg for hvordan de i fremtiden skal greie å rekruttere nok kompetent arbeidskraft. At de må søke utenlands har de innfunnet seg med for lengst. Så er det ikke dermed svært så gunstig at arbeidslystne innvandrere nå strømmer til Norge på jakt etter jobb? Dette er ett av de sentrale spørsmålene vi har forsøkt å kartlegge i vårens PAMA: Hvordan ser norske bedriftsledere på den nye gruppen med arbeidsinnvandrere som nå kommer nordover. Er de en ressurs vi kan og bør benytte, eller ødelegger de den naturlige tilbud/etterspørsel-balansen i norsk næringsliv? Usikre ledere Undersøkelsen viser først og fremst at det er en god del usikkerhet blant norske ledere når det gjelder hva slags type kompetanse søreuropeerne besitter. 31 prosent tror kompetansen deres er nyttig for sin bedrift og bransje, og aller mest troen har ledere innen olje og gass; her tror over halvparten, 53 prosent, at kompetansen som nå kommer nordover er nyttig. Bransjer som er mer skeptiske er bank, forsikring og finans, samt handel. Her mener kun 24 prosent at søreuropeernes kompetanse kan være nyttig for deres bransje. Kvinnelige ledere er også mer skeptiske enn mannlige. Videre viser undersøkelsen at hele 38 prosent av lederne ikke tror at søreuropeernes kompetanse kan være til nytte, mens 31 prosent rett og slett ikke vet. - Tar jobbene våre Dersom lederne ser mer overordnet på søreuropeernes kompetanse, og ikke nødvendigvis kobler den til egen virksomhet, er optimismen langt større. Hele 64 prosent av lederne mener at søreuropeerne isolert sett representerer høykvalifisert arbeidskraft. 30 prosent mener derimot at søreuropeerne tar jobber fra utsatte norske arbeidstakere. Særlig unge ledere, mannlige ledere og ledere innen bygg- og anleggsbransjen, hevder dette. Innen helse-, sosial- og omsorgsyrker er det til gjengjeld kun 19 prosent som frykter dette. Spanjoler mest attraktive Proffice har også undersøkt hvordan norske ledere rangerer de søreuropeiske PIGS-landene (en betegnelse som blir brukt på de mest gjeldstyngede medlemslandene i eurosamarbeidet), i rekkefølgen de helst rekrutterer fra. Rekkefølgen ble som følger: 1. Spania 2. Portugal 3. Italia 4. Hellas Rekkefølgen er den samme uavhengig av ledernes kjønn, alder, sektor og bransje, med ett unntak: media. I denne bransjen deler Spania og Italia førsteplassen. 4 PROFFICE

5 Magefølelsen sier nei til grekere Det er ulike årsaker til at gresk arbeidskraft er den minst attraktive blant norske ledere. Den største gruppen på 27 prosent, mener det er minst sannsynlig at grekere besitter kompetansen som er riktig for bedriften. Innen olje og gass mener 58 prosent at dette er lite sannsynlig. Videre lar 25 prosent seg styre av magefølelsen når de velger bort grekere. 21 prosent tror det blir flest språklige utfordringer, mens 13 prosent tror at kulturkollisjonen blir størst skal de rekruttere herfra. Innen bank, finans og forsikring tror hele 32 prosent på en kulturkollisjon. Uenighet om statens rolle Uavhengig av om vi ønsker å benytte oss av arbeidskraften som kommer til Norge eller ikke, den kommer og vi er nødt til å forholde oss til den. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm er tydelig på at blakke søreuropeerne bør reise hjem. Hun mener det ikke er statens oppgave å forsyne norske bedrifter med søreuropeere på jobbjakt, til tross for at Norge vil mangle arbeidstakere i løpet av kort tid, i følge NAV. Videre mener Bjurstrøm at bedrifter som trenger arbeidskraft selv er gode til å rekruttere, og at staten ikke kan være en formidler mellom spansk arbeidsliv og norske bedrifter. Organisasjonen Akademikerne er blant dem som på sin side mener at Norge trenger den kompetansen som nå kommer fra Sør-Europa, og ber derfor regjeringen lage en plan for arbeidsinnvandring av den høykvalifiserte arbeidskraften. Vårens PAMA-undersøkelse har tatt temperaturen blant norske ledere, for å se om de er enige med Bjurstrøm eller Akademikerne. Ingen forpliktelser 2 av 3 ledere mener at Norge ikke har noen forpliktelser overfor søreuropeere som kommer til Norge for å søke arbeid. Flere menn enn kvinner mener dette, og innen bygg og anlegg samt industri/produksjon mener 74 prosent at vi ikke har noen forpliktelser. Vil ha statlig innblanding Til tross for dette mener likevel 2 av 3 ledere at staten bør gjøre mer for å legge til rette for å integrere søreuropeere i norsk arbeidsliv, ikke minst innen yrker og fagområder der det er nødvendig med mer arbeidskraft. Her er ledere innen privat og offentlig sektor samstemte, og innen helse-, sosial- og omsorgstjenester mener hele 73 prosent at staten må legge mer til rette. Tallet er nesten like høyt innen undervisning og kunnskapsformidling. Mer skeptisk er bransjer som bank, finans og forsikring, samt olje og gass. Her er det henholdsvis 55 og 57 prosent som vil ha statlig tilrettelegging. Elendige på integrering Om vi løfter blikket og ser på integrering av arbeidsinnvandrere på mer generell basis, uavhengig av statlig innblanding, er norske ledere nokså enige om at vi er elendige på dette området. Kun 17 prosent mener vi er gode på integrering. Halvparten mener vi har for dårlig sosial og kulturell integrering, mens nesten like mange, 46 prosent, mener vi har for dårlig språkopplæring. Videre mener 62 prosent av lederne at Norge ikke har kapasiteten og toleransen som kreves til å ta hånd om søreuropeiske arbeidssøkende. De bør søke arbeid fra sitt hjemland, så de vet at de har jobb før de kommer. Økende arbeidsledighet i Sør-Europa Tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at arbeidsledigheten i Europa i mars lå på 10,9 prosent, og den er økende. Dette er det høyeste nivået på arbeidsledige på 15 år i Europa. Situasjonen er verst i Spania, der 24,1 prosent av arbeidsstyrken er arbeidløse. I Hellas er 21,7 prosent uten arbeid, mens ledigheten i Portugal er på 15,3 prosent. I Italia er tallet 9,8 prosent. Til sammenligning var arbeidsledigheten i Norge i april i år på 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Tall fra Skattedirektoratet viser at det i januar og februar i år ble skrevet ut dobbelt så mange skattekort til spanjoler i Norge som på samme tid i fjor. Kilde: Eurostat og Aftenposten Eurokrisen Eurokrisen, også kalt gjeldskrisen i Europa, viser til krisen som oppsto tidlig i 2010, på grunn av raskt voksende statsgjeld, og risikoen for at enkelte EU-medlemsstater ikke skulle greie å overholde betalingsbetingelsene. Dette gjaldt særlig Hellas, Portugal og Spania. Dette førte til en tillitskrise og økte renter på statsobligasjoner og kredittforsikringer, mellom disse medlemsstatene og de andre medlemsstatene i EU. Statenes voksende budsjettunderskudd og gjeld verden over, i tillegg til lavere kredittvurdering av enkelte EU-medlemsstater, bidro til uro i finansmarkedet. Kilde: Wikipedia PROFFICE 5

6 Er du den perfekte jobbsøker? Relevant jobberfaring og godt norsk språk er de viktigste egenskapene en jobbsøker må ha, i følge norske ledere. I enkelte bransjer er det dessuten viktig å være pen. I samtlige bransjer er det viktig at en potensiell ny medarbeider har relevant jobberfaring. Godt norsk språk er også viktig, med unntak av i olje- og gassbransjen. Her mener kun halvparten av lederne at dette er viktig. Aller viktigst å kunne snakke godt norsk er det innen handelsnæringen, samt innen bank, finans og forsikring. Høyere utdanning viktigere Proffice stilte de samme spørsmålene til norske ledere våren 2006, og det er lite som har forandret seg på seks år. Også den gang var relevant jobberfaring og språk viktigst, med høyere utdanning på tredjeplass. I 2006 var det imidlertid kun 46 prosent som mente at høyere utdanning var viktig i en ansettelsesprosess, mens det i dag er 66 prosent som mener dette er viktig. Særlig viktig er det innen bank, finans og forsikring, her er andelen 89 prosent. Offentlig sektor er også betydelig mer opptatt av dette enn privat sektor. Innen hotell-, restaurant- og serviceyrker mener kun 32 prosent at det er viktig med høyere utdanning. Også unge ledere under 35 år legger mindre vekt på dette når de ansetter. Pent utseende viktig i serviceyrker En annen synlig forskjell fra 2006 til i dag, er viktigheten av et pent utseende. Mens 9 prosent mente det var viktig i 2006, mener 14 prosent det samme i Flere menn enn kvinner vektlegger dette, og yngre ledere er også mer opptatt av dette enn sine eldre kolleger. Ser vi på de ulike bransjene svarer hele 3 av 10 ledere i hotell, restaurant og andre serviceyrker at et pent utseende er viktig. Nesten like mange innen handelsnæringen mener det er viktig. Ledere i små bedrifter er også mer opptatt av utseendet, enn ledere i store bedrifter. Hvor viktig er følgende forhold når du vurderer ansettelse til din bedrift? Andel i prosent som mener det er viktig : Relevant jobberfaring 90 % Godt, norsk språk 81 % Høyere utdanning 66 % Moderate lønnskrav Ordnede, ryddede familieforhold Etnisk kulturell bakgrunn 24 % 42 % 45 % Pent utseende Vestlig utseende 14 % 12 % % PROFFICE

7 Norske arbeidstakere: - Skulle valgt ingeniørutdanning Marit Stykket President i NITO Halvparten av norske arbeidstakere angrer på valg av utdanning, og flest ville valgt ingeniørutdanning hvis de fikk velge på nytt. Hele 17 prosent svarer at de ville valgt ingeniørutdanning hvis de skulle sette seg på skolebenken igjen. Blant menn er det 28 prosent som ville valgt ingeniør utdanning, mens kvinneandelen er på 8 prosent. På andreplass kommer økonomiutdanning med 9 prosent, på tredje håndverks utdanning med 8 prosent. Undersøkelsen viser at folk begrunner studievalget med interesse for fagfeltet, det store behovet for arbeidskraft innen dette feltet og muligheter for høyere lønn. President i Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon (NITO), Marit Stykket, synes tallene er gledelige. Samtidig skulle hun ønske at unge mennesker fikk den nødvendige innsikten i realfag på et tidligere tidspunkt, slik at de slapp å angre senere i livet. - Når vi vet at det er et behov for mange tusen ingeniører i Norge, er det klart at det er synd at så mange skulle ønske de valgte ingeniørutdanning. Det forteller meg at vi må gjøre noe med holdningene til realfagene blant unge mennesker. Stykket mener kompetansebristen i samfunnet som helhet ikke trenger å være så dramatisk hvis de riktige grepene gjøres fra myndighetenes side. Vil ha myndighetene på banen - Det viktigste for å få flere ingeniører ut i samfunnet er at vi umiddelbart får bukt med frafallet i ingeniørutdanningen. Utdanningen må synliggjøre kompetansen og kunnskapen vi trenger, og da trenger vi blant annet bedre utstyr på høyskolene og universitetene. Stykket er også opptatt av at myndighetene viser større fleksibilitet når det kommer til arbeidsinnvandring av høykompetent personell. - Regelverket må tilpasses det akutte behovet for kompetanse i Norge. Samtidig bør vi være mer proaktive i jakten på eksempelvis ingeniørkompetanse i utlandet. Dessuten ligger det enorme ressurser for både private og offentlige virksomheter, i kompetanseheving og intern organisasjonsutvikling, sier presidenten i ingeniørenes største fagorganisasjon. Stort uutnyttet potensial på norske arbeidsplasser En fjerdedel av norske arbeidstakere jobber med noe de ikke er utdannet til. Det er et betydelig potensial for å tette kompetansehull i det norske arbeidsmarkedet ved at den enkelte leder ser på de ressursene som finnes internt, sier Stein Andrè Haugerud i Proffice. PAMA viser at hele 31 prosent av de under 35 år ikke har relevant arbeid med tanke på utdannelsen. I privat sektor er tallet 30 prosent. - Det er nok sannsynlig at en del frivillig har valgt et arbeid som ikke er basert på utdannelsen, men tallet er uansett høyt og mange venter nok fortsatt på drømmejobben, sier Stein Andrè Haugerud, som er direktør i Proffice Norge. - Lederne mangler kompetanse Mer dramatisk er det imidlertid at PAMA også viser at 4 av 10 ansatte ikke synes deres leder har evne til å håndtere ressurs- og kompetanse utfordringene i virksomheten. Manglende evne til å utnytte den ressursen som finnes internt peker seg ut som det største problemet med norske lederes evne til å takle de særnorske utfordringene. Hele 60 prosent av de utilfredse ansatte mener lederne ikke strekker til på dette feltet. Svært mange svarer også at forbedringspotensialet er stort når det kommer til rekrutteringsprosesser. 34 prosent mener arbeidsmengden er for stor, og at lederne ikke evner å rekruttere det nødvendige personalet. PAMA viser også at nesten halvparten av norske arbeidstakere mener de utfører oppgaver de er overkvalifisert til. Spesielt unge arbeidstakere hevder dette, og hele 61 prosent av de under 35 år mener arbeidshverdagen burde sett annerledes ut når det kommer til oppgavene som utføres. - Ta kompetansebristen på alvor Haugerud tror feil bruk av riktig kompetanse er mer utbredt enn norske ledere tror. - I Proffice har vi konsentrert oss om å finne riktig kompetanse til riktig sted. Når vi bistår virksomheter med å dekke kompetansebehovet ser vi til tider at ressursene finnes internt. PAMA bekrefter dette inntrykket, og forteller oss at bedrifter bør jobbe mer med strategier for kompetanse i virksomhetene, avslutter Haugerud. PROFFICE 7

8 Grønne jobber i vinden 1 av 5 norske ledere sier at bedriften skal rekruttere medarbeidere med miljøfaglig kompetanse i løpet av de neste par årene. Det gjelder både i offentlig og privat sektor. Ser vi på bransjeresultatene, er det særlig to bransjer som skiller seg ut. Det viser Proffice sin undersøkelse blant 1600 bedriftsledere. Hele 41 prosent av lederne i olje- og gassbransjen vil rekruttere grønne medarbeidere i nær fremtid. 35 prosent i bygg- og anleggsbransjen sier dette er aktuelt. Til sammenligning svarer kun 14 prosent innen IT, teknologi og telekom det samme. - At såpass mange vil rekruttere medarbeidere med miljøfaglig kompetanse, gjenspeiler det vi opplever hos våre kunder, nemlig et økt miljøengasjement, ofte som en del av bedriftens samfunnsansvar, sier Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice. Proffice Green Jobs Som et svar på virksomheters økte miljøbevissthet, lanseres nå Proffice Green Jobs, som skal sette arbeidstakere med miljøfaglig kompetanse i kontakt med bedrifter som har behov for deres kunnskap. Konkurransefortrinn Undersøkelsen kartlegger også hva som er årsaken til at bedriftene vil rekruttere medarbeidere med denne type kompetanse. 45 prosent svarer at bedriftens strategi for samfunnsansvar krever det, mens 32 prosent mener det vil gi bedriften et konkurransefortrinn. Særlig i privat sektor er dette viktig; her mener 41 prosent at de rekrutterer grønne medarbeidere nettopp på grunn konkurransefortrinnet. Privat sektor mener også i stor grad at en slik satsing vil bidra til å øke inntjeningen og kutte kostnader for bedriften. Tabellen viser hva slags miljøfaglig kompetanse bedriftene trenger de neste 1-2 årene. Mulighet for flere svar. HMS 58 % Miljøplanlegging Sertifiseringer (ISO, BREEAM, EMEAS) Energiforvaltning 30 % 27 % 24 % Forurensing/miljøkonsekvensanalyse Avfallshåndtering 20 % 19 % Klimatilpassing 15 % Livssyklusanalyser (LCA) Carbon Footprint Analysis (CFA) Annet 10 % 4 % 9 % % Proffice er et av Nordens største spesialistselskaper innen bemanning, med over ansatte. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter å finne løsninger for utvikling. Vi tilbyr tjenester innen Personalutleie, Rekruttering & Omstilling. Vår kontinuerlige streben etter å forbedre og effektivisere virksomheten har gitt oss en unik posisjon i Norden. I dag er vi utrolig stolte over at noen får ny jobb gjennom oss hvert fjerde minutt. Vi i Proffice er fullt klar over hvor mye en velfungerende arbeidssituasjon betyr for mennesker, arbeidsgivere og samfunnet som helhet. Proffice sine kunder finnes blant private og offentlige bedrifter og organisasjoner. Proffice har over 100 kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Profficeaksjen er notert på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Mid Cap. Proffice er spesialisert innen en rekke områder som for eksempel Aviation, Engineering, Bygg & anlegg, Helse & omsorg, Industri & logistikk, IT, Økonomi, Kontor & administrasjon, Kundeservice og Media, informasjon & kommunikasjon vers 1

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Proffice Arbeids Markeds Analyse

Proffice Arbeids Markeds Analyse PAMA Rapport 13 Mai 2011 Proffice Arbeids Markeds Analyse 2 200 bedriftsledere og arbeidstakere om: Feilansettelser: Stort forbedringspotensial i norsk næringsliv Rekrutteringskanaler: Tradisjonelle vs.

Detaljer

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni 2013 2100 bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Ung og lovende vs. for gammel. Gravides status som arbeidsressurs. Grønne jobber fortsatt attraktivt.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Ung og lovende vs. for gammel. Gravides status som arbeidsressurs. Grønne jobber fortsatt attraktivt. PAMA Rapport 20 November 2014 Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse 2500 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Ung og lovende vs. for gammel. Gravides status som arbeidsressurs. Grønne jobber fortsatt

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 16 November 2012 2400 bedriftsledere og arbeidstakere om: Unges holdninger og arbeidsmoral i et marked med lav ledighet Hvorfor antall unge på trygd i Norge

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse. Innvandrere i arbeidslivet Eldrebølgen Møtekultur anno 2010. Rapport 12 Desember 2010

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse. Innvandrere i arbeidslivet Eldrebølgen Møtekultur anno 2010. Rapport 12 Desember 2010 PAMA Rapport 12 Desember 2010 Proffice Arbeids Markeds Analyse 2 200 bedriftsledere og arbeidstakere om: Innvandrere i arbeidslivet Eldrebølgen Møtekultur anno 2010 Respons Analyse har høsten 2010 gjennomført

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Proffice på 30 sekunder

Proffice på 30 sekunder OM OSS 1 Proffice på 30 sekunder Hvem er vi? En av Nordens største bedrifter innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Hva er vi stolte over? At hvert 4. minutt får noen en jobb via oss. Vårt kundeløfte

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om: Rapport 18 Desember 2013

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om: Rapport 18 Desember 2013 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 18 Desember 2013 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om: Den digitale jobbhverdagens utfordringer Gift med jobben I dag har 8 av 10 nordmenn en mobiltelefon

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 21 November 2015 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse 2100 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Arbeidsmarkedet i en usikker hverdag Ledere og om fremtidsutsiktene Oppsigelser, rekruttering

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse PAMA Rapport 10 November 2009 Proffice Arbeids Markeds Analyse 2400 norske bedriftsledere og arbeidstakere om: Midlertidige ansettelser versus faste; utfordringer og muligheter Viktigheten av at norsk

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse Rapport 9 Mai 2009 PAMA TM Proffice Arbeids Markeds Analyse Norske bedriftsledere om hvordan nedbemanning og nedgangstider påvirker egen psyke, arbeidsmiljø, ansatte og lederstil på godt og vondt. Norske

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi?

NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi? NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi? «HVA ER SITUASJONEN..?» Side 2 YRKESFREKVENS. INTERNASJONAL SAMMENLIGNING. 16 ÅR 64 ÅR. BEGGE KJØNN Side 3 Per 1.1 2014 er det i Rogaland

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet

Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Fremtidsbilde på kompetansebehov i arbeidslivet Utvikling de siste årene Sterk oppgangsperiode fra våren 2004 til høsten 2008, sterkt fallende ledighet September 2008: «Finanskrise» Bråbrems i arbeidsmarkedet,

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011 NAV EURES Rekruttering fra utlandet Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/12 FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget 1. i sammenlikning 2. Doble underskudd

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Aktuell kommentar. Arbeidsinnvandring og lønn. Nr. 5 2013. Politikk og analyse. Einar W. Nordbø

Aktuell kommentar. Arbeidsinnvandring og lønn. Nr. 5 2013. Politikk og analyse. Einar W. Nordbø Nr. Aktuell kommentar Politikk og analyse Arbeidsinnvandring og lønn Einar W. Nordbø *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank 99 99

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Den vanskelige likevekten Årsaker til lønnsforskjeller Likestillingsdebatten

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Den vanskelige likevekten Årsaker til lønnsforskjeller Likestillingsdebatten PAMA Rapport 11 Juni 2010 Proffice Arbeids Markeds Analyse 2500 bedriftsledere og arbeidstakere om: Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet Den vanskelige likevekten Årsaker til lønnsforskjeller Likestillingsdebatten

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2011

Bemanningsbarometeret 2011 Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 211 Bemanningsbransjens årsstatistikk i samarbeid med Et krevende år men ingen krise På tross av mye uro knyttet til vikarbyrådirektivet og enkeltvirksomheters brudd

Detaljer

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R

GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R GLOBAL FUTURE > T A L E N T E R - M A N G F O L D - F O R B I L D E R HVA ER GLOBAL FUTURE? TALENTMOBILISERING AV INNVANDRERE MED HØYERE UTDANNELSE Global Future er et prosjekt som skal kvalifisere mennesker

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. Jobbskifte 2012 RAPPORT BASERT PÅ RESULTATENE FRA MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. LØNN FORTSATT DET VIKTIGSTE NÅR NORDMENN SØKER NY JOBB I Manpower Worklife stilles regelmessig

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden. Fafo Østforum 30. september 2010

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden. Fafo Østforum 30. september 2010 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Fafo Østforum 30. september 2010 Lov og regelverk i Norge Ny utleningslov i 2008 gjelder fra 2010 Arbeidsinnvandring fra tredjeland: Generelt

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Island - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd

HORDALAND PÅ BØRS. Johannes D. Neteland Styreleder Bergen Næringsråd HORDALAND PÅ BØRS Johannes D. Neteland Styreleder BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 MEDLEMMER FRA ALLE BRANSJER I BERGENSREGIONEN Næringspolitikk setter dagsorden Møteplass Viktigste møtearena mellom næringsliv,

Detaljer

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen. Rolf K. Andersen. Anne Mette Ødegård Fafo

Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen. Rolf K. Andersen. Anne Mette Ødegård Fafo Østeuropeisk arbeidskraft i norske bedrifter: Hva er situasjonen fem år etter EU-utvidelsen Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård Fafo Tema Presentere hovedfunn fra en ny undersøkelse om norske bedrifters

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Fremmedkapital, hvordan påvirker makroøkonomien fremmedkapitalmarkedet. Paul Carsten Holst 12. September 2012 Narvik

Fremmedkapital, hvordan påvirker makroøkonomien fremmedkapitalmarkedet. Paul Carsten Holst 12. September 2012 Narvik Fremmedkapital, hvordan påvirker makroøkonomien fremmedkapitalmarkedet Paul Carsten Holst 12. September 2012 Narvik Agenda Utsiktene for internasjonal økonomi Annerledeslandet Norge Hva skjer i de norske

Detaljer

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet

Vestlandsundersøkelse 2015. Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Vestlandsundersøkelse 2015 Et samarbeid mellom Næringsforeningene på Vestlandet Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen

Detaljer

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland

REKRUTTERING OG ASFALTBRANSJEN. Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland REKRUTTERING OG OPPLÆRING I ASFALTBRANSJEN Asfaltdagen 29.01.2015 Trude Gylland 2 YRKESFAG UNDER PRESS GJELDER OGSÅ ASFALTFAGET DAGENS NÆRINGSLIV 25. NOVEMBER 2014 Yrkesfag under press Kunnskapsministeren

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Arbeidsglede smitter

Arbeidsglede smitter Arbeidsglede smitter Norge fortjener et positivt syn på arbeidslivet og næringslivet Jobben vår er for de aller fleste en kilde til glede og energi, ikke bare et sted hvor vi hever lønn. Vi i Hovedorganisasjonen

Detaljer

Jeg skal prøve å snakke

Jeg skal prøve å snakke Jeg skal prøve å snakke Litt om arbeidsmarkedet, utviklingstrekk og mulige konsekvenser. Litt om Fellesforbundet, myndigheter og rammeforhold. Litt om lærlinger. Jeg håper vi kan ha dialog de neste 30

Detaljer

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015

Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 EPSI Rating om Bemannings- og rekrutteringsbransjen 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse

Detaljer

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok?

Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? Norsk ingeniørutdanning holder mål er det godt nok? NITOs kommentarer til INGEVA Marit Stykket President NITO 1 Kort om NITO Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer Representerer ingeniører

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer