PROTOKOLL MED BUDSJETT HANDLINGSPLAN KRETSTING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING"

Transkript

1 PROTOKOLL MED BUDSJETT HANDLINGSPLAN KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv

2 Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl Åpning ved kretsleder Lars Wivesoll. Gjester: Toril Skaflestad Norges Skiforbund Ingrid Steinlein Finnmark Skikrets SAK 1 KONSTITUERING a) Godkjenne de frammøtte representanter. 1. Lars Wivesoll Kretsstyret 2. Marita Jakola Skansen Kretsstyret 3. Svein Tore Paulsen Kretsstyret 4. Per Oskar Andersen Kretsstyret, L-LK 5. Tord Skardal Kretsstyret 6. Rune Seim Kretsstyret 7. Tine Klevstad LK og Alta IF 8. Eirik Pedersen LK og Sandnes IL 9. Bjørn Roald Mikkelsen Alta IF 10. Frode Wilhelmsen Alta IF 11. Magnhild Roseneng Alta IF 12. Jørn Tore Johansen Bossekop UL 13. Vibeke Arntzen Bossekop UL 14. Vidar Johansen IL Forsøk 15. Susanne Riel IL Forsøk 16. Gunder Gabrielsen Hammerfest SK 17. Sara Ellen Anne Eira Kautokeino IL 18. Marianne Myhre Kirkenes og Omegn SK 19. Fred Inge Eilertsen Kirkenes og Omegn SK 20. Hans A. Kristiansen IL Polarstjernen 21. Kåre Olli IL Stil 22. Jarle Johnsen IL Stil 23. Arild Krogh Tverrelvdalen IL 24. Tom Rosanoff Vadsø SK 25. Tom Erik Erikstad Vadsø SK 26. Svein Tore Dørmænen Vadsø SK 26 stemmeberettigede representanter godkjent. b) Godkjenne saksliste og forretningsorden. Enstemmig godkjent. c) Valg av dirigent og sekretær. Svein Tore Paulsen enstemmig valgt til dirigent. Eli J. Rognmo enstemmig valgt til sekretær. 2

3 d) Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med dirigent. Jarle Johnsen, IL Stil, og Marianne Myhre, Kirkenes og Omegn Skiklubb, enstemmig valgt. e) Valg av 3 representanter til tellekorps. Jørn Tore Johansen, Kåre Olli og Marita Jakola Skansen enstemmig valgt. SAK 2 BEHANDLE KRETSSTYRETS BERETNING FOR PERIODEN JUNI 2011 TIL MAI 2013 MED KOMITERAPPORTENE Rettelser/tillegg/orienteringer: Pkt 3.2 Pkt 11.1 Aktivitetstall medlemsklubber nedgang i Finnmark. Kommentarer fra: Svein Tore, Bjørn Roald, Tom Rosanoff, Eli, Marianne. FSKs Hederstegn og diplom 2013 tildeles Gudmund Larsen, Kirkenes og Omegn Skiklubb. Komiterapportene: Side 28: Rettelse HL, Harstad Sprint Børge Skardal klasse HF G15. Side 36: Rapport Jentesamling lages av Tine Klevstad og settes inn i FSKs Årsberetning. Side 37: NM jr Lillehammer klassisk Audun Erikstad nr 3 i kl M18. NM jr Lillehammer fristil Henriette Heitmann Mikkelsen nr 25 i kl K19/20. Side 39: Rettelse Lokale renn og utøvere I vest er 15 av 16 renn avviklet. Kautokeinorennet ble avlyst. Beretning med komiterapporter enstemmig vedtatt med ovennevnte tillegg og rettelser. SAK 3 BEHANDLE REGNSKAP 2011 OG 2012 MED REVISORRAPPORTER OG KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 3.1 Regnskap 2011 godkjennes. 3.2 Regnskap 2012 godkjennes. 3.3 Kontrollkomiteens rapport tas til etterretning. Lars Wivesoll la frem Kretsstyrets innstilling. Kommentarer til Kontrollkomiteens rapport: Lars vedr utestående for kort tid for føring til tap. Bjørn Roald argumenterte for Kontrollkomiteens forslag. Kåre 6 måneder for kort tid for føring til tap. Kretsstyrets innstilling med ovennevnte merknader/kommentarer enstemmig vedtatt. 3

4 SAK 4 BEHANDLE FORSLAG OM DEKNING AV UNDERSKUDD OG ANVENDELSE AV OVERSKUDD 4.1 Underskudd 2011 kr ,- dekkes av egenkapital. 4.2 Overskudd 2012 kr ,- overføres egenkapital. Kretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. SAK 5 TILSETTE STATSAUTORISERT/REGISTRERT REVISOR TIL Å REVIDERE SKIKRETSENS REGNSKAPER OG FASTSETTE REVISORS HONORAR Kretsstyret gis fullmakt til å tilsette statsautorisert revisor samt fastsette revisors honorar. Kretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. SAK 6 INNKOMNE FORSLAG 6.1 LOVENDRINGSSAK Begrunnelse: På Idrettstinget i 2011 ble det vedtatt omfattende endringer i NIFs lov med påfølgende endringer i lovnormen for særforbund. Med bakgrunn i dette ble NSFs lov endret på Skitinget i 2012, og forslag til ny lovnorm for skikretser ble framlagt. NSFs lov er nå godkjent av NIF, og den nye lovnormen for skikretser ble vedtatt i Skistyrets møte den Teksten er den samme som forelå til Skitinget. Lovnormen for skikretser er obligatorisk og krever endringer i skikretsenes lover. Disse endringene må vedtas på skikretstingene til våren. Kretstinget godkjenner endringene. Kommentarer til saken: - Overskrift FSKs lov - rettes fra Øst-Finnmark til Aust-Finnmark. - Svein Tore Dørmænen bemerkning til 10 pkt 1) b og pkt 4 om man skal benytte medlemstall eller aktivitetstall for beregning av representanter til Skikretsting. Nytt forslag til vedtak ble fremmet av Lars Wivesoll: «Ihht diskusjon rundt 10 pkt 1 b og 4 gis adm og det nye styret fullmakt til å avklare riktig tekst og ordlyd med NSF.» Forslag lagt frem av Lars Wivesoll enstemmig vedtatt. SAK 7 FASTSETTE KONTINGENT OG AVGIFTER FOR NESTE TINGPERIODE 4

5 Kretsstyret ønsker å opprettholde dagens ordning som ble vedtatt på Skikretstinget 2006 og lyder som følger: Kretskontingent kr for klubber med 10 lisensløpere eller flere. De klubber med færre enn 10 lisensløpere betaler kr Lisensavgift endres ikke. Følgende gjelder: Kr 250 pr lisensløper. Kretsstyrets innstilling enstemmig vedtatt. SAK 8 FASTSETTE BUDSJETT FOR Lagt frem som vedlegg. Lars Wivesoll gjennomgikk Kretsstyrets innstilling samt informerte om «ny» Alpinkomite. Følgende hadde ordet: Svein Tore Dørmænen, Fred Inge Eilertsen, Per Oskar Andersen, Bjørn Roald Mikkelsen. Kretsstyrets budsjettforslag enstemmig godkjent. Budsjett legges ved protokollen. SAK 9 BEHANDLE SKIKRETSENS HANDLINGSPLAN FOR Marita Jakola Skansen presenterte kretsstyrets forslag. (Se vedlegg.) Rettelse pkt 6) Sami Ski Race strykes. Følgende hadde ordet: Marita Jakola Skansen, Bjørn Roald Mikkelsen, Tord Skardal, Fred Inge Eilertsen, Jarle Johnsen, Marianne Myhre, Kåre Olli. Kretsstyrets forslag til Handlingsplan enstemmig vedtatt. Legges ved protokollen. SAK 10 VALG 10.1 Valg av leder og nestleder Valgkomiteens innstilling: Kretsleder: Bjørn Roald Mikkelsen Alta IF Nestleder: Doris Anita Johansen Bossekop UL 5

6 Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt Valg av 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer Valgkomiteens innstilling: Styremedlem: Tord Skardal IL Polarstjernen Styremedlem: Tine Klevstad Alta IF Styremedlem: Svein Erik Danielsen Alta IF Styremedlem: Jarle Olsen Kirkenes & Omegn SK Varamedlem: Hege Anita Henriksen Vadsø SK Varamedlem: Svein Tore Dørmænen Vadsø SK Da valgkomiteens innstilling ikke var ihht FSKs lov 11, pkt b og d, måtte innstilling av styremedlemmer gjøres på nytt. Tine Klevstad trakk seg som kandidat til vervet som ordinært styremedlem da hun hadde stilt til valg som leder i Langrennskomiteen. Nytt forslag på styremedlemmer og varamedlemmer: Styremedlem: Tord Skardal IL Polarstjernen Styremedlem: Anita Bakken Strøm Tverrelvdalen IL Varamedlem: Hege Anita Henriksen Vadsø SK Varamedlem: Svein Tore Dørmænen Vadsø SK Benkeforslag fra Hammerfest Skiklubb på Jarle Olsen som styremedlem istedenfor Tord Skardal. Det ble votert over det nye forslaget og benkeforslaget. Tord Skardal valgt med 18 stemmer mot 7 stemmer for Jarle Olsen (1 blank stemme). Følgende styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt: Styremedlem: Tord Skardal IL Polarstjernen Styremedlem: Anita Bakken Strøm Tverrelvdalen IL Varamedlem: Hege Anita Henriksen Vadsø SK Varamedlem: Svein Tore Dørmænen Vadsø SK 10.3 Komiteer Alpinkomite Det ble fremmet forslag fra Hammerfest Alpinklubb om å opprette Alpinkomite. Forslag på leder: Svein Tore Paulsen Forslaget om opprettelse av Alpinkomite enstemmig godkjent. Forslag på Svein Tore Paulsen som leder enstemmig vedtatt. 6

7 Hopp- og kombinertkomite Valgkomiteens innstilling: Leder: Svein Erik Danielsen Alta IF Nestleder: Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt. I tillegg ga Kretstinget Svein Erik Danielsen fullmakt til å kontakte/velge ut de øvrige personene til komiteen Langrennskomite Valgkomiteens innstilling: Leder: Tine Klevstad Alta IF Nestleder: Rune Seim IL Polarstjernen Per Oskar Andersen IL Forsøk Fred Inge Eilertsen Kirkenes & Omegn SK Benkeforslag på leder fra Hammerfest Skiklubb: Per Oskar Andersen. Det ble votert over forslaget fra Valgkomiteen og forslaget fra Hammerfest Skiklubb. Per Oskar Andersen valgt som leder med 16 stemmer mot 10 stemmer for Tine Klevstad. Benkeforslag på nestleder fra Hammerfest Skiklubb: Tine Klevstad. Det ble votert over forslaget fra Valgkomiteen og forslag fra Hammerfest Skiklubb. Tine Klevstad valgt som nestleder med 19 stemmer mot 7 stemmer for Rune Seim. Forslag fra IL Stil på medlemmer LK: Jill Trude Mikalsen Fred Inge Eilertsen Rune Seim IL Stil Kirkenes & Omegn SK IL Polarstjernen Forslaget fra IL Stil enstemmig valgt Representanter til Skiting og Idrettskretsting Følgende valgt som representanter til Skitinget fra kretsen og 2 fra klubb: 7

8 Kretsleder: Bjørn Roald Mikkelsen Nestleder: Doris Anita Johansen Klubbrepr.: Tine Klevstad Alta IF Klubbrepr.: Svein Tore Dørmænen Vadsø SK Følgende valgt som representanter til Idrettskretstinget 2014: Kretsstyret for fullmakt til å velge representanter til Idrettskretstinget Valgkomite Leder: Marita Jakola Skansen Vadsø SK Lars Wivesoll Kirkenes og Omegn SK Heidi Wilsgård IL Forsøk Varamedlem: Jarle Johnsen IL Stil Kretsstyrets innstilling enstemmig valgt Hederstegnkomite Kretsleder Kretsstyrets får fullmakt til å velge 2 personer til som medlemmer av Hederstegnkomiteen Kontrollkomite Ragnhild Melleby Aslaksen Vadsø Geir Løvlien Kirkenes Varamedlem: Bergljot Mikkelsen Vadsø Varamedlem: Kåre Olli Lakselv Kretsstyrets innstilling enstemmig valgt. Kretstinget avsluttet kl

9 Svein Tore Paulsen Jarle Johnsen Marianne Myhre (dirigent) 9

fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600.

fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600. FINNMARK SKIKRETS Styret PROTOKOLL fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600. Til stede: Bjørn Roald Mikkelsen kretsleder Doris Anita Johansen nestleder Anita Bakken

Detaljer

Agder og Rogaland Skikrets ting 2015. Protokoll

Agder og Rogaland Skikrets ting 2015. Protokoll Agder og Rogaland Skikrets ting 2015 Protokoll Tid: Agder og Rogaland Skikrets ting 9/5 2015 Sted: Jæren hotell, Bryne Sak 1. Åpning Kretsleder i Agder og Rogaland Skikrets Pål Angell Bergh ønsket alle

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2010. Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2010 Fornebu 12.-13. juni 2010 PROTOKOLL Åpning: President Bent Ånund Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget, med en spesiell hilsen til Jorodd Asphjell, medlem av Idrettsstyret i

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS

Program. Fredag 4. April 2014. Lørdag 5. April 2014. 1630-1700 Registrering. 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS Program Fredag 4. April 2014 1630-1700 Registrering 1700 Avreise med buss fra Quality Airport Hotell Stavanger til UiS 1730-1930 Seminar på Kjølv Egelands hus, UiS Ullandhaug Det serveres håndmat og mineralvann

Detaljer

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013

TROMS FOTBALLKRETS. Tromsø, 23.12.13 INNKALLING TIL TROMS FOTBALLKRETS TING 2013 TROMS FOTBALLKRETS Postadresse: Postboks 12, 9251 Tromsø Kontor: Idrettens Hus Tromsø, Alfheim stadion, 9007Tromsø Telefon: 77 61 07 50. Telefaks: 77 61 00 55 E-post: troms.fotball@fotball.no Internett:

Detaljer

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014.

Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 25. MARS 2014 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2014 på Velferdshuset ØIP, tirsdag 25.mars 2014. Møtet ble satt kl. 18:15 av styreleder Irene Birgitte Arnesen, som ønsket

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010

Norges Håndballforbund Region SørVest. Protokoll 2010 - 1 - Norges Håndballforbund Region SørVest Protokoll 2010 4. ordinære Regionsting 29. og 30. mai 2010 Kristiansand Nyvalgt Regionstyre. Fra venstre: Magnus Heskje, Janicke Robstad, Birger Eggen, Astri

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL KRETSTINGET 2010 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS ONSDAG 16. FEBRUAR 2011 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg 1 PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 16. FEBRUAR 2011 Kretstinget for

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 39. ORDINÆRE TING Rica Park Hotell Drammen 1.-2. juni 2002 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004

PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 PROTOKOLL NORGES VOLLEYBALLFORBUNDS 40. ORDINÆRE TING RICA HELL HOTELL, STJØRDAL 5.-6. juni 2004 ÅPNING SAKLISTE 1. Godkjenning av de fremmøtte representanter 2. Godkjenning av forretningsorden 3. Godkjenning

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

Protokoll fra Skikretstinget. onsdag 29. mai 2013. i Holmenkollen Auditorium - Skimuseet

Protokoll fra Skikretstinget. onsdag 29. mai 2013. i Holmenkollen Auditorium - Skimuseet Protokoll fra Skikretstinget onsdag 29. mai 2013 i Holmenkollen Auditorium - Skimuseet PROTOKOLL FRA OSLO SKIKRETS TING, ONSDAG 29. mai 2013 KL. 18.30 i Holmenkollen Auditoriet - Skimuseet. Leder, Gudbrand

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Bjørnefaret borettslag avholdt onsdag 20. mai 2015. Sted Bjørnestua, Elgtråkket 11 Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2008 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 10. FEBRUAR 2009 KL 1800 20.55 IDRETTENS HUS, Ekeberg Foto: www.opn.no PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 10. FEBRUAR

Detaljer

Rogaland Orienteringskrets

Rogaland Orienteringskrets Rogaland Orienteringskrets Stiftet 22-5- 1947 Til Kretsstyret, Foss-Eikeland, 21. februar 2011 Alle lag i ROK, Tillitsvalgte, NOF, RIK PROT 1/2011 PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 17. FEBRUAR 2011 Sted: Mortavika

Detaljer

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL

FORBUNDSTINGET 2011. Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL FORBUNDSTINGET 2011 Clarion Hotell Stavanger 18 og 19. juni 2011. PROTOKOLL Åpning President Bent Å Ramsfjell ønsket velkommen til forbundstinget. Jorodd Asphjell 1. visepresident i NIF holdt et kort innlegg

Detaljer