STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY"

Transkript

1 EFFEKTIVE STAVANG R SERVICE RUTEEN HYGGELIGE STAVAN GER HANDELS LABYRINTEN KUNST I STAVANGE R KREATIVE ØST STAVANGER FREMTIDENS HANDELSBY Presentasjon utarbeidet av LÉVA Urban Design as, februar 2013 Idé- og konseptutvikling Stavanger sentrum, med tematikk handelsbyen Stavanger.

2 Høsten 2012 startet Stavanger Kommune planarbeidet for ny sentrumsplan. I den forbindelse er det opprettet arbeidsgrupper hvor ulike aktuelle tematikker arbeides med på idé- og konseptstadiet. Arbeidet fra alle arbeidsgrupper samles til sist og skal danne grunnlaget for den nye sentrumsplanen sammen med en rekke empiriske registreringer og tekniske analyser og vurderinger. LÉVA v/aslaug Tveit har hatt ansvaret for blant annet handelsbyen som tema, i relasjon til å utforske temaet omkring byens- identitet og utvikling. LÉVA har i gjennom prosessen ledet 2 arbeidsmøter med en utvalgt arbeidsgruppe på 6 personer: - Thommas Bjerga - Harald Brynlund-Lima - Anne Espedal - Asgeir Sand - Cecilie Christ - Astrid Sjurseike LÉVA har hatt ansvaret for å samle opp på materialet etter endt arbeidsmøte, bearbeide det, og utforme en grafisk presentasjon av resultatet. Resultatet er ikke en løsning som alene er ment å løse fremtidige utfordringer for Stavanger sentrum, men et enkelt bidrag i arbeidet med ny sentrumsplan. Enkelt bidraget har sitt fokus på tema handelsbyen koblet til tematikken omkring byens identitet. Arbeidsgruppen har derfor tillatt seg å ikke behandle sentrale problemstillinger som ikke relaterer seg til tema handelsbyen. INNHOLD: INNLEDNING HVOR ER DET EKSISTERENDE HANDELSPOTENSIALE I BYEN? NYE HANDELSFORMER STRATEGI 1. HANDELS LABYRINTEN 2. SERVICE BYEN 3. KREATIVE ØST

3 INNLEDNING: Stavanger har lenge vært storebror i regionen, men de siste 10 år har rollen i forhold til handel endret seg drastisk. Stavanger sentrum er i konkurranse med kjøpesentre i utkanten av byen. Sandnes sentrum og andre mindre bysentrum I regionen (Bryne, Klepp, Sola...) er også i sterk utvikling og vil kunne ses som større konkurrenter til Stavanger sentrum i fremtiden. Problemstillingen i forhold til handelslekkasje og interessen for handel på kjøpesentre er en generell problemstilling som de fleste andre byer i Norge også står overfor, man kan derfor lære mye av å studere andre velfungerende bysentrum. Den utpregede utviklingen i netthandel bør også anses som et viktig aspekt å ta med i fremtidens handelsby. Overordnet problemstilling: Hvordan kan Stavanger sentrum i fremtiden gjøre seg mer konkurransedyktig i regionen som en fremtidig handelsby ved å spille på egen historie og lokale eksisterende kvaliteter; i form av både produkter, miljøer og omgivelser? Kort oppsummering fra arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen påpeker som et generelt utspill at Stavanger sentrum må bli mer opplevelsesrikt. Det ble også diskutert at det mentalt sett er for lange gåavstander fra de ulike parkeringsanleggene til sentrumskjernen som gjør det lettere for handlende å kjøre til Forus eller andre kjøpesentre i utkanten. En god handelsby må tilby mer enn bare handel. Det må være mangfoldig og spennende å besøke sentrum til alle tider. Det ble også diskutert at sentrumshalvøya må fortettes i programmering og utnyttes bedre, samtidig som man må åpne opp for en utvidelse i ulike retninger i forhold til handelstilbud. Oppsamling utfordringer arbeidsgruppen: - Mentalt for lange gåavstander fra bydelene og parkeringsanlegg - Utforming av fysiske omgivelser mangler særpreg/ identitet ( lapskaus blanding ) - For lite allsidighet i aktivitetsnivå og for liten forutsigbarhet i forhold til åpningstider - Mangler opplevelser i byrommene og forbindelseslinjer - Fare for fragmentert sentrumsutvikling uten koblinger - For lite å oppleve utenom tradisjonelle handels- og servicetilbud - Mangel på dragere i sentrum (enkelt konsepter med stor attraksjonsverdi) Oppsamling potensialer arbeidsgruppen: - Tenke nytt omkring det gamle- fornyelse - Utnytte den karakteristiske bystrukturen med smale gater og smug - Styrke småskala følelsen og topografien i bykjernen - Havnen - Fremheve og styrke de ulike kvalitetene som de forskjellige områdene i og rundt sentrum har. - Mer midlertidig programmering... IDAG... I FREMTIDEN...lite, lokalt og hyggelig??...mangfoldig og The fullt sky av ulike is opplevelser??

4 HVOR ER DET EKSISTERENDE HANDELS POTENTIALE I BYEN? Handel i Stavanger sentrum er godt etablert på sentrumshalvøya, det er tett og satt inn i hyggelige småskala gater. Handel som finnes utenfor sentrumshalvøya er spredt i små flekker eller i enkelte mindre kjøpesentre, og ikke godt koblet til verken trafikk knutepunkt eller sentrumskjernen. Området rundt trafikk knutepunktet for buss og tog er også dårlig knyttet til sentrumshalvøya, men har noen viktige service-funksjoner rundt seg i form av skoler, hoteller og offentlige etater. Utviklingen av østre bydel og området rundt Løkkeveien er også forholdsvis dårlig knyttet opp til sentrumskjernen. Pedersgata, Løkkeveien og Breiavannet er generelt viktige forbindelseslinjer for å knytte det fremtidige handelssentrum sammen. Forklaring: eksisterende handel område BOLIG KONSERTHUS UNIVERSITET potensiale handel område potensiale by akse By Sentrum Ny Torget PEDERSGATA LØKKENVEIEN Postindustrielle Område Trafikk Sentrum BOLIG

5 NYE HANDELSFORMER For å skape en fremtidig vellykket handelsby, er det nå mer enn noen gang viktig å ta hensyn til endringer i kundenes atferd og behov. Hvordan møter handelsbyen fremtiden? Det er mange utfordringer og muligheter i utvidelse av handelskonsepter generelt. Hva handler vi? hvorfor handler vi?, hvor handler vi? Opplevelse, effektivitet, menneskelige verdier, miljø og økonomi er viktige stikkord å ta med i utviklingen av fremtidige handelssentre. E-shopping: En verden av Internett og virtuelle rom tilbyr mer og mer sofistikerte metoder for å søke og kjøpe varer. Den nye trenden står som en konkurrent til de tradisjonelle fysiske handelsbyene, men kan også være et konkret hjelpemiddel til å utvikle de tradisjonelle handelssentrum for å oppnå nye attraktive steder og funksjoner i byen? Den samlede forekomsten av trådløst internett, gir for eksempel en mulighet for at kundene kan spore priser og varer, samtidig som man handler i den fysiske verden, en direkte kobling mellom den virtuelle og fysiske verden. Her finnes det allerede utallige applikasjoner og nettsider som er godt på vei utviklet i denne retningen. Nye multiprogrammerings-konsepter: For å bevare bysentrum som attraktive handelskjerner i konkurransen med kjøpesentre eller e-shopping, må bysentrum spille på de unike kvaliteter som man ikke kan få andre steder. Bysentrum har muligheter til å gi kundene mye mer enn bare en god handelsopplevelse. Gjennom alle de ulike typer funksjoner man har tilgang til i et bysentrum i en høy konsentrasjon finnes det potensiale i å utvikle nye krysninger i programmeringen som binder sammen handel tettere til offentlige- og private servicefunksjoner, kulturattraktorer, byrom og boliger. Ettersom kjøpemønstrene endrer seg, må også handelskonsepter endres og videre utvikles. Det er derfor forsøkt å se på byens funksjoner i en sammenheng å se etter nye krysningsmuligheter. Her vises eksempler på nye kombinasjoner. Med basis i å utvikle tankene omkring handelskonsepter blir det i fremtidige plandokumenter derfor enormt viktig å utvikle verktøyer og retningslinjer som gir den nødvendige fleksibiliteten for å kunne utvikle nye kreative handelskonsepter. for eksempel klesbutikker med kaféer, for å SHOP SHOP Det begynner å bli populært å kombinere sørge for hvile og underholdende fasiliteter for kundene. SHOPSERVICE Eksempel: spesialbokhandler som selger og i tillegg tilbyr workshops, diskusjonsforum eller en møteplass for spesielt interesserte. Det kan også være en blomsterbutikk som underviser i hvordan du behandler planter eller lager dekorasjoner. SHOPPOP-UPSHOP Eksempel: En etablert mat butikk, kan sesongbetont invitere en lokal produsent til å selge sine råvarer direkte fra butikk eller utenfor og på den måten gi et bredere spekter av produkter, når de er tilgjengelige. SERVICESERVICE Eksempel: En bilmekaniker kan tilby en kontor plass/fasiliteter til leie for kunder som venter på bilen sin. LAGRINGSHOWROOMSHOP Eksempel: Denne ideen kan være en framtidig utbygging av IKEA-varehus konseptet i mindre eller større skala. INTERNET SHOPHENTING Eksempel: Online shopping kombinert med mulighet for selvhenting på lokalt lager gir muligheter for å etablere et bredere tilbud / nytt liv/nytt bruk av lagerbygg. INTERNET SHOPSHOWROOM/CAFÉ Brukeren vil se butikkens tilbud og kjøpe varer på nettet. Butikken vil bare ha try-out produkter, slik at brukerne kan komme og prøve varene på stedet, også i mellomtiden å kunne ta en kaffe med en venn. INTERNET SHOPEDUCATION Den fysiske butikken vil bare tjene utdanningsinstitusjoner. Kurs og bøker ville være ved kjøpt på nettet. pop- shop shop internet shop education lagring café verksted showroom DIGITAL SHOP - KAFFE TO GO Hva om byen var veldig interessant å være i, og i mellomtiden ville det være mulig å handle i de digitale butikkene og drikke den beste kaffen i byen? Konseptet er mobilt. Programmene med spesielle rabatter finnes kun i spesielle gater i byen - via scan koder, skjermer og lignende.

6 STRATEGI Handels- strategien tar utgangspunkt i den eksisterende bystrukturen og fokuserer på å styrke strukturen via å utvikle en soneinndeling med sterke ulike identiteter. Sonene defineres med et klart budskap om hva du får av produkter og opplevelser. På denne måten vil handelsbyen oppfattes mer effektiv og henvende seg tydelig til de ulike brukernes behov og interesser. Det vil også på sikt gi byen en tydelig merkevare gjennom de ulike sterke sonene. I kombinasjon med de nye sonene legges det til rette for ulike typer nye handelskonsepter som knytter seg til sonens identitet. Handels Labyrinten - det historiske og koselige handelsområdet. Service Ruten - området som tilbyr effektiv tilgang til funksjoner koblet til service (hoteller, utdanningsinstitusjoner, offentlige etater banker osv.) Kreative Øst - det postindustrielle området med det etablerte kreative miljøet langs havnefronten i Storhaug bydel. De tre handelssonene bør få sine egne design strategier, butikk typologier, tilbud og støttefunksjoner. Sonene knyttes sammen gjennom å forsterke de eksisterende forbindelseslinjene til en BY AKSE fra øst til vest, langs Pedersgata og Løkkeveien. Handels Labyrinten bør ha fokus på å styrke det eksisterende koselig handelsområdet i middelalderbyen. Et sterkt virkemiddel vil være å utnytte småskala strukturen bedre i form av design og opplevelser i gatene, gjerne knyttet til funksjoner inne i bygg. Service Ruten vil ha potensiale til å skape et miljø av større bygg som tilbyr en blanding av service tilbud og handelsfunksjoner. Service ruten er godt knyttet opp til trafikk knutepunktet og effektiv å bevege seg i både på sykkel, gående og med bil. Det Kreative Øst vil fokusere på spesielle opplevelser for kunder gjerne i direkte dialog med designere/ kunstnere/produsenter, konsepter kan gjerne legges til rette for produksjon, salg og utstilling i samme lokale. Handels Labyrinten Forklaring: konsentrasjon og størrelse av funksjoner ny by akse service veien Kreative Øst Service Ruten

7 HYGGELIGE STAVANGER HANDELS LABYRINTEN Forslag: blanding av butikker og tjenester, utstillingslokaler og mobile shopping konsepter. HANDELS LABYRINTEN...some people shop for the love of the brand, and experience, not just for the price... Sentrumshalvøya har allerede vakre nostalgiske og magiske omgivelser, med en skandinavisk stil i sentrum av byen. Det er en stor ressurs for videre handelsutvikling i byen. Det er imidlertid ikke hele sentrumshalvøya som er like aktiv å populær i dag. Det bør derfor legges fokus på å få alle deler av sentrumshalvøya like full av aktivitet og interessante funksjoner. Med nye spennende shoppingkonsepter sammen med fokus på å skape mange små design intervensjoner i det offentlige rom, vil brukeren få mange små og koselige opplevelser og naturlige pauser i det pulserende urbane miljøet. Handels Labyrinten skal legges til rette slik at du har muligheten til å bli fortapt i de urbane og koselig shopping opplevelse. TREPROMENADE HØY KVALITET RESTAURANTER Forklaring: nye former av butikker ny programmering av havnefronten ny programmering av hemmelige lommer og små gater eksisterende gode handels gater NYTT TORG OG HØY KVALITET SERVICE HAVNEFRONTEN TILBAKE TIL BYEN HØY KVALITET RESTAURANTER GRØNT LEKE ROM DIGITAL ROM BUTIKK OMRÅDE PAUSE ROM MAGISK BYFORM LABYRINT SONE Handels Labyrinten SHOWROOMS OG KOMBINERTE BUTIKKER DESIGN BUTIKKER FORBEDRING AV EKSISTERENDE TORG LEKE ROM STERK BUTIKK AKSE NYTORGET SERVICE OMRÅDE

8 Øvre Holmegate står frem som et godt eksempel på hva små fysiske grep kan gi av løft i frohold til attraktivitet. Det er mange flere små glemte gater og små gårdsrom som kan ha samme potensiale i forhold til små enkle estetiske grep. En del av en design strategi for handels labyrinten bør fokusere på bruken av mer myke materialer og grønne lunger for å fremheve den hyggelige å intime stemningen. Havnefronten har potensiale til å bli tettere programmert med en god mix av service og handelsfunksjoner. KOSLIG SHORTCUT JOINTVENTURE SHOP OG CAFE Nye handelskonsepter som legger vekt på service, opplevelse og rom godt tilrettelagt som et sosiale møtested sammen med de mer tradisjonelle handelsfunksjoner vil kunne skape en mer interessant og variert sentrumshalvøy for handlende.

9 Forslag: blanding av butikker og tjenester, store utstillingslokaler, utdanning og kvalitetssikring gjennom å bruke internett. SERVICE RUTEN EFFEKTIVE STAVANG ER SERVICE RUTEN Service- ruten er et lett tilgjengelig, levende og effektivt område. Det vil bestå av en kombinasjon av et sterkt kollektivtknutepunkt, parkeringsplasser for både innbyggere og gjester, hoteller og større bygningsstrukturer for butikker og tjenester. Den er også et naturlig samlingspunkt i byen. Det blir den viktigste delen sett i sammenheng med mobilitet hvor alt møtes i den nye by- aksen fra øst til vest, hvor sentrum forbindes til opplandet og resten av regionen. I området rundt Breiavannet vil det være spesielt fokus på å etablere funksjoner som vil forkorte den mentale avstanden til parkeringssoner og bykjernens fasiliteter. Kunstinstallasjoner nye butikk konsepter og kafeer kan med fordel mixes i aktiveringen av stien rundt Breiavannet. I Løkkeveien vil det være fokus på å gi rom for større skala utstillingslokaler og mer tradisjonelle større butikker, gjerne støttet av Internett-tjenester, samt noen av de nye butikkkonseptene hvor det er viktig at man har god tilgjengelighet til funksjonen. I den sørlige enden av Løkkeveien er det potensiale til å bygge videre på matkonsepter i form av restauranter og kaféer koblet til hoteller. BOLIG OMRÅDE KULTUR HUB UTSTILLING SERVICE HANDELS LABYRINTEN HØY KVALITET MAT CLUSTER CAFE/RESTAURANTER KREATIVE ØST HØY KVALITET SERVICE BUTIKKER STORE AREALER BUTIKKER DRIVE IN SERVICE BUTIKK CAFE HOTELL SERVICE TOG TERMIAL SERVICE HOTELL BUTIKKER CAFE/RESTAURANTER CAFE/RESTAURANTER BUSS TERMIAL BUTIKKER Service Ruten STORE AREALER BUTIKKER BOLIG OMRÅDE Forklaring: konsentrasjon og størrelse av funksjoner ny by akse service akse BOLIG OMRÅDE FLYPLASS STORE AREALER BUTIKKER BY OG REGIONS SERVICE CLUSTER

10 Forslag: Området hvor det er mulig å teste ut nye konsepter. Handel kobles opp til produksjon og utstilling i relasjon til de mange kreative virksomhetene som finnes i området. KREATIVE KUNST I STAVANGER KREATIVE ØST ØST Det Kreative Øst, nytt kommende handelsområde i det postindustrielle Stavanger Øst, kommer til å ha en progressiv, kunst og design identitet. Området er allerede et test område for nye urbane intervensjoner. Området har høy konsentrasjon av kreative virksomheter og kreative innbyggere. Utviklingen av det nye området vil kreve en utvidelse av sentrum og nye serviceområder i nærheten av de nye tette boligområdene i øst. Områdets status i dag gir ekstra gode muligheter for testing av nye alternative handelskonsepter. Man kan allerede se tendenser til dette i dag. Pedersgata og i videre forlengelse Ryfylkegata skal være det viktigste bindeleddet for å knytte området opp til resten av sentrum. Med fokus på å korte ned mentale gå- og sykkelavstander foreslås det å gjøre mange kreative inngrep i gaterommene, dette må gjerne skje i relasjon til spennende innendørs funksjoner. Nytorget har potensiale til å bli en større internasjonal markedsplass som en start på Pedersgatas internasjonale miljø. Det kan også være aktuelt å tenke inn en mathall omkring Nytorget. HANDELS LABYRINTEN SERVICE RUTEN INTERNASJONAL MAT OG KULTUR CLUSTER TORG HALLERNE KREATIVT HANDELS CLUSTER KREATIVE ØST CAFE/RESTAURANTER CAFE RESTAURANTER UTSTILLING SERVICE LOKAL MAT CLUSTER ARKITEKTUR OG KREATIVE VIRKSOMHETER CLUSTER KULTUR CLUSTER WORKSHOP BUTIKK POP-UP BUTIKKER I FORBINDELSE MED KUNST OG SERVICE Forklaring: konsentrasjon og størrelse av funksjoner ny by akse service akse POP-UP BUTIKKER I FORBINDELSE MED MAT TYPISKE BYDEL SERVICE OG BUTKKER BOLIG OMRÅDE

11

DESTINAsjON STAVANGER

DESTINAsjON STAVANGER DESTNAsjON Presentasjon utarbeidet av LÉVA Urban Design as, februar 2013 dé- og konseptutvikling Stavanger sentrum, med tematikk turistbyen Stavanger. : et knutepunkt REGONEN Høsten 2012 startet Stavanger

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015.

BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015. BYROM I SENTRUM Byromsstrategi for Trondheim sentrum Høringsutkast 27.05.2015. Forsidefoto: Carl-Erik Eriksson Høringsutkastet til byromsstrategien er utarbeidet av Trondheim kommune, byplankontoret. Prosjektleder

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006

Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik, 14. juni 2006 Kommunedelplan Stavern 2006 2018 Kommunedelplan Stavern Vedtatt av kommunestyret i Larvik kommune, 14. juni 2006 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RAPPORT. Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold 2014/41. Hanne Toftdahl

RAPPORT. Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold 2014/41. Hanne Toftdahl RAPPORT 2014/41 Handels- og sentrumsanalyse Sande i Vestfold Hanne Toftdahl Dokumentdetaljer AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling Prosjektleder Oppdragsgiver Publisert Rapport nummer

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Handelsanalyse Bryne på Jæren

Handelsanalyse Bryne på Jæren 2010 Handelsanalyse Bryne på Jæren Vista Analyse AS Rapport nr 2010/05 Nedremarka Eiendom as 01.05.2010 Side 1 Forord Vista Analyse har på oppdrag fra Nedremarka Eiendom AS utredet virkninger av utvidelse

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad

Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad 23.10.2013 Bodø kommune Dokumentdetaljer Utarbeidet av: Opus Bergen AS Tittel: Handelsanalyse Råd om etablering av handel på Hunstad Prosjektnummer:

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum

Askim Mobilitetsstrategi for Askim sentrum Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 2014-06-01 Oppdragsnr. 5122124 Oppdragsnr. 5122124 Mobilitetsstrategi for sentrum Fagnotat 0 01.06.2014 Fagnotat v1 beb ehn ahu Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14

Designmanual for Marviksletta. Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 Designmanual for Marviksletta Utarbeidet av Plan-, Bygg- og Oppmålingsetaten. 06.05.14 INNHOLD Designmanual for Marviksletta... 3 En bydel i bevegelse... 5 Overordnede føringer... 6 Bydelens ROM... 9 Byrom

Detaljer

BO Boligutvikling i Ås tettsted

BO Boligutvikling i Ås tettsted BO Boligutvikling i Ås tettsted Fase 1: En analyse av boprinsipper og -kvaliteter. Fase 2: Konsept og Planforslag LAA 250 - Stedsutvikling, høst 2010. Henriette Jordheim / May Hoff Lund / Pål Dixon Sandberg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden

JEVNAKER SENTRUM. del 1. Stedsanalyse. Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden JEVNAKER SENTRUM Stedsutvikling Nesbakken / Stedsutvikling Strandpromenaden del 1 Innledning Kreativ vandring i Verkevika 2. juni 4 INNHOLD Sentrumsåret 2012 Innledning Bakteppe Sentrum Analyse og kartlegging

Detaljer

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport

LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport LIERSTRANDA - BRAKERØYA boligrapport En by er langt mere enn sine funksjoner og fysiske rammer. Den er også livet, pulsen og den rytmen vi opplever i hverdagen, sier bysosiologen Henri Lefebvre. LierSTRANDA

Detaljer