PROTOKOLL. NHF Region SørVest Norges. Konstituerende Regionsting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. NHF Region SørVest Norges. Konstituerende Regionsting"

Transkript

1 Side 1 PROTOKOLL NHF Region SørVest Norges Konstituerende Regionsting Det konstituerende Regionsting ble arrangert mai 2004 på Maritim hotell, Flekkefjord.

2 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 SAK 1 - KONSTITUERING... 3 SAK 2 - GODKJENNE SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 3 - VALG AV FUNKSJONÆRER... 4 SAK 4 - ÅRSRAPPORTER A RAPPORT FRA STYRINGSGRUPPA... 6 SAK 5 - REGNSKAP... 6 SAK 6 - TILSETTE REVISOR STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL REVISOR FASTSETTELSE REVISORHONORAR... 6 SAK 7 - INNKOMNE FORSLAG OG SAKER FORSLAG TIL LOV FORSLAG TIL KAMPREGLEMENT... 8 SAK 8 - LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN... 8 SAK 9 - LANGTIDSBUDSJETT LANGTIDBUDSJETT SAK 10 - VALG A-C VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG D REPRESENTASJON SAK BESTEMME STED FOR NESTE REGIONSTING STYRINGSGRUPPAS INNSTILLING DELTAKER OVERSIKT... 17

3 Side 3 PROTOKOLL FRA NHF Region SørVest Norges konstituerende Regionsting Lørdag 8. mai og søndag 9. mai 2004 på Maritim Hotell, Flekkefjord SAK 1 - KONSTITUERING Åpning Regionstinget ble åpnet lørdag 8. mai klokken 17:00 av leder av Regionens styringsgruppe (RSVN-SG), Rolf Bjerkebo. Konstituering Styringsgruppas leder Rolf Bjerkebo ledet konstitueringen av Tinget. Ved registreringen var 55 stemmeberettigede representanter til stede. SAK 2 - GODKJENNE SAKLISTE OG FORRETNINGSORDEN Samtlige fullmakter var på forhånd kontrollert av administrasjonen. Den foreslåtte sakliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent.

4 Side 4 SAK 3 - VALG AV FUNKSJONÆRER Dirigenter : Henrik Lode, Nærbø IL Arild Olsnes, Sola HK Sekretariat : Marte Grødal, adm. Tove MacLeod, adm. Tellekorps : Tone Solbakken, Kristiansand IF Erling Lange, Stavanger IF Knut Arne Thorsdahl, IK Grane Red. komité : Nils Arne Henriksen, Øyestad IF Kåre Larsen, Flekkefjord HK Kenneth Olsen, Sola HK Underskrive protokollen : Kjell Isungset, MHI Håndball Rolf Bjerkebo, Haugaland HK REGIONES TILSTAND Styringsgruppas leder Rolf Bjerkebo åpnet sin tale med å ønske tingdelegater og gjester velkommen til Tinget, og ønsket spesielt velkommen til Forbundsstyremedlem Espen Karlsen og Flekkefjords ordfører Sigmund Kroslid. Han gikk først litt inn på historikken, fra Håndball-Norges regionalisering generelt og arbeidet innen vårt område spesielt, og nevnte spesielt det gode samarbeid gjennom mange år mellom Agder kretsene og Rogaland. Dette ledet ganske naturlig til en fusjon, - når så måtte skje. Arbeidet frem til dette konstituerende Regionsting i Styringsgruppa hadde gått overmåte godt, og lovet godt for fremtiden. Region SørVest blir landets nest største region, med en rekke store aktivitetssentra fra Arendalsområdet i øst, via Kristiansand og Stavanger til Haugalandet i nordvest, - med bare det siste området som geografisk sett ikke ligger sønnenfor Region Sør! Arbeidet i disse sonene er allerede godt og med videreutvikling bl.a. gjennom Veksthusaktiviteten vil nok RSVN befeste sin posisjon. Viktigheten av å få alle sonene aktivt med i RSVNs virke og styre og stell ble sterkt understreket, og at alle føler seg likeverdige, fra Søndeled til Sauda, vil være en viktig suksessfaktor for den nye regionen.

5 Bjerkebo nevnte videre at selv om den nye regionen er stor på aktivitet, så driver sammenslutningen billig! Til sammenligning har Øst Norge, som er større, Midt Norge, som er like stor og Sør Norge, som er mindre, alle en omsetning på Millioner kroner og årsverk, mens Region SørVest Norge får en omsetning på vel 6,5 Mill.Kr og 6,5 årsverk. Med andre ord får våre klubber mye aktivitet for hver krone! Han uttrykte på den annen side bekymring for ansatte situasjonen. Vi har i lengre tid drevet rovdrift på en del nøkkelpersoner og kan i lengden ikke basere oss på utstrakt bruk av ubetalt overtid. Dette blir en av de tyngre sakene det nye Region styret må ta fatt på. Side 5 Forbundsstyret medlem Espen Karlsen ønsket alle velkommen, og hilser fra den nye presidenten i NHF, Arne Modal. Han informerte tinget om at Tor Lian er valgt til ny president i EHF og at Norge har fått EM i 2008 for herrer. Han ønsker lykke til med regionaliseringen og presiserer viktigheten med at sone satsingen er viktig å ta tak i med en gang. Ordfører Sigmund Kroslid ønsket delegater og gjester velkommen til Flekkefjord. Han fortalte litt om Flekkefjord kommune og var glad for at Flekkefjord var Regionens geografiske midtpunkt. Han overrakte Flekkefjords vimpel til den nye Regionen.. SAK 4 - ÅRSRAPPORTER

6 Side 6 4.A RAPPORT FRA STYRINGSGRUPPA Rapport fra styringsgruppa ble enstemmig godkjent. SAK 5 - REGNSKAP Kun til orientering ingen behandling av saken grunnet overgang til Region. SAK 6 - TILSETTE REVISOR 6.1 STYRINGSGRUPPAS FORSLAG TIL REVISOR Som revisor foreslås statsautorisert revisor Thorsen, Wigestrand & co ANS. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 6.2 FASTSETTELSE REVISORHONORAR Revisor fakturerer ut fra medgått tid. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7 Side 7 SAK 7 - INNKOMNE FORSLAG OG SAKER NHF`s Lovkomite har gått gjennom samtlige forslag til Regionstinget 2004 og avgitt sin innstilling til disse. Lovkomiteen forutsetter at tinget kun diskuterer og eventuelt vedtar prinsippene i de enkelte forslag, og at den endelige utforming og konsekvensendringer foretas i samarbeid med Lovkomitéen etter at tingprotokollen foreligger. 7.1 FORSLAG TIL LOV. Forslagstillers motivering: Styringsgruppa som er nedsatt til å danne en Region har lagt fram forslag til lov for Regionen. Forslaget er delt inn etter kapitler med styringsgruppas, henholdsvis NHF`s lovkomité sine bemerkninger/endringsforslag etter hvert kapittel. Styringsgruppa foreslår at forslaget vedtas. Det foreslås følgende endringer til forslaget: Endringsforslag i fra Ole Bjørn Birkeland, Randesund IL: Krav til klubbene. Representanter for klubber som ikke har ordnet sine forpliktelser til Regionen innen 30 dager etter at rekommandert varsel er gitt kan ikke velges av sonen som representant til Regionstinget. Endringsforslag i Skal være Regionsstyret, ikke Regionstinget. Ellers likt. Endringsforslag i fra Thorbjørn Hinna, Hinna HK: regionens soneledere, regionsstyret og komiteer. Endringsforslag i fra styringsgruppa: Det nye Regionsstyret tiltrer umiddelbart etter avsluttet Regionsting. Lovkomiteens bemerkning: Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt med innkomne ovennevnte forslagsendringer. Ikrafttredelsesdato er 9. mai Følgende hadde ordet: Birger Eggen, RSVN-SG; Ole Bjørn Birkeland, Randesund IL; Rolf Bjerkebo, RSVN-SG og Thorbjørn Hinna, Hinna HK

