Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse"

Transkript

1 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil gjøre størst skade for norsk arbeidsliv. Hvilke politiske temaområder som engasjerer oss mest. Partiledernes popularitet - og viktighet. Holdninger til konkrete politiske saker. Respons Analyse AS har våren 2013 gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse på oppdrag av rekrutterings- og bemanningsselskapet Proffice.

2 Det viktige valget Stortingsvalget avholdes i år 9. september, og i et valgår var det naturlig å la hovedtema i PAMA omhandle forventninger til dette, samt hvilke konsekvenser et stortingsvalg kan ha for ulike sider av norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk. En av de absolutt største utgiftene til det norske velferdssystemet er knyttet til de som av en eller annen grunn befinner seg utenfor arbeidslivet. Samtidig er skatteinntektene fra arbeid statens største inntektskilde. Dette gjør at arbeidslivspolitikken har betydning for alle politikkområder. Årets storingsvalg blir spennende, og mye tyder på at borgerlig side kan gjøre et godt valg. Det viser også vår undersøkelse. Dersom norske ledere alene utgjorde demokratiet kunne vi allerede nå si at vi får en ny regjering i høst. For hele 6 av 10 norske ledere ønsker regjeringsskifte. At en stor andel norske ledere ville stemt Høyre om det var valg i dag, er ikke spesielt oppsiktsvekkende. Det som derimot er interessant, er hvordan nettopp disse lederne ser på det å ha med FrP i regjering. Nesten halvparten er negative til en regjering med FrP. Til tross for dette er det regjeringskonstellasjonen Høyre+FrP som står sterkest blant de borgerlige velgerne. Uansett hvilken regjeringskonstellasjon vi får etter høstens valg håper vi det blir en handlingskraftig regjering som vil arbeide for å trygge dagens arbeidsplasser, men også skape rom for nye. I likhet med lederne i undersøkelsen, som også er våre oppdragsgivere, håper vi at det satses mer på skole, forskning og utdanning for å gjøre norsk næringsliv så konkurransedyktig som mulig. Vi har også et ønske til vår kommende regjering om at det må bli enda enklere å skape arbeidsplasser. Fra vårens undersøkelse vet vi at svært mange ledere og ansatte går Stein Andrè Haugerud Direktør i Proffice Norge med gründerdrømmer, men at kun en brøkdel realiserer drømmen. Med en næringslivspolitikk som i større grad enn i dag vil støtte småbedrifter rundt omkring i landet, håper vi at enda flere våger å tro på sine gode ideer, og gjøre business ut av dem. Vi har også spurt norske ledere om hva de selv mener skal til for at de skal bli mer konkurransedyktige og øke sin verdiskaping. Tiltakene som flest stiller seg bak er ønske om færre byråkratiske prosesser, mindre omfattende regelverk samt færre og lavere særnorske skatter og avgifter. 1 av 5 ledere ønsker dessuten å kunne øke bruken av midlertidig ansatte. Det finnes svært mange utfordringer for en ny regjering å ta tak i, og med våre halvårlige PAMA-undersøkelser vil vi også fremover fordype oss i flere av disse. Men for nå: god lesning og godt valg! Dette er PAMA Står for Proffice Arbeidsmarkedsanalyse, og er en rapport som kommer ut to ganger i året. Omfattende, todelt spørreundersøkelse blant bedriftsledere og arbeidstakere om arbeidsrelaterte temaer. Se for tidligere rapporter og temaer. Om undersøkelsen Undersøkelsen er landsrepresentativ og utført av Respons Analyse AS, på oppdrag for Proffice, i april og mai ledere og 1013 arbeidstakere uten lederstilling deltok. Hovedtemaet denne gangen er forventninger til stortingsvalget i 2013; hvilke parti det sympatiseres med, hvilke som er uønsket i regjering, samt hvilke temaområder som engasjerer mest. Her er det store bransjeforskjeller. Lederne triller også terning for dagens rødgrønne regjering. Vi kartlegger holdninger til blant annet nivåinndeling i skolen, dagens arbeidsmiljølov, likelønnspolitikk og kvinner i lederroller. Vi ser også på hvilke partiledere som er mest populære blant arbeidstakere uten lederstilling, og i hvilken grad partilederen påvirker hva man stemmer. Et annet tema vi undersøker er gründerdrømmer hos både ledere og arbeidstakere. 2 PROFFICE

3 Ledere vil ha regjeringsskifte Den rødgrønne regjeringen sitter ikke trygt hvis norske ledere får bestemme. Vårens PAMAundersøkelse viser at hele 6 av 10 ledere ønsker et regjeringsskifte. Ønsket er størst i privat sektor, der 67 prosent ønsker et skifte, mot 43 prosent i offentlig sektor. Det er flest mannlige ledere som vil ha ny regjering, 66 prosent menn kontra 46 prosent kvinner. Det er også store bransjemessige forskjeller: 86 prosent innen segmentet bank, finans og forsikring ønsker et regjeringsskifte. Det er dobbelt så mange som innen undervisning og kunnskapsformidling. Lunkne til dagens regjering Når lederne i undersøkelsen ble bedt om å gi terningkast til dagens rødgrønne regjering, var det kun 1 prosent som ga full pott, terningkast prosent trillet terningkast 4, mens 24 prosent ga terningkast 3. Gjennomsnittskastet ligger på 3,2. Ledere innen undervisning og kunnskapsformidling er mest fornøyd med den sittende regjeringen, mens ledere innen bank, finans og forsikring samt olje og gass er minst fornøyde. Geografisk sett er trønderne mest tilfredse med dagens regjering, mens misnøyen er størst på Nordvestlandet. Dersom det var stortingsvalg i dag, hvilket parti hadde du stemt på? Svar fra 1100 ledere. Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Vet ikke Venstre Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Annet parti Kristelig Folkeparti Ville ikke stemt Ønsker ikke å svare Hadde stemt blankt 39% 2 11% 5% 4% 3% 3% 1% 0% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% PROFFICE 3

4 Høyrebølge blant norske ledere Ved en situasjon der vi får flertallsregjering, ønsker hele 2 av 3 ledere alternativet blått+sentrum. 4 av 10 ledere svarer at de ville stemt Høyre dersom det var stortingsvalg i dag. Høyre står fjellstøtt hos ledere innen bank, finans og forsikring, hvor hele 72 prosent oppgir at de ville stemt Høyre. Innen sektoren undervisning og kunnskapsformidling ønsker derimot 51 prosent en regjering bestående av Ap+Sp+SV, mens det i mediebransjen er 41 prosent som foretrekker en Høyre+KrF+Venstre-regjering. Små bedrifter har et særlig sterkt ønske om regjeringsskifte. I bedrifter med færre enn 11 ansatte ønsker hele 73 prosent en blå+sentrumsregjering. FrP og SV lite ønsket Kun 1 av 10 ledere stemmer FrP. Bransjemessig står FrP sterkest innen bygg og anlegg, samt hotell, restaurant og andre serviceyrker. På spørsmål om hvilket eller hvilke parti som vil gjøre størst skade for norsk arbeidsliv hvis de havner i regjering etter dette valget, svarer 45 prosent av lederne SV, og 40 prosent FrP. 54 prosent av de mannlige lederne mener SV vil gjøre størst skade, mens 50 prosent kvinner mener det samme om FrP. Hele 46 prosent av lederne som stemmer Høyre ønsker i liten grad en regjering der FrP er med. FrP og SV er også lite populære regjeringspartialternativer for ansatte uten lederstilling. Så mange som 4 av 10 yrkesaktive vil absolutt ikke ha FrP med i regjering, og 23 prosent svarer det samme om SV. Stor fremtidstro 76 prosent av lederne som stemmer Høyre, har tro på at et regjeringsskifte vil føre til endring i arbeidslivspolitikken. Til sammenligning deler bare 48 prosent av Sp-velgerne denne troen. Derimot har bare halvparten av alle de spurte lederne tro på at et skifte vil påvirke deres vilkår for å skape vekst på egen arbeidsplass. Eldre ledere over 55 år er mest skeptiske til dette. Når det gjelder troen på fremtiden for norsk økonomi, er lederne derimot svært optimistiske. Hele 89 prosent tror på en fortsatt oppgang, men mange er samtidig innstilt på at det fort kan snu. Undersøkelsen viser også at Høyre- og Ap-velgere er mest optimistiske (henholdsvis 93 og 91 prosent), mens Sp-velgerne er minst optimistiske med sine 79 prosent. Hvilket eller hvilke partier vil gjøre størst skade for norsk arbeidsliv hvis de havner i regjering etter dette valget? Svar fra 1096 ledere. 50% 45% 40% 35% 45% 40% 30% 25% 26% 20% 1 10% 13% 1 10% 5% 0% SV FrP Sp Ap Venstre KrF Vet ikke / Ingen formening Høyre 3% Ingen 4 PROFFICE

5 Sats mer på forskning og utdanning Både ledere og ansatte uten lederansvar er enige om at skole- og helsepolitikk betyr mest når de skal avgi stemme. Det viser tallene fra vårens PAMA-undersøkelse. Skole, utdanning og forskning er områdene lederne er aller mest opptatt av. På delt andreplass følger økonomi, skatt og finans, samt eldre, helse og omsorg. Skole- og helsepolitikk er på topp også blant ansatte som ikke har lederstillinger. For denne gruppen er imidlertid eldre, helse og omsorg og samferdsel viktigere enn økonomi, skatt og finans. Industri og produksjon, samt IT, teknologi og telekom er bransjene som setter arbeids- og næringsliv høyt når de går til valgurnene. FrP-velgerne skiller seg ut ved å være aller mest opptatt av innvandring og integrering, mens SV-velgerne bryr seg mest om klima og miljøspørsmål. Skole, utdanning og forskning er på topp for både Høyre og Venstre-velgere. Hvilke temaområder er du personlig mest opptatt av, og dermed med på å bidra til hva du stemmer? Svar fra 1013 ansatte uten lederstilling. Skole, utdanning og forskning Eldre, helse og omsorg Samferdsel Økonomi, skatt og finans Innvandring og integrering Arbeids- og næringsliv Barn, familie og likestilling Lov og rett/kriminalitet og justis Klima og miljø Kommune, forvaltning og lokalpolitikk Olje og energi Kultur og idrett Landbruk, skog og fiske Utenriks og forsvar Annet område For nivådeling i skolen 46% 46% 3 30% 24% 20% 19% 18% 6% 5% Hele 96 prosent av lederne er enige i at det må satses mer på utdanning og forskning for å gi Norge økt konkurransekraft. Lederne er ikke alene om å mene dette; de får støtte fra hele 93 prosent av de yrkesaktive uten lederansvar. 3 av 4 ledere vil nivådele elevene i skolen. Her skiller imidlertid de ulike yrkesgruppene seg fra hverandre: mens 91 prosent innen bank, finans og forsikring vil nivådele, er det bare 56 prosent innen undervisning og kunnskapsformidling som vil det samme. De partipolitiske skillene er også tydelige på dette området. 88 prosent av lederne som stemmer Høyre ønsker en nivådeling i skolen, mot bare 34 prosent av lederne som stemmer SV. Arbeidsmiljøloven må endres Så mange som 3 av 4 ledere vil endre arbeidsmiljøloven, slik at den tilpasser seg arbeidslivet slik det faktisk er og slik at færre lovbrudd blir begått. Hele 84 prosent innen 0% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% bank, finans og forsikring samt hotell, restaurant og andre serviceyrker mener at loven må endres. Synspunktet står sterkest hos små bedrifter. 79 prosent i bedrifter med under 11 ansatte ønsker lovendringer, mot 69 prosent i bedrifter med over 250 ansatte. Splittet om formuesskatt 47 prosent av lederne ønsker en nedtrapping av formuesskatten. Dette er viktigere for menn enn for kvinner; 52 prosent menn mot 35 prosent kvinner ønsker en endring av dagens skattesystem. Mindre formuesskatt er viktigere for ledere i privat enn i offentlig sektor, ifølge Proffice-undersøkelsen. I tillegg er lederne opptatt av at regjeringen jobber for å få ned arbeidsledighetstallene. Hele 90 prosent innen handel, samt undervisning og kunnskapsformidling, mener dette er viktig, mot 74 prosent innen bank, finans og forsikring, samt media. PROFFICE 5

6 FrP-ere velger Erna foran Siv Et flertall av ansatte uten lederstilling som stemmer FrP, har større respekt for Erna Solberg enn Siv Jensen. Mens 34 prosent av FrP-velgerne oppgir at de har størst respekt for lederen av partiet de stemmer på, sier overraskende 37 prosent at de setter Erna Solberg høyest. Blant alle de spurte kommer Erna Solberg og Jens Stoltenberg like godt ut av undersøkelsen; de får begge 34 prosent av de totale stemmene. Partilederens omdømme avgjør 55 prosent av de ansatte som ble spurt, mener at partilederens omdømme påvirker hvorvidt de ender med å gi partiet sin stemme, eller ikke. Dette er ikke gode nyheter for Liv Signe Navarsete og Senterpartiet. I følge undersøkelsen svarer nemlig hele 47 prosent av Senterpartiets velgere at de har aller størst respekt for Jens Stoltenberg, mens kun 12 prosent respekterer Navarsete mest. Venstre-velgere respekterer Erna Også blant Venstre-velgerne kommer det frem at det ikke er deres egen partileder som nyter størst anseelse. På spørsmålet om hvilken partileder de respekterer mest, svarer 34 prosent av Venstre-velgerne Erna Solberg. 29 prosent velger Jens Stoltenberg, mens bare 20 prosent holder en knapp på Trine Skei Grande. Ønsket av ledere Ved en situasjon hvor vi får en mindretallsregjering, ser det lysere ut for Siv Jensen. I hvert fall om norske ledere får bestemme. Høyre og FrP er i følge undersøkelsen nemlig den mest populære regjeringskonstellasjonen ved en (Kilde: mindretallsregjering, ønsket av 3 av 10 ledere. Dobbelt så mange menn som kvinner i lederstillinger foretrekker denne løsningen; 36 prosent menn mot 18 prosent kvinner. Totalt sett stemmer 65 prosent av lederne for en blågrønn mindretallsregjering, mens 35 prosent helst ser at de rødgrønne blir sittende nok en regjeringsperiode. Hvem av følgende partiledere har du størst respekt for? Svar fra 1012 ansatte uten lederstilling. Jens Stoltenberg Erna Solberg Har ikke respekt for noen partileder Siv Jensen Knut Arild Hareide Trine Skei Grande Annen partileder Audun Lysbakken Liv Signe Navarsete 34% 34% 13% 6% 3% 1% 1% 0% 5% 10% 20% 25% 30% 35% 40% 6 PROFFICE

7 Ledere har gründerdrømmer Hele 2 av 3 ledere har drømt om å starte egen virksomhet. Det viser tall fra vårens Proffice-undersøkelse. Det er langt flere ledere som går med slike drømmer, enn dem som ikke er i lederposisjoner. Blant ikke-ledere er det til sammenligning 49 prosent som har drømt om å starte egen bedrift, mens bare 9 prosent har gjort alvor av tanken. Også mange av lederne lar det bli med drømmen. Bare 28 prosent av de spurte svarer at de faktisk har startet for seg selv, og kun 5 prosent har konkrete planer om å gjøre det. Mange mener det krever for mye og er for vanskelig å etablere egen virksomhet. Mer gründervennlig politikk Undersøkelsen viser at norske ledere er soleklare på at vi trenger en mer oppstartsvennlig næringslivspolitikk. Hele 90 prosent av norske ledere svarer bekreftende på at Norge trenger en politikk som i større grad enn i dag støtter småbedrifter og gründere. Dette er sterke tall som må tas på alvor, uavhengig av partipolitisk ståsted. I en tid hvor Europa er i økonomisk krise, er det essensielt at vi i Norge legger til rette for innovasjon og entreprenørskap som kan skape nye arbeidsplasser for fremtiden. Å tilrettelegge for et mer fleksibelt arbeidsliv, blant annet ved økt adgang til midlertidige ansettelser, vil styrke både arbeidstakernes og bedriftenes muligheter, mener Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice. Færre byråkratiske prosesser og mindre omfattende regelverk er det tiltaket flest ledere har tro på for å bli mer konkurransedyktige, og for å øke verdiskapingen i bedriften. Færre og lavere særnorske skatter og avgifter er også et ønske blant 36 prosent av de spurte. Med utgangspunkt i dagens situasjon, hvilke av følgende tiltak vil kunne gjøre din arbeidsplass enda mer konkurransedyktig og bidra til økt verdiskaping? Svar fra 1097 ledere. Færre byråkratiske prosesser Mindre omfattende regelverk Færre og lavere særnorske skatter og avgifter Å kunne øke bruken av midlertidig ansatte / lettere tilgang til midlertidig ansatte Å kunne øke bruken av overtid / mer fleksibel bruk av overtid Ingen av disse Annet 51% 3 36% 19% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% PROFFICE 7

8 Ikke viktig å kjempe for kvinnelige ledere Under halvparten av mannlige ledere mener det er viktig at en regjering jobber for flere kvinner i ledende stillinger. Selv om norske kvinner jevnt over har høyere utdanningsnivå enn menn, er de fortsatt underrepresentert i lederroller. Likevel mener kun 45 prosent av mannlige ledere det er viktig at regjeringen jobber for flere kvinner i ledende stillinger. Til gjengjeld mener 78 prosent kvinnelige ledere det samme. Det er klare forskjeller fra bransje til bransje: Innen helse, sosial og omsorgstjenester ser 71 prosent det som viktig at regjeringen jobber for å øke kvinneandelen i lederposisjoner, mens bare 40 prosent som jobber med bank, finans og forsikring regner dette som viktig. Den samme tendensen går igjen hos de spurte som ikke har ledende stillinger, kun 4 av 10 yrkesaktive menn mot 7 av 10 kvinner mener regjeringen bør jobbe for å få flere kvinner i lederroller. Støtter opp om likelønnspolitikk Likelønnspolitikk er viktig for 77 prosent av lederne i den store PAMA-undersøkelsen. Også her er det kvinnene selv som synes dette er viktigst; 91 prosent kvinnelige ledere mot 71 prosent av de mannlige svarer at det er viktig at regjeringen jobber for bedre likelønnspolitikk. Debatten om likelønn er kompleks. Ett av virkemidlene for å tette lønnsgapet mellom kjønnene er å tilrettelegge for at det er mulig å jobbe fulltid for de som ønsker det. Slik er det ikke for mange i såkalte «kvinneyrker» i dag. Her ligger det et delt ansvar mellom politikere og arbeidsgivere, mener Stein Andrè Haugerud, direktør i Proffice. Flere kvinnelige ledere En lederundersøkelse fra Administrativt forskerforbund ved Norges Handelshøyskole (AFF) viser at andelen kvinnelige ledere i 2011 var oppe i 31,5 prosent. Det er en økning på nesten 11 prosentpoeng fra 2001, da kvinneandelen lå på 20,9 prosent. På vei mot likelønn? Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn har minket betraktelig fra 2011 til I 2012 tjente kvinner 86,5 prosent så mye som menn. Året før tjente kvinner 85,3 prosent av menns lønn. (Kilde: frifagbevegelse.no) Proffice er et av Nordens største spesialistselskaper innen bemanning, med over ansatte. Med engasjement og lydhørhet hjelper vi mennesker og bedrifter å finne løsninger for utvikling. Vi tilbyr tjenester innen Personalutleie, Rekruttering & Omstilling. Vår kontinuerlige streben etter å forbedre og effektivisere virksomheten har gitt oss en unik posisjon i Norden. I dag er vi utrolig stolte over at noen får ny jobb gjennom oss hvert fjerde minutt. Vi i Proffice er fullt klar over hvor mye en velfungerende arbeidssituasjon betyr for mennesker, arbeids givere og samfunnet som helhet. Proffice sine kunder finnes blant private og offentlige bedrifter og organisasjoner. Proffice har over 100 kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Profficeaksjen er notert på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Mid Cap. Proffice er spesialisert innen en rekke områder som for eksempel Aviation, Engineering, Bygg & anlegg, Helse & omsorg, Industri & logistikk, IT, Økonomi, Kontor & administrasjon, Kundeservice og Media, informasjon & kommunikasjon vers 1

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 15 Juni 2012 2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen. Kompetansebrist oppstår når virksomheter ikke klarer å utnytte og håndtere

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du?

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 4 2013. Hvem velger du? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 4 2013 Hvem velger du? Dinamo Dinamo Foto: Thomas Dinamo Foto: Ekström Thomas Foto: Dinamo Ekström Thomas Ekström Foto: Dinamo Thomas Ekström Foto: Thomas

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer