ST-nytt. Det nytter. Anti-noro-virus. Norges eldste tilbake til Ny digital-røntgen. Priset for FoU-artikkel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Det nytter. Anti-noro-virus. Norges eldste tilbake til 1790... Ny digital-røntgen. Priset for FoU-artikkel"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 Mai STs strategi : 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 2011 Det nytter Det skal bli tryggere å være pasient på norske sykehus. Det er målet bak den tre-årige nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som ST er en del av. Nå er pasientsikkerhetskontakter på plass i alle klinikkene. Fagdirektør Halfrid Waage viser til halveringen av infeksjonstallene etter keisersnitt på ST som eksempel på hva godt og systematisk internt kvalitetsarbeid kan føre til. 4. Samhandling innen sykehusområdet og mellom Sykehuset Telemark og kommunene i Telemark 5. Utvikle organisasjon- ledelse og arbeidsmiljø. Norges eldste tilbake til Tre verneverdige bygninger i ST-psykiatrien framstår nå nennsomt renovert. Tilbakemeldingene fra pasientene er gode... -Vi ser at det har vært bra etterlevelse av de nye retningslinjene. De som er involvert rundt keisersnittpasientene er på god vei hvis utviklingen fortsetter som nå. Men vi må fortsette arbeidet og ha mål om å nå enda lavere infeksjonstall, mener hygienesykepleier Kristin Broch Dahl. Hun la fram tallene som en oppmuntrende nyhet under smittevernkonferansen på ST den 6. april. Ny digital-røntgen Anti-noro-virus Priset for FoU-artikkel En ny digital røntgen-lab til 4.3 milliioner er i drift ved ST i Porsgrunn. ST skal stramme retningslinjer mot noro-virus for å unngå en ny sjau... Kollegene feiret Marianne Holm som fikk pris for kjempegod FoU-artikkel..

2 1790 tilbake i ny drakt Det er sus av historie over bygg 10 C ved Faretelva som ble reist i 1793 av kammerherre Løvenskiold.I 1830 ble 10-er bygningene sykehus og representerer i dag Norges eldste trebygninger i full drift som sykehus. -ST har seks av de 46 sykehusbygningene som står på Riksantikvarens verneliste. Det er en utfordring i forhold til rehabilitering og rasjonell drift. Men jeg synes vi har fått til gode løsninger i forbindelse med rehabiliteringen av 10-er-bygningene, sier klinikksjef Jostein Todal.5. april ledet han en rundtur i de fredede hvitmalte 10-er bygningene A, B og C som nå framstår nennsomt renovert. Mye areal til 8-9 millioner -Her har vi fått kvadratmeter areal til en brøkdel av det ville kostet å bygge tilsvarende nytt, understreker Todal. Han legger til at sykehuset uansett vill hatt et ansvar for vedlikehold av de fredede bygningene. Klinikksjefen synes de har fått funksjonelle og fine lokaler i samarbeid med Riksantikvaren: De tre hvitmalte bygningene er over flere år restaurert til bruk for et-30-talls ansatte i Allmennpsykiatrisk poliklinikk,enhet for gruppeterapi og kontorenheten. Størst kostnad har vært knyttet til bygningen som binder sammen de to verneverdige bygningene og som omfatter en ekspedisjon og et nytt inngangsparti. I tillegg har strøm og datalinjer vært en stor utgiftspost.resten av midlene er brukt på bl.a å legge mørkbeisede furugolv og innrede hyggelige og vakkert belistede møte- og terapeutrom som sikrer gode arbeidsvilkår for de som skal hjelpe telemarkinger som sliter psykisk.den eneste ulempen ved løsningen er at vernebestemmelsene har stoppet muligheten for luftkjøling som det kan være behov for på de varmeste ukene på sommeren... Norges eldste. En del av 1700-talls tømmerveggene er åpnet opp for å vise datidas byggeteknikk. Her er nye og gamle kunstverk effektfullt plassert og lyssatt under In millioner er brukt på å lage gode arbeidsmiljø ved psykiatrien i Skien. Inger Lisbeth Nilssen informerer Lars Ødegård, Arne Rui og Jan-Arne Hunnestad ger Lisbeth Nilssens kyndige veiledning.keramiske håndklær som kunst på veggen henspiller på badeavdelingen i 1800-tallets sykehus i bygg 10 b på Faret. Og en utskåret del av den originale 1700-talls-tømmerveggen er en historisk skulptur på sokkel. Kammerherre Løvenskiold Bygg 10 C ble reist av kammerherre Løvenskiold på slutten av 1700-tallet som konsertsal. Allerede på 1830-tallet ble de tre bygningene tatt i bruk som somatisk sykehus med egen mann- og kvinneavdeling pluss en badeavdeling. Børve og Borchsenius har vært arkitekter bak rehabiliteringen som har forsøkt å gjenskape de historiske bygningene med tidsriktig belistning og spesiallagde tidsriktige dører. Også fargevalgene er i tråd med det som var vanlig i den epoken de verneverdige bygningene ble bygget. De gamle furugolvene som var verdt å ta vare på er slipt ned, mens resten av bygningen har fått brunbeisa furugolv som stilmessig passer godt inn.10-er-bygnin- Tømmervegger fra 1700-tallet og gamle gulv er slipt opp. Blanding av nytt og gammelt i 10-er-bygningene... gene har vært restaurert utallige ganger gjennom århundrene. Først på begynnelsen av 1900-tallet ble bygningene på nedsida av Ulefossvegen overtatt av psykiatrien.

3 Positivt for pasientene Gunn Aasen i ekspedisjonen og terapeut Bente Skogum har fått mange hyggelige tilbake meldinger fra pasientene etter at de hvitmalte 10-er bygningene framstod i nyoppussa drakt i fjor høst: -De synes det er flott å se at det er gjort så mye for å gjøre det fint og hyggelig for dem, sier sekretæren. Hun sitter i ekspedisjonen som hver dag tar i mot pasienter som skal videre til terapeutene i de smakfullt renoverte lokalene med røtter tilbake til 1700-tallet. Bente Skogum i enhet for gruppeterapi har også erfaring for at mange pasienter setter pris på kunst på veggene, vakre gulv og 1700-talls listverk. Det gir bygningene et særpreg milevis fra det en tenker om nedslitte lokaler i psykiatrien. Spesialsykepleieren husker med spesiell glede møtet med en kvinnelig pasient som slet med motivasjon for å begynne på gruppeterapitilbudet. For mange er det en terskel å skulle begynne i terapi. Kvinnen ble loset gjennom ganger med kunstutsmykning til kontoret og merket seg både kunsten på veggene og de hyggelige omgivelsene: - Jeg tror førsteinntrykket bidro til at vi raskere fikk en god allianse, og at hun derme ble mer motivert og takket ja til tilbudet om gruppeterapi, bekrefter terapeuten. Omgivelsene virker positivt Bente Skogum har også hatt menn med håndverksinteresser på besøk: De har tødd opp når de har begynt å småprate om teknikkene bak de slipte gulvene og tømmerveggene.- Det er veldig hyggelig å jobbe i slike omgivelser. Nå har vi fått det så fint både på uteområdene og inne i bygningene, sier Skogum som er spesielt fascinert av de idylliske områdene med utsikt til Faretelva.Inger Lisbeth Nilssen har denne gangen ikke bare hatt ansvaret for utsmykning, men også en planleggende og koordinerende rollen i det krevende ombygningsprosjektet som startet i 2007: Vegen fram har vært krevende, men Nilssen gleder seg over at resultatet har blitt så bra: -Mye av motivasjonen for meg ligger i å høre sånne hyggelige pasienthistorier, Gunn Aasen og Bente Skogum får positive meldinger fra pasienten på de restaurerte 10-er-bygningene sier spesialkonsulenten. Hun trekker fram at Jørn Hafredal som prosjekt-og byggeleder har gjort en særdeles god jobb undervegs i et utfordrende prosjekt i verneverdige bygninger: - Det er takket være Jørn Hafredal og hans lag av dyktige håndverkere at vi har fått så godt sluttresultat, mener Inger Lisbeth Nilssen. Bygningsløft på få år -Her er det gjort en sjeldent vellykka restaurering. Atmosfæren i de gamle bygningen lever videre samtidig som lokalene er funksjonelle, konstaterer en imponert Arne Rui. På tampen av sin direktørtid husker han meget godt hvor nedslitt psykiatrien virket -både bygningsmessig og på andre måter da han begynte som direktør i Siden den tid er det investert store beløp både i et 100-millioners nybygg i Porsgrunn og i rehabilitering av mange av de nedslitte bygningene som i sum utgjør psykiatrien ved Sykehuset Telemark: Allerde på 90-tallet ble bygg 6- den gamle sentralen rehabilitert og i år 2000 stod Akuttpsykiatrinybygget ferdig.bygg 19 er blitt landskjent som en bygning som bidrar til den terapeutiske prosessen bl.a med et åpent atrium, mye kunst og trepanel på veggene. Også i Kragerø har det vært investert i tidsmessige psykiatrilokaler. Og i 2004 var Bygg 10 E der DPS-ledelsen i Skien sitter, ferdig restaurert. De siste årene er tre av de fire øvrige fredede trebygningene et steinkast fra Faretelva pusset opp. Og nå pågår en hardt tiltrengt overflateoppussing av ener-bygningen i Skien. Den skal når den er ferdig i mai, gi 30 pasientrom med egne bad og WC. Gjenstår fremdeles noe.. Psykiatrien ved ST har dermed fått et nødvendig bygningsmessig løft de siste årene blant annet via de statlige opptrappingsmidlene til psykiatrien.men klinikksjef Jostein Todal, ser at det likevel gjenstår en del:-det er helt klart at mye er gjort bygninsmessig i ST-psykiatrien de siste årene. Men det er fremdeles en del sengeposter i Skien som er i behov av oppussing, konstaterer Jostein Todal. Mye er renovert og bygget nytt i STpsykiatrien de siste årene- men fortsatt gjenstår en del som trenger oppussing. 3

4 Halverte infeksjonsraten Målretta innsats nytter. Det er lærdommen etter at føde-barsel sammen med operasjon-anestesi satte inn tiltak for å få ned for høge tall på postoperative sårfinfeksjoner etter keisersnitt. I løpet av et halvt år ble infeksjonsraten halvert... -Det var veldig motiverende da vi så at tiltakene ga lavere infeksjonsrate. Det er fint at vi nå er nede på landsgjennomsnittet. Men vi arbeider med sikte på at vi skal enda lenger ned, sier seksjonsleder Åse Kari Kringlåk.Under fagdagen som smittevernenheten avviklet 6.april i Skien fikk prosjektet stor oppmerksomhet blant de femti-talls frammøtte. Der redegjorde smittevernenheten for hvordan de hadde tatt tak i kvalitetsutfordringen som de ble klar over for alvor for et drøyt år siden. Da lå de såkalte NOISE-tallene altfor høgt: Selv om de fleste infeksjonene var overfladiske, er post-operative-sårinfeksjoner uheldig for nybakte mødre som skal ha fokus på sitt nyfødte barn.- Da vi så at vi lå så høgt, var reaksjonen hos personalet at dette må vi gjøre noe med. Så høge tall kan vi ikke være bekjent av, understreker Åse Kari Kringlåk. Tre-kvart år etterpå ser de klare positive resultater: -Nå er vi nede på landsgjennomsnittet. Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund t.v: Det nytter å jobbe systematisk for å få ned infeksjonsraten, dokumenterte smittevernenheten under fagdagen 6. april. Det viser at det nytter å jobbe bredt med tiltak, konstaterer Kringlåk. Målet er å jobbe videre i fagmiljøene med sikte på å komme ned mot tre prosent når det gjelder sårinfeksjoner etter keisersnitt. Erfaringer andre kan ha nytte av Hun tror mange av de tiltakene de har gjennomført kan ha verdi for andre operasjonsmiljøer på ST. Kvalitetsprosjektet startet i september i fjor: - Vi innkalte alle som er involvert i et keisersnitt fra jordmødre og barnepleiere til gynekologen og de på operasjon og anestesi, forteller Kringlåk De lette etter mulige inngangsporter for infeksjoner med hjelp fra hygienesykepleierne og smittevernoverlegen. De hadde også nytte av erfaringer fra et prosjekt ved Bærum sykehus som hadde fått ned infeksjonsraten etter keisersnitt fra til tre prosent: ST kopierte enkelte tiltak som bl.a innnføring av rutinemessig antibiotikaprofylakse til keisersnittpasientene I tillegg har det vært mindre kosing med babyene fra personalet side, færre som slipper inn på operasjonsstua og en ny bandasje som ikke må skiftes før utreise, er tatt i bruk. Det er gitt bedre pre- og postoperativ informasjon til pasientene og klipping rundt sårområdet istedenfor barbering. Kirurgene har hatt gjennomgang av teknikker og en babytralle på operasjonsstua minsket risikoen for infeksjonsoverføring fra jordmor til gynekolog. Alle på føde-barsel har tatt kurs i håndhygiene. I november ifjor under en smittvernfagdag fikk de presentert bla infeksjonsstatus hos keisersnittpasientene og resultater etter innføring av tiltakene. Tilbakemeldingen ga motivasjon til å jobbe vider med å forebygge infeksjon. Fordi de så at tiltakene de hadde satt inn, allerede hadde hatt effekt... Smitteverntiltak nytter... Før forbedringsarbeidet startet på føde-barsel og i operasjonsmiljøene på ST var det høye infeksjonstall etter keisersnitt. Etter tre måneders innsats er infeksjonene nær halvert. -Vi ser at det har vært bra etterlevelse av de nye retningslinjene. De som er involvert rundt keisersnittpasientene er på god vei- hvis utviklingen fortsetter som nå. Men vi må fortsette arbeidet og ha mål om å få enda lavere infeksjonstall, mener hygienesykepleier Kristin Broch Dahl. Hun la fram tallene som en oppmuntrende nyhet under smittevernkonferansen på ST den 6. april. Der viser hun til at infeksjonsandelen etter keisersnitt var så høy som 16 prosent på 4 nasjonale målinger i september 2010 ble forbedringsarbeid satt i gang med en rekke virkemidler og bred involvering av alle faggrupper. På de nasjonale målinger i 2010 viste det seg at STs tall var halvert... Glad for framgangen, men Broch Dahl vet ikke om den gode utviklingen vil vare ved- og hun er klar over at de foreløpige målingene ikke gir grunnlag for å trekke sikre konklusjoner ennå. Men hun gleder seg over framgangen og den sterke motivasjonen for å få ned infeksjonstallene som hun merket hos de føde-barselansatte. Ett av tiltakene var at de tok e-læringskurset i håndhygiene. - De fleste infeksjonene var overfladiske, men de er uansett plagsomme for pasientene. Nå er infeksjonsandelen på rett vei. Men det er viktig å holde fortsatt fokus på forbedringsarbeidet. En halvering er bra. Nå ligger vi likt med landsgjennomsnittet. Men vi må ytterligere ned før vi kan si oss fornøyd, sier Kristin Broch Dahl. Hun vet ikke hvilke av tiltakene som har hatt størst effekt, men håper ST etter hvert kan klare å holde seg godt under landsgjennomsnittet slik Bærum sykehus har klart. De satte inn en kampanje for å få ned infeksjonstallene for få år tilbake.

5 Mer pasientsikkerhet Det skal bli tryggere å være pasient på norske sykehus. Det er målet bak den treårige nasjonale pasientsikkerhetskampanjen som ST er en del av: - Nå har vi pasientsikkerhetskontakter på plass i alle klinikkene, konstaterer Halfrid Waage. Fagdirektøren viser til den gode jobben som er gjort for å få ned infeksjoner etter keisersnitt som et eksempel på hva godt internt kvalitetsarbeid, kan føre til på kort tid.waage er overbevist om at dette er et arbeid som er avgjørende for å bli et sykehus med godt renomme når kravene til trygghet for pasientene øker.kampanjen er forankret i Helsedepa rtementet,kunnskapssenteret, Helse Sør Øst RHF-ledelsen og fagforeningene: Målet er at Norge skal høste de samme gevinstene som andre vestlige land: Kampanjene virker - Tilsvarende kampanjer har vært lansert i land som England, USA, Danmark og Skottland med dokumentert stor gevinst i forhold til økt pasientsikkerhet. Vi vet at slike kampanjer virker.og målet er langsiktig kulturendring- ikke enda et kortsiktig stunt.for ST er dette midt i blinken i forhold til STs strategiplan og oppdragsdokumentet fra Helse Sør Øst, mener fagdirektøren. Hun lot seg telefonintervjue på veg opp til Notodden. Lokalsykehuset iverksetter fra 1. mai WHOs sjekkliste for trygg kirurgi som er at av hovedtemaene i kampanjen. Egne pasientsikkerhetskontakter Nå har alle klinikkene fått egne pasientsikkerhetskontakter. De blir nøkkelpersoner i forhold til å holde seg orientert om kampanjen, organisere aktiviteter og ha et pådriveransvar for at det skjer endringer i egen klinikk. Kampanjen består av fire innsatsområder: Legemiddelfeil, trygg kirurgi med vekt på postoperative sårinfeksjoner, slagbehandling og psykisk helse. De to siste områdene skal ikke i drift før i Våre interne mål bl.a om å jobbe for å komme under tre prosent på sykehusinfeksjoner er helt i tråd med kampanjen, sier fagdirektøren. Hun viser til satsingen på å få ned infeksjonsraten etter keisersnitt som på kort tid klarte å halvere infeksjonsraten som et godt eksempel fra ST på at godt systematisk arbeid gir resultater. Også arbeidet med elektronisk legemiddelkurve som snart skal innføres på ST er midt i blinken i forhold til kampanjen, mener ST er del av kampanjen for økt pasientsikkerhet, fastslår Halfrid Waage Waage. Det skjer faktisk mange feil i forhold til at pasienter får feil medisin på norske sykehus. Det forberedes også et arbeid med å sjekke at medisinlistene som følger pasienten faktisk er oppdatert og følges av alle, påpeker Waage. I går var tre team fra ST på opplæring på Kunnskapssenteret i forhold til å bruke trigger-tool som verktøy i det interne forbedringsarbeidet. Vi skal ha ett team fra hver klinikk, forklarer Halfrid Waage. Metodikken går ut på at de går gjennom tilfeldige journaler med sikte på å avdekke uønska hendelser som hver enhet må ta tak i for å bli bedre Håndhygiene-dag 5.mai 5. mai markerer også STs verdens håndhygienedag som WHO står bak. Hensikten er å få med flest mulig sykehus i kampanjen som går under navnet Save lives- clean your hands. Håndhygiene bryter smittekjeden og er ett av de viktigste enkelttiltak for å forebygge smittespredning i helsetjenesten. For å sette fokus på håndhygiene 5.mai blir det informasjonsstands både i Skien, Porsgrunn og Kragerø. ST er også i gang med en håndhygienekampanje som del av Pasientsikkerhetskampanjen der ett av målene er at minst 80 prosent av sykehusets 4000 ansatte skal ha tatt e-læringskurset i håndhygiene innen utgangen av Vi håper flere vil ta e-læringskursene i håndhygiene. Så langt har bare drøyt 800 tatt kurset på ST, konstaterer Kristin Broch Dahl. Det arrangeres Drop-in for e-læringskurset mellom klokka åtte og tretten på Eidsfoss møterom på konferansesenteret i Skien 5. mai. Hygienesykepleieren vil da være tilstede for å tilby informasjon eller veiledning. Husk god håndhygiene Kristin Broch Dahl minner om de fem anledningene for håndhygiene: Før kontakt med pasienten og før du utfører rene/aspetiske oppgaver. Det gjøres for å beskytte pasienten mot skadelige mikroorganismer fra helsepersonellets hender. Dessuten etter kontakt med pasienten eller pasientens omgivelser, og etter risiko for kontakt med pasientens kroppsvæsker. Det er for å beskytte seg selv og omgivelsene mot skadelige mikroorganismer fra pasienten. En forutsetning for å utføre korrekt håndhygiene er at neglene er kortklipte og at armsmykker som ringer, klokker eller armbånd er tatt av. Kristin Broch Dahl 5

6 Tiltak mot norovirus Norovirus er ingen spøk når sesongplagen herjer på et sykehus. Endelig er en uvanlig heftig sesong med norovirus som har herjet både i Kragerø og i Skien på hell. Nå er nye og strengere retningslinjer på høring som skal forsøke å unngå at viruset slår like hardt til neste år. - Vi trenger felles retningslinjer som er strengere og tydeligere for å forhindre at noroviruset får spre seg, konstaterer smittevernoverlege Yngvar Tveten. Nå er de nye retningslinjene på høring hos de avdelingene som ble verst rammet på ST: Fra desember i fjor til langt uti april i år har det smittsomme viruset som fører til oppkast og diaré både hos pasienter og ansatte, ført til mange driftsproblemer og mye ubehag: Ikke minst på Medisin 2 og 3 og lokalsykehuset i Kragerø som har vært gjennom en uvanlig lang og hardnakket norovirussesong. - Hva må vi gjøre annerledes for å unngå en tilsvarende sjau neste år? - Vi må sørge for bedre samhandling mellom sykehuset, legevakt, fastleger og sykehjemmene rundt om bl.a. ved at vi blir bedre til å informere hverandre med en gang epidemien bryter ut. Et tiltak kan være at vi rett og slett reduserer innleggelser fra f. eks sykehjem med utbrudd så langt det lar seg gjøre. Vi må også bli mer restriktive på å flytte pasienter mellom avdelingene for å unngå at viruset får spre seg. Det har vært noe av problemet i denne sesongen. Vi må også gjøre noe for å redusere korridorpasientproblemet som heller ikke er gunstig for å unngå smittespredning, svarer Tveten. Han mener et administrativt tiltak som kan være nødvendig er å redusere innleggelser som fører til overbelegg og korridorpasienter. Må unngå smitte mellom avdelinger I tillegg skal de vanlige hygienetiltakene som for eksempel god håndhygiene,innskjerpes. Her satser smittevernenheten på å drive undervisning om hvordan ansatte best kan sikre seg mot at viruset sprer seg fra pasient til pasient, fra avdeling til avdeling og mellom pasient og ansatte. - I forhold til norovirus, er det viktigste vanlig såpe og vann først - deretter hånddesinfeksjon. Sprit alene tar ikke knekken på noroviruset, understreker Tveten. En ytterligere driftsutfordring som belaster personalet når viruset herjer er at ansatte blir syke av viruset. Det øker belastningen på de som er på jobb fordi de er få og fordi forsvarlig behandling av pasienter som er isolert er mer tidkrevende. - Vi må derfor også vurdere å ta inn ekstra personell i de hardeste periodene, sier overlege Yngvar Tveten. ST skjerper tiltak for å unngå en like hard norovirus-sjau til neste år. ST skal kartlegge deltid ST er i likhet med alle andre norske sykehus pålagt å få ned andelen som jobber deltid med 20 prosent i løpet av Nå skal andelen som jobber uønska deltid kartlegges. -Det er viktig at alle de som jobber uønska deltid, kjenner sin besøkelsestid og svarer på den elektroniske undersøkelsen, sier rådgiver Torkild Toft. Rett over påske vil anslagsvis 1400 ansatte på ST- utelukkende fast ansatte- få en e-post med link til et enkelt spørreskjema som de oppfordres til å svare på innen fristen 10. mai. - Det eneste de som får e-posten, skal gjøre er å krysse av på noen enkle avkrysningsspørsmål som neppe tar mer enn et par minutter. For de som har den stillingstørrelsen de ønsker, holder det med to-tre avkrysninger. For de andre blir det 6-7 spørsmål å svare på, forklarer 6 Toft. Undersøkelsen går bare til ansatte i et fast stillingsforhold. Helsesektoren i Norge har i dag mange ansatte som jobber deltid- og fagforeningene har i en årrekke kjempet for å få ned deltidsandelen. Helseministerens initiativ Nå har helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen gått ut med en ambisjon om å få ned deltidsstilllingene i helsesektoren med 20 prosent innen utgangen av Og for å kunne måle om sykehusene når det målet, er sykehusene pålagt å kartlegge omfanget av deltid gjennom en egen elektronisk spørreundersøkelse som er utformet sentralt og sendt til alle sykehusene. Linken med spørsmål som skal krysses av benytter den samme metodikken som den årlige elektroniske Torkild Toft: Nå kommer en spørreundersøkelse om deltid. medarbeiderundersøkelsen. - Hvilke tiltak vil ST ta i bruk for å redusere deltidsbruken? - Hva slags tiltak som kan bli aktuelle, skal vi diskutere med fagorganisasjonene på ST i etterkant av spørreundersøkelsen, svarer Torkild Toft.

7 Asbest utsetter åpning Renoveringen av 3.etasje på Notodden sykehus blir minst totre uker forsinket.grunnen er at det ble oppdaget asbeststøv på den gamle dagavdelingen. -Opprinnelig skulle renoveringsarbeidene være ferdig 18. mai. Nå blir 3.etasjen ferdig minst to-tre uker seinere, konstaterer Einar Ramsli. Sjefen for STs bygg-og eiendomsseksjon viser til at det var gjennomført en asbestsanering av lokalene før jul: Dårlig asbestsanering -Alt tyder på at den jobben ikke ble utført skikkelig. Straks vi fikk beskjed om at det var funnet asbest i prøver som ble tatt, stengte vi naturligvis av det aktuelle området, sier Ramsli. Bygg og eiendomssjefen er innstilt på å kreve at firmaet som har ansvaret for arbeidene i 3.etasje tar kostnadene ved en ny asbestsanering pluss utgiftene som forsinkelsen eventuelt påfører Sykehuset Telemark. Ramlsi er klar på at det er firmaet som står bak ombygningen som har ansvaret for at egne arbeidere har jobbet i lokaler der det har vært konstatert abeststøv.- Det er foretatt målinger av asbest i luften, og når vi får resultatene fra den vil vi i samarbeid med fagfolk på område gjøre anbefalinger om eventuell helsesjekk for de som er eksponert, sier Ramsli. Asbest er som kjent et materiale som ved eksponering i verste fall kan føre til alvorlige helseskader. Ubeleilig for ferieavviklingen Den tidligere dagavdelingen var i ferd med å bli bygget om til seks nye pasientrom pluss en ny kafeteria beregnet på pasientene. Renoveringen som har en kostnadsramme på ca 8-9 millioner kroner skulle etter planen åpnes i midten av juni.- Dette får ingen umiddelbare konsekvenser for vår daglige drift, øyeblikkelig-hjelp-pasientene eller det planlagte operasjonsprogrammet. Men vi er Dårlig asbestsanering har eksponert arbeidsfolk. Det fører til at åpningen av en nyrenovert del av 3.etasje blir utsatt med fl ere uker.innfelt bilde- den aktuelle avdelingen som bygges om. litt bekymret for hvilke konsekvenser dette får dersom ombygningen blir utsatt flere uker.vi har satset på å kunne ta i bruk de seks nye pasientrommene som er en forutsetning for sommerens ferieavvikling, sier Ivar Dahl som leder klinikk Rjukan-Notodden. Digitalrøntgen i Porsgrunn Nå betjenes dagsykehuset i Porsgrunn av en ny moderne digital røntgenlab til 4.3 millioner kroner. Vi får mer optimale bilder med en gang med et digitalt apparat, forteller radiograf Stian Opsahl. De siste månedene har Opsahl og 12 av kollegene som deler på å ta sin tørn i Porsgrunn, fått opplæring i å håndtere det nye avanserte Decotron-røntgenapparatet som løfter røntgentjenestene fra 90-tallet til 2011 med et slag. 12. april ble driften på den andre lab 3- maskinen som er fra 1996, stoppet. Erstatter gamle apparater Til sommeren skal den nye digitallabben oppgraderes slik at den også kan tilby gjennomlysning. Dermed blir den aldersstegne gjennomlysningslabben også parkert for godt.driften i Porsgrunn ble for en tid tilbake lagt om for å finne løsninger som kunne finansiere behovet for å skifte ut de tre alderstegne røntgenapparatene. Flere ansatte i Porsgrunn ble overført til Skien for å bidra til å utnytte kapasiteten der bedre. Kan trenge en lab til... Men seksjonsleder Siri Linheim ser at det kan bli behov for en ekstra radiograf og et apparat til i Porsgrunn etterhvert som flere poliklinikker og mer aktivitet fører til flere røntgenoppdrag i Porsgrunn. Radiograf Stian Opsahl er glad for at de nå har en avansert røntgenlab som kan foreta skjelettundersøkkelser av ledd, knær, skuldre og rygg. Fordelen med digital teknologi er at bildene blir klare med en gang. Dette gir et løft på utstyrssida i forhold til det gamle utstyret, forklarer Stian Opsahl. Han viser hvordan det nye utstyret sparer pasienten for en del bevegelser. I tillegg sparer detid i forhold Stian Opsahl jobber med den nye digitale røntgen-labben i Porsgrunn til de gamle røntgen-bilde-platene som i dag er foreldet. En digital-detektor gir også praktiske muligheter til å ta bilder fra andre vinkler, enn det gamle utstyret tillot. 7

8 Priset for beste artikkel 4000 kroner til ST fra ivrige Rosa-russ Fredag 15. april vanket kake, kaffe og godord på Marianne Holm.Kollegene feiret at overlegen har levert en av de tre beste oversiktsartiklene til Norsk Legeforenings tidskrift i I tillegg til heder, og middag i Oslo, vanket det på den skriveglade overlegen. skrev like godt i sin ovelegepermisjon en artikkel som slo godt an i prestisjetunge Tidsskrift for Norsk Legeforening. Der plukket de ut tre av et utvalg på 54 som fikk priser for beste oversiktsartikkel. - Det er imponerende at du har overskudd til å å skrive slike artikler i tillegg til alt det gode kliniske arbeidet og alt annet du gjør her, sa seksjonsleder Kirsten Eikeland stolt. Holm skrev artikkelen om et tragisk fenomen som ble omtalt i St-Nytt nr 6 i år : Hva hjelpeapparatet kan stille opp med i forhold til eneboere som lever i ekstrem urenslighet. Ofte er forholdene så ille at naboer eller pårørende ber hjelpeapparatet gripe inn. Ekstrem selvneglisjering, heter det på fagspråk når noen lever i søppel, rot og kaos- samtidig som de motsetter seg å få hjelp. Holm har selv støtt på slike eldre en del ganger og Spesiell ansiktsløftning Hilde Johansson på Servicekontoret har denne gangen levert en vits som retter en advarende pekefinger mot alt for vidløftig privat plastikk-kirurgi... Den noget forfængelige Fru Nielsen gik til plastikkirugen for gud ved hvilken gang, for at få endnu en ansigtsløftning. Kirugen var ved at være træt af hendes evige renden, så han foreslog at han monterede en skrue i nakken på hende hvor hun selv kunne stramme efterhånden som behovet meldte sig. Det resultat var Fruen tilfreds med, og efter monteringen tog hun glad hjem igen. Moro å bli satt pris på... -Det var mye jobb med artikkelen. Derfor var det moro å få en slik pris, sa prisvinneren. Hun syntes at det var ekstra hyggelig at en forksningsartikkel fra et vanlig sentralsykehus får en slik heder som vanligvis går til forskere ved de store universitetssykehusene i Norge. Efter tre måneder måtte hun dog have råd fra kirugen igen.- Jeg er simpelthen så glad for skruen du satte i sidste gang, men jeg kan ikke forstå at den ikke kan stramme så meget at poserne under øjnene forsvinder? Hårvekst rundt munden... - Lille De, siger kirugen. - Det er fordi det er Deres bryster der sidder der nu! - Åhh, svarer Fru Nielsen. - Det forklarer jo den voldsomme hårvækst omkring munden... Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Det var storfint besøk på Nyfødtintensiv nylig: Et knippe rosa-russ fra Vest-Tun barnehage i Porsgrunn var i 5.etasjen på nyfødt-intensiv en snartur: De særdeles unge russejentene kom ens ærend for å overlevere en gave som kommer de aller minste nyfødte til gode: Penger fra russerevy 4172 kroner hadde de foretaksomme barnehagebarna klart å få inn til sykehuset blant annet ved inntekter fra inngangspengene i forbindelse med at de hadde laget en russerevy i den lokale Frikirken...- Jeg var Marie, forteller Tuva som forklarer at Marie var en av de ansatte i barnehagen. I russerevyen var verden snudd opp ned: Der spilte barnehagebarna de voksne, mens foreldrene pent måte finne seg i å være barnehagebarn. Kanskje begge parter lærte noe av den erfaringen? Månedens heldiggris gikk til Kragerø Kampanjen for å få fler til å trimme på ST fortsetter ufortrødent. I trekningen for mars måned, var det Kragerø som fikk glede av gaverkortet på 2000 kroner. Dnne gang var det nemlig sekretær Anne-Karin Lien ved Medisinsk poliklinikk i Kragerø som ble månedens heldiggris. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 97/2011 Fagdirektør Halfrid Waage Beslutningssak 13.12.11 Ingress: Den

Detaljer

NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark

NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark NOIS-data som grunnlag for infeksjonsforebyggende tiltak ved keisersnitt. Sykehuset Telemark Overvåkingsdagen 6.september 2011 Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl Postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt,

Detaljer

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark

Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Fra kampanje til permanent forbedring Heidi Kristin Knarrum Kvalitetsrådgiver, Sykehuset Telemark Post/enhet /område Klinikk STHF STHF Organisering på Sykehuset Telemark Kampanjeleder Informasjon, pådriver,

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 22-2013 Fagdirektør Halfrid Waage Orienteringssak 04.03.2013 Ingress:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 05.12. 2013 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Ingrid Venanger Tor Strømme Kari

Detaljer

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus

Jeg ber om at vedlagte brev blir vidreformidlet til styreleder, dirketør og styremedlemmer i HSØ På forhånd takk John Kjekshus Fra: Sendt: 8. juni 2017 23:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Brev til styreformann Anne Kristin Olsen og direktør Cathrine Lofthus, HSØ Vedlegg: 170605 VVHF juni 2017 (4).docx;

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00)

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 10.09.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark HF, Skien. Tilstede: Idar Grotle Thyra Giæver Ingrid Venanger Ann Kristin

Detaljer

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014

RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 RAPPORT Fra Til SunHF, januar 2014 Innledning Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har vært en treårig kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i Norge. I trygge hender

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Joint Action Trygg Kirurgi ved HDS

Joint Action Trygg Kirurgi ved HDS Trygg Kirurgi ved HDS 16/4-2014 Rastum/Walle 1:Mål for prosjektet fortell om hvilket/hvilke mål dere har jobbet med i EU-prosjektet for trygg kirurgi Innsatsfaktorer Sjekklisten Temp. kontroll Hårklipp

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system.

Beredskapsplanen må sees i sammenheng med rutiner i eksisterende HMS system. Beredskapsplan for utbrudd av svineinfluensa i Dronningåsen barnehage. Bakgrunn Det er stort fokus på forventet utbrudd av Svineinfluensa (H1N1-viruset) høsten 2009 og det forventes at alle virksomheter

Detaljer

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet

Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Forberedelse av barn til narkose Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Rikshospitalet Informasjon fra anestesiavdelingen Dette heftet er en hilsen fra oss på Dagkirurgisk avdeling på Rikshospitalet. Heftet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvalitetsforbedring i praksis. Nordisk

Kvalitetsforbedring i praksis. Nordisk Kvalitetsforbedring i praksis Nordisk Merete Gjerde Spesialsykepleier infeksjon & smittevern Nordisk Forbedringsagent FoU avdelingen, Seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland Universitetssjukehus forbedringsagent

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier

Håndhygiene. Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Håndhygiene Merete Lorentzen Regional hygienesykepleier Hvorfor håndhygiene? Til enhver tid har 6-7% norske pasienter/beboere i sykehus og sykehjem en helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) Helsepersonells

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

Håndhygiene og oppdatering av nasjonal veileder. Horst Bentele Avdeling for infeksjonsovervåking 24.09.2015

Håndhygiene og oppdatering av nasjonal veileder. Horst Bentele Avdeling for infeksjonsovervåking 24.09.2015 Håndhygiene og oppdatering av nasjonal veileder Horst Bentele Avdeling for infeksjonsovervåking 24.09.2015 Håndhygiene - hvorfor så viktig? 6-7 % av beboere/pasienter ved norske sykehus og sykehjem en

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet

Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet Forslag til tiltak basert på lærdommer fra prosjektet 1 Utvikle en merkevare for klinikken og bruk tid på å gjøre den kjent 6 Forklar hvorfor de ulike aktivitetene er viktige 2 Bygg en kommunikasjonsstrategi

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne

Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Samtaler med brukerne Kunnskapshåndtering i spesialisthelsetjenesten Jeg har en time i uken til å oppdatere meg, og da har jeg ikke tid til å lære meg alt på nytt hver gang databasene endrer grensesnitt overlege ved universitetssykehus

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN

SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN SYKEHUSETS VENNER NOTODDEN Vi jubilerer - Venner i 25 år Støtt sykehusets venner Notodden sykehus Notodden sykehus tilbyr de 9 kommunene Notodden, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje, Bø,

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skoler

Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skoler Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Effekt av smitteverntiltak i barnehager og skoler Ingeborg Lidal, Berg RC, Austvoll-Dahlgren A, GH Straumann, Vist GE Problemstilling Hva er den dokumenterte effekten av

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging. Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier

Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging. Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier Fagdag innen palliasjon Symptomkartlegging Karen J.H.Tyldum Kreftsykepleier 16.09.16 Innhold Palliasjon Symptomkartlegging Bruk av ESAS-r Palliasjon Palliasjon ; Palliasjon er aktiv behandling, pleie og

Detaljer

Om infeksjonskontrollprogram og håndhygiene. Smittevernrådgiver Anita Rognmo Grostøl, Smittevernkontoret i Stavanger

Om infeksjonskontrollprogram og håndhygiene. Smittevernrådgiver Anita Rognmo Grostøl, Smittevernkontoret i Stavanger Om infeksjonskontrollprogram og håndhygiene Smittevernrådgiver Anita Rognmo Grostøl, Smittevernkontoret i Stavanger Bakgrunn Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (revidert utgave tredde

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Tid: Tirsdag 21. juni 2017 kl. 09.30 15.30 Sted: Direktørens møterom, Skien Tilstede: Per Anders Oksum styreleder Marit Kasin nestleder Kari Dalen Folke

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? Tor (78) er gift med Elsa. Etter et lårhalsbrudd får han tjenester fra hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Han har gode og realistiske mål og trener bra mot disse sammen med

Detaljer

Et verdig psykisk helsevern

Et verdig psykisk helsevern Psykisk helsehjelp når DU trenger det! Norsk psykiatrisk forening (NPF) fyller 100 år i 2007 og er den nest eldste fagmedisinske forening i Den norske legeforening. Norsk psykiatris historie går enda lenger

Detaljer

Om å gå i psykoterapi

Om å gå i psykoterapi Til pasienter og pårørende Om å gå i psykoterapi Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. OM Å GÅ I PSYKOTERAPI Erfaring og forskning

Detaljer

Gjør kloke valg- kampanjen

Gjør kloke valg- kampanjen Gjør kloke valg- kampanjen En kort introduksjon Versjon: juli 2017 HVORDAN LAGE ANBEFALINGER FAGMEDISINSKE FORENINGER Gjør kloke valg- HVORDAN LAGE ANBEFALINGER kampanjen FAGMEDISINSKE FORENINGER Introduksjon

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 1 Rapport for 3091020 - Sunnaas sykehus HF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering

Detaljer

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark

Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Astrid Emhjellen, psykiatrisk klinikk Sykehuset Telemark Det handler om å bry seg slik at vi tenker den neste milen - og noen ganger går den med pasienten 5 Fokusgruppeintervju om samhandling Helsedirektoratet

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013

Pasientsikkerhetskampanjen. Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Kari Sunnevåg Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland 18. Mars 2013 I Trygge Hender. er en nasjonal kampanje for å forbedre pasientsikkerheten i Norge og

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner

Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Pilotprosjekt: Trygg kirurgi med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Stig Harthug, leder av fagrådet og kvalitetssjef i Helse Bergen Klinikkdirektør Ingrid Johanne Garnes i BT 7.9.2011 Det er trygt å føde

Detaljer

NOIS, bruk av data for å bedre pasientsikkerheten og NOISnett. Hanne-M. Eriksen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt

NOIS, bruk av data for å bedre pasientsikkerheten og NOISnett. Hanne-M. Eriksen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt NOIS, bruk av data for å bedre pasientsikkerheten og NOISnett Hanne-M. Eriksen Seniorrådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 NOIS 2005; NOIS etablert, avidentifisert sentralt helseregister Hva som overvåkes

Detaljer

KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014

KPU STHF. Sakspresentasjon 23/6 2014 KPU STHF Sakspresentasjon 23/6 2014 Saksliste 44/2014 Godkjenning av referat og saksliste 45/2014 Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe (3-3a) 46/2014 Antibiotikastatistikk 47/2014 Insidens og

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING

FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING FEBRUAR PÅ STJERNE AVDELING Hei alle sammen! :-) Denne måneden har vi hatt karneval som tema, og vi har forberedt oss til den store dagen som var den 27. februar. Vi har også jobbet med Gambia i uke 8,

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Hva jeg lærte på. 18 th Annual National Forum for Healthcare. Improvement, Orlando Ellen T Deilkås

Hva jeg lærte på. 18 th Annual National Forum for Healthcare. Improvement, Orlando Ellen T Deilkås Hva jeg lærte på 18 th Annual National Forum for Healthcare Improvement, Orlando Ellen T Deilkås 18 th Annual National Forum for Healthcare Improvement, Orlando Ca 5000 deltagere, hovedsakelig fra USA

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Sted: Direktørens møterom, Skien Dato og tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.30 15.45 Tilstede: Per Anders Oksum, styreleder Marit Kasin, nestleder Kari Dalen

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak

Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak Multisyke pasienter og polyfarmasi - utfordringer og tiltak Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Bærum sykehus avd. for geriatri, slag og rehabilitering Spesialist i allmennmedisin

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Forklarer fatigue med språklige bilder

Forklarer fatigue med språklige bilder Forklarer fatigue med språklige bilder Annes batterier er til lading mange timer hver natt, men de tar dårlig lading og blir sjeldent fulladet. Slik beskrev Anne Rygg Lindseth livet med fatigue da familien

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF

FORSIDE. Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen Rapport for. SunHF FORSIDE Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 1 Rapport for SunHF INNHOLD 2 Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Hvordan lese og bruke rapporten s 3 Oppsummering av rapporten

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern

Basale smittevernrutiner. Avdeling for smittevern Basale smittevernrutiner Basale smittevernrutiner Basal= grunnleggende. Basert på at alle kroppsvæsker kan inneholde smittestoffer. Ved å gjennomføre basale rutiner redusere man risikoen for smitte fra

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier

Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier Innlegg NORDAF 16. Januar 2015 Henrik A. Sandbu Ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF Dagkirurgi tre perspektiver Pasientens perspektiv Fagutvikling Ressursutnyttelse

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon?

Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon? Selvmordsrisikovurdering Bare en prosedyre, eller også en intervensjon? Siv Hilde Berg Psykolog og stipendiat i Risikostyring og samfunnssikkerhet siv.hilde.berg@sus.no Fredrik Walby, Kristine Rørtveit

Detaljer

Spre danseglede i bedrifter

Spre danseglede i bedrifter A dance is forever! Spre danseglede i bedrifter Rueda de casino Studio Bedriftstilbud Salsa nybegynner Samba nybegynner Kizomba nybegynner Rueda de casino nybegynner De 6 opplærings modulene Læreprosessen

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Arkivsak Dato 15.05.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 24.05.2012 Sak nr 051-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte

Detaljer

NORCYT-INFO NR.1 2008

NORCYT-INFO NR.1 2008 Norsk Forening for Klinisk Cytologi NORCYT-INFO NR.1 2008 Leder For oss som bor i lavlandet var det ikke så mye vinter, men uansett ser vi nå frem til sommeren, og vi gleder oss til å fortsette arbeidet

Detaljer

FRA DOKUMENTASJON OG EVIDENS TIL ENDRING I KLINISK PRAKSIS STIG HARTHUG 14. MAI 2013

FRA DOKUMENTASJON OG EVIDENS TIL ENDRING I KLINISK PRAKSIS STIG HARTHUG 14. MAI 2013 FRA DOKUMENTASJON OG EVIDENS TIL ENDRING I KLINISK PRAKSIS STIG HARTHUG 14. MAI 2013 KASUS 44 DIAGNOSE - BAKTERIELL SPONDYLITT Behandling kloxacillin 2 g x 4 iv (4 uker)+ aminoglykosid iv (2 uker) Indikasjon

Detaljer

Styremøte SSHF Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene v/annette Solinski

Styremøte SSHF Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene v/annette Solinski Styremøte SSHF 08.09.16 Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene 2016 v/annette Solinski SSF er klar for et maraton! SSHF har gjennom sitt valg om ny struktur og 3 stedlige direktører tatt en beslutning

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013. Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde-

Detaljer

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet.

Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist. 75/2011 Godkjenning av referat av 28.08.2011. Godkjent med de kommentarene som fremkom på møtet. Godkjent 12.10.11 Møtereferat Møtetema: Brukerrådet Dato møte: 22. september 2011 Tid og sted: Kl. 09.00-13.00, Søsterhjemmet, Ullevål Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen

Detaljer

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem?

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? mette.walberg@vestreviken.no 14. oktober 2015 Find failures Find failures Vurdering av risiko

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Kunnskapsesenterets Nasjonal pasientsikkerhetskampanje. -nødvendig? Unni Krogstad dr. philos

Kunnskapsesenterets Nasjonal pasientsikkerhetskampanje. -nødvendig? Unni Krogstad dr. philos Kunnskapsesenterets Nasjonal pasientsikkerhetskampanje nye PPT-mal -nødvendig? Unni Krogstad dr. philos Fakta EU Council offisielle tall: 8 % - 15 % av pasienter innlagt på sykehus opplever uheldige hendelser

Detaljer