8 Side FORSLAG TIL KAMPREGLEMENT. Forslagstillers motivering: Styringsgruppa som er nedsatt til å danne en Region har lagt fram forslag til kampreglement for Regionen. Styringsgruppa foreslår at forslaget vedtas. Lovkomiteens bemerkning: Lovkomiteen har ingen bemerkninger til forslaget. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Ikrafttredelsesdato er 9. mai Følgende hadde ordet: Nils Arild Henriksen, Øyestad IF og Rolf Bjerkebo, RSVN-SG. SAK 8 - LANGTIDSPLAN 8.1 LANGTIDSPLAN Følgende endringer/tillegg ble foreslått: Ole Bjørn Birkeland, Randesund IL: Nytt punkt under organisasjon: Tiltak for kompetanseheving av klubbledelse. Geir Pedersen, SPK Nord: Endring av første punkt under organisasjon: Vi skal ha soneledere på plass i 100% av sonene innen Langtidsplanen ble enstemmig vedtatt. Med innkomne endrings/tilleggsforslag. Følgende hadde ordet: Berit Hagen, RSVN-SG;0 Ole Bjørn Birkeland, Randesund IL; Thorbjørn Hinna, Hinna HK; Geir Pedersen, SPK Nord og Birger Eggen, RSVN-SG. Navneopprop søndag 9.mai kl Det registrertes 59 stemmeberettigede.

9 Side 9 SAK 9 - LANGTIDSBUDSJETT 9.1 LANGTIDBUDSJETT. Knut Arne Thorsdahl, RSVN-SG informerte om summeringsfeil i budsjettet: Øvrige kostnader: skal være: ,- i både 2005 og Årsresultatet skal være i 2005 og 0 i Enstemmig vedtatt. Følgende hadde ordet: Knut Arne Thorsdahl, RSVN-SG; Bjørn Birkeland, Randesund IL; Hans Petter Sønju, Hana IL og Rolf Bjerkebo, RSVN-SG.

10 Side 10 SAK 10 - VALG 10.A-C VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG. Leder i Valgkomiteen, Kåre Svendsen, redegjorde for hvordan Valgkomiteen (RSVN-VK) har arbeidet. Han etterlyste forslag på kandidater fra kretsene og klubbene. Svendsen presenterte kandidatene til regionstyret. Følgende hadde ordet i forbindelse med innledningen: Erling Lange, Stavanger IF og Beate Iversen, RSVN-VK. Det ble videre meddelt at Kenneth Olsen har trukket sitt kandidatur som varamedlem til regionstyret. Han hadde kun sagt ja til å være styremedlem og var fortsatt interessert i det dersom tinget ønsker det. Valgkomiteen innstilte så Geir Pedersen, Spk Nord som nytt varamedlem. Valgene : 10. A. REGIONSTYRE: Leder: RSVN-VK hadde innstilt Tor-Jan Stokkedal. Han ble enstemmig valgt Leder: Tor-Jan Stokkedal, Hundvåg IL Nestleder: RSVN-VK hadde innstilt Birger Eggen. Kjell Isungset, MHI Håndball foreslo Berit Hagen, Greipstad IL Avstemmingen ga følgende resultat: Birger Eggen, Tvedestrand T&IF: Berit Hagen, Greipstad: 12 stemmer 47 stemmer Nestleder: Berit Hagen, Greipstad IL Følgende hadde ordet: Kjell Isungset, MHI Håndball og Bjørn Malmo, Lyngdal IF 5 Styremedlemmer (valgt individuelt)

11 Side 11 RSVN-VK hadde innstilt Berit Hagen. Rolf Bjerkebo foreslo Birger Eggen, Tvedestrand T&IF som medlem, siden Berit Hagen allerede var valgt til Nestleder. Han ble enstemmig valgt. Birger Eggen, Tvedestrand T&IF Følgende hadde ordet: Rolf Bjerkebo, Haugaland HK. RSVN-VK hadde innstilt Ole Bjørn Birkeland. Han ble enstemmig valgt. Ole Bjørn Birkeland, Randesund IL RSVN-VK hadde innstilt Doris Høyland. Hun ble enstemmig valgt Doris Høyland, Lyngdal IL RSVN-VK hadde innstilt Mette Seglem Aasen. Hun ble enstemmig valgt. Mette Seglem Aasen, Stavanger IF RSVN-VK hadde innstilt Knut Larsen. Thorbjørn Hinna, Hinna HK foreslo Kenneth Olsen, Sola HK Avstemmingen ga følgende resultat: Knut Larsen, Tvedestrand T&IF Kenneth Olsen, Sola HK 15 stemmer 44 stemmer Kenneth Olsen, Sola HK Følgende hadde ordet: Thorbjørn Hinna, Hinna HK; Kåre Svendsen,RSVN-VK; Birger Eggen, Tvedestrand T&IF og Rolf Bjerkebo, Haugaland HK. 2 varamedlemmer til Styret (valgt individuelt) RSVN-VK hadde innstilt Sture Strømmen.

12 Side 12 Han ble enstemmig valgt. 1. varamedlem: Sture Rasmussen, Strømmen Glimt RSVN-VK innstilte Geir Pedersen. Knut Arne Thorsdahl, Grane IL foreslo Knut Larsen som 2.varamedlem. Avstemmingen ga følgende resultat: Geir Pedersen, SPK Nord Knut Larsen, Tvedestrand T&IF 35 stemmer 23 stemmer 2. varamedlem: Geir Pedersen, SPK Nord 10.B. KONTROLLKOMITÉ: Følgende ble valgt: (ihht RSVN-VKs innstilling): Leder: Thorbjørn Hinna Hinna HK Henrik Lode Nærbø IL Ordin Anda Sandnes HK Varamedlem.: Trond Egir Sandnes HK Varamedlem.: Anne Kathe Puntervold Bryne HK 10.C. VALGKOMITÉ: Leder: RSVN-VK hadde innstilt Kåre Svendsen. Kåre Svendsen trakk sitt kandidatur, og foreslo Nils Arild Henriksen som ny leder av valgkomitéen. Han ble enstemmig valgt. Leder: Nils Arild Henriksen Øyestad IF 4 medlemmer RSVN-VK hadde innstilt: Beate Iversen, Kopervik Svein Hollund, Lyngdal Turid Larsen, MHI Håndball Svein Rune Ekstrøm, Stavanger IF Varamedlem: Knut Arne Thorsdahl, Grane Dagfinn Mjåland, Start Rolf Bjerkebo, som foreslo følgende medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen:

13 Side 13 Svein Rune Ekstrøm, SIF Bjørn Malmo, Lyngdal Magne Mæland, Varhaug Knut Arne Thorsdahl, Grane. Varamedlem: Dagfinn Mjåland, Start Jarle Bruntveit, Rival Følgende hadde ordet: Bjørn Malmo som trakk sitt kandidatur. Tinget ble bedt om å stemme over følgende kandidater til medlem av valgkomiteen: Svend Hollund, Lyngdal Turid Larsen, MHI Svein Rune Ekstrøm, SIF Knut Arne Thorsdahl, Grane Magne Mæland, Varhaug Beate Iversen, Kopervik Følgende hadde ordet: Beate Iversen som trakk sitt kandidatur. Kåre Svendsen påpekte så kjønnskvotering i forbindelse med at Beate Iversen trakk seg. Birger Eggen foreslo pause i valget for å finne minst 2 kandidater av hvert kjønn til valget av medlemmer. Valgkomiteens nye forslag til sammensetting av valgkomiteen hvor hvert kjønn er representert med minst to personer. Rolf Bjerkebo foreslo Kristine Midtun, Varhaug i stedet for Magne Mæland, Varhaug. Avstemmingen ga følgende resultat: Svend Hollund, Lyngdal 38 stemmer Turid Larsen, MHI 59 stemmer Svein Rune Ekstrøm, SIF 41 stemmer Knut Arne Thorsdahl, Grane 39 stemmer Kristine Midtun, Varhaug 59 stemmer Følgende ble valgt som medlemmer i Valgkomiteen: Kristine Midtun, Varhaug IL Turid Larsen, MHI Håndball

14 Side 14 Svein Rune Ekstrøm, Stavanger IF Knut Arne Thorsdahl, Grane IL 2 varamedlemmer Bjørn Malmo foreslo Svend Hollund, Lyngdal som varamedlem. Avstemmingen ga følgende resultat: Svend Hollund, Lyngdal Jarle Bruntveit, Rival Dagfinn Mjåland, Start 33 stemmer 31 stemmer 54 stemmer Varamedlem.: Varamedlem: Svein Hollund, Lyngdal IL Dagfinn Mjåland, Start IF 10.D REPRESENTASJON 1. Representanter til Norges Håndballforbund`s ting i 2005 i henhold til NHF`s lov. Styringsgruppa foreslår: Styringsgruppa foreslår at det kommende Regionstyret gis i fullmakt å oppnevne disse representantene i henhold til valgprosedyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 2. Vararepresentanter til Norges Håndballforbund`s ting i 2005 i henhold til NHF`s lov. Styringsgruppa foreslår: Styringsgruppa foreslår at det kommende Regionstyret gis i fullmakt å oppnevne disse representantene i henhold til valgprosedyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 3. Representanter til Idrettskretsenes ting i henhold til Regionens lov. Styringsgruppa foreslår:

15 Side 15 Styringsgruppa foreslår at det kommende Regionstyret gis i fullmakt å oppnevne disse representantene i henhold til valgprosedyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 4. Vararepresentanter til Idrettskretsenes ting i 2005 i henhold til Regionens lov. Styringsgruppa foreslår: Styringsgruppa foreslår at det kommende Regionstyret gis i fullmakt å oppnevne disse representantene i henhold til valgprosedyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt. SAK BESTEMME STED FOR NESTE REGIONSTING 11.1 STYRINGSGRUPPAS INNSTILLING Styringsgruppa foreslår: Styringsgruppa foreslår at det kommende Regionstyret gis i fullmakt å bestemme sted for neste Regionsting. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Avslutning: Den nyvalgte Regionens leder Tor-Jan Stokkedal takket for tilliten.

16 Side 16 Han overrakte blomster til: - De to dyktige og rutinerte dirigentene Arild Olsnes og Henrik Lode og takket dem for innsatsen. - Avtroppende leder i Styringsgruppa Rolf Bjerkebo - Ansatte Tove MacLeod, Marte Grødal, Frode Ellingsen og Erik Andersen. Overrekkelser av utmerkelser: Ved ting middagen fredag kveld den 24 mai ble følgende utmerkelser utdelt: Blomster til avtroppene styringsgruppe for utmerket innsats. Regionsleder Tor-Jan Stokkedal hevet Regionstinget søndag 9. mai kl 13:05 Protokollert av Tove MacLeod og Marte Grødal. Mariero, 30 juni Rolf Bjerkebo (s) Kjell Isungseth (s) Tove MacLeod (s) Marte Grødal (s) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / NHF Region SørVest Norges Konstituerende Ting Flekkefjord 8 9 Mai 2004.

17 DELTAKER OVERSIKT ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// / Side 17 Styringsgruppa: (med tale-, forslags, -og stemmerett) 01 Rolf Bjerkebo Haugaland HK 02 Berit Hagen Greipstad IL 03 Knut Arne Thorsdal Grane IL 04 Kjell Isungset MHI 05 Mette Seglem Aasen Stavanger IF 06 Birger Eggen Tvedestrand T&IF Klubb- og Lagsrepresentanter: (med tale-, forslags, -og stemmerett) 07 Knut Larsen Tvedestrand T&IF 08 Mona Lunde Tvedestrand T&IF 09 Finn Øygarden Grane IL Kun Søndag 10 Nils Arne Henriksen Øyestad IL 11 Kåre Svendsen Øyestad IL Kun Søndag 12 Jan Metzler Strømmen Glimt 13 Per Øystein Abrahamsen Trauma 14 Tore Abrahamsen Trauma 15 Gunn Pettersen Trauma 16 Ole Bjørn Birkeland Randesund IL 17 Tone Solbakken KIF 18 Kjell Olsen KIF 19 Ivar Hagen Greipstad 20 Lisbeth Heddeland MHI Kun Søndag 21 Åge Bruskeland MHI Kun Søndag 22 Inger Sløgedal Marnadal 23 Torhild Hammen Lyngdal IL 25 Hilde Risbakken Lyngdal IL 26 Doris Høyland Lyngdal IL 27 Bjørn Malmo Lyngdal IL Kun Søndag 28 Dagfinn Mjåland Start 29 Stig Amundlien Vindbjart IL 30 Oddbjørg Garnes Flekkefjord IL 31 Kåre Larsen Flekkefjord IL 32 Jan Thorsen Øvrebø 33 Ole Andreas Ellingsberg Øvrebø

18 Side Anne Kathe Puntervold Bryne HK 35 Anders Føreland Figgjo IL 36 Nancy Kjærvoll Forsand IL 37 Karl Johan Rasmussen IL Rival 38 Hans Petter Sønju Hana IL 39 Willy Seglem Sokndal SK 40 Magnus Torland Nærbø IL 41 Arne Dirdal Hellvik IL 42 Ingvild Varhaug Varhaug IL 43 Kristine Midtun Varhaug IL 44 Magne Mæland Varhaug IL 45 Jan Åge Matland Haugaland HK 46 Beate Iversen Kopervik IL 47 Jarle Bruntveit ILRival 48 Geir Pedersen Spk Nord 49 Tor Jan Stokkedal Hundvåg IL 50 Erling Lange Stavanger IF 51 Aksel Plener KFUM 52 Merete Skjelten Tveit Hinna IL 53 Torbjørn Hinna Hinna IL 54 Kenneth Olsen Sola HK 55 Lloyd Ragnar Burnett Sunde IL 56 Lilliann Sørensen Sunde IL 57 Leif Håkon Berentsen Tasta IL 58 Espen Ivarson Tastavarden HK 59 Helge Jensen Tastavarden HK 60 Jane Brit Helgeland Hundvåg IL 61 Henrik Lode Nærbø IL 62 Espen Karlsen NHF 63 Arild Olsnes Sola HK 64 Svein Rune Ekstrøm Valgkomiteen 65 Svend Hollund Valgkomiteen Administrasjon: (Med tale og forslagsrett) 66 Tove MacLeod Konsulent 67 Marte Grødal Konsulent 68 Frode Ellingsen Konsulent 69 Erik Andersen Daglig leder

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010 - 1 - Norges Håndballforbund Region SørVest Protokoll 2010 4. ordinære Regionsting 29. og 30. mai 2010 Kristiansand Nyvalgt Regionstyre. Fra venstre: Magnus Heskje, Janicke Robstad, Birger Eggen, Astri

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE 4.3 TINGVALGTE KOMITEER... 10 4.3.1 KONTROLLKOMITEEN SIN BERETNING... 10 4.3.2 VALGKOMITEEN SIN BERETNING... Protokoll 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold SAK 1 - SAKSLISTE... 7 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 8 SAK 3 - VELGE FUNKSJONÆRER... 8 SAK 4 - BERETNINGER... 9 4.1 REGIONSTYRETS BERETNING... 9 4.2 OPPNEVNTE UTVALG...

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAK 1 - SAKLISTE... 3 SAK 2 - FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 3 - VALG AV FUNKSJONÆRER... 4 SAK 4 - BERETNINGER... 15 4.1 FORBUNDSSTYRETS BERETNING...15 4.2 TINGVALGTE KOMITEER...15

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

PROTOKOLL REGIONSTINGET. 23. 24. mai 2008. Bø Hotell Telemark

PROTOKOLL REGIONSTINGET. 23. 24. mai 2008. Bø Hotell Telemark PROTOKOLL REGIONSTINGET 23. 24. mai 2008 Bø Hotell Telemark 1 Det fjerde Regionsting i NHF Region Sør på Bø Hotell i Telemark, Bø 23. 24. mai 2008 ÅPNING Regionens 4. ordinære ting ble åpnet av Regionsleder

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 38. ORDINÆRE TING SUNDVOLDEN HOTEL 27.-28 MAI 2000 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT

NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND TINGET 2014 REFERAT NORGES BUESKYTTERFORBUND'S TING Referat fra Tinget 10.- 11. mai 2014 Rica Hotel Gardermoen, Jessheim 1. ÅPNING Jan Roger Skyttesæter, president i Norges Bueskytterforbund,

Detaljer

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007Tromsø Telefon: 77 61 07 50. Telefaks: 77 61 00 55 E-post: troms.fotball@fotball.no Internett:

Detaljer

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003

PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 PROTOKOLL FRA SEILTINGET 2003 Scandic Hotel, Arendal Denne protokoll må leses i sammenheng med Årsberetning og revidert regnskap for 2001, 2002 og sakspapirene til Tinget 2003. Tinget åpnet lørdag kl.

Detaljer

Agder og Rogaland Skikrets ting 2015. Protokoll

Agder og Rogaland Skikrets ting 2015. Protokoll Agder og Rogaland Skikrets ting 2015 Protokoll Tid: Agder og Rogaland Skikrets ting 9/5 2015 Sted: Jæren hotell, Bryne Sak 1. Åpning Kretsleder i Agder og Rogaland Skikrets Pål Angell Bergh ønsket alle

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

PROTOKOLL. Norges Friidrettsforbunds Ting

PROTOKOLL. Norges Friidrettsforbunds Ting PROTOKOLL Norges Friidrettsforbunds Ting Scandic Parken Hotel, Ålesund 21.-22. mars 2015 LØRDAG 21. MARS 1. Åpning Norges Friidrettsforbunds president Svein Arne Hansen ønsket representanter og følgende

Detaljer

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013

Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker. 7.-9. juni 2013 Protokoll fra Norges Skøyteforbunds Ting 2013, Thon Hotell Vettre, Asker 7.-9. juni 2013 1. Tingets åpning a) Minnetaler Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Vibecke Sørensen, holdt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv

Stuua_B PROTOKOLL. Landsmøtet 2014. Scandic Havet hotell, Bodø. 24. - 27. november 2014. Stine Benjaminsen Nygård. ahn Thore Nerhus Vidar Aaltv _ Politiets Fellesforbund Postadr.: Mollergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf(ppf.no Org. nr.: NO 871 000 352 PCI1',1E Tz Besoksadr.: Mollergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: Nmv.pf

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Håndbok Redaktør: Tom Danielsen Røysland 4909 Songe

Håndbok Redaktør: Tom Danielsen Røysland 4909 Songe NBF AUST AGDER BRIDGEKRETS NBF HÅNDBOK FOR SESONGEN 2013 Postadresse Tom Danielsen Røysland 4909 Songe Telefon: 37 15 67 17 Mobil: 90 72 58 88 Mail: tom-dan@online.no Hjemmeside: http://www.aabk.net NBF/AUST

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2007 2009 Norges Skøyteforbund 2009 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer