«Verden blir aldri den samme igjen»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Verden blir aldri den samme igjen»"

Transkript

1 # Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto «Verden blir aldri den samme igjen» Ved vidtrekkende kriser er det alltid noen som proklamerer at verden aldri mer vil bli den samme. Men det blir den gjerne, mener professor Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole. side 6 Begeistrede kunder ga Posten-avtale side 4 Styrt forbedringsarbeid side 9 Norsk Kredittforum et fagforum i vekst side 10

2 INNHOLD Begeistrede kunder ga Posten-avtale 4 «Verden blir aldri den samme igjen» 6 Styrt forbedringsarbeid 9 Norsk Kredittforum et fagforum i vekst 10 Conecto med integrasjon mot Lawson M3 11 Sesong for kataloghaier 11 Verdien av tett samarbeid Kontakt oss gjerne! Connected skal være et bindeledd mellom kundene og oss. Vi setter derfor pris på både spørsmål og meninger. Kontakt ansvarlig redaktør Lars Kåre Helsem på markedsavdelingens telefon: , eller e-post: Ansvarlig utgiver: Conecto AS Grini Næringspark Postboks Østerås Telefon: Ansvarlig redaktør: Lars Kåre Helsem Tekst og foto: Conecto og Nucleus AS Eivind Senneset (foto s. 6) Siv Dolmen (foto s. 8) NHH (forsidefoto, med fotomanipulasjon av Nucleus) Design: Nucleus AS Trykk: Rolf Ottesen AS 2 CONNECTED

3 Strukturelle endringer i inkassobransjen Det har lenge vært spekulert på når det ville komme konsolidering og strukturelle endringer i inkassobransjen. Mandag 31. mai 2010 sendte Sparebank 1 Gruppen Finans Holding AS ut en pressemelding om intensjonsavtale med eierne av Conecto AS om kjøp av selskapet. Sparebank 1 gruppen Finans Holding AS eier fra før to selskaper (Actor) som driver fremmedinkasso, hovedsaklig i bankmarkedet. Conecto har utviklet seg til å bli en sterk aktør i fakturamarkedet, og selskapene utfyller derfor hverandre produktmessig og operasjonelt. Intensjonen er at Actorselskapene og Conecto skal slås sammen til ett integrert selskap. Eierskiftet vil ikke ha noen praktisk betydning for våre kunder, da produkter, tjenester og forretningsfilosofi videreføres som i dag. Det positive er at Conecto får en solid og ressurssterk eier med et langsiktig og industrielt perspektiv for sin satsning i inkassomarkedet. Dette gjør oss sterkere i forhold til nye muligheter og trusler, og til å sikre fremtidige gode og forutsigbare leveranser til dere som kunder. Eierne av Conecto, Øyvind Aas og jeg, hadde i utgangspunktet ikke noe mål eller strategi for salg av selskapet. Gjennom prosessen frem mot utarbeidelsen av intensjonsavtalen, fremsto imidlertid Sparebanken 1 som en veldig spennende eier for Conecto. Når prisen på aksjene tilfredsstilte de forventingene vi hadde, fremsto denne strukturelle endringen som en vinn-vinn situasjon for alle berørte parter. Det nye integrerte selskapet skal ledes av meg og blir en betydelig og sterk aktør i inkassomarkedet. Vi vil fremover gi mer utfyllende informasjon om utviklingen når den formelle transaksjonen er gjennomført. Se forøvrig eget informasjonsvedlegg til denne utgaven av Connected. Sverre O. Helsem CONNECTED

4 Da Posten Norge AS skulle velge ny inkassopartner, valgte de det selskapet som hadde mest sammenfallende verdier med Postens egne, og den aktøren som hadde mest begeistrede kunder. Postens Arne Dagfinrud og Britt Lysaker er svært fornøyde med oppstarten av inkassosamarbeidet med Conecto. Om Posten Norge AS Posten sørger for post- og banktjenester til folk i hele Norge gjennom 1500 postkontor og Post i Butikk, og røde og gule postkasser. Over rødkledte medarbeidere og 8000 små og store røde biler sørger for at brev og pakker kommer fram som avtalt, slik de har gjort i de siste 360 årene. 4 CONNECTED

5 Begeistrede kunder ga Posten-avtale Posten tegnet i februar en treårig avtale med Conecto, med mulighet for forlengelse. Posten hadde benyttet inkassotjenester fra samme leverandør i mange år, og vurderte fem ulike selskaper. Men Conecto hadde noe de andre ikke hadde. Det som skilte dem sterkest fra de andre, var begeistringen fra kundene som hadde stilt som referanser for dem, forteller kredittsjef i Posten, Arne Dagfinrud. De fortalte om et godt og ryddig samarbeidsforhold, og om god behandling av skyldnerne. Conecto skåret høyt på et verdisett som faller sammen med Postens «redelighet» og «respekt», og på forretningsidéen sin, tilføyer Britt Lysaker, avdelingsleder kreditt. Conecto ser seg selv som en uhildet tredjepart som megler mellom to parter med fokus på konfliktløsning. For oss passer en inkassopartner med en slik «mykere» tilnærming. Dette tror vi kan bidra til vårt mål om å ha et langsiktig forhold til kundene våre, fortsetter Dagfinrud. Mange tenker fortsatt på oss som en statlig forvaltningsenhet, men vi er jo en kommersiell aktør inkassovarsler i året Posten er blitt et konsern med flere ben å stå på. Avtalen med Conecto gjelder morselskapet Posten Norge AS, som er det de fleste kjenner som gode, gamle Posten. Posten sørger for postog banktjenester til folk i hele Norge gjennom postkasser, postkontor og Post i Butikk. Det dreier seg om gods, pakker, brev og forskjellige andre postale tjenester for millioner av privatpersoner såvel som rundt bedriftskunder. Av slikt blir det over to millioner fakturaer i året. Ifølge kredittsjefen har Posten en konservativ holdning til kreditt. Tapene er imidlertid relativt små, i forhold til omsetningen. Det er takket være kontinuerlig innsats på området. Vi sender ut i overkant av inkassovarsler i året. Det er ganske store mengder, og det var et suksesskriterium for Conecto at prosesser i størst mulig grad foregår effektivt og elektronisk, sier Dagfinrud. Nytenkende teknologisk Conectos system er 100 prosent webbasert. Inkassobyrået gjør for øvrig de justeringene som er nødvendige for å tilpasse seg kundens tekniske forutsetninger. Posten overfører inkassovarsler elektronisk til Conecto. Inkassobyrået skriver dem ut og postlegger dem. På Conectos skyldnerweb kan Postens kunde se fakturaen sin, og kommunisere med Conecto. Posten har selvsagt også til enhver tid full innsikt i saksgangens detaljer. Dette sparer alle parter for mye manuelt arbeid, kommenterer Dagfinrud, og suppleres av kollegaen sin: Det er et vesentlig poeng at Conecto er langt fremme på nytenkning innen teknologi og kundeservice. Det er tydelig at de jobber hardt for å få dette til, og lykkes også. Slipper tidkrevende mellomledd Fakturaene sine sender Posten selv. Tidligere tok regnskapsfører seg av inkassosakene deres i samarbeid med inkassobyrå. Selv om inkassobiten fremdeles tas hånd om av en ekstern part, følger Postens saksbehandlere nå alt som skjer via Conectos Kundeweb. Conecto har fått slippe inn i vårt kundereskontosystem, og vi har direkte kontakt med inkassobyrået vårt. Vi sparer mye tid på å unngå mellomledd, og har bedre føling med inkassosakene nå, forteller Lysaker. Dagfinrud istemmer: Conecto har laget effektive løsninger som gjør prosessene saklige og strømlinjeformede. Vi synes implementeringsløpet har vært veldig proft gjennomført. Conecto fremstår tvers igjennom som tillitvekkende, grundige og ordentlige, mener kredittsjefen. CONNECTED

6 Det er et overskudd av pessimistiske observatører som får aktuell plass i mediene. Foto: Eivind Senneset Øystein Thøgersen Norges Handelshøyskole Når en krise blir vidtrekkende som 9/11 eller finans- og statsgjeldskrisen, er det alltid noen som proklamerer at verden aldri mer vil bli den samme. Men det blir den gjerne, mener Øystein Thøgersen, optimistisk professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole. Finanskrise, gjeldskrise, askeskyer og oljekatastrofer har satt sitt preg på vår verden i det siste. Hvorfor er det ingen som har forutsett og planlagt for dette? blir det spurt. Fordi det er umulig å forutsi når en krise vil oppstå og hvordan den vil ramme, sier professor Thøgersen. Vi kan derfor uansett ikke sette vår lit til «spåmennene» som forsøker å si noe om hva som skal komme, verken i aksjemarkedet eller noe annet sted, mener han. Ser man tilbake på spådommene, blir de aller fleste gjort til skamme. Det er fordi mennesket ikke har noe annet valg enn å lage prognoser basert på fremskrivninger av historien frem til i dag, med tenkelige nyanser. Men uventede ting oppstår hele tiden. Dermed blir det umulig å predikere med særlig presisjon. At problemene i det amerikanske boligmarkedet skulle føre til en global systemkrise i kredittmarkedet, kom som en overraskelse på de fleste. Statsgjeldskrisen i PIIGS-landene (Portugal, Irland, Italia, Hellas og Spania) kom ikke så plutselig, men tidspunktet for akutt gjeldskrise var det ingen som kunne angi. Tilsvarende er det åpenbart umulig å spå om askeskyene fra Island og oljeriggulykken i Mexicogulfen. Overskudd av pessimister Uansett hvordan den vurderes av etterhistorien, føles krisen ekstrem når den er et faktum. Godt hjulpet av media, blir det skapt et inntrykk av at verden aldri mer kan bli den samme. Men det er en sannhet med store modifikasjoner, ifølge Thøgersen. Det er ingen tvil om at det er dramatisk at penger nå går tapt i aksjemarkedet, at selskaper går konkurs, at folk mister jobbene og ikke får solgt husene sine. Men det er et overskudd av pessimistiske observatører som får aktuell plass i mediene. I alle slike faser må vi se litt tilbake; historien viser at 6 CONNECTED

7 «Verden blir aldri den samme igjen» etter regn kommer sol. Veksten i systemet kommer tilbake. Det er en fasinerende robusthet i det kapitalistiske, økonomiske system, fastslår professoren, og eksemplifiserer videre: Etter 9/11 var detaljhandelen og industriproduksjonen i USA tilbake på normalen etter to måneder. Med mindre vi nå konstant utsettes for nye askeskyer eller terrorangrep, så går virkningen av dem overraskende fort over. Heterogen PIIGS-oppgang I den globale finanskrisen har vår del av verden opplevd en synkronisert resesjon. Fremtidsutsiktene er imidlertid fas inerende heterogene, mener Thøgersen. Mens land som Norge, Kina og USA opplever å være ute av finanskrisen, har sydlige EU-land havnet i en gjeldskrise. Denne skyldes en opphopning av statsfinansiell ufornuft og juks og fanteri over ti år. En slik situasjon tar det tid å havne i og å komme ut av. Men den optimistiske NHH-professoren mener at PIIGS-landene har potensiale til å være tilbake i god økonomisk vekst om noen år, avhengig av villigheten til å ta besk økonomisk-politisk medisin. Det vil være spesielt problematisk for Hellas, som har hatt svært dårlig orden i sysakene. Særlig sørlige deler av Europa vil oppleve svakere vekst de neste ti årene, men økonomiprofessoren tror ikke på noen varig dominoeffekt som drar med seg andre EU-land som Tyskland og Storbritannia. Dette viser en slags rettferdighet i det økonomiske systemet, mener Thøgersen; jo dårligere orden og disiplin en stat har i sine statsfinanser, og jo svakere økonomiske institusjoner, jo hardere straffes man. Forrykking av maktbalansen... Orden i statsfinanser og økonomiske institusjoner er en fellesnevner for land også utenfor Europa som har klart seg bra i finanskrisetider; Kina, India, Brasil og Chile. CONNECTED

8 Uansett hvordan den vurderes av etterhistorien, føles krisen ekstrem når den er et faktum. Godt hjulpet av media, blir det skapt et inntrykk av at verden aldri mer kan bli den samme. Men det er en sannhet med store modifikasjoner, ifølge NHH-professor Øystein Thøgersen. Foto: Siv Dolmen Kina har fått mye av æren for at finanskrisen ikke har ødelagt verdensøkonomien fullstendig. Tiltakspakken deres høsten 2008 på over 4000 milliarder kroner, har sørget for vekst i Kina og hos de viktigste leverandørene av råvarer og mineraler til den kinesiske økonomien, blant annet Australia, skrev Dagens Næringsliv nylig. Den kinesiske statsministeren, Wen Jiabao, møtte utsendinger fra de arabiske landene på et ministermøte i mai. Ifølge Bloomberg News uttalte han da at krisene fører til en «dyp endring i den internasjonale maktbalansen», og at Kina vil øke importen fra Midtøsten. En gradvis forflytting av det økonomiske maktsentrumet mot de nye, fremvoksende økonomiene har vært en megatrend i 20 år, kommenterer Thøgersen. Tyngdepunktet har flyttet seg mot Østen og Latin-Amerika. Vi ser samme type dynamikk her som vi så i Japan på 1990-tallet. Men det endte jo heller ikke da slik pessimistene her var redde for; de tok ikke over alt fra den vestlige verden. De japanske lønningene og prisene gikk i været, og ingen er lenger redd for å bli utkonkurrert av japanerne....men alt er bra for Norge Kina, India, Brasil og Chile har store befolkninger som omstilles til høyproduktiv virksomhet; de gjennomgår en overgang fra fattige jordbrukere til aktører i den globaliserte økonomien. Den sterke veksten i India, Chile og Brasil er direkte råvareorientert. I Kina er det bygging av kraftverk, skoler, sykehus, byer og veier som drar veksten. Dette drar råvareprisene opp noe som gagner olje- og råvareeksportøren Norge. Sett under ett, står norsk velstandsvekst for tiden godt på skuldrene til Kina, India, Chile og Brasil, konkluderer økonomiprofessoren. Et viktig unntak er det eksportavhengige SMB-segmentet i bedriftsnorge, som er avhengig av Europa. Likevel, legger du sammen en råvarebasert næringsstruktur med gode statsfinanser, har du oppskriften på en solid og rik stat som i stor grad kan koste på seg å betrakte krisene utenfra. 8 CONNECTED

9 For fjerde året på rad har Conecto gjennomført omdømmeundersøkelsen blant selskapets kunder. Dette gir oss et unikt verktøy for kunnskap og forbedring. Lars Kåre Helsem Markedssjef, Conecto Styrt forbedringsarbeid Som ledd i omdømme- og forbedringsarbeidet gjennomfører Conecto hvert år en spørreundersøkelse der selskapets kunder blir bedt om å rangere et antall utsagn på en skala fra 1 til 6. De samme utsagnene inngår i undersøkelsen hvert år, og det er derfor mulig å se utviklingen over tid. Vi har gjort dette siden 2007 og har opparbeidet oss et svært godt grunnlag for styrt omdømme- og forbedringsarbeid. Conecto gjør tilsvarende omdømmeundersøkelser blant skyldnerne og internt blant de ansatte, og samlet gir dette oss et svært kraftig verktøy for forbedring, forteller Helsem. Målbevisst omdømmeutvikling Conecto har arbeidet målbevisst med omdømmeutvikling og verdibasert organisasjonsutvikling siden Det har vært en lang vei å gå, men de siste par tre årene har vi virkelig fått igjen for innsatsen, sier Helsem. Tillitsfullt samarbeid med eksisterende kunder, høy anerkjennelse i inkassobransjen og innovative inkassoløsninger har vært de beste referanser for etablering av nye betydelige kundeforhold. Vi tar det som et tegn på at vi har lykkes når en av våre største konkurrenter har lagt deler av sin inkassoportefølje til Conecto for å bench-marke egen organisasjon. Turbulent periode Reduksjonen i salærsatsene skapte en turbulent periode for inkassobransjen fra høsten i fjor. Vi kan se noe av dette i resultatene fra undersøkelsen med en liten nedgang i gjennomsnittlig totalscore. Det er aldri populært å måtte endre samarbeidet til det ugunstige for kundene. På den annen side var effektene av salærreduksjonen så katastrofale for bransjen at betydelige tiltak måtte til. Da er det spesielt positivt å se at utsagn innenfor områdene tillit, servicenivå, kommunikasjon og gunstige økonomiske betingelser scorer høyt eller med vedvarende positiv utvikling i undersøkelsen, fremhever markedssjefen, som mener forbedringspotensialet først og fremst ligger innenfor områdene rapporter og analyser. Hvorfor fortsetter Conecto med slike undersøkelser om hvordan kundene oppfatter dem? Først og fremst for å vite mer og avdekke hvilke områder vi kan bli bedre på. Bare da kan vi gjøre de riktige tiltakene for å skape et enda bedre inntrykk av Conecto, med andre ord vårt omdømme som leverandør av inn fordringstjenester, avslutter Helsem. CONNECTED

10 Styreleder i Norsk Kredittforum, Ingun L. Johnsen (kredittsjef i Ringnes) og styremedlem Trond Myhre (Key Account Manager i Conecto) merker stadig økt interesse og engasjement rundt Norsk Kredittforum. Her presenterer de interesseorganisasjonen. Norsk kredittforum et fagforum i vekst Norsk Kredittforum er en interesseorganisasjon for alle som jobber med eller interesserer seg for kredittfaget. Foreningen har eksistert siden 1985, og arbeider for å fremme kunnskap, erfaringer og forståelse for kredittfaglige spørsmål i Norge. Vi tilbyr altså en arena for kunnskapsformidling og nettverksbygging innenfor kreditt/credit management. Dette er med på å dyktiggjøre medlemmene og skape mer engasjement og fokus på økt lønnsomhet og økonomisk sikkerhet for bedriftene. Vi merker stadig mer interesse for organisasjonen. I større grad enn tidligere ser vi at ansatte innen foreningens fagområde etterlyser mer informasjon, kunnskap og erfaringsmateriale. Dette kan gjelde områder som kreditthåndtering eller hvilke produkter og tjenester som finnes på markedet, som kan være en støtte i arbeidsdagen. Alle medlemmene i Norsk Kredittforum kan gratis delta på medlemsmøtene som er en arena hvor man møter mennesker med samme faginteresse. I tillegg til at medlemsmøtene har eksterne foredrags holdere med aktuelle foredrag, er dette også en arena hvor man kan utvide sitt kontaktnett og diskutere aktuelle temaer med mennesker fra egne eller andre bransjer. Vi ønsker en levende forening, der medlemmene kan tipse oss i styret om hvilke temaer som er interessante på våre medlemsmøter. Det er blant andre også medlemmene som foreslår kandidater til Årets Kredittpris. Årets Kredittpris deles ut til en person som har tatt personlig initiativ innenfor kredittfaget, og som har utviklet og synliggjort verdien av en effektiv kredittfunksjon. I år kan Norsk Kredittforum skilte med ytterligere medlemsfordeler, spesielt i forhold til kurs/ utdanning. Sam arbeidet med BI (Credit Management) og TI (Kredittfaglig Utdanning) fungerer godt og er populære utdanningstilbud innenfor fagområdet. Neste medlemsmøte holdes i september 2010 med Oslo Børs som møtested! Du kan lese mer om medlemsmøtet og Norsk Kredittforum på: Vi oppfordrer alle som arbeider innen kreditt/ finans/ inkasso til å bli medlem i Norsk Kredittforum. Det er en vellykket arena for erfaringsutveksling, kompetanseheving og nettverksbygging. 10 CONNECTED

11 CONECTO MED INTEGRASJON MOT LAWSON M3 Integrasjon mellom systemer er helt vesentlig for effektiv flyt av informasjon, og Conecto har i samarbeid med Lawson satt opp filintegrasjon for overføring av reskontroinformasjon mellom M3 og Procasso. Grunnintegrasjonen ligger klar og kun små tilpasninger skal til før integrasjonen er i drift og eventuelle tilleggstjenester som fakturavisning er oppe og kjører. Conecto er et av svært få inkassoselskaper i Norge som har integrasjon mot Lawson M3, og er også medlem i Info-team, Lawson M3 sin meget aktive brukerforening i Norge. Ta kontakt med Grethe Nordbye eller Petter Adde på telefon for mer informasjon. Sesong for kataloghaier Sommerferietid er sesong for kataloghaier og andre useriøse tilbydere med suspekte og utspekulerte salgsmetoder. Ferieavvikling og dårlige rutiner kan fort bli dyrt! Problemet er velkjent, men mange går likevel i fella. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) etablerte for fem år siden et nettsted der man kan finne informasjon og råd om hvordan unngå å bli et offer for useriøs markedsføring. Nett-siden har hatt sin misjon, og antall rapporterte tilfeller er redusert. og ulike, og flere vil nok nikke gjenkjennende til å ha opplevd slike henvendelser. Likevel glipper det i blant fordi metodene endres av kreative aktører. Det er derfor et godt tips å sjekke innom denne nettsiden i blant for en oppdatering av utspekulerte metoder. Der finner du også de åtte viktigste rådene for å unngå å bli lurt. Metodene endres 1. mars i år kom NSR med en revidert utgave av nettstedet der det nå er listet opp ulike fremgangsmåter for useriøs markedsføring som er innrapportert. Metodene er mange Men det begynner altså i egen organisasjon med gode administrative rutiner og god informasjon om hvilke fremgangsmåter som benyttes. Ikke la deg lure! CONNECTED

12 Purregebyr Purregebyr fra : kr 60,- Purregebyr skal trekkes fra kravet ved oversendelse til inkasso. Inkassovarsel Inkassovarsel: Skal inneholde varsel om at inkasso iverksettes dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager. Inkassovarsel u/purregebyr: Kan tidligst sendes etter forfall på faktura. Inkassovarsel m/purregebyr: Kan tidligst sendes 14 dager etter forfall på faktura. Tvist Omtvistede krav kan ikke sendes til inkasso. Verdien av tett samarbeid NetCom har vært kunde av Conecto i mange år, og Conecto konkurrerer om å levere best mulig resultater. Det er den menneskelige faktoren som er avgjørende for vår suksess, sier Kevin Winterstad. Conecto kan etter avtale bistå med å fremme omtvistet krav for forliksråd/ domstol. Forsinkelsesrente Rentesats fra : 8,75 % p.a. Gjelder dersom ikke annen rente er avtalt. Inkassosatsen (I) Inkassosatsen fra : kr 600,- Rettsgebyret (R) Rettsgebyret fra : kr 860,- Mer informasjon: Conectos hjemmeside: Norske Inkassobyråers Forening: Winterstad leder en gruppe med saksbehandlere som er dedikert til å gjenvinne krav på vegne av NetCom. Selv om Conecto er innovativ på teknologiske løsninger kan ikke dette erstatte den menneskelige faktoren, mener Winterstad. Dialogen mellom saksbehandlerne hos Conecto og NetCom er avgjørende for å finne de gode løsningene på de ut fordringene som oppstår. Den daglige kontakten mellom saksbehandlerne hos NetCom og Conecto foregår mest på telefon, selv om det teknologiske systemet begge parter jobber i ligger i bunn for kontakten. For å kunne utveksle mest mulig erfaring og spille hverandre gode, velger vi å gjennomføre regelmessige hospiteringer. Vi er gode på opplæring av hverandres saksbehandlere, minner Winterstad om. Saksbehandlerne hos Conecto og NetCom jobber med samme teknologiske verktøy, noe som forsterker kommunikasjonen og reduserer behand lingstiden. Winterstad fremhever NetComs ønske om å beholde kundene, også etter at inkassosaken er avsluttet. Dette vektlegges sterkt av Conectos saksbehandlere når de jobber med å gjennvinne kravene for NetCom. Resten av gruppen har bedt meg understreke den positive effekten som den daglige kontakten med NetCom har for arbeidet vårt, avslutter Winterstad. 12 CONNECTED

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Bedre hverdag med elektronisk overføring

Bedre hverdag med elektronisk overføring #04 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedre hverdag med elektronisk overføring Grue Sparebank har siden april i år overført misligholdte saker elektronisk via inkassoløsningen SDC til Conecto.

Detaljer

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS

arvatos tilnærming Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction FINANCIAL SOLUTIONS arvatos tilnærming FINANCIAL SOLUTIONS Inkasso på en bedre måte Convenience in every transaction Vi vet hvordan vi skal behandle mennesker Inkasso er en sentral bærebjelke i samfunnets økonomiske system.

Detaljer

FORBRUKS- PENSJONISTENE

FORBRUKS- PENSJONISTENE #02 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto FORBRUKS- PENSJONISTENE Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonist andelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister

Detaljer

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER

OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER #01 2014 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto OPPDRAGENDE PURRELØP GIR RESULTATER Vi har opplevd en enorm nedgang i antall førstegangspurringer, sier Kari Laudani ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer

Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger. Vi har kompetanse på utestående fordringer Inkasso - Fakturaadministrasjon - Rådgivning Kurs - Juridisk bistand - Kredittopplysninger Vi har kompetanse på utestående fordringer Om Kreditorforeningen Vest Kreditorforeningen Vest er en forening for

Detaljer

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto

ORDEN I. Bilinkasso på agendaen side 6. Godt skodd for fremtiden. Vekst i nye inkassosaker side 10. Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto #03 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto ORDEN I kommuneøkonomien Det går rundt en milliard kroner inn og ut i Øvre Eiker kommune i løpet av et år. Vi sender ut minst tusen fakturaer per måned.

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013

Inkassobransjen 2013 Nøkkeltall for inkassobransjen 1. halvår 2010-2. halvår 2013 1 Inkassobransjen Nøkkeltall for inkassobransjen - 2 Innhold Om statistikken... 3 Kort om inkassobransjen... 4 Omsetning... 4 Antall årsverk... 5 Omsetning per årsverk... 6 Driftsmargin... 7 Nøkkeltall

Detaljer

Bygger omdømme gjennom sosiale medier

Bygger omdømme gjennom sosiale medier #01 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bygger omdømme gjennom sosiale medier Omdømmebygging i sosiale medier diskuteres oftest i næringslivet, men kanskje kan det være noe å lære av offentlig

Detaljer

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig

Inkasso er mer enn penger. Trygg, engasjert og smidig Inkasso er mer enn penger Trygg, engasjert og smidig Løste saken. Saksbehandleren i Kreditorforeningen ga meg den beste julegaven jeg kunne få. Vi fikk sammen oversikt over gammel gjeld og skattekrav,

Detaljer

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors

Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013. Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Visma AutoCollect HVORDAN UNNGÅ TAP PÅ FORDRINGER? 8. OKTOBER 2013 Per Øivind Elvebakk, Visma Collectors Agenda Hvordan unngå tap på fordringer? Inkassotrend i Norge Betalingsstatistikk på faktura Hvilke

Detaljer

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering)

Norge slik verden oppfatter oss. Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Norge slik verden oppfatter oss Global temperaturmåling 2016 (foreløpig oppsummering) Om undersøkelsen Innovasjon Norge har sommeren 2016 dybdeintervjuet over 200 næringslivsledere i 15 land om hvordan

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Uken som gikk. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN

Uken som gikk. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN Boreanytt Uke 19 Uken som gikk Allokeringsmodellens score peker fortsatt mot «risk on». Scoren er på 1,5 og understøttes av VIX, renter, norsk pris/bok og AAIIundersøkelsen. Shiller PE er eneste negative

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3

Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Fagdager på Losby Gods for brukere av Lawson M3 Kreditt- og fordringsadministrasjon i M3 Utvikling og trender i markedet. Kunde eller risikostyrt innfordring? Rekordmange inkassosaker Inkassoforetakene

Detaljer

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp:

Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: Vår visjon for hvordan DERE digitaliserer virksomheten gjennom ny teknologi. Foredraget svarer opp: 1. Hva som karakteriserer de som lykkes i å oppnå lønnsomhet med Digitalisering hvordan de styrer retningen

Detaljer

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden

Innovasjon og økonomistyring. Sikrer optimale prosesser. Fornyet samarbeid. Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden #01 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Sikrer optimale prosesser side 8 Fornyet samarbeid side 4 Connecting 2012 et skritt inn i fremtiden side 10 Innovasjon og økonomistyring NHOs sjeføkonom

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt moderat til 1,2 etter at Oslo Børs pris/bok har steget over 1,4

Detaljer

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010

Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst. Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Lederskap og kommunikasjon Ernst & Young, Entrepreneur Of The Year region øst Kirsten Idebøen Adm. direktør, SpareBank 1 Gruppen 18. oktober 2010 Agenda 1. SpareBank 1 kort fortalt 2. Tanker om endring

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt.

Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt. Boreanytt Uke 34 Uken som gikk Allokeringsmodellens score ligger stabilt på 1,2, men vi ser at antallet som er bull i AAIIs undersøkelse faktisk stiger litt. Er aksjer dyre? Etter åtte år med oppgang er

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Økonomiens tyngdelover og politikkens grenser: Perspektiver på verdensøkonomien. Grow, Bergen 15.03.2012. Øystein Thøgersen, Professor, NHH

Økonomiens tyngdelover og politikkens grenser: Perspektiver på verdensøkonomien. Grow, Bergen 15.03.2012. Øystein Thøgersen, Professor, NHH Økonomiens tyngdelover og politikkens grenser: Perspektiver på verdensøkonomien Grow, Bergen 15.03.2012 Øystein Thøgersen, Professor, NHH 1 Krisen og økonomiske modeller for fall Lærdom fra finanskrisens

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen

Inkassobransjen 2015 Nøkkeltall for inkassobransjen Inkassobransjen 215 Nøkkeltall for inkassobransjen -215 Innhold Om statistikken... 2 Kort om inkassobransjen... 3 Omsetning... 3 Antall årsverk... 4 Driftsmargin... 5 Nøkkeltall om inkasso... 6 Mottatte

Detaljer

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER

Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER ØKONOMISKE TRANSPORTLØSNINGER VÅR UTFORDRING OG STYRKE SKAPBILER SEMITRAILERE KRANBILER MASKINFLYTTING VAREBILER TIPPBILER AVFALLSCONTAINERE TREKKVOGNER Vi liker krevende kunder Da får vi vist hva vi kan

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014

Vedlegg. Tallgrunnlag. Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» E-handelsrapporten 2014 Vedlegg Tallgrunnlag Fullstendige tabeller til «Den gode kundereisen» FIGUR 1: Hvor viktig er følgende faktor for deg ved valg av nettbutikk? Trygghet 72% 79% 79% 73% Enkel betalingsløsning 67% 74% 73%

Detaljer

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12

Høy risiko. Factoring som driftsfinansiering. Vekst i antall inkassosaker. Sikrer høy kompetanse på huset side 12 #01 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Høy risiko Trusselbildet i Norge har forandret seg drastisk på kort tid. En teknologihjulpet globalisering har brakt verden hjem i stuene våre på godt og

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her!

ARBEIDSHEFTE. Veien til ditt unike brand starter her! ARBEIDSHEFTE Veien til ditt unike brand starter her! Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva får oss til å legge mer penger i

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

Finansieringsselskapenes Forening Tirsdag 13. mai 2003 Professor Arne Jon Isachsen FIRE ÅR MED EURO

Finansieringsselskapenes Forening Tirsdag 13. mai 2003 Professor Arne Jon Isachsen FIRE ÅR MED EURO Finansieringsselskapenes Forening Tirsdag 13. mai 2003 Professor Arne Jon Isachsen FIRE ÅR MED EURO 1. Litt om hvorfor vi fikk ØMU 2. Hva man forventet 3. Bedriftsøkonomiske erfaringer 4. Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Kunsten å få god kontantstrøm

Kunsten å få god kontantstrøm #03 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Kunsten å få god kontantstrøm Gode rutiner for oppfølging sørger for at Ringnes AS har relativt få inkassosaker. Resultatet er stabil og god kontantstrøm.

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012

Nordnet Market Outlook - Private og Proffer om børsen i 2012 Nordnet har undersøkt hva privatpersoner og fondsforvaltere tror om børsåret 2012. Undersøkelsen blant fondsforvalterne er gjennomført av Nordnet og består av 10 fondsforvaltere som i uke 47 og 48 har

Detaljer

og tjenesten "Småjobber" hos FINN.no

og tjenesten Småjobber hos FINN.no og tjenesten "Småjobber" hos 22. januar 2015 Ida Maria Haugstveit SINTEF IKT Innhold Om Småjobber Kartlegging av forventet kundereise Kartlegging av reelle kundereiser Tilbakemeldinger fra Om Småjobber

Detaljer

Bedriftskultur i høysete

Bedriftskultur i høysete #04 2010 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bedriftskultur i høysete Bevissthet omkring bygging av bedriftskultur og en verdidrevet ledelse øker sjansene for en vellykket sammenslåing av to organisasjoner

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje

Optimalisering av bedriftens kundeportefølje Optimalisering av bedriftens kundeportefølje DM Huset 25. mai 2005 Professor Fred Selnes Handelshøyskolen BI Bakgrunn På 90 tallet vokste det frem en bred forståelse for verdien av fornøyde og lojale kunder

Detaljer

Forventer lavere vekst

Forventer lavere vekst #02 2013 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Forventer lavere vekst Mange aktører har nedjustert vekstanslagene for den globale økonomien. Det er usikkerhet knyttet til både de modne og fremvoksende

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet

Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet Forbedringsmuligheter i HMS-arbeidet HMS-faglig forum Vinterkonferansen 2008 Morten Hjerpbakk Risk Management Consultants AS En liten sikkerhetssjekk før vi starter Consultants AS 2 Jeg har tenkt å snakke

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Kartlegging av innovasjonstyper

Kartlegging av innovasjonstyper Kartlegging av innovasjonstyper Referanse til kapittel 12 Analysen er utviklet på basis av Keeleys beskrivelse av 10 typer innovasjoner (Keeley, L. 2013. Ten Types of Innovation. New Jersey: John Wiley

Detaljer

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

Gjeldskrisen i Europa

Gjeldskrisen i Europa Gjeldskrisen i Europa Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ Faglig pedagogisk dag, Uio 1. november Problemer i Europa Statsgjeldskrise for land uten egen sentralbank Lavkonjunktur

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 212 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.kvartal var MNOK 33,8 en vekst på 6 % i forhold til samme kvartal i fjor Konsernets driftsresultat i kvartalet var MNOK 4, i forhold

Detaljer

Factoring - få bedre likviditet

Factoring - få bedre likviditet Factoring - få bedre likviditet Gjør det mulig Nordea Finans gjør hverdagen enklere for din bedrift Factoring i Nordea Finans gir bedriften din redusert kredittid slik at behovet for kortsiktig finansiering

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Bankinkasso krever kompetanse

Bankinkasso krever kompetanse #03 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Bankinkasso krever kompetanse Rørosbanken har benyttet Conecto sin juridiske spisskompetanse og humane saksbehandling knyttet til bankinkasso siden 1993.

Detaljer

Referat fra medlemsmøte i Kooperativet

Referat fra medlemsmøte i Kooperativet Referat fra medlemsmøte i Kooperativet 20.10.2016 Dato: Torsdag 20. Oktober Tid: 19:30-21:00 Sted: Vinterhagen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3 Tilstede: 43 til sammen inkludert medlemmer og noen av Kooperativets

Detaljer

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid?

Work (Arbeid) Hvorfor Arbeid? I mer enn femti år har Den Arbeidsorienterte Dagen vært en primær faktor på veien mot tilfriskning for tusenvis av mennesker med psykisk sykdom. Historisk sett har arbeidet i Den Arbeidsorienterte Dagen

Detaljer

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS

Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Teknologiforum Rogaland sine erfaringer når det gjelder samarbeid mellom -virksomheter, -videregående skoler og -UiS Tor Espedal Utdanningsdirektoratet den 27.august 2009 1 1. Teknologiforum Rogaland har

Detaljer

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet.

Hvis du ikke protester på kravet og heller ikke betaler innen fristen, finnes det klare bestemmelser for den videre inndrivingen av kravet. Inkasso Det gjelder særlige regler for inndriving av pengekrav. Reglene finnes i inkassoloven og i inkassoforskriften. Loven er ufravikelig overfor deg som forbruker. Det betyr at de som driver inn krav

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt

Design: Arkipel Interiørdesign AS. Fra ide til ferdig produkt Design: Arkipel Interiørdesign AS Ø Fra ide til ferdig produkt ERFARING Små skritt mot store ordre Ole Lium Møbelverksted AS ble etablert i Meldal i 1930. Fra å starte opp som et enmannsforetak med fokus

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Brüssel, Lørdag 24. september 2011

Brüssel, Lørdag 24. september 2011 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Administrative oppgaver

Administrative oppgaver Administrative oppgaver Ulike administrative oppgaver vil kunne være: Postbehandling Arkivering korrespondanse Telefon og/eller resepsjon Innkjøp og lagerstyring Salg-, service- og markedsføringsaktiviteter

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv

Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv Virus på Mac? JA! Det finnes. Denne guiden forteller deg hva som er problemet med virus på Mac hva du kan gjøre for å unngå å bli infisert selv «Å tro at det ikke finnes virus på Mac er dessverre litt

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Suksesshistorie fra en kunde. Vendelbo Cykler. webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder

Suksesshistorie fra en kunde. Vendelbo Cykler. webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder Suksesshistorie fra en kunde Vendelbo Cykler webcrm førte til at forhandleren ble mer effektiv og beholdt flere kunder CRM-SYSTEMET FØRTE TIL AT FORHANDLEREN BLE MER EFFEKTIV OG BEHOLDT FLERE KUNDER Den

Detaljer

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS

PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER. Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS PRAKTISK INNFØRING I ARBEID MED FORBEDRINGSPROSESSER Hvordan drive konkurransedyktig vareproduksjon i Verdal? Per Terje Lænn, daglig leder, Elas AS Elas AS Etablert 1957 Lokalt eierskap. Arne Haugen. Lysrørsarmatur.

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke - en hurtig og tabloid fremstilling Hallgeir Isdahl 14.09.10 2 3 Gjeninnhentingen blir annerledes Kina og sør-øst Asia blir mer dominant Kina er nå verdens

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer