DESTINAsjON STAVANGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DESTINAsjON STAVANGER"

Transkript

1 DESTNAsjON Presentasjon utarbeidet av LÉVA Urban Design as, februar 2013 dé- og konseptutvikling Stavanger sentrum, med tematikk turistbyen Stavanger.

2 : et knutepunkt REGONEN Høsten 2012 startet Stavanger Kommune planarbeidet for ny sentrumsplan. den forbindelse er det opprettet arbeidsgrupper hvor ulike aktuelle tematikker arbeides med på idé- og konseptstadiet. Arbeidet fra alle arbeidsgrupper samles til sist og skal danne grunnlaget for den nye sentrumsplanen sammen med en rekke empiriske registreringer og tekniske analyser og vurderinger. LÉVA v/marion Højris Jensen har hatt ansvaret for blant annet turistbyen som tema, i relasjon til å utforske temaet omkring byens- identitet og utvikling. LÉVA har i gjennom prosessen ledet 2 arbeidsmøter med en utvalgt arbeidsgruppe på 6 personer: - Mathias Wijnen - Silje Kjosavik - ngrid Eide - Gunhild Vevik - Wenche Hansen - Anders Bang- Andersen LÉVA har hatt ansvaret for å samle opp på materialet etter endt arbeidsmøte, bearbeide det, og utforme en grafisk presentasjon av resultatet. Resultatet er ikke en løsning som alene er ment å løse fremtidige utfordringer for Stavanger sentrum, men et enkelt bidrag i arbeidet med ny sentrumsplan. Resultatet er ikke en løsning som alene er ment å løse fremtidige utfordringer for Stavanger sentrum, men et enkelt bidrag i arbeidet med ny sentrumsplan. Enkelt bidraget har sitt fokus på tema handelsbyen koblet til tematikken omkring byens identitet. Arbeidsgruppen har derfor tillatt seg å ikke behandle sentrale problemstillinger som ikke relaterer seg til tema turistbyen. Stavanger sentrum er et viktig transitt knutepunkt for reisende i regionen. Kobling til Ryfylke, cruisehavn og kort vei til flyplass, samt overnattingsmuligheter og servicefunksjoner for turister. Stavanger regionen er omgitt av vakker natur og er derfor også et populært reisemål for turister. Områdene omkring Stavanger er derfor også godt tilrettelagt for denne type turisme som ønsker å oppleve norsk natur. På grunn av sin beliggenhet har Stavanger mange kortsiktige besøkende som er på vei til de andre interessante attraksjonene som ligger utenfor byen. Det finnes stort potensiale i å få disse turistene til å tilbringe mer tid i byen som en del av deres reise. Det er også en større gruppe besøkende som kommer til Stavanger kun i forbindelse med spesielle arrangementer, konserter, festivaler og lignende. Dette er også en potensiell gruppe mennesker som kan bli tilbudt flere attraksjoner i byen og regionen i relasjon til det bestemte arrangement. Stavanger som oljeby generer også en stor gruppe som på et vis kan kategoriseres som turister i byen. Disse kan man kanskje se på som under-cover turister. De er gjerne mennesker som bor her kun for en begrenset periode, men som mange ganger allikevel ikke opplever alle fasilitetene og attraksjonene byen har å tilby. Overordnet problemstilling: Hvordan kan Stavanger by tiltrekke seg besøkende over en lengre periode, og endre seg fra å være et pitstop til å bli en destinasjon? Arbeidsgruppen var enige om at for å få Stavanger til at stå sterkt konkurransemessig mot andre byer for å tiltrekke seg turister er det viktig at byen har en klar identitet basert på noe særegent. Byen må tar godt imot de besøkende å virke imøtekommende og opplevelsesrik, når folk kommer og besøker byen må den da være transparent så den er enkel å finne rundt i og i tillegg et sted som det er mulig å gå på oppdagelse. Et annet av hovedfokusene er en tendens som skjer innenfor turisme og opplevelsesøkonomi. Turister har mer og mer fokus på å få så mye som mulig av det lokale inn under huden. Og foruten turisten ligger det stort potensiale i å tenke de lokale som turister i egen by. NNHOLD: ET KNUTEPUNKT REGONEN JOBB/STUDE KONSEPT BÅTTUR AKTV FERE LANDSKAP UTFORDRNGER STRATEG 1. OPPDAGE EKSSTERENDE SKATTER OG ETABLERE NYE ATTRAKSJONER BASERT PÅ LOKALE KVALTETER 2. TA NATUREN NN SENTRUM OG ÅPNE OPP MOT VANNET KON FORBNDELSE 3. PROGRAMMERE LANDSKAPS FORBNDELSE TURSTER MED BL/SYKKEL TURSTER MED TOG/BUSS TURSTER MED FERGE TURSTER MED CRUSESKP TURSTER MED FLY FLYPLASS HYTTETUR KORT TUR LANDSKAP ROGALAND REGONEN OPPSAMLNG STRATEG

3 TRANSPORT KONSEPT: DESTNATON SKAL KKE SKPPES, NFO PONT DET SKAL SPLLES! DESTNATON RE-FLL SAMLNGS PONT PAUSE TUREN CTY N LESS THAN 1 DAY TRANSPORT RE-FLL TRANSPORT RE-FLL SAMLNGS PONT NFO SAMLNGS PONT PONT NFO PONT dag... skippes Dette skal vennes så stavanger by blir en destinasjon i seg selv. Og DESTNATON ikke et pitstop på veien videre - PAUSE men at TUREN folk kommer for at opleve DESTNATON TRANSPORT URBAN PAUSE TUREN CTY N LESS THAN 1 DAY CTY N 1, 2 OR MORE DAYS... RE-FLL SAMLNGS PONT NFO PONT URBAN PAUSE TUREN CTY N 1, 2 OR MORE DAYS UTFORDRNGER FOR LTEN ATTRAKSJONSVERD FOR FÅ ATTRAKSJONER FOR STORE/UKLARE GÅAVSTANDER Stavanger sentrum har i dag noen eksisterende attraksjoner for turister, de fleste ligger lokalisert i sentrumskjernen. Selv om det finnes spennende ting for turister å oppleve i sentrum har ikke byen et større ikon eller en attraksjon som er i en merkverdig størrelse. Det er heller ikke nødvendigvis en løsning for Stavanger å skape det for å bli en attraktiv turistby. De få attraksjonene som ligger utenfor sentrumskjernen er ikke godt bundet opp til selve kjernen. Turistene som opplever byen beveger seg derfor kun innenfor en svært begrenset radius rundt Vågen og hotellene i sentrum. llustrasjonen viser en grov skisse av hva som kan oppfattes som en turistattraksjon i byen i dag. Det tas allikevel i betraktning at kunnskapen og interessen til hver enkel turist er meget forskjellig, det er derfor også litt farlig å generalisere hva alle turister foretar seg i Stavanger. Men dersom man ser på det overordnede bilde gir det allikevel noen indikasjoner på at byen har ubrukte potensialer som turistby. RE-FLL TRANSPORT SAMLNGSPUNKT NFO PUNKT BYEN PÅ EN DAG SOM PTSTOP konserthus Tollboden olje Gamle valberget HERMETKK stavanger Sjøfarts SJØHUSENE sølvberget byens sentrum SOM DESTNASJON domkirke URBAN PAUSE MØTEPUNKT DESTNASJON BYEN MANGE DAGER telecom arkeologsk rogaland teater... STØRSTE ATTRAKSJONER i dag

4 STRATEG - SOM DESTNASJON 1. OPPDAGE EKSSTERENDE SKATTER OG ETABLERE NYE ATTRAKSJONER BASERT PÅ LOKALE KVALTETER nye attractors nye nytt vann tilgang 1. FOR LTEN ATTRAKSJONSVERD OPPDAGE EKSSTERENDE SKATTER ETABLERE NYE ATTRAKSJONER BASERT PÅ LOKALE KVALTETER FOR FÅ ATTRAKSJONER 2. Spille videre på naturen som i dag er stavangers turistattraksjon nr. 1 koncerthus Gamle BY customs house valberget oilie geoparken 52 hverdags turer (valgt i forhold til sentrum) canning sølvberget FOR STORE/UKLARE GÅAVSTANDER 3. FOrtette attraksjoner og opplevelser Gjøre byen mer transperant stavanger maritime wharf houses stv domkirke tou scene telecom TRANSPORT senter For å løse utfordringene som Stavanger by står overfor for å oppnå å bli en fremtidig attraktiv turistby er det lagt stor vekt på å endre byens status sett i turist sammenheng fra å være et pit-stop til en destinasjon. Byen skal ikke lenger være bare et pit-stop på turen, men bli en destinasjon som turister ønsker å besøke å oppleve mer av. Stavanger har i dag ikke noen store attraksjoner sett i den nasjonale eller internasjonale sammenheng, men byen har mange små skatter og mange lokale kvaliteter som til sammen kan skape en helhetlig attraksjonsverdi. Det legges derfor vekt på å utvikle en strategi hvor helheten i hva byen har å tilby skaper selve attraksjonsverdien. Det oppfordres til å fremheve alle de små skatter av funksjoner, rom og opplevelser som byen allerede har å forsterke de lokale kvalitetene både fysisk og sosialt. mål i regionen. Strategien tar derfor naturen som inspirasjon for å forme en større helhetlig attraktor i byen; en ikon-forbindelse. På denne måten skapes en link til attraktorene som ligger utenfor Stavanger men hvor byen behandler tema natur på sin egen lekne og urban måte. Kom til Stavanger å få en smakebit på den rå naturen som finnes i regionen. Havnefronten blir et naturlig sted å fremheve naturtematikken, slik at byen får utnyttet potensialet som ligger i å være en havneby med en lang havnefront. llustrasjonen summerer kort opp de overordene grep som til sammen skal gjøre Stavanger til en attraktiv turistby med en helt spesiell merkevare å tilby! a B + arkeologisk regoland teater nye attractors nye nytt vann tilgang nye attraksjoner nye ny tilgang til vannet nye lokal attraksjon Stavanger by er blant annet et pitstop for alle som ønsker å oppleve norsk natur. Prekestolen, Lysefjorden og Jærlandskapet er viktige turist-

5 2. TA NATUREN NN SENTRUM OG ÅPNE OPP MOT VANNET KON FORBNDELSE 3. PROGRAMMERE LANDSKAPS FORBNDELSE Naturen er iday Stavangers primære trækplaster. llustrasjonen viser eksempler på hvordan havnefronten som et ikon i seg selv kan formes med inpirasjon fra naturen omkring. vann ta vannkanten tilbake eksisterende vann tilgang nye vann tilgang urbant fjell urban skog urban foss urbane prekestolen fjell små båte havn Prekestolen myr og våtmark foss urban sjø skogen myr og våtmark freskvann og innsjø lysefjorden urbant lysefjorden Landskap som ikon forbindelse urban myr og våtmark Landskap som ikon forbindelse Vis eksempler på hvad disse nye funksjoner kan være

6 Een attraksjon, med en masse små perler. Stavanger sentrum er et fjell fylt opp av opplevelser, urbane opplevelser! Det totale og utvidede sentrumsområdet er endret til å bli en helhetlig attraksjon. Ryggraden i sentrum av turistbyen er ikon-forbindelsen langs havnefronten. Stavanger bygger ikke opp omkring et enkelt ikon bygg men en hel strekning som får verdien som et ikon. Fjellet er tett programmert med nye og eksisterende skatter og lokale små attraktorer som er godt sammenbundet. Man skal allikevel på en oppdagelsesferd for å få den totale opplevelsen av å bevege seg som turist og lokal innbygger i byen. På turen får man får en inntrykksfull og leken smak av hele regionen i det urbane hjerte av Stavanger. nye vann tilgang nye attraksjoner nye ny tilgang til vannet nye lokal attraksjon

OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION. Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg

OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION. Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg OSLOREGION 2030 COMPETENT CO-CREATIVITY PROJECT OSLOREGION Ida Skjefstad og Philip Dixon Sandberg Visjon: I 2030 er Osloregionen knutepunktet for verdens mest samarbeidsdyktige, omstillingsdyktige og kreative

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier

Rapport Leka Kommune. Markedsføring på nett og sosiale medier Rapport Leka Kommune Markedsføring på nett og sosiale medier Alexander Henningsen Maria Oxum Hanna Øverbø Markedsføring og Ledelse av turismeopplevelser Denne fag/bachelor/tverrfaglige/arbeidskravet er

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2011. Geraci Siculo, en autentisk opplevelse?

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2011. Geraci Siculo, en autentisk opplevelse? BACHELOROPPGAVE VÅREN 2011 Geraci Siculo, en autentisk opplevelse? STUDENTKANDIDATER: 35044764 36001271 979460 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009]

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Mulighetsstudie - Næringsutvikling

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK:

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR NYE OPPLEVELSESFUNKSJONER SKIANLEGG OG VELVÆRE/SPA-FUNKSJONER VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN

Detaljer

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2.

4.2 ITS løsninger knyttet innfartsparkering... 22 4.2.1 ITS er høyt på agendaen... 22 4.2.2 ITS er på vei... 24 4.2.3 ITS og Smart City... 25 4.2. Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 2.1 Bakgrunn elektrifisering av kjøretøy... 5 2.2 Electric Mobility Norway... 5 2.3 Det er viktig at helheten fungerer... 5 2.4 Elbilen gir mulighet

Detaljer

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

STARTPROSESSEN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Det er viktig at alle beslutningstakerne er tilstede i strategiprosessen, som her på Ersgard i Trøndelag. Foto: Norsk Form. Skal du starte opp en ny bedrift, ta over driften fra dine foreldre eller kanskje

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen

FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen FORELØPIG RAPPORT NK2011 pekte i ny retning 10. juni, Mongstadhallen NK2011 Fakta NK2011 Nordhordlandskonferansen 2011, foreløpig rapport er kun beregnet for Husbanken og Hordaland Fylkeskommune som kort

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour

Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI. Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour Melissa I. Hernandez, Marianne Jøraandstad og Anette Aase Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet

Detaljer

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE?

NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? NORDKAPP ET FYRTÅRN FOR REISELIVET I NORD-NORGE? Åse Lill Barstad og Eli Nilsen 30 studiepoeng STV-3906 Masteroppgave i strategisk ledelse og økonomi (MBA) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013

Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 Magma Geopark Ståstedsanalyse og videre utvikling Oppdragsgiver: Magma geopark Stavanger, april 2013 ipax as Pb. 8034 4068 Stavanger, Norge Tel: +47 51 87 40 00 E-post: post@ipax.no www.ipax.no Org.nr.

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører

Bidra til debatten om reisers plass i folkehøgskolen og ressursbruken som denne medfører Bakgrunn for utviklingen av opplegget/rapporten Bakgrunnen for denne rapporten er tildeling av midler fra Folkehøgskolerådet til utvikling av et opplegg for miljøvennlige reiser. Temaet er svært bredt,

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer