Høringsmerknad. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsmerknad. Kommunedelplan for Stavanger Sentrum"

Transkript

1 Høringsmerknad Kommunedelplan for Stavanger Sentrum Som engasjerte stavangerborgere opptatt av kystkultur og et levende sentrum synes vi planforslaget har mange positive sider. Mulighetene for å trekke flere til sentrum og samtidig gi folk nye opplevelser er et godt utgangspunkt. Handel og opplevelser må spille på hverandre for å oppnå et tiltrekkende sentrum. Som driftere av Norges største veteranskip m/s Sandnes opplever vi årlig ca besøkende ombord ved kai eller på fjorden. Disse gir oss et klart inntrykk over hva folk setter pris på. Lysefjordturer med veteranskip teller på vektskålen når folk skal velge destinasjoner og konferansested Vi må nå innse at oljeavhengigheten som styrer Stavanger i dag, går en usikker tid i møte og innrette oss deretter. Det må tenkes nytt omkring hva byen ellers kan stille opp med. Kurs/konferanse og reiseliv er i dag byens nest største arbeidsgiver. Dette kan vi bygge videre på. Her har vi større egenkontroll enn med internasjonale oljepriser.

2 Stavanger og distriktet har et helt unikt utgangspunkt og et fortrinn foran de fleste byer med sin beliggenhet, med sin trehusbebyggelse og et fantastisk havnemiljø. Sentrumsplanens målsetting om å ivareta sentrums historiske identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby, er et viktig skritt i riktig retning. Likevel er der noen momenter som vi gjerne vil bemerke. 1. Parkeringshuset på Jorenholmen bør beholdes, helst bør det bygges på en etasje eller to. En gangbro over veien, eller lysregulering, vil kunne øke sikkerheten, samtidig som den bedrer trafikkavvikling i Verksgata. Fremkommelighet og nærparkering er avgjørende forutsetninger for et fungerende sentrum. En må anta at når Tauferjene forsvinner og den nye Hundvåg tunneler kommer, så vil dette lette på trafikkavviklingen i sentrum og derved forsvare flere parkeringsplasser. 2. Planen vil beholde sjølinjen mellom parkeringshuset og oljemuseet (Geoparken). Dette er positivt for byens identitet og nærhet til sjøen og sjøhusene. Det forsterker bybildet og opprettholder de maritime tradisjoner med båttrafikk, salg av skalldyr osv. Dette området har tradisjoner som kunne gi grunnlag for et veteranbåtmiljø. Det kan være fristende å grave ut nordsiden av Steinkarkaien igjen - den ligger fortsatt under massene i den østre del av Geoparken. Dette ville kunne bli et fantastisk område og det er fullt mulig! Vi støtter ved all vår tyngde forslag om at dette området gjenskapes med den «charme» dette området tidligere tilførte sentrum. Område nord for Steinkarkaien som igjen kan åpnes for en fremtidig veteranbåthavn

3 3. Bystrand. Ved den foreslåtte utbygning av holmen må man tenke helårlig og med vårt klima bør man se på om et beskyttet badeland eller -strand skulle være en integrert del av et opplevelsessenter, kanskje et «oasebygg» for rekreasjon? Med dagens byggetekniske løsninger skulle det være fullt mulig å slippe inn enkelte varme sommerdager - samtidig som vi har en beskyttelse mot den nordavinden som vi kjenner best, det meste av året 4. Utbygging av Holmen. Dette området er kanskje helt avgjørende for om sentrum skal overleve. Stavanger trenger en «magnet» som trekker folk inn til og gjennom sentrum. En idemyldring bringer frem tanker om en helårlig storstue, en innvendig «oase» der folk kan nyte sjøkanten, havmiljø og sommertorv også på de sure dagene som der er flest av. Kanskje et «signalbygg» med et stort åpent rom der sjø og land møtes ved kaikanten? Her kan være boenheter, hotell, butikker og kontorer, men «kjernen» må bli en samlingsplass der folk i alle aldre kan møtes for opplevelser og småhandel. Illustrasjon hvor vi har tatt med utgravinger av nordsiden av Steinkarkaien for veteranbåter, og lånt illustrasjon fra brosjyre til Leva + Helen & Hard. Illustrasjonen viser et eksempel på av hva som kan sammenlignes med et opplevelsessenter.

4 Tenker man videre til et undervanns «akvarium» og gjerne også en undervannsrestaurant, så er det ikke lenger nødvendig å dra til Dubai world. Her kan folk gå under havnivå og følge fisken der den lever. Det klare vannet og den rene bunnen som fra før yrer av liv, bidrar til et godt og unikt utgangspunkt. Eksempler fra hva en undervannsetasje kan tilby et opplevelsessenter Hvis bygget fundamenteres med omtanke kan man bruke den opprinnelige havbunnen og unngå den uønskede innsnevringen av gjennomstrømning i havnen som et kompakt fundament ville gi. 5. Gangbro/flomvern over Vågen. En dristig ide med muligheter, men også med praktiske utfordringer. Her er store krefter å ta hensyn til med bølger og stigende havnivå. Der ligger også utfordringer til fartøyer som skal manøvrere i Vågen. Åpningen må ikke være for trang og en bør unngå komplisert drift med åpning og lukking. Vi ser ikke på bro over Vågen som noe alternativ, derimot er et flomvern meget interessant. Her kan en beholde utsikten ut Vågen med stor nok åpning samtidig som deler av konstruksjonen beskytter de mindre fartøyene mot nordvesten. Ved stormflo lukkes dette ved å pumpe luft inn i hevingsport.

5 Det er ikke noen uoverstigelig hindringer, med dagens erfaringer og teknologi som lett kan bygge denne konstruksjonen i dokk og senkes på plass. Den vil også kunne bygges slik at den gir gjennomgang under vann for folk. Det kan i tillegg også utstyres med vinduer ut mot livet i sjøen. En gratis attraksjon til å utvikle videre. 6. Veteranbåthavn. Vårt distrikt har landets største samling av historiske fartøy som er vernet/fredet av Riksantikvaren. Dette gir et enestående potensiale som vi må spille videre på. Her kan drives kulturformidling i stor stil for å tiltrekke enda flere interesserte og seilende passasjerer. Det er to områder som peker seg klart ut angående veteranbåthavn. Vågen og Østre havn har begge riktige tradisjoner til å utvikle seg videre med å ivareta byens historiske identitet. Vågen er pr. i dag ikke egnet til helårshavn for mindre fartøyer. Østre havn kan igjen bli et levende museum. Allerede er seks av de faste båtene som hadde tilholdssted restaurert og kan sammen med resten av distriktets veteranbåter utgjøre et lignende bilde For veteranskipet Sandnes er begge plasser aktuelle alt etter aktiviteter. Når de største Cruiseskipene kommer, må vi uansett ha annen kaimulighet. Østre havn er pr. i dag det området som peker seg ut der alle størrelser av fartøy kan samles og i tillegg oppnå den riktige historiske sammenheng med plasseringen.

6 Dette innebærer å gjenåpne bukten nord for Steinkarkaien ved å fjerne fyllmassene. Her ligger de gamle kaianleggene klare til å tilføre byen en viktig historisk ressurs. Vi vil på det sterkeste anbefale sentrumsplanen å gjenåpne dette området. Området gir alle de fordeler som er nødvendige for å utvikle et levende, pulserende og historisk riktig aktivitetsområde. Plasseringen nær oljemuseet vil være selvforsterkende for begge. Byen trenger attraksjoner i sentrum som i tillegg kan ta publikum inn i våre vakre fjorder. Med konferanse og reiseliv som nest største arbeidsplass er det et viktig å ha et tilbud til alle reisende som i fremtiden skal fylle opp alle nye hotellbygg. Dette går på tilrettelegging for kulturnæring og verdiskapning. Vi må gå for det som er det unike, det som er enestående her hos oss! Det verste som kan skje er at byen stagnerer. Nå må vi gjøre de rette ting for en by som må være villig til å ta noen reale grep. For å oppfylle sentrumsplanen er det «Stavanger; byen med havnen i sitt hjerte» som må vektlegges. Mvh. for styret i Ryfylke Dampskibsselskab Sign. Alf Kåre Olavesen tlf Stavanger, 15 januar 2015

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009]

Farsund kommune. Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn. Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn Utgave: 2 Dato: [14.04.2009] Mulighetsstudie - Næringsutvikling i Borshavn 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Mulighetsstudie - Næringsutvikling

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen.

Vi gleder oss til å få ambisiøse og kreative investorer med på laget som deler kommunens visjon for den nye bydelen. Bergen oslo Stavanger Velkommen til nye Mandal! Mandal kristiansand Historisk har industriarealene på Nedre Malmø vært viktige for Mandals vekst og utvikling. I en ny tid er området minst like viktig.

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Høringsuttalelse

Kommunedelplan for Stavanger sentrum. Høringsuttalelse BULL Nettverk for Byutviklingens l ange linjer er en uavhengig organisasjon, som arbeider på frivillig basis. BULLs arbeid konsentreres om de lange linjer i byutviklingen i våre storbyer. BULL ble dannet

Detaljer

From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei.

From: Lasse Meholm <lasse@finansit.no> Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Hei. Hei. From: Lasse Meholm Sent: 30 May 2014 07:35:01 To: Torunn Hjorthol Cc: Subject: ByPlan - styringsgruppe? Jeg har fått tilsendt byutviklingplan for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Den store parkeringsundersøkelsen

Den store parkeringsundersøkelsen Fagerlia Hageby borettslag Den store parkeringsundersøkelsen Parkeringsutvalget Helge Tiller Knut Einar Larsen Halsten Aastebøl Åsmund Ahlmann Nyre 2. mai 2012 Fagerlia Hageby borettslag 2 Den store parkeringsundersøkelsen

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012

FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 1 FILIPSTAD Alternativ K 1 - Grunneiernes innspill til områderegulering Dato 24.10.2011, revidert 18.01.2012 Innledning Forslag til områderegulering for Filipstad skal fremmes til behandling samtidig med

Detaljer

Et levende sentrum med en levende havn

Et levende sentrum med en levende havn Bakgrunnsinformasjon og konsekvensvurdering Ti gode grunner til å beholde to terminaler og til å integrere dem i Oslos sentrumsfunksjon Møter en sentral veksttrend i internasjonalt reiseliv Vekstmuligheten

Detaljer

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014

fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 fleksimag NO MAGASIN FOR FLEKSI BEMANNING februar 2014 01 Med Marius på jobb side 6-7 Til og med klærne er bra i Fleksi, sier Marius Woyciechowski. For tiden jobber han som fasademøntør på Tasta. Klare

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1

HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 HAMAR SJØFRONT RODEO + NORCONSULT : HAMAR SJØFRONT 1 TEAM RODEO ARKITEKTER AS Anders Ese, Prosjektleder Henning Sunde, Arkitekt Laurence Barnardo, Arkitekt Anne Bjørndal, Arkitekt NORCONSULT AS Lene Basma,

Detaljer

INTERIØR. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

INTERIØR. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Spisestuen på Åmot Gard. Foto: Petter Solheim. Hvordan arbeider en interiørarkitekt, og hvordan kan vedkommende hjelpe deg i utviklingen av gården din? Gunvor Røkholt bistod Steinar Sørli og Yngve Brakstad

Detaljer

Rammeverk for en markedsplan for Drøbak

Rammeverk for en markedsplan for Drøbak 12. august 2015 Rammeverk for en markedsplan for Drøbak Utarbeidet av Frogn Næringsråd August 2015 1 12. august 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag - Rammeverk for en markedsplan for Drøbak... 4 1.

Detaljer

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel

Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Tønsberg Kommune postmottak@tonsberg.kommune.no Tønsberg, 27. februar 2015 Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel Det vises til Kommuneplanens arealdel, med høringsfrist 27. februar 2015. Tønsberg Næringsforening

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Boligutstillingen i Bergen 2004:153 LEFT OVERS

Boligutstillingen i Bergen 2004:153 LEFT OVERS Boligutstillingen i Bergen 2004:153 LEFT OVERS Boligutstillingen i Bergen 2004 setter fokus på hvordan ny bruk av arealer som i dag er til overs i Bergen sentrum kan en sårt trengt byreparasjon og bidra

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs NIKU Oppdragsrapport 22/2011 Larsneset, Harstad Kulturmiljøvurdering Johanne Sognnæs 1 Sognnæs, Johanne: Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. NIKU Oppdragsrapport 22/2012 Oslo, 16.02.2012 Rettighetshaver

Detaljer

Manifest for næring og samferdsel

Manifest for næring og samferdsel Manifest for næring og samferdsel AUF i Rogalands årsmøte 2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Omstrukturering Rogaland møter spennende utfordringer

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

MARKEDSUNDERSØKELSE. - 84 Nordreisabedrifter sin vurdering av behovet for. en dypvannskai i Nordreisa kommune

MARKEDSUNDERSØKELSE. - 84 Nordreisabedrifter sin vurdering av behovet for. en dypvannskai i Nordreisa kommune MARKEDSUNDERSØKELSE - 84 Nordreisabedrifter sin vurdering av behovet for en dypvannskai i Nordreisa kommune Seniorrådgiver, Jan A. Johansen 29.11.2013 Markedsundersøkelse 84 Nordreisabedrifter sin vurdering

Detaljer